Topcare: O 2 + I 2. Gespecialiseerde verpleeghuiszorg, Bron van kennis en vernieuwing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Topcare: O 2 + I 2. Gespecialiseerde verpleeghuiszorg, Bron van kennis en vernieuwing"

Transcriptie

1 Topcare: O 2 + I 2 Gespecialiseerde verpleeghuiszorg, Bron van kennis en vernieuwing

2 Colofon Augustus 2011 Procesbegeleiding en tekst: LSJ Medisch Projectbureau L.J. Schmit Jongbloed, arts, MBA Link strategisch advies drs. D.R. Jacques L I N K strategisch advies Eindredactie: MC Communicatie drs. M.C. Willemsen De initiatiefgroep Topcare bestaat uit: Topaz A.A.H. M de Bresser, MHCM Atlant drs. N. Vogel, MSM Lelie zorggroep mr. drs. F.J. Knuit, MSM, MBA Contact: LSJ Medisch Projectbureau /

3 Inhoud VOORWOORD... 2 SAMENVATTING... 3 INLEIDING ONTWIKKELINGEN BINNEN DE CARE DOELEN EN FUNCTIES VAN TOPCARE KENMERKEN VAN TOPCARE TOPCARE-PATIËNTENGROEPEN TOPCARE-ZORGVERLENERS TOPCARE-AFDELINGEN EN -INSTELLINGEN HET BREDERE BELANG VAN TOPCARE BATEN VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING WELKE VRAGEN LEVEN BIJ TOPCARE-ZORGVERLENERS? AANSLUITING MET DE BESTAANDE KENNISINFRASTRUCTUUR KENNISINFRASTRUCTUUR VOOR PRAKTIJKVRAGEN AANSLUITING ACTIES STARTEN MET TOPCARE PROGRAMMA TOPCARE: O 2 + I TOETSING DEELNEMERS KOSTEN EN FINANCIERING HOE GAAN WE VERDER MET TOPCARE? BIJLAGE 1 INVENTARISATIE ONDERZOEKSVRAGEN BIJLAGE 2 IST- EN SOLLCRITERIA BIJLAGE 3 KOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR VOOR ONDERZOEK EN INNOVATIE EN VAN DISSEMINATIE BIJLAGE 4 OVERZICHT GESPREKSPARTNERS... 56

4 Voorwoord Met trots presenteren wij u dit rapport over ons Topcare-initiatief. Wij, Topaz, Atlant en Lelie zorggroep, lanceren hiermee onze plannen om Topcare in de verpleeghuissector te realiseren. Met als doel: permanente groei in kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. De afgelopen twee jaar hebben we met veel passie gewerkt aan de inhoud en mogelijke opzet van Topcare. Ook hebben we onderzocht welke vragen er leven in de praktijk en of c.q. hoe aansluiting kan worden gevonden bij de bestaande kennisinfrastructuur. Voor dit onderzoek heeft VWS een startsubsidie verleend. Met VWS overleggen we over de mogelijkheden ook in de uitvoeringsfase van Topcare financiële steun te verlenen. We hebben interessante, leerzame gesprekken gevoerd met een groot aantal personen en organisaties (zie bijlage 4) die geïnteresseerd zijn in Topcare. Velen hebben actief met ons meegedacht en ons gesteund met adviezen. Dat is zeer waardevol gebleken. Niet alleen voor de inhoud van ons plan, maar ook omdat het ons heeft gesterkt in onze overtuiging dat Topcare in de verpleeghuissector hard nodig is. Daarvoor willen we alle betrokkenen van harte bedanken. Onze dank gaat ook uit naar Lodewijk Schmit Jongbloed (LSJ Medisch Projectbureau) en Lenno Jacques (Link strategisch advies) voor hun inspirerende ondersteuning die het voor ons mogelijk maakte om de Topcare-gedachte uit te werken tot een concreet toekomstbeeld. Met de presentatie van dit rapport ronden wij de voorbereidingsfase van Topcare af. Inmiddels werken wij toe naar de start van de uitvoeringsfase van Topcare per 1 januari We hopen dat u na het lezen van dit rapport net zo uitkijkt naar de volgende fase als wij. Topaz A.A.H. M de Bresser, MHCM Atlant drs. N. Vogel, MSM Lelie zorggroep mr. drs. F.J. Knuit, MSM, MBA 2

5 Samenvatting Topcare: O 2 + I 2 Topaz, Atlant en Lelie zorggroep hebben een ambitieus plan. Kortgezegd willen zij topzorg voor verpleeghuisbewoners met complexe ziekten. Topzorg in de care: Topcare. Helaas is dat niet zo eenvoudig te realiseren. Toch willen de initiatiefnemers bewijzen dat het kan. Hoe? Met het project Topcare: O 2 + I 2. Doel van Topcare Het doel van Topcare is permanente groei in kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Dat willen de drie verpleeghuizen bereiken door praktijkvragen om te zetten naar praktijkgericht Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie en Implementatie. Kortweg: O 2 + I 2. Binnen de verpleeghuissector zelf, wel te verstaan. Uiteraard in nauwe samenwerking met andere onderzoekers. Ook elders ontwikkelde innovaties kunnen we goed gebruiken. En het is de bedoeling om nieuwe kennis en innnovaties te verspreiden naar ketenpartners, andere zorginstellingen, zorgverleners en patiëntenverenigingen. Nationaal en internationaal. Topzorg in de care In de cure, zorg gericht op genezing, vinden we het heel normaal dat we topzorg krijgen bij complexe aandoeningen. Daarvoor ga je naar een ziekenhuis dat topzorg biedt op basis van ervaring, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Maar in de care, langdurige zorg met als doel een zo goed mogelijke levenskwaliteit, is topzorg niet zo vanzelfsprekend. Aan de ervaring ligt het niet. In Topaz, Atlant en Lelie zorggroep bieden multidisciplaire teams al jarenlang langdurige zorg aan groepen mensen met complexe ziekten, zoals Korsakov en Huntington. Maar wetenschappelijk onderzoek en innovatie, dat staat in de verpleeghuissector nog echt in de kinderschoenen. De meest genoemde oorzaken zijn: gebrek aan een eigen kennisinfrastructuur, een onderzoekscultuur, tijd en geld. Van vraag naar verbetering Wetenschappelijk onderzoek begint met het stellen van vragen. En die leven volop in de praktijk. Zorgverleners, maar ook de patiënten en hun mantelzorgers, lopen dagelijks rond met vragen. Zoals een diëtist die zich afvraagt of cafeïnevrije koffie misschien het (slaap)gedrag bevordert van Huntington-patiënten. En een fysiotherapeut die wil weten of de 10 meter looptest een betrouwbare test is om apathie aan te duiden. Maar ook: Wat is precies het effect van de Empatisch Directieve Benadering? Allemaal praktijkvragen over hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg beter kan. Zonde om daar niets mee te doen. De drie initiatiefnemers willen die vragen uit de praktijk omzetten in verbetering in de praktijk. 3

6 Is Topcare nodig? Mensen met complexe ziekten hebben topzorg nodig, zowel in de cure als in de care. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om mensen van 30, 40, 50 jaar met niet te genezen ziekten die zich juist op jongere leeftijd openbaren, zoals Korsakov en Huntington. Kwetsbare patiënten die complexe zorg nodig hebben. Alle ketenpartners, inclusief de verpleeghuizen zelf, spannen zich in om hen zo lang mogelijk thuis zorg te verlenen. Dat betekent wel dat de mensen die uiteindelijk in het verpleeghuis gaan wonen, steeds complexere zorg nodig hebben. En die groep zal in de toekomst alleen maar groter worden. Overigens hebben niet alleen patiënten zelf baat bij Topcare. Ook mantelzorgers en zorgverleners willen weten of de zorg die zij dagelijks verlenen, de methoden die zij dagelijks toepassen, beter kunnen. Praktijkgericht onderzoek kan daar antwoord op geven. En innovatie en implementatie zorgen voor daadwerkelijke verbetering in de praktijk. Bovendien maakt Topcare de verpleeghuissector aantrekkelijker voor gemotiveerde, ambitieuze medewerkers. En die hebben we hard nodig. De vergrijzing zal de vraag naar langdurige zorg doen toenemen en de ontgroening maakt het moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Verpleeghuizen die investeren in onderzoek en innovatie zullen zeker medewerkers behouden en aantrekken die méér willen. Want, we kunnen het niet genoeg benadrukken, de kracht van Topcare zit in de ontwikkeling vanuit de praktijk. Dus ja, Topcare is nodig. Hard nodig. Wie hebben nog meer baat bij Topcare? De toekomstige Topcare-verpleeghuizen, of liever gezegd Topcare-verpleeghuisafdelingen, werken intensief samen met ketenpartners. Door de verspreiding en uitwisseling van kennis en best practices komt Topcare dus niet alleen ten goede aan verpleeghuisbewoners, maar ook aan mensen in een eerdere fase van dezelfde complexe ziekten die nog thuis wonen. Bovendien vormt praktijkgericht onderzoek, dat opgezet en uitgevoerd wordt door de verpleeghuizen zelf, een waardevolle aanvulling op meer theoretisch onderzoek dat buiten de verpleeghuismuren plaatsvindt. Verzekeraars krijgen duidelijkheid over wáár topzorg in de care wordt geboden. Topcare levert best practises, protocollen en standaarden die als veldnormen aangemerkt kunnen worden en onder meer voor de inspectie van de gezondheidsinstellingen waardevol zijn. Dat Topcare ook bijdraagt aan het realiseren van het overheidsbeleid behoeft nauwelijks betoog. Denk aan de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van de zorg; meer innovatie in de care; (veel) meer medewerkers in verpleeghuizen. Allemaal belangrijke doelen die de overheid binnen afzienbare tijd wil bereiken. 4 Praktische aanpak Topaz, Atlant en Lelie zorggroep stellen een praktische aanpak voor. Zij willen Topcare een impuls geven door de inrichting van een programma Topcare: O 2 + I 2. Ze willen per 1 januari 2012 beginnen met dit programma. Gedurende vijf jaar bewijzen een aantal zorginstellingen dat zij Topcare-waardig zijn. Aan de hand van heldere criteria zal

7 onafhankelijk getoetst worden welke verpleeghuizen daarvoor in aanmerking komen en of zij na vijf jaar voldoen aan de verwachtingen. Uiteraard is er ook ruim aandacht voor tussentijdse monitoring en evaluatie. Uiteindelijk moet Topcare een structurele plaats krijgen in de verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Eisen Verpleeghuisafdelingen die Topcare willen ontwikkelen, moeten al veel ervaring hebben met de zorg voor groepen mensen met dezelfde complexe ziekte. Binnen en buiten de verpleeghuismuren. Concentratie van patiënten is namelijk een belangrijke voorwaarde voor praktijkgericht onderzoek. En in tegenstelling tot de cure wordt concentratie in de care natuurlijk niet bereikt door patiënten te verplaatsen. Daarnaast moet het verpleeghuis in staat zijn de regie te voeren in de ketenzorg voor Topcare-patiënten. De deelnemers aan het Topcare-project zullen een hoop werk moeten verzetten om de Topcare-status te bereiken. Allereerst moeten zij een stevige bestuurlijke ondersteuning, een eigen kennisinfrastructuur en onderzoeksprojecten van de grond krijgen. De eigen kennisinfrastructuur moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande kennisinfrastructuur. Dat betekent intensief samenwerken met universiteiten, UMC s, hogescholen en andere onderzoeks- en kenniscentra. Maar ook investeren in het opleiden en aantrekken van gemotiveerde medewerkers die praktijkvragen willen en kunnen omzetten in onderzoek en innovatie. Tot slot is de verspreiding en uitwisseling van kennis een voorwaarde om Topcare tot een succes te maken. Financiering Het opbouwen van een eigen kennisinfrastructuur heeft prioriteit. En daar is geld voor nodig. De deelnemers aan Topcare: O 2 + I 2 nemen een deel van de kosten voor hun rekening, maar voor het grootste deel blijft externe financiering nodig. De initiatiefnemers stellen voor om een stimuleringsfonds in het leven te roepen voor de ontwikkeling van Topcare en de financiering van het project Topcare: O 2 + I 2. Hiertoe doen ze een beroep op het ministerie van VWS als landelijke overheidsinstantie die de verantwoordelijkheid heeft voor de financiering van de langdurige zorg. Tot slot Topaz, Atlant en Lelie zorggroep zijn inmiddels gestart met de opbouw van een kennisinfrastructuur en onderzoeksprojecten. De afgelopen twee jaar hebben zij met hart en ziel gewerkt aan de voorbereiding van het project Topcare: O 2 + I 2. Met dit rapport doen zij een oproep om het project te steunen en de ontwikkeling van Topcare mogelijk te maken voor de verpleeghuisbewoners die dat hard nodig hebben. 5

8 Inleiding Het werkprogramma 2008 van de Gezondheidsraad vermeldt het volgende over de care: Anders dan in de cure is in de care nog relatief weinig bekend over de effectiviteit van de gebruikte methoden. Ook innovaties blijven achter. Voor een deel komt dat doordat naar verhouding weinig van het onderzoek gericht is op het werk in deze sector. Juist nu de vraag naar langdurige zorg zal toenemen is het van belang dat de kennisontwikkeling en implementatie op dit terrein een impuls krijgen. Dat kan helpen om de sector beter toe te rusten voor de groeiende vraag. Het kan ook bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor langdurig zorgbehoevende ouderen, en aan gezondheidswinst. Topaz, Atlant en Lelie zorggroep, drie care-instellingen die langdurige zorg bieden aan groepen mensen met complexe ziekten, herkennen en delen deze constateringen. Bovendien constateren zij dat hun medewerkers wel degelijk behoefte hebben aan evidence based en innovatief werken, maar dat zij daar in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks aan toekomen. Daarom hebben zij het Topcare-initiatief ontwikkeld met als doel: permanente groei in kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. In dit rapport leest u waarom Topcare zo hard nodig is in verpleeghuizen in Nederland, en hoe de drie initiatiefnemers dat willen bereiken. Leeswijzer Hoofdstuk 1 start met een historische schets van de ontwikkelingen binnen de care. Vervolgens licht hoofdstuk 2 de doelen en functies van Topcare toe. In hoofdstuk 3 leest u de kenmerken van Topcare-patiëntengroepen, -zorgverleners, -afdelingen en -instellingen. Daarna beschrijft hoofdstuk 4 de voordelen van Topcare voor patiënten, professionals en instellingen, verzekeraars, overheid en IGZ. En de gevolgen voor de arbeidsmarkt en opleiding van medewerkers. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de praktijkvragen die leven bij afdelingen en zorgprofessionals. Of Topcare kan aansluiten bij de bestaande kennisinfrastructuur, dat leest u in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 biedt een praktisch plan van aanpak om de Topcare-missie te verwezenlijken. De drie initiatiefnemers stellen voor te starten met het vijfjarige project Topcare: O 2 + I 2. Tot slot beschrijft hoofdstuk 8 een aantal vervolgstappen. De bijlagen bevatten een inventarisatie van onderzoeksvragen van professionals, de ist- en sollcriteria, en de verwachte kosten van het Topcare-project, en een overzicht van de gesprekspartners. 6

9 1. Ontwikkelingen binnen de care Vooraf Voordat het rapport de plannen voor de toekomst ontvouwt, is het goed even terug te blikken naar de ontstaansgeschiedenis van verpleeghuizen. Tegen deze achtergrond is het namelijk beter te begrijpen waarom onderzoek en innovatie tot nu toe ontbreken in de verpleeghuissector. Jaren 60: medisch model Verpleeghuizen zijn na de invoering van de AWBZ, aan het eind van de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan als afgeleide van ziekenhuizen 1. De ziekenhuiszorg werd te duur om uitbehandelde patiënten (langdurig) zorg te blijven bieden. Verpleeghuizen waren een doelmatig alternatief. De verpleeghuizen van het eerste uur vertoonden overeenkomsten met ziekenhuizen, zowel qua bouw als qua functionaliteit. Die functionaliteit was medischcuratief georiënteerd. Tot halverwege de tachtiger jaren was het medische model dominant en werd verpleeghuiszorg getypeerd als CLSM-zorg (continu, langdurig, systematisch en multidisciplinair). Doelstellingen waren: opheffing, reductie of voorkomen van verergering van functiestoornissen. De professionele zorg had een interveniërend karakter. Jaren 80: sociaal model Midden jaren tachtig ontstond meer aandacht voor het sociaal functioneren van chronisch zieke ouderen. Het sociale model richt zich op behoud van zelfstandigheid, sociale participatie en terughoudendheid bij het overnemen van dagelijkse activiteiten. Het bewaken van de balans tussen de restcapaciteiten van patiënten, de draagkracht van hun sociaal systeem, en het creëren van activerende leefcondities vergden een nieuwe professionele oriëntatie. Vanaf 2000: welzijnsmodel Vanaf de eeuwwisseling wordt het sociale model (in vooral de psychogeriatrie) doorontwikkeld naar het welzijnsmodel. Primaire doelstelling is de leefomgeving van de patiënt zo vertrouwd en comfortabel mogelijk te maken. Verblijf wordt wonen, activering wordt welzijn. De institutionele setting wordt vervangen door kleinschalig groepswonen. De expertise en inbreng van de zorgprofessionals verschuift naar de marge. Kern is het dagelijks leven waarbij verzorgenden die participeren in de leefgroepen afwegingen en beoordelingen maken. 1 Hattinga Verschure J.C.M. Het verpleeghuiswezen. Bijdrage tot een fundamentele herbezinning, Medisch Contact, Utrecht, 14 januari

10 Topcare De ontstaangeschiedenis van verpleeghuizen heeft in korte tijd grote omwentelingen doorgemaakt. Niet zo vreemd dat onderzoek en innovatie nog nauwelijks plaatsvindt binnen de verpleeghuissector. De laatste jaren dreigt de inbreng van de professionele expertise in het zorgproces op de achtergrond te raken. De drie Topcare-initiatiefnemers willen de verpleeghuissector professionaliseren door de introductie van topzorg voor verpleeghuispatiënten met complexe ziekten: Topcare. Atlant, Lelie zorggroep en Topaz zien de integratie van het medische, het sociale en het welzijnsaspect als wezenlijk voor de multidisciplinaire aanpak voor de verpleeghuizorg, gericht op optimalisering van de kwaliteit van leven. Met Topcare willen zij de ontwikkeling van deze zorg een impuls geven door professionals in staat te stellen de zorg die zij bieden te onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek, innovaties te bedenken en te implementeren en nieuw verworven inzichten te delen met collega s in de sector. Verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg zijn centrale doelstellingen van Topcare. 8

11 2. Doelen en functies van Topcare Vooraf In het vorige hoofdstuk staat dat wetenschappelijk onderzoek en innovatie nog ontwikkeld moeten worden binnen de verpleeghuissector. En dat is precies wat de drie initiatiefnemers voor ogen hebben. Dit hoofdstuk gaat daar dieper op in. Kwaliteit en doelmatigheid binnen de care In de care is het primaire doel van zorg en behandeling de optimalisatie van de kwaliteit van leven. Genezing is voor deze patiënten doorgaans onbereikbaar geworden. Herstel betekent voor hen verbetering van levenskwaliteit die in het ziekteproces verloren dreigt te gaan en/of is gegaan. Autonomie en zelfstandigheid zijn de kernbegrippen waarmee invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsdoelstelling. Doelmatige zorgverlening is in deze betekenis dienstbaar aan optimalisatie van kwaliteit van leven. Zij zet in op maximale ruimte voor regie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid voor de patiënt/cliënt én maximale terughoudendheid bij zorginterventies die daar afbreuk aan doen (zoals overname en opname). Het vinden en bewaken van de optimale balans behoort tot de professionele bekwaamheid in de care. Als een werkwijze wordt ontwikkeld die een gunstiger verhouding tussen persoonlijke autonomie/zelfstandigheid en zorginterventie mogelijk maakt, is sprake van een innovatie die zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verhoogt. Doelmatigheid dient in de belangstelling van professionals te staan. Dat geldt voor elk zorgproces. Kostenbeheersing is noodzakelijk om ruimte te scheppen voor verbetering van kwaliteit en/of verhoging van de productiviteit. En een efficiënte zorgorganisatie is ook een waarborg voor tevredenheid van patiënten en medewerkers. Bij het streven naar doelmatigheid is de kwaliteit van zorg toetssteen. Taakherschikking met als doel het beter afstemmen van de organisatie op de zorgvraag, is een voorbeeld van doelmatigheid. Slimme toepassing van moderne technologie is een ander voorbeeld. Doelen Het doel van Topcare is permanente groei in kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Het werken op basis van best practices 2 of evidence based practices 3 en de verspreiding van nieuw verworven kennis behoren eveneens tot de doelstellingen. Om dit doel te bereiken wil Topcare een structurele symbiose realiseren tussen gespecialiseerde zorg voor specifieke patiëntengroepen met complexe ziekten en 2 in overeenstemming met de beste zorg en behandelwijze op basis van in onderzoek getoetste praktijkervaring. 3 wetenschappelijk aangetoonde beste zorg/behandelwijze. 9

12 wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling. Kenmerkend hierbij is dat de onderzoeksvragen in de praktijk ontstaan bij professionals die zich reeds geruime tijd bezighouden met een specifieke groep verpleeghuispatiënten. Deze vragen betreffende zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van behandeling, verpleging en begeleiding. Twee pijlers Topcare rust dus op twee pijlers: I) gespecialiseerde zorg en II) Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie en Implementatie, afgekort: O 2 + I 2. Disseminatie van aangetoonde verbeteringen is een voorwaarde voor het succes van O 2 + I 2. De pijlers vullen elkaar aan en versterken elkaar. Vier functies Elke pijler omvat twee functies die onderling sterk zijn verweven. A) Gespecialiseerde zorg en ketenzorg 1. Specialistische behandeling, verpleging en begeleiding voor patiëntengroepen met een complexe en/of bijzondere ziekte; 2. Ketenzorg voor de patiëntengroep. B) O 2 + I 2 en disseminatie 1. Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie en Implementatie (O 2 + I 2 ) ter verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van behandeling, verpleging en begeleiding; 2. Disseminatie van kennis, innovaties en best practices naar andere instellingen, hulpverleners en patiënten(vertegenwoordigers). Figuur 1 toont de samenhang tussen de pijlers en de functies. Figuur 1. Pijlers en functies van Topcare 10

13 Ad A 1. Specialistische behandeling, verpleging en begeleiding voor patiëntengroepen met een complexe en/of bijzondere ziekte Een Topcare-instelling/-afdeling moet voor een groep patiënten die bijzondere en/of complexe zorg nodig heeft in de volle breedte hoogwaardige zorg kunnen realiseren, dat wil zeggen: zorg van de hoogste kwaliteit met de grootste doelmatigheid. Dit vereist langdurige ervaring met de behandeling, verpleging en begeleiding van de betreffende patiëntengroep. Door te specialiseren zijn in in deze instellingen/afdelingen concentraties ontstaan van patiënten die de meest complexe zorg nodig hebben. Deze afdelingen fungeren voor hen als last resort. Mensen die minder complexe zorg nodig hebben, kunnen hier ook terecht, maar ook bij andere instellingen (thuis of intramuraal) waarmee in ketenverband wordt samengewerkt. Ad A 2. Ketenzorg voor de patiëntengroep Bij Topcare gaat het gewoonlijk om geleidelijk progressieve aandoeningen. Om die reden is het van belang dat de Topcare instelling, afdeling en zorgverleners rondom de patiënt, zorg aanbieden in ketenverband. Daarbij wordt zorg in geïnstitutionaliseerde samenhang aangeboden door zorgverleners uit verschillende zorginstellingen. Binnen deze samenwerking voert de zorgverlener vanuit de Topcare instelling vanuit zijn/haar inhoudelijke kennis de regie. In ketenverband kan nieuwe kennis over de (Topcare) aandoening snel worden verspreid onder de deelnemende instellingen en zorgverleners. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en bevordert dat de patiënt langer buiten het Topcare verpleeghuis kan worden verzorgd. Ad B 1. Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie en Implementatie (O 2 + I 2 ) ter verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van behandeling, verpleging en begeleiding De cyclus van onderzoek en ontwikkeling, innovatie en implementatie (O 2 + I 2 ) begint met de vertaling van praktijkvragen naar wetenschappelijk onderzoek. Op eigen initiatief en/of in samenwerking met een wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Het kan gaan om bestaande of nieuwe ideeën maar ook om het onderbouwen, vastleggen en variëren van een bestaande good practice 4 en bestaande werkwijzen (werkt mijn therapie inderdaad zo goed als ik denk?). Innovatie en implementatie houdt in dat de resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in artikelen en/of richtlijnen en zo snel mogelijk toegepast bij de eigen patiënten, patiënten in de zorginstellingen waarmee wordt samengewerkt in ketenverband en andere afdelingen in verpleeghuizen elders die zijn gericht op dezelfde doelgroep. 4 Een praktijkvoorbeeld van goede zorg waarop is gereflecteerd en waarvan kan worden beargumenteerd waarom men het doet zoals men het doet. 11

14 Ad B 2. Disseminatie van kennis, innovaties en best practices naar andere instellingen, hulpverleners en patiënten(vertegenwoordigers) Onderzoek binnen onder andere de psychiatrie 5 toont aan dat de winst van O 2 + I 2 afhangt van de mate van disseminatie van de aangetoonde verbeteringen. Nieuwe inzichten en innovaties moeten actief vanuit de Topcare-afdelingen worden verspreid naar andere instellingen, hulpverleners en patiënten(vertegenwoordigers), zodat zoveel mogelijk patiënten daar baat bij hebben. In overleg met (andere) deskundigen worden deze inzichten en innovaties vertaald naar best practices en/of doorontwikkeld naar evidence based practices en/of vastgelegd in richtlijnen. Voorwaarden Om de vier functies te vervullen beschikt een Topcare-instelling/-afdeling over de benodigde visie, organisatie, middelen en menskracht. Leiding en medewerkers dragen zorg voor de cultuur en competenties die het voortdurend doorlopen van de Topcare-cyclus van ideevorming, onderzoek en disseminatie mogelijk maakt. Bij alle functies is een goede samenwerking en afstemming met patiënten, hun omgeving en de patiëntenvereniging een absolute must. Samenhang tussen gespecialiseerde zorg en O 2 + I 2 Er bestaat een nauwe relatie tussen gespecialiseerde zorg en O 2 + I 2. In de afgelopen jaren hebben diverse verpleeghuizen zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met een bijzondere of complexe aandoening. Die specialisatie leidt tot concentratie van patiënten met de betreffende aandoening. Doordat zorgverleners zich een groot deel van hun tijd richten op deze patiënten, ontstaan bij hen nieuwe vragen, ideeën en inzichten over oorzaak, behandeling, verpleging en begeleiding. Dit wordt binnen Topcare omgezet in praktijkgericht onderzoek dat leidt tot verdere toename van kennis over de aandoening en tot daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Figuur 2 toont dit proces. 5 Zie onderzoek Cap Gemini naar kosten en opbrengsten TopGGz (2010) 12

15 Figuur 2. Samenhang tussen specialisatie, concentratie en O 2 + I 2. De toenemende naam en faam ( autoriteit ) van de afdeling zorgt ervoor dat steeds meer patiënten met complexe problematiek worden doorverwezen naar de afdeling. Er ontstaat nationale en internationale samenwerking met afdelingen die zich richten op dezelfde patiëntengroep. Veelbelovende jonge onderzoekers worden aangesteld voor (promotie)onderzoek. Dergelijk onderzoek resulteert in nieuwe kennis en nieuwe (vervolg)vragen over oorzaak en behandeling, verpleging en begeleiding van de betreffende aandoening. Figuur 3 toont de samenhang tussen Topcare, O 2 + I 2 en de groeiende autoriteit van de afdeling. 13

16 Figuur 3. Samenhang tussen Topcare, O 2 + I 2 en autoriteit van een Topcare-afdeling. Tot slot Het doel van Topcare is permanente groei in kwaliteit en doelmatigheid van langdurige verpleeghuiszorg voor mensen met complexe ziekten. Topcare omvat zowel gespecialiseerde zorg en ketenzorg, als O 2 + I 2 en disseminatie. Er bestaat een nauwe relatie tussen gespecialiseerde zorg en O 2 + I 2 : door te specialiseren vormen zich concentraties van patiënten. Daaruit ontstaan nieuwe vragen die wetenschappelijk kunnen worden onderzocht. En dat is een belangrijke voorwaarde voor O 2 + I 2. Het belangrijkste is uiteindelijk dat zoveel mogelijk patiënten baat hebben bij Topcare. 14

17 3. Kenmerken van Topcare Vooraf Het vorige hoofdstuk beschrijft het doel en de functies van Topcare. Dit hoofdstuk gaat in op de kenmerken van Topcare: welke patiëntengroepen hebben baat bij Topcare? Wat zijn de kenmerken van Topcare-zorgverleners en Topcare-afdelingen en -instellingen? 3.1 Topcare-patiëntengroepen Topcare richt zich op patiëntengroepen met een bijzondere en/of complexe ziekte binnen de langdurige verpleeghuiszorg. Kenmerken van de aandoeningen en zorgverlening rondom deze patiëntengroepen zijn: - Het ziektebeeld van de patiëntengroep is complex en moeilijk te doorgronden. Het beloop is per individu weinig voorspelbaar en het professioneel handelen moet daar telkens op afgestemd worden. - Rond de aandoening leven onbeantwoorde vragen over preventie, kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg. - De zorgverlening is multidisciplinair. - Concentratie van patiënten en focusseren zijn randvoorwaarden voor het opdoen van kennis en ervaring met deze specifieke problematiek (zie figuur 4). - Er is sprake van een langdurige zorgrelatie om onderzoek naar de effecten van zorginterventies op langere termijn mogelijk te maken. - Er is sprake van een ketenorganisatie die ketenzorg aanbiedt (zie blz 11, ad A2). Figuur 4. Concentratie van patiënten 15

18 3.2 Topcare-zorgverleners Topcare-zorgverleners leveren excellente prestaties op het terrein van zorgverlening, onderzoek en innovatie. Daartoe moeten zij beschikken over de juiste eigenschappen om voortdurend de Topcare-cyclus te doorlopen: bedenken van nieuwe praktijkvragen, deze omzetten naar wetenschappelijk onderzoek, en het toepassen en verspreiden van de resultaten van O 2 + I 2. Dit vereist: 1. Hoogwaardige deskundigheid in de zorg voor een specifieke patiëntengroep. Dit omvat dus meer dan de ervaringsdeskundigheid van een reguliere professional die langere tijd werkt met een specifieke patiëntengroep; 2. Een goede samenwerking in multidiscliplinaire teams; 3. Methodische reflectie op de ervaringsdeskundigheid; 4. Opleiding en training in het doen van wetenschappelijk onderzoek; 5. Gedrevenheid om het eigen werk voortdurend te verbeteren door het bedenken, (wetenschappelijk) onderzoeken, uittesten en toepassen van innovaties; 6. Gedrevenheid om de aangetoonde verbeteringen te verspreiden naar professionals en patiënten binnen de afdeling, instelling, ketenpartners en sector. Ad 1. Hoogwaardige deskundigheid Door gedurende meerdere jaren een substantieel aantal patiënten met hetzelfde ziektebeeld te behandelen, te verplegen en te begeleiden, verwerven professionals brede en diepgaande kennis over de zorg voor hen. Daardoor kan de zorgverlener het eigen handelen afstemmen op de specifieke, veranderende condities van de patiënt. Concentratie van patiënten is dus een belangrijke voorwaarde voor het verwerven van hoogwaardige deskundigheid. In tegenstelling tot de cure, wordt een concentratie van patiënten in de care niet bereikt door patiënten te verplaatsen. In het verleden heeft het verpleeghuis er voor gekozen zich te richten op een speciale groep patiënten. Doordat het verpleeghuis bekend wordt om haar specialistische zorg zullen steeds meer patiënten met de betreffende aandoening er voor kiezen zich daar te laten opnemen. Patiënten die de meest complexe zorg nodig hebben, worden verzorgd in de gespecialiseerde eigen afdeling. Daar kunnen eventueel ook mensen verzorgd worden die minder complexe zorg nodig hebben, maar zij kunnen ook terecht in andere instellingen waarmee in ketenverband wordt samengewerkt. Topcare-professionals zijn in staat om de regie te voeren in de ketenzorg. In ketenverband kunnen de gespecialiseerde zorgverleners consultaties aanbieden aan collega s in de wijk of in verpleeghuizen waarmee wordt samengewerkt. Daardoor kunnen patiënten langer thuis blijven wonen of in een verpleeghuis in de eigen omgeving. Door het verzorgen van consultaties blijven de Topcarezorgverleners ook betrokken bij de minder complexe zorg. 16

19 Ad 2. Methodische reflectie Topcare-professionals zijn gedreven om hun handelen te toetsen en te verbeteren. Daartoe reflecteren zij individueel en met collega s op hun eigen deskundigheid. Waar mogelijk onderbouwen zij hun handelen wetenschappelijk. Op die manier werken zij voortdurend aan het verbeteren van het inzicht in de resultaten van het eigen handelen. Dit draagt bij aan hun toenemende expertise. Ad 3. Opleiden en trainen in het doen van wetenschappelijk onderzoek Vooralsnog is er onder zorgverleners in verpleeghuizen weinig kennis beschikbaar over het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt dat diverse organisaties (waaronder het doen van wetenschappelijk onderzoek. Opleiding en training is dus noodzakelijk. Diverse organisaties (waaronder het AMC) bieden trainingen aan voor HBO-opgeleide en universitair opgeleide zorgverleners. Voordeel is dat dergelijke opleidingen goed gecombineerd kunnen worden met werk en deels binnen werktijd gevolgd kunnen worden. Het stageonderzoek kan worden gebruikt als start van het onderzoek naar een praktijkvraag. Ad 4. Bedenken en wetenschappelijk toetsen van innovaties Professionals die rondom de betreffende patiëntengroep steeds meer expertise opdoen, bedenken praktijkgerelateerde vragen en ideeën over de kwaliteit en/of doelmatigheid van behandeling, verpleging en begeleiding. Ook staan zij open voor vragen die patiënten, mantelzorgers en collega s aandragen. Door deze vragen en ideeën uit te testen in wetenschappelijk onderzoek ontstaan waardevolle innovaties rond de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en kwaliteit van leven. Ad 5. Toepassen en verspreiden van bewezen verbeteringen Als een innovatie succesvol blijkt, wordt deze actief verspreid naar alle betrokken zorginstellingen. Het betreft de partners waarmee wordt samengewerkt binnen de zorgketen en andere verpleeghuizen/zorgverleners die zich richten op de betreffende patiëntengroep. Horizontale disseminatie van kennis vindt plaats naar andere Topcareverpleeghuizen die zich richten op dezelfde patiëntengroep.verticale disseminatie vindt plaats naar algemene ziekenhuizen en UMC s, huisartsen, GGZ instellingen, verpleeghuizen en naar patiënten. De Topcare-cyclus Voor alle Topcare-kenmerken geldt dat ze op den duur structureel aanwezig moeten zijn bij de Topcare-professionals, de -afdeling én de -instelling. De cyclus van concentratie van patiënten, toename van wetenschappelijke en vakinhoudelijke expertise, het bedenken van praktijkgerelateerde vragen en ideeën, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en innovatie en toepassing en disseminatie van verbeteringen wordt in een Topcare-omgeving voortdurend doorlopen. Figuur 5 brengt dit in beeld. 17

20 18 Figuur 5. De Topcare-cyclus

Topcare. Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg

Topcare. Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg Topcare Toegangspoort naar dynamische verpleeghuiszorg Colofon Mei 2010 Procesbegeleiding en tekst: LSJ Medisch Projectbureau L.J. Schmit Jongbloed, arts, MBA Link strategisch advies drs. D.R. Jacques

Nadere informatie

Wij kijken uit naar het feestelijke mini-symposium op 18 februari 2015 met de uitreiking van de eerste Topcare predicaten.

Wij kijken uit naar het feestelijke mini-symposium op 18 februari 2015 met de uitreiking van de eerste Topcare predicaten. Stichting Topcare Jaarverslag 2014 Voorwoord Nederland verandert/ de zorg verandert mee. Zo luidt de slogan van met ministerie van VWS voor de grote transitie van de langdurige zorg. Ouderen en mensen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Topcare 2013

Jaarverslag Stichting Topcare 2013 Jaarverslag Stichting Topcare 2013 Voorwoord jaarverslag Topcare 2013 In de media en de politiek hebben verpleeghuizen het soms zwaar. Kwaliteit van zorg voor kwetsbare mensen moet en kan beter. Deze kritiek

Nadere informatie

Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare. ouderen

Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare. ouderen Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare ouderen Inhoudsopgave Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Gevolgen van een delier 3 Preventieve maatregelen 4 Inzet van geschoolde vrijwilligers

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip Huntington Expertisecentrum Atlant Nooit meer tussen wal en schip De Zorgketen Samen werken aan balans Huntington Expertisecentrum Atlant In het Huntington Expertisecentrum Atlant bundelt Atlant Zorggroep

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief Kwaliteit vanuit patiëntenperspectief SONCOS-symposium 28 september 2016 Irene Dingemans Projectleider kwaliteit van zorg Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties disclosure Geen andere belangen

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde

De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Home no. 5 Congresnummer Kiezen voor delen November 2016 Eerdere edities Verenso.nl De handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde Monique Bogaerts mbogaerts@verenso.nl De nieuwe

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Samenvatting. Omschrijving OGGz

Samenvatting. Omschrijving OGGz Samenvatting Naar schatting 150 000 mensen in Nederland hebben de greep op het eigen bestaan verloren, door een combinatie van psychische en andere problemen. Ze verkommeren, verloederen en veroorzaken

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip

Huntington Expertisecentrum Atlant. Nooit meer tussen wal en schip Huntington Expertisecentrum Atlant Nooit meer tussen wal en schip De Zorgketen Samen werken aan balans Huntington Expertisecentrum Atlant Heeft u ergens hulp bij nodig? Wilt u graag zo lang mogelijk thuis

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Samenwerking in academische netwerkensa

Samenwerking in academische netwerkensa Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academische netwerkensa Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap Drs. Monique A.A. Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg

V&VN standpunt. Samenwerken met informele zorg V&VN standpunt Samenwerken met informele zorg Inhoudsopgave 1 Informele zorg voegt waarde toe aan het leven 3 2 De rol van professionals is cliënt en systeem te ondersteunen in het zich samen redden 3

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde

Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Positionering van de specialist ouderen geneeskunde Samenwerking tussen professional en bestuur/management Specialist ouderen genees kunde: betrokken professional en gesprekspartner Bestuurders of management

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen

UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen UWV/SMZ & Academische Werkplaatsen Bouwen met beperkte middelen Achtereenvolgens Context Academisering Verzekeringsgeneeskunde KCVG 2 e fase: consolidatie Concept Academische werkplaatsen AWP UWV concreet

Nadere informatie

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016

Manifest over medische hulpmiddelen en technologie. Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Manifest over medische hulpmiddelen en technologie Kabinetsperiode 2012-2016 Medische hulpmiddelen en belang voor de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrond Begin 2015 is het plan Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen gepresenteerd. Waardigheid en trots is

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Messi of Beckenbauer Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Beschouwing over een prachtig vak. En de vraag welke professionals we daarin nodig hebben deze...? Of deze.? Opbouw presentatie

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie