Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's"

Transcriptie

1 elektronischede elektronische Aangifte van Sociale Risico'sAangifte van Sociale Risico's Een introductie voor gebruikers vaneen introductie voor gebruikers van bestandsoverdrachtbestandsoverdracht 1

2 Doel studiedag Inzicht in de volgende stap bij egovernment binnen de sociale zekerheid Electronische aangifte van sociale risico's Plaats in de globale evolutie Functionele en technische benadering Plaatsen in een geheel van diensten die electronisch worden aangeboden Best fit decision voor uw bedrijf Hoe instappen? Met welk aangiftescenario starten? 2

3 Programma 09:15 Algemene inleiding 09:35 Het palet 09:45 De aangifte 10:15 Aangiftekanalen 10:30 Nevendiensten 11:15 Bestandsoverdracht Mr. Snyders Mr. Snyders Mr. Depouillon Mr. Depouillon Mevr. Kanellopoulos Mr. Depouillon 12:00 Lunch 12:45 Toelichting door de sectoren 12:45 Uitkeringen 13:45 Beroepsziekten 14:00 Arbeidsongevallen Mr. Verwilghen Mr. Pots 14:30 Pauze 14:45 Werkloosheid Mevr. Van Damme 15:45 Vragen 3

4 I. Algemene inleiding egovernment in de Sociale Zekerheid Mr. Snyders 4

5 Federaal Planbureau: administratieve lasten in Belgie SOCIAAL % 64% 73% 59% FISCUS % 23% 17% 30% MILIEU % 13% 10% 11% 5

6 Federaal Planbureau: administratieve lasten in Belgie Milieu Fiscus Sociaal

7 egovernment in de Sociale Zekerheid: doelstellingen Eerste doel: een dienstverlening aan sociaal verzekerden en ondernemingen Effectief, efficiënt en gebruikersgericht Met minder administratieve lasten Via de herziening van alle processen en relaties (Electronic Business Process Redesign) Binnen elke instelling Tussen de instellingen onderling Tussen de instellingen enerzijds en de sociaal verzekerden en ondernemingen anderzijds Met maximaal gebruik van moderne technologieën 7

8 Methode en Middelen Standaardisering van begrippen en procedures voor alle sectoren uniek gegevensmodel Eenmalige opvraging van gegevens bij de werkgever (de instellingen van sociale zekerheid moeten de reeds ingezamelde gegevens hergebruiken) Eenvormige instructies Mogelijkheid om elektronische aangiften te doen Interactief verkeer - consultatie 8

9 Interactieve gegevensoverdracht Aangifte RSZ Verwerking Werkgever Instellingen sociale zekerheid Verbetering Feedback Werkgever 9

10 Sociaal uitgangspunt Neutraliteit: Voor sociaal verzekerden: geen verlies van uitkeringen en rechten Voor werkgevers: geen verhoging van de loonkosten Voor de instellingen van sociale zekerheid: geen verlies van informatie in vergelijking met de vroegere situatie 10

11 Wettelijk kader Ministerraad 28 mei 1996: oprichting van de werkgroep Modernisering van het Beheer van de Sociale Zekerheid Ministerraad juli 1996: krachtlijnen m.b.t. de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen van de werkgevers en de werknemers Kaderwet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid. 11

12 Vijf grote projectenvijf grote projecten 12

13 Sectoren Uitkeringen verschuldigd in het kader van de uitvoering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of de moederschapsverzekering Uitkeringen voor een arbeidsongeval Uitkeringen voor een beroepsziekte Werkloosheids- en activeringsuitkeringen 13

14 Administratieve proces Vroeger (flow( flow) 14

15 De voordelen De voordelen 15

16 Wat verandert er? Nieuw systeem: Elektronisch Formulieren: afgeschaft, anders vereenvoudigd Hergebruik van reeds gekende gegevens (Dimona( Dimona, DmfA ) Standaardisatie voor alle sectoren Geüniformiseerd begrippenkader uniek gegevensmodel Eenvormige instructies Modulair Aangepast aan behoeften gebruiker 16

17 De voordelen De voordelen: Centraal aangiftepunt 24/24u, 7/7d Meerdere aangiften tegelijk (met bestandsoverdracht) Kwaliteitsgarantie herbruikte gegevens en kwaliteitscontroles Meteen: ontvangstbewijs Snellere afhandeling van dossiers Æ werknemer ontvangt sneller uitkeringen 17

18 Te vereenvoudigen formulieren Sector Aantal Formulieren Gebruik per jaar Arbeidsongevallen Beroepsziekten Ziekte- en invaliditeitsverzekering Kinderbijslag werknemers Werkloosheid Totaal

19 Af te schaffen formulieren Sector Arbeidsongevallen Beroepsziekten Ziekte- en invaliditeitsverzekering Aantal Formulieren Gebruik per jaar Jaarlijkse Vakantie Kinderbijslag werknemers Werkloosheid Pensioenen Totaal

20 Uniek gegevensmodel Coherent model tussen DmfA(+) en ASR Coherent model tussen de verschillende ASR Onderscheid: ASR met mini-dmfa ("full full" " model) ASR zonder mini-dmfa ("light light" " model) DIMONA: : niet volledig conform (1999) 20

21 Uniek gegevensmodel Gemeenschappelijk basisglossarium: één definitie per concept, deze definitie omvat: Inhoudelijke aspecten (beschrijving, mogelijke waarden, ) Technische aspecten (XML( XML-benaming,, lengte, ) Afgeleide glossaria voor DmfA en ASR: : automatisch hergebruik vanuit basisglossarium met specifiëringsmogelijkheid Voorbeeld: alle gegevens in mini-dmfa zijn coherent met DmfA - glossarium Bewaking door werkgroep DmfA en Stuurgroep Instructies 21

22 Vragen? 22

23 II.. Het palet Mr. Snyders 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Vragen? 32

33 III.. De aangifte Mr. Depouillon 33

34 Concept van de aangifte Eén aangifte = één scenario Aangever = de werkgever of zijn mandataris: Erkend sociaal secretariaat (ESS( ESS) Andere dienstverlener (full( service center, boekhouder ) 34

35 Concept van de aangifte 3 momenten: Aanvang Herhaling of verderzetting ( bv.. maandelijks) Einde Structuur: Identificatiegegevens Eventueel DmfA-gegevens die nog niet beschikbaar zijn in de nieuwe Latg (= mini-aangifte aangifte) Sectorspecifieke gegevens 35

36 Bestanddelen van een ASR scenario: bij het plaatsvinden van het risico modaliteiten: een aangifte per risico op het moment van het risico gegevens: deel 1: deel 2: deel 3: set van identificatiegegevens (eventueel) gegevens die nog niet beschikbaar zijn in de nieuwe Latg (de gegevens van de vorige kwartalen worden geput uit DmfA) gegevens m.b.t.. de sector zelf 36

37 Bestanddelen van een ASR scenario: wanneer een aangifte moet herhaald worden modaliteiten: maandelijkse gegevens vanaf het moment dat het risico zich voorgedaan heeft gegevens: deel 1: deel 3: set van identificatiegegevens specifieke gegevens 37

38 Bestanddelen van een ASR scenario: op het einde van het risico modaliteiten: afsluiten van het risico door werkhervatting gegevens: deel 1: : set van identificatiegegevens deel 3: specifieke gegevens 38

39 laatste trimester : datum dat het sociaal risico zich voordoet Overzicht Sociaal Risico + 1 maand, + 2 maand,... Einde risico DMFA= trimestriële aangifte aan RSZ eerste trimester 2005 Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 1 Identificatiegegevens blok natuurlijk persoon sommige gegevens van: blok werkgever werknemerslijn tewerkstellingslijn Deel 2 Eventueel mini = bezoldigingen en prestaties = mini trimestriële aangifte voor de periode die nog niet werd aangegeven en die de periode dekt tussen de vorige trimestriële aangifte en het Sociaal Risico Deel 3 Specifieke gegevens - werkrooster - aard van de dag - Deel 3 Specifieke gegevens Scenario aanvang Deel 3 Gegevens eigen aan de sector Scenario herhaling Scenario einde risico 39

40 Types aangiften Originele aangiften Wijzigende en vervangende aangiften Herneming (beroepsziekten) Annulerende aangiften (werkloosheid) 40

41 Vragen? 41

42 IV.. Aangiftekanalen Mr. Depouillon 42

43 Mogelijkheden: vandaag en morgen Beveiligde webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid Verzending via gestructureerde berichten (XML): Via FTP Via Isabel Via MQ-link Testmogelijkheid via e-learning webtoepassing (op portaalsite: : "demo" demo-versie", momenteel voor de ASR werkloosheid,, in verdere uitbreiding) Gestructureerde berichten (simulatie-omgeving) 43

44 Papieren formulieren Zoals voorheen Aangepaste versies Verkrijgbaar via: Portaalsite Betrokken instelling Werknemer 44

45 Beveiligde webtoepassing op > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO) > Aangifte Sociale Risico s 45

46 Beveiligde webtoepassing Aangewezen indien u een beperkt aantal werknemers heeft Hergebruik gegevens uit Dimona- en DmfA-aangiften Æ reeds gecontroleerde, dus correcte gegevens Ogenblikkelijke basiscontrole van nieuwe gegevens Ontvangstbewijs na verzenden Afdrukbare versie in PDF-formaat 46

47 Beveiligde webtoepassing Onderbreken en later vervolledigen mogelijk Helpfunctie Beveiligde toegang: lokale beheerder bepaalt wie aangiften kan verrichten. Demo-versie versie: Enkel ASR werkloosheid; wordt uitgebreid Vrij toegankelijk 47

48 Stappenplan voor de webgebruiker Toegangsaanvraag (formulier op portaalsite van de sociale zekerheid): Aanduiden van een lokale beheerder en/of een dienstverlener Mogelijkheid gebruik van de e-learning webtoepassing (zonder toegangsaanvraag) Aanmelding op de portaalsite Online invullen en verzenden van ASR in de beveiligde webtoepassing ASR (+ gebruik van de e-box) 48

49 Beveiligde webtoepassing 49

50 Beveiligde webtoepassing 50

51 Beveiligde webtoepassing 51

52 Beveiligde webtoepassing 52

53 Beveiligde webtoepassing 53

54 Beveiligde webtoepassing 54

55 Bestandsoverdracht Met gestructureerde berichten (XML( XML-formaat) Vereist programmatie Integratie met bedrijfssoftware / databanken Automatisatie Zie verder 55

56 Keuze kanaal Mogelijk om voor elk(e) aangifte / scenario een ander aangiftekanaal te gebruiken Keuze a.h.v. Aantal werknemers Gebruiksfrequentie van elk scenario Stand van informatisering van uw onderneming: bedrijfssoftware, integratie andere aangiften (Dimona( Dimona, DmfA) 56

57 Vragen? 57

58 V. Nevendiensten 58

59 Beveiligde toegang Niet iedereen moet een aangifte kunnen verrichten Aangiften bevatten gevoelige informatie Æ Gebruikersnaam en wachtwoord vereist 59

60 Beveiligde toegang Enkel toegang voor Werkgevers Hun dienstverleners (ESS, FSC,, boekhouders...) 60

61 Beveiligde toegang Keuze: Zelf toegang aanvragen Æ Lokale beheerder (LB)) aanstellen Dienstverlener (DV( DV) ) inschakelen ESS: : automatisch toegang Andere DV: : aanstellen Dienstverlener inschakelen én zelf toegang aanvragen Æ Æ LB aanstellen DV aanstellen 61

62 Beveiligde toegang Lokale beheerder = contactpersoon voor instellingen van SZ Toegang tot ALLE beveiligde toepassingen (ASR, DmfA, e-box...) Kan anderen toegang geven tot specifieke toepassingen Beheert wachtwoorden Vereiste: onder direct gezag 62

63 Beveiligde toegang Dienstverlener (ESS( ESS, FSC,, boekhouders...) Natuurlijk of een rechtspersoon Toegang tot ALLE beveiligde toepassingen (ASR, DmfA, Gotot...) Aangiften verrichten & gegevens consulteren voor ondernemingen waarmee overeenkomst 63

64 Beveiligde toegang LB en/of DV aanstellen: > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > Beveiligde toegang 64

65 De e-box Elektronische brievenbus voor SZ Digitale informatie - uitwisseling met SZ Voor elke onderneming Vervangt ondernemings- en persoonlijke pagina s Gratis 65

66 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming 66

67 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming Taken 67

68 De e-box Bevat: Documenten sociale administratie onderneming Taken 68

69 De e-box Voordelen: Veilig Snellere verwerking Overzicht en beheer Integratie documenten in eigen digitaal verwerkingssysteem Bewaarmogelijkheid Mailnotificatie (Elektronische taken) 69

70 De e-box 3 soorten gebruikers: Lokale beheerder Bevoorrechte gebruikers Gewone gebruikers 70

71 De e-box Hoe toegang? Æ Via lokale beheerder Waar bevindt zich mijn e-box? > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > e-box Box 71

72 De Routing-module Laat werkgever toe om voor de aangifte-scenario scenario s waarvoor hij een aanvraag kan ontvangen: De bestemmeling te bepalen Het ontvangstkanaal te bepalen INDIEN hijzelf de bestemmeling is. 72

73 De Routing-module Basisregels: Vertrekpunt = werkgever (standaard: op papier) Relatie werkgever ESS: Eerste initiatiefnemer om elektronisch te werken, wordt "beheerder"" van de routeringsregel Relatie werkgever dienstverlener: werkgever blijft steeds "beheerder" 73

74 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Papieren documenten (standaardinstelling) 74

75 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Elektronische taken via e-box 75

76 De Routing-module 1. Werkgever behandelt zelf aanvragen Elektronische taken via bestandsoverdracht (gestructureerde berichten) 76

77 De Routing-module 2. Werkgever besteedt aanvragen uit Toewijzen aan ESS Æ Ontvangt gestructureerde berichten (standaard) Æ Kan kanaal veranderen in e-box 77

78 De Routing-module 2. Werkgever besteedt aanvragen uit Toewijzen aan andere DV Æ Ontvangt gestructureerde berichten (standaard) Æ Kan kanaal veranderen in e-box 78

79 De Routing-module Voorwaarden: DV moet aangeduid zijn bij SZ (uitgezonderd ESS) verwerken DV moet elektronische taken kunnen verwerken (melding bij SZ) 79

80 De Routing-module Toegang tot de Routing-module module: : Lokale beheerder Waar bevindt zich de Routing-module module? > De onderneming > Werkgevers RSZ (of Werkgevers RSZPPO ) > Aanmelden > Routing Routing-module 80

81 Elektronische taken Rechtstreekse vraag van een ziekenfonds aan een gebruiker om ASR in te vullen voor een bepaalde werkgever voor een bepaalde werknemer vóór een bepaald tijdstip Werknemer moet niet meer tussenkomen Gebruiker = bepaald a.h.v. Routing-module 81

82 Elektronische taken 82

83 Toepassing: Elektronische taken scenario's sector Uitkeringen 1 Arbeidsongeschiktheid 2 Maandelijkse aangifte (eerste aangifte) 6 Werkhervatting (sommige gevallen) 5 Vakantiedagen bediende Toekomst: uitbreiding (andere scenario s / sectoren) 83

84 Elektronische taken Via: Takenscherm in de e-box Gestructureerd bericht 84

85 Elektronische taken 85

86 Elektronische taken Voordelen werkgever: Tijdswinst Opvolgen/beheren sociale administratie Vanuit taak rechtstreeks naar juiste ASR Vooringevulde velden aangifte 86

87 Elektronische taken Vereisten: Beveiligde toegang / Lokale beheerder Instelling in de Routing-module e-box Evt. programmatie (bij bestandsoverdracht) 87

88 Demonstratie integratie van de nevendiensten [Demo] 88

89 Vragen? 89

90 VI.. Bestandsoverdracht Mr. Depouillon 90

91 Algemene kenmerken Aangifte via transfer van gestructureerde berichten Elektronische overdracht naar een bepaald adres, toegekend aan de aangever Beveiligd met gebruikersnaam / wachtwoord Gebruik van digitale handtekening voor elk bestand Meerdere aangiften per bestand mogelijk 91

92 Algemene kenmerken Off line vormcontroles Bij weigering: terugzending Bij aanvaarding: Feedback Taal: : XML (Extended markup language) Structuur: zie glossarium 92

93 Verzendkanalen 3 mogelijkheden: FTP Isabel MQ-link 93

94 Verzendkanalen: : FTP FTP Connectiewijzen voor bestandsoverdracht Repertoria op de FTP server van het transferpunt van de sociale zekerheid De bestanden die meegestuurd worden met een gegevensbestand Het GO-bestand De digitale handtekening 94

95 Verzendkanalen: Isabel Isabel Cfr Annex 7 glossarium DIMONA: "INSTRUCTIES VOOR DE VERZENDING VIA Isabel IN HET KADER VAN HET PROJET DIMONA zal eveneens van toepassing zijn voor de ASR en de DmfA,, met uitzondering van de naam van het onderwerp die verplicht de beperkingen van de naam van het bestand respecteert. Verzending per PC Isabel of via Isagate MQ-link voor RSZPPO voor RSZ (en onderzoek) 95

96 Schema verzendkanalen Isabel Dial up Permanente lijn Toegangsserver Firewall EXTRANET Verschillende sectoren 96

97 Onderscheid Toegangspunt: ontvangen Gegevensstroom ontvangen en doorgeven van aangiften (portaalsite, specifiek adres bestandsoverdracht) Transferpunt: Overmaken van gegevens naar desbetreffende instelling Voor elke sector: één transferpunt Nationaal Intermutualistisch College InterUitbetalingsInstellingen Fonds voor Arbeidsongevallen Fonds voor Beroepsziekten 97

98 Gegevensstroom NIC Werkgever mandataris rekencentrum Extranet Inter UI Uitb.Instellingen Fonds voor Arbeidsongevallen RSZ-PPO RSZ Fonds Beroepsziekten 98

99 Berichtenstroom 99

100 Opmaak berichten: beschrijving gegevens Bron: glossaria 1 glossarium per scenario Gedetailleerde beschrijving voor elk gegeven: Volgnummer Benaming XML-naam Omschrijving Overzicht mogelijke waarden Maximale lengte Aanwezigheidsvoorwaarden Foutcodes Groepering in functionele blokken 100

101 Opmaak berichten: structuur XML-bestanden XML-documentatie Bevat: XML-schema XSD-bestand voor: structuur, validatie conform W3C-specificaties Detailbespreking Voorbeelden Ook: voor ontvangstbewijs, notificatiebericht 101

102 Stappenplan voor de batchgebruiker - Algemeen Toegang tot egovernmentplatform: Toegangsaanvraag (formulier op portaalsite van de sociale zekerheid): Aanduiden van een lokale beheerder en/of een dienstverlener Keuze van een kanaal Aanvraag van een certificaat Aanmelding op de portaalsite: Registratie als verzender van gestructureerde berichten Configuratie van het kanaal Testen 102

103 Specifiek ASR: Stappenplan voor de batchgebruiker - Specifiek ASR Keuze scenario Alle scenario s Werkloosheid, Beroepsziekten: vrije aangifte Scenario s RIZIV: aanvraag gekoppeld aan routeringsregels Technische keuze inzake ontwikkeling Werkafspraken Werkgever ESS: : goed bepalen wie welke scenario s gaat beheren Enkel formalisering naar S.Z. voor aanvraag RIZIV Routeringsregels beheerd via Routing-module Begeleiding door technisch dossierbeheerder (Contactcenter) 103

104 Vervolg: Stappenplan voor de batchgebruiker - Specifiek ASR Werkafspraken met SmalS-MvM MvM: Toegang testomgeving Testplan Testcases Ontwikkeling Testen Acceptatie Upgrade diverse test en simulatie-omgevingen omgevingen: Unie van Erkende Sociale secretariaten en Werkgevers vertegenwoordigd in Stuurgroep en projectgroep Eerste resultaten: begin

105 Structuur van de aangifte Gemeenschappelijk voor alle scenario's: Algemene functionele blokken (Mini-DmfA) Sectorspecifieke gegevens 105

106 Basisschema (zonder mini-dmfa DmfA) Referentie Formulier Identificatie Risico gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens 106

107 Uitgebreid schema (met mini-dmfa DmfA) Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens + extra gegevens + extra gegevens + extra gegevens presteert Prestaties 107

108 Mini-DmfA DmfA: extra gegevens Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever + extra gegevens Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn + extra gegevens + extra gegevens Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 108

109 Aangifte van de werkgever Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 109

110 Aangifte van de werkgever Geïdentificeerd door identificatienummer bij de SZ notie curatele ondernemingsnummer (KBO-nummer nummer) jaar / trimester Bevat 1 natuurlijk persoon Bevat referentie en formulier 110

111 Blok: aangifte van de werkgever Zonder mini-dmfa identificatienummer bij de SZ notie curatele ondernemingsnummer (KBO-nummer nummer) Met mini-dmfa idem + bijkomende gegevens uit de DmfA 111

112 Natuurlijk persoon Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 112

113 Natuurlijk persoon Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon Gegevens INSZ SIS naam, voornaam, geboortedatum,, code geboorteland,... Bevat één of meerdere werknemerslijnen 113

114 Werknemerslijn Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 114

115 Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon werkgeverscategorie werknemerskengetal Werknemerslijn Bevat 1 of meer tewerkstellingslijnen 115

116 Blok: werknemerslijn Zonder mini-dmfa Met mini-dmfa werkgeverscategorie idem Werknemerskengetal in een beperkt aantal gevallen: : + bijkomende gegevens uit de DmfA + bijkomende gegevens uit de DmfA 116

117 Tewerkstellingslijn Referentie Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 117

118 Tewerkstellingslijn Geïdentificeerd door identificatie van werkgever identificatie van natuurlijk persoon werkgeverscategorie werknemerskengetal Bevat nul, één of meer prestaties voltijds: dagen deeltijds en gelijkgesteld: dagen en uren nul, één of meer bezoldigingen 118

119 Blok: tewerkstellingslijn Zonder mini-dmfa begindatum van de tewerkstelling einddatum van de tewerkstelling aantal dagen per week van het arbeidsstelsel gemiddeld aantal uren per week van de werknemer gemiddeld aantal uren per week van de maatman statuut van de werknemer nr.paritair comité Met mini-dmfa idem + bijkomende gegevens uit de DmfA 119

120 Referentie Bezoldigingen en prestaties (mini-dmfa) Formulier Identificatie Risico ontvangt Bezoldigingen gebruikt is aangeworven in het kader van komt overeen met Aangifte werkgever Natuurlijk persoon Werknemerslijn Tewerkstellingslijn Sectorspecifieke gegevens presteert Prestaties 120

121 Bezoldigingen en prestaties (mini-dmfa) Eventueel voor een scenario aanvang van risico Nieuwe codificatie bijlagen 7 en 8 bij glossarium Zie 121

122 Sectorspecifieke gegevens Toelichting: Uitkeringen Arbeidsongevallen Beroepsziekten Werkloosheid 122

123 Informatiebronnen Basisinformatie: sociale-zekerheid.be Algemene info Instructies aan werkgever Glossaria: gedetailleerde gegevensbeschrijving XML-schema's Simulaties Procedures: testen, connectie Bijkomende informatie: https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/home.htm 123

124 Vragen? 124

125 VII.. Toelichting door de sectoren 125

Infosessie. 9 februari 2010

Infosessie. 9 februari 2010 1 Infosessie 9 februari 2010 Agenda 1. Inleiding en overzicht 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten 2.2.1. Concepten & terminologie 2.2.2. Kern van

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DOOR FRANK ROBBEN* en PETER MAES** * Administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ** Afdelingshoofd

Nadere informatie

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem

V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp V2 19/01/2015 datum fiche 281.25 blz 24 V3 29/01/2015 Idem INKOMSTEN 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be

Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be Activiteitenverslag 2006 Smals, partner van het e-government www.smals.be Inhoudsoverzicht Missie, visie en strategie 4 Missie: ondersteuning van het e-government 4 Visie 4 Strategische doelstellingen

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

2.1. Stand van zaken en reeds voelbare voordelen voor de sociaal verzekerden

2.1. Stand van zaken en reeds voelbare voordelen voor de sociaal verzekerden MODERNISERING VAN HET INFORMATIEBEHEER VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: VOORDELEN VOOR DE SOCIAAL VERZEKERDEN Frank ROBBEN Administrateur-generaal Peter MAES Afdelingshoofd Studies Kruispuntbank van de Sociale

Nadere informatie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie

Bijwerkingen. Versie Datum Onderwerp. 1.0 12/12/2013 Eerste versie Bijwerkingen Versie Datum Onderwerp 1.0 12/12/2013 Eerste versie INKOMSTEN 2013 INHOUDSOPGAVE BLZ --------------------------- ------ VOORWOORD... 4 1. INLEIDING... 5 1.1. DEFINITIES... 6 1.1.1. Verzending...

Nadere informatie

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government Frank ROBBEN Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank.Robben@ksz.fgov.be 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government heeft als doel de dienstverlening

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-01 De bijzondere bijdragen Inhoudstafel Inleiding... 6 Solidariteitsbijdrage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 10-03-2010 Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie.

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de periodes van loopbaanonderbreking en/of tijdskrediet A014, M: Gegevensstroom van de RVA naar verschillende bestemmelingen met de mededeling van de periodes van loopbaanonderbreking

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 CAPELO - DHG Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un programme sigedis /

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Opzetten van een SFTP-kanaal. Versie 13

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Opzetten van een SFTP-kanaal. Versie 13 GEBRUIKERSHANDLEIDING Opzetten van een SFTP-kanaal Versie 13 Inhoudsopgave 1. Wat is SFTP?...3 2. Uw gekwalificeerd digitale certificaat kiezen...4 3. Uw internetverbinding...6 4. Uw SFTP-client kiezen...6

Nadere informatie

Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie

Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie Project: DB2P - Pre-Load Onderwerp: Technische documentatie 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Situering... 3 2.1. KBO nummer... 3 2.2. Identificatienummer natuurlijke personen... 4 2.3. Slotbemerkingen... 4

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bestuursovereenkomst voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening BESTUURS OVEREENKOMST Inhoud Inleiding... 6 TITEL I: Begripsbepalingen... 8 TITEL II:

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9 EBOX BURGER Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw

Nadere informatie

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector

COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector COOKBOOK Algemene introductie tot Vitalink en het gebruik van de Vitalink Connector Versie 2.2 VAZG INHOUD 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties 5 1.3 Doel van het

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10 1060 Brussel Telefoon : 02 524 87 10 Fax : 02 524 87

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie