HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Informatica Opleiding. CPP 1 van 10"

Transcriptie

1 CPP 1 van 10 ADSdt TENTAMENVOORBLAD Voor aanvang van het tentamen s.v.p. de tentamengegevens goed doorlezen om eventuele misverstanden te voorkomen!! Naam student : Studentnummer : Groep : Studieonderdeel : C++ voor Java Programmeurs (CPP) Datum : Tijd : 8:30-10:10 Propedeuse/Hoofdfase : Afstudeerfase Studiejaar : 2009/2010 Docent : Eric Ravestein Aantal bladz. (incl.voorblad) : 10 Toegestane hulpmiddelen : geen Normering tentamen : Elke vraag scoort 1 punt tenzij anders aangegeven. Het cijfer is de (2+totaalscore)/2 Bijzonderheden : Vul het antwoord bij de betreffende tentamenopgave in. Tenzij anders aangegeven zijn bij de multiple choice vragen één of meerdere antwoorden mogelijk. Onduidelijke markeringen of onleesbare tekst wordt fout gerekend. Dit tentamen dient na afloop te worden ingeleverd! Veel succes!

2 CPP 2 van 10 Vraag 1 Wat is het resultaat van het volgende programma? ADSdt class Hoofd { protected: int x,y; virtual int berekening() {return x*y; ; class Afgeleid: public Hoofd { Afgeleid(int x, int y) {this->x = x; this->y=y; int berekening() {return 2*x; ; void fie1(hoofd h) {cout <<"resultaat : "<< h.berekening() << endl; void fie2(hoofd* h) {cout <<"resultaat : "<< h->berekening() << endl; { Afgeleid a(3,4); fie1(a); fie2(&a); Vraag 2 /******************************* * argument.cpp * aanroep: * d:\argument Jan code=4 * *******************************/ { cout << argc << endl; for (int i=0;i<argc;i++) cout << argv[i] << endl;

3 CPP 3 van 10 ADSdt Vraag 3 Is het volgende programma correct? /********** * Punt.h **********/ class Punt { double x,y; Punt(); void setpunt(double,double ); string tostring(); ; /************** * Punt.cpp **************/ #include "Punt.h" #include <sstream> Punt::Punt(){x=0.0;y=0.0; void Punt::setPunt(double x,double y){ this->x=x; this->y=y; string Punt::toString(){ ostringstream ss(ostringstream::out); ss << "("<<x<<","<<y<<")"; return ss.str(); /********** * Driehoek.h **********/ #include "Punt.h" class DrieHoek { Punt pa, pb, pc; void seta(double, double ); void setb(double, double ); void setc(double, double ); string tostring(); ; /******************* * DrieHoek.cpp *******************/ #include "DrieHoek.h" #include <sstream> void DrieHoek::setA(double x, double y) {pa.setpunt(x,y); void DrieHoek::setB(double x, double y) {pb.setpunt(x,y); void DrieHoek::setC(double x, double y) {pc.setpunt(x,y); string DrieHoek::toString() { string s; s = "("+ pa.tostring()+";" + pb.tostring()+";" + pc.tostring()+")"; return s;

4 CPP 4 van 10 ADSdt /********************** * Main.cpp **********************/ #include "Punt.h" #include "DrieHoek.h" { Punt p,q; DrieHoek d; q.setpunt(2.0,0.0); cout << p.tostring()<< endl; d.seta(2.0,0.0);d.setb(0.0,2.0);d.setc(0.0,0.0); cout << "Driekhoek "<< d.tostring() << endl; De definitie van de klasse Driehoek moet tussen #ifndef... #endif compiler direcives. #include Punt.h moet uit Main.cpp worden verwijderd. De definitie van de klasse Punt moet tussen #ifndef... #endif compiler directives. Zowel de definities van de klassen Punt en Driehoek moeten tussen #ifndef... #endif compiler directives. De klasse Driehoek heeft geen constructor De member variabelen van de klassen Punt en Driehoek zijn niet private gedeclareerd Vraag 4 Is in het volgende programma sprake van memory leakage? class Klasse { int *pi; Klasse(int i) {pi = new int(i); ~Klasse(){delete pi; int getpi() {return *pi; ; { Klasse *v[5]; for (int i=0; i<5; i++) v[i]=new Klasse(i); delete v[i]; delete v; Nee, de array v wordt netjes vrijgegeven d.m.v. delete v; Ja, want delete is is niet correct. Het moet delete [] v zijn om een array vrij te geven. Nee, want er is een destructor gedefinieerd die pi delete. Ja, want de inhoud van de array wordt niet expliciet vrijgegeven. Nee, want v[i] wordt keurig vrijgegeven met delete v[i] Nee, want door het delete v wordt ook de gehele inhoud van v vrijgegeven.

5 CPP 5 van 10 Vraag 5 Is het volgende programma correct? ADSdt class Klasse { int mi; Klasse(int i) {mi=i; ; { Klasse k; Ja, geen probleem Nee, er is geen instantie van Klasse gemaakt. Dit is op te lossen door: k = new Klasse(); Nee, er is geen instantie van Klasse gemaakt. Dit is op te lossen door: k = new Klasse(5); Nee, de variabele k kan geen waarde krijgen omdat er geen default constructor is gedefinieerd, terwijl er wel een integer constructor is gedefinieerd. Nee, de default constructor is standaard aangemaakt en kent geen expliciete waarde toe aan mi. Vraag 6 Bekijk het volgende programma. Bij compileren geeft de compiler de volgende foutmelding: 8 D:\docs\HvA\Cpp\fout.cpp new types may not be defined in a return type 8 D:\docs\HvA\Cpp\fout.cpp extraneous `int' ignored 8 D:\docs\HvA\Cpp\fout.cpp `main' must return `int' Wat is er mis? class Klasse { int waarde ; int main(int c, char* v[]) { Klasse w; c=5; w.waarde=c; cout << w.waarde; De parameters van main moeten argc en argv[] zijn in plaats van c en v[]. De functie main mag geen int waarde terug geven. de parameter c van main is read only en mag dus niet worden veranderd werkt alleen als main wordt gestart met twee parameters b.v. main 5, "test" ";" vergeten na de klasse definitie. cin.get() levert geen int, zodat de return waarde van main niet correct is.

6 CPP 6 van 10 Vraag 7 ADSdt class Klasse { virtual void fie01(){cout << "Klasse ::fie01 "; void fie02(){cout << "Klasse ::fie02\n"; ; class Derived : public Klasse { virtual void fie01(){cout << "Derived::fie01 "; void fie02(){cout << "Derived::fie02\n"; ; { Klasse *pk= new Derived(); Derived d, *pd= new Derived(); d.fie01();d.fie02(); pk->fie01();pk->fie02(); pd->fie01();pd->fie02(); Vraag 8 void telop3(int i) {i++ ; void telop2(int &i) {i++ ; void telop4(int *pi){(*pi)++; int telop1(int i) {return (++i); { int x ; x = 10; cout << "start x = " << x << endl ; x=telop1(x+3);cout << "after telop3 x = " << x << endl ; telop2(++x);cout << "after telop2 x = " << x << endl ; telop3(x++);cout << "after telop1 x = " << x << endl ; telop4(&(x+=2));cout << "after telop4 x = " << x << endl ;

7 CPP 7 van 10 ADSdt Vraag 9 Het volgende programma geeft een compile error doordat de variabelen x en y uit de klasse Box private zijn en gebruikt worden in de globale functie foo. Wat moet je op de aangegeven regel toevoegen om het programma werken te krijgen? class Box { int x,y; Box(int xi,int yi) {x=xi;y=yi; // ******** Hier de regel code invullen //... // ; bool foo(box l,box r) {return (l.x*l.y)>(r.x*r.y); { Box b1(3,4),b2(1,2); if (foo(b1,b2)) cout <<"b1>b2\n Vraag 10 (één antwoord mogelijk) Bekijk het volgende programma; Wat is de output? class Box { int x,y; ; void typeprint(box *v[]){ cout << "type : "<< typeid(v).name() ; cout << " : "<< typeid(v[0]).name(); cout << " : "<< typeid(*v[0]).name(); cout << " : "<< typeid((*v[0]).x).name() << endl; { Box *v[5]; v[0]= new Box(); typeprint(v); type: 3Box[5] : P3Box : 3Box: null type: 3Box : P3Box : PP3Box: i type: PP3Box : 3Box : P3Box: pi type: PP3Box : P3Box : 3Box: i type: 3Box[] : 3Box : null: null

8 CPP 8 van 10 Vraag 11 Wat is de output van het volgende statement: ADSdt cout << ((5&9)^(5 9)) << endl; Vraag 12 (één antwoord mogelijk) class K { int a,b; void set(int ia, int ib) {a=ia;b=ib; K(int ia,int ib) {a=ia;b=ib; bool operator >(K r) {return ((a*b)>(r.a*r.b)); void print() {cout <<"["<<a<<","<<b<<"]"; ; template <class T> T * maximaal(t *t1,t *t2) {if((*t1)>(*t2))return(t1); else return(t2); { K k1(1,2),k2(3,4); K *pk = maximaal(&k1,&k2); K k3 = * maximaal(&k1,&k2); pk->set(5,6); k1.print();k2.print();k3.print();pk->print(); [1,2][5,6][3,4][5,6] [1,2][3,4][3,4][5,6] [1,2][3,4][5,6][5,6] [1,2][5,6][5,6][3,4] Vraag 13 Wat is het verschil tussen een struct en een class? Een class kan variabelen en functies bevatten, een struct alleen variabelen. Een class kent een verschil tussen public en private functies en variabelen; een struct niet Bij een class zijn functies en variabelen bij default private, bij een struct bij default public Bij een class zijn functies en variabelen bij default public, bij een struct bij default private Een class kan afgeleid worden; een struct niet Van een class kan dynamisch een instantie worden gemaakt met de new operator; van een struct niet.

9 CPP 9 van 10 Vraag 14 ADSdt union UnionPrice { int yen; int dollar; ; struct StructPrice { int yen; int dollar; ; { UnionPrice up; StructPrice sp; sp.yen = 100; sp.dollar = 200; cout << "Struct: yen:"<< sp.yen << " dollar : "<< sp.dollar << endl;; up.yen = 100; up.dollar = 200; cout << "Union : yen:"<< up.yen << " dollar : "<< up.dollar << endl; Vraag 15 Wat is een Dangling Pointer? Een pointer, waar nog geen object aan is toegewezen. Een pointer nadat het betrokken object is vrijgegeven met delete Een pointer die wijst naar een object dat reeds is vrijgegeven. Een kopie van een andere pointer Vraag 16 (één antwoord mogelijk) { int a=4,b=2; int &c=b; c=4; cout << (c==b?"true, ":"false, "); cout << (&c==&b?"true, ":"false, "); cout << (a==b?"true, ":"false, "); cout << (&a==&b?"true ":"false "); false, true, false, true true, true, true, true true, true, true, false false, true, false, false

10 CPP 10 van 10 Vraag 17 ADSdt { int a=5; cout << (a?"true":"false"); Vraag 18 (één antwoord mogelijk) Wat is overloading? Het definieren van twee functies in dezelfde klasse met dezelfde naam, maar met een verschillend prototype. Het definieren van twee functies met dezelfde prototype in een klasse en de daarvan afgeleide klasse.

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Zelftest Programmeren in Java

Zelftest Programmeren in Java Zelftest Programmeren in Java Document: n0883test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST PROGRAMMEREN IN JAVA Deze test

Nadere informatie

Datastructuren en algoritmen

Datastructuren en algoritmen Datastructuren en algoritmen Doelstelling Datastructures + algorithms = programs Boek van Niklaus Wirth: bedenker Pascal en Modula Datastructuur: structuur om informatie op te slaan Algoritme: voorschrift

Nadere informatie

Objectgericht ontwerpen

Objectgericht ontwerpen Associatie KULeuven Hogeschool voor Wetenschap & Kunst De Nayer instituut Industrieel ingenieur Opleiding Elektronica-ICT 3e academisch bachelorjaar Objectgericht ontwerpen Deel I Academiejaar 2009-10

Nadere informatie

maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Procedures (vervolg)

maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Procedures (vervolg) maplev 2012/5/1 15:47 page 469 #471 Module 30 Procedures (vervolg) Onderwerp Voorkennis Expressies Procedures: Bereik van lokale variabelen, call by evaluated name, level-1-evaluatie van lokale variabelen,

Nadere informatie

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1

Software 1. php mysql. bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Software 1 php mysql bachelor grafische en digitale media cross-media ontwerp & grafimediatechnologie academiejaar 2010-2011 semester 1 Alain Simons alain.simons@artesis.be Basis php 1. Introductie 2.

Nadere informatie

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele

Informatica. Leren programmeren met JAVA en NetBeans. Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans. Bert Van den Abbeele Informatica Leren programmeren met JAVA en NetBeans Over JAVA en Rapid Application Development met NetBeans Bert Van den Abbeele http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode Leren programmeren

Nadere informatie

HDN Software. Versie 1.4 7 juli 2010. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual

HDN Software. Versie 1.4 7 juli 2010. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual HDN Software Reference Manual Versie 1.4 7 juli 2010 A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos Communications Security Net BV Brugweg 56 Postbus 264 2740 AG Waddinxveen Titel : HDN Software Reference

Nadere informatie

1 Inleiding in Functioneel Programmeren

1 Inleiding in Functioneel Programmeren 1 Inleiding in Functioneel Programmeren door Elroy Jumpertz 1.1 Inleiding Aangezien Informatica een populaire minor is voor wiskundestudenten, leek het mij nuttig om een stukje te schrijven over een onderwerp

Nadere informatie

HDN Software. Versie 1.7 7 februari 2011. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual

HDN Software. Versie 1.7 7 februari 2011. A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos. Reference Manual HDN Software Reference Manual Versie 1.7 7 februari 2011 A. Canrinus P.A. van der Boom E.W. Pennings R.Vos Communications Security Net BV Brugweg 56 Postbus 264 2740 AG Waddinxveen Titel : HDN Software

Nadere informatie

Inleiding Programmeren in C++

Inleiding Programmeren in C++ Inleiding Programmeren in C++ voor Life Science & Technology Walter A. Kosters Leiden Institute of Advanced Computer Science Universiteit Leiden januari 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 C ++ op een PC

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u:

ASRemote WebService. Via deze webservice kunt u: ASRemote WebService De ASRemote WebService is een SOAP Webservice die softwarematige communicatie met Exact Globe mogelijk maakt vanaf een willekeurige locatie op het internet. Via deze webservice kunt

Nadere informatie

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17

Release Notes. Afdrukdatum: 2012/09/17 Release Notes Afdrukdatum: 2012/09/17 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker,

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 7a. JavaScript for Interactive Web Pages 1. Introductie 9. Leerkern 10. Samenvatting 19. Opdrachten 20.

Inhoud leereenheid 7a. JavaScript for Interactive Web Pages 1. Introductie 9. Leerkern 10. Samenvatting 19. Opdrachten 20. Inhoud leereenheid 7a JavaScript for Interactive Web Pages 1 Introductie 9 Leerkern 10 7.1 Key JavaScript Concepts 10 7.1.1 Client-Side Scripting 10 7.1.2 Event-Driven Programming 11 7.1.3 A JavaScript

Nadere informatie

Wat is de beste programmeertaal?

Wat is de beste programmeertaal? Wat is de beste programmeertaal? Profielwerkstuk Hoofdvak: Wiskunde Matthijs Melissen Stedelijk Gymnasium Breda Klas 6B December 2003 Begeleidend docent: dhr. Martens Inhoudsopgave Inleiding... 4 Syntaxis...5

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

Foutafhandeling in SQL

Foutafhandeling in SQL Algemene richtlijnen binnen de mogelijkheden van RDBMS en 4GL Foutafhandeling in SQL Toon Loonen Foutafhandeling van SQL-code is op veel projecten een achtergebleven gebied. Soms is er discussie of het

Nadere informatie

index.php : paginanamen eindigen op.php Schrijven naar de browser : PHP programmeren Enkele mogelijkheden: echo en print HTML elementen gebruiken:

index.php : paginanamen eindigen op.php Schrijven naar de browser : PHP programmeren Enkele mogelijkheden: echo en print HTML elementen gebruiken: PHP programmeren // eindig blok index.php : paginanamen eindigen op.php Of andere, in te stellen in httpd.conf in apache directory

Nadere informatie

Mails zenden met Lazarus

Mails zenden met Lazarus Mails zenden met Lazarus Michaël Van Canneyt May 13, 2012 Abstract Er bestaan veschillende componenten om allerlei TCP/IP protocols af te handelen met Lazarus. E-Mail zenden (via het SMTP protocol) is

Nadere informatie

EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE

EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE TUE-RC 87016 EEN BASIS VOOR EEN UNIVERSELE CLIENT-SERVER IMPLEMENTATIE Leandro D'Agostino CC-Note-61 Inhoodsopgave 1 Inleiding..................................................... 3 1.1 De stage-opdracht....................................

Nadere informatie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.)

Nadere informatie

Zelftest DB2 for z/os basiscursus

Zelftest DB2 for z/os basiscursus Zelftest DB2 for z/os basiscursus Document: n1067test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST DB2 FOR Z/OS BASISCURSUS

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens

KANDIDAAT BROCHURE. Wft-examens en PEplus-examens KANDIDAAT BROCHURE Wft-examens en PEplus-examens Inhoud: pagina: 1. Doel van deze brochure 3 2. Examen onderdelen 3 2.1 Eerste onderdeel: kennis en begrip 4 2.2 Tweede onderdeel: professioneel gedrag 4

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL

Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Van een ER-diagram naar het relationele model 1 3 Van relationeel model naar SQL

Nadere informatie