VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCOM 100. voor de vakman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCOM 100. voor de vakman"

Transcriptie

1 Montage- en servicehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocom 100 type LAN1 Communicatie-interface voor afstandsbewaking en -bediening van CV-installaties via het internet, voor de volgende bedieningsinterfaces: Vitotrol App Vitodata 100 (www.vitodata100.com) Geldigheidsverwijzing zie laatste pagina VITOCOM /2012 Bewaren a.u.b.!

2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter voorkoming van lichamelijk letsel en materiële schade. Toelichting bij veiligheidsvoorschriften Gevaar Dit teken waarschuwt voor persoonlijk letsel.! Opgelet Dit teken waarschuwt voor materiële schade en schade aan het milieu. Gegevens met het woord "" bevatten aanvullende informatie. Doelgroep Deze handleiding is alleen bedoeld voor erkende installateurs. Werkzaamheden aan gasinstallaties mogen alleen door bevoegde installateurs worden uitgevoerd. Elektrische werkzaamheden mogen alleen door bevoegde elektromonteurs worden uitgevoerd. De eerste inbedrijfstelling moet door de installateur van de installatie of een door hem aangewezen vakman plaatsvinden. Voorschriften Let bij de werkzaamheden op de ARBO voorschriften, de wettelijke voorschriften inzake milieubescherming, Wat te doen bij een gaslucht Gevaar Ontsnappend gas kan explosies veroorzaken met zeer ernstige verwondingen als gevolg. Niet roken! Vermijd open vuur en vonkvorming. Nooit schakelaars van verlichting en elektrische toestellen bedienen. Gasafsluitkraan sluiten. Ramen en deuren openzetten. Personen verwijderen uit de gevarenzone. Het energiebedrijf buiten het gebouw waarschuwen. Wat te doen bij een rookgaslucht Gevaar Rookgassen kunnen levensbedreigende vergiftiging veroorzaken. Installatie spanningsvrij schakelen. Open ramen en deuren (buiten). Deuren van woonverblijven sluiten. Werkzaamheden aan de installatie Installatie spanningsvrij schakelen. Installatie beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Bij gas als brandstof de gastoevoer afsluiten en beveiligen tegen onverhoeds openen. 2

3 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften (vervolg) Herstelwerkzaamheden Opgelet! De reparatie van onderdelen met een veiligheidstechnische functie brengt de veilige werking van de installatie in gevaar. Defecte onderdelen moeten door orginele onderdelen van Viessmann worden vervangen. Accessoires, en reserve-onderdelen Opgelet! Reserve-onderdelen en slijtende onderdelen die niet samen met de verwarmingsinstallatie zijn gekeurd, kunnen de werking van de installatie nadelig beïnvloeden. Het monteren van niet-toegelaten onderdelen en het uitvoeren van niet-goedgekeurde wijzigingen en montages kunnen de veiligheid in gevaar brengen en de garantie beperken. Bij vervanging uitsluitend originele reserve-onderdelen van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde reserve-onderdelen gebruiken. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Montagehandleiding Bedrijfsveiligheid en aansprakelijkheid Bedrijfsveiligheid... 6 Aansprakelijkheid... 6 Montagevoorbereiding Systeemvereisten... 7 Bediening met Vitotrol App... 9 Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat Netwerkinstellingen controleren Montageverloop Voortgangoverzicht Muurbeugel monteren Afdekking eraf halen Overzicht van de aansluitingen Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren Vitocom 100 op de Vitotronic regeling aansluiten Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten Op het netwerk (LAN) aansluiten Vitocom 100 in de wandbeugel plaatsen Netaansluiting Servicehandleiding Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen Vitocom 100 inschakelen LON-verbinding naar de Vitotronic regeling controleren Gebruiker registreren en CV-installatie instellen Functiecontrole Servicefuncties Onderhoud activeren Regelmatige functiecontrole Toestand bij levering herstellen Storingen oplossen Maatregelen voor het verhelpen van storingen Onderdelenlijsten Onderdelen bestellen Onderdelen

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave (vervolg) Technische gegevens Verklaringen Conformiteitsverklaring Index

6 Bedrijfsveiligheid en aansprakelijkheid Bedrijfsveiligheid! Opgelet De Vitocom 100 vormt de communicatie via het internet tussen de aangesloten Vitotronic regeling en de bedieningsinterfaces, bijvoorbeeld Vitodata 100 of Vitotrol App. Technische details bij de bedienfuncties en de overgedragen meldingen moet u ontnemen aan de montage- en servicehandleidingen van de Vitotronic regeling of de warmtegenerator. Afhankelijk van het bedieningsoppervlak is de functieomvang van de Vitocom 100 verschillend. De betreffende functieomvang staat uitsluitend dan ter beschikking, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: De Vitotronic regelingen en de Vitocom 100 moeten correct aangesloten en geconfigureerd zijn. De Vitocom 100 is via een DSL-router met het internet verbonden. De internettoegang moet altijd ter beschikking staan. De gebruikersregistratie is verricht (zie pagina 24). Voor het verzenden van meldingen via Vitodata 100 moeten de melddoelen in de Vitodata server correct zijn ingesteld. Om ook bij stroomuitval meldingen te kunnen verzenden, adviseren wij de voedingsspanning van de Vitocom 100 en de DSL-router via een USV te realiseren. De CV-installatie en de werking van de meldkanalen moeten regelmatig worden gecontroleerd. voor meer bedrijfszekerheid van de verwarmingsinstallatie adviseren wij aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld vorstbescherming of bescherming tegen waterschade. Aansprakelijkheid Viessmann is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, niet geslaagde besparingen, directe of indirecte vervolgschade die het gevolg zijn van het gebruik van de Vitocom 100, de Vitodata Internet-Services of van de software alsmede voor schade door ondeskundig gebruik. De Algemene verkoopvoorwaarden van Viessmann gelden zoals vermeld in de actuele Viessmann-prijslijsten. SMS- en diensten zijn diensten van netbeheerders waarvoor Viessmann niet verantwoordelijk is. In die gevallen gelden de bedrijfsvoorwaarden van de betreffende netbeheerder. 6

7 Montagevoorbereiding Systeemvereisten CV-installatie De Vitocom 100, type LAN1 is toepasbaar voor een installatie met één ketel met Vitotronic regeling met of zonder nageschakelde CV-circuits. Het maximale aantal apparaten (LONdeelnemers) bestaande uit ketelcircuit- en CV-circuitregelingen bedraagt 30. Ondersteunde warmtegeneratoren Actuele lijst van ondersteunde warmtegeneratoren, zie online-help Vitodata 100 ( Montage IP-netwerk DSL-router met een vrije LAN-aansluiting (door installateur te verzorgen). Internetaansluiting met flatrate (tijden datavolumes van onafhankelijk totaaltarief) met hoge beschikbaarheid; dat wil zeggen: de Vitocom 100 is permanent met de Vitodata Server verbonden. Dynamische IP-adressering (DHCP) in het netwerk (LAN), vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur laten controleren, eventueel instellen. Routing- en veiligheidsparameter in het IP-netwerk (LAN) zodanig vastleggen, dat poort 80 en poort 443 zijn vrijgegeven voor rechtstreekse uitgaande verbindingen, vóór inbedrijfstelling bij inbouw door IT-monteur laten controleren, eventueel instellen. In bedrijf bouwt Vitocom 100 een veilige internetverbinding met de Vitodata server op. Verbindingen van de Vitocom 100 met andere servers zijn niet mogelijk. Gebruikersaccount aan de Vitodata server Voor het gebruik van een Vitocom 100 is een geldig gebruikeraccount aan de Vitodata server vereist, ook voor het gebruik van de Vitotrol App. De registrering hiervoor vindt plaats hetzij via de Vitodata 100 bedieningsinterface of via de Vitotrol App (zie pagina 24). 7

8 Montagevoorbereiding Systeemvereisten (vervolg) Bedieningsapparaat voor Vitotrol App Aanbevolen mobiel eindtoestel (besturingssysteem, zie App Store): iphone 4 en iphone 4S ipad en ipad2 ipod Touch met Retina Display Bedieningsapparaat voor Vitodata 100 bedieningsinterface Computer met volgende uitrusting: Besturingssysteem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Webbrowser Microsoft Internet Explorer, versie 8.0 of Mozilla Firefox, versie 3.0 Actieve internetverbinding Melddoelen Eindtoestel (bijvoorbeeld computer) voor het ontvangen van . Mobiele telefoon voor het ontvangen van SMS (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ). Telefax voor het ontvangen van fax (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ). 8

9 Montagevoorbereiding Bediening met Vitotrol App Voor de afstandsbediening van Viessmann CV-installaties met Vitotronic regelingen via IP-netwerken. B C E D H A F G Montage A Warmtegenerator met regeling (zie pagina 7) B LON-verbindingskabel C Vitocom 100 D IP-netwerk (door installateur te verzorgen) E DSL-router (door installateur te verzorgen) F Veilige internetverbinding met de Vitodata server G Vitodata server H Mobiel eindtoestel (zie pagina 8) met Vitotrol App: Afstandsbediening van de CVinstallatie Meldingen opvragen. Functies Vitotrol App bedieningsfuncties Gewenste temperatuurwaarden instellen. Werkingsprogramma's instellen. Bedrijfstoestanden en temperaturen opvragen. Met de Vitotrol App kan de gebruiker met een eindtoestel slechts toegang nemen tot één installatie. Meer informatie over de Vitotrol App, zie Meldingen doorsturen Op de CV-installatie wachtende meldingen (bijvoorbeeld sensor- of branderstoringen) worden via LON overgedragen aan de Vitocom 100. De Vitocom 100 draagt deze meldingen over aan de Vitodata server. De Vitotrol App vraagt de status van de CV-installatie cyclisch op en geeft de meldingen weer. 9

10 Montagevoorbereiding Bediening met Vitotrol App (vervolg) Meldingen van de CV-installatie worden uitsluitend weergegeven, wanneer de Vitotrol App actief is op het mobiele eindtoestel. Inhoud van de meldingen Type melding Meldingscode Meldtekst Montage- en servicehandleiding warmtegenerator Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat Voor de afstandsbediening van Viessmann CV-installaties met Vitotronic regelingen via IP-netwerken. B C E D H A F K G L A Warmtegenerator met regeling (zie pagina 7) B LON-verbindingskabel C Vitocom 100 D IP-netwerk (door installateur te verzorgen) E DSL-router (door installateur te verzorgen) F Veilige internetverbinding met de Vitodata server G Vitodata server, registratie en aanmelding via H Computer: Afstandsbediening van de CVinstallatie via Vitodata 100 bedieningsinterface Ontvangst van meldingen via K Telefax voor het ontvangen van meldingen (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ) 10

11 Montagevoorbereiding Bediening met Vitodata 100 bedieningsapparaat (vervolg) L Mobiele telefoon voor het ontvangen van meldingen via SMS (uitsluitend met internetservice Vitodata 100 storingsmanagement ) Functies Vitodata 100 bedieningsfuncties Gewenste temperatuurwaarden, hellingshoek en niveau van de stooklijn instellen. Werkingsprogramma's, vakantieprogramma's en schakeltijden instellen. Party- of spaarwerking instellen. Bedrijfstoestanden en temperaturen opvragen. Meldingen doorsturen Op de CV-installatie wachtende meldingen (bijvoorbeeld sensor- of branderstoringen) worden via LON overgedragen aan de Vitocom 100. De Vitocom 100 draagt deze meldingen over aan de Vitodata server. Op de Vitodata 100 bedieningsinterface kunnen de meldingen worden weergegeven. Wanneer op de Vitodata server melddoelen ( , fax, SMS) zijn ingevoerd, worden de meldingen automatisch doorgestuurd aan deze melddoelen. Voor het doorsturen van meldingen per fax of SMS is de internetservice Vitodata 100 storingsmanagement vereist (meegeleverd met de Vitocom 100, voor 3 jaar gratis). Inhoud van de meldingen datum en tijd Installatienaam Meldtekst Storingscode Installatiestatus Montage- en servicehandleiding warmtegenerator Montage 11

12 Montagevoorbereiding Netwerkinstellingen controleren Volgende instellingen op de DSL-router laten controleren door een vakman, eventueel laten aanpassen: Dynamische IP-adressering (DHCP) moet actief zijn. Poort 80 en poort 443 moeten zijn vrijgegeven voor uitgaande verbindingen. 12

13 Montageverloop Voortgangoverzicht Afloop Verantwoordelijke Pagina Montage 1 Systeemvereisten controleren. CV-installateur / ITvakman 7 2 Muurbeugel monteren. Verwarmingsfirma Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren. Vitocom 100 op de Vitotronic regeling Verwarmingsfirma Verwarmingsfirma Zie montagehandleiding communicatiemodule aansluiten. 5 Vitocom 100 op de Vitodens 3..., type Installatiebeheerder 17 B3... aansluiten. 6 Vitocom 100 op het netwerk (LAN) CV-installateur / ITvakman 18 aansluiten. 7 Vitocom 100 in de wandbeugel Verwarmingsfirma 19 plaatsen. 8 Aansluiting op het net Verwarmingsfirma 19 Inwerkingstelling 9 Vitocom 100 inschakelen. Verwarmingsfirma LON-verbinding naar de Vitotronic Verwarmingsfirma 23 regeling controleren. 11 Gebruiker registreren en CV-installatie instellen. CV-installateur / installatiebeheerder Bediening met Vitotrol App 24 Bediening met Vitodata 100 bedieningsinterface Storing aan de CV-installatie activeren en meldwezen controleren. Verwarmingsfirma 26 Montage Muurbeugel monteren! Opgelet De installatieplek moet droog en vorstvrij zijn. Een omgevingstemperatuur tussen 0 en 40 ºC garanderen. Bij de keuze van de montageplaats de kabellengten (meegeleverd) in acht nemen. 13

14 Montageverloop Muurbeugel monteren (vervolg) Aansluitkabels LAN-verbindingskabel (door installateur te realiseren verlenging door IT-vakman mogelijk) LON-verbindingskabel, rood (verlenging met accessoires mogelijk, zie montagehandleiding) Aansluitkabel stekkeradapter Lengte 2 m 7 m ca. 1,9 m 14

15 Montageverloop Afdekking eraf halen Montage in omgekeerde volgorde. Overzicht van de aansluitingen! $ ) aö Montage! Aansluiting stekkeradapter, 5 V, binnen +, buiten, minstens 1,6 A (zie pagina 22) Service-interface: Door installateur niets laten aansluiten! 15

16 Montageverloop Overzicht van de aansluitingen (vervolg) $ Aansluiting RJ 45 voor LAN-verbindingskabel naar DSL-router (zie pagina 18 en Betekenis van de weergaven zie pagina 21) ) LON-afsluitweerstand, in de aflevertoestand actief (positie van de schakelaar links, niet verstellen) aö Aansluiting RJ 45 voor LON-verbindingskabel (rood) naar de Vitotronic regeling (zie montagehandleiding communicatiemodule) Communicatiemodule in Vitotronic regeling monteren Montagehandleiding communicatiemodule Vitocom 100 op de Vitotronic regeling aansluiten Montagehandleiding communicatiemodule 16

17 Montageverloop Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten Vitodens 300-W, type B3HA A 1. Leiding met LON-koppeling RJ 45 A naar onderen uit regelingsdrager trekken. 2. LON-verbindingskabel op de LONkoppeling van de Vitodens en op de LON-aansluiting aö van de Vitocom 100 aansluiten. Vitodens 333-F, type B3TA en Vitodens 343-F, type B3UA De LON-koppeling A kan links of rechts, maar ook onder de zijdelingse doorvoeropeningen zijn aangebracht. Montage 17

18 Montageverloop Op de Vitodens 3..., type B3... aansluiten (vervolg) A LON-verbindingskabel op de LON-koppeling van de Vitodens en op de LONaansluiting aö van de Vitocom 100 aansluiten. Op het netwerk (LAN) aansluiten 1. LAN-verbindingskabel op de LANaansluiting $ van de Vitocom 100 insteken. 2. Vrije einde van de LAN-verbindingskabel op een LAN-aansluiting van de DSL-router of de door de installateur te verzorgen netwerkinstallatie insteken. Documentatie DSL-router (door installateur te verzorgen) 18

19 Montageverloop Vitocom 100 in de wandbeugel plaatsen Netaansluiting Zie hoofdstuk Vitocom 100 inschakelen op pagina 22. Montage 19

20 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen Zonder kap Afdekking eraf halen, zie pagina 15. A A Typeplaatje T1 Onderhoudsknop (zie pagina 27) T2 Zonder functie T3 LON-knop, uitsluitend bij opname van de Vitocom 100 in GLT-systemen (service-pin verzenden). T4 Reset-knop (zie pagina 28) 1 LON-indicatie (groene LED) 2 Zonder functie 3 IP-verbindingsstatus (groene en gele LED) 4 Weergave van de bedrijfstoestand (groene en rode LED) 5 Weergave gegevensoverdracht service-interface (groene LED) 20

21 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen (vervolg) Met afdekking T1 Onderhoudsknop (zie pagina 27) 3 IP-verbindingsstatus (groene en gele LED) 4 Weergave van de bedrijfstoestand (groene en rode LED) 3 4 T1 Betekenis van de weergaven LON-service-indicatie 1 Knippert groen LON-deelnemerscontrole geslaagd (zie pagina 23). IP-verbindingsstatus 3 Knippert geel / brandt geel Brandt groen Knippert groen Verbindingsopbouw (zie pagina 22) of verbindingsstoring (zie pagina 29) naar de DSL-Router (DHCP-server), naar het internet of naar de Vitodata server. Verbinding met de Vitodata server opgebouwd. Gegevensoverdracht tussen Vitocom 100 en Vitodata server actief. Weergave van de bedrijfstoestand 4 Brandt rood Onderhoud actief (zie pagina 27). Knippert rood Storing in de CV-installatie. Knippert langer dan Storing bij de initialisering van de Vitocom 100 (zie pagina 29). 3 minuten groen Brandt groen Normaal bedrijf, geen storing in de CV-installatie en Vitocom 100. Service 21

22 Inbedrijfstelling Indicators en bedieningselementen (vervolg) Knippert groen Knippert snel groen Vitocom 100 wordt geïnitialiseerd, na het insteken van het netdeel of het indrukken van de reset-knop. Software-update wordt geïnstalleerd. Het toestel mag niet van het lichtnet worden losgemaakt. Vitocom 100 inschakelen! Opgelet Wanneer de aansluitwaarden van het netdeel niet geschikt zijn voor de vermogensopname van de Vitocom 100, kan dit leiden tot bedrijfsstoringen en schade aan het netdeel of aan de Vitocom 100. Uitsluitend de meegeleverde stekkeradapter gebruiken. 1. Stekker kleinspanningszijde van de meegeleverde stekkeradapter aan de aansluiting! (zie pagina 15) van de Vitocom 100 insteken. 2. Stekkeradapter in geaard stopcontact 230 V~ steken. Vitocom 100 wordt geïnitialiseerd (zie Initialisering ). Initialisering Bij de initialisering van de Vitocom 100 lopen de volgende processen na elkaar af: 1. Vitocom 100 start en laadt de interne bedrijfssoftware De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert groen na uiterlijk 40 s. Na enkele minuten brandt de weergave van de bedrijfstoestand 4 groen. 2. Verbinden met Vitodata server De weergave IP-verbindingsstatus 3 (zie pagina 20) geeft het verloop van de verbindingsopbouw weer: Knippert langzaam geel: Vitocom 100 wordt in het door de installateur te verzorgen IP-netwerk opgenomen (IP-adres van de DHCP-server betrekken). Knippert snel geel: Internetverbinding wordt opgebouwd. Brandt geel: Verbinding met de Vitodata server wordt opgebouwd. Brandt groen: Veilige verbinding met de Vitodata server is opgebouwd. 22

23 Inbedrijfstelling Vitocom 100 inschakelen (vervolg) 3. Met Vitotronic regeling via LON verbinden De Vitocom 100 legt een lijst van alle LON-deelnemers aan. De verbindingsopbouw via het LONsysteem kan enige minuten duren. Initialisering niet geslaagd Wanneer bij de initialisering een storing optreedt, geven de overeenkomstige LED-indicaties dit weer. Voor maatregelen voor het verhelpen van storingen, zie pagina 29. Initialisering geslaagd De Vitocom 100 is bedrijfsgereed. De LED-indicaties weergave van de bedrijfstoestand 4 en IP-verbindingsstatus 3 branden groen. LON-verbinding naar de Vitotronic regeling controleren Voor het controleren van de LON-verbinding LON-deelnemerscontrole aan de Vitotronic regeling verrichten. Voorwaarden: De Vitocom 100 is via LON op de Vitotronic regeling aangesloten. alle toestellen zijn ingeschakeld. Voor de Vitotronic regelingen zijn LON-deelnemersnummer toegekend. De Vitotronic regeling is foutmanager. De Vitocom 100 heeft het LON-deelnemersnummer 99 (niet veranderbaar). Wanneer de deelnemerscontrole succesvol was, knippert de LON-serviceindicatie 1 groen (zie pagina 20) op de Vitocom 100 voor circa 1 min en in het display van de Vitotronic wordt Check OK weergegeven. Service Verrichting deelnemerscontrole Montage- en servicehandleiding warmtegenerator of Serviceaanwijzing Vitotronicregeling 23

24 Inbedrijfstelling LON-verbinding naar de Vitotronic regeling (vervolg) LON-deelnemerslijst actualiseren In de volgende gevallen moet de LONddeelnemerslijst in de Vitocom 100 worden geactualiseerd: Nieuwe LON-deelnemer aanwezig. LON-deelnemer werd verwijderd. Bij een aanwezige deelnemer wordt de communicatiemodule LON verwisseld. Voor het actualiseren van de LON-deelnemerslijst reset-knop T4 (zie pagina 20) circa 10 s indrukken. Wanneer de reset-knop circa 30 s wordt ingedrukt, wordt de Vitocom 100 teruggesteld naar de aflevertoestand. Gebruiker registreren en CV-installatie instellen Voor de bediening van de CV-installatie via de Vitodata 100 bedieningsinterface en de Vitotrol App moet een gebruikersaccount op de Vitodata server worden gemaakt en de CV-installatie worden ingesteld. Hiervoor eenmalige gebruikersregistratie verrichten. Over Vitotrol App 1. Vitotrol App starten. 2. Toegang instellen indrukken en alle velden van het registratieformulier invullen. Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in (minstens zes tekens: a..z, A..Z, 0..9) en deze bevestigen in het veld Wachtwoord nogmaals invoeren. Fabricagegegevens aan het typeplaatje van de Vitocom 100 ontnemen (zie pagina 20). 3. Registreren indrukken. Er wordt een (onderwerp: Uw aanmelding bij Vitodata 100 ) met een activeringslink naar het vooraf ingevoerde adres verzonden. 4. De in binnenkomende post openen en voor het voltooien van de registratie de daarin aanwezige activeringslink volgen. Het gebruikersaccount en de installatie zijn volledig ingesteld. 24

25 Inbedrijfstelling Gebruiker registreren en CV-installatie (vervolg) 5. In Vitotrol App Aanmelden indrukken en met de volgende toegangsgegevens aanmelden: Gebruikersnaam: aangegeven E- mailadres Wachtwoord: aangegeven wachtwoord Online-hulp Vitotrol App Met de aangegeven toegangsgegevens is ook een aanmelding via de Vitodata 100 bedieningsinterface mogelijk. U kunt de CV-installatie via de Vitotrol App bedienen. Via Vitodata 100 bedieningsinterface ( Datacommunicatie 1. Met internetbrowser openen. 2. Op de startpagina Registreren indrukken en alle velden van het registratieformulier invullen. Voer in het veld Wachtwoord een nieuw wachtwoord in (minstens zes tekens: a..z, A..Z, 0..9) en deze bevestigen in het veld Wachtwoord nogmaals invoeren. 3. Verder indrukken. 4. Bevestigingscode van de weergegeven grafiek aflezen en invoeren. Gebruiksvoorwaarden met haakje accepteren. 6. De in binnenkomende post openen en voor het voltooien van de registratie de daarin aanwezige activeringslink volgen. De gebruikersregistratie is afgesloten. Het gebruikersaccount is volledig ingesteld. CV-installatie instellen 1. Met internetbrowser openen en op de Vitodata Server aanmelden. Gebruikersnaam: Wachtwoord: aangegeven adres aangegeven wachtwoord Service 5. Registreren indrukken. Er wordt een (onderwerp: Uw aanmelding bij Vitodata 100 ) met een activeringslink naar het vooraf ingevoerde adres verzonden. 25

26 Inbedrijfstelling Gebruiker registreren en CV-installatie (vervolg) 2. Nieuwe installatie instellen selecteren, installatietype Vitocom 100, type LAN1 selecteren en Fabricagegegevens invoeren. Online-hulp Vitodata 100 De fabricagegegevens aan het typeplaatje van de Vitocom 100 ontnemen (zie pagina 20). Functiecontrole 1. Storing in de CV-installatie simuleren, bijvoorbeeld sensorstoring. Servicehandleiding warmtegenerator 2. Controleer het volgende: De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert groen. De storingsmelding wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. Het verhelpen van een storing wordt bevestigd door een melding. Als de storing niet wordt verholpen, wordt op de volgende drie dagen een herhalingsmelding verzonden. 26

27 Servicefuncties Onderhoud activeren Met deze functie wordt de overdracht van meldingen van de CV-installatie naar de Vitodata Server onderdrukt, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden. 1. Vóór onderhoudswerkzaamheden aan de CV-installatie de onderhoudsknop kort (circa 1 s) indrukken. De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) knippert rood. De melding Onderhoudsknop geactiveerd wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. 2. Wanneer het onderhoud is verricht, nogmaals de onderhoudsknop kort indrukken (circa 1 s). De weergave van de bedrijfstoestand 4 (zie pagina 20) verandert van rood naar groen (indien er geen storing in de CV-installatie aanwezig is). De melding Onderhoudsknop gedeactiveerd wordt in de Vitotrol App weergegeven en naar de in Vitodata 100 opgeslagen melddoelen verzonden. De onderhoudsfunctie wordt na 8 h automatisch teruggesteld. Wanneer de onderhoudsknop bij onderhoudswerkzaamheden niet wordt ingedrukt, kan afhankelijk van de activiteit een storingsmelding worden verzonden. Regelmatige functiecontrole De werking van de meldkanalen moet regelmatig worden gecontroleerd (zie functiecontrole op pagina 26). Service 27

28 Servicefuncties Toestand bij levering herstellen Druk de resetknop T4 (zie pagina 20) zo lang in (circa 30 s), tot de weergave van de bedrijfstoestand 4 en weergave van de IP-verbindingsstatus 3 activeren. De volgende processen worden verricht: LON-deelnemerslijst van de Vitocom 100 wordt geactualiseerd. Vitocom 100 wordt nogmaals geïnitialiseerd (zie pagina 22). 28

29 Storingen oplossen Maatregelen voor het verhelpen van storingen Storingen aan de Vitocom 100 worden door verschillende LED-indicaties (zie pagina 20) gemeld. Storingen met LED-indicatie Soort storing en maatregelen IP-verbindingsstatus 3 Knippert langzaam geel IP-adres kon niet worden ontvangen. LAN-verbindingskabel controleren Op de router controleren, of DHCP is ingesteld, andere netwerkinstellingen controleren. Eventueel Vitocom 100 vervangen. Knippert snel geel IP-adres ontvangen, maar geen internetverbinding Internetverbinding met andere LAN-deelnemers (bijvoorbeeld laptop) controleren. Wanneer ook met andere LAN-deelnemers geen internetverbinding mogelijk is, netwerkinstellingen aan de DSL-router laten controleren door IT-monteur. Brandt geel Internetverbinding aanwezig, maar Vitodata Server niet bereikbaar. Stekkeradapter eenmaal eruit trekken en na circa 15 s er weer insteken. Verbindingspoging wordt herhaald (zie pagina 22). Weergave van de bedrijfstoestand 4 Knippert langer dan 3 minuten groen Storing bij de initialisering van de Vitocom 100 Stekkeradapter eruit trekken en na circa 15 s er weer insteken. Eventueel Vitocom 100 vervangen. Storingen zonder LED-indicatie Storing Alle indicaties aan de Vitocom 100 zijn uit. De meldingen worden in de Vitotrol App weergegeven, maar niet aan de melddoelen verzonden. De Vitocom 100 meldt Deelnemer uitval. Maatregelen Netaansluiting van de Vitocom 100 De configuratie van de melddoelen in Vitodata 100 controleren. LON-verbindingskabels controleren. Service 29

30 Onderdelenlijsten Onderdelen bestellen De volgende gegevens zijn nodig: Fabricagenummer (zie typeplaatje Vitocom 100 A) Positienummer van het onderdeel (in deze onderdelenlijst) Courante onderdelen zijn in de plaatselijke vakhandel verkrijgbaar. Onderdelen 0001 Vitocom Behuizing 0003 Communicatiemodule LON 0004 LAN-verbindingskabel 0005 LON-verbindingskabel, rood 0006 Stekkeradapter 30

31 Onderdelenlijsten Onderdelen (vervolg) A Service A Typeplaatje Vitocom 100 (onder de afdekking) 31

32 Technische gegevens Technische gegevens Vitocom 100, type LAN1 Bedrijfsspanning 5 V Nominale stroomsterkte 1,6 A Opgenomen vermogen 8 W Beschermingsklasse II Beschermingsgraad IP 30 conform EN Toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking 0 tot +55 C Gebruik in woningen en verwarmde ruimtes (normale omgevingsvoorwaarden) bij opslag en transport 20 tot +85 C Stekkeradapter Nominale spanning 100 tot 240 V~ Nominale frequentie 50 / 60 Hz Nominale stroomsterkte 0,25 A Uitgangsspanning 5 V Uitgangsstroom 1,6 A Beschermingsklasse II Toegestane omgevingstemperatuur tijdens werking 0 tot +40 C bij opslag en transport -40 tot +70 C 32

33 Verklaringen Conformiteitsverklaring Wij, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D Allendorf, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product Vitocom 100, type LAN1 met de volgende normen overeenstemt: EN EN EN EN EN EN EN EN EN Dit product wordt met _ gekenmerkt volgens de bepalingen in de volgende richtlijnen: 2006/95/EG 2004/108/EG Allendorf, 04 oktober 2011 Viessmann Werke GmbH&Co KG ppa. Manfred Sommer Service 33

34 Index Index A Aansluiting op de Vitotronic regeling...13, 16 op het netwerk (LAN)...13, 18 stekkeradapter...15 Aansluitingen...15 Aansluitkabel stekkeradapter...14 Aansluitwaarden stekkeradapter...22 Aansprakelijkheid...6 Activeringslink...24, 25 Afstandsbediening...9, 10 Afstandsbewaking...9, 10 Algemene leveringsvoorwaarden...25 Algemene verkoopvoorwaarden...6 B Bediening met Vitodata 100 bedieningsinterface...10 met Vitotrol App...9 Bedieningsapparaat voor Vitodata 100 bedieningsinterface...8 voor Vitotrol App...8 Bedieningselementen...20 bedieningsinterface...6 Bedieningsinterface Vitodata Bedrijfssoftware...22 Bedrijfsspanning...32 Bedrijfstoestand opvragen...9, 11 Bedrijfszekerheid...6 Beschermingsgraad...32 Beschermingsklasse...32 Besturingssysteem...8 Bevestigingscode...25 Browser...8 C Cascaderegeling...7 Communicatiemodule LON...24 Communicatiemodule monteren..13, 16 CV-installatie instellen...13, 24, 25 D Ddeelnemerslijst...24 Deelnemerscontrole...23 Deelnemerslijst...28 DHCP...7, 12, 29 DSL-router...7, 9, 12 Dynamische IP-adressering...7 E F Fabricagenummer...30 Fax...10 Faxontvangst...8 Foutmanager...23 Functiecontrole...26, 29 Functies met Vitodata met Vitotrol App...9 G Gebruiker registreren...13, 24 Gebruikersaccount...7 Gebruikersnaam voor Vitotrol App...25 Gewenste temperatuurwaarde...9, 11 H HTTPS-protocol...9, 10 I Inbedrijfstelling...20 Indicators...20 Initialisering...22, 23 Installatie instellen...13, 24, 25 Installatie met één ketel...7 Installatieplek...13 Internetbrowser...8 Internettoegang...6 Internetverbinding opbouwen...22 ipad...8 IP-adres

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing ANALOGE SCHAKELKLOK. voor de gebruiker van de installatie. voor Vitodens 100. 5588 587 B/fl 03/2008 Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN voor Vitodens 100 ANALOGE SCHAKELKLOK 03/2008 Bewaren a.u.b.! Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsaanwijzingen nauwkeurig op ter voorkoming

Nadere informatie

VIESMANN. Datacommunicatie Vitocom, Vitodata, Vitosoft, Vitogate. Planningsaanwijzing. TeleControl. Building Automation.

VIESMANN. Datacommunicatie Vitocom, Vitodata, Vitosoft, Vitogate. Planningsaanwijzing. TeleControl. Building Automation. VIESMANN Datacommunicatie Vitocom, Vitodata, Vitosoft, Vitogate Planningsaanwijzing TeleControl Vitocom 100 Type GSM2 Type LAN1 met Vitotrol App en Vitodata 100 Type KT1 en OT1 met Vitotrol Plus App bij

Nadere informatie

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.!

voor de gebruiker van de installatie Bewaren a.u.b.! Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Rookgas/water-warmtewisselaar VITOTRANS 300 5588 604 B/fl 1/2009 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCONNECT 100. voor de vakman

VIESMANN. Montage- en servicehandleiding VITOCONNECT 100. voor de vakman Montage- en servicehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoconnect 100 type OPTO1 Communicatie-interface voor de afstandscontrole en -bediening van verwarmingsinstallaties via het internet, voor de volgende

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit VITOTROL 200A 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOVOLT 300. voor de gebruiker van de installatie. 5548 520 NL 9/2014 Bewaren a.u.b.!

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOVOLT 300. voor de gebruiker van de installatie. 5548 520 NL 9/2014 Bewaren a.u.b.! Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN VITOVOLT 300 9/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op ter

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 3/2008 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

FAQ KWB Comfort Online Inhoud

FAQ KWB Comfort Online Inhoud FAQ KWB Comfort Online Inhoud 1. Voorwaarden... 3 1.1. Ik wil Comfort Online gebruiken. Wat zijn de voorwaarden?... 3 1.1.1. Voorwaarden bij ketels met Comfort 4-regeling... 3 1.1.2. Voorwaarden bij ketels

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

VIESMANN. Connectiviteit met WLAN en Vitoconnect Installatiebediening/installatiemanagement via het internet. Ontwerphandleiding

VIESMANN. Connectiviteit met WLAN en Vitoconnect Installatiebediening/installatiemanagement via het internet. Ontwerphandleiding VIESMANN Connectiviteit met WLAN en Vitoconnect Installatiebediening/installatiemanagement via het internet Ontwerphandleiding VITOCONNECT 100 type OPTO1 ViCare Vitotrol Plus-app Vitoguide 5/2016 Vitoconnect

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN CV-installatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 111-W 4/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOCOM 100. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbewaking en afstandsbediening van verwarmingsinstallaties

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOCOM 100. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbewaking en afstandsbediening van verwarmingsinstallaties Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbewaking en afstandsbediening van verwarmingsinstallaties VITOCOM 100 2/2013 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften Voor uw

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOSOLIC 100. voor de gebruiker van de installatie. Regeling voor zonne-installaties

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITOSOLIC 100. voor de gebruiker van de installatie. Regeling voor zonne-installaties Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Regeling voor zonne-installaties VITOSOLIC 100 4/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling Vitotronic 100, type HC1B voor constante werking VITODENS 6/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal.

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal. Busch-Welcome voor In enkele stappen verbonden 1. Registreren en aanmelden bij het Portal. 2. De IP-gateway met het Portal verbinden. 3. De app Welcome voor installeren. 4. IP-gateway en de app Welcome

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander

VIESMANN. Montagehandleiding VITOCROSSAL 200. voor de vakman. Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocrossal 200 type CM2, 87 tot 311 kw HR-gasketel met MatriX-stralingsbrander VITOCROSSAL 200 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02

Handleiding Wi-Fi. RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Handleiding Wi-Fi RR Trading B.V 1 van 13 Rev.02 Inhoudsopgave 1. Voorbeeld van de werking... 3 2. Benodigde materialen en informatie... 4 3. Mededeling... 4 4. Registreren... 5 5. Externe Wi-Fi module

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS

POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS POLAR WEBSYNC VOOR POLARGOFIT.COM- GEBRUIKERS Met Polar WebSync-software 2.2 (of later) en de Polar FlowLink kunt u gegevens uitwisselen tussen uw Polar Active activity monitor en de webservice polargofit.com.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY

Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Gebruiksaanwijzing WiFi-plug JFY Inhoudsopgave 1.Inleiding 2 2. Apparaat Layout 2 3. Sluit de WiFi Plug aan op de de Inverter 2 4.Netwerk instelling 2 5. Parameters van WiFi Plug instelling 5 6. De accountgegevens

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITODENS 111-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor verhoogde of weersafhankelijke werking VITODENS 111-W 4/2012 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat KNX. Lichtsterkteregelaar Mini Best. nr. : 2210 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 2210 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie

VIESMANN. Bedieningshandleiding VITODENS 100-W. voor de gebruiker van de installatie Bedieningshandleiding voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Verwarmingsinstallatie met regeling voor constante of weersafhankelijke werking VITODENS 100-W 1/2014 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Bijlage bij gebruiksaanwijzing caravan 2017.

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Bijlage bij gebruiksaanwijzing caravan 2017. ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Bijlage bij gebruiksaanwijzing caravan 2017 NL Beschrijvingen voor: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect maakt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 300. voor de vakman. Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 300 type TX3A, 90 tot 500 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 300 3/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Systeem 2000 Touch-opzetstuk. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Touch-opzetstuk. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Touchdimmeropzetstuk Best.nr. : 2260.. Touchschakelopzetstuk Best.nr. : 2261.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8

E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in ios 8 Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt instellen op uw iphone of ipad. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt

Nadere informatie

VIESMANN. Servicehandleiding VITOCELL 100-U VITOCELL 100-W. voor de vakman. Vitocell 100-U type CVUA Bivalente warmwaterboiler met solarset

VIESMANN. Servicehandleiding VITOCELL 100-U VITOCELL 100-W. voor de vakman. Vitocell 100-U type CVUA Bivalente warmwaterboiler met solarset Servicehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitocell 100-U type CVUA Bivalente warmwaterboiler met solarset Vitocell 100-W type CVUA Bivalente warmwaterboiler met solarset VITOCELL 100-U VITOCELL 100-W

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

Afstandbedienbaar stopcontact

Afstandbedienbaar stopcontact Afstandbedienbaar stopcontact Installatiehandleiding Afstandbedienbaar stopcontact aan/uit 3600 W Artikelnummer 2401150 / 2401091 Afstandbedienbaar stopcontact Art.nr. 2401150 Art.nr. 2401091-2 - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Software Release Notes

Software Release Notes Software Release Notes dss V1.8.1 Met de Software Release Notes (SRN) informeert aizo ag over software-veranderingen en - actualiseringen van bestaande producten. Documentnummer SRN-2013-04 Datum/versie

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

EM6551 - e-domotica dimmer

EM6551 - e-domotica dimmer EM6551 - e-domotica dimmer 2 NEDERLANDS EM6551 - e-domotica dimmer Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. enet radiografische repeater tussensteker Art. nr. : FMR100SGWW Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 300. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor één verwarmingscircuit VITOTROL 300 10/2006 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde AndroId

enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde AndroId enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde AndroId Inhoud Overzicht Pagina 3 Daar gaan we Pagina 4 Mijn huis Pagina 5 Ruimtes Pagina 6 Automatisering Pagina 8 - Scènes maken Pagina 10 - Tijdsturingen maken

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Storingsmelder op afstand TECHNISCHE DOCUMENTATIE UTD-FSM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften... 3 2. Functiebeschrijving...

Nadere informatie

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde ios

enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde ios enet SMArt home app QuIcK StArt GuIde ios Inhoud Overzicht Pagina 3 Daar gaan we Pagina 4 Mijn huis Pagina 5 Ruimtes Pagina 6 Automatisering Pagina 8 - Scènes maken Pagina 9 - Tijdsturingen maken Pagina

Nadere informatie