HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5"

Transcriptie

1 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

2 programma Inleiding: sprekers beroepen Kiezen en profielkeuzebegeleiding Profielen en vakkenpakketten Sprekers en leerlingen klaar Opmerkingen / vragen na de avond bij informeel samenzijn. Evt ergens pauze

3 Term LOB Loopbaan oriëntatie en begeleiding Profielkeuze Studiekeuze Beroep Etc.

4 Decaan decaan Docent met taak LOB begeleiding In regionaal overleg Contactpersoon MBO HBO Geen afdelingsleider keuzebegeleiding profielkeuze begeleiden via mentoren Oriëntatie op studie organiseren Gesprekken voeren met leerlingen/ouders Informatie

5 KIEZEN is een KUNST en kun je (stimu) leren

6 Soms kan een keuze redelijk eenvoudig zijn, wat betreft de mogelijkheden.

7 Of juist lastig Welkom in de keuzemaatschappij

8 Economie voltijd HvA

9 Is er wat te kiezen? Profiel met vakkenpakket! Wat is niet te kiezen! Klas (clustergroepen) Rooster (individueel) 2 perioden 4 blokken van 8 weken en laatste week = toetsweek)

10 Nu: profielkeuze proces Een rol spelen: leerling Ouder(s) Familie, vrienden, kennissen etc. school Mentor vakdocenten Decaan

11 later Vervolgstudie HBO, MBO, universiteit Beroep Etc.

12 mentor 1 e aanspreekpunt Mentorlessen Rapport Welbevinden enz. Profielkeuze lessen: Qompas gesprekken

13 Keuzeproces: Leerling! Wie ben ik? het ontdekken van vaardigheden, interesses en aanleg. Wat wil ik en waarom? het zich bewust worden van (richtinggevende) dromen en verlangens. Hoe ga ik dat doen/ Hoe kom ik daar? Onderzoeken, plannen, besluiten nemen Mentor en Decaan

14 keuzebegeleidinglessen November-maart in mentorles / thuis Eigen identiteit Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Wat is belangrijk voor mij? Wat vinden anderen?

15 Testen in Qompas Schoolvakken capaciteitenvragenlijst Schoolvakken belangstellingsvragenlijst Interessevragenlijst Profielkeuze test Competentie test

16 ZELFBEELD Sterke punten Zwakke punten Waar kan, moet of wil ik aan werken Resultaten en hoe behaald! Interesse

17 WETEN De profielen Mogelijkheden met profiel Welke studierichting Eisen voor het studeren in HBO Procedure Evt. Voorkeur voor beroep(sgebied)

18 portfolio Qompas dossier Portfolio uitdraaien voor gesprek adviezen Voorlopige profielkeuze febr 28 maart definitief

19 Rol ouder(s) = coach 60% HBO studenten geeft aan dat ouders de belangrijkste rol hebben gespeeld in de keuze voor een bepaalde opleiding.

20 Ouder Coach Actief luisteren, samen optrekken Open vragen stellen (geen ja nee antwoord) Zoek talent, interesses Realistische doelen Mogelijkheden?

21 Keuze: Rekening houden met Puberbrein menstypen Keuzestijlen Adviezen vakdocenten

22 Kiezen en het PUBER brein Pubers vinden het vaak lastig om weloverwogen een vakkenpakket te kiezen. Hun hersens zijn nog lang niet volgroeid. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen volgens Jolles niet altijd de gevolgen van hun gedrag op de langere termijn inschatten, terwijl ouders en docenten dat soms wel van hen verwachten.

23 Holland model (6 menstypen) P: praktisch A: analytisch K: kunstzinnig S: sociaal O: ondernemend C: conventioneel

24 praktisch Werkt graag met dingen, gereedschap, apparaten, planten, dieren. Gebruikt graag spierkracht Concreet bezig zijn Interesse in natuur / techniek

25 Analytisch Onderzoekt om dingen te begrijpen. Gebruikt graag zijn hersens experimenteren Tot de bodem uitzoeken

26 Kunstzinnig Creatief bezig. artistiek Literatuur, muziek, film Bekijkt de wereld op originele wijze

27 Sociaal Wil graag iets voor andere mensen doen. Opvoeden, uitleggen, helpen, verzorgen Contact met andere mensen Betrokken bij wel en wee van anderen

28 Ondernemend Graag invloed uitoefenen op een ander. Overtuigen, leiding geven Verkopen Interesse in politiek, management handel

29 Conventioneel Werkt graag met gegevens / data / cijfers Regels en voorschriften volgen administratief Juridisch

30 Keuzestijlen Impulsief (1 e dat in me opkomt) Uitstellend (altijd later nog beslissen) Intuïtief (weten zonder redenatie) Emotioneel (gevoel) Meegaand (maakt mij niet zoveel uit) Eigenzinnig (ik doe het op mijn manier) Logisch rationeel (uitzoeken hoe het zit)

31 Qompas einddossier Willekeurig portfolio

32

33

34 Conventioneel Werkt graag met gegevens / data / cijfers Regels en voorschriften volgen administratief Juridisch

35 PRO uren: Kennismaken in de PRO lessen met vakken in de bovenbouw Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) Informatica Management en Organisatie (M&O) Kunstgeschiedenis bij HV en TE Wiskunde A en B

36 CKV Verplicht Kennismaken met allerlei kunstvormen CKV bonnen Geen examen

37 INFORMATICA Informatie verwerkende systemen Elementaire bewerkingen Hardware Visueel Programmeren in Java Maatschappelijke aspecten Besturingssystemen Databases Netwerken en Internet Games ontwerpen Geen examen / telt wel mee

38 M & O Management en Organisatie Bedrijfsmatige aspecten van commerciële en niet commerciële instellingen staan centraal vraagstukken liggen op het terrein van: interne organisatie en personeelsbeleid financiering van activiteiten marketingbeleid financieel beleid in een organisatie informatievoorziening met behulp van computerprogrammatuur externe financiële verslaggeving. Examen

39 Kunstgeschiedenis kunstgeschiedenis en beeldbeschouwing verplicht bij HV en TE je krijgt theorieles m.b.v. (les)boeken, video s, dia s, cd-rom s, internet, en artikelen uit kranten of tijdschriften. zowel de twee- als driedimensionale beeldende kunst. Toetsen / examen

40 Wiskunde A niet-technische & niet-exacte richting HBO toepassingsgericht tabellen, kansrekening, statistiek Rekenvaardigheden (ook zonder GR) Formule vaardigheden Eenvoudige grafieken & functies

41 Wiskunde B technische & exacte richting HBO Vereist wiskundige vaardigheden Rekenvaardigheden (ook zonder GR) Formule vaardigheden Grafieken & functies Differentiaalrekening Meetkunde

42 FLE in 4 HAVO 2 uur Engels in rooster (ipv 3) 2 uur FLE 1 uur KWT minder

43 Ander LOB activiteiten Profielkeuzeles HvA 9 januari 1 lesuur Programma HvA Studiebegeleider + (oud) leerlingen Quiz Havo 4 leerlingen in de les Uitwisselen ervaringen Leerlingen H3 stellen vragen. Beroepsvoorlichting Vanavond In sommige lessen: sprekers

44 kortom Stimuleren Ga uit van de mogelijkheden U kunt goed beoordelen wat hij of zij kan, en leuk vindt. Laat daarbij de ideeën, gedachten en interesses van uw zoon of dochter het uitgangspunt zijn. Het gaat om zijn/haar keuze, niet de uwe! Op tijd oriënteren (ook voor HBO in H4/5)

45 als u er niet uitkomt! Praat met anderen! + en - lijsten Websites van Hogescholen (Web decaan) Bezoek open dagen Decaan Extern

46 4 profielen CM: Cultuur en Maatschappij EM: Economie en Maatschappij NG: Natuur en Gezondheid NT: Natuur en Techniek

47 Profielen min slu in H4 en 5 Algemeen deel Profiel deel Samenhangende vakken gerelateerd aan vervolgopleidingen en arbeidsgebieden Vrij deel (1 vak) Geheel vrij deel Mentoruur, LOB, etc slu 1440 slu (CM,EM,NG) 1480 slu (NT) 320 slu 320 slu Alle vakken even zwaar Er bestaan geen pretpakketten of pretprofielen!

48 Het profielkeuze formulier

49 algemeen deel Voor alle Profielen gelijk Nederlands Engels Maatschappijleer CKV Lichamelijke Opvoeding (ovg) (ovg)

50 Profiel deel N & T Verplichte vakken: Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde Keuzevak: 1 kiezen uit Informatica of Biologie Profiel voor de Technische Hogescholen: Bouwkunde, Engineering, Informatica

51 Profiel deel N & G Verplichte vakken: Biologie en Scheikunde. Wiskunde A OF Wiskunde B (dwingend advies Natuurkunde = wiskunde B) Keuzevak: 1 kiezen uit Natuurkunde of Aardrijkskunde Profiel voor Medische opleidingen: Verpleegkunde, verloskunde Ook enkele technische opleidingen mogelijk (maar meestal Wiskunde B gevraagd) Groene opleidingen

52 Profiel deel E & M Verplichte vakken: Economie, Geschiedenis, Wiskunde A of B Keuzevak: 1 vak kiezen uit Frans, Duits, M&O en Aardrijkskunde Profiel voor economische opleidingen

53 Profiel deel C & M Verplicht vak: Geschiedenis Frans OF Duits en Aardrijkskunde OF Economie Tekenen OF Handvaardigheid OF Frans OF Duits Profiel voor PABO, Sociale Opleidingen, Kunstopleidingen. Wiskunde als keuzevak biedt meer mogelijkheden! en wordt dwingend geadviseerd als Economie gekozen is!

54 Vrije Ruimte C&M Kies 1 Vrije Ruimte E&M Kies 1 Vrije Ruimte N&G Kies 1 Frans Frans Frans Frans Duits Duits Duits Duits Aardrijkskunde Aardrijkskunde Natuurkunde Biologie Vrije Ruimte N&T Kies 1 V r ij e Economie Biologie **** Informatica Informatica Wiskunde A Tekenen M&O Handvaardigheid M & O Handvaardigheid Aardrijkskunde Tekenen Biologie Informatica Tekenen M&O Informatica M&O Handvaardigheid r u i m t e

55 Vrije deel nog 1 vak kiezen. Letten op mogelijkheden! Bv. M&O bij N&G of BI bij E&M, HV/TE als creatief vak etc. DU of FA bij vwo keuze! In E&M geen biologie als je naar het VWO wilt Bij C&M: dringend advies wiskunde A bij economie en verplicht voor vwo!

56 HBO vervolgopleiding en instroomeisen Richtlijnen Kijken op website / brochure voor laatste info LOTING bv journalistiek/ Toegepaste Psychologie / mondzorgkunde

57

58

59

60 werken werken HBO propedeuse?! Universiteit werken MBO niv 4 werken

61 Studiefinanciering?? (DUO) Plannen stelsel studiefinanciering Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar ; invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar ; vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015; invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari Master gaat ws. veel geld kosten na HBO bachelor.

62 Havo VWO Doorstroming naar VWO eigenlijk alleen mogelijk met 2 e Moderne Vreemde Taal naast Engels Inhaaltraject taal EXTRA vak (inhalen) Bij Cultuur en Maatschappij alleen mogelijk met Wiskunde als keuzevak Geen biologie bij EM kiezen. Op OSG Regulier VWO 5 Sprintklas: andere school Criteria! > 6,5 gemiddeld etc.

63 MBO geen overgang naar H4 16 jaar Geen overgangsbewijs H3 Geen VMBO diploma Instroom in MBO Evt. test Niveau? ENTREE

64 MBO wel overgang naar H4 WEL Overgangsbewijs H3 H4 instroom op MBO: niveau 3 en 4.

65 Procedure Adviezen vakdocenten in Magister (17 januari) Uitdraaien Qompas: januari Decaan spreekt met leerling (jan/feb) Portfolio Qompas etc. Voorlopige profielkeuze bespreken 21 februari 2014 voorlopige profielkeuze 7 maart: definitieve adviezen vakdocenten mrt: Rapportvergadering: profielkeuze wordt besproken maart: evt. profielkeuze aanpassen 28 maart: definitieve profielkeuze

66 Overgang Rapportvergadering! Profiel en pakket bekijken Max 1 x 5 in profiel

67 Evt. Gesprek ouder(s) en decaan Aanvragen via aub. Evt. aanpassingen mailen naar de decaan. Bevestiging retour Voorlopige keuze wordt 28 maart as. definitief.

68 schoolsite informatie Decanaat Info

69 Sprekers Beroepenvoorlichting Bedankt namens de leerlingen H3!

70 Vragen / Opmerkingen Afdelingsleider, mentoren en decaan loopt rond voor uw vragen en opmerkingen. Bedankt voor uw komst en wel thuis.

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze VWO 3 Aan de leerlingen van VWO 3, Het derde jaar op het voortgezet onderwijs betekent voor jullie een keuze maken voor een vakkenpakket waarmee je de bovenbouw

Nadere informatie

Profielkeuze 2015-2016 HAVO

Profielkeuze 2015-2016 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

INSTROOMNOTA vmbot 4havo

INSTROOMNOTA vmbot 4havo INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2014 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding 3 Procedure en Tijdpad 3 Contact 3 Toelatingscriteria

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College

Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College Havo-3, wat dan.? Informatieavond profielkeuze Porta Mosana College WO WO HBO HBO VWO 6 MBO Havo 5 VWO 5 *niet zonder meer mogelijk! TL 4 Havo 4 TL 3 Havo 3 Toekomstplan opstellen Wie ben ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze

Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg. Sectorkeuze Naar klas 4 VMBO Theoretische leerweg Sectorkeuze Aan de leerlingen en ouders van de klassen T3A, T3B, T3C en T3D Nieuwegein, 27 januari 2014 Kenmerk: VMBO/2014/069/Lc Betreft: sectorkeuze Binnenkort is

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2014-2015 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Ouderavond lob vwo-3. Welkom

Ouderavond lob vwo-3. Welkom Ouderavond lob vwo-3 Welkom Even voorstellen Loes van Puffelen: Paulien van Dijk: Wijnand Kok: Wim Broeders: coördinator lob mentor v3a mentor v3b mentor v3c Even voorstellen Jeske van Erven: coördinator

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum

INSTROOMNOTA 2014-2015. De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA 2014-2015 De Fontein & Goois Lyceum INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2015 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding

Nadere informatie

STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016

STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016 STUDIEKEUZE VWO 6 2015-2016 VERSIE 15 SEPTEMBER 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Studie kiezen... 3 2.1 Studie-oriëntatie verlof... 5 2.2 Studeren... 5 2.2.1 Verschil HBO en WO... 6 2.3 Tussenjaar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Het Onderwijssysteem in Nederland

Het Onderwijssysteem in Nederland Het Onderwijssysteem in Nederland Onderwijssysteem Voortgezet onderwijs / Middelbare school In Nederland wordt voortgezet onderwijs op verschillende niveaus aangeboden: vmbo (voortgezet middelbaar beroeps

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS COLLEGE DEN HULSTER 6 (T)VWO 2014-2015 INFORMATIE VOOR OUDERS 1. INLEIDING Het kiezen van een vervolgstudie blijkt voor veel leerlingen een groot probleem te zijn. Al vele jaren klagen vooral vervolgopleidingen

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie