leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli sociaal-cultureel volwassenenwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli 2014-2015 sociaal-cultureel volwassenenwerk"

Transcriptie

1 leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli - sociaal-cultureel volwassenenwerk

2 In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft: om jezelf te verstevigen, om niet bij de pakken te blijven zitten, om actief jouw leven in handen te nemen, om je te engageren voor een kwaliteitsvolle samenleving. leef aanstekelijk We bieden je een waaier aan cursussen met hulpmiddelen die je zelfstandig kan gebruiken. De sleutels die je meekrijgt, maken deuren open in jezelf en naar anderen. Je persoonlijke ontdekkingen kan je toetsen aan de inzichten van PRH. Zo kan je je eigenheid verstevigen, je gedrag sturen en je gevoelens beter begrijpen. Daarnaast vind je in deze brochure vanaf blz 8 informatie over onze drie nieuwe publicaties die je kunnen ondersteunen bij de empowerment van jezelf en jouw omgeving: Het groei-journaal, Net zo lief assertief en Het Groeiboek. Deze laatste twee boeken kan je samen met anderen integreren in één van de cursussen die je terugvindt vanaf blz 9. We wensen je een aanstekelijke tijd toe, 3

3 Boeken 6 De persoon en zijn groei Al schrijvend meer jezelf worden Een toegangsweg tot je innerlijke wereld Net zo lief assertief en korte cursussen Het Groeiboek en korte cursussen Het Groei-journaal 12 basiscursussen 13 Wie ben ik 14 Vakantieformule Wie ben ik 16 Evenwicht in denken, voelen en zijn 16 Ontdekken wie je écht bent 18 In relatie met mijn lichaam 18 Mijn lichaam en mijn groei als persoon 19 Constructief samen 19 Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie 20 Pittig leven door zelfzorg 20 Groeien in je partnerrelatie 21 Enthousiast in het leven 22 Mijn kinderen helpen om zichzelf te worden 22 Mijn levenskracht en wat ze belemmert 23 Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld 23 Ontvankelijk voor realiteiten die mij te boven gaan 24 Succesvol leiding geven 24 Tevredenheid op het werk 24 vervolgcursussen 25 Mijn ervaringen van transcendentie exploreren 26 De zin van mijn leven 26 Het geheim van de groeikracht 26 Analyse, weg tot zelfkennis 27 Mijn verdedigingssysteem een hulp of een hinder? 28 De weg van mijn wezen naar een méér in mezelf 28 Groeien in authenticiteit 28 Harmonie in mijn leven 29 Mijn groeiproces in handen nemen 30 De beleving van mijn kindertijd 30 Beminnen en bemind worden 31 Me laten helpen 32 Leren helpen 32 Een efficiënte hulp aan personen 32 Transfer en tegentransfer in mijn relatie 33 Duidelijkheid in relaties 33 Mijn relatieleven vandaag 34 Doorbreken wat mijn groeiproces belemmert 35 Mijn genezing aanpakken 35 In geweten beslissen 35 Mijn persoonlijke missie 36 Mijn lichaam, instrument voor mijn groeiproces (groeigroep) 36 Mijn zelfkennis verdiepen 36 NIEUW mogelijkheid tot overnachting nieuw aanbod tweedaagse cursussen 37 Later begint nu! 38 Al schrijvend meer jezelf worden 38 Zelfvertrouwen op zak! 39 Time-out voor je partnerrelatie 39 Liever positiever! 41 Vergroot je impact 41 Ik win, jij wint, wij winnen 42 jongerenweekends 43 voor jongeren van 18 tot 26 jaar Ik en mijn relaties 44 Zoektocht naar wie ik ben 44 begeleidingsgroepen 45 Daden van bestaan stellen 46 Mijn relatie, hoe ik ze beleef en hoe ik er kan in groeien 47 Ware assertiviteit: een hele uitdaging 47 Groeibevorderend omgaan met overreacties en hun gevolgen 48 Leren leven vanuit het realistisch ideaal over mezelf 48 Integratie, pijler van groei 48 Groeibevorderend omgaan met dagelijkse situaties 49 Mijn relaties beter beleven 49 Worden wie ik ten diepste ben, een mogelijkheid, een opgave 49 Mijn vrouw-zijn integreren en verdiepen / deel 1 50 Kiezen voor groei 50 In voeling komen met het leven in mezelf 50 methodische persoonlijke vorming 51 Individueel traject 52 Groepsprogramma 53 MPV-weekend / op persoonlijke uitnodiging 54 vorming voor coaching 55 vorming tot begeleider van persoonlijke groei / VBPG 57 Praktische info 59 Tarieven 60 Giften 61 Inschrijvingsformulier 62 Vormingswerkers adressen 63 CREA cursus met creatieve middelen geen artistieke aanleg vereist toeslag zie tarieven

4 DE PERSOON EN ZIJN GROEI ANTROPOLOGISCHE GRONDSLAGEN VAN DE PRH-VORMING BOEKEN Is de mens in wezen goed of slecht? Is hij vanaf zijn geboorte geprogrammeerd? Hoe staat het met zijn vrijheid? Is de mens het product van een aantal invloeden, of bezit hij een eigen persoonlijkheid? Kan hij veranderen en evolueren, of is hij gedoemd om steeds dezelfde gedragingen te herhalen? Kan hij zich bevrijden van wat hem vroeger gekwetst heeft? Behoort zijn openheid op een transcendentie, de zin voor het absolute, tot de menselijke natuur? Zo ja, wat is dan de invloed hier van op de groei van de persoonlijkheid? Heeft het leven van een mens zin? Deze fundamentele vragen zijn het onder werp van een belangrijk observatiewerk uitgevoerd door PRH. Daaruit ontwikkelde zich, binnen de stroming van de humanistische psychologie, een originele, positieve en realistische visie op de persoon. PRH biedt je een synthese van zijn visie op de mens en zijn psychisch functioneren. U krijgt er nuttige herkenningspunten om u te situeren, uzelf te begrijpen en te groeien. Dit boek wekt een gefundeerde hoop in wat het diepste en meest menselijke is in de mens. Het is bedoeld voor iedereen die, al dan niet als specialist, geïnteresseerd is in de mens, die hem wil leren kennen, om hem te helpen beter te leven en méér uit zijn leven te halen. Het boek kost 20 plus verzendingskosten. Dit boek kan besteld worden op het PRH-secretariaat. 7

5 AL SCHRIJVEND MEER JEZELF WORDEN EEN TOEGANGSWEG TOT JE INNERLIJKE WERELD JEZELF ONTDEKKEN VIA DE PRH-ANALYSE NET ZO LIEF ASSERTIEF MET EEN BOEK ALS GIDS NIEUW authentiek, constructief, doeltreffend, goed afgestemd op en respectvol naar anderen. Het is een uitnodiging tot communicatie die je eigen kwaliteiten stimuleert en je doet groeien in je beleving van relaties. Het boek kost 12 plus verzendingskosten. Korte Cursus Net zo lief assertief Dinsdag 7, 14 en 21 oktober elke dag van 19u tot 22u15 Woensdag 8, 15 en 22 oktober elke dag van 8u45 tot 11u45 begeleider Chris Van Duyse inschrijven CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas plaats CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas Maandag 17, 24 november en 1 december elke dag van 19u tot 22u15 begeleider Guy Naegels Dinsdag 25 november, 9 en 16 december elke dag van 19u15 tot 22u30 inschrijven CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas plaats CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas Dit is een toegankelijk praktijkboek Als we goed in ons vel zitten lukt het ons Met een boek als gids waarin de methode van de PRH analyse In deze schitterende publicatie worden om sereen en evenwichtig voor onszelf Is het mogelijk assertief te zijn en niet eenvoudig wordt uitgelegd zodat ze fundamentele vragen over de methode op te komen. Op andere momenten het gevoel te hebben dat je tekort zelfstandig kan gebruikt worden. van de PRH-analyse eenvoudig en helder komen we eerder aanvallend uit de hoek schiet in de ogen van anderen? Wat is Dit boek kan je op weg zetten om goed beantwoord. Het boek geeft je de kans en verliezen we de ander en de relatie opkomen voor jezelf? Hoe dit beleven te analyseren, om uit te klaren wat je en de zin om op een vernieuwde en uit het oog. Of we durven niets zeggen, met meer zelfvertrouwen? Het boek verhindert om gelukkig te zijn en je te vruchtbare manier aan de slag te gaan met we ondergaan wat er gebeurt en we Net zo lief assertief helpt je hierin sterken in de ontplooiing van jezelf. Het de analysemethode. verbergen onze gevoelens. We laten dan op weg (boek te koop bij aanvang cursus biedt je een toegangsweg tot bewuste Dit boek zoomt in op de grondslagen anderen over ons heen lopen, we bestaan 12). Het wil een gids zijn, inspirerend keuzes, tot een creatief en vruchtbaar van de PRH-analysemethode en het niet echt. en aanmoedigend. Geen theorie maar Dinsdag 14, 21 oktober en 4 november bestaan, tot een betere levenskwaliteit belicht de basisprincipes aan de hand Een gezonde assertiviteit waarbij je jezelf levende materie. Je vertrekt in deze elke dag van 19u tot 22u15 voor jezelf en voor anderen. van voorbeelden. Wie zich meer wenst bent tegenover anderen en toch met hen cursus vanuit je eigen ervaring. Je toetst begeleider Annick Jossa Deze methode van zelfwerkzaamheid komt te bekwamen in de zelfanalyse of deze rekening houdt: het is niet evident, zeker je beleving aan getuigenissen, je vindt plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt in alle vormingsactiviteiten van PRH terg methode verder wil doorgronden zal er niet in moeilijke omstandigheden. steun in concrete herkenningspunten, en stapsgewijs aangeleerd. Een aantal zeker antwoorden in vinden. Dit boek Net zo lief assertief wijst je je leert begrijpen wat er gebeurt, je kunt Woensdag 5, 12 en 19 november cursussen heeft de analysemethode zelf Deze methode van zelfwerkzaamheid komt een pad naar meer assertiviteit. aan de slag met eenvoudige oefeningen. elke dag van 19u tot 22u15 als thema. Men leert er doeltreffend om zo in alle vormingsactiviteiten van PRH terg Met getuigenissen, concrete Zó kan deze cursus een aanzet zijn tot een begeleider Alex Sarlet met deze specifieke methode zelfstandig en stapsgewijs aangeleerd. Een aantal herkenningspunten en eenvoudige juister opkomen voor jezelf, authentiek, plaats Zin in het leven, aan de slag te kunnen in het dagelijks leven. cursussen heeft de analysemethode zelf oefeningen geeft het je een aanzet constructief, doeltreffend, open en met Boshoek 35, 2560 Nijlen Het boek kost 12 plus verzendingskosten. als thema. om juister voor jezelf op te komen, respect voor anderen. Het boek kost 20 plus verzendingskosten. Tarief van deze korte cursus: 60. Deze boeken kunnen besteld worden op het PRH-secretariaat. 8 9 NIEUW

6 HET GROEIBOEK NIEUW Het groeiboek is gemaakt voor iedereen die graag zelfstandig wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een eenvoudig en concreet hulpmiddel dat je gemakkelijk en regelmatig kunt gebruiken. Het is een doe-boek met uitdagende en speelse opdrachten. Het is laagdrempelig en leuk. Je kan ermee aan de slag op verschillende momenten van je leven. Zo ontdek je telkens nieuwe groeisporen en kansen om jezelf te verstevigen. Met dit werkboek zet je actief stappen in de richting van je persoonlijke groei en ontplooiing. Het draagt daadwerkelijk bij tot je succes en je geluk. Het boek kost 10 plus verzendingskosten. Korte Cursus NIEUW Een boek voor je leven! Actief en creatief aan de slag met een Groeiboek Zoek je al een tijdje een goede manier om je te focussen op positieve ervaringen in je leven? Wil je ze graag op een actieve en creatieve manier opschrijven zodat je er nadien ook nog plezier aan kan beleven? Ben je benieuwd naar het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde dat je zo kan opbouwen? In deze vorming ontdek je wat een Groeiboek is en hoe je ermee kan werken (boek te koop bij aanvang cursus 10). Je ondervindt duidelijk het verschil met een gewoon dagboek. Je ervaart hoe je met een groeiboek doelgericht je talenten en kwaliteiten kan ontdekken en verstevigen. Bovendien ontwikkel je een fijne kijk op de dingen en de mensen die een positieve invloed op je hebben. Op het einde van de cursus sta je steviger in je schoenen, heb je meer oog voor groeiprikkels en groeirelaties in je leven en word je allicht aanstekelijk voor anderen. Maar je hebt vooral de ervaring zelfstandig met het Groeiboek aan de slag te kunnen gaan, zodat je jouw persoonlijke ontwikkeling leuk en bewust vorm kan geven. Tarief van deze korte cursus: 60. Dinsdag 14, 21 oktober en 4 november elke dag van 19u tot 22u15 Maandag 17, 24 november en 1 december elke dag van 19u tot 22u15 inschrijven Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee plaats Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee Maandag 24 november, 1 en 8 december elke dag van 19u tot 22u15 begeleider Alex Sarlet plaats Zin in het leven, Boshoek 35, 2560 Nijlen Maandag 23 februari, 2 en 9 maart elke dag van 9u tot 12u15 begeleider Annick Jossa inschrijven Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april elke dag van 9u30 tot 12u30 inschrijven Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent plaats Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent NIEUW HET GROEI-JOURNAAL Het groei-journaal is gemaakt voor iedereen die al vertrouwd is met de schriftelijke analyse. Het is een hulpmiddel om al schrijvend meer zelfkennis op te doen en om zich te engageren voor een doorgedreven en autonoom groeiparcours. Het groei-journaal biedt hiervoor de nodige ruimte en geeft ook aanbevelingen om positieve gewaarwordingen te analyseren. Het kan zo een thuishaven worden voor mensen die graag actief en intensief werken en die zich met hun levenskracht willen verbinden. Het groei-journaal is bovendien een open uitnodiging om zich alsmaar verder te wagen aan het avontuur van de zelfanalyse. Een journaal als een avontuur dat nooit eindigt en dat opent op een aanstekelijk leven met de focus op persoonlijke groei. Het boek kost 10 plus verzendingskosten. Deze boeken kunnen besteld worden op het PRH-secretariaat

7 Word gastheer of gastvrouw en organiseer een De PRH-vorming is voor jou een waardevolle weg en je wil anderen ermee laten kennis maken. Prik dan samen met een vormingswerker naar keuze (cfr. blz. 63) een datum en nodig minstens een 6-tal vrienden, familieleden, buren en/of collega s uit. Stel je woonst die avond open om hen te ontvangen. Een klein hapje en drankje doet wonderen. Wij stellen PRH voor en dit op een kleine 2 uur, op maat van jouw gasten, inspelend op hun vragen en reacties. Dan kan er gezellig nagepraat worden. Als tegemoetkoming ontvang je een waardebon van 25. basis cursussen

8 BASISCURSUSSEN Wie ben ik? De eigen persoonlijkheid, basis voor een krachtige dynamiek Jezelf kennen is de basis om stevig in het leven te staan. Bewust zijn van je eigenheid en van je innerlijke kracht en je daarmee verbinden, maakt levensenergie vrij. Dit geeft je ook een fundament om op te steunen en het maakt je vrijer in relaties. Deze cursus helpt je meer bewust worden van je capaciteiten, je waarden, je mogelijkheden, je krachten, je eigen kleur van zijn. Je leert wat je kunt doen om jezelf verder te ontplooien en hoe heel je persoon daaraan kan meewerken. Je bereikt een grotere eenheid in jezelf waardoor je je als persoon krachtig in je levensspoor kunt zetten. Dit maakt niet alleen jezelf gelukkig maar draagt ook bij aan het geluk van anderen. Je kan deze cursus ook in twee keer drie dagen volgen: Ontdekken wie je echt bent en Evenwicht in denken, voelen en zijn. Woensdag 2 tot en met zondag 6 juli plaats Don Bosco, Hendrik Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden Donderdag 24 juli start 11u30 en eindigt woensdag 30 juli om 16u zie vakantieformule Wie ben ik? plaats Castel les Sorbiers, rue des Sorbiers 241, 5543 Heer Zaterdag 2, zondag 3, maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 augustus Zaterdag 2 tot en met woensdag 6 augustus begeleider Annick Jossa plaats Beukenhof, Sint Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren Zaterdag 16 tot en met woensdag 20 augustus begeleider Alex Sarlet plaats KvR, Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar Vrijdag 3, 17 oktober, 7, 14 en 21 november begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Donderdag 6, 13, 20, 27 november en 4 december begeleider Jacqueline Hermans plaats Breda Business Park, Lijndonk 4, 4825 BG Breda Maandag 10, 17, 24 november en 1, 8 december Zaterdag 29 november tot en met woensdag 3 december plaats Duinse Polders, Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge Vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 december begeleider Jacqueline Hermans Zaterdag 14, zondag 15, maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 februari begeleider Guy Naegels Dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 februari begeleider Annick Jossa plaats Beukenhof, Sint Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren Vrijdag 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart Maandag 6 tot en met vrijdag 10 april begeleider Jos Van den Bergh plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Woensdag 15 tot en met zondag 19 april begeleider Alex Sarlet plaats Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle Zaterdag 23 tot en met woensdag 27 mei plaats Ter Loo, Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem Woensdag 1 tot en met zondag 5 juli plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Zaterdag 18, zondag 19, maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 juli Zaterdag 10, zondag 11, maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 oktober begeleider Alex Sarlet Zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 4 november begeleider Jacqueline Hermans plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 november en zaterdag 12, zondag 13 december Zaterdag 26 tot en met woensdag 30 december elke dag van 9 tot 18u30 plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Woensdag 12, donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus plaats Hof Zevenbergen, begeleider Annick Jossa 14 Kasteeldreef 22, 2520 Ranst plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt 15

9 BASISCURSUSSEN Vakantieformule Wie ben ik? De eigen persoonlijkheid, basis voor een krachtige dynamiek Voel je er wel iets voor om een cursus te combineren met zomerse ontspanning in de Ardennen? Dat kan in deze beide vakantieformules. We trekken voor 7 dagen naar Heer, een dorp in de regio La Haute-Meuse. Wat kan je van deze vakantieformule verwachten?- De groeikansen van een PRH-cursus: we bieden je een volledige cursus aan, maar zullen deze spreiden over 7 dagen zodat we voldoende ruimte hebben voor ontspanning.- Verblijf in een mooie omgeving. Je hebt er ruim de kans om individueel of in groep wandelingen te maken, een uitstap te doen, We plannen vrijblijvend ook een activiteit in de buurt die aansluit bij de thema s van de cursussen. Logement in hotel Castel les Sorbiers, op de oever van de Maas. Je kan kiezen voor een éénpersoonskamer of voor een tweepersoonskamer die je deelt met een andere cursist. We genieten van een goed verzorgde volpensionformule. NIEUW Voor meer informatie over deze vakantieformule (tarieven, bereikbaarheid met trein + bus, kamers, enz.) contacteer je de cursusbegeleider. De prijs per deelnemer voor het verblijf van 7 dagen zou komen op: 420 volpension in een tweepersoonskamer 520 volpension in een éénpersoonskamer. Daarbij komt dan het cursustarief van 5 vormingsdagen. Donderdag 24 juli start 11u30 en eindigt woensdag 30 juli om 16u plaats Castel les Sorbiers, rue des Sorbiers 241, 5543 Heer Evenwicht in denken, voelen en zijn Naar meer inzicht in wat zich afspeelt in jezelf Raak jij ook wel eens in de knoop bij bepaalde gebeurtenissen? Heb je af en toe het gevoel dat je de dingen niet meer begrijpt en niet meer onder controle hebt? Voel je je soms innerlijk verscheurd? Doe je dingen die je zelf niet begrijpt? Word je heen en weer geslingerd tussen wat anderen van jou verwachten en wat je zelf voelt te moeten doen? Dit soort ervaringen kennen we allemaal. In ons is er veel in beweging. We leven immers in een spanningsveld van denken, voelen en zijn. Het is mogelijk daarin inzicht te verwerven en te groeien naar meer evenwicht en harmonie. Van daaruit kan je ook gewoon jezelf zijn in relatie met anderen. Deze cursus zet je op weg om jezelf beter te begrijpen en het stuur van je leven efficiënt in handen te nemen. Als je na deze cursus Ontdekken wie je écht bent volgt, heb je hetzelfde parcours als de vijfdaagse cursus Wie ben ik? gevolgd. Zaterdag 8, 15 en 22 november elke dag van 9u30 tot 16u30 in samenwerking met Vormingplus Gent-Eeklo inschrijven Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent plaats Vormingplus Gent-Eeklo, Reigerstraat 8, 9000 Gent Vrijdag 14, 21 en 28 november elke dag van 9u30 tot 16u30 in samenwerking met Vormingplus Mechelen inschrijven Vormingplus Mechelen, Hanswijkstraat 74, 2800 Mechelen plaats Ondernemershuis Mechelen, Kanunnik De Deckerstraat 20 A, 2800 Mechelen Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 maart elke dag van 9u30 tot 16u30 in samenwerking met Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen inschrijven Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk plaats Vormingplus Midden en Zuid West- Vlaanderen, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk Vrijdag 9, 16 en 23 oktober elke dag van 9u30 tot 16u30 begeleider Lieve Smets 16

10 BASISCURSUSSEN Ontdekken wie je écht bent Naar meer zelfvertrouwen, eigenwaarde en geluk Verlang jij er ook naar om gewoon meer jezelf te zijn? Mogen, kunnen en durven zijn zoals je bent? In relaties, dagelijkse situaties of onze samenleving? Tegenover partner, kinderen, familie, collega s, vrienden en kennissen? Met een goede dosis zelfkennis, een positief zelfbeeld en een portie zelfvertrouwen zou dit je zeker lukken. In deze cursus leer je ontdekken wie jij écht bent: de kern van je persoonlijkheid. Deze bestaat uit de talrijke capaciteiten, talenten en mogelijkheden waarover je beschikt. Daarop kan ook jij zelfkennis, eigenwaarde en zelfvertrouwen bouwen. Geloven in wie je bent en meer jezelf durven zijn, zullen je doen groeien in het werken aan je eigen geluk. Als je na deze cursus Evenwicht in denken, voelen en zijn volgt, heb je hetzelfde parcours als de vijfdaagse cursus Wie ben ik? gevolgd. Vrijdag 24 april, 1 en 8 mei elke dag van 9u30 tot 16u30 begeleider Lieve Smets Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei elke dag van 9u30 tot 16u30 in samenwerking met Vormingplus Oost-Brabant inschrijven Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee plaats Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee niet gemakkelijk om het zijn juiste plaats te geven, het goed en gepast te verzorgen en er ten volle van te genieten. Deze cursus wil je helpen om te groeien in de relatie tot je lichaam om zo meer thuis te komen in jezelf. Elke dag heeft een eigen thema: mijn beeld over mijn lichaam, mijn beleving van territorium, mijn man/vrouw zijn, mijn lichaam als communicatiemiddel, thuiskomen in mijn lichaam. Elke dag zijn er ook verschillende oefeningen die je de kans geven om aan den lijve te ervaren wat je met dit thema te doen hebt. Vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 juli plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Mijn lichaam en mijn groei als persoon De rol van het lichaam belangrijke invloed op onze persoonlijk groei. Als je een moeilijke relatie met je lichaam beleeft, kan de cursus je nieuwe sporen aanreiken. Als je een goede relatie met je lichaam beleeft kan hij bijdragen tot harmonie in je persoon. (In deze cursus zijn geen oefeningen met het lichaam voorzien.) Vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 juli begeleider Magda Uyttersprot Zaterdag 19, zondag 20, maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december begeleider Jos Van den Bergh functioneren. In elke groep spelen zich processen af. Elke persoon heeft zijn eigen verlangens en behoeften en in een groep komen die allemaal samen. Elke groep heeft ook een eigen cultuur, eigen waarden. Iedereen beïnvloedt elkaar en daar gaan vaak spanningen en conflicten mee gepaard. Hoe kan je meer inzicht krijgen in dit alles? Hoe kan je in een groep je plaats vinden en je positief engageren, om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan een meer menselijke samenleving? Op deze vragen wordt in de cursus grondig ingegaan. Woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 juli In relatie met mijn lichaam Harmonie opbouwen in de eenheid van de persoon Zaterdag 1 tot en met tussen lichaam en zijn Deze cursus richt zich op de belangrijke Constructief samen woensdag 5 augustus Het is zo evident dat je een lichaam hebt elementen die een rol spelen in de relatie Groepsverschijnselen en toch is het soms zo moeilijk om met je met je lichaam. Ons lichaam is immers en persoonlijke groei lichaam te leven. Het is niet eenvoudig verbonden met de andere realiteiten van Overal waar je met anderen samenleeft, plaats Hof Zevenbergen, om het tot zijn volle recht te laten komen onze persoon. En ons lichaam heeft een kom je in groepen terecht waarin je moet Kasteeldreef 22, 2520 Ranst en ervan te houden zoals het is. Het is ook 18 19

11 BASISCURSUSSEN Elkaar graag zien, basis voor een duurzame relatie Handvatten om te slagen als koppel Een partnerrelatie is een uitdaging! In deze cursus neem je jouw ervaring van je partnerrelatie onder de loep om deze juister te begrijpen en jezelf beter af te stemmen. Je maakt een stand van zaken op om te bouwen aan een duurzame toekomst. Je ontdekt wat je verbindt met je partner. En je krijgt een juister beeld op de moeilijkheden die overwonnen moeten worden en het onbegrip dat uitgeklaard moet worden. Er worden sleutels en grondhoudingen aangereikt om je nog juister te leren engageren in de relatie, zodat een toekomst met twee optimale slaagkansen krijgt. Deze cursus kan door één van beide partners of als koppel gevolgd worden. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 augustus begeleider Lieve Smets plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst NIEUW Maandag 6 tot en met donderdag 9 april begeleider Lieve Smets plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Pittig leven door zelfzorg Verantwoordelijk voor mezelf, mijn relaties en de samenleving Velen onder ons leven met stress. Je moet presteren, het moet snel gaan, je moet veel zaken combineren, enzovoort. De druk om steeds meer en steeds beter te doen, is groot. Om dit aan te kunnen, is het nodig dat je goed voor jezelf zorgt. Maar wat betekent dat eigenlijk, zelfzorg? Waar heeft het allemaal mee te maken? In deze cursus krijg je daar meer zicht op. Een concrete handleiding en tal van tips leren je hoe je de zorg voor jezelf blijvend kunt opnemen. En je ontdekt bovendien dat goed zorgen voor jezelf je aandacht voor anderen en ook voor de samenleving een nieuw élan kan geven! Zaterdag 2 tot en met woensdag 6 augustus plaats Ter Loo, Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem Vrijdag 7 tot en met dinsdag 11 november plaats OC Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal Woensdag 15 tot en met zondag 19 april plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Vrijdag 13, 20, 27 november, 4 en 11 december Groeien in je partnerrelatie Vrijheid en verbondenheid in een relatie In deze cursus exploreer je het fundament van je relatie. Je krijgt een klare kijk op wat jullie als koppel verbindt en hoe je elkaar diepgaand graag kunt zien. Deze cursus geeft je ook inzicht in steeds terugkerende moeilijkheden in een relatie. Je ontdekt hoe je aan jezelf én aan je partner ontplooiingskansen kan geven én wat je samen voor anderen kunt betekenen. Je leert ook hoe je doorheen communicatie aan je relatie kunt werken. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je deze cursus samen met je partner volgt. Zaterdag 23, tot en met maandag 25 mei, zaterdag 6 en zondag 7 juni begeleider Lieve Smets plaats OC Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal 20 21

12 BASISCURSUSSEN Enthousiast in het leven Over zin en onzin in mijn dagelijks bestaan Welke zin en welke onzin kom ik vandaag tegen? Wat je zinvol vindt, maakt je enthousiast en geeft je energie. Vaak is dit ook je bijdrage aan onze samenleving en kan het veel betekenen voor anderen rondom jou. Er is ook onzin waar je momenteel misschien niets kan aan doen. Er bewust bij stil staan kan je vooruit helpen en nieuwe perspectieven openen. Tijdens de cursus vertrekken we elke dag van een thema. Welke momenten tijdens een gewone dag zijn zinvol voor mij? Wat beleef ik als ik naar de wereld kijk rondom mij? Wat is mijn plaats in de samenleving, wat kan ik doen waar ik deugd aan beleef? Welke personen en groepen spreken mij aan door hun handelen of dragen een boodschap uit die mij zin-t? Om deze cursus met creatieve middelen te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. CREA Zaterdag 16 tot en met woensdag 20 augustus begeleider Hilde Simons plaats KvR, Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar Zondag 12 tot en met donderdag 16 april begeleider Annick Jossa plaats Ter Loo, Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem Mijn kinderen helpen om zichzelf te worden Condities voor een opvoeding die de ontplooiing van het kind op het oog heeft Kinderen opvoeden is: hen de kans geven om zichzelf te worden, om hun eigenheid te ontplooien. Hiervoor hebben wij met tederheid en authenticiteit de voorwaarden te scheppen; zorgen dat kinderen zelf de weg vinden om in vrijheid en zelfstandigheid te groeien. Daartoe is het nodig om als ouder, als opvoeder het kind in zijn eigenheid te zien, het te waarderen en het de juiste kansen te geven. De cursus wil duidelijkheid scheppen in wat je met je kinderen beleeft en hoe je een gelukkige vader of moeder (opvoeder) kunt worden. Er wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij de verschillende basisbehoeften van elk kind. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Zaterdag 25, zondag 26, maandag 27 en dinsdag 28 oktober begeleider Guy Naegels Vrijdag 6, 13, 20 en 27 maart begeleider Alex Sarlet Zaterdag 31 oktober tot en met dinsdag 3 november plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Mijn levenskracht en wat ze belemmert Zelfkennis CREA door creatieve expressie Welke kracht leeft er in jou? Wat houdt je tegen om die kracht ten volle naar buiten te laten komen? En hoe kan je hier verandering in brengen? In deze cursus ontdek je jouw antwoorden op deze vragen. Het werken met kleuren en vormen biedt je een eenvoudige methode om je beleving te analyseren. Daarna wordt deze analyse schriftelijk verder gezet. Je bepaalt grotendeels zelf het ritme van de dag en je krijgt de kans om in een respectvolle sfeer met het resultaat van je werk naar voor te komen in de groep. Om deze cursus met creatieve zelfexpressie te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 oktober begeleider Annick Jossa plaats Beukenhof, Sint Truidersteenweg 323, 3700 Tongeren Zaterdag 14 tot en met woensdag 18 februari begeleider Jos Van den Bergh plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Zaterdag 1 tot en met woensdag 5 augustus plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Mijn lichaam, toegang tot mijn innerlijke wereld Gewaarwordingen herkennen en hun inhoud analyseren Alles wat je meemaakt, beleef je bewust of onbewust via je lichaam. Door met lichaamsoefeningen en opdrachten in de natuur, stil te staan bij wat je in je lichaam gewaarwordt, krijg je meer voeling met wat in je leeft. Je leert je beleving benoemen en analyseren, je doet nieuwe inzichten op en je komt meer in contact met jezelf. Dit kan je aanzetten om nieuwe stappen te zetten in je leven. Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 oktober plaats Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle Zaterdag 14 tot en met woensdag 18 februari met elke dag van 9 tot uur plaats OC Eenheid, Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal Zaterdag 22 tot en met woensdag 26 augustus plaats Het Rustpunt, Burgstraat 46, 9000 Gent 22 23

13 BASISCURSUSSEN Ontvankelijk voor realiteiten die mij te boven gaan Exploratie van de dimensie van transcendentie met creatieve middelen Iedereen kan, zelfs reeds als kind, ervaringen hebben die voeling geven met de transcendente dimensie van het leven en van zichzelf. Je doet zoals iedereen ervaring op van meer dan jezelf in jezelf en je kan leren om hieraan aandacht te geven. Jezelf tijd gunnen om dit te herkennen en te ontcijferen, opent een weg van zelfwaardering en ondersteunt het vinden van je plaats in het leven. Om deze cursus met creatieve middelen te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 december begeleider Jos Van den Bergh plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg 24 CREA NIEUW Donderdag 2 tot en met zondag 5 juli plaats Don Bosco, Hendrik Placestraat 44, 1702 Groot-Bijgaarden Succesvol leiding geven Domeinen van verantwoordelijkheid en profiel van leidinggevende of kader Hoe kan je als leidinggevende bijdragen tot de ontplooiing en groei van je medewerkers? Op deze cursus bekijk je je verantwoordelijkheden als kader- of directielid voor de menselijke relaties (welke ook je directe verantwoordelijkheid is). Je leert jezelf beter kennen in de beleving van je verantwoordelijkheden en je wordt uitgenodigd om verder te werken in de richting van je eigen groei en van de vooruitgang van je onderneming op materieel en menselijk vlak. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 mei begeleider Magda Uyttersprot Tevredenheid op het werk Sleutel voor efficiëntie in de onderneming Deze cursus heeft als doel om je werksituatie zo ruim mogelijk te bekijken. Het is mogelijk om je goed te voelen op je werk en jezelf daarbij ontplooiingskansen te geven. Het is mogelijk om je samen met anderen collegiaal in te zetten voor de realisatie van een missie. Hiervoor is het belangrijk om jezelf en anderen beter te begrijpen, ieders aandeel zien in wat goed en minder goed gaat op het werk. Je kunt inzichten verwerven in processen die zich afspelen tussen collega s, tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Je kunt leren beter om te gaan met de aspiraties en de behoeften van je collega s, met de waarden en de cultuur van je onderneming, met beïnvloeding, macht, spanningen en conflicten. Je leert ook op een realistische manier rekening houden met je eigen verwachtingen en met de eisen van het werk. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Zaterdag 31 oktober, zondag 1, maandag 2 en dinsdag 3 november begeleider Guy Naegels VERVOLG cursussen

14 VERVOLGCURSUSSEN Mijn ervaringen van transcendentie exploreren Persoonlijke groei en ervaringen van transcendentie Ieder mens kan diep in zichzelf een capaciteit van openheid op transcendentie ervaren. Elk wezensaspect, elke ervaring van leven in jou, elke ervaring van contact met je diepe geweten, opent je op een meer. Het geeft je voeling met wat verder ligt dan wat je op dat moment kan begrijpen. Deze dimensie van transcendentie kan sterker tot leven komen en een ruimere bedding in je persoon krijgen als je hiervoor de tijd neemt en er bewust aandacht aan geeft. Deze cursus geeft je daar de kans voor. Langs verschillende wegen kan je ervaring opdoen van een openheid op wat méér is in jou. Het opdoen van die ervaring geeft je zin om ze verder te laten groeien omwille van de invloed die deze beleving heeft op je dagelijks doen en laten. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Dinsdag 1 tot en met zaterdag 5 juli begeleider Jos Van den Bergh plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Zaterdag 1, zondag 2, maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 augustus begeleider Jos Van den Bergh De zin van mijn leven Je leven oriënteren vanuit het eigen potentieel Wat maakt je leven waardevol? Wil je op het spoor komen van de betekenis van jouw concrete leven nu? Deze cursus helpt je om zelf een antwoord te vinden op de vraag welke zin je leven heeft. Je staat ook meer algemeen stil bij wat voor jou de zin van het leven kan zijn en hoe je je situeert tegenover de grote vragen rond leven en dood. Je komt zo op het spoor van wat voor jou belangrijk is om gelukkig en zinvol te zijn samen met anderen. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd Vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13, maandag 14 en dinsdag 15 juli begeleider Maarten Cuyvers Zaterdag 4, zondag 5, maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juli Het geheim van de groeikracht Het ontluiken van het wezen bevorderen Ook wanneer je je wezenlijke capaciteiten hebt leren kennen en onderscheiden, is het nog niet vanzelfsprekend om vanuit je wezen te leven. In deze cursus diep je je wezen uit in al zijn dimensies. Zo kan je je meer verbinden met het potentieel dat in jou aanwezig is en kan je meer groeikracht voelen. Dit stuwt je vooruit om meer te handelen vanuit je diepe geweten en om meer te bestaan vanuit wie je bent. Je krijgt meer zin om je capaciteiten te ontplooien, wat niet alleen jezelf maar ook je omgeving ten goede komt. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben en voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode is nodig. Donderdag 17 tot en met maandag 21 juli begeleider Lieve Smets plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Maandag 6 tot en met vrijdag 10 april plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Analyse, weg tot zelfkennis De PRH-analysemethode aanleren Misschien heb je al veel geschreven en heb je het gevoel dat dit je uiteindelijk toch niet veel verder brengt. In deze cursus krijg je een methode aangereikt die je helpt om veel meer uit je schrijven te halen en om er veel verder in door te gaan dan je tot nu toe deed en waarmee je na de cursus zelfstandig aan de slag kunt. Het toepassen van deze schrijfmethode maakt je bewuster van je eigenheid. Je krijgt meer inzicht in jezelf en in de oorzaken van je moeilijkheden. Het is een sleutel om pijnlijke belevingen verder te doorgronden en te verwerken. Methodisch leren schrijven maakt dat je nieuwe dingen ontdekt en dus ook nieuwe stappen kunt zetten in je zelfontplooiing. De methode van de analyse is één van de belangrijkste pijlers van de prh-vorming. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Vrijdag 26 tot en met dinsdag 30 december begeleider Hilde Simons plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Zaterdag 23, zondag 24, maandag 25 mei en zaterdag 6, zondag 7 juni uur Zaterdag 15 tot en met woensdag 19 augustus begeleider Alex Sarlet plaats KvR, Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar Vrijdag 25 september, 2, 16, 23 en 30 oktober begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Zaterdag 26, zondag 27, maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 juli begeleider Alex Sarlet hebben is nodig

15 VERVOLGCURSUSSEN Mijn verdedigingssysteem: een hulp of een hinder? Zicht krijgen op mijn normale en abnormale verdediging Deze cursus richt zich tot diegenen die hun normaal en abnormaal verdedigingssysteem willen leren kennen. Hij geeft je inzicht in het kluwen dat een verdedigingssysteem is: Je verdediging tegenover jezelf, je afsluiten van jezelf, van je kwaliteiten en je gebreken. Je verdediging tegenover anderen die maakt dat je jezelf op afstand zet, bewust of onbewust. De cursus helpt je op weg om terug meer openheid te beleven op jezelf en tegenover anderen. Je krijgt de kans om komaf te maken met wat je hindert om volop jezelf te zijn, in jezelf en in je relaties. Je leert je niet-harmonische verdediging in handen nemen en stappen van heropvoeding zetten telkens wanneer dit nodig is. Vooraf de cursus Harmonie in mijn leven gevolgd hebben is nodig. plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Zaterdag 14 tot en met woensdag 18 februari begeleider Chris Van Duyse plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) De weg van mijn wezen... naar een méér in mezelf Via creatieve middelen ervaringen van transcendentie CREA verdiepen Het is een oerverlangen in elke mens om in relatie te gaan staan met wat hem overstijgt, of die overstijgende kracht nu ervaren wordt als een iemand of als iets. Mensen zoeken een weg om te kennen wat ongekend is, om contact te vinden met wat aan het begin en het einde ligt van alle leven. Je kunt stappen zetten op deze weg door juist stil te staan bij de diepste grond van jezelf en je verbondenheden, waar de bron ligt van wie je in wezen bent. Via het werken met kleuren en vormen sta je stil bij je wezenlijke eigenheid en op het meer dat die eigenheid in zich draagt. Dit kan je helpen om actiever en bewuster de Om deze cursus te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. Vooraf een vijfdaagse cursus en een analysecursus gevolgd hebben is nodig. Zondag 3 tot en met donderdag 7 augustus begeleider Jos Van den Bergh plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 4 november begeleider Jos Van den Bergh plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Groeien in authenticiteit Voluit jezelf zijn, in relaties en in creativiteit Authentiek vanuit jezelf leven vraagt om zelfkennis, maar ook zelfrespect. Je hebt je wezen leren kennen. Je ontdekte je capaciteiten en je verlangen om ze uit te drukken en om te zetten in actie. Daarnaast zijn er ook de anderen, met wat zij nodig hebben en met wat ze van jou verwachten. En er is de concrete situatie waarin je je bevindt. Ten volle authentiek zijn vraagt dat je je capaciteiten aanspreekt, dat je jezelf volop en in waarheid ontplooit en beleeft en dat je rekening houdt met anderen en met de situatie. Deze cursus helpt je hierin verder op weg. Vooraf minstens drie vijfdaagse cursussen gevolgd hebben, waaronder Wie ben ik en een analysecursus. Woensdag 13, donderdag 14, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus Zaterdag 11 tot en met woensdag 15 juli begeleider Lieve Smets plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Harmonie in mijn leven Het functioneren verbeteren om meer mezelf te zijn Deze cursus doet je kijken naar de manier waarop je je gedraagt. Wanneer gedraag je je harmonisch? En wat zijn de gevolgen van disharmonisch gedrag op je eigen leven en op dat van de anderen? Wat kan je doen om in je dagelijks leven meer jezelf te zijn? Goed functioneren mondt uit in: goed in je vel zitten, je gevoel en je verstand juist doseren en dynamisch leven in het verlengde van je mogelijkheden. Dan ben je ook authentiek en open in relaties. In deze cursus leer je hoe je zelf meer richting aan je leven kunt geven in plaats van je te laten leven. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Dit is een cursus van 4 vormingsdagen. Vrijdag 22, zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25 augustus Zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 december begeleider Alex Sarlet plaats Ter Loo, Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem Zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 juli begeleider Alex Sarlet plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Vrijdag 13, 20, 27 november en 4 december begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Zaterdag 19, zondag 20, maandag 21 en dinsdag 22 december Vrijdag 1 tot en met dinsdag 5 augustus begeleider Chris Van Duyse weg van je wezen ten einde toe te gaan

16 VERVOLGCURSUSSEN Mijn groeiproces in handen nemen Groeiwegen en grondhoudingen die zelfrealisatie bevorderen Groeien is een weg die je stap voor stap gaat. Het is een proces en je kunt zelf veel doen om het in handen te nemen. In deze cursus word je op weg geholpen om je persoonlijke groei extra stimulansen te geven. Je krijgt zicht op een aantal groeiwegen. Deze geven je meer zelfvertrouwen en ze doen je eigenheid meer naar buiten komen. Je leert ook tal van grondhoudingen kennen; basisattitudes die de natuurlijke dynamiek van groei en vooruitgang bevorderen. Tot slot maak je een vormingsplan om je proces van persoonlijke groei methodisch en bewust in handen te nemen. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 oktober begeleider Chris Van Duyse plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Zaterdag 31 januari tot en met woensdag 4 februari plaats Ter Loo, Torhoutsesteenweg 56, 8210 Loppem Vrijdag 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 juli begeleider Lieve Smets plaats Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle De beleving van mijn kindertijd De kindertijd verkennen langs creatieve expressie In het dagelijkse leven ondervind je hoe je leven vandaag beïnvloed wordt door sporen uit het verleden. Je kunt ook de ervaring opdoen dat een juiste en goede benadering van het kind dat je was, je vandaag steviger, sterker en blijer kan CREA maken. In deze cursus kan je je verleden leren uitzuiveren. Je leert loslaten wat je pijn heeft gedaan en terug toegang vinden tot de oorspronkelijkheid van jezelf. Deze weg kan je gaan door te vertrekken van herinneringen uit je kindertijd. Je verdiept en verbreedt je beleving ervan door ze uit te schilderen en op die manier de analyse ervan verder te zetten. Om deze cursus met creatieve middelen te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. Vooraf twee vijfdaagse cursussen en een analysecursus gevolgd hebben is nodig. Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 oktober begeleider Jos Van den Bergh plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Woensdag 11 tot en met zondag 15 november plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Beminnen en bemind worden Zicht krijgen op het affectief leven en de ontplooiing ervan Liefde geven en liefde ontvangen, beminnen en bemind worden, dit zijn de twee belangrijkste pijlers van je affectief leven. Heel je zijn, heel je gedrag wordt erdoor beïnvloed. Echt beminnen, het lijkt eenvoudig maar het is vaak heel moeilijk. Hoe kan je deze verlangens en behoeften evenwichtig en vrij beleven, zodat je open en spontaan kunt zijn in relaties? In deze cursus ga je op zoek naar wat echt beminnen is. Je staat ook stil bij de moeilijkheden rond liefhebben. Door meer zicht te krijgen op dit alles word je sterker in je capaciteit van liefde geven in alle terreinen van je leven. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben en voldoende vertrouwd zijn met de PRH-analysemethode is nodig. Zaterdag 25 tot en met woensdag 29 oktober plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Vanaf is dit een cursus van 4 vormingsdagen. Zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 februari plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3 en maandag 4 mei plaats Het Evenwicht, IJzerstraat 26, 9120 Melsele (Beveren) Donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november elke dag van 9u tot 17u40 begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt 31

17 VERVOLGCURSUSSEN Me laten helpen Initiatie in de PRH begeleiding deel 1 Soms heb je nood aan iemand die naar je luistert, je bemoedigt en je feedback geeft. Dit kan een deskundige coach zijn. Met individuele begeleiding kies je voor persoonlijk maatwerk in je groeiproces. Je richt je samen met je coach naar de capaciteiten en vaardigheden die je graag wil ontwikkelen. Je wordt geholpen om de moeilijkheden en belemmeringen die je daarbij ontmoet te onderzoeken en aan te pakken. In deze cursus versterk je je motivaties om je te laten helpen. Je leert een gesprek voorbereiden zodat het efficiënt kan verlopen. Je verkent een aantal basisattitudes die mee het succes van je inspanningen verzekeren. Vooraf een basiscursus gevolgd hebben is nodig. Leren helpen Initiatie in de PRH begeleiding deel 2 Het kan gebeuren dat iemand op jou beroep doet voor een luisterend oor, om meer helderheid in iets te zien, om feedback te krijgen, om een beslissing te nemen, enz. Om te leren hier juist op in te spelen, is het belangrijk dat je de ervaring kent van jezelf te laten helpen. Je kunt in deze cursus uittesten wat helpend is en wat niet wanneer anderen met hun verhaal bij jou komen. Je kunt ontdekken of jij in staat bent om anderen in je omgeving, in je werkmilieu of bij je vrijwilligerswerk te helpen. Daarbij krijg je zicht op het specifieke van de PRH-begeleidingsrelatie en op wat deze aan meerwaarde in zich draagt. Er is geen voorkennis of ervaring van een begeleidingspraktijk vereist. Vooraf de cursus Me laten helpen gevolgd hebben is nodig. Een efficiënte hulp aan personen Vervolmaking in de PRH-begeleiding In deze cursus wordt de methode van begeleiding verder ingeoefend. Er wordt nu nadruk gelegd op de juiste aanwezigheid als helper. Je ervaart vanuit welke grondhoudingen je het meest helpend kan zijn en welke reacties de ander het meest vooruit brengen. De rollen van hulpvrager en hulpverlener worden verkend dankzij gesprekken die twee per twee en in de groep plaatsvinden. Je krijgt doorheen die ervaringen zicht op je capaciteiten om andere mensen te helpen met de PRH-methode. Je maakt een begin van het verzamelen van observaties om de opgedane kennis verder te integreren. Vooraf de cursus Me laten helpen en Leren helpen gevolgd hebben is nodig. Woensdag 1 tot en met zondag 5 juli begeleider Lieve Smets plaats Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22, 2520 Ranst Transfer en tegentransfer in mijn relaties Meer evenwicht vinden in relaties Bepaalde relaties zijn moeilijk. Er worden sterke positieve en/of negatieve gevoelens opgeroepen, gaande van euforie tot angst, van sterke aantrekking tot uitzinnige kwaadheid, van plots verliefd worden tot zich scherp afgewezen voelen. Het zijn sterke overreacties in je leven vandaag, die hun wortels vinden in onverwerkte gevoelens of frustraties uit het verleden. Er kan hier sprake zijn van transfer of tegentransfer. De cursus staat hierbij stil en geeft je tips om transfers beter te beheren en te groeien naar autonomie in relaties. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 november Zaterdag 25 tot en met maandag 27 juli begeleider Chris Van Duyse plaats Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 december Duidelijkheid in relaties Verschillende types van relaties juister beleven We beleven verschillende soorten relaties: vriendschap, collegiale relaties, hulpverlening Ze kunnen complex zijn en elk heeft zijn eigenheid en zijn specifieke uitdrukkingsvorm. In deze cursus krijg je daar een duidelijker zicht op. Door stil te staan bij je geschiedenis krijg je ook meer vat op de valkuilen en de relationele moeilijkheden die je vandaag beleeft. Je leert hoe je meer rust, stevigheid en harmonie in je relaties kunt brengen. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Vrijdag 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Zondag 8, 15 en 22 maart Donderdag 17 tot en met Zaterdag 23, zondag 24 maandag 21 juli Zaterdag 31 oktober, zondag 1, begeleider Chris Van Duyse en maandag 25 mei maandag 2, dinsdag 3 begeleider Chris Van Duyse en woensdag 4 november begeleider Chris Van Duyse plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) 32 33

18 VERVOLGCURSUSSEN Mijn relatieleven vandaag Ervaring van relaties exploreren door creatieve expressie Je leven wordt sterk beïnvloed door je relaties en de manier waarop je die beleeft. Relaties kunnen heel levengevend zijn, een stimulans voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar ze kunnen ook moeizaam verlopen of zonder veel inhoud zijn en remmend voor je ontplooiing. Door jezelf uit te drukken via kleuren, lijnen en vormen verken je het netwerk van jouw relaties en analyseer je je relationele capaciteiten. Zo leer je je relatieleven van vandaag beter begrijpen en kan je groeien in je beleving ervan. Om deze cursus met creatieve expressie te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Maandag 6 tot en met vrijdag 10 april plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg CREA Doorbreken wat mijn groeiproces belemmert Groei, herordening en genezing Deze cursus zal je zeker boeien als je al een tijd geëngageerd bent in je persoonlijke vorming. Hij geeft je zicht op verschillende assen van groei. Je wordt uitgenodigd om stil te staan bij de groeiweg die je al afgelegd hebt. Je ziet ook de hindernissen waarop je kunt stoten: je groei stagneert, je twijfelt, je begrijpt je beleving niet, je komt er niet toe wat je ontdekt hebt te integreren in je leven... Dit brengt je bij de uitdagingen waar je nu voor staat. Het geeft je de kans om je leven te deblokkeren en nieuwe impulsen te geven aan je groeiproces. De cursus geeft je de kans om je weg van zelfontdekking diepgaand verder te zetten. Vooraf twee vijfdaagse cursussen en een analysecursus gevolgd hebben is nodig. Vrijdag 17 tot en met zondag 19 april begeleider Chris Van Duyse plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Mijn genezing aanpakken Methodiek en leermiddelen in functie van genezing Je bent eraan toe om je beleving rond pijnlijke ervaringen toe te laten en deze te verwerken. Alleen lukt het je niet of je hebt moeite om je verdediging tijdens een individuele begeleiding los te laten. Deze cursus biedt je een veilig kader en ruimte voor de analyse van pijnlijke of negatieve gewaarwordingen. Via verschillende ingangspoorten wordt het terrein geëffend voor de start van je genezingsproces. Dit proces kan je dan nadien verder zetten. Je krijgt een meer systematisch inzicht in de verschillende aspecten van een genezingsproces, bijvoorbeeld: bestaan en niet-bestaan, evacuatie van pijn, het verloop van een genezingsproces, valstrikken, Je leert dit alles kaderen in functie van je persoonlijke groei. Vooraf de cursus Beminnen en bemind worden gevolgd hebben, voldoende innerlijke stevigheid bezitten en goed vertrouwd zijn met de PRHanalysemethode zijn nodig. Zaterdag 4 tot en met woensdag 8 juli begeleider Chris Van Duyse plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) In geweten beslissen Een methode om juiste beslissingen te leren nemen De hele dag door neem je beslissingen, kleine en grote. Verkeerde beslissingen nemen of niet kunnen beslissen geeft vroeg of laat problemen. Juiste beslissingen brengen groei en vooruitgang met zich mee. In deze cursus leer je een methode aan die je helpt om juiste beslissingen te nemen. Je kunt nadien deze methode toepassen in je dagelijks leven. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Zaterdag 4, zondag 5, maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juli begeleider Jos Van den Bergh 35

19 VERVOLGCURSUSSEN Mijn persoonlijke missie Leg wat je doet in de lijn van wie je bent Je goed voelen en je ontplooien in wat past bij wie je bent: daarin helpt deze cursus je vooruit. Je maakt de geschiedenis van de belangrijke keuzes die je in je leven hebt gemaakt en zo kom je op het spoor van wat voor jou essentieel is. Je krijgt een duidelijker beeld van je persoonlijke missie. Je wordt op weg gezet in hoe je meer en meer die dingen kunt doen die je dichter bij jezelf brengen en die in de lijn liggen van je echte kwaliteiten. Je leert stappen zetten om te snoeien in die activiteiten die je wegtrekken van wie je bent. Dit alles kan je op weg zetten om je leven nu te herorganiseren. Vooraf een vijfdaagse basiscursus gevolgd hebben is nodig. Zaterdag 11 tot en met woensdag 15 juli plaats Kloosterstraat 40, 9620 Erwetegem (Zottegem) Mijn lichaam, instrument voor mijn groeiproces (groeigroep) De taal van mijn lichaam waarnemen en begrijpen In deze groeigroep word je meer vertrouwd met de signalen die je lichaam je geeft, via allerlei oefeningen (bewegen, dans, stilte ) en via de analyse van je beleving. Je leert je meer toevertrouwen aan wat je voelt via je lichaam. Je oefent je in een houding van openheid en mildheid op wat je beleeft, zonder te oordelen. De verschillende thema s kunnen je inspireren om je lichaam meer in te schakelen in je groei- en genezingsproces. Voorwaarde: vertrouwd zijn met de analyse van je beleving en bereid zijn je lichaam als toegangsweg tot persoonlijke groei te gebruiken. Zaterdag 31 oktober tot en met woensdag 4 november plaats Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg Mijn zelfkennis verdiepen Je verder bekwamen in de PRH-analysemethode Je hebt de cursus analyse, weg tot zelfkennis gevolgd en je wilt je nog verder bekwamen en verdiepen in deze schrijfmethode. Deze cursus leert je de analysemethode nog gerichter en efficiënter gebruiken voor je persoonlijke groei. De belangrijke elementen ervan worden belicht. Je leert heel gericht analyseren en je maakt kennis met verschillende types van analyses. Deze cursus is een vervolg op de cursus Analyse, weg tot zelfkennis. Vooraf deze cursus gevolgd hebben is dus nodig. Zondag 15, 22, 29 november, 6 en 13 december elke dag van 9u30 tot 17u30 begeleider Chris Van Duyse tweedaagse cursussen 36

20 tweedaagse cursussen Later begint nu! Je toekomst vormgeven vanuit je talenten In deze cursus willen we je verlangen naar zelfrealisatie stimuleren. We leren naar waarde schatten wat er nu al is. We helpen je ontdekken wat er nodig is om moeilijkheden en obstakels het hoofd te bieden en we staan stil bij juiste keuzes die helpen bouwen aan toekomst. Dit is een cursus van 2 vormingsdagen. Vrijdag 20 en 27 juni elke dag van 9u30 tot 17u Vrijdag 13 en 20 maart elke dag van 9u tot 17u begeleider Annick Jossa in samenwerking met Vormingplus Limburg inschrijven Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Zaterdag 14 en zondag 15 maart elke dag van 9u tot 16u30 Al schrijvend meer jezelf worden Zelfkennis opdoen via methodisch schrijven In deze cursus leer je niet schrijven over jezelf. Je richt je naar wat er zich in jezelf laat voelen en je wordt geholpen om dat uit te drukken in woorden. We gaan geen verhalen schrijven. We gaan wel schrijven rond datgene wat in verband staat met onszelf. Als je schrijft over jezelf, dan blijf je op afstand. Als je beschrijft wat je in jezelf voelt, dan ga je een boeiende ontdekkingstocht in je innerlijke wereld, om te voelen wat er te voelen valt. En dat maakt levensenergie vrij. Doorheen de dag gaan er honderden dingen door ons heen. Wanneer we naar TV kijken, als we gezellig praten en luisteren tijdens een etentje, als we een complimentje krijgen, als iets negatief naar ons toekomt, enz. Het ontbreekt ons vaak aan een methode om te ontcijferen wat we precies voelen, om er woorden aan te geven, om het te benoemen, het te omschrijven. Daarin vooruitgaan betekent dat je veel verder kunt geraken in zelfkennis en dat je je leven gerichter in handen kunt nemen. Dit is een cursus van 2 vormingsdagen. Zaterdag 28 en zondag 29 juni elke dag van 9u30 tot 17u in samenwerking met Vormingplus Brugge plaats Vormingplus Brugge, Sint Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari elke dag van 9u30 tot 17u begeleider Alex Sarlet Zelfvertrouwen op zak! Meer mezelf durven zijn Door te groeien in zelfvertrouwen ga je op een andere manier in je leven staan, in je werk, in je relaties. Bepaalde gebeurtenissen in ons leven kunnen echter ons zelfvertrouwen hebben aangetast. Deze cursus wil je helpen om stap voor stap te groeien in het vertrouwen in jezelf. Er worden concrete handvatten aangereikt om met moeilijkheden om te gaan. Dit is een cursus van 2 vormingsdagen. Zaterdag 28 en zondag 29 juni elke dag van 9u tot 17u begeleider Annick Jossa plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Donderdag 21 en vrijdag 22 augustus elke dag van 9u30 tot 17u begeleider Chris Van Duyse in samenwerking met CC Vrije Ateliers Zaterdag 7 en zondag 8 maart elke dag van 9u30 tot 17u Zaterdag 6 en zondag 7 juni elke dag van 9u30 tot 17u Time-out voor je partnerrelatie Samen kiezen voor verdieping en herbronning De vitaliteit en de authenticiteit van je relatie voeding geven. Halt houden om te zien en te doorzien wat je als partners verbindt en welke patronen/overtuigingen de weg naar elkaar versperren. Tijd om er voor elkaar te zijn en je batterijen op te laden. Je volgt deze cursus samen met je partner. Dit is een cursus van 2 vormingsdagen. Dinsdag 10 en woensdag 11 november elke dag van 9u tot 17u begeleider Annick Jossa In samenwerking met Vormingplus Limburg inschrijven Vormingplus Limburg, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt plaats Oudstrijderslaan 40, 3500 Hasselt Zaterdag 22 en zondag 23 november elke dag van 9u30 tot 17u Zaterdag 28 en zondag 29 maart elke dag van 9u30 tot 17u begeleider Guy Naegels inschrijven CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas plaats CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas 38 39

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk

Vormingsprogramma 2015-2016 leef aanstekelijk Vormingsprogramma - leef aanstekelijk sociaal-cultureel volwassenenwerk 2 voorwoord 3 www.prh.be In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft:

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding

AUTHENTIEK EN KRACHTIG. Train the trainer handleiding AUTHENTIEK EN KRACHTIG Train the trainer handleiding INHOUD 1. OMKADERING 6 1.1 Het ontstaan van de opleiding Authentiek en krachtig 6 1.2 Doelstellingen van de opleiding 6 1.3 Omschrijving van de beoogde

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

OPLEIDINGEN voorjaar 2013

OPLEIDINGEN voorjaar 2013 OPLEIDINGEN voorjaar 2013 www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning Inhoud voorjaar 2013 ZORG VOOR OUDEREN Aandacht voor levensvragen van ouderen............... 4 Vertellen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2011-2012 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

OPLEIDINGEN najaar 2014

OPLEIDINGEN najaar 2014 OPLEIDINGEN najaar 2014 www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning Inhoud najaar 2014 ZELFZORG Zelfzorg in de zorgsector Als zorg een opgave wordt............................

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie

Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie Bertho Bastiaens Ontspanningstherapeut Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie Inleiding. In deze brochure worden een aantal elementen beschreven, die een rol spelen bij het ontstaan en

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur almaar sexyer Het weer: onvoorstelbaar grillig maar voorspelbaar interessant Iederéén kan dansen! Toch?

Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur almaar sexyer Het weer: onvoorstelbaar grillig maar voorspelbaar interessant Iederéén kan dansen! Toch? Belgie-Belgique P.B. Gent X 3/2294 APRIL MEI JUNI 2008 Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur almaar sexyer Het weer: onvoorstelbaar grillig maar voorspelbaar interessant Iederéén kan dansen! Toch? Lentegids

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Pagina 1 Slinger van Groei overtuiging als draaipunt van de verandering. De 6 niveaus van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Inleiding Het is de mens die een organisatie levend maakt! De

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap

Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap LEIDERSCHAPSVORMING Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap Een gemeenschappelijk uitgave van JES vzw en Uit de Marge vzw Marie De Leener, Touria Aziz en Dirk De Block (red.) koplopers koplopers05.indd

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst

LEIDERS. Leiderschap van de toekomst LEIDERS LEIDERS Leiderschap van de toekomst Het Glazen Huis Het Glazen Huis Welkom Geachte lezer, beste relatie Met plezier en gepaste trots presenteer ik u het boek LEIDERS. Een titel die gebaseerd is

Nadere informatie

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey

Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey Reader De zeven gewoontes voor een hoge persoonlijke effectiviteit van Steven Covey De basis Deze reader is kun je een spirituele reader noemen. Welke kwaliteiten heb ik in me, wat wil ik, wat kan ik,

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie