Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014"

Transcriptie

1 Bijlage A Verordening bevolkingsadministratie gemeente Groningen 2014 Aan de volgende organen en publiekrechtelijke taken van de gemeente worden gegevens verstrekt uit de basisregistratie personen (BRP). Dit geldt zowel voor de systematische gegevensverstrekkingen (binnengemeentelijke leveringen) als voor de Adhoc gegevensverstrekking. 1 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling 2 Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 3 Concerncommunicatie en representatie 4 Pensioenen raadsleden en wethouders 5 Wachtgelden gemeentepersoneel 6 Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) 7 Juridische zaken 8 Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing 9 Stadjerspas 10 Risicobeheer & Verzekeringen 11 Veiligheidsregio Groningen (crisismanagement, regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)) 12 Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC 13 Jeugdzorg 14 Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens 15 Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) 16 Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening 17 Registratie klanten (iederz) Omgevingsrecht (WABO) (Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 zijn een groot aantal vergunningen geïntegreerd: Publiekrechtelijke taken 18 Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, Wet milieubeheer, Monumentenwet, Algemene plaatselijke verordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) 19 Registratie marktkooplieden 20 Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) 21 Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 22 Nazorg e-gedetineerden 23 BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Projectmanagement, Ruimtelijke plannen, 24 Stadsdeelcoördinatie, Stedelijk beheer, Verkeer en Vervoer, Welstandscommissie, Wijkbeheer en Economische Zaken 25 Begraafplaatsenadministratie 26 Burgerlijke stand 'Selwerderhof' 27 Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) 28 Parkeervergunningen en -ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaart) 29 Vastgoedmanagement 30 Inburgering 31 Procesinnovatie en Auditing 32 Onderzoek en statistiek 33 Wettelijke schuldsanering, schuldhulpverlening, budgetbeheer, beschermingsbewind en kredietverlening 34 Sociale recherche en fraudebestrijding 35 Werk en bijstand en re-integratie 36 Stadstoezicht 37 Klant Contact Centrum (KCC) 38 Financiële administratie 39 Gast van de Raad (GvdR) 40 Wet BRP, burgerlijke stand, kieswet, paspoortwet, naturalisatie en optie, naamswijziging De drie decentralisaties per 1 januari 2015 De autorisaties voor de verschillende categorieën van gegevens zijn op het volgende tabblad per orgaan / publiekrechtelijke taak in detail weergegeven.

2 Plaats in organisatie (Intern) Organisatieonderdeel Locatie Contactpersoon 1 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Concernstaf Kreupelstraat 1 2 Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concernstaf Kreupelstraat 1 3 Concerncommunicatie en representatie SSC / Communicatie Hanzeplein Pensioenen raadsleden en wethouders SSC / HRM Gedempte Zuiderdiep 98 5 Wachtgelden gemeentepersoneel SSC / HRM Gedempte Zuiderdiep 98 6 Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) SSC / I&A Trompsingel 29 7 Juridische zaken SSC / Juridische Zaken Ruimtelijk Hanzeplein Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Directie Publieke Dienstverlening Harm Buiterplein 1 9 Stadjerspas Sociaal Domein Kreupelstraat 1 10 Risicobeheer & Verzekeringen SSC / Risicobeheer & Verzekeringen Gedempte Zuiderdiep 96 Veiligheidsregio Groningen (crisismanagement, regionale Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)) Veiligheidsregio Groningen Sontweg Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC GGD Hanzeplein Jeugdzorg GGD Hanzeplein Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens GGD Hanzeplein 120 Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Kreupelstraat Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Directie Werk Peizerweg 128 Registratie klanten (iederz) Directie Maatschappelijke Participatie Peizerweg Omgevingsrecht (WABO) (Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 1 oktober 2010 zijn een groot aantal vergunningen geïntegreerd: Publiekrechtelijke Afdeling Stadstoezicht Harm Buiterplein 1 18 taken Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, Wet milieubeheer, Monumentenwet, Algemene plaatselijke verordening en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) 19 Registratie marktkooplieden Afdeling Stadstoezicht A-kerkhof 10 Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) Werkmaatschappij Sport en Recreatie Kreupelstraat 1 20 Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Kreupelstraat Nazorg e-gedetineerden Veiligheidshuis Hanzeplein BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Geo Informatie Oosterstraat 56a Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Projectmanagement, Ruimtelijke plannen, Stadsbeheer / Gebiedszaken / Gedempte Zuiderdiep Stadsdeelcoördinatie, Stedelijk beheer, Verkeer en Vervoer, Welstandscommissie, Wijkbeheer en Economische Zaken Stadsontwikkeling 25 Begraafplaatsenadministratie Stadsbeheer Selwerderhof, Iepenlaan Burgerlijke stand 'Selwerderhof' Stadsbeheer Selwerderhof, Iepenlaan 204 Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) Harm Buiterplein 1 en Gedempte 27 Zuiderdiep 96 Parkeervergunningen en -ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaart) Stadsontwikkeling/ Afdeling Harm Buiterplein 1 28 Stadstoezicht Vastgoedmanagement Stadsontwikkeling / Gedempte Zuiderdiep Vastgoedmanagement 30 Inburgering Directie Werk Harm Buiterplein 1 31 Procesinnovatie en Auditing SSC / P&A Gedempte Zuiderdiep Onderzoek en statistiek SSC / Onderzoek en Statistiek Kreupelstraat 1 33 Wettelijke schuldsanering, schuldhulpverlening, budgetbeheer, beschermingsbewind en kredietverlening Directie Financiële Diensten / GKB Harm Buiterplein 1 Sociale recherche en fraudebestrijding Directie Financiële Diensten / Harm Buiterplein 1 34 Rechtshandhaving 35 Werk en bijstand en re-integratie Directie Werk Harm Buiterplein 1 36 Stadstoezicht Afdeling Stadstoezicht Harm Buiterplein 1 37 Klant Contact Centrum (KCC) Directie Publieke Dienstverlening Harm Buiterplein 1 38 Financiële administratie SSC / Financiële administratie Gedempte Zuiderdiep Gast van de Raad (GvdR) Griffie Kreupelstraat 1 40 Wet BRP, burgerlijke stand, kieswet, paspoortwet, naturalisatie en optie, naamswijziging Publieke Dienstverlening Kreupelstraat 1 De drie decentralisaties per 1 januari 2015

3 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Persoon A-nummer persoon Burgerservicenummer persoon Voornamen persoon Adellijke titel/predikaat persoon Voorvoegsel geslachtsnaam persoon Geslachtsnaam persoon Geboortedatum persoon Geboorteplaats persoon Geboorteland persoon Geslachtsaanduiding Aanduiding naamgebruik Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon 51 Persoon (historie) A-nummer persoon Burgerservicenummer persoon Voornamen persoon Adellijke titel/predikaat persoon Voorvoegsel geslachtsnaam persoon Geslachtsnaam persoon Geboortedatum persoon Geboorteplaats persoon Geboorteland persoon Geslachtsaanduiding Aanduiding naamgebruik Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon 02 Ouder A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder1 7

4 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1 52 Ouder1 (historie) A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1 03 Ouder A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2 8

5 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Ouder2 (historie) A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2 04 Nationaliteit Nationaliteit Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit 54 Nationaliteit (historie) Nationaliteit Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner 9

6 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Soort verbintenis Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historie) A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Soort verbintenis Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn 10

7 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Ingangdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap Overlijden Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden 56 Overlijden (historie) Datum overlijden Plaats overlijden Land overlijden Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Overlijden 07 Inschrijving Datum ingang blokkering PL Datum opschorting bijhouding Omschrijving reden opschorting bijhouding Datum eerste inschrijving GBA Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt Indicatie geheim Versienummer Datumtijdstempel PK-gegevens volledig meegeconverteerd 08 Verblijfplaats Gemeente van inschrijving Datum inschrijving in de gemeente Funktie adres 11

8 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Gemeentedeel Datum aanvang adreshuishouding Straatnaam Naam openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Identificatiecode verblijfplaats Identificatiecode nummeraanduiding Locatiebeschrijving Land waarnaar vertrokken Datum vertrek uit Nederland Adres buitenland waarnaar vertrokken Adres buitenland waarnaar vertrokken Adres buitenland waarnaar vertrokken Land vanwaar ingeschreven Datum vestiging in Nederland Omschrijving van de aangifte adreshouding Indicatie document Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats 58 Verblijfplaats (historie) Gemeente van inschrijving Datum inschrijving in de gemeente Funktie adres Gemeentedeel Datum aanvang adreshuishouding Straatnaam Naam openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Identificatiecode verblijfplaats Identificatiecode nummeraanduiding Locatiebeschrijving Land waarnaar vertrokken Datum vertrek uit Nederland Adres buitenland waarnaar vertrokken Adres buitenland waarnaar vertrokken Adres buitenland waarnaar vertrokken Land vanwaar ingeschreven Datum vestiging in Nederland Omschrijving van de aangifte adreshouding Indicatie document 12

9 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats Kind A-nummer kind Burgerservicenummer kind Voornamen kind Adellijke titel.predikaat kind Voorvoegsel geslachtsnaam kind Geslachtsnaam kind Geboortedatum kind Geboorteplaats kind Geboorteland kind Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Kind 59 Kind (historie) A-nummer kind Burgerservicenummer kind Voornamen kind Adellijke titel.predikaat kind Voorvoegsel geslachtsnaam kind Geslachtsnaam kind Geboortedatum kind Geboorteplaats kind Geboorteland kind Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Kind 10 Verblijfstitel Aanduiding verblijfstitel Datum einde verblijfstitel Ingangsdatum verblijfstitel Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel 60 Verblijfstitel (historie) Aanduiding verblijfstitel Datum einde verblijfstitel Ingangsdatum verblijfstitel 13

10 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie verblijfstitel Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfstitel 11 Gezagsverhouding Indicatie gezag minderjarige Indicatie curateleregister Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding 61 Gezagsverhouding (historie) Indicatie gezag minderjarige Indicatie curateleregister Gemeente waar de gegevens over gezagsverhouding aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over gezagsverhouding ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Gezagsverhouding 12 Reisdocument Soort Nederlands reisdocument Nummer Nederlands reisdocument Datum uitgifte Nederlands reisdocument Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument Aanduiding inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument Lengte houder Signalering met betrekking tot verstrekken Nederlands reisdocument Aanduiding bezit buitenlands reisdocument Gemeente waar het paspoortdossier Datum van opname in het paspoortdossier Beschrijving dossier waarin de aanvullende paspoortgegevens zich bevinden Datum van ingang geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Reisdocument 13 Kiesrecht Aanduiding Europees kiesrecht Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht Aanduiding uitgesloten kiesrecht Einddatum uitsluiting kiesrecht 14

11 Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening Gemeente waar de gegevens over kiesrecht aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kiesrecht ontleend zijn Afnemersindicatie persoonslijst Afnemersindicatie Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie persoonslijst 64 Afnemersindicatie persoonslijst (historie) Afnemersindicatie Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie persoonslijst 21 Verwijzing A-nummer uitgeschreven persoon Burgerservicenummer uitgeschreven persoon Voornamen uitgeschreven persoon Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon Voorvoegsel geslachtsnaam uitgeschreven persoon Geslachtsnaam uitgeschreven persoon Geboortedatum uitgeschreven persoon Geboorteplaats uitgeschreven persoon Geboorteland uitgeschreven persoon Gemeente waarheen uitgeschreven of waaraan toevallige geboorte is gemeld Datum uitschrijving Straatnaam Naam openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Identificatiecode verblijfplaats Identificatiecode nummeraanduiding Locatiebeschrijving Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing 71 Verwijzing (historie) A-nummer uitgeschreven persoon Burgerservicenummer uitgeschreven persoon Voornamen uitgeschreven persoon Adellijke titel/predikaat uitgeschreven persoon Voorvoegsel geslachtsnaam uitgeschreven persoon Geslachtsnaam uitgeschreven persoon Geboortedatum uitgeschreven persoon Geboorteplaats uitgeschreven persoon Geboorteland uitgeschreven persoon Gemeente waarheen uitgeschreven of waaraan toevallige geboorte is gemeld Datum uitschrijving 15

12 Bestuursadvisering en Bijzondere opnemingen in psychiatrische Concerncommunicatie en Pensioenen raadsleden en Wachtgelden Beheer Basis Voorziening Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Risicobeheer & Veiligheidsregio Groningen (regionale Bestrijding en registratie infectieziekten en Jeugdzorg Registratie van forensische Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en Registratie personen en medewerkers sociale Straatnaam Naam openbare ruimte Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Woonplaatsnaam Identificatiecode verblijfplaats Identificatiecode nummeraanduiding Locatiebeschrijving Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Verwijzing 23 Adres Gemeentedeel Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Aanduiding bij huisnummer Postcode Locatiebeschrijving 24 Afnemersindicatie adreslijst Afnemersindicatie Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie adreslijst 74 Afnemersindicatie adreslijst (historie) Afnemersindicatie Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Afnemersindicatie adreslijst Onderzoeksgegevens Wanneer deze voorkomen in de categorieën 01/51, 02/52, 03/53, 04/54, 05/55, 06/56, 08/58, 09/59, 10/60, 11/61, 12 en 21/71 XX Aanduiding gegevens in onderzoek XX Datum ingang onderzoek XX Datum einde onderzoek Indicatie onjuist of strijdig met de openbare orde XX Wanneer deze voorkomt in de categorieën 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 en 71 en de binnengemeentelijke afnemer is geautoriseerd voor deze categorieën Aangehaakte gegevens Status van de persoon Rijkscode nationaliteit Gezinsverhouding Gezinssterkte Burgerlijke staat 16

13 Indicatie terugmeldingen Pandenregister inclusief historische- en actuele bewoners Aantekeningen Dossier Pagina 13 van Bestuursadvisering en Strategie & Ontwikkeling Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Concerncommunicatie en representatie Pensioenen raadsleden en wethouders Wachtgelden gemeentepersoneel Beheer Basis Voorziening Gegevens (BVG) Jjuridische zaken Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, Wet onroerende zaakbelasting en afvalstoffenheffing Stadjerspas Risicobeheer & Verzekeringen Veiligheidsregio Groningen (regionale Brandweer en GHOR) Bestrijding en registratie infectieziekten en registratie TBC Jeugdzorg Registratie van forensische (geneeskundige) gegevens Maatschappelijke ondersteuning (WMO) (persoonsgerichte zorg en welzijn) Registratie personen en medewerkers sociale werkvoorziening

14 Registratie klanten (iederz) Omgevingsrecht (WABO) Registratie marktkooplieden Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Nazorg e-gedetineerden BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Begraafplaatsenadministra tie Burgerlijke stand 'Selwerderhof' Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) Parkeervergunningen en - ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaar t) Vastgoedmanagement Inburgering Procesinnovatie en Auditing Onderzoek en statistiek Persoon A-nummer persoon Burgerservicenummer persoon Voornamen persoon Adellijke titel/predikaat persoon Voorvoegsel geslachtsnaam persoon Geslachtsnaam persoon Geboortedatum persoon Geboorteplaats persoon Geboorteland persoon Geslachtsaanduiding Aanduiding naamgebruik Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon 51 Persoon (historie) A-nummer persoon Burgerservicenummer persoon Voornamen persoon Adellijke titel/predikaat persoon Voorvoegsel geslachtsnaam persoon Geslachtsnaam persoon Geboortedatum persoon Geboorteplaats persoon Geboorteland persoon Geslachtsaanduiding Aanduiding naamgebruik Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon 02 Ouder A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn 14

15 Registratie klanten (iederz) Omgevingsrecht (WABO) Registratie marktkooplieden Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Nazorg e-gedetineerden BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Begraafplaatsenadministra tie Burgerlijke stand 'Selwerderhof' Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) Parkeervergunningen en - ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaar t) Vastgoedmanagement Inburgering Procesinnovatie en Auditing Onderzoek en statistiek Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1 52 Ouder1 (historie) A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder1 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder1 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder1 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1 03 Ouder A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2 53 Ouder2 (historie) A-nummer Ouder Burgerservicenummer Ouder Voornamen Ouder2 15

16 Registratie klanten (iederz) Omgevingsrecht (WABO) Registratie marktkooplieden Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Nazorg e-gedetineerden BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Begraafplaatsenadministra tie Burgerlijke stand 'Selwerderhof' Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) Parkeervergunningen en - ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaar t) Vastgoedmanagement Inburgering Procesinnovatie en Auditing Onderzoek en statistiek Adellijke titel/predikaat Ouder Voorvoegsel geslachtsnaam Ouder Geslachtsnaam Ouder Geboortedatum Ouder Geboorteplaats Ouder Geboorteland Ouder Geslachtsaanduiding Ouder Datum ingang familierechtelijke betrekking Ouder Registergemeente akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over Ouder2 ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over Ouder2 aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over Ouder2 ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2 04 Nationaliteit Nationaliteit Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit 54 Nationaliteit (historie) Nationaliteit Aanduiding bijzonder Nederlanderschap Gemeente waar de gegevens over nationaliteit aan het document ontleend dan wel afgeleid zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over nationaliteit ontleend dan wel afgeleid zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap 16

17 Registratie klanten (iederz) Omgevingsrecht (WABO) Registratie marktkooplieden Accommodatieplanning en vastgoed (Sportaccommodaties) Leerplichtwet & Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Nazorg e-gedetineerden BAG en kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) Beleidsontwikkeling, Ingenieursbureau gemeente Groningen, Planning Bedrijfsvoering en Informatie, Begraafplaatsenadministra tie Burgerlijke stand 'Selwerderhof' Drank- en horecabedrijf (incl. minderjarige kinderen) Parkeervergunningen en - ontheffingen (incl. gehandicaptenparkeerkaar t) Vastgoedmanagement Inburgering Procesinnovatie en Auditing Onderzoek en statistiek Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Soort verbintenis Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap 55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap (historie) A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner Adellijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner Geslachtsaanduiding echtgenoot/geregistreerd partner Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap Soort verbintenis Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn Ingangdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap Datum van opneming met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/geregistreerd partnerschap 06 Overlijden Datum overlijden 17

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

016401 Gemeente Hengelo (O)

016401 Gemeente Hengelo (O) 95.10 Afnemersindicatie 016401 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeente Hengelo (O) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

SVB/VVA/AOW-ANW

SVB/VVA/AOW-ANW 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam SVB/VVA/AOW-ANW Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95. 95.10 Afnemersindicatie 611504 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen 95.10 Afnemersindicatie 414702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Samenwerkingsverband West-Friesland via Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet)

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) 95.10 Afnemersindicatie 412702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard 95.10 Afnemersindicatie 410701 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Min. van Financiën/Belastingdienst

Min. van Financiën/Belastingdienst 95.10 Afnemersindicatie 250001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van Financiën/Belastingdienst Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad 95.10 Afnemersindicatie 800101 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95.

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95. 95.10 Afnemersindicatie 852018 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam UWV Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41 95.42 Sleutelrubriek

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 95.10 Afnemersindicatie 607301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

MvVenJ/Agentschap SZW

MvVenJ/Agentschap SZW 95.10 Afnemersindicatie 702301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam MvVenJ/Agentschap SZW Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8765 30 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt

Autoriteit Consument en Markt 95.10 Afnemersindicatie 701801 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Autoriteit Consument en Markt Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking 95.10 Afnemersindicatie 700108 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland

Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland 95.10 Afnemersindicatie 802301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Pensioenuitvoerder Wolters Kluwer Nederland Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob 95.10 Afnemersindicatie 701301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres 29- Profiel Secretariaat burgemeester 31- Profiel Juridische Zaken 32- Profiel Administratie en Onderzoek 33- Profiel Project Ontwikkeling 34- Profiel BO Heerlen-Schoon 35- Profiel Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 november 2013, 2013-0000706611, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9821 22 april 2016 Autorisatiebesluit Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksdienst voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 21 november 2014, 2014-0000624415 heeft het gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8778 31 maart 2016 Autorisatiebesluit Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 95.10 Afnemersindicatie 254001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Landelijke Tabellen GBA 254001 14

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

BIJLAGEN VERORDENING

BIJLAGEN VERORDENING BIJLAGEN BIJ DE VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Bijlage 1 Gemeentelijke afnemers Bijlage 2 Taken afnemers Bijlage 3 Vrije derden Vastgesteld door het college van burgemeester

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Datum 8 januari Kenmerk

Datum 8 januari Kenmerk In het verzoek van 19 augustus 2013, 2014-0000009373, heeft het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 CVDR Officiële uitgave van Assen. Nr. CVDR339606_1 4 april 2017 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening

Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening Basisregistratie personen Autorisatiebesluit versus gemeentelijke verordening De gewijzigde Wet GBA is per 1 april 2007 in werking getreden, maar voorziet in een invoeringstermijn tot 1 januari 2010. Dan

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 17 augustus 2015, 2015-0000053324, heeft de minister van Veiligheid en Justitie als korpsbeheerder van het Korps Politie Caribisch

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2016, kenmerk 2016-0000610920, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 december 2013, nummer 2013-0000761712, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 26 september 2013, 2013-0000758411, heeft het Leids Universitair medische Centrum verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 juni 2015, 2015-0000344011, heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 15 november 2013, 2013-0000730338, heeft Isala klinieken verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de verwerking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 mei 2017, 2017-0000256702, heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Versie 1.0 1 Inleiding Datum 2 februari 2012 Status Definitief Autorisatie regionale sociale werkvoorziening De Wet sociale werkvoorziening (Wsw

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 juni 2011

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 20 juni 2011 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 7 juni 2010, BPR2010/52467, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3..2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3..2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum Met het verzoek van 17 juni 2014, 2014-0000324962, heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 november 2014, 2014-0000616453 heeft het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West- Brabant verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 13 oktober 2013, 2013-0000644554, heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7174 7 maart 2016 Autorisatiebesluit algemeen bestuur van de Sociale Dienst Veluwerand Datum: 28 januari 2015 Kenmerk:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 22 januari 2016, 2016-0000055862, heeft het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam WIHW, verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7059 3 maart 2016 Autorisatiebesluit dagelijks bestuur van de regionale sociale dienst Sociale Dienst Bommelerwaard, Rijksdienst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Landgraaf, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de

Nadere informatie

Bijlage 2 Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Borsele 2016

Bijlage 2 Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Borsele 2016 Bijlage 2 Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Borsele 2016 Taak: Rampenbestrijding Niet ingezetenen: Ad-hoc-verstrekking Inzage via BRP-systeem GEGEVENSET 01.02.40 1 (Geslachts)naam persoon 05.02.30

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Drechtsteden, heeft verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 september 2014, 2014-0000505788 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst unit Caribisch Nederland verzocht om autorisatie

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen;

overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik van persoonsgegevens voor de publiekrechtelijke taak te waarborgen; Bijlage 4 bij raadsvoorstel inzake gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens. Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt; overwegende dat het gewenst is om een eenduidig en enkelvoudig gebruik

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 december 2014, 2014-0000681139, heeft de directie van de Dienst Wegverkeer verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder b, van het

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 maart 2014, 2014-0000160112 heeft de directie van het Centrum indicatiestelling zorg verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23893 12 september 2014 Autorisatiebesluit MvVenJ/Functioneel Parket, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en

Nadere informatie

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. bijlage 3 Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. Conform artikel 5 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 17 april 2014, 2014-0000233170, heeft de buitengewoon opsporingsambtenaar van het Functioneel Parket verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 17 december 2013, 2013-0000070483 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS

De selectieverstrekking van gegevens aan het CBS versie 1.0 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 14 oktober 2010, BPR2011/56617 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009'

Wijziging bijlagen 1 tot en met 4 van 'Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hilversum 2009' NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 29 juli 2009 registratienummer: I/0909500 afdelingsnaam: steller: paraaf chef: kopie aan: onderwerp: DI/PUZA Vries-de Kroon, Sanae de Wijziging bijlagen 1 tot en met

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Versie 0.1 Datum 26 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor de screeningsorganisaties. Het geeft een

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 12 december 2013, 2013-0000069204 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Datum 19 december Kenmerk

Datum 19 december Kenmerk In het verzoek van 30 september 2013, 2013-0000615495, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Met het verzoek van 15 september 2015, kenmerk 2015-0000685724, heeft de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Datum 27 november Kenmerk

Datum 27 november Kenmerk In het verzoek van 5 september 2014, 2014-0000490864, heeft Stichting Medisch Spectrum Twente verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In de verzoeken van 14 januari 2013, 2014-0000024624, en 31 juli 2013, 2014-0000025430, heeft het Bureau Financieel Toezicht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 6 november 2013, 2014-0000008688, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In de verzoeken van 8 januari 2016, 2016-0000024201 en 2016-0000024214 en 11 januari 2016, 2016-0000024191, heeft de directie van het Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 18 december 2012

Agentschap BPR DGBK/BPR. Datum 18 december 2012 Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 4 december 2012, BPR2012/52210, heeft ASR Ziektekosten N.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56200 6 oktober 2017 Autorisatiebesluit Selectieverstrekking Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, Rijksdienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8233 22 maart 2016 Autorisatiebesluit bestuur van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Veilig

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 19 december 2014, 2015-0000030150, heeft het bestuur van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, Veilig Thuis Groningen, verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 11 september 2013, 2013-0000545570, heeft Stichting Groene Hart Ziekenhuis verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum In het verzoek van 25 juli 2015, 2015-0000437166 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Dienst Uitvoering Onderwijs

Nadere informatie

Datum 24 januari Kenmerk

Datum 24 januari Kenmerk In het verzoek van 10 september 2013, 2013-00000701590, heeft Amphia Ziekenhuis verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 10 maart 2014, BPR2014-000042613 heeft de minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag verzocht om autorisatie voor de systematische

Nadere informatie

Datum 10 februari Kenmerk

Datum 10 februari Kenmerk In het verzoek van 18 december 2013, 2013-0000789564 en het verzoek van 20 januari 2014, 2014-0000045502 heeft Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina verzocht om autorisatie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000521282, heeft de directeur van Kamer van Koophandel Nederland verzocht om autorisatie van de algemeen secretarissen van de kamers van koophandel en fabrieken

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 27 maart 2014, 2014-0000184617 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam en Diemen ten behoeve van de GGD Amsterdam verzocht om autorisatie voor de

Nadere informatie

Personen BRP, vergunningen. Burger van Sint Vincent en de Grenadinen. Benelux of EG richtl nrs 68/360/EEG, 73/148/EEG 75/34/EEG, verord nr 1251/70/EEG

Personen BRP, vergunningen. Burger van Sint Vincent en de Grenadinen. Benelux of EG richtl nrs 68/360/EEG, 73/148/EEG 75/34/EEG, verord nr 1251/70/EEG BEHEER (BRP) E-BRP PIVA-V BV BSN VRAAG LOGGING AANMELDEN AFMELDEN BERICHTEN VRAAG Profielkeuze Presentatie Zoeken op adres Zoeken in historie Persoon A-nummer BSN Voornamen Adellijke titel/predikaat Voorvoegsels

Nadere informatie

Datum 17 januari Kenmerk

Datum 17 januari Kenmerk In het verzoek van 12 december 2013, 2014-0000018399, heeft Achmea schadeverzekeringen N.V. verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie