Open vragen. Het event als strategisch marketinginstrument. bij. Dorothé Gerritsen Ronald van Olderen. u i t g e v e r ij coutinho.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open vragen. Het event als strategisch marketinginstrument. bij. Dorothé Gerritsen Ronald van Olderen. u i t g e v e r ij coutinho."

Transcriptie

1 Open vragen bij Het event als strategisch marketinginstrument Dorothé Gerritsen Ronald van Olderen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012

2 Deze open vragen horen bij Het event als strategisch marketinginstrument van Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen, met medewerking van Moniek Hover, Jacco van Mierlo, Margo Rooijackers en Thomas van Velthoven Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 23

3 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument Vraag 1 Vul elk van de genummerde vakken in figuur 1.1 van het boek in met minimaal één voorbeeld van een evenement. Licht vervolgens toe waarom jouw voorbeeld volgens jou in dat vlak thuishoort. Vraag 2 Events worden steeds meer ingezet voor verschillende doelstellingen, zoals relatiemarketing of citymarketing. Marketeers ontdekken steeds meer de kracht van events als marketinginstrument. a Wat maakt een event tegenwoordig tot een geschikt marketinginstrument? b Zoek drie artikelen uit de vakliteratuur van marketing, events en (live)communicatie waaruit blijkt dat events steeds belangrijker worden. Vraag 3 Zoek een event uit dat strategisch is ingezet en vul voor dit event het EVENTS-model in. Vraag 4 Bekijk de definitie van een strategisch ingezet marketinginstrument op p. 23 van het boek en zoek hierbij een aansprekend voorbeeld, zoals bijvoorbeeld Red Bull. Werk vervolgens de diverse onderdelen van de definitie uit. 3 van 23

4 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk Vraag 1 Schrijf een betoog op basis van een van de vier onderstaande stellingen over Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk en neem daarin de rol van events mee. Gebruik minimaal vijf betrouwbare bronnen om je argumentatie te onderbouwen. Uiteraard vermeld je die bronnen volgens de APA-normen. Stellingen: 1 De populariteit van events zal in de komende jaren alleen maar toenemen omdat de economie zich ontwikkelt richting de zogenoemde gelukseconomie of transformatie-economie. 2 Events zijn meer dan live-ontmoetingen alleen. 3 Het belevingsconcept is aan devaluatie onderhevig, hetgeen voor de eventssector betekent dat men op zoek moet naar nieuwe concepten. 4 Duurzaamheid is een belangrijke trend geworden. Dit gaat grote gevolgen krijgen voor de eventsector. Vraag 2 Kies een organisatie uit (stad, bedrijf of stichting) en voer vervolgens een scenarioonderzoek uit dat resulteert in vier alternatieve toekomstscenario s op het gebied van events. 4 van 23

5 3 Eventmarketing Vraag 1 Er wordt onderscheid gemaakt in een aantal typen eventmarketing. De aanbieder kan het event: 1 zelf bedenken en organiseren; 2 laten aansluiten bij een bestaand event; 3 faciliteren of financieren. Geef van elk van de drie typen een voorbeeld en beargumenteer waarom het tot dat type behoort. Vraag 2 Zoek op internet van elke strategie (relatiemarketing, marketingcommunicatie, citymarketing, branding) een aansprekend voorbeeld en beschrijf de casus op maximaal één pagina. Vraag 3 Wat is de reden dat Bogra het event als strategisch instrument inzet? Welke overwegingen zouden hebben meegespeeld in het besluit van Bogra om events in te zetten? 5 van 23

6 4 Events en relatiemarketing Vraag 1 Op wie is de relatiemarketingstrategie van SNS Reaal gericht? Vraag 2 Licht aan de hand van het voorbeeld het 4P- en 3R-model toe. Vraag 3 Welke redenen zou SNS Reaal hebben gehad om het event in te zetten? Vraag 4 In welk segment zou je de intermediairs van SNS Reaal plaatsen? Onderbouw je antwoord met behulp van figuur 4.3 uit het boek. 6 van 23

7 5 Events en marketingcommunicatie Vraag 1 Noem drie goede redenen waarom events nieuwswaarde hebben en dus vrij eenvoudig tot free publicity leiden. Vraag 2 Lees de onderstaande casus goed door en werk dan de opdrachten uit. PAN Amsterdam en Van Lanschot Bankiers PAN Amsterdam is een negendaagse kunst- en antiekbeurs, die jaarlijks in november in de RAI in Amsterdam wordt gehouden. PAN Amsterdam is heel veelzijdig: hedendaagse en moderne kunst en design gaan hand in hand met kunstobjecten die een lange geschiedenis hebben, zoals een zestiende-eeuwse Madonna, een spectaculaire kristallen kroonluchter of een strandgezicht van Cézanne. Van Lanschot Bankiers is hoofdsponsor van de beurs. Op vijf minuten loopafstand van de RAI waar de beurs gehouden wordt, bevindt zich Kempen & Co, een dochteronderneming van Van Lanschot Bankiers. Gedurende de beurs zullen hier door Van Lanschot lezingen en presentaties gehouden worden om de relatie tussen klant en bankier te optimaliseren. Na de ontvangst en de presentatie van kunstconservator de heer Hijmersma worden de klanten met pendelbusjes van en naar de beurs gebracht. PAN Amsterdam wordt georganiseerd door het bedrijf Pictura Antiquairs Nationaal BV, gevestigd in Helvoirt. In 1987 namen zes vooraanstaande Nederlandse antiquairs en kunsthandelaren het initiatief voor de oprichting van PAN Amsterdam, die dit jaar voor de 25e keer wordt georganiseerd. PAN staat voor Pictura Antiquairs Nationaal en vormde de nationale tegenhanger van Antiquairs International & Pictura Fine Art Fair, de latere TEFAF in Maastricht. Er deden in 1987 al 83 Nederlandse handelaren mee. Ook moderne kunst was vertegenwoordigd. In 1993 fuseerde de Oude Kunst- en Antiekbeurs Delft met PAN Amsterdam waardoor de belangrijkste nationale kunst- en antiekbeurs ontstond. Vanaf dat jaar werd de beurs in de Parkhal van de RAI gehouden. In 2001 namen voor het eerst ook specialisten in fotografie deel aan de beurs. In 2008 werd het designpaviljoen aan PAN Amsterdam toegevoegd. Inmiddels doen er ongeveer 125 antiquairs, kunsthandelaren en galeriehouders mee uit allerlei disciplines, en de bezoekersaantallen zijn gestegen van bijna in 1987 naar ruim in Van de bezoekers in 2010 waren er bezoekers van Van Lanschot Bankiers. Voor de ontvangst bij Kempen & Co waren vorig jaar relaties uitgenodigd, dit is inclusief de Preview en de Chairman s Drink (speciale genodigdenavond vanuit PAN Amsterdam). Van Lanschot Bankiers is al enkele jaren hoofdsponsor van de beurs. (Bron: bewerking auteurs) 7 van 23

8 a Vul het communicatiemodel in figuur 5.2 uit het boek in voor Van Lanschot Bankiers en de relatie-evenementen tijdens de kunstbeurs PAN Amsterdam. b Vertaal de vier aspecten van de boodschap naar de relatie-evenementen van Van Lanschot Bankiers tijdens PAN Amsterdam. c Formuleer een kennis-, een houdings- en/of gedragsdoelstelling van de relatiemarketingevents voor Van Lanschot Bankiers. 8 van 23

9 6 Events en branding Vraag 1 Lees onderstaande casus goed door en beantwoord dan de vragen. Lichtfestival Glow in Eindhoven Eindhoven, techniek en licht horen bij elkaar. Het is een combinatie die het karakter van de stad en zijn inwoners toont. Want licht staat voor ideeën, design, innovatie en technologie, en dat past bij Eindhoven, de stad waar vroeger, nu en straks wordt uitgevonden en bedacht. Van televisies en radio s tot design waarmee mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Eindhoven behoort niet voor niets tot de technologische top van de wereld, en licht is daarvan het symbool. Het geeft aan dat Eindhoven zich ontwikkelt en groeit. Het past bij het karakter van toen en hoort bij het karakter van de toekomst. Aan dat alles refereert de naam van het Lichtfestival Glow, dat in 2010 zijn eerste lustrum vierde. Acht dagen lang stond de Eindhovense binnenstad in de spotlights. Licht werd door lichtkunstenaars op allerlei creatieve manieren getoond, met als gemeenschappelijk thema (Re)discovering Eindhoven. Een van de belangrijkste sponsors van Lichtfestival Glow is Philips. Eindhoven heeft immers al jaren het imago van Lichtstad, en dat komt natuurlijk doordat het internationale bedrijf Philips daar gevestigd is. (Bron: bewerking auteurs) a Leg uit op welke manier het event Lichtfestival Glow bij de bezoekers kan leiden tot imagotransfer op het imago van de stad Eindhoven. b Welk van de volgende typen events is Glow: merkeigen event, sponsored event, ingredient branding event of een cobranding event. Leg uit waarom. 9 van 23

10 Vraag 2 Lees onderstaande casus goed door, en geef dan antwoord op de volgende vraag: is het Groove Festival te beschouwen als een merk? Beargumenteer je antwoord. Festival Groove Garden Groove Garden is een tweedaags festival dat jaarlijks wordt georganiseerd in Sittard. Het festival vindt altijd in mei plaats en is daarom uitstekend geschikt als opening van het festivalseizoen. Tijdens het weekend draaien er maar liefst zestig verschillende deejays verdeeld over drie podiums. Gedurende een zevental jaren is het bezoekersaantal van een kleine 500 bezoekers uitgegroeid naar maar liefst mensen. Op het feest zijn verschillende muziekstijlen te horen, zoals club, deephouse, disco, eclectic, electro, groove, house, minimal, progressive, techhouse en techno. De line-up bestaat uit verschillende nationale en internationale deejays. Zo hebben er bijvoorbeeld al deejays uit België, Engeland, Zweden, Spanje en de Verenigde Staten gedraaid. Het evenement vindt overdag plaats. Het begint de eerste dag om uur s middags en duurt tot middernacht van de volgende dag. De organisatie achter dit evenement is Fun Sensation, een evenementenbureau gevestigd in Sittard. Op 5 mei 2005 vond Groove Garden voor het eerst plaats in het kader van het Bevrijdingsfestival in Sittard. Het was een kleinschalig feestje met slechts drie deejays. Het evenement werd gehouden in de Kloostertuinen, een prachtige stadstuin gelegen achter de Markt. In de jaren 2006 tot en met 2009 bleef dit de vaste locatie voor het evenement, maar in 2007 was het evenement wel uitgegroeid tot een tweedaags festival. Inmiddels heeft de organisatie het festival moeten verhuizen naar een grotere locatie. Er is gekozen voor De Nieuwe Hateboer, een zwembad met een grote ligweide. Sinds 2010 is dit de nieuwe thuisbasis van Groove Garden. Naast het festival Groove Garden Outdoor wordt er sinds 2009 ook jaarlijks een indooreditie georganiseerd. Dit feest duurt in tegenstelling tot het festival maar één dag en heeft ook geen vaste locatie. Het vond de eerste keer plaats in de Katsbek in Susteren. Het jaar daarop vond het plaats in de Mondial in Beek, en in 2011 vond het plaats in de Philipshal in Sittard. Tot slot is er in 2009 ook nog een Beach Edition georganiseerd in het Belgische Maaseik. Dit was helaas een eenmalige gebeurtenis. (Bron: bewerking auteurs) 10 van 23

11 Vraag 3 Kies een merk uit dat events strategisch inzet. Geef aan op welke manier invulling wordt gegeven aan de signaal-, zekerheids- en symbolische functie en wat daarbinnen de rol is van events. Vraag 4 Kies een event dat je als merk kunt beschouwen. Maak voor dit event een betekenisstructuuranalyse. Vul het model van Kapferer (figuur 6.8 uit het boek) in. Maak een means-end analysis. 11 van 23

12 7 Evenementen en citymarketing: de rol van evenementen in de stad Vraag 1 Kies een stad of regio in Nederland (bijvoorbeeld je woonplaats of de plaats waar de opdrachtgever van een project zit). Geef bij elk van de volgende zes domeinen van evenementenprogramma s aan wat de kritische succesfactoren zijn per domein in de door jou gekozen stad. De domeinen zijn: 1 cultuur 2 plaats 3 macht 4 relaties 5 middelen 6 planning Vraag 2 Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 vindt het megagrote event Floriade plaats in Venlo. Deze Wereld Tuinbouw Expo vindt eens in de tien jaar plaats. De verwachting is dat er minimaal twee miljoen nationale en internationale bezoekers op af zullen komen. De regio, maar ook Nederland, gebruikt dit event om zichzelf aantrekkelijk te positioneren. Toch werkt dit bij dit soort grote publieksevents anders dan bij bedrijfsevents. a Wat is het verschil tussen de marketing door middel van een event door een merk of bedrijf en de marketing door middel van een event door een regio of land (citymarketing)? b Venlo zal ten tijde van de Floriade kunnen profiteren van doelen die je met een eventful city kunt bereiken. Noem minstens vijf mogelijke doelen die Venlo en de regio Noord-Limburg kunnen nastreven naar aanleiding van de Floriade Vraag 3 De hedendaagse rol van evenementen in de stad is aan het veranderen. Culturele evenementen wordt een nieuwe functie toegedicht, namelijk die van ontwikkelaar van betekenissen. Gemeenten in het zuiden van het land denken bijvoorbeeld na over hoe dat rond carnaval gestalte kan krijgen. Carnavalsoptochten zijn bijvoorbeeld een vorm van zelfexpressie, en er vindt een sterke wisselwerking plaats tussen, cultuur, economie en plaats. Dit geldt zowel voor de organisatoren en de inwoners als voor de bezoekers: dankzij evenementen kan een passende identiteit worden gecreëerd en ondersteund, en dit gebeurt van binnenuit, vanuit de cultuur en eigenheid van de stad. 12 van 23

13 Lees onderstaande informatie over carnaval in Nederland in het algemeen, het carnaval in Roosendaal in het bijzonder en de betekenis ervan voor Noord-Brabant goed door. Werk vervolgens de opdrachten uit. Carnaval in Nederland Carnaval is een feest dat voornamelijk in de provincies Limburg en Noord-Brabant drie dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft. Carnavalsvierders trekken verkleed door de straten en zoeken elkaar op in kroegen en feestzalen. De feestlocaties zijn versierd met maskers en serpentines en de feestmuziek is vooral het eigen carnavalsrepertoire. Het tijdstip van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks gevierd wordt. De zevende zondag voorafgaande aan paaszondag is carnavalszondag. De prins neemt op carnavalszaterdag of -zondag voor drie dagen de macht over van de burgerlijke autoriteiten en viert met alle inwoners carnaval. Op een van de drie carnavalsdagen trekt de optocht door de straten: de zegetocht van Prins Carnaval. Op carnavalsdinsdag worden rond middernacht de mascottes en symbolen ritueel verbrand, en op Aswoensdag het begin van de vastentijd wordt het gewone leven weer opgepakt. Carnavalsoptocht Roosendaal Roosendaal is ieder jaar vanaf de 11e van de 11e (dat wil zeggen 11 november) Tullepetaonenstad. Jaarlijks trekt op carnavalszaterdag de carnavalsoptocht door de straten van de binnenstad van Roosendaal. De burgemeester overhandigt eerst de stadssleutel aan de prins en hierna volgt de reclameoptocht en vervolgens de optocht zelf. De wagens worden gejureerd en de mooiste of origineelste wagens ontvangen een geldprijs. De stichting reserveert jaarlijks om en nabij de ,- aan prijzengeld. De Roosendaalse optocht wordt bekeken door ongeveer toeschouwers (Vos, 2011). Doelstelling Stichting Carnaval Roosendaal De Stichting Carnaval Roosendaal is opgericht op 4 februari 1959 door leden van het Oranjecomité. Het doel van de stichting staat in de statuten van de KVK omschreven als: Het ten behoeve van de inwoners van Tullepetaonestad, zijnde de stad Roosendaal (gemeente Roosendaal), gedurende de periode vanaf elf november van een jaar tot Aswoensdag van het jaar daaropvolgend, creëren van omstandigheden die een gepaste beleving van carnaval mogelijk maken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (www.tullepetaonsnieuws.nl, 2010). Doelgroep De doelgroep van de Roosendaalse optocht is Roosendaal. Voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal dhr. A. Vos geeft aan dat carnaval een traditiefeest is dat georganiseerd wordt voor de primaire doelgroep: de Roosendalers (Vos, 2011). 13 van 23

14 Binnen deze primaire doelgroep maakt de stichting onderscheidt in de volgende groepen: Deelnemers Voor de Stichting Carnaval Roosendaal zijn de deelnemers van de carnavalsoptocht heel belangrijk, want zonder hen bestaat de optocht niet. Bezoekers De carnavalsoptocht in Roosendaal telt een geschat aantal bezoekers van De primaire doelgroep van de carnavalsoptocht zijn de Roosendalers, en 40 procent van de bezoekers komt dan ook uit Roosendaal. De overige bezoekers (60 procent) komen uit omliggende dorpen en van boven de rivieren. Er is nog geen onderzoek verricht naar de doelgroep en/of de bezoekers van de carnavalsoptocht en dit gaat er ook niet komen. Wel is er na iedere carnavalseditie een open avond waar alle Roosendalers naartoe mogen om feedback te geven op dat jaar. Dhr. A. Vos geeft aan dat uit de opkomst afgeleid kan worden of het een goed jaar is geweest. De feedback die gegeven wordt tijdens de open avond wordt vastgelegd en daar wordt later in een boerenvergadering (zo wordt het organiserend comité genoemd) over gediscussieerd. Wat er uiteindelijk gedaan wordt met de ontvangen feedback wordt altijd teruggekoppeld naar de betreffende persoon. Scholen Stichting Carnaval Roosendaal heeft als missie om de jeugd meer te betrekken bij carnaval. De stichting begint daar al heel vroeg mee. Zo is er een boekje voor kinderen vanaf 2 à 3 jaar. Daaropvolgend zijn er projecten voor basisscholen en middelbare scholen. Bijna alle scholen in Roosendaal werken aan deze projecten mee. De kennis van de leerlingen over carnaval wordt vergroot, maar ook hoopt de stichting op deze manier uiteindelijk meer jongeren betrokken te krijgen bij de organisatie. Verpleeg- en verzorgingshuizen Stichting Carnaval Roosendaal laat tijdens de Roosendaalse optocht Omroep Brabant komen om te filmen. Dit wordt niet gedaan om de optocht en/of Roosendaal meer bekendheid te geven, want daar is Roosendaal helemaal niet opuit, aldus dhr. A. Vos: het is een Roosendaals feest. De reden is dat de opnames ook kunnen worden uitgezonden in verpleeg- en verzorgingshuizen, zodat ook de mensen die daar wonen nog kunnen genieten van carnaval en de optocht kunnen bekijken. Instellingen Voor instellingen als S & L Zorg geldt hetzelfde als voor verpleeg- en verzorgingshuizen: de optocht uitzenden ten behoeve van de mensen die niet meer in staat zijn om de optocht live te bekijken. Evenementennota Roosendaal Een evenement is elke georganiseerde publieke gebeurtenis van vermaak, met name op het gebied van sport, cultuur, welzijn, toerisme en citymarketing. Een evenement heeft een tijdelijk karakter. 14 van 23

15 In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden hiervan uitgezonderd: 1 bioscoopvoorstellingen; 2 markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h van de Gemeentewet en artikel van de APV; 3 kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; 4 het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; 5 betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; 6 activiteiten als bedoeld in de artikelen , en van de APV. Er wordt onderscheid gemaakt in: Buitenevenementen: evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Binnenevenementen: de gebruiks-, milieu-, exploitatie-, drank- en horecavergunningen et cetera bepalen het soort evenementen dat in de gelegenheid kan plaatsvinden. Dit geldt ook voor grootschalige evenementen in bijvoorbeeld evenementenhallen. Slechts als het evenement niet aansluit bij de vergunningen die verleend zijn, moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Kleine evenementen die alleen gemeld moeten worden, bijvoorbeeld straat- en buurtfeesten en sommige sporttoernooien (Evenementen in Roosendaal, 2006). Kenmerken van een publieksevenement Naar aanleiding van bovenstaande definities, worden de volgende algemene kenmerken van een publieksevenement genoemd: Een publieksevenement is publiekelijk toegankelijk. Bezoekers komen specifiek voor activiteiten. Het is een gebeurtenis met een begin- en einddatum. Het is een gebeurtenis die op één of meerdere locaties plaatsvindt. Publieksevenementen trekken (veel) bezoekers. Bij publieksevenementen zijn meerdere partijen betrokken met verschillende belangen. Publieksevenementen hebben niet altijd een opdrachtgever, en in dat geval geldt: de initiator is de organisator. Bij het evenement de carnavalsoptocht in Roosendaal gaat het voor de gemeente Roosendaal om een buitenevenement, waarvoor een vergunning aangevraagd dient te worden. Dit evenement is publiekelijk toegankelijk, de bezoekers komen specifiek voor de optocht naar de binnenstad, de gebeurtenis vindt plaats op één zaterdag tijdens carnaval, er zijn meerdere partijen bij betrokken met verschillende belangen, en de initiator is tevens de organisator van het evenement. De carnavalsoptocht in Roosendaal voldoet hiermee aan alle bovenstaande kenmerken van een publieksevenement. De organisatie van een publieksevenement begint bij het bepalen van de inhoud. De evenementen kunnen worden georganiseerd vanuit verschillende doelstellingen. Verschillende doelstellingen voor evenementen zijn bijvoorbeeld: een commercieel 15 van 23

16 doel (zoals de introductie van een product bij een publiek), een maatschappelijk doel, een economisch doel of een politiek c.q. religieus doel. De publieksevenementen worden openbaar georganiseerd, vanuit de inhoud, en zijn bedoeld voor consumenten. De publieksevenementenbranche is in te delen in de volgende verschillende subcategorieën: muziekevenementen festivals sportevenementen manifestaties attracties publieksbeurzen & tentoonstellingen markten culturele evenementen traditionele & herdenkingsevenementen optochten & parades De carnavalsoptocht in Roosendaal valt onder de subcategorie optochten en parades, maar heeft ook raakvlakken met de culturele evenementen en de muziekevenementen. Er is nog niet veel onderzoek verricht naar de economische, belevingsgerelateerde en sociaal-maatschappelijke effecten van carnaval op Brabant en al helemaal niet op Roosendaal. Wel heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op donderdag 24 februari 2011 in Den Haag het startsein gegeven voor een belangrijk onderzoek naar de economische waarde van carnaval. Uit dit onderzoek moet onder meer blijken wat de economische impact is van carnaval voor de horecasector (onderzoek naar waarde carnaval). Naar het belang van carnaval voor de Brabanders is wel onderzoek gedaan, namelijk door Erfgoed Brabant i.s.m. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (VCN). Ook is er een peiling gehouden onder 5000 Brabanders door Omroep Brabant. Bij deze peiling werden mensen bevraagd op zaken als uitgaven, favoriete onderdelen et cetera. Van deze twee onderzoeken staan hieronder de uitkomsten vermeld. Top 10 Brabantse tradities Erfgoed Brabant is samen met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (VCN) ter ere van het Jaar van de Tradities (2009) op zoek gegaan naar de waarde die Brabanders hechten aan de echt Brabantse tradities (Erfgoed Brabant Archief). Hieronder staat de lijst weergegeven van tradities die door Brabanders als belangrijk worden ervaren, waarbij carnaval op nummer 1 staat. 1 carnaval 2 Sinterklaas 3 samen eten 4 reuzen 5 religie 6 Kerstmis 7 driekoningenzingen 8 dialect 9 kermis 10 bloemencorso Zundert 16 van 23

17 Carnaval vieren: ja of nee? De Brabantse dagbladen en Omroep Brabant hebben onder 5000 Brabanders een carnavalspeiling gehouden (Omroep Brabant - Grote carnavalspeiling 2011). Hierbij kwamen de volgende voor dit onderzoek relevante onderwerpen aan bod: wel of geen carnaval vieren, leeftijden, waar en hoe vaak carnaval vieren, uitgaven tijdens carnaval en wat te doen tijdens carnaval. Uit dit onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: Iets meer dan de helft van de ondervraagden (55,2 procent) geeft aan een echte carnavalsvierder te zijn. Nog eens 20 procent geeft aan vroeger een echte carnavalsvierder te zijn geweest, maar nu niet meer. Driekwart van de ondervraagden geeft dus aan zichzelf ooit als een echte carnavalsvierder te hebben gezien. Slechts 3,5 procent geeft aan een hekel te hebben aan carnaval en 4,8 procent viert nooit carnaval. Gemiddeld starten Brabanders op hun negende met het vieren van carnaval en zij stoppen ermee op gemiddeld hun veertigste. Mensen die buiten Brabant zijn opgegroeid beginnen aanzienlijk later met het vieren van carnaval, namelijk op hun achttiende. De meeste ondervraagden stopten met carnaval vieren omdat ze het niet meer leuk vonden (34,3 procent), maar ook fysieke beperkingen (12,2 procent) en leeftijd (12,8 procent) werden genoemd. Bijna 60 procent van de ondervraagden viert carnaval in zijn of haar eigen woonplaats en nog eens ruim 30 procent viert het bovendien zowel in de eigen woonplaats als in andere plaatsen. Wanneer gekeken wordt naar de frequentie van het aantal gevierde carnavalsdagen wordt duidelijk dat veel mensen (60,6 procent) vier of meer dagen carnaval vieren. Dit zijn dan voornamelijk jongeren tussen de zestien en 29 jaar en mannen tussen de 30 en 55 jaar oud. Het favoriete onderdeel van de ondervraagden is de carnavalsoptocht. 80 procent van de ondervraagden bekijkt of neemt deel aan de optocht in de eigen woonplaats. Ook het uitgaan is populair: 90 procent van de ondervraagden gaat op stap tijdens carnaval. Bijna 35 procent geeft aan tussen de twintig en vijftig euro per dag uit te geven. Ruim 28 procent geeft tussen de vijftig en honderd euro uit en 6,3 procent van de mensen geeft meer dan honderd euro per dag uit. Dhr. Marijnen, voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal, geeft aan dat de carnavalsoptocht positief bijdraagt aan het imago van de stad Roosendaal: de optocht onderstreept dat Roosendaal een gastvrije, gezellige, actieve en ondernemende stad is. Dhr. Marijnen geeft hierbij wel aan dat carnaval in de eerste plaats een volksfeest is van en voor de Roosendalers. Daarnaast trekt de carnavalsoptocht ook veel mensen van buiten de stad Roosendaal aan. Dit zijn dan veelal mensen uit de regio, familieleden en gasten van Roosendalers en ook de nodige toeristen. Van de vele jaarlijkse evenementen die de stad Roosendaal kent, is de carnavalsoptocht zonder meer een van de grootste. (Bron: interne uitgave van NHTV) 17 van 23

18 a Beschrijf de betekenis van de carnavalsoptocht in Roosendaal in ongeveer 500 woorden. Gebruik de theorie van hoofdstuk 7 en de gegeven informatie over carnaval. b Geef vijf verschillende doelstellingen die Roosendaal kan bereiken met carnaval en de carnavalsoptocht. c Noem ten minste vijf voordelen die evenementen hebben voor een stad ten opzichte van fysieke infrastructurele objecten, en illustreer die voordelen aan de hand van het carnaval in Roosendaal. d Evenementen zijn belangrijk voor een stad, en dus ook voor Roosendaal. Geef aan voor welke drie hoofdgroepen van Roosendaal carnaval van belang is en waarom. 18 van 23

19 8 De vertaalslag van strategie naar concept Vraag 1 Lees onderstaande casus goed door en werk dan de opdracht uit. Pilot-event voor vestigingsmanagers van D-Reizen In 2011 heeft D-Reizen twee initiatieven genomen: sinds juni het opzetten van vakantieveilingen en vanaf september de start van een pilot met het geven van vakantieadvies via sociale media. Omdat voor 2012 de verwachting is dat het aantal boekingen zal teruglopen vanwege de crisis, wil D-Reizen inzetten op korte stedentrips met een hoge mate van culturele reisbeleving. Daarbij worden de dure steden als Londen, Parijs, Rome, Berlijn wel nog steeds aangeboden, maar men wil de klant vooral verleiden om nieuwe schatten van Europa te ontdekken: steden als Metz, Lille, Dresden, Warschau, Vilnius, Lissabon, Valencia et cetera. In deze steden kan men nog hoge kortingen bedingen en dus de klant in prijs tegemoetkomen. D-Reizen stuit daarbij op twee problemen. Op de eerste plaats zijn die steden in de perceptie van de klant minder sterke merken, terwijl die steden wel degelijk zijn uitgegroeid tot plaatsen waar het goed toeven is en waar heel wat te beleven valt. Op de tweede plaats hebben senioren de doelgroep weliswaar tijd en geld en belangstelling voor cultuur, maar zijn ze geen fervente gebruikers van nieuwe media. Tijdens de vakantiebeurs 2011 werd een en ander duidelijk naar de consumenten gecommuniceerd, maar het verkopen van deze nieuwe schatten van Europa begint bij de motivatie van de vestigingsmanagers. Vandaar dat D-Reizen begin december 2011 als pilot een business-to-employee-event heeft georganiseerd voor ongeveer 60 vestigingsmanagers afkomstig uit de regio s Drechtsteden, Rotterdam en Den Haag. Hun leeftijd ligt tussen de 25 en de 35 jaar, en het zijn voor het merendeel dames. Als het concept aansloeg, kon men het event nog vóór de vakantiebeurs in januari 2012 organiseren voor de andere regio s. Eventbureaus werd gevraagd te pitchen met een voorstel voor deze regio. De bijeenkomst zou plaatsvinden op maandagmiddag 12 december 2011 van tot uur in een inspirerende, min of meer centraal gelegen locatie in deze regio. Programma: inloop vanaf uur. Om uur wilde men, na een welkomstwoord door de algemeen directeur Steven van Nieuwenhuijzen, de managers een verrassend, afwisselend en educatief programma presenteren, dat maximaal 2 uur zou mogen duren. Qua educatie moest het om drie verschillende onderwerpen gaan: het promoten van sociale media, de veilingen en de nieuwe schatten van Europa. Vooral niet te zwaar en graag ook met afwisselend entertainment. Het mocht plenair, maar de groep mocht ook worden opgesplitst. 19 van 23

Oefentoets met antwoorden

Oefentoets met antwoorden Oefentoets met antwoorden bij Het event als strategisch marketinginstrument Dorothé Gerritsen Ronald van Olderen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze oefentoets met antwoorden hoort bij Het event

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

EVENEMENTEN ORGANISEREN

EVENEMENTEN ORGANISEREN PRACTIC X + E X T R A T R A I N I N G M E T F E E D B AC K EVENEMENTEN ORGANISEREN KEES BENSCHOP Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen via www.academicservice.nl Gebruik deze code

Nadere informatie

Handboek City- en Regiomarketing

Handboek City- en Regiomarketing Noordhoff Uitgevers bv Handboek City- en Regiomarketing Theorie, achtergrond en model voor het city- en regiomarketingplanningsproces Elise van Dijk-Bettenhaussen Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Klantgericht organiseren

Klantgericht organiseren Noordhoff Uitgevers bv Klantgericht organiseren Els Meertens Marijn Mulders Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk

Gids voor actieve sollicitanten. Solliciteren is werken. Gerrit Lettinga. Vijfde druk Gids voor actieve sollicitanten Solliciteren is werken Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers bv Solliciteren is werken Gids voor actieve sollicitanten Gerrit Lettinga Vijfde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN

[RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Eindhoven, 13 mei 2015 [RE-MEET! ] DE APP WAAR WERKGEVERS, CLIENTEN & HET RE-INTEGRATIEBUREAU ELKAAR ONTMOETEN Silvana Lemmens - Studentnummer: 2110713 - Fontys Hogescholen - Patricia Majoie 1 Innovatie

Nadere informatie

Amersfoort met een missie

Amersfoort met een missie Hanze hogeschool Groningen Amersfoort met een missie Prachtig woongebied voor 55-plussers in Amersfoort Anne Piek Ermand Oussoren Lenneke Oostingh Rixt Zijlstra 27-01-2011 Amersfoort met een missie Prachtig

Nadere informatie

Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties

Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties Peter Hawkins Een coachingscultuur ontwikkelen in organisaties Voor coaches en coachend leidinggevenden Original English language edition copyright 2012. Open International Publishing Limited. All rights

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van Amsterdam

De aantrekkingskracht van Amsterdam Een onderzoek naar de rol van cultuur & evenementen, restaurants & uitgaan, recreatie & sport op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor creatieve kenniswerkers Jacques Vork Associate Lector Leisure Management

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013 Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 213 jaarpublicatie 213 Signalen uit de binnenstad Alleen door samenwerking en krachtenbundeling van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren kan een stadscentrum

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan

Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan Stagiair: Hr. Jim Perk Commerciële Economie Studentnr. 199840 Navigator Mevr. Pien Lunenberg Assessor Hr. Matthijs de Feber Stagebegeleidster Mevr. Joanne

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie