Afdeling Oper Atiek Amers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Oper Atiek Amers"

Transcriptie

1 Afdeling Operatiekamers jaarverslag

2 COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: Samenstelling: Mark van den Brink DigiDaan Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Christi van der Kwaak 2 3

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Operatiekamercomplex van VU medisch centrum over De OK is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie en Operatieve Zorg (AOZ). Een productief jaar Sinds enkele jaren brengen wij kwartaalrapportages en jaarlijkse verslagen uit, waarin we de inhoud van onze activiteiten presenteren. Met dit jaarverslag willen we graag uitgebreider stilstaan bij een jaar waarin veel is gebeurd en ook veel is bereikt. We hebben hard gewerkt aan de cultuur en sfeer op de OK en op constructieve wijze knelpunten aangepakt die al langer speelden. We realiseren ons overigens dat dit jaarverslag niet alleen een weergave is van de professionele prestaties van alle medewerkers van het Operatiekamercomplex, maar ook van alle ons omringende afdelingen in VUmc. Nieuwe fase We kijken ook vooruit. Onze afdeling is aanbeland in een nieuwe fase. In de periode na de brand van 2008, met alle interne verhuizingen en talloze verschillende locaties, is enorm veel gevraagd van de medewerkers. Nu de teamsamenstelling meer gestabiliseerd is kunnen we verder kijken dan crisismanagement en productie draaien en structureel aandacht besteden aan kwaliteit en veiligheid. Het aardige is, dat onze inspanningen op het gebied van kwaliteit- en procesverbeteringen ook een positief effect hebben op het werkplezier, veiligheid en kostenbeheersing. We halen meer uit de productie, puur op basis van de efficiencyslagen die we maken. Richten we dit proces goed in, dan wordt het werk uiteindelijk ook makkelijker, eenvoudiger en leuker. Kjeld H. Aij MBA, hoofd OK Dr. Peter Veerman, medisch hoofd OK Unitleider Recovery - Leerlingen - Recovery - Verpleegkundigen Secretaresses Unitleiders Chirurgie - Leerlingen - MMA s - Operatieassistenten - Logistiekmedewerkers Medewerkerstevredenheid Waardering door de medewerkers van het werken op de OK (VUmc) in het algemeen: Managementteam AOZ WerkplekManagement Hoofd OK / Medisch Hoofd OK Unitleiders Anesthesie - Leerlingen - MMA s - Anesthesiemedewerkers - Logistiekmedewerkers Staf: - Praktijkopleiders - Kwaliteitsmedewerkers - Functioneel beheerders OK-Top - Stafmedewerker Goederenlogistiek Unitleider Dag Chirurgisch Centrum - Verpleegkundigen - MMA s Unitleider CSA - Leerlingen - MMA s - CSA Medewerkers Begin 2011 heeft de OK een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We vroegen naar de ervaringen over de afgelopen jaren. Het merendeel van onze medewerkers is positief tot zeer positief over het werken op de OK. De medewerkers brachten ook een aantal verbeterpunten onder de aandacht. Hier wordt de komende maanden extra aandacht aan besteed. De gebieden die als eerste verbeterd moeten worden volgens het personeel op de OK: Missie en visie 80% 18,8% 17,6% Missie OK: Waar staan we voor? Het operatiekamercomplex speelt een cruciale rol in de zorgketen. We willen een vertrouwde en veilige omgeving bieden voor patiënten en professionals. We willen dat onze medewerkers met plezier werken en trots kunnen zijn op het werk en de werkomgeving. We willen leren en excelleren en nemen de vrijheid om ons continu te ontwikkelen en te verbeteren. Visie OK: Waar gaan we voor? De patiënt staat centraal en ontvangt servicegerichte zorg op maat. We voeren een eenduidig beleid en waarborgen topkwaliteit van zorg. We hechten aan intra- en interdisciplinaire samenwerking op basis van nauw contact met medisch specialisten, wederzijds respect, openheid en transparantie. 60% 40% 20% 0% 64,7% 22,4% 10,6% 2,4% Waardering Zeer ontevreden Ontevreden Niet ontevreden/ niet tevreden Tevreden Zeer tevreden 20,0% 20,0% 22,4% 23,5% 25,9% 27,1% 14,1% 38,8% 5,0% communicatie op de werkvloer communicatie door leiding/staf faciliteiten voor medewerkers kwaliteit van zorgverlening arbeidsomstandigheden collegialiteit/ samenwerking respectvol omgaan met elkaar waardering door leiding/staf onderling klantgerichtheid waardering onderling All Other Responses 4 5

4 OK levert topprestatie De medewerkers van de OK hebben in 2010 een topprestatie neergezet. In totaal zijn ruim OK-uren gehaald, meer dan in Omslagpunt De topprestatie van 2010 overtrof alle verwachtingen. Binnen VUmc wordt de jaarplanning vastgelegd in de zogenaamde blauwdruk. Door voortdurende verbouwingen van het OK-complex en een chronisch personeelstekort konden de gemaakte afspraken de laatste jaren niet worden waargemaakt en moest de OK reeds toegekende sessies gedeeltelijk intrekken. Per maand werd de planning bijgesteld. Sinds de zomer van 2010 loopt de organisatie weer in de pas met en zelfs voor op de planning. Alle toegewezen sessies zijn verzilverd en er zijn tachtig extra sessies aan de planning toegevoegd. Daarmee is de OK een betrouwbare partner geworden voor alle specialismen. Combinatie van succesfactoren Een aantal zaken hebben meegewerkt aan de resultaten over Ten eerste kwam een einde aan een hele reeks verbouwingen en interne verhuizingen. Ten tweede zijn een aantal procedures beter op orde. Een derde positieve ontwikkeling is het terug dringen van het nijpende personeelstekort. Dat bracht rust in de organisatie en biedt ons de ruimte om meer structurele aandacht te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit op de OK. Kjeld Aij, hoofd OK: Het motiveert om zo n prestatie gezamenlijk neer te zetten We hebben veel te danken aan de inzet van de Indiase OK-assistenten. Hun komst is uitstekend voorbereid en het team heeft zich van meet af aan ingezet voor een goede opvang en begeleiding van de nieuwe collega s. Dat waarderen we enorm. Je merkt dat de cultuur en de sfeer op de OK verandert. Een aantal detacheerders heeft zelfs gekozen voor een vast dienstverband bij het VUmc. Dat zijn allemaal heel positieve ontwikkelingen. Het neerzetten van een topprestatie is overigens niet alleen de verdienste van de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers, daaraan hebben ook onze schoonmakers, de logistiek medewerkers, CSA medewerkers, Recoveryverpleegkundigen, secretariaatsmedewerkers en anesthesiologen een belangrijk aandeel in. En onze klanten, de medisch specialisten. Ze vragen al jaren om meer tijd, die we eindelijk kunnen geven. Maar zij maken het waar en vullen het in. Het is echt een gezamenlijke prestatie. En dat motiveert enorm. 6 7

5 OK-assistenten uit India Om de schaarste aan ervaren operatieassistenten op te heffen zijn in 2010 tien Indiase collega s aangenomen. Dankzij hun komst konden in 2010 meer operaties worden uitgevoerd en kon het aantal detacheerders worden afgebouwd. Gedegen voorbereiding met positief resultaat Tijdens de werving en selectie in India zijn gesprekken gevoerd met dertig kandidaten, waarvan uiteindelijk twee groepjes van vijf medewerkers werden gecontracteerd, voor een periode van drie jaar. De eerste groep arriveerde in februari, de tweede in mei. Een aantal vaste medewerkers had zich aangeboden om als buddy de nieuwelingen wegwijs te maken, in te werken, te begeleiden en te helpen met de Nederlandse taal. Er is bovendien dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van UMC Groningen, dat in oktober 2009 OK-assistenten uit India aannam. Inwerkprogramma op maat Eenmaal in Nederland kregen de nieuwe medewerkers een op maat gemaakt inwerk- en introductieprogramma. Naast een kennismaking met hun woonplaats Amstelveen en Amsterdam en een cursus Nederlands bij het talencentrum van de VU, was een inwerkprogramma van een maand samengesteld. Dat bleek in de praktijk niet reëel. Het enthousiasme van de Indiase collega s is groot, maar met name de taal bleek een groot struikelblok. De taalcursus is voortgezet en wordt uitgebreid met een extra telefoontraining en de inwerkperiode is verlengd. Extra aandacht voor samenwerking Eind 2010 zijn tien van onze tachtig gediplomeerden afkomstig uit India. Een aantal medewerkers werkt parttime. Daarnaast hebben we een twintigtal studenten die ook begeleiding nodig hebben. Dat vraagt veel van individuele medewerkers en trekt een wissel op de balans in het team. Met het oog op een prettig werkklimaat is de samenwerking het afgelopen jaar voortdurend geëvalueerd. Door middel van cultuurbijeenkomsten is bovendien extra aandacht besteed aan een goede verstandhouding binnen het team. Inmiddels werken onze Indiase collega s behalve overdag ook boventallig in de avond- en nachtdienst. Naar verwachting kunnen ze in 2011 in het complete rooster worden ingezet. Snehamol Skumaran, operatieassistente: Ik wist niets van robotchirurgie. Dat heb ik hier geleerd. In India heb ik drie jaar de opleiding tot verpleegkundige gedaan. Vervolgens heb ik vier jaar gewerkt in particuliere ziekenhuizen in Delhi en Mumbai. Ik wilde graag meer technische kennis opdoen. Ik wist bijvoorbeeld niets van robotchirurgie. Dat heb ik hier geleerd. Ik moest wel wennen aan de directe omgangsvormen hier in Nederland. Dat zijn we thuis anders gewend. In India is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om oudere mensen en artsen bij hun voornaam te noemen. 8 9

6 Dagchirurgisch Centrum In 2009 werd het Dagchirurgisch Centrum op de eerste verdieping in gebruik genomen. Het prachtige, state of the art complex telt 24 bedden en zes OK s voor alle dagchirurgische disciplines. De overgang van klinische - naar dagchirurgie vergt een zorgvuldige voorbereiding en afstemming op het gebied van voorlichting, opleiding en planning. Vooralsnog wordt het complex voor een groot deel voor klinische ingrepen gebruikt omdat er anders op dit moment, met zestien OK s, overdag onvoldoende klinische capaciteit beschikbaar is. Dagchirurgisch project heelkunde In 2010 startte de afdeling Heelkunde met een project voor dagchirurgie, waarbij wordt gekeken welke klinische operaties dagchirurgisch kunnen worden uitgevoerd. De klinische capaciteit is inmiddels gedeeltelijk verschoven en geclusterd en een deel van de operaties wordt dagchirurgisch uitgevoerd. Daarnaast is kritisch gekeken welke ingrepen al in de rest van het land dagchirurgisch werden uitgevoerd maar in VUmc nog niet. Het project wordt in 2011 gecontinueerd. Kinderchirurgie en kinderurologie Behalve de afdeling Heelkunde maken inmiddels ook de afdelingen Kinderchirurgie en Kinderurologie meer gebruik van het Dagchirurgisch Centrum. Deze kunnen daardoor kortere wachtlijsten realiseren. Betere afstemming, ruimere openingstijden Om alles in goede banen te leiden is de afstemming van het OK-programma in 2010 meer gestructureerd. Per 2011 neemt de unit deel aan het schema voor werkoverleg en scholing voor de klinische OK s en zijn de openingstijden verlengd van tot uur. Dat betekent minder doorstroom van patiënten naar de afdeling Kort Verblijf en minder ziekenhuisopnames. Viola Brouwer, unitleider Chirurgie OK: We proberen de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten Ik werk deels als unitleider voor de afdeling OK en deels als projectmanager voor de afdeling Heelkunde en dat is een hele leuke combinatie. Voor heelkundepatiënten begint de zorgketen in de polikliniek, terwijl we op de OK maar een stukje van de keten verzorgen. Het is leuk om het hele proces te volgen en alle informatie die de patiënt al in een vroeg stadium krijgt te laten aansluiten op het aandeel van de OK. Het Dagchirurgisch Centrum zit echt in een overgangsfase. In 2012 vertrekt de IC van 6C om plaats te maken voor de nieuwe Recovery en drie nieuwe OK s. Zijn deze gerealiseerd, dan verhuist de klinisch capaciteit naar boven en wordt het Dagchirurgisch Centrum voor dagchirurgie gebruikt. Binnen de mogelijkheden die er zijn proberen we de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten

7 Logistiek In 2009 startte de OK met het stroomlijnen van de logistiek en verbetering van het voorraadbeheer. Dit beleid is in 2010 voortgezet en verder uitgebouwd. Met het oog op efficiency hebben de logistiek medewerkers OK bijvoorbeeld het voorraadbeheer van de specialisme gebonden disposables overgenomen van de medewerkers met aandachtsgebied (mma s). De specialistische materialen blijven de verantwoordelijkheid van de mma s. Inmiddels beheert Logistiek OK de voorraad van ongeveer 1500 artikelen, inclusief Centraal Magazijn-/CSA-materiaal. Project Logistiek in en om de OK Van januari tot en met november werd in samenwerking met de afdeling Inkoop het project Logistiek in en om de OK uitgevoerd. Doel van het project was een betere beheersing van de voorraden en het maken van afspraken met leveranciers over de lever kwaliteit en korte, gegarandeerde levertijden. Daarnaast is het aantal opslaglocaties gereduceerd en de artikelinformatie in het bestelsysteem LIFT en de communicatie over artikelwijzigingen verbeterd. Sanering assortiment In het kader van de voorraadbeheersing hanteert Logistiek OK minimum en maximum peilen. Aanvankelijk gebeurde dit op basis van geschat verbruik. Inmiddels wordt de voorraad maandelijks geïnventariseerd en zijn de peilen bijgesteld op basis van reëel verbruik. Artikelen die gedurende een langere periode niet of nauwelijks zijn gebruikt worden opgemaakt en gesaneerd. Door het aanhouden van reële maximum peilen, opmaken van overtollige voorraad en sanering is de waarde van de voorraad en de hoeveelheid bestellingen van een aantal artikelgroepen inmiddels fors omlaag gebracht. In 2010 verminderde de waarde van de voorraad hechtdraden bijvoorbeeld met euro, voor disposables heelkunde was dat zelfs euro. Naar verwachting leidt de uitbreiding van het aantal OK-sessies in 2011 overigens tot meer materiaalverbruik. Procedure trays Na een testfase met vier procedure trays is in oktober 2010 het assortiment uitgebreid naar twaalf sets. Procedure trays zijn kant en klare steriele pakketten met disposable producten die worden gebruikt tijdens ingrepen op de OK. Tijdwinst en gemak Het grote voordeel van de procedure trays is gemak en tijdswinst. In plaats van twintig tot dertig individueel verpakte onderdelen die allemaal apart moeten worden uitgepakt en op volgorde klaargelegd, pakken de medewerkers nu een totaalpakket dat in een keer op de OK wordt uitgerold. Na gebruik wordt de tray weggegooid. Op maat gemaakt De trays zijn door de leverancier op maat samengesteld. De medewerkers met aandachtsgebied (mma s) hebben per specialisme gekeken naar het palet aan ingrepen en het aantal en de inhoud van de trays daarop afgestemd. In overleg met de leverancier kan de bestelling tussentijds worden aangepast aan het reële verbruik. Sinds de introductie van de trays is bijvoorbeeld het aantal herniaoperaties sterk gedaald, omdat deze ingreep is verschoven naar een perifeer ziekenhuis. Deze procedure tray wordt vervangen voor epilepsiechirurgie, omdat daar het aantal ingrepen juist toeneemt. Budgetneutraal en minder milieubelastend Het assortiment aan procedure trays op de OK is budgetneutraal uitgevoerd. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van de trays de voorraad aan losse materialen en daarmee de hoeveelheid afval op de OK is gereduceerd. Er worden nog kleine aanpassingen gedaan op de inhoud, maar de medewerkers zijn unaniem positief over het gebruik van de procedure trays

8 Recovery In 2010 zag de Recovery een grote verschuiving in het patiëntenaanbod. Het aantal patiënten en de verblijfsduur namen toe en de activiteiten zijn uitgebreid. Meer patiënten en nieuwe activiteiten Het aanbod aan acuut bedreigde patiënten steeg gedurende het hele jaar, om per 1 oktober explosief te stijgen. De oorzaak: door gewijzigd personeelsbeleid op de IC zijn minder IC-bedden beschikbaar. Dit betekent voor de Recovery niet alleen méér patiënten, maar ook een groter aanbod aan nieuwe patiëntencategorieën. Zo worden tegenwoordig ook postoperatieve fast trackpatiënten van Cardiochirurgie en HIPEC-patienten van Heelkunde op de Recovery aangeboden. Verder is het aantal ECT-sessies voor psychiatrische patiënten uitgebreid en krijgen meer klinische patiënten een pijnbehandeling op de Recovery. Daarnaast bedienen Recovery-medewerkers de MRI-scanner. PACU Bovenstaande ontwikkelingen lopen vooruit op de ontwikkeling van de Recovery tot PACU (Peri Anesthetic Care Unit). In de toekomst worden hier patiënten opgevangen die in de kliniek met de anesthesioloog in aanraking komen en bewaakte zorg nodig hebben. De PACU wordt in 2012 geopend op de zesde verdieping, waar nu nog de IC gehuisvest is. Lean organisatie In 2010 zijn de dienstroosters aangepast zodat tijdens de piekuren de meeste medewerkers aanwezig zijn. De openingstijden van het Dagchirurgisch Centrum zijn verlengd tot uur, waardoor patiënten na vieren niet meer naar de zesde verdieping hoeven te worden getransporteerd, maar rechtstreeks naar huis kunnen. Op de Recovery op de zesde verdieping zijn bovendien alle veertien monitoren en de centraal post vernieuwd. De komende jaren ontwikkelt de OK zich tot een lean organisatie. Twee leancoaches adviseren medewerkers en leidinggevenden hoe ze met elkaar verbeteringen kunnen doorvoeren om het werk efficiënter en prettiger te laten verlopen. In 2011 start de Recovery bijvoorbeeld met patiëntentoewijzing, zodat voor iedereen in een oogopslag duidelijk is wie wat doet. Bert van Pel, unitleider Recovery en Dagchirurgie: We bereiden ons voor op de nieuwe PACU Met het oog op het groeiende en bredere patiëntenaanbod en de PACU-functie van de toekomst hebben we in 2010 veel geïnvesteerd in scholing, persoonlijke ontwikkeling en een betere communicatie. Het aantal High Care-cursisten is verdubbeld naar vier en iedereen heeft een feedbacktraining gevolgd. Naast de vaste bijscholingsdag in mei hebben we in oktober een extra bijscholing georganiseerd, waarbij al onze medewerkers aanwezig waren. De dag werd afgesloten met een teambuildingactiviteit. Onder het motto houd met elkaar de ballen in de lucht kregen we een training in creatief denken, loslaten en jongleren. Na enige weerstand bleken de meeste medewerkers aan het eind van de dag drie ballen in de lucht te kunnen houden. Een echte eyeopener

9 CSA In 2010 startte de Centrale Sterilisatie Afdeling trajecten op het gebied van nieuwbouw, structuur en organisatie, scholing, automatisering en efficiënter werken (lean). Na een wisseling van de wacht in de unit leiding is een toekomstvisie op papier gezet, die richting geeft aan de ontwikkeling van de CSA in de komende jaren. Nieuwbouw In 1996 is de afdeling voor het laatst gerenoveerd. De komende twee jaar staan verschillende verbouwingen en verbeteringen op stapel, te beginnen met de plaatsing van nieuwe werkeilanden in de reinigingsruimte, in mei Nieuwe sterilisatieprocedure CSA steriliseert veel op stoom, maar deze methode is niet geschikt voor al het materiaal. In 2010 is de sterilisatie van een aantal specifieke instrumenten op Ethyleenoxide (ETO) door de externe partner verplaatst naar België. Daardoor verdubbelde de omlooptijd naar twee weken en stegen de kosten. Op basis van het instrumentenpakket en de indicaties van de afdeling Chirurgie bleek het rendabel om zelf een alternatieve sterilisatieprocedure in huis te halen. Het streven is om in 2011 nieuwe apparatuur in gebruik te nemen, waarmee op lage temperatuur door middel van plasmasterilisatie een deel van het instrumentarium, inclusief kwetsbare instrumenten en operatierobots, gesteriliseerd kan worden. Investeren in kennis en specialistische capaciteit Het aantal OK-sessies stijgt. Dat betekent dat de vraag naar meer, en dan vooral specialistisch instrumentarium toeneemt. Om aan de vraag te kunnen voldoen investeert CSA in kennisontwikkeling, scholing en specialistische capaciteit, met name buiten kantoortijden. In 2010 is voor de komende twee jaar een scholingsplan geschreven. Daarnaast is een symposium over het nieuwe reinigen op de CSA in voorbereiding. Kijken naar kijkoperaties Op 15 oktober organiseerde VUmc de publieksdag Kijken naar kijkoperaties. In een bomvolle Amstelzaal en via internet keken bezoekers mee over de schouder van de chirurg. Met de publieksdag wilde VUmc bezoekers niet alleen laten kennismaken met de nieuwste operatietechnieken, maar ook mensen binnenhalen met interesse in een carrière in de zorg. Naast artsen, verpleegkundigen en studenten geneeskunde trok de kijkdag veel scholieren. Switchen van sessie naar sessie Om half negen startten vier chirurgische teams tegelijkertijd met laparoscopische operaties. Op het programma stonden onder andere het uitnemen van een nier voor transplantatie bij een levende donor, de verwijdering van een prostaat, een baarmoederoperatie, een zogenaamde sportmanhernia van een marathonloper en het verhelpen van overmatig transpireren met behulp van een operatierobot. De camera switchte van OK naar OK. Na afloop van de sessies in de Amstelzaal konden bezoekers hun eigen skills testen op een dummy en kennismaken met andere laparoscopische technieken. Crossmedia event Bijna 1100 bezoekers zagen de in totaal twaalf operaties via een groot scherm in de Amstelzaal. Het publiek in de zaal stond rechtstreeks in contact met de OK. Duizenden belangstellingen volgden de operaties bovendien via internet. Alle instrumentaria en handelingen werden toegelicht door deskundigen en via twitter kon het publiek vragen stellen aan het operatieteam. Halverwege het programma bleek VUmc zelfs trending toppic, dat wil zeggen dat VUmc het meest werd genoemd in twitterberichten. Gedurende de dag werden opnames gemaakt voor het tv-programma Intensive Care, dat op 2 november op Nederland 1 werd uitgezonden

10 Kwaliteit Kwaliteit is zo verweven met ons werk, dat we er soms nauwelijks stil bij staan. Naast het veiligheidsmanagementsysteem gaven de meetweken en de NIAZ-accreditatie de OK een stevige kwaliteitsimpuls. VMS Om de risico s te beheersen en onbedoelde schade aan de patiënt te verminderen werkt VUmc sinds 2008 aan een veiligheidsmanagementsysteem. Voor de OK zijn met name de thema s patiëntidentificatie (PASSPORT), postoperatieve wondinfectie (POWI) en high-risk medication relevant. De thema s zijn vaak nauw met elkaar verweven. Zo is op tijd antibiotica geven verwerkt in de time out procedure van PASSPORT. In 2010 ging de OK als laatste afdeling binnen VUmc over op het gebruik van een barcodesysteem voor patiëntidentificatie. Meetweken houden medewerkers scherp In het kader van PASSPORT zijn in 2010 drie meetweken georganiseerd. Tijdens de meetweken kijken de kwaliteitsmedewerkers OK, behalve naar de werking van PASSPORT in de praktijk, ook naar medicatieveiligheid, het naleven van hygiënemaatregelen en bijvoorbeeld de procedure voor het tellen van instrumenten en gazen. Blijken gemaakte afspraken in de praktijk niet werkbaar, dan worden ze in overleg met de betrokkenen waar mogelijk bijgesteld. In 2011 vindt elk kwartaal een meetweek plaats. Decentraal Incidenten Melden Incidenten melden we om ervan te leren en de zorg te verbeteren. In 2010 werden bij de OK DIM-commissie 336 incidenten en bijnaincidenten gemeld, tegen 188 in Het aantal meldingen door artsen steeg bovendien van 27% naar 43% 1. We beschouwen de stijgende lijn in het aantal incidentmeldingen als een uiting van vertrouwen dat de OK DIM-commissie op integere wijze omgaat met de meldingen. NIAZ-accreditatie In november vond de audit voor de NIAZ-accreditatie plaats. Naar aanleiding van de accreditatie zijn interne werkafspraken bijgewerkt en afspraken gemaakt met andere afdelingen over klant-leverancierrelaties. Khodeza Moeliker, stafmedewerker zorg en organisatie: De NIAZ-accreditatie heeft de OK een krachtige impuls gegeven De NIAZ-accreditatie is een goede aanjager om moeilijk te organiseren werk afspraken te regelen. We hebben bijvoorbeeld het gastenbeleid aangescherpt. Ook de aandacht voor hygiëne heeft een boost gekregen. Medicijnen dubbel checken, haar onder de muts, geen sieraden: iedereen weet het. Maar gemaakte afspraken nakomen vraagt veel van de verantwoordelijkheid en discipline van medewerkers. De auditcommissie komt op alle kritische afdelingen en ziet alles. Je moet de zaken dus echt op orde hebben. Kwaliteit wil zeggen dat je je werk zo veilig en efficiënt mogelijk doet. Dat hoort geen op zichzelf staand onderwerp te zijn. Maar we zijn wel supertrots op die sticker op de deur! 1 Een volledig overzicht van de DIM-meldingen is opgenomen in de Kerncijfers 18 19

11 PASSPORT In november 2009 startte de OK met het project PASSPORT. PASSPORT staat voor Patient Safety System in het Peri-Operatieve en Risicomanagement Traject, wat in praktijk neerkomt op een set multidisciplinaire checklisten in het chirurgisch traject in de vorm van een uitvouwbaar A3-formulier. Mits goed gebruikt, verkleint PASSPORT het risico op vermijdbare fouten aanzienlijk. In 2010 is het project geïmplementeerd. Reductie van vermijdbare fouten De items in de checklist komen oorspronkelijk uit de gevalideerde SURPASS-checklist van het AMC en is door een implementatiegroep aangepast aan de situatie in VUmc. In deze implementatiegroep zit van ieder snijdend specialisme een afgevaardigde die inhoudelijke input geeft en een belangrijke rol speelt in de communicatie naar de eigen afdeling over het gebruik van PASSPORT. Preoperatief gebruiken verpleegkundigen, zaalartsen, operatieassistenten, anesthesiologen en operateurs de lijst. Op de OK gebruikt het hele chirurgische team PASSPORT voor de time out en de debriefing en postoperatief wordt de lijst gebruikt door de anesthesioloog en zaalarts. Elke checklist moet volledig worden ingevuld en ondertekend en wordt toegevoegd aan het medisch dossier van de patiënt. Meetweken Het gebruik en effect van PASSPORT wordt gemeten tijdens zogenaamde meetweken. De kwaliteitsmedewerkers OK lopen mee op de operatiekamer, kijken mee met de premedicatie, time out en debriefing, luisteren naar de ervaringen van de medewerkers en verzamelen de PASSPORT-formulieren. De informatie die zo boven tafel komt wordt besproken in de vergadering van de implementatiegroep, gerapporteerd aan het management en verwerkt in PASSPORT. Inmiddels is de oorspronkelijk lijst al meermalen gereviseerd. In september 2010 zijn de stopregels ingevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de ingreep expliciet bij de operateur is gelegd. De meetweken geven aan dat er een stijgende lijn in het gebruik zit. Sneeuwbaleffect Ook specialismen die niet op de OK komen hebben interesse getoond in de checklisten. Met PASSPORT als voorbeeld ontwikkelen zij eigen checklisten voor ingrepen die elders in het ziekenhuis plaatsvinden. Daarnaast wordt in het verlengde van PASSPORT een checklist voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Maarten van Haagen, beleidsmedewerker PASSPORT: PASSPORT is echt een team effort De kracht van het PASSPORT project is dat alle beroepsgroepen er van het begin af aan bij betrokken zijn en alle kritieke momenten in kaart worden gebracht. De lijsten worden door verschillende disciplines ingevuld. Tijdens de time out op de OK komt het hele operatieteam bij elkaar om de operatie kort door te spreken. De operateur is eindverantwoordelijk, controleert of alles goed is ingevuld en geeft het startsein. Het is echt een team effort die voor iedereen duidelijkheid schept

12 ICT In mei 2009 ging de OK over op een nieuw planningssysteem: OK-TOP. OK-TOP (voorheen ChipSoft) ondersteunt het hele traject van (wacht)lijstregistratie, via planning en uitvoering tot de financiële afwikkeling. Door beter inzicht in de verdeling van de capaciteit en het verloop van het OK-programma worden operatiekamers, materieel en personeel optimaal benut. Dat betekent concreet dat minder fouten worden gemaakt, minder operaties worden afgezegd en dat de communicatie tussen de verschillende specialismen is verbeterd. In 2010 zijn kleine verbeteringen in de software aangebracht. Grotere betrouwbaarheid Om de registratie te verbeteren en de cijfers te optimaliseren zijn een aantal controles doorontwikkeld. Zo worden tegenwoordig bijvoorbeeld alle opnames gecontroleerd. Klopt iets niet, dan wordt de informatie teruggestuurd naar de invoerbron en ter plekke gecorrigeerd. Managementrapportages De data uit OK-TOP worden verwerkt in managementrapportages. In samenwerking met de sectie Informatie management van de afdeling BIZA zijn de IT-medewerkers van de OK in 2010 een werkgroep gestart om meer en meer betrouwbare cijfers te kunnen produceren. Dit vraagt op dit moment nog veel aandacht. We zullen daarom ook in 2011 blijvend aandacht besteden aan vereenvoudiging van de workflow voor gebruikers en het optimaliseren van de data-integriteit. Digitaal opnameformulier Bij de implementatie van het systeem in 2009 zijn de afdelingen Plastische chirurgie, Gynaecologie en Neurochirurgie overgegaan op het digitale opnameformulier. Oogheelkunde, Kinderchirurgie en KNO maken daar inmiddels ook gebruik van. Op termijn gaan alle afdelingen over op het digitale opnameformulier. Upgrade Voor 2011 staat een upgrade van OK-TOP op de agenda. Er komt een POS-koppeling voor preoperatieve screening. In het voorjaar wordt gestart met het voorbereiden en het klaarzetten van de testplannen, zodat de versieverhoging na de zomer kan worden gerealiseerd

13 Scholing De OK wil structureel investeren in kennis en bijscholing van gediplomeerde medewerkers en studenten in opleiding. OK-breed worden jaarlijks twee scholingsdagen georganiseerd. Sinds september 2009 wordt bovendien structureel om de drie weken per discipline anderhalf uur gereserveerd voor scholing. In 2010 is het programma ingevuld met effectieve scholing, afgestemd op de scholingsvraag van medewerkers en unitleiders. Ontwikkelingsgericht Behalve uitbreiding van het aantal scholingen en vakinhoudelijke ontwikkeling hebben we in 2010 veel aandacht besteed aan teambuilding en lean werken. Voor 2011 staat competentieontwikkeling van gediplomeerde medewerkers op de kalender. We starten met het invoeren van het portfolio en assessments. De inhoud wordt teruggekoppeld tijdens het jaargesprek. Voor het najaar van 2011 staat weer een feedbacktraining gepland. Anesthesiemedewerkers De zes anesthesiemedewerkers die in 2010 hun opleiding voltooiden, zijn allemaal op de afdeling blijven werken. Vijf anesthesiemedewerkers hebben de training Advanced Life Support gevolgd. Naar verwachting ronden in 2011 acht studenten hun opleiding af. Recoveryverpleegkundigen In 2010 hebben twee studenten de High Care-opleiding afgerond, terwijl drie nieuwe studenten zijn gestart. Dit aantal wordt in 2011 uitgebreid naar vier studenten per jaar. De gediplomeerde Recoveryverpleegkundigen hebben in 2010 gemiddeld 29 uur aan scholing besteed, variërend van een training Basic Life Support, klinische lessen, scholingsdagen, symposia en korte cursussen. Operatieassistenten In 2010 waren twintig studenten in opleiding, tien zijn gestart en er zijn zes diploma s uitgereikt. In 2011 zijn vijfentwintig studenten in opleiding, hebben we elf starters en worden naar verwachting vier diploma s uitgereikt. Verder zijn we in 2010 gestart met de scholing Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5A). Daarnaast verzorgde de praktijkopleider voor alle gebruikers van de hartkatheterisatiekamer een training Werken volgens het steriele OK-principe. Komend jaar volgen alle operatieassistenten de training Basic Life Support. Elektronische leeromgeving Naast praktijkgerichte scholing is in 2010 een begin gemaakt met de inrichting van de elektronische leeromgeving van Fronter voor alle operatieassistenten, gediplomeerd en in opleiding. Behalve presentaties over klinische lessen, powerpoint presentaties en relevante links biedt Fronter ook informatie over de routing van de opleiding. Publicaties In het septembernummer van het internationale vaktijdschrift Anaesthesia publiceerde onze anesthesiemedewerker Cathy Holleman in samenwerking met dr. Bisschops en dr Huitink het artikel Can sugammadex save a patient in a simulated cannot intubate, cannot ventilate situation? Collega Thea Hijne won bovendien met het artikel Communicatie op de OK met doven en slechthorenden de B. Braun Publicatieprijs van NTVA, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM)

Afdeling Operatiekamers

Afdeling Operatiekamers Afdeling Operatiekamers Jaarverslag 2012 COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: DigiDaan Mark van den Brink Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Samenstelling: Mariska Kraan VOORWOORD

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers

jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: Mark van den Brink digidaan Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Samenstelling: Maarten van Haagen 3 voorwoord

Nadere informatie

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 Jitske de Haan - Vitaal ZorgVast Jeannette Ronchetti - Zaans Medisch Centrum LEAN is samenwerken Jitske

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen Benchmark Efficiëntie op de CSA Deel : conclusies en aanbevelingen Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober Foto: UMC Utrecht Voorwoord Voor u ligt deel : conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 16-07-12 10:55 Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 1.1 Samenvatting en conclusies In augustus 2009 heeft een nulmeting plaatsgevonden om in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt voor het beroep medewerker steriele

Nadere informatie

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Samen werken is Samenwerken Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Aandachtsvelder/HKM er Afdelingsgebonden medewerker Onder leiding van teamleider Onder

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen het Erasmus MC. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft het Erasmus MC

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten

De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten V.S.Z. Brouwerijgebouw Lamot - Mechelen 27 oktober 2006 Jos Bessemans Organisatie Uitvoering Doelstellingen Verzamelen informatie

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

dagbehandeling bij kinderen

dagbehandeling bij kinderen patiënteninformatie dagbehandeling bij kinderen Binnenkort wordt uw kind voor een behandeling of ingreep opgenomen op afdellng Dagbehandeling, locatie F1. Wat kunt u thuis doen om uw kind voor te bereiden

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Gebruik in andere ziekenhuizen vraagt om aanpassing van de checklist aan de lokale situatie en operatieprocedure.

Gebruik in andere ziekenhuizen vraagt om aanpassing van de checklist aan de lokale situatie en operatieprocedure. Geachte gebruiker, Deze checklist is specifiek ontworpen voor het gebruik bij een laparoscopische cholecystectomie. Het doel is het vermijden van onvolkomenheden in het gebruik van apparatuur tijdens de

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Kinderchirurgie: efficiënt opereren

Kinderchirurgie: efficiënt opereren Kinderchirurgie: efficiënt opereren Het efficiënt plannen van patiënten voor de kinderchirurgie Auteur: Aschwin Bhaboeti 1621572 Begeleiders: Rene Bekker (Vrije Universiteit) Christien Sleeboom (VU medisch

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions. Onze oplossing - Uw succes

Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions. Onze oplossing - Uw succes Aesculap Service Systems Intelligent Quality Solutions Onze oplossing - Uw succes Instrument Management Think Service. Think Aesculap. Het merk Aesculap staat voor een gevarieerd productaanbod dat op intelligente

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Dorien van Broekhoven Geboortedatum 25-11-1961 Adres Snipstraat 18, 2352 ES Leiderdorp Telefoon 06-36428714 Mail dvb@vanbroekhoveninterim.nl Website www.vanbroekhoveninterim.nl

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Optimale inzetbaarheid van

Optimale inzetbaarheid van Optimale inzetbaarheid van medewerkers (binnen specialistische zorg aan complexe cliënten) Anja Quist, clustermanager Idris 19-6-2013 Inhoud Workshop Wie is Idris? Project Personele planning: Deelproject

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Crisis Medical Care: mobiele ziekenhuizen

Crisis Medical Care: mobiele ziekenhuizen Holland Medical Services levert accommodaties voor medische (nood)hulp. Van mobiele eerstehulpposten tot volledig ingerichte, (semi-)permanente ziekenhuizen. Ons aanbod is chronologisch onderverdeeld in

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop PERSBERICHT SVN verleent accreditatie aan training Olympus Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop Zoeterwoude, juli 2013 De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering

Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Rond om de hartklep een multidisciplinaire benadering Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Cardio Anesthesiologie 14 en 15 november 2014 Hotel Arena Amsterdam Voorwoord Met veel genoegen

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen

Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Titel Medisch rekenen voor verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en anderen Toepassingsgebied Zorgeenheden, SEH, OK, recovery, overige relevante werkplekken. Doelgroep Verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers.

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Medium Care kinderen. Het strand / De Zee De Vuurtoren / Short Stay

Medium Care kinderen. Het strand / De Zee De Vuurtoren / Short Stay Medium Care kinderen Het strand / De Zee De Vuurtoren / Short Stay In deze folder vindt u informatie over de Medium Care voor kinderen van het Universitair Kinderziekenhuis St Radboud. Algemene informatie

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen Concernfinanciën Ingekomen stuk D11 De Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Of Handig??? H.W. Oussoren, DSMH AMC Amsterdam CV 1969 Geboren 1972 Oprichting csc 1974 1e gediplomeerde csa medewerker in NL 1977 Oprichting LVO 1983

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verwijderen van een nier door middel van een kijkoperatie (laparoscopische

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2, Intensive Care

Verpleegafdeling G2, Intensive Care Verpleegafdeling G2, Intensive Care Locatie Dordwijk Informatie voor bezoekers Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Intensive Care februari 2015 pavo 0032 Inleiding Uw familielid is opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 11. TAAKGEBIED EDUCATIE Optimale benutting van computertechnologie in het werk hangt mede af van de juiste kennis en vaardigheden bij medewerkers. In dit taakgebied wordt ervoor gezorgd dat nieuwe medewerkers,

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

YES management skills

YES management skills Human factors in Risk Management De checklist voorbij, en wat doe jij.? Brain Writing YES Hoe ziet een symposium over patiënt veiligheid er anno 2020 uit? Kan de zorg 1000 keer (!) veiliger? Wat is er

Nadere informatie

Opname bij Chirurgie

Opname bij Chirurgie Opname bij Chirurgie Inhoudsopgave Waar vind ik de verpleegafdelingen Chirurgie?...3 De planning van mijn opname en operatie...3 1. Vóór de opname...3 1.1 Pre-operatief onderzoek en intakegesprekken...3

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie)

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten verwijderen van een zaadbal, een zogeheten orchidectomie. In deze folder leest u meer over deze operatie

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013

Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk. Ellen Oosting, 2013 Better in, Better out, ervaringen uit de praktijk Ellen Oosting, 2013 Ziekenhuis Gelderse Vallei 650 gewrichtsvervangende operaties per jaar 6 orthopeden Zorgpad Joint Care : THP / TKA Opnameduur gemiddeld

Nadere informatie

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II

BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II BASISCURSUS OPERATIEVE TECHNIEKEN (BOT) Hands-on training, deel I en II Vrijdag 18 september 2015 en/of Vrijdag 30 oktober 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling Heelkunde

Nadere informatie