MAD Faculty. Postgraduaat Nieuwe Media & Communicatie. Projectmanagement 22 April 2014 Philip Vyt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAD Faculty. Postgraduaat Nieuwe Media & Communicatie. Projectmanagement 22 April 2014 Philip Vyt"

Transcriptie

1 MAD Faculty Postgraduaat Nieuwe Media & Communicatie Projectmanagement 22 April 2014 Philip Vyt

2 Projectmanagement Doelstellingen van deze module Een overzicht geven van wat projectmanagement omvat > content Voorbeelden aanhalen vanuit de praktijk > onderbouwen & tastbaar maken Deze theorie, inhoud bespreken binnen onze realiteit > eigen maken Toepassen samen met alle deelnemers aan deze module > try & error Dilemma s bespreken > challenge en advies van peers

3 Beginnen bij het begin

4 Heel concreet Op het einde van vandaag, zou ik graag willen dat we de key questions voor elk project duidelijk hebben afgelijnd in een Project Basics overzicht Iedereen van ons een Stakeholder analyse gemaakt heeft Een ruwe planning heeft (timing) De risico s van zijn project heeft tastbaar gemaakt en ook nadenkt hoe deze te beperken of te behandelen als ze zich zouden voordoen

5 Projectmanagement Waar ga ik het vandaag niet over hebben Wat is er out of scope? Subsidie Budgetplanning Businesscase Officiële methodologiën: Prince2 of PMI Reporting & monitoring

6 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

7 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

8 Projectmanagement Terminologie Wat is projectmanagement? Een project is een tijdelijke managementomgeving die is opgezet met als doel een of meer bedrijfsproducten op te leveren volgens een gespecifieerde businesscase. Die projectresultaten worden opgeleverd ten behoeve van de belanghebbende (organisatie) zodat de organisatie in een later stadium haar bedrijfsresultaten kan behalen. Een projectdoel ondersteunt een bovenliggend organisatiedoel. En nooit andersom. Uit Persoonlijke effectiviteit in projecten, Stef de Bont

9 Projectmanagement Terminologie Wat is projectmanagement volgens Wikipedia? Project management is the process and activity of planning, organizing, motivating, and controlling resources, procedures and protocols to achieve specific goals in scientific or daily problems.

10 Projectmanagement Terminologie Changemangament > zie module changemanagement Scope = het toepassingsgebied van een project Stakeholders > verschillende niveau s Een persoon of organisatie die een actieve rol spelen in de realisatie van een project een persoon of organisatie die beïnvloed wordt door het resultaat van een project een persoon of organisatie die belang heeft bij een bepaalde informatie van een project Project lifecycle = verschillende stadia in een projectverloop Deliverables = een tastbaar of niet tastbaar resultaat binnen een projectomgeving

11 Projectmanagement Terminologie Kick off > Startmeeting waar je project officieel van start gaat GANT chart > Format voor weergeven van een tijdsgebonden planning Milestone > belangrijk moment in de planning van je project Workstreams > een werkgroep binnen een project dat een bepaald onderdeel voor zijn rekening neemt. Werkpakket > een onderdeel van een projectplan dat consistent is als een geheel en daardoor kan uitbesteed worden aan 1 verantwoordelijke Risk assessment > het onderzoeken en analyseren van mogelijke risico s Mitigation > een actie die genomen wordt om een risico ter vermijden, beperken of in te dijken.

12 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

13 Key Questions

14 Project Basics Key Questions Waarom, wat is de reden van dit project. Wat maakt dat we dit willen doen? Waarheen, wat is de doelstelling. Wie, wie zit er in dit team, wie is de doelgroep? Wat lijkt/is de oplossing? Wat is het resultaat? Wanneer, welk tijdskader heeft dit project? Hoe, op welke wijze, volgens welke aanpak willen we deze uitdaging aangaan? Impact, wat is de verschuiving die dit project tot stand zal brengen? W-Questions zijn de basis van elk project initiatie! Zonder een duidelijk antwoord kan je je project niet goed inzetten

15 Project Basics Critical Questions Wat is de doelstelling van het project Wat zijn de deliverables, de opleveringen van het project? Wat is het beoogde resultaat dat met deze opleveringen bereikt moet worden? Wie vraagt er om dit resultaat? Wie heeft er een voordeel bij? Wie heeft er een nadeel bij? Hoe weten we of dit resultaat bereikt is en hoe houden we dit in stand?

16 Project Basics Build up One page overview van sleutelinformatie van het project Huidige status van het project: stavaza Rollen en verantwoordelijkheden: wie doet wat? De project basics laten je toe om op elk moment iemand uit te leggen waar het project over gaat, wie wat doet en hoe het project staat?

17 Project basics Project name Asterix Impacted Site: Sentipharm Location Boortmeerbeek Funcition: Regional DC, DD and warehouse Heist Link with Heist production site no warehousing capacity 40min drive Bottom line: Outsourcing to DHL under TUPE conditions CAO 32 bis Terms and conditions remain the same All people (exept 2 mgrs) will transfer Number of people in scope 92 people 2 mgrs won t transfer Communication basics Announcement to the workforce: 22/10 17 Legal and operational transfer as from 1/11 as from this moment people are on the payroll of DHL Key communication principles are: respectful, transparent, involvement and interaction External proactive press strategy

18 Current status at Sen1pharm Works council history Night shift history Communication as from june End of nightshift 18/8 Overtime request Temporary contract Rumors: Communication leak of information Workscouncil communication below (dutch) Corporate communication beginning of October Union action: Press release ACV unions Current status summary: heavy rains 18

19 Communica1on organisa1on: roles Communcia)on Team Pauline Vink: Project owner & valida1on communica1on Philip Vyt: overall coordina1on - MSD Willy Vanderborcht/Erna Torfs: DHL communica1on nego1a1on Stefan Junqué: Press communica1on overall > To be validated (see press strategy) Communicators Communicators MSD: Bart, Monique, Anne- Mieke Communicators DHL: Stanny, Erna, Willy Communicators Heist: François + Karen as A* SPOC Communicators Hulshout: Dirk + Kathleen as A* SPOC + Walter Press Team Press team MSD + int comm GHH: Stefan Junqué, Stefaan Fiers, Marleen Vanheel Press team DHL: Peter OZen Ketchum Backoffice Press MSD: Bart & Anne- Mieke Backoffice Press DHL: Stanny & Salvatore Support Communica1on onsite for MSD: Karina HR team Support Communica1on onsite for DHL: Liesbeth 19

20 Project Basics AS IS > TO BE AS IS TO BE De huidige situatie De toekomstige situatie

21

22 Project Basics Wat is SMART? Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

23 Project Basics Waarom SMART Doelstellingen worden veelal te vaag of vrijblijven geformuleerd als wensen of voornemens Bv. het onthaal moet klantvriendelijker worden we willen meer interactie met onze doelgroep

24 Project Basics Meetbaar Hoveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als het af is? Normerend: maat voor kwaliteit van te leveren inspanningen. Aan welke eisen moet het eindresultaat voldoen?

25 Project Basics Specifiek Duidelijk en concreet Waarneembare actie, gedrag of resultaat Kwantitatief (getal, bedrag of percentage,..) Tijdelijk of permanent Zijn er belangrijke kenmerken van het onderwerp? Eisen, wensen, requirements

26 Project Basics Acceptabel Is er een draagvlak of creeër je een draagvlak voor je project? Bij je team, opdrachtgever of doelgroep? Onderdeel van Changemanagement en participatief uitbouwen van je project Draagvlak vergroten door betrokkenheid te vergroten en stakeholders te betrekken Zie ook conflict Changemanagement > < Projectmanagement

27 Project Basics Realistisch Is het doel haalbaar? Kunnen we spreken over een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen Is er een conflict door capaciteit, budget, bevoegdheden? Hou rekening met het feit dat mensen nooit 100% aan één project werken, hou voeling met de realiteit van een dagelijkse werkomgeving. Praktische bezwaren Een onbereikbaar doel is geen doel, maar een verdoken mislukking

28 Project Basics Tijdgebonden Elke smart doelstelling heeft een start en einddatum Wanneer is het doel bereikt?

29 Project Basics Tijdgebonden Elke smart doelstelling heeft een start en einddatum Wanneer is het doel bereikt?

30 Project Basics voorbeelden De winst moet volgende jaar 20% hoger zijn dan die van vorig jaar De website moet volgend jaar 5x meer bezoekers hebben Eind 2013 moeten all medewerkers van de site Sentipharm Boortmeerbeek geoutsourced zijn naar DHL Supply Chain

31 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

32 We all want to but nobody wants to, BE changed

33 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

34 Time Out of scope Scope Cost Quality

35 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

36 Highly active Active stakeholder High and low decision power Impacted stakeholder that is an active user Stakeholder to inform Impacted stakeholder that is an passive user Not active or impacted highly impacted

37 YOUR PROJECT HIGH impact MEDIUM impact LOW impact

38 Asterix Stakeholders: high to low Press impact Pharma.be v. 30/05/2013 Owner Philip Vyt Mgt Be DHL Workcouncil Be Global stakeholders Employees Be Local authorities Other Suppliers Competition Logistic Suppliers Senthipharm Mgt Employees Haarlem Mgt Employees Social Security Customers Asterix Project MSD other plants Europe Regional authorities Next steps Impact Assessment: define type, nature and level of impact for each stakeholder What actions should be taken regarding this impact by MSD or DHL Follow up of impact MSD Bxl Union Mgt Workcouncil Employees Workcouncil Heist/Sentipharm Sr. Leadership members Heist Site Mgt Employees National authorities European workcouncil

39 Communica1on Stakeholders Communication Stakeholders internal MSD Workscouncil Heist/Sentipharm Union representatives Union secretaries Sentipharm Site management Sentipharm Employees (white + blue) Sentipharm located employees (out of scope) Heist SLT & employees (link to Senti) Hulshout Mgt & employees Other site & DC (Haarlem, Oss,...) BXL mgt & employees (SJ) Belgium/lux employees (SJ) Bxl works council (SJ) Belgian Country Council (SJ) European works council Senior Leadership Team GL DHL Works council DHL Union representatives (synd. Afvaardiging) Union secretary Site Huizingen mgt & employees Site Lot mgt & employees Site Mechelen mgt & employees DHL Benelux mgt 39

40 Communica1on Stakeholders Communication Stakeholders MSD Sentipharm suppliers (full list) Sentipharm customers Neighbours Flexcenter DHL DHL supplier selected list DHL customers External Press press agency (SJ) Local authorities: mayor, governor & Flemish government (SJ/SF) Pharma.be 40

41 De module Projectmanagement 1. Terminologie 6. Project Lifecycle 2. Project Basics 7. Deliverables 3. Change Management 8. Timing & Planning 4. Scope 9. Governance 5. Stakeholders 10. Risk management

42 Project lifecycle Voorbereiding Vormen van het team Opstellen van de doelstellingen, het team, timing, planning, etc. Kickoff Officiële start van het project Meeting/workshop/ Actieve projectmodus Verschillende werkgroepen gaan van start Gefaseerde aanpak: Fase 1 > Fase 2 Belangrijke milestones gedurende het project Terugkoppelingsmomenten naar beslissingnemers Opleveren van deliverables

43 Project lifecycle Governance Deep dives PMO organisatie: meetings, Gates GO/NOGO Change management participatietechnieken Continue toepassing van changemanagement competentie GO LIVE Finale deliveables zijn opgeleverd Het project kan live gaan Overdracht naar BAU (business as usual) Closure Lessons learned & best practices

44 Project lifecycle Project ini1a1on Proejct closure Project life cycle Project planning Project execu1on

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Januari 2008 Chris Block. The one page strategy een strategie die werkt

Januari 2008 Chris Block. The one page strategy een strategie die werkt Januari 2008 Chris Block The one page strategy een strategie die werkt Doel van het Lerend Netwerk Innovatie management Waarvoor dient het LN innovatiemanagement? Technology Driven Mindset Business Innovation

Nadere informatie

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING Brochure Agile AGILE: Stapsgewijze IMPLEMENTATIEMETHODIEK SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING AGILE: CONTINU INSPELEN OP DE VEREISTEN VAN UW BUSINESS Het succes van uw SAP oplossing

Nadere informatie

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Inhoudsopgave 1. Waarom planmatig werken? 2. Cowboy development 3. Waterfall development 4. Incremental development 5. Agile development 6. Scrum canvas 7.

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Whitepaper De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Realiseer meer vitaliteit in organisaties Peter Robertson Human Insight Jan Bernard Koolen GITP 2 Inhoud Proloog: toonaangevende

Nadere informatie

Lesaantekeningen - Project management

Lesaantekeningen - Project management Lesaantekeningen - Project management 12/11/2014 Inleiding project management Leg de volgende 4 type projecten uit Type 1: er moet iets gemaakt worden en we weten hoe (bvhuizen, een brug ) Type 2: we weten

Nadere informatie

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by:

NOMINEES DOSSIER. Jobpunt Vlaanderen. Nele Cypers. Assistente staf. Best Recruitment Channel. This questionnaire has been Signature Date completed by: NOMINEES DOSSIER Company Name: Contact Name: Position: Jobpunt Vlaanderen Nele Cypers Assistente staf Contact Tel Number: 016/38.10.27 Award Category: Best Recruitment Channel This questionnaire has been

Nadere informatie

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs

Risicomanagement langs de meetlat. Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs Risicomanagement langs de meetlat Onderzoek naar de toepassing en prestatie van risicomanagement in projecten van Roelofs II Roelofs Beheer BV Postadres Bezoekadres Postbus 12, 7683 ZG Den Ham Dorpsstraat

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy

Expertise. Enterprise Architecture. In dit nummer: Supporting and sustaining the business s new strategy Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 42, september 2006 In dit nummer: 1. Enterprise Architecture 3. Van de redactie 4. Automatiseringscommissie 12

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

Outsourcing Do what you do best and outsource the rest 12 april 2013. Shashi Baidjoe

Outsourcing Do what you do best and outsource the rest 12 april 2013. Shashi Baidjoe Outsourcing Do what you do best and outsource the rest 12 april 2013 Shashi Baidjoe Onderwerpen Onderwerp 1. Wie ben ik? 2. Waarom zou ik dit gastcollege moeten volgen? Wat zijn de doelen van dit college?

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value. Leusden, 14 november 2011

New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value. Leusden, 14 november 2011 New Business Planning & Business Model Innovation The roadmap to sustainable value Leusden, 14 november 2011 Agenda 18.00 18.15 Introductie 18.15 18.30 New Business Planning in context en methodologie

Nadere informatie

NEDERLAND 2013-2014. Onafhankelijk Rapportagemechanisme: Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage

NEDERLAND 2013-2014. Onafhankelijk Rapportagemechanisme: Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage Onafhankelijk Rapportagemechanisme: NEDERLAND Voortgangsrapportage 2013-2014 Frans Jorna Kenniscentrum Leefomgeving, Hogeschool Saxion Eerste voortgangsrapportage INDEPENDENT REPORTING MECHANISM OGP print

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie