Werken aan kwaliteit. Vooruitblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan kwaliteit. Vooruitblik"

Transcriptie

1 Vooruitblik Werken aan kwaliteit Avans Hogeschool is bezig aan een druk jaar. Ook voor het studiejaar verwachten we weer groei. Dat betekent dat de druk op medewerkers en gebouwen opnieuw zal toenemen. Inmiddels hebben we de nodige voorbereidingen getroffen. We hopen dat in de zomervakantie de schop in de grond kan om de noodzakelijke uitbreiding in Den Bosch mogelijk te maken. Ook gaan we de kunstacademie op deze locatie een facelift geven. In Breda is de groei ook boven verwachting, waardoor ons prachtige nieuwe pand inmiddels volledig bezet is. In 2010 willen we een besluit nemen over onze huisvesting aan de Lovensdijkstraat. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om een ondernemerscentrum te realiseren. Naast het up-to-date houden van onze huisves - ting, investeren we ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Zij zijn degenen die het beste uit onze studenten moeten halen. Dat kan alleen als zij in de gelegenheid worden gesteld hun kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. We zullen dan ook nog veel overeenkomsten met het bedrijfsleven sluiten voor docentstages. Ook werken wij hard aan het streven dat in 2017 tien procent van onze docenten gepromoveerd is. Samen met universiteiten zetten wij promo - vendi-plaatsen op. Daarnaast werken wij aan masteropleidingen voor onze docenten. Het sleutelwoord voor de toekomst is kwali - teit, kwaliteit en nogmaals kwaliteit! Daar willen we geen concessies aan doen. Avans-studen - ten moeten de beste papieren behalen, waar - mee zij hun toekomst in eigen hand hebben. Dat vergt veel van hen. De uitval binnen het hoger beroepsonderwijs is dan ook een blijven - de bron van zorg. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit, experimenteren we op dit moment met diverse aanpakken om de uitval zo veel mogelijk te beperken. We zijn dit jaar ook aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbe - leidsplan voor Dit stellen we op met onze studenten, medewerkers en directies, maar ook met onze externe relaties. Avans Hoge - school is immers geen eiland in de Brabantse samenleving, maar is daar een volwaardig onder - deel van. Samen met bedrijfsleven en overheid verkennen we waar de komende jaren de accen - ten moeten liggen, opdat wij onze studenten adequaat voorbereiden op wat de samenleving van hen vraagt, maar hun ook biedt. Dat is onze missie. Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

2 De cijfers Studenten Totaal aantal studenten Aantal nieuwe studenten Afgestudeerden met hbo-bachelordiploma Opleidingen Opleidingen met grootste instroom (totaal van deeltijd, voltijd en duaal) Commerciële economie: 603 Sociaal Pedagogische hulpverlening: 543 Management, Economie en Recht: 487 HBO-Rechten: 445 Bedrijfseconomie: 369 Opvallende stijgingen Communication and Multimedia Design: Integrale Veiligheid: International Business and Management Studies: Verder gingen de nieuwe opleidingen van Avans Hogeschool goed van start. Advanced Business Creation startte met 47 studenten en Bouwmanagement en Vastgoed met 39 studenten. Rankings Ook in 2009 behaalde Avans Hogeschool goede resultaten in de verschillende rankings van de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier Special Studeren. Veel onderzochte opleidingen, zowel voltijd als deeltijd, werden beloond met een plaats in de top 3. Avans Hogeschool wordt in de Keuzegids Hoger Onderwijs geroemd om haar kwaliteit, studieklimaat en haar verrijkte leeromgeving Xplora. Aan het roer in 2009 De samenstelling van de Raad van Bestuur was in 2009 als volgt: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter (per 1 december 2009) Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, tot 1 december 2009 waarnemend voorzitter Mevrouw drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/ MBI Medewerkers Per 31 december 2009 telde Avans Hogeschool 1967 medewerkers (210 meer dan in 2008) en 1428,72 fte (131,13 fte meer dan in 2008) De verdeling tussen voltijd- en deeltijdmede - werkers is daarbij als volgt: Voltijd: 753 Deeltijd: Financiën Inkomsten Bijdrage door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W): v 102,6 miljoen voor verzorging van het onderwijs v 11,5 miljoen voor huisvesting Collegegeld v 30,3 miljoen Uitgaven 64,5% van alle inkomsten is direct besteed aan het onderwijs. Hieronder vallen ook: v 3,2 miljoen aan investeringen in ict, werk - plaatsen en laboratoria v 1,9 miljoen voor de lectoraten v 2,2 miljoen voor innovatieve projecten 35,5% is besteed aan de ondersteunende dien - sten, staven en het bestuur. Overigens gaat van deze uitgaven nog een deel naar het onderwijs, omdat veel activiteiten door de ondersteunen - de diensten direct te maken hebben met het onderwijs. Zoals de kosten voor ict die nodig zijn voor e-learning (de digitale leeromgeving) en de kosten voor Xplora. Op 31 december 2009 is de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool als volgt samengesteld: Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA Drs. F.J.M. Croonen Dr. J.C. Dona (voorzitter) Drs. S.F.A. van Kessel Van links naar rechts Paul Rüpp, Frans van Kalmthout en Marja Kamsma Lectoraten De lectoraten van Avans Hogeschool vormen de brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. Inmiddels beschikt Avans Hogeschool over twintig lectoraten. De veranderingen in 2009 op een rijtje: Nieuwe lectoraten: Duurzame energie, lector Dr. Ir. B. Hintzen Diagnostiek, lector Dr. A.P. Verhagen Bestuursrecht, lector Dr.Mr. J.A.F. Peters Mechatronica, lector Ir. J.T.G. Gunsing Nieuw benoemde lector: Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences, lector Dr. G.W. Somsen Beëindigd lectoraat: Op 14 oktober 2009 eindigde het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg van lector Dr. Rick Kwekkeboom. Colofon Oplage: 4000 exemplaren Teksten: Jules Pulles en Daniëlle Santegoets (Het Inventief) Beeld: Photo 40, Paulien de Gaaij Coördinatie: Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Avans Hogeschool Ontwerp: Het Inventief Druk: OBT, Den Haag Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen Reageren: Avans Hogeschool, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Ankie van der Dussen, Postbus 732, 5201 AS s-hertogenbosch, tel (073) , Avans Hogeschool Postbus BB Tilburg Tel. (013)

3 2009 in het kort Dit is het jaarbeeld van Avans Hogeschool. Het biedt u een overzicht van de hoogtepunten van 2009 en een vooruitblik naar Terugblik Groei zet in 2009 krachtig door Waar veel organisaties het moeilijk hadden in 2009 vanwege de crisis, gaat het Avans Hogeschool voor de wind. De nieuwe marketingaanpak lijkt succesvol, want voor het studiejaar hadden we landelijk gezien een bovengemiddelde instroom van ruim 7600 studenten. Bijna tien procent hoger dan in Zo n jaarlijkse toename van de instroom vergt heel wat van een organisatie. Het is juist dán zaak de kwaliteit goed in het oog te houden. En ook daar is Avans Hogeschool in 2009 in geslaagd. Als brede hogeschool staan we opnieuw in de top drie van Nederland met een keurige gedeelde tweede plaats. Veel van onze 70 opleidingen scoren een eerste of tweede plaats binnen hun sector. Dat is een pluim op de hoed van onze medewerkers. In 2009 verwelkomden wij veel nieuwe medewerkers. Ondanks dat, kwam uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van het voorjaar 2009 naar voren, dat de werkdruk als zeer hoog wordt ervaren. We hebben dan ook direct een task force ingericht om de oorzaken te achterhalen, zodat we met adequate maatregelen kunnen komen die onze medewerkers ontlasten. De professionalisering van onze opleidingen en medewerkers staat hoog op de bestuurlijke agenda. Immers, diploma s die het keurmerk van excellente kwaliteit krijgen, openen deuren naar een maatschappelijke carrière voor onze studenten. Daarom zijn we heel blij dat in 2009 een start is gemaakt met docentstages, opdat ook onze docenten hun kennis en praktijkervaring up-to-date houden. Dit is hét kenmerk van ontwikkelingsgericht hoger beroepsonderwijs en krijgt dan ook een vervolg in De in 2009 ingezette lijn om onze expertisecentra een spil te laten zijn in de Brabantse kenniseconomie, zetten we voort. De vele convenanten die onze opleidingen in 2009 met profit- en non-profitorganisaties hebben gesloten, zijn daar een voorbeeld van. Evenals de met het bedrijfsleven opgezette minoren; aparte studieonderdelen die de student de gelegenheid geven zich te verbreden of verdiepen. De minor offshore is daar een mooi voorbeeld van, compleet ontwikkeld met de Nederlandse offshore-industrie, waarin Noord-Brabant ruim vertegenwoordigd is. Kortom, iedereen die zich binnen en buiten onze hogeschool heeft ingezet om van Avans Hogeschool hét kennisinstituut van Noord-Brabant te maken: bedankt! Door uw inzet kunnen onze studenten de beste papieren voor de toekomst verwerven. En daar gaat het ons om! Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

4 Uitgelicht EVC-centrum ontwikkelt meetinstrument Overal kom je ze tegen: mensen die na een basisopleiding zijn gaan werken en zich gedurende hun loopbaan verder hebben ontwikkeld. Om erachter te komen welke hbo-competenties iemand bezit, heeft het EVC-centrum (Erkenning van Verworven Competenties) een speciaal meetinstrument ontwikkeld. Dit brengt alle vaardigheden in kaart, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een functiewaardering of om in kortere tijd een hbo-diploma te halen. Hoe dat werkt staat op evc.avans.nl. Legenda In dit Jaarbeeld staat informatie voor alle doelgroepen van Avans Hogeschool. Elke doelgroep heeft zijn eigen kleur, zodat in één oogopslag duidelijk is voor wie de informatie interessant is. Bedrijfsleven Medewerkers Onderwijs instellingen Overheid Professionalisering docenten door stages Docenten doen veel kennis op als zij een tijdje stagelopen bij een bedrijf in de sector van hun opleiding. Ze ervaren in de dagelijkse praktijk de nieuwste ontwikkelingen en kunnen hun lessen nieuwe inhoud geven. Het professionaliseren van medewerkers is een belangrijk beleidspunt. Daarom stimuleert Avans Hogeschool deze docentstages voortaan extra, onder meer met een film waarop docenten hun stage-ervaringen tonen. Hoogtepunten 2009 Januari 1-1 Start intern opleidingscentrum voor alle medewerkers van Avans Hogeschool Avans Hogeschool gaat de samenwerking met Edulab verdiepen en verbreden. In dit praktijklokaal bij een Veghels bedrijf krijgen techniekstudenten van Avans Hogeschool en mboleerlingen praktijkgericht onderwijs Avans Hogeschool start met het kennis café voor haar relaties. Onderwerp: effectieve aanpak Jeugdcriminaliteit Start FHealinc: kenniscentrum voor voeding en gezondheid. Maart 9-3 Lectorale rede over grafisch ontwerpen, van Dr. K. van der Waarde: Luisteren naar de lezer? Het Lectoraat Gerontologie organiseert lezingen voor ouderen gericht op wat wel kan. Thema: succesvol omgaan met verlies Student Gezondheidszorgtechnologie doet voor zijn stagebedrijf uitvinding met toekomst: Dasa, een anti-doorligbed voor mensen met een ernstige heupfractuur. April 8-4 Studenten ontwerpen trai Elisabeth Ziekenhu 14-4 Ra

5 Innerlijk welzijn voorop De werknemer 2.0 Met de netwerkbijeenkomst De werknemer 2.0 komt eraan, besteedde Avans Hogeschool aandacht aan de nieuwe medewerker. In dit digitale tijdperk spreken we over web 2.0, de tweede generatie internet, vertelt lector Human Resource Management Willem de Lange. Web 2.0 is interactief. De jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden zijn hiermee opgegroeid en worden daarom werknemers 2.0 genoemd. Zij hebben affiniteit met de nieuwe mogelijkheden van internet en kijken daardoor anders tegen zaken aan. Het lectoraat HRM onderzocht de ontwikkelingen rond deze nieuwe werknemers en de effecten ervan op de arbeidsmarkt: van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap tot het gebruik van moderne communicatiemiddelen en hun informatievoorsprong. Om Avansmedewerkers te ondersteunen op weg naar lichamelijke en geestelijke vitaliteit, kregen zij in 2009 een persoonlijk vitaliteitsbudget. Medewerkers kunnen ook binnen de gebouwen van Avans Hogeschool werken aan hun innerlijke welzijn. Corina van Steenhoven, coördinator stiltegebied en geestelijke vitaliteit: Daarvoor zijn stiltegebieden ingericht in Breda en s-hertogenbosch, waar je tot rust kunt komen. Ook worden van hieruit lezingen en workshops georganiseerd om geestelijk fit te blijven. Uitgangspunt hierbij is, dat het van Avans, voor Avans is. Dus: medewerkers en studenten geven de workshops aan hun collega s en medestudenten. Dat varieert van Tai Chi en mindfullness tot meditatie en zang. Bijzondere regelingen voor bijzondere studenten Studenten met een beperking krijgen bij Avans Hogeschool alle mogelijkheden hun studie succesvol te doorlopen. Al bij aanmelding kunnen deze studenten in een gesprek met een studentendecaan bepalen welke voorzieningen het meest passend zijn om studievertraging te voorkomen. Waar nodig krijgen zij hulpmiddelen en begeleiding. Ook topsporters hebben bij Avans Hogeschool de mogelijkheid hun drukke trainingsprogramma te combineren met een opleiding. ningsgames voor is. nkings Elsevier en keuzegids bekend: deeltijdstudies aan de top Onderwijsdag in nieuwe opzet groot succes. Onderwerp: Leeromgeving 2.0. Mei 12-5 Opening Avans Centre for International Business Avans Hogeschool ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Franse onderwijsinstelling Esaip uit Angers om techniek- en ICT-studenten te stimuleren zich internationaal te oriënteren Avans School of International Studies (ASIS) toegelaten tot kwaliteitsnetwerk van Europese opleidingsinstituten. Juni 25-6 Ondernemersontbijt: inspirerende bijeenkomst om kennis te delen, dit keer over sociale innovatie Eerste afgestudeerden opleiding Mechatronica. Juli 3-7 Deeltijdstudente Beeldende Kunst Joke Vrij wint de Lucasprijs. 8-7 De Pabo en KPO Roosendaal krijgen Keurmerk Opleidingsschool. 9-7 Avans Hogeschool en de Bossche rechtbank ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Augustus 18-8 ASA uitzendburea Hogescho

6 Goed, beter, excellent Voor studenten die de ruimte hebben om meer uitdaging aan te gaan, heeft Avans Hogeschool in 2009 het project De Excellerende Student opgezet. Dit is een begeleidingstraject waarmee excellente studenten een uitgebreider en aansprekender cv opbouwen, vertelt programmamanager Lidwien Jacobs. Binnen de opleiding krijgen de studenten een uitdagender programma, maar ook buiten de opleidingen stimuleren wij studenten om hun talent verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door deelname aan projecten en wedstrijden. Studenten helpen elkaar om uitval te voorkomen Uitval van studenten voorkomen is voor Avans Hogeschool een van de belangrijkste beleidsdoelen. Daarvoor zet de hogeschool diverse projecten in. Afgelopen jaar startten onder meer de peertutors en peermentors hun werk. Peermentors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten die daar behoefte aan hebben wegwijs maken in de hogeschoolomgeving en helpen bij de aanpak van hun studie. Peertutors zijn enthousiaste ouderejaars die inhoudelijke ondersteuning bieden bij struikelvakken van eerstejaarsstudenten. Studenten krijgen meer zelfvertrouwen en zijn zelfredzamer door de extra begeleiding die ze van medestudenten krijgen. Dankzij de peertutors en peermentors vermindert de uitval en studievertraging. Steeds meer convenanten met mbo-instellingen Afgestudeerde mbo ers staan voor de keuze om door te studeren of aan het werk te gaan. De overstap naar een hbo-studie is een verstandige keuze, als deze aansluit bij de verwachtingen en mogelijkheden van de student. Om dat te stimuleren sloot Avans Hogeschool afgelopen jaar veel convenanten met mbo-instellingen. Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op een betere aansluiting, zodat mbo ers goed voorbereid en succesvol de overstap naar het hbo kunnen maken. u opent vestiging op locatie ollaan Breda Nieuwe opleidingen van start: Advanced Business Creation, Bouwmanagement en Vastgoed. September 10-9, 17-9 Succesvolle Hbo-introfestivals in Breda en s-hertogenbosch Gé Smit, docent Communication and Multimedia Design, wint Design Management Europe Award. Oktober Tijdens het World Class Maintenance Congres stond het grote belang van Maintenance centraal. November 3-11 Lectorale rede Bas Vogelvang: nazorg na detentie Lectorale rede Christophe Maria Ravesloot: DIK IN ORDE in de bouwindustrie First Lego league bij Avans: jaarlijkse techniekwedstrijd voor teams van basisschoolleerlingen Studenten HBO-Verpleegkunde ingezet bij vaccinatie Mexicaanse griep Deeltijdstudent Milieukunde Harm Harmsen wint Avans scriptieprijs. December 4-12 Elektrotechniekstudenten Roy Klaren en Niels de Bont winnen Herman Wijffelsprijs.

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

2012 in het kort Terugblik

2012 in het kort Terugblik 2012 in het kort Terugblik Druk en succesvol Het jaar 2012 stond bol van de activiteiten en kende vele hoogtepunten. Uniek was het 200-jarig jubileum. Het hele jaar door waren er festiviteiten, met als

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

DE HZ. Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal

DE HZ. Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal WELKOM OP DE HZ DE HZ Aantal studenten Ruim 4800 studenten in totaal 4300 nationaal en 500 internationaal Wat bieden we aan? 25 voltijd opleidingen op het gebied van water, toerisme, economie, zorg, techniek

Nadere informatie

Welkom bij de presentatie: Opleiding Human Resource Management Breda Open dag 31 januari 2015

Welkom bij de presentatie: Opleiding Human Resource Management Breda Open dag 31 januari 2015 Welkom bij de presentatie: Opleiding Human Resource Management Breda Open dag 31 januari 2015 INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE Human Resource Management: Wat is het? Wat kun je straks met het diploma? Film;

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Met passie en betrokkenheid

Met passie en betrokkenheid Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan 2011 2014 geeft Avans Hogeschool haar

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Programma Open Dag Hogeschool Leiden

Programma Open Dag Hogeschool Leiden Programma Open Dag Hogeschool Leiden Je studiekeuze maak je niet zomaar. Welke ambities heb je? Wat wil je verder leren - en hoe? Waar wil je later aan het werk? Bereid je goed voor om jouw keuze te maken.

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

NOTITIE BIJ OVERLIJDEN DIERBARE VAN STUDENT INHOUDSOPGAVE

NOTITIE BIJ OVERLIJDEN DIERBARE VAN STUDENT INHOUDSOPGAVE Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE datum 24-7-2015 contactpersoon Community verlies en rouw onderwerp protocol overlijden dierbare van student

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Jaarverslag Inleiding 7 Governance 8 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 2.2 Intern risicobeheersing en controlesysteem

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

En hoe verder? Een onderzoek naar de creatieve HBO vervolgopleidingen. David Veldhuizen

En hoe verder? Een onderzoek naar de creatieve HBO vervolgopleidingen. David Veldhuizen En hoe verder? Een onderzoek naar de creatieve HBO vervolgopleidingen. David Veldhuizen En hoe verder? Een onderzoek naar de creatieve HBO vervolgopleidingen. David Veldhuizen Gertine Dammers Koning Willem

Nadere informatie

Mijn kind gaat studeren

Mijn kind gaat studeren Voor ouders en verzorgers studeren Mijn kind gaat studeren Tips en trucs om uw kind te ondersteunen bij het vinden van een passende studie Windesheim zet kennis in werking Mijn kind gaat studeren Uw kind

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken...

110 C + 2757 C CMYK. Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... 110 C + 2757 C CMYK Hogeschool de Kempel Als jij het verschil wilt maken... De beste leraar worden op Hogeschool de Kempel Ben jij nieuwsgierig naar het leren van kinderen en wil jij kinderen inspireren?

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2009

Samenvatting Jaarverslag 2009 Samenvatting Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Onderweg naar een nieuwe organisatie NHL Hogeschool legde in 2009 op verschillende manieren een goede basis voor een nieuwe organisatie. Zo is er de nieuwe

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011

Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool. Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Duurzame Energie bij de NHL Hogeschool Kennismiddag BTO - 25 januari 2011 Opzet presentatie 1. Positionering Offshore Windenergie 2. Onderwijsconcept en opzet afstudeerrichting 3. Kennis- en Windpartners

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER 2013 OPLEIDINGEN 2014-2015 = voltijd = deeltijd DU = duaal BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG ECONOMIE EN MANAGEMENT Accountancy DU Accountancy Associate degree

Nadere informatie

11 februari MLpagina 1 van 5 Klik hier voor de webversie januari 2014 In nieuws in Vogelvlucht informeren we u over onze MBO Colleges en VAVO Lyceum. IN DEZE NIEUWSBRIEF AANDACHT VOOR: - Verhuizingen Gezondheidszorg

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam.

World Class Maintenance: dynamisch, innovatief, duurzaam. World Class : dynamisch, innovatief, duurzaam. Wil Nederland met haar (maak)industrie excelleren en zich ontwikkelen als kennisland dan zal een aantal randvoorwaarden anders moeten worden ingevuld. op

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs

s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs s-hertogenbosch, stad voor het beroepsonderwijs Inleiding De gemeente en het onderwijs slaan de handen in elkaar. De relaties die er van oudsher zijn, worden de komende jaren uitgebouwd tot een intensieve

Nadere informatie

Corporate teksten. Avans Hogeschool

Corporate teksten. Avans Hogeschool Corporate teksten pagina 2 van 15 Inhoud 1 algemeen 3 1.1 Korte corporate tekst 3 1.2 Lange corporate tekst 3 1.3 Korte Engelse corporate tekst 4 1.4 Lange Engelse corporate tekst 5 1.5 Ranking Keuzegids

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING STICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009. april 2010

JAARVERSLAGGEVING STICHTING JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009. april 2010 JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2009 april 2010 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Inleiding 2 Bestuur en toezicht 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 2.2 Corporate

Nadere informatie

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl Betreft OPLEIDING MBO4 FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER OPLEIDING naar de kwalificaties van MBO4 JURIDISCH ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER TOEGEKEND OPLEIDINGSDOMEIN ECONOMIE EN ADMINISTRATIE CREBONUMMER

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Je doet het niet alleen. Symposium over. innoveren in communities

Je doet het niet alleen. Symposium over. innoveren in communities Kennis in bedrijf 27 november 2014 Je doet het niet alleen. Symposium over innoveren in communities Inleiding Op welke manier stimuleer je innovatie binnen je bedrijf, school of instelling? Hoe draag je

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7

Informatie Associate degree. Human Resource Management. 1 Pagina 1 van 7 Informatie Associate degree Human Resource Management 1 Pagina 1 van 7 HBO Human Resource Management (Associate degree) GGeenEE Geen HALF WERK Heb je je mbo-opleiding afgerond, maar wil je meer? Dan ga

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science

Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken. Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Samenwerken met bedrijven en hogescholen: we kunnen elkaar versterken Guido Smets Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Applied Science Inhoud presentatie Rode draad: samenwerking met studenten

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie