VOORZORG INFO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 0 1 1 VOORZORG INFO"

Transcriptie

1 a p r i l VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan

2 Recht op huurtoeslag? Huurders kunnen een huurtoeslag krijgen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Die huurtoeslag kunt u aanvragen met een speciaal formulier. Dat is telefonisch verkrijgbaar bij de Belastingdienst: Hebt u vragen of twijfelt u over de gegevens die u moet invullen op het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Woningstichting De Voorzorg, tel , misschien kunnen wij u helpen hierbij. U kunt verder terecht tijdens het spreekuur op ons kantoor. Als u al huurtoeslag ontvangt is het belangrijk dat u veranderingen meldt aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst. Dit moet u zelf doen en geldt voor wijzigingen in inkomen en samenstelling van het gezin. Veranderingen in de woning zelf waaraan een huurverhoging is verbonden, dient u eveneens te melden. Klachten over de woonomgeving De afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Heerlen zorgt voor de openbare ruimte (groenvoorzieningen, wegen, trottoirs, rioleringen e.d.). Voor meldingen of klachten over milieu, drugsoverlast, verkeer, bestrating, verlichting, stadsreiniging en rioleringen kunt u bellen met de Servicetelefoon Openbare Ruimte, tel Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van tot uur, daarbuiten alleen voor calamiteiten. Bereikbaarheid Servicedienst Als in uw woning een mankement of een storing optreedt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze Servicedienst. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag van tot uur en van tot uur. Op vrijdag zijn zij bereikbaar tussen en uur. Als u belt buiten de genoemde tijden (uitsluitend in spoedgevallen) krijgt u een antwoordapparaat aan de lijn waar u een bericht kunt achterlaten. Uitsluitend voor zeer DRINGENDE klachten zijn zij eveneens bereikbaar s avonds, in het weekeinde of op feestdagen. Het gaat hierbij om klachten die beslist niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag. Spreek na de pieptoon uw boodschap of uw klacht in en vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats en vergeet vooral uw telefoonnummer niet. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het telefoonnummer is Voor alle ontstoppingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Van der Velden Rioolbeheer, tel Woningstichting De Voorzorg Heisterberg 70, 6431 JC Hoensbroek Postbus 40, 6430 AA Hoensbroek Tel Servicedienst: Openingstijden maandag t/m donderdag uur en uur vrijdag uur (de servicedienst tot uur) Spreekuur: Dinsdag, woensdag, en donderdag tussen en uur colofon Voorzorg info is een uitgave van Woningstichting De Voorzorg te Hoensbroek. Deze uitgave verschijnt ongeveer 1 x per kwartaal Redactie: Afdeling verhuur/bewonerszaken, Céline Meijs, woonconsulent Tekst en vormgeving: Mediaan Communicatie Projecten bv Druk: Van Hooren drukkerij en Repro bv Fotografie: Arnaud Nilwik Aan de inhoud van dit informatiebulletin kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk In deze eerste uitgave van ons bewonersblad Voorzorg Info in 2011 treft u de jaarrapportage aan van ons centraal huurdersorgaan, de Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg. De stichting rapporteert in dit verslag over de onderwerpen en de projecten die zij met de Voorzorg heeft besproken en over de resultaten die in 2010 zijn bereikt. Onze woningstichting vindt het belangrijk om met dit overlegorgaan enkele malen per jaar rond de tafel te zitten en hen rechtstreeks te informeren over thema s en onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het algemene en financiële beleid van onze woningstichting; het huurbeleid en de huurovereenkomst; fusies en overnames; onderhoud, sloop en renovatie van woningen; nieuwbouwprojecten; de leefbaarheid van wijken en buurten en tal van andere onderwerpen. In het verslag van het orgaan leest u hier meer over. Daarnaast heeft de Voorzorg contact met de stichting, omdat wij zoveel als mogelijk rekening willen houden met de wensen die onze huurders hebben. Wij horen graag uit eerste hand van de leden van het Overlegorgaan waarmee wij huurders van dienst kunnen zijn of hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. In ons beleid houden we hier rekening mee om zo het individuele woongenot van iedere huurder te verhogen. Uiteraard doen we er ook alles aan om in samenwerking met diverse organisaties de leefbaarheid en het woonklimaat in wijken en buurten te behouden, te verbeteren of te versterken. Met de huidige problematiek van krimp en bevolkingsdaling, van ontgroening en vergrijzing is dat een moeilijke opgave. Temeer omdat de investeringscapaciteit van corporaties er de laatste jaren niet op vooruit is gegaan. Ook om die reden is het dus goed, dat de Stichting Overleg Huurders Verhuurder regelmatig met ons aan tafel zit. In 2010 hebben we vier keer vergaderd, dat is meer dan wettelijk is voorgeschreven. Verder hebben we aan het einde van 2010 verkiezingen gehad voor het Overlegorgaan. Enkele ervaren, maar ook diverse nieuwe leden maken er inmiddels namens u deel van uit en hebben hun taak opgepakt. U vindt hun namen en contactgegevens op onze website Ook kunt u hier zien welke van de 7 wijken en buurten zij vertegenwoordigen. Jos Kerkhoffs Directeur Woningstichting de Voorzorg Gewijzigde openingstijden 3 4 Op de volgende dagen is ons kantoor gesloten: 22 april Goede Vrijdag 25 april Tweede Paasdag 2 juni Hemelvaart 3 juni Vrijdag na Hemelvaart 13 juni Pinksteren Onze servicedienst is tijdens de dagen waarop ons kantoor is gesloten uitsluitend bereikbaar voor dringende klachten of spoedgevallen. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer door te geven. Als wij u niet kunnen bereiken kunnen wij immers niet met u afspreken hoe uw klacht snel kan worden opgelost. 8

4 Maak kennis met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Administratie is helemaal mijn tak van sport Administratief medewerkster Hetty Engels werkt inmiddels al ruim 10 jaar fulltime voor de Voorzorg, vertelt ze met veel enthousiasme. Ze is verantwoordelijk voor de crediteurenadministratie en ziet heel wat nota s en rekeningen op haar bureau landen. Een drukke job, waar ze zich elke dag met veel passie in vastbijt, vertelt ze. En ik heb na al die jaren ook nog eens heel veel plezier in deze job, lacht ze. Het inboeken en uitboeken van nota s, de rekenkundige controle daarvan, het klaarzetten van betalingen, kortom de hele papierwinkel met cijfers en getallen, dat is echt helemaal mijn tak van sport. Ik vind het heerlijk om daar elke dag mee aan de slag te gaan. Die lol in haar werk komt ook voort uit het feit dat Hetty een sociaal mens is, denkt ze zelf. Ik heb veel contacten met collega s en soms, met crediteuren. Bijvoorbeeld ondernemers die voor ons werken. Ik vind die contacten afwisselend en plezierig, ze kleuren mijn dag en mijn werk. Beschouw me als iemand die als een spin in een web zit: ik ben met een hoop draadjes met veel mensen verbonden. Daarnaast ben ik iemand die heel precies is, die het niet kan verdragen als ergens nog foutjes in zitten of als er zaken ontbreken. Wat dat betreft ben ik echt een perfectionist die de lat hoog legt. Hetty Engels heeft een job met veel verantwoordelijkheid, waarin ze zelfstandig kan werken. Het is afwisselend en boeiend werk dat nooit verveelt. Omdat we hier met een klein team werken, zijn de lijnen kort en kun je snel en flexibel handelen. Helder communiceren vind ik in zo n samenwerking net zo belangrijk. Het heeft als gevolg, dat ik met de meeste van mijn collega s een plezierig persoonlijk contact kan opbouwen. Daarnaast houd ik er niet van zaken op de lange baan te schuiven of op zijn beloop te laten. Weg is weg en af is af, denk ik altijd. In haar vrije tijd is deze medewerkster van de Voorzorg een echt gezelligheidsmens. Samen met haar partner houdt zij van lekker uit eten gaan, een terrasje pikken en op vakantie gaan. Hetty Engels: Zuid-Afrika, Mexico, de Dominicaanse Republiek, als het maar lekker ver van huis is. Ook weekendjes weg of een bezoek aan een wereldstad, slaan wij niet over. Succesvolle kijkdag De Schutse Het is weliswaar even geleden, maar toch kijken we nog graag even terug op de succesvolle en goed bezochte kijkdag bij de Schutse in de Hoensbroelse wijk De Dem. Deze kijkdag vond plaats op zaterdag 27 november vorig jaar. Op deze mooie en zonnige najaarsdag kregen de toekomstige bewoners van dit spiksplinternieuwe complex voor het eerst de gelegenheid kennis te nemen van de woning die zij bij De Voorzorg gingen huren. Speciaal hiervoor waren twee modelwoningen ingericht, die een goed beeld gaven hoe de nieuwe huizen er van binnen uit zouden kunnen zien. Woningstichting De Voorzorg was die winterse novemberdag vertegenwoordigd door medewerkers van de afdelingen Bewonerszaken en Technische dienst. Zij stonden de bezoekers met informatie te woord van s ochtends tot het begin van de middag. Ook beantwoordden zij graag de vragen die werden gesteld en die bij de huurders leefden. Die op hun beurt maakten niet alleen kennis met hun toekomstige woning en het totale wooncomplex. Tevens begroetten zij voor het eerst hun nieuwe buren. Inmiddels zijn alle woningen, 31 in totaal, bewoond en heeft iedereen zich gesetteld. 4

5 Van woest moeras naar moderne woonwijk Terug in de tijd: Hoeve Lotbroek Lotbroek is een gebied dat als belangrijk kenmerk heeft dat het een nogal drassige bodem heeft. Net als in de naam Hoensbroek wordt het tweede deel van de naam gevormd door het woord broek, een begrip dat ook terugkomt in bijvoorbeeld de straatnaam Overbroekerstraat of Overbroek. Broek staat voor drassig land of moeras. Lotbroek was eeuwen lang een woest stuk moeras en als je goed kijkt kun je dat op diverse plaatsen nog altijd zien. Bijvoorbeeld als je door de Burgemeester Slangenstraat rijdt in de richting van zwembad Otterveurdt aan het broekbos aan de rechterzijde. In Lotbroek staat Hoeve Lotbroek, een monumentale boerenhoeve die in 1989 in vervallen staat werd aangekocht door De Voorzorg. De hoeve werd in de tijd dat de bokkenrijders Limburg onveilig maakten rond 1860 gebouwd door markies Clemens von Hoensbroeck, een van de Heren van Hoensbroeck. Zijn voorbeeld was de traditionele gesloten Limburgse hoeve. Hoeve Lotbroek was een aaneengesloten bouwwerk met zware muren, kleine ramen, een poortgebouw en een binnenplaats. Naast de hoeve was een bakhuis gerealiseerd. In 1918 werd niet alleen Kasteel Hoensbroek verkocht, ook de hoeve ging over in andere handen. De eigenaar gebruikte tot 1959 het pand als boerderij, waarna het in handen kwam van de Oranje Nassau Mijnen, die op zoek waren naar huisvesting voor gastarbeiders uit Spanje en Italië. Hoeve Lotbroek werd drastisch verbouwd en werd bij de bevolking stilaan bekender onder de naam Gezellenhuis Hoeve Lotbroek. In de jaren zeventig deed de hoeve vervolgens dienst als onderkomen voor rijksgenoten uit Suriname en de Nederlandse Antillen. Weer later nam een particuliere eigenaar het gebouw over en exploiteerde het als een derderangs pension. De vroeger zo trotse boerenhoeve raakte steeds meer in verval en werd een plek waar vandalisme en criminaliteit hand over hand toenam. opnieuw geschikt te maken voor bewoning. Het eens zo statige monumentale gebouw werd enkele jaren later in ere hersteld en omgetoverd tot een wooncomplex met 27 (eengezins)woningen, verdeeld over 4 blokken. Ook werden voldoende parkeerplaatsen/garages aangelegd en kwam er een weelderig groenplan. De renovatie maakte integraal deel uit van een stedenbouwkundig plan, dat voorzag in de sloop van de voormalige flats langs de Mgr. Hanssenlaan en in de bouw van 47 nieuwe eengezinswoningen aan het destijds nieuwe Pastoor van den Boorenplein. De Voorzorg bouwde als overgang van Hoeve Lotbroek naar dit verkeersplein nog eens 14 woningen langs de Lotbroekerweg. We schrijven dan midden jaren negentig van de vorige eeuw. De onaantrekkelijke en gevaarlijke omgeving waar de historische Hoeve Lotbroek steeds meer in verval raakte, werd daarmee een eigentijdse buurt waar de bewoners nog steeds graag en met plezier wonen. Om verder afglijden van de buurt te voorkomen, besloot de Voorzorg in overleg met de gemeente Heerlen, de hoeve in 1989 te kopen. Vervolgens werden plannen gemaakt om het gebouw volledig op te knappen en 5

6 Jaarrapportage Stichting Overleg Huurders Deze jaarrapportage informeert u over de onderwerpen en de projecten die de Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg (kortweg het Overlegorgaan) in 2010 met de directie van de Voorzorg heeft besproken. Ook onderwerpen die daadwerkelijk zijn gerealiseerd komen in dit verslag aan bod. Het Overlegorgaan praat met de Voorzorg over tal van zaken die voor huurders belangrijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn het onderhoud en de verbetering van woningen, het slopen van woningen, het verhuurbeleid in algemene zin, de (rand)voorwaarden van de huurovereenkomst, het huurprijsbeleid en het servicepakket (samenstelling, kwaliteit, prijs). De Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV), kortweg de Overlegwet genoemd, bevat alle regels voor het overleg met huurders en hun organisaties. Ze geldt voor alle corporaties, ongeacht de grootte van het woningbezit. Per 1 januari 2009 is deze Overlegwet gewijzigd. De wijziging heeft o.a. betrekking op de uitbreiding van het aantal onderwerpen waarover de verhuurder met de huurders en hun organisaties moet overleggen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de renovatie, aankoop en verkoop van woningen; het beleid met betrekking tot de leefbaarheid en de herstructurering van buurten en wijken; de voorgenomen prestatieafspraken van - in ons geval - Woningstichting De Voorzorg met de gemeenten Heerlen en Brunssum. In 2010 heeft het Overlegorgaan o.a. over de volgende onderwerpen gesproken met de directeur-bestuurder, dhr. J. Kerkhoffs: Afscheid mevrouw Weijden; Mevrouw Weijden stopt met haar functie als secretaris bij het Overlegorgaan. Door het Overlegorgaan en de Voorzorg wordt zij bedankt voor haar inzet. Klachtencommissie; Tijdens het gesprek tussen de klachtencommissie en de Voorzorg werd duidelijk dat er in 2010 geen klachten zijn gemeld. Diverse klachten zijn door de betreffende afdeling van de Voorzorg of in sommige gevallen door de directeur-bestuurder afgehandeld. de schutse hoensbroek Logo Overlegorgaan; Er is een apart logo ontworpen voor de Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg. Bij het ontwerp van het logo is rekening gehouden met de functie die het Overlegorgaan vervult en met het logo van de Voorzorg. Alle leden zijn akkoord gegaan met het nieuwe logo. Verkiezingen Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg; aan het einde van 2010 zijn er verkiezingen geweest voor het Overlegorgaan. De Conceptnota Herstructurering Woningvoorraad Parkstad Heerlen. Prestatieafspraken met de gemeenten Heerlen en Brunssum. Huurverhoging 2010; vanaf 1 juli 2010 zijn de huurprijzen van woningen van de Voorzorg met 1,2% gestegen. Groenvoorziening schoffelbuurten; De kosten met betrekking tot het groenonderhoud in de schoffelbeurten nemen toe. Benoeming Raad van Commissarissen. Woonmarketingmodel; De Voorzorg heeft ervoor gekozen om niet meer deel te nemen aan het woonmarketingmodel met overige corporaties. Toewijzing sociale huurwoningen; per 1 januari 2011 is in Nederland de wijze waarop sociale huurwoningen worden toegewezen aan woningzoekenden veranderd. De aanleiding hiervoor is een besluit van de Europese Commissie. De nieuwe wetgeving bepaalt dat woningcorporaties met ingang van 2011 geen of nauwelijks woningen met een netto huurprijs tot f 652,52 mogen verhuren aan huishoudens met een inkomen hoger dan f (gezamenlijk belastbaar huishoudinkomen). Het Masterplan Hoensbroek; een visie op de ontwikkeling van Hoensbroek tot De ontwikkelingen in Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig (MSP); in 2010 zijn twee bijeenkomsten gehouden door de gemeente Heerlen om 38 projecten betreffende MSP te bespreken met de wijkbewoners. De Voorzorg was hierbij aanwezig. In 2010 zijn de volgende projecten besproken: Sloop Litscherboord; de seniorenwoningen Litscherboord zijn in het voorjaar van 2010 gesloopt. Nieuwbouwproject de Schutse; in 2010 zijn de seniorenwoningen van het wooncomplex de Schutse in Hoensbroek opgeleverd. Begin december hebben 31 huishoudens de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. 6

7 Verhuurder Woningstichting de Voorzorg kruisbergstraat brunssum parc buirette heerlen Nieuwbouwproject Kruisbergstraat te Brunssum; in Brunssum is in de zomer, op de plaats van het voormalige bejaardenverzorgingshuis in de Kruisbergstraat, gestart met de werkzaamheden voor een appartementencomplex met 38 luxe seniorenwoningen, incl. parkeervoorzieningen. De verwachting is dat dit complex medio juli 2011 wordt opgeleverd. Nieuwbouwproject Bongardstraat te Brunssum; in 2010 is de Voorzorg gestart met de werkzaamheden voor 8 seniorenwoningen aan de Bongardstraat. De verwachting is dat dit project complex in juni 2011 wordt opgeleverd. Het wooncomplex aan de Kasteellaan en Henri Jonasstraat in Meezenbroek/Heerlen heeft een naam gekregen. Het complex heet Parc Buirette. De Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg hoopt ook in 2011 op een goede samenwerking met Woningstichting de Voorzorg, vertegenwoordigd door dhr. J. Kerkhoffs. Maria Sachse Voorzitter Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De contactgegevens van alle leden van het Overlegorgaan vindt u op de website bongardstraat brunssum onthulling van de naam parc buirette Parc Buirette; op donderdag 19 augustus heeft wethouder Riet de Wit van de gemeente Heerlen tijdens een feestelijke bijeenkomst de naam van het wooncomplex aan de Kasteellaan/Henri Jonasstraat onthuld. Het complex heeft als naam Parc Buirette gekregen. Onder meer de volgende resultaten zijn in 2010 gerealiseerd: De verkiezing van nieuwe bestuursleden van het Overlegorgaan zijn in 2010 afgerond. Enkele ervaren, maar ook diverse nieuwe leden maken er inmiddels namens u deel van uit en hebben hun taak opgepakt. In het voorjaar van 2010 zijn 20 seniorenwoningen in Litscherveld/ Heerlen gesloopt. Het nieuwbouwproject de Schutse in Hoensbroek is in december 2010 opgeleverd. 7

8 de leden van het overlegorgaan met v.l.n.r.: jo sijstermans, sjef debie, gerrit koenen (bovenste rij) mariet walraven, maria sachse en vivian bruinooge (zittend). Betsy Vonk staat niet op de foto. de volledige contactgegevens vindt u op Wie is wie: de leden van het overlegorgaan De Stichting Overleg Huurders Verhuurder Woningstichting de Voorzorg overlegt regelmatig met de Voorzorg over zaken die voor huurders, voor u dus, belangrijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn het onderhoud en de verbetering van woningen, het slopen van woningen, het verhuurbeleid, de huurovereenkomst, het huurprijsbeleid, de inhoud van het servicepakket en allerlei andere zaken. De stichting werkt voor de huurders, maar is beslist geen klachten- of woningbureau. De stichting telt 7 leden. Zij vertegenwoordigen huurders in wijken en buurten die De Voorzorg in haar woningaanbod hanteert. De leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Voorzitter Maria Sachse: Ik ben lid sinds 2005 en doe dit werk met veel plezier. Het geeft mij de mogelijkheid om iets voor de huurders van de Voorzorg te betekenen en goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de woningstichting en sociale huisvesting. Verder steek ik er ook zelf het nodige van op en kan ik mijn horizon verbreden. Ik heb me destijds opgegeven, ben gekozen en heb daar tot nu toe geen spijt van. Sjef Debie is net als Maria Sachse sinds 2005 lid van het overlegorgaan. Ik ben destijds gevraagd en heb ja gezegd, omdat ik altijd interesse heb gehad in bestuurlijk werk. Het lidmaatschap geeft me naast het algemene beleid ook de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het leefklimaat in de wijk die ik vertegenwoordig. Mijn speciale interesse gaat daarbij uit naar senioren. Ook Mariet Walraven is een van de mensen van het eerste uur, laat ze weten. Ik ben er sinds 2005 bij. Daarnaast ben ik lid van de huurdersbelangenvereniging in mijn wijk en vind ik het belangrijk om die in het overlegorgaan te vertegenwoordigen. Dat leidt ook vaker tot resultaten waar onze huurders belang bij hebben. Die huurders staan altijd voorop: zij zijn mijn belangrijkste motivatie om dit werk te doen. Jo Sijstermans heeft er in 2012 zijn eerste termijn opzitten, vertelt hij. Ik ben destijds tot mijn eigen verbazing gekozen, nadat ik me kandidaat had gesteld. Mijn bijzondere aandacht richt zich op Meezenbroek en op de leefbaarheid en het woonklimaat in deze wijk. Ook de inrichting van de openbare ruimte volg ik kritisch. Daarnaast ben ik penningmeester. Nieuw in de stichting zijn Gerrit Koenen, Betsy Vonk en Vivian Bruinooge. Zij zijn in december 2010 gekozen als lid van de stichting. De drie willen graag hun bijdrage leveren en namens hun achterban op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de Voorzorg. Voorlopig komt dat vooral neer op goed luisteren, stukken lezen en vergaderingen bijwonen. Als ze zijn ingewerkt zal blijken welke meer specifieke bijdrage zij kunnen leveren. De leden van het Overlegorgaan vergaderen zo n 4 tot 5 keer per jaar, terwijl wettelijk gezien één bijeenkomst verplicht is. Het contact met de Voorzorg is prima, legt Maria Sachse uit. We krijgen de informatie waar we om vragen, het overleg met de woningstichting verloopt goed. We worden serieus genomen en zijn een gelijkwaardige gesprekspartner. In de jaarrapportage in dit bewonersblad kan iedere huurder lezen waar we ons in 2010 mee hebben bezig gehouden. 8

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Leefbaarheid Ook uw idee telt. Wonen op stand De Slotshof. Samen sterk De kracht van kleine kernen

Leefbaarheid Ook uw idee telt. Wonen op stand De Slotshof. Samen sterk De kracht van kleine kernen Samen sterk De kracht van kleine kernen Leefbaarheid Ook uw idee telt Wonen op stand De Slotshof 1 Bewonersblad NR. 1 - JAARGANG 1 we wonen hier met z n allen! Gezelligheid in Gameren Column Marinus Kempe

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Lelystad kijkt verder

Lelystad kijkt verder Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Werkzaamheden al volop aan de gang

Werkzaamheden al volop aan de gang infobulletin dijkverleggingen ~ jaargang 1 ~ augustus 2014 Werkzaamheden al volop aan de gang Dieren en planten vinden hun plekje Nieuwe locatie voor familie Wijers Bouwen en vooruitkijken Inhoud Het project

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Onze gastvrouw helpt u graag!

Onze gastvrouw helpt u graag! thuis in de IJmond nummer 2 najaar 2014 Onze gastvrouw helpt u graag! Pieter Breughelstraat opgeleverd Te koop: Kerkstraat, Beverwijk Kunst in de IJmond Chocolademousse Receptie nieu 2 Inhoud 2 Receptie

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie