Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman"

Transcriptie

1 Inleiding Faillissement 1

2 Even voorstellen > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT advocaat insolventierecht sinds

3 Waar gaan we het over hebben? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN 1. Faillissement: wat is het? 2. Voordelen 3. Nadelen/risico s 4. Doorstart 5. Bestuurdersaansprakelijkheid 6. Faillissement van anderen 7. Tot slot TOT SLOT 3

4 1. Faillissement: Wat is het? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Een door de rechtbank uitgesproken beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar. De schuldenaar blijft handelingsbekwaam, maar is niet bevoegd te beschikken over zijn vermogen. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 4

5 Wanneer wordt het faillisement uitgesproken? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN Als er sprake is van een toestand van te hebben opgehouden met betalen. De rechter toetst dit in geval van eigen aangifte of aanvraag door een schuldeiser. Bij een aanvraag moet de schuldeiser een opeisbare vordering hebben en dient er sprake te zijn van pluraliteit van schuldeisers. TOT SLOT 5

6 Oorzaak faillissement > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Achterliggende oorzaak is meestal: negatief eigen vermogen door vaak jarenlange verliezen. Directe oorzaak faillissement: liquiditeitsproblemen. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 6

7 Wie is de curator? > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT a. Een boevenvanger? b. De pain-in-the-ass van de bank? c. Een juridische vuilnisman? d. Een geniepige veelverdiener? 7

8 2. Mogelijke voordelen faillissement FAILLISSEMENT: WAT IS HET? > VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT Enkele voorbeelden: Af van schuldenlast Einde arbeidsovereenkomsten Einde huurcontract e.d. Kansen op doorstart 8

9 3. Nadelen en risico s FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN > NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN Enkele voorbeelden: Einde onderneming Curator aan de macht Hoofdelijkheid/borg Betrouwbaarheid Bestuurdersaansprakelijkheid TOT SLOT 9

10 4. Wat te doen bij een doorstart FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Nieuwe B.V. oprichten Financiering regelen Activa kopen van curator Personeel nieuw contract aanbieden Klanten en opdrachtgevers behouden FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 10

11 Doorstart net iets anders FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN Doorstart voor faillissement: risico Actio Pauliana Pre Pack : beoogd curator mee laten kijken NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 11

12 5. Bestuurdersaansprakelijkheid FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Hoofdelijk / borg Intern Curator Fiscus Schuldeisers > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 12

13 Interne aansprakelijkheid / jegens B.V. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT Alleen bij kennelijk onbehoorlijk bestuur waarvan een ernstig verwijt te maken is. Voorbeelden: 1. Handelingen in strijd met beschermingsregels (in wet/statuten) 2. Privé-onttrekkingen en ondergeschikt maken aan privébelangen 3. Het nemen van onnodig grote financiële risico s/onvoldoende voorbereiding (zorgvuldigheid) 4. Verwaarlozen van de kredietbewaking 5. Het niet afsluiten van gebruikelijke verzekeringen. 13

14 Aansprakelijkheid jegens curator FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Misbruikwetgeving: reactie op plof-bv s. Als kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor het volledige tekort in het faillissement. FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 14

15 Bewijsvoordeel curator FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Bij te late deponering of gebrekkige administratie staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder moet dus tegenbewijs bieden! FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 15

16 Aansprakelijkheid jegens fiscus Belangrijk: betalingsonmacht melden. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 16

17 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID Geen reële volstorting door kasrondje of compensatie twee bankrekeningen. Gevolg: bestuurder aansprakelijk voor aanspraken uit rechtshandelingen, dus niet jegens de fiscus, maar wel jegens de bank en de handelscrediteuren. FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 17

18 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (2) Bij selectieve betaling. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 18

19 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (3) FAILLISSEMENT: WAT IS HET? Bij toezeggingen met de wetenschap van nietnakoming (Beklamel). VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 19

20 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (4) Bij betalingsonwil. FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 20

21 Aansprakelijkheid jegens schuldeisers (5) Concernaansprakelijkheid FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S > BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 21

22 6. Faillissement van anderen FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Afnemer / klant Leverancier Huurder / verhuurder. BESTUURDERSAANSPRA- KELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 22

23 Faillissement van klant FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S Mogelijkheden: Eigendomsvoorbehoud Recht van reclame Retentierecht (vb. reparatie) BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 23

24 Faillissement van leverancier Opschortingsrecht FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 24

25 Faillissement en huur FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S In geval van faillissement van de huurder kan zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen met een termijn van drie maanden. BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID > FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT 25

26 Tot slot Weet u het niet: FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN > TOT SLOT 26

27 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De rechtspositie van de werknemer in faillissement LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 27

28 Even voorstellen 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG mr Hilde van Uffelen-van der Burg advocaat arbeidsrecht sinds 2009 & mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat arbeidsrecht sinds 2007 Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 28

29 De rechtspositie van de werknemer 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Art. 40 Fw: De curator kan de arbeidsovereenkomst opzeggen. in elk geval met een termijn van 6 weken. Van de dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 29

30 Loongarantieregeling UWV 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Werknemer heeft recht op uitkering: 13 weken voor ontslag; loon over opzegtermijn (maximaal 6 weken). LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 30

31 Ontslag tijdens faillissement 4o fa > ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Geen ontslagvergunning nodig. Opzegverbod geldt niet: ziekte zwangerschap lidmaatschap OR ouderschapsverlof LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 31

32 Werknemers en doorstart (1) 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De regels van overgang van onderneming gelden niet in geval van faillissement. De arbeidsovereenkomst wordt niet automatisch voortgezet. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 32

33 Werknemers en doorstart (2) 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding Zit de doorstarter nooit ergens aan vast? Jawel: Ketenregeling (3x3x3); Anciënniteit. LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 33

34 Ketenregeling 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Isik werkte op basis van twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor Octagon. Octagon gaat failliet, Boekenvoordeel koopt winkel waar Isik werkt. Isik treedt na drie dagen in dienst bij Boekenvoordeel, krijgt twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Geen verlenging. Isik: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, want opvolgend werkgeverschap. Boekenvoordeel: dit geldt niet bij faillissement. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 34

35 Boekenvoordeel/Isik 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Daarmee staat vast dat Boekenvoordeel Isik heeft aangetrokken voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden als die welke zij voor Octagon verrichtte en dat Isik deze werkzaamheden ook daadwerkelijk voor Boekenvoordeel heeft verricht. Aldus moeten (het in faillissement verkerende) Octagon en Boekenvoordeel ten aanzien van de verrichte arbeid geacht worden elkanders opvolger te zijn. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 35

36 Van Tuinen / Wolters 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Van Tuinen heeft als taxichauffeur drie contracten voor bepaalde tijd bij Connexxion. Connexxion verliest concessie, feitelijke uitvoering door Wolters. Cao Taxivervoer verplicht tot overname 75% personeel. Van Tuinen wordt gekozen, krijgt contract voor bepaalde tijd. Mag dit? Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 36

37 Opvolgend werkgeverschap verder ingevuld 4o fa ONTSLAG > Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Opvolgende werkgever als: Nieuwe overeenkomst eist wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden als de vorige overeenkomst ( dezelfde werkzaamheden ); en Tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever bestaan zodanige banden dat het door de vorige werkgever op grond van zijn ervaring met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever ( zodanige banden ). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 37

38 Anciënniteit 4o fa ONTSLAG UWV beleidsregels: (versie juni 2012, hoofdstuk 13, paragraaf 7): Dienstjaren in verband met vaststelling afvloeiingsvolgorde gaan niet mee over. Opvolgend werkgeverschap > Anciënniteit Concurrentiebeding LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 38

39 Concurrentiebeding (1) 4o fa ONTSLAG Concurrentiebeding gaat sowieso niet automatisch mee over. Maar het blijft wel gelden ten opzichte van de curator. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit > Concurrentiebeding LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 39

40 Concurrentiebeding (2) Is dat altijd zo? 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit > Concurrentiebeding LOONBESLAG Nee, de curator kan een werknemer in sommige gevallen niet aan het concurrentiebeding houden. Relevante elementen: Wel of geen doorstart. Wel of geen aanbod in dienst te treden bij de doorstarter. Individuele situatie (kans op de arbeidsmarkt). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 40

41 Loonbeslag Loonbeslag = een derdenbeslag. 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding De schuldeiser kan beslag leggen op de vorderingen die de werknemer op de werkgever mocht hebben of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding (arbeidsovereenkomst) rechtstreeks zal verkrijgen. > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 41

42 Wanneer? Wanneer kan er loonbeslag worden gelegd? 4o fa ONTSLAG Executoriale titel. Conservatoir beslag. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 42

43 Verplichtingen werkgever 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Afgifte verklaring Binnen 4 weken. Niet tijdig verklaren zelf veroordeeld worden tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Direct? Nee, toegelaten alsnog een gerechtelijke verklaring te doen. Kosten voor werkgever. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 43

44 Afdracht loon 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Afdracht loon aan deurwaarder conform de verklaring. Beslagvrije voet Afhankelijk van leeftijd, gezinssituatie, netto woonkosten, premie zorgverzekering en ander inkomen (bijvoorbeeld van echtgenoot of uit uitkering). Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 44

45 Verdeling 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Salaris Beslagvrije voet: werknemer. Boven beslagvrije voet: schuldeiser. Onkosten? Toch volledig betalen aan werknemer? Niet bevrijdend betaald. Werkgever opnieuw betalen aan schuldeiser (deurwaarder) die beslag heeft gelegd. Terughalen bij werknemer is risico werkgever. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 45

46 Meerdere beslagleggers? 4o fa ONTSLAG Volledige bedrag boven de beslagvrije voet betalen aan de oudste beslaglegger. De oudste beslaglegger zorgt voor verdeling. Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 46

47 Ontduiken? 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Ontduiken beslag door uitstel betaling of minimale vergoeding? Onevenredige vergoeding voor de door de werknemer verrichte werkzaamheden? De schuldeiser mag dan uitgaan dat de werkgever tenminste een redelijke vergoeding aan de werknemer betaalt. Het beslag rust op die redelijke vergoeding. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 47

48 Einde arbeidsovereenkomst 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Beslagvrije voet slechts voor periodieke betalingen zoals loon. Ontslagvergoeding valt volledig onder het beslag. Aangemerkt als vordering die uit de arbeidsverhouding voortvloeit. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 48

49 Do s & Don ts 4o fa ONTSLAG Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Don ts Toch volledig betalen aan werknemer. Proberen het beslag te ontduiken. Do s Tijdig en juist verklaren. Afdragen. Voorkomen is beter dan genezen, bijvoorbeeld betalingsregeling met schuldeiser. Bij twijfel: vraag hulp. Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 49

50 4o fa ONTSLAG Bedankt voor uw Opvolgend werkgeverschap Anciënniteit Concurrentiebeding > LOONBESLAG Arbeidsrechtspecialisten mrs Hilde van Uffelen-van der Burg en Daniëlle Edelenbosch-Illingworth 50

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOCENTRALE TULAN B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOCENTRALE TULAN B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN AUTOCENTRALE TULAN B.V. inzake : de besloten vennootschap met

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/305 NL:TZ:0000014170:F001 20-06-2017 mr. F. el Houzi mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis d.d. 20 juni 2017

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/548 NL:TZ:0000009287:F002 15-11-2016 mr. D.D. Dielissen- Breukers mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming CTI Dutch

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Nr3Breda B.V. Datum: 15 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : Nr3Breda B.V. (tot 9 december 2013 genaamd Santerello

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talamini-Gelato

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever

Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Werknemers en insolventie Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van hun werkgever Prof. dr. mr. Willem Bouwens Prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal Dr. mr. Vivian

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/458 NL:TZ:0000009091:F001 11-08-2015 mr. P.A. Loeff mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Naam onderneming: J. Zwaan Holding

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/17/172 NL:TZ:0000013038:F001 09-05-2017 mr. N. Vinke mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Naam: E.A.S.E. B.V. Adres:

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 22 december 2014 Gegevens onderneming : She B.V. hodn Sophies Horeca Exploitatie B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/1030 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/307 NL:TZ:0000014164:F001 20-06-2017 mr. A-J van der Duijn Schouten mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Administratie-

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/125 NL:TZ:0000004614:F001 23-02-2016 Mr. M.H. de Vries mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming People Testing B.V. (tot

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/917 NL:TZ:0000001775:F001 14-10-2014 jhr. mr. J.W. Boddaert mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Stichting Helpdesk Training, Werk, Advies Faillissementsnummer : 11-438F Datum uitspraak : 26 juli 2011 Curator : mr. M. van Bommel

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw. De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 KA Zwijndrecht Tel: 078-79 99 920 Fax: 078-79

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/6 NL:TZ:0000010171:F001 03-01-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/497 NL:TZ:0000009047:F001 08-11-2016 Mr. G.J. de Bock mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Medisch Facilitair Centrum

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aveha Office Products B.V., gevestigd te (3262 XE) Oud-Beijerland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 26 februari 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 12 september 2012 Gegevens onderneming : Rewij Loonwerken B.V., gevestigd te 1942 LV Beverwijk aan de Beeckzanglaan 106, voorheen genaamd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 februari 2014 Gegevens onderneming : Fitness Drachten BV Faillissementsnummer : F 14/17 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/355 NL:TZ:0000007121:F001 05-07-2016 mr. N. Vinke mr. S.J.O. de Vries Algemeen Gegevens onderneming Naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks

Welkom namens. Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Rob Beks Welkom namens Bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken Rob Beks Onderwerpen Wat is bestuurdersaansprakelijkheid Soorten bestuurdersaansprakelijkheid Uitkeringstoets (nieuwe) BV-recht Vragen Wat is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/450 NL:TZ:0000005735:F001 04-08-2015 mr. M.J. Beekman mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming VERSLAG 04 SV TAXI ZOETERMEER

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 mei 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) : mr. R.J. Schimmelpenninck

FAILLISSEMENTSVERSLAG. : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) : mr. R.J. Schimmelpenninck FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 5 juli 2010 Gegevens onderneming : Hypotheek-Protector B.V. ( Hypotheek-Protector ) Faillissementsnummer : 10/302F Datum uitspraak faillissement

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: B.V. Aannemersbedrijf J.M.B. Datum: 5 oktober 2015 Nummer: verslag 3 Gegevens onderneming : B.V. Aannemersbedrijf J.M.B. Dossiernummer

Nadere informatie

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T!

WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! WIJMA JURIDISCH ADVIES A L T I J D O P Z O E K N A A R U W R E C H T! INTRODUCTIE Meer dan 14 jaar in het juridische wereldje MEAO, HEAO, Nederlands Recht, juridisch advieskantoor, advocatuur, beroepsopleiding,

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/122 NL:TZ:0000011595:F001 07-03-2017 mr. M.W. Huijzer mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Alpaen B.V. Nieuwland Parc

Nadere informatie

: mr. D.M. Staal Saldo faillissementsrekening : 57,24 Activiteiten onderneming: : verkoop van non-food producten : *** 2010 *** 2011 *** 2012 ***

: mr. D.M. Staal Saldo faillissementsrekening : 57,24 Activiteiten onderneming: : verkoop van non-food producten : *** 2010 *** 2011 *** 2012 *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 oktober 2015 Gegevens onderneming : KATER-POUW B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 26 augustus 2014 Curator : mr. W. Ploeg R-C : mr. D.M. Staal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming: : de stichting Stichting Meldpunt Capelle/ Krimpen, gevestigd te (2900 AK) Capelle

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2012 Gegevens onderneming : United Wheels Zwolle B.V. Faillissementsnummer : 12/170F Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. M.A. Kerkdijk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 21 maart 2014 Gegevens onderneming : Ledi B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/1274 F Datum uitspraak : 19 november 2013 (rechtbank Midden-Nederland,

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten

Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013. Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Actualiteiten Arbeidsrecht 12 februari 2013 Mariska Harbers Houkes Ondernemersadvocaten Nieuw ontslagrecht Wijziging WW Vereenvoudiging regelingen UWV WIK Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt - nul urencontract

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/16/460 NL:TZ:0000008080:F001 20-09-2016 mr. W.M. Welage mr. PPM van der Burgt Algemeen Gegevens onderneming C2L Nederland B.V.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/317 NL:TZ:0000014308:F001 29-06-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/380 NL:TZ:0000000409:F001 19-05-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming All Glass Projects BV (kvk:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

Advocatenkantoor Loeff

Advocatenkantoor Loeff Advocatenkantoor Loeff De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 K A Zwijndrecht Tel:

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN?

HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HUURDER FAILLIET; VOOR WIE ZIJN DE KOSTEN? HOGE RAAD 19 APRIL 2013 LJN: BY6108 PROGRAMMA: Verplichtingen van de huurder (artikel 7:218 en 7:224 BW) Faillissement en beëindiging van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/740 NL:TZ:0000003532:F001 08-12-2015 mr. D.D. Dielissen- Breukers mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming Openbaar verslag

Nadere informatie

Sjoerd Warringa. Donderdag 20 januari 2011

Sjoerd Warringa. Donderdag 20 januari 2011 PRESENTATIE BESLAGRECHT Goed beslagen of door het ijs? Sjoerd Warringa De Oranje Loper Donderdag 20 januari 2011 Plan van behandeling algemene inleiding soorten beslag hoe effectief f beslag te leggen?

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.T. Havenservice & Koeriersdienst

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. inzake de besloten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/784 NL:TZ:0000000788:F001 29-09-2015 Mr. C.F.H. Donners mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 31

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/403 NL:TZ:0000015198:F002 29-08-2017 mr. P.C.M. Ouwens mr. A.M. van Kalmthout Algemeen Gegevens onderneming Hamo Berkel B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 26 juni 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 26 juni 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 26 juni 2017 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Advocatenkantoor Naardermeer B.V. (voorheen Advocatenkantoor Stam B.V., tevens handelend onder de naam

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 4 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/149 NL:TZ:0000007102:F001 30-06-2016 mr. M.J. Ubbens mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming H.U.M. B.V. h.o.d.n. Helpt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) : Sam-Sam exploiteerde zeven winkels voor de verkoop van kleding en modeaccessoires. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 16 september 2015 Gegevens onderneming (hierna: "Sam-Sam") Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 11 augustus

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 12 oktober 2010 Curator: mr. R.H.H. van Wijk R-C: mr. W.A.H.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/172 NL:TZ:0000013185:F001 16-05-2017 Mr. E.C. van Lent mr. D Nobel Algemeen Gegevens onderneming Contractmanagement Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Surséance Datum uitspraak faillissement Curator Rechter-commissaris : 18/14/56 F : : 4 februari

Nadere informatie

OPENBAAR (GECONSILIDEERD) FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR (GECONSILIDEERD) FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR (GECONSILIDEERD) FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET De besloten vennootschappen: Industrie Techniek Borculo Service B.V., nader te noemen ITBS en Willems Groep B.V. zijn

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 Gegevens onderneming : Victor s B.V., h/o Coffee to Go, gevestigd te (2011 PW) Haarlem aan de Kruisstraat 35; Insolventienummer : F. 359/15

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flex Tell BV, statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te 6651 ZN Druten, Karel Doormanstraat

Nadere informatie