Voorblad Overgangsprocedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorblad Overgangsprocedure"

Transcriptie

1 Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele leerling en zoekt een voor elke leerling passende leerweg. De overgangsprocedure geeft de ruimte aan waarbinnen beslissingen genomen kunnen worden. Een leerling wordt in principe bevorderd. Niet bevorderen is een uitzondering, maar is zeker niet uitgesloten. Procedure De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor zowel de procedure als voor het besluit om een leerling al dan niet te bevorderen. De rector is eindverantwoordelijk voor het besluit om een leerling al dan niet te bevorderen. De mentor overlegt regelmatig met de teamleider en de docenten om uiteindelijk tot een totaal beeld te kunnen komen. De teamleider besluit, in overleg met de mentor en andere teamleiders, of de leerling wel of niet wordt bevorderd. Regels bij de overgangsprocedure Een voorstel om een leerling te laten doorstromen naar een ander niveau wordt alleen overwogen als deze nieuwe leerweg naar verwachting positief is voor leerprestaties en motivatie. Deze mogelijkheid wordt ruim voor de overgangsbeslissing door de mentor met de ouders en de leerling besproken. In geval van een bijzondere situatie die langere tijd bestaat, communiceren ouders en leerling regelmatig met de mentor. Elke andere beslissing dan bevorderen binnen hetzelfde onderwijsniveau wordt schriftelijk beargumenteerd vastgelegd en aan de ouders toegestuurd voor het einde van het schooljaar. Een rapportcijfer lager dan een 4,5 kan alleen voorkomen als al in een vroeg stadium de mentor op de hoogte is gebracht van de problematiek, zodat tijdig beoordeeld kan worden of remediërend onderwijs noodzakelijk is. De cijfers op het eindrapport komen tot stand via de systematiek van het voortschrijdend gemiddelde. De pedagogische afronding is niet meer toegestaan. Het rapportcijfer is altijd gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde. De docent kan relevante informatie betreffende het eindcijfer altijd doorgeven aan de mentor. In de laatste drie weken voorafgaand aan de overgangsvergadering kunnen geen werken meer ingehaald worden die ruim voor deze drie weken gemaakt hadden moeten worden. Ook kunnen geen individuele extra werken gegeven worden ten einde het overgangscijfer te verhogen. De laatste rapportvergaderingen worden zo georganiseerd dat het begin en het einde van het schooljaar niet meer dan de wettelijk toegestane 6 werkdagen beslaan. Revisie indien ouders docenten menen dat er in het traject procedurele fouten zijn gemaakt kunnen zij een schriftelijk verzoek tot heroverweging indienen. Een revisiecommissie, bestaande uit de rector, de zorgcoördinator en een niet-lesgevende docent, beoordeelt de verzoeken. Als het oordeel is dat er sprake is van een procedurele fout, wordt in een revisievergadering van mentor, teamleider en rector een bindend besluit genomen door de rector.

2 Overgangsprocedure 1 havo atheneum Een leerling is bevorderd naar 2 havo als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is minimaal 6 maar lager dan 6,5. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Een leerling is bevorderd naar 2 havo atheneum als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 6,5 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 2 havo of 2 havo atheneum als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Z.O.Z.

3 Opmerkingen bij overgangsprocedure 1 havo atheneum: 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en tekenen. 7. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

4 Overgangsprocedure 1 atheneumplus Een leerling is bevorderd naar 2 atheneumplus als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken filosofie, godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, science en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 6,5 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 2 atheneumplus als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. 5. Iedere leerling uit 1 atheneumplus die wordt afgewezen voor 2 atheneumplus, is daarna automatisch bespreekgeval voor plaatsing in 2 havo atheneum of 2 havo. 6. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 7. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en tekenen. 8. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 9. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 10. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

5 Overgangsprocedure 1 gymnasium Een leerling is bevorderd naar 2 gymnasium als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 6,5 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 2 gymnasium als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. 5. Ieder leerling uit 1 gymnasium die wordt afgewezen voor 2 gymnasium, is daarna automatisch bespreekgeval voor plaatsing in 2 atheneumplus of 2 havo atheneum of 2 havo. 6. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 7. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Engels, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en tekenen. 8. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 9. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 10. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

6 Overgangsprocedure 2 havo Een leerling is bevorderd naar 3 havo als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 6 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 3 havo als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen 4. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 5. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie en tekenen. 6. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 7. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 8. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

7 Overgangsprocedure 2 havo atheneum Een leerling is bevorderd naar 3 havo als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is minimaal 6 maar lager dan 7. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Een leerling is bevorderd naar 3 atheneum als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 7 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 3 havo of 3 atheneum als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Z.O.Z.

8 Opmerkingen bij overgangsprocedure 2 havo atheneum: 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Een leerling uit twee havo atheneum die wordt afgewezen voor 3 havo of 3 atheneum, doubleert in 2 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie en tekenen. 7. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

9 Overgangsprocedure 2 atheneumplus Een leerling is bevorderd naar 3 atheneumplus als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken filosofie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, science en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken is 6,5 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 3 atheneumplus als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Iedere leerling uit 2 atheneumplus die wordt afgewezen voor 3 atheneumplus, is daarna automatisch bespreekgeval voor plaatsing in 3 havo. Als deze leerling niet geplaatst wordt in 3 havo, doubleert de leerling in 2 havo atheneum of in 2 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie en tekenen. 7. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

10 Overgangsprocedure 2 gymnasium Een leerling is bevorderd naar 3 gymnasium als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken en Grieks is 6,5 of hoger. 3) Het aantal onvoldoende examenvakken is maximaal één. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is maximaal één. 5) Geen van de rapportcijfers is lager dan 4,5. Bespreken voor bevordering naar 3 gymnasium als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal onvoldoende examenvakken is twee het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is groter dan één één van de rapportcijfers is lager dan 4,5. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Een leerling uit 2 gymnasium die wordt afgewezen voor 3 gymnasium, is daarna automatisch bespreekgeval voor plaatsing in 3 atheneum of 3 havo. Als deze leerling niet wordt geplaatst in 3 atheneum of 3 havo, doubleert de leerling in 2 havo atheneum of in 2 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, rekenen, natuurkunde, biologie en tekenen. 7. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

11 Overgangsprocedure 3 havo Een leerling is bevorderd naar 4 havo als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken die de betreffende leerling niet gekozen heeft, is 5,5 of hoger. 3) Het gemiddelde van de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is 6,3 of hoger. 4) Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is maximaal ) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 4 havo als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3), maar het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is twee. het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is groter dan één. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 5. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of B (zie opm 6), rekenen, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen. 6. Als er in de overgangsprocedure over wiskunde wordt gesproken, is dat of het wiskunde A-cijfer of het wiskunde B-cijfer, afhankelijk van de wiskundevorm die de leerling heeft gekozen in zijn pakket. Als de leerling geen wiskunde in het pakket heeft gekozen, wordt als examenvak bij regel 2) Wiskunde A gerekend, maar bij de kernvakkenregeling 5) geen wiskunde meegeteld. Z.O.Z.

12 7. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

13 Overgangsprocedure 3 atheneum Een leerling is bevorderd naar 4 atheneum als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken die de betreffende leerling niet gekozen heeft, is 5,5 of hoger. 3) Het gemiddelde van de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is 6,3 of hoger. 4) Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is maximaal ) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 4 atheneum als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3), maar Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is twee. het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is groter dan één. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Een leerling uit 3 atheneum die wordt afgewezen voor 4 atheneum, is daarna automatisch bespreekgeval voor 4 havo. Als deze leerling niet wordt geplaatst in 4 havo, doubleert de leerling in 3 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of B (zie opm 7), rekenen, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen. 7. Als er in de overgangsprocedure over wiskunde wordt gesproken, is dat of het wiskunde A-cijfer of het wiskunde B-cijfer, afhankelijk van de wiskundevorm die de leerling heeft gekozen in zijn pakket. Als de leerling wiskunde C in het pakket heeft gekozen, wordt als examenvak bij regel 2) en bij de kernvakkenregeling 5) het wiskunde A-cijfer meegeteld. Z.O.Z.

14 8. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 9. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 10. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

15 Overgangsprocedure 3 atheneumplus Een leerling is bevorderd naar 4 atheneum als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken filosofie, godsdienst, lichamelijke opvoeding, science en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken die de betreffende leerling niet gekozen heeft, is 5,5 of hoger. 3) Het gemiddelde van de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is 6,3 of hoger. 4) Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is maximaal ) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 4 atheneum als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3), maar Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is twee. het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is groter dan één. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Een leerling uit 3 atheneumplus die wordt afgewezen voor 4 atheneum, is automatisch bespreekgeval voor 4 havo. Als deze leerling niet wordt geplaatst in 4 havo, doubleert de leerling in 3 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze overgangsprocedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of B (zie opm 7), rekenen, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen. 7. Als er in de overgangsprocedure over wiskunde wordt gesproken, is dat of het wiskunde A-cijfer of het wiskunde B-cijfer, afhankelijk van de wiskundevorm die de leerling heeft gekozen in zijn pakket. Als de leerling wiskunde C in het pakket heeft gekozen, wordt als examenvak bij regel 2) en bij de kernvakkenregeling 5) het wiskunde A-cijfer meegeteld. Z.O.Z.

16 8. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 9. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 10. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

17 Overgangsprocedure 3 gymnasium Een leerling is bevorderd naar 4 atheneum/gymnasium als de rapportcijfers van de vakken aan de vijf onderstaande voorwaarden voldoen: 1) Het gemiddelde van de vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding en muziek is 6 of hoger. 2) Het gemiddelde van de examenvakken die de betreffende leerling niet gekozen heeft en Grieks, is 5,5 of hoger. 3) Het gemiddelde van de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is 6,3 of hoger. 4) Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is maximaal ) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 4 atheneum/gymnasium als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3), maar Het aantal tekorten in de gekozen examenvakken voor de betreffende leerling is twee. het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde (de gekozen vorm) en rekenen is groter dan één. 3. De resultaten van de Cito VAS toetsen worden meegenomen in de besprekingen. 4. Een leerling uit 3 gymnasium die wordt afgewezen voor 4 atheneum/gymnasium, is automatisch bespreekgeval voor 4 havo. Als deze leerling niet wordt geplaatst in 4 havo, doubleert de leerling in 3 havo. 5. In de onderbouw (t/m klas 3) is slechts één keer doubleren toegestaan. 6. Examenvakken in deze procedure zijn de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of B (zie opm 7), rekenen, natuurkunde, scheikunde, economie en tekenen. 7. Als er in de overgangsprocedure over wiskunde wordt gesproken, is dat of het wiskunde A-cijfer of het wiskunde B-cijfer, afhankelijk van de wiskundevorm die de leerling heeft gekozen in zijn pakket. Als de leerling wiskunde C in het pakket heeft gekozen, wordt als examenvak bij regel 2) en bij de kernvakkenregeling 5) het wiskunde A-cijfer meegeteld. Z.O.Z.

18 8. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 9. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende rapportcijfers bedoeld. 10. Onder tekorten in de rapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een 6.

19 Overgangsprocedure 4 havo Een leerling is bevorderd naar 5 havo als aan de drie onderstaande voorwaarden is voldaan: 1) De vakken CKV, godsdienst en LO zijn voldoende of goed afgerond. 2) Het gemiddelde van de rapportcijfers is 6 of hoger. 3) Voor de schoolexamenrapportcijfers geldt: a. Het gemiddelde van de vakken is 6 of hoger. b. Het aantal tekorten is maximaal twee. c. Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én het rapportcijfer rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 5 havo als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3a), maar het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers is of 3 het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers van Nederlands, Engels en wiskunde én het rapportcijfer rekenen is groter dan één. 3. In 4 havo is slechts één keer doubleren toegestaan. 4. Een leerling die in 4 havo gedoubleerd is, mag eventueel in 5 havo nogmaals doubleren. 5. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 6. Met schoolexamenrapportcijfers wordt bedoeld, het voortschrijdend gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers per vak afgerond op helen en halven van 3 tot en met 10, met 7. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende (schoolexamen)rapportcijfers bedoeld. 8. Onder tekorten in de schoolexamenrapportcijfers en het rapportcijfer rekenen wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een Extra keuzevakken maken geen onderdeel uit van de overgangsprocedure.

20 Overgangsprocedure 4 atheneum/gymnasium Een leerling is bevorderd naar 5 atheneum/gymnasium als de rapportcijfers van de vakken aan de vier onderstaande voorwaarden voldoen: 1) De vakken CKV, godsdienst en LO zijn voldoende of goed afgerond. 2) Het gemiddelde van de vakken is 6,3 of hoger. 3) Het aantal tekorten is maximaal twee. 4) Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal één. 5) Het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers van de vakken ANW en KCV is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 5 atheneum/gymnasium als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) en 2), maar het aantal tekorten in de rapportcijfers is of 3 het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde is groter dan één het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers van de vakken ANW en KCV is twee. 3. Iedere leerling uit 4 atheneum/gymnasium die, na bespreken of direct, wordt afgewezen voor 5 atheneum/gymnasium, wordt of in 4 havo geplaatst of in 4 atheneum/gymnasium. 4. In 4 atheneum/gymnasium en 5 atheneum/gymnasium is slechts één keer doubleren toegestaan. 5. Een leerling die in 4 of 5 atheneum/gymnasium gedoubleerd is, mag eventueel in 6 atheneum/gymnasium nogmaals doubleren. 6. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 7. Met schoolexamenrapportcijfers wordt bedoeld, het voortschrijdend gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers per vak afgerond op helen en halven van 3 tot en met 10, met Z.O.Z.

21 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de rapportcijfers bedoeld. 9. Onder tekorten in de schoolexamenrapportcijfers wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een Extra keuzevakken maken geen onderdeel uit van de overgangsprocedure.

22 Overgangsprocedure 5 atheneum/gymnasium Een leerling is bevorderd naar 6 atheneum/gymnasium als aan de drie onderstaande voorwaarden is voldaan: 1) De vakken CKV, godsdienst en LO zijn voldoende of goed afgerond. 2) Het gemiddelde van de rapportcijfers is 6 of hoger. 3) Voor de schoolexamenrapportcijfers geldt: a. Het gemiddelde van de vakken is 6 of hoger. b. Het aantal tekorten is maximaal twee. c. Het aantal tekorten in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én het rapportcijfer rekenen is maximaal één. Bespreken voor bevordering naar 6 atheneum/gymnasium als wordt voldaan aan de voorwaarden 1) tot en met 3a), maar het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers is of 3 het aantal tekorten in de schoolexamenrapportcijfers van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde én het rapportcijfer rekenen is groter dan één. 3. Iedere leerling uit 5 atheneum/gymnasium die, na bespreken of direct, wordt afgewezen voor 6 atheneum/gymnasium, wordt of geplaatst in 5 havo of in 5 atheneum/gymnasium. 4. In 4 atheneum/gymnasium én 5 atheneum/gymnasium is slechts één keer doubleren toegestaan. 5. Een leerling die in 4 atheneum/gymnasium of 5 atheneum/gymnasium gedoubleerd is, mag eventueel in 6 atheneum/gymnasium nogmaals doubleren. 6. Rapportcijfers worden gegeven in helen of halven van 3 tot en met 10, met 7. Met schoolexamenrapportcijfers wordt bedoeld, het voortschrijdend gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers per vak afgerond op helen en halven van 3 tot en met 10, met 8. Met het gemiddelde van de vakken in deze overgangsprocedure, wordt het gemiddelde, op twee decimalen afgerond, van de betreffende (schoolexamen)rapportcijfers bedoeld. Z.O.Z.

23 9. Onder tekorten in de schoolexamenrapportcijfers en het rapportcijfer rekenen wordt verstaan het aantal punten te weinig voor een Extra keuzevakken maken geen onderdeel uit van de overgangsprocedure.

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau.

3. Reglementair bevorderd: een leerling wordt bevorderd naar het volgend leerjaar in hetzelfde onderwijsniveau. September 2016 De eindcijfers van het eindrapport geven een totaalbeeld van het niveau van dat leerjaar en hebben een voorspellende waarde voor het vervolg van de schoolloopbaan. De eindcijfers op het

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

HAVO/VWO TTO, leerjaar 1

HAVO/VWO TTO, leerjaar 1 HAVO/VWO TTO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College Comenius College september 2008 september 2008 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen Comenius College 3 2 Overgangsrichtlijnen vmbo basis-, kader, gemengde en theoretische

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

: Met ten minste 60 punten en niet meer dan 2x5 of. Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2 : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5. Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie - Levensbeschouwing - O&O - Tekenen - Muziek - Lichamelijke

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2006 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2006 1 Inhoud 1 Algemene overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement. Roemer Visscher College Zuid-West College Wateringse Veld College

Bevorderingsreglement. Roemer Visscher College Zuid-West College Wateringse Veld College Bevorderingsreglement Roemer Visscher College Zuid-West College Wateringse Veld College Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Roemer Visscher College 5 Wateringse Veld College 7 Zuid-West College

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - Geschiedenis - Aardrijkskunde - Wiskunde - Biologie Muziek - Levensbeschouwing O&O - Cultuur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar Vwo 2 of Havo 2: : Met 63 t/m 65 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. OVERGANGSNORMEN VWO Overgangsnormen vanuit Vwo 1 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de 11 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016

REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING 2015-2016 REGLEMENT BEOORDELING, BEVORDERING EN PLAATSING A. REGLEMENT VAN BEOORDELING VMBO, MAVO, HAVO, VWO 1. De teamleiders zijn met een belangrijk deel

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND CS Vincent van Gogh vmbo Salland schooljaar 2017-2018 Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) DL= Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie