Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Thailand. Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Thailand Het Thaise onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Thailand. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Thailand. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

3 PhD (university education) L7 2-5 Master (university education) L6 postgraduate Graduate diploma (university education) L5 2 1 undergraduate Bachelor (university education) L4 4-6 Associate Degree (universities/colleges) L4 2 Higher Certificate of Education (teachers college) L4 2 Higher Diploma in L5 Technical Education (higher professional education) 2 Diploma in Vocational/ L4 Technical Education (higher professional education) 2 Central University Admission System (entrance examinations) L4 entrance examination L4 Certificate of Secondary Education (senior secondary general education) L3 Certificate in Vocational Education (senior vocational education) L3 3 3 L0 Onderwijsniveau Certificate of Lower Secondary Education (lower secondary education) L2 3 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma Certificate of Primary Education (primary education) L1 6 EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Certificate in Vocational Education mbo-diploma, kwalificatie niveau 2 of 3 2/3 2/3 Certificate of Secondary Education havo-diploma 4 4 Associate Degree (2 jaar) Diploma in Vocational Education/Diploma in Technical Education 2 jaar hbo jaar hbo 5 5 Bachelor (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Higher Diploma in Technical Education graad van bachelor in het hbo 6 6 Master (2 jaar) graad van master in het wo 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

5 Inleiding Het huidige onderwijssysteem in Thailand is ontstaan na een reeks hervormingen. De meest recente hervorming op het gebied van onderwijs begon in 1999 met de National Education Act met daarin het Nationaal Onderwijsplan Belangrijke resultaten van de hervormingen zijn: het verlengen van de leerplicht tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs; curriculumhervormingen voor het basis-, beroeps-, en hoger onderwijs, waarbij de nadruk komt te liggen op de behoeften van de gemeenschap; het oprichten van een Office for National Education Standa rds and Quality Assessment (ONESQA). In 2003 kreeg het ministerie van Onderwijs de huidige vorm na samenvoeging met andere onderwijsinstanties. Er zijn nu meerdere departementen binnen het ministerie, waaronder de Office of the Basic Education Commission (OBEC) dat verantwoordelijk is voor het lager en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een Office of Vocational Education Commission (OVEC) en een Office of Higher Education Commission (OHEC). De OHEC is verantwoordelijk voor de openbare universiteiten, privé hoger onderwijsinstellingen (universiteiten, colleges en instituten) en community colleges. De OHEC is ook verantwoordelijk voor het nationale onderzoeksuniversiteiten project. Dit project dient o.a. om de kwaliteit van onderzoek aan Thaise universiteiten te verbeteren en het Thaise hoger onderwijs te promoten. In 2009 zijn de volgende 9 hoger onderwijsinstellingen aangewezen als nationale onderzoeksuniversiteiten: 1. Chiang Mai University; 2. Chulalongkorn University; 3. Kasetsart University; 4. Khon Kaen University; 5. King Mongkut s University of Technology Thonburi; 6. Mahidol University; 7. Prince of Songkla University; 8. Suranaree University of Technology; 9. Thammasat University. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

6 Sinds 2003 duurt de leerplicht 9 jaar. Het is bestemd voor kinderen van 6 tot 15 jaar en omvat het basisonderwijs plus de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwijs wordt in het Thai gegeven. Een uitzondering daarop zijn enkele privé scholen die Engelstalig onderwijs aanbieden. Daarnaast worden aan de universiteiten steeds meer internationale opleidingen in het Engels aangeboden. Het academisch jaar liep van eind mei tot eind februari. Vanaf 2014 start het academisch jaar in september. Basis- en voortgezet onderwijs Basisonderwijs Het basisonderwijs in Thailand bestaat uit het niet-verplichte kleuteronderwijs voor de leeftijdscategorie van 3 tot 6 jaar en uit het 6-jarige lager onderwijs voor de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar (Pratom I-VI). Aan het eind van het basisonderwijs (Pratom VI) nemen leerlingen deel aan de Ordinary National Educational Test (O-NET). Algemeen vormend voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs is verdeeld in 2 cycli van 3 jaar: de onderbouw (Matayom I-III) en de bovenbouw (Matayom IV-VI). In het voortgezet onderwijs nemen leerlingen tweemaal deel aan de O-NET: eerst aan het eind van de onderbouw (Matayom III) en daarna aan het eind van de bovenbouw (Matayom VI). De O-NET toetst 8 vakgebieden: 1. de Thaise taal; 2. wiskunde; 3. natuurwetenschappen; 4. vreemde talen; 5. sociale studies, religie en cultuur; 6. kunst; 7. gezondheid en lichamelijke opvoeding; 8. carrière en technologie. Aan het einde van de onderbouw ontvangt men het Certificate in Lower Secondary Education. Hierna kan men, na het succesvol afleggen van een toelatingsexamen, kiezen voor de algemeen vormende richting of voor het beroepsonderwijs. Het curriculum van de algemene vormende richting omvat hoofdvakken, verplichte keuzevakken, vrije keuzevakken en activiteiten. De richting kent dezelfde 8 vakgebieden als de O-NET test. Voor elk vak kan een aantal studiepunten (credits) behaald worden. Tot voor kort was een totaal van 75 credits voldoende voor het afronden van het voortgezet onderwijs. Hiervan dienen 15 credits te komen van de hoofdvakken (Thaise taal, sociale wetenschappen, lichamelijke oefening, science) en 15 credits van de overige, verplichte keuzevakken. De overige 45 eenheden betreffen vrije keuzevakken. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

7 Het Basic Educational Core Curriculum 2008 werd stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2012 is het aantal vereiste studiepunten voor de kernvakken gewijzigd naar 41 credits. Voor de vakken Thaise taal, wiskunde, natuurwetenschappen en vreemde talen is ieder 6 credits vereist. De vakken kunst, gezondheid en lichamelijke opvoeding, werk en technologie vereisen ieder 3 credits. De laatste 8 credits komen van het vakgebied sociale studies, religie en cultuur. Daarnaast volgen leerlingen ook aanvullende vakken met een totaal van ten minste 36 of 40 credits. In totaal behaalt men in de bovenbouw een minimum aantal credits van respectievelijk 77 of 81 credits. Aan het eind van het zesde jaar wordt een afsluitend getuigschrift uitgereikt, het Certificate of Secondary Education of Matayom 6 (M6). Het niveau van het Certificate of Secondary Education is vergelijkbaar met dat van een havo-diploma. Beroepsgericht voortgezet onderwijs Na het afronden van de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan men eveneens kiezen voor het beroepsgericht onderwijs. Het getuigschrift dat men behaalt kent 4 vormen: Certificate in Vocational Education (Cert.Voc.): dit is een 3-jarig programma; Certificate in Dual Vocational Education (Cert.Voc-DVT): de duur is eveneens 3 jaar, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk; Certificate of Vocational Education - Credit Accumulating System (Cert.Voc-CAS): over een periode van 3 tot 8 jaar volgt men korte cursussen; Certificate in Vocational Education - Evening Class (Cert.Voc. - EC): dit is bedoeld voor degenen die al werken. Het niveau van het Certificate in Vocational Education is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de gekozen studierichting. Non-formal education Naast bovengenoemde schoolsystemen kent Thailand Non-Formal Education (NFE) programma s. Het NFE kent meer flexibiliteit dan het reguliere onderwijs met betrekking tot het bepalen van de doeleinden, de onderwijsvorm en de duur. Ook /de inhoud en het curriculum kunnen aangepast worden aan de behoeften van de individuele groep van leerlingen. Dit type onderwijs is niet leeftijdsgebonden. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

8 Sinds 2012 wordt het lager en voortgezet onderwijs in het NFE ook afgesloten met een nationale toets, namelijk de Non-formal National Education Test (N-NET). De N-NET is een meerkeuze test en toetst de volgende 5 aspecten: leervaardigheden; basiskennis; beroepsgerichte kennis; life skills; sociale ontwikkeling. Toelating tot hoger onderwijs Voor toelating tot het hoger onderwijs is het Certificate of Secondary Education vereist of het Certificate in Vocational Education. Kandidaten mogen zich inschrijven bij 5 verschillende faculteiten, dit bij één of meerdere universiteiten. Indien de resultaten binnen de door de gekozen universiteit vastgestelde vereisten vallen, zal men toegelaten worden. Vanaf 2006 is het Central University Admission System (CUAS) van kracht. Afhankelijk van het gekozen universitair programma, zijn de volgende scores van invloed: het Cumulative Grade Point Average (GPAX) van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs: 20% de Ordinary National Education Test (O-NET): 30% General Aptitude Test (GAT): 10-50% Professional Aptitute Test (PAT): 0-40% Voor toelating tot Ramkhamhaeng University en Sukhothai Thammathirat Open University is geen toelatingsexamen vereist. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

9 Hoger onderwijs Hoger onderwijs wordt in Thailand aangeboden op universiteiten, technische instituten, beroeps- en technische colleges, en teachers colleges. Het Thaise hoger onderwijs is te verdelen in 2 soorten instellingen. Allereerst instellingen die vallen onder het ministerie van Onderwijs, bijvoorbeeld staatsuniversiteiten en privéinstellingen voor hoger onderwijs, technische/beroeps- en landbouwinstellingen en pedagogische instellingen. Daarnaast zijn er de gespecialiseerde trainingsinstituten die onder verschillende ministeries of regeringsorganisaties vallen. In de afgelopen decennia is het aantal publieke universiteiten toegenomen. De belangrijkste nieuwe instellingen kunnen als volgt worden gegroepeerd: voormalige campussen van bestaande universiteiten die zijn omgevormd tot aparte universiteiten; de vroegere Rajabhat Institutions (oorspronkelijk alleen voor lerarenopleidingen), die de status van universiteit hebben gekregen; de 35 campussen van het Rajamangala Institute of Technology die omgevormd zijn tot 9 regionale universiteiten. In het hoger onderwijs hanteert men een systeem gebaseerd op credits. Een credit wordt gegeven voor een 1 uur durend college dat men gedurende een regulier semester gevolgd heeft. Associate degree en non-degree programma s Associate Degree programma s duren doorgaans 2 jaar. Voor toelating is het Certificate of Secondary Education of het Certificate in Vocational Education vereist en een bepaalde CUAS score. Het niveau van de Associate Degree na een nominaal 2-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. Na het volgen van een lerarenopleiding ontvangt men de Associate Degree, dan wel het Higher Certificate of Education. Bij beroeps- of technische opleidingen ontvangt men respectievelijk het Diploma in Vocational Education (por wor sor) of het Diploma in Technical Education (por wor tor). 1 1 De waardering van deze diploma s kan afwijken wanneer het diploma wordt gewaardeerd voor andere doeleinden dan toelating tot het hoger onderwijs in Nederland, bijvoorbeeld voor toelating tot de arbeidsmarkt. Uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

10 Het niveau van het Diploma in Vocational Education/Diploma in Technical Education is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. Na het behalen van de Associate Degree, het Diploma in Vocational Education of het Diploma in Technical Education is het mogelijk door te stromen naar het derde jaar van een bacheloropleiding. Men dient een Grade Point Average (GPA) van tenminste 2 te hebben behaald voor verdere studie op bachelor niveau. Bachelor De nominale duur voor het behalen van een bachelorgraad is voor de meeste studierichtingen 4 jaar ( credits), maar voor architectuur, kunst, grafische kunst en apothekersopleidingen 5 jaar ( credits). Initiële opleidingen in de geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde vergen 6 jaar studie ( credits). Alle bachelorprogramma s bestaan voor een deel (30 credits) uit algemeen vormend onderwijs (humanities, social sciences, science en mathematics), uit een variabel aantal credits voor het vakgebied (84 credits bij een 4-jarige bachelor en 114 credits bij een 5- jarige bachelor) en uit keuzevakken (6 credits). Het niveau van de 4-jarige Bachelor is vergelijkbaar met dat van 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, of met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. Na het behalen van het Diploma in Vocational Education en het Diploma in Technical Education kan men eveneens een 2-jarige opleiding volgen die leidt tot het Higher Diploma in Technical Education. De opleidingen worden aangeboden aan het vroegere Rajamangala Institute of Technology (de huidige Rajamangala universiteiten) in de richtingen landbouw, bedrijfskunde, onderwijs, engineering technology, huishoudkunde, beeldende kunst, muziek, drama en vrije kunsten. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

11 Het niveau van het Higher Diploma in Technical Education is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs. Na de bachelorgraad kan men in 1 jaar een Graduate Diploma behalen. Hiervoor dienen tenminste 24 credits behaald te worden. Master Een masteropleiding duurt doorgaans 2 jaar na het behalen van de bachelorgraad. Deze graad kan op 3 manieren verkregen worden, namelijk door het volgen van colleges en het afleggen van een uitgebreid examen (45-55 credits), het volgen van colleges (36 credits) plus het schrijven van een scriptie (9-12 credits) en tenslotte door het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. De toelatingseis is de bachelorgraad met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 3. Het niveau van de 2-jarige Master is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs. Higher Graduate Diploma Het Higher Graduate Diploma is een hoger professioneel diploma dat vooral in de medische wetenschappen voorkomt. Het is een 1-jarige opleiding na de mastergraad en vereist het behalen van minimaal 24 credits. Ph.D. De toelatingseis is een mastergraad met een Grade Point Average (GPA) van tenminste 3,5. Voor deze graad is 2 tot 5 jaar studie nodig. Er dienen minimaal 48 credits behaald te worden, maar veel opleidingen vereisen meer dan dit minimum aantal. Van de 48 zijn er tenminste 12 voor course work. Verder wordt er een scriptie geschreven die verdedigd dient te worden. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

12 Beoordelingssystemen Voor de beoordeling van de vakken in het voortgezet onderwijs wordt het volgende systeem gehanteerd: In cijfers In woorden 4 excellent 3 good 2 fair 1 pass 0 fail De beoordeling van de vakken in het hoger onderwijs is meer gedifferentieerd dan in het voortgezet onderwijs. Letter grade In woorden Grade Point A excellent 4.00 B+ very good 3.50 B good 3.00 C+ fairly good 2.50 C fair 2.00 D+ poor 1.50 D very poor 1.00 F failure 0.00 I W WF AU incomplete withdrawn withdrawn due to failure audit EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

13 Kwalificatieraamwerken Thailand werkt nog aan het invoeren van een nationaal kwalificatieraamwerk. Het raamwerk beperkt zich tot het hoger onderwijs. Er zijn 6 verschillende niveaus met ieder een minimum aantal credits: 1. Advanced Diploma, min. 90 credits; 2. Bachelor, min. 120/150/180 credits; 3. Graduate Diploma, min. 24 credits (na Bachelor); 4. Master, min. 36 credits (na Bachelor); 5. Higher Graduate Diploma, min. 24 credits (na Master); 6. Doctor, min. 48 credits (na Master). Meer informatie is te vinden op de website van de Office of the Higher Education Commission (zie onder Adressen). Kwaliteitszorg en accreditatie Er bestaat in Thailand geen officiële ranking van hoger onderwijsinstellingen. Een overzicht van erkende hoger onderwijsinstellingen is beschikbaar op de website van de Higher Education Commission (zie onder Adressen). Voorheen werden richtlijnen voor het onderwijs uitgevaardigd door het voormalige ministerie van Universiteitszaken, dat eveneens het belangrijkste accreditatieorgaan was. Sinds de National Education Act van 1999 is een nieuw systeem van kwaliteitszorg en accreditatie opgezet door het ministerie van Onderwijs. Het omvat zowel interne als externe kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg is de verantwoordelijkheid van de betreffende onderwijsinstelling en de externe kwaliteitszorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Office of the National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). Deze publieke organisatie is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het ministerie van Onderwijs. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

14 Internationale verdragen In 2008 is een wederzijds erkenningsverdrag met China gesloten op het gebied van onderwijs. Andere verdragen omvatten onder andere het samenwerkingsverdrag uit 2013 met Taiwan op het gebied van onderwijs. Verder neemt Thailand deel aan de South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), een organisatie ter bevordering van samenwerking in het onderwijs in Zuid-Oost Azië. Adressen Website van het ministerie van Onderwijs met informatie over onder andere het Thaise onderwijssysteem en de administratieve structuur van het ministerie. Website van het Bureau of International Cooperation Strategy van het Office of the Higher Education Commission, met onder andere informatie over internationale opleidingen aan universiteiten die aangeboden worden in de Engelse taal. Website van het Office of the Higher Education Commission met onder andere informatie over het nationaal kwalificatieraamwerk. Website van het Office of the National Education Standards and Quality Assessment. Website met Engelse vertaling van de National Education Act Website van de National Institute of Educational Testing Service (NIETS). Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

15 Samenstelling dossier Secundair onderwijs: Een volledig dossier bestaat uit het diploma (High School) en cijferlijst in landstaal met daarbij de vertalingen. Tertiair onderwijs: Bachelorgraad en cijferlijst in landstaal met de vertalingen. Aanvullende documenten bij een bachelorgraad behaald na een verkort 2-jarig programma: Diploma in Vocational Education / Diploma in Technical Education of Associate Degree of Higher Certificate of Education en cijferlijst in de landstaal met de vertalingen. Mastergraad en cijferlijst in landstaal met vertalingen. Lijst hoger onderwijsinstellingen De lijst is onderverdeeld in 3 delen: I. publieke instellingen, II. Community Colleges, III. privé instellingen. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

16 Certificate of Secondary Education EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

17 Certificate of Secondary Education - vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

18 Certificate of Secondary Education cijferlijst (pagina 1) EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

19 Certificate of Secondary Education cijferlijst (pagina 2) EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

20 Bachelor EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

21 Bachelor - vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

22 Bachelor - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

23 Master EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

24 Master vertaling EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

25 Master - cijferlijst EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

26 Getuigschrift Thailand Certificate of Secondary Education diploma algemeen vormend voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs na het afleggen van een toelatingsexamen Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met het havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

27 Getuigschrift Thailand Associate Degree 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het derde jaar van de bacheloropleiding heeft een nominale studieduur van doorgaans 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met 2 jaar hoger beroepsonderwijs NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

28 Getuigschrift Thailand Bachelor 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding heeft een nominale studieduur van doorgaans 4 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de oriëntatie van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

29 Getuigschrift Thailand Master 2 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het promotietraject heeft een nominale studieduur van doorgaans 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van master in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2011 versie 3, januari

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Nepal. Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Nepal Het Nepalese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nepal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zuid-Afrika. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zuid-Afrika Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zuid-Afrika en de waardering van getuigschriften uit Zuid-Afrika

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Slowakije. Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Slowakije Het Slowaakse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Slowakije. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Chili. Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Chili Het Chileense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Chili. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Aruba. Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Aruba Het Arubaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Aruba. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Duitsland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Duitsland en de waardering van getuigschriften uit Duitsland met

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO Inleiding De Associate degree (Ad) is in 2007 opgenomen in de wet, nadat in 2006 de eerste pilots waren gestart. In de wetenschap dat de eerste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie