Kijkkader LOB. voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijkkader LOB. voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt

2 Kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt In het kader van het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), dat is gefinancierd door het ministerie van OCW, is een kijkkader ontwikkeld voor docenten, opleidingsmanagers en beleidsmedewerkers. Dit kijkkader helpt zicht te krijgen op wat er binnen opleidingen gebeurt aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, gericht op doorstroom naar het hbo of de arbeidsmarkt. Het kader - met hyperlinks - is ook te vinden in Toolbox Stimuleringsproject LOB in het mbo (te vinden op Er zijn vijf factoren die invloed hebben op een succesvolle doorstroom van mbo-studenten naar het hbo dan wel de arbeidsmarkt (zie ook de theoretische onderlegger achterin dit kijkkader). Dit zijn: 1) de kenmerken van de student, 2) het sociale kapitaal en het netwerk van de student, 3) een optimale leeromgeving, 4) de samenwerking in de keten en 5) de conjunctuur en het politieke klimaat. Bij succesvolle doorstroom gaat het immers niet alleen om leren kiezen (via een loopbaangerichte leeromgeving), maar ook om het hebben van de mogelijkheid om de juiste carrièrebeslissing te maken (afhankelijk van het sociale kapitaal van de student, de conjunctuur, et cetera). Het is belangrijk om bewustzijn te kweken voor deze factoren en de voorwaarden voor een positieve dan wel negatieve impact ervan. Dit is een belangrijke eerste stap om te komen tot duurzame interventies. Het kijkkader biedt een nieuwe structuur om de invloeden en voorwaarden voor een succesvolle doorstroom van mbo ers te analyseren voor de eigen opleiding. Daarnaast kunnen mbo-instellingen hun voordeel doen met de gepresenteerde inspirerende praktijkvoorbeelden. Het kijkkader helpt om van analyse over te gaan tot (verbeter)acties. En biedt een basis voor bijvoorbeeld een doorstroomportfolio en/ of keuzebewijs, waarmee studenten hun keuze voor een hboopleiding of een bepaald werkveld kunnen onderbouwen. Vul het kijkkader aan! Het kijkkader is niet af. Het is de bedoeling dat het in de toekomst wordt aangevuld met nieuwe effectief gebleken praktijkvoorbeelden, zodat hiermee een platform voor continue kennisdeling wordt gecreëerd. >>>

3 Aanname Mbo-opleidingen geven de ontwikkeling van vijf loopbaancompetenties (zoals geformuleerd door Marinka Kuijpers) vorm aan de hand van de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Dit betekent dat opleidingen in samenspraak met studenten op enige wijze vorm geven aan: capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan; Het kijkkader richt zich dus niet op alle elementen van LOB, maar juist specifiek op de voorwaarden die bijdragen aan een succesvolle doorstroom naar het hbo, dan wel naar de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van loopbaancompetenties voor studenten die moeten kiezen voor een hbo-vervolgopleiding of voor een plek op de arbeidsmarkt. motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de loopbaan; werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan; loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces; Conjunctuur en politiek Samenwerking in de keten Sociaal kapitaal netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling. >>>

4 Wat doet er toe? Sociaal kapitaal Samenwerking in de keten Conjunctuur en politiek Studenten krijgen ondersteuning bij het bewustwordingsproces van hun persoonskenmerken in relatie tot de hbo-competenties. Studenten zijn zich bewust van de instroomeisen van het hbo. Studenten zijn zich bewust van hun startpositie op de arbeidsmarkt en hun loopbaanperspectief. Ouders worden als de student hier toestemming voor geeft betrokken bij het keuzeproces richting hbo dan wel arbeidsmarkt. Studenten krijgen, ten behoeve van een vervolgstap richting hbo, actieve hulp om hun netwerk uit te breiden en te onderhouden richting mbo- en hbo-studenten en mbo- en hbo-professionals. Studenten krijgen, ten behoeve van een vervolgstap richting arbeidsmarkt, actieve hulp bij het uitbreiden en onderhouden van hun netwerk richting hbo-studenten en hbo-professionals. Studenten worden herkenbaar en aantoonbaar uitgedaagd om betekenisvolle ervaringen op te doen in een hbo-werkomgeving. Studenten worden herkenbaar en aantoonbaar ondersteund bij hun oriëntatie en ontwikkeling op het gebied van generieke hbo-competenties. Studenten kunnen deelnemen aan voorlichtende en ervaringsgerichte aansluitingsactiviteiten, gericht op doorstroom naar het hbo. Studenten zijn zich bewust van de instroomeisen voor het hbo. Dit komt herkenbaar en aantoonbaar aan de orde tijdens loopbaangesprekken. Studenten zijn zich bewust van de eisen die de arbeidsmarkt aan hen stelt. Dit komt herkenbaar en aantoonbaar aan de orde tijdens loopbaangesprekken. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel aansluiting als loopbaankeuzes op het gebied van mbo-hbo en arbeidsmarkt. Er is een transparante grondslag voor afspraken en heldere communicatie. Studenten zijn zich bewust van de regelgeving en de conjunctuur in relatie tot studie- en loopbaankeuzes.

5 Veertien praktijkvoorbeelden Op de veertien pagina s die hierna volgen, staan veertien praktijkvoorbeelden. In het overzicht hieronder zie je voor welke invloedsfeer of -sferen het bewuste voorbeeld inspiratie brengt. Daarbij geldt: hoe meer + -jes, hoe sterker het voorbeeld juist voor deze invloedsfeer geldt. 14 Praktijkvoorbeelden Sociaal kapitaal Samenwerking in de keten Conjunctuur en politiek ++ ++

6 Kies Actief Toolkit Praktijkvoorbeeld 1 Het verbeteren van het studiekeuzeproces van havisten en mbo-studenten en het ondersteunen van de individuele competentieontwikkeling, waardoor de kwaliteit van de instroom in het hbo-bacheloronderwijs verbetert. In een loopbaantraject Variabel Via een ontwikkelingsgericht zelf-assessment. De Kies Actief Toolkit bestaat uit een verzameling instrumenten, die kan worden ingezet ter ondersteuning van de competentieontwikkeling in (studieloopbaan)begeleidingstrajecten. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor een gesprek met de loopbaanbegeleider. De scans in de toolkit zijn bedoeld om de student een beter inzicht in de eigen competenties en interesses te geven. Op grond hiervan kunnen afspraken worden gemaakt voor een gerichte aanpak van de ontwikkeling van de competenties.

7 Mbo-middag Praktijkvoorbeeld 2 Mbo ers in hun voorlaatste jaar informeren over de verschillen tussen het mbo en hbo en hun een eerste indruk geven van opleidingsrichtingen ten behoeve van een goede studiekeuze. Voorlaatste jaar Eén middag Via een studentenforum dat bestaat uit ex-mbo ers worden de verschillen tussen mbo en hbo duidelijk gemaakt. Aansluitend gaan de mbo-studenten naar een oriëntatieactiviteit van een sector, die de studenten van tevoren zelf hebben uitgezocht. Daar krijgen ze een globale indruk van wat er binnen deze sector allemaal te kiezen valt en wat voor type student je daarvoor moet zijn. Mbo ers actief aan het denken zetten over hun studiekeuze en ze stimuleren dit verder te onderzoeken via open dagen en meeloopdagen. Samenwerking in de keten Hogeschool van Amsterdam en ROC s uit Noord-Holland en Flevoland Moniek Vis, afdeling instroommanagement, Hogeschool van Amsterdam: (06)

8 Doorstroomassessment Praktijkvoorbeeld 3 Door het mbo-hbo-doorstroomassessment krijgen mbo ers een reëel beeld van wat ze kunnen doen om hun slaagkans op het hbo te vergroten. Het assessment helpt hen de keuze te maken tussen doorleren en werken. Voorlaatste jaar van het mbo Portfoliogesprek: driekwartier. Voorbereiding door de student: ongeveer zes weken Mbo-studenten maken een portfolio en brengen via gedragsindicatoren hun beheersing van algemene hbocompetenties in kaart. Het portfolio bevat onder meer een motivatiebrief, stageverslagen en beoordelingen door derden. Dit portfolio is de basis voor een zogenaamd criteriumgericht interview. Na afloop van het assessment krijgt de mbo er een schriftelijk advies, waarin de assessor de mate van beheersing van elke competentie en de ontwikkelpunten aangeeft. Hiermee kan de student stappen zetten om verder te werken aan zijn hbo-competenties. Saxion Anneke Hofte, afdeling studentvoorzieningen: Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

9 Masterclass Business & Economie Praktijkvoorbeeld 4 Studenten krijgen inzicht in welke economieopleidingen er zijn, waar deze zich op richten en welke onderwijsvormen er in het hbo te verwachten zijn. Laatste studiejaar 16 x 2,5 uur, exclusief zelfwerkzaamheid 4 x 4 Lessen per economische academie. Gedurende zestien weken wordt één stagedag van de mbo-studenten ter beschikking gesteld voor deze masterclass. Studenten maken na afronding van de masterclass een keuze om wel of niet door te studeren en zo ja, welke opleiding ze willen volgen. Saxion Anneke Hofte, afdeling studentvoorzieningen: Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

10 Brugmodule opleiding Jeugdzorg Praktijkvoorbeeld 5 Een verbeterde aansluiting tussen de mbo- en hboopleidingen SPH, MWD, CMV en Pedagogiek. Februari en april (2012 en verder) Bestemd voor mbo ers niveau 4 SPH en MWD. De brugmodule omvat colleges over psychologische stromingen. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met hbo-competenties. De module wordt afgesloten met een toets. Nederlands komt terug in het zelfanalyseverslag. Zes dinsdagmiddagen van uur Samenwerking in de keten Een positief geeft twee credits voor het vak Psychologische stromingen van het verkorte traject SPH, MWD of Pedagogiek aan Hogeschool Windesheim. Landstede, Saxion, Alfa-college Liesbeth Ruinemans, Landstede Landschap Onderwijs en Opvoeding: Jantine van Willigen, Windesheim, Domein Gezondheid en Welzijn:

11 Goed voorbereid naar het hbo Praktijkvoorbeeld 6 Mbo-studenten voorbereiden op doorstroom naar het hbo. Jaarlijks vanaf januari Een combinatie van studieloopbaanbegeleiding (kan ik het niveau aan?), basisgroep/hoorcollege, conceptueel vak, onderzoek leerlijn en gastsprekers (studenten die nu aan het hbo studeren). Halve dag per week op het hbo en halve dag thuisstudie, gedurende twee onderwijsperiodes van elk tien weken Goede voorbereiding op het hbo; onderzoek of de student het niveau aan kan. Avans Hogeschool, opleidingen binnen sector Welzijn (CMV, MWD en SPH) in samenwerking met verschillende ROC s ( s-hertogenbosch, Tilburg en Helmond) Loic van Eyck, Avans Hogeschool: Jantine van Willigen, Windesheim, Domein Gezondheid en Welzijn:

12 Samenwerkingsverband duurzame innovatie Lectoraat zame innovatie in de regionale kenniseconomie Praktijkvoorbeeld 7 Samen leren in een multidisciplinair en multilevel team; netwerk ontwikkelen. Varieert; wel ingepast in de tienweekse modulestructuur van de opleidingen Studenten voeren in het bedrijfsleven opdrachten uit met een multidisciplinair karakter en in een multilevel team. Mbo, vierde jaar; Hbo, vanaf het tweede jaar De opdrachten zijn in te passen in verplichte curriculumonderdelen, aansluitend bij het te realiseren niveau van het curriculumonderdeel en de hierbij behorende onderwijsinspanning. Kennisinnovatie en samenwerkingsrelaties. Lector Ineke Delies, lector zame innovatie in de regionale kenniseconomie, verbonden aan het Alfa-college en Stenden Hogeschool, te bereiken via (0528) of via haar secretaresse: Sociaal kapitaal

13 Hbo-studiegroepen Praktijkvoorbeeld 8 Mbo-studenten ontwikkelen hbo-competenties: analyseren, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfstandig leren en methodisch werken. Tijdens de laatste twee jaar van de mbo-opleiding Anderhalf jaar SLB-lijn binnen het mbo-curriculum, gebruikmakend van de Kies Actief Tookit. Inbedding binnen LLB of anders bovenop het reguliere curriculum. Ontwikkeling van hbo-competenties tot aan het in de Kies Actief Toolkit beschreven gewenste niveau. Saxion Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

14 Teamstages Praktijkvoorbeeld 9 Jongeren in het beroepsonderwijs beter voorbereiden op hun werkende leven door een intensieve stage in teamverband. Laatste studiejaar Twintig weken Stageopdrachten voor een team van mbo- en hbo-studenten, gericht op het ontwikkelen van beroepscompetenties en vaardigheden, zoals samenwerken, projecten organiseren, leiderschap en innovatie. Samenwerking in de keten Mbo-studenten hebben een beeld van de verschillen tussen mbo- en hbo-werkzaamheden en kunnen op grond hiervan een keuze maken om door te leren of te gaan werken. ROC van Amsterdam, Inholland, Hogeschool van Amsterdam.

15 Hyperlink Praktijkvoorbeeld 10 De kwaliteit van de mbo-instroom op ict-gebied verhogen naar hbo-niveau in verkorte opleidingen voor: - hbo: Informatica en Business IT en Management > 3 jaar - hbo: Technische Informatica en Communication & Multimedia design > 3,5 jaar Verschillende momenten gedurende het schooljaar Ongoing, in het desbetreffende schooljaar worden de stappen die zijn genoemd onder uitgevoerd 1. November: Hyperlink platformbijeenkomst. 2. November - februari: voorlichting ict-hbo-opleidingen bij mbo-hyperlinkplatformpartners. 3. Maart: ict-masterclasses voor ict-mbo-leerjaar drie bij Avans. 4. Februari - juni: ict-mbo-hbo-doorstroomprogramma bij Avans voor mbo ers op ict-gebied. 5. Juni: Hyperlink platformbijeenkomst, afsluiting ictmbo-hbo-doorstroomprogramma. - Mbo-studenten op ict-gebied een juiste keuze laten maken met betrekking tot een ict-studie op hbo-niveau. - De kwaliteit van de instroom verhogen. - Studenten een vliegende start laten maken in een verkorte hbo-opleiding op ict-gebied. Samenwerking in de keten - Avans: AIB, ATM, AI&I, AMUX; - Radius College (ROC West-Brabant); - Zoomvliet College (ROC West-Brabant); - ROC Tilburg; - ROC Eindhoven; - De Eindhovense School; - ROC Zeeland; - Da Vinci College (Dordrecht, Gorinchem). - Koning Willem I College. Maurice van Haperen, profielmanager Informatica, Avans Academie voor ICT en Business:

16 HanzeXperience Praktijkvoorbeeld 11 Mbo ers laten ervaren hoe studeren op het hbo is en hun keuze bevestigen; tevens oriëntatie op andere opleidingen of specifieke onderwerpen. Voorlaatste jaar van het mbo Drie dagen Mbo-studenten volgen reëel onderwijs in hbo-tempo door hbo-docenten in hbo-lokalen op hbo-niveau. Samenwerking in de keten Tweehonderd studenten die jaarlijks kunnen beslissen of ze doorstuderen of niet. De deelnemers geven aan dat de HanzeXperience ondersteuning biedt bij het kiezen. Zowel in 2010 als in 2011 heeft ruim 80 procent van de deelnemende studenten aangegeven dat ze een fase verder zijn gekomen in hun keuzeproces voor een opleiding en instelling. Zo n 10 procent gaf na afloop aan het niveau niet aan te kunnen. Alle ROC s in Noord-Nederland en de Hanzehogeschool (Technische en ICT schools). Agnes Meijer, onderwijskundig adviseur:

17 Koppeling meesterproef mbo-4 en toelatingsexamen hbo-kunstopleidingen Praktijkvoorbeeld 12 Verbeteren van de aansluiting in de kunstopleidingen door de meesterproef mbo-4 en het toelatingsexamen voor de hbo-kunstopleidingen te koppelen. Betere voorbereiding op de hbo-kunstopleidingen De voorbereiding op het toelatingsexamen voor de kunstopleidingen van de Hanzehogeschool Groningen (Academie Minerva) is geïntegreerd in de mbo-4-opleiding: - een docent van de Academie Minerva is aanwezig als extern deskundige bij het voortgangsgesprek en de eindevaluatie; - bij de eindevaluatie bepaalt de docent van Academie Minerva of de student toelaatbaar is voor de Academie; - een student kan slagen voor de meesterproef, maar niet toelaatbaar zijn voor de Academie. De meesterproef/toelating bestaat uit het volgende aanvullende programma: - thuisopdracht; - lees-reageeropdracht; - studieportfolio meesterproef; - toelatingsportfolio; - toelatingsgesprekken. Hele tweede semester van het laatste mbo-jaar Hanzehogeschool: Sieta Maring, teamleider Academie Minerva: en Hanneke Brier, docent: Alfa-college: Leo Lindeman, coördinator opleiding mediavormgever: ROC Friese Poort: Paul Goslinga, onderwijskundige: Samenwerking in de keten

18 Zoekmachine Kans op werk Praktijkvoorbeeld 13 Studenten informeren over (regionale) kansen op werk en stage. Continu De site Kans op werk (www.kansopwerk.nl) toont de kans op werk en de kans op een stage in termen van perspectieven voor mbo-schoolverlaters (mét diploma) op de arbeidsmarkt en deelnemers in het mbo-onderwijs die stage willen gaan lopen. Nvt Studenten informeren en ondersteunen bij het vinden van werk en/of een stage. Conjunctuur en politiek

19 Mbo-wijzer van Ecabo Praktijkvoorbeeld 14 Studenten informeren over de mogelijkheden van doorleren in het mbo of mogelijkheden om te gaan werken. Continu De site informeert over vervolgmogelijkheden (bijvoorbeeld de waarde van het diploma en kansen op werk) en geeft tips om de kans op werk te vergroten (door middel van zelftestjes, hoe om te gaan met social media, etc.). Studenten informeren en ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding Nvt Conjunctuur en politiek

20 Theoretische onderlegger bij het kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt Rationele keuzetheorie LOB wordt hoofdzakelijk ingestoken vanuit de rationele keuzetheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken: een individu kiest de voor hemzelf gunstigste optie. Dit kiezen valt bovendien te leren. Meijers en Kuijpers (o.a. 2010) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar kiezen als (leer)proces. Zij onderscheiden hiervoor een aantal essentiële loopbaancompetenties (reflectieve, proactieve en interactieve competenties), die de basis vormen van veel loopbaanprogramma s die bij mbo-instellingen worden gebruikt. Aanleiding De Commissie Boekhoud publiceerde in 2001 het advies Doorstroomagenda beroepsonderwijs. Hierin stelt de commissie dat de beroepskolom betere resultaten kan behalen als de loopbaan van de leerling centraler komt te staan. Het advies heeft veel invloed gehad: loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is tegenwoordig hot. Studenten en docenten in vooral het mbo en hbo besteden veel tijd aan individuele- en groepsgesprekken over de studieloopbaan. Ook wordt er veel aandacht besteed aan LOB-instrumenten, zoals persoonlijke ontwikkelingsplannen en portfolio s. Luken (2008) is het eens met de rationele keuzetheorie. Hij vindt ook dat kiezen te leren valt. Wel pleit hij ervoor om aandacht te besteden aan career maturity : overeenstemming tussen de eisen die aan jongeren worden gesteld om de juiste keuzes te maken en hun hersenontwikkeling, leeftijd en beroepsbewustzijn. Career maturity richt zich op de mogelijkheid van studenten om de juiste carrièrebeslissingen te nemen, rekening houdend met hun mogelijkheden, beroepsinteresses en beroepsvoorkeuren. Hoewel de rationele keuzetheorie goed bruikbaar is voor LOB, kan de theorie ook beperkend werken. Sen (2006) stelt dat individuen hun mogelijke opties niet kennen, waardoor ze geen goede afwegingen kunnen maken. Bovendien moeten individuen rekening houden met hun omgeving als ze keuzes maken. Sen gebruikt hiervoor de term commitments : verbintenissen van een individu met zijn omgeving. Deze commitments kunnen onder meer voortkomen uit het sociaal kapitaal van het individu, de context waarin het individu opgroeit en de heersende conjunctuur. Commitments stellen grenzen aan de mogelijkheden van individuen om hun capaciteiten te benutten. >>>

21 Enabling capability Uit de ideeën van Sen volgt dan ook dat een eenzijdige gerichtheid op de ontwikkeling van loopbaancompetenties (in de terminologie van Sen capabilities ) in LOB onvoldoende is om studenten automatisch in staat te stellen hun competenties te benutten in relatie tot het maken van de juiste loopbaankeuzes. Verschil in omgeving zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten met vergelijkbare competenties toch andere kansen hebben op een succesvolle loopbaan. Daarom zal LOB zich ook moeten richten op enabling capability (Sen, 2006). Dit betekent dat studenten in staat moeten worden gesteld om hun competenties te benutten met het oog op een succesvolle loopbaan. Enabling kan vorm krijgen door versterking van het sociaal kapitaal van studenten of door studenten aan een baan te helpen in een economisch ongunstige tijd. Succesvolle doorstroom De noodzaak van aandacht voor enabling capability in het kader van LOB wordt ook door ander onderzoek onderbouwd. Reijnaert (2008) vult de rationele keuzetheorie aan door te wijzen op een onbewuste kant van een loopbaan : grondhouding, emoties, talenten en connectiviteit. Hij beschouwt deze onbewuste kant als redelijk stabiele kenmerken van een student, die samen met de bewuste kanten van een loopbaan zoals loopbaancompetenties en zelfsturing zorgen voor een morele kwaliteit van keuzes. Dit zijn keuzes van hoge kwaliteit die duurzaam zijn. Concluderend kunnen we stellen dat keuzes met het oog op een daadwerkelijk succesvolle loopbaan en de doorstroom van studenten worden beïnvloed door loopbaancompetenties (capabilities). Hierbij gaat het onder meer om studentkenmerken, sociaal kapitaal en kennis van de conjunctuur & politiek. Naast bovengenoemde invloedsferen die een rol spelen bij succesvolle doorstroom van mbo naar hbo, van mbo naar arbeidsmarkt of binnen het mbo, beschrijft het Interstedelijk Studenten- overleg (ISO, 2009) vijf normen waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen om de zogenaamde aansluitingsproblematiek te verkleinen. Met aansluitingsproblematiek doelt het ISO in eerste instantie op de aansluiting tussen onderwijsinstellingen. Deze normen kunnen echter ook worden toegepast op de aansluiting mbo-arbeidsmarkt. Het ISO pleit voor aansluitprogramma s, instroomprofielen, doorlopende en geïntegreerde LOB, oriëntatietrajecten en intakegesprekken. Daarmee doet het ISO aanbevelingen die zowel betrekking hebben op de leeromgeving in het mbo als op het samenwerkingsverband mbo-hbo-arbeids- markt. De aanbevelingen van het ISO stellen ons in staat om nog twee belangrijke invloedsferen op de succesvolle doorstroom van leerlingen aan de eerder genoemde invloeden toe te voegen: een optimale leeromgeving en samenwerking in de keten. her- >>>

22 LOB zal zich in het kader van de succesvolle doorstroom van studenten zowel moeten richten op de ontwikkeling van capabilities als op enabling capability. We beschouwen enabling capability immers net zo relevant voor een succesvolle doorstroom als de ontwikkeling van capabilities. Bij LOB zou het dan ook moeten gaan om het bieden van ondersteuning bij het pakken van kansen. LOB zou studenten de mogelijkheid moeten bie- den om kansen te pakken en dit op eigen voorwaarden te doen. Resultaat Bij dit instrument ter bevordering van succesvolle doorstroom mbo-hbo/mbo-arbeidsmarkt/mbo-mbo, ligt de focus op alle tot nu toe onderscheiden invloedsferen, samengevat onder vijf noemers: - studentkenmerken - sociaal kapitaal - optimale leeromgeving - samenwerking in de keten - conjunctuur & politiek Gebruikte literatuur - Commissie Boekhoud (2001). Doorstroomagenda Beroepsonderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. - ISO (2009). Vijf ISO-normen voor betere aansluiting. Interstedelijk Studentenoverleg. - Klarus, R. & Onstenk, J. (2008). Beroepsonderwijs tussen ontplooiing en arbeidsmarkt. In: Klarus, R. & Dieleman, A. (red.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de sociologie, p Den Haag: Lemma. - Luken, T. (2008). De (on)mogelijkheid van nieuw leren en zelfsturing. In: Kuijpers, M. & Meijers, F. (2008). Loopbaanleren. Onderzoek en praktijk in het onderwijs. Antwerpen: Garant. - Meijers, F., Kuijpers, M. & Winters, A. (2010). Leren kiezen/ kiezen leren. Een literatuurstudie. Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Den Bosch. - Reijnaert, W. (2008). Onderbewuste processen in loopbaanland. Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Tijdschrift voor Coaching, 3, Sen, A. (2006). Identity and Violence. The Illusion of Destiny. New York: W.W. Norton. Het ontwikkelde kijkkader ondersteunt mbo-instellingen en -opleidingen bij het kritisch beschouwen van de huidige inrichting van LOB, zowel vanuit het perspectief van capabilities als vanuit het perspectief van enabling.

23 Colofon Dit kijkkader maakt deel uit van een reeks publicaties en instrumenten die ontwikkeld zijn in het kader van het Stimuleringsproject Loopbaan Oriëntatie Begeleiding mbo. Dit project is een opdracht van het ministerie van OCW. Partners zijn: MBO Diensten, MBO Raad, SBB en Skills Netherlands. Het kijkkader is ontwikkeld door de werkgroep Doorstroom mbo/hbo/arbeidsmarkt. Werkgroepleden Ria Akkersdijk, Friesland College Ilona Bonnema, Hogeschool van Amsterdam Geja Kinds, Stenden Hogeschool Ina Maring, Drenthe College Jobartha van Metelen, ROC van Amsterdam Jan Willem Soetens, ROC Landstede Conny Taes, Kenniscentrum Calibris Externe deskundigen Ruud Klarus, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Haske van Vlokhoven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Redactie en realisatie: Ravestein & Zwart Vormgeving: Lauwers-C Drukwerk: Trioprint grafisch centrum Oplage: 500 Juni 2012

Kijkkader LOB. ten dienste van doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt

Kijkkader LOB. ten dienste van doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt Kijkkader LOB ten dienste van doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt Kijkkader LOB ten dienste van doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt In het kader van het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker Over leerloopbanen en loopbaanleren Aandacht voor loopbaanontwikkeling Perkamentus in Harry Potter: It s not the talent you have, but the choises you make,

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal NEE HEB JE.. https://www.youtube.com/watch?v=iqdmgz-rsie IN GESPREK

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Op weg naar competente loopbaanbegeleiders

Op weg naar competente loopbaanbegeleiders Op weg naar competente loopbaanbegeleiders Dirk van Woerkom Utrecht, januari 2013 Inleiding Middelbaar opgeleide werknemers hebben moeite om een passende baan te vinden of te houden. Op Volkskrant.nl staat

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

JOB s visie op LOB - Tijd voor het persoonlijke gesprek

JOB s visie op LOB - Tijd voor het persoonlijke gesprek JOB s visie op LOB - Tijd voor het persoonlijke gesprek JOB vindt dat elke student goede Loopbaan- en Oriëntatiebegeleiding (hierna LOB) verdient. Helaas horen wij steeds vaker dat LOB door scholen als

Nadere informatie

Is loopbaanbegeleiding ontwikkeld?

Is loopbaanbegeleiding ontwikkeld? Is loopbaanbegeleiding ontwikkeld? Een onderzoeksartikel over de evaluatie van een nieuw werkplan loopbaanbegeleiding bij de afdeling Pedagogisch Werk 17-3-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING. Leren kiezen, een onmisbare competentie. oktober 2012

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING. Leren kiezen, een onmisbare competentie. oktober 2012 LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING Leren kiezen, een onmisbare competentie Auteurs Hester Smulders, Expertisecentrum Beroepsonderwijs oktober 2012 Oneerbiedig gezegd heeft het beroepsonderwijs wel wat

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding LOB. Sanne Elfering (KBA Nijmegen) & Pieter Baay (ecbo)

Loopbaanoriëntatie & -begeleiding LOB. Sanne Elfering (KBA Nijmegen) & Pieter Baay (ecbo) Loopbaanoriëntatie & -begeleiding LOB Sanne Elfering (KBA Nijmegen) & Pieter Baay (ecbo) Vier perspectieven Politiek Politiek 1. Uitval en switchen 1. LOB-activiteiten = 30% minder uitval in vervolgonderwijs,

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo De inrichting van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn LOB VMBO-MBO Werknemers doen er goed aan

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Mariëlle Rutten Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Minisymposium 16 november 2011 Programma Kaders onderzoek op basis van literatuurstudie Workshop versterken individuele begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen)

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Workshop HGZO maart 2010 Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Alex de Veld, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Eric Entken, Hogeschool Rotterdam Insteek dialoog HGZO 2010 Onderbouwing

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

Doorstroommodule MHBO Windesheim Flevoland Mens en maatschappij

Doorstroommodule MHBO Windesheim Flevoland Mens en maatschappij Doorstroommodule MHBO Windesheim Flevoland Mens en maatschappij Ingrid van Dijk Remi Soleman Wijnand Kieft dijki@talnet.nl r.s.soleman@windesheimflevoland.nl w.kieft@roctop.nl Waarom dit traject? Voorbereiding

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Binding Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Facta studiedag: Binding Nikkie Gubbels & Riet de Jong, Hogeschool Inholland 22 september 2016 De enige manier om te

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering

1. Keuzedelen. 2. Uitrol van de Associate degree, omdat. 3. Regionale Associate Colleges. 4. Flexibilisering Hans Daale Leido 1. Keuzedelen 2. Uitrol van de Associate degree, omdat 3. Regionale Associate Colleges 4. Flexibilisering Keuzedelen vanaf 2016 Mogelijkheden voor keuzedelen gericht op het hbo Keuzedelen:

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo. Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord

Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo. Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord Even voorstellen Jelle Nauta Docent Research management en procestechnologie Opleidingen Life Sciences

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Bouwstenen voor studiesucces dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Studiesucces Wat is het eigenlijk? 4 pijlers Juiste studiekeuze

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Handleiding. Toolkit voor schoolcoaches

Handleiding. Toolkit voor schoolcoaches Toolkit voor schoolcoaches 1 Inleiding In deze Toolkit zit informatie voor schoolcoaches die in hun eigen onderwijsorganisatie collega s of teams opleiden tot het voeren van het professionele loopbaangesprek.

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB beleidsontwikkelingen Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB staat op de agenda! En ontwikkelt zich in de hele onderwijsketen positief. Er moet (blijvend) aandacht zijn voor verbetering.

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College

Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College Programma: Inleiding: dhr. Moleman, teamleider 4 & 5 havo Keuze vervolgopleiding: Nadere toelichting LOB Informatie DUO 7 december 2017 Verloop schooljaar

Nadere informatie

KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO HET CONVENANT ZUID WERKT SAMEN AAN EEN VERBETERDE DOORSTROOM MBO-HBO

KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO HET CONVENANT ZUID WERKT SAMEN AAN EEN VERBETERDE DOORSTROOM MBO-HBO KEUZEDEEL VOORBEREIDING HBO HET CONVENANT ZUID WERKT SAMEN AAN EEN VERBETERDE DOORSTROOM MBO-HBO 2 INHOUD 1. INLEIDING 2. DE NIEUWE OPBOUW VAN DE KWALIFICATIESTRUCTUUR: BASIS-, PROFIEL- EN KEUZEDELEN 3.

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij LOB

Ouderbetrokkenheid bij LOB Ouderbetrokkenheid bij LOB Een gedegen stap van vmbo naar mbo Promotor: Marinka Kuipers Bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit Co promotor: Mariëtte

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH

WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH WELKOM OP DE OUDERAVOND KLAS 4 BEROEPSGERICHTE LEERWEG CS VINCENT VAN GOGH LOB in VMBO 4 loopbaan oriëntatie en begeleiding Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg 26 september 2017 I. Barmentloo - de Boer,

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Bijlage 1: Doorlopende ontwikkellijn loopbaancompetenties sjm Competentie Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 1.Kwaliteiten reflectie 1.1 Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. Maatschappelijke

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice LOB-stages in de tweede fase - op zoek naar best practice Overzicht presentatie Vragen van de GSR Proces Literatuuronderzoek Interviews scholen Best practice: : aanbevelingen en valkuilen Vragen Vraagstelling

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) 2015 1 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Loopbaanoriëntatie

Ouderbetrokkenheid bij Loopbaanoriëntatie Ouderbetrokkenheid bij Loopbaanoriëntatie Eerste inzichten project Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan p2 Inleiding De vo-scholen in Rotterdam Zuid hebben loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Nadere informatie

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool

Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Kader Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool datum oktober 2014 onderwerp Studieloopbaanbegeleiding bij Avans Hogeschool van Floor van

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Oefening van mbo-er naar succesvolle hbo-student Toelichting Als docent aan de opleiding voor apothekersassistent

Nadere informatie

Loopbaan Orientatie Begeleiding Havo-4: sept 2017

Loopbaan Orientatie Begeleiding Havo-4: sept 2017 Loopbaan Orientatie Begeleiding Havo-4: sept 2017 Nelly van Lith LOB coördinator Vormgeven aan LOB samen met mentoren en afdelingsleidster: Mevr. Bevers Doel Loopbaanoriëntatie Begeleiding: Huidige maatschappij

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 14 februari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 14 februari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 14 februari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB

Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf elf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB Laat jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort! Jongeren ondersteunen en

Nadere informatie

Aan de weg timmeren: studietrajectbegeleiding en loopbaanleren 12/01/2015

Aan de weg timmeren: studietrajectbegeleiding en loopbaanleren 12/01/2015 Aan de weg timmeren: studietrajectbegeleiding en loopbaanleren 12/01/2015 Taken van studiekeuzebegeleider/stb er Ll n/stud. sensibiliseren voor het belang van de keuze; het feit dat dit tijd kost en dat

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo LOB in de vernieuwing vmbo & mbo Spirit4you Versterkt loopbanen Even kennismaken? Naam / organisatie / functie? Wat betekent LOB in het vernieuwde vmbo/ mbo voor jou? Waar ben je trots op? 30 november

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie