Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie"

Transcriptie

1 WHITE PAPER Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie Achtergrond Deze white paper bevat een Nederlandstalige samenvatting van een belangrijke studie naar de prestaties en ontwikkelingen van hedgefondsen van Mila Getmansky, Peter Lee en Andrew Lo (getiteld Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, van juli 2015). Lo is een bekende wetenschapper en professor aan de MIT Sloan School of Management. Hij is tevens werkzaam in de vermogensbeheerwereld, als CIO van AlphaSimplex Group, een Amerikaanse aanbieder van alternatieve beleggingen, tegenwoordig onderdeel van de Franse Vermogensbeheerder Natixis Global Asset Management. Synopsis De hedgefondsindustrie is de laatste dertig jaar hard gegroeid en biedt beleggers unieke beleggingsmogelijkheden die rijkere, maar ook complexere risicobronnen aanboren dan traditionele beleggingen. In de researchpaper van Getmansky, Lee en Lo wordt een complete update gegeven van de laatste stand van de wetenschappelijke onderzoeken naar prestaties en ontwikkelingen van hedgefondsen. De paper is geschreven vanuit verschillende perspectieven, de belegger, de hedgefondsbeheerder, de toezichthouder en de academicus. Ieder van deze perspectieven biedt verschillende inzichten in het financiële systeem en de combinatie ervan is van opvallende betekenis voor de Efficiënte Markt Hypothese, beleggingsindustrie, systematische risico s, regulering en andere aspecten van de financiële theorie en praktijk. Vertaling en vrije bewerking Harry Geels, partner en CIO van T&E inmaxxa uit Utrecht. Datum september 2015 Pagina 1

2 Hedgefondsen: een dynamische industrie in transitie Aandelen en obligaties zijn door de stijgingen van de laatste jaren duur geworden. Mede hierom hebben beleggers over de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 augustus 2015 $43 miljard meer gealloceerd naar hedgefondsen, die grootste stijging in jaren. Maar wat kunnen beleggers eigenlijk van hedgefondsen verwachten? Een nieuwe diepgaande studie geeft antwoorden. Zo af en toe verschijnen er van die wetenschappelijke studies die meteen in de beleggingsstudieboeken kunnen worden opgenomen. Zo ook van de eind juli dit jaar gepubliceerde studie van Mila Getmansky, Peter Lee en Andrew Lo, getiteld Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, die prima zou passen in een hoofdstuk over hedgefondsen. De studie bevat zeven onderdelen, waarbij de hedgefondsenindustrie vanuit zeven invalshoeken worden bekeken. Daarbij worden steeds onderzoeken van anderen aangehaald en dit wordt aangevuld met nieuw onderzoek van de drie wetenschappers zelf. Zeven interessante onderwerpen De zeven onderwerpen zijn: 1. Karakteristieken/kenmerken, 2. Overzicht van rendementsdata, 3. Prestaties en capaciteiten, 4. Illiquiditeit, 5. Risico s, 6. Hedgefondsen in crisistijden en 7. Assetallocatie-overwegingen. De meeste van die onderwerpen worden bekeken vanuit vier perspectieven: die van de belegger, fondsbeheerder, regelgever en academicus. De studie is dus niet alleen interessant voor de belegger. Het is altijd lastig een onderzoek met veel interessante bespiegelingen en uitkomsten kort te beschrijven, maar laten we een poging wagen. Bij het eerste onderdeel Karakteristieken/kenmerken wordt een overzicht gegeven van vergoedingsstructuren, gebruikte hefbomen (leverage), in- en uitstapfrequenties en de relaties tussen geldstromen en prestaties. Een van de conclusies die hier voorzichtig wordt getrokken is dat hogere vergoedingsstructuren een incentive voor de hedgefondsbeheerder impliceren om hogere risico s en/of hogere leverage te gebruiken. Indices niet representatief Bij het onderdeel Rendementsdata besteden de wetenschappers aandacht aan de fenomenen survivorship - en backfill-bias. Deze biases zorgen ervoor dat de (historische) resultaten die hedgefondsindices laten zien, mooier zijn dan in werkelijkheid. Doordat indices vooral bestaan uit overwinnaars (de mislukte fondsen komen nooit in de index of stoppen al lang met rapporteren aan de indexproviders voor het faillissement) en geslaagde nieuwkomers die met terugwerkende kracht hun mooie data aan de index toevoegen (backfilling), moeten indexresultaten over een onderzoeksperiode van 1996 tot en met 2014 met precies de helft worden gecorrigeerd. Rapporteerden de indices over deze periode een gemiddeld jaarrendement van 12,6%, de onderzoekers komen uit op gemiddeld 6,3% per jaar. Daarbij viel het de onderzoekers op dat er relatief veel hedgefondsen uiteindelijk stoppen. Het percentage fondsen dat stopt, of besloot onder de radar te opereren (de zogeheten attrition rate ) ligt tussen de 8 en 26% per jaar; 2008 en 2014 Pagina 2

3 waren jaren waarin bijna een kwart van de hedgefondsen het bijltje erbij neergooide. Hier wordt in het zevende onderzoeksdeel nog extra aandacht aan besteed. Er worden diverse onderzoeken aangehaald waarin naar factoren is gezocht die een eventueel faillissement van een hedgefonds kunnen verklaren. Zo worden genoemd: operationeel risico (te weinig of gebrek aan goede mensen of functiescheidingen), overmoed, fraude en te grote leverage in tijden van stress. Overigens is de ene hedgefondsstijl gevoeliger is voor attrition dan de andere. Zo blijkt uit een van de aangehaalde onderzoeken dat Convertible Arbritage hier het minst gevoelig voor is en Managed Futures het meest. Terzijde, later in de studie stellen de onderzoekers dat door de aandacht die de survivorship- en de backfill-bias in de hedgefondsindustrie hebben gekregen, indexproviders hier wel meer aandacht aan hebben gegeven. Hierdoor spelen deze biases tegenwoordig een kleinere rol. Overigens, ook indices voor andere beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties, hebben last van deze biases. Prestaties Het beoordelen van prestaties van hedgefondsen behelst zowel de studie van rendementen als van diverse (rendements)-risicomaatstaven. Ook een analyse van welke factoren bijdragen tot goede en minder goede resultaten hoort hier bij. De resultaten staan afgebeeld in onderstaande tabel 1 1. Over de onderzoeksperiode van liggen de gemiddelde jaarrendementen het hoogst bij Long/short Equity Hedge en het laagst bij Fund-of-funds en Dedicated Short Bias. Tabel 1: Geannualiseerde rendementen en risicomaatstaven Bron: Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, Getmansky, Lee en Lo, juli De onderzoekers hebben de TASS-database gebruikt, geschoond voor survivorship- en backfill-bias. Pagina 3

4 Opvallend is verder de (licht) negatieve correlatie tussen Managed Futures en de S&P500, wat suggereert dat de rendementen van Managed Futures geen enkel verband houden met die van aandelen en daardoor een goede bron van diversificatie in een breedgespreide portefeuille zijn. Ook Global Macro en Dedicated Short Bias hebben een correlatie met aandelen van rond de nul. De autocorrelatie, een statistische maatstaf die aangeeft hoe de rendementen door de tijd met elkaar samenhangen, ook wel beschouwd als een indicatie van de mate van illiquiditeit, is het hoogst bij Convertible Arbitrage, Event Driven en Emerging Markets. Als liquiditeit in de markt opdroogt en/of beleggers uit deze hedgefondsen willen stappen kunnen deze stijlen eerder in de problemen komen. Liquiditeitspremie In de wetenschap wordt gesteld dat als beleggers een hoger rendement willen krijgen ze meer risico moeten lopen. In de beleggingsleer, die zijn oorsprong vindt in de Moderne Portefeuille Theorie van Markowitz uit 1952, wordt risico gedefinieerd als volatiliteit (beweeglijkheid van de rendementen). Maar er zijn ook andere bronnen van risico die op de lange termijn met meer rendement zouden moeten worden beloond. Liquiditeit is daarvan de belangrijkste: hoe meer illiquiditeit, hoe hoger de premie. Uit het onderzoek van Getmansky, Lee en Lo bleek dat beleggers die meer rendement wilden over de onderzoeksperiode of conform de theorie - meer volatiliteit of meer illiquiditeit (gemeten met de autocorrelatie) of een combinatie van beide moesten verdragen. De onderzoekers trokken de voorzichtige conclusie dat hedgefondsstijlen met hoge autocorrelaties een grotere opportuniteit bieden om de liquiditeitspremie te verdienen, terwijl stijlen met lage autocorrelaties, zoals Managed Futures, juist bescherming tegen grote dalingen op de aandelenmarkten bieden. Risico s Op basis van een grote stapel wetenschappelijke studies concluderen Getmansky, Lee en Lo verder dat hedgefondsen gemiddeld genomen alpha (outperformance ten opzichte van de relevante benchmark, gecorrigeerd voor het gelopen risico) scoren. Sommige academici verwerpen deze alpha. Zij beweren dat die hogere rendementen een beloning zijn voor extra risicofactoren waaraan de strategieën van hedgefondsen zijn blootgesteld, zoals vreemde valuta s, grondstoffen of smallcaps. Hierdoor was het voor de onderzoekers interessant om zelf te onderzoeken naar welke factoren de verschillende stijlen nu gevoeligheden hadden (en of er na regressie op deze factoren nog alpha overbleef). De onderzoekers definieerden een zevental (gangbare) factoren en stelden middels regressie-analyse de gevoeligheden van de rendementen van de verschillende hedgefondsstijlen ten opzichte van deze factoren vast. De uitkomsten staan afgebeeld in tabel 2. De blauw gearceerde vakjes geven een positief significant verband aan tussen de factor en de rendementen van de betreffende hedgefondsstijl, de lichtbruine vakjes geven statistisch significante negatieve verbanden aan. Pagina 4

5 Opvallend is dat de meeste stijlen een positieve factor loading hebben met aandelen en een negatieve met obligaties, zelfs Equity Market Neutral. Global Macro en Managed Futures zijn positief gecorreleerd met trendvolgende factoren in grondstoffenrendementen. In tabel 2 is verder te zien dat alle hedgefondsstijlen (met uitzondering van Emerging Markets en Fund-of-funds) een statistisch significante alpha hebben, na correctie voor acht risicobronnen of factoren. Het argument van sommige wetenschappers dat er verborgen risicofactoren zouden zijn waar hedgefondsen voor worden beloond, blijft hierdoor lastiger overeind. Tabel 2: Factor loadings van hedgefondsstijlen Bron: Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, Getmansky, Lee en Lo, juli 2015 (* betekent statistisch significant). De wetenschappers benadrukken overigens dat er beperkingen aan dergelijke factormodellen kleven. Zo tonen ze aan dat de factorgevoeligheden per stijl in de loop van de tijd kunnen veranderen, dus niet stabiel, of zelfs misleidend kunnen zijn. Zo kan een statistisch significante relatie uit tabel 2 tot stand komen daardoor er slechts gedurende enkele maanden of jaren een hoge mate van verband was. Een andere mooi voorbeeld van hoe factorgevoeligheden kunnen uitpakken is een regressie van de rendementen van Managed Futures op de rendementen van de S&P 500 in positieve maanden en negatieve maanden, dus eigenlijk twee factoren S&P 500- en S&P Pagina 5

6 In tabel 2 staat dat er voor Managed Futures een gevoeligheid van 0,051 (praktisch nul) voor de S&P500, dus dat Managed Futures, zoals ook eerder gesteld een mooi diversificatie bieden in portefeuilles, maar de regressie op de twee S&P 500-factoren vertelt een ander verhaal, in positieve aandelenmarkten is er een positieve gevoeligheid, die wordt gecompenseerd door een negatieve gevoeligheid in dalende markten. Kortom, Managed Futures bieden alleen diversificatie in dalende aandelenmarkten. Tot slot wordt er nog uitgebreid aandacht besteed aan operationele risico s, die volgens sommige onderzoeken verantwoordelijk zijn voor de helft van de faillissementen van hedgefondsen. Het probleem is dat operationeel risico lastig is te kwantificeren. De onderzoekers raden dan ook aan vooral goede due diligences te doen voordat belegd wordt in een bepaald hedgefonds. Fund-of-funds met veel middelen, in tijd en geld, zouden hier hun voordeel kunnen behalen. Al met al is risicomanagement bij hedgefondsen ingewikkelder dan bij standaard beleggingscategorieën als aandelen en obligaties. De wetenschappers zetten drie oorzaken hiervoor op een rijtje: 1. Niet-stabiele of lineaire risicofactorgevoeligheden (zie ook bovenstaand voorbeeld van Managed Futures versus aandelen). 2. Een grotere gevoeligheid voor staartrisico s (wat in de paper met een paar voorbeelden wordt aangetoond). 3. De neiging van de meeste hedgefondsstijlen om in tijden van marktstress in hoge mate gecorreleerd te raken (wat statistisch en visueel in de paper wordt aangetoond). Hedgefondsen in crisistijden Dan het zesde onderdeel van de studie van Getmansky, Lee en Lo: hoe gedragen hedgefondsen zich in crisistijden? De eerste bevinding is dat er meer hedgefondsen verdwijnen in en vlak na een crisis. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veel gevoerde debat of hedgefondsen een oorzaak kunnen zijn van een crisis. Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur wordt de conclusie getrokken dat hedgefondsen meehelpen het systematische risico in een euforische markt te vergroten en dat zij systematische schokken tijdens marktstress helpen te verspreiden. Ze echter als dé veroorzaker van crises bestempelen gaat te ver. Er zijn meerdere partijen die systematische risico s kunnen vergroten, denk aan de banken, verzekeraars en de vastgoedsector. Er is sprake van een nauw verband tussen allerlei instituties en die banden zouden de laatste jaren groter zijn geworden. Het is de interconnectie die het systeemrisico vergroot (hier wordt visie van Bob Litterman, voormalig partner bij Goldman Sachs, aangehaald). Daarbij geldt dat hedgefondsen een ondersteunende rol in de economie hebben gespeeld in de periode , toen banken niet meer uitleenden en hedgefondsen wel bedrijven financierden. Verder, zo vragen de onderzoekers zich af, kunnen we het marktparticipanten, zijnde beleggers, hedgefondsen, banken et cetera verwijten als er meer risico s worden opgebouwd? Nee, want ieder mens of entiteit gaat mee in de vaart der volkeren. Volgens de onderzoekers moet prudentiële regulering een systeem stabieler en robuuster maken. Pagina 6

7 Een andere bevinding van het onderzoek is dat hedgefondsstijlen die inzetten op de illiquiditeitspremie, de grootste koersdalingen kennen in tijden van crises, maar ook weer het grootste herstel laten zien in de herstelfase. Nog een ander detail met betrekking tot het hoge faillissementsrisico in 2008 en vlak daarna: hedgefondsklanten van Lehman Brothers hadden een te keer zo hoge default rate in vergelijking tot hedgefondsen die met andere brokers zaken deden. Een andere interessante bevinding zijn de resultaten van hedgefondsen voor de kredietcrisis ( ) en na de crisis ( ), die worden afgebeeld in tabel 3. Tabel 3: Pre- en postcrisisresultaten van hedgefondsen Bron: Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, Getmansky, Lee en Lo, juli 2015 Opvallend is dat de rendementen van hedgefondsen na de kredietcrisis lager zijn komen te liggen dan daarvoor. Maar dat geldt ook voor de risico s, waardoor de Sharpe-ratio s gemiddeld genomen niet verslechterden. Bij de ene hedgefondsstijl werden Sharpe-ratio s beter, bij de andere slechter. Sterker nog, de gemiddelde Sharpe-ratio voor de crisis was 0,72, daarna kwam die uit op 1,0, en de onderzoekers trokken de conclusie dat de alpha-genererende capaciteiten van hedgefondsmanagers niet zijn afgenomen. Pagina 7

8 De lagere resultaten (en volatiliteiten) wijten de onderzoeken aan 1. lagere volatiliteit op de financiële markten, na de crisis, door ingrijpen van de monetaire autoriteiten, 2. lagere rentevergoeding (veel hedgefondsen houden aanzienlijke kasposities aan, als buffer voor bijvoorbeeld marginverplichtingen) en 3. mindere survivor- en backfill-biases in recentere data. Assetallocatie-overwegingen Tot slot het zevende onderdeel, assetallocatie-overwegingen, dat begint met een onderzoek op basis van Markowitz-optimalisaties. Bij dergelijke optimalisatie plaatsen de onderzoekers wel enige kanttekeningen. Zonder het gebruik van zogenaamde constraints (maximale grenzen of bepaalde uitsluitingen) komt er namelijk gemakkelijk een allocatie van zeg 200% in hedgefondsen en -100% (short dus) in andere beleggingscategorieën uit. Als we wél constraints toevoegen, bijvoorbeeld in termen van maximale volatiliteit of autocorrelatie, als maatstaf van liquiditeit, of constraints met betrekking tot shortgaan, dan ontstaan de optimale allocaties zoals afgebeeld in tabel 4. Tabel 4: Markowitz-allocatie-optimalisaties met constraints Bron: Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, Getmansky, Lee en Lo, juli 2015 Pagina 8

9 Wat opvalt aan de Markowitz-optimalisatie is dat de favoriete hedgefondsstijlen Long/Short Equity Hedge (bij verbod op shortgaan) en Long/Short Equity Hedge, Equity Market Neutral, Event Driven en Multistrategy (bij geen constraints op short gaan) favoriet zijn. Fund-of-funds zijn in elk geval niet populair bij de optimizers. En passant wordt over Fund-of-funds opgemerkt dat er niet meer dan twintig individuele hedgefondsen in hoeven te worden opgenomen, want anders ontstaat overdiversificatie. Passen we geen Markowitz-optimalisaties toe, maar puur een standaardportefeuille van aandelen en obligaties plus een allocatie van 20% naar een bepaalde hedgefondsstijl, dan komen de gemiddelde jaarrendementen en risico s zoals afgebeeld in tabel 5 op de boorden. Opvallend is dat de rendementen niet beter worden dan een gewone aandelen- en obligatieportefeuille, om het even met welke hedgefondsstijl, maar wél dat de volatiliteiten lager en de Sharpe-ratio s hoger komen te liggen door hedgefondsen toe te voegen. Hedgefondsen zijn dus goed voor diversificatie. De Sharpe-ratio wordt het hoogst en de Maximum Drawdown het laagst bij het toevoegen van Managed Futures (Dedicated Short Bias buiten beschouwing gelaten). Tabel 5: Rendementen en risico s van verschillende modelportefeuilles met hedgefondsallocatie Bron: Hedge Funds: A Dynamic Industry in Transition, Getmansky, Lee en Lo, juli 2015 Tot besluit De onderzoekers sluiten hun wetenschappelijke paper af met een bespiegeling op de Efficiënte Markt Hypothese (EMH). De tegenstanders van de EMH stellen dat de alpha s die hedgefondsen genereren een schending van de hypothese zijn. De voorstanders van de EMH zeggen dat er geen alpha s kunnen bestaan en dat hedgefondsen gewoon additionele risicofactoren hebben bespeeld (dat zouden dan factoren moeten zijn die buiten de scope van dit onderzoek zijn gevallen, want zelfs met zeven factoren uit tabel 2 kwamen de onderzoekers op statistisch significante alpha s uit, voor alle hedgefondsstijlen wel te verstaan, behalve fund-of-funds). Pagina 9

10 Er kan volgens de onderzoekers verzoening tussen de EMH en de hedgefondsindustrie plaatsvinden door te erkennen dat, zoals in iedere industrie in de economie, er waarde kan worden toegevoegd door innovatie die vervolgens gemeengoed wordt en uiteindelijk weer uitgeput raakt door concurrentie. Het waxen en weer afnemen en het weer opstaan van nieuwe hedgefondsen en stijlen is simpel gezegd de manifestatie van Schumpeter creative destruction uit Andrew Lo spreekt in dit kader van de Adaptive Market Hypothesis (AMH) waarin markten door de tijd heen geen stationaire efficiëntie hebben, maar één die groter en kleiner wordt, afhankelijk van hoeveel innovatie door actieve en hedgefondsbeleggers plaatsvindt. Lo vergelijkt hedgefondsen met de Galapagos eilanden van de financiële sector. Als er weer meer hedgefondsen actief zijn in een bepaalde sector of met een bepaalde stijl of strategie, dan is daar blijkbaar weer alpha te scoren. Neemt hun aantal weer af, dan neemt efficiëntie voor die sector of stijl weer toe. In deze theorie zijn hedgefondsen een noodzakelijk onderdeel van het (financiële eco)systeem. De AMH heeft een drietal consequenties voor de hedgefondsindustrie: 1. Arbitragemogelijk bestaan bij tijd en wijle en ze kunnen groter en weer kleiner worden en vice versa. Als er inefficiënties bestaan zullen ze geëxploiteerd worden, totdat ze weer verdwijnen. En omdat markten steeds weer veranderen zullen er steeds weer nieuwe inefficiënties en abritragemogelijkheden ontstaan. 2. De werking/effectiviteit van strategieën zal steeds veranderen, zelfs voor dezelfde markten/sectoren. Een bewijs voor deze stelling vinden de onderzoekers in de autocorrelatie, als maatstaf van illiquiditeit of efficiëntie. Zo is de autocorrelatie van bijvoorbeeld de S&P verre van stabiel in een lange historische periode en lijken de markten van de jaren zestig op basis van deze maatstaf efficiënter dan nu. 3. Als hedgefondsen willen overleven zullen ze zich steeds moeten doorontwikkelen (in transitie zijn). Zo houden ze het financiële systeem ook levend. Innovatie is de sleutel naar succes. Pagina 10

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel?

Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Hedge funds: het zwarte schaap of de reddende engel? Na het uiteenspatten van de internet bubbel in de jaren 2000-2002, werd de behoefte groter om beleggingsstrategieën te ontwikkelen die minder afhankelijk

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 30 mei 2014 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed Futures-markten Ontwikkelingen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Vastgoed in ALM context

Vastgoed in ALM context Vastgoed in ALM context april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Nieuw uitgevoerde ALM analyses... 4 2.1 Huidige economische basisset... 4 2.2 Direct OG in goed gespreide portefeuille... 5 2.3 Beursgenoteerd

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman.

Beleggen in valuta. Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management. dr Ronald Huisman. Beleggen in valuta dr Ronald Huisman Erasmus Universiteit Rotterdam RiskTec Currency Management ronaldhuisman@risktec.nl Valutamarkten zijn voorspelbaar In een efficiënte markt - is alle informatie in

Nadere informatie

Hedging matters. Waardeverloop indices januari 1994 - juni 2002. - jan-94 okt-94 jul-95 apr-96 jan-97 okt-97 jul-98 apr-99 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02

Hedging matters. Waardeverloop indices januari 1994 - juni 2002. - jan-94 okt-94 jul-95 apr-96 jan-97 okt-97 jul-98 apr-99 jan-00 okt-00 jul-01 apr-02 Hedging matters jaargang 2 nummer 3 derde kwartaal 2002 In deze editie De markt: herstel blijft nog uit wederom groei hedge fund vermogen Kort nieuws: MSCI lanceert hedge fund indices Wetenschap: Analyse

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds

Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Hedge Funds vs. Aandelen en Obligaties & Hoe te beleggen in Hedge Funds Auteur: Valeer van Mook, (Hedge) Fund Analist van De Veste.

Nadere informatie

Participantenvergaderingen AHPF

Participantenvergaderingen AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 12 september 2013 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Ontwikkelingen All Markets Fund; Ontwikkelingen Alpha Global

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1

Tekst Nationaal regime MiFID. Bijlage. Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2. toetsterm 1 ijlage Toetstermen als bedoeld in artikel 36a, lid 2 Nummer Termen T* toetsterm 1 Eindterm 5a: De personen zijn in staat met betrekking tot financiële instrumenten uit te leggen aan de consument waarom

Nadere informatie

Waardeverloop indices

Waardeverloop indices jaargang 3 nummer 1 eerste kwartaal 2003 In deze editie De markt: een terugblik op 2002 Nieuws en achtergrond: fund of funds in Nederland kort nieuws Wetenschap: 10 wijsheden over hedge funds de markt

Nadere informatie

Alternatives vanuit een ALM perspectief

Alternatives vanuit een ALM perspectief Alternatives vanuit een ALM perspectief Inleiding Het doel van een ALM studie is om tot een integraal premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te komen. Onder beleggingsbeleid werd, tot een aantal jaren

Nadere informatie

Wall Street of niet, dat is de vraag

Wall Street of niet, dat is de vraag Wall Street of niet, dat is de vraag 1. Beleggers hebben geen leuke tijd achter de rug. 2011 was een moeilijk beleggingsjaar. Het begon goed, alsof het ingezet herstel na het bloedbad van 2008/2009 zich

Nadere informatie

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009

Persbijeenkomst jaarverslag ABP 2008. Amsterdam, 11 mei 2009 Persbijeenkomst jaarverslag ABP 20 Amsterdam, 11 mei 2009 20: een bijzonder jaar Sterke positie begin 20 met dgr van 140% Volledige indexatie en volledige na-indexatie Halfjaarcijfers al minder rooskleurig

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) De Islam beperkt de mogelijkheden voor Moslims om te beleggen in aandelen. Zij kunnen namelijk alleen in zogenoemde Shariah compliant aandelen beleggen (hierna, Islamitische

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer Duurzaam Vermogensbeheer Een keuzeafweging Keuze maken, afwegingscriteria Wat zijn de mogelijke afwegingscriteria bij het maken van een keuze uit de mogelijke oplossingen binnen het beleggingsbeleid. Versie:2001-11-02

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND Performancevergelijking PCN - ABP 2011-2015 24 februari 2017 Inhoud Uitgangspunten Risicohouding Vergelijking strategisch beleggingsbeleid Performancevergelijking

Nadere informatie

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer

Active Share. De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer Active Share De toegevoegde waarde van Ostrica door actief vermogensbeheer MSc. A.M. Koen Portfolio Management Ostrica BV 11 juni 2012 MSc. P.C.M. Snoek Portfolio Management Ostrica BV Samenvatting Ostrica

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen.

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen. Notulen Betreft: Notulen participantenvergadering Alpha High Performance Fund Locatie: Maastoren 43 fl, Wilhelminakade 1, Rotterdam Datum: 29 juni 2017 Aanvang: 14.30 uur Aanwezigen - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 24 juni 2016 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

ALTERNATIEVE BELEGGINGEN. worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN worldview SCHEER HOGE TOPPEN MET UW PORTEFEUILLE DANKZIJ EEN VERTROUWDE KOPLOPER IN ALTERNATIEVE BELEGGINGEN ONZE TROEF EEN ONBETWISTE LEIDER IN GEREGULEERDE ALTERNATIEVE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2017 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2017 bevat de aanbevelingen van VBA beleggingsprofessionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risicoparameters,

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2013 Portfolio Management Ostrica BV Februari 2013 Rendementsverwachtingen Ostrica 2013 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

De zoektocht naar rendement: een hernieuwde opleving van alternatives?

De zoektocht naar rendement: een hernieuwde opleving van alternatives? De zoektocht naar rendement: een hernieuwde opleving van alternatives? Nu de rente op obligaties volledig opgedroogd lijkt te zijn, staatsleningen en ook zelfs sommige bedrijfsleningen een negatieve rente

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Volatiliteit als alfafactor

Volatiliteit als alfafactor In dit artikel wordt het effect beschreven dat aandelen met een lage historische volatiliteit, een voor risico gecorrigeerd hoog rendement opleveren. Aandelen met een hoge volatiliteit daarentegen leveren

Nadere informatie

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1

Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta. 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Verlaag uw risico door te diversifiëren met valuta 2011 Currensee, Inc. Currensee is member #0403251 of the National Futures Association (NFA) 1 Agenda Wat is de valutamarkt? Hoe werkt de valutamarkt?

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Nieuwe inzichten voor ALM analyse naar aanleiding van de krediet crisis

Nieuwe inzichten voor ALM analyse naar aanleiding van de krediet crisis Nieuwe inzichten voor ALM analyse naar aanleiding van de krediet crisis Peter Vlaar Hoofd ALM modellering APG VBA ALM congres 5 november 2009 Agenda Karakteristieken van de kredietcrisis? Hoe kunnen we

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Participantenvergadering AHPF

Participantenvergadering AHPF Participantenvergadering AHPF Welkom op de participantenvergadering van het Alpha High Performance Fund (AHPF); Datum: 26 juni 2015 1 Agenda: Opening door de voorzitter; Algemene ontwikkelingen Managed

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices

Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices Mei 2010 1 1. Voorwoord Finles Capital Management heeft zich ten doel gesteld de Nederlandse hedge fund industrie te stimuleren. Een van de pijlers in

Nadere informatie

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016

Overzicht standaard risicoprofielen. November 2016 Overzicht standaard risicoprofielen November 2016 Standaard risicoprofielen Beleggingsadvies Risicoprofielen Cautious Conservative Core Growth Max Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Min

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

BeursToppers Journaal

BeursToppers Journaal Nummer 6, Februari 2012 Outperformance BeursToppers t.o.v AEX +24% Beste BeursToppers relatie, Voor u ligt het zesde exemplaar van het BeursToppers Journaal. Hiermee publiceren wij de resultaten van onze

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Tactische Asset Allocatie

Tactische Asset Allocatie Tactische Asset Allocatie Enno Veerman Volendam, 2 maart 2012 Tactische Asset Allocatie (TAA) Strategische Asset Allocatie (SAA): portefeuille samenstellen op basis van lange-termijn voorspellingen TAA:

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

2013: de uitdaging blijft

2013: de uitdaging blijft 2013: de uitdaging blijft 2013: Het jaar van de slang Aan de andere kant van het spectrum in de dierenriem is de slang het symbool van yin energie (koel / wijfje). De slang is een wijs teken, dat raadselachtig

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag

Slimmer beleggen met Think ETF s. 7 oktober 2016, Den Haag Slimmer beleggen met Think ETF s 7 oktober 2016, Den Haag Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Alternatieve Beleggingen

Alternatieve Beleggingen Alternatieve Beleggingen Hoe alternatief zijn zij? Fons Lute Managing Director Alternative Strategies 25 september 2009 Wat is PGGM? Uitvoeringsorganisatie voor pensioenfondsen Pf Zorg & Welzijn Pf Architecten

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

09-07-10 Ledennieuwsbrief (een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd)

09-07-10 Ledennieuwsbrief (een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd) JAARGANG 3 NUMMER 7 Nieuwsbrief In deze speciale editie: 1. Een succesvol beleggingsysteem geëvalueerd 01 augustus 2010 Kwantitatieve analyse is de grondslag van het weekendbeleggers systeem 09-07-10 Ledennieuwsbrief

Nadere informatie

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014

Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Onderbouwing van de rendementsverwachtingen 2014 Portfolio Management Ostrica BV Januari 2014 Rendementsverwachtingen Ostrica 2014 In dit document wordt een onderbouwing gegeven van de rendementsverwachtingen

Nadere informatie

The Portable Alpha Engine Door Cees Quirijns

The Portable Alpha Engine Door Cees Quirijns The Portable Alpha Engine Door Cees Quirijns In dit artikel wordt beschreven hoe beleggers alpha van hoge kwaliteit kunnen generen door een aanzienlijke hoeveelheid onderling onafhankelijke bets in te

Nadere informatie

Reële karakteristieken van beleggingscategorieën

Reële karakteristieken van beleggingscategorieën Reële karakteristieken van beleggingscategorieën Henk Hoek ORTEC Postbus 4074 3006 AB Rotterdam Max Euwelaan 78 Tel. +31 (0)10 498 6666 info@ortec.com www.ortec.com 6 november 2008 Inleiding: nominaal

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017

Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds. Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Vastgoed in de portefeuille van een pensioenfonds Rob Courtens, vastgoedstrateeg - Blue Sky Group 10 oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Strategische Asset Allocatie bij BSG 2. Diversificatie binnen de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden

De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden De 17 beleggingsprofielen voor Basis Beheerd Beleggen van Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft 17 beleggingsprofielen voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles. Onze beleggingsprofielen

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie