De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar!"

Transcriptie

1 Februari de jaargang nummer 1 In dit nummer: De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar! VIVAS, het netwerk van sociale huurders in Vlaanderen 1 2 Beste lezer, Het jaar is niet meer nieuw maar we willen u vanuit de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een gelukkig en gezond 2012 toewensen. We hebben een goed gevuld jaar met mooie realisaties achter de rug. De WegWijsbrochure, rechten en plichten voor huurder en verhuurder, is verdeeld bij alle huurders van MBV en er werd een grootschalige tevredenheidsbevraging gehouden bij alle Eeklose huurders van de MBV. De resultaten van deze bevraging kan je alvast in de bijlage bij deze Woonbabbel terug vinden. Het komende jaar willen we ons verder inzetten op hetzelfde elan! FAQ 3 Wist je dat... 3 Nieuwe huurprijsberekening 2012 Dagelijkse werking dienst patrimoniumbeheer 4 5 Nuttige adressen 5 Ieders stem telt. Ook die van jou! Nieuwe appartementen in Vis/Zuidmoerstraat zijn geopend. Kies bewust voor een nieuwe energieleverancier Colofon 8 De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar! Zondag 15 januari Een koude maar droge en zonnige winterdag, veel lekkers, veel volk, veel muziek en bovenal veel plezier! Alle ingrediënten waren aanwezig om van de eerste nieuwjaarsdrink in de wijk Galgenakker een groot succes te maken! En dat was het zeker! Veel leesplezier! Francinne en Marie-Claire, twee enthousiaste medewerkers van het project Sociaal wonen in Eeklo, beslisten op een mooie zomeravond in 2011 om een nieuwjaarsdrink te organiseren in hun wijk, Galgenakker. Door hun enthousiasme sprongen ook Stad Eeklo, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo en heel wat sponsors mee op de kar. Dankzij deze massale steun kon er een drink met veel lekkers aangeboden worden. De jeugddienst zorgde voor leuke activiteiten voor de allerkleinsten. Liefst 160 inwoners van de wijk kwamen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Charmezanger Fil Filips, tevens inwoner van de wijk, zorgde samen met DJ Eduard Beauprez voor heel wat ambiance. De namiddag werd afgesloten met een gratis tombola. Iedereen ging met een leuke prijs naar huis. Een dikke pluim voor Francinne, Marie-Claire en alle medewerkers! Op naar de volgende nieuwjaarsdrink!

2 VIVAS, Het netwerk van sociaal huurders in Vlaanderen In de werking van VIVAS staan de volgende vier actiepunten centraal: betaalbare sociale huisvesting, leefbare woonomgeving, inspraak van sociale huurders in het lokale en Vlaamse woonbeleid, en betere communicatie tussen huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen. BEWONERSCONGRES: Tevredenheidsmeting in de sociale huisvesting Wat is VIVAS? Met het project Sociaal wonen in Eeklo streven we ernaar dat de sociale huurders inspraak krijgen in het beleid van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en in het lokaal woonbeleid van Stad Eeklo. Door onze deelname aan VIVAS, willen we de stem van de Eeklose sociale huurder ook meenemen op Vlaams niveau. Hiertoe gaan we maandelijks met een tweetal bewoners van de Eeklose bewonersgroep naar de VIVAS-vergaderingen in Brussel. VIVAS, de Vereniging Inwoners Van Sociale woningen, is een Vlaams netwerk van en voor sociale huurders. Het is een vereniging waar verschillende georganiseerde lokale bewonersgroepen uit gans Vlaanderen, samen komen. Ook andere bestaande groepen die de doelstellingen en uitgangspunten van VIVAS onderschrijven, kunnen zich aansluiten. De kern van VIVAS bestaat momenteel uit 15 huurdersgroepen, waaronder dus ook de Eeklose bewonersgroep. VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders, bevordert de contacten tussen bewonersgroepen, wisselt informatie uit, geeft vorming aan sociale huurders (bvb. over de huurprijsberekening), formuleert beleidsstandpunten en bezorgt die aan het beleid. Op geregelde basis organiseert VIVAS een bewonerscongres. Op deze congressen ontmoeten sociale huurders elkaar, informeren ze zich over hun gemeenschappelijke problemen, Op zaterdag 10 december 2011 organiseerde VIVAS voor de tiende keer een bewonerscongres, met als thema: Thuis in sociale huisvesting. Kwaliteitsvolle dienstverlening door de sociale huisvestingsmaatschappij. De stem van de bewoner gehoord!. Een 400-tal sociale huurders woonden het congres in Flanders Expo (Gent) bij, waaronder ruim 20 huurders uit Eeklo. De voormiddag werd volledig gewijd aan het erkenningsbesluit dat in 2010 werd goedgekeurd. Met dit besluit wil de Vlaamse overheid de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen onder de loep nemen. Visitatiecommissies zullen de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen op een groot aantal punten waaronder woonkwaliteit, betaalbaarheid en sociaal beleid. Het Vlaamse woonbeleid wil met het erkenningsbesluit de betrokkenheid van bewoners bij het beleid van hun huisvestingsmaatschappij stimuleren. Hoe deze bewonersbetrokkenheid moet georganiseerd worden, is jammer genoeg onvoldoende of niet uitgewerkt in het erkenningsbesluit. VIVAS heeft zich in 2011 over deze gebreken in het erkenningsbesluit gebogen en een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen werden meegegeven aan de minister van wonen, Freya Van den Bossche. In de namiddag was er ruimte voor ontspanning. De deelnemers hadden de keuze tussen verschillende activiteiten zoals een bezoek aan verschillende huisvestingsprojecten of een rondvaart op de Gentse wateren. Na een afsluitende receptie keerden we terug naar Eeklo.

3 Wisu Je Dau... FAQ Als huisvestingsmaatschappij wensen wij onze verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van onze sociale woningen op vlak van energie. Binnen de Raad van Bestuur is beslist om tegen 2020 verbeteringen aan de woning aan te brengen op het vlak van dakisolatie, CV-installatie en buitenschrijnwerk. In dat kader zal buitenschrijnwerk met enkel glas met voorrang worden vervangen. Tijdens deze werken zullen bestaande rolluiken niet meer worden teruggeplaatst om de volgende redenen: De gordijnbak, zolang deze wordt gebruikt, is een zone die onmogelijk op een degelijke manier kan worden geïsoleerd. Via deze gordijnbakken komt de koude letterlijk in de woning. De rolluiken dragen niet bij tot de isolerende waarde van de ramen. De rolluiken geven een vals veiligheidsgevoel. Vermijden van kosten ten laste van huurders ten gevolge van de rolluiken (staat bepaald in het WegWijs boekje, verdeeld onder alle huurders). Wij begrijpen dat voor sommige personen dit als eigenaardig wordt ervaren, maar binnen MBV is een algemene beleidslijn aangenomen waarbij rolluiken worden verwijderd. Ervaring leert ons dat het niet zozeer rolluiken, geplaatst met het buitenschrijnwerk, het probleem zijn maar voorzetrolluiken geplaatst door de huurders. Opnieuw volgens onze beleidslijn, en vermeld in het WegWijs boekje, worden nieuwe aanvragen voor voorzetrolluiken geweigerd. Dan stelt zich de vraag hoe dient te worden omgegaan met de al dan niet aangevraagde voorzetrolluiken. Eerst stellen zich een paar technische bemerkingen, namelijk, In de nieuwe profielen mag niet worden geschroefd voor bevestiging van de geleiders van de rolluiken. De nieuwe profielen mogen niet worden doorboord voor het doorvoeren van het rolluiklint. De bestaande voorzetrolluiken mogen zich niet bevinden voor de ingebouwde ventilatieroosters. Bovenstaande punten kunnen niet worden toegestaan omdat de isolatiewaarde van het raamprofiel hierdoor verloren gaat. We kunnen enkel elektrische voorzetrolluiken toestaan mits de voedingskabel door de muur wordt geboord en niet door het profiel. Dhr. Steve Van Damme Directeur MBV de renovatie van de 4 appartementsblokken in het Wilgenpark zal gepaard gaan met een (grondige) aanpak van de omgeving? Hieronder een korte verduidelijking bij de inhoud en timing van deze renovatie en omgevingswerken. RENOVATIEWERKEN INHOUD Na de verbouwingswerken zullen de huurders o.a. over volgend comfort beschikken: een mooi terras met aparte berging, een ruimere leefruimte met open keuken, nieuw sanitair, alle technieken vernieuwd, nieuw buitenschrijnwerk met superisolerend glas. In de kelder zal elke huurder een grotere én droge berging krijgen. In de gemeenschappelijke delen zullen de liften gerenoveerd worden en wordt de inkompartij heringericht. De vuilnisverzameling zal na de renovatie buiten het gebouw georganiseerd worden in een apart en nieuw gebouwtje of een ondergronds systeem. STAND VAN ZAKEN/PLANNING - de renovatie zal uitgevoerd worden in 4 fasen, waarbij in elke fase één blok met 28 appartementen wordt gerenoveerd. Tussen elke fase zal een pauze van 3 à 6 maanden gelaten worden, ten einde de bewoners toe te laten te verhuizen naar de reeds gerenoveerde appartementen; -rekening houdend met de verhuisbewegingen tussen de 4 fasen, zullen de werken dus alles samen ruim 8 jaar in beslag nemen. - voorziene start van de werken: voor het bouwverlof van voorziene ingebruikname van Wilgenpark 2 (De Vlasbloem): einde 2013/begin 2014 OMGEVINGSWERKEN INHOUD De geplande omgevingswerken slaan op de ruime omgeving van de appartementsblokken, dus ook een aantal straten en het grote grasplein aan De Meilbloem. De werken zullen de omgeving eigentijdser en gebruiksvriendelijker maken, met ruimte voor ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. STAND VAN ZAKEN/PLANNING - de omgevingswerken zullen, net zoals de renovatiewerken, gefaseerd verlopen; - in het voorjaar wordt een eerste ontwerp van uit te voeren werken opgemaakt en nog voor de zomer wordt dit met de bewoners besproken; - intussen zal vanuit Samenlevingsopbouw bij de buurtbewoners al gepolst worden naar dingen die mensen bij die heraanleg belangrijk vinden.

4 Nieuwe huurprijsberekening voor 2012 Vanaf 1 januari 2012 wordt de huurprijs van een sociale huurwoning anders berekend dan vroeger. Je betaalt een huurprijs die berekend wordt op basis van je inkomen en eventueel ook dat van je medebewoners, waarde van de woning en het aantal personen ten laste. Deze huurprijs wordt begrensd door een minimale huurprijs enerzijds en een maximale huurprijs anderzijds. Te betalen huurprijs = 1/55 van het inkomen verminderd met de patrimoniumkorting en de gezinskorting Hieronder volgt een kort toelichting. Als je nog bijkomende vragen hebt na het lezen van deze tekst, dan kan je hiervoor terecht bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. INKOMEN Om de huurprijs te berekenen, wordt rekening gehouden met het geïndexeerde netto belastbare inkomen (inkomen uit arbeid of vervangingsinkomen) van 3 jaar geleden, van alle meerderjarige gezinsleden. Het inkomen van de kinderen die nog geen 25 jaar oud zijn, wordt niet meegerekend. Het inkomen van de inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft meegerekend. Als ze 65 jaar of ouder zijn, wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook het inkomen van familieleden die erkend zijn als ernstig andersvalide wordt niet meegerekend. De huurprijsberekening vertrekt van 1/55ste van het gezinsinkomen (vorig jaar was dit 1/57ste). Concreet betekent dit dat je normaal niet meer dan 22% van je inkomen zult moeten besteden aan huur. Hou er wel rekening mee dat je bovenop de huurprijs meestal ook nog kosten en lasten moet betalen. GEZINSKORTING Voor iedere persoon ten laste wordt een korting op de huurprijs toegekend van 17 euro. Een persoon ten laste is elke persoon die in de huurwoning gedomicilieerd is en die minderjarig is, en elke persoon die in de huurwoning gedomicilieerd is en die ernstig andersvalide is. Voor een kind ten laste dat ernstig andersvalide is, betaal je 34 euro huur minder. Voor kinderen in co-ouderschap die niet gedomicilieerd zijn in de huurwoning maar er wel regelmatig verblijven, wordt een halve korting (8,5euro) toegekend als de beide ouders hiervoor een verklaring van co-ouderschap ondertekenen. PATRIMONIUMKORTING Een ander element dat wordt meegenomen bij de berekening van de huurprijs is de patrimoniumkorting. Voor woningen met een lage marktwaarde (= waarde van de woning op de private markt), die bijvoorbeeld van mindere kwaliteit zijn of die minder goed gelegen zijn, krijgt de huurder een grotere korting. Dus: hoe minder de woning waard is, hoe groter de korting; hoe meer de woning waard is, hoe kleiner de korting. De korting schommelt tussen 0 en 128 euro. De patrimoniumkorting wordt, net als de gezinskorting, afgetrokken van de huurprijs en ieder jaar geïndexeerd. MINIMALE EN MAXIMALE HUURPRIJS Iedere woning heeft naast een maximale huurprijs, namelijk de (geïndexeerde) marktwaarde, ook een minimale huurprijs. Die is net zoals de patrimoniumkorting afhankelijk van de marktwaarde: hoe hoger de marktwaarde van de woning, hoe hoger de minimale huurprijs. De minimale huurprijs schommelt tussen 111 en 222 euro. Deze nieuwe berekeningswijze zal normaal gezien ook de komende jaren worden toegepast. Enkel in 2013 wordt nog een kleine aanpassing voorzien met de invoering van de energiecorrectiefactor.

5 Nvuuite adressen Dagelijkse werking dienst patrimoniumbeheer In de vorige Onze Woonbabbel kon je reeds kennis maken met de dienst Patrimoniumbeheer van MBV, ook wel beter gekend als de technische dienst. Het diensthoofd, Dhr. Hans Coucquyt, gaf toelichting bij de werking van de dienst en de planmatige aanpak van grote onderhouds en renovatiewerken die in de (nabije) toekomst zullen uitgevoerd worden. Maar wat gebeurt er met de dagelijkse meldingen die bij de dienst patrimoniumbeheer binnen komen? Welke herstellingen krijgen voorrang? En waarom? Hieronder een antwoord op deze, en andere, vragen. Welke procedure wordt er gevolgd wanneer er een melding binnen komt bij de dienst patrimoniumbeheer? Meldingen kunnen zowel telefonisch, per brief als per mail bij ons toekomen. De melding wordt genoteerd en er wordt een werkbon opgemaakt. Is het een werk voor ons eigen werkmannen, dan wordt de werkbon de volgende dag aan hen bezorgd. Is het een taak voor een aannemer, dan wordt de werkbon nog diezelfde dag naar hem doorg d. De werkmannen staan zelf in voor het grootste deel van de planning van de werken. We hebben wel een aantal prioriteiten bepaald die de werkmannen dienen op te volgen. Welke prioriteiten worden opgelegd? Herstellingen aan daken, vocht en stabiliteitsproblemen krijgen de hoogste prioriteit. Defecten aan boilers, centrale verwarming (zeker in de winter) en elektriciteit worden ook vrij snel aangepakt. Wat geen prioriteit heeft, is bijvoorbeeld een terrastegel die minder goed ligt. Wat is de gemiddelde hersteltijd (tijd tussen de melding van het defect en de herstelling)? Voor 2011 hebben we dit nog niet kunnen bekijken, maar voor 2010 was dat 12 werkdagen. Hebt u nog een algemene tip voor de huurders? Heb je een defect, meld dit zo snel mogelijk! Er zijn nog te veel mensen die dat te lang uitstellen. Ook vragen wij om meldingen persoonlijk te doen en niet via via. Zo weten we met wie we babbelen en kunnen we nog bijkomende vragen stellen om het probleem beter te begrijpen. De technische dienst is telefonisch te bereiken op 09/ Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Site De Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo T E W Meetjeslandse Bouwmaatschappij Stationsstraat 58, 9900 Eeklo T E Bureel toegankelijk voor het publiek: iedere maandag-, dinsdag-, en donderdagvoormiddag (en elke 1 ste en 3 de vrijdag v.d. maand) tussen 9 en 11 uur. OCMW Eeklo Visstraat 16, 9900 Eeklo T E W Sociaal Huis Zuidmoerstraat 136 bus 6, 9900 Eeklo T E Iedereen mag elke dag van 9 tot 12 uur langskomen met vragen van sociale aard. Op dinsdagavond is er avondpermanentie. Woonwijzer Meetjesland Huurdersbond Site De Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo T E W De Woonwijzer heeft zitmomenten in het Sociaal Huis op maandag van 15u30 tot 17u30 en op dinsdag van 15 tot 18u00. Op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 17 uur is er een zitmoment in De Meerling. De Huurdersbond zit voor juridisch advies i.v.m. huurproblematiek, iedere dinsdag van 18 tot 20uur in de Meerling. Wijkcentrum De Kring vzw Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo T W: Van dinsdag tot vrijdag: van 9 tot 16u30. (Maandag gesloten)

6 Ieders stem telt! Ook die van jou! Op 14 oktober 2012 trekken we met z n allen naar de stembus. We kiezen dan een nieuw gemeentebestuur en provinciebestuur. Het is van belang om in de aanloop naar de verkiezingen je stem te laten horen. Gemeentebesturen hebben vaak heel wat sleutels in handen om het leven voor mensen die het moeilijker hebben te verbeteren. Vaak wordt dit in de stembusslag vergeten en verdwijnen sociale thema s naar de achtergrond. Partijen beloven dan allerlei nieuwe initiatieven, zoals een nieuwe sporthal, serviceflats, een mooi ontwikkeld winkelcentrum,... Thema s waar mensen echt wakker van liggen, daar hoor je weinig van in de verkiezingsprogramma s. Met Ieders stem telt willen we hierin verandering brengen. Verschillende werkgroepen van wijkcentrum De Kring alsook de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo zullen zich de komende maanden uitdrukkelijk mengen in het lokale verkiezingsdebat. Zij plaatsen sociale thema s en de noden van de maatschappelijk kwetsbare groepen op de agenda. Duizenden mensen uit alle Vlaamse provincies geven hun mening over wat nodig is om menswaardig te leven. Ze denken na over hoe lokale besturen hier aan kunnen bijdragen. De ideeën worden verzameld, gewikt, gewogen en gebundeld in een prioriteitennota op maat van een stad of gemeente, zoals bvb Eeklo. Aan de lokale politieke partijen de vraag om kleur te bekennen! Hoe kan/wil een partij de beleidsaanbevelingen vertalen in concrete engagementen? Vanaf september 2012 opent Ieders stem telt het publieke debat. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel gaan mensen uit de projecten van Samenlevingsopbouw en doelgroepen van partnerorganisaties in debat met lokale politici. Ze willen horen hoe de politieke partijen denken over sociale beleidsprioriteiten die kwetsbare groepen naar voren schuiven. De sociale stemtest is een ander instrument om daar achter te komen. De stemtest nodigt iedereen uit het eigen standpunt over sociale thema's af te toetsen aan dat van de verschillende politieke partijen. Deze stemtest is online vanaf 1 september 2012 op Na 14 oktober 2012 begint het echte werk: lokale beleidsmakers blijvend aanporren tot kordaat sociaal beleid. 11 nieuwe huureenheden van MBV op hoek Vis en Zuidmoerstraat Begin december zijn nieuwe wooneenheden van MBV op de hoek Visstraat-Zuidmoerstraat in gebruik genomen. De wooneenheden zijn verdeeld in 2 bouwblokken die verbonden zijn door een binnenstraat die bereikbaar is vanuit de Visstraat. De woningen/appartementen zijn toegankelijk vanaf deze binnenstraat, al dan niet via een buitentrap. Het eerste bouwblok (kant Visstraat) telt 3 bouwlagen. Het tweede bouwblok (kant Zuidmoerstraat), heeft een half ondergrondse kelderverdieping met o.a. 9 garages, bereikbaar vanaf de Zuidmoerstraat. In totaal zijn er 11 wooneenheden: 2 eengezinswoningen met 1 slaapkamer (individueel toegankelijk vanuit de Visstraat) en 9 appartementen waarvan 6 met 2 slaapkamers en 3 met 3 slaapkamers. De appartementen zijn toegankelijk via de binnenstraat. De appartementen hebben geen lift.

7 Kies bewust voor een nieuwe energieleverancier Iedereen kan zelf zijn energieleverancier kiezen. Afhankelijk van jouw verbruik en behoeften is de ene leverancier een stuk goedkoper dan de andere. Hieronder wordt kort uiteengezet hoe je deze overstap best aanpakt. Leveranciersvergelijking Bij de keuze van een nieuwe leverancier is het belangrijk om een aantal zaken als prijzen en soorten contracten van verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. De V-test op de website van VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, helpt je hierbij. Na het invullen van een aantal gegevens geeft de V-test je een overzicht van hoeveel je per leverancier zult betalen. Indien je niet beschikt over internet kun je schrijven of bellen naar de VREG (gratis nummer 1700) om de vergelijking te maken. Je kan tijdens de openingsuren ook gratis gebruik maken van de pc-ruimte in de Meerling (Moeie 16a, 9900 Eeklo). Belangrijke aandachtspunten Voordat je een overeenkomst afsluit bij een nieuwe leverancier moet je zeker nagaan welk soort contract je hebt en wat de einddatum van het contract is. Heb je een contract van onbepaalde duur dan heeft dit contract geen einddatum en kan je bijgevolg elk moment jouw contract opzeggen. Heb je een contract van bepaalde duur, bijvoorbeeld van 1, 2 of 3 jaar, dan wordt je contract stilzwijgend verlengd voor een bepaalde periode als je het contract niet opzegt voor de einddatum. Om een verbrekingsvergoeding bij je huidige leverancier te voorkomen moet je rekening houden met de einddatum en de daarbij horende opzeggingstermijn van jouw contract. Deze gegevens vind je terug op jouw laatste eindafrekening. Twijfel je hieraan of vind je de gegevens niet terug dan kan je dit navragen bij je leverancier. Het telefoonnummer staat bovenaan op de factuur. Verandering van leverancier Nadat je bovenstaande gegevens hebt nagekeken (en dus op de hoogte bent van de einddatum en opzeggingstermijn van jouw huidig contract) kan je een contract afsluiten met de nieuwe leverancier. Vervolgens zal de nieuwe leverancier de oude leverancier contacteren, zij zullen jouw overstap onderling regelen. Je dient je contract bij de oude leverancier dus niet op te zeggen, dat doet de nieuwe leverancier voor jou. Stel bijvoorbeeld dat jouw contract van bepaalde duur afloopt (of stilzwijgend verlengd wordt) op 30 april 2012 met een opzegtermijn van twee maanden. Ondanks de opzeggingstermijn van twee maanden neem je best drie maanden voordien (dus begin februari 2012) contact op met de nieuwe leverancier. Je ondertekent een nieuwe overeenkomst waarin vermeld staat dat de levering vanaf 1 mei 2012 zal gebeuren (nl. de dag nadat jouw oud contract afloopt). Rekening houdend met de opzegtermijn van twee maanden neemt de nieuwe leverancier dan contact op met de oude leverancier om de huidige overeenkomst op te zeggen en de overstap verder te regelen. Op deze manier wordt de opzegtermijn gerespecteerd en dien je geen verbrekingsvergoeding te betalen. Vervolgens zal de oude leverancier op basis van de opgevraagde meterstanden door de netbeheerder (nl. Eandis), jouw slotfactuur opmaken en opsturen. Verbrekingsvergoeding Indien je jouw energiecontract vroeger stopzet dan de einddatum van het contract dan zal je een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Deze vergoeding is max. 50 euro indien de opzeg binnen de 6 maanden voor de einddatum van het contract gebeurt. Indien de opzegging van het contract eerder plaatsvindt bedraagt de vergoeding max. 75 euro. Het is dus van belang jouw einddatum na te kijken alvorens van leverancier te veranderen en de opzegtermijn te respecteren. Nog vragen? Dan kan je gratis terecht bij Carine Scheir van Woonwijzer Meetjesland (Moeie 16a, 9900 Eeklo, E: T: 09/ Of bij de VREG op het gratis telefoonnummer 1700 (www.vreg.be).

8 Oplage: 1000ex. Deze publicatie is een initiatief van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Medewerkers: Johan, Miriam, Marie-Claire, Arnold, Francinne en Tineke De drie mensen, die zich hieronder voorstellen, zitten allemaal in de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo. Zij komen samen om oplossingen te zoeken voor de noden die zijn ervaren. De opbouwwerkster van Samenlevingsopbouw biedt aan deze groep een onafhankelijke en deskundige ondersteuning. We stelden hen elk 5 vragen: wie ze zijn, hoe ze bij de groep zijn gekomen, hoe lang ze al lid zijn, waarom ze komen, en wat hun verwachtingen zijn. Reacties of opmerkingen kunt u steeds kwijt via of V.U. Stan De Neve. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent Uitnodiging! Nieuwe geïnteresseerden zijn natuurlijk steeds welkom in onze bewonersgroep! Het is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen het woord te geven. Diegenen die een beetje drempelvrees hebben, willen wij hier trouwens toch even proberen geruststellen. We komen samen in De Meerling (de oude kribbe aan het ziekenhuis), en alles verloopt in een ongedwongen, vriendschappelijke sfeer. De vergaderingen bieden ook een mogelijkheid om in contact te komen met mensen die met dezelfde problemen te kampen hebben. Als je interesse hebt om aan te sluiten bij de groep, of om mee te werken aan een van de projecten vul dan gerust het strookje hieronder in en steek het in onze bus. Mailen kan ook naar of bellen naar Wie? Suzanne Hoe? Door gewoon eens een vergadering bij te wonen. Hoe lang? Sinds de opstart Waarom? Het is interessant en er worden goede inlichtingen gegeven. Wie? Eliën en Rosa Hoe? Via een uitnodiging van Samenlevingsopbouw. Hoe lang? Al ongeveer 4 jaar. Waarom? Om meer te weten te komen over de werking van Samenlevingsopbouw en MBV en als er problemen zijn, samen naar een oplossing te zoeken. Wie? Marie-Christine Hoe? Via een uitnodiging om eens vergadering bij te wonen. Hoe lang? Vanaf het begin. Waarom? Om de werking van MBV beter te begrijpen en om na te gaan of wij sommige dingen kunnen verbeteren. Eens binnenspringen kan natuurlijk ook! Verwachtingen? Verwachtingen? Verwachtingen? Hopelijk tot binnenkort! Dat het goed blijft en beter wordt! Dat we nog lang mogen doorgaan, het is allemaal in ons belang. Een grotere opkomst om samen ideeën uit te wisselen om het leven in onze wijk te verbeteren. Naam: Adres: Tel/gsm: Het project Sociaal wonen in Eeklo wordt gerealiseerd met financiële steun van het OCMW.

De renovatiemolen draait op volle

De renovatiemolen draait op volle September 2012 Speciale editie augustus 2015 Beste lezer, Vanuit het project sociaal wonen in Eeklo van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen stellen wij u graag deze speciale editie van de woonbabbel voor.

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017 Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling woonbeleid Koning Albert-II laan 19, bus 21 1210 Brussel T 02 553 82 74 F 02 553 82 25 27 juli 2016 OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63%

Geslacht. 37% man vrouw 63% man 37% vrouw 63% Geslacht man 37% vrouw 63% 63% 37% man vrouw Hoe wordt het inkomen in het gezin verkregen? vervangingsinkomen 45% pensioen 33% arbeid 22% 22% 45% vervangingsinkomen pensioen arbeid 33% Mijn moedertaal

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem 30 november 2016 Infosessie huurprijsberekening Zwevegem Annebel Vandenbroucke Evelien Manderick Michel Glorieux Infosessie huurprijsberekening 1.Wat staat er op de berekeningsnota? 2.Tijd voor vragen

Nadere informatie

Uw thuis in Temse. t WoonAnkertje. Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Editie 2 / december 2015

Uw thuis in Temse. t WoonAnkertje. Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar. Editie 2 / december 2015 Uw thuis in Temse t WoonAnkertje 03 04 05 06 07 Editie 2 / december 2015 Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar 1 BESTE LEZER, BESTE HUURDER, Eerst en vooral willen wij u, namens alle personeelsleden en

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk

Verhuisinformatie. voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk Verhuisinformatie voor huurders van Abeelstraat n 7 in de Mahatma Gandhiwijk Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De

Nadere informatie

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder HUREN BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder Deze brochure wil u wegwijs maken in de rechten en plichten als huurder van een sociale woning. Alleen algemene regels

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Brussel bruisende studentenstad

Brussel bruisende studentenstad Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING

INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING Inleiding. Welkom bij Woonmaatschappij IJzer & Zee! Het is onze missie om je betaalbaar en kwaliteitsvol wonen aan te bieden. Deze folder bevat een korte

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER Het OCMW verhuurt 28 serviceflats in een omgeving waar het aangenaam is om te wandelen of te verpozen, in de nabijheid van het dienstencentrum

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl

WEGWIJZER Verhuizen. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Verhuizen Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen? Wat gebeurt er

Nadere informatie

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Informatieboekje project 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Overzicht Het project bestaat uit drie delen Appartementen Anjerplein 43 appartementen boven het winkelcentrum. De winkels komen

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders die in de lente van 2011 verhuizen naar fase 3 woningen op het Oud-Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Februari 2011 2 INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR RABOTSITE

TOEKOMST VOOR RABOTSITE TOEKOMST VOOR RABOTSITE 1 STRUCTUUR HOORZITTING (mevr.(hilde Ballegheer Ballegheer) - moderator) 1. Naar een kwalitatief hoogstaande sociale huisvesting (dhr. Reynebeau voorzitter woningent nv) 2. Visie

Nadere informatie

Nuttige tips Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer. Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds.

Nuttige tips  Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer.  Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds. Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT

EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT EEN WONING VINDEN OP DE HUURMARKT 2 Voorwoord Beste (toekomstige) inwoner van Merelbeke, ben je op zoek naar een huurwoning en weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Dan ben je met deze brochure

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief [nr. 5 - oktober 2014]

Nieuwsbrief [nr. 5 - oktober 2014] Nieuwsbrief [nr. 5 - oktober 2014] In deze nieuwsbrief Huurlasten Huurprijsherziening P. 2 Huurprijsberekeningen P. 3 Domiciliefraude Referentiehuurder P.4 Onderhoud en herstellingen Eigen Haardstraat

Nadere informatie

Nieuwe website. Visitatiecommissie op bezoek

Nieuwe website. Visitatiecommissie op bezoek oktober 2015 1 Nieuwe website De website van Eigen Haard is volledig vernieuwd. Surf zeker eens naar www.eigen-haard.be, je vindt er allerlei praktische info over o.a. de huurprijsberekening en het uitvoeren

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

samen werken aan welzijn

samen werken aan welzijn samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw grimbergen Verbeytstraat 30 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever) Tel 02 267 15 05 www.grimbergen.be rubriek ocmw samen werken aan welzijn ocmw grimbergen ocmw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woordje van de voorzitter. Aan alle huurders van Eigen Haard Zwevegem. Nieuwsbrief. Nr september 2016

NIEUWSBRIEF. Woordje van de voorzitter. Aan alle huurders van Eigen Haard Zwevegem. Nieuwsbrief.  Nr september 2016 NIEUWSBRIEF Nr. 12 - september 2016 Nieuwsbrief www.eigenhaardzwevegem.be EIGEN HAARD CVBA Kortrijkstraat 117 8550 Zwevegem Tel.: (056) 76 06 66 info@ehz.woonnet.be In dit nummer Resultaten van de tevredenheidsbevraging

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

Opzegbrief 1. Tussendoentje 8 De juiste brief. Beste mevrouw Van Doren

Opzegbrief 1. Tussendoentje 8 De juiste brief. Beste mevrouw Van Doren Opzegbrief 1 Beste mevrouw Van Doren Graag willen wij onze huurovereenkomst opzeggen vanaf vandaag 15 juli en eindigen op 15 oktober. Wij willen graag mee op zoek gaan naar een nieuwe huurder zodat wij

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Toespraak Pash 19 januari 2016

Toespraak Pash 19 januari 2016 Toespraak Pash 19 januari 2016 Beste genodigden, beste Pash-ers, Hartelijk welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We doen dat goed, ook in december was er een receptie voor de inhuldiging van ons

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure Welkom! Sociale assistentiewoningen Jozef Vervaenestraat Infobrochure Inhoudstafel 1 Welkom 4 2 De flats 5 3 Hulp in noodsituaties 6 4 Uw woonassistent, wijkmonitor en lokaal dienstencentrum 7 5 De gebruikersraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

STEEDS MEER VLAMINGEN ISOLEREN HUN SPOUWMUUR.

STEEDS MEER VLAMINGEN ISOLEREN HUN SPOUWMUUR. Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

H UURDERSKRANT. Beste huurder(s), Vriendelijke groeten,

H UURDERSKRANT. Beste huurder(s), Vriendelijke groeten, Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SHM De Mandelbeek (p. 2) ZieZo!: Een handig boekje over herstellingen

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm

http://new.multimail.be/sub/grietcoppenieuwsbrief/zorgwekkend.htm 1 van 5 6/07/2011 17:29 Onleesbaar? Klik hier U wenst te reageren? klik hier Deel deze brief met vrienden: Het is niet dat woordenboeken nu direct voor het grijpen liggen op mijn nachtkastje. Er is andere

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie