Werken aan kwaliteit. Vooruitblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan kwaliteit. Vooruitblik"

Transcriptie

1 Vooruitblik Werken aan kwaliteit Avans Hogeschool is bezig aan een druk jaar. Ook voor het studiejaar verwachten we weer groei. Dat betekent dat de druk op medewerkers en gebouwen opnieuw zal toenemen. Inmiddels hebben we de nodige voorbereidingen getroffen. We hopen dat in de zomervakantie de schop in de grond kan om de noodzakelijke uitbreiding in Den Bosch mogelijk te maken. Ook gaan we de kunstacademie op deze locatie een facelift geven. In Breda is de groei ook boven verwachting, waardoor ons prachtige nieuwe pand inmiddels volledig bezet is. In 2010 willen we een besluit nemen over onze huisvesting aan de Lovensdijkstraat. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om een ondernemerscentrum te realiseren. Naast het up-to-date houden van onze huisves - ting, investeren we ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Zij zijn degenen die het beste uit onze studenten moeten halen. Dat kan alleen als zij in de gelegenheid worden gesteld hun kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. We zullen dan ook nog veel overeenkomsten met het bedrijfsleven sluiten voor docentstages. Ook werken wij hard aan het streven dat in 2017 tien procent van onze docenten gepromoveerd is. Samen met universiteiten zetten wij promo - vendi-plaatsen op. Daarnaast werken wij aan masteropleidingen voor onze docenten. Het sleutelwoord voor de toekomst is kwali - teit, kwaliteit en nogmaals kwaliteit! Daar willen we geen concessies aan doen. Avans-studen - ten moeten de beste papieren behalen, waar - mee zij hun toekomst in eigen hand hebben. Dat vergt veel van hen. De uitval binnen het hoger beroepsonderwijs is dan ook een blijven - de bron van zorg. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit, experimenteren we op dit moment met diverse aanpakken om de uitval zo veel mogelijk te beperken. We zijn dit jaar ook aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbe - leidsplan voor Dit stellen we op met onze studenten, medewerkers en directies, maar ook met onze externe relaties. Avans Hoge - school is immers geen eiland in de Brabantse samenleving, maar is daar een volwaardig onder - deel van. Samen met bedrijfsleven en overheid verkennen we waar de komende jaren de accen - ten moeten liggen, opdat wij onze studenten adequaat voorbereiden op wat de samenleving van hen vraagt, maar hun ook biedt. Dat is onze missie. Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

2 De cijfers Studenten Totaal aantal studenten Aantal nieuwe studenten Afgestudeerden met hbo-bachelordiploma Opleidingen Opleidingen met grootste instroom (totaal van deeltijd, voltijd en duaal) Commerciële economie: 603 Sociaal Pedagogische hulpverlening: 543 Management, Economie en Recht: 487 HBO-Rechten: 445 Bedrijfseconomie: 369 Opvallende stijgingen Communication and Multimedia Design: Integrale Veiligheid: International Business and Management Studies: Verder gingen de nieuwe opleidingen van Avans Hogeschool goed van start. Advanced Business Creation startte met 47 studenten en Bouwmanagement en Vastgoed met 39 studenten. Rankings Ook in 2009 behaalde Avans Hogeschool goede resultaten in de verschillende rankings van de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier Special Studeren. Veel onderzochte opleidingen, zowel voltijd als deeltijd, werden beloond met een plaats in de top 3. Avans Hogeschool wordt in de Keuzegids Hoger Onderwijs geroemd om haar kwaliteit, studieklimaat en haar verrijkte leeromgeving Xplora. Aan het roer in 2009 De samenstelling van de Raad van Bestuur was in 2009 als volgt: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter (per 1 december 2009) Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, tot 1 december 2009 waarnemend voorzitter Mevrouw drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/ MBI Medewerkers Per 31 december 2009 telde Avans Hogeschool 1967 medewerkers (210 meer dan in 2008) en 1428,72 fte (131,13 fte meer dan in 2008) De verdeling tussen voltijd- en deeltijdmede - werkers is daarbij als volgt: Voltijd: 753 Deeltijd: Financiën Inkomsten Bijdrage door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W): v 102,6 miljoen voor verzorging van het onderwijs v 11,5 miljoen voor huisvesting Collegegeld v 30,3 miljoen Uitgaven 64,5% van alle inkomsten is direct besteed aan het onderwijs. Hieronder vallen ook: v 3,2 miljoen aan investeringen in ict, werk - plaatsen en laboratoria v 1,9 miljoen voor de lectoraten v 2,2 miljoen voor innovatieve projecten 35,5% is besteed aan de ondersteunende dien - sten, staven en het bestuur. Overigens gaat van deze uitgaven nog een deel naar het onderwijs, omdat veel activiteiten door de ondersteunen - de diensten direct te maken hebben met het onderwijs. Zoals de kosten voor ict die nodig zijn voor e-learning (de digitale leeromgeving) en de kosten voor Xplora. Op 31 december 2009 is de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool als volgt samengesteld: Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA Drs. F.J.M. Croonen Dr. J.C. Dona (voorzitter) Drs. S.F.A. van Kessel Van links naar rechts Paul Rüpp, Frans van Kalmthout en Marja Kamsma Lectoraten De lectoraten van Avans Hogeschool vormen de brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. Inmiddels beschikt Avans Hogeschool over twintig lectoraten. De veranderingen in 2009 op een rijtje: Nieuwe lectoraten: Duurzame energie, lector Dr. Ir. B. Hintzen Diagnostiek, lector Dr. A.P. Verhagen Bestuursrecht, lector Dr.Mr. J.A.F. Peters Mechatronica, lector Ir. J.T.G. Gunsing Nieuw benoemde lector: Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences, lector Dr. G.W. Somsen Beëindigd lectoraat: Op 14 oktober 2009 eindigde het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg van lector Dr. Rick Kwekkeboom. Colofon Oplage: 4000 exemplaren Teksten: Jules Pulles en Daniëlle Santegoets (Het Inventief) Beeld: Photo 40, Paulien de Gaaij Coördinatie: Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Avans Hogeschool Ontwerp: Het Inventief Druk: OBT, Den Haag Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen Reageren: Avans Hogeschool, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Ankie van der Dussen, Postbus 732, 5201 AS s-hertogenbosch, tel (073) , Avans Hogeschool Postbus BB Tilburg Tel. (013)

3 2009 in het kort Dit is het jaarbeeld van Avans Hogeschool. Het biedt u een overzicht van de hoogtepunten van 2009 en een vooruitblik naar Terugblik Groei zet in 2009 krachtig door Waar veel organisaties het moeilijk hadden in 2009 vanwege de crisis, gaat het Avans Hogeschool voor de wind. De nieuwe marketingaanpak lijkt succesvol, want voor het studiejaar hadden we landelijk gezien een bovengemiddelde instroom van ruim 7600 studenten. Bijna tien procent hoger dan in Zo n jaarlijkse toename van de instroom vergt heel wat van een organisatie. Het is juist dán zaak de kwaliteit goed in het oog te houden. En ook daar is Avans Hogeschool in 2009 in geslaagd. Als brede hogeschool staan we opnieuw in de top drie van Nederland met een keurige gedeelde tweede plaats. Veel van onze 70 opleidingen scoren een eerste of tweede plaats binnen hun sector. Dat is een pluim op de hoed van onze medewerkers. In 2009 verwelkomden wij veel nieuwe medewerkers. Ondanks dat, kwam uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van het voorjaar 2009 naar voren, dat de werkdruk als zeer hoog wordt ervaren. We hebben dan ook direct een task force ingericht om de oorzaken te achterhalen, zodat we met adequate maatregelen kunnen komen die onze medewerkers ontlasten. De professionalisering van onze opleidingen en medewerkers staat hoog op de bestuurlijke agenda. Immers, diploma s die het keurmerk van excellente kwaliteit krijgen, openen deuren naar een maatschappelijke carrière voor onze studenten. Daarom zijn we heel blij dat in 2009 een start is gemaakt met docentstages, opdat ook onze docenten hun kennis en praktijkervaring up-to-date houden. Dit is hét kenmerk van ontwikkelingsgericht hoger beroepsonderwijs en krijgt dan ook een vervolg in De in 2009 ingezette lijn om onze expertisecentra een spil te laten zijn in de Brabantse kenniseconomie, zetten we voort. De vele convenanten die onze opleidingen in 2009 met profit- en non-profitorganisaties hebben gesloten, zijn daar een voorbeeld van. Evenals de met het bedrijfsleven opgezette minoren; aparte studieonderdelen die de student de gelegenheid geven zich te verbreden of verdiepen. De minor offshore is daar een mooi voorbeeld van, compleet ontwikkeld met de Nederlandse offshore-industrie, waarin Noord-Brabant ruim vertegenwoordigd is. Kortom, iedereen die zich binnen en buiten onze hogeschool heeft ingezet om van Avans Hogeschool hét kennisinstituut van Noord-Brabant te maken: bedankt! Door uw inzet kunnen onze studenten de beste papieren voor de toekomst verwerven. En daar gaat het ons om! Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

4 Uitgelicht EVC-centrum ontwikkelt meetinstrument Overal kom je ze tegen: mensen die na een basisopleiding zijn gaan werken en zich gedurende hun loopbaan verder hebben ontwikkeld. Om erachter te komen welke hbo-competenties iemand bezit, heeft het EVC-centrum (Erkenning van Verworven Competenties) een speciaal meetinstrument ontwikkeld. Dit brengt alle vaardigheden in kaart, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een functiewaardering of om in kortere tijd een hbo-diploma te halen. Hoe dat werkt staat op evc.avans.nl. Legenda In dit Jaarbeeld staat informatie voor alle doelgroepen van Avans Hogeschool. Elke doelgroep heeft zijn eigen kleur, zodat in één oogopslag duidelijk is voor wie de informatie interessant is. Bedrijfsleven Medewerkers Onderwijs instellingen Overheid Professionalisering docenten door stages Docenten doen veel kennis op als zij een tijdje stagelopen bij een bedrijf in de sector van hun opleiding. Ze ervaren in de dagelijkse praktijk de nieuwste ontwikkelingen en kunnen hun lessen nieuwe inhoud geven. Het professionaliseren van medewerkers is een belangrijk beleidspunt. Daarom stimuleert Avans Hogeschool deze docentstages voortaan extra, onder meer met een film waarop docenten hun stage-ervaringen tonen. Hoogtepunten 2009 Januari 1-1 Start intern opleidingscentrum voor alle medewerkers van Avans Hogeschool Avans Hogeschool gaat de samenwerking met Edulab verdiepen en verbreden. In dit praktijklokaal bij een Veghels bedrijf krijgen techniekstudenten van Avans Hogeschool en mboleerlingen praktijkgericht onderwijs Avans Hogeschool start met het kennis café voor haar relaties. Onderwerp: effectieve aanpak Jeugdcriminaliteit Start FHealinc: kenniscentrum voor voeding en gezondheid. Maart 9-3 Lectorale rede over grafisch ontwerpen, van Dr. K. van der Waarde: Luisteren naar de lezer? Het Lectoraat Gerontologie organiseert lezingen voor ouderen gericht op wat wel kan. Thema: succesvol omgaan met verlies Student Gezondheidszorgtechnologie doet voor zijn stagebedrijf uitvinding met toekomst: Dasa, een anti-doorligbed voor mensen met een ernstige heupfractuur. April 8-4 Studenten ontwerpen trai Elisabeth Ziekenhu 14-4 Ra

5 Innerlijk welzijn voorop De werknemer 2.0 Met de netwerkbijeenkomst De werknemer 2.0 komt eraan, besteedde Avans Hogeschool aandacht aan de nieuwe medewerker. In dit digitale tijdperk spreken we over web 2.0, de tweede generatie internet, vertelt lector Human Resource Management Willem de Lange. Web 2.0 is interactief. De jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden zijn hiermee opgegroeid en worden daarom werknemers 2.0 genoemd. Zij hebben affiniteit met de nieuwe mogelijkheden van internet en kijken daardoor anders tegen zaken aan. Het lectoraat HRM onderzocht de ontwikkelingen rond deze nieuwe werknemers en de effecten ervan op de arbeidsmarkt: van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap tot het gebruik van moderne communicatiemiddelen en hun informatievoorsprong. Om Avansmedewerkers te ondersteunen op weg naar lichamelijke en geestelijke vitaliteit, kregen zij in 2009 een persoonlijk vitaliteitsbudget. Medewerkers kunnen ook binnen de gebouwen van Avans Hogeschool werken aan hun innerlijke welzijn. Corina van Steenhoven, coördinator stiltegebied en geestelijke vitaliteit: Daarvoor zijn stiltegebieden ingericht in Breda en s-hertogenbosch, waar je tot rust kunt komen. Ook worden van hieruit lezingen en workshops georganiseerd om geestelijk fit te blijven. Uitgangspunt hierbij is, dat het van Avans, voor Avans is. Dus: medewerkers en studenten geven de workshops aan hun collega s en medestudenten. Dat varieert van Tai Chi en mindfullness tot meditatie en zang. Bijzondere regelingen voor bijzondere studenten Studenten met een beperking krijgen bij Avans Hogeschool alle mogelijkheden hun studie succesvol te doorlopen. Al bij aanmelding kunnen deze studenten in een gesprek met een studentendecaan bepalen welke voorzieningen het meest passend zijn om studievertraging te voorkomen. Waar nodig krijgen zij hulpmiddelen en begeleiding. Ook topsporters hebben bij Avans Hogeschool de mogelijkheid hun drukke trainingsprogramma te combineren met een opleiding. ningsgames voor is. nkings Elsevier en keuzegids bekend: deeltijdstudies aan de top Onderwijsdag in nieuwe opzet groot succes. Onderwerp: Leeromgeving 2.0. Mei 12-5 Opening Avans Centre for International Business Avans Hogeschool ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Franse onderwijsinstelling Esaip uit Angers om techniek- en ICT-studenten te stimuleren zich internationaal te oriënteren Avans School of International Studies (ASIS) toegelaten tot kwaliteitsnetwerk van Europese opleidingsinstituten. Juni 25-6 Ondernemersontbijt: inspirerende bijeenkomst om kennis te delen, dit keer over sociale innovatie Eerste afgestudeerden opleiding Mechatronica. Juli 3-7 Deeltijdstudente Beeldende Kunst Joke Vrij wint de Lucasprijs. 8-7 De Pabo en KPO Roosendaal krijgen Keurmerk Opleidingsschool. 9-7 Avans Hogeschool en de Bossche rechtbank ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Augustus 18-8 ASA uitzendburea Hogescho

6 Goed, beter, excellent Voor studenten die de ruimte hebben om meer uitdaging aan te gaan, heeft Avans Hogeschool in 2009 het project De Excellerende Student opgezet. Dit is een begeleidingstraject waarmee excellente studenten een uitgebreider en aansprekender cv opbouwen, vertelt programmamanager Lidwien Jacobs. Binnen de opleiding krijgen de studenten een uitdagender programma, maar ook buiten de opleidingen stimuleren wij studenten om hun talent verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door deelname aan projecten en wedstrijden. Studenten helpen elkaar om uitval te voorkomen Uitval van studenten voorkomen is voor Avans Hogeschool een van de belangrijkste beleidsdoelen. Daarvoor zet de hogeschool diverse projecten in. Afgelopen jaar startten onder meer de peertutors en peermentors hun werk. Peermentors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten die daar behoefte aan hebben wegwijs maken in de hogeschoolomgeving en helpen bij de aanpak van hun studie. Peertutors zijn enthousiaste ouderejaars die inhoudelijke ondersteuning bieden bij struikelvakken van eerstejaarsstudenten. Studenten krijgen meer zelfvertrouwen en zijn zelfredzamer door de extra begeleiding die ze van medestudenten krijgen. Dankzij de peertutors en peermentors vermindert de uitval en studievertraging. Steeds meer convenanten met mbo-instellingen Afgestudeerde mbo ers staan voor de keuze om door te studeren of aan het werk te gaan. De overstap naar een hbo-studie is een verstandige keuze, als deze aansluit bij de verwachtingen en mogelijkheden van de student. Om dat te stimuleren sloot Avans Hogeschool afgelopen jaar veel convenanten met mbo-instellingen. Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op een betere aansluiting, zodat mbo ers goed voorbereid en succesvol de overstap naar het hbo kunnen maken. u opent vestiging op locatie ollaan Breda Nieuwe opleidingen van start: Advanced Business Creation, Bouwmanagement en Vastgoed. September 10-9, 17-9 Succesvolle Hbo-introfestivals in Breda en s-hertogenbosch Gé Smit, docent Communication and Multimedia Design, wint Design Management Europe Award. Oktober Tijdens het World Class Maintenance Congres stond het grote belang van Maintenance centraal. November 3-11 Lectorale rede Bas Vogelvang: nazorg na detentie Lectorale rede Christophe Maria Ravesloot: DIK IN ORDE in de bouwindustrie First Lego league bij Avans: jaarlijkse techniekwedstrijd voor teams van basisschoolleerlingen Studenten HBO-Verpleegkunde ingezet bij vaccinatie Mexicaanse griep Deeltijdstudent Milieukunde Harm Harmsen wint Avans scriptieprijs. December 4-12 Elektrotechniekstudenten Roy Klaren en Niels de Bont winnen Herman Wijffelsprijs.

JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011

JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011 JAARVERSLAGGEVING STICHTING AVANS JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2010 juni 2011 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Inleiding 4 2 Bestuur en toezicht 6 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 6 2.2 Governance

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 STICHTING AVANS JUNI. Xxxxxxxxxxxxxxx JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JUNI STICHTING AVANS 2014 Xxxxxxxxxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxx INHOUD JAARVERSLAG INLEIDING 5 SAMENVATTING 6 1 GOVERNANCE 8 1.1 Structuur en organisatie 9 1.2 Besturing en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER 2013 OPLEIDINGEN 2014-2015 = voltijd = deeltijd DU = duaal BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG ECONOMIE EN MANAGEMENT Accountancy DU Accountancy Associate degree

Nadere informatie

Talenten centraal in jubileumjaar

Talenten centraal in jubileumjaar Decanenbulletin juni 2012 Talenten centraal in jubileumjaar Studenten helpen studenten met autisme Meer echte praktijkopdrachten voor studenten Intakegesprekken verhogen kans op studiesucces In dit nummer:

Nadere informatie

Decanenbulletin. juni 2013

Decanenbulletin. juni 2013 Decanenbulletin juni 2013 Rugzakje vraagt om extra voorbereiding Wat betekent het nieuwe wetsvoorstel? Vanuit verschillende opleidingen afstuderen Studentendecanen: functiebeperkingen en taalniveau vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2010. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2010 NHL Hogeschool 1 4 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Verslag Raad van Toezicht 9 1. Profiel NHL Hogeschool 12 1.1 Kernwaarden en activiteiten 13 1.2 Duidelijk op koers 15 1.3

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3.

Ten geleide 3. Bericht van de Raad van Toezicht 7. Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10. 1. Studenten 14. 2. Onderwijs 37. 3. JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Ten geleide 3 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Verslag van de Centrale Medezeggenschapsraad 10 1. Studenten 14 2. Onderwijs 37 3. Onderzoek 48 4. Valorisatie en partnerschappen

Nadere informatie

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI 2014 INHOUD 4 VOORWOORD 5 MEER HBO ERs DAN OOIT HBO-DIPLOMA kost 138.200,- 6 OVERZICHT AVANS OPLEIDINGEN 2014-2015 7 Avans strijdt mee in solarboot-race 8 HBo er in de

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht.

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Van talent naar vakmanschap Colofon ROC Aventus, juni 2009 Samenstelling: stafdienst Communicatie & Marketing, ROC Aventus Eindredactie: Paul Adels, Rieks

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS MBO Utrecht MBO Utrecht Blik op de omgeving Deze publieksversie is afgeleid van het geïntegreerd jaardocument 2014 dat te vinden is op www.mboutrecht.nl Voor u ligt het

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid

WERK& OPLEIDING 09/2014 #9. Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden. HR-event op 4 november Wet werk en zekerheid WERK& OPLEIDING 09/2014 #9 Speciale uitgave van Ziekenhuis Gelderse Vallei Van MBO naar HBO NCOI_1415_WO_September-2.indd 1 Zelfverzekerd door scholing HBO-traject Nationale-Nederlanden HR-event op 4 november

Nadere informatie