Fietsen in Enschede September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsen in Enschede September 2015"

Transcriptie

1 Resultaten peiling EnschedePanel Fietsen in Enschede September Achtergrond De gemeente Enschede heeft een fietsvisie voor Enschede ontwikkeld. In deze visie geeft de gemeente aan op welke manier zij denkt het fietsgebruik van Enschedeërs te kunnen stimuleren. Zo worden bijvoorbeeld op verschillende plekken in Enschede maatregelen genomen om de doorstroming voor fietsers te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in het huidige fietsgebruik en factoren die dit beïnvloeden, is van 9 tot 20 september 2015 een peiling uitgezet onder het EnschedePanel. Hoe fietsvriendelijk vinden zij Enschede op dit moment? Wanneer en met welk doel stappen zij op de fiets? In de peiling gaat het om de fiets als vervoermiddel om ergens te komen, bijvoorbeeld op het werk, de sportclub of school. De peiling richtte zich dus niet op recreatief fietsen of wielrennen, tenzij het recreatieve fietsgebruik expliciet genoemd werd. Daarnaast was de peiling niet alleen gericht op de traditionele fiets, maar ook op de elektrische fiets of de snorfiets. In totaal hebben panelleden deelgenomen aan de peiling. Dit betekent dat een respons van 42 procent is behaald. In 2011 heeft de gemeente Enschede ook een peiling uitgezet onder het Enschedepanel met voor een groot deel dezelfde vragen. Waar relevant zijn ter vergelijking de cijfers van 2011 in dit rapport tussen haakjes weergegeven. In hoofdstuk 10 zijn de belangrijkste en meest kenmerkende verschillen tussen 2011 en 2015 opgenomen. 2. Fietsgebruik en andere vervoermiddelen Voordat specifiek wordt ingegaan op het gebruik van de fiets, is eerst in het algemeen gevraagd welke vervoermiddelen de leden van het EnschedePanel tot hun beschikking hebben, welke vervoermiddelen zij gebruiken en met welk doel. Groot deel van panel beschikt over een fiets, ook de beschikbaarheid over de auto/motor is groot De beschikbaarheid van de fiets onder de Enschedeërs is groot: in 2015 heeft 84 procent (91% in 2011) van de panelleden een fiets tot zijn of haar beschikking (figuur 1). Daarna komt het zelf besturen van een auto, motor of busje het meeste voor. (Een van) deze vervoermiddelen heeft 80 procent tot de beschikking (in 2011: 84%). Belangrijke alternatieve vervoermiddelen die de panelleden tot de beschikking hebben zijn de trein (24% in 2015; in 2011 ook 24%), de elektrische fiets (22% in 2015; 10% in 2011) en een auto, motor of busje waar men als passagier meerijdt (19%). In minder dan 10 procent (7% in 2011) werden andere vervoermiddelen genoemd: een abonnement of voordeelurenkaart voor de bus (8%; 11% in 2011), een lease auto (6%; 4% in 2011), een bromfiets of scooter (4%; 3% in 2011) en snorfiets (1%; 1% in 2011). Bij andere vervoermiddelen noemen de panelleden onder andere meerdere keren de benenwagen (lopen), andere mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen (met name de OV chipkaart) en de scootmobiel. 1 kennispunttwente.nl

2 Figuur 1 Beschikbaarheid van vervoermiddelen (n=1.844) Fiets Auto/motor/busje, eigen bezit of van familielid of partner (zelf rijden) Abonnement/voordeelurenkaart OV voor de trein Elektrische fiets Auto/motor/busje, eigen bezit of van familielid of partner (als passagier) Abonnement/voordeelurenkaart OV voor de bus Lease auto Anders (Elektrische) Bromfiets of scooter Snorfiets 24% 22% 19% 8% 6% 5% 4% 1% 84% 80% 0% 25% 50% 75% 100% Voor de meerderheid die de fiets niet als belangrijkste vervoermiddel gebruikt, is de fiets wel een reëel alternatief Veertien procent (5% in 2011) van de panelleden (257 personen) heeft geen fiets, elektrische fiets of snorfiets of heeft deze wel, maar gebruikt deze niet als belangrijkste vervoermiddel om ergens te komen. Een ruime meerderheid (64%; 57% in 2011) zegt dat de fiets soms of vaak een alternatief zou kunnen zijn voor het vervoermiddel dat panelleden nu gebruiken. Voor het overige deel (36%; 43% in 2011) zou de fiets nooit een alternatief vervoermiddel kunnen zijn (figuur 2). Figuur 2 Gebruik van de fiets als alternatief vervoermiddel (n=257) Hoe vaak zou de fiets, elektrische fiets of snorfiets in uw situatie een alternatief vervoermiddel voor u kunnen zijn? 24% 40% 36% 0% 25% 50% 75% 100% Vaak, gemiddeld meer dan een keer per week Soms, gemiddeld minder dan een keer per week Nooit De fiets wordt vooral gebruikt voor school/studie, winkelen en woon-werkverkeer, de auto voor zaken De panelleden werden hier gevraagd per vervoersreden het meest gebruikte vervoermiddel aan te geven. Indien zij meerdere vervoermiddelen gebruiken, is gevraagd naar het vervoermiddel waarmee zij de langste afstand afleggen. In de vragenlijst konden panelleden ook aangeven dat zij geen vervoermiddelen gebruiken of dat de gebruiksreden (bijv. kinderen wegbrengen) niet op hen van toepassing is. We hebben deze categorie in de rapportage echter niet meegenomen. 2 kennispunttwente.nl

3 De fiets wordt als vervoermiddel onder de panelleden het meest gebruikt voor school of studie (54%), om te winkelen (48%), voor woon-werkverkeer (46%) en voor sociale en recreatieve redenen (beiden 44%) (tabel 1). Vooral voor zakelijke doeleinden gebruiken de panelleden vaker de auto of motor (55%) en daarna de fiets (23%). De panelleden gebruiken voor het wegbrengen van de kinderen en voor overige redenen bijna even vaak de auto of motor als de fiets. Naast de auto of motor en de fiets, wordt ook de e-bike genoemd als vervoermiddel om te recreëren, te winkelen en voor woon-werkverkeer. Tabel 1 Meest gebruikte vervoermiddel per gebruiksreden Auto/ Trein Bus Scooter/ Snorfiets E- Fiets Lopen motor Bromfiets bike Woon-werk 35% 3% 1% 1% 0% 11% 46% 3% (n=1425) Zakelijk 55% 14% 0% 0% 0% 6% 23% 1% (n=1015) Winkelen 29% 0% 1% 1% 0% 11% 48% 10% (n=1818) School/studie 23% 10% 1% 0% 1% 9% 54% 2% (n=343) Kinderen wegbrengen 44% 1% 0% 0% 0% 3% 42% 10% (n=561) Sociaal 39% 3% 0% 1% 0% 10% 44% 3% (n=1774) Recreatief 32% 3% 0% 1% 0% 13% 44% 7% (n=1766) Overig 39% 6% 1% 1% 0% 9% 37% 6% (n=1375) Als panelleden meerdere vervoermiddelen per reisdoel gebruiken, pakken zij incidenteel of voor de kleine afstanden vaker de auto dan de fiets Vervolgens werd aan de panelleden gevraagd welk vervoermiddel zij wel eens (incidenteel) of voor de kortere afstanden voor de verschillende doeleinden gebruiken. Het gaat hier dus om vervoermiddelen die zij naast hun meest gebruikte vervoermiddel vooral de fiets en de auto of motor gebruiken. Incidenteel (of voor kortere afstanden) maken de meeste panelleden geen gebruik van de genoemde vervoermiddelen. Dit houdt dus in dat zij per doeleinde 1 vervoermiddel gebruiken. Deze categorie is opnieuw echter niet weergegeven in de tabel. Van het panel gebruikt 34 procent de auto of motor wel eens om te winkelen, 26 procent doet dat met de fiets (tabel 2). De auto of motor wordt door 33 procent wel eens gebruikt voor sociale redenen, 28 procent gebruikt hiervoor de fiets. Ook om recreatieve redenen wordt de auto of motor incidenteel (32%) gebruikt. Een kwart van de panelleden gaat lopend en 26 procent met de fiets om te recreëren. 3 kennispunttwente.nl

4 Tabel 2 Incidenteel gebruik van vervoermiddelen, meerdere antwoorden mogelijk (n=1.844) Auto/ Trein Bus Scooter/ Snorfiets E- Fiets Lopen motor Bromfiets bike Woon-werk 25% 7% 8% 1% 1% 3% 17% 8% Zakelijk 11% 14% 4% 1% 0% 1% 12% 4% Winkelen 34% 6% 10% 1% 0% 6% 26% 22% School/studie 6% 3% 2% 1% 0% 0% 3% 3% Kinderen wegbrengen 11% 0% 1% 0% 0% 1% 9% 5% Sociaal 33% 13% 8% 1% 0% 6% 28% 22% Recreatief 32% 17% 7% 1% 1% 5% 26% 25% Overig 21% 12% 8% 1% 0% 4% 20% 19% Gemiddelde verplaatsingsafstand tussen tweeënhalf en vijf kilometer voor verschillende reisdoelen, voor zaken moet panel zich veel verder verplaatsen In tabel 1 was te zien dat de fiets voor verschillende reisdoeleinden wordt gebruikt. De panelleden hoeven zich dan ook gemiddeld niet ver te verplaatsen: zij leggen voor verschillende doelen tussen de 2,5 en 5 kilometer af. Drieënveertig procent van het panel hoeft zich nog minder ver (0-2,5 kilometer) te verplaatsen om te gaan winkelen in Enschede (tabel 3). Voor het wegbrengen van de kinderen noemt 40 procent ook een kleine verplaatsingsafstand van 0 tot 2,5 kilometer. Voor zaken moeten Enschedeërs een grotere afstand afleggen; 40 procent van de panelleden noemt een afstand van 30 kilometer of meer voor zakelijke reisdoelen. Dit kan verklaren waarom panelleden eerder aangaven voor zakelijke reisdoelen vaker de auto dan de fiets te gebruiken. Tabel 3 Gemiddelde verplaatsingsafstand per reisdoel voor verschillende doeleinden (nmin=282) 0-2,5km 2,5-5km 5-7,5km 7,5-15km 15-30km 30km of Weet meer niet Woon-werk 17% 26% 16% 17% 8% 13% 3% Zakelijk 7% 10% 8% 11% 10% 40% 14% Winkelen 43% 33% 14% 6% 2% 1% 1% School/studie 17% 23% 10% 11% 2% 15% 22% Kinderen wegbrengen 40% 29% 12% 9% 2% 1% 8% Sociaal 11% 24% 21% 16% 7% 16% 5% Recreatief 4% 11% 13% 16% 20% 27% 9% Overig 6% 10% 10% 10% 5% 21% 39% Bijna twee derde van de fietsers gebruikt de fiets vier keer per week of vaker Vierenzestig procent van de panelleden die aangegeven hebben wel eens de fiets te pakken om ergens naartoe te gaan, dus niet om recreatief te fietsen, doet dit regelmatig, oftewel vier keer per week of vaker (figuur 3). De grootste groepen fietsers gebruiken de fiets tot 3 keer per week voor sociale doeleinden (75%) en om te winkelen (71%). 4 kennispunttwente.nl

5 Figuur 3 Fietsfrequentie naar reisdoel, aantal fietsbestemmingen per week (n=1.844) Woon-werk 37% 12% 22% 24% 6% Zakelijk 54% 17% 23% 4% 2% Winkelen 3% 5% 71% 15% 6% School/studie (zelf) 77% 7% 9% 1% 5% Kinderen wegbrengen 69% 8% 15% 3% 5% Sociaal 7% 5% 75% 10% 3% Overig 32% 5% 50% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N.v.t. Nooit 0 tot 3 keer per week 4 tot 6 keer per week 7 keer per week of vaker Fietsen vooral door de week De panelleden fietsen het vaakst door de week en daarbij is het grootste deel (72%) van het woonwerkverkeer in spitsuren (figuur 4). Winkelen (62%) en een fietsritje voor sociale doeleinden (56%) vindt het vaakst op werkdagen, maar buiten de spitsuren plaats. Figuur 4 Moment van de week waarop de fiets gebruikt wordt voor verschillende doeleinden (nmin=288) Woon-werk 72% 25% 2% 2% Zakelijk 44% 50% 3% 4% Winkelen 9% 62% 29% 1% School/studie (zelf) 31% 46% 5% 19% Kinderen wegbrengen 49% 27% 7% 18% Sociaal 3% 56% 25% 17% Overig 4% 48% 26% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Op werkdagen in spitsuren Op werkdagen buiten spitsuren Op zaterdagen Op zondagen Meest genoemde fietsafstand: tweeënhalf tot vijf kilometer De meeste fietsritjes zijn tussen de 2,5 tot 5 kilometer voor een enkele reis (tabel 5). Met uitzondering op fietsritjes om kinderen weg te brengen, deze zijn vaak korter. De grootste afstand die men moet afleggen, 30 kilometer of meer, is voor overige redenen of voor zakelijk verkeer. 5 kennispunttwente.nl

6 Tabel 5 Gemiddelde fietsafstand per bestemming voor verschillende doeleinden (nmin=288) 0-2,5km 2,5-5km 5-7,5km 7,5-15km 15-30km 30km of Weet meer niet Woon-werk 21% 34% 20% 18% 4% 1% 3% Zakelijk 18% 32% 18% 9% 4% 6% 14% Winkelen 36% 42% 16% 4% 1% 0% 2% School/studie 16% 24% 13% 5% 2% 3% 37% Kinderen wegbrengen 33% 27% 11% 3% 1% 1% 24% Sociaal 13% 32% 27% 14% 5% 3% 6% Overig 11% 22% 18% 14% 8% 8% 20% 3. Redenen om wel of niet de fiets te pakken Vooral op de fiets omdat het gezond is Wat zijn voor de panelleden de belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken en niet een ander vervoermiddel? De meeste panelleden verkiezen bewust de fiets boven een ander vervoermiddel. Ze doen dit om de volgende redenen: omdat fietsen gezond is (68%; in %), omdat fietsen sneller is dan een ander vervoermiddel (51%; in %), omdat je met fietsen geen parkeerprobleem hebt (48%; in %), omdat fietsen leuk is (40%; in %), omdat fietsen goed is voor het milieu (30%; in %) en fietsen is goedkoop (26%; in %). Slechts 8 procent (in %) van hen geeft aan de fiets te pakken vanwege een gebrek aan alternatieven. De belangrijkste overweging om voor de fiets te kiezen is omdat fietsen gezond is (figuur 5). Figuur 5 Belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken en geen ander vervoermiddel, maximaal drie redenen te noemen (n=1.747) Fietsen is gezond 68% De fiets is vaak sneller dan een ander vervoermiddel Ik heb met de fiets geen parkeerproblemen Ik vind het leuk om te fietsen Fietsen is goed voor het milieu De fiets is goedkoop 51% 48% 40% 30% 26% Ik heb geen/weinig alternatieven Anders 8% 5% 0% 25% 50% 75% 100% In afgelopen jaar vaker de fiets boven een ander vervoermiddel verkozen dan in voorgaande jaren Aan de panelleden is gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden vaker, even vaak of minder vaak dan in voorgaande jaren de fiets hebben gebruikt in plaats van een ander vervoermiddel om ergens naartoe te gaan (figuur 6). Het grootste deel van de panelleden (63%; 61% in 2011) verkoos de afgelopen 12 maanden even vaak het gebruik van de fiets boven een ander vervoermiddel als 6 kennispunttwente.nl

7 daarvoor. Tweeëntwintig procent (23% in 2011) nam vaker de fiets en 11 procent minder vaak (14% in 2011). Drie procent weet het niet. Figuur 6 Gebruik van de fiets in de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de jaren ervoor (n=1.844) Heeft u in de afgelopen 12 maanden vaker, even vaak of minder vaak dan in de voorgaande jaren de fiets gebruikt in plaats van een ander vervoermiddel om ergens naartoe te gaan? 22% 63% 11% 3% 0% 25% 50% 75% 100% vaker even vaak minder vaak weet niet Vaker fietsen vanwege gezondheid, kostenbesparing en aanschaf elektrische fiets Voor de panelleden zijn de belangrijkste redenen om vaker te gaan fietsen dat het beter is voor hun gezondheid (68%; 63% in 2011), om kosten te besparen (41%; 40% in 2011) en omdat zij een elektrische fiets of snorfiets hebben gekregen of aangeschaft (32%; 15% in 2011) (tabel 7). Ook een aanzienlijk deel (26%; 25% in 2011) geeft als reden dat fietsen beter is voor het milieu. Een verminderde gezondheid (28%; 20% in 2011) en een veranderde reisafstand naar werk of school (22%; 30% in 2011) werden als belangrijkste redenen genoemd om juist minder vaak te gaan fietsen. Meerdere panelleden gaven een andere reden dan de voorgelegde redenen om vaker of minder vaak de fiets te gebruiken om ergens naartoe te gaan. Andere redenen die zijn genoemd om vaker te fietsen, zijn: meer tijd beschikbaar (vanwege pensionering of stoppen met werken), kinderen groter dus gemakkelijker op de fiets, sneller met de fiets dan met de auto. De komst van een baby die niet mee kan op de fiets, geen werk meer en voorkeur voor lopen zijn redenen om juist minder vaak te gaan fietsen. Opvallend is dat wijzigingen in de fietsinfrastructuur, zoals een veilige fietsstalling en verkeersveiligheid, in vergelijking met andere meer persoonlijke redenen minder vaak genoemd zijn als reden om vaker of minder vaak de fiets te gebruiken. Dit kan erop wijzen dat er weinig wijzigingen hebben plaatsgevonden in de fietsinfrastructuur van Enschede of dat dit geen belangrijke rol speelt in het vaker of minder vaak gaan fietsen. 7 kennispunttwente.nl

8 Tabel 7 Redenen om vaker of minder vaak de fiets te gaan gebruiken in plaats van een ander vervoermiddel om ergens naartoe te gaan, maximaal drie redenen te noemen (tussen haakjes % uit 2011) Redenen dat men vaker is gaan fietsen (n=412) Redenen dat men minder vaak is gaan fietsen (n=208) Omdat dit beter is voor mijn gezondheid 68% (63%) Anders 34% (34%) Om kosten te besparen 41% (40%) Omdat ik vanwege mijn gezondheid niet meer op de 28% (20%) fiets kan Omdat ik een elektrische fiets heb gekregen/aangeschaft 32% (15%) Vanwege een veranderde reisafstand naar werk, school 22% (30%) Omdat dit beter is voor het milieu 26% (25%) Omdat ik me minder prettig/veilig voel op de fiets 18% (8%) Anders 17% (20%) Omdat het onveiliger is geworden op de fiets in het 14% (5%) verkeer Omdat ik mijn fiets tegenwoordig veiliger kan 14% (12%) Omdat ik nu de beschikking heb over een alternatief 9% (15%) stallen vervoermiddel (bijvoorbeeld een auto gekocht of betere busverbinding) Vanwege een veranderde reisafstand naar werk, 13% (16%) Omdat ik geen fiets meer heb 7% (4%) school Omdat alternatieve vervoermiddelen zijn komen 8% (4%) Omdat ik mijn fiets niet meer veilig kan stallen 6% (7%) te vervallen (bijvoorbeeld geen auto of leaseauto meer of wegvallen busverbinding) Omdat ik een fiets heb gekregen/aangeschaft 5% (8%) Weet niet 5% (3%) Omdat ik me tegenwoordig prettiger / veiliger voel op de fiets (bijvoorbeeld s avonds) 5% (3%) Omdat ik geen elektrische fiets of snorfiets meer heb 1% (0%) Omdat op mijn werk of school betere voorzieningen zijn gekomen (omkleedruimtes, douches) 2% (2%) Omdat ik meer geld te besteden heb en daardoor een ander vervoermiddel kan betalen 1 % (3%) Omdat het verkeersveiliger is geworden 1% (1%) Omdat ik mindere voorzieningen op mijn werk of school heb (omkleedruimtes, douches) Omdat ik heb leren fietsen 0% (0%) Weet niet 0% (1%) 0% (2%) 4. Fietsgebruik stimuleren Bijna een kwart van de panelleden geeft aan vaker de fiets te zullen gebruiken als zij gemakkelijker spullen mee zouden kunnen nemen op de fiets (tabel 8). Opvallend is hier dat 21 procent van de panelleden te stimuleren is vaker de fiets te pakken als de fietspaden beter en veiliger zouden zijn. De fietsinfrastructuur was eerder echter geen reden om vaker de fiets te gebruiken, maar speelde wel meer mee om de fiets te laten staan. Het kan zijn dat panelleden wel zeggen dat ze vaker zullen gaan fietsen als de infrastructuur verbeterd is, maar dat in de praktijk andere redenen belangrijker voor hen zijn. Twee op de tien panelleden heeft aangegeven vaker de fiets te gebruiken als de reisafstand minder ver zou zijn. Negentien procent gaf als stimulans om vaker te fietsen aan als zij met de fiets, elektrische fiets of snorfiets sneller op de plek van bestemming zouden zijn dan met een ander vervoermiddel. Eenzelfde aantal panelleden is naar eigen zeggen op geen enkele wijze te bewegen om vaker de fiets te pakken. 8 kennispunttwente.nl

9 Tabel 8 Redenen om vaker de fiets, elektrische fiets of snorfiets te gaan gebruiken, maximaal drie redenen te noemen (n=1.844) (tussen haakjes % uit 2011) Ik zou vaker een fiets, elektrische fiets of snorfiets gaan gebruiken als.. ik gemakkelijker spullen mee zou kunnen nemen 24% (27%) de fietspaden en wegen waarover ik fiets beter en veiliger zouden zijn 21% (30%) de afstanden die ik moet afleggen minder ver zouden zijn 20% (21%) ik met de fiets, elektrische fiets of snorfiets sneller op de plek van bestemming zou zijn dan met een ander 19% (20%) vervoermiddel Niets kan mij bewegen vaker de fiets, elektrische fiets of snorfiets te pakken 19% (13%) ik me veiliger zou voelen (bijvoorbeeld s avonds) 16% (19%) Anders 15% (16%) dit financieel extra aantrekkelijk zou worden gemaakt, bijvoorbeeld door stimuleringsregelingen van mijn werkgever 11% (13%) of de gemeente ik een elektrische fiets of snorfiets zou hebben 10% (7%) ik mijn fiets, elektrische fiets of snorfiets veilig zou kunnen stallen in het centrum 10% (9%) mijn werkgever voorzieningen aanbiedt zoals douches, of een fietsvergoeding 3% (4%) ik gemakkelijker de kinderen mee zou kunnen nemen op de fiets 2% (3%) ik mijn fiets, elektrische fiets of snorfiets veilig zou kunnen stallen bij mijn werk 1% (2%) ik een fiets zou hebben 1% (1%) ik zou leren fietsen 0% (0%) 5. Fietsklimaat in Enschede Kwaliteit fietspaden is goed, s avonds fietsen in Enschede is niet altijd prettig Het panel kreeg negen stellingen voorgelegd over het fietsklimaat en de voorzieningen voor fietsers in Enschede. De panelleden zijn het meest positief over de kwaliteit van fietspaden en de verkeersveiligheid voor fietsers (tabel 9). Zij zijn minder te spreken over de sociale veiligheid voor fietsers in Enschede en de aandacht voor fietsers bij wegwerkzaamheden. De panelleden waren het over het algemeen oneens met stellingen dat fietsers voor oponthoud zouden zorgen of dat zij last zouden hebben van elektrische fietsen. Veel panelleden zijn wel van mening dat de gemeente het fietsgebruik in Enschede meer moet stimuleren. 9 kennispunttwente.nl

10 Tabel 9 Fietsklimaat en de voorzieningen voor fietsers in Enschede in negen stellingen (n=1.844) Ik vind de kwaliteit van het wegdek van de fietspaden en fietsstroken in Enschede in het algemeen goed In Enschede zijn de wachttijden bij verkeerslichten voor fietsen over het algemeen acceptabel Ik heb veel last van elektrische fietsen als ik in Enschede op een fietspad fiets Ik voel me in Enschede veilig op de fiets tussen het andere verkeer De gemeente Enschede moet het fietsgebruik meer stimuleren Bij wegwerkzaamheden in Enschede is er voldoende aandacht voor fietsers en wat dit voor hen betekent Buiten wegwerkzaamheden om is het fietspaden- en wegennet in Enschede zo ingericht dat je bijna altijd zonder obstakels de kortste route van A naar B kunt fietsen Ik voel me ook s avonds en s nachts prettig als ik in Enschede fiets Fietsers zorgen in de spits voor veel oponthoud voor automobilisten en overig wegverkeer (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 65% (35%) 20% (28%) 12% (34%) 3% (4%) 50% (48%) 24% (28%) 23% (22%) 3% (1%) 17% 27% 50% 6% 56% (56%) 26% (25%) 15% (15%) 4% (4%) 58% 31% 6% 4% 38% (33%) 30% (29%) 26% (35%) 6% (4%) 54% (48%) 27% (20%) 14% (31%) 6% (1%) 37% (60%) 27% (21%) 29% (19%) 7% (1%) 13% 21% 59% 7% Ruim een derde van de panelleden kent verkeersonveilige plekken voor fietsers in Enschede Aan de panelleden is gevraagd welke plek of verkeerssituatie in Enschede zij als fietser het meest verkeersonveilig vinden. Zesendertig procent kan één of meerdere verkeerssituaties benoemen die zij verkeersonveilig vinden. Totaal zijn verkeersonveilige locaties genoemd. Een specifieke verkeersituatie die veelvuldig genoemd is, is de kruising bij de Molenstraat- Hengelosestraat nabij het Stadskantoor. Meerdere panelleden spreken over een onoverzichtelijke, drukke situatie. Het is op deze kruising niet duidelijk wie er voorrang heeft of fietsers krijgen geen voorrang van automobilisten. Ook het nieuwe kruispunt Koningsplein (Boulevard-Beltstraat) met de toe leidende wegen wordt veelvuldig genoemd. Ten tijde van de enquête werd dit kruispunt gereconstrueerd met omleidingen voor de fietsers. Eind 2015 is dit kruispunt gereed en vanaf dat moment zal de afwikkeling van de verschillende verkeersstromen verder gemonitord worden. Het kruispunt Boulevard C.F. Klaarstraat Molukkenstraat wordt eveneens veelvuldig genoemd. Dit kruispunt is lastig over te steken voor fietsers in verband met de vele rijstroken, waaronder de busbaan in het midden. De Zuid-Esmarkerrondweg wordt eveneens vaak genoemd. Hier ontbreken nog fietsvoorzieningen in het buitengebied. De gemeente heeft plannen om deze in te realiseren. De situatie 10 kennispunttwente.nl

11 Haaksbergerstraat-Wooldriksweg Zuiderval is voor de fietsers in 2015 enigszins verbeterd door het versmallen van de oversteek van de busbaan, de rotonde hier blijft evenwel een druk knooppunt. Tabel 10 Top 5 genoemde verkeersonveilige kruispunten en wegvakken KRUISPUNT AANT. OPM: KEREN GENOEMD Deurningerstraat Molenstraat gelijkwaardige kruising Hengelosestraat Koningsplein 62 reconstructie Boulevard C.F Klaarstraat Molukkenstraat 60 Voorrangskruising; oversteek busbanen Zuid-Esmarkerrondweg 51 Ontbrekende fietsvoorzieningen Haaksbergerstraat - Zuiderval- Wooldriksweg 39 Rotonde Bijna zes op de tien benoemt minimaal één plek in Enschede waar zij zich als fietser onprettig voelt Naast de verkeersonveilige plekken is de panelleden ook gevraagd op welke plekken in Enschede zij zich als fietser overdag of in de avond het meest onprettig of onveilig voelen (sociale onveiligheid). Totaal zijn circa 800 sociaal onveilige locaties genoemd. Zevenenvijftig procent van het panel noemt minstens één sociaal onveilige plek voor fietsers. Veelgenoemd zijn de fietstunnels onder (en bruggen over) de A35/N35, vooral richting Helmerhoek en Boswinkel. Ook zijn veelgenoemde onprettige plekken: het centrum of de binnenstad van Enschede, waarbij met name plekken rondom de Noorderhagen/van Lochemstraat en rondom Muziekcentrum en Wilminkplein wordt genoemd. Het betreft hier met name overlast van hangjongeren, drugdealers en drankmisbruik waardoor deze plekken gemeden worden door fietsers in de binnenstad. De Gronausestraat (parallelwegen richting Glanerbrug) wordt genoemd vanwege het ontbreken van toezicht en goede openbare verlichting (44x). De omgeving Knalhutteweg/Kuipersdijk wordt 64x genoemd vanwege de fietstunnel, fietsbrug over RW35, fietspad ver van openbare weg, fietspad niet zichtbaar, te weinig verlichting. Daarnaast wordt ook de Oosterstraat met een fietstunnel onder de Singel door genoemd. Problemen zijn hier fietspad achter bebossing/bomen, stille en donkere weg. Een deel van de sociaal onveilige punten is ook in 2011 genoemd, zoals de tunnels RW35. De gemeente heeft deze tunnels opgeknapt en voorzien van wandschilderingen en in de wintermaanden brandt de openbare verlichting nu ook overdag. De gemeente zal nader bezien of en welke maatregelen voor deze verkeers- en sociaal onveilige knelpunten in de komende jaren mogelijk zijn om de genoemde problemen op te lossen of te verminderen. 11 kennispunttwente.nl

12 Tabel 11 Top 5 Genoemde sociaal onveilige punten in Enschede: KRUISPUNT AANT. KEREN GENOEMD Fietstunnels onder de RW35, Zuiderval en Knalhutteweg Binnenstad, met name # Noorderhagen/Muziekkwartier # Wilminkplein OPM: 128 klachten openbare verlichting, hangjongeren. Geen doorzicht, ontbreken toezicht 113 met name overlast hangjongeren, drugs, drank, e.d. Knalhutteweg 64 Bossages, fietsbrug, fietspad achter bomen, klachten openb. verlichting, ontbreken toezicht Gronausestraat (parallelwegen) 44 parallelwegen achter bomen, klachten openbare verlichting en ontbreken toezicht Oosterstraat, incl tunnel Edo Bergsmabrug 39 fietspad achter bomen, tunnel, klachten openbare verlichting en ontbreken toezicht 6. Fietsparkeren in de binnenstad Panelleden maken gebruik van drie gratis fietsenstallingen in het centrum Het panel is ook gevraagd hoe vaak zij gemiddeld gebruik maken van de drie gratis fietsenstallingen in het centrum. Meer dan de helft (57%; 58% in 2011) van de panelleden maakt wel eens gebruik van de fietsenstalling van Van Heek (naast/onder de V&D). Zesenveertig procent (ook 46% in 2011) van de panelleden parkeert de fiets wel eens in de fietsenstalling De Graaff (onder Werkplein). In de Wilminkstalling (aan Wilminkplein) plaatsen minder panelleden wel eens hun fiets (21%). Fietsenstalling Van Heek kent van de drie gratis fietsenstallingen ook de meeste frequente bezoekers (figuur 8). 12 kennispunttwente.nl

13 Figuur 8 Frequentie gebruik drie gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum (n=1.844) Nooit 1-2 keer per jaar 3-12 keer per jaar 2-4 keer per maand Meer dan 4 keer per maand 20% 23% 14% 17% 15% 5% 12% 5% 1% 8% 3% 1% 44% 54% 79% 0% 25% 50% 75% 100% Van Heek De Graaff Wilminkplein Panel tevredener over aantal bewaakte fietsenstallingen dan aantal onbewaakte fietsenstallingen in binnenstad Vierenzestig procent (57% in 2011) van de panelleden is van mening dat er voldoende bewaakte fietsenstallingen zijn in de binnenstad van Enschede (figuur 9). Zeven procent (15% in 2011) vindt dat er nu onvoldoende fietsenstallingen zijn die bewaakt zijn. De mening van het panel verschilt over het aantal onbewaakte fietsenstallingen. Achtendertig procent (32% in 2011) van de panelleden vindt dat er voldoende onbewaakte fietsenstallingen zijn in de binnenstad, 27 procent (37% in 2011) van het panel is het daar niet mee eens. Figuur 9 Fietsparkeren in de binnenstad van Enschede in twee stellingen (n=1.844) Er zijn voldoende bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad van Enschede 64% 17% 7% 13% Er zijn voldoende onbewaakte fietsenstallingen (fietsklemmen, fietsnietjes, etc.) waar men de fiets in of tegenaan kan zetten in de binnenstad van Enschede 38% 23% 27% 11% 0% 25% 50% 75% 100% (helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens weet niet 7. Eindoordeel fietsklimaat en suggesties Enschede-Panel Het totale fietsklimaat in Enschede krijgt van de panelleden een rapportcijfer van 7,1 (6,6 in 2011). Ook hebben de panelleden aan verschillende aspecten van het fietsklimaat afzonderlijk een rapportcijfer toegekend. Alle aspecten werden voldoende beoordeeld en liggen dicht tegen het rapportcijfer van het totale fietsklimaat in Enschede aan. Het fietsparkeren (7,1) werd het best beoordeeld; over de verkeerslichten (6,4) is het panel het minst tevreden (figuur 10). 13 kennispunttwente.nl

14 Figuur 10 Rapportcijfers fietsklimaat Enschede (nmin=1.815) Totale fietsklimaat Wegdek Fietsnetwerk Verkeerslichten Verkeersveiligheid Veiligheidsgevoel Fietsparkeren Gemiddeld 7,1 Gemiddeld 6,7 Gemiddeld 7,0 Gemiddeld 6,4 Gemiddeld 6,6 Gemiddeld 6,7 Gemiddeld 7,1 0% 25% 50% 75% 100% Zesendertig procent van de panelleden heeft suggesties gegeven hoe de gemeente het fietsklimaat in Enschede kan verbeteren, zodat het (nog) aantrekkelijker wordt de fiets te pakken. Suggesties die meerdere panelleden noemen, zijn: betere afstelling verkeerslichten voor fietsers (snellere doorstroom en minder oponthoud, vooral bij kruisingen), aandacht voor onderhoud van de fietspaden (wegdek verbeteren, groenonderhoud), meer of beter toezicht/handhaving van de verkeersveiligheid en meer fietsparkeergelegenheid (o.a. meer bewaakte fietsstallingen en verruiming openingstijden, fietsnietjes op meer plaatsen). Het panel wenst verder bredere fietspaden en een duidelijke(re) scheiding tussen het fiets- en autoverkeer. 8. Overwegingen bij reizen Reisgedrag aanpassen voor een korte reistijd en besparing reiskosten Wanneer mensen met een bepaald vervoermiddel reizen, doen zij dat met een bepaalde reden. Aan de panelleden is gevraagd wat er voor zou kunnen zorgen dat zij een ander vervoermiddel kiezen. De meesten van hen (37%) geven aan dat zij niet van plan zijn hun reisgedrag te wijzigen (tabel 10). De belangrijkste overwegingen om wel voor een ander vervoermiddel te kiezen, is als men hierdoor een kortere reistijd heeft (36%) en als dit reiskosten bespaart (30%). Tabel 12 Overwegingen om het reisgedrag aan te passen, maximaal drie antwoorden te geven (n=1.844) Belangrijkste overwegingen waardoor men zijn/haar reisgedrag zou aanpassen Geen, ik zal mijn reisgedrag niet snel kunnen of willen aanpassen 37% Als ik hierdoor een kortere reistijd krijg 36% Als dit reiskosten zou uitsparen 30% Als de reis comfortabeler zou worden 23% Als ik hiermee meer zou gaan bewegen (gezondheid) 18% Als dit minder belastend voor het milieu zou zijn 14% Als dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen 11% Als ik hiervoor een (financiële) beloning zou ontvangen 10% Anders 6% Als ik zou kunnen meedoen in een spel/competitie (gamification) met anderen voor wie het 1% duurzaamst en gezondst reist 14 kennispunttwente.nl

15 Vier op de tien panelleden maakt gebruik van apps bij voorbereiding en maken van een verplaatsing Veertig procent van de panelleden maakt wel eens gebruik van apps wanneer zij zich verplaatsen. De panelleden noemen vooral de volgende apps: Google Maps, NS reisplanner, 9292 OV, ANWB routeplanner, navigatie apps (o.a. TomTom), Flitsmeister, Buienradar en fietsknooppuntenroutes. De reden dat mensen geen apps gebruiken is omdat zij geen behoefte hebben aan reisinformatie (33%), zij geen smartphone bezitten (30%) of de reisinformatie op andere manieren verkrijgen (29%). Elf procent zegt niet de juiste apps te kennen. De panelleden is ook gevraagd over welke informatie en diensten een goede app moet beschikken. Routeplanner (67%), vertragingen/files/verstoringen (39%) en werkzaamheden (35%) werden het meest genoemd (figuur 11). Verder is specifiek gevraagd naar de Smart app. Slechts een klein deel van het panel (10%) is bekend met deze app van de gemeente Enschede, 2 procent van hen gebruikt de app ook. Figuur 11 Informatie en diensten die een goede reis-app zouden moeten leveren, maximaal drie antwoorden te geven (n=1.844) Routeplanner 67% Vertragingen/files/verstoringen 39% Werkzaamheden (algemeen) 35% Weet niet/ geen mening Actieve informatie en adviezen over verwachte reistijd/files/verstoringen/weersomstandigheden op mijn specifieke gebruikelijke route(s) Weersinformatie (algemeen) 13% 26% 26% Kosten van mijn reizen 9% Verdienen van punten bij duurzame/gezonde/veilige reizen 2% Verdienen van geld bij duurzame/gezonde/veilige reizen 1% Berekende CO2 uitstoot van mijn reizen 1% 0% 25% 50% 75% 100% 9. Fietsen naar andere gemeenten Panelleden gaan buiten Enschede op de fiets vooral naar Hengelo Drie op de tien panelleden komt nooit op de fiets buiten de gemeente Enschede. Als zij dat wel doen, 15 kennispunttwente.nl

16 wordt Hengelo het meest bezocht buiten de gemeentegrenzen (29%), gevolgd door Duitsland (11%) en Haaksbergen (10%) (figuur 12). Als overige fietstochten geven meerdere panelleden aan dat zij recreatief fietsen in het buitengebied rondom Enschede (zonder een specifieke plaats te bezoeken), dat zij meerdere of alle voorgelegde plaatsen bezoeken in de omgeving of de regio of dat zij fietsknooppuntenroutes volgen. Buurse, Lonneker, Glanerburg en Borne werden meerdere keren benoemd als specifieke plaatsen waar het panel naartoe fietst. Figuur 12 Meest bezochte plaatsen per (e)fiets buiten de gemeente Enschede (n=1.844) Ik kom nooit op de fiets buiten de gemeente Enschede Hengelo 30% 29% Duitsland Haaksbergen Overig Losser Oldenzaal 11% 10% 8% 7% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Plaatsen buiten Enschede worden per fiets bezocht om te recreëren Als panelleden plaatsen buiten Enschede op de fiets bezoeken, doen zij dat vooral om recreatieve doeleinden (35%). Ook sociale doeleinden werden vaker genoemd (23%) en Enschedeërs bezoeken andere gemeenten om te winkelen (21%). Plaatsen buiten Enschede worden per fiets minder bezocht om de kinderen weg te brengen, naar school te gaan en zaken te doen (figuur 13). Figuur 13 Motieven van bezoek aan plaatsen buiten de gemeente Enschede (n=1.283) Recreatief Sociaal Winkelen Werk Overig Zakelijk School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen 2% 1% 0% 6% 12% 21% 23% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Panel fietst één of meerdere keren per maand naar andere gemeenten Vijfenveertig procent van de panelleden geeft aan minder dan eens per maand te fietsen naar gemeenten buiten Enschede. Ongeveer eenzelfde aantal (43%) panelleden doet dat een of meerdere keren in de maand. Slechts 5 procent van het panel pakt dagelijks de fiets om een andere gemeente te bezoeken. 16 kennispunttwente.nl

17 10. Belangrijkste en meest opmerkelijke verschillen fietspeiling juli 2011 ten opzichte van september 2015 In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen de fietspeiling in 2011 en in 2015 weergegeven. Hierna volgen de verschillen, op de tweede pagina zijn ook de overeenkomsten tussen de twee peilingen kort opgesomd. Beschikbaarheid fiets blijft groot, meer panelleden hebben in 2015 een E-bike In 2011 had 91% de traditionele fiets tot zijn beschikking; in %. In 2011 beschikt 10% van het panel over een elektrische fiets; in 2015 is dit aantal gestegen naar 22%. Belangrijke alternatieve vervoermiddelen blijven de auto (2011: 84%; 2015: 80%) en het openbaar vervoer (2011: 35%; 2015; 32%). Aanschaf E-bike is in 2015 een reden om vaker te fietsen In 2011 fietsten panelleden vaker vanwege hun gezondheid (63%), omdat fietsen kostenbesparend is (40%) en het beter is voor het milieu (25%). Voor 15% was de aanschaf van een elektrische fiets hiervoor de reden. In 2015 fietst het panel vaker vanwege de gezondheid (68%) en kostenbesparing (41%), maar ook door de aanschaf van een elektrische fiets (32%). Een verminderde gezondheid (2011: 20%; 2015: 28%) en een veranderde reisafstand naar werk/school (2011: 30%; 2015: 22%) blijven de belangrijkste redenen om juist minder vaak te fietsen. In 2015 is het panel positiever over de kwaliteit van de fietspaden, de aandacht voor fietsers bij wegwerkzaamheden is nog onvoldoende In 2011 was het panel minder positief over de kwaliteit van fietspaden en de aandacht voor fietsers bij wegwerkzaamheden. De sociale veiligheid en de verkeersveiligheid werden het best beoordeeld. In 2015 is het panel juist het meest positief over de kwaliteit van de fietspaden, alsook over de verkeersveiligheid voor fietsers. De sociale veiligheid werd nu als minst beoordeeld, evenals de aandacht voor wegwerkzaamheden. Minder panelleden benoemen in 2015 verkeersonveilige situaties voor fietsers in Enschede In 2011 benoemt 71% één of meerdere verkeersonveilige situaties, in 2015 zijn dat er met 36% aanzienlijk minder. De grotere toegangswegen naar het centrum zijn ook in 2015 genoemd: Hengelosestraat, Haaksbergerstraat, Deurningerstraat en Gronausestraat. De afslag naar de Deurningerstraat wordt in 2011 als onveilig ervaren. In 2015 hebben mensen het bij de Deurningerstraat binnen de singels over smalle fietsstroken met veel vrachtverkeer en geparkeerde auto s langs het fietspad. Juist meer panelleden benoemen in 2015 minimaal één sociaalonveilige plek In 2011 benoemt 43% minimaal één plek waar zij zich wel eens onprettig voelt, in 2015 gaat het om 57%. Opnieuw zijn de fietstunnels veel genoemd. En ook in 2015 worden de binnenstad, de Gronausestraat, Kuipersdijk, Knalhutteweg en Oostersestraat als sociaalonveilig ervaren. Eindcijfer totale fietsklimaat in 2015 hoger In 2011 krijgt het fietsklimaat in Enschede gemiddeld een rapportcijfer van 6,6, in 2015 geven zij gemiddeld een 7,1. 17 kennispunttwente.nl

18 Voor de panelleden die de fiets niet als belangrijkste vervoermiddel gebruiken, blijft de fiets een reëel alternatief In 2011 gebruikte slechts 5% de fiets nooit, in 2015 gaat het om 14%. Voor de meerderheid (2011: 57%; 2015: 64%) zou de fiets soms of vaak een alternatief zijn voor het vervoermiddel dat panelleden nu gebruiken. Het aantal voor wie de fiets nooit een alternatief vervoermiddel zou zijn is afgenomen van 43% in 2011 naar 36% in Panelleden hebben in 2015 dezelfde redenen om de fiets te pakken In 2011 werd de fiets vooral gebruikt voor woon-werkverkeer of woon-studieverkeer (49%) en privé-doelen (43%) (bv. familiebezoek, boodschappen), in 2015 pakt het panel de fiets voor school of studie (54%), om te winkelen (48%) en voor woon-werkverkeer (46%). De fiets wordt ook in 2015 veelvuldig gebruikt In 2011 gaat het om 67% die de fiets wel eens pakt om ergens naartoe te gaan (geen recreatief gebruik) en die de fiets 4 keer per week of vaker gebruikt. In 2015 is dit 64%. De grootste groepen fietsers gebruiken ook in 2015 de fiets 1-3 keer per week. In 2011 was dat voor privé-doeleinden, in 2015 voor sociale doeleinden en om te winkelen. Fietsers blijven de fiets vooral door de week gebruiken De panelleden fietsen het vaakst door de week en daarbij blijft het grootste deel van het woonwerkverkeer in spitsuren (2011: 79%; 2015: 72%). Ook in 2015 vooral op de fiets omdat het gezond is De meeste fietsers blijven bewust de fiets verkiezen boven een ander vervoermiddel. De belangrijkste overweging om voor de fiets te kiezen is ook in 2015 omdat fietsen gezond is. Slechts een klein deel (2011: 10%; 2015: 8%) pakt de fiets vanwege een gebrek aan alternatieven. Fiets ook in 2015 vaker boven een ander vervoermiddel verkozen dan in voorgaande jaren De grootste groep (2011:61%; 2015: 63%) fietste de afgelopen 12 maanden even vaak als daarvoor, een kleiner deel van het panel nam vaker de fiets (2011: 23%; 2015: 22%) en het overige deel minder vaak (2011: 14%; 2015: 11%). Panel is om dezelfde redenen te stimuleren vaker te fietsen Het panel is te stimuleren vaker te fietsen door betere en veiligere fietspaden (2011: 30%; 2015: 21%) en als zij gemakkelijker spullen zouden kunnen meenemen op de fiets (2011: 27%; 2015: 24%). Een deel (2011: 13%; 2015; 19%) is op geen enkele manier te bewegen vaker de fiets te pakken of men pakt al vaak de fiets. Panelleden maken gebruik van de gratis fietsenstallingen in het centrum Het panel maakt gebruik van de fietsenstallingen Van Heek (2011: 58%; 2015: 57%) en De Graaff (2011: 46%; 2015: 46%). Daarnaast is er in 2015 de Wilminkstalling (21%) bijgekomen. Panel tevredener over aantal bewaakte dan aantal onbewaakte fietsenstallingen in de binnenstad In 2015 vinden meer mensen (2011: 57%; 2015: 64%) dat er voldoende bewaakte fietsenstallingen zijn in de binnenstad van Enschede. Over het aantal onbewaakte fietsenstallingen is het panel minder tevreden. Een deel (2011: 32%; 2015: 39%) vindt dat er voldoende onbewaakte fietsenstallingen zijn, een deel (2011: 37%; 2015: 28%) is het daar niet mee eens. 18 kennispunttwente.nl

19 Bijlage 1: Achtergrond kenmerken respondenten fietspeiling september 2015 Opleiding (n=1.581) Geen opleiding <1% <1% Lagere school, basisonderwijs 1% 2% Lager beroepsonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs 5% 7% Lager/middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 7% 10% Middelbaar beroepsonderwijs 22% 21% Hoger algemeen voortgezet onderwijs 12% 12% Hoger beroepsonderwijs/kandidaats 35% 35% Universitair 17% 14% Overig <1% <1% Weet niet/wil niet zeggen 1% 1% Geslacht (n=1.794) Man 51% 57% Vrouw 49% 43% Leeftijd (n=1.780) e.j. <1% % 3% % 12% % 15% % 20% % 28% % 17% 75 e.o. 4% 4% Inkomen (n=1.455) Laag inkomen 16% 16% Gemiddeld inkomen 59% 59% Hoog inkomen 23% 23% Weet niet/wil niet zeggen 2% 2% 19 kennispunttwente.nl

20 Wijken (n=1.773) Binnensingelgebied 17% 18% Hogeland / Velve 8% 8% Boswinkel / Stadsveld 15% 12% Twekkelerveld 6% 6% Enschede-Noord 13% 11% Ribbelt / Stokhorst 5% 7% Enschede-Zuid 22% 24% Industrie- en Havengebied <1% <1% Glanerbrug e.o. 10% 9% Landelijke gebied en kernen 5% % Burgerschapstijl (n=1.844) Plichtsgetrouwen 8% 13% Pragmatici 11% 14% Buitenstaanders 10% 15% Verantwoordelijken 26% 35% Onbekend 44% 22% 20 kennispunttwente.nl

21 Bijlage 2: Vragenlijst fietspeiling september 2015 Fietsen in Enschede Hoe fietsvriendelijk vindt u Enschede op dit moment? Wanneer en met welk doel stapt u op de fiets? Waarom gebruikt u juist wel of niet de fiets en wat vindt u van de fietspaden en stallingen in Enschede? De gemeente Enschede heeft een Fietsvisie voor Enschede ontwikkeld. In de visie geeft de gemeente aan op welke manier zij denkt het fietsgebruik te kunnen stimuleren. Zo worden bijvoorbeeld op verschillende plekken in Enschede maatregelen genomen om de doorstroming voor fietsers te verbeteren. Om meer inzicht te krijgen in het huidige fietsgebruik en factoren die dit beïnvloeden, willen we u daar graag een aantal vragen over stellen. Belangrijk! In deze vragenlijst gaat het om de fiets als vervoermiddel om ergens te komen, bijvoorbeeld op het werk, de sportclub, school, familiebezoek enzovoort. Het gaat dus niet om recreatief fietsen of wielrennen, behalve waar expliciet recreatief staat. Als wij het in deze vragenlijst hebben over de fiets, bedoelen wij niet alleen de traditionele fiets, maar ook de elektrische fiets of de snorfiets. Gebruik verschillende vervoersmiddelen Deze vragenlijst gaat specifiek over het gebruik van de fiets, maar als eerste willen we graag algemeen van u weten welke vervoersmiddelen u tot uw beschikking heeft, welke u gebruikt en met welk doel. 1. Welke van onderstaande vervoermiddelen heeft u zelf tot uw beschikking om ergens naar toe te gaan? Meerdere antwoorden mogelijk. Lease auto Auto/motor/busje, eigen bezit of van familielid of partner (zelf rijden) Auto/motor/busje, eigen bezit of van familielid of partner (als passagier) Fiets Elektrische fiets Snorfiets (Elektrische) Bromfiets of scooter Abonnement/voordeelurenkaart OV voor de bus Abonnement/voordeelurenkaart voor de trein Anders namelijk 21 kennispunttwente.nl

22 Hieronder alleen die antwoordmogelijkheden tonen die hierboven aangekruist zijn 2. U kunt verschillende vervoersmiddelen gebruiken om bijvoorbeeld op uw werk te komen of voor het boodschappen doen. Kunt u per vervoersreden (motief) het meest gebruikte vervoermiddel aankruisen? Indien u meerdere vervoersmiddelen gebruikt, kruis dan het vervoersmiddel aan waarmee u de langste afstand aflegt. Scoote r/brom fiets Auto/ motor Trein Bus Snor fiets E-bike Fiets Lopen Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Recreatief Overig Hieronder alleen die dingen vragen die ook van toepassing zijn 3. Welk vervoermiddel gebruikt u ook wel eens/incidenteel voor onderstaande doeleinden (motieven) of voor de kortere afstanden? Meerdere antwoorden per motief mogelijk, maar niet degene die u bij de vorige vraag heeft aangegeven. Scoote r/brom fiets Auto/ motor Trein Bus Snor fiets E-bike Fiets Lopen Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Recreatief Overig Geen/ n.v.t. Geen/ n.v.t. Hieronder alleen die dingen vragen die ook van toepassing zijn 4. Wat is de gemiddelde verplaatsingsafstand per reisdoel (enkele reis)? Neem daarbij de bestemming per motief in gedachten waar u het vaakst naartoe reist (bijvoorbeeld bij een wisselende werkplek de werkplek waar u het vaakst komt). 30 km of 0-2,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km 7,5-15 km km meer Weet niet Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Recreatief Overig 22 kennispunttwente.nl

23 Volgende vraag stellen als bij eerste vraag geen enkele soort fiets is aangekruist of bij vraag 2 nergens als belangrijkste vervoersmiddel is aangekruist. 5. U heeft geen fiets, elektrische fiets en snorfiets óf u heeft deze wel, maar gebruikt deze niet als belangrijkste vervoermiddel om ergens te komen. Om ergens naar toe te gaan gebruikt u meestal andere vervoermiddelen. Hoe vaak zou de fiets, elektrische fiets of snorfiets in uw situatie een alternatief vervoermiddel voor u kunnen zijn? Vaak, gemiddeld meer dan een keer per week Soms, gemiddeld minder dan een keer per week Nooit Fietsen in Enschede De vragen die hierna volgen gaan over het type fiets (traditionele fiets, elektrische fiets of snorfiets) dat u het vaakst gebruikt. Voor de leesbaarheid hebben we het hierna steeds over de fiets. U mag hier ook lezen elektrische fiets of snorfiets. 6. Hoe vaak pakt u gemiddeld genomen de fiets om ergens naar toe te gaan, dus niet om recreatief te fietsen. Tel hierbij het aantal bestemmingen. Dus op de fiets naar het werk en weer terug telt als 1 keer. Als u met de fiets naar het station gaat en vervolgens met de trein naar uw werk, telt deze fietsbeweging hier mee. Minder dan 1 keer per week 1 tot 3 keer 4 tot 6 keer Nvt Nooit per week per week Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Overig Als overal NVT of Nooit ingevuld is -> vraag 10 7 keer per week of vaker Hieronder alleen die dingen vragen die ook van toepassing zijn 7. Op welk moment van de dag gebruikt u meestal de fiets voor onderstaande doeleinden? Op werkdagen in spitsuren* Op werkdagen buiten spitsuren Op zaterdagen Op zondagen Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Overig * spitsuren zijn tussen 7.30u 9.30u en 16.00u 18.00u 23 kennispunttwente.nl

24 Hieronder alleen die dingen vragen die ook van toepassing zijn 8. Wat is de gemiddelde afstand per bestemming (enkele reis) die u aflegt met de fiets voor onderstaande doeleinden? 30 km of 0-2,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km 7,5-15 km km meer Weet niet Woon-werk Zakelijk Winkelen School/studie (zelf) Kinderen wegbrengen Sociaal Overig Redenen om wel of niet de fiets te pakken 9. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de fiets te gebruiken en niet een ander vervoermiddel? U kunt maximaal drie redenen aankruisen. Fietsen is gezond Fietsen is goed voor het milieu Ik vind het leuk om te fietsen De fiets is vaak sneller dan een ander vervoermiddel Ik heb met de fiets geen parkeerproblemen De fiets is goedkoop Ik heb geen/weinig alternatieven Anders, nl Heeft u in de afgelopen 12 maanden vaker, even vaak of minder vaak dan in de voorgaande jaren de fiets gebruikt in plaats van een ander vervoermiddel om ergens naartoe te gaan? vaker -> ga naar 11 even vaak -> ga naar 13 minder vaak -> ga naar 12 weet niet -> ga naar kennispunttwente.nl

25 11. Om welke redenen bent u vaker de fiets gaan gebruiken om ergens naartoe te gaan? U kunt maximaal drie redenen aankruisen. omdat dit beter is voor mijn gezondheid omdat ik mijn fiets tegenwoordig veiliger kan stallen omdat op mijn werk of school betere voorzieningen zijn gekomen (omkleedruimtes, douches) vanwege een veranderde reisafstand naar werk, school om kosten te besparen omdat ik een fiets heb gekregen/aangeschaft omdat ik een elektrische fiets of snorfiets heb gekregen/aangeschaft omdat alternatieve vervoermiddelen zijn komen te vervallen (bijvoorbeeld geen auto of leaseauto meer of wegvallen busverbinding) omdat het verkeersveiliger is geworden omdat ik me tegenwoordig prettiger / veiliger voel op de fiets (bijvoorbeeld s avonds) omdat dit beter is voor het milieu omdat ik heb leren fietsen anders namelijk. weet niet -> ga naar Om welke redenen bent u minder vaak de fiets gaan gebruiken in plaats van een ander vervoermiddel om ergens naartoe te gaan? U kunt maximaal drie redenen aankruisen. omdat ik vanwege mijn gezondheid niet meer op de fiets kan omdat ik mijn fiets niet meer veilig kan stallen omdat ik mindere voorzieningen op mijn werk of school heb (omkleedruimtes, douches) vanwege een veranderde reisafstand naar werk, school omdat ik meer geld te besteden heb en daardoor een ander vervoermiddel kan betalen omdat ik geen fiets meer heb omdat ik geen elektrische fiets of snorfiets meer heb omdat ik nu de beschikking heb over een alternatief vervoermiddel (bijvoorbeeld een auto gekocht, of een betere busverbinding) omdat het onveiliger is geworden op de fiets in het verkeer omdat ik me minder prettig/veilig voel op de fiets anders namelijk. weet niet 25 kennispunttwente.nl

26 13. Wanneer zou u vaker de fiets, elektrische fiets of snorfiets gaan gebruiken? U kunt maximaal drie redenen aankruisen. Ik zou vaker een fiets, elektrische fiets of snorfiets gaan gebruiken als ik een fiets zou hebben ik een elektrische fiets of snorfiets zou hebben ik zou leren fietsen ik met de fiets, elektrische fiets, of snorfiets sneller op de plek van bestemming zou zijn dan met een ander vervoermiddel de fietspaden en wegen waarover ik fiets beter en veiliger zou zijn ik mijn fiets, elektrische fiets of snorfiets veilig zou kunnen stallen bij mijn werk ik mijn fiets, elektrische fiets of snorfiets veilig zou kunnen stallen in het centrum de afstanden die ik moet afleggen minder ver zouden zijn ik gemakkelijker spullen mee zou kunnen nemen mijn werkgever voorzieningen aanbiedt zoals douches, of een fietsvergoeding dit financieel extra aantrekkelijk zou worden gemaakt, bijvoorbeeld door stimuleringsregelingen van mijn werkgever of de gemeente ik gemakkelijker de kinderen mee zou kunnen nemen op de fiets ik me veiliger zou voelen (bijvoorbeeld s avonds) Anders, nl.. Niets kan mij bewegen vaker de fiets, elektrische fiets of snorfiets te pakken. Het fietsklimaat in Enschede 14. Hieronder volgt een aantal stellingen over het fietsklimaat en de voorzieningen voor fietsers in Enschede. In hoeverre bent u het hiermee eens of oneens? Helemaal eens eens neutraal oneens helemaal oneens weet niet Ik vind de kwaliteit van het wegdek van de fietspaden en fietsstroken in Enschede in het algemeen goed In Enschede zijn de wachttijden bij verkeerslichten voor fietsen over het algemeen acceptabel Ik heb veel last van mensen op elektrische fietsen als ik in Enschede op een fietspad fiets Ik voel me in Enschede veilig op de fiets tussen het andere verkeer De gemeente Enschede moet het fietsgebruik meer stimuleren 15. Hieronder volgt een aantal stellingen over het fietsklimaat en de voorzieningen voor fietsers in Enschede. In hoeverre bent u het hiermee eens of oneens? Helemaal eens eens neutraal oneens helemaal oneens weet niet Bij wegwerkzaamheden in Enschede is er voldoende aandacht voor fietsers en wat dit voor hen betekent Buiten wegwerkzaamheden om is het fietspaden- en wegennet in Enschede zo ingericht dat je bijna altijd zonder obstakels de kortste route van A naar B kunt fietsen Ik voel me ook s avonds en s nachts prettig als ik in Enschede fiets Fietsers zorgen in de spits voor veel oponthoud voor automobilisten en overig wegverkeer 26 kennispunttwente.nl

Fietsen in Enschede September 2011

Fietsen in Enschede September 2011 Fietsen in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede is bezig een Fietsvisie voor Enschede op te stellen. De gemeente ziet graag dat meer mensen gebruik maken van de fiets, met name om

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Bereikbaarheid Enschede-Oost

Bereikbaarheid Enschede-Oost Bereikbaarheid Enschede-Oost EnschedePanel Juni 2011 Bereikbaarheid Enschede Oost EnschedePanel Juni 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/027

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei 2006 Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 1. FIETSGEBRUIK IN HEERLEN...5 2. FIETSINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek naar de vervoerwijze van medewerkers die werkzaam zijn op deze bedrijventerreinen in Oldenzaal September 2017 Hazewinkel Jufferbeek 1 Samenvatting

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas

Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs van 70 jaar en ouder September 2013 Gebruik, bekendheid en draagvlak voor de gratis 70+ pas Een onderzoek onder Enschedeërs

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010 Afvalinzameling in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek In opdracht van de gemeente Enschede zijn in het EnschedePanel vragen gesteld over de tevredenheid van Enschedeërs

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012

Mobiliteitsstromenonderzoek Twente. Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek Twente Juli 2012 Mobiliteitsstromenonderzoek 2012 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/079 Datum Juli 2012

Nadere informatie

Bus en trein in Enschede

Bus en trein in Enschede Bus en trein in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel over openbaar vervoer Januari 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/002 Datum Januari

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Jeugd Verkeerskrant 1 Hoe ga jij naar school?

Jeugd Verkeerskrant 1 Hoe ga jij naar school? Jeugd Verkeerskrant Hoe ga jij naar school? en uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 07-08 groep 7/8 School Start Geef je mening Bekijk de stellingen. Ben je het eens of oneens met deze stellingen?

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer-

Stadsmonitor. -thema Verkeer en Vervoer- Stadsmonitor -thema Verkeer en Vervoer- Modules Samenvatting 2 Bereikbaarheid 3 Vervoersbewegingen en verkeersoverlast 5 Parkeren 7 Duurzame mobiliteit 10 Verkeersveiligheid 14 Bijlage: Bronnen 16 Datum:

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Rob Soeters. Over Twente Mobiel

Rob Soeters. Over Twente Mobiel Rob Soeters Over Twente Mobiel Waarom een Woon-werk Kostencalculator? Kosten is een van de beïnvloeders van de vervoerwijze keuze Kosten spelen, gezien de crisis, een belangrijkere rol in de afweging Inzichten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Rapport PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Gemeente Enschede November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/187 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag SOAB Breda, 7 maart 0 Projectnummer 90000 Opdrachtgever Fietsersbond Contactpersoon Michiel van Esch Projectleiding Bart Christiaens Projectuitvoering

Nadere informatie

Mobiliteitsonderzoek

Mobiliteitsonderzoek informatie Gemeente Zwolle Onderzoek & Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2486 www.zwolle.nl Mobiliteitsonderzoek Hoe reizen de Zwollenaren naar hun bestemming

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten peiling 19: mobiliteit. 1. Inleiding. 2. Verkeersveiligheid in het algemeen. 14 maart 2014

Hofpanel. Resultaten peiling 19: mobiliteit. 1. Inleiding. 2. Verkeersveiligheid in het algemeen. 14 maart 2014 Hofpanel Resultaten peiling 19: mobiliteit 14 maart 2014 1. Inleiding In de negentiende peiling onder het Hofpanel staat verkeer en mobiliteit centraal. De panelleden konden zich onder meer uitspreken

Nadere informatie

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid

Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Onveilige verkeerslocaties stadsdeel Zuid Projectnummer: 11212 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Steven Poppelaars MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Fietsers over het fietsen in Nijmegen. Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012

Fietsers over het fietsen in Nijmegen. Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012 Fietsers over het fietsen in Nijmegen Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 2003-2012 Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek december 2006 Hoofdconclusie en samenvatting

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016 ELEKTRISCHE FIETSEN Univé consumenten monitor GfK maart 2016 1 Inhoudsopgave 3 7 36 39 Management Summary Opvallende resultaten Grafische samenvatting Onderzoeksresultaten Algemeen Verzekering Woon-werk

Nadere informatie