Afdeling Oper Atiek Amers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Oper Atiek Amers"

Transcriptie

1 Afdeling Operatiekamers jaarverslag

2 COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: Samenstelling: Mark van den Brink DigiDaan Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Christi van der Kwaak 2 3

3 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Operatiekamercomplex van VU medisch centrum over De OK is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie en Operatieve Zorg (AOZ). Een productief jaar Sinds enkele jaren brengen wij kwartaalrapportages en jaarlijkse verslagen uit, waarin we de inhoud van onze activiteiten presenteren. Met dit jaarverslag willen we graag uitgebreider stilstaan bij een jaar waarin veel is gebeurd en ook veel is bereikt. We hebben hard gewerkt aan de cultuur en sfeer op de OK en op constructieve wijze knelpunten aangepakt die al langer speelden. We realiseren ons overigens dat dit jaarverslag niet alleen een weergave is van de professionele prestaties van alle medewerkers van het Operatiekamercomplex, maar ook van alle ons omringende afdelingen in VUmc. Nieuwe fase We kijken ook vooruit. Onze afdeling is aanbeland in een nieuwe fase. In de periode na de brand van 2008, met alle interne verhuizingen en talloze verschillende locaties, is enorm veel gevraagd van de medewerkers. Nu de teamsamenstelling meer gestabiliseerd is kunnen we verder kijken dan crisismanagement en productie draaien en structureel aandacht besteden aan kwaliteit en veiligheid. Het aardige is, dat onze inspanningen op het gebied van kwaliteit- en procesverbeteringen ook een positief effect hebben op het werkplezier, veiligheid en kostenbeheersing. We halen meer uit de productie, puur op basis van de efficiencyslagen die we maken. Richten we dit proces goed in, dan wordt het werk uiteindelijk ook makkelijker, eenvoudiger en leuker. Kjeld H. Aij MBA, hoofd OK Dr. Peter Veerman, medisch hoofd OK Unitleider Recovery - Leerlingen - Recovery - Verpleegkundigen Secretaresses Unitleiders Chirurgie - Leerlingen - MMA s - Operatieassistenten - Logistiekmedewerkers Medewerkerstevredenheid Waardering door de medewerkers van het werken op de OK (VUmc) in het algemeen: Managementteam AOZ WerkplekManagement Hoofd OK / Medisch Hoofd OK Unitleiders Anesthesie - Leerlingen - MMA s - Anesthesiemedewerkers - Logistiekmedewerkers Staf: - Praktijkopleiders - Kwaliteitsmedewerkers - Functioneel beheerders OK-Top - Stafmedewerker Goederenlogistiek Unitleider Dag Chirurgisch Centrum - Verpleegkundigen - MMA s Unitleider CSA - Leerlingen - MMA s - CSA Medewerkers Begin 2011 heeft de OK een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. We vroegen naar de ervaringen over de afgelopen jaren. Het merendeel van onze medewerkers is positief tot zeer positief over het werken op de OK. De medewerkers brachten ook een aantal verbeterpunten onder de aandacht. Hier wordt de komende maanden extra aandacht aan besteed. De gebieden die als eerste verbeterd moeten worden volgens het personeel op de OK: Missie en visie 80% 18,8% 17,6% Missie OK: Waar staan we voor? Het operatiekamercomplex speelt een cruciale rol in de zorgketen. We willen een vertrouwde en veilige omgeving bieden voor patiënten en professionals. We willen dat onze medewerkers met plezier werken en trots kunnen zijn op het werk en de werkomgeving. We willen leren en excelleren en nemen de vrijheid om ons continu te ontwikkelen en te verbeteren. Visie OK: Waar gaan we voor? De patiënt staat centraal en ontvangt servicegerichte zorg op maat. We voeren een eenduidig beleid en waarborgen topkwaliteit van zorg. We hechten aan intra- en interdisciplinaire samenwerking op basis van nauw contact met medisch specialisten, wederzijds respect, openheid en transparantie. 60% 40% 20% 0% 64,7% 22,4% 10,6% 2,4% Waardering Zeer ontevreden Ontevreden Niet ontevreden/ niet tevreden Tevreden Zeer tevreden 20,0% 20,0% 22,4% 23,5% 25,9% 27,1% 14,1% 38,8% 5,0% communicatie op de werkvloer communicatie door leiding/staf faciliteiten voor medewerkers kwaliteit van zorgverlening arbeidsomstandigheden collegialiteit/ samenwerking respectvol omgaan met elkaar waardering door leiding/staf onderling klantgerichtheid waardering onderling All Other Responses 4 5

4 OK levert topprestatie De medewerkers van de OK hebben in 2010 een topprestatie neergezet. In totaal zijn ruim OK-uren gehaald, meer dan in Omslagpunt De topprestatie van 2010 overtrof alle verwachtingen. Binnen VUmc wordt de jaarplanning vastgelegd in de zogenaamde blauwdruk. Door voortdurende verbouwingen van het OK-complex en een chronisch personeelstekort konden de gemaakte afspraken de laatste jaren niet worden waargemaakt en moest de OK reeds toegekende sessies gedeeltelijk intrekken. Per maand werd de planning bijgesteld. Sinds de zomer van 2010 loopt de organisatie weer in de pas met en zelfs voor op de planning. Alle toegewezen sessies zijn verzilverd en er zijn tachtig extra sessies aan de planning toegevoegd. Daarmee is de OK een betrouwbare partner geworden voor alle specialismen. Combinatie van succesfactoren Een aantal zaken hebben meegewerkt aan de resultaten over Ten eerste kwam een einde aan een hele reeks verbouwingen en interne verhuizingen. Ten tweede zijn een aantal procedures beter op orde. Een derde positieve ontwikkeling is het terug dringen van het nijpende personeelstekort. Dat bracht rust in de organisatie en biedt ons de ruimte om meer structurele aandacht te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit op de OK. Kjeld Aij, hoofd OK: Het motiveert om zo n prestatie gezamenlijk neer te zetten We hebben veel te danken aan de inzet van de Indiase OK-assistenten. Hun komst is uitstekend voorbereid en het team heeft zich van meet af aan ingezet voor een goede opvang en begeleiding van de nieuwe collega s. Dat waarderen we enorm. Je merkt dat de cultuur en de sfeer op de OK verandert. Een aantal detacheerders heeft zelfs gekozen voor een vast dienstverband bij het VUmc. Dat zijn allemaal heel positieve ontwikkelingen. Het neerzetten van een topprestatie is overigens niet alleen de verdienste van de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers, daaraan hebben ook onze schoonmakers, de logistiek medewerkers, CSA medewerkers, Recoveryverpleegkundigen, secretariaatsmedewerkers en anesthesiologen een belangrijk aandeel in. En onze klanten, de medisch specialisten. Ze vragen al jaren om meer tijd, die we eindelijk kunnen geven. Maar zij maken het waar en vullen het in. Het is echt een gezamenlijke prestatie. En dat motiveert enorm. 6 7

5 OK-assistenten uit India Om de schaarste aan ervaren operatieassistenten op te heffen zijn in 2010 tien Indiase collega s aangenomen. Dankzij hun komst konden in 2010 meer operaties worden uitgevoerd en kon het aantal detacheerders worden afgebouwd. Gedegen voorbereiding met positief resultaat Tijdens de werving en selectie in India zijn gesprekken gevoerd met dertig kandidaten, waarvan uiteindelijk twee groepjes van vijf medewerkers werden gecontracteerd, voor een periode van drie jaar. De eerste groep arriveerde in februari, de tweede in mei. Een aantal vaste medewerkers had zich aangeboden om als buddy de nieuwelingen wegwijs te maken, in te werken, te begeleiden en te helpen met de Nederlandse taal. Er is bovendien dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van UMC Groningen, dat in oktober 2009 OK-assistenten uit India aannam. Inwerkprogramma op maat Eenmaal in Nederland kregen de nieuwe medewerkers een op maat gemaakt inwerk- en introductieprogramma. Naast een kennismaking met hun woonplaats Amstelveen en Amsterdam en een cursus Nederlands bij het talencentrum van de VU, was een inwerkprogramma van een maand samengesteld. Dat bleek in de praktijk niet reëel. Het enthousiasme van de Indiase collega s is groot, maar met name de taal bleek een groot struikelblok. De taalcursus is voortgezet en wordt uitgebreid met een extra telefoontraining en de inwerkperiode is verlengd. Extra aandacht voor samenwerking Eind 2010 zijn tien van onze tachtig gediplomeerden afkomstig uit India. Een aantal medewerkers werkt parttime. Daarnaast hebben we een twintigtal studenten die ook begeleiding nodig hebben. Dat vraagt veel van individuele medewerkers en trekt een wissel op de balans in het team. Met het oog op een prettig werkklimaat is de samenwerking het afgelopen jaar voortdurend geëvalueerd. Door middel van cultuurbijeenkomsten is bovendien extra aandacht besteed aan een goede verstandhouding binnen het team. Inmiddels werken onze Indiase collega s behalve overdag ook boventallig in de avond- en nachtdienst. Naar verwachting kunnen ze in 2011 in het complete rooster worden ingezet. Snehamol Skumaran, operatieassistente: Ik wist niets van robotchirurgie. Dat heb ik hier geleerd. In India heb ik drie jaar de opleiding tot verpleegkundige gedaan. Vervolgens heb ik vier jaar gewerkt in particuliere ziekenhuizen in Delhi en Mumbai. Ik wilde graag meer technische kennis opdoen. Ik wist bijvoorbeeld niets van robotchirurgie. Dat heb ik hier geleerd. Ik moest wel wennen aan de directe omgangsvormen hier in Nederland. Dat zijn we thuis anders gewend. In India is het bijvoorbeeld niet gebruikelijk om oudere mensen en artsen bij hun voornaam te noemen. 8 9

6 Dagchirurgisch Centrum In 2009 werd het Dagchirurgisch Centrum op de eerste verdieping in gebruik genomen. Het prachtige, state of the art complex telt 24 bedden en zes OK s voor alle dagchirurgische disciplines. De overgang van klinische - naar dagchirurgie vergt een zorgvuldige voorbereiding en afstemming op het gebied van voorlichting, opleiding en planning. Vooralsnog wordt het complex voor een groot deel voor klinische ingrepen gebruikt omdat er anders op dit moment, met zestien OK s, overdag onvoldoende klinische capaciteit beschikbaar is. Dagchirurgisch project heelkunde In 2010 startte de afdeling Heelkunde met een project voor dagchirurgie, waarbij wordt gekeken welke klinische operaties dagchirurgisch kunnen worden uitgevoerd. De klinische capaciteit is inmiddels gedeeltelijk verschoven en geclusterd en een deel van de operaties wordt dagchirurgisch uitgevoerd. Daarnaast is kritisch gekeken welke ingrepen al in de rest van het land dagchirurgisch werden uitgevoerd maar in VUmc nog niet. Het project wordt in 2011 gecontinueerd. Kinderchirurgie en kinderurologie Behalve de afdeling Heelkunde maken inmiddels ook de afdelingen Kinderchirurgie en Kinderurologie meer gebruik van het Dagchirurgisch Centrum. Deze kunnen daardoor kortere wachtlijsten realiseren. Betere afstemming, ruimere openingstijden Om alles in goede banen te leiden is de afstemming van het OK-programma in 2010 meer gestructureerd. Per 2011 neemt de unit deel aan het schema voor werkoverleg en scholing voor de klinische OK s en zijn de openingstijden verlengd van tot uur. Dat betekent minder doorstroom van patiënten naar de afdeling Kort Verblijf en minder ziekenhuisopnames. Viola Brouwer, unitleider Chirurgie OK: We proberen de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten Ik werk deels als unitleider voor de afdeling OK en deels als projectmanager voor de afdeling Heelkunde en dat is een hele leuke combinatie. Voor heelkundepatiënten begint de zorgketen in de polikliniek, terwijl we op de OK maar een stukje van de keten verzorgen. Het is leuk om het hele proces te volgen en alle informatie die de patiënt al in een vroeg stadium krijgt te laten aansluiten op het aandeel van de OK. Het Dagchirurgisch Centrum zit echt in een overgangsfase. In 2012 vertrekt de IC van 6C om plaats te maken voor de nieuwe Recovery en drie nieuwe OK s. Zijn deze gerealiseerd, dan verhuist de klinisch capaciteit naar boven en wordt het Dagchirurgisch Centrum voor dagchirurgie gebruikt. Binnen de mogelijkheden die er zijn proberen we de capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten

7 Logistiek In 2009 startte de OK met het stroomlijnen van de logistiek en verbetering van het voorraadbeheer. Dit beleid is in 2010 voortgezet en verder uitgebouwd. Met het oog op efficiency hebben de logistiek medewerkers OK bijvoorbeeld het voorraadbeheer van de specialisme gebonden disposables overgenomen van de medewerkers met aandachtsgebied (mma s). De specialistische materialen blijven de verantwoordelijkheid van de mma s. Inmiddels beheert Logistiek OK de voorraad van ongeveer 1500 artikelen, inclusief Centraal Magazijn-/CSA-materiaal. Project Logistiek in en om de OK Van januari tot en met november werd in samenwerking met de afdeling Inkoop het project Logistiek in en om de OK uitgevoerd. Doel van het project was een betere beheersing van de voorraden en het maken van afspraken met leveranciers over de lever kwaliteit en korte, gegarandeerde levertijden. Daarnaast is het aantal opslaglocaties gereduceerd en de artikelinformatie in het bestelsysteem LIFT en de communicatie over artikelwijzigingen verbeterd. Sanering assortiment In het kader van de voorraadbeheersing hanteert Logistiek OK minimum en maximum peilen. Aanvankelijk gebeurde dit op basis van geschat verbruik. Inmiddels wordt de voorraad maandelijks geïnventariseerd en zijn de peilen bijgesteld op basis van reëel verbruik. Artikelen die gedurende een langere periode niet of nauwelijks zijn gebruikt worden opgemaakt en gesaneerd. Door het aanhouden van reële maximum peilen, opmaken van overtollige voorraad en sanering is de waarde van de voorraad en de hoeveelheid bestellingen van een aantal artikelgroepen inmiddels fors omlaag gebracht. In 2010 verminderde de waarde van de voorraad hechtdraden bijvoorbeeld met euro, voor disposables heelkunde was dat zelfs euro. Naar verwachting leidt de uitbreiding van het aantal OK-sessies in 2011 overigens tot meer materiaalverbruik. Procedure trays Na een testfase met vier procedure trays is in oktober 2010 het assortiment uitgebreid naar twaalf sets. Procedure trays zijn kant en klare steriele pakketten met disposable producten die worden gebruikt tijdens ingrepen op de OK. Tijdwinst en gemak Het grote voordeel van de procedure trays is gemak en tijdswinst. In plaats van twintig tot dertig individueel verpakte onderdelen die allemaal apart moeten worden uitgepakt en op volgorde klaargelegd, pakken de medewerkers nu een totaalpakket dat in een keer op de OK wordt uitgerold. Na gebruik wordt de tray weggegooid. Op maat gemaakt De trays zijn door de leverancier op maat samengesteld. De medewerkers met aandachtsgebied (mma s) hebben per specialisme gekeken naar het palet aan ingrepen en het aantal en de inhoud van de trays daarop afgestemd. In overleg met de leverancier kan de bestelling tussentijds worden aangepast aan het reële verbruik. Sinds de introductie van de trays is bijvoorbeeld het aantal herniaoperaties sterk gedaald, omdat deze ingreep is verschoven naar een perifeer ziekenhuis. Deze procedure tray wordt vervangen voor epilepsiechirurgie, omdat daar het aantal ingrepen juist toeneemt. Budgetneutraal en minder milieubelastend Het assortiment aan procedure trays op de OK is budgetneutraal uitgevoerd. Een bijkomend voordeel is dat door het gebruik van de trays de voorraad aan losse materialen en daarmee de hoeveelheid afval op de OK is gereduceerd. Er worden nog kleine aanpassingen gedaan op de inhoud, maar de medewerkers zijn unaniem positief over het gebruik van de procedure trays

8 Recovery In 2010 zag de Recovery een grote verschuiving in het patiëntenaanbod. Het aantal patiënten en de verblijfsduur namen toe en de activiteiten zijn uitgebreid. Meer patiënten en nieuwe activiteiten Het aanbod aan acuut bedreigde patiënten steeg gedurende het hele jaar, om per 1 oktober explosief te stijgen. De oorzaak: door gewijzigd personeelsbeleid op de IC zijn minder IC-bedden beschikbaar. Dit betekent voor de Recovery niet alleen méér patiënten, maar ook een groter aanbod aan nieuwe patiëntencategorieën. Zo worden tegenwoordig ook postoperatieve fast trackpatiënten van Cardiochirurgie en HIPEC-patienten van Heelkunde op de Recovery aangeboden. Verder is het aantal ECT-sessies voor psychiatrische patiënten uitgebreid en krijgen meer klinische patiënten een pijnbehandeling op de Recovery. Daarnaast bedienen Recovery-medewerkers de MRI-scanner. PACU Bovenstaande ontwikkelingen lopen vooruit op de ontwikkeling van de Recovery tot PACU (Peri Anesthetic Care Unit). In de toekomst worden hier patiënten opgevangen die in de kliniek met de anesthesioloog in aanraking komen en bewaakte zorg nodig hebben. De PACU wordt in 2012 geopend op de zesde verdieping, waar nu nog de IC gehuisvest is. Lean organisatie In 2010 zijn de dienstroosters aangepast zodat tijdens de piekuren de meeste medewerkers aanwezig zijn. De openingstijden van het Dagchirurgisch Centrum zijn verlengd tot uur, waardoor patiënten na vieren niet meer naar de zesde verdieping hoeven te worden getransporteerd, maar rechtstreeks naar huis kunnen. Op de Recovery op de zesde verdieping zijn bovendien alle veertien monitoren en de centraal post vernieuwd. De komende jaren ontwikkelt de OK zich tot een lean organisatie. Twee leancoaches adviseren medewerkers en leidinggevenden hoe ze met elkaar verbeteringen kunnen doorvoeren om het werk efficiënter en prettiger te laten verlopen. In 2011 start de Recovery bijvoorbeeld met patiëntentoewijzing, zodat voor iedereen in een oogopslag duidelijk is wie wat doet. Bert van Pel, unitleider Recovery en Dagchirurgie: We bereiden ons voor op de nieuwe PACU Met het oog op het groeiende en bredere patiëntenaanbod en de PACU-functie van de toekomst hebben we in 2010 veel geïnvesteerd in scholing, persoonlijke ontwikkeling en een betere communicatie. Het aantal High Care-cursisten is verdubbeld naar vier en iedereen heeft een feedbacktraining gevolgd. Naast de vaste bijscholingsdag in mei hebben we in oktober een extra bijscholing georganiseerd, waarbij al onze medewerkers aanwezig waren. De dag werd afgesloten met een teambuildingactiviteit. Onder het motto houd met elkaar de ballen in de lucht kregen we een training in creatief denken, loslaten en jongleren. Na enige weerstand bleken de meeste medewerkers aan het eind van de dag drie ballen in de lucht te kunnen houden. Een echte eyeopener

9 CSA In 2010 startte de Centrale Sterilisatie Afdeling trajecten op het gebied van nieuwbouw, structuur en organisatie, scholing, automatisering en efficiënter werken (lean). Na een wisseling van de wacht in de unit leiding is een toekomstvisie op papier gezet, die richting geeft aan de ontwikkeling van de CSA in de komende jaren. Nieuwbouw In 1996 is de afdeling voor het laatst gerenoveerd. De komende twee jaar staan verschillende verbouwingen en verbeteringen op stapel, te beginnen met de plaatsing van nieuwe werkeilanden in de reinigingsruimte, in mei Nieuwe sterilisatieprocedure CSA steriliseert veel op stoom, maar deze methode is niet geschikt voor al het materiaal. In 2010 is de sterilisatie van een aantal specifieke instrumenten op Ethyleenoxide (ETO) door de externe partner verplaatst naar België. Daardoor verdubbelde de omlooptijd naar twee weken en stegen de kosten. Op basis van het instrumentenpakket en de indicaties van de afdeling Chirurgie bleek het rendabel om zelf een alternatieve sterilisatieprocedure in huis te halen. Het streven is om in 2011 nieuwe apparatuur in gebruik te nemen, waarmee op lage temperatuur door middel van plasmasterilisatie een deel van het instrumentarium, inclusief kwetsbare instrumenten en operatierobots, gesteriliseerd kan worden. Investeren in kennis en specialistische capaciteit Het aantal OK-sessies stijgt. Dat betekent dat de vraag naar meer, en dan vooral specialistisch instrumentarium toeneemt. Om aan de vraag te kunnen voldoen investeert CSA in kennisontwikkeling, scholing en specialistische capaciteit, met name buiten kantoortijden. In 2010 is voor de komende twee jaar een scholingsplan geschreven. Daarnaast is een symposium over het nieuwe reinigen op de CSA in voorbereiding. Kijken naar kijkoperaties Op 15 oktober organiseerde VUmc de publieksdag Kijken naar kijkoperaties. In een bomvolle Amstelzaal en via internet keken bezoekers mee over de schouder van de chirurg. Met de publieksdag wilde VUmc bezoekers niet alleen laten kennismaken met de nieuwste operatietechnieken, maar ook mensen binnenhalen met interesse in een carrière in de zorg. Naast artsen, verpleegkundigen en studenten geneeskunde trok de kijkdag veel scholieren. Switchen van sessie naar sessie Om half negen startten vier chirurgische teams tegelijkertijd met laparoscopische operaties. Op het programma stonden onder andere het uitnemen van een nier voor transplantatie bij een levende donor, de verwijdering van een prostaat, een baarmoederoperatie, een zogenaamde sportmanhernia van een marathonloper en het verhelpen van overmatig transpireren met behulp van een operatierobot. De camera switchte van OK naar OK. Na afloop van de sessies in de Amstelzaal konden bezoekers hun eigen skills testen op een dummy en kennismaken met andere laparoscopische technieken. Crossmedia event Bijna 1100 bezoekers zagen de in totaal twaalf operaties via een groot scherm in de Amstelzaal. Het publiek in de zaal stond rechtstreeks in contact met de OK. Duizenden belangstellingen volgden de operaties bovendien via internet. Alle instrumentaria en handelingen werden toegelicht door deskundigen en via twitter kon het publiek vragen stellen aan het operatieteam. Halverwege het programma bleek VUmc zelfs trending toppic, dat wil zeggen dat VUmc het meest werd genoemd in twitterberichten. Gedurende de dag werden opnames gemaakt voor het tv-programma Intensive Care, dat op 2 november op Nederland 1 werd uitgezonden

10 Kwaliteit Kwaliteit is zo verweven met ons werk, dat we er soms nauwelijks stil bij staan. Naast het veiligheidsmanagementsysteem gaven de meetweken en de NIAZ-accreditatie de OK een stevige kwaliteitsimpuls. VMS Om de risico s te beheersen en onbedoelde schade aan de patiënt te verminderen werkt VUmc sinds 2008 aan een veiligheidsmanagementsysteem. Voor de OK zijn met name de thema s patiëntidentificatie (PASSPORT), postoperatieve wondinfectie (POWI) en high-risk medication relevant. De thema s zijn vaak nauw met elkaar verweven. Zo is op tijd antibiotica geven verwerkt in de time out procedure van PASSPORT. In 2010 ging de OK als laatste afdeling binnen VUmc over op het gebruik van een barcodesysteem voor patiëntidentificatie. Meetweken houden medewerkers scherp In het kader van PASSPORT zijn in 2010 drie meetweken georganiseerd. Tijdens de meetweken kijken de kwaliteitsmedewerkers OK, behalve naar de werking van PASSPORT in de praktijk, ook naar medicatieveiligheid, het naleven van hygiënemaatregelen en bijvoorbeeld de procedure voor het tellen van instrumenten en gazen. Blijken gemaakte afspraken in de praktijk niet werkbaar, dan worden ze in overleg met de betrokkenen waar mogelijk bijgesteld. In 2011 vindt elk kwartaal een meetweek plaats. Decentraal Incidenten Melden Incidenten melden we om ervan te leren en de zorg te verbeteren. In 2010 werden bij de OK DIM-commissie 336 incidenten en bijnaincidenten gemeld, tegen 188 in Het aantal meldingen door artsen steeg bovendien van 27% naar 43% 1. We beschouwen de stijgende lijn in het aantal incidentmeldingen als een uiting van vertrouwen dat de OK DIM-commissie op integere wijze omgaat met de meldingen. NIAZ-accreditatie In november vond de audit voor de NIAZ-accreditatie plaats. Naar aanleiding van de accreditatie zijn interne werkafspraken bijgewerkt en afspraken gemaakt met andere afdelingen over klant-leverancierrelaties. Khodeza Moeliker, stafmedewerker zorg en organisatie: De NIAZ-accreditatie heeft de OK een krachtige impuls gegeven De NIAZ-accreditatie is een goede aanjager om moeilijk te organiseren werk afspraken te regelen. We hebben bijvoorbeeld het gastenbeleid aangescherpt. Ook de aandacht voor hygiëne heeft een boost gekregen. Medicijnen dubbel checken, haar onder de muts, geen sieraden: iedereen weet het. Maar gemaakte afspraken nakomen vraagt veel van de verantwoordelijkheid en discipline van medewerkers. De auditcommissie komt op alle kritische afdelingen en ziet alles. Je moet de zaken dus echt op orde hebben. Kwaliteit wil zeggen dat je je werk zo veilig en efficiënt mogelijk doet. Dat hoort geen op zichzelf staand onderwerp te zijn. Maar we zijn wel supertrots op die sticker op de deur! 1 Een volledig overzicht van de DIM-meldingen is opgenomen in de Kerncijfers 18 19

11 PASSPORT In november 2009 startte de OK met het project PASSPORT. PASSPORT staat voor Patient Safety System in het Peri-Operatieve en Risicomanagement Traject, wat in praktijk neerkomt op een set multidisciplinaire checklisten in het chirurgisch traject in de vorm van een uitvouwbaar A3-formulier. Mits goed gebruikt, verkleint PASSPORT het risico op vermijdbare fouten aanzienlijk. In 2010 is het project geïmplementeerd. Reductie van vermijdbare fouten De items in de checklist komen oorspronkelijk uit de gevalideerde SURPASS-checklist van het AMC en is door een implementatiegroep aangepast aan de situatie in VUmc. In deze implementatiegroep zit van ieder snijdend specialisme een afgevaardigde die inhoudelijke input geeft en een belangrijke rol speelt in de communicatie naar de eigen afdeling over het gebruik van PASSPORT. Preoperatief gebruiken verpleegkundigen, zaalartsen, operatieassistenten, anesthesiologen en operateurs de lijst. Op de OK gebruikt het hele chirurgische team PASSPORT voor de time out en de debriefing en postoperatief wordt de lijst gebruikt door de anesthesioloog en zaalarts. Elke checklist moet volledig worden ingevuld en ondertekend en wordt toegevoegd aan het medisch dossier van de patiënt. Meetweken Het gebruik en effect van PASSPORT wordt gemeten tijdens zogenaamde meetweken. De kwaliteitsmedewerkers OK lopen mee op de operatiekamer, kijken mee met de premedicatie, time out en debriefing, luisteren naar de ervaringen van de medewerkers en verzamelen de PASSPORT-formulieren. De informatie die zo boven tafel komt wordt besproken in de vergadering van de implementatiegroep, gerapporteerd aan het management en verwerkt in PASSPORT. Inmiddels is de oorspronkelijk lijst al meermalen gereviseerd. In september 2010 zijn de stopregels ingevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de ingreep expliciet bij de operateur is gelegd. De meetweken geven aan dat er een stijgende lijn in het gebruik zit. Sneeuwbaleffect Ook specialismen die niet op de OK komen hebben interesse getoond in de checklisten. Met PASSPORT als voorbeeld ontwikkelen zij eigen checklisten voor ingrepen die elders in het ziekenhuis plaatsvinden. Daarnaast wordt in het verlengde van PASSPORT een checklist voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Maarten van Haagen, beleidsmedewerker PASSPORT: PASSPORT is echt een team effort De kracht van het PASSPORT project is dat alle beroepsgroepen er van het begin af aan bij betrokken zijn en alle kritieke momenten in kaart worden gebracht. De lijsten worden door verschillende disciplines ingevuld. Tijdens de time out op de OK komt het hele operatieteam bij elkaar om de operatie kort door te spreken. De operateur is eindverantwoordelijk, controleert of alles goed is ingevuld en geeft het startsein. Het is echt een team effort die voor iedereen duidelijkheid schept

12 ICT In mei 2009 ging de OK over op een nieuw planningssysteem: OK-TOP. OK-TOP (voorheen ChipSoft) ondersteunt het hele traject van (wacht)lijstregistratie, via planning en uitvoering tot de financiële afwikkeling. Door beter inzicht in de verdeling van de capaciteit en het verloop van het OK-programma worden operatiekamers, materieel en personeel optimaal benut. Dat betekent concreet dat minder fouten worden gemaakt, minder operaties worden afgezegd en dat de communicatie tussen de verschillende specialismen is verbeterd. In 2010 zijn kleine verbeteringen in de software aangebracht. Grotere betrouwbaarheid Om de registratie te verbeteren en de cijfers te optimaliseren zijn een aantal controles doorontwikkeld. Zo worden tegenwoordig bijvoorbeeld alle opnames gecontroleerd. Klopt iets niet, dan wordt de informatie teruggestuurd naar de invoerbron en ter plekke gecorrigeerd. Managementrapportages De data uit OK-TOP worden verwerkt in managementrapportages. In samenwerking met de sectie Informatie management van de afdeling BIZA zijn de IT-medewerkers van de OK in 2010 een werkgroep gestart om meer en meer betrouwbare cijfers te kunnen produceren. Dit vraagt op dit moment nog veel aandacht. We zullen daarom ook in 2011 blijvend aandacht besteden aan vereenvoudiging van de workflow voor gebruikers en het optimaliseren van de data-integriteit. Digitaal opnameformulier Bij de implementatie van het systeem in 2009 zijn de afdelingen Plastische chirurgie, Gynaecologie en Neurochirurgie overgegaan op het digitale opnameformulier. Oogheelkunde, Kinderchirurgie en KNO maken daar inmiddels ook gebruik van. Op termijn gaan alle afdelingen over op het digitale opnameformulier. Upgrade Voor 2011 staat een upgrade van OK-TOP op de agenda. Er komt een POS-koppeling voor preoperatieve screening. In het voorjaar wordt gestart met het voorbereiden en het klaarzetten van de testplannen, zodat de versieverhoging na de zomer kan worden gerealiseerd

13 Scholing De OK wil structureel investeren in kennis en bijscholing van gediplomeerde medewerkers en studenten in opleiding. OK-breed worden jaarlijks twee scholingsdagen georganiseerd. Sinds september 2009 wordt bovendien structureel om de drie weken per discipline anderhalf uur gereserveerd voor scholing. In 2010 is het programma ingevuld met effectieve scholing, afgestemd op de scholingsvraag van medewerkers en unitleiders. Ontwikkelingsgericht Behalve uitbreiding van het aantal scholingen en vakinhoudelijke ontwikkeling hebben we in 2010 veel aandacht besteed aan teambuilding en lean werken. Voor 2011 staat competentieontwikkeling van gediplomeerde medewerkers op de kalender. We starten met het invoeren van het portfolio en assessments. De inhoud wordt teruggekoppeld tijdens het jaargesprek. Voor het najaar van 2011 staat weer een feedbacktraining gepland. Anesthesiemedewerkers De zes anesthesiemedewerkers die in 2010 hun opleiding voltooiden, zijn allemaal op de afdeling blijven werken. Vijf anesthesiemedewerkers hebben de training Advanced Life Support gevolgd. Naar verwachting ronden in 2011 acht studenten hun opleiding af. Recoveryverpleegkundigen In 2010 hebben twee studenten de High Care-opleiding afgerond, terwijl drie nieuwe studenten zijn gestart. Dit aantal wordt in 2011 uitgebreid naar vier studenten per jaar. De gediplomeerde Recoveryverpleegkundigen hebben in 2010 gemiddeld 29 uur aan scholing besteed, variërend van een training Basic Life Support, klinische lessen, scholingsdagen, symposia en korte cursussen. Operatieassistenten In 2010 waren twintig studenten in opleiding, tien zijn gestart en er zijn zes diploma s uitgereikt. In 2011 zijn vijfentwintig studenten in opleiding, hebben we elf starters en worden naar verwachting vier diploma s uitgereikt. Verder zijn we in 2010 gestart met de scholing Stralingsveiligheid bij röntgendoorlichting (niveau 5A). Daarnaast verzorgde de praktijkopleider voor alle gebruikers van de hartkatheterisatiekamer een training Werken volgens het steriele OK-principe. Komend jaar volgen alle operatieassistenten de training Basic Life Support. Elektronische leeromgeving Naast praktijkgerichte scholing is in 2010 een begin gemaakt met de inrichting van de elektronische leeromgeving van Fronter voor alle operatieassistenten, gediplomeerd en in opleiding. Behalve presentaties over klinische lessen, powerpoint presentaties en relevante links biedt Fronter ook informatie over de routing van de opleiding. Publicaties In het septembernummer van het internationale vaktijdschrift Anaesthesia publiceerde onze anesthesiemedewerker Cathy Holleman in samenwerking met dr. Bisschops en dr Huitink het artikel Can sugammadex save a patient in a simulated cannot intubate, cannot ventilate situation? Collega Thea Hijne won bovendien met het artikel Communicatie op de OK met doven en slechthorenden de B. Braun Publicatieprijs van NTVA, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM)

Afdeling Operatiekamers

Afdeling Operatiekamers Afdeling Operatiekamers Jaarverslag 2012 COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: DigiDaan Mark van den Brink Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Samenstelling: Mariska Kraan VOORWOORD

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost

Alle behalve gynaecologie. oogheelkunde. Aantal patiënten op jaarbasis 8.500 13.000 9.000 24.000. - beide beide huisartsenpost SEH Havenziekenhuis Van Weel Bethesda Spijkenisse MC IJsselland Ziekenhuis Aantal eerste hulp kamers 5 kamers, 6 bedden 15 behandel plaatsen 12 behandelplaatsen 4 harthulp bedden 9 Poortspecialismen Alle,

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 Jitske de Haan - Vitaal ZorgVast Jeannette Ronchetti - Zaans Medisch Centrum LEAN is samenwerken Jitske

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers

jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers jaarverslag 2011 Afdeling Operatiekamers COLOFON Fotografen: Tekst: Drukwerk: Vormgeving: Mark van den Brink digidaan Ursula Wopereis ExcellentWork Bastiaan Oonk Samenstelling: Maarten van Haagen 3 voorwoord

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 120282_Brochure_medewerker.indd 1 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 16-07-12 10:55 Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

Cover Page. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive care units Issue Date:

Cover Page. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive care units Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19916 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Beuzekom, Martie van Title: Latent risk factors in operating theatres and intensive

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen

Benchmark. Efficiëntie op de CSA. Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober 2012. Deel 2: conclusies en aanbevelingen Benchmark Efficiëntie op de CSA Deel : conclusies en aanbevelingen Jeroen de Geus (SVN) Marjolijn Kroon (AT Osborne) 5 oktober Foto: UMC Utrecht Voorwoord Voor u ligt deel : conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle

Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle Henk Wind Operationeel leidinggevende OK logistiek Isala Isala: wie zijn wij? Missie: De medewerkers van de Isala zetten zich in voor het optimaal herstellen,

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE 623 Inleiding Tijdens een ziekenhuisopname komt er veel op u af. Deze folder is samengesteld

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Ieder jaar komen veel mensen in het ziekenhuis voor een operatie of een onderzoek. Artsen en verpleegkundigen

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist?

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? Wat houdt het beroep in? Welke opleiding is daarvoor vereist? 20150643_Aanpassingen steriele hulpm flyer.indd 1 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 25-06-15 17:22 Ieder jaar komen veel mensen in

Nadere informatie

21 mei 2015 ir. W.D. Wormgoor Algemeen klinisch fysicus i.o. Introductie operatierobot in Ziekenhuisgroep Twente (Almelo)

21 mei 2015 ir. W.D. Wormgoor Algemeen klinisch fysicus i.o. Introductie operatierobot in Ziekenhuisgroep Twente (Almelo) 21 mei 2015 ir. W.D. Wormgoor Algemeen klinisch fysicus i.o. Introductie operatierobot in Ziekenhuisgroep Twente (Almelo) Inhoud Inleiding operatierobot De controverse Lessen uit het verleden Quality of

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC

Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid staat voorop in het Erasmus MC Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen binnen het Erasmus MC. Om de patiëntveiligheid te vergroten en te borgen heeft het Erasmus MC

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT

Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum. Tactisch plannen ZGT Michel Kats unithoofd ZGT regiecentrum Tactisch plannen ZGT 3 november 2017 Agenda Even voorstellen Over ZGT Start tactisch plannen ZGT Rendement verbeteren per unit Integraal plannen Voorbeeld dagopname

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht

Welkom op verpleegafdeling C. Locatie Zwijndrecht Welkom op verpleegafdeling C Locatie Zwijndrecht Inleiding In deze folder geven we u informatie over de gang van zaken op verpleegafdeling C. Algemene informatie over ons ziekenhuis kunt u lezen in het

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 1. Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen 1.1 Samenvatting en conclusies In augustus 2009 heeft een nulmeting plaatsgevonden om in kaart te brengen hoe de arbeidsmarkt voor het beroep medewerker steriele

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2012-2013

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2012-2013 Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld door de stuurgroep MSMH op 25

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013

Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013 Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013 Individuele feedback 2013 Naam van het ziekenhuis : - UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN (EDEGEM) Erkenningsnummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Samen werken is Samenwerken Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Aandachtsvelder/HKM er Afdelingsgebonden medewerker Onder leiding van teamleider Onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten

Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten aan Factsheets indicatoren Verwisseling van en bij patiënten Publicatienummer: 2010.1800 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Structuurindicatoren. Aanwezigheid, toepassing en registratie identificatie-

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd voor de patiënt Het Productieve Verpleegteam Meer tijd voor de patiënt CC Zorgadviseurs officieel licentiehouder van The Productive Ward 20-30% meer tijd voor patiëntenzorg hogere werknemerstevredenheid minder ziekteverzuim

Nadere informatie

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers!

Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! Acute opname afdeling: eerste ervaringen en cijfers! PICA seminar Prabath Nanayakkara & Margaret van Valkengoed - mei 2013 Inhoudsopgave Tendensen in de acute zorg Aanleiding AOA en doelen Eerste cijfers

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Optimale inzetbaarheid van

Optimale inzetbaarheid van Optimale inzetbaarheid van medewerkers (binnen specialistische zorg aan complexe cliënten) Anja Quist, clustermanager Idris 19-6-2013 Inhoud Workshop Wie is Idris? Project Personele planning: Deelproject

Nadere informatie

De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten

De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten De CSA in de Vlaamse ziekenhuizen: een analyse van de enquêteresultaten V.S.Z. Brouwerijgebouw Lamot - Mechelen 27 oktober 2006 Jos Bessemans Organisatie Uitvoering Doelstellingen Verzamelen informatie

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede Utrecht, juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Rapport Toezicht Operatief

Nadere informatie

Gebruik in andere ziekenhuizen vraagt om aanpassing van de checklist aan de lokale situatie en operatieprocedure.

Gebruik in andere ziekenhuizen vraagt om aanpassing van de checklist aan de lokale situatie en operatieprocedure. Geachte gebruiker, Deze checklist is specifiek ontworpen voor het gebruik bij een laparoscopische cholecystectomie. Het doel is het vermijden van onvolkomenheden in het gebruik van apparatuur tijdens de

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Kliniek ViaSana. Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013

Kliniek ViaSana. Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013 Kliniek ViaSana Zelfstandig Behandelcentrum ZBC Mill November 2013 Kliniek ViaSana Drs. Huub Jessen Anesthesioloog/pijnspecialist Kliniek ViaSana 2005 2007 : klinische Behandelingen 250 TKP en THP Kliniek

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

dagbehandeling bij kinderen

dagbehandeling bij kinderen patiënteninformatie dagbehandeling bij kinderen Binnenkort wordt uw kind voor een behandeling of ingreep opgenomen op afdellng Dagbehandeling, locatie F1. Wat kunt u thuis doen om uw kind voor te bereiden

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Instrument TOP 2015 CTC: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica

Instrument TOP 2015 CTC: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Instrument TOP 0 CTC: Dossierscreening Ziekenhuis: Datum: Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Stopmoment : Anesthesioloog evalueert: zie punt t/m Dossier + - + - + -

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007

Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Isala klinieken verheffen website tot communicatiemedium met Office SharePoint Server 2007 Vanuit een duidelijke visie op zorg verbeteren de Isala klinieken de serviceverlening en de communicatie met patiënten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Slimmer werken is leuker

Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Slimmer werken is leuker Colofon Het project Slimmer Werken in zorg en welzijn is een initiatief van CNV Publieke Zaak en uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. De begeleiding

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig

Wat doet een DSMH? Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Is de Deskundige Steriele Medische Hulpmidelen lastig Of Handig??? H.W. Oussoren, DSMH AMC Amsterdam CV 1969 Geboren 1972 Oprichting csc 1974 1e gediplomeerde csa medewerker in NL 1977 Oprichting LVO 1983

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie