THUISZORG Nieuwsbrief - nr. 6 - oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THUISZORG Nieuwsbrief - nr. 6 - oktober 2013"

Transcriptie

1 Inhoud Nieuwe directeur, Marco Bruggeman stelt zich voor Managementteam Thuiszorg Medezeggenschap essentieel Vernieuwing Nieuwe directeur, Marco Bruggeman stelt zich voor Per 1 mei ben ik werkzaam binnen Beweging 3.0 als directeur. Ik heb Thuiszorg, Dagbesteding, WELZIN, Leef3.nu en Zorgzuster 3.0 in mijn portefeuille. (Meer informatie leest u meer op Een brede portefeuille die met name gericht is op alle veranderingen in het sociale domein. We horen en lezen dagelijks over alle veranderingen en onzekerheden die dit met zich meebrengt. Het is duidelijk dat de gemeente meer regie en verantwoordelijkheid krijgt maar dat geldt ook voor een ieder van ons, samen met ons eigen netwerk om ons heen. Een hele verandering in de samenleving die gepaard gaat met onrust en onzekerheid. Wie is Marco Bruggeman? Ik ben 40 jaar, getrouwd en ik heb een zoon van 14 en een dochter van 11. Mijn accent verraadt dat ik niet uit de regio kom, maar uit Salland (Wijhe). In mijn vrije tijd ben ik heel graag buiten. Ik doe aan volleybal en ben ook regelmatig in de sportschool te vinden. Ik ben verpleegkundige en daarnaast afgestudeerd in bedrijfskunde. Ik heb mijn MBA behaald en de Top Class aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. Ik heb mijn leven lang gestudeerd. Dat is voor mij geen belasting, het geeft mij energie en het hoort bij mij. Ik geloof namelijk in investeren in ontwikkeling, uit mensen halen wat in hen zit. En dat geldt natuurlijk ook voor mezelf. Vanzelfsprekend dichtbij De samenstelling van de portefeuille bij Beweging 3.0 spreekt me enorm aan om de synergie te zoeken tussen zorg, welzijn en service. Dit vraagt om een andere manier van kijken. Samen met inwoners in de regio, organisaties en instanties, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers werken aan de veranderingen die er gaande zijn en die op ons afkomen. Ik heb veel met zorg en ik heb veel met mensen. Ook met mensen die er zijn voor kwetsbare mensen. Dat zijn o.a. onze medewerkers, onze vrijwilligers en de mantelzorgers. Zij nemen verantwoordelijkheid, zijn dichtbij en luisteren naar mensen. Beweging 3.0 gaat over mensen en over mensen verbinden. Daarin hoef je niet altijd de geijkte paden te bewandelen. Op maat kunnen kijken en luisteren en dit verbinden aan de aanwezige ervaring, kennis en vakmanschap. Kennis en vakmanschap vind ik belangrijk. Dat moet je ontwikkelen en bijhouden. Daarin moeten wij onze medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers faciliteren. En dat is maatwerk.

2 Maatwerk vraagt dan ook om dichtbij te zijn. Om in gesprek te zijn en te blijven met elkaar. Het vraagt om dialoog en samenwerking. Trots, maar ook zorgen Voor mijn vakantie heb ik kennis gemaakt met het management en een groep medewerkers van de thuiszorg. Een trotse groep mensen die een enorme verandering hebben ondergaan op basis van de gedachte van wijkteams en zelforganisatie. Naast trots zijn er toch ook de zorgen. We hoeven op dit moment natuurlijk ook de krant maar open te slaan of het nieuws te beluisteren en we horen onzekerheden. Er komen vele veranderingen waarbij de regie meer bij de burger en zijn eigen netwerk komt te liggen in combinatie met de regie bij de gemeente in plaats van landelijke regie. De veranderingen die op ons afkomen Zo zult u ook vast hebben gehoord of gelezen over de veranderingen omtrent de persoonlijke verzorging en de verpleging thuis. Beiden maken per 1 januari 2015 geen onderdeel meer uit van de AWBZ. Helaas weten we allemaal nog niet exact wat dit betekent voor iedereen. Wel weten we dat het gaat veranderen. We zullen het ook duidelijk met minder financiële middelen moeten doen. Dat vraagt om bezinning op wat we wel doen, maar ook wat we niet (meer) doen. Maar ook waar we ons budget aan willen blijven besteden. Kortom, er zijn veel vragen waarbij de antwoorden de komende periode zullen ontstaan op basis van verdere informatie vanuit de overheid en gemeenten. Wat we doen, doen we goed Ons uitgangspunt is dat we de dingen die we doen, wel goed blijven doen. We blijven gericht op de kwaliteit van de zorg. We willen met minder regels, minder papier en minder schakels, de focus op de daadwerkelijke zorg houden. Het gaat om de relatie tussen de cliënt en de verzorgende/verpleegkundige en de kwaliteit van de verrichtingen van de verzorgende/verpleegkundige. Dit is de basis in ons werk. We hebben gezien dat de tevredenheid onder de cliënten van de thuiszorg goed is over de zorg. We scoren in het tevredenheidsonderzoek van 2013 een 8,4 als rapportcijfer en dat is een heel mooi cijfer. We zijn dan ook blij met uw tevredenheid over de geleverde zorg. Uit onderzoek blijkt dat we verbeteringen kunnen realiseren op het gebied van de ervaren bejegening, de ervaren kwaliteit van de zorgverleners en de ervaren informatie vanuit de zorgorganisatie. We zullen verbeteracties formuleren en uitvoeren om ook de verbetering daadwerkelijk te kunnen realiseren. Managementteam Thuiszorg Met minder management (van 9 teamleiders naar 4 regiomanagers) van de Thuiszorg willen we meer regie geven aan verzorgenden en verpleegkundigen waarbij wel de focus blijft op de kwaliteit. Samen met het management van Dagcentra, WELZIN en Leef3.nu geven de 4 regiomanagers vorm aan alle veranderingen die op ons afkomen.

3 Het managementteam van de Thuiszorg bestaat uit: Regio A: Anouk Kooijker (Soest Soesterberg Baarn en Bunschoten) Regio B: Annemieke Oeben (Woudenberg Leusden (+ Zorg op Afstand), Leusderkwartier, Randenbroek, Schuilenburg Regio C: Tineke Gommans (Amersfoort centrum (+ ambulante team en palliatief nachtteam), Eemhoven, Bergkwartier, Schuilenburght, Soesterkwartier, Op de Berg) Medezeggenschap essentieel Graag willen wij, de cliëntenraad, u op de hoogte houden van de activiteiten die de cliëntenraad van de Thuiszorg de afgelopen tijd heeft ondernomen. In mei jl. hebben wij voor het eerst vergaderd met Marco Bruggeman. Voorafgaand aan deze vergadering heeft de cliëntenraad een gesprek gevoerd met de heer Bruggeman en positief geadviseerd over zijn aanstelling. Bij de totstandkoming van het vereenvoudigde zorgdossier is de cliëntenraad nauw betrokken geweest. In juni 2012 heeft de cliëntenraad het verzoek ontvangen om het gewijzigd zorgdossier te beoordelen en naar aanleiding van dit verzoek heeft de cliëntenraad een brief met een groot aantal vragen opgesteld. Deze vragen zijn schriftelijk door mevrouw Marskamp, manager Thuiszorg a.i., beantwoord en zijn onderwerp van gesprek geweest in de overlegvergaderingen van de cliëntenraad. Regio D: Esther Kamp (Amersfoort Noord, Hoogland, Vathorst, Oncologie/Wond, Hoevelaken, Nijkerk) O.a. de suggestie van de cliëntenraad om proef te draaien met het vereenvoudigde zorgdossier is in praktijk gebracht. In mei 2013 heeft de cliëntenraad een positief advies uitgebracht over het vereenvoudigde zorgdossier. In de vergaderingen is besloten dat de folder van de cliëntenraad niet in het zorgdossier wordt opgenomen. Informatie van de cliëntenraad staat wel op de website van Beweging 3.0 en de cliëntenraad is heel blij met de vaste rubriek in de nieuwsbrief. Wij

4 zullen u in de toekomst regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten die wij in uw belang ondernemen. Vernieuwing Medicijndispensers Vanaf september 2013 is Beweging 3.0 het gebruik van de medicijndispenser bij het aantal cliënten aan het uitbreiden. De medicijndispenser attendeert, motiveert en observeert cliënten bij het gebruik van medicatie. Dit wordt gerealiseerd door voorverpakte medicatie in de dispenser te plaatsen en deze op het actuele weekprogramma in te stellen. Vervolgens geeft de medicijndispenser de gebruiker een signaal wanneer het tijd is de medicatie in te nemen. Met de invoering van de medicijndispenser in de thuissituatie willen we o.a. bereiken dat: - de juiste medicatie op het juiste moment wordt ingenomen. - de medicatieveiligheid verbetert. - de zelfredzaamheid en eigen regie toenemen. We starten in Soest, Leusden, Amersfoort Soesterkwartier en Amersfoort Kruiskamp met de medicijndispenser. Hebt u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met uw eerst verantwoordelijk medewerker van de Thuiszorg of bellen naar Samzo Mantelzorgers, familie en vrienden vervullen een belangrijke rol in het leven van een cliënt. De taak van de thuiszorgmedewerker is de cliënt en het netwerk te ondersteunen die rol te behouden. Goed samenwerken is dan belangrijk. Maar het is ook maatwerk. Misschien hebt u geen kinderen en weinig mensen om u heen. Of u hebt een grote betrokken familie die intensief mantelzorgt. Dan is de thuiszorgmedewerker slechts één van de onmisbare personen in uw situatie. En tussen die twee uitersten in zie je een grote verscheidenheid aan cliënten met betrokken en minder betrokken mantelzorgers, familie en vrienden. Belangrijke vragen voor de thuiszorgmedewerker zijn dan: hoe ziet een fijne dag eruit voor de cliënt en welke hulp is daarvoor nodig? Hoe zorg je ervoor dat de cliënt en zijn familie het samen redden en hoe voorkom je dat een mantelzorger overbelast wordt? Hoe kunnen we op een goede manier samenwerken? Wijkteams Hoevelaken en Kattenbroek gaan de komende maanden een nieuwe website testen: Samzo. Samzo maakt het mogelijk dat de cliënt, het netwerk (mantelzorger, partner, familie, buren etc.) en zorgmedewerkers via internet samenwerken en communiceren. Dit is een nieuwe manier van werken. Het begint al bij de intake, omdat dan samen met de cliënt en een mantelzorger het netwerk in beeld wordt gebracht en betrokkenen worden uitgenodigd om Samzo te gebruiken. Samzo is een middel om aan de slag te gaan met de hierboven genoemde vragen. Uiteindelijk gaat het erom dat we u helpen en ondersteunen het leven zo aangenaam mogelijk te maken, ook als er in de toekomst minder middelen beschikbaar zijn voor professionele zorg. Beeldzorg Cliënten die een indicatie hebben voor verzorging of verpleging, en zorg krijgen van Beweging 3.0, kunnen ook in aanmerking

5 komen voor Zorg op Afstand. Met Zorg op Afstand kan de cliënt door middel van een computerscherm een beeldspraakverbinding contact maken met een verpleegkundige. In een gesprek kan de cliënt op deze manier een juist advies krijgen. Zo kan de verpleegkundige op afstand een vinger aan de pols houden en de cliënt ondersteuning bieden. De cliënt kan begeleiding krijgen in de thuissituatie als er bijvoorbeeld sprake is van een hersenbloeding, suikerziekte, beginnende Alzheimer of longaandoeningen. Ook bij depressiviteit, eenzaamheid, angst of verdriet, kan het maken van contact via het beeldbellen voor de cliënt van grote waarde zijn. Ook kan de verpleegkundige de cliënt helpen met het indelen van de dagstructuur. De meest cruciale factor in het gebruik van technologie in de zorg blijft natuurlijk de menselijke factor. Er zijn mensen nodig die technologie in de zorg durven, willen en/of kunnen toepassen. We zien onder onze eigen cliënten dat het gebruik van internet toeneemt. In 2011 had 24% van de 153 respondenten de mogelijkheid om thuis internet te gebruiken. In 2013 was dat al 40%. Ook onder de medewerkers neemt de bereidheid om technologie in de zorg toe te passen toe. Wilt u meer informatie over Zorg op Afstand of wilt u zich aanmelden? Bel of mail ons dan op werkdagen via één van de volgende telefoonnummers: of of per mail:

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen

BWI Papendrecht ondersteunt en verbindt mensen 29 januari, 19:30 u, de Waalburcht Alzheimer Café, over het thema: Wat is Alzheimer? U bent mantelzorger als u voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid,

Nadere informatie

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT

Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenhangende ondersteuning thuis Almere Werktitel: ShOT Samenvatting Aanleiding In de kadernota sociaal domein Doen wat nodig is wordt de toon gezet voor het lokaal sociaal beleid in de komende jaren.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Wonen & Samenleven

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Wonen & Samenleven MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Wonen & Samenleven Als mijn zoon begeleid zelfstandig gaat wonen, staat er dan altijd iemand voor hem klaar? Ik wil graag een traplift. Bij wie vraag ik die

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten.

Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten. Informatiefolder Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening gehouden wordt met de culturele achtergrond van cliënten. Sensa Zorg biedt hulp aan cliënten met

Nadere informatie

Meedoen op eigen kracht:

Meedoen op eigen kracht: Informatiekrant Wmo in de Drechtsteden In deze uitgave: Meedoen op eigen kracht: we zijn begonnen Wist u dat er meer instanties zijn waar u terecht kunt met uw vragen over de zorg? Met deze krant informeren

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers

Staatssecretaris wil betere ondersteuning mantelzorgers Voorwoord De nieuwsbrief mantelzorg gemeente Bergen op Zoom waarin we u als mantelzorger willen informeren over landelijke en plaatselijke organisaties, activiteiten en regelgeving die er zijn voor u als

Nadere informatie

Veilig en gezond thuis

Veilig en gezond thuis Veilig en gezond thuis Zorg op Afstand onmisbaar onderdeel zorg Sensire Ervaringsverhalen uit de Achterhoek In dit magazine 3 Voorwoord 4 Zorg op Afstand 6 De cliënt 8 De zorgverlener 9 Achterhoek Connect

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses

The 33 response(s) to this question can be found. Response Chart Percentage Count. Ja 89% 31 Nee 11% 4 Total Responses Rapport (Completion rate: 92.31%) Ik bel met: Variable Organisatie Functie Naam Telefoon Response The 35 response(s) to this question can be found in the appendix. The 35 response(s) to this question can

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL. De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) VRAGEN EN ANTWOORDEN DIE DUIDELIJKHEID SCHEPPEN OVER HET NIEUWE ZORGSTELSEL De nadruk ligt hierbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN (1) Wat is de rol van mijzelf

Nadere informatie