Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack"

Transcriptie

1 Het geheim(zinnige) van de stille bewindvoering en pre-pack 26 maart 2015 mr. Hendrie Aarnink en mr. Mark Loef Corporate

2 Programma Wat komt ter sprake? Praktijk vóór de pre-pack Pre-pack en stille bewindvoering Partijen bij pre-pack - beoogd curator - beoogd rechter-commissaris - schuldenaar (bestuur) - doorstarter Voordelen van en kritiek op pre-pack 2

3 Praktijk vóór de pre-pack Bezwaren koude doorstart uit faillissement Informatieachterstand curator Frustratie voortzetting onderneming door faillissement Reeds voorbereide transactie niet transparant 3

4 4

5 Pre-pack Wens uit de praktijk Een pre-pack is een activatransactie (doorstart, al dan niet van afzonderlijke onderdelen) die vóór het faillissement is voorbereid en kort na het faillissement wordt geformaliseerd en uitgevoerd. Hoe te realiseren? 5

6 Stille bewindvoering Thans geen wettelijke basis Invulling van werkwijze - wetsvoorstel continuïteit onderneming I (WCO I) - praktijkregels Insolad best practice - praktijkvoorbeelden en vakliteratuur Andere doelstellingen behalve pre-pack: - voorbereiding op naderend faillissement - bevorderen herstel verhoudingen schuldenaar / derden Afloop altijd faillissement? 6

7 Wet Continuïteit Ondernemingen I Voortgang: bij Raad van State, inwerkingtreding:? Doelstellingen - doelmatige afwikkeling faillissement - voorkomen verlies van banen en waarde onderneming Kaderregeling: voorwaarden stille bewindvoering, functionarissen, taken, informatieverplichting en kosten Voegt artt. 363 t/m 367 toe aan de Faillissementswet 7

8 Huidige praktijk Verzoek om stille bewindvoering Waarom? Meerwaarde t.o.v. surseance / faillissement, blijk van opbrengstmaximalisatie of maatschappelijke belangen Sluitende liquiditeitsbegroting: dekking verplichtingen Voorwaarden rechtbank o.a.: duur, administratie volledig / correct, inlichtingenplicht, waardering onderneming, kosten Behandeling achter gesloten deuren Niet voor natuurlijke personen zonder beroep of bedrijf 8

9 Kostenregeling Uitgangspunt: schuldenaar betaalt Curatorentarief (Recofa-richtlijnen) Kosten derden (adviseurs) Zekerheid: voorschot WOC I: salaris / kosten worden na surseance / faillissement omgezet naar boedelschuld 9

10 Succesfactoren Tijdig aanvragen Administratie op orde: informatie correct / volledig Volledige medewerking van schuldenaar Voldoende (financiële) middelen (dekking kosten / verplichtingen) gedurende bewindvoering 10

11 Doelgroep bij uitstek Voorkomen van een onbeheersbare situatie Omvangrijke / complexe ondernemingen (Heiploeg, Schoenenreus) Ondernemingen met maatschappelijke functie (Ruwaard v. Putten) Waarde die direct verdampt bij faillissement (Florimex, IErechten) 11

12 12

13 Posities partijen Beoogd curator Schuldenaar (bestuur) Beoogd rechter-commissaris Doorstarter 13

14 Positie beoogd curator Fly on the wall, participant of spin in het web? Aanstelling rechtbank, maar: - overeenkomst met schuldenaar (rolverdeling, salaris, aansprakelijkheid, geheimhouding, beëindiging) - geen formele rechten en verplichtingen behoudens geheimhouding en instemming schuldenaar voor optreden - adviseur noch toezichthouder - procesbegeleider - procesbewaker 14

15 Positie schuldenaar (bestuur) Verandert er iets? Volledig beheers- en beschikkingsbevoegd, maar: de beoogd curator bepaalt met welke partij en onder welke voorwaarden een activatransactie wordt gesloten Geen informatie- en medewerkingsplicht, maar: - voorwaarde van rechtbank - neerleggen functie beoogd curator - onthouding goedkeuring voorgestelde transactie - bestuur moet streven naar opbrengstmaximalisatie Geen verplichting tot faillissementsaanvraag 15

16 Beëindiging functie beoogd curator Door surseance / faillissement Door ommekomst termijn stille bewindvoering Verzoek beoogd curator - onvoldoende medewerking / informatieverstrekking - onvoldoende (financiële) middelen voortzetting Verzoek schuldenaar (vertrouwensbreuk) Op voordracht beoogd rechter-commissaris Contractuele ontbindingsbevoegdheid (overeenkomst) 16

17 Vraag Wat gebeurt er als een (onwetende) schuldeiser het faillissement aanvraagt? WCO I: Schuldenaar, beoogd curator en rechter-commissaris worden gehoord Geen schorsende werking? Doorbraak geheimhouding? 17

18 Positie beoogd rechter-commissaris Toezicht? Voortgang stille bewindvoering Ontheffing functie beoogd curator Verslaglegging gericht aan beoogd rechter-commissaris Openbaar mits binnen het jaar surseance / faillissement WCO I: kan zienswijze doen blijken met betrekking tot verklaringen van de beoogd curator (zie hierna) 18

19 Aansprakelijkheid bestuur Er verandert niets? Bestuur blijft verantwoordelijk en aansprakelijk Transacties tijdens stille bewindvoering: - Paulianarisico - Beklamelrisico - Selectieve betaling Waarborg nakoming verplichtingen? Door derden (Heiploeg) De beoogd curator laat zich niet uit over transacties en verwijst naar de adviseur(s) van de schuldenaar 19

20 Aansprakelijkheid beoogd curator (pro se) Spin in het web of vlieg in het web? Hoe actiever, hoe meer verantwoordelijkheid Kan echter niet stilzitten Onderzoek nakoming verplichtingen? Contractuele uitsluiting jegens schuldenaar, maar niet jegens derden Ten onrechte onthouding toestemming transactie Aansprakelijkheidsverzekering? Geen wettelijk kader 20

21 Uitspraken over transacties WCO I Curator kan verklaren: - dat handelingen tijdens bewindvoering niet zullen worden aangetast (pauliana) - dat hij zal instemmen met voorgestelde transactie - welke voorbereidingen getroffen moeten worden voor afwikkeling faillissement Verklaring bindt ook curator in faillissement, tenzij dwaling 21

22 Positie doorstarter Mogelijke arbeidsrechtelijke gevolgen Uitgangspunt: cherry picking m.b.t. personeel Nieuwe arbeidsvoorwaarden Maar: overgang van onderneming (OVO)? Faillissement: nee, art. 7:666 BW Surseance: ja, want niet op liquidatie gericht Pre-pack:? 22

23 Uitsluiting OVO bij pre-pack? Vraag nu onder de rechter Pro: - pre-pack is een middel van vereffening - hoedanigheid van ondernemer gaat pas na faillissement over op verkrijger Contra: - materiële overeenstemming voor faillissement - pre-pack zou op continuïteit zijn gericht Heiploeg: overname derde, Estro: overname gelieerde partij 23

24 Risico derdenverzet Vernietiging faillissement Handelingen curator blijven in stand; ook transactie Bijzonderheid met betrekking tot personeel: - terugwerkende kracht reguliere ontslagregels, art 13a Fw - risico OVO Verzettermijn 8 dagen, met beroepsmogelijkheid Opnemen ontbindende voorwaarde in activaovereenkomst? Werkt (waarschijnlijk) niet; je bent even werkgever geweest 24

25 Opvolgend werkgeverschap Opgebouwd arbeidsverleden kan doorwerken Ketenregeling van opvolgende arbeidsovereenkomsten Anciënniteit en afspiegeling Afvloeiingsregeling Onderscheid huidig recht en Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 25

26 Huidig recht (tot 1 juli 2015) Opvolgend werkgeverschap Onderscheid tussen gelieerde partij en derde - gelieerde partij, wel opvolgend werkgeverschap - derde, geen opvolgend werkgeverschap, tenzij zodanige banden dat inzicht over werknemer moet worden toegerekend aan nieuwe werkgever (doorstarter) 26

27 WWZ (vanaf 1 juli 2015) Wijzigingen Ketenregeling van 3 x 3 x 3 naar 3 x 2 x 6 Transitievergoeding niet in surseance / faillissement Transitievergoeding wel voor doorstarter: dienstverband tenminste twee jaar inclusief periode bij failliet Hoogte afhankelijk van dienstjaren en leeftijd, maximaal EUR ,- of 1 jaarsalaris (> EUR ,-) 27

28 Voordelen pre-pack Transactie in relatieve rust en zorgvuldig voorbereiden Contracten blijven voorlopig in stand Kans op waardeverlies verkleind Kans op behoud werkgelegenheid vergroot Beperking maatschappelijke onrust Geïnformeerde (sleutel)crediteuren en stakeholders zien gecontroleerd proces (onder geheimhouding) 28

29 Kritiek pre-pack Ontbreken wettelijke basis en toezicht: rechtsonzekerheid Gebrek aan transparantie en openheid Onvoldoende verantwoording / zeggenschap schuldeisers Onvoldoende marktwerking -> concurrentievervalsing Onvoldoende onafhankelijkheid beoogd curator Instrument om van personeel en schulden af te komen (misbruik) 29

30 30

31 31

32 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT EN GRAAG TOT ZIENS! 32

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl

MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat 36 1812 RB Alkmaar T 072 574 44 09 E info@boddaertverweel.nl www.boddaertverweel.nl 23 mei 2013

Nadere informatie

De Wet werk en zekerheid (33 818)

De Wet werk en zekerheid (33 818) De Wet werk en zekerheid (33 818) Naar een ander ontslagrecht: meer werk, meer zekerheid? AIAS 12 juni 2014 Prof. dr. Ronald M. Beltzer De aanleiding Ontslagrecht is te politiek beladen, maar heeft weinig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

RECHTSVERGELIJKENDE VERKENNING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA HERIJKING FAILLISSEMENTSRECHT. Radboud Universiteit Nijmegen

RECHTSVERGELIJKENDE VERKENNING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA HERIJKING FAILLISSEMENTSRECHT. Radboud Universiteit Nijmegen RECHTSVERGELIJKENDE VERKENNING IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA HERIJKING FAILLISSEMENTSRECHT Radboud Universiteit Nijmegen 2013; Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Auteursrechten voorbehouden.

Nadere informatie

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services.

M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Introductie M&P Payrolling Services + Employment B.V. is een verfrissende organisatie gespecialiseerd in het leveren van payroll services. Wij zijn gevestigd in Dordrecht en maken deel uit van M&P Industries

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

WERK en ZEKERHEID. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren

WERK en ZEKERHEID. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren WERK en ZEKERHEID CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Werk en Zekerheid Wat treedt in werking per 1 januari 2015? 1. De nieuwe werknemer

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #6 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET

ARBEIDSRECHT WWZ #6 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #6 JANUARI 2015 WWZ EN DE WIJZIGINGEN VOOR HET ONTSLAG OP STAANDE VOET HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN DE DRUP? DE WET WERK EN ZEKERHEID

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

MEMO - Wet Werk en Zekerheid

MEMO - Wet Werk en Zekerheid MEMO - Wet Werk en Zekerheid Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wijzigingen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd... 2 Introductie van de aanzegplicht bij tijdelijke contracten... 2 Verbod op proeftijdbeding

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? maart 2015 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid. Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2015 te maken

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR

DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STILLE BEWIND- VOERDER OFWEL DE BEOOGD CURATOR Aanpak groepsgeweld: massale preventieve hechtenis in Veen Bewaren van DNA-profielen van vrijgesprokenen Meer over de cassatieschriftuur

Nadere informatie