NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de huidige gebouwen. In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de aanpassingen van beide schoolgebouwen aan het Victor Hugoplantsoen. Iets later dan de bedoeling was zijn de werkzaamheden afgerond. Het resultaat is mooi. We hebben een heel erg ruim schoolplein met prachtige bomen en we hebben in de schoolgebouwen veel ruimte voor de kinderen. Daar zijn we heel erg blij mee. Zoals u heeft kunnen zien staat de gymzaal er nog. Deze zal waarschijnlijk in december worden afgebroken. In de eerste planning moest de gymzaal ook in de zomervakantie worden afgebroken maar dat was iets te veel op de gemeentelijke besluitvorming vooruit lopen.. Andere Tijden. En nu is het dan zo ver. We hebben een continurooster met 5 dagen gelijke schooltijden. Voor iedereen is het even wennen en we merken al veel meer rust in de school gedurende de dag nu alles mooi aaneengesloten is. Wilt u er voor zorgen dat u op tijd op school bent. De voordeur is om 8:15 uur open en om 8:30 uur willen we echt beginnen met de lessen. De verandering van schooltijden betekent ook een verandering van werktijden van de leerkrachten. We hebben met elkaar afgesproken dat we in ieder geval iedere dag van 8:00 tot 16:00 uur aanwezig zijn op school. Eventuele afspraken met ouders kunnen tot 16:30 uur worden gemaakt. Uiteraard is een uitzondering hierop mogelijk maar onze kantoortijden zijn van 8:00 tot 16:30 uur. Dit sluit ook aan bij de nieuwe CAO die onlangs is opgesteld. De werkweek voor personeel in het basisonderwijs wordt in deze CAO 40 uur i.p.v. de huidige 42,5 uur per week. 18/9 Bezoek vogelnest OB 19/9 Bezoek vogelnest OB 22/9 Studiedag team, leerlingen vrij 22/9 19:30 uur Ouderavond 24/9 Toneelvoorstelling MB, op school 24/9 OR vergadering 29/9 Start De Vreedzame School, blok 2 01/10 Start Kinderboekenweek 0/10 t/m 3/10 KAMP BOVENBOUW 3/10 Gezellige ochtend Middenbouwgroepen 06/10 Kamp MBC 07/10 Kamp MBC en MBB 08/10 Kamp MBB en MBE 09/10 Kamp MBE en MBA 10/10 Kamp MBA

2 Ouderavond. Aanstaande maandag 22 september hebben wij op school een studiedag en alle kinderen zijn dan vrij. Dezelfde avond is de algemene ouderavond. De inloop is vanaf 19:30 uur en we beginnen om 19:45 uur samen in de aula van de voormalige Eben Haezerschool. Eerst zal het team aan u worden voorgesteld en vervolgen zal er een korte uitleg zijn van de laatste schoolontwikkelingen. Vervolgens kunt u naar de groep van uw kind voor informatie over het schooljaar. Voor alle onderbouwgroepen is er samen een bijeenkomst in het lokaal van Lotte en Nicole. Dit is het lokaal aan het schoolplein in het voormalig Eben Haezergebouw. Uiterlijk 21:00 uur is de avond afgelopen. verkeer. In de nieuwe schoolgids staan alle adressen van het team.. Dat is handig om kort te communiceren met de leerkracht. Inhoudelijke gesprekken via de mail willen we echter voorkomen. Het is van belang om hiervoor een afspraak te maken met de leerkracht. Uiteraard is het mailverkeer geschikt voor een korte vraag of een oproep van u of de leerkracht. Er is ook een verzoek bij school gekomen om minder berichten via de Digiduif te versturen. We gaan berichten meer combineren per bouw zodat er minder berichten worden verstuurd. De berichten die we wel versturen zullen dan meer informatie bevatten dan voorheen. De nieuwe schoolgids zal overigens volgende week op de website worden geplaatst. OPROEP! OPROEP! OPROEP! De kluscommisie is op zoek naar nieuwe leden. Handig met een boor? Handig met een hamer? Ruimtelijk inzicht? Creatieve oplossingen? Allemaal handige vaardigheden om onze kluscommissie te versterken. Een paar keer per jaar gaat de kluscommisie de school door om (kleine) onderhoudsklussen te verrichten. Aanmelden kan bij Johan van der Pol,

3 Citotoetsen Er is altijd wel wat te lezen in de pers over de Cito toetsen. Er zijn veel voordelen en veel nadelen te benoemen over de Cito. Bij ons op school gebruiken we de Cito toetsen ook als cognitief leerlingvolgsysteem. Wij vinden de Cito een prima instrument om de ontwikkeling van onze kinderen te volgen. Gedurende de schoolloopbaan geeft het een beeld over de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Het is wel heel erg belangrijk om naar meer dan Cito alleen te kijken. Niet elke toets is noodzakelijk en informatie kunnen we ook op een andere manier krijgen. Bovendien is er veel meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Er zijn vele talenten bij kinderen waar we aandacht aan moeten besteden. Tijdens de ouderavond van 3 juni 2014 heb ik ook al gesproken over de rol van Cito bij ons op school. Vanaf dit schooljaar nemen we de toetsen in groep ½ niet meer af. Het ontwikkelingsverloop van de kleuters is nog zo grillig dat wij vinden dat deze toetsen niet passen bij ons Montessori onderwijs. Ook de Cito entreetoets in groep 7 nemen we niet meer af. De informatie uit deze toets is geen nieuwe informatie. Het leerlingvolgsysteem in de jaren ervoor geeft al goed inzicht. Bovendien is deze toets niet van belang voor de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. Hernormering CITO en (pre-)advies VO. Vorig schooljaar is het al uitgebreid in de pers geweest, de doorgevoerde hernormering van CITO. Vanaf 1 augustus 2014 heeft CITO met TERUGWERKENDE kracht de normen van Begrijpend Lezen, Spelling en Wiskunde bijgesteld en voeren alle Utrechtse basisscholen deze hernormering door. Dit betekent dat hetzelfde aantal goede antwoorden bij een leerling leidt tot dezelfde vaardigheidsscore, maar dat een leerling een hogere vaardigheidsscore nodig zou kunnen hebben om tot bijvoorbeeld de gemiddelde scorende groep te behoren. Genoemde wijziging kan consequenties hebben voor het gegeven pre-advies. Wij hebben hier op school al rekening mee gehouden bij het geven van het pre-advies De nieuwe normen zijn echter vanaf 1 augustus pas automatisch doorgevoerd in het leerlingvolgsysteem. Op de volgende website legt CITO uit hoe dit verschil naar ouders toe uitgelegd kan worden: en staat eveneens genoemd dat je vanzelfsprekend de 'oude' normering er nog bij kunt pakken ter vergelijking. De hernormering hoeft niet automatisch te betekenen dat het gegeven advies van de leerling bijgesteld moet worden. Een advies wordt namelijk niet gegeven op basis van alleen de scores, maar ook op basis van de kindkenmerken en overige relevante gegevens. Daarnaast gaat de herziene POVO-procedure ook uit van de vaardigheidsscores van een leerling, en niet meer van de I t/m V scores, waardoor het risico op de consequenties van hernormeren in de toekomst wordt teruggedrongen. Eveneens krijgen de kindkenmerken hierbinnen ook een belangrijke positie.

4 Innovatie gelden. De week voor de zomervakantie en in de zomervakantie zelf zijn er een paar extra financiële middelen aan school toegekend. We hebben een subsidie aangevraagd voor verdere professionalisering van leerkrachten en voor cultuureducatie. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. Dit betekent dat we meer culturele activiteiten kunnen ondernemen voor in ieder geval dit schooljaar. In het jaarplan dat op de website zal komen te staan is hier meer over te lezen. Junior Songfestival. Wellicht heeft u het voor de zomervakantie al meegekregen. Sem Blom een leerling van toen groep 8 mocht deelnemen aan het Junior Songfestival. Sem is na de zomervakantie op school geweest om in alle groepen zijn lied te zingen. Dat was heel erg leuk. Afgelopen zaterdag heeft Sem een super optreden neergezet in de liveshow van het Junior Songfestival: Heel erg bedankt als je op Sem gestemd hebt! Jammer genoeg was hij niet direct door naar de finale, ondanks hoge punten van de vakjury. Maar, Sem heeft nog een kans op een finaleplek via de wild card! Vanaf aankomende zaterdag uur tot zondagochtend uur kan je via internet stemmen op de wildcard voor Sem! Ga naar daar lees je precies hoe je kunt stemmen. Je kunt 1x stemmen, dus, kleine moeite om Sem nog een keer voor ons te laten zingen!

5 Onderbouw nieuws Nieuws uit de onderbouw. Het schooljaar is weer begonnen! Nieuwe 4- jarigen komen onze klassen binnen, de één vol bravoure en de ander nog heel afwachtend Gelukkig zijn er nog genoeg kinderen die al gewend zijn en de nieuwelingen kunnen helpen. Deze eerste weken zijn we druk bezig geweest om elkaar te leren kennen. Het eerste thema van de Vreedzame School gaat daar ook over: Wij horen bij elkaar. We leren elkaars namen, we hebben afspraken gemaakt over hoe we het in de klas willen en over hoe we met elkaar willen omgaan. Ons eerste kosmische thema is land en water. We hebben eilanden en meren gemaakt met klei en water. Op de wereldbol hebben we eilanden en meren gezocht. Het eerste uitje van dit jaar komt er ook al weer aan, want op donderdag 18 en vrijdag 19 september gaan we naar het Vogelnest! Een gebied bij Rhijnauwen voor alle kleuters van openbare scholen uit de gemeente Utrecht. We worden met een bus gehaald en gebracht als een echt schoolreisje. Op maandag 22 september zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag, onder andere over de nieuwbouw en de Vreedzame School. Die avond is de eerste ouderavond van dit jaar. U bent van harte welkom! Na een kort algemeen deel zullen we in de klassen het één en ander vertellen over de gang van zaken in de onderbouw. Bovendien krijgt U de gelegenheid om eens rustig in de klas rond te kijken, want wat staat er nou precies in al die kasten? We gaan er een mooi jaar van maken! Namens de onderbouw, Heleen van der Spek

6 Middenbouw nieuws Start Middenbouw. Het schooljaar zijn we vol enthousiasme gestart. Maar u als ouder vraagt zich wellicht af, waarmee dan? Dit is een zeer terechte vraag. Daarom zal ik in iedere nieuwsbrief informatie geven over de leerstof waar de kinderen in de middenbouw mee aan het werken zijn. Wel zijn dit echter de richtlijnen, uw kind kan al net iets verder zijn, of er nog niet aan toe zijn. We volgen de kinderen zeer nauwkeurig en met de leerlijnen in ons hoofd, bieden we de kinderen passende lesstof aan. Omdat dit de eerste nieuwsbrief is, en het voor u nieuwe informatie is, zal het deze keer wat uitgebreider zijn dan de andere nieuwsbrieven. U kunt verwachten dat er in korte punten aangegeven wordt wat de lesstof is en waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Groep 3 De eerste weken in de groep 3 leren de kinderen de letters volgens de schrijfmethode novoscript. De leerkracht schrijft de letter voor en de kinderen doen hem na, met de hand op de kaart en met potlood op papier. Vaak weten de kinderen al een aantal letters. Het gaat er nu ook om dat het methodisch goed geschreven wordt en uiteindelijk ook op en tussen de lijnen. Naast het schrijven van de letter is een grote dagbesteding het lezen van de letters. In de instructiegroep of via de eigen individuele leerlijn. De methode heet leeslijn en heeft een a- serie en een b- serie waar de kinderen al echte verhaaltjes lezen. Het hakken en plakken van woorden wordt hier ook veelvuldig mee geoefend. De kinderen werken met montessorimateriaal aan de rekensommen. Ze leren de vriendjessommen ( 1+9=10, 6+4=10 etc), maken grote getallen met het gouden materiaal, en tellen al op, maken buisjessommen, dobbelsteen sommen en werken met de werkbladen en de getal rekjes. Kom gerust even in de klas kijken naar het materiaal. Even op een rij: Novoscript voor de schrijfletters Leeslijn met de ilo boekjes Montessorimateriaal rekenen Groep 4 De kinderen van groep 4 borduren voort op vorig jaar. Er zijn kinderen die nog een restje van de 3 leerstof afmaken en daarna verder gaan met de leerstof van groep 4. Deze periode is het belangrijk voor de kinderen dat ze het ilo 3 niveau halen. Ze lezen niet meer in een instructiegroep, maar krijgen de instructie via de wegboeken. Veel lezen thuis zorgt ervoor dat het lezen op school ook volt gaat. Stripboeken, informatieboeken of de voorlezen uit het prentenboek voor de kleine broertjes en zusjes. Gewoon doen. Met schrijven gaan de kinderen verder met het oefenen van moeilijke verbindingen, de st, br, vi, bijvoorbeeld.

7 Naast lezen en schrijven zijn de kinderen ook al weer bezig met spelling PP. De luisterwoorden hebben de kinderen afgerond en ze zijn nu gestart met de weetwoorden. Weetwoorden zijn woorden met een moeilijkheid waar niet een regel aan verbonden zit, maar na het lesje moet je zien dat de woorden zo worden geschreven, je moet ze weten. Voorbeelden waar uw kind mee thuis kan komen is, v-woorden. Wanneer schrijf je nou een v en wanneer een f, welke s/z schrijf je en welke ei/ij? Weetwoorden zijn woorden met een moeilijkheid waar niet een regel aan verbonden zit, maar na het lesje moet je zien dat de woorden zo worden geschreven, je moet ze weten. Voorbeelden waar uw kind mee thuis kan komen is, v-woorden. Wanneer schrijf je nou een v en wanneer een f, welke s/z schrijf je en welke ei/ij? Met rekenen beginnen de kinderen, naast met montessorimateriaal aan de methode WIG, wereld in getallen. De kinderen werken zelfstandig aan bepaalde taken volgens een aftekensysteem. De kinderen krijgen 2 keer per week een groepsinstructie over het blok waar ze mee bezig zijn en per onderdeel een aantal toetsen. Deze worden door de leerkracht nagekeken. Naast deze instructie hebben de kinderen ook instructie projecttaken. Dit zijnde taken realistisch rekenen. Meten, gewichten, klokkijken. Dat zijn de onderwerpen die komende weken op het programma staan. De keersommen blijven we oefenen tot 10. Groep 4 begint ook met de methode tekstverwerken en het vak begrijpend lezen. Het eerste blok bestaat uit luisterverhalen waar de kinderen met behulp van gerichte vragen antwoorden op moeten. Ze krijgen steeds een stukje herhaling van de vorige les en bouwen zo leer en lees strategieën op. Dit is een leerkracht gebonden les. Even op een rij: Novoscript met moeilijke verbindingen Spelling PP weetwoorden Wig rekenen, projecttaken Montessorimateriaal Tekstverwerken blok 1, luisterverhalen Leeslijn, ILo 3 behalen Groep 5 De kinderen in groep 5 hebben een andere rol, ze zijn nu de oudste. Een extra leuke taak om de kinderen onder zich te kunnen laten zien hoe het moet. Een grote verantwoordelijkheid naast de leerstof. De leerstof van groep 5 gaat verder met leeslijn, ilo 7. De komende weken werken de kinderen naar ilo 9 toe om daarna het ilo 9+ en ilo 10 te mogen doen. Onderhouden is een kunst. Hier moet ook flink op geoefend worden. Anders zakt de snelheid van het lezen snel weer terug. Met novoscript komen de hoofdletters aan bod.

8 Niet alleen gaan we letten op de schrijfwijze, het toepassen van de hoofdletters bij al het schrijf en spellingwerk wordt hierin meegenomen. Met spelling PP zijn de kinderen toe aan de regelwoorden en netzoals woorden. Regelwoorden zijn woorden met een bepaalde regel en net zoals woorden schrijf je net zoals het voorbeeld wat je geleerd hebt, deze periode zijn het de hoed-regel en de aaien-ooien oeien. Met rekenen is het wig groep 5. Ook hier is 2keer per weekinstructie ne 1 keer voor de projecttaken. De kinderen werken met de keersommen, het grote vermenigvuldigbord en de breukenlesjes. In groep 5 gaat tekstverwerken door. De lessen zijn weer leerkracht gebonden en er wordt ene beroep gedaan op de leer en lees strategieën die in groep 4 al geleerd zijn. Kunnen ze deze toepassen? Er komt nog dit schooljaar verder aan bod : werkwoord spelling en ontleden, maar daar hoort u meer over in een latere nieuwsbrief. Even op een rij: Novoscript met de hoofdletters Spelling PP : regelwoorden hoed-regel en netzoals v/f, s/z, ij/ei Wig rekenen, projecttaken Montessorimateriaal leeslijn, ilo 7 tekstverwerken, blok 1 Naast deze vakken staat de Vreedzame School hoog aan ons prioriteitenlijstje. De kinderen werken hard met elkaar om de klas voor dit jaar zo goed mogelijk te vormen. Wat willen zij met de groep. Welke regels en afspraken maken ze, naast de regels van school. Hoe verdelen ze de taken in de klas, wie is waar verantwoordelijk voor. n de klassen ziet u al vaak het resultaat van deze lessen hangen. Elke 2 maanden veranderd het bord, dus houd het goed in de gaten. Muziek, drama, tekenen en handvaardigheid zijn vakken waar u vaak al iets van in gang, klas of thuis heeft mogen bewonderen. Elke weer staat er wel een onderdeel in het rooster. Wel kan de frequentie verschillen per periode. De kinderen hebben dit jaar, niet zoals u gewend was, 1 keer gym. Dit wordt door Murat, onze vakdocent gym gegeven. Deze lessen hebben een opbouw en zijn in spel en toestelvariant. Mocht u vragen hebben over de lesstof kunt u ten alle tijden een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Deze kan uiteraard ngo meer vertellen. Anders vertel ik u graag meer in nieuwsbrief 2. Nadine van den Hout, middenbouw coördinator

9 Nieuws uit MBB We zijn inmiddels alweer ruim twee weken op school Wat hebben we al veel nieuwe dingen geleerd. Vooral voor de derde jaars kinderen is het erg wennen. We moeten veel aan tafel zitten, om te werken en om te lezen. Ook moeten we ons eigen werk plannen. Gelukkig helpen we elkaar hiermee. Ook hebben we voor het eerst een continue rooster. We hebben geen TSO meer. Hier moeten de kinderen, maar ook de juffen aan wennen. Het is wel fijn dat we dan na de pauze rustig aan het werk kunnen. Op woensdag moeten we een heel stuk lopen naar de nieuwe gymzaal. Deze gymzaal is wel erg mooi. Ook is er een sluiproute door het park, dat is wel even spannend.. Het schooljaar is begonnen Groetjes van alle kinderen uit MBB, juf Heleen en juf Joanne.

10 Bovenbouw nieuws Heeft u een fijne vakantie gehad? Bent u er al aan gewend dat uw kind om uur uit is? Er is een hoop veranderd in de bovenbouw; het schoolgebouw, continurooster en topografie. De bovenbouw is er helemaal klaar voor. We hebben hard gewerkt om het weekritme voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. Hieronder volgt wat informatie over onderwerpen die vroeg op de kalender staan. Bouwcoördinator Elke bouwlaag bij OBS Oog in Al heeft een bouwcoördinator. Voor de bovenbouw is dit Martijn. Voor de middenbouw is dit Nadine voor de onderbouw is dit Elselinde. Zij zijn elke woensdagmiddag vrij geroosterd taken buiten de klas, zoals het maken van een schoolbeleid, het regelen van uitjes en ervoor zorgen dat er in elke klas hetzelfde goede onderwijs wordt gegeven. Mocht u moeilijkheden in gesprekken met de eigen leerkracht ervaren, dan is de bouwcoördinator bereid met u hierover in gesprek te gaan. De Vreedzame school Dit jaar gaan wij als bouw extra aandacht besteden aan groepsvergaderingen. De module Groepsvergadering is gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin leerlingen daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hen aangaan. Met deze module wordt in alle groepen een tweewekelijkse groepsvergadering ingevoerd, van, voor en door de leerlingen. Aan het einde van het jaar hebben wij een start gemaakt met deze module. Rekenen In onze bouw is naast de werkgroep rekenen, die de huidige methode onderzoekt of deze nog voldoet aan de huidige eisen, extra aandacht voor rekenen. Zo is er in de bouw extra aandacht voor het huidige montessori materiaal en de daarbij behorende lessen. Ook hebben wij op vrijdagmiddag van een extra begeleidingsuur gecreëerd voor de middengroep, leerlingen die C IV /CIII op LOVS rekenen scoort. De leerkracht bepaald welke 2 leerlingen uit elk leerjaar hiervoor in aanmerkingen komen. Dit begeleidingsuur staat onder leiding van Brechje en zal na de herfstvakantie starten. CITO trend analyse Op de verschillende bouw vergaderingen gaan wij leerkrachten met elkaar in gesprek om de LOVS gegevens klassikaal te vergelijken. Wij wisselen dan tips en trucs uit om ons onderwijs zo optimaal mogelijk te maken. Zo leren we van elkaar en gebruiken we elkaars tips om alle onderwijsgebieden op een goed niveau te krijgen. Continurooster Natuurlijk zullen wij elke vergadering dit evalueren. Wij zoeken naar het meest ideale rooster voor leerling en leerkracht. Wij zullen alles nauwkeurig volgen en bijsturen waar nodig. Afstemming Ook zullen wij tijd besteden aan afstemming tussen de verschillende bovenbouwgroepen. Natuurlijk is iedere leerkracht uniek, maar wij willen dat er in alle groepen een goede afstemming is. We stemmen planningen, observaties, lessen met elkaar af.

11 Overige Verder zijn wij druk met Kinderpostzegels, Mediamasters, Lentekriebels, Cultuur uitjes (Rijksmuseum - Amsterdam), Tour de France Utrecht, gezellige ochtenden, Verkeer, Musical en overgang groep 8 naar middelbaar onderwijs Kamp 2014: De bovenbouw gaat van woensdag 1 oktober tot en met vrijdag 3 oktober op kamp. De kinderen zijn vrijdag rond uur terug op school. Wij zoeken per bovenbouwklas ongeveer 2 ouders die deze periode mee willen. U kunt zich aanmelden bij uw leerkracht. Overige informatie over kamp volgt zo snel mogelijk. Topo 2014: Dit jaar werken we met nieuwe kaarten van een andere uitgever. Deze methode past beter bij de principes van Maria Montessori; beginnend bij het grote geheel werken wij naar de details toe. Alle groepen beginnen daarom met de wereld en werken vanuit hier toe naar de Provincie Utrecht. De kinderen leren hierbij de relatieve ligging van plaatsen, daarnaast kunnen we met deze werkwijze makkelijker aansluiten bij de plaatsen die de kinderen tegenkomen bij KOO. Online Topo oefenen: Gymrooster Ook de gymlocatie is veranderd. De gymzaal op het Victor Hugoplantsoen is niet meer in gebruik. Wij zullen voortaan gymmen in de gymzaal in het Cereol gebouw. Wij zullen hier met de gehele groep naartoe lopen. Een nadeel van deze tijdelijke oplossing is het aantal gym uur. Voor de komende periode hebben wij 1 heel uur gym in de week. We begrijpen dat dit niet ideaal is. We zullen na deze periode van 1,5 jaar weer terug gaan naar 2x per week gym. KOO Het thema voor KOO deze periode is de Vikingen. Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 zullen aan deze actie meedoen. Midden september zullen de leerlingen de spullen mee naar huis krijgen. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht van uw kind. Een heel fijn schooljaar en plezierige samenwerking gewenst! Namens alle bovenbouwleerkrachten, Martijn Sprangers. (Bouwcoördinator bovenbouw)

12 Gezond opgroeien Overig nieuws Gezond opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Als ouder kunt u soms best een beetje hulp gebruiken. Heeft u een vraag over de gezondheid van uw kind? Of wilt u graag eens praten met een deskundige? Dan kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht. Wat is de JGZ? De JGZ is er voor ouders en kinderen. Bij de JGZ werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in de gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar. Gezondheid is meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Het is ook: psychische gezondheid, ontwikkeling, veiligheid, gedrag en opvoeding. Wat kan de JGZ voor u doen? De JGZ kan u helpen met informatie en advies. Het kan gaan over alles wat te maken heeft met de gezondheid, de opvoeding en het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld: Waarom is mijn kind zo moe? Hoe kan ik mijn kind helpen met vriendschappen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind beter eet? Hoe komt u in contact met de JGZ? U kunt bellen of mailen naar: Marjo van Dijk, jeugdverpleegkundige. Telefoon: Betrouwbare informatie op internet Betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid vindt u op Op deze website kunt u ook vragen stellen. U krijgt dan antwoord per mail of telefoon. JGZ op school De JGZ nodigt kinderen regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in groep 2 en groep 7. Hierover krijgt u apart informatie.

Week U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave.

Week U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave. over: Week 03-09-2015 Intro Kunstzinnige oriëntatie Buurtteam Deuren dicht Trakteren bij verjaardagen Terugkoppeling ouderavond Zien in de klas Informatie per bouw o Onderbouw o Middenbouw o Bovenbouw

Nadere informatie

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school

September 2014. week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 36 1. 2 3 4 5 Start VS, blok 1. Toneelvoorstelling MB, op school September 2014 36 1 2 3 4 5 Start VS, blok 1 37 8 Kennismakingsgesprekken 11 9 10 Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken Kennismakingsgesprekken 12 OR startvergadering 38 15 16 17 18 Bezoek vogelnest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, De eerste nieuwsbrief van 2015. Het belooft weer een bijzonder jaar voor school te worden. Ik wens u namens het hele team ook een bijzonder 2015. Open Aula. Zoals in de vorige

Nadere informatie

08-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave.

08-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave. 08-10-2015 In deze Intro nieuwsflits Mediatoren van De Vreedzame School Nieuwbouw update Informatie per bouw Inhoudsopgave o Onderbouw o Middenbouw o Bovenbouw Denkt u aan? Agenda komende maand U kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

Agenda. Nieuwsbrief 2, 4 september 2017

Agenda. Nieuwsbrief 2, 4 september 2017 Nieuwsbrief 2, 4 september 2017 Agenda 6 september Verkiezing leerlingenraad 12 september Ouderavond 19.00-20.00 uur 12 september Informatie overgang naar VO leerlingen groep 8, 19.30 uur 20 september

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Nog een week en dan hebben we heerlijk twee weken vakantie. De meivakantie is ieder jaar een moment van rust om ons voor te bereiden op het laatste stuk van het schooljaar. Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september

Nieuwsbrief. Vanuit de directie. Belangrijke data. Schoolse zaken. Week t/m 24 september Nieuwsbrief Week 38 18 t/m 24 september Vanuit de directie Op de Dag van de Democratie een nieuwsbrief van school, met een aantal punten die heel goed passen bij deze dag. Gisteren zaten we met alle kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Een nieuwsbrief tussen de gezellige decembervieringen in...vorige week een geslaagd Sinterklaasfeest en volgende week al weer de kerstviering. Een drukke en heerlijke tijd op

Nadere informatie

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe!

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe! www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-08 Inhoud Algemeen...1 Gelukkig nieuwjaar!... 1 Maandagmiddag 26 januari vrij... 1 Normering Cito aangepast... 1 Agenda... 1 Groep 3...2 Groep 7...2 De complimentenbox...

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 17 november 2014

Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het duurt nog even en dan is het weer kerst. Leerlingen uit hogere groepen namen in het

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Middenbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.monton.nl 1 Wetenswaardigheden voor de middenbouw 2015/2016

Nadere informatie

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig

InfOventje. 12 september 2012. Ouderinformatie. Jaargang 16 nr. 2 IN DEZE INFO. Martien Wijdeven afwezig Jaargang 16 nr. 2 InfOventje 12 september 2012 Ouderinformatie IN DEZE INFO Martien Wijdeven afwezig Ouderpanel Gruitdagen Belangrijke data Estafettelezen Stage Nieuws uit de groepen Formulier estafettelezen

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 BRONNIEUWS 26 september 2014 * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 *zending Elk jaar spaart onze school voor een aantal zendingsprojecten. Daarvan willen we u graag op de hoogte houden. Daarom zullen

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum:

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 2 Datum: 29-08-16 Algemeen Belangrijke data: 29 Augustus Techniekmiddag 05 September Luizencontrole gr. 5 t/m 8 06 September Informatie Avond voor alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders,

NIEUWS. 2 oktober 2015. Beste ouders, 2 oktober 2015 NIEUWS Beste ouders, In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de schoolontwikkeling en een aantal praktische zaken en stellen stagiaires en de nieuwe vakdocent gym zich aan u voor. Schoolontwikkeling

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 7; schooljaar 2012/2013 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Proeftuintjes in de school In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over de proeftuintjes die wij in de school aan het uitvoeren zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

29-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave.

29-10-2015. U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken op de kopjes. Onderaan elk stukje kunt u gemakkelijk terugkeren naar de inhoudsopgave. 29-10-2015 In deze Intro nieuwsflits Sint Maarten Luizen Informatie per bouw Inhoudsopgave o Onderbouw o Middenbouw o Bovenbouw Denkt u aan? Agenda komende maand U kunt gemakkelijk navigeren door te klikken

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. 23/3 Bovenbouw naar Rijksmuseum. 06/4 2e Paasdag. 07/04 studiedag team, leerlingen vrij

NIEUWSBRIEF AGENDA. 23/3 Bovenbouw naar Rijksmuseum. 06/4 2e Paasdag. 07/04 studiedag team, leerlingen vrij NIEUWSBRIEF Verfdag: Zaterdag 11 april van 9:00 tot 14:00 uur gaan we verven! Als u wilt komen helpen deze dag dan ontvang ik hier graag een mail voor op j.bunt@obsooginal.nl Ik hoop dat er veel ouders

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief Activiteitenkalender Di. 23-06: Schoolreisje middenbouw Vr. 26-06: Verslagen mee naar huis Ma. 29-06 t/m 03-07: Week van de oudergesprekken Woe 01-07: Wisselochtend Vr. 03-07: Bouwverlatersactiviteit Di.

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016 Lukasschool Nummer 1 2 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Belangrijke data; Nieuwe collega s stellen zich voor; Snappet in de bovenbouw; Data voor op uw kalender 2016-2017: leg ze vast!!!; Offerfeest;

Nadere informatie

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda

OUDERINFO. Continurooster. Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015. Agenda OUDERINFO Schooljaar 2014/2015 Nummer 8 30 april 2015 Continurooster In het team en de MR vergaderingen praten we al enige tijd over invoering van een continurooster. Om verschillende redenen hebben we

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 De Achterban Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 Laatste schooldag Op deze laatste schooldag kijken wij terug op een geslaagd schooljaar!

Nadere informatie

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven. Huiswerkbeleid Vooraf In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk. Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt

Nadere informatie

nr. 22, schooljaar 2011-2012

nr. 22, schooljaar 2011-2012 nr. 22, schooljaar 2011-2012 Dries Hawinkels in Limbrugs hockey elftal Dries Hawinkels uit groep 8 heeft zich geplaatst in het Limburgs hockey elftal. Na een speciale training in Weert mocht Dries deelnemen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Venmail. Algemeen 30-01-2015. Vanuit de sportcommissie:

Venmail. Algemeen 30-01-2015. Vanuit de sportcommissie: 30-01-2015 Algemeen Vanuit de sportcommissie: Wie doet er mee met het schoolhandbaltoernooi op zaterdag 21 maart 2015? Deze zal gehouden worden in de sporthal De Estafette voor de groepen 3 en 4. Het toernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4

Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 Raadhoven 3-3813 LW Amersfoort - 033 4805426 - obsdeweesboom@deweesboom.nl - www.weesboom.nl Nieuwsbrief 16 maart 2016 NR.4 AGENDA Vrijdag 17 maart Speelgoedochtend groepen 1/2 Zaterdag 18 maart Tuinochtend;

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Nr. 2 schooljaar 2015-2016 Aanpassing Cito-scores op rapporten Schoolfotograaf Hulpouders gezocht voor de creatieve middag Informatieavond groep 1/2 en groep 2/3 Een goed begin is het halve werk De eerste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2015. Algemeen. Algemeen

Nieuwsbrief Januari 2015. Algemeen. Algemeen Obs J.H. Isings Emperweg 70 7399 AG Empe 0575-502078 Nieuwsbrief Januari 2015 Algemeen Algemeen Beste ouders, Deze periode (januari/februari) staat in het teken van Cito-toetsen. Er worden toetsen afgenomen

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Alweer de eerste weekbrief van het schooljaar 2016-2017. Ook dit schooljaar zullen we u middels de weekbrief op de hoogte houden van wat er in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen.

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen. 1 0 5 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. De informatieavond (middag) van vorige week donderdag is met groot enthousiasme ontvangen.

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans. Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen

Nieuwsbrief 17. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans. Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 2-3-2017 Nieuwsbrief 17 Beste ouders/ verzorgers, Thema Landen De deur voor de onderbouw was dicht Of alle kinderen door de hoofdingang naar binnen wilden komen..

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

De Rossenberg Schooljaar Wouter van de Belt is 9 december 4 jaar geworden! Welkom op de Rossenberg Wouter en een fijne tijd gewenst!

De Rossenberg Schooljaar Wouter van de Belt is 9 december 4 jaar geworden! Welkom op de Rossenberg Wouter en een fijne tijd gewenst! 8 JANUARI 2015 De Rossenberg NIEUWSFLITS 06 Schooljaar 2014-2015 Welkom Wouter van de Belt is 9 december 4 jaar geworden! Welkom op de Rossenberg Wouter en een fijne tijd gewenst! Jarigen Alle jarigen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Welkom in groep 3! Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. Door middel van de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de gang van zaken in

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4

INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Godsdienstige Vorming INFORMATIEBOEKJE GROEP 4 Elke dag starten wij in de groep met een Bijbelverhaal of we zingen mooie christelijke liederen. We gebruiken hierbij de methode KIND OP MAANDAG. Op vrijdag

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond.

Binnenkort ontvangt u via uw kind een verslag van deze avond. Weekbrief 18 januari 2016 Algemene mededelingen Ouderavond ouderbetrokkenheid Dinsdag 12 januari is er op onze school een ouderavond gehouden over ouderbetrokkenheid. Het was een geslaagde avond. Bedankt

Nadere informatie

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij

Schooljaar nummer 2 donderdag 22 september Studiedag team, alle leerlingen vrij VLINDERPOST Nieuwsbrief van RKB De Vlinder Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk Tel. : 0251 237766 vlinder@tabijn.nl Schooljaar 2016-2017 nummer 2 donderdag 22 september 2016 Agenda: Woensdag 28 sep. Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015

Nieuwsbrief November 2015 Obs J.H. Isings Emperweg 70 7399 AG Empe 0575-502078 Nieuwsbrief November 2015 Algemeen Op school zijn we natuurlijk druk met het komende Sinterklaasfeest. Op donderdag 3 december komt Sint naar school.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl ***nieuws van de directie*** Nieuwsbrief d.d. 11 september 2014 Activiteiten september/oktober: 11 september:

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Nr. 12 18 februari 2015

Nr. 12 18 februari 2015 Nr. 12 18 februari 2015 De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Voor velen een tijd om even gas terug te nemen en wat rustiger aan te doen, voor anderen misschien een tijd om actief te zijn of met vakantie

Nadere informatie

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen.

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen. Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Groepsnieuwsbrief groep 6-7 nummer 6, 11 april 2014 De zesde nieuwsbrief Taal/spelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017 Nieuwsbrief 19 23 mei 2017 Schoolagenda Ma 22 mei- vrij16 juni Ma 29 mei-do 1 juni Ma 5 vrij 9 juni Vrij 16 juni Projectweken, thema Sprookjes Avondvierdaagse Pinkstervakantie Schoolfeest (later meer info)

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief 20 26 januari 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Vandaag staat juf Alrieke na haar verlof voor het eerst weer voor groep zes. We vinden

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

PROFICIAT!! Informatiebulletin voor ouders Jaargang NR november 2016

PROFICIAT!! Informatiebulletin voor ouders Jaargang NR november 2016 Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2016-2017 www.martinusdommelen.nl NR. 5 17 november 2016 (nr. 6 zal verschijnen op 1 december 2016) 18-11 Anna Verberne (gr. 3) 18-11 Milan Wijnstekers (gr. 1) 19-11

Nadere informatie

Informatiebrief oktober groep 3!

Informatiebrief oktober groep 3! Techniek: Informatiebrief oktober groep 3! De eerste periode zit erop! De kop is eraf: de eerste periode van het schooljaar zit erop. We hebben alle kinderen leren kennen en natuurlijk een start gemaakt

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda

PPEL. SAMENWERKEN met plezier is leerzaam en geeft goede resultaten! Directie aanwezig. Agenda PPEL digitale nieuwsbrief openbare basisschool het ogelijn jaargang 21 nummer 02 week 39 donderdag 24 september 2015 OUDERAVOND GROEP 1-2 In het begin van het nieuwe schooljaar vinden de KLASSIKALE OUDERAVONDEN

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie