De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar!"

Transcriptie

1 Februari de jaargang nummer 1 In dit nummer: De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar! VIVAS, het netwerk van sociale huurders in Vlaanderen 1 2 Beste lezer, Het jaar is niet meer nieuw maar we willen u vanuit de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een gelukkig en gezond 2012 toewensen. We hebben een goed gevuld jaar met mooie realisaties achter de rug. De WegWijsbrochure, rechten en plichten voor huurder en verhuurder, is verdeeld bij alle huurders van MBV en er werd een grootschalige tevredenheidsbevraging gehouden bij alle Eeklose huurders van de MBV. De resultaten van deze bevraging kan je alvast in de bijlage bij deze Woonbabbel terug vinden. Het komende jaar willen we ons verder inzetten op hetzelfde elan! FAQ 3 Wist je dat... 3 Nieuwe huurprijsberekening 2012 Dagelijkse werking dienst patrimoniumbeheer 4 5 Nuttige adressen 5 Ieders stem telt. Ook die van jou! Nieuwe appartementen in Vis/Zuidmoerstraat zijn geopend. Kies bewust voor een nieuwe energieleverancier Colofon 8 De bewoners van Galgenakker toosten op het nieuwe jaar! Zondag 15 januari Een koude maar droge en zonnige winterdag, veel lekkers, veel volk, veel muziek en bovenal veel plezier! Alle ingrediënten waren aanwezig om van de eerste nieuwjaarsdrink in de wijk Galgenakker een groot succes te maken! En dat was het zeker! Veel leesplezier! Francinne en Marie-Claire, twee enthousiaste medewerkers van het project Sociaal wonen in Eeklo, beslisten op een mooie zomeravond in 2011 om een nieuwjaarsdrink te organiseren in hun wijk, Galgenakker. Door hun enthousiasme sprongen ook Stad Eeklo, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo en heel wat sponsors mee op de kar. Dankzij deze massale steun kon er een drink met veel lekkers aangeboden worden. De jeugddienst zorgde voor leuke activiteiten voor de allerkleinsten. Liefst 160 inwoners van de wijk kwamen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Charmezanger Fil Filips, tevens inwoner van de wijk, zorgde samen met DJ Eduard Beauprez voor heel wat ambiance. De namiddag werd afgesloten met een gratis tombola. Iedereen ging met een leuke prijs naar huis. Een dikke pluim voor Francinne, Marie-Claire en alle medewerkers! Op naar de volgende nieuwjaarsdrink!

2 VIVAS, Het netwerk van sociaal huurders in Vlaanderen In de werking van VIVAS staan de volgende vier actiepunten centraal: betaalbare sociale huisvesting, leefbare woonomgeving, inspraak van sociale huurders in het lokale en Vlaamse woonbeleid, en betere communicatie tussen huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen. BEWONERSCONGRES: Tevredenheidsmeting in de sociale huisvesting Wat is VIVAS? Met het project Sociaal wonen in Eeklo streven we ernaar dat de sociale huurders inspraak krijgen in het beleid van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen en in het lokaal woonbeleid van Stad Eeklo. Door onze deelname aan VIVAS, willen we de stem van de Eeklose sociale huurder ook meenemen op Vlaams niveau. Hiertoe gaan we maandelijks met een tweetal bewoners van de Eeklose bewonersgroep naar de VIVAS-vergaderingen in Brussel. VIVAS, de Vereniging Inwoners Van Sociale woningen, is een Vlaams netwerk van en voor sociale huurders. Het is een vereniging waar verschillende georganiseerde lokale bewonersgroepen uit gans Vlaanderen, samen komen. Ook andere bestaande groepen die de doelstellingen en uitgangspunten van VIVAS onderschrijven, kunnen zich aansluiten. De kern van VIVAS bestaat momenteel uit 15 huurdersgroepen, waaronder dus ook de Eeklose bewonersgroep. VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen van sociale huurders, bevordert de contacten tussen bewonersgroepen, wisselt informatie uit, geeft vorming aan sociale huurders (bvb. over de huurprijsberekening), formuleert beleidsstandpunten en bezorgt die aan het beleid. Op geregelde basis organiseert VIVAS een bewonerscongres. Op deze congressen ontmoeten sociale huurders elkaar, informeren ze zich over hun gemeenschappelijke problemen, Op zaterdag 10 december 2011 organiseerde VIVAS voor de tiende keer een bewonerscongres, met als thema: Thuis in sociale huisvesting. Kwaliteitsvolle dienstverlening door de sociale huisvestingsmaatschappij. De stem van de bewoner gehoord!. Een 400-tal sociale huurders woonden het congres in Flanders Expo (Gent) bij, waaronder ruim 20 huurders uit Eeklo. De voormiddag werd volledig gewijd aan het erkenningsbesluit dat in 2010 werd goedgekeurd. Met dit besluit wil de Vlaamse overheid de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen onder de loep nemen. Visitatiecommissies zullen de prestaties van de sociale huisvestingsmaatschappijen beoordelen op een groot aantal punten waaronder woonkwaliteit, betaalbaarheid en sociaal beleid. Het Vlaamse woonbeleid wil met het erkenningsbesluit de betrokkenheid van bewoners bij het beleid van hun huisvestingsmaatschappij stimuleren. Hoe deze bewonersbetrokkenheid moet georganiseerd worden, is jammer genoeg onvoldoende of niet uitgewerkt in het erkenningsbesluit. VIVAS heeft zich in 2011 over deze gebreken in het erkenningsbesluit gebogen en een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen werden meegegeven aan de minister van wonen, Freya Van den Bossche. In de namiddag was er ruimte voor ontspanning. De deelnemers hadden de keuze tussen verschillende activiteiten zoals een bezoek aan verschillende huisvestingsprojecten of een rondvaart op de Gentse wateren. Na een afsluitende receptie keerden we terug naar Eeklo.

3 Wisu Je Dau... FAQ Als huisvestingsmaatschappij wensen wij onze verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van onze sociale woningen op vlak van energie. Binnen de Raad van Bestuur is beslist om tegen 2020 verbeteringen aan de woning aan te brengen op het vlak van dakisolatie, CV-installatie en buitenschrijnwerk. In dat kader zal buitenschrijnwerk met enkel glas met voorrang worden vervangen. Tijdens deze werken zullen bestaande rolluiken niet meer worden teruggeplaatst om de volgende redenen: De gordijnbak, zolang deze wordt gebruikt, is een zone die onmogelijk op een degelijke manier kan worden geïsoleerd. Via deze gordijnbakken komt de koude letterlijk in de woning. De rolluiken dragen niet bij tot de isolerende waarde van de ramen. De rolluiken geven een vals veiligheidsgevoel. Vermijden van kosten ten laste van huurders ten gevolge van de rolluiken (staat bepaald in het WegWijs boekje, verdeeld onder alle huurders). Wij begrijpen dat voor sommige personen dit als eigenaardig wordt ervaren, maar binnen MBV is een algemene beleidslijn aangenomen waarbij rolluiken worden verwijderd. Ervaring leert ons dat het niet zozeer rolluiken, geplaatst met het buitenschrijnwerk, het probleem zijn maar voorzetrolluiken geplaatst door de huurders. Opnieuw volgens onze beleidslijn, en vermeld in het WegWijs boekje, worden nieuwe aanvragen voor voorzetrolluiken geweigerd. Dan stelt zich de vraag hoe dient te worden omgegaan met de al dan niet aangevraagde voorzetrolluiken. Eerst stellen zich een paar technische bemerkingen, namelijk, In de nieuwe profielen mag niet worden geschroefd voor bevestiging van de geleiders van de rolluiken. De nieuwe profielen mogen niet worden doorboord voor het doorvoeren van het rolluiklint. De bestaande voorzetrolluiken mogen zich niet bevinden voor de ingebouwde ventilatieroosters. Bovenstaande punten kunnen niet worden toegestaan omdat de isolatiewaarde van het raamprofiel hierdoor verloren gaat. We kunnen enkel elektrische voorzetrolluiken toestaan mits de voedingskabel door de muur wordt geboord en niet door het profiel. Dhr. Steve Van Damme Directeur MBV de renovatie van de 4 appartementsblokken in het Wilgenpark zal gepaard gaan met een (grondige) aanpak van de omgeving? Hieronder een korte verduidelijking bij de inhoud en timing van deze renovatie en omgevingswerken. RENOVATIEWERKEN INHOUD Na de verbouwingswerken zullen de huurders o.a. over volgend comfort beschikken: een mooi terras met aparte berging, een ruimere leefruimte met open keuken, nieuw sanitair, alle technieken vernieuwd, nieuw buitenschrijnwerk met superisolerend glas. In de kelder zal elke huurder een grotere én droge berging krijgen. In de gemeenschappelijke delen zullen de liften gerenoveerd worden en wordt de inkompartij heringericht. De vuilnisverzameling zal na de renovatie buiten het gebouw georganiseerd worden in een apart en nieuw gebouwtje of een ondergronds systeem. STAND VAN ZAKEN/PLANNING - de renovatie zal uitgevoerd worden in 4 fasen, waarbij in elke fase één blok met 28 appartementen wordt gerenoveerd. Tussen elke fase zal een pauze van 3 à 6 maanden gelaten worden, ten einde de bewoners toe te laten te verhuizen naar de reeds gerenoveerde appartementen; -rekening houdend met de verhuisbewegingen tussen de 4 fasen, zullen de werken dus alles samen ruim 8 jaar in beslag nemen. - voorziene start van de werken: voor het bouwverlof van voorziene ingebruikname van Wilgenpark 2 (De Vlasbloem): einde 2013/begin 2014 OMGEVINGSWERKEN INHOUD De geplande omgevingswerken slaan op de ruime omgeving van de appartementsblokken, dus ook een aantal straten en het grote grasplein aan De Meilbloem. De werken zullen de omgeving eigentijdser en gebruiksvriendelijker maken, met ruimte voor ontmoeting en ontspanning voor jong en oud. STAND VAN ZAKEN/PLANNING - de omgevingswerken zullen, net zoals de renovatiewerken, gefaseerd verlopen; - in het voorjaar wordt een eerste ontwerp van uit te voeren werken opgemaakt en nog voor de zomer wordt dit met de bewoners besproken; - intussen zal vanuit Samenlevingsopbouw bij de buurtbewoners al gepolst worden naar dingen die mensen bij die heraanleg belangrijk vinden.

4 Nieuwe huurprijsberekening voor 2012 Vanaf 1 januari 2012 wordt de huurprijs van een sociale huurwoning anders berekend dan vroeger. Je betaalt een huurprijs die berekend wordt op basis van je inkomen en eventueel ook dat van je medebewoners, waarde van de woning en het aantal personen ten laste. Deze huurprijs wordt begrensd door een minimale huurprijs enerzijds en een maximale huurprijs anderzijds. Te betalen huurprijs = 1/55 van het inkomen verminderd met de patrimoniumkorting en de gezinskorting Hieronder volgt een kort toelichting. Als je nog bijkomende vragen hebt na het lezen van deze tekst, dan kan je hiervoor terecht bij de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. INKOMEN Om de huurprijs te berekenen, wordt rekening gehouden met het geïndexeerde netto belastbare inkomen (inkomen uit arbeid of vervangingsinkomen) van 3 jaar geleden, van alle meerderjarige gezinsleden. Het inkomen van de kinderen die nog geen 25 jaar oud zijn, wordt niet meegerekend. Het inkomen van de inwonende ouders of grootouders wordt maar voor de helft meegerekend. Als ze 65 jaar of ouder zijn, wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook het inkomen van familieleden die erkend zijn als ernstig andersvalide wordt niet meegerekend. De huurprijsberekening vertrekt van 1/55ste van het gezinsinkomen (vorig jaar was dit 1/57ste). Concreet betekent dit dat je normaal niet meer dan 22% van je inkomen zult moeten besteden aan huur. Hou er wel rekening mee dat je bovenop de huurprijs meestal ook nog kosten en lasten moet betalen. GEZINSKORTING Voor iedere persoon ten laste wordt een korting op de huurprijs toegekend van 17 euro. Een persoon ten laste is elke persoon die in de huurwoning gedomicilieerd is en die minderjarig is, en elke persoon die in de huurwoning gedomicilieerd is en die ernstig andersvalide is. Voor een kind ten laste dat ernstig andersvalide is, betaal je 34 euro huur minder. Voor kinderen in co-ouderschap die niet gedomicilieerd zijn in de huurwoning maar er wel regelmatig verblijven, wordt een halve korting (8,5euro) toegekend als de beide ouders hiervoor een verklaring van co-ouderschap ondertekenen. PATRIMONIUMKORTING Een ander element dat wordt meegenomen bij de berekening van de huurprijs is de patrimoniumkorting. Voor woningen met een lage marktwaarde (= waarde van de woning op de private markt), die bijvoorbeeld van mindere kwaliteit zijn of die minder goed gelegen zijn, krijgt de huurder een grotere korting. Dus: hoe minder de woning waard is, hoe groter de korting; hoe meer de woning waard is, hoe kleiner de korting. De korting schommelt tussen 0 en 128 euro. De patrimoniumkorting wordt, net als de gezinskorting, afgetrokken van de huurprijs en ieder jaar geïndexeerd. MINIMALE EN MAXIMALE HUURPRIJS Iedere woning heeft naast een maximale huurprijs, namelijk de (geïndexeerde) marktwaarde, ook een minimale huurprijs. Die is net zoals de patrimoniumkorting afhankelijk van de marktwaarde: hoe hoger de marktwaarde van de woning, hoe hoger de minimale huurprijs. De minimale huurprijs schommelt tussen 111 en 222 euro. Deze nieuwe berekeningswijze zal normaal gezien ook de komende jaren worden toegepast. Enkel in 2013 wordt nog een kleine aanpassing voorzien met de invoering van de energiecorrectiefactor.

5 Nvuuite adressen Dagelijkse werking dienst patrimoniumbeheer In de vorige Onze Woonbabbel kon je reeds kennis maken met de dienst Patrimoniumbeheer van MBV, ook wel beter gekend als de technische dienst. Het diensthoofd, Dhr. Hans Coucquyt, gaf toelichting bij de werking van de dienst en de planmatige aanpak van grote onderhouds en renovatiewerken die in de (nabije) toekomst zullen uitgevoerd worden. Maar wat gebeurt er met de dagelijkse meldingen die bij de dienst patrimoniumbeheer binnen komen? Welke herstellingen krijgen voorrang? En waarom? Hieronder een antwoord op deze, en andere, vragen. Welke procedure wordt er gevolgd wanneer er een melding binnen komt bij de dienst patrimoniumbeheer? Meldingen kunnen zowel telefonisch, per brief als per mail bij ons toekomen. De melding wordt genoteerd en er wordt een werkbon opgemaakt. Is het een werk voor ons eigen werkmannen, dan wordt de werkbon de volgende dag aan hen bezorgd. Is het een taak voor een aannemer, dan wordt de werkbon nog diezelfde dag naar hem doorg d. De werkmannen staan zelf in voor het grootste deel van de planning van de werken. We hebben wel een aantal prioriteiten bepaald die de werkmannen dienen op te volgen. Welke prioriteiten worden opgelegd? Herstellingen aan daken, vocht en stabiliteitsproblemen krijgen de hoogste prioriteit. Defecten aan boilers, centrale verwarming (zeker in de winter) en elektriciteit worden ook vrij snel aangepakt. Wat geen prioriteit heeft, is bijvoorbeeld een terrastegel die minder goed ligt. Wat is de gemiddelde hersteltijd (tijd tussen de melding van het defect en de herstelling)? Voor 2011 hebben we dit nog niet kunnen bekijken, maar voor 2010 was dat 12 werkdagen. Hebt u nog een algemene tip voor de huurders? Heb je een defect, meld dit zo snel mogelijk! Er zijn nog te veel mensen die dat te lang uitstellen. Ook vragen wij om meldingen persoonlijk te doen en niet via via. Zo weten we met wie we babbelen en kunnen we nog bijkomende vragen stellen om het probleem beter te begrijpen. De technische dienst is telefonisch te bereiken op 09/ Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Site De Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo T E W Meetjeslandse Bouwmaatschappij Stationsstraat 58, 9900 Eeklo T E Bureel toegankelijk voor het publiek: iedere maandag-, dinsdag-, en donderdagvoormiddag (en elke 1 ste en 3 de vrijdag v.d. maand) tussen 9 en 11 uur. OCMW Eeklo Visstraat 16, 9900 Eeklo T E W Sociaal Huis Zuidmoerstraat 136 bus 6, 9900 Eeklo T E Iedereen mag elke dag van 9 tot 12 uur langskomen met vragen van sociale aard. Op dinsdagavond is er avondpermanentie. Woonwijzer Meetjesland Huurdersbond Site De Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo T E W De Woonwijzer heeft zitmomenten in het Sociaal Huis op maandag van 15u30 tot 17u30 en op dinsdag van 15 tot 18u00. Op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 17 uur is er een zitmoment in De Meerling. De Huurdersbond zit voor juridisch advies i.v.m. huurproblematiek, iedere dinsdag van 18 tot 20uur in de Meerling. Wijkcentrum De Kring vzw Zuidmoerstraat 136/8, 9900 Eeklo T W: Van dinsdag tot vrijdag: van 9 tot 16u30. (Maandag gesloten)

6 Ieders stem telt! Ook die van jou! Op 14 oktober 2012 trekken we met z n allen naar de stembus. We kiezen dan een nieuw gemeentebestuur en provinciebestuur. Het is van belang om in de aanloop naar de verkiezingen je stem te laten horen. Gemeentebesturen hebben vaak heel wat sleutels in handen om het leven voor mensen die het moeilijker hebben te verbeteren. Vaak wordt dit in de stembusslag vergeten en verdwijnen sociale thema s naar de achtergrond. Partijen beloven dan allerlei nieuwe initiatieven, zoals een nieuwe sporthal, serviceflats, een mooi ontwikkeld winkelcentrum,... Thema s waar mensen echt wakker van liggen, daar hoor je weinig van in de verkiezingsprogramma s. Met Ieders stem telt willen we hierin verandering brengen. Verschillende werkgroepen van wijkcentrum De Kring alsook de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo zullen zich de komende maanden uitdrukkelijk mengen in het lokale verkiezingsdebat. Zij plaatsen sociale thema s en de noden van de maatschappelijk kwetsbare groepen op de agenda. Duizenden mensen uit alle Vlaamse provincies geven hun mening over wat nodig is om menswaardig te leven. Ze denken na over hoe lokale besturen hier aan kunnen bijdragen. De ideeën worden verzameld, gewikt, gewogen en gebundeld in een prioriteitennota op maat van een stad of gemeente, zoals bvb Eeklo. Aan de lokale politieke partijen de vraag om kleur te bekennen! Hoe kan/wil een partij de beleidsaanbevelingen vertalen in concrete engagementen? Vanaf september 2012 opent Ieders stem telt het publieke debat. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel gaan mensen uit de projecten van Samenlevingsopbouw en doelgroepen van partnerorganisaties in debat met lokale politici. Ze willen horen hoe de politieke partijen denken over sociale beleidsprioriteiten die kwetsbare groepen naar voren schuiven. De sociale stemtest is een ander instrument om daar achter te komen. De stemtest nodigt iedereen uit het eigen standpunt over sociale thema's af te toetsen aan dat van de verschillende politieke partijen. Deze stemtest is online vanaf 1 september 2012 op Na 14 oktober 2012 begint het echte werk: lokale beleidsmakers blijvend aanporren tot kordaat sociaal beleid. 11 nieuwe huureenheden van MBV op hoek Vis en Zuidmoerstraat Begin december zijn nieuwe wooneenheden van MBV op de hoek Visstraat-Zuidmoerstraat in gebruik genomen. De wooneenheden zijn verdeeld in 2 bouwblokken die verbonden zijn door een binnenstraat die bereikbaar is vanuit de Visstraat. De woningen/appartementen zijn toegankelijk vanaf deze binnenstraat, al dan niet via een buitentrap. Het eerste bouwblok (kant Visstraat) telt 3 bouwlagen. Het tweede bouwblok (kant Zuidmoerstraat), heeft een half ondergrondse kelderverdieping met o.a. 9 garages, bereikbaar vanaf de Zuidmoerstraat. In totaal zijn er 11 wooneenheden: 2 eengezinswoningen met 1 slaapkamer (individueel toegankelijk vanuit de Visstraat) en 9 appartementen waarvan 6 met 2 slaapkamers en 3 met 3 slaapkamers. De appartementen zijn toegankelijk via de binnenstraat. De appartementen hebben geen lift.

7 Kies bewust voor een nieuwe energieleverancier Iedereen kan zelf zijn energieleverancier kiezen. Afhankelijk van jouw verbruik en behoeften is de ene leverancier een stuk goedkoper dan de andere. Hieronder wordt kort uiteengezet hoe je deze overstap best aanpakt. Leveranciersvergelijking Bij de keuze van een nieuwe leverancier is het belangrijk om een aantal zaken als prijzen en soorten contracten van verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. De V-test op de website van VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, helpt je hierbij. Na het invullen van een aantal gegevens geeft de V-test je een overzicht van hoeveel je per leverancier zult betalen. Indien je niet beschikt over internet kun je schrijven of bellen naar de VREG (gratis nummer 1700) om de vergelijking te maken. Je kan tijdens de openingsuren ook gratis gebruik maken van de pc-ruimte in de Meerling (Moeie 16a, 9900 Eeklo). Belangrijke aandachtspunten Voordat je een overeenkomst afsluit bij een nieuwe leverancier moet je zeker nagaan welk soort contract je hebt en wat de einddatum van het contract is. Heb je een contract van onbepaalde duur dan heeft dit contract geen einddatum en kan je bijgevolg elk moment jouw contract opzeggen. Heb je een contract van bepaalde duur, bijvoorbeeld van 1, 2 of 3 jaar, dan wordt je contract stilzwijgend verlengd voor een bepaalde periode als je het contract niet opzegt voor de einddatum. Om een verbrekingsvergoeding bij je huidige leverancier te voorkomen moet je rekening houden met de einddatum en de daarbij horende opzeggingstermijn van jouw contract. Deze gegevens vind je terug op jouw laatste eindafrekening. Twijfel je hieraan of vind je de gegevens niet terug dan kan je dit navragen bij je leverancier. Het telefoonnummer staat bovenaan op de factuur. Verandering van leverancier Nadat je bovenstaande gegevens hebt nagekeken (en dus op de hoogte bent van de einddatum en opzeggingstermijn van jouw huidig contract) kan je een contract afsluiten met de nieuwe leverancier. Vervolgens zal de nieuwe leverancier de oude leverancier contacteren, zij zullen jouw overstap onderling regelen. Je dient je contract bij de oude leverancier dus niet op te zeggen, dat doet de nieuwe leverancier voor jou. Stel bijvoorbeeld dat jouw contract van bepaalde duur afloopt (of stilzwijgend verlengd wordt) op 30 april 2012 met een opzegtermijn van twee maanden. Ondanks de opzeggingstermijn van twee maanden neem je best drie maanden voordien (dus begin februari 2012) contact op met de nieuwe leverancier. Je ondertekent een nieuwe overeenkomst waarin vermeld staat dat de levering vanaf 1 mei 2012 zal gebeuren (nl. de dag nadat jouw oud contract afloopt). Rekening houdend met de opzegtermijn van twee maanden neemt de nieuwe leverancier dan contact op met de oude leverancier om de huidige overeenkomst op te zeggen en de overstap verder te regelen. Op deze manier wordt de opzegtermijn gerespecteerd en dien je geen verbrekingsvergoeding te betalen. Vervolgens zal de oude leverancier op basis van de opgevraagde meterstanden door de netbeheerder (nl. Eandis), jouw slotfactuur opmaken en opsturen. Verbrekingsvergoeding Indien je jouw energiecontract vroeger stopzet dan de einddatum van het contract dan zal je een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Deze vergoeding is max. 50 euro indien de opzeg binnen de 6 maanden voor de einddatum van het contract gebeurt. Indien de opzegging van het contract eerder plaatsvindt bedraagt de vergoeding max. 75 euro. Het is dus van belang jouw einddatum na te kijken alvorens van leverancier te veranderen en de opzegtermijn te respecteren. Nog vragen? Dan kan je gratis terecht bij Carine Scheir van Woonwijzer Meetjesland (Moeie 16a, 9900 Eeklo, E: T: 09/ Of bij de VREG op het gratis telefoonnummer 1700 (www.vreg.be).

8 Oplage: 1000ex. Deze publicatie is een initiatief van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Medewerkers: Johan, Miriam, Marie-Claire, Arnold, Francinne en Tineke De drie mensen, die zich hieronder voorstellen, zitten allemaal in de bewonersgroep van het project Sociaal wonen in Eeklo. Zij komen samen om oplossingen te zoeken voor de noden die zijn ervaren. De opbouwwerkster van Samenlevingsopbouw biedt aan deze groep een onafhankelijke en deskundige ondersteuning. We stelden hen elk 5 vragen: wie ze zijn, hoe ze bij de groep zijn gekomen, hoe lang ze al lid zijn, waarom ze komen, en wat hun verwachtingen zijn. Reacties of opmerkingen kunt u steeds kwijt via of V.U. Stan De Neve. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw. Sint- Jacobsnieuwstraat 50, 9000 Gent Uitnodiging! Nieuwe geïnteresseerden zijn natuurlijk steeds welkom in onze bewonersgroep! Het is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen het woord te geven. Diegenen die een beetje drempelvrees hebben, willen wij hier trouwens toch even proberen geruststellen. We komen samen in De Meerling (de oude kribbe aan het ziekenhuis), en alles verloopt in een ongedwongen, vriendschappelijke sfeer. De vergaderingen bieden ook een mogelijkheid om in contact te komen met mensen die met dezelfde problemen te kampen hebben. Als je interesse hebt om aan te sluiten bij de groep, of om mee te werken aan een van de projecten vul dan gerust het strookje hieronder in en steek het in onze bus. Mailen kan ook naar of bellen naar Wie? Suzanne Hoe? Door gewoon eens een vergadering bij te wonen. Hoe lang? Sinds de opstart Waarom? Het is interessant en er worden goede inlichtingen gegeven. Wie? Eliën en Rosa Hoe? Via een uitnodiging van Samenlevingsopbouw. Hoe lang? Al ongeveer 4 jaar. Waarom? Om meer te weten te komen over de werking van Samenlevingsopbouw en MBV en als er problemen zijn, samen naar een oplossing te zoeken. Wie? Marie-Christine Hoe? Via een uitnodiging om eens vergadering bij te wonen. Hoe lang? Vanaf het begin. Waarom? Om de werking van MBV beter te begrijpen en om na te gaan of wij sommige dingen kunnen verbeteren. Eens binnenspringen kan natuurlijk ook! Verwachtingen? Verwachtingen? Verwachtingen? Hopelijk tot binnenkort! Dat het goed blijft en beter wordt! Dat we nog lang mogen doorgaan, het is allemaal in ons belang. Een grotere opkomst om samen ideeën uit te wisselen om het leven in onze wijk te verbeteren. Naam: Adres: Tel/gsm: Het project Sociaal wonen in Eeklo wordt gerealiseerd met financiële steun van het OCMW.

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Informatie. voor de. huurder

Informatie. voor de. huurder Informatie voor de huurder Informatie voor de huurder 2011 Voorwoord... 5 BIJ WIE KAN U TERECHT... 6 Stage-ervaring Sharlene Seys... 11 Zitdagen... 12 Sluitingsdagen 2011-2012... 14 En de winnaar is...

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Voor de leerkracht Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema s volgen. Daarom verdelen ze binnen hun fractie in het parlement de taken.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s

VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007. Werkgroep 1: Werking van de LAC s VERSLAGEN WERKGROEPEN STUDIEDAG RECHT OP ENERGIE: VECHTEN TEGEN WINDMOLENS 30 november 2007 Werkgroep 1: Werking van de LAC s Bart Bockstaele en Mieke Clymans zitten de werkgroep voor. Mieke overloopt

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart.

Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart. Omdat duurzaamheid geen loos begrip is. Omdat duurzaamheid mee de woonkwaliteit verhoogt, de kosten verlaagt en de planeet bewaart. Omdat zowel overheid, particulieren en verenigingen daar bij winnen.

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT

BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT BUNDELING PROBLEMEN OP DE VRIJGEMAAKTE ENERGIEMARKT Otterstraat 116, 2300 Turnhout T 014 44 26 75 E anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be www.samenlevingsopbouw.be INHOUD Inleiding p 3 Overeenkomsten p 4

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven

Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar. Onze poetsers. liften. tevreden over woonhaven & WONEN WETEN Algemene nieuwsbrief nr.9 september - oktober - november 2013 verschijnt 4 keer per jaar Onze poetsers liften tevreden over woonhaven OPENINGSUREN EN TELEFOONNUMMERS technische dienst 03

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent

12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent 12 werken voor de gemeente en het Sociaal Huis van Herent Marant nodigt de Raadsleden van het Sociaal Huis uit tot dialoog 12 standpunten door Huis Marant rond bestrijding van armoede Wat vooraf gaat De

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaams Energieagentschap Graaf de Ferrarisgebouw Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle

Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatierapport Sociale Bouwmaatschappij Schelle, Schelle Visitatiegesprekken op 3 en 4 december 2012 Definitief visitatierapport van 4 maart 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S

Nadere informatie

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take 100 6 Wim Klootwijk met pensioen 7 2015 in vogellucht 7 Piet Lodder 25

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie