Joop van Boesschoten, CFO Bosal over de Supply Chain Supply chain finance is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joop van Boesschoten, CFO Bosal over de Supply Chain Supply chain finance is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Joop van Boesschoten, CFO Bosal over de Supply Chain Supply chain finance is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering Bosal werd in 1923 opgericht in Alkmaar en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant in de automotive sector. Een dynamische en uitdagende sector die door het steeds langer en complexer worden van de toeleveringsketens aan de wieg heeft gestaan van het financiële ketendenken. Joop van Boesschoten, CFO van Bosal Group, schuift aan bij Bas Marteijn en Rutger van Rossum van Deutsche Bank voor een gesprek over de lange weg naar een succesvol supply chain finance programma, de financiële en niet-financiële aspecten van balance sheet management en het krachtenspel in de wereld van staal, techniek en innovatie. Joop van Boesschoten, CFO Bosal Group Joop van Boesschoten is sinds 1989 CFO van de Bosal Group en als lid van de Group Board mede verantwoordelijk voor het totale ondernemingsbeleid. Daarvoor heeft hij van 1974 tot 1989 gewerkt bij Red Band Venco B.V. in Nederland als Directeur Financiële en Economische Zaken, een bedrijf dat zich specialiseerde in de ontwikkeling, productie en verkoop van drop en suikerwerken. Joop van Boesschoten is afgestudeerd als Register Accountant. Bas Marteijn, Managing Director Deutsche Bank Bas Marteijn is sinds 2011 Managing Director Trade Finance & Asset Based Finance bij Deutsche Bank. Daarvoor werkt hij zes jaar in sector coverage (utilities, renewable energy, logistics) bij Fortis/ABN AMRO. In de periode was Marteijn Vice President bij Deutsche Bank in client coverage voor grootzakelijke Nederlandse bedrijven (energy, real estate, dredging). Marteijn heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Rutger van Rossum, Vice President Deutsche Bank Rutger van Rossum is Senior Product Specialist Trade Finance bij Deutsche Bank. Van Rossum werkt al ruim 15 jaar bij Deutsche Bank waar hij in 1999 zijn loopbaan begon als International Trainee. Hij is gespecialiseerd in multiproduct Trade Finance oplossingen, zoals Financial Supply Chain Management en Structured Trade & Export Finance. Van Rossum heeft een MBA van Ashridge Business School. 1/5

2 Marteijn: Je bent dit jaar 25 jaar CFO bij Bosal Group, dat betekent dat je enorme veranderingen hebt meegemaakt. Van Boesschoten: Ja inderdaad. Bosal is een private onderneming die jarenlang werd geleid door vertegenwoordigers van de familie en sinds vier jaar in de persoon van Aad Goudriaan een CEO van buiten de familie heeft. Bosal is gestart in Zuid-Afrika waar het sterk groeide vanuit de vervangingsmarkt van uitlaatsystemen. Deze expansie bracht het bedrijf naar Europa met als zwaartepunt de activiteiten in België. Van daaruit kwamen er grote exportstromen op gang en zodra een markt een bepaald exportvolume bereikt had, werden daar eigen productiefaciliteiten opgezet. Opbrengsten werden bijna volledig geherinvesteerd in de onderneming om de groei te financieren. Halverwege de jaren 80 verlegde Bosal haar focus van de vervangingsmarkt naar de OEM s in de auto-industrie (OEM: Original equipment manufacturer, red.). Om die industrie wereldwijd te kunnen bedienen met een global platform zijn we actief geworden in nieuwe landen, zoals de VS, Mexico, Brazilië en Rusland. Daarnaast hebben we door middel van een aantal acquisities binnen Bosal Group een nieuwe divisie opgezet: Automotive Carrier and Protection Systems (ACPS). Een prachtige, innovatieve sector waarin we een aanzienlijk marktaandeel hebben en mooie resultaten boeken. Met het aantreden van onze nieuwe CEO zijn we een periode van strategische heroriëntatie ingeslagen met focus op productontwikkeling, procestechnologie en nieuwe systemen. Dit houdt ondermeer in dat we bewuste keuzes maken in wat we wel en niet doen Van Rossum: in een automotive sector met een enorme geografische spreiding, grote projecten en grote dynamieken Van Boesschoten: hetgeen inhoudt dat je scherp moet zijn in je keuzes en oog moet blijven hebben voor details. Van Rossum: Hoe vertaalt die dynamiek zich in de waardeketen? Van Boesschoten: Algemeen gesteld is het zo dat je te maken hebt met een spanningsveld tussen het resultaat dat je op de korte termijn behaalt en je voorbereidingen op de toekomst. De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de order intake voor zowel Emission Control Systemen als voor ACPS enorm te vergroten waardoor de omzet (met een vertraging van circa twee tot drie jaar) substantieel gaat groeien. Deze groei gaat gepaard met veel vóórfinanciering. OEM s zijn er erg goed in om de financiering van de supply chain zoveel mogelijk bij hun toeleveranciers te leggen. Groei moet zo min mogelijk cash absorberen. Daar hebben wij ook mee te maken. We hebben klanten in buitengewoon sterke posities, maar ook onze leveranciers, voornamelijk staalfabrikanten, zijn krachtig. Wij kunnen dus niet zomaar onze financieringsbehoefte verleggen naar onze leveranciers. We lopen dan het risico dat onze groei veel cash opslokt. Een manier om daarmee om te gaan is balance sheet management met als integraal onderdeel daarvan supply chain finance. Van Rossum: Hoe hebben jullie dat precies ingericht? Van Boesschoten: Gegeven de dynamiek in de waardeketen, hebben we een programma opgestart dat de druk op werkkapitaal en vóórfinanciering voor een groot deel moet wegnemen. Dat is balance sheet management; een manier van werken waarvoor Bosal voorheen onvoldoende aandacht had. Dat had te maken met onze focus op groei en rendement en minder op cash. De toegang tot cash binnen de Bosal Group was eigenlijk te eenvoudig. Met balance sheet management kijken we naar de gehele beslaglegging op kapitaal en zoeken we naar manieren om hier efficiënter mee om te gaan. Ik heb geïdentificeerd waar in de organisatie kapitaal vastzat dat onvoldoende rendeert en kwam op die manier tot een bedrag van 90 miljoen euro. Dat zit voor een deel in crediteuren, maar ook in onroerend goed, voorraden, vorderingen en vóórfinanciering van gereedschappen. Omdat onze toekomstige cashbehoefte groot is, denk aan de order intake die we nu realiseren, hebben we intern een hoge hurdle rate gezet op investeringen. Alleen door geld vrij te maken, kan die hurdle omlaag, waardoor we extra investeringsruimte creëren voor de Bosal bedrijven. Dat is goed voor Bosal en dat wil iedereen ook. Het project balance sheet management heeft een win-winsituatie gecreëerd waardoor er enorm veel draagvlaak voor het project is binnen de Bosal Group. Van die 90 miljoen euro die ik geïdentificeerd heb, hebben we een target gesteld voor de hele Group om 60 miljoen euro binnen één jaar vrij te maken. De instrumenten die we dan ontwikkeld hebben, brengen we onder bij treasury. De target gaan we halen en hierin zit ook supply chain finance. De steun voor het bredere project werkt ook door in het draagvlak voor supply chain finance. 2/5

3 Marteijn: Hoe belangrijk is het hebben van draagvlak, niet alleen intern, maar ook bij je leveranciers, voor het doen slagen van een supply chain finance structuur? Van Boesschoten: Draagvlak is van doorslaggevend belang. Wat we in feite doen is het oprekken van betaaltermijnen aan leveranciers van, bijvoorbeeld, dertig naar zestig dagen. Het alternatief dat we ze bieden is supply chain finance. Dat moet je goed kunnen uitleggen. De combinatie van balance sheet management, het oprekken van betaaltermijnen en het alternatief supply chain finance heeft goed uitgepakt. Het heeft verschillende afdelingen ook dichter bij elkaar gebracht. Marteijn: Wat je zegt, herken ik. Supply chain finance ontspringt meestal aan de treasury-afdeling, maar daar zit een hele wereld achter: procurement, billing, quality, control et cetera. We realiseren onze meest succesvolle supplier finance programma s voor die bedrijven die kiezen voor de integrale aanpak. Van Boesschoten: Een belangrijke succesfactor voor ons is ook dat het project wordt aangejaagd door een product champion die elke twee weken verslag uitbrengt in de Group Board. We voeren een project uit dat in alle lagen van de organisatie impact heeft. Je hebt dan iemand nodig die zorgt voor informatie, opvolging en continuïteit. Van Rossum: Hoe veranker je al die veranderingen in je bedrijfsvoering? Van Boesschoten: Dat bedrag van 60 miljoen euro is één aspect, een belangrijk aspect, maar waar je naar toe wilt is een structurele vastlegging van je nieuwe strategie in procedures en processen. Je wilt niet over twee jaar weer een dergelijk project hebben. Risk management, operational management, decision making, reporting; overal wordt naar gekeken. We zien al veranderingen op het gebied van sales, hoe we omgaan met klanten en leveranciers en hoe we onze supply chain inrichten. Zo kijken we in aanbiedingen naar onze klanten nog beter naar financiële aspecten, zoals investeringen, betaaltermijnen, valuta en risico s en betrekken we leveranciers meer in onze projecten. Grote veranderingen voor Bosal, maar wel ten goede. 3/5 Van Boesschoten; We kijken in aanbiedingen naar onze klanten nog beter naar financiële aspecten, zoals investeringen, betaaltermijnen, valuta en risico s.

4 Marteijn: Wat gaan jullie doen met de middelen die vrijkomen dankzij het balance sheet management project? Van Boesschoten: In de periode zullen we een forse groei hebben. In bestaande, maar ook in nieuwe divisies. Dat heeft ondermeer te maken met de hoge order intake die we de afgelopen jaren hebben gehad; aanzienlijk hoger dan de replacement rate die je nodig hebt. We hebben in de periode tussen de order nominatie en de start van de productie van deze nieuwe orders geïnvesteerd in productontwikkeling, machines en gereedschappen. We hebben hierdoor een grote capex requirement en moeten rekening houden met werkkapitaalfinanciering van de verhoogde omzet. Tel hierbij op de verwachtingen en werkwijze van onze klanten en je begrijpt dat deze groei geweldig veel cash gaat vragen. Die 60 miljoen euro gebruiken we om de groei te financieren. Daar hebben we geen financieringspartner voor nodig. Dat halen we uit het bedrijf zelf. Van Rossum: Wat was voor jullie de eyeopener ten aanzien van supply chain finance? Van Boesschoten: We hebben voor het eerst zelf geparticipeerd in een supply chain finance programma van Atlas Copco, een klant van een Bosal bedrijf. We hadden supply chain finance natuurlijk al eerder op het netvlies via grote bedrijven als Philips en Unilever, maar door zelf te participeren werd het pas echt bij ons geïntroduceerd en hebben we het samen met Deutsche Bank opgestart en uitgebreid. Het basismodel dat eraan ten grondslag ligt is dat bedrijven op basis van een betere financiële rating dan hun leveranciers deze bedrijven vragen om deel te nemen aan het programma. Dat is voor Bosal soms een uitdaging, omdat onze rating niet altijd beter is dan die van onze leveranciers. Samen met Deutsche Bank zijn we tot een voor beide partijen goed compromis gekomen. Van Rossum: Het van de grond krijgen van een supply chain finance programma is een omvangrijke operatie, maar wel een die veel oplevert. Bosal laat zien dat ook bedrijven die qua grootte net onder de grote multinationals zitten uitstekend in staat zijn om dit programma op te zetten. Van Boesschoten: Het heeft wel wat aanloop gekost. Een complicerende factor was dat Bosal bestaat uit niet één, maar dertig bedrijven verspreid over de hele wereld die gebruikmaken van in totaal ongeveer 23 ERP systemen. Een grote verandering dus, maar we zijn er goed doorheen gekomen. 4/5 Marteijn: We realiseren onze meest succesvolle supplier finance programma s voor die bedrijven die kiezen voor de integrale aanpak.

5 Marteijn: Welke andere uitdagingen komen jullie tegen in het verder uitbouwen van het supply chain finance programma? Van Boesschoten: Een aantal van onze strategische leveranciers heeft geen zeggenschap meer over hun vorderingen. Bijvoorbeeld omdat ze deze hebben gefactored of omdat de vordering als zekerheid is gegeven voor een bankkrediet. De bank van de leverancier zou dan toestemming moeten geven voor de participatie van de leverancier in het supply chain finance programma, maar dat is in veel gevallen een andere bank dan die waar wij mee samenwerken. Dat zijn moeizame processen. Daarnaast lukt het niet altijd om alle leveranciers die je hebt aangewezen aan boord te krijgen. Dan kijk je een niveau dieper in de keten. We krijgen het programma dus wel vol, maar niet altijd met de leveranciers die we in eerste instantie als target hadden gekozen. Een derde punt is dat het nogal wat voeten in de aarde heeft om een leverancier te onboarden. Daarbij zijn verschillende partijen op verschillende momenten betrokken met als risico dat de betrokkenheid en het algehele momentum soms wat afzwakt. Van Rossum: Daar moet je inderdaad voor waken. Waar mogelijk moeten alle relevante partijen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Ook om eventuele knelpunten te identificeren. Het blijft een teamprestatie Van Boescchoten: en dus mensenwerk. Van Rossum: Welke adviezen kun je meegeven aan collega-cfo s van Nederlandse bedrijven? Van Boesschoten: Nederland heeft veel goed opgeleide, capabele CFO s die met een gezonde dosis nuchterheid te werk gaan. Nederland is, mede door de aanwezigheid van grote multinationals, een kweekvijver voor financieel talent. Ik zie als kerntaak van de CFO om een goede balans te vinden tussen enerzijds behoudendheid en anderzijds innovatie en creativiteit. Met je voeten middenin het bedrijf. Ken je mensen, je klanten, je leveranciers; met andere woorden: weet in welke omgeving jouw bedrijf opereert en wat daarin de dynamieken zijn. Vanuit die positie kun je de vertaalslag maken naar finance en je rol als CFO. Verder lezen: > The Financial Agenda / Internationaal zakendoen Reageren op dit artikel? 5/5

PROFIEL. Financial Talent Program Ahold Europe

PROFIEL. Financial Talent Program Ahold Europe PROFIEL Financial Talent Program Mei 2011 Page 2 of 5 Bedrijfsprofiel - Algemeen ONDERNEMING Ahold heeft zijn wortels in de Zaanstreek, waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd van Albert Heijn, Etos,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

Strategie en kansen in het familiebedrijf

Strategie en kansen in het familiebedrijf Strategie en kansen in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind Redactieraad Marcel Peek Carl Stal Alexander Thomassen Albert Jan Thomassen Maike van der Donk Rob Wolthuis Dirk van Beelen Arjen

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Audit Committee Dialogue New Business Models. We hebben meer software-engineers in dienst dan publicisten

Audit Committee Dialogue New Business Models. We hebben meer software-engineers in dienst dan publicisten Audit Committee Dialogue New Business Models We hebben meer software-engineers in dienst dan publicisten 34 Around the Boardroom Digital World, Global Innovation In november vond een Audit Committee Dialogue

Nadere informatie

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015

Voorop in. Advanced collaboration. Transformatie van de infrastructuur. Regie over hybride organisatie. thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 thema IT & communictaion 11e jaargang #2 2015 Raimond Voermans [Grontmij] Advanced collaboration Connected enterprise Transformatie van de infrastructuur Ginna Raahauge [Riverbed] Regie over hybride organisatie

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

4TIPS INTERNATIONAAL ZAKENDOEN KANSEN IN CHINA

4TIPS INTERNATIONAAL ZAKENDOEN KANSEN IN CHINA EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Creditmanagementsoftware Slim automatiseren, betere data, sneller incassoproces Economische invloed China versterkt

Nadere informatie

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011

Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed. Door Hans Amesz RONDE TAFEL VASTGOED. Nummer 5 / 2011 RONDE TAFEL VASTGOED Leverage voegt geen enkele waarde toe aan investeringen in direct vastgoed Door Hans Amesz 30 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Welke vastgoedmanagers slagen erin betere resultaten te

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Infrastructuur aantrekkelijk voor

Infrastructuur aantrekkelijk voor voorzitter Henk Huizing, PGGM deelnemers Wim Blaasse, DIF Norbert Bol, Grontmij Capital Consultants Marleen Bosma-Verhaegh, Blue Sky Group Ed Clarke, Infracapital Edgar Eijking, Media Pensioen Diensten

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank

Realities. Jong en realistisch. Bedrijfsgeheim Eindhoven. Het gemak van SEPA. Deutsche Bank Deutsche Bank Realities De financiële aspecten van zakendoen Jong en realistisch Daniel Ropers (bol.com) Floris van Bommel Quirijn Bolle (Marqt) Yfke Sturm Bedrijfsgeheim Eindhoven Hoe Deutsche Bank waarde

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

COMPANY? Interview: VOOR- ÉN NADELEN

COMPANY? Interview: VOOR- ÉN NADELEN Interview: MAXIMAAL OUTSOURCEN BIJ EEN ONE-PRODUCT COMPANY? BERT SAVONIJE VAN ASML: NEGENTIG PROCENT INKOPEN HEEFT NATUURLIJK VOOR- ÉN NADELEN Voor bedrijven die in een turbulente (volatiele) omgeving

Nadere informatie

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT FAGRO NIEUWSBRIEF 4e KWARTAAL 2010 Index Pagina 1: Voorwoord Jos Paffen Pagina 1-2: Attero, interview Arno Luisman Pagina 2-3: WML, Interview Jeroen Ronden en Gaston Wijler Pagina 4 tot en met 7: Provincie

Nadere informatie

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN

Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN management Groei door samenwerking SPECIAL IN SAMENWERKING MET DE NVP NEDERLANDSE VERENIGING VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN november 2013 INHOUD COLOFON november 2013 Adviseurs genoeg bij een fusie of

Nadere informatie

plannen van de bedrijfsonderdelen die daarbij supporter zijn: HR, TOPS, Riskmanagement en Finance.

plannen van de bedrijfsonderdelen die daarbij supporter zijn: HR, TOPS, Riskmanagement en Finance. Blikvooruitspecial Commercial & Merchant Banking Deze Blik Vooruit Special is een interne publicatie van Commercial & Merchant Banking en is gemaakt door Interne Communicatie C&MB www.blikvooruit.info

Nadere informatie

Beter presteren en toegevoegde waarde bewijzen

Beter presteren en toegevoegde waarde bewijzen Fiona Czerniawska, autoriteit op het gebied van business consultancy: nieuwe focus hard nodig Beter presteren en toegevoegde waarde bewijzen Business consultants zouden meer energie moeten steken in het

Nadere informatie

ON TRACK. Steeds in beweging. Personeelsblad van DSV in Nederland IT THULE MANAGEMENT TRAINEES HR SERVICE CENTER DSV FIT

ON TRACK. Steeds in beweging. Personeelsblad van DSV in Nederland IT THULE MANAGEMENT TRAINEES HR SERVICE CENTER DSV FIT ON TRACK Personeelsblad van DSV in Nederland Steeds in beweging IN DIT NUMMER IT THULE MANAGEMENT TRAINEES HR SERVICE CENTER DSV FIT Maart 2015, nummer 1, 10e jaargang 2 ON TRACK Maart 2015 Peter van der

Nadere informatie

(klik door, film start automatisch)

(klik door, film start automatisch) Goedemiddag, mijn naam is Ronald Slaats, CEO van De Lage Landen Ik sta hier vandaag om iets over ons bedrijf te vertellen En de programma s die momenteel binnen De Lage Landen lopen Programma s die erop

Nadere informatie

doen procesmanagement in 2010

doen procesmanagement in 2010 doen procesmanagement in 2010 Inhoud voorwoord 6 10 18 21 26 onderzoek Opzet Resultaten Conclusies artikelen Sturend verbeteren Control bij gemeenten Doen in 2010 Jaarlijks publiceert ConQuaestor de resultaten

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCdata N.V., gehouden op donderdag 10 mei 2007, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken

Sociaal Jaarverslag 2012..Kennis delen = Samenwerken Sociaal Jaarverslag 2012.Kennis delen = Samenwerken In 2012 stond Kennis delen = Samenwerken centraal binnen Aon. Kennis delen betekent het actief delen van kennis, behaalde successen en andere ervaringen,

Nadere informatie

Sales moet op global niveau kunnen acteren

Sales moet op global niveau kunnen acteren vakblad voor de commerciële beslisser september 2014 Ben Mastboom Sales moet op global niveau kunnen acteren Social media: moderne lijm voor de klant Meer salespower voor technische dienstverleners Sales

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie