G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR

2 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS Magistraats-Armenkamer Burgerlijk Armbestuur... 6

3 INVENTARIS 1. Magistraats-Armenkamer 1. Inventaris effecten en archief van de Magistraats Armenkamer, 12 juni stuk. Afschriften van Koninklijke Besluiten en van besluiten van Gedeputeerde Staten. Reglementen en instructiën voor den opziener van de turfschuur, de naaimoeder, den vader van het Stadsziekenhuis, den vroedmeester en de vroedvrouw, 19 e eeuw Notulen van de Magistraats Armenkamer, delen januari december januari december januari januari januari december januari juli augustus november december juni juni december Ingekomen stukken bij de Magistraats Armenkamer, ( ) pakken Missivenboeken, delen N.B.: 1845-november 1849 ontbreekt november juni juni december januari december november juni Register van ontvangsten en uitgaven van de rentmeester, , delen N.B.: Van 1825 tot 1842 wordt in de registers de rekening en verantwoording door de regenten der Kamer geapprobeerd en door de Stedelijke overheid goedgekeurd

4 Rekening en verantwoording van de rentmeester, 1819, , delen. N.B.: Zie aantekening bij De rekening over 1 januari-11 april 1849 is gedaan door de erfgenamen van de rentmeester Jacob Visser. P.z a januari 1-april 11. Zie aantekening april 11-december Register van ingekomen rekeningen, en Kasboek van den rentmeester, , 1845, delen. N.B.: Het jaar 1853 loopt tot september Kladkasboek van den rentmeester, , delen Registers van (wekelijks, vast) bedeeld wordende personen, delen / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / Register van controle voor de afgifte van hemden, 1829 / Register van controle op de bedeling, 1831 / Registers van uitgegeven lijfgoed, , delen Registers voor Winter- en Zomerbedeling, 1843 en z.d. 5 delen. 81. z.d. 82. z.d. 83. z.d / / Onderstand in ligging en dekking, Bedelingboeken volgens den datum der vergaderingen (Buitengewone bedelingen), delen. N.B.: Het jaar 1840 ontbreekt gedeeltelijk januari augustus (begint met een transport) september februari februari 12-december 10. 4

6 december april mei januari januari 25-september september februari februari 22-oktober oktober februari februari 20-november november februari februari 25-september oktober 7-december januari 6-juli augustus januari januari 19-augustus augustus februari februari 8-mei mei januari januari 16-juni juni januari januari 15-december januari 7-december januari januari januari januari januari 14-december januari 2-december Klapper op de namen der gewone en buitengewone bedeelden, z.d Registers van onderstand aan personen wier onderstanddomicilie niet Schiedam is, delen N.B.: Met (beschadigden) klapper op de namen der ondersteunden. 115a. Registers van onderstand aan personen, wier onderstanddomicilie niet Schiedam is, N.B.: Met klapper op namen der ondersteunden N.B.: Met klapper op de plaatsen van domicilie N.B.: Met (beschadigden) klapper op de namen van ondersteunden Register van besluiten van onderstand aan personen, wier onderstanddomicilie niet Schiedam is, Registers van elders in de onderstand opgenomenen, wier onderstanddomicilie Schiedam is, delen N.B.: Met klapper op de namen van de ondersteunden. 5

7 119a. Register van elders in onderstand opgenomenen, wier onderstanddomicilie Schiedam is, N.B.: Met klapper op de namen der ondersteunden en armen der Steden N.B.: Met klapper op de namen der Steden N.B.: Met klapper op de namen der ondersteunden Kasboek voor het Ziekenhuis, 1839 mei april Rekeningen van het Stadsziekenhuis over en omslagen a Huishoudboekjes voor het Ziekenhuis, 1839 vanaf 13 mei, , delen. 127a vanaf 13 mei juli maart september november Registers van in het ziekenhuis verpleegden, , delen 130. Verpleegden uit Schiedam, 1842 en verpleegden uit andere gemeenten, Verpleegden uit Schiedam, en verpleegden uit andere gemeenten, Register van verpleegdagen, deel Staten van hekel-, weef- en spinlonen, 1843, omslagen a. Tabellen en losse stukken betreffende het Armbestuur, ( ). 2. Burgerlijk Armbestuur 135. Reglementen, instructies, a. Notulen delen. 6

8 januari mei mei november a januari februari 8. Aanwinst TOEGANGSNUMMER Ingekomen stukken, pakken Met inliggend transport van Noordwolde naar Schiedam Voorwaarden van aanbestedingen, pak Rekeningen der inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur, katernen

9 Kasboek, delen april Grootboek van het Burgerlijk Armbestuur, Bedelinglijsten (gewone bedeel), delen / Onvolledig / Onvolledig / Onvolledig / Onvolledig / Onvolledig / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 / / Registers van Buitengewone Bedelingen, delen (tot april) Register wegens uitgifte van kleding, dekking en ligging, a. Register der verstrekte kledingstukken, Registers van in onderstand opgenomenen voor rekening van andere Gemeenten, delen Registers van elders in onderstand opgenomenen, wier onderstanddomicilie Schiedam is, delen Declaraties wegens elders verleenden onderstand, 1861 / pak Rekening en verantwoording van de commissie van het Burgerlijk Armbestuur als zoodanig belast met het beheer van het Stadsziekenhuis, stukken

11 , Documenten bij de rekening van het Stadsziekenhuis, pakken / / Notulen van het Burgerlijk Armbestuur, uitmakende het bestuur over het Stadsziekenhuis, 1859 januari maart Kasboek Stadsziekenhuis, Grootboek Stadsziekenhuis, Register van in het ziekenhuis verpleegden voor rekening van andere Gemeenten, 1864 januari juni

12 300. Huishoudboekje Ziekenhuis, Notulen van het Proveniershuis, 1861 november mei Kasboek voor het Proveniershuis, Stukken betreffende het beheer van het Proveniershuis door de betreffende commissie, Naamregisters der bedeelden, , delen ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek 3 bouwvakarbeiders ; boek 1 huiszittende armen (enige van 1928) ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armlastige gezinnen ; boek 3 bouwvakarbeiders ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armlastige gezinnen ; boek 3 bouwvakarbeiders ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armstallige gezinnen ; boek 3 bouwvakarbeiders ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armlastige gezinnen ; boek 3 bouwvakarbeiders ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armlastige gezinnen ; boek 1 huiszittende armen ; boek 2 armlastige gezinnen ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek 1. 11

13 ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek ; boek 2 A-L ; " " M-Z (vervolg)? ; boek ; boek 2 A-L ; " " M-Z ; boek ; boek 2 A-L ; " " M-Z ; boek ; boek 2 A-L ; " " M-Z ; boek ; boek 2 A-J ; " " K-R ; " " S-Z ; boek ; boek 2 A-J ; " " K-R ; " " S-Z ; boek ; boek 2 A-H ; " " J-R ; " " S-Z ; boek ; boek 2 A-I ; " " J-R ; " " S-Z ; boek ; boek 2 A-G ; " " H-N ; " " O-V ; " " W-Z, en woonwagenbewoners en totalen Lijst van namen(?), TOEGANGSNUMMER 18 12

14 384. Lijst van personen welke op 27 maart 1945 door het gewestelijke bureau te Schiedam zijn afgevoerd Het Nederlandsche Arbeidsfront uitkeringsstaat 1 augustus 1943 tot en met 21 april pak 386. Ingekomen/uitgaande stukken, commissie van samenwerking voor bijzondere noden in de gemeente Schiedam 12 augustus september pak 387. Sociale Zaken, a Sociale Zaken, b Sociale Bijstandsregeling, voordeel gezin ziekenfondspremie "Tuberova", Circulaire handarbeiders, Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiderswerkobject "Sociale Zorg", Plaatselijk Adviescommissie Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders werkobject "Sterrebos", Handarbeiders werkobject "Papierophaaldienst", G.S.W. Commissie tewerkstelling hoofdarbeiders, Circulaire en Voorschriften Hongaarse vluchtelingen, Declaraties Werkgevers aanvullende uitkering Hongaarse vluchtelingen, Looninformaties Hongaarse vluchtelingen, Rekeningen van Kapitaalontvangsten en uitgaven over het jaar

15 399. Rekeningen van Kapitaalontvangsten en uitgaven over het jaar Kasboek nota van winst en verlies over het jaar Financiering instituut middenstand Schiedam, Sociaal-Economisch hulpverlening aan zelfstandigen, Vrouwencommittee correspondentie rapporten, G.S.W. Commissie, Verklaringen met Gemeentelijke Inlichtingen Dienst Rapporten A-K. 1 pak 406. Verklaringen met Gemeentelijke Inlichtingen Dienst Rapporten L-Z. 1 pak 407. Verklaringen zonder Gemeentelijke Inlichtingen Dienst Rapporten A-I Verklaringen zonder Gemeentelijke Inlichtingen Dienst Rapporten J-P Verklaringen zonder Gemeentelijke Inlichtingen Dienst Rapporten R-Z Nummers van de Nederlandse Staatscourant waarin voorkomende regeling van lonen (...?) voorwaarden voor bedrijfsgroepen, Onderstandkosten/Geneeskundige dienst, diversen enz., Ontvangsten en uitgaven delen Kasboeken/Distributie, delen boter vlees enz. 14

16 voedselvoorziening voedselvoorziening Oorlogsslachtoffers/Evacués, 28 december november delen december december januari oktober oktober mei mei november Kasboeken, 1932-augustus delen augustus Kasboeken maatschappelijk hulpbetoon, 23 september delen september december december december januari april april december december december januari december Kasboeken Gemeentelijke dienst voor sociale zaken Schiedam, januari delen januari november november december januari juli juli december december maart maart juli juli september september oktober oktober oktober oktober november november oktober oktober januari Uitgaven, delen

17 Ontvangsten/Inkomsten, delen

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Politierechtbank arrondissement Limburg

Politierechtbank arrondissement Limburg Politierechtbank arrondissement Limburg Beschikking tot vaststelling van het bijzondere reglement van de Politierechtbank LIMBURG (Hasselt, Tongeren, Beringen, Genk, Sint- Truiden en Maaseik) Het bijzonder

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ

Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ 9 april 2008 Projecten i.v.m. de Communicatie van de verschillen en het in overeenstemming brengen van het RR - KSZ Toestand Gebruikerscomité: 9 april 2008. C.ROUMA De communicatie van de verschillen:een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed

Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Spelregels Basisnotarissen IJsselland onroerend goed Op het door u gekozen product en aangeboden tarief zijn de volgende spelregels van toepassing. Inhoudsopgave 1. Wat zijn de spelregels voor de offerte?

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie