NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de huidige gebouwen. In de zomervakantie is er hard gewerkt aan de aanpassingen van beide schoolgebouwen aan het Victor Hugoplantsoen. Iets later dan de bedoeling was zijn de werkzaamheden afgerond. Het resultaat is mooi. We hebben een heel erg ruim schoolplein met prachtige bomen en we hebben in de schoolgebouwen veel ruimte voor de kinderen. Daar zijn we heel erg blij mee. Zoals u heeft kunnen zien staat de gymzaal er nog. Deze zal waarschijnlijk in december worden afgebroken. In de eerste planning moest de gymzaal ook in de zomervakantie worden afgebroken maar dat was iets te veel op de gemeentelijke besluitvorming vooruit lopen.. Andere Tijden. En nu is het dan zo ver. We hebben een continurooster met 5 dagen gelijke schooltijden. Voor iedereen is het even wennen en we merken al veel meer rust in de school gedurende de dag nu alles mooi aaneengesloten is. Wilt u er voor zorgen dat u op tijd op school bent. De voordeur is om 8:15 uur open en om 8:30 uur willen we echt beginnen met de lessen. De verandering van schooltijden betekent ook een verandering van werktijden van de leerkrachten. We hebben met elkaar afgesproken dat we in ieder geval iedere dag van 8:00 tot 16:00 uur aanwezig zijn op school. Eventuele afspraken met ouders kunnen tot 16:30 uur worden gemaakt. Uiteraard is een uitzondering hierop mogelijk maar onze kantoortijden zijn van 8:00 tot 16:30 uur. Dit sluit ook aan bij de nieuwe CAO die onlangs is opgesteld. De werkweek voor personeel in het basisonderwijs wordt in deze CAO 40 uur i.p.v. de huidige 42,5 uur per week. 18/9 Bezoek vogelnest OB 19/9 Bezoek vogelnest OB 22/9 Studiedag team, leerlingen vrij 22/9 19:30 uur Ouderavond 24/9 Toneelvoorstelling MB, op school 24/9 OR vergadering 29/9 Start De Vreedzame School, blok 2 01/10 Start Kinderboekenweek 0/10 t/m 3/10 KAMP BOVENBOUW 3/10 Gezellige ochtend Middenbouwgroepen 06/10 Kamp MBC 07/10 Kamp MBC en MBB 08/10 Kamp MBB en MBE 09/10 Kamp MBE en MBA 10/10 Kamp MBA

2 Ouderavond. Aanstaande maandag 22 september hebben wij op school een studiedag en alle kinderen zijn dan vrij. Dezelfde avond is de algemene ouderavond. De inloop is vanaf 19:30 uur en we beginnen om 19:45 uur samen in de aula van de voormalige Eben Haezerschool. Eerst zal het team aan u worden voorgesteld en vervolgen zal er een korte uitleg zijn van de laatste schoolontwikkelingen. Vervolgens kunt u naar de groep van uw kind voor informatie over het schooljaar. Voor alle onderbouwgroepen is er samen een bijeenkomst in het lokaal van Lotte en Nicole. Dit is het lokaal aan het schoolplein in het voormalig Eben Haezergebouw. Uiterlijk 21:00 uur is de avond afgelopen. verkeer. In de nieuwe schoolgids staan alle adressen van het team.. Dat is handig om kort te communiceren met de leerkracht. Inhoudelijke gesprekken via de mail willen we echter voorkomen. Het is van belang om hiervoor een afspraak te maken met de leerkracht. Uiteraard is het mailverkeer geschikt voor een korte vraag of een oproep van u of de leerkracht. Er is ook een verzoek bij school gekomen om minder berichten via de Digiduif te versturen. We gaan berichten meer combineren per bouw zodat er minder berichten worden verstuurd. De berichten die we wel versturen zullen dan meer informatie bevatten dan voorheen. De nieuwe schoolgids zal overigens volgende week op de website worden geplaatst. OPROEP! OPROEP! OPROEP! De kluscommisie is op zoek naar nieuwe leden. Handig met een boor? Handig met een hamer? Ruimtelijk inzicht? Creatieve oplossingen? Allemaal handige vaardigheden om onze kluscommissie te versterken. Een paar keer per jaar gaat de kluscommisie de school door om (kleine) onderhoudsklussen te verrichten. Aanmelden kan bij Johan van der Pol,

3 Citotoetsen Er is altijd wel wat te lezen in de pers over de Cito toetsen. Er zijn veel voordelen en veel nadelen te benoemen over de Cito. Bij ons op school gebruiken we de Cito toetsen ook als cognitief leerlingvolgsysteem. Wij vinden de Cito een prima instrument om de ontwikkeling van onze kinderen te volgen. Gedurende de schoolloopbaan geeft het een beeld over de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Het is wel heel erg belangrijk om naar meer dan Cito alleen te kijken. Niet elke toets is noodzakelijk en informatie kunnen we ook op een andere manier krijgen. Bovendien is er veel meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. Er zijn vele talenten bij kinderen waar we aandacht aan moeten besteden. Tijdens de ouderavond van 3 juni 2014 heb ik ook al gesproken over de rol van Cito bij ons op school. Vanaf dit schooljaar nemen we de toetsen in groep ½ niet meer af. Het ontwikkelingsverloop van de kleuters is nog zo grillig dat wij vinden dat deze toetsen niet passen bij ons Montessori onderwijs. Ook de Cito entreetoets in groep 7 nemen we niet meer af. De informatie uit deze toets is geen nieuwe informatie. Het leerlingvolgsysteem in de jaren ervoor geeft al goed inzicht. Bovendien is deze toets niet van belang voor de plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. Hernormering CITO en (pre-)advies VO. Vorig schooljaar is het al uitgebreid in de pers geweest, de doorgevoerde hernormering van CITO. Vanaf 1 augustus 2014 heeft CITO met TERUGWERKENDE kracht de normen van Begrijpend Lezen, Spelling en Wiskunde bijgesteld en voeren alle Utrechtse basisscholen deze hernormering door. Dit betekent dat hetzelfde aantal goede antwoorden bij een leerling leidt tot dezelfde vaardigheidsscore, maar dat een leerling een hogere vaardigheidsscore nodig zou kunnen hebben om tot bijvoorbeeld de gemiddelde scorende groep te behoren. Genoemde wijziging kan consequenties hebben voor het gegeven pre-advies. Wij hebben hier op school al rekening mee gehouden bij het geven van het pre-advies De nieuwe normen zijn echter vanaf 1 augustus pas automatisch doorgevoerd in het leerlingvolgsysteem. Op de volgende website legt CITO uit hoe dit verschil naar ouders toe uitgelegd kan worden: en staat eveneens genoemd dat je vanzelfsprekend de 'oude' normering er nog bij kunt pakken ter vergelijking. De hernormering hoeft niet automatisch te betekenen dat het gegeven advies van de leerling bijgesteld moet worden. Een advies wordt namelijk niet gegeven op basis van alleen de scores, maar ook op basis van de kindkenmerken en overige relevante gegevens. Daarnaast gaat de herziene POVO-procedure ook uit van de vaardigheidsscores van een leerling, en niet meer van de I t/m V scores, waardoor het risico op de consequenties van hernormeren in de toekomst wordt teruggedrongen. Eveneens krijgen de kindkenmerken hierbinnen ook een belangrijke positie.

4 Innovatie gelden. De week voor de zomervakantie en in de zomervakantie zelf zijn er een paar extra financiële middelen aan school toegekend. We hebben een subsidie aangevraagd voor verdere professionalisering van leerkrachten en voor cultuureducatie. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. Dit betekent dat we meer culturele activiteiten kunnen ondernemen voor in ieder geval dit schooljaar. In het jaarplan dat op de website zal komen te staan is hier meer over te lezen. Junior Songfestival. Wellicht heeft u het voor de zomervakantie al meegekregen. Sem Blom een leerling van toen groep 8 mocht deelnemen aan het Junior Songfestival. Sem is na de zomervakantie op school geweest om in alle groepen zijn lied te zingen. Dat was heel erg leuk. Afgelopen zaterdag heeft Sem een super optreden neergezet in de liveshow van het Junior Songfestival: Heel erg bedankt als je op Sem gestemd hebt! Jammer genoeg was hij niet direct door naar de finale, ondanks hoge punten van de vakjury. Maar, Sem heeft nog een kans op een finaleplek via de wild card! Vanaf aankomende zaterdag uur tot zondagochtend uur kan je via internet stemmen op de wildcard voor Sem! Ga naar daar lees je precies hoe je kunt stemmen. Je kunt 1x stemmen, dus, kleine moeite om Sem nog een keer voor ons te laten zingen!

5 Onderbouw nieuws Nieuws uit de onderbouw. Het schooljaar is weer begonnen! Nieuwe 4- jarigen komen onze klassen binnen, de één vol bravoure en de ander nog heel afwachtend Gelukkig zijn er nog genoeg kinderen die al gewend zijn en de nieuwelingen kunnen helpen. Deze eerste weken zijn we druk bezig geweest om elkaar te leren kennen. Het eerste thema van de Vreedzame School gaat daar ook over: Wij horen bij elkaar. We leren elkaars namen, we hebben afspraken gemaakt over hoe we het in de klas willen en over hoe we met elkaar willen omgaan. Ons eerste kosmische thema is land en water. We hebben eilanden en meren gemaakt met klei en water. Op de wereldbol hebben we eilanden en meren gezocht. Het eerste uitje van dit jaar komt er ook al weer aan, want op donderdag 18 en vrijdag 19 september gaan we naar het Vogelnest! Een gebied bij Rhijnauwen voor alle kleuters van openbare scholen uit de gemeente Utrecht. We worden met een bus gehaald en gebracht als een echt schoolreisje. Op maandag 22 september zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag, onder andere over de nieuwbouw en de Vreedzame School. Die avond is de eerste ouderavond van dit jaar. U bent van harte welkom! Na een kort algemeen deel zullen we in de klassen het één en ander vertellen over de gang van zaken in de onderbouw. Bovendien krijgt U de gelegenheid om eens rustig in de klas rond te kijken, want wat staat er nou precies in al die kasten? We gaan er een mooi jaar van maken! Namens de onderbouw, Heleen van der Spek

6 Middenbouw nieuws Start Middenbouw. Het schooljaar zijn we vol enthousiasme gestart. Maar u als ouder vraagt zich wellicht af, waarmee dan? Dit is een zeer terechte vraag. Daarom zal ik in iedere nieuwsbrief informatie geven over de leerstof waar de kinderen in de middenbouw mee aan het werken zijn. Wel zijn dit echter de richtlijnen, uw kind kan al net iets verder zijn, of er nog niet aan toe zijn. We volgen de kinderen zeer nauwkeurig en met de leerlijnen in ons hoofd, bieden we de kinderen passende lesstof aan. Omdat dit de eerste nieuwsbrief is, en het voor u nieuwe informatie is, zal het deze keer wat uitgebreider zijn dan de andere nieuwsbrieven. U kunt verwachten dat er in korte punten aangegeven wordt wat de lesstof is en waar de komende tijd aan gewerkt wordt. Groep 3 De eerste weken in de groep 3 leren de kinderen de letters volgens de schrijfmethode novoscript. De leerkracht schrijft de letter voor en de kinderen doen hem na, met de hand op de kaart en met potlood op papier. Vaak weten de kinderen al een aantal letters. Het gaat er nu ook om dat het methodisch goed geschreven wordt en uiteindelijk ook op en tussen de lijnen. Naast het schrijven van de letter is een grote dagbesteding het lezen van de letters. In de instructiegroep of via de eigen individuele leerlijn. De methode heet leeslijn en heeft een a- serie en een b- serie waar de kinderen al echte verhaaltjes lezen. Het hakken en plakken van woorden wordt hier ook veelvuldig mee geoefend. De kinderen werken met montessorimateriaal aan de rekensommen. Ze leren de vriendjessommen ( 1+9=10, 6+4=10 etc), maken grote getallen met het gouden materiaal, en tellen al op, maken buisjessommen, dobbelsteen sommen en werken met de werkbladen en de getal rekjes. Kom gerust even in de klas kijken naar het materiaal. Even op een rij: Novoscript voor de schrijfletters Leeslijn met de ilo boekjes Montessorimateriaal rekenen Groep 4 De kinderen van groep 4 borduren voort op vorig jaar. Er zijn kinderen die nog een restje van de 3 leerstof afmaken en daarna verder gaan met de leerstof van groep 4. Deze periode is het belangrijk voor de kinderen dat ze het ilo 3 niveau halen. Ze lezen niet meer in een instructiegroep, maar krijgen de instructie via de wegboeken. Veel lezen thuis zorgt ervoor dat het lezen op school ook volt gaat. Stripboeken, informatieboeken of de voorlezen uit het prentenboek voor de kleine broertjes en zusjes. Gewoon doen. Met schrijven gaan de kinderen verder met het oefenen van moeilijke verbindingen, de st, br, vi, bijvoorbeeld.

7 Naast lezen en schrijven zijn de kinderen ook al weer bezig met spelling PP. De luisterwoorden hebben de kinderen afgerond en ze zijn nu gestart met de weetwoorden. Weetwoorden zijn woorden met een moeilijkheid waar niet een regel aan verbonden zit, maar na het lesje moet je zien dat de woorden zo worden geschreven, je moet ze weten. Voorbeelden waar uw kind mee thuis kan komen is, v-woorden. Wanneer schrijf je nou een v en wanneer een f, welke s/z schrijf je en welke ei/ij? Weetwoorden zijn woorden met een moeilijkheid waar niet een regel aan verbonden zit, maar na het lesje moet je zien dat de woorden zo worden geschreven, je moet ze weten. Voorbeelden waar uw kind mee thuis kan komen is, v-woorden. Wanneer schrijf je nou een v en wanneer een f, welke s/z schrijf je en welke ei/ij? Met rekenen beginnen de kinderen, naast met montessorimateriaal aan de methode WIG, wereld in getallen. De kinderen werken zelfstandig aan bepaalde taken volgens een aftekensysteem. De kinderen krijgen 2 keer per week een groepsinstructie over het blok waar ze mee bezig zijn en per onderdeel een aantal toetsen. Deze worden door de leerkracht nagekeken. Naast deze instructie hebben de kinderen ook instructie projecttaken. Dit zijnde taken realistisch rekenen. Meten, gewichten, klokkijken. Dat zijn de onderwerpen die komende weken op het programma staan. De keersommen blijven we oefenen tot 10. Groep 4 begint ook met de methode tekstverwerken en het vak begrijpend lezen. Het eerste blok bestaat uit luisterverhalen waar de kinderen met behulp van gerichte vragen antwoorden op moeten. Ze krijgen steeds een stukje herhaling van de vorige les en bouwen zo leer en lees strategieën op. Dit is een leerkracht gebonden les. Even op een rij: Novoscript met moeilijke verbindingen Spelling PP weetwoorden Wig rekenen, projecttaken Montessorimateriaal Tekstverwerken blok 1, luisterverhalen Leeslijn, ILo 3 behalen Groep 5 De kinderen in groep 5 hebben een andere rol, ze zijn nu de oudste. Een extra leuke taak om de kinderen onder zich te kunnen laten zien hoe het moet. Een grote verantwoordelijkheid naast de leerstof. De leerstof van groep 5 gaat verder met leeslijn, ilo 7. De komende weken werken de kinderen naar ilo 9 toe om daarna het ilo 9+ en ilo 10 te mogen doen. Onderhouden is een kunst. Hier moet ook flink op geoefend worden. Anders zakt de snelheid van het lezen snel weer terug. Met novoscript komen de hoofdletters aan bod.

8 Niet alleen gaan we letten op de schrijfwijze, het toepassen van de hoofdletters bij al het schrijf en spellingwerk wordt hierin meegenomen. Met spelling PP zijn de kinderen toe aan de regelwoorden en netzoals woorden. Regelwoorden zijn woorden met een bepaalde regel en net zoals woorden schrijf je net zoals het voorbeeld wat je geleerd hebt, deze periode zijn het de hoed-regel en de aaien-ooien oeien. Met rekenen is het wig groep 5. Ook hier is 2keer per weekinstructie ne 1 keer voor de projecttaken. De kinderen werken met de keersommen, het grote vermenigvuldigbord en de breukenlesjes. In groep 5 gaat tekstverwerken door. De lessen zijn weer leerkracht gebonden en er wordt ene beroep gedaan op de leer en lees strategieën die in groep 4 al geleerd zijn. Kunnen ze deze toepassen? Er komt nog dit schooljaar verder aan bod : werkwoord spelling en ontleden, maar daar hoort u meer over in een latere nieuwsbrief. Even op een rij: Novoscript met de hoofdletters Spelling PP : regelwoorden hoed-regel en netzoals v/f, s/z, ij/ei Wig rekenen, projecttaken Montessorimateriaal leeslijn, ilo 7 tekstverwerken, blok 1 Naast deze vakken staat de Vreedzame School hoog aan ons prioriteitenlijstje. De kinderen werken hard met elkaar om de klas voor dit jaar zo goed mogelijk te vormen. Wat willen zij met de groep. Welke regels en afspraken maken ze, naast de regels van school. Hoe verdelen ze de taken in de klas, wie is waar verantwoordelijk voor. n de klassen ziet u al vaak het resultaat van deze lessen hangen. Elke 2 maanden veranderd het bord, dus houd het goed in de gaten. Muziek, drama, tekenen en handvaardigheid zijn vakken waar u vaak al iets van in gang, klas of thuis heeft mogen bewonderen. Elke weer staat er wel een onderdeel in het rooster. Wel kan de frequentie verschillen per periode. De kinderen hebben dit jaar, niet zoals u gewend was, 1 keer gym. Dit wordt door Murat, onze vakdocent gym gegeven. Deze lessen hebben een opbouw en zijn in spel en toestelvariant. Mocht u vragen hebben over de lesstof kunt u ten alle tijden een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Deze kan uiteraard ngo meer vertellen. Anders vertel ik u graag meer in nieuwsbrief 2. Nadine van den Hout, middenbouw coördinator

9 Nieuws uit MBB We zijn inmiddels alweer ruim twee weken op school Wat hebben we al veel nieuwe dingen geleerd. Vooral voor de derde jaars kinderen is het erg wennen. We moeten veel aan tafel zitten, om te werken en om te lezen. Ook moeten we ons eigen werk plannen. Gelukkig helpen we elkaar hiermee. Ook hebben we voor het eerst een continue rooster. We hebben geen TSO meer. Hier moeten de kinderen, maar ook de juffen aan wennen. Het is wel fijn dat we dan na de pauze rustig aan het werk kunnen. Op woensdag moeten we een heel stuk lopen naar de nieuwe gymzaal. Deze gymzaal is wel erg mooi. Ook is er een sluiproute door het park, dat is wel even spannend.. Het schooljaar is begonnen Groetjes van alle kinderen uit MBB, juf Heleen en juf Joanne.

10 Bovenbouw nieuws Heeft u een fijne vakantie gehad? Bent u er al aan gewend dat uw kind om uur uit is? Er is een hoop veranderd in de bovenbouw; het schoolgebouw, continurooster en topografie. De bovenbouw is er helemaal klaar voor. We hebben hard gewerkt om het weekritme voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. Hieronder volgt wat informatie over onderwerpen die vroeg op de kalender staan. Bouwcoördinator Elke bouwlaag bij OBS Oog in Al heeft een bouwcoördinator. Voor de bovenbouw is dit Martijn. Voor de middenbouw is dit Nadine voor de onderbouw is dit Elselinde. Zij zijn elke woensdagmiddag vrij geroosterd taken buiten de klas, zoals het maken van een schoolbeleid, het regelen van uitjes en ervoor zorgen dat er in elke klas hetzelfde goede onderwijs wordt gegeven. Mocht u moeilijkheden in gesprekken met de eigen leerkracht ervaren, dan is de bouwcoördinator bereid met u hierover in gesprek te gaan. De Vreedzame school Dit jaar gaan wij als bouw extra aandacht besteden aan groepsvergaderingen. De module Groepsvergadering is gericht op het creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin leerlingen daadwerkelijk mogen meebeslissen over zaken die hen aangaan. Met deze module wordt in alle groepen een tweewekelijkse groepsvergadering ingevoerd, van, voor en door de leerlingen. Aan het einde van het jaar hebben wij een start gemaakt met deze module. Rekenen In onze bouw is naast de werkgroep rekenen, die de huidige methode onderzoekt of deze nog voldoet aan de huidige eisen, extra aandacht voor rekenen. Zo is er in de bouw extra aandacht voor het huidige montessori materiaal en de daarbij behorende lessen. Ook hebben wij op vrijdagmiddag van een extra begeleidingsuur gecreëerd voor de middengroep, leerlingen die C IV /CIII op LOVS rekenen scoort. De leerkracht bepaald welke 2 leerlingen uit elk leerjaar hiervoor in aanmerkingen komen. Dit begeleidingsuur staat onder leiding van Brechje en zal na de herfstvakantie starten. CITO trend analyse Op de verschillende bouw vergaderingen gaan wij leerkrachten met elkaar in gesprek om de LOVS gegevens klassikaal te vergelijken. Wij wisselen dan tips en trucs uit om ons onderwijs zo optimaal mogelijk te maken. Zo leren we van elkaar en gebruiken we elkaars tips om alle onderwijsgebieden op een goed niveau te krijgen. Continurooster Natuurlijk zullen wij elke vergadering dit evalueren. Wij zoeken naar het meest ideale rooster voor leerling en leerkracht. Wij zullen alles nauwkeurig volgen en bijsturen waar nodig. Afstemming Ook zullen wij tijd besteden aan afstemming tussen de verschillende bovenbouwgroepen. Natuurlijk is iedere leerkracht uniek, maar wij willen dat er in alle groepen een goede afstemming is. We stemmen planningen, observaties, lessen met elkaar af.

11 Overige Verder zijn wij druk met Kinderpostzegels, Mediamasters, Lentekriebels, Cultuur uitjes (Rijksmuseum - Amsterdam), Tour de France Utrecht, gezellige ochtenden, Verkeer, Musical en overgang groep 8 naar middelbaar onderwijs Kamp 2014: De bovenbouw gaat van woensdag 1 oktober tot en met vrijdag 3 oktober op kamp. De kinderen zijn vrijdag rond uur terug op school. Wij zoeken per bovenbouwklas ongeveer 2 ouders die deze periode mee willen. U kunt zich aanmelden bij uw leerkracht. Overige informatie over kamp volgt zo snel mogelijk. Topo 2014: Dit jaar werken we met nieuwe kaarten van een andere uitgever. Deze methode past beter bij de principes van Maria Montessori; beginnend bij het grote geheel werken wij naar de details toe. Alle groepen beginnen daarom met de wereld en werken vanuit hier toe naar de Provincie Utrecht. De kinderen leren hierbij de relatieve ligging van plaatsen, daarnaast kunnen we met deze werkwijze makkelijker aansluiten bij de plaatsen die de kinderen tegenkomen bij KOO. Online Topo oefenen: Gymrooster Ook de gymlocatie is veranderd. De gymzaal op het Victor Hugoplantsoen is niet meer in gebruik. Wij zullen voortaan gymmen in de gymzaal in het Cereol gebouw. Wij zullen hier met de gehele groep naartoe lopen. Een nadeel van deze tijdelijke oplossing is het aantal gym uur. Voor de komende periode hebben wij 1 heel uur gym in de week. We begrijpen dat dit niet ideaal is. We zullen na deze periode van 1,5 jaar weer terug gaan naar 2x per week gym. KOO Het thema voor KOO deze periode is de Vikingen. Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 zullen aan deze actie meedoen. Midden september zullen de leerlingen de spullen mee naar huis krijgen. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich altijd wenden tot de leerkracht van uw kind. Een heel fijn schooljaar en plezierige samenwerking gewenst! Namens alle bovenbouwleerkrachten, Martijn Sprangers. (Bouwcoördinator bovenbouw)

12 Gezond opgroeien Overig nieuws Gezond opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Als ouder kunt u soms best een beetje hulp gebruiken. Heeft u een vraag over de gezondheid van uw kind? Of wilt u graag eens praten met een deskundige? Dan kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht. Wat is de JGZ? De JGZ is er voor ouders en kinderen. Bij de JGZ werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Zij zijn gespecialiseerd in de gezondheid van kinderen van 0 tot 19 jaar. Gezondheid is meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Het is ook: psychische gezondheid, ontwikkeling, veiligheid, gedrag en opvoeding. Wat kan de JGZ voor u doen? De JGZ kan u helpen met informatie en advies. Het kan gaan over alles wat te maken heeft met de gezondheid, de opvoeding en het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld: Waarom is mijn kind zo moe? Hoe kan ik mijn kind helpen met vriendschappen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind beter eet? Hoe komt u in contact met de JGZ? U kunt bellen of mailen naar: Marjo van Dijk, jeugdverpleegkundige. Telefoon: Betrouwbare informatie op internet Betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid vindt u op Op deze website kunt u ook vragen stellen. U krijgt dan antwoord per mail of telefoon. JGZ op school De JGZ nodigt kinderen regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in groep 2 en groep 7. Hierover krijgt u apart informatie.

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Een nieuwsbrief tussen de gezellige decembervieringen in...vorige week een geslaagd Sinterklaasfeest en volgende week al weer de kerstviering. Een drukke en heerlijke tijd op

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2

februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Nieuwsbrief februari 2015 Jaargang 20, nummer 2 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Wij leren met plezier! Waarom een schoolgids? In de schoolgids schrijven we over de sfeer op school, over wat wij uw kind leren en waarom we dat doen en op welke manier.

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie