Feiten & cijfe goede doele 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten & cijfe goede doele 2015"

Transcriptie

1 Feiten & cijfe goede doele 2015

2 Inhoud Feiten & cijfers over goede doelen 4 Bestedingen aan maatschappelijke doelen 8 Steun uit de samenleving 14 Inkomsten 18 Eigen fondsenwerving 20 Goede doelen als werkgever 24 Feiten & cijfers 5 jaar 26 Feiten & cijfers goede doelen 2015 Bijlage Deelnemers onderzoek Bijlage Cijfers goede doelen

3 Feiten & cijfers over goede doelen Goede doelen willen transparant zijn. Het jaarlijkse onderzoek van Goede Doelen Nederland geeft inzicht in de ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De kengetallen geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel. 98 van de 145 leden van Goede Doelen Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn, als ieder jaar, grote (9) en middelgrote (9) organisaties en organisaties die actief zijn in de Internationale samenwerking. Kleine organisaties en organisaties in de categorieën Gezondheid en Natuur, milieu & dieren zijn minder goed vertegenwoordigd. De meeste grote organisaties bevinden zich in de categorie Internationale samenwerking. Categorieën organisaties De goede doelen zijn ingedeeld in vier categorieën die worden aangeduid met onderstaande symbolen: Deelname onderzoek 2015* 28 deelnemers / 40 leden 7 Gezondheid Internationale samenwerking Natuur, milieu & dieren 37 deelnemers / 46 leden 10 deelnemers / 19 leden 23 deelnemers / 40 leden 5 58% 8 Welzijn & cultuur Omvang organisaties De omvang van de goede doelen wordt vastgesteld op basis van inkomsten: Deelname onderzoek 2015 onderverdeling naar omvang 28 deelnemers / 31 leden 9 Groot: > 20 mln totale inkomsten 37 deelnemers / 39 leden 9 Middel: 5-20 mln totale inkomsten 33 deelnemers / 75 leden 4 Klein: < 5 mln totale inkomsten *De samenstelling van de groep deelnemers aan het onderzoek is ieder jaar anders. De resultaten van het onderzoek zoals in deze Feiten & cijfers gepresenteerd, hebben, zowel wat betreft 2014 als 2015, betrekking op de organisaties die dit jaar aan het onderzoek hebben meegedaan. Dat verklaart dat de getallen met betrekking tot 2014 in het onderzoek van vorig jaar en in het onderzoek van dit jaar niet gelijk zijn. Het betreft immers een andere groep van organisaties. Het Leger des Heils heeft dit jaar niet aan het onderzoek meegedaan. In vergelijking tot het onderzoek van vorig jaar heeft dat voor de categorie Welzijn & cultuur in elk geval voor de nodige wijzigingen gezorgd. 4 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

4 Bestedingen aan maatschappelijke doelen 6 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

5 Bestedingen aan maatschappelijke doelen Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. Volgens de regels van transparantie en verantwoording wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten bestedingen, bestedingen aan het doel, aan fondsenwerving en aan de organisatie (beheer en administratie). In 2015 is nagenoeg hetzelfde bedrag aan maatschappelijke doelen besteed als in 2014 en ligt de omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, op 8. Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten, waarvan (directe) hulp aan groepen en individuen (in geld uitgedrukt) de belangrijkste is. Internationale samenwerking en organisaties in de categorie Welzijn & cultuur spendeerden het grootste deel van het budget aan hulp aan individuen. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden de helft van het budget aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Voor organisaties actief op het gebied van Natuur, milieu & dieren was het verbeteren en beschermen van de leefomgeving de belangrijkste bestedingscategorie. Totale doelbesteding 2015 toename ten opzichte van ,922 mld ,929 mld 2015 Doelbesteding 2015 afgezet tegen de totale inkomsten 8 +0, Toe-/afname doelbesteding mln 39 mln 1,5 mln 1 mln -9% Toe-/afname doelbesteding 2015 onderverdeling naar omvang 10 mln -3 mln 1 mln +3, +0,7% +0, +0,6% - +2, Doelbesteding 2015 onderverdeling naar activiteit Doelbesteding 2015 Belangenbehartiging/lobby 1 7% Voorlichting Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overige 8% Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Bevorderen kennisontwikkeling/ onderzoek Verbeteren en beschermen leefomgeving Overig 3 49% 1 87% 6 Hulp aan individuen en groepen 7% 17% 67% 4 7% GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

6 Bestedingen aan maatschappelijke doelen Er is 0, meer besteed aan het maatschappelijke doel. De kosten voor beheer en administratie zijn nagenoeg gelijk gebleven. De wervingskosten stegen licht met 2,. Doelbesteding en kosten 2015 als onderdeel van totale bestedingen 2015 Kosten beheer & administratie Wervingskosten 7% Inkomsten en kosten eigen fondsenwerving 2015* onderverdeling naar omvang en aandachtsgebied Kosten Baten 16% 8 16% 8 17% 8 16% % Doelbesteding 89% Doelbesteding en kosten 2015 onderverdeling naar omvang en aandachtsgebied Doelbesteding Wervingskosten Kosten beheer & administratie 9 6% % % 9% 86% 9% * Tegenover de inkomsten uit eigen fondsenwerving staan de kosten van eigen fondsenwerving. Deze kosten mogen volgens de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving, zoals deze golden voor het jaar 2015, niet hoger zijn dan gemiddeld 2 van de inkomsten eigen fondsenwerving over een periode van drie jaar. 10 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

7 Steun uit de samenleving 12 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

8 Steun uit de samenleving Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Goede doelen werken hard aan oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Om hun werk goed te kunnen doen, drijven zij op de inzet en steun van donateurs en vrijwilligers. In 2015 is de steun uit de samenleving onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2014 is het aantal leden en donateurs licht gedaald. Daarnaast waren honderdduizenden vrijwilligers en collectanten actief. Leden en donateurs 2015 Vrijwilligers 2015 Welzijn & cultuur Gezondheid Natuur, milieu & dieren Leden en donateurs 2015* Internationale samenwerking 3 Welzijn & cultuur 4 Gezondheid 1 Natuur, milieu & dieren 1 Internationale samenwerking 37% ,8% , Leden en donateurs 2015* onderverdeling naar omvang -6,7% Collectanten Welzijn & cultuur 1 Natuur, milieu & dieren Internationale samenwerking 8% ,6% -0, -6,7% Gezondheid 76% * De ontwikkeling van de aantallen leden en donateurs bij 93 organisaties, waarvan zowel over 2014 als over 2015 gegevens beschikbaar waren. 14 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

9 Inkomsten 16 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

10 Inkomsten De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2015 ruim 2,2 miljard euro, en zijn ten opzichte van 2014 licht gestegen: een toename van 3,. Goede doelen verkregen hun inkomsten voor 4 met eigen wervingsactiviteiten. Totale inkomsten 2015 toename ten opzichte van , Inkomstenbronnen 2015 Overig Beleggingen 2,212 mld 2,281 mld Subsidies 3 Eigen fondsenwerving Toe-/afname inkomsten mln 43 mln +2, +3, Acties derden 2 Gezamenlijke acties 25 mln -9 mln +10, -3,9% Inkomstenbronnen 2015 onderverdeling naar omvang en aandachtsgebied Toe-/afname inkomsten 2015 onderverdeling naar omvang 62 mln 14 mln -6 mln -8,9% +3,6% +3, Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig 38% % % 1 17% % % 7% 57% GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

11 Eigen fondsenwerving De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 7, toegenomen. De inkomsten uit donaties en giften zijn net als voorgaande jaren licht gestegen en maken ruim de helft uit van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ze zijn voor de aandachtsgebieden Gezondheid, Internationale samenwerking en Welzijn & cultuur de belangrijkste inkomstenbron binnen eigen fondsenwerving. Voor organisaties werkzaam op het gebied van Natuur, milieu & dieren maken contributies het belangrijkste deel uit van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Sinds jaren zijn de inkomsten uit de collecten niet gedaald. Inkomsten uit nalatenschappen zijn, na donaties en giften de belangrijkste inkomsten uit eigen fondsenwerving. In 2015 ontvangen de goede doelen in totaal 214 miljoen uit nalatenschappen. Totale inkomsten eigen fondsenwerving 2015 toename ten opzichte van mln ,005 mld , Toe-/afname inkomsten eigen fondsenwerving mln 36 mln +8, +8, Eigen fondsenwerving 2015 onderverdeling naar wervingskanaal Verkoop goederen Eigen loterijen Nalatenschappen 2 Sponsoring Contributies 9% Overige baten Collecten 6% Donaties en giften 5-2 mln 10 mln -1,6% +7,9% Inkomsten eigen fondsenwerving 2015 onderverdeling naar omvang en aandachtsgebied Toe-/afname inkomsten eigen fondsenwerving 2015 onderverdeling naar omvang 52 mln 16 mln -1 mln -2,7% +8, +6, Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten % 5 6% 2 58% 1 18% 6% 9% 49% 3 66% 16% % 18% 1 6% 7% 20 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

12 Goede doelen als werkgever 22 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

13 Goede doelen als werkgever Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een beloningsregeling voor directeuren, de Regeling beloning directeuren van goede doelen. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris van is afgeleid van het maximum dat geldt in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) van de aan het onderzoek deelnemende organisaties met een directeur (n=92), was in 2015 op full time basis In 2015 telden de deelnemers aan het onderzoek iets meer dan betaalde voltijdbanen, waarvan meer dan de helft in het aandachtsgebied Internationale samenwerking. Gemiddelde jaarinkomen directeur 2015 Betaalde medewerkers 2015* Welzijn & cultuur 1 Natuur, milieu & dieren 1 Gezondheid 1 Gemiddelde jaarinkomen directeur 2015 onderverdeling naar omvang Internationale samenwerking Betaalde medewerkers 2015* onderverdeling naar omvang 19% 78% * Het Leger des Heils heeft dit jaar niet aan het onderzoek meegedaan. Dit heeft voor de nodige wijzigingen gezorgd in de onderverdeling van het aantal betaalde medewerkers. 24 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

14 Feiten & cijfers 5 jaar Totale inkomsten * 869 mln mln ,86% 894 mln ,8 776 mln ,58% 1,015 mld 2013 Totale doelbesteding * 850 mln 2013 Afgelopen 5 jaar zijn de totale inkomsten en doelbestedingen gestegen. De cijfers betreffen de top 10 van organisaties die dit jaar aan het onderzoek heeft meegedaan met meer dan 50 miljoen aan totale inkomsten. Deze top 10 bestaat uit zeven organisaties in de categorie Internationale samenwerking, twee in de categorie Gezondheid en één organisatie in de categorie Natuur, milieu & dieren. Sinds 2004 onderzoekt Goede Doelen Nederland de ontwikkelingen bij haar leden. +9,56% +1,79% 1,033 mld ,66% 932 mln ,77% 1,124 mld ,5 995 mln 2015 Totale groei over 5 jaar: 29,3 Totale groei over 5 jaar: 26,67% * Het betreft cijfers van: Artsen Zonder Grenzen, Plan Nederland, Cordaid, Prins Bernhard Cultuurfonds, Natuurmonumenten, KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, ZOA, Unicef Nederland. Bijlage: Deelnemers onderzoek 2015 Groot Middel Klein Gezondheid Aids Fonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland Hartstichting, Nederlandse KNCV Tuberculosefonds KWF Kankerbestrijding Internationale samenwerking Artsen Zonder Grenzen, Ver. CARE Nederland Cordaid Kerk in Actie Oxfam Novib Plan Nederland Rode Kruis, Het Ned. Save The Children Nederland Simavi Solidaridad SOS Kinderdorpen Terre des Hommes Nederland, St. Unicef Nederland Vluchtelingenwerk Nederland, Ver. Vluchteling, St. War Child Woord en Daad, St. ZOA Natuur, milieu & dieren Greenpeace Nederland, St. Natuurmonumenten Wereld Natuur Fonds Welzijn & cultuur Amnesty International Humanitas, Ver. Prins Bernhard Cultuurfonds Gezondheid ALS Nederland, St. Alzheimer Nederland Brandwonden Stichting, Ned. Diabetes Fonds Hersenstichting KNGF Geleidehonden Longfonds Maag Lever Darm Stichting Meedoen Mogelijk Maken, St. (Stichting Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten) Nierstichting Prinses Beatrix Spierfonds Internationale samenwerking AMREF Flying Doctors Edukans Free Press Unlimited Leprastichting Liliane Fonds MAF Nederland Open Doors, St. PAX Red een Kind, St. Tear, St. Wilde Ganzen Natuur, milieu & dieren AAP, St. Milieudefensie, Ver. Natuur & Milieu Vogelbescherming Nederland Welzijn & cultuur CliniClowns Nederland, St. European Cultural Foundation Jantje Beton Kinderpostzegels Nederland, St. Make-A-Wish Nederland Mama Cash Ronald McDonald Kinderfonds Vereniging Rembrandt vfonds Vluchtelingen-Studenten UAF, St. voor Zonnebloem, Nat. Ver. De Gezondheid Bartiméus Sonneheerdt, Ver. Cystic Fibrosis Stichting, Ned. Epilepsiefonds Eye Care Foundation Gehandicaptensport, Fonds ME/CVS Stichting Nederland MS Research, St. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) Oogfonds Psychische Gezondheid, Fonds Spieren voor Spieren Trombosestichting Nederland Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis-UMCG, St. Internationale samenwerking Actionaid ADRA Nederland, St. Habitat for Humanity Nederland Heifer Nederland Kidsrights, St. Leprazending Nederland Mission Possible Nederland WereldOuders Natuur, milieu & dieren Amsterdamse Zwerfkatten, St. Hondenbescherming, Kon. Wakker Dier, St. Welzijn & cultuur Bijbelvereniging Bisschop Bluyssen Fonds, St. Hollandsche Molen, Ver. De Humanistisch Verbond, Ver. Johan Cruyff Foundation, St. Muziekinstrumenten Fonds, St. Nat. Open Monumentendag, St. Slachtofferhulp, Fonds Villa Pardoes 26 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

15 Bijlage: Cijfers goede doelen 2015 I Gezondheid II Internationale samenwerking III Natuur, milieu & dieren IV Welzijn & cultuur Grote organisaties: meer dan 20 mln totale inkomsten Middelgrote organisaties: 5-20 mln totale inkomsten Kleine organisaties: minder dan 5 mln totale inkomsten Tabel 1 Inkomsten onderverdeeld naar inkomstenbron / naar omvang Tabel 4 Inkomsten eigen fondsenwerving onderverdeeld naar wervingskanaal / naar aandachtsgebied Inkomsten (*1000) (n=98) Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig Groot , 121, 24, -6,6% -48,6% 12, 3,6% Middel , 89, 7, -0, -51,7% 146, 3, Klein ,7% 0-100, , ,7% , ,8% ,9% , 109, 20,8% -5,9% -49, 20, 3, Bestedingen (*1000) (n=98) Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten I -2, 3,6% 5, -33,9% 21, 4, 8, 40, II , 8, 6, -5,8% 18, 0, -19,9% 3, III , 2,7% -1, 13, -10, 0, -20,7% -7,9% IV , 26,6% 0,6% 15, -4, -1, -24, -6, Tabel 2 Inkomsten onderverdeeld naar inkomstenbron / naar aandachtsgebied , , ,6% ,9% Inkomsten (*1000) (n=98) I II III IV Tabel 5 Totale bestedingen / naar omvang Eigen fondsenwerving Gezamenlijke acties Acties derden Subsidies Beleggingen Overig , 0 0, ,6% ,9% , , , , , ,9% ,7% , ,6% 0, 56, 6, -5, 4, ,9% ,6% , ,6% , ,8% Bestedingen (*1000) (n=98) Doelbesteding Kosten beheer & admin. Wervingskosten Groot ,6% -0, 2,8% Middel , 4, 1,6% Klein , -4,8% 0, , 0,7% 2, , , , ,9% ,8% , , ,6% Tabel 3 Inkomsten eigen fondsenwerving onderverdeeld naar wervingskanaal / naar omvang Tabel 6 Opbouw totale bestedingen / naar aandachtsgebied Inkomsten (*1000) (n=98) Groot Middel Klein Bestedingen (*1000) (n=98) I II III IV Collecten Donaties en giften Contributies Sponsoring Nalatenschappen Eigen loterijen Verkoop goederen Overige baten , 10,9% 1, -6,7% 7,9% 5, -24,6% 18,8% ,8% 3, 0, -9, 35, -3, -22, -1, ,7% 3,6% 4,8% -0, -7,7% 0, -11,9% -33, , 8, 1, -6, 13, 2,6% -22,6% 5,7% Doelbesteding Kosten beheer & admin. Wervingskosten , 4, 2, -7, , 1, 1,6% 3, ,7% 5, 4,9% 1, , ,8% , , , , ,7% , 28 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS

16 Tabel 7 Doelbesteding naar omvang Bestedingen (*1000) (n=98) Groot Middel Klein Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overige Tabel 8 Bestedingen (*1000) (n=98) Hulp aan individuen en groepen Bevorderen kennisontwikkeling/onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging/lobby Cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling Verbeteren en beschermen leefomgeving Overige Doelbesteding naar aandachtsgebied I , -6,6% -27,8% -3,7% 10,9% -2, 1, 0,6% 8, -11,9% -38, 28, 0, -35, 3,6% II , , -15, 9, 20, 0, 4, 8, -1, 4, 197, -6, -1, 0, -8,9% -9, 3, III , -11,8% -2,7% -11,7% 0, 0, -2,7% 2, 7,7% 9,9% 0,8% -1, 0, -0, 8, 0,7% IV , -9, -18, 3, -1,6% -2, 4, 0, -0,7% -25, -23, 3, -1,6% -35, 26, 0, COLOFON Goede Doelen Nederland James Wattstraat 100, 1097 DM AMSTERDAM tel. (020) fax (020) website: website: onderzoeksgegevens: Mazars Accountants en Belastingsadviseurs met medewerking van: Kenniscentrum Filantropie vormgeving: Beeldr, Amsterdam I Gezondheid II Internationale samenwerking III Natuur, milieu & dieren IV Welzijn & cultuur 30 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2015 Grote organisaties: meer dan 20 mln totale inkomsten Middelgrote organisaties: 5-20 mln totale inkomsten Kleine organisaties: minder dan 5 mln totale inkomsten foto omslag: Oscar Seijkens, Alzheimer Nederland foto s binnenwerk: met dank aan Stichting Amsterdamse Zwerfkatten, CARE Nederland, Vereniging De Hollandsche Molen, Stichting Woord en Daad 2016, Goede Doelen Nederland, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in deze uitgave. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk wordt vermeld.

17 Goede Doelen Nederland De ruim 140 organisaties die zijn aangesloten bij Goede Doelen Nederland zijn op allerlei terreinen actief. Van welzijn en gezondheid tot internationale samenwerking, Van cultuur tot natuur en dierenbelangen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim tweederde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen door Nederlandse organisaties. Belangenbehartiging, zelfregulering en dienstverlening aan haar leden, dat zijn de belangrijkste taken van Goede Doelen Nederland. Goede Doelen Nederland zet zich in voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen en is, verenigd in de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) met onder andere de partnerorganisatie voor de vermogensfondsen, een actieve gesprekspartner van de overheid.

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014

FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 GOEDE DOELEN FEITEN & CIJFERS 2014 1 FEITEN& CIJFERS GOEDE DOELEN 2014 Inhoud VFI Brancheorganisatie van goede doelen De ruim 120 organisaties die aangesloten zijn bij

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21

INHOUD. Voorwoord 5. 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 GOEDE DOELEN RAPPORT 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. onderzoek 6 2. INKomstEN 8 3. BEstEdINGEN 14 4. GoEdE doelen ALs werkgever 19 5. onderzoek NAAr twintig GrotE VFI-LEdEN 21 BIJLAGE: cijfers GoEdE doelen

Nadere informatie

Feiten & cijfers goede doelen 2016

Feiten & cijfers goede doelen 2016 Feiten & cijfers goede doelen Nederland kent een rijke traditie als het gaat om goed doen. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers

Nadere informatie

Top-10 van sterkste merken in de goededoelensector (inclusief de positie in 2012) 1. KWF Kankerbestrijding (1) 6. Cliniclowns (2) 2.

Top-10 van sterkste merken in de goededoelensector (inclusief de positie in 2012) 1. KWF Kankerbestrijding (1) 6. Cliniclowns (2) 2. Persbericht KWF KANKERBESTRIJDING BLIJFT STERKSTE MERK, ONDANKS REL ROND ALPE D HUZES VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN DAALT DOOR TWIJFELS OVER GELDBESTEDING Het vertrouwen in de goede doelen is sinds 2012 flink

Nadere informatie

6. (5) Hartstichting 2. (3) Rode Kruis. 7. (11) UNICEF 3. (2) KiKa. 8. (7) Artsen zonder Grenzen 4. (4) Wereld Natuur Fonds

6. (5) Hartstichting 2. (3) Rode Kruis. 7. (11) UNICEF 3. (2) KiKa. 8. (7) Artsen zonder Grenzen 4. (4) Wereld Natuur Fonds Persbericht Goede Doelen Merkenonderzoek 2016 AAN DE HOLLANDSE DJ S VAN 3FM SERIOUS REQUEST WIL MEN WÉL GEVEN DONATEUR WANTROUWT INTERNATIONALE GOEDE DOELEN Donateurs vertrouwen internationale hulporganisaties

Nadere informatie

Collecterooster 2015

Collecterooster 2015 28 december t/m 3 januari 2015 Vrije periode 4 t/m 10 januari Vrije periode Verkoop carnavalsgezet de Kwekkerte Asselt boukoul en Swalmen 11 t/m 17 januari Vrije periode Harmonie Amicitia 18 t/m 24 januari

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen BIJLAGE: Deelnemers onderzoek

INHOUD. Voorwoord InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen BIJLAGE: Deelnemers onderzoek goede doelen rapport 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. ONDERZOEK 6 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14 4. GOEDE DOELEN ALS WERKGEVEr 19 5. ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN 21 BIJLAGE: cijfers goede doelen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24

INHOUD. Voorwoord 5. 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14. BIJLAGE: cijfers goede doelen 2012 22 BIJLAGE: Deelnemers onderzoek 2012 24 goede doelen rapport 2013 INHOUD Voorwoord 5 1. ONDERZOEK 6 2. InkomstEN 8 3. BESTEDINGEN 14 4. GOEDE DOELEN ALS WERKGEVEr 19 5. ONDERZOEK NAAR TWINTIG GROTE VFI-LEDEN 21 BIJLAGE: cijfers goede doelen

Nadere informatie

Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017

Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017 Lijst van Collectes en Acties 2017 Laatst gewijzigd: 2 januari 2017 Collecte Gebied Gebied Gebied Blokzijl, Vollenhove, Belt- Steenwijk, Onna, Eesveen, Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre, Schutsloot, Wanneperveen,

Nadere informatie

AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. afwikkeling Gerard Jan J Sprey AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. informatie Gerard Jan J Sprey / Laura Kok

AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. afwikkeling Gerard Jan J Sprey AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. informatie Gerard Jan J Sprey / Laura Kok AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. afwikkeling Gerard Jan J Sprey AAP Opvang voor Uitheemse Dieren, St. informatie Gerard Jan J Sprey / Laura Kok Actionaid afwikkeling/informatie Anika van den Bergh

Nadere informatie

Contactpersonen goede doelen voor vragen over nalaten

Contactpersonen goede doelen voor vragen over nalaten Contactpersonen goede doelen nalaten voor over nalaten / AAP, meneer G. J. Sprey 036 5238787 Actionaid mevrouw A. van den Bergh 020 5206210 Aids Fonds - STOP aids, S x meneer H.D. van de Roemer 020 6262669

Nadere informatie

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort

6 Inhoud. 5 Voorwoord. 7 Sectoronderzoek. 16 Goede doelen over welzijn en samenleving. 25 Vijf goede doelen in het kort 6 Goede Doelen Rapport» Algemeen» Inhoud Inhoud 5 Voorwoord 6 Inhoud 7 Sectoronderzoek 16 Goede doelen over welzijn en samenleving 21 Werken aan welzijn in 2006 25 Vijf goede doelen in het kort Goede Doelen

Nadere informatie

Aan de Minister van Justitie De heer dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Datum: 26 Oktober 2007

Aan de Minister van Justitie De heer dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Datum: 26 Oktober 2007 Aan de Minister van Justitie De heer dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH Den Haag Datum: 26 Oktober 2007 Onderwerp: Concept Wet op de kansspelen Zeer geachte heer Hirsch Ballin, De goede doelenorganisaties

Nadere informatie

Lijst van Collectes en Acties 2016 Laatst gewijzigd: 8 juni 2016

Lijst van Collectes en Acties 2016 Laatst gewijzigd: 8 juni 2016 Lijst van Collectes en Acties 2016 Laatst gewijzigd: 8 juni 2016 Datum Collecte Gebied Blokzijl,, Belt- Schutsloot, Wanneperveen, Giethoorn 3 9 januari Vrije periode Vollenhoofsch Fanfare, snertactie op

Nadere informatie

goede doelen rapport 2011

goede doelen rapport 2011 goede doelen rapport 2011 Inhoud VFI brancheorganisatie van goede doelen De ruim 120 organisaties die aangesloten zijn bij VFI, zijn op allerlei terreinen actief. Van gezondheid tot internationale hulp.

Nadere informatie

Startles Fondsenwerving en Collecte

Startles Fondsenwerving en Collecte Startles Fondsenwerving en Collecte voor maatschappijleer, economie voor middenbouw vmbo, havo, vwo 2 Inleiding U gaat een les geven over het thema fondsenwerving en collecte bij het Nederlandse Rode Kruis.

Nadere informatie

Bijlage 1 : Overzicht Kansspelmarkt. Gebaseerd op het Jaarverslag 2000 van het College van Toezicht op de kansspelen

Bijlage 1 : Overzicht Kansspelmarkt. Gebaseerd op het Jaarverslag 2000 van het College van Toezicht op de kansspelen Bijlage 1 : Overzicht Kansspelmarkt Gebaseerd op het Jaarverslag 2000 van het College van Toezicht op de kansspelen Beschikbaar voor beneficiënten Naam kansspelorganisatie Uitvoering loterij Uitvoering

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

BELANGEN- BEHARTIGING

BELANGEN- BEHARTIGING 2013 OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2013 LOBBY PUBLIEKS- VOORLICHTING SAMENWERKING BELANGEN- BEHARTIGING ONDER- STEUNING BEDRIJFSVOERING WERKGROEPEN EN COMMISSIES NIEUWSBRIEVEN 125 Leden

Nadere informatie

Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving

Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland. Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland 2008 Verslag Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving Financiële resultaten van goededoelenorganisaties in Nederland Verslag Fondsenwerving

Nadere informatie

Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten

Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten Nalatenschappen werven: lessen van non-profits, kansen voor universiteiten NAFF 2010 27 mei 2010 Achtergrond Arjen van Ketel Adviseur fondsenwerving en nalatenschappen Tien jaar specialisatie in Nalatenschappen.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

NEDERLANDERS VINDEN PROBLEMEN DICHTBIJ HUIS STEEDS BELANGRIJKER

NEDERLANDERS VINDEN PROBLEMEN DICHTBIJ HUIS STEEDS BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING DECEMBER 2014 NEDERLANDERS VINDEN PROBLEMEN DICHTBIJ HUIS

Nadere informatie

Toegankelijke Medicijnen. Manifest samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties & partners

Toegankelijke Medicijnen. Manifest samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties & partners Toegankelijke Medicijnen Manifest samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties & partners Dit manifest is gericht aan de Tweede Kamerleden in de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nadere informatie

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT

Meting december 2013 DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Meting ember 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN WEER IN DE LIFT Nederland stelt het werk van goede doelen

Nadere informatie

Filantropie voor de Sport

Filantropie voor de Sport Filantropie voor de Sport S P O R T, DA A R G E E F J E O M N O C - N S F 1 9 J U N I 2 0 1 7 P R O F. D R. R E N É B E K K E R S Hoeveel geeft Nederland? Totaal: 5,7 miljard 243 Kerk en levensbeschouwing

Nadere informatie

Kentallen Goede Doelen. Inventarisatie onder de leden van de VFI

Kentallen Goede Doelen. Inventarisatie onder de leden van de VFI Kentallen Goede Doelen 2004 Inventarisatie onder de leden van de VFI Amsterdam, september 2005 Onderzoek in opdracht van de VFI, de branchevereniging van goede doelen Kentallen goede doelen 2004 Een inventarisatie

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID JAARVERSLAG 2014 2 3 Bestuursverslag 4 Samenstelling Bestuur 7 Jaarrekening 2014 7 - Balans per 31 december 2014 8 - Staat van baten en lasten over 2014 9 - Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek vindbaarheid websites goede doelen 2010

Onderzoek vindbaarheid websites goede doelen 2010 Onderzoek vindbaarheid websites goede doelen 2010 De websites van goede doelen moeten aan diverse eisen voldoen, om effectief te kunnen zijn. Daar gaan we in Vakblad Fondsenwerving regelmatig op in. Deze

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN

BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN Informatie voor medewerkers bij leden van Goede Doelen Nederland We informeren je graag over de mogelijkheden en voordelen die Goede Doelen Nederland op jouw vakgebied te bieden

Nadere informatie

Wat en hoe geven jongeren?

Wat en hoe geven jongeren? HOOFDSTUK 15 Wat en hoe geven jongeren? Samenvatting In deze special onderzoeken we het geefgedrag van jongeren. Uit het Geven in Nederlandonderzoek blijkt dat het geefgedrag van zelfstandig wonende jongeren

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland

Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland Ontwikkelingen in de werving van structurele donateurs onder de grootste goededoelenorganisaties in Nederland René Bekkers Filantropische Studies VU Amsterdam 20 december 2011 Colofon Dit rapport is geschreven

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN Informatie voor medewerkers bij leden van Goede Doelen Nederland

BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN Informatie voor medewerkers bij leden van Goede Doelen Nederland BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN Informatie voor medewerkers bij leden van Goede Doelen Nederland We informeren je graag over de mogelijkheden en voordelen die Goede Doelen Nederland op jouw vakgebied te bieden

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Sectoronderzoek: [kengetallen goede doelen 2006] Risseeuw, P.R.; Holleman, J.

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Sectoronderzoek: [kengetallen goede doelen 2006] Risseeuw, P.R.; Holleman, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Sectoronderzoek: [kengetallen goede doelen 2006] Risseeuw, P.R.; Holleman, J. Published in: Nationale goede doelen rapport 2007: midden in de samenleving Link to

Nadere informatie

Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011

Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.8131 Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2011 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 1267, d.d. 24.01.2012 datum inwerkingtreding 26.1.2012,

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 2 3 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 Samenstelling bestuur 6 Jaarrekening 2015 7 - Balans per 31 december 2015 8 - Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De nieuwe idealist CMD Project: Jaar 2, Kwartaal 2 (Winter, 2007)

De nieuwe idealist CMD Project: Jaar 2, Kwartaal 2 (Winter, 2007) De nieuwe idealist CMD Project: Jaar 2, Kwartaal 2 (Winter, 2007) Hogeschool Rotterdam Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteurs: Bas Leurs, Peter van Waart Versie 05 (16 november 2007) Code:

Nadere informatie

INSPIERATIE. Tips, info en verhalen voor collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds COLLECTEWEEK SEPTEMBER 2017

INSPIERATIE. Tips, info en verhalen voor collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds COLLECTEWEEK SEPTEMBER 2017 2017 INSPIERATIE Tips, info en verhalen voor collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds COLLECTEWEEK 10-16 SEPTEMBER 2017 AL 60 JAAR COLLECTEREN TEGEN SPIERZIEKTEN Dit jaar vindt de zestigste collecte

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

SHO Samenwerkende Hulporganisaties

SHO Samenwerkende Hulporganisaties SHO Samenwerkende Hulporganisaties Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2011 Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting

Nadere informatie

1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel?

1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel? Goede doelen Tijdens de feestdagen wordt vaak extra aandacht gevraagd voor goede doelen. 70% 60% 50% 40% 30% 1. Heb jij de laatste maand gedoneerd aan een goed doel? 60% 40% 20% 0% Ja Nee Toelichting 1

Nadere informatie

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Cartoon van Pieter Geenen in Trouw op 3 september 2013 Inhoud Huidige externe toezicht Filantropische Sector

Nadere informatie

JAARCIJFERS STICHTING OIKOS 2016

JAARCIJFERS STICHTING OIKOS 2016 Mariahoek 16-17 3511 LG Utrecht Postbus 19170 3501 DD Utrecht KVK Utrecht nr. 411 828 24 JAARCIJFERS STICHTING OIKOS 2016 A. Toelichting op de jaarcijfers B. Balans 2016 en 2015 C. Rekening van lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via

Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag en de volledige jaarrekening kunt u downloaden via Samenvatting jaarrekening 2015-2016 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2014-2015, in het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

VFI brancheorganisatie van goede doelen James Wattstraat 100 1097 DM AMSTERDAM

VFI brancheorganisatie van goede doelen James Wattstraat 100 1097 DM AMSTERDAM James Wattstraat 100 1097 DM JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. BESTUURSVERSLAG... 3 Voorwoord... 4 1.1 Feiten en cijfers: een overzicht van 2014... 5 1.2 Beleidsagenda en resultaten... 6 1.3 De vereniging...

Nadere informatie

PMT transparant in kosten pensioen

PMT transparant in kosten pensioen PMT transparant in kosten pensioen PMT is het pensioenfonds van de sector Metaal en Techniek. De werkgevers en werknemers in de bedrijfstak besturen het fonds. Als bedrijfstakpensioenfonds is PMT not-for-profit,

Nadere informatie

Q&A beloningsregeling directeuren goede doelen

Q&A beloningsregeling directeuren goede doelen Q&A beloningsregeling directeuren goede doelen Woordvoeringlijnen/advies Goede Doelen Nederland publiceert elk jaar de salarissen van de directeuren van haar leden op de website. Klik hier voor het overzicht.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 19 januari BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Waar doel je op? EYE DESIGN ONDERZOEK

Waar doel je op? EYE DESIGN ONDERZOEK Waar doel je op? EYE DESIGN ONDERZOEK Een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar goede doelen. Uitgevoerd door NetPanel, in opdracht van eye, april 2004. Waar doel je op? EYE DESIGN ONDERZOEK Auteurs:

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Overzicht van onze activiteiten en resultaten in 2015

Overzicht van onze activiteiten en resultaten in 2015 Overzicht van onze activiteiten en resultaten in 2015 136 Leden Inhoud 37 GEZONDHEID 44 INTERNATIONALE SAMENWERKING 36 WELZIJN EN CULTUUR 19 NATUUR, MILIEU EN DIEREN BELANGENBEHARTIGING KWALITEIT EN ORGANISATIE

Nadere informatie

SHO Samenwerkende Hulporganisaties

SHO Samenwerkende Hulporganisaties SHO Samenwerkende Hulporganisaties Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2010 Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting

Nadere informatie

ONDER EMBARGO TOT 13 FEBRUARI 2014, 21.45 UUR

ONDER EMBARGO TOT 13 FEBRUARI 2014, 21.45 UUR ONDER EMBARGO TOT 13 FEBRUARI 2014, 21.45 UUR Toekenningen VriendenLoterij 2013 Organisaties en projecten die een bijdrage ontvangen uit de opbrengst 2013 Inhoud Opbrengst VriendenLoterij 2013 pagina 2

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015 Subsidies, fondsen & sponsoring Bart de Wolf Programma Subsidies & fondsen Hoe ziet deze wereld eruit? Do s en don t s Belangrijkste voorbeelden Handige (overzichtelijke) sites Sponsoring Trends & stappenplan

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

Samen maken we. beknopt jaaroverzicht buitenspelen leuker!

Samen maken we. beknopt jaaroverzicht buitenspelen leuker! 5 beknopt jaaroverzicht 2014 5 Samen maken we buitenspelen leuker! In dit beknopte jaaroverzicht laten wij u graag zien welke projecten en activiteiten Jant je Beton in 2014 heeft kunnen realiseren. Inhoud

Nadere informatie

TKI Life Sciences & Health

TKI Life Sciences & Health TKI Life Sciences & Health TKI-toeslag die de gezondheidsfondsen ter beschikking staat in 2016 Toelichting voor aanvragers van TKI-toeslag bij gezondheidsfondsen in 2016 1. TKI-LSH-toeslag voor publiek-private

Nadere informatie

VFI brancheorganisatie van goede doelen James Wattstraat 100 1097 DM AMSTERDAM

VFI brancheorganisatie van goede doelen James Wattstraat 100 1097 DM AMSTERDAM JAAR- VERSLAG 2013 VFI brancheorganisatie van goede doelen James Wattstraat 100 1097 DM JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. BESTUURSVERSLAG... 3 Voorwoord... 4 1.1 Feiten en cijfers: een overzicht van 2013...

Nadere informatie

Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013

Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013 Projectverslag Stichting Veteranen Actief 2013 Missie volbracht! Inleiding Dit projectverslag geeft een overzicht van de gerealiseerde projecten van de stichting Veteranen Actief in 2013. Het bevat een

Nadere informatie

Dr. C.J. Vaillantfonds

Dr. C.J. Vaillantfonds 1996 Opbrengst 83.500,41 rente 146,98 bankkosten 1,13 1997 Vonk Kinderoncologisch Centrum 84.158,99 Opbrengst 41.616,39 Opbrengst 4.781,56 rente 544,38 bankkosten 6,20 1998 Opbrengst 48.235,17 rente 409,02

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg

Jaarverslag Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg Jaarverslag Samenwerkende Gezondheidsfondsen Samen voor goede & innovatieve zorg 3 Voorwoord Sinds 2002 werken gezondheidsfondsen op steeds meer gebieden samen om de onderlinge afstemming te verbeteren

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Van ambities naar beter

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Van ambities naar beter Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen Van ambities naar beter Samenwerkende GezondheidsFondsen Aids Fonds, Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Fonds verstandelijk gehandicapten,

Nadere informatie

Stichting FairWork JAARREKENING 2012

Stichting FairWork JAARREKENING 2012 Stichting FairWork JAARREKENING 2012 Weteringschans 259 1017 XJ Amsterdam T: 020-7600809 E: info@fairwork.nu www.fairwork.nu 20 augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Directieverslag 3 A. Inrichting van de jaarrekening

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Sectoranalyse Goede Doelen 2006

Sectoranalyse Goede Doelen 2006 Sectoranalyse Goede Doelen 2006 Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van de VFI, de branchevereniging van goede doelen Sectoranalyse Goede Doelen 2006 Een inventarisatie onder VFI-leden J. Holleman P.A.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATVERDELING)

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATVERDELING) JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (VOOR RESULTAATVERDELING) ACTIVA Vlottende activa Beleggingen 2.091.360 2.015.591 Vorderingen 6.542 10.596 Liquide middelen Beleggersgirorekening - 126.877

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Solidair met het land van herkomst: Het geefgedrag van niet-westerse allochtonen in 2007 Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Postadres: Faculteit der

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen Samen voor goede & innovatieve zorg Aids Fonds, Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Fonds verstandelijk gehandicapten, Hersenstichting

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Geven in Nederland 2007

Geven in Nederland 2007 Geven in Nederland 2007 Geven in Nederland 2007. Giften, nalatenschappen, sponsoring en vrijwilligerswerk. Prof.dr. Th.N.M. Schuyt, drs. B.M. Gouwenberg, dr. R.H.F.P. Bekkers, dr. M.M. Meijer, drs. P.

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken

Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Stichting Dierenambulance Amersfoort en Omstreken Beleidsdocument 2014 2019 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Statutaire Doelstellingen van de stichting slide 3 2. Huidige organisatiestructuur slide 4 3. Thema

Nadere informatie

De Transparant Prijs 2010 Rapport kernbevindingen 13 oktober 2010

De Transparant Prijs 2010 Rapport kernbevindingen 13 oktober 2010 De Transparant Prijs 2010 Rapport kernbevindingen 13 oktober 2010 De Transparant Prijs is een initiatief van PwC en Stichting Civil Society Inhoud Inhoud... 2 Kerngegevens De Transparant Prijs... 5 1 Screeningsproces...

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven, overheden,

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 2 Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Behoud het Nederlands Landschap (BNL) is een landelijke organisatie met als

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Gemeente / Bergen op Zoom 2 3 APR. 1

Gemeente / Bergen op Zoom 2 3 APR. 1 Gemeente / Bergen op Zoom 2 3 APR. 1 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Verordening tot 8 e wijziging/van legesverordening

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg

Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen. Samen voor goede & innovatieve zorg Jaarverslag Samenwerkende GezondheidsFondsen Samen voor goede & innovatieve zorg Samenwerkende GezondheidsFondsen Aids Fonds, Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Fonds verstandelijk

Nadere informatie

Meerwaarde financiële acties verenigingen

Meerwaarde financiële acties verenigingen Meerwaarde financiële acties verenigingen Janine van Kalmthout Zoë van Ginneken Mulier Instituut, Utrecht september 2016 Inleiding De Grote Clubactie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk aan laten

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015

Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Uitgebreide verantwoordingsverklaring horende bij Jaarverslag Stichting MS Research 2015 Verantwoordelijkheden directie De directie is verantwoordelijk voor: Het voorbereiden en het uitvoeren van de besluiten

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Stichting Gottschalk Rozenlaantje BW Laren. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Gottschalk Rozenlaantje BW Laren. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Gottschalk Rozenlaantje 2 1251BW Laren KvK-nummer: 32139562 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige

Nadere informatie