Werken aan kwaliteit. Vooruitblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan kwaliteit. Vooruitblik"

Transcriptie

1 Vooruitblik Werken aan kwaliteit Avans Hogeschool is bezig aan een druk jaar. Ook voor het studiejaar verwachten we weer groei. Dat betekent dat de druk op medewerkers en gebouwen opnieuw zal toenemen. Inmiddels hebben we de nodige voorbereidingen getroffen. We hopen dat in de zomervakantie de schop in de grond kan om de noodzakelijke uitbreiding in Den Bosch mogelijk te maken. Ook gaan we de kunstacademie op deze locatie een facelift geven. In Breda is de groei ook boven verwachting, waardoor ons prachtige nieuwe pand inmiddels volledig bezet is. In 2010 willen we een besluit nemen over onze huisvesting aan de Lovensdijkstraat. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om een ondernemerscentrum te realiseren. Naast het up-to-date houden van onze huisves - ting, investeren we ook in de kwaliteit van onze medewerkers. Zij zijn degenen die het beste uit onze studenten moeten halen. Dat kan alleen als zij in de gelegenheid worden gesteld hun kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. We zullen dan ook nog veel overeenkomsten met het bedrijfsleven sluiten voor docentstages. Ook werken wij hard aan het streven dat in 2017 tien procent van onze docenten gepromoveerd is. Samen met universiteiten zetten wij promo - vendi-plaatsen op. Daarnaast werken wij aan masteropleidingen voor onze docenten. Het sleutelwoord voor de toekomst is kwali - teit, kwaliteit en nogmaals kwaliteit! Daar willen we geen concessies aan doen. Avans-studen - ten moeten de beste papieren behalen, waar - mee zij hun toekomst in eigen hand hebben. Dat vergt veel van hen. De uitval binnen het hoger beroepsonderwijs is dan ook een blijven - de bron van zorg. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit, experimenteren we op dit moment met diverse aanpakken om de uitval zo veel mogelijk te beperken. We zijn dit jaar ook aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een nieuw meerjarenbe - leidsplan voor Dit stellen we op met onze studenten, medewerkers en directies, maar ook met onze externe relaties. Avans Hoge - school is immers geen eiland in de Brabantse samenleving, maar is daar een volwaardig onder - deel van. Samen met bedrijfsleven en overheid verkennen we waar de komende jaren de accen - ten moeten liggen, opdat wij onze studenten adequaat voorbereiden op wat de samenleving van hen vraagt, maar hun ook biedt. Dat is onze missie. Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

2 De cijfers Studenten Totaal aantal studenten Aantal nieuwe studenten Afgestudeerden met hbo-bachelordiploma Opleidingen Opleidingen met grootste instroom (totaal van deeltijd, voltijd en duaal) Commerciële economie: 603 Sociaal Pedagogische hulpverlening: 543 Management, Economie en Recht: 487 HBO-Rechten: 445 Bedrijfseconomie: 369 Opvallende stijgingen Communication and Multimedia Design: Integrale Veiligheid: International Business and Management Studies: Verder gingen de nieuwe opleidingen van Avans Hogeschool goed van start. Advanced Business Creation startte met 47 studenten en Bouwmanagement en Vastgoed met 39 studenten. Rankings Ook in 2009 behaalde Avans Hogeschool goede resultaten in de verschillende rankings van de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier Special Studeren. Veel onderzochte opleidingen, zowel voltijd als deeltijd, werden beloond met een plaats in de top 3. Avans Hogeschool wordt in de Keuzegids Hoger Onderwijs geroemd om haar kwaliteit, studieklimaat en haar verrijkte leeromgeving Xplora. Aan het roer in 2009 De samenstelling van de Raad van Bestuur was in 2009 als volgt: Drs. P.L.A. (Paul) Rüpp, voorzitter (per 1 december 2009) Drs. F.J.M. (Frans) van Kalmthout, tot 1 december 2009 waarnemend voorzitter Mevrouw drs. M.M.J. (Marja) Kamsma MBA/ MBI Medewerkers Per 31 december 2009 telde Avans Hogeschool 1967 medewerkers (210 meer dan in 2008) en 1428,72 fte (131,13 fte meer dan in 2008) De verdeling tussen voltijd- en deeltijdmede - werkers is daarbij als volgt: Voltijd: 753 Deeltijd: Financiën Inkomsten Bijdrage door ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W): v 102,6 miljoen voor verzorging van het onderwijs v 11,5 miljoen voor huisvesting Collegegeld v 30,3 miljoen Uitgaven 64,5% van alle inkomsten is direct besteed aan het onderwijs. Hieronder vallen ook: v 3,2 miljoen aan investeringen in ict, werk - plaatsen en laboratoria v 1,9 miljoen voor de lectoraten v 2,2 miljoen voor innovatieve projecten 35,5% is besteed aan de ondersteunende dien - sten, staven en het bestuur. Overigens gaat van deze uitgaven nog een deel naar het onderwijs, omdat veel activiteiten door de ondersteunen - de diensten direct te maken hebben met het onderwijs. Zoals de kosten voor ict die nodig zijn voor e-learning (de digitale leeromgeving) en de kosten voor Xplora. Op 31 december 2009 is de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool als volgt samengesteld: Mw. Drs. M.C.C. Bekker (vice-voorzitter) L.J.M. Bovée MBA Drs. F.J.M. Croonen Dr. J.C. Dona (voorzitter) Drs. S.F.A. van Kessel Van links naar rechts Paul Rüpp, Frans van Kalmthout en Marja Kamsma Lectoraten De lectoraten van Avans Hogeschool vormen de brug tussen onderwijs en beroepspraktijk. Inmiddels beschikt Avans Hogeschool over twintig lectoraten. De veranderingen in 2009 op een rijtje: Nieuwe lectoraten: Duurzame energie, lector Dr. Ir. B. Hintzen Diagnostiek, lector Dr. A.P. Verhagen Bestuursrecht, lector Dr.Mr. J.A.F. Peters Mechatronica, lector Ir. J.T.G. Gunsing Nieuw benoemde lector: Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences, lector Dr. G.W. Somsen Beëindigd lectoraat: Op 14 oktober 2009 eindigde het lectoraat Vermaatschappelijking in de zorg van lector Dr. Rick Kwekkeboom. Colofon Oplage: 4000 exemplaren Teksten: Jules Pulles en Daniëlle Santegoets (Het Inventief) Beeld: Photo 40, Paulien de Gaaij Coördinatie: Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Avans Hogeschool Ontwerp: Het Inventief Druk: OBT, Den Haag Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen Reageren: Avans Hogeschool, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken, Ankie van der Dussen, Postbus 732, 5201 AS s-hertogenbosch, tel (073) , Avans Hogeschool Postbus BB Tilburg Tel. (013)

3 2009 in het kort Dit is het jaarbeeld van Avans Hogeschool. Het biedt u een overzicht van de hoogtepunten van 2009 en een vooruitblik naar Terugblik Groei zet in 2009 krachtig door Waar veel organisaties het moeilijk hadden in 2009 vanwege de crisis, gaat het Avans Hogeschool voor de wind. De nieuwe marketingaanpak lijkt succesvol, want voor het studiejaar hadden we landelijk gezien een bovengemiddelde instroom van ruim 7600 studenten. Bijna tien procent hoger dan in Zo n jaarlijkse toename van de instroom vergt heel wat van een organisatie. Het is juist dán zaak de kwaliteit goed in het oog te houden. En ook daar is Avans Hogeschool in 2009 in geslaagd. Als brede hogeschool staan we opnieuw in de top drie van Nederland met een keurige gedeelde tweede plaats. Veel van onze 70 opleidingen scoren een eerste of tweede plaats binnen hun sector. Dat is een pluim op de hoed van onze medewerkers. In 2009 verwelkomden wij veel nieuwe medewerkers. Ondanks dat, kwam uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek van het voorjaar 2009 naar voren, dat de werkdruk als zeer hoog wordt ervaren. We hebben dan ook direct een task force ingericht om de oorzaken te achterhalen, zodat we met adequate maatregelen kunnen komen die onze medewerkers ontlasten. De professionalisering van onze opleidingen en medewerkers staat hoog op de bestuurlijke agenda. Immers, diploma s die het keurmerk van excellente kwaliteit krijgen, openen deuren naar een maatschappelijke carrière voor onze studenten. Daarom zijn we heel blij dat in 2009 een start is gemaakt met docentstages, opdat ook onze docenten hun kennis en praktijkervaring up-to-date houden. Dit is hét kenmerk van ontwikkelingsgericht hoger beroepsonderwijs en krijgt dan ook een vervolg in De in 2009 ingezette lijn om onze expertisecentra een spil te laten zijn in de Brabantse kenniseconomie, zetten we voort. De vele convenanten die onze opleidingen in 2009 met profit- en non-profitorganisaties hebben gesloten, zijn daar een voorbeeld van. Evenals de met het bedrijfsleven opgezette minoren; aparte studieonderdelen die de student de gelegenheid geven zich te verbreden of verdiepen. De minor offshore is daar een mooi voorbeeld van, compleet ontwikkeld met de Nederlandse offshore-industrie, waarin Noord-Brabant ruim vertegenwoordigd is. Kortom, iedereen die zich binnen en buiten onze hogeschool heeft ingezet om van Avans Hogeschool hét kennisinstituut van Noord-Brabant te maken: bedankt! Door uw inzet kunnen onze studenten de beste papieren voor de toekomst verwerven. En daar gaat het ons om! Raad van Bestuur, Paul Rüpp (voorzitter), Frans van Kalmthout en Marja Kamsma

4 Uitgelicht EVC-centrum ontwikkelt meetinstrument Overal kom je ze tegen: mensen die na een basisopleiding zijn gaan werken en zich gedurende hun loopbaan verder hebben ontwikkeld. Om erachter te komen welke hbo-competenties iemand bezit, heeft het EVC-centrum (Erkenning van Verworven Competenties) een speciaal meetinstrument ontwikkeld. Dit brengt alle vaardigheden in kaart, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een functiewaardering of om in kortere tijd een hbo-diploma te halen. Hoe dat werkt staat op evc.avans.nl. Legenda In dit Jaarbeeld staat informatie voor alle doelgroepen van Avans Hogeschool. Elke doelgroep heeft zijn eigen kleur, zodat in één oogopslag duidelijk is voor wie de informatie interessant is. Bedrijfsleven Medewerkers Onderwijs instellingen Overheid Professionalisering docenten door stages Docenten doen veel kennis op als zij een tijdje stagelopen bij een bedrijf in de sector van hun opleiding. Ze ervaren in de dagelijkse praktijk de nieuwste ontwikkelingen en kunnen hun lessen nieuwe inhoud geven. Het professionaliseren van medewerkers is een belangrijk beleidspunt. Daarom stimuleert Avans Hogeschool deze docentstages voortaan extra, onder meer met een film waarop docenten hun stage-ervaringen tonen. Hoogtepunten 2009 Januari 1-1 Start intern opleidingscentrum voor alle medewerkers van Avans Hogeschool Avans Hogeschool gaat de samenwerking met Edulab verdiepen en verbreden. In dit praktijklokaal bij een Veghels bedrijf krijgen techniekstudenten van Avans Hogeschool en mboleerlingen praktijkgericht onderwijs Avans Hogeschool start met het kennis café voor haar relaties. Onderwerp: effectieve aanpak Jeugdcriminaliteit Start FHealinc: kenniscentrum voor voeding en gezondheid. Maart 9-3 Lectorale rede over grafisch ontwerpen, van Dr. K. van der Waarde: Luisteren naar de lezer? Het Lectoraat Gerontologie organiseert lezingen voor ouderen gericht op wat wel kan. Thema: succesvol omgaan met verlies Student Gezondheidszorgtechnologie doet voor zijn stagebedrijf uitvinding met toekomst: Dasa, een anti-doorligbed voor mensen met een ernstige heupfractuur. April 8-4 Studenten ontwerpen trai Elisabeth Ziekenhu 14-4 Ra

5 Innerlijk welzijn voorop De werknemer 2.0 Met de netwerkbijeenkomst De werknemer 2.0 komt eraan, besteedde Avans Hogeschool aandacht aan de nieuwe medewerker. In dit digitale tijdperk spreken we over web 2.0, de tweede generatie internet, vertelt lector Human Resource Management Willem de Lange. Web 2.0 is interactief. De jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden zijn hiermee opgegroeid en worden daarom werknemers 2.0 genoemd. Zij hebben affiniteit met de nieuwe mogelijkheden van internet en kijken daardoor anders tegen zaken aan. Het lectoraat HRM onderzocht de ontwikkelingen rond deze nieuwe werknemers en de effecten ervan op de arbeidsmarkt: van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap tot het gebruik van moderne communicatiemiddelen en hun informatievoorsprong. Om Avansmedewerkers te ondersteunen op weg naar lichamelijke en geestelijke vitaliteit, kregen zij in 2009 een persoonlijk vitaliteitsbudget. Medewerkers kunnen ook binnen de gebouwen van Avans Hogeschool werken aan hun innerlijke welzijn. Corina van Steenhoven, coördinator stiltegebied en geestelijke vitaliteit: Daarvoor zijn stiltegebieden ingericht in Breda en s-hertogenbosch, waar je tot rust kunt komen. Ook worden van hieruit lezingen en workshops georganiseerd om geestelijk fit te blijven. Uitgangspunt hierbij is, dat het van Avans, voor Avans is. Dus: medewerkers en studenten geven de workshops aan hun collega s en medestudenten. Dat varieert van Tai Chi en mindfullness tot meditatie en zang. Bijzondere regelingen voor bijzondere studenten Studenten met een beperking krijgen bij Avans Hogeschool alle mogelijkheden hun studie succesvol te doorlopen. Al bij aanmelding kunnen deze studenten in een gesprek met een studentendecaan bepalen welke voorzieningen het meest passend zijn om studievertraging te voorkomen. Waar nodig krijgen zij hulpmiddelen en begeleiding. Ook topsporters hebben bij Avans Hogeschool de mogelijkheid hun drukke trainingsprogramma te combineren met een opleiding. ningsgames voor is. nkings Elsevier en keuzegids bekend: deeltijdstudies aan de top Onderwijsdag in nieuwe opzet groot succes. Onderwerp: Leeromgeving 2.0. Mei 12-5 Opening Avans Centre for International Business Avans Hogeschool ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Franse onderwijsinstelling Esaip uit Angers om techniek- en ICT-studenten te stimuleren zich internationaal te oriënteren Avans School of International Studies (ASIS) toegelaten tot kwaliteitsnetwerk van Europese opleidingsinstituten. Juni 25-6 Ondernemersontbijt: inspirerende bijeenkomst om kennis te delen, dit keer over sociale innovatie Eerste afgestudeerden opleiding Mechatronica. Juli 3-7 Deeltijdstudente Beeldende Kunst Joke Vrij wint de Lucasprijs. 8-7 De Pabo en KPO Roosendaal krijgen Keurmerk Opleidingsschool. 9-7 Avans Hogeschool en de Bossche rechtbank ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Augustus 18-8 ASA uitzendburea Hogescho

6 Goed, beter, excellent Voor studenten die de ruimte hebben om meer uitdaging aan te gaan, heeft Avans Hogeschool in 2009 het project De Excellerende Student opgezet. Dit is een begeleidingstraject waarmee excellente studenten een uitgebreider en aansprekender cv opbouwen, vertelt programmamanager Lidwien Jacobs. Binnen de opleiding krijgen de studenten een uitdagender programma, maar ook buiten de opleidingen stimuleren wij studenten om hun talent verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door deelname aan projecten en wedstrijden. Studenten helpen elkaar om uitval te voorkomen Uitval van studenten voorkomen is voor Avans Hogeschool een van de belangrijkste beleidsdoelen. Daarvoor zet de hogeschool diverse projecten in. Afgelopen jaar startten onder meer de peertutors en peermentors hun werk. Peermentors zijn ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten die daar behoefte aan hebben wegwijs maken in de hogeschoolomgeving en helpen bij de aanpak van hun studie. Peertutors zijn enthousiaste ouderejaars die inhoudelijke ondersteuning bieden bij struikelvakken van eerstejaarsstudenten. Studenten krijgen meer zelfvertrouwen en zijn zelfredzamer door de extra begeleiding die ze van medestudenten krijgen. Dankzij de peertutors en peermentors vermindert de uitval en studievertraging. Steeds meer convenanten met mbo-instellingen Afgestudeerde mbo ers staan voor de keuze om door te studeren of aan het werk te gaan. De overstap naar een hbo-studie is een verstandige keuze, als deze aansluit bij de verwachtingen en mogelijkheden van de student. Om dat te stimuleren sloot Avans Hogeschool afgelopen jaar veel convenanten met mbo-instellingen. Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op een betere aansluiting, zodat mbo ers goed voorbereid en succesvol de overstap naar het hbo kunnen maken. u opent vestiging op locatie ollaan Breda Nieuwe opleidingen van start: Advanced Business Creation, Bouwmanagement en Vastgoed. September 10-9, 17-9 Succesvolle Hbo-introfestivals in Breda en s-hertogenbosch Gé Smit, docent Communication and Multimedia Design, wint Design Management Europe Award. Oktober Tijdens het World Class Maintenance Congres stond het grote belang van Maintenance centraal. November 3-11 Lectorale rede Bas Vogelvang: nazorg na detentie Lectorale rede Christophe Maria Ravesloot: DIK IN ORDE in de bouwindustrie First Lego league bij Avans: jaarlijkse techniekwedstrijd voor teams van basisschoolleerlingen Studenten HBO-Verpleegkunde ingezet bij vaccinatie Mexicaanse griep Deeltijdstudent Milieukunde Harm Harmsen wint Avans scriptieprijs. December 4-12 Elektrotechniekstudenten Roy Klaren en Niels de Bont winnen Herman Wijffelsprijs.

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

2012 in het kort Terugblik

2012 in het kort Terugblik 2012 in het kort Terugblik Druk en succesvol Het jaar 2012 stond bol van de activiteiten en kende vele hoogtepunten. Uniek was het 200-jarig jubileum. Het hele jaar door waren er festiviteiten, met als

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 7 juni Nijmegen Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 4 HAN Voorlichtings Centrum (HVC)

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden

OPEN DAG NHL STENDEN. Programma VISIT PLORE MEET. #opendagnhlstenden. nhlstenden nhlstenden nhlstenden OPEN DAG NHL STENDEN Programma VISIT E PLORE MEET #opendag Ontdek NHL Stenden! Welkom op de Open Dag Maak kennis met de opleidingen van onze nieuwe hogeschool en ontdek de studie die bij jou past. Op de

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Ambitie 2020 Avans Hogeschool. Het verschil maken

Ambitie 2020 Avans Hogeschool. Het verschil maken Ambitie 2020 Avans Hogeschool Het verschil maken pagina 2 van 7 Voorwoord Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wát we doen en door hóe we het doen. Allemaal: onze studenten, afgestudeerden

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 31 mei Arnhem Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Direct aanmelden op de Open Avond 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Met passie en betrokkenheid

Met passie en betrokkenheid Met passie en betrokkenheid Meerjarenbeleidsplan 2011-2014 Paul Rüpp, Marja Kamsma, Frans van Kalmthout 2 2 1 Voorwoord In het voorliggende gecomprimeerde beleidsplan 2011 2014 geeft Avans Hogeschool haar

Nadere informatie

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans

juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans juni 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Jaarverslag Inleiding 7 Governance 8 2.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 2.2 Intern risicobeheersing en controlesysteem

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN

Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Welkom op de netwerkbijeenkomstvan MCN Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 20 september 2012 Enys House (NLDA/KIM)

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

AMBITIE HET VERSCHIL MAKEN

AMBITIE HET VERSCHIL MAKEN AMBITIE 2020. HET VERSCHIL MAKEN VOORWOORD. Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wát we doen en door hóe we het doen. Allemaal: onze studenten, afgestudeerden en onze medewerkers.

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Finance & Control. (Bedrijfseconomie)

Finance & Control. (Bedrijfseconomie) Finance & Control (Bedrijfseconomie) PROGRAMMA FINANCE & CONTROL Avans Hogeschool en Academie voor Algemeen en Financieel Management Opbouw opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) Manier

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de Fontys

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie