Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman"

Transcriptie

1 Inleiding Faillissement 1

2 Even voorstellen > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT advocaat insolventierecht sinds

3 Waar gaan we het over hebben? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN 1. Faillissement: wat is het? 2. Voordelen 3. Nadelen/risico s 4. Doorstart 5. Bestuurdersaansprakelijkheid 6. Faillissement van anderen 7. Tot slot TOT SLOT 3

4 1. Faillissement: Wat is het? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Een door de rechtbank uitgesproken beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar. De schuldenaar blijft handelingsbekwaam, maar is niet bevoegd te beschikken over zijn vermogen. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 4

5 Wanneer wordt het faillisement uitgesproken? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN Als er sprake is van een toestand van te hebben opgehouden met betalen. De rechter toetst dit in geval van eigen aangifte of aanvraag door een schuldeiser. Bij een aanvraag moet de schuldeiser een opeisbare vordering hebben en dient er sprake te zijn van pluraliteit van schuldeisers. TOT SLOT 5

6 Oorzaak faillissement > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Achterliggende oorzaak is meestal: negatief eigen vermogen door vaak jarenlange verliezen. Directe oorzaak faillissement: liquiditeitsproblemen. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 6

7 Wie is de curator? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT a. Een boevenvanger? b. De pain-in-the-ass van de bank? c. Een juridische vuilnisman? d. Een geniepige veelverdiener? 7

8 2. Mogelijke voordelen faillissement FAILLISSEMENT: WAT IS HET? > VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT Enkele voorbeelden: Af van schuldenlast Einde arbeidsovereenkomsten Einde huurcontract e.d. Kansen op doorstart 8

9 3. Nadelen en risico s FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN > NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN Enkele voorbeelden: Einde onderneming Curator aan de macht Hoofdelijkheid/borg Betrouwbaarheid Bestuurdersaansprakelijkheid TOT SLOT 9

10 4. Wat te doen bij een doorstart FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Nieuwe B.V. oprichten Financiering regelen Activa kopen van curator Personeel nieuw contract aanbieden Klanten en opdrachtgevers behouden FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 10

11 Doorstart net iets anders FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN Doorstart voor faillissement: risico Actio Pauliana Pre Pack : beoogd curator mee laten kijken NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 11

12 5. Bestuurdersaansprakelijkheid FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Hoofdelijk / borg Intern Curator Fiscus Schuldeisers > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 12

13 Interne aansprakelijkheid / jegens B.V. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT Alleen bij kennelijk onbehoorlijk bestuur waarvan een ernstig verwijt te maken is. Voorbeelden: 1. Handelingen in strijd met beschermingsregels (in wet/statuten) 2. Privé-onttrekkingen en ondergeschikt maken aan privébelangen 3. Het nemen van onnodig grote financiële risico s/onvoldoende voorbereiding (zorgvuldigheid) 4. Verwaarlozen van de kredietbewaking 5. Het niet afsluiten van gebruikelijke verzekeringen. 13

14 Aansprakelijkheid jegens curator FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Misbruikwetgeving: reactie op plof-bv s. Als kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor het volledige tekort in het faillissement. FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 14

15 Bewijsvoordeel curator FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Bij te late deponering of gebrekkige administratie staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder moet dus tegenbewijs bieden! FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 15

16 Aansprakelijkheid jegens fiscus Belangrijk: betalingsonmacht melden. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 16

17 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Geen reële volstorting door kasrondje of compensatie twee bankrekeningen. Gevolg: bestuurder aansprakelijk voor aanspraken uit rechtshandelingen, dus niet jegens de fiscus, maar wel jegens de bank en de handelscrediteuren. FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 17

18 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (2) Bij selectieve betaling. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 18

19 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (3) FAILLISSEMENT: WAT IS HET? Bij toezeggingen met de wetenschap van nietnakoming (Beklamel). VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 19

20 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (4) Bij betalingsonwil. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 20

21 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (5) Concernaansprakelijkheid FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 21

22 6. Faillissement van anderen FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Afnemer / klant Leverancier Huurder / verhuurder. BESTUURDERSAANSPRA- KELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 22

23 Faillissement van klant FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Mogelijkheden: Eigendomsvoorbehoud Recht van reclame Retentierecht (vb. reparatie) BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 23

24 Faillissement van leverancier Opschortingsrecht FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 24

25 Faillissement en huur FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S In geval van faillissement van de huurder kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen met een termijn van drie maanden. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 25

26 Tot slot Weet u het niet: FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN > TOT SLOT 26

27 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De rechtspositie van de werknemer in faillissement LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 27

28 Even voorstellen 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG mr Hilde van Uffelen-van der Burg advocaat arbeidsrecht sinds 2009 & mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat arbeidsrecht sinds 2007 Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 28

29 De rechtspositie van de werknemer 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Art. 40 Fw: De curator kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. in elk geval met een termijn van 6 weken. Van de dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 29

30 Loongarantieregeling UWV 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Werknemer heeft recht op uitkering: 13 weken voor ontslag; loon over opzegtermijn (maximaal 6 weken). LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 30

31 Ontslag tijdens faillissement 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Geen ontslagvergunning nodig. Opzegverbod geldt niet: ziekte zwangerschap lidmaatschap OR ouderschapsverlof LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 31

32 Werknemers en doorstart (1) 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De regels van overgang van onderneming gelden niet in geval van faillissement. De arbeidsovereenkomst wordt niet automatisch voortgezet. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 32

33 Werknemers en doorstart (2) 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Zit de doorstarter nooit ergens aan vast? Jawel: Ketenregeling (3x3x3); Anciënniteit. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 33

34 Ketenregeling 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Isik werkte op basis van twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor Octagon. Octagon gaat failliet, Boekenvoordeel koopt winkel waar Isik werkt. Isik treedt na drie dagen in dienst bij Boekenvoordeel, krijgt twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Geen verlenging. Isik: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, want opvolgend werkgeverschap. Boekenvoordeel: dit geldt niet bij faillissement. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 34

35 Boekenvoordeel/Isik 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Daarmee staat vast dat Boekenvoordeel Isik heeft aangetrokken voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden als die welke zij voor Octagon verrichtte en dat Isik deze werkzaamheden ook daadwerkelijk voor Boekenvoordeel heeft verricht. Aldus moeten (het in faillissement verkerende) Octagon en Boekenvoordeel ten aanzien van de verrichte arbeid geacht worden elkanders opvolger te zijn. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 35

36 Van Tuinen / Wolters 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Van Tuinen heeft als taxichauffeur drie contracten voor bepaalde tijd bij Connexxion. Connexxion verliest concessie, feitelijke uitvoering door Wolters. Cao Taxivervoer verplicht tot overname 75% personeel. Van Tuinen wordt gekozen, krijgt contract voor bepaalde tijd. Mag dit? Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 36

37 Opvolgend werkgeverschap verder ingevuld 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Opvolgende werkgever als: Nieuwe overeenkomst eist wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden als de vorige overeenkomst ( dezelfde werkzaamheden ); en Tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever bestaan zodanige banden dat het door de vorige werkgever op grond van zijn ervaring met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever ( zodanige banden ). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 37

38 Anciënniteit 4o fa ONTSLAG UWV beleidsregels: (versie juni 2012, hoofdstuk 13, paragraaf 7): Dienstjaren in verband met vaststelling afvloeiingsvolgorde gaan niet mee over. Opvolgend werkgeverschap > Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 38

39 Concurrentiebeding (1) 4o fa ONTSLAG Concurrentiebeding gaat sowieso niet automatisch mee over. Maar het blijft wel gelden ten opzichte van de curator. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit > Concurrentiebeding LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 39

40 Concurrentiebeding (2) Is dat altijd zo? 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit > Concurrentiebeding LOONBESLAG Nee, de curator kan een werknemer in sommige gevallen niet aan het concurrentiebeding houden. Relevante elementen: Wel of geen doorstart. Wel of geen aanbod in dienst te treden bij de doorstarter. Individuele situatie (kans op de arbeidsmarkt). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 40

41 Loonbeslag Loonbeslag = een derdenbeslag. 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De schuldeiser kan beslag leggen op de vorderingen die de werknemer op de werkgever mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding (arbeidsovereenkomst) rechtstreeks zal verkrijgen. > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 41

42 Wanneer? Wanneer kan er loonbeslag worden gelegd? 4o fa ONTSLAG Executoriale titel. Conservatoir beslag. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 42

43 Verplichtingen werkgever 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Afgifte verklaring Binnen 4 weken. Niet tijdig verklaren zelf veroordeeld worden tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Direct? Nee, toegelaten alsnog een gerechtelijke verklaring te doen. Kosten voor werkgever. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 43

44 Afdracht loon 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Afdracht loon aan deurwaarder conform de verklaring. Beslagvrije voet Afhankelijk van leeftijd, gezinssituatie, netto woonkosten, premie zorgverzekering en ander inkomen (bijvoorbeeld van echtgenoot of uit uitkering). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 44

45 Verdeling 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Salaris Beslagvrije voet: werknemer. Boven beslagvrije voet: schuldeiser. Onkosten? Toch volledig betalen aan werknemer? Niet bevrijdend betaald. Werkgever opnieuw betalen aan schuldeiser (deurwaarder) die beslag heeft gelegd. Terughalen bij werknemer is risico werkgever. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 45

46 Meerdere beslagleggers? 4o fa ONTSLAG Volledige bedrag boven de beslagvrije voet betalen aan de oudste beslaglegger. De oudste beslaglegger zorgt voor verdeling. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 46

47 Ontduiken? 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Ontduiken beslag door uitstel betaling of minimale vergoeding? Onevenredige vergoeding voor de door de werknemer verrichte werkzaamheden? De schuldeiser mag dan uitgaan dat de werkgever tenminste een redelijke vergoeding aan de werknemer betaalt. Het beslag rust op die redelijke vergoeding. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 47

48 Einde arbeidsovereenkomst 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Beslagvrije voet slechts voor periodieke betalingen zoals loon. Ontslagvergoeding valt volledig onder het beslag. Aangemerkt als vordering die uit de arbeidsverhouding voortvloeit. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 48

49 Do s & Don ts 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Don ts Toch volledig betalen aan werknemer. Proberen het beslag te ontduiken. Do s Tijdig en juist verklaren. Afdragen. Voorkomen is beter dan genezen, bijvoorbeeld betalingsregeling met schuldeiser. Bij twijfel: vraag hulp. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 49

50 4o fa ONTSLAG Bedankt voor uw Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 50

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013 Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Nieuw ontslagrecht Wijziging WW Vereenvoudiging regelingen UWV WIK Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt - nul urencontract

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.T. Havenservice & Koeriersdienst

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Arbeidsrecht en faillissement. Mr. dr. P. (Pascal) Kruit

Arbeidsrecht en faillissement. Mr. dr. P. (Pascal) Kruit Arbeidsrecht en faillissement Mr. dr. P. (Pascal) Kruit Arbeidsrechtelijke gevolgen bij een faillissement Ontslag in faillissement Ontslag in faillissement Regulier Arbeidsrecht: ontslag moeilijk: 1. Wederzijds

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 12 september 2012 Gegevens onderneming : Rewij Loonwerken B.V., gevestigd te 1942 LV Beverwijk aan de Beeckzanglaan 106, voorheen genaamd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF BOUWNET B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF BOUWNET B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AANNEMINGSBEDRIJF BOUWNET B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Aannemingsbedrijf BouwNet B.V., statutair

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) : mr. R.J. Schimmelpenninck

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) : mr. R.J. Schimmelpenninck FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 5 juli 2010 Gegevens onderneming : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) Faillissementsnummer : 10/302F Datum uitspraak faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 Gegevens onderneming : Victor s B.V., h/o Coffee to Go, gevestigd te (2011 PW) Haarlem aan de Kruisstraat 35; Insolventienummer : F. 359/15

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015

Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid. St. Michielsgestel, 2015 Allianz Global Corporate & Specialty Bestuurdersaansprakelijkheid St. Michielsgestel, 2015 Inhoud 1 Korte Introductie 2 Bestuurdersaansprakelijkheid - Het risico voor de ondernemer - Claimende partijen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers,

FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, FAILLISSEMENT & BETROKKENE(N) Inleiding Deze brochure is bedoeld voor al diegenen die geconfronteerd worden met een faillissement, zoals werknemers, schuldenaren (debiteuren), schuldeisers (crediteuren),

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90)

: mr. C.M. de Breet : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel. 020-521 66 99; fax. 020-521 66 90) EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043 AJ) Amsterdam aan

Nadere informatie

beheeractiviteiten. : *** 2012 *** 2013 *** Verslagperiode : 30 december 2014 t/m 26 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 1 : 10,5 uren

beheeractiviteiten. : *** 2012 *** 2013 *** Verslagperiode : 30 december 2014 t/m 26 januari 2015 Bestede uren in verslagperiode 1 : 10,5 uren OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 januari 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.G. van de Glind Holding B.V., h.o.d.n.: - H.G. van de Glind

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 1514/310 F Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 15 juli 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 8 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 12 oktober 2010 Curator: mr. R.H.H. van Wijk R-C: mr. W.A.H.

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Interne aansprakelijkheid Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder op grond van art.

Nadere informatie

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken

Webinar arbeidsrecht. 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken Webinar arbeidsrecht 26 oktober 2015 Capra Advocaten Den Haag mr. P.R.M. Berends-Schellens mr. J.J. Blanken 1. Highlights Wwz-jurisprudentie Aanzegverplichting Ontbinding op tegenspraak Pro forma-ontbinding

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: 5 th Floor Fashion Group B.V. Datum: 29 september 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : 5th Floor Fashion Group B.V.

Nadere informatie

Jurisprudentie Ondernemingsrecht

Jurisprudentie Ondernemingsrecht Jurisprudentie Ondernemingsrecht 3 februari 2015 Mr. P.J. Peters 1 HR 23 mei 2014, JOR 2014, 229 Kok/Maas q.q. Bestuurdersaansprakelijkheid/selectieve betaling Casus P. Kok ( Kok ) 100% bestuurder Kok

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Doorstart vanuit faillissement. Floris Dix advocaat

Doorstart vanuit faillissement. Floris Dix advocaat Doorstart vanuit faillissement Floris Dix advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET C 04/13/331 F. mr. J.A. Verspui

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET C 04/13/331 F. mr. J.A. Verspui advocaten belastingkundigen 516353/pro/BH/BH/04-11-2013 Mica's Detachering - failliss. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Mica's Detachering BV INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Overzicht actualiteiten arbeidsrecht 1. Wijzigingen verlofregelingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 2. Flexibel werken 3. Wet Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INDEPENDENT RECRUITERS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INDEPENDENT RECRUITERS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INDEPENDENT RECRUITERS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Independent

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist arbeidsrecht en ondernemingsrecht 2 juli 2015 Wet werk en zekerheid Stellingen: Het wordt gemakkelijker Het wordt goedkoper De kans op een vaste baan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN BREUGEL BREDA

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Welkom op de workshop

Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid Welkom op de workshop Werken mét Zekerheid 9-6-2015 1 Werken mét Zekerheid Programma Flexwet en Paneldiscussie Pauze Ontslag en Paneldiscussie 9-6-2015 2 Werken mét Zekerheid Doel

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 25 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap B.V T CENTRUM, statutair gevestigd te IJmuiden aan de Kennemerlaan 124

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 17 mei 2012 t/m 21 september 2012

mr. H.C.M. Hendriks Verslagperiode: 17 mei 2012 t/m 21 september 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 2012 Gegevens failliet: Dehma Groep B.V. Faillissementsnummer: 12/57 F Datum uitspraak: 20 maart 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 oktober 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 28 augustus 2012. mr. T.A.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 oktober 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 28 augustus 2012. mr. T.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 oktober 2012 Gegevens failliet: Totaal Techniek Cornelisse B.V. Faillissementsnummer: 12/514 F Datum uitspraak: 28 augustus 2012 Rechter-commissaris: mr. Y. Sneevliet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21

Hoofdstuk 2. Het systeem van het ontslagrecht 21 Inhoud Inhoud Ten geleide 11 Hoofdstuk 1. Inleiding 13 1.1 Geschiedenis van het ontslagrecht 14 1.1.1 1907: De arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 14 1.1.2 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 19 oktober 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord

Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord www.dommerholt.nl APELDOORN ASSEN HEERENVEEN ZWOLLE Arbeidsrechtelijke implicaties van het regeerakkoord Priscilla Trip, Advocaat Arbeidsrecht DE FLEX BV Mañana Hulstein, Advocaat ondernemingsrecht Het

Nadere informatie

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract

Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract Valkuilen (en kansen) in het arbeidscontract 9 oktober 2012 Kaper Nooijen Advocaten 1 Proeftijdbeding 7:652 BW Voor beide partijen gelijk; Contract korter dan 1 jaar: 1mnd proeftijd; Contract onbep.tijd

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 maart 2015. Wilhelminalaan 2a, 4872 BX Etten-Leur. Dossiernummer 20126081. 7 januari 2014 10/14/13 F

Nummer: 4 Datum: 7 maart 2015. Wilhelminalaan 2a, 4872 BX Etten-Leur. Dossiernummer 20126081. 7 januari 2014 10/14/13 F DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG ZIJN GELIJK Leeswijzer: De diverse onderdelen in het faillissementsverslag zijn genummerd.

Nadere informatie