Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's"

Transcriptie

1 elektronischede elektronische Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's Een introductie voor gebruikers vaneen introductie voor gebruikers van bestandsoverdrachtbestandsoverdracht 1

2 Doel studiedag Inzicht in de volgende stap bij egovernment binnen de sociale zekerheid Electronische aangifte van sociale risico's Plaats in de globale evolutie Functionele en technische benadering Plaatsen in een geheel van diensten die electronisch worden aangeboden Best fit decision voor uw bedrijf Hoe instappen? Met welk aangiftescenario starten? 2

3 Programma 09:15 Algemene inleiding 09:35 Het palet 09:45 De aangifte 10:15 Aangiftekanalen 10:30 Nevendiensten 11:15 Bestandsoverdracht Mr. Snyders Mr. Snyders Mr. Depouillon Mr. Depouillon Mevr. Kanellopoulos Mr. Depouillon 12:00 Lunch 12:45 Toelichting door de sectoren 12:45 Uitkeringen 13:45 Beroepsziekten 14:00 Arbeidsongevallen Mr. Verwilghen Mr. Pots 14:30 Pauze 14:45 Werkloosheid Mevr. Van Damme 15:45 Vragen 3

4 I. Algemene inleiding egovernment in de Sociale Zekerheid Mr. Snyders 4

5 Federaal Planbureau: administratieve lasten in Belgie SOCIAAL % 64% 73% 59% FISCUS % 23% 17% 30% MILIEU % 13% 10% 11% 5

6 Federaal Planbureau: administratieve lasten in Belgie Milieu Fiscus Sociaal

7 egovernment in de Sociale Zekerheid: doelstellingen Eerste doel: een dienstverlening aan sociaal verzekerden en ondernemingen Effectief, efficiënt en gebruikersgericht Met minder administratieve lasten Via de herziening van alle processen en relaties (Electronic Business Process Redesign) Binnen elke instelling Tussen de instellingen onderling Tussen de instellingen enerzijds en de sociaal verzekerden en ondernemingen anderzijds Met maximaal gebruik van moderne technologieën 7

8 Methode en Middelen Standaardisering van begrippen en procedures voor alle sectoren uniek gegevensmodel Eenmalige opvraging van gegevens bij de werkgever (de instellingen van sociale zekerheid moeten de reeds ingezamelde gegevens hergebruiken) Eenvormige instructies Mogelijkheid om elektronische aangiften te doen Interactief verkeer - consultatie 8

9 Interactieve gegevensoverdracht Aangifte RSZ Verwerking Werkgever Instellingen sociale zekerheid Verbetering Feedback Werkgever 9

10 Sociaal uitgangspunt Neutraliteit: Voor sociaal verzekerden: geen verlies van uitkeringen en rechten Voor werkgevers: geen verhoging van de loonkosten Voor de instellingen van sociale zekerheid: geen verlies van informatie in vergelijking met de vroegere situatie 10

11 Wettelijk kader Ministerraad 28 mei 1996: oprichting van de werkgroep Modernisering van het Beheer van de Sociale Zekerheid Ministerraad juli 1996: krachtlijnen m.b.t. de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de werkgevers en de werknemers Kaderwet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid. 11

12 Vijf grote projectenvijf grote projecten 12

13 Sectoren Uitkeringen verschuldigd in het kader van de uitvoering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of de moederschapsverzekering Uitkeringen voor een arbeidsongeval Uitkeringen voor een beroepsziekte Werkloosheids- en activeringsuitkeringen 13

14 Administratieve proces Vroeger (flow( flow) 14

15 De voordelen De voordelen 15

16 Wat verandert er? Nieuw systeem: Elektronisch Formulieren: afgeschaft, anders vereenvoudigd Hergebruik van reeds gekende gegevens (Dimona( Dimona, DmfA ) Standaardisatie voor alle sectoren Geüniformiseerd begrippenkader uniek gegevensmodel Eenvormige instructies Modulair Aangepast aan behoeften gebruiker 16

17 De voordelen De voordelen: Centraal aangiftepunt 24/24u, 7/7d Meerdere aangiften tegelijk (met bestandsoverdracht) Kwaliteitsgarantie herbruikte gegevens en kwaliteitscontroles Meteen: ontvangstbewijs Snellere afhandeling van dossiers Æ werknemer ontvangt sneller uitkeringen 17

18 Te vereenvoudigen formulieren Sector Aantal Formulieren Gebruik per jaar Arbeidsongevallen Beroepsziekten Ziekte- en invaliditeitsverzekering Kinderbijslag werknemers Werkloosheid Totaal

19 Af te schaffen formulieren Sector Arbeidsongevallen Beroepsziekten Ziekte- en invaliditeitsverzekering Aantal Formulieren Gebruik per jaar Jaarlijkse Vakantie Kinderbijslag werknemers Werkloosheid Pensioenen Totaal

20 Uniek gegevensmodel Coherent model tussen DmfA(+) en ASR Coherent model tussen de verschillende ASR Onderscheid: ASR met mini-dmfa ("full full" " model) ASR zonder mini-dmfa ("light light" " model) DIMONA: : niet volledig conform (1999) 20

21 Uniek gegevensmodel Gemeenschappelijk basisglossarium: één definitie per concept, deze definitie omvat: Inhoudelijke aspecten (beschrijving, mogelijke waarden, ) Technische aspecten (XML( XML-benaming,, lengte, ) Afgeleide glossaria voor DmfA en ASR: : automatisch hergebruik vanuit basisglossarium met specifiëringsmogelijkheid Voorbeeld: alle gegevens in mini-dmfa zijn coherent met DmfA - glossarium Bewaking door werkgroep DmfA en Stuurgroep Instructies 21

22 Vragen? 22

23 II.. Het palet Mr. Snyders 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Vragen? 32

33 III.. De aangifte Mr. Depouillon 33

34 Concept van de aangifte Eén aangifte = één scenario Aangever = de werkgever of zijn mandataris: Erkend sociaal secretariaat (ESS( ESS) Andere dienstverlener (full( service center, boekhouder ) 34

35 Concept van de aangifte 3 momenten: Aanvang Herhaling of verderzetting ( bv.. maandelijks) Einde Structuur: Identificatiegegevens Eventueel DmfA-gegevens die nog niet beschikbaar zijn in de nieuwe Latg (= mini-aangifte aangifte) Sectorspecifieke gegevens 35

36 Bestanddelen van een ASR scenario: bij het plaatsvinden van het risico modaliteiten: een aangifte per risico op het moment van het risico gegevens: deel 1: deel 2: deel 3: set van identificatiegegevens (eventueel) gegevens die nog niet beschikbaar zijn in de nieuwe Latg (de gegevens van de vorige kwartalen worden geput uit DmfA) gegevens m.b.t.. de sector zelf 36

37 Bestanddelen van een ASR scenario: wanneer een aangifte moet herhaald worden modaliteiten: maandelijkse gegevens vanaf het moment dat het risico zich voorgedaan heeft gegevens: deel 1: deel 3: set van identificatiegegevens specifieke gegevens 37

38 Bestanddelen van een ASR scenario: op het einde van het risico modaliteiten: afsluiten van het risico door werkhervatting gegevens: deel 1: : set van identificatiegegevens deel 3: specifieke gegevens 38

39 laatste trimester : datum dat het sociaal risico zich voordoet Overzicht Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand,... Einde risico DMFA= trimestriële aangifte aan RSZ eerste trimester 2005 Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 2 Eventueel mini = bezoldigingen en prestaties = mini trimestriële aangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige trimestriële aangifte en het Sociaal Risico Deel 3 Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - Deel 3 Specifieke gegevens Scenario aanvang Deel 3 Gegevens eigen aan de sector Scenario herhaling Scenario einde risico 39

40 Types aangiften Originele aangiften Wijzigende en vervangende aangiften Herneming (beroepsziekten) Annulerende aangiften (werkloosheid) 40

41 Vragen? 41

42 IV.. Aangiftekanalen Mr. Depouillon 42

43 Mogelijkheden: vandaag en morgen Beveiligde webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid Verzending via gestructureerde berichten (XML): Via FTP Via Isabel Via MQ-link Testmogelijkheid via e-learning webtoepassing (op portaalsite: : "demo" demo-versie", momenteel voor de ASR werkloosheid,, in verdere uitbreiding) Gestructureerde berichten (simulatie-omgeving) 43

44 Papieren formulieren Zoals voorheen Aangepaste versies Verkrijgbaar via: Portaalsite Betrokken instelling Werknemer 44

45 Beveiligde webtoepassing op > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO) > Aangifte Sociale Risico s 45

46 Beveiligde webtoepassing Aangewezen indien u een beperkt aantal werknemers heeft Hergebruik gegevens uit Dimona- en DmfA-aangiften Æ reeds gecontroleerde, dus correcte gegevens Ogenblikkelijke basiscontrole van nieuwe gegevens Ontvangstbewijs na verzenden Afdrukbare versie in PDF-formaat 46

47 Beveiligde webtoepassing Onderbreken en later vervolledigen mogelijk Helpfunctie Beveiligde toegang: lokale beheerder bepaalt wie aangiften kan verrichten. Demo-versie versie: Enkel ASR werkloosheid; wordt uitgebreid Vrij toegankelijk 47

48 Stappenplan voor de webgebruiker Toegangsaanvraag (formulier op portaalsite van de sociale zekerheid): Aanduiden van een lokale beheerder en/of een dienstverlener Mogelijkheid gebruik van de e-learning webtoepassing (zonder toegangsaanvraag) Aanmelding op de portaalsite Online invullen en verzenden van ASR in de beveiligde webtoepassing ASR (+ gebruik van de e-box) 48

49 Beveiligde webtoepassing 49

50 Beveiligde webtoepassing 50

51 Beveiligde webtoepassing 51

52 Beveiligde webtoepassing 52

53 Beveiligde webtoepassing 53

54 Beveiligde webtoepassing 54

55 Bestandsoverdracht Met gestructureerde berichten (XML( XML-formaat) Vereist programmatie Integratie met bedrijfssoftware / databanken Automatisatie Zie verder 55

56 Keuze kanaal Mogelijk om voor elk(e) aangifte / scenario een ander aangiftekanaal te gebruiken Keuze a.h.v. Aantal werknemers Gebruiksfrequentie van elk scenario Stand van informatisering van uw onderneming: bedrijfssoftware, integratie andere aangiften (Dimona( Dimona, DmfA) 56

57 Vragen? 57

58 V. Nevendiensten 58

59 Beveiligde toegang Niet iedereen moet een aangifte kunnen verrichten Aangiften bevatten gevoelige informatie Æ Gebruikersnaam en wachtwoord vereist 59

60 Beveiligde toegang Enkel toegang voor Werkgevers Hun dienstverleners (ESS, FSC,, boekhouders...) 60

61 Beveiligde toegang Keuze: Zelf toegang aanvragen Æ Lokale beheerder (LB)) aanstellen Dienstverlener (DV( DV) ) inschakelen ESS: : automatisch toegang Andere DV: : aanstellen Dienstverlener inschakelen én zelf toegang aanvragen Æ Æ LB aanstellen DV aanstellen 61

62 Beveiligde toegang Lokale beheerder = contactpersoon voor instellingen van SZ Toegang tot ALLE beveiligde toepassingen (ASR, DmfA, e-box...) Kan anderen toegang geven tot specifieke toepassingen Beheert wachtwoorden Vereiste: onder direct gezag 62

63 Beveiligde toegang Dienstverlener (ESS( ESS, FSC,, boekhouders...) Natuurlijk of een rechtspersoon Toegang tot ALLE beveiligde toepassingen (ASR, DmfA, Gotot...) Aangiften verrichten & gegevens consulteren voor ondernemingen waarmee overeenkomst 63

64 Beveiligde toegang LB en/of DV aanstellen: > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > Beveiligde toegang 64

65 De e-box Elektronische brievenbus voor SZ Digitale informatie - uitwisseling met SZ Voor elke onderneming Vervangt ondernemings- en persoonlijke pagina s Gratis 65

66 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming 66

67 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming Taken 67

68 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming Taken 68

69 De e-box Voordelen: Veilig Snellere verwerking Overzicht en beheer Integratie documenten in eigen digitaal verwerkingssysteem Bewaarmogelijkheid Mailnotificatie (Elektronische taken) 69

70 De e-box 3 soorten gebruikers: Lokale beheerder Bevoorrechte gebruikers Gewone gebruikers 70

71 De e-box Hoe toegang? Æ Via lokale beheerder Waar bevindt zich mijn e-box? > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > e-box Box 71

72 De Routing-module Laat werkgever toe om voor de aangifte-scenario scenario s waarvoor hij een aanvraag kan ontvangen: De bestemmeling te bepalen Het ontvangstkanaal te bepalen INDIEN hijzelf de bestemmeling is. 72

73 De Routing-module Basisregels: Vertrekpunt = werkgever (standaard: op papier) Relatie werkgever ESS: Eerste initiatiefnemer om elektronisch te werken, wordt "beheerder"" van de routeringsregel Relatie werkgever dienstverlener: werkgever blijft steeds "beheerder" 73

74 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Papieren documenten (standaardinstelling) 74

75 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Elektronische taken via e-box 75

76 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Elektronische taken via bestandsoverdracht (gestructureerde berichten) 76

77 De Routing-module 2. Werkgever besteedt aanvragen uit Toewijzen aan ESS Æ Ontvangt gestructureerde berichten (standaard) Æ Kan kanaal veranderen in e-box 77

78 De Routing-module 2. Werkgever besteedt aanvragen uit Toewijzen aan andere DV Æ Ontvangt gestructureerde berichten (standaard) Æ Kan kanaal veranderen in e-box 78

79 De Routing-module Voorwaarden: DV moet aangeduid zijn bij SZ (uitgezonderd ESS) verwerken DV moet elektronische taken kunnen verwerken (melding bij SZ) 79

80 De Routing-module Toegang tot de Routing-module module: : Lokale beheerder Waar bevindt zich de Routing-module module? > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > Aanmelden > Routing Routing-module 80

81 Elektronische taken Rechtstreekse vraag van een ziekenfonds aan een gebruiker om ASR in te vullen voor een bepaalde werkgever voor een bepaalde werknemer vóór een bepaald tijdstip Werknemer moet niet meer tussenkomen Gebruiker = bepaald a.h.v. Routing-module 81

82 Elektronische taken 82

83 Toepassing: Elektronische taken scenario's sector Uitkeringen 1 Arbeidsongeschiktheid 2 Maandelijkse aangifte (eerste aangifte) 6 Werkhervatting (sommige gevallen) 5 Vakantiedagen bediende Toekomst: uitbreiding (andere scenario s / sectoren) 83

84 Elektronische taken Via: Takenscherm in de e-box Gestructureerd bericht 84

85 Elektronische taken 85

86 Elektronische taken Voordelen werkgever: Tijdswinst Opvolgen/beheren sociale administratie Vanuit taak rechtstreeks naar juiste ASR Vooringevulde velden aangifte 86

87 Elektronische taken Vereisten: Beveiligde toegang / Lokale beheerder Instelling in de Routing-module e-box Evt. programmatie (bij bestandsoverdracht) 87

88 Demonstratie integratie van de nevendiensten [Demo] 88

89 Vragen? 89

90 VI.. Bestandsoverdracht Mr. Depouillon 90

91 Algemene kenmerken Aangifte via transfer van gestructureerde berichten Elektronische overdracht naar een bepaald adres, toegekend aan de aangever Beveiligd met gebruikersnaam / wachtwoord Gebruik van digitale handtekening voor elk bestand Meerdere aangiften per bestand mogelijk 91

92 Algemene kenmerken Off line vormcontroles Bij weigering: terugzending Bij aanvaarding: Feedback Taal: : XML (Extended markup language) Structuur: zie glossarium 92

93 Verzendkanalen 3 mogelijkheden: FTP Isabel MQ-link 93

94 Verzendkanalen: : FTP FTP Connectiewijzen voor bestandsoverdracht Repertoria op de FTP server van het transferpunt van de sociale zekerheid De bestanden die meegestuurd worden met een gegevensbestand Het GO-bestand De digitale handtekening 94

95 Verzendkanalen: Isabel Isabel Cfr Annex 7 glossarium DIMONA: "INSTRUCTIES VOOR DE VERZENDING VIA Isabel IN HET KADER VAN HET PROJET DIMONA zal eveneens van toepassing zijn voor de ASR en de DmfA,, met uitzondering van de naam van het onderwerp die verplicht de beperkingen van de naam van het bestand respecteert. Verzending per PC Isabel of via Isagate MQ-link voor RSZPPO voor RSZ (en onderzoek) 95

96 Schema verzendkanalen Isabel Dial up Permanente lijn Toegangsserver Firewall EXTRANET Verschillende sectoren 96

97 Onderscheid Toegangspunt: ontvangen Gegevensstroom ontvangen en doorgeven van aangiften (portaalsite, specifiek adres bestandsoverdracht) Transferpunt: Overmaken van gegevens naar desbetreffende instelling Voor elke sector: één transferpunt Nationaal Intermutualistisch College InterUitbetalingsInstellingen Fonds voor Arbeidsongevallen Fonds voor Beroepsziekten 97

98 Gegevensstroom NIC Werkgever mandataris rekencentrum Extranet Inter UI Uitb.Instellingen Fonds voor Arbeidsongevallen RSZ-PPO RSZ Fonds Beroepsziekten 98

99 Berichtenstroom 99

100 Opmaak berichten: beschrijving gegevens Bron: glossaria 1 glossarium per scenario Gedetailleerde beschrijving voor elk gegeven: Volgnummer Benaming XML-naam Omschrijving Overzicht mogelijke waarden Maximale lengte Aanwezigheidsvoorwaarden Foutcodes Groepering in functionele blokken 100

101 Opmaak berichten: structuur XML-bestanden XML-documentatie Bevat: XML-schema XSD-bestand voor: structuur, validatie conform W3C-specificaties Detailbespreking Voorbeelden Ook: voor ontvangstbewijs, notificatiebericht 101

102 Stappenplan voor de batchgebruiker - Algemeen Toegang tot egovernmentplatform: Toegangsaanvraag (formulier op portaalsite van de sociale zekerheid): Aanduiden van een lokale beheerder en/of een dienstverlener Keuze van een kanaal Aanvraag van een certificaat Aanmelding op de portaalsite: Registratie als verzender van gestructureerde berichten Configuratie van het kanaal Testen 102

103 Specifiek ASR: Stappenplan voor de batchgebruiker - Specifiek ASR Keuze scenario Alle scenario s Werkloosheid, Beroepsziekten: vrije aangifte Scenario s RIZIV: aanvraag gekoppeld aan routeringsregels Technische keuze inzake ontwikkeling Werkafspraken Werkgever ESS: : goed bepalen wie welke scenario s gaat beheren Enkel formalisering naar S.Z. voor aanvraag RIZIV Routeringsregels beheerd via Routing-module Begeleiding door technisch dossierbeheerder (Contactcenter) 103

104 Vervolg: Stappenplan voor de batchgebruiker - Specifiek ASR Werkafspraken met SmalS-MvM MvM: Toegang testomgeving Testplan Testcases Ontwikkeling Testen Acceptatie Upgrade diverse test en simulatie-omgevingen omgevingen: Unie van Erkende Sociale secretariaten en Werkgevers vertegenwoordigd in Stuurgroep en projectgroep Eerste resultaten: begin

105 Structuur van de aangifte Gemeenschappelijk voor alle scenario's: Algemene functionele blokken (Mini-DmfA) Sectorspecifieke gegevens 105

106 Basisschema (zonder mini-dmfa DmfA) Referentie Formulier Identificatie Risico gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens 106

107 Uitgebreid schema (met mini-dmfa DmfA) Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens + extra gegevens + extra gegevens + extra gegevens presteert Prestaties 107

108 Mini-DmfA DmfA: extra gegevens Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever + extra gegevens Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn + extra gegevens + extra gegevens Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 108

109 Aangifte van de werkgever Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 109

110 Aangifte van de werkgever Geïdentificeerd door identificatienummer bij de SZ notie curatele ondernemingsnummer (KBO-nummer nummer) jaar / trimester Bevat 1 natuurlijk persoon Bevat referentie en formulier 110

111 Blok: aangifte van de werkgever Zonder mini-dmfa identificatienummer bij de SZ notie curatele ondernemingsnummer (KBO-nummer nummer) Met mini-dmfa idem + bijkomende gegevens uit de DmfA 111

112 Natuurlijk persoon Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 112

113 Natuurlijk persoon Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon Gegevens INSZ SIS naam, voornaam, geboortedatum,, code geboorteland,... Bevat één of meerdere werknemerslijnen 113

114 Werknemerslijn Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 114

115 Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon werkgeverscategorie werknemerskengetal Werknemerslijn Bevat 1 of meer tewerkstellingslijnen 115

116 Blok: werknemerslijn Zonder mini-dmfa Met mini-dmfa werkgeverscategorie idem Werknemerskengetal in een beperkt aantal gevallen: : + bijkomende gegevens uit de DmfA + bijkomende gegevens uit de DmfA 116

117 Tewerkstellingslijn Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 117

118 Tewerkstellingslijn Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon werkgeverscategorie werknemerskengetal Bevat nul, één of meer prestaties voltijds: dagen deeltijds en gelijkgesteld: dagen en uren nul, één of meer bezoldigingen 118

119 Blok: tewerkstellingslijn Zonder mini-dmfa begindatum van de tewerkstelling einddatum van de tewerkstelling aantal dagen per week van het arbeidsstelsel gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gemiddeld aantal uren per week van de maatman statuut van de werknemer nr.paritair comité Met mini-dmfa idem + bijkomende gegevens uit de DmfA 119

120 Referentie Bezoldigingen en prestaties (mini-dmfa) Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 120

121 Bezoldigingen en prestaties (mini-dmfa) Eventueel voor een scenario aanvang van risico Nieuwe codificatie bijlagen 7 en 8 bij glossarium Zie 121

122 Sectorspecifieke gegevens Toelichting: Uitkeringen Arbeidsongevallen Beroepsziekten Werkloosheid 122

123 Informatiebronnen Basisinformatie: sociale-zekerheid.be Algemene info Instructies aan werkgever Glossaria: gedetailleerde gegevensbeschrijving XML-schema's Simulaties Procedures: testen, connectie Bijkomende informatie: https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/home.htm 123

124 Vragen? 124

125 VII.. Toelichting door de sectoren 125

RSZ-ONSS De elektronische Aangifte van Sociale Risico's. Een introductie voor werkgevers

RSZ-ONSS De elektronische Aangifte van Sociale Risico's. Een introductie voor werkgevers De elektronische Aangifte van Sociale Risico's Een introductie voor werkgevers 1 Doel studiedag Inzicht in de volgende stap bij egovernment binnen de Sociale Zekerheid Elektronische aangifte van sociale

Nadere informatie

Stappenplan voor het verzenden van de aangifte van sociaal risico via gestructureerde berichten

Stappenplan voor het verzenden van de aangifte van sociaal risico via gestructureerde berichten Stappenplan voor het verzenden van de aangifte van sociaal risico via gestructureerde berichten Versie 3.0 September 2007 1/20 BUCOM Inhoudstafel 1. Ter inleiding... 3 2. Aanduiden van een lokale beheerder

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 12/2005 1 Waar gaat het over? Welke scenario's? Wanneer? Voorbeeld: scenario 1 arbeidsongeschiktheid Wat is het concept van de aangifte? Wat verstaan we onder mini-dmfa

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 11/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 11/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 11/2005 1 Inventaris van de scenario s en data van inwerkingtreding Scenario 1: inlichtingsblad 1.1.2006 Met mini-dmfa Arbeidsongeschiktheid Moederschapsrust Volledige

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid. Scenario 10: Specifieke controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid. Scenario 10: Specifieke controles ASR MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR) Subgroep: Sector Werkloosheid Scenario 10: Specifieke controles Versie : 20154 Auteur : Smals Referentie : WECH010 Controles v20154.doc Wijzigingsdatum : 12/10/2015

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Agenda DIBISS. Dienstverrichter PPL. Mahis. Verzending van maandelijkse factuur via e-box. Rx fase 3. Request / Answer Dimona

Agenda DIBISS. Dienstverrichter PPL. Mahis. Verzending van maandelijkse factuur via e-box. Rx fase 3. Request / Answer Dimona Varia 18-11-2014 Agenda DIBISS Dienstverrichter PPL Mahis Verzending van maandelijkse factuur via e-box Rx fase 3 Request / Answer Dimona 2 RSZPPO wordt DIBISS 3 RSZPPO wordt DIBISS Wat verandert vanaf

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr. Van Damme. Infosessies 12/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr. Van Damme Infosessies 12/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 29/11/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008

Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Handleiding Bucom Versie 3.1 Oktober 2008 Inhoudstafel 1. DE VERSCHILLENDE ACTOREN VAN HET USER MANAGEMENT EN HUN RECHTEN...4 1.1. DE VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN ONDERNEMING EN CO-VERANTWOORDELIJKE TOEGANGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 28/05/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties

SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties SOCIAAL RISICO UITKERINGEN Simulaties Hervatting van aangepaste arbeid gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid - scénario 2 Moederschapsbescherming: volledige verwijdering van een zwangere bediende

Nadere informatie

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte?

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Communicatie tussen de sociale zekerheid en de werkgever, het ESS of de dienstverlener Informatiebericht 14/09/2007 Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Na het indienen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen

Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Vierde scenario Aangifte van halftijds brugpensioen Inleiding 1 - Inleiding Bij de beëindiging van de voltijdse tewerkstelling bezorgt de werkgever aan de werknemer die uitkeringen vraagt in het kader

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8

Sociaal risico werkloosheid simulaties scenario 8 simulaties scenario 8 Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma van de werkloosheidsuitkeringen Datum : 08/05/2002 Verwijzingen : simulationsscenario8 (Mei 2002).doc Bron

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-04 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 26/11/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Infosessie. 9 februari 2010

Infosessie. 9 februari 2010 1 Infosessie 9 februari 2010 Agenda 1. Inleiding en overzicht 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten 2.2.1. Concepten & terminologie 2.2.2. Kern van

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Arbeidsongevallen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 28/11/2013 Administratieve

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4

Sociaal Risico werkloosheid. Simulaties van scenario 1 en 4 Sociaal Risico werkloosheid Simulaties van scenario 1 en 4 Datum : 01/12/2004 Refertes : simulaties scenario 1 en 4 Bron : Sector werkloosheid Simulatie scenario 1en 4 versie van 01/12/2004 page - 1 -

Nadere informatie

E-GOVERNMENT BINNEN DE SOCIALE ZEKERHEID

E-GOVERNMENT BINNEN DE SOCIALE ZEKERHEID E-GOVERNMENT BINNEN DE SOCIALE ZEKERHEID AANGIFTE VAN SOCIALE RISICO S Hoe uw aangiften elektronisch indienen? RSZ Inhoudstafel E-government binnen de sociale zekerheid...3 De eenvoud van elektronische

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Procedure om zich toegang te verschaffen tot de beveiligde toepassingen

Procedure om zich toegang te verschaffen tot de beveiligde toepassingen Procedure om zich toegang te verschaffen tot de beveiligde toepassingen Inleiding Alle werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, toegang krijgen tot bepaalde beveiligde toepassingen van de portaalsite

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Aangiften Sociale Risico s (ASR) veralgemening en vereenvoudiging. Trimestriële infosessie 24/02/2015

Aangiften Sociale Risico s (ASR) veralgemening en vereenvoudiging. Trimestriële infosessie 24/02/2015 Aangiften Sociale Risico s (ASR) veralgemening en vereenvoudiging Trimestriële infosessie 24/02/2015 1 Inhoudstafel Wat is een ASR? Hoe een ASR doorsturen? Toekomst: Veralgemening Vereenvoudiging Cijfers

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Enkel in de Simulatie- en Testomgeving is het handtekeningbestand niet vereist. Het GObestand is steeds vereist.

Enkel in de Simulatie- en Testomgeving is het handtekeningbestand niet vereist. Het GObestand is steeds vereist. Bestanden Voor de verzending via SFTP in de productieomgeving moet u naast uw aangiftebestand (FI) ook steeds een handtekeningbestand (FS) en een GO-bestand aanmaken en op de server plaatsen. Enkel in

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2011/2

Trimestriële infosessie 2011/2 Trimestriële infosessie 2011/2 17 mei 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Agenda infosessie Introductie - Evaluatie vorige infosessie Capelo Stand

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid

Sociaal risico werkloosheid. Simulaties van scenario 3. Datum : 01-07-2003. Referentie : simulaties scenario 3. Bron: Sector Werkloosheid Sociaal risico werkloosheid Simulaties van scenario 3 Datum : 01-07-2003 Referentie : simulaties scenario 3 Bron: Sector Werkloosheid 1 Inleiding Dit document bevat de simulaties uitgewerkt door de sector

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2016-02 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 31/05/2016 Administratieve instructies

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/111 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010

Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010 Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010 Inhoud Toepassingsgebied Aangeven van ongevallen: wat, wie, aan wie, wanneer en hoe? Verwerking van de

Nadere informatie

22/05/2013. Mahis. Beheer mandaten sociale zekerheid

22/05/2013. Mahis. Beheer mandaten sociale zekerheid Mahis Beheer mandaten sociale zekerheid Datum : maart 2013 1 Inhoudstafel Mandaten Definities Fundamentele concepten Systeem van mandatenbeheer Mahis Beheer van het mandaat door de mandataris Consultatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/068 BERAADSLAGING NR. 15/028 VAN 5 MEI 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/069 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften

Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften Betreft: Voorstel tot maximale voorinvulling van de belastingaangiften 1. Toepassing van het basisprincipe van de eenmalige inzameling van gegevens door de overheid Van de overheid mag worden verwacht

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: ASR Aanvraag Sector Uitkeringen Richtlijnen bij het opstellen een annulatie van aanvraag in het batch-ciruit Versie : 20141 Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/121 BERAADSLAGING NR. 05/022 VAN 3 MEI 2005, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011 EN OP 5 JUNI 2012, MET BETREKKING

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast.

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast. Code werkrooster Toelichting. De aangifte sociale risico s zal op termijn verplicht in elektronische vorm plaats vinden. De verplichting tot het elektronische verzenden zal in 2 fasen gebeuren: Vanaf 01/01/2016

Nadere informatie

Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid

Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid Project aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E- government van de sociale zekerheid 1. Benaming van de instelling Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 2. Beschrijving van het project

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Handleiding. User Management BUCOM

Handleiding. User Management BUCOM Handleiding User Management BUCOM Version 4.4 - September 2010 Inhoudstafel [info] Voor een snellere consultatie kunt u direct op de gewenste rubrieken klikken. Om terug te keren naar de inhoudstafel,

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO

R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO R1 Aansluitingsformulier werkgevers RSZPPO Met dit formulier dient u als toekomstige werkgever mede te delen: 1. welke kenmerkende gegevens dienen opgenomen te worden in het werkgeversrepertorium van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/256 BERAADSLAGING NR. 13/123 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie

GUIDELINES. Onderstaande redenering gaat uit van de idee dat de databank de PID s en versienummers bevat. + systeemcorrecties + webcorrectie GUIDELINES Onderstaande guidelines zijn opgemaakt door de pilootgroep DmfA wijzigende aangiften. Zij delen u de werkwijze mee die, op basis van hun ervaringen, het meest ideaal is om een wijzigende aangifte

Nadere informatie

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005 ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies /2005 Overzicht van de scenario s Scenario : de aangifte van een arbeidsongeval Scenario 2: het maandelijks rapport Scenario 3: de werkhervatting Infosessies /2005 2 . De

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

FOCUS op. tijdelijke werkloosheid. Verplichte elektronische aangifte

FOCUS op. tijdelijke werkloosheid. Verplichte elektronische aangifte FOCUS op tijdelijke werkloosheid Verplichte elektronische aangifte Vanaf 1 oktober 2011 zal de aangifte van Tijdelijke Werkloosheid aan de RVA verplicht op elektronische wijze moeten gebeuren (Programmawet

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ)

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) 1 Algemeen Wat is SFTP? SFTP staat voor SSH File Transfer Protocol of Secure File Transfer Protocol en maakt deel uit van SSH

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/042 BERAADSLAGING NR 10/021 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 9 juli 2007; SCSZ/07/153 1 BERAADSLAGING NR. 07/052 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE SECTOR WERKLOOSHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/037 BERAADSLAGING NR. 17/019 VAN 7 MAART 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

Tweede scenario Maandelijkse rapportering

Tweede scenario Maandelijkse rapportering Tweede scenario Maandelijkse rapportering Inleiding 1 - Inleiding De maandelijkse rapportering - scenario 2 deelt de loon- en arbeidstijdgegevens van het slachtoffer mee aan de arbeidsongevallenverzekeraar

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/099 BERAADSLAGING NR. 08/028 VAN 3 JUNI 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VZW

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Release Note - WIDE - Versie 1.10 (01/04/2012)

Release Note - WIDE - Versie 1.10 (01/04/2012) Release Note WIDE Versie 1.10 (01/04/2012) Volgende aanpassingen werden aangebracht aan de beveiligde toepassing: Vanaf 01.04.2012 moeten de sociale secretariaten tijdens hun aanvraag Wide een scan van

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 maart A D V I E S Nr. 1.901 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 maart 2014 ----------------------------------------------- Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico x x x 1.541/XX-1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/056 BERAADSLAGING NR. 16/025 VAN 5 APRIL 2016 OVER DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie