(zie artikels 8, 11 en 20)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(zie artikels 8, 11 en 20)"

Transcriptie

1 Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier (zie artikels 8, 11 en 20) Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het met de referentie. Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 1. Aanduiding/wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie Tabel van de Toegangspunten Toegangspunt (EAN-Code) Naam Toegangspunt + adres van de site Eerste maand van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke Laatste maand van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke In geval van de ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term «afgenomen energie / geïnjecteerde energie» zoals vermeld in deze Bijlagen, begrepen worden als zijnde de Afgenomen Energie en de Geïnjecteerde Energie. 1. Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie: EIC-Code snummer Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de Geïnjecteerde Energie. Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie voor: elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het met als referentie: elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. Bijlage 3ter - / V2/2012 Contractreferentie:

2 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van Deze Toegangsverantwoordelijke verklaart met Elia één of meerdere contracten te hebben gesloten voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden voor de Toegangspunten aangeduid in bovenstaande tabel. 2. Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname EIC-Code snummer Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de Afgenomen Energie. Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de afname voor elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het met als referentie: elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van Bijlage 3ter - / V2/2012 Contractreferentie:

3 Aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder aangeduid als de overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. De Toegangsaanvrager duidt zichzelf aan als leverancier; De Toegangsaanvrager duidt hiertoe de leverancier aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de onderstaande tabel: Bedrijfsgegevens van de leverancier: snummer Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze Bijlage te overhandigen. 2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de geldigheidsduur van deze aanduiding dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure ter informatie mee aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijken en aan de Netgebruiker: - Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken brengt de Toegangshouder Elia op de hoogte van de aanduiding van één (twee) (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke(n) door indiening van een daartoe naar behoren ingevulde Bijlage van type 3, 3bis of 3ter. Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de Netgebruiker en aan de huidige Toegangsverantwoordelijken. - Wanneer geen Toegangsverantwoordelijken wordt aangewezen ten laatste tien kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijken, maant Elia de betrokken toegangshouder 1 (per of fax) aan om een contract van Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een exemplaar bij de aanmaning wordt gevoegd) en om aan de voorwaarden en verplichtingen ervan te voldoen. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de betrokken toegangshouder 2 steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke voor de betrokken Toegangspunten mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de huidige Toegangsverantwoordelijke. Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in voorkomend geval, aan de Netgebruiker. 1 Dit is de toegangshouder die wordt aangewezen voor de periode die volgt op de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke of de leverancier en, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, de Netgebruiker zelf. 2 Idem. Bijlage 3ter - / V2/2012 Contractreferentie:

4 Indien de toegangshouder 3, of de Netgebruiker, geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken gepreciseerd in de Bijlage in kwestie. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte brengen van deze uitschakeling. De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn gesteld. 3. Toekenningen aan de perimeters van evenwicht A: Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde Energie De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie voor elk Toegangspunt: Q qh = Max [0 ;I qh ] waarbij: Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid qh = kwartuur I = Energie geïnjecteerd op het Toegangspunt in kwestie B: Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie voor elk Toegangspunt in kwestie: Q qh = Max [0 ; Pr qh * ] waarbij: Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid qh = kwartuur Pr = Afgenomen Energie op het Toegangspunt in kwestie = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen overeenkomstig de artikelen 161 en 162 van het Technisch Reglement Transmissie) De factor X uitgedrukt in percentage zal gepubliceerd worden op de internetsite van Elia en zal indien nodig aangepast kunnen worden op basis van de gemeten verliezen. 3 Idem. Bijlage 3ter - / V2/2012 Contractreferentie:

5 De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie en de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie moeten de noodzakelijke inlichtingen uitwisselen op deze toegangspunten waarmee de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie zijn dagelijkse Nominatie kan voorstellen en zijn genomineerd evenwicht kan beheren in real time en waarmee de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zijn genomineerd evenwicht kan beheren in real time. 4. Nominaties De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie neemt de verplichtingen op zich met betrekking tot de Nominaties voor alle afnames en/of injecties van het(de) Toegangspunt(en) in kwestie. De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie nomineert in eigen naam en in naam en voor rekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie. Meer bepaald zijn de Nominaties die overgemaakt moeten worden overeenkomstig het contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden (ingevoerd krachtens de artikelen 198 en volgende van het Technisch Reglement Transmissie) de Nominaties met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie. Op dezelfde wijze moeten de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting overgemaakt worden in het kader van bijlage 3ter. Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal door Elia berekend worden. In het kader van de evaluatie van de Nominatie door Elia (zoals beschreven in het contract van de Toegangsverantwoordelijke): - wanneer dit resultaat een Geïnjecteerd Vermogen is, zal er rekening mee gehouden worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie; - wanneer dit resultaat een Afgenomen Vermogen is, zal er rekening mee gehouden worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen energie. Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal ter beschikking gesteld worden van de Toegangsverantwoordelijken, ieder voor het deel dat hem aanbelangt, en dat nadat de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de injectie de Nominatie van het (de) Toegangspunt(en) in kwestie ingediend heeft. Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met Afgenomen energie Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke Geïnjecteerde energie Handtekening van de Toegangshouder 4 Handtekening overeenkomstige energieleverancier de opvolging van de belast met de opvolging van de 4 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 Bijlage 3ter - / V2/2012 Contractreferentie:

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen Toegangscontract tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378,

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Toegangscontract. tussen

Toegangscontract. tussen tussen Contractreferentie: Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

I. Algemene inleiding

I. Algemene inleiding Publieke consultatie Wijzigingen 2015 Toegangscontract 17/08/2015 14/09/2015 Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract I. Algemene inleiding De door Elia voorgestelde

Nadere informatie

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst Overeenkomst Dienstverlener van flexibiliteit in het kader van de tertiaire reserves 2014 (BSP) (Versie xx van juni 2013) Referentie contract Tussen Maatschappelijke zetel Ondernemingsnummer/RPM BTW-nummer

Nadere informatie

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting

Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3 geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A);

Nadere informatie

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN

Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Algemene LicentieVoorwaarden SoftN Artikel 1: Definities 1.1 Leverancier: De naamloze vennootschap Rhea, met maatschappelijke zetel te, Veldkant 33a, ondernemingsnummer 0474.703.647, B.T.W. BE 0474.703.647;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm],

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm], RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

AOIF 16/2004 (E.T.98.234)

AOIF 16/2004 (E.T.98.234) Nota van de BTW-administratie betreffende het BTW-register of BTW-boek. Circulaire nr. AOIF 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Deze aanschrijving vervangt de aanschrijvingen nr. 4 dd. 22.02.1995 en nr.

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1.0. horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus

Algemene voorwaarden 1.0. horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus Algemene voorwaarden 1.0 horende bij de toetredingsovereenkomst tot Fost Plus Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Voorwerp van de Overeenkomst 6 Artikel 3 Verplichtingen van de Medecontractant

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe CVBA SIBELGA Technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe opgemaakt bij toepassing van artikel 11 van de ordonnantie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie