Activiteitenverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2013

2

3 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

4 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit Contactmogelijkheden Deelnemers Distributiegebied Bestuur en toezicht In memoriam Verslag van de Raad van Bestuur 17 Inleiding Marktwerking in Afspraken over het toekomstige distributienetbeheer Tarieven distributienet Tarieven transportnet Consultatieronde tariefmethode Uitbreiding erkenning als distributienetbeheerder Voorbereiding exit privé-partner uit distributienetbeheerders Forfaitaire netvergoeding prosumenten Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking Elektriciteitschaarste overleg provinciaal niveau Verkoop groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Algemeen beleid van Intergem 24 Installatie vernieuwde bestuursorganen Evaluatierapport werking Intergem Producten- en dienstenaanbod voor lokale besturen Nieuwsbrief aan lokale besturen Actualisering procedure besluitvorming werken Verlenging retributiereglement Vastleggen forfaitaire prijzen verkavelingen voor 2014 Nieuwe tarieven tariefwissel op afstand slimme meters Gerealiseerde investeringen in 2013 Budget 2014 Driejaarlijkse investeringsplannen Financieringsbehoeften Dienstverlening van Intergem 28 Distributienetbeheer 28 Acties voetpadherstel Onderhoud openbare verlichting (OV) Valorisatie van restwarmte via warmtenetten Decentrale productie Slim distributienet Onderzoeksproject Linear 2 Activiteitenverslag 2013

5 Sociaal 31 Strijd tegen energiearmoede Energieleveringen Uitzonderingsleverancier Communicatiekanalen voor klanten Ecologisch 33 REG-premies 2013 REG-premies 2014 Premies voor beschermde klanten Projecten huishoudelijke energiescans en sociaal dakisolatieproject Ecoscore in kringwinkels Budget aardgasfonds Energiediensten Lokale Besturen uitgebreid Samenaankoop energie voor lokale besturen Energie Prestatie Contractering Renovatie van stookplaatsen en instellen van regelingen Duurzame mobiliteit lokale besturen Meebouwen aan Smart Cities Werkmaatschappij Eandis 40 Organisatieschema Nieuwe Raad van Bestuur Actieplan FIT Minder hinder Elektrische voertuigen EVA-platform Resultaten enquête klantentevredenheid 2013 Het energieverhaal van morgen in Living Tomorrow Huis-aan-huisblad Filialen van Eandis Verslag Corporate Governance Comité 44 Beknopte jaarrekening 47 Inleiding Balans per 31 december 2013 Resultaten elektriciteit 2013 Resultaten gas 2013 Dividenden openbare deelnemers (Uitgebreide financiële gegevens kunt u terugvinden in het Financieel verslag 2013 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 49 Activiteitenverslag

6 Woord vooraf Geachte lezer, Het eerste werkingsjaar van de nieuwe bestuursploeg is voltooid. Het was van bij het begin de wens van alle vertegenwoordigers om met de vernieuwde bestuurlijke werking voort te bouwen op de resultaten en fundamenten van de voorbije jaren. Want binnen Intergem is er altijd een goede samenhorigheid geweest die focust op een gemeenschappelijk onderschreven doelstelling, die zowel economisch als maatschappelijk belangrijk is. En die doelstelling bestaat er in om onze activiteiten zo efficiënt en zo kwalitatief mogelijk te organiseren, en tegelijk dicht bij de bevolking te staan. Die motivatie is al decennia lang bij Intergem aanwezig. De resultaten van onze activiteiten staan er. Binnen een complexe en veeleisende energieomgeving is er in 2013 andermaal een gedegen en steekhoudende invulling geweest van alle taken en uitdagingen die aan onze opdracht houdende vereniging werden toevertrouwd. Onze netten behoren qua bedrijfszekerheid opnieuw tot de absolute top van Europa. Die stabiele kwaliteit is van groot belang, omdat ons economisch en maatschappelijk leven zeer afhankelijk is van een degelijke en continue energievoorziening. Daarnaast moeten we vandaag inspelen op de versnelde technologische evoluties en revoluties die het energielandschap van morgen bepalen. Dankzij Eandis houden we permanent een vinger aan de pols van de vele nieuwe en grensverleggende applicaties die nauw aansluiten bij het beheer van distributienetten en openbare verlichting. Denk maar aan het bestaande aanbod voor smart energy cities, ledverlichting, warmtenetten, duurzame mobiliteit en zoveel meer. De lokale besturen, de bevoegde overheid, onze netgebruikers, de aandeelhouders en diverse marktactoren rondom onze werking, staan voor vergelijkbare bezorgdheden, uitdagingen en kansen. Met hen willen we stevige samenwerkingsverbanden uitbouwen om samen sterker te staan en de beoogde ambities waar te maken. 4 Activiteitenverslag 2013

7 En midden die technische en technologische activiteiten zijn we nooit de meest kwetsbaren uit onze omgeving vergeten, integendeel. We hebben steevast met respect onze rol als sociale leverancier voor residentiële klanten met betalingsmoeilijkheden ter harte genomen. De energielevering aan deze bevolkingsgroep vormt een speerpunt in onze maatschappelijke opdracht om energie voor iedereen ter beschikking te stellen en om mee de strijd tegen energiearmoede aan te gaan. Het aantal klanten dat door Intergem van energie wordt voorzien, stagneert stilaan, ondanks een record aantal dropaanzeggingen door de energieleveranciers in De strijd tegen energiearmoede is nog lang niet voorbij en focust op twee vlakken, zowel financieel als op vlak van energiezuinigheid. Daarom moeten we werken aan een beleid waarbij betalingsbegeleiding (geld) en besparingsbegeleiding (energie) hand in hand gaan. Het is daarbij belangrijk dat iedere actor daarbij de rol opneemt waarin hij gespecialiseerd is: de OCMW s zorgen voor betalingsbegeleiding om schulden te voorkomen, of vlugger af te betalen, en de distributienetbeheerders nemen de technische ondersteuning voor hun rekening. Ik wil hierbij benadrukken dat die samenwerking verloopt in harmonie en constructief. We zetten ook onze schouders onder een meer duurzame samenleving. Zo stellen we al enkele jaren alles in het werk om op ons werkingsgebied zo veel mogelijk opwekkingsinstallaties voor lokaal geproduceerde energie op de distributienetten aan te sluiten. Via allerlei kanalen en initiatieven staan we gemeenten bij in hun streven naar meer duurzaamheid en klimaatneutraliteit. We nemen op verschillende niveaus initiatieven om onze mobiliteit duurzamer te maken. En omdat voor elk stads- of gemeentebestuur energie een belangrijke uitgavenpost is, worden we specifiek bijgestaan door de Energiediensten voor Lokale Besturen van Eandis om onze energiefactuur te beheersen. Honderden projecten werden afgelopen jaren uitgewerkt. Ze spelen stuk voor stuk in op de bestaande lokale en gemeentelijke behoefte inzake energiebesparing. Een belangrijke notie waaraan ik niet kan voorbij gaan, is een kwaliteitsbegrip, namelijk de notie samenwerking. Ik geloof dat ik die term zonder twijfel kan poneren als het fundament voor de werking van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in het algemeen, en voor Intergem in het bij zonder. Onze steden en gemeenten vormen samen met het distributiebedrijf Eandis een noodzakelijke schakel om een op maat gesneden beleid uit te bouwen op vlak van energie. Ik wil dan ook iedereen bedanken die onze werking ondersteunt, de leden van onze bestuursorganen, de deelnemende steden en gemeenten, de collega s van de andere Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en de Raad van Bestuur van Eandis. Als bestuurder streven we ernaar om steeds de best mogelijke beslissingen te nemen in het belang van onze bevolking en onze bedrijven. De wisselwerking met het management van Eandis en met de betrokken personeelsleden is daarbij cruciaal. En ik moet onderstrepen dat de interactie voorbeeldig is, gestoeld op een uitgebalanceerde organisatie die de dienstverlening hoog in het vaandel voert. Tot slot wens ik iedereen te danken voor de inspanningen die het afgelopen jaar zijn geleverd om de werking van Intergem kwaliteitsvol uit te bouwen en de talloze uitdagingen aan te pakken. We hebben in dit jaarverslag een bloemlezing samengebracht van onze werking en realisaties. We wensen u alvast veel leesplezier. Piet Buyse Voorzitter Activiteitenverslag

8 6 Activiteitenverslag 2013

9 Voorstelling van de distributienetbeheerder Activiteitenverslag

10 Identiteit Benaming Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen afgekort tot Intergem Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel Administratief Centrum Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht als samenwerkende vennootschap op 15 september 1980 na Koninklijke machtiging bij Koninklijk Besluit van 14 augustus 1980 Belgisch Staatsblad van 23 september Oprichtingsakte gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1981 nr Statuten Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 5 december Belgisch Staatsblad van 25 februari Omgevormd tot een opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 19 december 2013 Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2014 nr Gedeeltelijke goedkeuring bij Ministerieel Besluit van 28 maart Ondernemingsnummer BTW BE RPR Dendermonde 8 Activiteitenverslag 2013

11 Contactmogelijkheden DRINGENDE OPROEPEN Hier kunt u een gasreuk melden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. deze oproepen worden prioritair behandeld. Op dit nummer kunt u terecht om storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet te melden. Het nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. SMS Gasreuk Mensen met een spraak- en gehoorstoornis kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebericht naar Meer info op > Contact > Telefonisch contact. Klantenkantoren 9100 Sint-Niklaas, Heistraat Aalst (Erembodegem), Industrielaan Geraardsbergen, Kaai 15 Openingsuren: Maandag: van 8.30 tot 12 uur van tot 16 uur Dinsdag: van 14 tot 18 uur Woensdag: van 8.30 tot 12 uur Donderdag: van 8.30 tot 12 uur van tot 16 uur Vrijdag: van 8.30 tot 12 uur Van tot 16 uur Infrastructuurgebieden: - Infrastructuurgebied Schelde-Waas, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas - Infrastructuurgebied Zenne-Dender, Industrielaan 2, 9320 Aalst (Erembodegem). Algemeen correspondentieadres: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Storingen en defecten (zonaal tarief) Mensen met een spraak- en gehoorstoornis - Snel en makkelijk via het web f faansluitingen gas en elektriciteit: nieuwe aansluitingen, verzwaring van aansluitingen, verplaatsing en vervanging van meters. > Aansluitingen ffmeterstanden > Meteropneming ffmelden van verhuizing > Verhuizen ffrationeel energiegebruik: premies, tips > Energie besparen ffbudgetmeters en dienstverlening van de sociale leverancier > Sociaal ffvacatures > Jobs ffstroomonderbrekingen > Stroomonderbrekingen Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis. ffdefecte straatlampen > Straatlampen Een defecte straatlamp opgemerkt? Geef de adresgegevens van de paal door en we herstellen het defect zo snel mogelijk. Defecte straatlampen kunt u ook telefonisch melden: ffopmerkingen of klachten > Over Eandis > Opmerkingen of klachten melden Hebt u een probleem met de dienstverlening van Eandis? We horen graag uw reactie, zodat we onze werking kunnen verbeteren. ffombudsdienst > Over Eandis > Ombudsdienst Bent u niet tevreden over de manier waarop we uw klacht behandelen? Dan kunt u terecht bij de ombudsdienst van Eandis. U kunt ook bellen op het nummer of schrijven naar: Ombudsdienst Eandis - Postbus 60, 9090 Melle algemeen telefoonnummer (zonaal tarief) Voor alle vragen kunt u ook terecht op dit nummer. We zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 uur tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Activiteitenverslag

12 Deelnemers 23 gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen en Electrabel nv. Gemeente Elektriciteit Aardgas Aalst x x Affligem x x Bever x x Beveren x x Brakel x x Buggenhout x x Denderleeuw x x Dendermonde x x Erpe-Mere x x Geraardsbergen x x Haaltert x x Hamme x x Herzele x x Kruibeke x x Lebbeke x x Lierde x x Ninove x x Sint-Gillis-Waas x x Sint-Niklaas x x Stekene x x Temse x x Waasmunster x x Zottegem x x 10 Activiteitenverslag 2013

13 11 Activiteitenverslag 2013 Distributiegebied Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Ninove Herzele Zottegem Erpe- Mere Haaltert Affligem Aalst Denderleeuw Beveren Sint- Gillis- Waas Stekene Sint-Niklaas Temse Kruibeke Waasmunster Hamme Dendermonde Buggenhout Lebbeke Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Ninove Herzele Zottegem Erpe- Mere Haaltert Affligem Aalst Denderleeuw Sint-Niklaas Temse Kruibeke Waasmunster Hamme Dendermonde Buggenhout Lebbeke Schelde-Waas Zenne-Dender Volgens infrastructuurgebied

14 Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Voorzitter Piet Buyse - Dendermonde Ondervoorzitter Christoph D Haese - Aalst Leden Cyntia Braems Erwin Franceus Ernest Smet Kris Van Duyse Zottegem Geraardsbergen Beveren Stekene Electrabel, met vaste vertegenwoordiger André Sarens en Chris De Groof als plaatsvervanger Lid met raadgevende stem Henk Verhofstadt - Bever Secretaris Paul Lauwers Luc Desomer Johan Smets David Termont Vertegenwoordiging Eandis Walter Van den Bossche Luc Van Landeghem 12 Activiteitenverslag 2013

15 CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Ernest Smet Ondervoorzitter Kris Van Duyse Leden Cyntia Braems Erwin Franceus Secretaris Jan Hermans Vertegenwoordiging Eandis Danny Mareydt Gijs Wuyts Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA Vertegenwoordigd door Paul Eelen Activiteitenverslag

16 REGIONAAL BESTUURSCOMITE NOORD REGIONAAL BESTUURSCOMITE ZUID Voorzitter Voorzitter Piet Buyse Dendermonde Dirk Janssens Erpe-Mere Voorzitter Voorzitter Kris Van Duyse Stekene Erwin Franceus Geraardsbergen Leden Leden Dirk De Ketelaere Eric De Keyzer Renaat Decorte Geert Hermans Mike Nachtegael Ernest Smet Willy Van Gucht Freddy Verbeke Herman Vijt Jo De Cuyper Kruibeke Sint-Gillis-Waas Waasmunster Buggenhout Sint-Niklaas Beveren Lebbeke Temse Hamme Provincie Oost-Vlaanderen Cyntia Braems Christoph D Haese Walter De Mezel Denise De Paepe Cyriel De Schutter Luc Deneyer Mirella Limpens Rudy Mortier Davy Scherlippens Corinne Vanbelle Zottegem Aalst Herzele Affligem Haaltert Bever Brakel Lierde Denderleeuw Ninove Secretaris Gerry Van Gasse Secretaris Isabel Van Cutsem Vertegenwoordiging Eandis Rony Buysse Christoph De Vos Luc Desomer Paul Lauwers Johan Maes David Termont Walter Van den Bossche Luc Van Landeghem Kurt Vanderhispallie Lode Vanhee Luc Vekemans Vertegenwoordiging Eandis Johan Bogaert Thierry Buffel Danny Debeule Luc Desomer Paul Lauwers Kris Paternoster Johan Smets David Termont Walter Van den Bossche Waldo Vandendriessche Lode Vanhee 14 Activiteitenverslag 2013

17 In memoriam Robert Blommaert Op 9 december 2013 overleed Robert Blommaert na een moedig gedragen ziekte. Robert was een van de steunpilaren van Intergem: lid van de Raad van Bestuur sinds 1987, vanaf 1993 ook lid van het Directiecomité en vanaf 1994 ook voorzitter van het Regionaal Adviescomité Beveren. Hij oefende al deze mandaten uit tot aan zijn ontslag om gezondheidsredenen op 28 september Robert was 42 jaar gemeenteraadslid, waarvan 33 jaar ononderbroken als schepen, eerst in Melsele en na de fusie in Beveren. Paul Quintelier Op 17 december 2013 overleed Paul Quintelier onverwacht. In de Raad van Bestuur was Paul lid met raadgevende stem sinds 17 december Hij vervulde dit mandaat tot aan het einde van de vorige legislatuur op 21 maart Paul was gepensioneerd inspecteur bij de lokale politie. Van 2006 tot 2012 was hij gemeenteraadslid met ruime belangstelling voor onder meer de landbouw. Als kenner en jurylid was hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Belgische trekpaard. Willy De Meulenaere Op 3 juni 2013 overleed Willy De Meulenaere. Willy was lid van het Regionaal Adviescomité Geraardsbergen sinds 31 mei Vanaf 2004 werd hij bestuurder en vertegenwoordigde hij Intergem in de Lokale adviescommissie van Zottegem. Sinds 2007 was hij ook lid van het Corporate Governance Comité. Hij nam deze mandaten waar tot aan het einde van de legislatuur op 21 maart Tijdens zijn actieve beroepsloopbaan was Willy postbode. Hij was een zeer betrokken mandataris, miste geen enkele vergadering en was altijd aanwezig op de infovergaderingen voor gemeenteraadsleden. Activiteitenverslag

18 16 Activiteitenverslag 2013

19 Verslag van de Raad van Bestuur Activiteitenverslag

20 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de activiteiten van Intergem tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In de loop van 2013 hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en hun werkmaatschappij hun algemene visie bekendgemaakt over de richting die het distributienetbeheer in Vlaanderen zou moeten uitgaan. Deze visie vertrekt vanuit een aantal mijlpalen en objectieve elementen die bepalend zullen zijn voor de sector, zoals de statutaire eindduur van de Vlaamse gemengde netbeheerders, de decretaal vastgelegde uittreding van de privépartner Electrabel uit deze verenigingen en de toekom- stige invoering van een nieuw meerjarentarief, waarvoor de Vlaamse overheid binnenkort de bevoegdheid overneemt van het federale niveau. Eandis en Infrax sloten in het najaar 2013 een principieel akkoord over onder andere het behoud van de geografische omschrijving van hun eigen werkgebied en het principe dat beide werkmaatschappijen onafhankelijk van elkaar blijven opereren. De tarifaire gevolgen van de openbaredienstverplichtingen moeten worden herbekeken. Het is de bedoeling dat iedereen in Vlaanderen in een gelijke situatie hetzelfde distributienettarief betaalt voor dezelfde dienstverlening. De bestuursorganen van Intergem werden in maart 2013 opnieuw samengesteld. Elke openbare deelnemer is vertegenwoordigd in de nieuwe Regionale Bestuurscomités die bevoegd zijn voor zaken met een direct lokaal belang en 18 Activiteitenverslag 2013

21 binding. Een beperkte Raad van Bestuur staat voortaan in voor de behartiging van het algemeen beleid. Overeenkomstig artikel 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft de uittredende Raad van Bestuur een evaluatierapport opgemaakt over de werking van de vereniging van de voorbije zes jaar. Het rapport werd door de nieuwe Raad van Bestuur aangevuld met een ondernemingsplan voor de komende zes jaar en aan de gemeenten voorgesteld. december De balans sluit per 31 december 2013 af met een totaal van ,07 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,35 euro voor het boekjaar De uit te keren winst bedraagt 23,26 miljoen euro waarvan 13,27 miljoen euro voor elektriciteit (9,96 miljoen euro voor de open-bare besturen en 3,31 miljoen euro voor de deelnemende maatschappij) en 9,99 miljoen euro voor aardgas (7,37 miljoen euro voor de openbare besturen en 2,62 miljoen euro voor de deelnemende maatschappij). Een pilootproject met ongeveer slimme meters werd afgerond en verschaft aan de Vlaamse overheid de nodige informatie om een beslissing te nemen over de verdere invoering van slimme meters in de toekomst. Het producten- en dienstenaanbod voor lokale besturen werd opnieuw omschreven en uitgebreid met services op het vlak van duurzame mobiliteit, warmtenetten en vernieuwende openbare verlichtingstoepassingen. Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de decretale en statutaire voorschriften heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar, waarvan het belangrijkste opgenomen is in het betreffende hoofdstuk van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, afgesloten per 31 De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via Eandis heeft in de loop van het jaar 2013 opnieuw enkele financieringstransacties op de kapitaalmarkten verricht die de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in staat stellen hun werking te financieren. In maart 2013 werd een private plaatsing voor een bedrag van 75 miljoen euro afgerond. Het betrof een dubbele tranche van enerzijds 54,5 miljoen euro op een looptijd van 15 jaar met een coupon van 3,50% en anderzijds 20,5 miljoen euro op 20 jaar met een coupon van 3,75%. In juni plaatste Eandis een Namensschuldverschreibung (d.i. een schuld-instrument naar Duits recht) rechtstreeks bij een investeerder (50 miljoen euro, looptijd van 30 jaar, couponrente van 3,50%). In oktober volgde een EMTN-obligatie van 500 miljoen euro (10 jaar, coupon van 2,875%), die geplaatst werd bij Europese institutionele investeerders. Deze uitgifte werd door de investeerderswereld zeer goed ontvangen. Daarnaast heeft Eandis ook via bilaterale contracten met diverse bankinstellingen haar financiering op korte en lange termijn verzekerd. De Raad van Bestuur 3 april 2014 Activiteitenverslag

22 Marktwerking in 2013 Afspraken over het toekomstige distributienetbeheer Op het niveau van Eandis en Infrax werden afspraken gemaakt over de principes voor het toekomstig netbeheer in Vlaanderen. Meer in detail wensen Eandis en Infrax binnen hun structuren een performant energielandschap uit te bouwen in Vlaanderen waarbij door innovatie en efficiëntie een kwaliteitsvol netwerk wordt gerealiseerd met een lage kostprijs en waarbij de klant centraal staat. De besprekingen betreffen voornamelijk: de vaststelling van de einddatum van de huidige distributienetbeheerders op einde 2019 met een standstill op het vlak van de deelnemende gemeenten (behoudens op vraag van gemeenten waar twee distributienetbeheerders actief zijn en in consensus tussen de werkmaatschappijen en de betrokken gemeente), de toekomst van het gemengde type distributienetbeheerders, de voorbereidingen voor de volgende distributienetbeheerder-meerjarentarieven binnen een geregionaliseerde context, mogelijke aanpassingen aan de huidige tariefstructuur voor de distributienetbeheerders, de solidarisering van de openbaredienstverplichtingen, de evolutie naar een uniform distributienettarief in het Vlaamse gewest, de mogelijke fusie van de distributienetbeheerders, het behoud van de huidige werkmaatschappijen en ten slotte niet-kernactiviteiten voor de distributienetbeheerders. Het is de bedoeling dat iedereen in Vlaanderen in een gelijke situatie hetzelfde distributienettarief betaalt voor dezelfde dienstverlening. Bij een dergelijke uniforme tariefstructuur wordt rekening gehouden met de capaciteit (het gevraagde vermogen) en kunnen objectiveerbare verschillen worden geïntegreerd zoals de densiteit van het net (stedelijk of ruraal). Er moet daarom omzichtig worden omgegaan met de term uniform distributienettarief. Een tariefaanpassing zal samenvallen met de introductie van een nieuwe tariefmethodologie en -structuur die vanaf 1 juli 2014 de exclusieve bevoegdheid zal worden van de Vlaamse overheid en de Vlaamse regulator, de VREG. De Raad van Bestuur van Eandis heeft een tijdslijn uitgetekend, gebaseerd op een aantal mijlpalen dat nu al gekend is, voor de verschillende stappen in het door haar voorgestelde reorganisatieplan voor de energiedistributie in Vlaanderen. Om de afspraken ingang te doen vinden, zijn decreetwijzigingen noodzakelijk. Eandis en Infrax sloten daarvoor in januari 2014 een principieel akkoord over enkele fundamentele elementen van het toekomstige distributienetbeheer. Het akkoord is in de eerste plaats ingegeven door de belangen van de consument en bevat onder meer volgende elementen: De huidige geografische omschrijvingen van hun werkgebied behouden. Dat laat de bevoegde instanties toe om op een serene wijze te werken aan een omvattende hervorming van het distributienetbeheer, zowel organisatorisch als tarifair. De beide werkmaatschappijen blijven onafhankelijk van elkaar opereren. De impact van het Vlaamse beleid op de distributienettarieven en meer bepaald de tarifaire gevolgen van de openbaredienstverplichtingen moeten worden herbekeken. 20 Activiteitenverslag 2013

23 Tarieven distributienet De huidige distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn meerjarentarieven die in 2009 werden goedgekeurd door de federale regulator CREG. In principe waren deze meerjarentarieven geldig tot en met Voor de periode moest er dus een nieuw tariefvoorstel worden gedaan, inclusief de verrekening van de saldi van de vorige jaren. De tarifaire bevoegdheid gaat over van de federale naar de regionale overheid (Vlaamse Gewest en Vlaamse regulator VREG). In dat verband worden de goedgekeurde tarieven 2012 van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders verlengd en op hetzelfde niveau behouden voor de jaren 2013 en Alles laat uitschijnen dat de huidige distributienettarieven zullen aangehouden worden tot einde Tarieven transportnet De transportnettarieven van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, worden afzonderlijk federaal goedgekeurd, maar worden wel aan de leveranciers doorgerekend via de distributienettarieven. Wijzigingen in het transportnettarief zullen het niveau van de distributienettarieven dus wel beïnvloeden. opmerkingen te formuleren tegen 6 december daaropvolgend. In overleg met de distributienetbeheerders formuleerde Eandis hierover 69 vragen en opmerkingen, zowel over de gevolgde procedure als over de inhoud. Er werd aan Eandis gevraagd om de bezorgdheid over de risico s gerelateerd aan de huidige visie over de tariefmethodologie van de VREG aan te kaarten. Er wordt ook aandacht gevraagd voor een aanvaardbaar en marktconform rendement dat toelaat op lange termijn de installaties in stand te houden. Uitbreiding erkenning als distributienetbeheerder Wegens de groei van het aantal decentrale productie-eenheden (WKK, windmolens, grote installaties zonnepanelen ) en grote concentratiegebieden van dergelijke eenheden, moet het distributienet voor de aansluiting van deze installaties over voldoende capaciteit beschikken. Hierdoor ontstaat in bepaalde omstandigheden de noodzaak om, wegens technisch economische redenen, aan te sluiten op een hoger spanningsniveau. In dat kader werd een verzoek aan de VREG gericht om de activiteit van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders uit te breiden tot het spanningsniveau van 36 kv. Naar aanleiding van de aangepaste transportnettarieven Elia, goedgekeurd door de CREG, hebben de distributienetbeheerders vanaf 1 juni 2013 de gewijzigde tariefcomponenten voor de doorrekening van deze transportkosten moeten aanpassen. Op 1 januari 2014 wijzigde het transportnettarief voor het onderschreven vermogen en voor het ter beschikking gesteld vermogen voor de diverse klantengroepen in hoogspanning en laagspanning. Daardoor zouden de distributienetbeheerders het recht verkrijgen om een 36 kv-net uit te bouwen en te exploiteren als distributienet vanuit een koppelpunt met Elia. Er werd een MoU (Memorandum of Understanding) overeengekomen tussen de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Elia. Op 5 juli 2013 heeft de VREG de uitbreiding van de erkenning tot en met 36 kv voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders medegedeeld. Consultatieronde tariefmethode Met het oog op de overdracht van de tarifaire bevoegdheid van de federale naar de regionale overheid, heeft de VREG op 7 oktober 2013 een consultatienota gelanceerd met betrekking tot de methodologie van de distributienettarieven. Daarbij kregen de belanghebbenden de mogelijkheid om Dit betekent dat de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, in overleg met Elia, bij de CREG een tariefvoorstel met betrekking tot 36 kv moesten indienen. Door de CREG werd daarin nog geen beslissing genomen. Het ontbreken van een goedgekeurd tarievendossier evenals de nog niet vereiste aanpassingen aan de Technische Reglementen leidden ertoe dat de eerste maanden van 2014 voorlopig nog geen dossiers > 29,9 kv werden gerealiseerd. Activiteitenverslag

24 Voorbereiding exit privé-partner uit distributienetbeheerders Conform de Vlaamse regelgeving is er een verplichte uittreding van de privépartner, in casu Electrabel nv, uit de gemengde distributienetbeheerders. Deze uitstap moet uiterlijk op 31 december 2018 gerealiseerd zijn. Voor ex- IGAO valt deze datum zelfs vroeger. Met het oog daarop hadden de verantwoordelijken van de openbare sector reeds einde 2012 de voorbereidende werkzaamheden opgestart en onderhandelingen aangeknoopt met Electrabel. Eén van de hoofdelementen in de onderhandelingen tussen de verschillende aandeelhouders van de distributienetbeheerders vormt de waardering van de participatie van Electrabel in de distributienetbeheerders. Deze gesprekken waren eind 2013 nog niet afgerond en zullen dus in 2014 verder hun verloop kennen. Forfaitaire netvergoeding prosumenten aan via de energieleveranciers. Eind 2012 meldde FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, deze aanrekening te kunnen verwerpen op basis van het huidige Technische Reglement Elektriciteit. Zij wensen bovendien geen bijkomende risico s op zich te nemen inzake niet-betaling van de netvergoeding in hoofde van de eindklanten. Op 15 januari 2013 hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aan FEBEG meegedeeld afstand te nemen van de door hen aangevoerde argumenten en de netvergoeding te zullen factureren. Daarop weigerden de vijf grote leveranciers (Electrabel, Eni, Eneco, EDF-Luminus en Essent) de netvergoeding door te rekenen aan hun klanten, wat tot een verstoring/discriminatie leidde met de kleinere leveranciers die de netvergoeding wel doorrekenden. Het Hof van Beroep te Brussel velde op 27 november 2013 een arrest dat de betreffende netvergoeding met terugwerkende kracht vernietigde. Dat leidde ertoe dat de forfaitaire netvergoeding niet langer wordt aangerekend en dat de distributienetbeheerders, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning, de eerder aangerekende bedragen crediteren. Wijzigingen decreet intergemeentelijke samenwerking Per 1 januari 2013 werd een netvergoeding aangerekend voor lokale productie-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kw en met een terugdraaiende teller. De vergoeding werd forfaitair vastgelegd, gebaseerd op het geïnstalleerde vermogen. Op die manier leverde elke eindgebruiker een bijdrage aan de algemene kosten voor het distributienetbeheer, in functie van de manier waarop hij het distributienet belast. De distributienetbeheerders rekenden deze netvergoeding Het Vlaams decreet van 18 januari 2013 wijzigt op enkele punten het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking uit Op 1 mei 2013 traden enkele wijzigingen in werking betreffende het bestuurlijk toezicht, het verdwijnen van de regeringscommissaris, een beperking van de inzendplicht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, de jaarlijkse rapportering aan de Vlaamse Regering, de elektronische terbeschikkingstelling van de notulen en bijbehorende stukken (per 1 januari 2014), de duur en de inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering, de rechtspersoonlijkheid van leden van de organen en de presentiegelden. De bijbehorende statutenwijzigingen werden goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van december Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008

Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen. opdrachthoudende vereniging. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Jaarverslag 2008 Negenentwintigste boekjaar Jaarvergadering 25 juni 2009 2 Jaarverslag

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2007

Activiteitenverslag 2007 Activiteitenverslag 2007 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende Vereniging Zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging

JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR. FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 NEGENTIENDE BOEKJAAR FINANCIERINGSVERENIGING VOOR DE ENERGIEVOORZIENING IN HET ANWERPSE Dienstverlenende vereniging VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VERSLAG COMMISSARIS JAARREKENING

Nadere informatie

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2 www.eandis.be PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013 Melle, 10 april 2014 PROFIEL Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 3-K 28 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Beleidsbrief Energie

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 1 24 december 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie