Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Thailand. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

3 PhD (university education) L7 2-5 Master (university education) L6 postgraduate Graduate diploma (university education) L5 2 1 undergraduate Bachelor (university education) L4 4-6 Associate Degree (universities/colleges) L4 2 Higher Certificate of Education (teachers college) L4 2 Higher Diploma in L5 Technical Education (higher professional education) 2 Diploma in Vocational/ L4 Technical Education (higher professional education) 2 Central University Admission System (entrance examinations) L4 entrance examination L4 Certificate of Secondary Education (senior secondary general education) L3 Certificate in Vocational Education (senior vocational education) L3 3 3 L0 Onderwijsniveau Certificate of Lower Secondary Education (lower secondary education) L2 3 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma Certificate of Primary Education (primary education) L1 6 EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Certificate in Vocational Education mbo-diploma, kwalificatie niveau 2 of 3 2/3 2/3 Certificate of Secondary Education havo-diploma 4 4 Associate Degree (2 jaar) Diploma in Vocational Education/Diploma in Technical Education 2 jaar hbo jaar hbo 5 5 Bachelor (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Higher Diploma in Technical Education graad van bachelor in het hbo 6 6 Master (2 jaar) graad van master in het wo 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

5 Inleiding Het huidige onderwijssysteem in Thailand is ontstaan na een reeks hervormingen. De meest recente hervorming op het gebied van onderwijs begon in 1999 met de National Education Act met daarin het Nationaal Onderwijsplan Belangrijke resultaten van de hervormingen zijn: het verlengen van de leerplicht tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs; curriculumhervormingen voor het basis-, beroeps-, en hoger onderwijs, waarbij de nadruk komt te liggen op de behoeften van de gemeenschap; het oprichten van een Office for National Education Standa rds and Quality Assessment (ONESQA). In 2003 kreeg het ministerie van Onderwijs de huidige vorm na samenvoeging met andere onderwijsinstanties. Er zijn nu meerdere departementen binnen het ministerie, waaronder de Office of the Basic Education Commission (OBEC) dat verantwoordelijk is voor het lager en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een Office of Vocational Education Commission (OVEC) en een Office of Higher Education Commission (OHEC). De OHEC is verantwoordelijk voor de openbare universiteiten, privé hoger onderwijsinstellingen (universiteiten, colleges en instituten) en community colleges. De OHEC is ook verantwoordelijk voor het nationale onderzoeksuniversiteiten project. Dit project dient o.a. om de kwaliteit van onderzoek aan Thaise universiteiten te verbeteren en het Thaise hoger onderwijs te promoten. In 2009 zijn de volgende 9 hoger onderwijsinstellingen aangewezen als nationale onderzoeksuniversiteiten: 1. Chiang Mai University; 2. Chulalongkorn University; 3. Kasetsart University; 4. Khon Kaen University; 5. King Mongkut s University of Technology Thonburi; 6. Mahidol University; 7. Prince of Songkla University; 8. Suranaree University of Technology; 9. Thammasat University. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

6 Sinds 2003 duurt de leerplicht 9 jaar. Het is bestemd voor kinderen van 6 tot 15 jaar en omvat het basisonderwijs plus de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwijs wordt in het Thai gegeven. Een uitzondering daarop zijn enkele privé scholen die Engelstalig onderwijs aanbieden. Daarnaast worden aan de universiteiten steeds meer internationale opleidingen in het Engels aangeboden. Het academisch jaar liep van eind mei tot eind februari. Vanaf 2014 start het academisch jaar in september. Basis- en voortgezet onderwijs Basisonderwijs Het basisonderwijs in Thailand bestaat uit het niet-verplichte kleuteronderwijs voor de leeftijdscategorie van 3 tot 6 jaar en uit het 6-jarige lager onderwijs voor de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar (Pratom I-VI). Aan het eind van het basisonderwijs (Pratom VI) nemen leerlingen deel aan de Ordinary National Educational Test (O-NET). Algemeen vormend voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs is verdeeld in 2 cycli van 3 jaar: de onderbouw (Matayom I-III) en de bovenbouw (Matayom IV-VI). In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen tweemaal deel aan de O-NET: eerst aan het eind van de onderbouw (Matayom III) en daarna aan het eind van de bovenbouw (Matayom VI). De O-NET toetst 8 vakgebieden: 1. de Thaise taal; 2. wiskunde; 3. natuurwetenschappen; 4. vreemde talen; 5. sociale studies, religie en cultuur; 6. kunst; 7. gezondheid en lichamelijke opvoeding; 8. carrière en technologie. Aan het einde van de onderbouw ontvangt men het Certificate in Lower Secondary Education. Hierna kan men, na het succesvol afleggen van een toelatingsexamen, kiezen voor de algemeen vormende richting of voor het beroepsonderwijs. Het curriculum van de algemene vormende richting omvat hoofdvakken, verplichte keuzevakken, vrije keuzevakken en activiteiten. De richting kent dezelfde 8 vakgebieden als de O-NET test. Voor elk vak kan een aantal studiepunten (credits) behaald worden. Tot voor kort was een totaal van 75 credits voldoende voor het afronden van het voortgezet onderwijs. Hiervan dienen 15 credits te komen van de hoofdvakken (Thaise taal, sociale wetenschappen, lichamelijke oefening, science) en 15 credits van de overige, verplichte keuzevakken. De overige 45 eenheden betreffen vrije keuzevakken. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

7 Het Basic Educational Core Curriculum 2008 werd stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2012 is het aantal vereiste studiepunten voor de kernvakken gewijzigd naar 41 credits. Voor de vakken Thaise taal, wiskunde, natuurwetenschappen en vreemde talen is ieder 6 credits vereist. De vakken kunst, gezondheid en lichamelijke opvoeding, werk en technologie vereisen ieder 3 credits. De laatste 8 credits komen van het vakgebied sociale studies, religie en cultuur. Daarnaast volgen leerlingen ook aanvullende vakken met een totaal van ten minste 36 of 40 credits. In totaal behaalt men in de bovenbouw een minimum aantal credits van respectievelijk 77 of 81 credits. Aan het eind van het zesde jaar wordt een afsluitend getuigschrift uitgereikt, het Certificate of Secondary Education of Matayom 6 (M6). Het niveau van het Certificate of Secondary Education is vergelijkbaar met dat van een havo-diploma. Beroepsgericht voortgezet onderwijs Na het afronden van de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan men eveneens kiezen voor het beroepsgericht onderwijs. Het getuigschrift dat men behaalt kent 4 vormen: Certificate in Vocational Education (Cert.Voc.): dit is een 3-jarig programma; Certificate in Dual Vocational Education (Cert.Voc-DVT): de duur is eveneens 3 jaar, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk; Certificate of Vocational Education - Credit Accumulating System (Cert.Voc-CAS): over een periode van 3 tot 8 jaar volgt men korte cursussen; Certificate in Vocational Education - Evening Class (Cert.Voc. - EC): dit is bedoeld voor degenen die al werken. Het niveau van het Certificate in Vocational Education is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de gekozen studierichting. Non-formal education Naast bovengenoemde schoolsystemen kent Thailand Non-Formal Education (NFE) programma s. Het NFE kent meer flexibiliteit dan het reguliere onderwijs met betrekking tot het bepalen van de doeleinden, de onderwijsvorm en de duur. Ook /de inhoud en het curriculum kunnen aangepast worden aan de behoeften van de individuele groep van leerlingen. Dit type onderwijs is niet leeftijdsgebonden. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

8 Sinds 2012 wordt het lager en voortgezet onderwijs in het NFE ook afgesloten met een nationale toets, namelijk de Non-formal National Education Test (N-NET). De N-NET is een meerkeuze test en toetst de volgende 5 aspecten: leervaardigheden; basiskennis; beroepsgerichte kennis; life skills; sociale ontwikkeling. Toelating tot hoger onderwijs Voor toelating tot het hoger onderwijs is het Certificate of Secondary Education vereist of het Certificate in Vocational Education. Kandidaten mogen zich inschrijven bij 5 verschillende faculteiten, dit bij één of meerdere universiteiten. Indien de resultaten binnen de door de gekozen universiteit vastgestelde vereisten vallen, zal men toegelaten worden. Vanaf 2006 is het Central University Admission System (CUAS) van kracht. Afhankelijk van het gekozen universitair programma, zijn de volgende scores van invloed: het Cumulative Grade Point Average (GPAX) van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: 20% de Ordinary National Education Test (O-NET): 30% General Aptitude Test (GAT): 10-50% Professional Aptitute Test (PAT): 0-40% Voor toelating tot Ramkhamhaeng University en Sukhothai Thammathirat Open University is geen toelatingsexamen vereist. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

9 Hoger onderwijs Hoger onderwijs wordt in Thailand aangeboden op universiteiten, technische instituten, beroeps- en technische colleges, en teachers colleges. Het Thaise hoger onderwijs is te verdelen in 2 soorten instellingen. Allereerst instellingen die vallen onder het ministerie van Onderwijs, bijvoorbeeld staatsuniversiteiten en privéinstellingen voor hoger onderwijs, technische/beroeps- en landbouwinstellingen en pedagogische instellingen. Daarnaast zijn er de gespecialiseerde trainingsinstituten die onder verschillende ministeries of regeringsorganisaties vallen. In de afgelopen decennia is het aantal publieke universiteiten toegenomen. De belangrijkste nieuwe instellingen kunnen als volgt worden gegroepeerd: voormalige campussen van bestaande universiteiten die zijn omgevormd tot aparte universiteiten; de vroegere Rajabhat Institutions (oorspronkelijk alleen voor lerarenopleidingen), die de status van universiteit hebben gekregen; de 35 campussen van het Rajamangala Institute of Technology die omgevormd zijn tot 9 regionale universiteiten. In het hoger onderwijs hanteert men een systeem gebaseerd op credits. Een credit wordt gegeven voor een 1 uur durend college dat men gedurende een regulier semester gevolgd heeft. Associate degree en non-degree programma s Associate Degree programma s duren doorgaans 2 jaar. Voor toelating is het Certificate of Secondary Education of het Certificate in Vocational Education vereist en een bepaalde CUAS score. Het niveau van de Associate Degree na een nominaal 2-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. Na het volgen van een lerarenopleiding ontvangt men de Associate Degree, dan wel het Higher Certificate of Education. Bij beroeps- of technische opleidingen ontvangt men respectievelijk het Diploma in Vocational Education (por wor sor) of het Diploma in Technical Education (por wor tor). 1 1 De waardering van deze diploma s kan afwijken wanneer het diploma wordt gewaardeerd voor andere doeleinden dan toelating tot het hoger onderwijs in Nederland, bijvoorbeeld voor toelating tot de arbeidsmarkt. Uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

10 Het niveau van het Diploma in Vocational Education/Diploma in Technical Education is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. Na het behalen van de Associate Degree, het Diploma in Vocational Education of het Diploma in Technical Education is het mogelijk door te stromen naar het derde jaar van een bacheloropleiding. Men dient een Grade Point Average (GPA) van tenminste 2 te hebben behaald voor verdere studie op bachelor niveau. Bachelor De nominale duur voor het behalen van een bachelorgraad is voor de meeste studierichtingen 4 jaar ( credits), maar voor architectuur, kunst, grafische kunst en apothekersopleidingen 5 jaar ( credits). Initiële opleidingen in de geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde vergen 6 jaar studie ( credits). Alle bachelorprogramma s bestaan voor een deel (30 credits) uit algemeen vormend onderwijs (humanities, social sciences, science en mathematics), uit een variabel aantal credits voor het vakgebied (84 credits bij een 4-jarige bachelor en 114 credits bij een 5- jarige bachelor) en uit keuzevakken (6 credits). Het niveau van de 4-jarige Bachelor is vergelijkbaar met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, of met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Na het behalen van het Diploma in Vocational Education en het Diploma in Technical Education kan men eveneens een 2-jarige opleiding volgen die leidt tot het Higher Diploma in Technical Education. De opleidingen worden aangeboden aan het vroegere Rajamangala Institute of Technology (de huidige Rajamangala universiteiten) in de richtingen landbouw, bedrijfskunde, onderwijs, engineering technology, huishoudkunde, beeldende kunst, muziek, drama en vrije kunsten. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

11 Het niveau van het Higher Diploma in Technical Education is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. Na de bachelorgraad kan men in 1 jaar een Graduate Diploma behalen. Hiervoor dienen tenminste 24 credits behaald te worden. Master Een masteropleiding duurt doorgaans 2 jaar na het behalen van de bachelorgraad. Deze graad kan op 3 manieren verkregen worden, namelijk door het volgen van colleges en het afleggen van een uitgebreid examen (45-55 credits), het volgen van colleges (36 credits) plus het schrijven van een scriptie (9-12 credits) en tenslotte door het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. De toelatingseis is de bachelorgraad met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 3. Het niveau van de 2-jarige Master is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs. Higher Graduate Diploma Het Higher Graduate Diploma is een hoger professioneel diploma dat vooral in de medische wetenschappen voorkomt. Het is een 1-jarige opleiding na de mastergraad en vereist het behalen van minimaal 24 credits. Ph.D. De toelatingseis is een mastergraad met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 3,5. Voor deze graad is 2 tot 5 jaar studie nodig. Er dienen minimaal 48 credits behaald te worden, maar veel opleidingen vereisen meer dan dit minimum aantal. Van de 48 zijn er tenminste 12 voor course work. Verder wordt er een scriptie geschreven die verdedigd dient te worden. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

12 Beoordelingssystemen Voor de beoordeling van de vakken in het voortgezet onderwijs wordt het volgende systeem gehanteerd: In cijfers In woorden 4 excellent 3 good 2 fair 1 pass 0 fail De beoordeling van de vakken in het hoger onderwijs is meer gedifferentieerd dan in het voortgezet onderwijs. Letter grade In woorden Grade Point A excellent 4.00 B+ very good 3.50 B good 3.00 C+ fairly good 2.50 C fair 2.00 D+ poor 1.50 D very poor 1.00 F failure 0.00 I W WF AU incomplete withdrawn withdrawn due to failure audit EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

13 Kwalificatieraamwerken Thailand werkt nog aan het invoeren van een nationaal kwalificatieraamwerk. Het raamwerk beperkt zich tot het hoger onderwijs. Er zijn 6 verschillende niveaus met ieder een minimum aantal credits: 1. Advanced Diploma, min. 90 credits; 2. Bachelor, min. 120/150/180 credits; 3. Graduate Diploma, min. 24 credits (na Bachelor); 4. Master, min. 36 credits (na Bachelor); 5. Higher Graduate Diploma, min. 24 credits (na Master); 6. Doctor, min. 48 credits (na Master). Meer informatie is te vinden op de website van de Office of the Higher Education Commission (zie onder Adressen). Kwaliteitszorg en accreditatie Er bestaat in Thailand geen officiële ranking van hoger onderwijsinstellingen. Een overzicht van erkende hoger onderwijsinstellingen is beschikbaar op de website van de Higher Education Commission (zie onder Adressen). Voorheen werden richtlijnen voor het onderwijs uitgevaardigd door het voormalige ministerie van Universiteitszaken, dat eveneens het belangrijkste accreditatieorgaan was. Sinds de National Education Act van 1999 is een nieuw systeem van kwaliteitszorg en accreditatie opgezet door het ministerie van Onderwijs. Het omvat zowel interne als externe kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid van de betreffende onderwijsinstelling en de externe kwaliteitszorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Office of the National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). Deze publieke organisatie is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het ministerie van Onderwijs. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

14 Internationale verdragen In 2008 is een wederzijds erkenningsverdrag met China gesloten op het gebied van onderwijs. Andere verdragen omvatten onder andere het samenwerkingsverdrag uit 2013 met Taiwan op het gebied van onderwijs. Verder neemt Thailand deel aan de South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), een organisatie ter bevordering van samenwerking in het onderwijs in Zuid-Oost Azië. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs met informatie over onder andere het Thaise onderwijssysteem en de administratieve structuur van het ministerie. Website van het Bureau of International Cooperation Strategy van het Office of the Higher Education Commission, met onder andere informatie over internationale opleidingen aan universiteiten die aangeboden worden in de Engelse taal. Website van het Office of the Higher Education Commission met onder andere informatie over het nationaal kwalificatieraamwerk. Website van het Office of the National Education Standards and Quality Assessment. Website met Engelse vertaling van de National Education Act Website van de National Institute of Educational Testing Service (NIETS). Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

15 Samenstelling dossier Secundair onderwijs: Een volledig dossier bestaat uit het diploma (High School) en cijferlijst in landstaal met daarbij de vertalingen. Tertiair onderwijs: Bachelorgraad en cijferlijst in landstaal met de vertalingen. Aanvullende documenten bij een bachelorgraad behaald na een verkort 2-jarig programma: Diploma in Vocational Education / Diploma in Technical Education of Associate Degree of Higher Certificate of Education en cijferlijst in de landstaal met de vertalingen. Mastergraad en cijferlijst in landstaal met vertalingen. Lijst hoger onderwijsinstellingen De lijst is onderverdeeld in 3 delen: I. publieke instellingen, II. Community Colleges, III. privé instellingen. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

16 Certificate of Secondary Education EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

17 Certificate of Secondary Education - vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

18 Certificate of Secondary Education cijferlijst (pagina 1) EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

19 Certificate of Secondary Education cijferlijst (pagina 2) EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

20 Bachelor EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

21 Bachelor - vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

22 Bachelor - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

23 Master EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

24 Master vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

25 Master - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

26 Getuigschrift Thailand Certificate of Secondary Education diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs na het afleggen van een toelatingsexamen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met het havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

27 Getuigschrift Thailand Associate Degree 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het derde jaar van de bacheloropleiding heeft een nominale studieduur van doorgaans 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

28 Getuigschrift Thailand Bachelor 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding heeft een nominale studieduur van doorgaans 4 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

29 Getuigschrift Thailand Master 2 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het promotietraject heeft een nominale studieduur van doorgaans 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Tanzania. Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Tanzania Het Tanzaniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Tanzania. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Pakistan. Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Pakistan Het Pakistaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Pakistan. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Iran. Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Iran Het Iraanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Iran. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nigeria. Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nigeria Het Nigeriaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nigeria. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ierland. Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ierland Het Ierse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ierland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kenia. Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kenia Het Keniaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kenia. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ghana. Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ghana Het Ghanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ghana. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Bangladesh. Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Bangladesh Het Bengaalse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Bangladesh. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Estland. Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Estland Het Estse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Estland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Filipijnen. Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Filipijnen Het Filipijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Filipijnen. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Turkije. Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Turkije Het Turkse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Turkije. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Zuid-Afrika Het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Zuid Afrika. Ook wordt uitgelegd

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Taiwan. Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Taiwan Het Taiwanese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Taiwan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Japan. Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Japan Het Japanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Japan. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Kroatië. Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Kroatië Het Kroatische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Kroatië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. India. Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem India Het Indiase onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van India. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Denemarken. Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Denemarken Het Deense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Denemarken. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Hongarije. Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Hongarije Het Hongaarse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Hongarije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

International Baccalaureate

International Baccalaureate Onderwijssysteem International Baccalaureate Het onderwijssysteem van het International Baccalaureate beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Korea. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Korea Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Korea en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Korea

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Syrië. Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Syrië Het Syrische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Syrië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Marokko. Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Marokko Het Marokkaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Marokko. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. China. Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. China. Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem China Het Chinese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van China. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Italië. Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Italië Het Italiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Italië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Brazilië. Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Brazilië Het Braziliaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Brazilië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Colombia. Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Colombia Het Colombiaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Colombia. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland

Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Doorstroming van Nederlandstalige leerlingen uit Singapore naar Nederland Voor doorstroming in Nederland zijn er twee opties: Internationaal onderwijs Nederlands onderwijs Doorstromen naar: Primair Onderwijs

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Argentinië. Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Argentinië Het Argentijnse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Argentinië. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Studeren in België Ilse Van Rompaey België, een federale staat 1 federale staat: buitenlandse zaken, nationale veiligheid en defensie, justitie, financiën, sociale zekerheid 3 regio s: grondgebied-gerelateerde

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be

HBO5 in Vlaanderen. Toelichting Noël Vercruysse 23 november 2011 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be HBO5 in Vlaanderen Toelichting Noël Vercruysse 23 Noel.vercruysse@ond.vlaanderen.be De Feiten Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs van 30 april 2009 In

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO

INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO INFOSESSIE DOCTORAATSPORTFOLIO Welkom Waarom zijn we hier vandaag? Reglementair kader? Ø Artikel 27(a) van het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: De Vrije Universiteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Handleiding toelatingsbesluiten Ba/Ma

Handleiding toelatingsbesluiten Ba/Ma Handleiding toelatingsbesluiten Ba/Ma 1. Procedure in het kort De Universiteit Leiden werkt met een online toelatingssysteem, oiem. Back office (voor behandelaar): https://koala.leidenuniv.nl/iooa/php/index.php

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Ik inspireer jongeren

Ik inspireer jongeren GRADUATE SCHOOL 2015-2016 Ik inspireer jongeren Graduate program Science Education and Communication * This major is formally part of the Computer Science & Engineering Bachelor program Graduate program

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie