IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016"

Transcriptie

1 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. Dit inkomen wordt meestal 2 tot 3 jaar na datum officieel vastgesteld door de fiscale administratie. In afwachting van die definitieve inkomsten rekent Zenito voorlopige sociale bijdragen aan. Zodra het officiële inkomen aan Zenito meegedeeld is, worden de voorlopige sociale bijdragen herzien. Daardoor zal je ná je pensionering nog herzieningen ontvangen voor de sociale bijdragen voor de jaren vóór je pensionering. Maar wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan er voor kiezen om na de pensionering geen herzieningen te ontvangen. De voorlopige bijdragen zijn dan onmiddellijk definitief. De mogelijkheid om geen herzieningen te ontvangen werd ingevoerd om je als zelfstandige de zekerheid te geven dat je - als je dat wil geen herzieningen meer zou ontvangen na de stopzetting bij pensionering. Zo vermijd je dat je na je pensionering het risico loopt grote bijdrageherzieningen te moeten betalen, zonder dat je nog over inkomsten beschikt. Door een aanvraag in te dienen om geen herzieningen meer te ontvangen, is het mogelijk dat je minder sociale bijdragen betaalt dan mét herzieningen. In andere gevallen is het mogelijk dat je méér sociale bijdragen betaalt dan wanneer je herzieningen zou ontvangen. Het is dus belangrijk om je inkomsten vooraf goed in te schatten, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Contacteer je boekhouder en informeer je goed over je inkomsten! Op deze pagina s geven we eerst de voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor deze maatregel te kunnen kiezen. Daarna bespreken we de belangrijkste elementen waarmee je rekening moet houden bij het nemen van je beslissing. Want het is niet omdat je aan de voorwaarden voldoet dat het automatisch voordelig is om er gebruik van te maken, tenzij je jouw gemoedsrust (geen enkele herberekening meer riskeren) belangrijk vindt. 2 VOORWAARDEN: KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN DE MOGELIJKHEID OM GEEN SOCIALE BIJDRAGEHERZIENINGEN MEER TE ONTVANGEN NA MIJN PENSIONERING? Voor sociale bijdragen vanaf 1 januari 2015 is de algemene regel dat de bijdragen van een bepaald jaar berekend worden op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. In afwachting van de officiële vaststelling van dit inkomen worden voorlopige sociale bijdragen aangerekend. Deze voorlopige sociale bijdragen worden herzien zodra het officiële inkomen gekend is. Wie aan alle voorwaarden voldoet, kan ervoor kiezen om na de pensionering geen herzieningen meer te ontvangen. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, heeft deze mogelijkheid niet. 2.1 Voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen: Je hebt je zelfstandige activiteit ten laatste op de ingangsdatum van je pensioen volledig stopgezet Ben je na je pensionering actief gebleven als zelfstandige, of heb je je activiteit pas stopgezet na de ingangsdatum van je pensioen, dan kom je niet in aanmerking voor deze maatregel. Je sociale bijdragen worden dan altijd herzien Je betaalde geen verminderde voorlopige sociale bijdragen voor 2015 of Vroeg én bekwam je voor de voorlopige sociale bijdragen van 2015, van 2016 of voor beide jaren een verminderde voorlopige sociale bijdragen (en heb je niet tijdig verzaakt aan deze vermindering), dan kom je niet in aanmerking. Je sociale bijdragen worden dan altijd herzien. Verkreeg je een aanvraag tot vermindering van je voorlopige sociale bijdragen maar wens je te verzaken aan deze toegekende vermindering, zodat je toch in aanmerking kan komen om geen herzieningen meer te ontvangen? Dat

2 2 kan! Je kiest er dan voor om alsnog voorlopige bijdragen te betalen, berekend op je (hogere) inkomen van drie jaar terug. Let op: er zullen je wettelijke verhogingen worden aangerekend. ( Meer informatie over de aanvraag tot verminderde voorlopige bijdragen: lees er hier meer over. Als je afstand doet van de vermindering, dan moet je immers opnieuw de wettelijke (en dus hogere) voorlopige bijdragen betalen. Je zal geacht worden deze sociale bijdragen te laat betaald te hebben. Op het onbetaalde deel (verschil tussen de verminderde voorlopige bijdrage en de wettelijke voorlopige bijdrage) zullen verhogingen berekend worden: elk kwartaal 3 %, te rekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum, en eenmalig 7 %. Meer weten over de aanvraag tot vermindering van je voorlopige sociale bijdragen? Lees er hier meer over.+ link naar Een vrijwillige hogere sociale bijdrage is geen probleem Betaalde je bovenop de wettelijke voorlopige bijdragen vrijwillig een supplement, dan kan je ook een aanvraag indienen om je bijdragen niet te laten herzien. Het supplement wordt in dat geval aan jou terugbetaald zodra je aanvraag definitief is (= het moment na je pensionering waarop wij een eerste inkomen ontvangen voor één van de niet te herziene jaren) Je moet ten laatste op 31 oktober 2016 een aanvraag indienen om geen herzieningen meer te ontvangen. De aanvraag om geen herzieningen na je pensioen meer te krijgen, moet ten laatste op 31 oktober 2016 per aangetekende brief naar Zenito gestuurd worden (Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel). De poststempel geldt als bewijs. Je kan de aanvraag ook persoonlijk in een van onze kantoren afgeven. Laten ingediende aanvragen tot niet-herziening zijn niet geldig. Voldoe je aan alle voorwaarden? Lees dan zeker verder! Voldoe je niet aan alle voorwaarden, dan heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen. Je sociale bijdragen voor 2015 en 2016 zullen automatisch herzien worden zodra Zenito je officiële inkomsten kent.

3 3 3 IK VOLDOE AAN ALLE VOORWAARDEN : IS HET NUTTIG OM HERZIENINGEN TE VERMIJDEN? Zodra vaststaat dat je aan alle voorwaarden voldoet om de sociale bijdragen niet meer te laten herzien, is de vraag of het in jouw specifieke situatie interessant is om een aanvraag in te dienen. Hieronder bespreken we een aantal elementen die van belang zijn bij het nemen van je beslissing. 3.1 Gemoedsrust De mogelijkheid om geen herzieningen te ontvangen werd ingevoerd om jou als zelfstandige de zekerheid te geven dat je als je dat wil geen herzieningen meer zou ontvangen na stopzetting bij pensionering. Zo vermijd je dat je na je pensionering het risico loopt grote bijdrageherzieningen te moeten betalen, zonder dat je nog over inkomsten beschikt. 3.2 Over welke sociale bijdragen gaat het? Tot en met 31 december 2014 werden, behalve voor startende zelfstandigen, de sociale bijdragen definitief berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar voordien. Op die manier werden onmiddellijk de juiste sociale bijdragen berekend en was er geen nood aan een herziening achteraf. Deze berekeningswijze bleef voor alle sociale bijdragen tot en met het vierde kwartaal van 2014 gelden. De keuzemogelijkheid om de bijdragen al dan niet nog te laten herzien is dus beperkt tot de sociale bijdragen vanaf het eerste kwartaal van Vergelijking situatie met herziening en situatie zonder herziening van de bijdragen Vanaf 1 januari 2015 geldt als algemene regel dat de sociale bijdragen van een bijdragejaar berekend worden op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van dat jaar zelf. De sociale bijdragen van 2015 worden dus uiteindelijk berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van 2015 en de sociale bijdragen van 2016 op het netto belastbaar inkomen van Deze berekeningswijze wordt standaard toegepast. Ga je met deze berekeningswijze akkoord dan hoeft je niets te doen en moet je geen aanvraag indienen. In afwachting van de officiële vaststelling van de inkomsten van 2015 en 2016, worden er voorlopige bijdragen aangerekend. Deze voorlopige bijdragen worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien. Voldoe je aan alle voorwaarden en kies je ervoor om je voorlopige sociale bijdragen na je pensionering niet meer te laten herzien, dan worden je voorlopige sociale bijdragen definitief en gebeurt er geen herziening. Samengevat: Situatie met herziening (standaard) Situatie zonder herziening (aangetekend aan te vragen bij Zenito voor 31 oktober 2016) Bijdragen van: Voorlopige bijdragen berekend op inkomen van: Definitieve bijdragen berekend op inkomen van: Bijdragen van: Voorlopige bijdragen berekend op inkomen van: Definitieve bijdragen berekend op inkomen van: Uit deze tabel kun je afleiden dat een aanvraag om geen herzieningen meer te ontvangen interessant kan zijn wanneer je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van 2012 en 2013 lager was dan je netto belastbaar inkomen van 2015 en Want de sociale bijdragen worden berekend als een percentage van je netto belastbaar inkomen: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je sociale bijdragen.

4 4 Er kunnen zich verschillende situaties voordoen: 1.Inkomen 2012 < inkomen 2015 en inkomen 2013 < inkomen 2016: je voorlopige sociale bijdragen zijn lager dan de definitieve sociale bijdragen na de herziening. Je zal na een herziening voor de sociale bijdragen voor 2015 en 2016 telkens bijdragesupplementen moeten betalen. Gevolg van een aanvraag niet-regularisatie: je moet de bijdragesupplementen niet betalen. 2.Inkomen 2012 > inkomen 2015 en inkomen 2013 > inkomen 2016: je definitieve sociale bijdragen zijn lager dan de voorlopige sociale bijdragen na de herziening. Je zal na een herziening voor de sociale bijdragen van 2015 en 2016 telkens een deel van de betaalde voorlopige bijdragen terugbetaald krijgen. Gevolg van een aanvraag niet-regularisatie: de teveel betaalde voorlopige bijdragen worden niet terugbetaald. 3.Inkomen 2012 < inkomen 2015 en inkomen 2013 > inkomen 2016: voor de bijdragen van 2015 zal je bijdragesupplementen moeten betalen, terwijl voor 2016 een deel van de betaalde voorlopige bijdragen terugbetaald zullen worden. Afhankelijk van je situatie zal je in totaal moeten bijbetalen of terugbetaald krijgen. Gevolg van een aanvraag niet-regularisatie: je moet geen bijdragesupplementen betalen, maar je krijgt ook niets terugbetaald. 4.Inkomen 2012 > inkomen 2015 en inkomen 2013 < inkomen 2016: voor de bijdragen van 2015 zal een deel van de betaalde voorlopige bijdragen terugbetaald worden, terwijl je voor 2016 bijdragesupplementen zal moeten betalen. Afhankelijk van je situatie zal je in totaal moeten bijbetalen of terugbetaald krijgen. Gevolg van een aanvraag niet-regularisatie: je moet geen bijdragesupplementen betalen, maar je krijgt ook niets terugbetaald. Betaalde je vrijwillig een hogere voorlopig bijdrage dan zal dit supplement bij een aanvraag niet-regularisatie terugbetaald worden zodra je aanvraag tot niet herziening definitief is Belang van een juiste inschatting van je netto belastbaar inkomen van 2015 en 2016 Om de situatie met herziening en de situatie zonder herziening met elkaar te kunnen vergelijken, is het noodzakelijk om een betrouwbare inschatting te maken van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van 2015 en Het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige is gelijk aan het bruto beroepsinkomen als zelfstandige min de beroepskosten (waaronder ook de betaalde sociale bijdragen). In geval van twijfel kan je bij je boekhouder terecht voor het maken van een betrouwbare inschatting van je netto belastbare inkomsten. Let op: dien je een aanvraag tot niet-herziening in, dan kan je deze aanvraag annuleren (bv. wanneer zou blijken dat je inkomsten van 2015 of 2016 toch lager zouden zijn dan eerst ingeschat). Dit is maar mogelijk zolang Zenito je inkomsten van 2015 of 2016 nog niet kent. Zodra één van beide inkomens gekend is, is je aanvraag tot nietherziening definitief en kan je ze niet meer annuleren Alles of niets Ging je in 2016 met pensioen en was je in 2015 én in 2016 zelfstandige, dan geldt een aanvraag tot niet-herziening voor de bijdragen van 2015 én van Je kan de niet-herziening niet afzonderlijk aanvragen voor alleen 2015 of alleen 2016! Sommige zelfstandigen zullen daarom een grondige afweging moeten maken om na te gaan of een niet-regularisatie financieel interessant is.

5 5 Voorbeeld: - je netto belastbaar inkomen van 2015 is lager dan je inkomen van je netto belastbaar inkomen van 2016 is hoger dan je inkomen van 2013 Optie 1: je doet geen aanvraag tot niet-herziening - de bijdragen van 2015 zullen uiteindelijk berekend worden op je netto belastbaar inkomen van Dit is gunstig, aangezien het inkomen van 2015 lager ligt dan het inkomen van je krijgt sociale bijdragen terugbetaald - de bijdragen van 2016 zullen uiteindelijk berekend worden op je netto belastbaar inkomen van Dit is NIET gunstig, aangezien het inkomen van 2016 hoger ligt dan het inkomen van je moet bijbetalen Optie 2: je dient een aanvraag tot niet-herziening in - de bijdragen van 2015 worden definitief berekend op je netto belastbaar inkomen van Dit is NIET gunstig, aangezien het inkomen van 2015 lager ligt dan het inkomen van 2012 je krijgt het teveel betaalde niet terugbetaald - de bijdragen van 2016 zullen uiteindelijk berekend worden op je netto belastbaar inkomen van Dit is gunstig, aangezien het inkomen van 2016 hoger ligt dan het inkomen van je moet niet bijbetalen Proratisering van de inkomsten Was je geen volledig jaar zelfstandige, dan verdiende je je inkomsten niet over een gans jaar. De bijdragepercentages gelden evenwel voor volledige jaarinkomsten. Daarom zal bij een onvolledig jaar als zelfstandige je netto belastbaar inkomen omgerekend worden naar een fictief jaarinkomen om de sociale bijdragen te kunnen berekenen. Meer informatie over deze omzetting naar een fictief jaarinkomen lees je hier. Met deze omzetting naar een jaarinkomen (of proratisering ) moet je zeker rekening houden om te beslissen of je een niet-herziening wilt. Een voorbeeld ter verduidelijking: Meneer Vanderlinden was zelfstandige van 1 januari 1980 tot en met 31 maart Op 31 maart 2016 zet hij zijn zelfstandige activiteiten volledig stop. Vanaf 1 april 2016 ontvangt hij een pensioen. Hij voldoet aan de voorwaarden om een aanvraag niet- herziening in te dienen voor de bijdragen van 2015 en De netto belastbare inkomsten van meneer Vanderlinden waren: : : : : : Op het eerste gezicht heeft meneer Vanderlinden er geen belang bij om een aanvraag niet-herziening in te dienen want zijn inkomsten van 2012 en 2013 waren hoger dan zijn inkomsten van 2015 en MAAR het inkomen van 2016 ( ) stemt overeen met slechts 1 kwartaal activiteit als zelfstandige (meneer Vanderlinden zette zijn activiteit immers stop op 31 maart 2016). Daarom moet het inkomen van 2016 met 4 vermenigvuldigd worden om het jaarinkomen te bekomen: het inkomen 2016 dat in aanmerking genomen wordt om de bijdrage van 2016 te berekenen is dus gelijk aan (4X )!

6 6 De bijdrage van 21.5% wordt dus berekend op zijn fictief jaarinkomen van Voor elk kwartaal waarin hij actief was als zelfstandige, betaalt hij 1/4de van deze jaarbijdrage. Meneer Vander Linden zal dus voor het ene kwartaal in 2016 ¼ van deze jaarbijdrage verschuldigd zijn. Optie 1: hij doet een aanvraag tot niet-herziening van zijn voorlopige bijdragen De sociale bijdragen van 2015 worden dan definitief berekend op het inkomen van 2012 ( ) en de sociale bijdrage voor het ene kwartaal in 2016 wordt dan definitief berekend op het inkomen van 2013 ( ). Optie 2: hij doet geen aanvraag tot niet-herziening van zijn voorlopige bijdragen De sociale bijdragen van 2015 worden dan definitief berekend op het inkomen van 2015 ( ) maar de sociale bijdrage voor het ene kwartaal in 2016 wordt dan definitief berekend op het geproratiseerde inkomen van 2016 ( ). De bijdrage van 2016 zal in dit geval dus een stuk hoger liggen. Besluit: meneer Vanderlinden heeft er toch belang bij om de aanvraag tot niet-herziening te doen Stopzettingsmeerwaarden De basisregel is dat stopzettingsmeerwaarden deel uitmaken van het beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen. Op deze regel bestaan een aantal uitzonderingen. Een van de uitzonderingen is dat er geen sociale bijdragen betaald moeten worden op de stopzettingsmeerwaarden op voorwaarde dat je op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de meerwaarde gerealiseerd werd ofwel géén zelfstandige meer bent ofwel een rustpensioen ontvangt. Zoals gezegd is een van de voorwaarden voor de niet-herziening dat je geen zelfstandige meer mag zijn op het moment dat je met pensioen gaat (zie eerder 2.2.). Zelfstandigen die de niet-herziening aanvragen, betalen in de meeste gevallen dan ook geen sociale bijdragen op de stopzettingsvoorwaarde. Je kan dus besluiten dat je bij het nemen van je beslissing geen rekening moet houden met deze stopzettingsmeerwaarden Invloed van mijn keuze op de pensioenrechten Je pensioen wordt berekend op basis van je pensioenloopbaan rekening houdend met de inkomsten waarop je sociale bijdragen betaalde. In theorie is er dus een verband tussen een eventuele niet-herziening en het pensioenbedrag. Maar dit moet sterk gerelativeerd worden. In de eerste plaats ontvangt de overgrote meerderheid van de zelfstandigen een minimumpensioen. Het minimumpensioen wordt berekend aan de hand van een forfaitair bedrag en de lengte van je loopbaan, zonder rekening te houden met de werkelijke inkomsten. Het minimumpensioen wordt toegekend wanneer het voordeliger is dan het gewone pensioen, dat berekend wordt in functie van de werkelijke inkomsten. Omdat bij het minimumpensioen geen rekening gehouden wordt met de werkelijke inkomsten, heeft de niet-herziening geen invloed op het bedrag ervan. Naast de grote groep zelfstandigen die een minimumpensioen ontvangt, staat de groep van zelfstandigen die een proportioneel pensioen ontvangt (berekend in functie van de inkomsten waarop de sociale bijdragen betaald werden). De keuze voor de al dan niet herziening kan in dit geval een impact hebben op het pensioenbedrag. Maar ook deze impact is zeer beperkt. Omdat de sociale bijdragen niet alleen dienen voor de betaling van de pensioenen van zelfstandigen, maar ook voor de financiering van de terugbetalingen in de ziekteverzekering en de uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, is de terugverdientijd van extra sociale bijdragen ten opzichte van het extra pensioen zeer lang.

7 7 4 CONCLUSIE Wie aan alle voorwaarden voldoet, kan er voor kiezen om voor de jaren 2015 en 2016 geen herzieningen van de sociale bijdragen meer te ontvangen. Het is echter niet altijd eenvoudig om vast te stellen welke keuze de voordeligste is. Hou bij het nemen van je beslissing rekening met alle relevante elementen zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wil je absolute gemoedsrust en wil je elke kans op bijdragesupplementen vermijden, dan dien je best een aanvraag niet-herziening in. (Hou er ook rekening mee dat als je voor één jaar moet bijbetalen en voor een ander jaar zou terugkrijgen, de herzieningen voor deze beide jaren op een ander moment gebeuren. Het kan dus zijn dat je in 2017 voor 2015 moet bijbetalen en dat je pas in 2018 de te veel betaalde bijdragen voor 2016 terugbetaald krijgt). Kies je ervoor om geen herzieningen meer te ontvangen? Vergeet niet om je aanvraag uiterlijk op 31 oktober 2016 aangetekend naar Zenito (Willebroekkaai 37, 1000 Brussel) te versturen. Wil je toch herzieningen ontvangen, dan moet je niets doen en geen enkele aanvraag indienen. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij je klantverantwoordelijke. Versie 1/08/2016

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr.

AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR Naam: Voornaam: Geboortedatum: Rijksregister nr. AANVRAAGFORMULIER TOT VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 voor zelfstandigen met uitsluitend een overlevingspensioen (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr.

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

1.1. Voorlopige bijdrage

1.1. Voorlopige bijdrage Hervorming sociale bijdragen Bijdrageberekening vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1.1. Voorlopige bijdrage... 1.2. Regularisatie van de bijdragen... 1.3. Verhoging... 1.4. Beginactiviteit/verandering van Bijdragecategorie/onvolledige

Nadere informatie

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Wat is de impact voor u? 2 Inhoudstafel Kort samengevat 3 Op welk inkomen betaalt u voorlopige bijdragen? 4 Welke keuzes kunt u maken? 5 Hoe uw inkomen

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING?

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? IK BEREID ME VOOR IK START HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be IK BEREID

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Komt u toe met 1.000 euro per maand?

Komt u toe met 1.000 euro per maand? Komt u toe met 1.000 euro per maand? Dit is nochtans het gemiddelde pensioen van een zelfstandige. U zou niet de eerste zelfstandige zijn die na een succesvolle carrière eindigt met een beperkt pensioen.

Nadere informatie

Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015

Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015 Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015 Twee weken geleden heeft het Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp dat de sociale bijdrageregeling voor zelfstandigen met

Nadere informatie

Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen

Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen Enquête mogelijke bijsturingen sociale bijdragen Tabellenrapport Michel Albertijn, augustus 2012 el Albertijn, November 2008 PAGINA 1 wie we zijn Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen : wat en hoe. Als zelfstandige bent u net zoals een loontrekkende verplicht om sociale bijdragen te betalen. In ruil

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds?

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Wie is zelfstandige? Je oefent een beroepsactiviteit uit, maar je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut in openbare dienst. Wat moet je doen?

Nadere informatie

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede voorbereiding: de eerste stap

Nadere informatie

Enquête VSVZ / ACASTI Sociale Bijdragen in samenwerking met

Enquête VSVZ / ACASTI Sociale Bijdragen in samenwerking met Vrijdag 19 oktober 2012 Vendredi le 19 octobre 2012 Enquête VSVZ / ACASTI Sociale Bijdragen in samenwerking met (*Tempera is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in toegepast onderzoek over

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016 Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Moderne overheid, kwalitatieve service Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2011 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel.

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel. April 2015 - n 82 Nieuwsbrief voor Zelfstandigen Inhoud p 1-2 p 2 p 3 p 3-4 Waarom betaal je sociale bijdragen? De wettelijke voorlopig bijdragen kort toegelicht Vrijstelling aanvragen als bijberoeper

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Flexibiliseren van uw pensioen

Flexibiliseren van uw pensioen Benieuwd naar wat een keuze voor de hoogte van uw pensioen betekent? Hier vindt u per keuze de rekentabel. Op Mijn Aegon rekenen wij die keuzes voor u uit. En ziet u precies hoeveel pensioen u krijgt.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013

Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2013 Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen, Postbus 90170, 5000 LM TILBURG Telefoon: (013) 462 35 18, E-mail: spd@achmea.nl Website: www.pensioenfondsdierenartsen.nl Bank: ABN Amro 4553.11.617....................................................................

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

A Verloskundige in loondienst

A Verloskundige in loondienst Toelichting op het formulier Inkomensopgave 2010 Uw gegevens Op het formulier staan uw gegevens vermeld zoals ze in de administratie zijn opgenomen. Wilt u deze gegevens controleren en indien nodig corrigeren.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 1 SCSZ/07/009 BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014 Arbeidsongeschikt en toch actief februari 2014 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Op Koers

Veelgestelde vragen over Op Koers Veelgestelde vragen over Op Koers Inhoudsopgave Over Op Koers 1. Wat is het doel van Op Koers? 2. Hoe werkt Op Koers? 3. Uit welke onderdelen bestaat Op Koers? 4. Ik heb eerder al een eigen inschatting

Nadere informatie

www.boekhouder.be wouter@ba-advies.be tel 0484 187434 gratis eerstelijnsadvies

www.boekhouder.be wouter@ba-advies.be tel 0484 187434 gratis eerstelijnsadvies MEEWERKENDE ECHTGENOOT SOCIAAL ALS FISCAAL VLAK INLEIDING Op 1 januari 2003 zag het statuut van de meewerkende echtgenoten het licht. Voordien was het zo dat iemand die zijn of haar zelfstandige partner

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK)

Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) Uitwerking compensatieberekening Consumptief krediet (met hypothecaire zekerheid in tweede rang) (2H/CK) cliënt Voorbeeld Beoordeling consumptief krediet (CK) Afgesloten in het jaar 2006 Verstrekt krediet

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financiert u de voorafbetaling van uw belastingen zonder dat uw financieel evenwicht

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie