Doorstart vanuit faillissement. Floris Dix advocaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstart vanuit faillissement. Floris Dix advocaat"

Transcriptie

1 Doorstart vanuit faillissement Floris Dix advocaat

2 Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren onafhankelijke advocaten en curatoren in faillissementen die gespecialiseerde rechtsbijstand verlenen bij: kwesties bij faillissementen; risicomanagement; crediteurenbelangen; het voeren van procedures; en zakelijke conflicten.

3 Hoera, weer failliet!

4 Er is leven na de dood?!

5 Doorstart vanuit faillissement: agenda. 1. Doorstart vanuit faillissement: a) De voorbereiding; b) Het faillissement; c) De doorstart. 2. Enkele gevaren a) Faillissementsfraude/misbruik; b) Bodemverhuur constructie; c) Afkoelingsperiode.

6 Doorstart vanuit faillissement: agenda. 3. Overige tips a) Melding betalingsonmacht; b) Zekerheidstips. 4. Pre-pack de toekomst?

7 Doorstart vanuit faillissement.

8 Voor en nadelen doorstart Voordelen (algemeen): Geen ontslagbescherming personeel behoudens misbruik van bevoegdheid aanvraag eigen faillissement Schone lei nieuwe B.V.: cherry picking Bij goede voorbereiding snelle transactie indien curator meewerkt Lage aankoopprijs (lage afschrijving) Nadelen (algemeen): Aantreden curator: kosten en verlies regie Afbreukrisico voor klanten en sleutelpersoneel Bestuurdersaansprakelijkheid-pauliana

9 Voorbereiding doorstart: de checklist

10 Voorbereiding: Houd alle scenario s open; Verzamel alle benodigde gegevens, gebruik checklists (bijgevoegd een checklist van Turnaround Advocaten); Inventariseer de (insolventie)risico s; Bepaal de kritische succesfactoren voor de doorstart (werknemers, opdrachtgevers, financiers, etc); Formeer (eventueel) een team, accountant, fiscalist, advocaat, bedrijfsadviseur, etc.; Beoordeel of bepaalde partijen reeds betrokken worden in het voornemen (leverancier, bank?); Kritische timing m.b.t. aanvraag faillissement.

11 Voorbereiding: enkele aandachtspunten Zekerheden Uitdeclareren OHW, administratieve bescheiden verzamelen; Opstellen inventariszaken m.b.t. bodemrecht fiscus (zie ook hierna inz. gevaren). Let op lease (Hof Den Bosch 17 mei 2011, JOR 2011/246); Kasgeld storten op bankrekening? Let op eventuele regresrechten van failliete dochters jegens gezonde dochters.

12 Voorbereiding: enkele aandachtspunten Crediteuren Vaststellen schuldpositie fiscus incl. art. 29 lid 2 OB claim (BTW in onbetaalde crediteuren), FE OB; Wenselijkheid verbreken fiscale eenheid; Inventarisatie handelscrediteuren op EVB, reclamerecht, retentierecht en dwangpositie; Intrekken 403-verklaring.

13 Voorbereiding: enkele aandachtspunten Debiteuren Koop debiteurenportefeuille uit faillissement/doorstart liquiditeit? Incasso door bank met behulp doorstarter (borg, gebruik afschrik effect curator, kosten ); Inventariseer orderportefeuille en OHW ten behoeve van liquiditeitsbegroting na datum faillissement en (mogelijk) inkomstenbron curator;

14 Voorbereiding: enkele aandachtspunten Overig Inventarisatie (auto)leaseportefeuille op gewenste overname na faillissement en/of gebruik tijdens faillissement (tankpas); Inventarisatie verzekeringsportefeuille activa, transportverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, etc; Essentiële partijen bij doordraaien tijdens faillissement (telefonie, internet, etc); Advies aan (C)OR voor herstructurering en voornemen faillissementsaanvraag ex art. 25 WOR; Persbericht? Verzoekschrift faillissementsaanvraag + benodigde stukken.

15 Het faillissement: En nu? Curator wordt benoemd door rechtbank Kennismaking met curator Fact finding met directie Liquiditeiten of boedelkrediet (checklist) Voortzetten bedrijf (going concern) Afkoelingsperiode (art. 63a Fw.): gebruik/verbruik voorraden (checklist)

16 De doorstart Doorstartscenario moet klaar liggen (zie voorbereiding) Tijdsdruk, afbreukrisico, weglopen sleutelfiguren en klanten Maak gebruik van je voordeel als beoogde doorstarter Werf steun personeel en sleutelfiguren Zorg dat doorstart financiering voor handen is Let op: curator benadert andere kandidaten Let op: standaard overeenkomst curator legt alles neer bij de doorstarter.

17 De doorstart: Koop activa Koop (enkele) activa van failliet, waardering - debiteuren; - voorraden; - inventaris; - overig actief (IE, etc) Overname gedeelte van het oude personeel, let op overgang onderneming en arbeidsovereenkomst Overname klanten: inventariseer en communiceer (Evt.) overname leveranciers: inventariseer en reageer! Overname (gedeeltelijk) van huurcontract Oude schulden (behalve commerciële) blijven aldus achter

18 Enkele gevaren

19 Misbruik van faillissementsrecht Kantonrechter kan hoge ontbindingsvergoedingen vaststellen t.b.v. (aantal) werknemer(s) Vennootschap wil niet betalen, vraagt eigen faillissement vennootschap aan In doorstart wordt betrokken werknemers geen dienstverband aangeboden Werknemers verzetten zich binnen 8 dagen met succes tegen faillissement. Gevolg: opzegging arbeidsovereenkomst wordt met terugwerkende kracht beheerst door regels buiten faillissement (zie art. 13a Fw.) Frustratie doorstart

20 Bodemverhuurconstructie/vuistpand Vennootschap (onder)verhuurt bodem aan door bank aangewezen derde Volledige sluiting bedrijf, afvoeren adm. Daarmee geen bodem van belastingschuldige Frustratie bodemrecht fiscus door Bank Maar ook frustratie doorstartmogelijkheden

21 Afkoelingsperiode Periode gedurende welke crediteuren hun (eigendoms)rechten niet kunnen uitoefenen Duur afkoelingsperiode is maximaal 4 maanden (2 plus 2 maanden verlenging) Doel: curator tijd gunnen om een oordeel te vormen wat er in de boedel valt, dan wel wenst te behouden. Misbruik afkoelingsperiode door curator kan doorstart bemoeilijken.

22 Praktische tips: Nog meer open deuren?

23 Melding betalingsonmacht Betalingsonmacht melden aan instanties uiterlijk twee weken waarop belasting-/premieschuld behoort te zijn betaald Wijze waarop maakt niet uit (zorg voor ontvangstbevestiging)! Zonder tijdige melding zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor premie - en belastingschulden behoudens door bestuurder te leveren tegenbewijs dat niet tijdige melding niet aan hem is te verwijten (art. 36 Invorderingswet)

24 Enkele zekerheidstips Registratie pandakten; pandrecht komt pas tot stand op het moment van aanbieding ter registratie! (HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447) Regelmatig pandlijsten opstellen (en registreren) Zorg dat in Intercompany/DGA overeenkomsten verplichting tot zekerheidsverschaffing wordt opgenomen (i.v.m. pauliana) Zorg dat familie-financier of concerncrediteur tweede pandrecht achter de bank verkrijgt; Pas op bij verpanding van vorderingen van onderaannemers aan Bank (HR 17 januari 2003, NJ 2004, 281 ( Oryx/Van Eesteren ))

25 Enkele zekerheidstips Let op verpanding IE rechten en verkoop bij faillissement met name t.a.v. auteursrecht Software valt onder auteursrecht en valt niet in de boedel ex art. 2 Aw en art. 21 Fw. Verpanding vordering op belastingdienst: controle toestemmingsvereiste belastingdienst

26 Pre-pack de toekomst?

27 Pre-pack de toekomst? Internationale concurrentie op het gebied van insolventierecht; Insolventieverordening leidt tot forumshopping: a. COMI (centrum van voornaamste belangen) is verplaatsbaar; b. bevoegde forum bepaalt toepasselijk recht; c. automatische erkenning in de Gemeenschap; (vb. European Directories (Gouden Gids) UK) Engeland meest geschikte jurisdictie; Pre-pack: een vooraf voorbereide activatransactie; Voorafgaande aan de opening van de administration onderhandelt de te benoemen administrator een concept-koopovereenkomst uit.

28 Pre-pack de toekomst? Huidige juridische raamwerk is goed en staat prepack toe; Faillissementsrechters de mogelijkheid bieden vooraf op informele basis de personen aan te wijzen die hij bij faillissement tot curator en RC zal benoemen; Curator heeft geen wettelijke bevoegdheden of taken; Kijkt mee met het oog op belang gezamenlijke crediteuren; Brengt vertrouwelijk verslag uit aan RC; Na faillissement openbaar maken informatie.

29 Pre-pack de toekomst? Aandachtspunten: - Overgang onderneming ex art. 7:662 ev. BW; - Bodemrecht; - Beklamel-aansprakelijkheid, pauliana en het leerstuk van selectieve betaling;

30 Afsluiting Volgende informatiebijeenkomsten: 13 oktober 2011: Meer cash door beter Werkkapitaal Management met gastspreker mr. H. Alberts van Cicero CMS. 24 november 2011: Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht. Volg ons op:

31 DANK VOOR UW AANDACHT Turnaround Advocaten B.V. De Rijn PJ Best t: +31 (0) f: +31 (0) e:

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl

MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat 36 1812 RB Alkmaar T 072 574 44 09 E info@boddaertverweel.nl www.boddaertverweel.nl 23 mei 2013

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C13/14/332F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 3 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C13/14/335F faillissementsnummer:

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 september 2005 Gegevens onderneming : ASMU B.V. (hierna: ASMU ) Faillissementsnummer : 05.448 Datum uitspraak : 31 augustus 2005 Curator : mr. L.J.L. Rijckmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol en Oktober 2011 1 Inleiding Bank en Faillissement: Separatist Rol curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 van de curatoren van DSB Bank N.V. 17 november 2009 De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ( DSB Bank ) worden online beschikbaar gesteld

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 mei 2015 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 maart 2015 Curator: mr. H.H. Kreikamp R-C: mr. W. F. Korthals-Altes

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

BANKING & FINANCE Januari 2012

BANKING & FINANCE Januari 2012 CMS_LawTax_CMYK_from101.eps BANKING & FINANCE Januari 2012 Banking & Finance nieuws en achtergronden www.cms-dsb.com Voorwoord Voor u ligt de derde editie van onze Banking & Finance Update. Hierin besteden

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In dit verslag worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het vorige verslag in een schuine letter weergegeven BIJLAGE: TUSSENTIJDS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie