VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCOM 100. voor de vakman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCOM 100. voor de vakman"

Transcriptie

1 Montage- en servicehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocom 100 type LAN1 Communicatie-interface voor afstandsbewaking en -bediening van CV-installaties via het internet, voor de volgende bedieningsinterfaces: Vitotrol App Vitodata 100 (www.vitodata100.com) Geldigheidsverwijzing zie laatste pagina VITOCOM /2012 Bewaren a.u.b.!

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade. Toelichting bij veiligheidsvoorschriften Gevaar Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.! Opgelet Dit teken waarschuwt voor materiële schade en schade aan het milieu. Gegevens met het woord "" bevatten aanvullende informatie. Doelgroep Deze handleiding is alleen bedoeld voor erkende installateurs. Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen door bevoegde installateurs worden uitgevoerd. Elektrische werkzaamheden mogen alleen door bevoegde elektromonteurs worden uitgevoerd. De eerste inbedrijfstelling moet door de installateur van de installatie of een door hem aangewezen vakman plaatsvinden. Voorschriften Let bij de werkzaamheden op de ARBO voorschriften, de wettelijke voorschriften inzake milieubescherming, Wat te doen bij een gaslucht Gevaar Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg. Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Nooit schakelaars van verlichting en elektrische toestellen bedienen. Gasafsluitkraan sluiten. Ramen en deuren openzetten. Personen verwijderen uit de gevarenzone. Het energiebedrijf buiten het gebouw waarschuwen. Wat te doen bij een rookgaslucht Gevaar Rookgassen kunnen levensbedreigende vergiftiging veroorzaken. Installatie spanningsvrij schakelen. Open ramen en deuren (buiten). Deuren van woonverblijven sluiten. Werkzaamheden aan de installatie Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Bij gas als brandstof de gastoevoer afsluiten en beveiligen tegen onverhoeds openen. 2

3 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften (vervolg) Herstelwerkzaamheden Opgelet! De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar. Defecte onderdelen moeten door orginele onderdelen van Viessmann worden vervangen. Accessoires, en reserve-onderdelen Opgelet! Reserve-onderdelen en slijtende onderdelen die niet samen met de verwarmingsinstallatie zijn gekeurd, kunnen de werking van de installatie nadelig beïnvloeden. Het monteren van niet-toegelaten onderdelen en het uitvoeren van niet-goedgekeurde wijzigingen en montages kunnen de veiligheid in gevaar brengen en de garantie beperken. Bij vervanging uitsluitend originele reserve-onderdelen van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde reserve-onderdelen gebruiken. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Montagehandleiding Bedrijfsveiligheid en aansprakelijkheid Bedrijfsveiligheid... 6 Aansprakelijkheid... 6 Montagevoorbereiding Systeemvereisten... 7 Bediening met Vitotrol App... 9 Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat Netwerkinstellingen controleren Montageverloop Voortgangoverzicht Muurbeugel monteren Afdekking eraf halen Overzicht van de aansluitingen Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren Vitocom 100 op de Vitotronic regeling aansluiten Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten Op het netwerk (LAN) aansluiten Vitocom 100 in de wandbeugel plaatsen Netaansluiting Servicehandleiding Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen Vitocom 100 inschakelen LON-verbinding naar de Vitotronic regeling controleren Gebruiker registreren en CV-installatie instellen Functiecontrole Servicefuncties Onderhoud activeren Regelmatige functiecontrole Toestand bij levering herstellen Storingen oplossen Maatregelen voor het verhelpen van storingen Onderdelenlijsten Onderdelen bestellen Onderdelen

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave (vervolg) Technische gegevens Verklaringen Conformiteitsverklaring Index

6 Bedrijfsveiligheid en aansprakelijkheid Bedrijfsveiligheid! Opgelet De Vitocom 100 vormt de communicatie via het internet tussen de aangesloten Vitotronic regeling en de bedieningsinterfaces, bijvoorbeeld Vitodata 100 of Vitotrol App. Technische details bij de bedienfuncties en de overgedragen meldingen moet u ontnemen aan de montage- en servicehandleidingen van de Vitotronic regeling of de warmtegenerator. Afhankelijk van het bedieningsoppervlak is de functieomvang van de Vitocom 100 verschillend. De betreffende functieomvang staat uitsluitend dan ter beschikking, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: De Vitotronic regelingen en de Vitocom 100 moeten correct aangesloten en geconfigureerd zijn. De Vitocom 100 is via een DSL-router met het internet verbonden. De internettoegang moet altijd ter beschikking staan. De gebruikersregistratie is verricht (zie pagina 24). Voor het verzenden van meldingen via Vitodata 100 moeten de melddoelen in de Vitodata server correct zijn ingesteld. Om ook bij stroomuitval meldingen te kunnen verzenden, adviseren wij de voedingsspanning van de Vitocom 100 en de DSL-router via een USV te realiseren. De CV-installatie en de werking van de meldkanalen moeten regelmatig worden gecontroleerd. voor meer bedrijfszekerheid van de verwarmingsinstallatie adviseren wij aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld vorstbescherming of bescherming tegen waterschade. Aansprakelijkheid Viessmann is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, niet geslaagde besparingen, directe of indirecte vervolgschade die het gevolg zijn van het gebruik van de Vitocom 100, de Vitodata Internet-Services of van de software alsmede voor schade door ondeskundig gebruik. De Algemene verkoopvoorwaarden van Viessmann gelden zoals vermeld in de actuele Viessmann-prijslijsten. SMS- en diensten zijn diensten van netbeheerders waarvoor Viessmann niet verantwoordelijk is. In die gevallen gelden de bedrijfsvoorwaarden van de betreffende netbeheerder. 6

7 Montagevoorbereiding Systeemvereisten CV-installatie De Vitocom 100, type LAN1 is toepasbaar voor een installatie met één ketel met Vitotronic regeling met of zonder nageschakelde CV-circuits. Het maximale aantal apparaten (LONdeelnemers) bestaande uit ketelcircuit- en CV-circuitregelingen bedraagt 30. Ondersteunde warmtegeneratoren Actuele lijst van ondersteunde warmtegeneratoren, zie online-help Vitodata 100 ( Montage IP-netwerk DSL-router met een vrije LAN-aansluiting (door installateur te verzorgen). Internetaansluiting met flatrate (tijden datavolumes van onafhankelijk totaaltarief) met hoge beschikbaarheid; dat wil zeggen: de Vitocom 100 is permanent met de Vitodata Server verbonden. Dynamische IP-adressering (DHCP) in het netwerk (LAN), vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur laten controleren, eventueel instellen. Routing- en veiligheidsparameter in het IP-netwerk (LAN) zodanig vastleggen, dat poort 80 en poort 443 zijn vrijgegeven voor rechtstreekse uitgaande verbindingen, vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur laten controleren, eventueel instellen. In bedrijf bouwt Vitocom 100 een veilige internetverbinding met de Vitodata server op. Verbindingen van de Vitocom 100 met andere servers zijn niet mogelijk. Gebruikersaccount aan de Vitodata server Voor het gebruik van een Vitocom 100 is een geldig gebruikeraccount aan de Vitodata server vereist, ook voor het gebruik van de Vitotrol App. De registrering hiervoor vindt plaats hetzij via de Vitodata 100 bedieningsinterface of via de Vitotrol App (zie pagina 24). 7

8 Montagevoorbereiding Systeemvereisten (vervolg) Bedieningsapparaat voor Vitotrol App Aanbevolen mobiel eindtoestel (besturingssysteem, zie App Store): iphone 4 en iphone 4S ipad en ipad2 ipod Touch met Retina Display Bedieningsapparaat voor Vitodata 100 bedieningsinterface Computer met volgende uitrusting: Besturingssysteem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Webbrowser Microsoft Internet Explorer, versie 8.0 of Mozilla Firefox, versie 3.0 Actieve internetverbinding Melddoelen Eindtoestel (bijvoorbeeld computer) voor het ontvangen van . Mobiele telefoon voor het ontvangen van SMS (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ). Telefax voor het ontvangen van fax (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ). 8

9 Montagevoorbereiding Bediening met Vitotrol App Voor de afstandsbediening van Viessmann CV-installaties met Vitotronic regelingen via IP-netwerken. B C E D H A F G Montage A Warmtegenerator met regeling (zie pagina 7) B LON-verbindingskabel C Vitocom 100 D IP-netwerk (door installateur te verzorgen) E DSL-router (door installateur te verzorgen) F Veilige internetverbinding met de Vitodata server G Vitodata server H Mobiel eindtoestel (zie pagina 8) met Vitotrol App: Afstandsbediening van de CVinstallatie Meldingen opvragen. Functies Vitotrol App bedieningsfuncties Gewenste temperatuurwaarden instellen. Werkingsprogramma's instellen. Bedrijfstoestanden en temperaturen opvragen. Met de Vitotrol App kan de gebruiker met een eindtoestel slechts toegang nemen tot één installatie. Meer informatie over de Vitotrol App, zie Meldingen doorsturen Op de CV-installatie wachtende meldingen (bijvoorbeeld sensor- of branderstoringen) worden via LON overgedragen aan de Vitocom 100. De Vitocom 100 draagt deze meldingen over aan de Vitodata server. De Vitotrol App vraagt de status van de CV-installatie cyclisch op en geeft de meldingen weer. 9

10 Montagevoorbereiding Bediening met Vitotrol App (vervolg) Meldingen van de CV-installatie worden uitsluitend weergegeven, wanneer de Vitotrol App actief is op het mobiele eindtoestel. Inhoud van de meldingen Type melding Meldingscode Meldtekst Montage- en servicehandleiding warmtegenerator Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat Voor de afstandsbediening van Viessmann CV-installaties met Vitotronic regelingen via IP-netwerken. B C E D H A F K G L A Warmtegenerator met regeling (zie pagina 7) B LON-verbindingskabel C Vitocom 100 D IP-netwerk (door installateur te verzorgen) E DSL-router (door installateur te verzorgen) F Veilige internetverbinding met de Vitodata server G Vitodata server, registratie en aanmelding via H Computer: Afstandsbediening van de CVinstallatie via Vitodata 100 bedieningsinterface Ontvangst van meldingen via K Telefax voor het ontvangen van meldingen (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ) 10

11 Montagevoorbereiding Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat (vervolg) L Mobiele telefoon voor het ontvangen van meldingen via SMS (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ) Functies Vitodata 100 bedieningsfuncties Gewenste temperatuurwaarden, hellingshoek en niveau van de stooklijn instellen. Werkingsprogramma's, vakantieprogramma's en schakeltijden instellen. Party- of spaarwerking instellen. Bedrijfstoestanden en temperaturen opvragen. Meldingen doorsturen Op de CV-installatie wachtende meldingen (bijvoorbeeld sensor- of branderstoringen) worden via LON overgedragen aan de Vitocom 100. De Vitocom 100 draagt deze meldingen over aan de Vitodata server. Op de Vitodata 100 bedieningsinterface kunnen de meldingen worden weergegeven. Wanneer op de Vitodata server melddoelen ( , fax, SMS) zijn ingevoerd, worden de meldingen automatisch doorgestuurd aan deze melddoelen. Voor het doorsturen van meldingen per fax of SMS is de internetservice Vitodata 100 storingsmanagement vereist (meegeleverd met de Vitocom 100, voor 3 jaar gratis). Inhoud van de meldingen datum en tijd Installatienaam Meldtekst Storingscode Installatiestatus Montage- en servicehandleiding warmtegenerator Montage 11

12 Montagevoorbereiding Netwerkinstellingen controleren Volgende instellingen op de DSL-router laten controleren door een vakman, eventueel laten aanpassen: Dynamische IP-adressering (DHCP) moet actief zijn. Poort 80 en poort 443 moeten zijn vrijgegeven voor uitgaande verbindingen. 12

13 Montageverloop Voortgangoverzicht Afloop Verantwoordelijke Pagina Montage 1 Systeemvereisten controleren. CV-installateur / ITvakman 7 2 Muurbeugel monteren. Verwarmingsfirma Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren. Vitocom 100 op de Vitotronic regeling Verwarmingsfirma Verwarmingsfirma Zie montagehandleiding communicatiemodule aansluiten. 5 Vitocom 100 op de Vitodens 3..., type Installatiebeheerder 17 B3... aansluiten. 6 Vitocom 100 op het netwerk (LAN) CV-installateur / ITvakman 18 aansluiten. 7 Vitocom 100 in de wandbeugel Verwarmingsfirma 19 plaatsen. 8 Aansluiting op het net Verwarmingsfirma 19 Inwerkingstelling 9 Vitocom 100 inschakelen. Verwarmingsfirma LON-verbinding naar de Vitotronic Verwarmingsfirma 23 regeling controleren. 11 Gebruiker registreren en CV-installatie instellen. CV-installateur / installatiebeheerder Bediening met Vitotrol App 24 Bediening met Vitodata 100 bedieningsinterface Storing aan de CV-installatie activeren en meldwezen controleren. Verwarmingsfirma 26 Montage Muurbeugel monteren! Opgelet De installatieplek moet droog en vorstvrij zijn. Een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 ºC garanderen. Bij de keuze van de montageplaats de kabellengten (meegeleverd) in acht nemen. 13

14 Montageverloop Muurbeugel monteren (vervolg) Aansluitkabels LAN-verbindingskabel (door installateur te realiseren verlenging door IT-vakman mogelijk) LON-verbindingskabel, rood (verlenging met accessoires mogelijk, zie montagehandleiding) Aansluitkabel stekkeradapter Lengte 2 m 7 m ca. 1,9 m 14

15 Montageverloop Afdekking eraf halen Montage in omgekeerde volgorde. Overzicht van de aansluitingen! $ ) aö Montage! Aansluiting stekkeradapter, 5 V, binnen +, buiten, minstens 1,6 A (zie pagina 22) Service-interface: Door installateur niets laten aansluiten! 15

16 Montageverloop Overzicht van de aansluitingen (vervolg) $ Aansluiting RJ 45 voor LAN-verbindingskabel naar DSL-router (zie pagina 18 en Betekenis van de weergaven zie pagina 21) ) LON-afsluitweerstand, in de aflevertoestand actief (positie van de schakelaar links, niet verstellen) aö Aansluiting RJ 45 voor LON-verbindingskabel (rood) naar de Vitotronic regeling (zie montagehandleiding communicatiemodule) Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren Montagehandleiding communicatiemodule Vitocom 100 op de Vitotronic regeling aansluiten Montagehandleiding communicatiemodule 16

17 Montageverloop Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten Vitodens 300-W, type B3HA A 1. Leiding met LON-koppeling RJ 45 A naar onderen uit regelingsdrager trekken. 2. LON-verbindingskabel op de LONkoppeling van de Vitodens en op de LON-aansluiting aö van de Vitocom 100 aansluiten. Vitodens 333-F, type B3TA en Vitodens 343-F, type B3UA De LON-koppeling A kan links of rechts, maar ook onder de zijdelingse doorvoeropeningen zijn aangebracht. Montage 17

18 Montageverloop Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten (vervolg) A LON-verbindingskabel op de LON-koppeling van de Vitodens en op de LONaansluiting aö van de Vitocom 100 aansluiten. Op het netwerk (LAN) aansluiten 1. LAN-verbindingskabel op de LANaansluiting $ van de Vitocom 100 insteken. 2. Vrije einde van de LAN-verbindingskabel op een LAN-aansluiting van de DSL-router of de door de installateur te verzorgen netwerkinstallatie insteken. Documentatie DSL-router (door installateur te verzorgen) 18

19 Montageverloop Vitocom 100 in de wandbeugel plaatsen Netaansluiting Zie hoofdstuk Vitocom 100 inschakelen op pagina 22. Montage 19

20 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen Zonder kap Afdekking eraf halen, zie pagina 15. A A Typeplaatje T1 Onderhoudsknop (zie pagina 27) T2 Zonder functie T3 LON-knop, uitsluitend bij opname van de Vitocom 100 in GLT-systemen (service-pin verzenden). T4 Reset-knop (zie pagina 28) 1 LON-indicatie (groene LED) 2 Zonder functie 3 IP-verbindingsstatus (groene en gele LED) 4 Weergave van de bedrijfstoestand (groene en rode LED) 5 Weergave gegevensoverdracht service-interface (groene LED) 20

21 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen (vervolg) Met afdekking T1 Onderhoudsknop (zie pagina 27) 3 IP-verbindingsstatus (groene en gele LED) 4 Weergave van de bedrijfstoestand (groene en rode LED) 3 4 T1 Betekenis van de weergaven LON-service-indicatie 1 Knippert groen LON-deelnemerscontrole geslaagd (zie pagina 23). IP-verbindingsstatus 3 Knippert geel / brandt geel Brandt groen Knippert groen Verbindingsopbouw (zie pagina 22) of verbindingsstoring (zie pagina 29) naar de DSL-Router (DHCP-server), naar het internet of naar de Vitodata server. Verbinding met de Vitodata server opgebouwd. Gegevensoverdracht tussen Vitocom 100 en Vitodata server actief. Weergave van de bedrijfstoestand 4 Brandt rood Onderhoud actief (zie pagina 27). Knippert rood Storing in de CV-installatie. Knippert langer dan Storing bij de initialisering van de Vitocom 100 (zie pagina 29). 3 minuten groen Brandt groen Normaal bedrijf, geen storing in de CV-installatie en Vitocom 100. Service 21

22 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen (vervolg) Knippert groen Knippert snel groen Vitocom 100 wordt geïnitialiseerd, na het insteken van het netdeel of het indrukken van de reset-knop. Software-update wordt geïnstalleerd. Het toestel mag niet van het lichtnet worden losgemaakt. Vitocom 100 inschakelen! Opgelet Wanneer de aansluitwaarden van het netdeel niet geschikt zijn voor de vermogensopname van de Vitocom 100, kan dit leiden tot bedrijfsstoringen en schade aan het netdeel of aan de Vitocom 100. Uitsluitend de meegeleverde stekkeradapter gebruiken. 1. Stekker kleinspanningszijde van de meegeleverde stekkeradapter aan de aansluiting! (zie pagina 15) van de Vitocom 100 insteken. 2. Stekkeradapter in geaard stopcontact 230 V~ steken. Vitocom 100 wordt geïnitialiseerd (zie Initialisering ). Initialisering Bij de initialisering van de Vitocom 100 lopen de volgende processen na elkaar af: 1. Vitocom 100 start en laadt de interne bedrijfssoftware De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert groen na uiterlijk 40 s. Na enkele minuten brandt de weergave van de bedrijfstoestand 4 groen. 2. Verbinden met Vitodata server De weergave IP-verbindingsstatus 3 (zie pagina 20) geeft het verloop van de verbindingsopbouw weer: Knippert langzaam geel: Vitocom 100 wordt in het door de installateur te verzorgen IP-netwerk opgenomen (IP-adres van de DHCP-server betrekken). Knippert snel geel: Internetverbinding wordt opgebouwd. Brandt geel: Verbinding met de Vitodata server wordt opgebouwd. Brandt groen: Veilige verbinding met de Vitodata server is opgebouwd. 22

23 Inbedrijfstelling Vitocom 100 inschakelen (vervolg) 3. Met Vitotronic regeling via LON verbinden De Vitocom 100 legt een lijst van alle LON-deelnemers aan. De verbindingsopbouw via het LONsysteem kan enige minuten duren. Initialisering niet geslaagd Wanneer bij de initialisering een storing optreedt, geven de overeenkomstige LED-indicaties dit weer. Voor maatregelen voor het verhelpen van storingen, zie pagina 29. Initialisering geslaagd De Vitocom 100 is bedrijfsgereed. De LED-indicaties weergave van de bedrijfstoestand 4 en IP-verbindingsstatus 3 branden groen. LON-verbinding naar de Vitotronic regeling controleren Voor het controleren van de LON-verbinding LON-deelnemerscontrole aan de Vitotronic regeling verrichten. Voorwaarden: De Vitocom 100 is via LON op de Vitotronic regeling aangesloten. alle toestellen zijn ingeschakeld. Voor de Vitotronic regelingen zijn LON-deelnemersnummer toegekend. De Vitotronic regeling is foutmanager. De Vitocom 100 heeft het LON-deelnemersnummer 99 (niet veranderbaar). Wanneer de deelnemerscontrole succesvol was, knippert de LON-serviceindicatie 1 groen (zie pagina 20) op de Vitocom 100 voor circa 1 min en in het display van de Vitotronic wordt Check OK weergegeven. Service Verrichting deelnemerscontrole Montage- en servicehandleiding warmtegenerator of Serviceaanwijzing Vitotronicregeling 23

24 Inbedrijfstelling LON-verbinding naar de Vitotronic regeling (vervolg) LON-deelnemerslijst actualiseren In de volgende gevallen moet de LONddeelnemerslijst in de Vitocom 100 worden geactualiseerd: Nieuwe LON-deelnemer aanwezig. LON-deelnemer werd verwijderd. Bij een aanwezige deelnemer wordt de communicatiemodule LON verwisseld. Voor het actualiseren van de LON-deelnemerslijst reset-knop T4 (zie pagina 20) circa 10 s indrukken. Wanneer de reset-knop circa 30 s wordt ingedrukt, wordt de Vitocom 100 teruggesteld naar de aflevertoestand. Gebruiker registreren en CV-installatie instellen Voor de bediening van de CV-installatie via de Vitodata 100 bedieningsinterface en de Vitotrol App moet een gebruikersaccount op de Vitodata server worden gemaakt en de CV-installatie worden ingesteld. Hiervoor eenmalige gebruikersregistratie verrichten. Over Vitotrol App 1. Vitotrol App starten. 2. Toegang instellen indrukken en alle velden van het registratieformulier invullen. Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in (minstens zes tekens: a..z, A..Z, 0..9) en deze bevestigen in het veld Wachtwoord nogmaals invoeren. Fabricagegegevens aan het typeplaatje van de Vitocom 100 ontnemen (zie pagina 20). 3. Registreren indrukken. Er wordt een (onderwerp: Uw aanmelding bij Vitodata 100 ) met een activeringslink naar het vooraf ingevoerde adres verzonden. 4. De in binnenkomende post openen en voor het voltooien van de registratie de daarin aanwezige activeringslink volgen. Het gebruikersaccount en de installatie zijn volledig ingesteld. 24

25 Inbedrijfstelling Gebruiker registreren en CV-installatie (vervolg) 5. In Vitotrol App Aanmelden indrukken en met de volgende toegangsgegevens aanmelden: Gebruikersnaam: aangegeven E- mailadres Wachtwoord: aangegeven wachtwoord Online-hulp Vitotrol App Met de aangegeven toegangsgegevens is ook een aanmelding via de Vitodata 100 bedieningsinterface mogelijk. U kunt de CV-installatie via de Vitotrol App bedienen. Via Vitodata 100 bedieningsinterface ( Datacommunicatie 1. Met internetbrowser openen. 2. Op de startpagina Registreren indrukken en alle velden van het registratieformulier invullen. Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in (minstens zes tekens: a..z, A..Z, 0..9) en deze bevestigen in het veld Wachtwoord nogmaals invoeren. 3. Verder indrukken. 4. Bevestigingscode van de weergegeven grafiek aflezen en invoeren. Gebruiksvoorwaarden met haakje accepteren. 6. De in binnenkomende post openen en voor het voltooien van de registratie de daarin aanwezige activeringslink volgen. De gebruikersregistratie is afgesloten. Het gebruikersaccount is volledig ingesteld. CV-installatie instellen 1. Met internetbrowser openen en op de Vitodata Server aanmelden. Gebruikersnaam: Wachtwoord: aangegeven adres aangegeven wachtwoord Service 5. Registreren indrukken. Er wordt een (onderwerp: Uw aanmelding bij Vitodata 100 ) met een activeringslink naar het vooraf ingevoerde adres verzonden. 25

26 Inbedrijfstelling Gebruiker registreren en CV-installatie (vervolg) 2. Nieuwe installatie instellen selecteren, installatietype Vitocom 100, type LAN1 selecteren en Fabricagegegevens invoeren. Online-hulp Vitodata 100 De fabricagegegevens aan het typeplaatje van de Vitocom 100 ontnemen (zie pagina 20). Functiecontrole 1. Storing in de CV-installatie simuleren, bijvoorbeeld sensorstoring. Servicehandleiding warmtegenerator 2. Controleer het volgende: De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert groen. De storingsmelding wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. Het verhelpen van een storing wordt bevestigd door een melding. Als de storing niet wordt verholpen, wordt op de volgende drie dagen een herhalingsmelding verzonden. 26

27 Servicefuncties Onderhoud activeren Met deze functie wordt de overdracht van meldingen van de CV-installatie naar de Vitodata Server onderdrukt, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden. 1. Vóór onderhoudswerkzaamheden aan de CV-installatie de onderhoudsknop kort (circa 1 s) indrukken. De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert rood. De melding Onderhoudsknop geactiveerd wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. 2. Wanneer het onderhoud is verricht, nogmaals de onderhoudsknop kort indrukken (circa 1 s). De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) verandert van rood naar groen (indien er geen storing in de CV-installatie aanwezig is). De melding Onderhoudsknop gedeactiveerd wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. De onderhoudsfunctie wordt na 8 h automatisch teruggesteld. Wanneer de onderhoudsknop bij onderhoudswerkzaamheden niet wordt ingedrukt, kan afhankelijk van de activiteit een storingsmelding worden verzonden. Regelmatige functiecontrole De werking van de meldkanalen moet regelmatig worden gecontroleerd (zie functiecontrole op pagina 26). Service 27

28 Servicefuncties Toestand bij levering herstellen Druk de resetknop T4 (zie pagina 20) zo lang in (circa 30 s), tot de weergave van de bedrijfstoestand 4 en weergave van de IP-verbindingsstatus 3 activeren. De volgende processen worden verricht: LON-deelnemerslijst van de Vitocom 100 wordt geactualiseerd. Vitocom 100 wordt nogmaals geïnitialiseerd (zie pagina 22). 28

29 Storingen oplossen Maatregelen voor het verhelpen van storingen Storingen aan de Vitocom 100 worden door verschillende LED-indicaties (zie pagina 20) gemeld. Storingen met LED-indicatie Soort storing en maatregelen IP-verbindingsstatus 3 Knippert langzaam geel IP-adres kon niet worden ontvangen. LAN-verbindingskabel controleren Op de router controleren, of DHCP is ingesteld, andere netwerkinstellingen controleren. Eventueel Vitocom 100 vervangen. Knippert snel geel IP-adres ontvangen, maar geen internetverbinding Internetverbinding met andere LAN-deelnemers (bijvoorbeeld laptop) controleren. Wanneer ook met andere LAN-deelnemers geen internetverbinding mogelijk is, netwerkinstellingen aan de DSL-router laten controleren door IT-monteur. Brandt geel Internetverbinding aanwezig, maar Vitodata Server niet bereikbaar. Stekkeradapter eenmaal eruit trekken en na circa 15 s er weer insteken. Verbindingspoging wordt herhaald (zie pagina 22). Weergave van de bedrijfstoestand 4 Knippert langer dan 3 minuten groen Storing bij de initialisering van de Vitocom 100 Stekkeradapter eruit trekken en na circa 15 s er weer insteken. Eventueel Vitocom 100 vervangen. Storingen zonder LED-indicatie Storing Alle indicaties aan de Vitocom 100 zijn uit. De meldingen worden in de Vitotrol App weergegeven, maar niet aan de melddoelen verzonden. De Vitocom 100 meldt Deelnemer uitval. Maatregelen Netaansluiting van de Vitocom 100 De configuratie van de melddoelen in Vitodata 100 controleren. LON-verbindingskabels controleren. Service 29

30 Onderdelenlijsten Onderdelen bestellen De volgende gegevens zijn nodig: Fabricagenummer (zie typeplaatje Vitocom 100 A) Positienummer van het onderdeel (in deze onderdelenlijst) Courante onderdelen zijn in de plaatselijke vakhandel verkrijgbaar. Onderdelen 0001 Vitocom Behuizing 0003 Communicatiemodule LON 0004 LAN-verbindingskabel 0005 LON-verbindingskabel, rood 0006 Stekkeradapter 30

31 Onderdelenlijsten Onderdelen (vervolg) A Service A Typeplaatje Vitocom 100 (onder de afdekking) 31

32 Technische gegevens Technische gegevens Vitocom 100, type LAN1 Bedrijfsspanning 5 V Nominale stroomsterkte 1,6 A Opgenomen vermogen 8 W Beschermingsklasse II Beschermingsgraad IP 30 conform EN Toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking 0 tot +55 C Gebruik in woningen en verwarmde ruimtes (normale omgevingsvoorwaarden) bij opslag en transport 20 tot +85 C Stekkeradapter Nominale spanning 100 tot 240 V~ Nominale frequentie 50 / 60 Hz Nominale stroomsterkte 0,25 A Uitgangsspanning 5 V Uitgangsstroom 1,6 A Beschermingsklasse II Toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking 0 tot +40 C bij opslag en transport -40 tot +70 C 32

33 Verklaringen Conformiteitsverklaring Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product Vitocom 100, type LAN1 met de volgende normen overeenstemt: EN EN EN EN EN EN EN EN EN Dit product wordt met _ gekenmerkt volgens de bepalingen in de volgende richtlijnen: 2006/95/EG 2004/108/EG Allendorf, 04 oktober 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG ppa. Manfred Sommer Service 33

34 Index Index A Aansluiting op de Vitotronic regeling...13, 16 op het netwerk (LAN)...13, 18 stekkeradapter...15 Aansluitingen...15 Aansluitkabel stekkeradapter...14 Aansluitwaarden stekkeradapter...22 Aansprakelijkheid...6 Activeringslink...24, 25 Afstandsbediening...9, 10 Afstandsbewaking...9, 10 Algemene leveringsvoorwaarden...25 Algemene verkoopvoorwaarden...6 B Bediening met Vitodata 100 bedieningsinterface...10 met Vitotrol App...9 Bedieningsapparaat voor Vitodata 100 bedieningsinterface...8 voor Vitotrol App...8 Bedieningselementen...20 bedieningsinterface...6 Bedieningsinterface Vitodata Bedrijfssoftware...22 Bedrijfsspanning...32 Bedrijfstoestand opvragen...9, 11 Bedrijfszekerheid...6 Beschermingsgraad...32 Beschermingsklasse...32 Besturingssysteem...8 Bevestigingscode...25 Browser...8 C Cascaderegeling...7 Communicatiemodule LON...24 Communicatiemodule monteren..13, 16 CV-installatie instellen...13, 24, 25 D Ddeelnemerslijst...24 Deelnemerscontrole...23 Deelnemerslijst...28 DHCP...7, 12, 29 DSL-router...7, 9, 12 Dynamische IP-adressering...7 E F Fabricagenummer...30 Fax...10 Faxontvangst...8 Foutmanager...23 Functiecontrole...26, 29 Functies met Vitodata met Vitotrol App...9 G Gebruiker registreren...13, 24 Gebruikersaccount...7 Gebruikersnaam voor Vitotrol App...25 Gewenste temperatuurwaarde...9, 11 H HTTPS-protocol...9, 10 I Inbedrijfstelling...20 Indicators...20 Initialisering...22, 23 Installatie instellen...13, 24, 25 Installatie met één ketel...7 Installatieplek...13 Internetbrowser...8 Internettoegang...6 Internetverbinding opbouwen...22 ipad...8 IP-adres

VIESMANN. Montage- en serviceaanwijzing VITODENS 100-W. voor de vakman

VIESMANN. Montage- en serviceaanwijzing VITODENS 100-W. voor de vakman Montage- en serviceaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitodens 100-W Type WB1C, 6,5 tot 35,0 kw Condenserende gasketel als wandtoestel Uitvoering op aardgas en vloeibaar gas Geldigheidsaanwijzingen zie

Nadere informatie

VIESMANN. Montage- en serviceaanwijzing VITODENS 222-F. voor de vakman

VIESMANN. Montage- en serviceaanwijzing VITODENS 222-F. voor de vakman Montage- en serviceaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitodens 222-F Type FS2B Condenserende HR-compactketel op gas 4,8 tot 35 kw, uitvoering op aardgas en vloeibaar gas Auf deutsch erhältlich! Geldigheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding

Montage- en bedieningshandleiding Montage- en bedieningshandleiding Ethernet-interface voor WRS-K (Vertaling van het orgineel) Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 Fax +49-8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Fronius Datalogger Web

Fronius Datalogger Web / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Datalogger Web NL Gebruiksaanwijzing Controle van de installaties 42,0426,0064,NL 005-04042013 0 Geachte lezer, NL Inleiding

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Installatie, configuratie en bediening. FRITZ!Box

Installatie, configuratie en bediening. FRITZ!Box Installatie, configuratie en bediening FRITZ!Box Fon WLAN 7340 Juridische aanwijzingen FRITZ!Box Fon WLAN 7340 Deze documentatie en de bijbehorende programma s (software) zijn auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV Wireless N

devolo dlan 200 AV Wireless N devolo dlan 200 AV Wireless N 2011 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo

Nadere informatie

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) 02032012 FUAA10011 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de

Nadere informatie

Belgacom Forum 522. Montage en in gebruik nemen. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 522. Montage en in gebruik nemen. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 522 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung

FRITZ!Box 7360. Installatie en bedienung FRITZ!Box 7360 Installatie en bedienung Inhoudsopgave Symbolen en markeringen........................ 7 1 De FRITZ!Box 7360.............................. 8 2 Aansluitingen, knoppen en leds...................

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

1 Algemene instructies 5

1 Algemene instructies 5 Inhoud Inhoud 1 Algemene instructies 5 2 Bediening met de webbrowser op het eigen netwerk 6 2.1 Vereisten 6 2.2 Overzicht 7 2.2.1 Navigatieoverzicht 7 2.2.2 Startpagina 8 2.3 Opbrengstgegevens oproepen

Nadere informatie

Belgacom Forum 525/526

Belgacom Forum 525/526 Belgacom Forum 525/526 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD

MELCloud. Gebruikershandleiding. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD LIVING Environment Systems MELCloud Gebruikershandleiding Mobiele app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MELCLOUD MELCloud Inhoud 1 Toegang tot MELCloud 03 1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding HiPath 2000 V1.0 Installatiehandleiding Uitsluitend voor intern gebruik bktoc.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie.................................................. 1-1 1.1 Inleiding............................................................

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie