B2500. Gebruikershandleiding B2500 MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B2500. Gebruikershandleiding B2500 MFP"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding B2500 MFP

2 Beste klant Voor uw comfort en uw veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebuik, aandachtig het Veilighe ids voorschreift te lezen. Bij het aankopen van dit multifunctionele apparaat, hebt u gekozen voor een kwaliteitsprodukt van het merk SAGEM. Uw apparaat voldoet aan de verschillende specifiacties van een hedendaagse bureautica gereedschap. Beste klant Dit apparaat laat u toe om in kleur en in het zwart-wit te scannen, om te printen en te kopiëren in het zwart-wit. U kan het toestel aansluiten op uw PC (Microsoft Windows 98SE/ME/2000SP3/XP). Installeer bijgevoegde software om het multifunctioneel apparaat te gebruiken als printer. Via uw PC kan u onder andere documenten scannen, editeren en opnemen. Voor communicatie met een draadloze computer, beschikt u over een aansluiting met WLAN-kaart (optionele apparatuur). WLAN is een optie die enkel werkt met een originele adaptor, verkrijgbaar bij uw verkoper. Meer informatie kan u verkrijgen via onze website. Hij heeft capaciteit, is gebruiksvriendelijk en makkelijk in gebruik, dankzij z n browser en z n multifuncionele toegankelijkheid. De multifunctionele terminal die hier wordt voorgesteld is uitgerust met een scanner 600 dpi en een zwart-wit laserprinter met een kopieersnelheid van 16 ppm. De bijgeleverde Companion Suite Pro LL-software laat u toe om de multifunctionele terminal te gebruiken als scanner en printer vanuit een PC. Hij geeft u ook de mogelijkheid om uw multifunctionele terminal te beheren. Verbruiksartikelen Zie de paragraaf Onderhoud, pagina 35.

3 Inhoud Beste klant Verbruiksartikelen Voorwoord 1 Milieu-informatie 2 Softwarelicentie 3 Definitie 3 Licentie 3 Eigendom 3 Duur 3 Garantie 3 Verantwoordelijkheid 3 Evolutie 3 Wet van toepassing 4 Merknamen 4 Installatie 5 Installatievereisten 5 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik 5 Beschrijving van de terminal 7 Bedieningspaneel 8 Inhoud van de verpakking 9 Installatie van het toestel 9 Papier laden 9 Papier laden in de hoofdlade en extra papierlade 9 Papiergebruik 9 Controle luchtvochtigheid 9 Gebruik van het toestel 10 Stoten gebruiker 10 Het toestel verplaatsen 10 Gebruik van EP cartridge 10 Papier in de papierlade plaatsen 10 Installeren van de cartridge 11 Opvanglade 11 In gebruik stellen van het toestel 12 Aansluiting van het toestel 12 Handmatige invoer van het papier 12 Kopie 13 Standaardkopie 13 Geavanceerde kopie 13 Speciale kopieerinstellingen 13 Instellen van de resolutie 13 Instelling zoom 14 De basisanalyse instellen 14 Instellen van het contrast 14 Instellen helderheid 14 Instellen van het papiertype 14 Kiezen van de papierlade 14 Instellen marges 14 Instelling marges links en rechts 14 Instellen van de printmarges in hoogte en laagte 14 Parameters/Instellingen 15 Afdrukken van de functiegids 15 Gebruikersinstellingen afdrukken 15 Het toetsenbord blokkeren 15 Het toetsenbord activeren 15 De tellers ophalen 15 Status verbruiksartikelen 15 Kalibrering van de scanner 16 I I Standby-modus van uw terminal (ECO) 16 Ink cartridge besparen 16 Instelling van het formaat voor het afdrukken 16 De toegelate WEP-sleutels aangeven 16 Taalinstelling voor de display 16 Standaardinstelling van het papierformaat 17 WLAN-Netwerk 19 Type van radionetwerk 19 Infrastructuur radionetwerk 19 Ad-hoc radionetwerk 19 Radionetwerk (WLAN) 19 WLAN-kaart aansluiten 20 Configuratie van uw netwerk 20 Een netwerk maken of zich toevoegen aan een netwerk 20 Uw netwerkparameters raadplegen of wijzigen 21 Voorbeeld van de configuratie van een AD-HOC-netwerk 22 Configuratie van de multifunctionele terminal 22 Configuratie van de PC 23 USB-stick 25 Gebruik van de USB-stick 25 Uw documenten afdrukken 25 Afdrukken van de aanwezige bestanden op de stick 25 Afdrukken van dee aanwezige bestanden op de stick 25 De aanwezige bestanden op uw sleutel verwijderen 25 De inhoud van de USB-stick scannen 26 Een document in de USB-stick opslaan 26 PC-Functies 27 Inleiding 27 Vereiste configuraties 27 Installatie 27 De software installeren op uw PC 27 Onder Windows 98SE/ME/2000/XP Pro 27 Aansluitingen 29 USB-verbinding 29 Draadloze verbinding 30 De software verwijderen 30 Supervisie van de multifunctionele terminal 31 Nakijken van de verbinding tussen de PC en de multifunctionele terminal 31 MF Director 31 Grafische presentatie 31 Utilities en toepassingen activeren 32 MF Monitor 32 Grafische presentatie 32 Afbeelden stand verbruiksartikelen 32 Scan To 32 Werking van Companion Suite Pro LL 33 Document scannen 33 Scannen met Scan To 33 Scannen vanaf een compatible TWAIN-software 33 Karakter-herkenningsoftware (OCR) 33 Afdrukken 33 Op de multifunctionele terminal afdrukken 33 Onderhoud 35 Onderhoud 35 Algemeen 35 De tonercartridge vervangen 35 Problemen met de chipkaart 35 Reiniging 36 Inhoud - I -

4 MF 5401 Leeseenheid van de scanner reinigen 36 Printer reinigen 36 Reiniging van de buitenkant van de printer 36 Problemen met de printer 36 Foutmeldingen 36 Vastgelopen papier 36 Diverse problemen 37 Eigenschappen 38 Fysische eigenschappen 38 Elektrische eigenschappen 38 Milieukenmerken 38 Eigenschappen apparaat 38 - II -

5 Voorwoord We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. Oki is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten waarvoor deze niet verantwoordelijk is. Oki kan ook niet garanderen dat wijzigingen in software en apparatuur die zijn aangebracht door andere fabrikanten en waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, geen invloed hebben op de toepasbaarheid van de informatie in de handleiding. Oki is niet noodzakelijkerwijs aansprakelijk voor softwareproducten die door andere bedrijven zijn gemaakt en die in deze handleiding worden genoemd. Hoewel redelijkerwijs alles heeft gedaan om dit document zo accuraat en nuttig mogelijk te maken, verleent geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de betreffende informatie. De meest recente stuurprogramma's en handleidingen zijn beschikbaar op de website van Oki: Copyright 2006 Oki Europe Ltd. Oki en Microline zijn gedeponeerde handelsmerken van Oki Electric Industry Company, Ltd. ENERGY STAR is een handelsmerk van het United States Environmental Protection Agency. Microsoft, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Andere product- en merknamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden. 1 - Voorwoord - Licentie Als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma heeft de fabrikant vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-normen voor zuinig energieverbruik. Dit product voldoet aan de Richtlijnen 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit) en 73/ 23/EEG (laagspanning) van de Raad, zoals gewijzigd - indien van toepassing - bij de aanpassing van de wetgeving van de lidstaten betreffende elektromagnetische compatibiliteit en laagspanning. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Reparatie-onderhoud: Alle reparatie- enonderhoudswerkzaamheden moeten uitsluitend door een bevoegde technicus worden uitgevoerd. De interne onderdelen mogen niet door de gebruiker gerepareerd worden. Teneinde alle gevaar voor elektrocutie te voorkomen, mag u niet proberen deze ingrepenzelf uit te voeren, want het openen of verwijderen van de deksels brengt de volgende risico's met zich mee: -Laserstralen kunnen onherstelbare schade toebrengen aan het menselijk oog. -Aanraking van spanningvoerende onderdelen kan een zeergevaarlijke elektrische schok veroorzaken

6 Milieu-informatie B Voorwoord - Licentie - 2 -

7 Softwarelicentie LEES AANDACHTIG DE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE ALVORENS U DE VERZEGELDE OMSLAG MET DE SOFTWARE OPEN MAAKT. DOOR HET OPENEN VAN DEZE OMSLAG KOMT U OVEREEN DAT U GEBONDEN ZULT ZIJN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze licentieovereenkomst, mag u de verpakking van de CD-ROM ongeopend alsook de andere onderdelen van het product, terugzenden naar de verkoper. De aankoopprijs zal u worden terugbetaald. Er zullen geen terugbetalingen zijn indien de verpakking van de CD-ROM reeds werd opengemaakt of wanneer er onderdelen missen of wanneer de terugbetaling wordt aangevraagd na een periode van tien (10) dagen te beginnen vanaf de leveringsdatum, de kopie van uw ontvangstbewijs dient als bewijs. Definitie Onder Software wordt begrepen de bijhorende programmas en de documentatie. Licentie - Deze licentieovereenkomst verleent u het recht om de Software te gebruiken op pc s die aangesloten zijn op een lokaal netwerk. U hebt enkel het recht om de Software te gebruiken om op een multifunctionele terminal af te drukken, u kan derden niet het gebruikersrecht geven of lenen. - U hebt het recht om een reserve-kopie te maken. - Deze licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Eigendom De fabricant en zijn leveranciers behouden het eigendomsrecht van de Software. U wordt niet de eigenaar van de CD- ROM. U kan de Software of de documentatie niet wijzigen, aanpassen, decompileren, vertalen, een gelijkaardig ontwerp maken, uitlenen of verkopen. Alle niet-uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden voor de fabrikant en zijn leveranciers. Duur Deze Licentie zal van kracht zijn totdat zij beëindigd wordt. U mag deze Licentie te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de Software met inbegrip van eventuele documentatie te vernietigen. Deze Licentie zal onmiddellijk beëindigd worden als u tekortschiet in de naleving van enige voorwaarde van deze Licentie. Ten tijde van de beëindiging ervan dient u alle kopieën van de software en de documentatie te vernietigen. Garantie De Software wordt zonder enige waarborg verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalddoel of niet-inbreuk; alle risico s betreffende de resultaten en de goede werking van deze Software zijn op eigen verantwoordelijkheid van de koper. In het geval er wordt vastgesteld dat het programme defect is, zullen alle herstellingskosten of het terug in werking stellen ten koste van de koper zijn. De titularis van deze licentie geniet van de volgende garantie: de CD-ROM waarop de Software is opgeslagen is verzekerd, vrij van defecten in materiaal en afwerking onder normale gebruiksomstandigheden gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de levering, kopie van uw ontvangstbewijs telt als bewijs. In het geval de CD-ROM defecten vertoont die het gevolg zijn van een ongeluk of van verkeerd gebruik ervan, zal deze CD-ROM niet vervangen worden in het kader van de garantie. Verantwoordelijkheid De enige verantwoordelijkheid van uw verkoper en uw enig unieke toevlucht is de vervanging van de CD-ROM die niet overeenstemde met de garantie en die teruggezonden zal worden samen met uw ontvangstbewijs. Noch de fabrikant noch enige andere partij die betrokken is bij het tot stand brengen, produceren, de verkoopbaarheid of plaatsing van dit programma, zal onder enig beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit rechtstreekse, toevallige of materiele schade, zoals informatieverlies, tijdverlies, bedrijfsschade, inkomensverlies, klantenverlies, ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van dit programma. Evolutie Met het oog op een voortdurende vooruitgang heeft de fabrikant het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de softwarefuncties te verbeteren. In het geval van vooruitgang heeft de gebruiker niet het recht om de updates gratis te gebruiken. 1 - Voorwoord - Licentie - 3 -

8 Wet van toepassing Alleen het Franse recht is van toepassing voor deze licentie. Elk geschil voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing van deze licentie wordt onderworpen aan de Rechtbanken van Parijs. Vanwege de technische vooruitgang, behoud de fabrikant het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de softwarefuncties te verbeteren voor dit product en/of de produktie van dit product stop te zetten. Alle productnamen en merken gedeponeerde merken kunnen zijn door de respectieve houders zijn hierbij erkend. Merknamen Adobe en de vermelde Adobe - producten zijn gedeponeerde merken van Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE is een gedeponeerd merk van ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, en elk ander vermeld product Microsoft zijn gedeponeerde Microsoft Corporation-merken en/of gebruikt in de Verenigde Staten en/of andere landen. 1 - Voorwoord - Licentie Alle andere namen of merken van vermelde producten ter informatie of als voorbeeld zijn gedeponeerde merken van hun respectieve houders. De schermen die aanwezig zijn in dit gebruikershandleiding zijn ontworpen met Windows XP. Indien u een ander besturingssysteem gebruikt kunnen de beelden verschillen van de schermen in dit gebruikershandleiding

9 Installatie Installatievereisten Als u het faxapparaat op de juiste lokatie installeert, bent u verzekerd van de lange levensduur waarvoor het is ontworpen. Controleer grondig of de door u geselecteerde locatie aan de volgende kenmerken voldoet: - Kies een goed geventileerde locatie. - Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de linker- en rechterzijden van het apparaat niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat op ongeveer dertig centimeters afstand van alle voorwerpen, zodat de verschillende kleppen zonder probleem geopend kunnen worden. - Zorg ervoor dat er geen ammonia of andere organische gassen in de ruimte kunnen ontstaan. - Het geaarde stopcontact (zie de veiligheidsinstructies in het hoofdstuk Veiligheid) waarop u het apparaat wilt aansluiten moet zich vlakbij het apparaat bevinden en vrij toegankelijk zijn. - Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. - Kies bij voorkeur geen opstellingslocatie in de directe luchtstroom van airconditioners, verwarmingsapparaten of ventilatoren en stel het apparaat niet op in ruimtes waar sterke temperatuur- en luchtvochtigheidsverschillen heersen. - Kies een stevig, vlak oppervlak waar het apparaat niet wordt blootgesteld aan sterke trillingen. - Plaats het apparaat op veilige afstand van voorwerpen die de ontluchtingsopeningen kunnen blokkeren. - Plaats het apparaat niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen. - Kies een locatie waar er geen gevaar bestaat dat er water of een andere vloeistof op het apparaat spat. - Controleer of de omgeving schoon, droog en stofvrij is. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat. Gebruiksomgeving: - Temperatuur: 10 C tot 32 C met een maximale schommeling van 10 C per uur. - Vochtigheid: 15 tot 80% luchtvochtigheid (zonder condensatie), met een maximale schommeling van 20% per uur. Terminal: Houd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen in het oog bij het gebruik van het apparaat: - Schakel het apparaat nooit uit en open nooit de kappen van het apparaat tijdens het printen. - Houd brandbare gassen, vloeistoffen en objecten die magnetische krachten genereren verwijderd van het apparaat. - Trek het netsnoer uit door aan de stekker te trekken; trek nooit aan de kabel zelf. Als de kabel beschadigd is, kan dit tot brand of een elektrische schok leiden. - Raak het netsnoer nooit met natte handen aan. Dit kan tot een elektrische schok leiden. - Trek het netsnoer altijd uit alvorens het apparaat te verplaatsen. Als u dit niet doet, kan de kabel beschadigd raken, hetgeen weer kan leiden tot brand of een elektrische schok. - Trek het netsnoer altijd uit als u denkt het apparaat lange tijd niet te gebruiken. - Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer; trek er nooit aan en buig hem niet. Dit kan tot brand of een elektrische schok leiden. - Controleer altijd of het apparaat niet op het netsnoer of op een van de communicatiekabels van andere elektrische apparaten staat. Controleer ook of de kabels niet in het mechanisme van het apparaat komen. Dit zou tot storingen of brand kunnen leiden. - Zorg dat de printer niet onder stroom staat als u een interfacekabel op de printer aansluit of ervan losneemt (gebruik een afgeschermde interfacekabel). - Probeer nooit een vastgemaakt paneel of een kap te verwijderen. De terminal heeft hoogspanningscircuits. Elk contact met deze circuits kan een elektrische ontlading met zich meebrengen. 2 - Installatie - 5 -

10 - Probeer nooit eigenhandig veranderingen aan het apparaat door te voeren. Dit kan tot brand of een elektrische schok leiden. - Controleer altijd of er geen paperclips, nietjes of andere metalen voorwerpen via de ventilatieopeningen of andere openingen in het apparaat kunnen belanden. Dit kan tot brand of een elektrische schok leiden. - Voorkom dat er water of andere vloeistoffen op of in de buurt van het apparaat worden gemorst. Er kan brand of een elektrische schok ontstaan als er water of een andere vloeistof in contact komt met het apparaat. - Zou er per ongeluk toch vloeistof of een metalen voorwerp in het apparaat belanden, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de steker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of een elektrische schok. - Als het apparaat ongebruikelijk veel warmte afgeeft of rook, een ongebruikelijke geur of herrie produceert, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de steker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer. Als u niet direct reageert, ontstaat het gevaar van brand of een elektrische schok. - Vermijd gebruik van de terminal tijdens "elektromagnetische storm", waarbij de bliksem een gevaar voor elektrische schokken kan veroorzaken. Printpapier: gebruik geen papier dat al eerder door uw faxapparaat of een andere printer bedrukt is: de inkt of toner op het papier zou schade kunnen opleveren aan het printsysteem van uw fax. 2 - Installatie Let erop dat u het faxapparaat op een goedgeventileerde locatie plaatst. Er wordt een minimale hoeveelheid ozon gegenereerd tijdens het normale bedrijf van dit apparaat. Dit kan tot een onprettige geur leiden als het apparaat wordt gebruikt om langdurig en veel te printen in een slecht geventileerde ruimte. Voor een comfortabel, gezond en veilig gebruik, dient u het apparaat op een goedgeventileerde locatie te installeren

11 Beschrijving van de terminal Bedieningspaneel Vooraanzicht Bovenkap van de scanner 2 - Installatie Papieruitvoer Chipkaartlezer Uitvouwbaar verlengstuk voor opvang van het papier Invoerschuif handmatig USB-Aansluiting master (USB-sleutel) Papiergeleiders invoerschuif handmatig Papierlade Toegangsluik voor de cartridge Achteraanzicht Luik vastgelopen papier Aansluiting USB slave (voor PC) Ingang voor netsnoer voeding Schakelaar Aan/Uit - 7 -

12 Bedieningspaneel 1 2 ABC DEF 2 - Installatie 15 GHI JKL MNO 14 PQRS TUV WXYZ 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Scherm 2. Numeriek toetsenbord 3. Toets SCAN: scannen van het document naar de PC 4. Toets COPY: lokale kopie 5. Toets STOP PRINT: stopt met afdrukken 6. Toets : bevestiging 7. Toets OK: selectie op display bevestigen 8. Toets : toegang tot menu en door menu's omlaag lopen 9. Toets C: teruggaan naar vorig menu en invoer corrigeren 10. Toets : door menu's omhoog bladeren 11. Toets : beëindigt de huidige actie 12. Toets ECO: regelt de activeringstermijn 13. Toets : scan-kleurmodus selecteren 14. Toets : scanresolutie 15. Toets : contrastinstelling - 8 -

13 Inhoud van de verpakking De verpakking bevat de volgende elementen: Multifunctioneel toestel Installatie van het toestel 1 Haal het toestel uit de verpakking. 2 Installeer het toestel en hou rekening met de veiligheidsvoorschriften die beschreven zijn aan het begin van dit gebruiksaanwijzingboekje. 3 Verwijder alle kleefband dat zich op de terminal bevindt. 4 Verwijder de beschermfolie van het scherm. Papier laden 2 - Installatie Papier laden in de hoofdlade en extra papierlade 1 tonercartridge 1 installatiehandleiding, 1 CD-ROM PC-pakket en 1 CD-ROM Gebruikershandleiding (1) Het papier moet met de printzijde naar beneden worden geplaatst, grenzend aan de zij- en achterwand van de papierlade. Indien dit niet het geval is, kan dit zorgen voor een fout in de papiertoevoer, schuin inlopen van het papier of vastlopen van het papier. (2) De hoeveelheid papier mag de papiergrens niet overschrijden. Als de papiergrens toch wordt overschreden kan dit leiden tot een fout in de papiertoevoer, schuin inlopen van het papier of vastlopen van het papier. (3) Papier bijladen op de stapel kan dubbele papiertoevoer veroorzaken, en moet vermeden worden. (4) Wanneer men papierlade uit de terminal haalt, dient men deze steeds met beide handen te ondersteunen. Door de papierlade snel met één hand er uit te trekken kan de papierlade onvoldoende ondersteund worden en vallen. Papiergebruik 1 netsnoer 1 Veilighe ids voorschreift en 1 garantie (1) Alvorens over te gaan tot het afdrukken moet het papier mooi glad gemaakt zijn. (2) De kromming het papier mag de 10 mm niet overschrijden. (3) Het papier moet zorgvuldig bewaard worden om fouten in de papiertoevoer en beeldvervorming te voorkomen die veroorzaakt worden door het bewaren in een vochtige omgeving. Papier toevoegen op de stapel, of de stapel verdelen kan leiden tot fouten in de papiertoevoer en dient vermeden te worden. Controle luchtvochtigheid (1) Vochtig geworden papier, of papier dat geruime tijd onbeschermd gebleven is, dient niet gebruikt te worden. (2) Na het openen van het papier moet deze in een plastiek zakje worden bewaard. (3) Papier met gegolfde uiteinden, gekreukt papier, en alle andere niet-normale papiersoorten mogen niet gebruikt worden

14 MF 5401 Gebruik van het toestel 1 Haal de papierlade er volledig uit. Stoten gebruiker Tijdens het afdrukken moeten stoten tegen de papierlade, de opvanglade, de klep, enzovoort, vermeden worden. Het toestel verplaatsen Wanneer men het toestel verplaatst op een bureau, moet deze gedragen worden en niet verschoven. Gebruik van EP cartridge (1) Mag niet op de zijde gelegd worden of ondersteboven. (2) Mag niet geschud worden. Nota: Wanneer omslagen worden gebruikt Invoer kan enkel via handmatige invoer. De aanbevolen zone om af te drukken heeft een marge van 15 mm aan de zijde van de flap van de omslag, en een marge van 10 mm van de linker, rechter en onderzijde van de omslag. Een aantal lijnen kunnen worden afgedrukt op de flap van de omslag. Er kan zich een fout voordoen tijdens het afdrukken met omslagen die niet overeenkomen met de aanbevolen omslagen. Een gekromde omslag dient handmatig te worden hersteld. Kleine kreukjes aan de brede zijde van de omslag kunnen een veeg of minder scherp afdruk teweegbrengen. Plaats de omslag door op de plooilijnen tussen de vier hoeken te duwen na het vrijlaten van de lucht. Plaats de omslag in een goede ligging geplaatst worden na het uitlijnen indien deze gebogen of verschoven is. Bewerkt papier is niet toegelaten. En het dient niet gebruikt te worden in een normale werkomgeving. 2 Duw het onderste paneel naar beneden tot het vastklikt. PUSH 3 Regel het verlengstuk dat zich aan de achterkant van de lade bevindt door te drukken op de hendel "PUSH" (A). Pas daarna de zijdelingse papiergeleiders aan aan het formaat van het papier door te drukken op de hendel (B),deze bevindt zich op de linker geleider. Pas de lengtegeleider aan het formaat van het papier door te drukken op de hendel (C). C Papier in de papierlade plaatsen Uw toestel accepteert diverse formaten en papiersoorten. U kan papier gebruiken met een basisgewicht tussen 60 en 105 g/m². A B

15 4 Neem een stapel papier, schud deze en leg deze mooi recht op een vlak ondergrond. 5 Plaats de stapel papier in de lade (bijvoorbeeld 200 bladen voor 80 g/m² papier). 6 Plaats de lade weer in zijn houder. Opvanglade Regel de opvanglade in functie van het formaat van het te printen document. Vergeet niet het verlengstukje open te vouwen om te voorkomen dat het papier valt. 2 - Installatie Installeren van de cartridge 1 Plaats uwzelf tegenover het toestel. 2 Druk aan de linkerkant en aan de rechterkant van het luikje en trek deze tegelijk naar u toe. 3 Pak de cartridge uit en neem dan het handvat vast. 4 Plaats de cartridge in de behuizing door zo ver mogelijk te drukken tot deze zich vergrendeld (laatste beweging naar beneden) zoals aangegeven op de tekening hieronder. 5 Sluit de klep

16 MF 5401 In gebruik stellen van het toestel Aansluiting van het toestel Vooralleer u het netsnoer aansluit, begeef u naar de veilighe ids voorschreift. 1 Sluit het netsnoer aan op het toestel. 2 Verzeker u ervan dat de Aan/Uit-knop zich in de Uit-stand (positie O) bevindt. 2 Breng een vel papier of een omslag in de handmatige invoer. 3 Regel de papierbegeleiders tegen rechter- en linkerzijden van het papier op de omslag. 4 Start met afdrukken en verzeker u ervan dat het gekozen papierformaat overeenkomt met het gekozen formaat voor de printer. Uit voorzorg, in geval van gevaar, dient het netsnoer als schakelaar voor voeding van 230 V. Het stopcontact moet zich in de nabije omgeving van het toestel bevinden en gemakkelijk bereikbaar. 3 Zet de Aan/Uit-schakelaar in de Aan-stand (positie I) 4 De standaardinstelling voor de terminal is ingesteld in de engelse taal. Om deze parameter te wijzigen, ga naar paragraaf Taalinstelling voor de display, pagina 16. Handmatige invoer van het papier Met de handmatige papierinvoer kan u verschillende papierformaten gebruiken met een hoger gewicht dan toegelaten in de papierlade. Per keer mag slechts één enkele vel papier of omslag ingebracht worden. U kan papier gebruiken met een gewicht tussen 52 en 160 g/m². 1 Schuif de begeleiders van de handmatige invoer volledig opzij

17 Kopie Uw apparaat biedt u de mogelijkheid om kopies te maken in één of meerdere exemplaren. U kan eveneens tal van parameters instellen teneinde kopies te maken volgens uw behoefte. Standaardkopie In dit geval, zijn het de standaardparameters die van toepassing zijn. 1 Plaats het te kopiëren document, met de bedrukte zijde op de glasplaat en rekeninghoudend met de aanwijzingen die rond het glas worden aangegeven. COPY 2 Druk tweemaal op de toets. De kopie is gemaakt rekeninghoudend met de standaardparameters. Geavanceerde kopie De geavanceerde kopie laat toe om bijzondere aanpassingen aan te brengen tijdens het kopiëren zelf. 1 Plaats het te kopiëren document, met de bedrukte zijde tegen de glasplaat. COPY 2 Druk op de toets. 3 Voer het aantal gewenste kopies in en bevestig via de toets OK. 4 Kies de resolutie SCHETS, AUTO, KWALIT TEKST of FOTO (gehen Sie zum Absatz Instellen van de resolutie, Seite 13) met de toetsen of, en bevestig met de toets OK. 5 U kan de gewenste kopie printen op verschillende papierformaten om een poster te creëren. Kies 1 PAGINA OP 1, 1 PAGINA OP 4 of 1 PAGINA OP 9 met behulp van de toetsen of, bevestig via de toets OK. Gescande Feuille analysée pagina Uitvoer Sortie 6 Selecteer de contrastwaarde met de toetsen of, bevestig dan via de toets OK. 7 Selecteer de helderheidswaarde met de toetsen of, bevestig dan via de toets OK. 8 Stel de gewenste zoomwaarde in, van 25% TOT 400% met behulp van de toetsen of, bevestig met de toets OK. 9 Stel de gewenste basiswaarden in met behulp van de toetsen of van het numerieke toetsenblok, bevestig dan via de toets OK. 10 Kies het type papier NORMAAL, DIK met behulp van de toetsen of, bevestig dan via de toets OK. 11 Selecteer de gewenste papierlade AUTOMATISCH of MANUEEL met behulp van de toetsen of, bevestig dan via de toets OK. Speciale kopieerinstellingen Alle instellingen die u binnen dit menu uitvoert worden standaardinstellingen van uwapparaat na uw bevestiging. Instellen van de resolutie De parameter RESOLUTIE is van invloed op de resolutie van uw kopieën OVERZ TELLERS/KOPIEREN/RESOLUTIE 1 Selecteer resolutie met de toetsen of volgens de tabel hierna vermeld : Parameter SCHETS AUTO Als de kwaliteit van de kopieën niet meer goed genoeg is, kunt u een kalibratie uitvoeren via het MENU 80. Lage resolutie Betekenis Standaardresolutie voor documenten met tekst en afbeeldingen. 3 - Kopie A 11 vers op 1 1 A KWALIT TEKST FOTO Resolutie aangepast aan documenten met tekst. Resolutie aangepast aan documenten met foto's. A 11 vers op Bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. U kan eveneens de resolutie regelen door te drukken op de knop. A 11 vers op

18 Instelling zoom OVERZ TELLERS/KOPIEREN/ZOOMEN De instelling ZOOM kan u een gedeelte van het document vergroten of verkleinen door het uitgangspunt en de zoomwaarde 25 tot 400%. Voer de gewenste zoomwaarde in met behulp van de toetsen van het numerieke toetsenblok, bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. Instellen van het papiertype OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/PAPIER 1 Kies het papier NORMAAL (60-90g/m²) of DIKTE (90-162g/m²) dat u kan gebruiken met behulp van de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. 3 - Kopie De basisanalyse instellen U kunt eventueel het uitgangspunt van de scanner wijzigen. Door nieuwe waardes voor X en Y in te voeren in mm (X < 210 en Y < 286), verplaatst u de scanzone zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding. BOVENKANT DEBUT FEUILLE VEL y OVERZ TELLERS/KOPIEREN/HERKOMST 1 Selecteer de X- en Y-coördinaten met toetsen of. 2 Selecteer de gewenste coördinaten met het numerieke toetsenblok of met toets en, bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. Instellen van het contrast Met de instelling CONTRAST kunt u het contrast van de kopieën selecteren OVERZ TELLERS/KOPIEREN/CONTRAST 1 Stel het gewenste contrast in met behulp van de toetsen en, bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. 2 U kunt het gewenste contrast ook direct wijzigen met de toets voor het contrast, druk deze toetseen aantal maal in totdat het gewenste contrast is ingesteld, zonder gebruik te maken van Menu Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Instellen helderheid x De instelling HELDERHEID kunt uw uw originele document lichter of donkerder maken OVERZ TELLERS/KOPIEREN/ HELDERHEID 1 Stel de helderheid in met de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. ONDERKANT FIN FEUILLE VEL Scanzone Kiezen van de papierlade OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/ PAPIERHOUDR 1 Selecteer de papierlade die u wil gebruiken AUTOMATISCH of MANUEEL met behulp van de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze door te drukken op de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Instellen marges U kunt de zijmarges van uw document voor het scannen met de vlakbedscanner als volgt naar links of rechts verschuiven: OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/ FLATBED-MARG 1 Stel de verplaatsing van de linker / rechter marge in (in stappen van 0,5 mm) met behulp van de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze met de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Instelling marges links en rechts U kunt de zijmarges van uw document voor het afdrukken naar links of rechts verschuiven OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/ PRINTERMARGE 1 Stel de verplaatsing van de linker / rechter marge in (in stappen van 0,5 mm) met behulp van de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze met de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Instellen van de printmarges in hoogte en laagte U kunt de zijmarges van uw document voor het afdrukken naar boven of naar beneden verschuiven OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/TOP PRINT 1 Stel de verplaatsing van de hoogte / laagte marge in (in stappen van 0,5 mm) met behulp van de toetsen en. 2 Bevestig uw keuze met de toets OK. 3 Verlaat dit menu door te drukken op de toets

19 Parameters/ Instellingen U kan uw terminal instellen in functie van uw behoeften. In dit hoofdstuk vind u de beschrijving van de verschillende functies. U kan de functiegids afdrukken en de instellingen van uw multifunctionele terminal. De ontwikkeling van uw terminal is in een voortdurende evolutie, geregeld zijn er nieuwe functies beschikbaar. Om te kunnen genieten van de laatste evoluties, ga naar om de laatste updates te kunnen downloaden. Afdrukken van de functiegids 1 Druk op en voer 51 met het toetsenbord. Het afdrukken van de functiegids is gestart. Gebruikersinstellingen afdrukken 1 Druk op, voer 54 met het toetsenbord. De gebruikersinstellingen wordt nu afgedrukt. Het toetsenbord blokkeren Met deze functie voorkomt u dat onbevoegden het apparaat gebruiken. Er moet dan altijd een toegangscode worden ingevoerd om het apparaat te kunnen gebruiken. Na elk gebruik wordt het toestel automatisch weer geblokkeerd. Eerst moet u een blokkeercode invoeren OVERZ TELLERS/ BLOKK./BLOKKEERCODE 1 Druk op, voer 811 in met het toetsenbord. 2 Voer uw (4-cijferige) toegangscode in met het toetsenbord, druk ter bevestiging op OK. 3 Bevestig de (4-cijferige) code door hem nogmaals in te voeren, druk ter bevestiging OK. 4 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Het toetsenbord activeren U moet uw code invoeren telkens u de terminal opnieuw gebruikt OVERZ TELLERS/ BLOKK./ BLOKK. TOETS 1 Druk op, voer 812 met het toetsenbord. 2 Voer de toegangscode in en druk ter bevestiging op OK. 3 Met behulp van de toetsen of kies MET en bevestig OK. 4 Verlaat het menu door te drukken op de toets. De tellers ophalen U kunt de tellerstanden van het toestel op elk moment inzien. Deze functie geeft u het aantal gescande pagina s aan OVERZ TELLERS/TELLERS/PGS GESCAND 1 Druk op, voer 823 met het toetsenbord. 2 Het aantal gescande pagina s verschijnt op het scherm. 3 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Deze functie geeft u het aantal af te drukken pagina s aan OVERZ TELLERS/TELLERS/AFDRUKKEN 1 Druk op, voer 824 met het toetsenbord. 2 Het aantal afgedrukte pagina s verschijnt op het scherm. 3 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Status verbruiksartikelen U kan op elk moment het verbruik van de ink cartridge raadplegen. Deze evaluatie verschijnt in percentage OVERZ TELLERS/VERBRUIKSPROD. 1 Druk op, voer 86 met het toetsenbord. 2 Het percentage resterende toner wordt op het display getoond. 3 Verlaat het menu door te drukken op de toets. 4 - Parameters/Instellingen Als er al een code is opgeslagen, moet u een eerdere code invoeren voordat u hem kunt aanpassen

20 Kalibrering van de scanner U kan deze handeling uitvoeren wanneer de als de kwaliteit van de kopieën niet meer goed genoeg is OVERZ TELLERS/KALIBRERING 1 Druk op, voer 80 met het toetsenbord, bevestig met OK. 2 De scanner is gestart en een kalibrage wordt automatisch uitgevoerd. 3 Standby-scherm wordt geopend na het kalibreren. Standby-modus van uw terminal (ECO) U kan de interval voor de standby-modus zelf bepalen voor uw terminal. Deze schakelt over naar stand-by na een vertragingstijd (in minuten) waarin de printer niet actief is geweest of tijdens de tijdsduur van uw keuze. U kan kiezen vanuit de instellingen ZONDER, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten INSTELLINGEN/PARAMETERS Instelling van het formaat voor het afdrukken De standaardinstelling staat op NEE. U kan een document in het BRIEF-formaat op de A4 pagina s afdrukken door de parameter op BRIEF/A4 in te stellen INSTELLINGEN/PARAMETERS 1 Druk op, druk op OK. 2 Kies PARAMETERS met de toetsen of en bevestig met OK. 3 Kies 93 met de toetsen of en bevestig met OK. 4 Kies de parameter BRIEF/A4 met de toetsen of en bevestig met OK. 5 Verlaat het menu door te drukken op de toets. De toegelate WEP-sleutels aangeven U kan een een netwerk ontwikkelen met behulp van de WEP-sleutels, zodat meerdere computers de terminal kunnen gebruiken als printer-netwerk. U kan tot 4 WEP (Wired Equivalent Privacy)-sleutels gebruiken op uw terminal. 4 - Parameters/Instellingen 1 Druk op, druk op OK. 2 Kies PARAMETERS met de toetsen of en bevestig met OK. 3 Kies 08 met de toetsen of en bevestig met OK. 4 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Ink cartridge besparen Met deze functie kan u de levensduur van de ink cartridge verlengen INSTELLINGEN/PARAMETERS 1 Druk op, druk op OK. 2 Kies PARAMETERS met de toetsen of en bevestig met OK. 3 Kies 80 met de toetsen of en bevestig met OK. 4 Kies de parameter MET met de toetsen of en bevestig met OK. 5 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Voor aangifte van het aantal sleutels gaat u als volgt tewerk: 29 - INSTELLINGEN/PARAMETERS 1 Druk op, druk op OK. 2 Kies PARAMETERS met de toetsen of en bevestig met OK. 3 Kies 96 met de toetsen of en bevestig met OK. 4 Voer het aantal gewenste sleutels in (maximum 4), en bevestig met OK. 5 Verlaat het menu door te drukken op de toets. Taalinstelling voor de display U kan een andere taal kiezen voor de menu s op de display. De standaardinstelling is de engelse taal INSTELLINGEN/GEOGRAFISCH/TAAL 1 Druk op, voer 203 met het toetsenbord en bevestig met OK. 2 Kies de gewenste taal met de toetsen of en bevestig met OK. 3 Verlaat het menu door te drukken op de toets

21 Standaardinstelling van het papierformaat Met dit menu kan u het papierformaat standaard instellen voor het afdrukken OVERZ TELLERS/SCAN EN PRINT/ PAPIERFORMAAT 1 Kies de standaard papiergrootte met behulp van de toetsen en tussen de volgende keuzes: A4, A5, BRIEF en LEGAL. 2 Valideer door te drukken op de toets OK. 3 Verlaat het menu door te drukken op de toets. 4 - Parameters/Instellingen

22 WLAN-Netwerk U kan uw terminal aansluiten op een PC met behulp van een USB-kabel of een draadloze verbinding uitvoeren (via radio) met een PC of een netwerk. Let op, wanneer men een draadloze verbinding gebruikt, bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-uitzendingen van uw toestel, wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren. Ad-hoc radionetwerk In een ad-hoc radionetwerk communiceren de apparaten rechtstreeks met elkaar zonder via een toegangspunt te hoeven gaan. De transmissiesnelheid in het geheel van het ad-hoc radionetwerk staat in verhouding met de slechtste verbinding in het netwerk. De transmissiesnelheid staat in verhouding met de spatiale afstand alsook obstakels, zoals de muren en de plafonds, tussen zender en ontvanger. 5 - WLAN-Netwerk Als u beschikt over een WLAN-kaart, kan u uw terminal integreren als netwerk printer in een radionetwerk. Dit werkt enkel met een originele adapter dat u kan bekomen via onze besteldienst. Type van radionetwerk Men spreekt van een radionetwerk of WLAN (Wireless Local Area Network) wanneer minstens twee computers, printers en andere toestellen samen onder elkaar communiceren in een netwerk via radiogolven (golven met een hoge frequentie). Het doorsturen van gegevens in het radionetwerk berust op de b en g normen. In funktie van de structuur van het netwerk, spreekt men van infrastructuurnetwerk of een ad-hoc netwerk. Infrastructuur radionetwerk In een infrastructuurnetwerk communiceren verschillende apparaten via een centraal toegangspunt (gateway, router). Alle gegevens worden doorgestuurd naar het toegangspunt (gateway, router) en verder verdeeld vanaf deze. Radionetwerk (WLAN) Er zijn drie vereiste stappen nodig om uw terminal in een radionetwerk (WLAN) te integreren: 1 Configureer het netwerk aan uw PC. 2 Stel uw terminal in zodat deze in een netwerk kan werken. 3 Nadat het toestel is ingesteld, moet men de software Companion Suite LL installeren op de PC met de vereiste printerdrivers. Het is nodig dat de PC en alle andere apparaten ingesteld zijn op hetzelfde netwerk als de multifunctionele terminal. Alle vereiste vermeldingen voor het instellen van het apparaat, zoals de namen van het netwerk (SSID), type radionetwerk, WEP-sleutel, IPadres of subnet mask moeten overeenkomen met de vermeldingen van het netwerk. U vindt deze vermeldingen op uw PC of op het Access Point (Toegangspunt). Om te weten hoe u uw PC moet instellen, dan kan u informatie vinden in de gebruikershandleiding van uw WLAN-kaart. Voor de grote netwerken is het beter om de netwerkbeheerder te contacteren

23 Een perfekte verbinding is verzekerd als u gebruik maakt van een originele adapter. U vindt op onze Internetsite de allernieuwste drivers voor de originele adapter alsook andere informatie. WLAN-kaart aansluiten Uw terminal behoort tot een nieuwe generatie van terminals die u kan integreren aan een WLAN-netwerk vanuit de WLAN USB-sleutel. Configuratie van uw netwerk Wij raden u aan om enkel beroep te doen op een persoon met een grondige kennis van informaticaconfiguratie, om de nodige instellingen van uw WLAN-netwerk te doen. Een netwerk maken of zich toevoegen aan een netwerk Alvorens u gebruik maakt van een WLAN-kaart op uw terminal, moet u de parameters inbrengen die uw terminal erkennen en toelaten op een WLAN-netwerk. 5 - WLAN-Netwerk De radionetwerk-adapter van uw terminal geeft gegevens door met het radio IEEE g-protocool; hij kan eveneneens geïntegreerd worden in een bestaand IEEE b-netwerk. U gebruikt uitsluitend een originele adapter voor de aansluiting op uw terminal. Andere zend- en ontvangst adapters kunnen het apparaat beschadigen. Buiten het feit dat u uw terminal gebruikt in een infrastructuur- of ad-hoc netwerk, moet u overgaan tot het instellen van bepaalde netwerk- en veiligheidsinstellingen (bijv. Service-Set-ID (SSID) en de WEP-sleutel). De instellingen moeten overeenkomen met de vermeldingen van het netwerk. Sluit de WLAN USB-stick op de USB-port van uw terminal. Een eenvoudige procedure wordt voorgesteld op uw terminal teneinde u beetje bij beetje te begeleiden in het maken van uw nieuw netwerk, volg deze! INSTELLINGEN/WLAN/ASS. CONFIG. 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer ASS. CONFIG. met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer NIEUW NETWERK met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. Indien u een bestaand netwerk kiest, dan worden de stappen 5 en 6 (eventueel de 7) automatisch uitgevoerd. 5 SSID verschijnt op de display, neem de naam van uw netwerk met behulp van het numeriek toetsenbord door achtereenvolgens op de toetsen te drukken tot men de gewenste naam bekomt (32 karakters maximum) en bevestig met OK. 6 AD-HOC MODUS of INFRA. MODUS verschijnen op de display. Begeef u naar het begin van het hoofdstuk om uw keuze te maken. Selecteer één van de modussen en bevestig met OK. - In het geval u AD-HOC MODUS kiest, submenu KANAAL verschijnt, neem een getal tussen 1 en 13 en bevestig met OK. 7 WITHOUT SECURITY (ZONDER VEILIGHEID) of WITH SECURITY (MET VEILIGHEID) verschijnen op de display. Selecteer de gewenste optie en bevestig met OK. - In het geval u kiest MET VEILIGHEID verschijnt het submenu WEP-SLEUTEL 1, neem het aantal sleutels (1 tot 4 maximum) dat u gebruikt op uw netwerk. Het aantal WEP-sleutels is instelbaar in het menu: 29 - INSTELLINGEN/PARAMETERS/ WEP KEY NBR

24 8 IP CONF.: MANU of IP CONF.: AUTO verschijnen op de display. In het geval u kiest voor de handmatige configuratie, begeef u dan naar het volgende paragraaf om de parameters in te geven IP ADRES, SUBNET MASKER en GATEWAY. 9 Aan het einde van de procedure, gaat u terug naar het hoofdmenu van ASS. CONFIG. 10 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Uw netwerkparameters raadplegen of wijzigen Elk van de parameters van uw netwerk kunnen gewijzigd worden in funktie van de evolutie van uw netwerk INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ IP ADRES 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer IP ADRES met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Het nummer van uw IP-adres verschijnt onder het formaat Neem de nieuwe IPadres van uw terminal volgens het voorgestelde formaat en bevestig met OK. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ SUBNET MASKER 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer SUBNET MASKER met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Het subnet mask-nummer verschijnt onder het formaat Neem de nieuwe subnet mask van uw terminal volgens het voorgestelde formaat en bevestig met OK. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ GATEWAY 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer GATEWAY met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Het gateway-nummer verschijnt onder het formaat Neem de nieuwe gateway van uw terminal volgens het voorgestelde formaat en bevestig met OK. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/SSID 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer SSID met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 De naam van uw netwerk verschijnt op de display. Neem de nieuwe naam van uw netwerk en bevestig met OK. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ MODE 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer MODE met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Het karakter >>, geeft u de active modus aan van uw netwerk. 6 Selecteer één van de modussen en bevestig met OK. - In het geval u kiest voor MODUS AD-HOC, zal in het submenu KANAAL verschijnen, neem een getal tussen 1 en 13 en bevestig met OK. 7 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. In een ad-hoc radionetwerk communiceren de apparaten rechtstreeks met elkaar zonder via een toegangspunt te hoeven gaan (gateway, router). De transmissiesnelheid in het geheel van het AD-HOC radionetwerk staat in verhouding met de slechtste verbinding in het netwerk. De transmissiesnelheid staat in verhouding met de spatiale afstand alsook obstakels, zoals de muren en de plafonds, tussen zender en ontvanger. 5 - WLAN-Netwerk

25 INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ VEILIGHEID Deze parameter stelt u in staat om het netwerk te beveiligen. 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer SECURITY (VEILIGHEID) met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Kies MET of ZONDER en bevestig met OK. Geef het paswoord in, als u MET kiest: - Bij een 64 bits veiligheidsconfiguratie, moet het paswoord exact 5 karakters bedragen. - Bij een 128 bits veiligheidsconfiguratie, moet het paswoord exact 13 karakters bedragen. U kan ook het paswoord in hexadecimaal nemen, in dat geval: - Bij een 64 bits veiligheidsconfiguratie, moet het paswoord exact 10 hexadecimale karakters bedragen. - Bij een 128 bits veiligheidsconfiguratie, moet het paswoord exact 26 hexadecimale karakters bedragen. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets INSTELLINGEN/WLAN/PARAMETERS/ HOSTNAME De naam van de machine stelt u in staat om uw terminal vast te stelen op het netwerk door een PC (bijvoorbeeld met de naam "PRINT-NETWERK-1"). 1 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 2 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer PARAMETERS met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer HOSTNAME (NAAM MACHINE) met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Neem de gewenste naam (maximum 15 karakters) en bevestig met OK. 6 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Eens dat uw verbinding is geconfigureerd, moet u de printer netwerkdriver installeren "Laser Pro LL Network" om dokumenten te kunnen afdrukken. Begeef u naar paragraag Draadloze verbinding, pagina 30. Voorbeeld van de configuratie van een AD- HOC-netwerk Voorbeeld van de configuratie van een niet-beveiligde AD-HOC-netwerk met de volgende parameters: naam van het netwerk: "home" type radio: "ad-hoc" kanaal: "1" IP-adres van de PC: " " subnet mask van de PC: " " gateway van de PC: " " IP-adres van de multifunctionele terminal: " " subnet mask van de multifunctionele terminal: " " gateway van de multifunctionele terminal: " " Configuratie van de multifunctionele terminal 1 Steek de WLAN USB-sleutel in de USB-connector van de multifunctionele terminal 2 Druk op, selecteer het menu INSTELLINGEN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 3 Selecteer WLAN met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 4 Selecteer ASS. CONFIG. met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 5 Selecteer NIEUW NETWERK met behulp van de toetsen of en bevestig met OK. 6 SSID verschijnt op de display, neem "home" met behulp van het numeriek toetsenbord en bevestig met OK. 7 Selecteer de modus AD-HOC MODUS en bevestig met OK. 8 Neem "1" in het veld KANAAL en bevestig met OK. 9 Selecteer ZONDER VEILIGHEID en bevestig met OK. 10 Selecteer IP CONF.: MANU en bevestig met OK. 11 Neem " " in het veld IP ADRES en bevestig met OK. 12 Neem " " in het veld SUBNET MASKER en bevestig met OK. 13 Neem " " in het veld GATEWAY en bevestig met OK. 14 Aan het einde van de procedure, gaat u terug naar het hoofdmenu van ASS. CONFIG. 15 Verlaat dit menu door te drukken op de toets. Eens dat het netwerk geconfigureerd is, moet de led van de WLAN USB-sleutel aan staan. U moet nu de PC configureren. 5 - WLAN-Netwerk

Uw gebruiksaanwijzing. SAGEM MF 5401 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1202336

Uw gebruiksaanwijzing. SAGEM MF 5401 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1202336 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TELECOM SAGEM MF 5401. Gebruiksaanwijzing 252591220-D_DUT

TELECOM SAGEM MF 5401. Gebruiksaanwijzing 252591220-D_DUT TELECOM SAGEM MF 5401 Gebruiksaanwijzing 252591220-D_DUT Beste klant Voor uw comfort en uw veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebuik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid, pagina 1 te lezen. Bij het aankopen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. AirPrint

Gebruikershandleiding. AirPrint Gebruikershandleiding AirPrint VOORWOORD We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

LASER MFP SP 1000S. Bedieningsinstructies

LASER MFP SP 1000S. Bedieningsinstructies TELECOM LASER MFP SP 1000S Bedieningsinstructies Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen en houd hem bij. Voor een veilig en correct gebruik, moet u de Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Gebruiksaanwijzing Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandacht het hoofdstuk Veiligheid, pagina 1 te lezen. Door dit multifunctionele

Nadere informatie

SAGEM MF 5461/ MF 5481

SAGEM MF 5461/ MF 5481 TELECOM SAGEM MF 5461/ MF 5481 Gebruiksaanwijzing 3000267963_02 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandacht het hoofdstuk Veiligheid, pagina 1 te lezen. Door dit

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

OFX 9700 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 9700 GEBRUIKSAANWIJZING GEBRUIKSAANWIJZING NL 555702nl PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2009, Olivetti Alle rechten voorbehouden Het

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen en houd hem bij. Voor een veilig en correct gebruik, moet

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6020

NL Handleiding LFF 6020 NL Handleiding LFF 6020 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X Pagina van 5 Help afdrukmat. Papierformaten die door de printer worden ondersteund Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 0 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

B2500 Series MFP. Gebruikershandleiding B2520 MFP/B2540 MFP

B2500 Series MFP. Gebruikershandleiding B2520 MFP/B2540 MFP B2500 Series MFP Gebruikershandleiding B2520 MFP/B2540 MFP Beste klant Voor uw comfort en uw veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebuik, aandachtig het Veilighe ids voorschreift te lezen. Door dit multifunctionele

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Voor gebruikers van Windows XP

Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows XP De machine en de pc instellen om samen te werken Voordat u begint U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken

Nadere informatie

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma. Pagina 1 van 13 Handleiding voor afdrukkwaliteit Neem contact op met onze klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen met deze suggesties. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Laser-MFP Naslagkaart Kopiëren Snel kopiëren documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats plaatst, moet u de papiergeleiders

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Bedieningspaneel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.

Nadere informatie

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Een kopie maken Startpagina Functies Opdrachtstatus Aanraakscherm Start Alle wissen Stoppen. Plaats uw documenten met de beeldzijde omhoog in de invoerlade van de. Pas de

Nadere informatie

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Let op! Stel de Sweex Wireless 300N Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Universele handleiding stuurprogramma s

Universele handleiding stuurprogramma s Universele handleiding stuurprogramma s Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versie B DUT 1 Overzicht 1 De

Nadere informatie

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Phaser 6200-kleurenlaserprinter Laden In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Papier in de laden 1 tot en met 3 plaatsen zie pagina 2. Papier in de multifunctionele lade plaatsen zie

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Toshiba Viewer V2 installatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Toshiba Viewer V2 installatie MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Toshiba Viewer V2 installatie Versie: Augustus 2010 Toshiba Viewer V2 (v1.03) Met de Toshiba Viewer is het mogelijk te printen en scannen met de vermelde Toshiba apparaten.

Nadere informatie

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING

Brother GEBRUIKERSHANDLEIDING Brother Kleurenkalibratie via het web GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 VEREISTEN 2 WERKING 3 ALGEMENE 4 HET 5 DE 6 FABRIEKSINSTELLINGEN Inhoudsopgave INLEIDING 2 3 Aanbevollen papiier voor gebruiik tiijjdens de

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA PAGEPRO 1480MF

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA PAGEPRO 1480MF U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Gids voor een snelle start Over deze gids Deze Gids voor een snelle start beschrijft hoe u uw SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER installeert en bedient. Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN

Gebruikershandleiding. uw terminal. aansluiten op. een Wireless LAN Gebruikershandleiding uw terminal aansluiten op een Wireless LAN De informatie in dit document kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van

Nadere informatie

Speciaal papier. Afdrukken op glanspapier. Richtlijnen. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Speciaal papier. Afdrukken op glanspapier. Richtlijnen. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Speciaal papier In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Afdrukken op glanspapier' op pagina 2-60 'Afdrukken op papier voor digitale foto's' op pagina 2-65 'Afdrukken op briefkaarten en driebladige

Nadere informatie

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi

Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Alcatel Speedtouch 780WL Wi-Fi Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Standaard inloggegevens van het draadloze netwerk... 4 2. Installatie Alcatel 110g PC

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Kopiëren Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige kopieertaken op pagina 3-2 Kopieeropties aanpassen op pagina 3-3 Basisinstellingen op pagina 3-4 Afbeeldingsaanpassingen op pagina 3-9 Aanpassingen aan de positie

Nadere informatie

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding

Bluetooth koppelen. Gebruikershandleiding Bluetooth koppelen Gebruikershandleiding Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

Printen via de handmatige invoerlade (briefpapier, etiketten, etc.)

Printen via de handmatige invoerlade (briefpapier, etiketten, etc.) Directie ITS Information and Technology Services HANDLEIDING Printen via de handmatige invoerlade (briefpapier, etiketten, etc.) Deze handleiding beschrijft hoe je op een Xerox-Multifunctional via de handmatige

Nadere informatie

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter Phaser 6200-kleurenlaserprinter Papierstoringen Naast de informatie over het voorkomen van storingen en de redenen van een papierstoring, bevat deze sectie ook instructies voor het oplossen van de volgende

Nadere informatie

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk Pagina 1 van 8 Handleiding voor afdrukkwaliteit U kunt veel problemen met de afdrukkwaliteit verhelpen door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Lade 5 (optioneel) Lade 6 (invoegmodule) (optioneel) Bedieningspaneel. Afwerkeenheid voor grote volumes (optioneel) Bedieningspaneel

Lade 5 (optioneel) Lade 6 (invoegmodule) (optioneel) Bedieningspaneel. Afwerkeenheid voor grote volumes (optioneel) Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Apparaatoverzicht Apparaatoverzicht Toepassingen Afhankelijk van de configuratie van uw apparaat, heeft u de beschikking over het volgende: 8 Kopiëren E-mailen Internetfax Serverfax

Nadere informatie

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding

Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding Trust Joyfighter 100 Plus Gebruikershandleiding NL-1 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

Gebruikers van een USB-kabel: Sluit de USB-kabel pas aan in stap A2. Alle tape verwijderen en het scherm omhoog klappen

Gebruikers van een USB-kabel: Sluit de USB-kabel pas aan in stap A2. Alle tape verwijderen en het scherm omhoog klappen Begin hier 1 Belangrijke installatie-informatie Gebruikers van een draadloos of bedraad netwerk: Volg de instructies in deze installatiehandleiding op als u met succes de HP All-in-One wilt toevoegen aan

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding MFC-8220 Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees de installatiehandleiding en deze Windows Vista

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie