Nieuwe pensioenregeling Maersk > Svitzer versterkt het pensioenfonds > 29 mei: Nedlloyd-reünie > John van Breugel en John Selsig over pensioen >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe pensioenregeling Maersk > Svitzer versterkt het pensioenfonds > 29 mei: Nedlloyd-reünie > John van Breugel en John Selsig over pensioen >"

Transcriptie

1 Jaargang 21 - nummer 1 - Voorjaar 2015 Nieuwe pensioenregeling Maersk > Svitzer versterkt het pensioenfonds > 29 mei: Nedlloyd-reünie > John van Breugel en John Selsig over pensioen >

2 HET EXCELLENTE PENSIOENFONDS GOVERNANCE, ROLLEN EN TAKEN PROFESSIONEEL INGEVULD Diverse auteurs waaronder de directeur van Nedlloyd Pensioenfonds drs. Frans Dooren RPB, RBA, CAIA Het rommelt in de pensioenwereld. Er is onrust over de houdbaarheid van het stelsel. Regels worden voortdurend vernieuwd en aangepast. In een dergelijke dynamische omgeving de verantwoordelijkheid dragen voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders is een grote opgave. Professionals die voor pensioenfondsen elk hun eigen rol vervullen, moeten optimaal in de gelegenheid zijn om het doel dat het pensioenfonds zich stelt zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren. Het Excellente Pensioenfonds gaat over hoe een pensioenfonds succesvol kan zijn én blijven door een excellente strategie, governance, risicobeheersing en operationele uitvoering. Door inzicht in de krachten die de omgeving van het pensioenfonds vorm geven, door het vermogen snel in te spelen op veranderende omstandigheden en door excellent te communiceren met alle stakeholders. Daartoe biedt Het Excellente Pensioenfonds praktische handvatten. Frans Dooren, directeur van Nedlloyd Pensioenfonds, schreef een van de hoofdstukken van dit handboek, namelijk Het excellente beheer van beleggingen. Andere hoofdstukken werden geschreven door vijftien andere toppers uit de Nederlandse pensioenwereld. Dit boek is specialistisch en hoewel door iedereen met een academisch denkniveau te lezen, toch in de eerste plaatst bedoeld voor deskundigen of meer dan normaal geïnteresseerden. Het boek vormt de basis van het studiemateriaal van de leergang Pensioenfondsmanagement van het te Rotterdam gevestigde Instituut voor Pensioeneducatie. Het excellente pensioenfonds, Onno de Lange e.a. Kluwer. 364 pagina s, geïllustreerd. Prijs: 49,95 ISBN: Dit boek is niet te koop of te bestellen bij het Nedlloyd Pensioenfonds, maar uitsluitend via de (online) boekhandel of direct bij het Instituur voor Pensioeneducatie: BELEGGINGSCOMMISSIES Alfred Slager Jaargang 21 - nummer 1 - Voorjaar 2015 Nieuwe pensioenregeling Maersk > Svitzer versterkt het pensioenfonds > 29 mei: Nedlloyd-reünie > John van Breugel en John Selsig over pensioen > Foto s: Hans Withoos. Pensioenfondsbestuurders in Nederland beleggen ruim duizend miljard (één biljoen) euro voor de pensioenopbouw. Een immens bedrag en een evenzo grote verantwoordelijkheid, die pensioenfondsbestuurders niet licht nemen. Pensioenfondsen zetten hiervoor steeds vaker beleggingscommissies op, die over de belangrijke beleggingsbeslissingen gaan, of breiden deze commissies uit. Willen we iets weten over hoe een pensioenfonds belegt, dan moeten we dus meer weten over de werking van de commissie. Wie hebben er zitting in de commissie, wat doen ze, hoe nemen ze besluiten en wat kunnen fondsen van elkaar leren? Beleggingscommissies geeft een nieuw, systematisch overzicht van de bestaande kennis over beleggingscommissies. Welke vormen komen bij welk type pensioenfonds voor, wat weten we over de activiteiten van beleggingscommissies, welke rollen zijn binnen een commissie zelf te onderscheiden en hoe vertaalt zich dat naar mogelijkheden en valkuilen voor een effectief besluitvormingsproces? Beleggingscommissies, een waardevolle informatiebron, is daarmee bestemd voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen. Alfred Slager is hoogleraar Pension Fund Management aan TiasNimbas Business School en directeur Applied Research aan Tilburg University. Hij doet onderzoek en publiceert over pensioenfondsen en beleggingen. Beleggingscommissies, van Alfred Slager, Eburon Business. 256 pagina s, geïllustreerd. Prijs: 19,95 ISBN: Dit boek is niet te koop of te bestellen bij het Nedlloyd Pensioenfonds, maar uitsluitend via de (online) boekhandel. Ze hebben hun voornaam en nog meer gemeenschappelijk, maar als het om pensioen gaat, dan denken John van Breugel en John Selsig daar allebei heel anders over. Mijn Pensioen en Ik, pag. 12 De agenda is met ingang van dit nummer komen te vervallen. 2 VOORJAAR 2015

3 inhoud Welkom Svitzer-collega s! Uw pensioen en uw pensioenfonds Met financiële positie, dekkingsgraad en rendement. Interview Directeur Frans Dooren: Nieuwe regeling Maersk en Svitzer geeft pensioenfonds meer bestaansrecht. Mijn Pensioen en Ik Ze heten allebei John, maar denken anders over geld. Nieuws uit de bedrijven Maersk heeft topjaar; Annemarie van Hekken onderzoekt Zelfvertrouwen en Pensioen. Goed om te weten Ik heb mijn pensioen toch zeker zelf betaald? 29 mei: Nedlloyd Reünie Voor het eerst in vijf jaar. STINEVO Subsidieregeling Zorg en Welzijn Naheffing inkomstenbelasting. Personalia Internet: hoezo te oud? Meld u aan voor de Nieuwsbrief. Portret Dima Dimitrova Ilieva, portret van een actieve deelnemer In dit nummer komt de fondsdirecteur, Frans Dooren, uitgebreid aan het woord om te vertellen over de nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers van Maersk. De regeling is vernieuwend en loopt voorop in de Nederlandse pensioenwereld. Maakt dit u nieuwsgierig? De medewerkers zijn al goed voorgelicht, maar wij raden ook de gepensioneerden en de slapers aan het interview te lezen. Voor Maersk-dochter Svitzer, die op zoek was naar een nieuwe regeling voor zijn medewerkers, bleek dit ook zeer interessant. Daarom mogen we nu 120 nieuwe deelnemers verwelkomen. Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij het fonds. Bij de jaarwisseling zijn twee bestuursleden afgezwaaid en twee nieuwe benoemd. Wie dit zijn kunt u lezen in Uw pensioen en uw pensioenfonds. De toegankelijkheid en de leesbaarheid van deze rubriek is overigens verbeterd, mede naar aanleiding van opmerkingen van het Deelnemerspanel in december. Deze rubriek is misschien niet de gezelligste van de Pensioenkrant, maar volgens ons wel de belangrijkste. Een van de deelnemers in dat panel was John van Breugel van Maersk. In de rubriek Mijn Pensioen en Ik laat hij zich portretteren, samen met collega John Selsig, die kort geleden met pensioen is gegaan. Twee naamgenoten, twee generaties, voor de één is pensioen heel concreet, maar voor de ander nog ver weg. Hoe kijken zij daar tegenaan? En tenslotte, wat vindt u van de nieuwe achterpagina? De redactiecommissie is altijd geïnteresseerd in uw mening en aanbevelingen, ook over de website en de nieuwsbrieven. U kunt ons per bereiken op nedlloyd.com. Ik wens u veel leesplezier! Koen Knapper, Bestuurslid Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. 3 VOORJAAR 2015

4 nieuwsbrief Een aantal van de berichten in deze rubriek werd eerder op 19 februari in een nieuwsbrief verspreid. Wilt u ook tijdig en efficiënt geïnformeerd worden, meld u dan aan op Zie ook de rubriek Internet: hoezo te oud? op pagina 19. Begrijpelijk Nederlands In deze rubriek worden vaak moeilijke woorden gebruikt. Niet iedereen begrijpt wat er staat. Toch vinden wij dat iedereen het nieuws over pensioenen en de pensioenwereld zou moeten kunnen begrijpen. Daarom staat er steeds aan het begin van een bericht een korte samenvatting. Die samenvatting is in begrijpelijk Nederlands. De samenvatting staat in schuine letters. Nieuwe pensioenregeling voor Maersk en aansluiting van Svitzer bij Nedlloyd Pensioenfonds De medewerkers van Maersk in Nederland bouwen aan hun pensioen bij het Nedlloyd Pensioenfonds. Met het fonds hadden zij daar een regeling voor, een pensioenregeling. Die liep af en er werd een nieuwe pensioenregeling voor hen gemaakt. Die is vernieuwend en gunstig voor de medewerkers van Maersk en het pensioenfonds. Waarom? Omdat de premies van Maersk belegd worden door Robeco, een grote vermogensbeheerder. Op die manier hebben de Maersk medewerkers kans op een hoger pensioen. Een dochterbedrijf van Maersk, het sleepbedrijf Svitzer, heeft op de nieuwe regeling aangehaakt. Dit is goed voor het pensioenfonds omdat er nu meer werkende deelnemers zijn. Per 1 januari 2015 is voor de werknemers van Maersk een nieuwe pensioenregeling ingegaan. Nedlloyd Pensioenfonds is geselecteerd om deze regeling uit te voeren. Svitzer, een onderneming binnen de Maersk Group die nog geen relatie had met het Nedlloyd Pensioenfonds, heeft besloten zijn werknemers ook in deze nieuwe regeling onder te brengen. Wat is de nieuwe regeling? In de nieuwe regeling bouwen de deelnemers, met de beschikbaar gestelde premie, op een eigen beleggingsrekening een kapitaal op, dat op pensioendatum omgezet kan worden in een levenslang pensioen. Nedlloyd Pensioenfonds heeft voor deze kapitaalsopbouw samenwerking gezocht met Robeco, als gerenommeerde vermogensbeheerder. Voor wie geen verstand heeft van beleggen of niet zelf wil beleggen, wordt belegd in een zogenoemde life-cyclemix. Die zorgt ervoor dat automatisch in een bij iedere leeftijd passende beleggingsmix wordt belegd. Op pensioendatum, of eerder, kan het kapitaal worden omgezet in pensioen bij het fonds. Dat heeft als voordeel dat het pensioen meeloopt met de toekomstige toeslagen (indexatie) die het fonds naar verwachting op termijn weer zal kunnen toekennen. Dit is één van de voordelen van het onderbrengen van de regeling bij Nedlloyd Pensioenfonds ten opzichte van andere aanbieders in de markt. Aansluiting Svitzer Dat de nieuwe regeling een interessante oplossing is, blijkt ook uit het feit dat Svitzer voor zijn werknemers voor deze nieuwe pensioenregeling heeft gekozen en dus aansluiting bij Nedlloyd Pensioenfonds heeft gezocht. Voor het pensioenfonds betekent dit zo n 120 nieuwe actieve deelnemers, waarmee we laten zien een innovatief pensioenfonds te zijn met bestaansrecht. Voor de bestaande deelnemers van het fonds is dit goed nieuws omdat wij hiermee als actief fonds een bredere basis krijgen. Wij verwelkomen de nieuwe deelnemers van Svitzer dan ook van harte. Samenwerking met Robeco Damco gaat zich dit jaar ook beraden op een nieuwe pensioenregeling maar zet de huidige regeling, aangepast aan de nieuwe fiscale wetgeving, in 2015 nog voort. Wat betekent dit voor u? Actieve deelnemer: Voor Maersk en Svitzer werknemers is de nieuwe regeling ingegaan op 1 januari Werknemers van Damco behouden hun bestaande regeling gedurende Gepensioneerde: geen directe gevolgen Slaper: geen directe gevolgen. 4 VOORJAAR 2015 Foto s: Nexusplexus/Sergey Nivens

5 Twee jaaropgaven voor gepensioneerden Afgelopen jaar heeft het pensioenfonds met twee systemen voor de pensioenadministratie gewerkt. Het ene systeem was het eigen systeem. Het tweede was het systeem van AON Hewitt, dat vanaf februari vorig jaar de pensioenadministratie voor het fonds is gaan doen. Het resultaat is dat gepensioneerden over 2014 twee jaaropgaven hebben gekregen. De eerste kwam al in het begin van het jaar De tweede heeft u pas ontvangen. In de toekomst krijgen gepensioneerden maar één jaaropgave. Gepensioneerden die vóór februari 2014 gepensioneerd waren, kregen over 2014 éénmalig twee jaaropgaven. De reden is dat Nedlloyd Pensioenfonds vanaf februari vorig jaar de pensioenadministratie heeft uitbesteed aan Aon Hewitt. Waarom twee jaaropgaven? Begin 2014 heeft Nedlloyd Pensioenfonds de pensioenadministratie en de uitbetalingen van pensioenen uitbesteed aan Aon Hewitt. Hiermee werd bewerkstelligd dat ook in de toekomst de pensioenuitvoering in professionele handen blijft en dat de systemen up-to-date blijven en de kosten flexibel. Aon Hewitt gebruikt echter een ander betalingssysteem (namelijk RAET) dan Nedlloyd Pensioenfonds in het verleden had (ADP). Omdat de pensioenbetalingen in januari 2014 nog door Nedlloyd Pensioenfonds zelf werden gedaan, en pas vanaf februari door Aon Hewitt, krijgen gepensioneerden die al voor februari 2014 pensioen ontvingen, éénmalig twee jaaropgaven over De eerste, over de maand januari 2014 (die al begin vorig jaar is verstrekt) en de tweede over de periode februari tot en met december Het bleek technisch niet mogelijk deze twee jaaropgaven te combineren. Houd u hier dus rekening mee bij het invullen van uw belastingaangifte. Wat betekent dit voor u? Actieve deelnemer: geen gevolgen. Gepensioneerde: U moet rekening houden met twee jaaropgaven voor het invullen van uw pensioen bij uw aangifte 2014 bij de belastingdienst. Slaper: geen gevolgen. Financiële positie Nedlloyd Pensioenfonds Algemeen Op 5 maart kwam het CPB met nieuwe groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie in 2015 en stelde deze naar boven bij van 1,5% naar 1,7%. De werkgelegenheid groeide ook, maar doordat meer mensen zich op de arbeidsmarkt begeven, daalt de werkloosheid langzamer dan voorzien. Europa heeft een uittreden van Griekenland uit de euro kunnen voorkomen, maar ondanks deze positieve berichten zijn consumenten nog steeds voorzichtig met hun uitgaven. Onder andere door de sterk gedaalde olieprijzen is er nauwelijks of geen inflatie in de eurozone. De economieën van groeimarkten China, India en Brazilië vlakken af, wat een negatief effect op de wereldeconomie kan hebben dit jaar. Ook Rusland doet het niet goed door sancties en de gehalveerde olieprijs. In Amerika is er herstel. De aandelenbeurzen presteren tot nu toe goed en sommige zijn op of vlakbij het niveau van voor de crisis die begon in Dekkingsgraad* Het gaat weer een beetje beter met het pensioenfonds. Niettemin kan er nog geen toeslag (indexatie) gegeven worden. Dat komt omdat de financiële buffers van het fonds nog niet groot genoeg zijn. De dekkingsgraad is ook nog niet hoog genoeg. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de waarde van alle opgebouwde pensioenen. De markt dekkingsgraad is toegenomen van 106,9% op 31 december 2013 naar 109,6% op 31 december 2014 en naar 112,8% per 28 februari Dit is het gevolg van Dekkingsgraad Dekkingsgraad berekening DNB echte marktrente ,3% 106,9% ,4% 105,4% ,9% 106,0% ,9% 106,2% ,6% 105,9% ,4% 106,9% ,7% 106,9% ,2% 107,4% ,4% 108,1% ,1% 109,0% ,7% 109,5% ,4% 109,4% ,2% / 111,3%** 109,6% ,8%** 111,6% ,5%** 112,8% ** Dit is de DNB dekkingsgraad volgens de nieuwe berekeningsmethodiek conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nftk) en wordt beleidsdekkingsgraad genoemd. 5 VOORJAAR 2015

6 Resultaat van het fonds een dalende rente en positieve financiële markten. De DNB dekkingsgraad is in 2014 toegenomen van 107,3% op 31 december 2013 naar 115,2% op 31 december Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd in verband met het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd. De zogenaamde beleidsdekkingsgraad zou op 31 december ,3% zijn geweest en was op 28 februari 2015 toegenomen tot 112,5%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Als de bezittingen even groot zijn als de verplichtingen is de dekkingsgraad 100%; als de bezittingen groter zijn dan de verplichtingen is de dekkingsgraad hoger dan 100% en omgekeerd, als de bezittingen lager zijn dan de verplichtingen, is de dekkingsgraad lager dan 100%. In het vierde kwartaal is de marktrente (voor langere looptijden) opnieuw gedaald. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad doordat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Desondanks is door positieve beleggingsresultaten de marktdekkingsgraad gestegen. Hoe wordt de dekkingsgraad berekend? Op 28 februari 2015 was de beleidsdekkingsgraad volgens de berekeningsmethode van DNB 112,5%. De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nieuwe FTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, die de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken en daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de echte marktrente. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente, die niet gemiddeld wordt, was eind februari 112,8%. Deze dekkingsgraad geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden. Is de dekkingsgraad voldoende? De beleidsdekkingsgraad van 112,5% is nog onvoldoende hoog om te indexeren. Er is nog steeds sprake van een reservetekort, met andere woorden, de toezichthouder (DNB) vindt dat ons pensioenfonds nog te weinig buffers heeft. Wat betekent dit voor u? Actieve deelnemer: de door u opgebouwde pensioenaanspraken kunnen nog niet worden geïndexeerd. Gepensioneerde: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om uw pensioen te indexeren. Slaper: de dekkingsgraad is nog onvoldoende hoog om de door u opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren. Rendement* In het afgelopen jaar verdiende het fonds met zijn beleggingen beter dan verwacht. Het pensioenfonds heeft allerlei verschillende soorten beleggingen. Sommige deden het beter dan andere. In 2014 werd een positief rendement gehaald van 21,8% ten opzichte van 19,5% voor de benchmark. Door de daling van de rente werd in 2014 op de risicomanagementportefeuille (staatsobligaties en rentederivaten) een positief resultaat behaald van 35,3%. In de returnportefeuille droegen, met uitzondering van credits, alle beleggingscategorieën positief bij en werd een resultaat behaald van 11,7%. Wat betekent dit voor u? Voor allen: geen directe gevolgen. Periode Rendement Benchmark januari ,53% 1,35% februari ,99% 1,05% maart ,92% 0,81% april ,73% 1,00% mei ,35% 1,88% juni ,60% 1,35% juli ,74% 1,62% augustus ,62% 4,47% september ,66% - 1,03% oktober ,69% 1,50% november ,30% 2,27% december ,59% 1,75% januari ,03% 4,48% februari ,22% 0,96% Rendement per kwartaal Periode Rendement Benchmark 2014-Q1 3,48% 3,22% 2014-Q2 4,75% 4,28% 2014-Q3 5,74% 5,07% 2014-Q4 5,69% 5,69% Totaal 21,78% 19,53% Betaaldata Pensioenen 2015 De resterende betaaldata in 2015 van uw pensioenuitkering zijn: 27 april 25 mei 25 juni 27 juli 25 augustus 25 september 26 oktober 25 november 21 december Uw pensioen zal na overmaking rond het middaguur op uw rekening staan. De betalingen naar het buitenland duren iets langer. * De cijfers van dekkingsgraad en rendement zijn nog niet door de accountant gecontroleerd. De cijfers kunnen derhalve nog wijzigen. 6 VOORJAAR 2015

7 Wijziging samenstelling bestuur Per 1 januari 2015 is de samenstelling van het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds gewijzigd. Jeppe Machielsen Jacob Tas Mark Schenkel Daniël Sikkens Koen Knapper In de werknemersgeleding is Izak de Looff (70) teruggetreden, omdat zijn bestuurstermijn eind 2014 afliep. De ondernemingsraden hebben Mark Schenkel (40) voorgedragen als zijn opvolger. Mark was al enige jaren lid van het verantwoordingsorgaan en is daarvoor ook een jaar lid van het bestuur geweest. In de werknemersgeleding werd Daniël Sikkens (58) door de ondernemingsraden voorgedragen voor herbenoeming. In de gepensioneerdengeleding trad Huub van Gorp (74) terug, omdat ook zijn be stuurstermijn eind 2014 afliep. De Ver eniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft Hans Meurs (65) voorgedragen als zijn opvolger. Er waren geen andere kandidaten, dus verkiezingen waren niet nodig. Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2015 uit de volgende personen. Het jaartal is het eind van hun benoemingstermijn. Hans Meurs Namens werkgevers: Jeppe Machielsen (54), voorzitter tot eind 2015, herbenoembaar; Jacob Tas (49) tot eind 2016, niet herbenoembaar. Namens werknemers: Mark Schenkel (40) tot eind 2016, herbenoembaar; Ab Poldervaart Daniël Sikkens (58), plaatsvervangend voorzitter tot eind 2018, herbenoembaar. Namens gepensioneerden: Koen Knapper (61) tot eind 2016, herbenoembaar; Hans Meurs (65) tot eind 2018, herbenoembaar; Ab Poldervaart (70), plaatsvervangend voorzitter tot eind 2015, niet herbenoembaar. De scheidende voorzitter Haye van Noord (l.) en de komende, Han van Manen Belangbehartiger van uw pensioen zoekt bestuurlijk talent De Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) houdt niet alleen de ontwikkelingen binnen het Nedlloyd Pensioenfonds en de pensioenwereld goed in de gaten (en laat van zich horen als zij dit nodig vindt). DNP is ook een kweekvijver voor bestuurlijk talent. Als er namelijk vacatures zijn binnen het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds voor gepensioneerdenbestuursleden, dan heeft DNP het recht om kandidaten voor te dragen. Die moeten er dan wel zijn! Een oproep Het Nedlloyd Pensioenfonds liep destijds voorop als het gaat om de vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur. Lang voordat dit gemeengoed was, kende het NPF al evenredigheid in het bestuur: evenveel vertegenwoordigers van gepensioneerden als van werknemers en werkgevers. Tegenwoordig is de verdeling: drie zetels voor gepensioneerden en ieder twee voor respectievelijk werknemers en werkgevers. In het verantwoordingsorgaan zitten zelfs vijf gepensioneerden tegenover twee werknemers en twee werkgevers. De gepensioneerdenbestuursleden komen zonder uitzonderingen voort uit de geledingen van DNP. DNP, met leden, is namelijk dé kweekvijver van waaruit bestuurlijk talent kandidaat wordt gesteld voor functies binnen het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd Pensioenfonds namens de categorie gepensioneerden. In de komende twee jaar komt er een behoorlijk aantal zetels beschikbaar die DNP graag zou willen vullen uit de eigen gelederen. Het gaat dan om bestuursleden van het pensioenfonds, het verantwoordingsorgaan, het bestuur van DNP zelf en een aantal niet-bestuurlijke, ondersteunende functies binnen DNP. DNP is hiervoor op zoek naar jongere of zich jonger voelende gepensioneerden en slapers met vernieuwende inzichten en vooral ook vrouwen (want die zijn sterk ondervertegenwoordigd) die hiervoor getraind willen worden. DNP doet dan ook een oproep aan deelnemers die zich graag nuttig maken, een nieuwe uitdaging aan willen gaan en die er plezier aan beleven om zich in te zetten voor de belangenbehartiging van iedereen die bij het fonds is aangesloten. Je hoeft niet per se een bolleboos te zijn of een deskundige op pensioengebied: er zijn nieuwe mensen nodig op verschillende niveaus, al naar gelang de wensen, ambities, vaardigheden en kennis die men heeft. Als deze oproep je interesse heeft gewekt en je wilt meer informatie of je opgeven, neem dan contact op met de voorzitter van DNP, Han van Manen, via het adres en als je je (nog) niet actief wilt inzetten en je bent nog geen lid van DNP, dan is dit het moment om je via de website op daarvoor aan te melden. 7 VOORJAAR 2015

8 Interview Innovatief Nedlloyd Pensioenfonds biedt Maersk en Svitzer unieke, transparante en eenvoudige pensioenregeling Nieuwe regeling Maersk en Svitzer geeft pensioenfonds een bredere basis 8 VOORJAAR 2015 Foto s: Hans Withoos

9 Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft voor de medewerkers van Maersk in Nederland een vernieuwende pensioenregeling opgezet, waarbij pensioenpremies individueel worden belegd door een gerenommeerde vermogensbeheerder. Het combineert de voordelen van een collectieve regeling met een individuele regeling. Ook sleep- en bergingsbedrijf Svitzer is aangehaakt, waardoor het fonds robuuster is geworden en een betere kans heeft ook in de toekomst zelfstandig te blijven. Directeur Frans Dooren, architect van de regeling, legt uit hoe het zit. Nedlloyd Pensioenkrant (NPK): Met Maersk Nederland was al een pensioenovereenkomst. Wanneer liep die af? Frans Dooren (FD): De pensioenovereenkomst met Maersk was reeds afgelopen en werd de laatste twee jaar automatisch steeds met een jaar verlengd tot er een nieuwe pensioenovereenkomst was. Die is er nu en is per 1 januari ingegaan. NPK: Heeft men toen ook automatisch voor het Nedlloyd Pensioenfonds gekozen? FD: Nee, men heeft een breed marktonderzoek gedaan en ook zes andere, commerciële partijen benaderd, maar wij kwamen met een regeling die voor de deelnemers en ook de werkgever een aantal specifieke en relevante voordelen biedt. NPK: Welke voordelen? FD: Het belangrijkste verschil tussen een regeling van een commerciële aanbieder en onze regeling is dat er van het opgebouwde kapitaal bij een verzekeraar een pensioen wordt ingekocht waarover geen indexatie wordt gegeven. Een pensioen van zeg 2000 blijft tot in de lengte der jaren 2000 en dat betekent bij inflatie een koopkrachtvermindering die steeds verder oploopt. In de regeling van het Nedlloyd Pensioenfonds is er juist wel indexatie mogelijk. Als de economie en de financiële situatie van het fonds het toelaten dan kan het pensioen in principe de inflatie bijhouden door middel van toeslagen. Het pensioen wordt daarmee deels welvaartsvast. Daar staat dan wel tegenover dat als het economisch slecht gaat er eventueel gekort kan worden. Er is dus iets meer risico, maar ook meer kans op indexatie. Een verzekeraar mag een dergelijke pensioenregeling niet aanbieden van de toezichthouder. NPK: Er zijn nog meer verschillen, ook met andere pensioenfondsen? FD: Zeker. Voor de medewerkers van Maersk en Svitzer is er nu een regeling waarbij de deelnemers een eigen beleggingsrekening hebben. Het pensioenfonds houdt de regie over de regeling, maar heeft de kapitaalopbouw ondergebracht bij vermogensbeheerder Robeco. Robeco belegt Voor gepensioneerden is het goed te weten dat het fonds meer bestaansrecht heeft het pensioenvermogen van de individuele deelnemers in een speciaal voor het fonds ontwikkelde mix van beleggingsfondsen die wij life-cycle mix noemen. NPK: Wat is hier het voordeel van? FD: De pensioenregeling blijft een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat er maandelijks premie wordt ingelegd voor het pensioen. De premie wordt echter niet, zoals gebruikelijk, direct omgezet in een pensioenaanspraak, maar wordt belegd in een standaard beleggingsmix die past bij de leeftijd van de deelnemer. Berekeningen laten zien dat er op deze manier een hoger pensioen te realiseren is. Afhankelijk van hun risicobereidheid wordt deelnemers bovendien de keuze gegeven af te wijken van de standaard beleggingsmix en zelf te kiezen hoe de pensioenpremie wordt belegd. Een ander voordeel is dat het bij Robeco opgebouwde kapitaal óp, maar ook voorafgaand aan, de pensioendatum kan worden omgezet in een pensioen bij het pensioenfonds. NPK: Verandert er door deze nieuwe regeling iets voor de huidige gepensioneerden? FD: Nee, dit staat daar helemaal los van, dit is alleen van belang voor werknemers van de desbetreffende bedrijven, de actieven. Voor de mensen die nu gepensioneerd zijn, Svitzer is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van zeesleepvaart en berging. Het bedrijf, dat onderdeel is van de Maersk Group heeft 430 schepen in de vaart en meer dan medewerkers. Svitzer is wereldwijd marktleider in zeesleepdiensten. In Nederland worden vanuit IJmuiden zeesleepdiensten aangeboden. Sinds afgelopen zomer is Svitzer ook actief in de Rotterdamse haven. De wortels van het bedrijf liggen in Nederland. In 2001 nam Maersk het Nederlandse offshore verandert er niets, hooguit dat er meer kans is dat het pensioenfonds ook in de toekomst zelfstandig kan blijven bestaan. NPK: En voor de slapers? FD: Daar geldt hetzelfde voor. NPK: Deze regeling en de toevoeging van 120 werknemers van Svitzer vergroot de kans dat het pensioenfonds een toekomst heeft, zegt u? FD: Ja, de basis van het fonds is hier duidelijk mee versterkt. Vergeet niet dat de overgrote meerderheid van deelnemers van het fonds, bijna achtduizend, is gepensioneerd. Of het zijn slapers, waar er bijna drieduizend van zijn. Het aantal actieven is minder dan tien procent van het totaal. Ook zonder actieven zouden we het, gezien het vermogen, nog lang uithouden, maar zo n gesloten fonds zoals dat heet, krijgt wel extra aandacht van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, en loopt een hoger risico geliquideerd te moeten worden, aangezien het fonds dan qua omvang steeds kleiner wordt. Wij zijn nu een open fonds met goede vooruitzichten voor de toekomst. NPK: Eerst nog even terug naar de gepensioneerden. Die hebben al een aantal jaren geen toeslagen (indexatie) meer gehad. bedrijf Wijsmuller over. Wijsmuller was in bijna een eeuw uitgegroeid tot het grootste offshore bedrijf ter wereld. Het hoofdkantoor van Svitzer is in de Deense hoofdstad Kopenhagen. 9 VOORJAAR 2015

10 Regeling opent deur naar algemeen pensioenfonds Maken de nieuwe ontwikkelingen de kans groter dat er weer geïndexeerd gaat worden? FD: Voor Damco is de bestaande regeling verlengd met een jaar. De regeling is aangepast aan de nieuwe fiscale eisen voor 2015 en de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar, maar is verder hetzelfde gebleven. Damco is zich pas later op een nieuwe regeling gaan oriënteren. Wij hopen uiteraard dat Damco ook de voordelen van onze oplossing inziet en ook bij de club blijft. NPK: Voor hoe lang geldt de nieuwe overeenkomst met Maersk en Svitzer? FD: Wij hebben afspraken voor vijf jaar gemaakt, maar wij hebben het hier over een verbintenis op de lange termijn. Nieuwe regeling biedt voordelen ten opzichte van commerciële aanbieders FD: In tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen, waar soms flink gekort moest worden, heeft het Nedlloyd Pensioenfonds zich goed door de crisis heengeslagen. Wij hebben niet hoeven korten op de pensioenen. Het is spijtig dat er door de slechte economie niet geïndexeerd kon worden, maar berekeningen op de lange termijn laten zien dat dit in de toekomst waarschijnlijk wel weer mogelijk wordt, ook al is nu niet aan te geven wanneer. Een en ander hangt natuurlijk ook af van hoe de economie en de rentestand zich ontwikkelen. Garanties kunnen helaas niet gegeven worden, maar de waarschijnlijkheid is wel toegenomen. NPK: Kunt u uitleggen hoe Svitzer heeft kunnen aanhaken op deze regeling. FD: Svitzer is het oude Wijsmuller en de medewerkers zaten in het Wijsmuller Pensioenfonds dat geliquideerd ging worden. Zij moesten dus naar een nieuwe pensioenoplossing. Toen wij ze over deze nieuwe regeling van Maersk informeerden, waren ze gelijk enthousiast. Men heeft toen snel het besluit genomen om aan te haken. NPK: Damco, ook een onderdeel van Maersk, is al langer ondergebracht bij het Nedlloyd Pensioenfonds. Zij zaten in dezelfde regeling als Maersk. Verandert er voor hen nog iets? NPK: Hoe zit het met de pensioenaanspraken voorafgaand aan deze nieuwe regeling? FD: De opgebouwde pensioenrechten tot 1 januari 2015 blijven ongewijzigd staan bij het Nedlloyd Pensioenfonds. NPK: Er zijn voorlichtingsdagen geweest voor medewerkers van Maersk en Svitzer. Hoe verliepen die? FD: Positief. Er waren uiteraard vragen over hoe het precies allemaal zit en of men er niet op achteruit zou gaan, maar de vragen konden naar tevredenheid worden beantwoord. Er waren ook mensen van Robeco bij en de adviseurs van de werknemers en de werkgevers. 10 VOORJAAR 2015

11 NPK: Slaat het pensioenfonds met deze nieuwe pensioenregeling ook een nieuw hoofdstuk open? FD: Zoals gezegd is dit goed voor het Nedlloyd Pensioenfonds want het geeft ons echt meer continuïteit. Niet alleen omdat het de basis verbreedt, maar ook omdat het een innovatieve regeling is die in de markt aantrekkingskracht heeft. Het opent in principe ook de deur om het huidige ondernemingspensioenfonds om te vormen tot een algemeen pensioenfonds. Hiermee zouden we het fonds kunnen vergroten met andere bedrijven en de uitvoeringsorganisatie kunnen verbreden en de kosten verlagen. Dat zijn zaken waar iedereen van profiteert. Dit is goed voor het Nedlloyd Pensioenfonds NPK: Vormt het invoeren van de nieuwe regeling een extra belasting voor de uitvoeringsorganisatie en de pensioenadministratie en kan het huidige serviceniveau gehandhaafd blijven? FD: Ja, het opzetten van een nieuwe regeling heeft van alle betrokken partijen extra inspanning gevergd maar met het gunstige toekomstperspectief geeft dat iedereen extra energie om daar slagvaardig mee om te gaan. Gelukkig weet het Nedlloyd Pensioenfonds zich omringd met professionele adviseurs en partijen die meehelpen om onze kwaliteit te verbeteren. De Maersk Group is een Deens conglomeraat van bedrijven dat wereldwijd actief is op het gebied van met name (container)scheepvaart en energie. Meest bekend is Maersk Line, de grootste container operator ter wereld met meer dan 600 schepen, 374 kantoren in 116 landen, zeevarenden en medewerkers aan de wal. De enorme expansie van Maersk Line sinds vooral het jaar 2000 kwam onder andere tot stand door autonome groei en de overname van andere grote spelers, zoals containerrederij SeaLand in 2001 en P&O Nedlloyd in De Nederlandse organisatie van Maersk omvat de volgende bedrijven. Maersk Nederland - Maersk Line (inclusief Maersk Ship Management) - Safmarine - Seago Line - APM Terminals (operationele terminals en het internationale hoofdkantoor) - Damco (operationele entiteit en het internationale hoofdkantoor) - Star Container Services - Svitzer (Salvage & Towage) - Maersk Oil Trading - Portmade (joint venture met Hapag Lloyd) - Diverse holdingbedrijven van Maersk Oil, Mercosul en Maersk Tankers. Foto s: Maersk/Svitzer 11 VOORJAAR 2015

12 Mijn Pensioen en Ik Behalve hun voornaam hebben John van Breugel (46) en John Selsig (63) nog meer gemeen. Beiden zijn expert op het gebied van bijzondere lading én zijn deelnemer van het Nedlloyd Pensioenfonds, maar terwijl Selsig zich terdege had voorbereid op het pensioen was de oudedagsvoorziening voor Van Breugel nog een ver-van-mijn-bed-show. Tot voor kort. John van Breugel: Ik kwam in 1993 min of meer per ongeluk bij SeaLand terecht. Ik was net van school en rolde via een uitzendbureau in een baan als commercieel medewerker. s Ochtends werd de baan aangeboden en s avonds zat ik al aan de gate op de terminal. Ik had me netjes aangekleed, maar merkte al snel dat ik een beetje overdressed was in die keet op de terminal. Het was een puur operationele functie en met wat bluf en mazzel heb ik daar een tijdje als gezicht van de rederij kunnen blijven. Daarna heb ik de coördinatie van veterinaire controles gedaan, de nieuwe SeaLand terminal helpen opstarten, equipment schades gedaan en verder zo n beetje alles waar een uitzendkracht voor nodig was. Op een gegeven moment kwam ik op het Nederlandse hoofdkantoor in Pernis te werken en daar ben ik ladingschades en procurement gaan doen. Kort daarna werd SeaLand overgenomen door Maersk en ben ik vertrokken naar P&O Nedlloyd, waar ik de collega werd van John Selsig. John Selsig: Mijn vader was eerste machinist op een coaster en hij wilde niet dat ik ging varen, maar de scheepvaart zat misschien toch al in mijn bloed want mijn eerste baan was in 1967 bij General Steam Transport Group, een onderdeel van de Britse P&O Group. Ik werd, vers van de HBS, aangenomen als jongste bediende en ik deed douanedocumenten. Soms moest ik meehelpen in de loods en eigenlijk heb ik van alles gedaan wat met expeditie te maken had. Dat was een hele andere wereld dan nu, niet te vergelijken. Ik moet 12 VOORJAAR 2015 Foto s: Hans Withoos

13 John Selsig zeggen dat ik een hele leuk tijd heb gehad, onder andere door de vele contacten met klanten, met de douane, met loodsen alles was nog veel persoonlijker, maar wel eenvoudiger dan nu. Kun je je dat voorstellen, typemachines met een wagen van één meter breed om manifesten te typen? Op een gegeven moment maakte de container ook bij ons zijn entree, al was dat heel bescheiden. Ik maakte op zeker moment de overstap naar de containerdienst van P&O, waar ik transport planner werd, en ik heb jarenlang de intermodale transporten van containers binnen Europa gedaan. Vervolgens ben ik meer naar de operationskant gegaan en heb ik twintig jaar op de terminal gezeten, waar ik onder andere gevaarlijke lading inspecties heb gedaan. Een van de mooiste ervaringen die ik heb opgedaan waren de transporten van gigantisch grote transformatoren van General Electrics en complete metrostellen voor de metro van Hongkong. Omdat ik interesse had getoond in koelcontainers kwam ik rond 1998 bij de claims afdeling die intussen onderdeel was van P&O Nedlloyd na de fusie van Ik heb altijd het geluk gehad nooit te hoeven solliciteren op een baan, ik werd altijd meegenomen. John van Breugel: Bij P&O Nedlloyd deed ik de onderhandelingen van intermodal contracten, en kort nadat P&O Nedlloyd werd overgenomen door Maersk ben ik met het gezin naar Kopenhagen verhuisd om aldaar een positie te gaan vervullen. Het was de bedoeling dat wij daar drie jaar zouden blijven, maar na anderhalf jaar kwam er in Rotterdam een baan vrij die ik heel graag wilde hebben en zodoende kwamen we terug. Ik ben nu bij Maersk Line verantwoordelijk voor de commerciële uitbreiding van special cargo, ofwel alle buitenmaatse lading die niet in een standaard container past. De verhuizing terug naar Nederland had wel veel financiële voeten in de aarde. Wij wilden per se in Brielle wonen, waar wij eerst ook woonden, omdat ik op de Maasvlakte ging werken. Op het hoogtepunt van de markt hebben wij toen een nogal duur huis gekocht en de hypotheek slokt een behoorlijk deel van ons inkomen op. Ik verdien goed bij Maersk en ook mijn vrouw Cindy heeft een inkomen, maar aan financiële planning doen we vrijwel niets. Eigenlijk houden we aan het eind van ons geld steeds een stukje maand over. Het leven is ook duur met twee opgroeiende kinderen met hun sportclubs, uitstapjes, mobiele telefoons en alles wat ze verder nog willen, en ook krijgen. Als we vinden dat er iets aangeschaft moet worden, dan komt het er gewoon. Uiteraard zijn we wel kritische consumenten die prijzen vergelijken en een goede koop doen, maar heel erg op onze uitgaven letten doen we niet. Financiële buffers zijn er niet en op mijn pensioen had ik mij tot voor kort niet voorbereid. Maar ons zorgen maken doen wij niet. Wij gaan er altijd van uit dat alles op zijn pootjes terecht komt, en dat is ook altijd gebeurd. John Selsig: Dat is bij mijn vrouw Elly en mij heel anders. Misschien heeft het ermee te maken dat wij van een andere generatie zijn. Ik kan me nog wel uit mijn jeugd herinneren dat we soms elk dubbeltje moesten omdraaien. Elly is altijd behoorlijk op de penning geweest in de zin dat ze het budget bijhield, op onze uitgaven lette en er voor zorgde dat we konden sparen. Ik kon met mijn 62ste gelukkig nog gebruik maken van de prepensioenregeling, maar heb nog wel doorgewerkt. Dat extra geld hebben we weggezet als reserve. Het is niet dat wij overdreven zuinig zijn, maar wij letten wel op. Met het oog op het ouder worden zijn wij jaren terug al verhuisd naar een appartement in Alphen a.d. Rijn. Wij genieten echt wel en doen de dingen die we leuk vinden, maar we zijn bescheiden in onze wensen. Nu ik per afgelopen januari met pensioen ben, verandert daar niet zo veel in. De regeling is prima en hoewel je als gepensioneerde minder inkomen hebt dan je gewend was, zijn wij daar goed op voorbereid wat ons uitgavenpatroon betreft. Van je opgebouwde pensioen kun je volgens mij niet rondkomen, maar met de AOW erbij kom je een heel eind. Dit hangt natuurlijk ook af van je persoonlijke omstandigheden. John van Breugel: Daar ben ik wel een beetje jaloers op, op die financiële planning van John. Over het pensioen had ik nog nooit nagedacht, maar inmiddels heb ik wel een leeftijd bereikt waarop ik merk dat ik niet meer tot de jonkies behoor. Daar word je op kantoor wel aan herinnerd door de instroom van jongere mensen die vinden dat zij het beter kunnen dan zoals wij het vroeger altijd hebben gedaan, en zo hoort het ook. Nu met dat nieuwe pensioencontract van Maersk Nederland met het Nedlloyd Pensioenfonds en de voorlichting die wij daarover hebben gekregen, ben ik wel iets pensioenbewuster geworden. Het Nedlloyd Pensioenfonds leek mij wel heel betrouwbaar maar een tikkie stoffig, maar dat Robeco de inleg gaat beleggen en dat je daar dan keuzes in kan maken, zelf wat kan doen, dat vind ik wel heel sexy. Maar verder is het pensioen en alles wat ermee te maken heeft, nog een ver-van-mijn-bedshow. John Selsig: Dat is bij mij anders. Ik houd het allemaal wel een beetje bij. De Pensioenkrant leest Elly ook. Vooral als er iets in staat over iemand die ik ken. Maar ik lees ook wel het nieuws van het fonds, de hoogte van de dekkingsgraad en dat soort dingen. Ook de website bezoek ik weleens. John van Breugel: Nee, dat doe ik niet. Ik kijk hooguit in de Pensioenkrant als er iemand in staat die ik ken, maar vaak genoeg gaat ie ongeopend met het vuilnis mee. Ik geloof niet dat ik ooit op de website heb gekeken. John Selsig: Veel van het pensioenjargon gaat me boven de pet. Ultimate Forward Rate? Geen idee wat dat is. John van Breugel: Nee, nog nooit van gehoord. Wordt dat door de Nederlandsche Bank gebruikt om de verplichtingen van het pensioenfonds te berekenen? Ik had echt geen idee... moet me toch maar eens gaan verdiepen in dat pensioengebeuren...over een paar jaar dan! John van Breugel In Mijn Pensioen en Ik vertellen deelnemers over alles wat hen bezighoudt met betrekking tot het pensioen en het pensioenfonds. Hier kunnen gepensioneeerden hun verhaal kwijt over hoe het is om gepensioneerd te zijn, maar ook actieve deelnemers kunnen laten zien hoe zij zich op het pensioen voorbereiden. Dat mag alleen zijn, maar ook met een eventuele partner, ouders of kinderen. Voor dit open podium komen wij graag met deelnemers in aanraking die hun verhaal willen doen. Meld u aan via of schriftelijk of telefonisch via het secretariaat (zie colofon). 13 VOORJAAR 2015

14 Nieuws uit de bedrijven Maersk boekt recordwinst over 2014 De Maersk Group heeft over 2014 een hogere winst geboekt dan een jaar eerder. De nettowinst van het conglomeraat steeg tot $ 5,02 miljard van $ 3,45 miljard in De omzet nam licht toe tot $ 47,57 miljard tegenover $ 47,39 miljard een jaar eerder. Maersk Line, s werelds grootste containervervoerder, droeg met $ 2,34 miljard in belangrijke mate bij aan deze recordwinst en was 55% beter dan het jaar ervoor (2013: $ 1,51 miljard). De omzet bedroeg $ 27,35 miljard. De volumes namen toe met 6,8%. De onderliggende winst van Maersk Group steeg conform verwachting tot $ 4,53 miljard van $ 3,41 miljard. Voor 2015 verwacht Maersk een onderliggende winst onder het niveau van afgelopen jaar, exclusief Danske Bank dat verkocht wordt. Søren Skou vreest tegenvallende groei wereldhandel in 2015 Ondanks de lage olieprijzen moet toch worden gevreesd dat de groei van de wereldhandel dit jaar een vertraging zal kennen vanwege de achterblijvende prestaties van de Chinese, Braziliaanse en Russische economieën. Dat heeft Søren Skou, chief executive van Maersk Line, tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gezegd. De halvering van de olieprijzen het voorbije jaar heeft een positieve impact gehad op de groei van het containervervoer, aldus Skou. De tegenwerkende krachten blijken echter een groter gewicht te hebben. De Europese economieën blijven het moeilijk hebben, terwijl ook Brazilië, Rusland en China - die zich in het verleden als belangrijke groeipijlers konden opwerpen - hebben de voorbije periode veel aan kracht moeten inleveren. Het enige lichtpunt in de wereldwijde economie moet worden gezocht in de Verenigde Staten, waar een positieve situatie kan worden gemeld, zonder dat echter van uitmuntende prestaties gewag kan worden gemaakt. Zelfvertrouwen en pensioen In mei 2013 is een promotieonderzoek van Annemarie van Hekken gestart waarbij de vraag centraal staat hoe je mensen zover kunt krijgen dat zij naar hun eigen pensioensituatie kijken. Wat kenmerkt mensen die dat nooit of juist wel doen? En hoe kun je met communicatie beïnvloeden dat zij (toch) nu en dan kijken hoe ze ervoor staan? Nedlloyd Pensioenfonds doet samen met vijftien andere fondsen mee aan dit onderzoek. In mei 2014 werden alle medewerkers van Maersk uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. 139 medewerkers hebben dit gedaan. Uit de eerste resultaten blijkt dat zelfvertrouwen een grote rol speelt bij kijken naar je pensioen. Hoe moeilijker het lijkt om naar het eigen pensioen te kijken, hoe minder vaak mensen dit doen. Dit blijkt los te staan van leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en inkomen. Als we over pensioen communiceren, zou je dus ook aandacht moeten geven aan de manier waarop je mensen uitnodigt naar hun pensioen te kijken. Het lijkt erop dat je mensen moet motiveren en de taak zo concreet en simpel mogelijk moet maken. Deze insteek is anders dan de huidige manier van communiceren van veel pensioenfondsen, waarbij het accent vooral ligt op het verstrekken van (veel) informatie, zonder te vertellen wat je ermee moet doen. Nedlloyd Pensioenfonds volgt het onderzoek met belangstelling en kijkt waar het de Kijk zelf eens naar je pensioen. Bijvoorbeeld via Houd je DigiD bij de hand en vergelijk het te bereiken pensioen met het bedrag dat je (ongeveer) denkt nodig te hebben later! Onder service -> downloads staat een brochure. In paragraaf vier staan de keuzemogelijkheden uitgelegd waarmee je invloed kunt uitoefenen op je pensioen. inzichten kan toepassen. Rond mei/juni dit jaar vindt een tweede bijeenkomst plaats. Iedereen die tijdens het eerste onderzoek zijn adres heeft achtergelaten wordt opnieuw uitgenodigd. 14 VOORJAAR 2015 Foto s: Maersk/Svitzer/ Hanke Arkenbout

15 Mensen denken vaak dat ze hun pensioen helemaal zelf hebben betaald. Maar dat is niet zo. Afhankelijk van hoe je het berekent, wordt ongeveer een derde van het pensioen opgebouwd door een werknemer zelf met de premies die hij en zijn werkgever maandelijks afdragen. De rest van het pensioen, twee derde, komt uit de opbrengsten van de beleggingen van het pensioenfonds. Goed om te weten: Ik heb toch zelf mijn pensioen betaald! Het is nu eenmaal zo dat beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Bij een pensioenfonds ben je dan ook beter af dan wanneer je zelf je pensioen bij elkaar spaart. Dat laatste kan overigens meestal niet. Meer dan negentig procent van de werknemers zit in een pensioenregeling via de werkgever. In de meeste sectoren is deelname dan ook verplicht. Ook sommige vrije beroepsgroepen, zoals notarissen en huisartsen, moeten meedoen met hun beroepspensioenfonds. Wel zijn er steeds meer pensioenregelingen waarbij deelname weliswaar verplicht is, maar waarbij je zelf mag bepalen in welke combinatie van obligaties en aandelen er voor jou wordt belegd, zoals in de nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers van Maersk en Svitzer in Nederland. Natuurlijk met de bijbehorende risico s. Wie vol in aandelen gaat, heeft een grotere kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen. Goed om te weten is een rubriek waarin geprobeerd wordt een misverstand rond het pensioen uit de wereld te helpen. 15 VOORJAAR 2015

16 Nieuws Noteer in de agenda: 29 mei Nedlloyd-reünie 5 jaar geleden alweer! Het warme weerzien met oud-collega s, het geanimeerde geroezemoes, de plezierige en vertrouwde sfeer, de ohs en ahs van herkenning. Er zijn meer dan genoeg redenen voor een herhaling! De tweede Nedlloyd reünie zal plaatsvinden op 29 mei 2015 van tot uur in de centrale hal van de Willemswerf (ingang via verlengde Wilemsbrug). Meld je aan via en noteer de datum in je agenda. Heb je je al aangemeld via Facebook, dan hoef je geen meer te sturen. Heb je geen adres of facebook account, dan kun je bellen met Walter Zwets, telefoon nr.: Hebben we je aanmelding ontvangen dan volgt er geen bevestiging meer. Ben je na je aanmelding onverhoopt verhinderd, laat het ons dan even weten. Wellicht ten overvloede willen we jullie er toch op attenderen dat deze reünie alleen voor ex-nedlloyd kantoor medewerk(st)ers is die gewerkt hebben voor een organisatie binnen het Nedlloyd concern. Geef daarom bij je aanmelding aan bij welke Nedlloyd organisatie je gewerkt hebt. Deze uitgave van de pensioenkrant bereikt hopelijk veel ex-nedlloyders, maar niet iedereen ontvangt deze krant. We proberen ook zoveel mogelijk ex-collega s te bereiken via Linkedin, Facebook (Nedlloyd reünie) en per . Maar jullie mond-tot-mond reclame is onmisbaar, dus zegt het voort! De reünie wordt gedeeltelijk gesponsord, maar we ontkomen er niet aan jullie om een bijdrage te vragen in de vorm van consumptiebonnen. Deze zijn per stuk of als set van 5 te verkrijgen ( 1,50 per stuk). Betaling kan alleen via een pinautomaat. Bonnen zijn na afloop niet meer in te wisselen. We zijn nog op zoek naar een hobbyfotograaf. Ken je iemand of wil je zelf als fotograaf door de mensenmassa flaneren, meld je dan via het genoemde adres. We verheugen ons erop jullie weer in groten getale te mogen begroeten op 29 mei a.s. De organisatoren van de reünie: Walter Zwets, Carin Broere-van Ettinger (r) & Petra Veltman (l). N.B. een beperkt aantal parkeerplaatsen in de garage van de Willemswerf is beschikbaar voor mindervaliden. Kom je hiervoor in aanmerking, vermeld dat dan bij je aanmelding of stuur nog een aparte . We zullen alle aanvragen inventariseren en de uiteindelijke toekenning bevestigen. In de omgeving van de Willemswerf is het betaald parkeren, met uitzondering van het Noordereiland (aan de andere kant van de Willemsbrug). De locatie is op loopafstand van station Blaak (trein, metro, tram), dus als het enigszins kan, kom dan met het openbaar vervoer. Subsidieregeling STINEVO 2015 Het bestuur van de Stichting Nedlloyd Voorzieningen (STINEVO) heeft besloten om ook voor het jaar 2015 de subsidieregeling voor vakanties, weekends, theaterbezoeken en dergelijke voor lagerbetaalde senioren toe te passen. Deelnemers kunnen zijn: gepensioneerden of zij die gebruik maken van een non-activiteitsregeling, die een dienstverband hebben gehad met (de voormalige) Koninklijke P&O Nedlloyd of met één van de (vroeger) met Nedlloyd verbonden ondernemingen. Er kan subsidie worden toegekend als uw totale maandinkomen (AOW, incl. vakantietoeslag + pensioen(en)) lager is dan 2.500,- per maand bruto. De subsidiebedragen gaan van 375 tot maximaal 575. Voor de volledige tekst van de regeling, inclusief exacte bedragen, bestedingsdoelen, voorwaarden en een aanvraagformulier: STINEVO Postbus BZ Rotterdam Tel VOORJAAR 2015 Foto s: Nedlloyd

17 Artikel in het kader van Zorg en Welzijn aangereikt door Vereniging DNP Naheffing inkomstenbelasting In november 2014 ontstond er commotie over de aangekondigde naheffing inkomstenbelasting. Er zijn veel ouderen onder de vijf miljoen Nederlanders die bij de aanslag over 2014 meer belasting betalen of minder zullen terugkrijgen. Ouderen met een modaal inkomen moeten een paar tientjes tot maximaal 105 bijbetalen. Voor ouderen met een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal is dat maximaal 372. Deze naheffing wordt veroorzaakt door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide zijn sinds 1 januari 2014 inkomensafhankelijk. Het effect van de naheffing is dat lager dan modale inkomens meer korting krijgen waardoor modale en hogere inkomens in verhouding meer belasting gaan betalen. De belastingdienst heeft deze aanpassing nog niet in haar computersystemen kunnen verwerken en daarom wordt de naheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2014 verwerkt. De uitwerking is dan pas in 2015 te merken. HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Persoongebonden budgetten werden tot voor kort direct aan de betrokkene uitbetaald. In het nieuwe systeem gaat de betaling via de Sociale Verzekeringsbank. Er is echter te laat met deze overheveling begonnen, waardoor veel budgetten niet of niet op tijd zijn uitbetaald en veel mensen gedupeerd zijn. Het gaat hier om bijna betalingen per maand tot een bedrag van bijna 250 miljoen. Uiteraard houden de samenwerkende ouderenbonden en belangenbehartigers de vinger aan de pols, maar ze kunnen er weinig aan doen. Het besluit van staatssecretaris Van Rijn om desnoods maar zonder onderliggende papieren voorlopig de betalingen te doen, juichen wij toe. Wij hopen dat de problemen snel zijn opgelost, zeker ook omdat er in de Wet Langdurige zorg op wordt aangedrongen om via een PGB ook langdurige zorg thuis te regelen om de druk op verpleeghuizen te voorkomen. HOGE RENDEMENTEN, LAGE DEKKINGSGRADEN BIJ DE GROTE PENSIOENFONDSEN Ondanks de bijzonder gunstige beleggingsrendementen over 2014 van de grote pensionfondsen, wordt er geen verbetering gesignaleerd van de dekkingsgraden. Integendeel. De extreem lage rentestand heeft een veel grotere invloed op de dekkingsgraad dan het hogere rendement, helaas in negatieve zin. Ter illustratie: het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) heeft een rendement gerealiseerd van 43 miljard (circa per deelnemer) maar de dekkingsgraad verminderde met twee procentpunt van 103% naar 101%. Ook het pensioenfonds Zorg en Welzijn behaalde een hoog rendement passend in een lange traditie: gemiddeld 8 % over de laatste 40 jaar. De verplichtingen moeten echter worden gebaseerd op een rendement van 2% voor de komende veertig jaar. Ergo, een prima rendement maar geen indexatie. Het enige grote fonds dat deze dans een beetje ontspringt is de bouw. Hier wordt 0,15% indexatie gegeven waarbij opgemerkt moet worden dat de inflatie rond de 1% lag. DNP is een zelfstandige vereniging die opkomt voor belangen van de deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds en pleit voor solidariteit onder de generaties. DNP is geen onderdeel van het Nedlloyd Pensioenfonds en de in het artikel verwoorde meningen en uitlatingen vallen dan ook niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van de Nedlloyd Pensioenkrant. Niettemin biedt deze publicatie DNP graag een podium om zich te presenteren. Meer informatie over DNP kunt u vinden op de website Foto: DenAS 17 VOORJAAR 2015

18 Personalia 100 PLUSSERS Mw. E.H. van Neijhof- Duurkoop 100 jaar Mw. E.T. Klingen-Noordhoff 100 jaar OVERLEDEN Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden: Dhr. J. Mos Hoofdwerktuigkundige KJCPL 88 jaar Dhr. J.A. van Dalsen 1e Stuurman VNS 88 jaar Dhr. J. Hopman Gezagvoerder KNSM 91 jaar Dhr. C. Smeele Hoofdwerktuigkundige SMN 92 jaar Dhr. O.R. Metzlar Scheepsbouwkundig ingenieur KNSM 91 jaar Dhr. L. Joosse Hoofdwerktuigkundige VNS 85 jaar Dhr. H.M. Hof Overlocker KNSM 79 jaar Dhr. J.M.H. Brüll 4e Werktuigkundige KRL 74 jaar Jonkheer H.W. de Blocq van Scheltinga Hoofs Employee KJCPL 83 jaar Dhr. A.H. Buiskool 1e Stuurman SMN 89 jaar Dhr. R.K. Wildeman 2e Machinist VNS 79 jaar Dhr. B.J. Bouwman Hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Rederijdiensten 76 jaar Dhr. D. Moor Assistent Maitre d Hôtel SMN 86 jaar Dhr. H. Jacobs Assistent reepgast SMN 81 jaar Dhr. C. Bellaart Gezagvoerder Nedlloyd Lijnen 77 jaar Dhr. J.G. Workum 1e Kok SMN 88 jaar Dhr. H.J. Pak Lijnchef Middenoosten, India en Pakistan Ruys & Co 86 jaar Dhr. C.P. van Wiggen 2e Werktuigkundige KRL 87 jaar Dhr. H. de Kreek 2e Werktuigkundige KPM 87 jaar Dhr. H.D. Römer Walploeger KNSM 81 jaar Dhr. G. van Leeuwen Chef Onderhoud Wagenpark RSK 81 jaar Dhr. D. van der Ende Medewerker Nedlloyd Rederijdiensten 93 jaar Dhr. J.C. Baars Medewerker Documentatie Nedlloyd Rederijdiensten 90 jaar Dhr. P.H. Lasschuit Documentalist Nedlloyd Rederijdiensten 91 jaar Dhr. J.B. de Klerk 3e Werktuigkundige KRL 88 jaar Dhr. H.A. Bergsma Werktuigkundige KRL 70 jaar Dhr. J. van der Woude 3e Machinist KRL 90 jaar Dhr. F. Kummer Chef van Dienst KJCPL/Safmarine 89 jaar Dhr. G. Venema Hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Rederijdiensten 85 jaar Dhr. A. Timmermans Employé KPM 85 jaar Dhr. A.H. Kagenaar 1e Bankwerker SMN 89 jaar Dhr. E.J.M. Bollen 2e Werktuigkundige KPM 84 jaar Dhr. T. Nederlof Coördinator Gevaarlijke Lading P&O Nedlloyd 67 jaar Dhr. L.A.J. van der Ham 4e Werktuigkundige KRL 80 jaar Dhr. L. Riethof Medewerker Ruys & Co 96 jaar Mevr. W.J. Oxsener-Ficke Afdeling Registratie Scheepvaarthuis SMN 83 jaar Dhr. F. Vos Hoofd Verzorging Nedlloyd Lijnen 73 jaar Dhr. J. Ruijter Gezagvoerder Nedlloyd Rederijdiensten 90 jaar Dhr. H. Verburg 2e Werktuigkundige KJCPL 71 jaar Dhr. M. Giesselbach Zaakvoerder Mammoet Antwerpen, België 78 jaar Dhr. W. Kastelein 1e Stuurman SMN 86 jaar Dhr. H. Alberts Hoofd Medische Dienst Nedlloyd Rederijdiensten 90 jaar Dhr. A. Oskam Administratief Medewerker Damco Air 92 jaar Dhr. J. Blom Administratief Medewerker KNSM 92 jaar Mevr. J.M.A. Winkel- Vermeulen Administratief Medewerkster KHL 71 jaar Dhr. A.P. van der Hoeven Hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Lijnen 67 jaar Dhr. P. Berkhout Expeditie Arbeider KNSM 93 jaar Dhr. J. van Dijke Bankwerker (Wal) KRL 91 jaar Dhr. J. Klap Olieman KHL 86 jaar Dhr. P.C. Kirsten 2e Werktuigkundige SMN 90 jaar Dhr. G.R. Bos Administratief Medewerker KNSM/CSA 74 jaar Dhr. M.J. Broeders Magazijn Medewerker Mammoet Stoof 74 jaar 18 VOORJAAR 2015

19 Internet: hoezo te oud? Krijg tijdig nieuws, meld u aan voor de Nieuwsbrief Een aantal van de belangrijkste berichten in deze Nedlloyd Pensioenkrant was weken geleden al te lezen in de Nieuwsbrief die meer dan deelnemers digitaal ontvingen. Reeds op 19 februari kregen zij het nieuws over de nieuwe pensioenregeling met Maersk, de toetreding van Svitzer en de dekkingsgraad en het rendement van het Nedlloyd Pensioenfonds over 2014 waarover u ook, maar later, in deze Nedlloyd Pensioenkrant kunt lezen. Ook u kunt zich in een handomdraai verzekeren van tijdige berichtgeving als er belangrijke ontwikkelingen zijn. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is u te registreren op de website van het Nedlloyd Pensioenfonds: Rechtsboven op elke pagina is een knop te vinden met de tekst Registreren. Doorloop de stappen die aangegeven worden nadat u hier op heeft geklikt en binnen enkele minuten heeft u uw eigen MIJN NPF pagina waar u kunt aangeven welke Nieuwsbrieven u wilt gaan ontvangen (er zijn er namelijk meerdere). Ook kunt u op uw MIJN NPF pagina aangeven of u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in het vervolg digitaal wenst te ontvangen. Nieuw is dat als u geen voorkeur opgeeft voor een bepaalde Nieuwsbrief, u automatisch de Algemene Nieuwsbrief gaat ontvangen. Heeft u hulp nodig bij de registratie? Klik op de button Help die op elke pagina te zien is. Zit uw mailbox vol? Als uw mailbox vol zit dan kan de Nieuwsbrief niet bij u afgeleverd worden. Heeft u zich opgegeven om Nieuwsbrieven te ontvangen, maar u ontvangt ze niet? Dan bestaat de kans dat u de maximale hoeveelheid die u in uw mailbox kunt ontvangen heeft bereikt. De oplossing hiervoor is het verplaatsen van vanuit uw mailbox naar mappen op onderwerp. Raadpleeg hiervoor bij twijfel de handleiding van uw provider of mailprogramma. Aangezien het aantal Nieuwsbrieven dat niet bezorgd kan worden, toeneemt zal het Nedlloyd Pensioenfonds zich op zeker moment genoodzaakt zien de registraties die verbonden zijn aan deze mailboxen, te annuleren. Een nieuw adres? Zelf wijzigen! Heeft u zich geregistreerd op en krijgt u een nieuw adres? Pas dit dat aan op uw eigen MIJN NPF pagina. Op elke pagina van de website van het Nedlloyd Pensioenfonds staat rechts bovenin een button met de tekst Inloggen. Na te hebben ingelogd komt u op deze persoonlijke MIJN NPF pagina. Door hier te klikken op Accountinformatie wijzigen kunt u uw nieuwe adres ingeven. U hoeft het Nedlloyd Pensioenfonds dus niet apart te benaderen met het verzoek om het adres te wijzigen. 19 VOORJAAR 2015

20 Portret Dima Dimitrova Ilieva, Business Controller, North Europe Liner Operations - Maersk Line Netherlands, deelnemer van het Nedlloyd Pensioenfonds. Foto: Maersk

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

Jaargang 20 - nummer 3 - Herfst 2014. Ton Zimmerman met deeltijdpensioen > Nieuwe directeur in de spotlight > Helpdesk voor slapende tegoeden >

Jaargang 20 - nummer 3 - Herfst 2014. Ton Zimmerman met deeltijdpensioen > Nieuwe directeur in de spotlight > Helpdesk voor slapende tegoeden > Jaargang 20 - nummer 3 - Herfst 2014 Ton Zimmerman met deeltijdpensioen > Nieuwe directeur in de spotlight > Helpdesk voor slapende tegoeden > Gesignaleerd MAERSK POST DIGITAL Voor wie op de hoogte wil

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Nedlloyd Pensioenkrant

Nedlloyd Pensioenkrant Nedlloyd Pensioenkrant Jaargang 18 - nummer 5 - september/oktober 2012 Jaarverslag op herhaling > Van zee naar de klas > Vacatures bestuur > Als ketelbink naar Zee De Nedlloyd Pensioenkrant is een gratis

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op

De blik op het pensioen van Alwin Mudde Zo meteen maak ik de balans op 1 Naam: Alwin Mudde (35) Getrouwd met: Janine, drie zonen (7, 6 en 2 jaar) Baan: Export medewerker bij DHL Global Forwarding in Enschede Genoeg pensioen: Daar ga ik me over een aantal jaren in verdiepen,

Nadere informatie

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr.

PensioenPraat. Het pensioen is een zaak van ons allemaal. Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Nr. PensioenPraat Uitgave van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Nr. 40 Oktober 2010 Het pensioen is een zaak van ons allemaal Even voorstellen: Theo Dekkers Waarom belegt een pensioenfonds?

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief

Smurfit Kappa Pensioen Nieuwsbrief Pensioen Nieuwsbrief nummer 6 > jaargang 4 > SEPTEMBER 2007 inhoud > Jaarbericht 2006 onderdeel van nieuwsbrief [p.1] I Tom Gallagher over het Nederlands pensioenbeleid [p.1] I Peter van Dijk over het

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie