Tuinvogelonderzoek 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tuinvogelonderzoek 2011"

Transcriptie

1 Tuinvogelonderzoek 2011 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken Subgroep Avifauna E.C.G. (Egbert) Leijdekker Rapportnummer 206 Pagina 1 / 24

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusies Top Totaal aantal getelde vogels Tabel 1 Winter meerjarenoverzicht Tabel 2 Lente meerjarenoverzicht Tabel 3 Zomer meerjarenoverzicht Tabel 4 Herfst meerjarenoverzicht Tabel 5 - Winteroverzicht Tabel 6 - Lenteoverzicht Tabel 7 - Zomeroverzicht Tabel 8 - Herfstoverzicht Winter aantal getelde vogels Lente aantal getelde vogels Zomer aantal getelde vogels Herfst aantal getelde vogels Toelichting koude- en warmtegetal Toelichting tabellen Pagina 2 / 24

3 1. Inleiding De doelstelling van de tuinvogeltelling is om zoveel mogelijk gegevens over onze tuinvogels te verzamelen en vast te leggen. Hiermee kunnen veranderingen worden geanalyseerd over een historische periode. Dit tuinvogelonderzoek loopt al vanaf 1992 en is oorspronkelijk gestart met inwoners in het Gooi, maar in de loop der jaren zijn een aantal trouwe tellers verhuisd en toch deel blijven nemen. De consequentie hiervan is dus dat de resultaten zich niet alleen beperken tot dit deel van het land. In de afgelopen jaren is het aantal deelnemers teruggelopen en dat is natuurlijk erg jammer, maar onze vereniging kent een groot aantal leden en naar aanleiding van een artikel in het Vliegensvluggertje in 2011 en een promotie tijdens de nieuwe ledenavond in 2012 hebben veel nieuwe deelnemers zich aangemeld. Thans zijn er circa 55 personen die meedoen aan dit onderzoek en dat is een verheugende ontwikkeling. De deelnemers aan het onderzoek ontvangen ieder kwartaal een formulier, waarin wekelijks van elke vogelsoort het hoogst waargenomen aantal wordt genoteerd. Deze gegevens worden in een totaaloverzicht opgenomen, waarbij dan het aantal tuinen wordt geteld waarin een bepaalde soort was gezien. Voor wat betreft de verwerking van de gegevens is een nadere toelichting gewenst. Door de deelnemers worden kwartaalresultaten genoteerd, maar de maanden maart (winter) en september (zomer) zijn overgangsmaanden en daarom worden van die periodes alleen de resultaten van de eerste negen weken meegenomen. Aan de totaaloverzichten is ook een getal opgenomen dat betrekking heeft op de weersomstandigheden. Deze getallen betreffen het zogenaamde koude- en warmtegetal en zijn overgenomen van de website van het KNMI. In het kort wordt uitgelegd wat de essentie van deze getallen is en later in het verslag wordt een meer gedetailleerde uitleg gegeven. Deze uitleg is overigens ook overgenomen van de website van het KNMI. Koudegetal: Classificatie van de kou in de winterperiode gebaseerd op het dagelijks etmaalgemiddelde van de temperatuur. Dat is het gemiddelde over 24 uur, dat bepaald wordt uit de 24 uurlijkse temperatuurmetingen op een dag. Alle etmaalgemiddelden beneden het vriespunt over de periode 1 november tot en met uiterlijk 31 maart worden opgeteld, zodat uiteindelijk één (koude)getal wordt verkregen. Daarvan wordt het minteken weggelaten. De methode om winters te classificeren werd geïntroduceerd door de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann ( ). Voordeel is de mogelijkheid van een tussentijdse balans van de kou. Bovendien telt ook vorst in het voor- en naseizoen meetelt, dit in tegenstelling tot meteorologische winter die alleen betrekking heeft op de kalendermaanden december, januari en februari. Warmtegetal: Het warmtegetal biedt de mogelijkheid voor een dergelijk tussentijdse balans. Het warmtegetal wordt berekend door het aantal graden dat de gemiddelde etmaaltemperatuur van elke dag boven de 18,0 graden ligt, op te tellen. Een dag met gemiddeld over 24 uur een temperatuur van 20,2 graden draagt dus 2,2 bij aan het warmtegetal. Zo komen we dus uiteindelijk tot een totale som die het mogelijk maakt de warmte in het jaar te classificeren. Aan top staat de zomer van 1947 met een warmtegetal van 221,3, dieptepunt was de zomer van 1965 met een warmtegetal van slechts 3,9. Pagina 3 / 24

4 Uitbreiden rapportage Tot en met 2009 werden de gegevens van de telformulieren handmatig verwerkt en dat was een enorm tijdrovende aangelegenheid. Vanaf 20 worden de gegevens echter verwerkt in de krachtige toepassing Excel en dan zijn er veel mogelijkheden. In 2012 zal er worden onderzocht wat er nog meer kan worden gedaan met de verzamelde gegevens en het uitgangspunt is dat de rapportage in 2013 een uitgebreidere versie gaat worden. Er moet dan worden gedacht aan het rapporteren over bijvoorbeeld soorten per regio, want onze tellers zijn nogal verspreidt qua woonplaats en dat geeft weer extra dimensies. Voorts zullen we nagaan hoe om te gaan met het feit dat er in een aantal gevallen niet aaneensluitend wordt geteld. Het meedoen aan het tuinvogelonderzoek is op volstrekt vrijwillige basis en als vereniging zijn we zeer dankbaar dat leden hieraan willen bijdragen. Het kan echter voorkomen dat tellers langdurig niet in de gelegenheid zijn om te tellen en daardoor kunnen gemiddelden worden beïnvloed. Ook in de huidige rapportage zijn deze uitkomsten overigens wel meegenomen. Toelichting Het is aardig om eens te kijken naar het aantal getelde vogels, want stel dat bijvoorbeeld spreeuwen alle 13 weken in een tuin zijn gezien en 0 koolmezen maar weken, dan scoort de spreeuw dus hoger. Om nu een beter beeld te krijgen is er een top samengesteld van het totaal aantal getelde vogels opgenomen en vergeleken met uitkomst 20. Opgemerkt moet wel worden dat, zoals bij de inleiding al aangegeven, niet alle tellers elk kwartaal hebben ingevuld en dat kan de aantallen enigszins beïnvloeden. In het hoofdstuk Totaal aantal getelde vogels wordt nader ingegaan op het aantal getelde vogels en om de uitkomsten te visualiseren zijn er ook enkele grafieken toegevoegd. Het geheel bestaat uit twee tabellen en daaraan gekoppelde grafieken met een specifieke onderverdeling. De huismus is bewust niet opgenomen, omdat het totaal daarvan zo groot is (zie bovenstaande top ) dat daardoor de grafieken onleesbaar worden. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn er tabellen samengesteld die zijn gebaseerd op minder en meer dan 0 vogels per jaar. Pagina 4 / 24

5 2. Conclusies Top Dit is het tweede jaar dat er een top is samengesteld en aan de hand van de uitkomsten over 2011 kan worden geconcludeerd dat de Huismus opnieuw op de eerste plaats staat. Opvallend is wel het verschil in aantallen bij een aantal vogelsoorten ten opzichte van 20, maar daar mag nog geen voorbarige conclusie uit worden getrokken. De indruk zou kunnen zijn dat er in de zomer van 2011 substantieel meer Huismussen zijn geteld (2824 ten opzicht van 1739), maar die conclusie is niet correct. De simpele oorzaak is dat er in 2011 meer tuinvogeltellers waren of dat in 20 niet iedereen het zomerseizoen heeft geteld. In de nieuwe opzet van de rapportage in 2013 zal hier rekening mee worden gehouden. In 20 waren een aantal andere vogelsoorten, zoals de Merel en de Pimpelmees die in bijna ieder seizoen op dezelfde plaats in de top stonden, maar 2011 heeft die trend doorbroken en een logische verklaring is daarvoor niet te geven. Totaal aantal getelde vogels De grafieken 1 en 2 hebben betrekking op dezelfde gegevens, maar zijn grafisch iets anders opgezet. Gelijk aan de conclusie bij de top is duidelijk te zien dat de Huismus koploper is. Het aardige van grafiek 1 is echter dat er per seizoen goed het verloop is te volgen per vogelsoort. Wanneer we de Huismus niet meenemen, dan is bijvoorbeeld te zien dat de Spreeuw en Vink van plaats verwisselen in de winter en de zomer. Percentage tuinen Op het inventarisatieformulier zijn de vogelsoorten opgenomen die de afgelopen jaren het meeste waren gezien, maar er zijn door de tuinvogeltellers ook andere soorten waargenomen en gerapporteerd. Met ingang van 20 zijn die in de tabellen opgenomen en dat is de reden waarom er bij sommige soorten een korte historie is. Als gevolg van een technische storing is de Waterhoen niet meegeteld in Winter: Veelal blijven de percentages in de lijn van voorgaande jaren en in meer dan 80% van de tuinen zijn de Ekster, Heggenmus, Houtduif, Koolmees, Merel, Pimpelmees en de Vink waargenomen. De Kramsvogel is alleen in 20 opvallend vaak gezien, maar thans ligt het percentage weer in de lijn van voorgaande jaren. De Gaai is een vogelsoort die de laatste drie jaar in toenemende mate wordt gezien, maar de Winterkoning komt in 2011 in een fors minder aantal tuinen voor. Opvallend is de Huismus, want ondanks dat deze in aantallen het meeste voorkomt, blijkt dat toch niet in een groot percentage van de tuinen. Lente: Dit seizoen kent in tegenstelling tot vorig jaar wat meer verschillen. In meer dan 80% van de tuinen zijn de Houtduif, Huismus, Koolmees en de Merel waargenomen. Ten opzichte van 20 zijn de Roodborst, Spreeuw en Zwarte Kraai fors afgenomen. Opvallend is dat de Zwartkop na een aantal jaren van terugloop weer meer is gezien. Zomer: Het zomerseizoen kent een aantal opmerkelijke wijzigingen, want er is een aanzienlijk aantal minder tuinen waarin de Gaai, Heggenmus, Houtduif, Pimpelmees, Turkse Tortel, Vink en Winterkoning zijn waargenomen. Of hier een verklaring voor kan worden gegeven is nog niet te stellen en uit de resultaten over 2012 zal moeten blijken of deze trend zich doorzet of dat er sprake is van een incident. Pagina 5 / 24

6 In meer dan 80% van de tuinen zijn alleen de Koolmees en Merel gezien. Herfst: Gelijk aan de seizoenen Lente en Zomer is ook thans een opvallende daling te zien bij een aantal vogelsoorten, want er zijn in minder tuinen de Ekster, Gaai, Heggenmus, Kauw, Roodborst en Vink gezien. In meer dan 80% van de tuinen werd de Koolmees, Merel en Pimpelmees waargenomen. Samenvattend valt de conclusie te trekken dat er in nagenoeg alle seizoenen bij een aantal vogelsoorten een afname is voor wat betreft het percentage tuinen waarin deze is gezien. Het is ook zo dat bij een aantal soorten het percentage een gelijke trend vertoont ten opzichte van voorgaande jaren. Overige tabellen. De overige tabellen geven inzicht in het aantal tuinen waarin een vogelsoort is gezien, gecombineerd met het aantal vogels. Pagina 6 / 24

7 3. Top 2011 top WINTER soort aantal Huismus 1698 Koolmees 882 Kauw 636 Vink 596 Spreeuw 590 Merel 554 Houtduif 517 Pimpelmees 493 Turkse Tortel 376 Staartmees 304 top LENTE soort aantal Huismus 2266 Kauw 597 Merel 586 Koolmees 575 Houtduif 411 Turkse Tortel 392 Pimpelmees 352 Ekster 318 Heggenmus 280 Gaai 190 top ZOMER soort aantal Huismus 2824 Koolmees 386 Kauw 327 Merel 311 Turkse Tortel 257 Pimpelmees 248 Ekster 245 Houtduif 225 Heggenmus 131 Gaai 113 top LENTE soort aantal Huismus 2022 Kauw 625 Merel 614 Koolmees 536 Houtduif 432 Ekster 346 Pimpelmees 330 Turkse Tortel 330 Heggenmus 290 Spreeuw 242 top ZOMER soort aantal Huismus 1739 Koolmees 405 Merel 369 Kauw 323 Pimpelmees 270 Houtduif 256 Turkse Tortel 254 Ekster 226 Gaai 161 Heggenmus 159 top HERFST soort aantal Huismus 3479 Spreeuw 909 Kauw 649 Koolmees 639 Merel 637 Pimpelmees 563 Turkse Tortel 501 Ekster 452 Vink 411 Houtduif top WINTER soort aantal Huismus 1812 Spreeuw 796 Merel 693 Vink 671 Kauw 561 Koolmees 506 Pimpelmees 434 Turkse Tortel 398 Houtduif 363 Kokmeeuw 321 top HERFST soort aantal Huismus 2836 Koolmees 834 Merel 794 Kauw 691 Houtduif 600 Vink 598 Pimpelmees 588 Spreeuw 572 Turkse Tortel 451 Ekster 426 Pagina 7 / 24

8 Zwarte Kraai Win terkoning Vink Turkse Tortel Tjiftjaf Staartmees Spreeuw Roodborst Ringmus Pimpelmees Merel Keep Kauw Huismus Houtduif Heggenmus Grote Bonte Specht Groenling Gierzwaluw Gaai Ekster Boomkruiper Boomklever 4. Totaal aantal getelde vogels Grafiek1 winter lente zomer herfst Pagina 8 / 24

9 0 aantal Zwartkop Zwarte Mees Zanglijster Wilde eend Sperwer Sijs Roodkopbuulbuul Roek Meerkoet Kuifmees Koperwiek Kokmeeuw Knobbelzwaan Halsbandparkiet Goudv ink Goudhaantje Fitis Buizerd Boerenzwaluw Blauwe reiger aantal Zwa rte Kra ai Winterkoning Vink Turkse Tortel Tjiftjaf Staartmees Spr eeuw Roodb orst Ringmus Pimpel me es Merel Kee p Kau w Huismu s Houtduif Hegge nmu s Gro te Bon te Spe cht Gro enling Gie rzwalu w Gaa i Ekster Boo mkruip er Boo mklever Grafiek2 winter lente zomer herfst Grafiek3 winter lente zomer herfst Pagina 9 / 24

10 5. Tabel 1 Winter meerjarenoverzicht Zie hoofdstuk toelichting tabellen voor een nadere uitleg van de tabellen. Pagina / 24

11 6. Tabel 2 Lente meerjarenoverzicht Pagina 11 / 24

12 7. Tabel 3 Zomer meerjarenoverzicht Pagina 12 / 24

13 8. Tabel 4 Herfst meerjarenoverzicht Pagina 13 / 24

14 9. Tabel 5 - Winteroverzicht Zie hoofdstuk toelichting tabellen voor een nadere uitleg van de tabellen. Pagina 14 / 24

15 . Tabel 6 - Lenteoverzicht Pagina 15 / 24

16 11. Tabel 7 - Zomeroverzicht Pagina 16 / 24

17 12. Tabel 8 - Herfstoverzicht Pagina 17 / 24

18 13. Winter aantal getelde vogels T= aantal tuinen V = aantal getelde vogels Pagina 18 / 24

19 14. Lente aantal getelde vogels T= aantal tuinen V = aantal getelde vogels Pagina 19 / 24

20 15. Zomer aantal getelde vogels T= aantal tuinen V = aantal getelde vogels Pagina 20 / 24

21 16. Herfst aantal getelde vogels T= aantal tuinen V = aantal getelde vogels Pagina 21 / 24

22 17. Toelichting koude- en warmtegetal Koudegetal De meteorologische winter bestaat uit de maanden december, januari en februari. Vorst in november en maart telt voor de wintergemiddelde temperatuur dus niet mee. Vandaar dat er daarnaast een berekening bestaat, het zogenaamde koudegetal van Hellmann ( ), waarin ook vorst in het voor- en naseizoen meetelt. Het koudegetal is ook geschikt om een tussentijdse balans van de winter op te maken. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het dagelijks etmaalgemiddelde van de temperatuur. Dat is het gemiddelde over 24 uur, dat bepaald wordt uit de 24 uurlijkse temperatuurmetingen op een dag. Alle etmaalgemiddelden beneden het vriespunt over de periode 1 november tot en met uiterlijk 31 maart worden opgeteld, zodat uiteindelijk één (koude)getal wordt verkregen. Daarvan wordt het minteken weggelaten. Bedraagt de gemiddelde etmaaltemperatuur op een bepaalde dag -0,5 graden en de volgende dag -0,8 graden, dan is het koudegetal over die twee dagen dus 1,3. De winter krijgt op grond van het koudegetal in De Bilt aanduidingen als streng, koud, zacht of zeer zacht. Een winter met een koudegetal van minder dan 20 wordt zeer zacht genoemd. Het KNMI heeft statistieken gemaakt van de koudegetallen van alle winters sinds De winter van 1989 was met een 1,9 de zachtste sinds 1901, op twee staat 1975 (3,2) en op drie 2000 (3,6). Een koude winter heeft een koudegetal tussen 0 en 160 (koud). Een koude winter is in de afgelopen 111 jaar 21 keer voorgekomen. Zes keer lag het koudegetal tussen 160 en 300 (zeer koud), drie winters kwamen boven 300 uit (streng). Het koudst was de winter van 1963 met een koudegetal van 345,9. De winter van 1947 staat op de tweede plaats met 342,8 en daarna volgt die van 1942 met 331,8. Het koudegetal van Hellmann, berekend uit de som van alle negatieve etmaalgemiddelden van de temperatuur, is in de winter van 2009/20 opgelopen tot 94,7. De winter was daarmee de koudste sinds 1997 met een koudegetal van 131,6. In de vorige winter van 20/2011 is het koudegetal voornamelijk door de bijdrage van de zeer koude december opgelopen tot 80,6. Dit jaar is het een heel ander verhaal en stond het koudegetal eind januari nog op een magere 1,3. Februari heeft daar drastisch verandering in gebracht. Het koudegetal is dankzij de koudegolf met sprongen omhoog geschoten en staat inmiddels op 88,4. Dat is iets minder dan in de winter van 20 (koudegetal 94,7) maar iets meer dan in de winter van 2011 (80,6). De winter van 2012 bezet de 33e plaats op de ranglijst van de "koudste" winters sinds De bijdrage aan het koudegetal van de afgelopen winter kwam vrijwel volledig voor rekening van de periode 29 januari tot en met 12 februari (bron: KNMI) Pagina 22 / 24

23 Warmtegetal Het warmtegetal is een waarderingscijfer voor de zomerwarmte. Voor de berekening van het warmtegetal worden de dagelijkse waarden boven 18 graden van de etmaalgemiddelde temperaratuur in De Bilt tussen april en oktober opgeteld. Een dag met gemiddeld over 24 uur een temperatuur van 20,2 graden draagt dus 2,2 bij aan het warmtegetal. Bedraagt het etmaalgemiddelde 18,0 graden of lager dan levert die dag dus geen bijdrage aan het warmtegetal. Met deze methode kan zowel tussentijds als achteraf de balans worden opgemaakt van de hoeveelheid warmte die de zomer oplevert. Voorheen telden april en oktober niet mee bij de berekening van het warmtegetal maar door het warmere klimaat is de kans op hogere temperaturen ook in die maanden groter geworden. Een dag met een etmaalgemiddelde temperatuur van minstens 18 graden wordt als vrij warm of warm ervaren zodat deze grenswaarde een representatief beeld geeft van de genoten hoeveelheid warmte. Het warmtegetal voor de zomer is de tegenhanger van het koudegetal dat voor de winter wordt gebruikt en dat van alle dagen met een etmaalgemiddelde onder nul de negatieve waarde van de temperatuur sommeert. Het warmtegetal geeft alleen een indruk van de warmte in het zomerhalfjaar. Een relatief hoge score zegt dus niets over bijvoorbeeld neerslag of zon en kan ook bereikt worden in een verregende zomer. Zo liep het warmtegetal in 20 op tot 95,3, goed voor de twintigste plaats op de ranglijst van de warmste zomers, terwijl de zomer vrijwel volledig in het water viel. In de tabel van alle warmtegetallen sinds 1901 gerangschikt naar warmteproductie staat de zomer van 1947 aan de top met een warmtegetal van 221,3. Daarna volgen de zomers van 2006 (201,2), 1995 (169,7), 1976 (163,7) en 1994 (147,9). De laagste score staat op naam van de zomer van 1965 met slechts 3,9 als warmtegetal. Daarna volgen de zomers van 1956 (4,9), 1962 (6,7), 1974 (11,6) en 1907 (11,8). Om een totale indruk te krijgen van de kwaliteit van het zomerweer moeten ook andere grootheden, zoals regen en zon, meegenomen worden. Daarvoor zijn andere methodes in gebruik zoals het in kaart brengen van het aantal mooi-weerdagen, ook wel aangeduid als ADS-dagen. Dat zijn dagen met een gemiddelde temperatuur ruim boven wat voor de tijd van het jaar normaal is (decadegemiddelde), hooguit 0,2 mm neerslag en een zonneschijnduur van minstens 50 procent. (bron: KNMI) Pagina 23 / 24

24 18. Toelichting tabellen Meerjarenoverzichten (tabel 1 t/m 4) Om de leesbaarheid te bevorderen zijn er alleen getallen in de tabellen opgenomen, maar die getallen zijn percentages. Hoe komen deze nu tot stand en wat betekenen deze uitkomsten? Eerst wordt het aantal tuinen bepaald waarin een waarneming heeft plaatsgevonden; welke soort is dan niet relevant. Niet getelde weken, bijvoorbeeld vanwege vakantie, worden niet meegenomen om de totalen niet onnodig negatief te beïnvloeden, want in die week is immers niet geteld. Het totaal van de getelde tuinen is dus de basis voor de berekening en vervolgens wordt daarna vastgesteld welke soort is waargenomen. Voorbeeld: Totaal 13 weken in een seizoen en deelnemers; in dit voorbeeld wordt er voor onderstaande berekening vanuit gegaan dat alle weken zijn geteld. Totaal getelde tuinen : deelnemers x 13 weken = 130 tuinen. In die periode waargenomen: Spreeuw 60 keer, Huismus 1 keer en Kauw 20 keer. Het aantal getelde vogels is niet van belang. Dat wil dus zeggen dat, wanneer er in één week 35 Spreeuwen zijn, dan telt dat als één. De uitkomst voor het voorbeeld is dan: Basis: 130 tuinen Spreeuw: 60 keer waargenomen 60/130 = 46% Basis: 130 tuinen Huismus: 1 keer waargenomen 1/130 = 85% Basis: 130 tuinen Kauw: 20 keer waargenomen 20/130 = 15% De Spreeuw is dus in 46% van de getelde tuinen in een bepaald seizoen waargenomen. Koude- en warmtegetal Deze getallen geven een bepaalde waarde aan van het seizoen en zijn bepaald door het KNMI. In een apart hoofdstuk wordt hiervan een nadere uitleg gegeven. Historie In deze tabel wordt een historisch verloop weergegeven van de afgelopen jaren, waarbij het jaar 1992 het eerste jaar is geweest dat er vogels in de tuinen zijn geteld. Overzichten (tabel 5 t/m 8) In deze overzichten wordt per seizoen en dan per week aangegeven hoe vaak een vogelsoort is waargenomen. De wijze is gelijk aan wat in het vorige hoofdstuk toegelicht; het totaal aantal getelde vogels wordt dus niet meegenomen. Aantal getelde vogels In afwijking van voorgaande tabellen wordt in dit overzicht het werkelijk aantal getelde vogels weergegeven. Hier worden (nog) geen conclusies aan verbonden en zijn alleen ter informatie. T= aantal tuinen V = aantal getelde vogels Pagina 24 / 24

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus Handleiding Vogel Wintertuintelling 2016-2017 IVN Zeewolde Vogelwerkgroep Oriolus (foto door: Paula van Schaik) Inhoud handleiding: Hoe vogel wintertuinwaarnemingen tellen; Hoe te tellen- Wat te tellen;

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2013 Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Inhousopgave Inleiding Pagina 3 Methode Pagina 3 De telling Pagina 4 Het weer Pagina 4 De resultaten Pagina 4 Bijlage:

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2010

Nationale Tuinvogeltelling 2010 Nationale Tuinvogeltelling 21 Huismus wederom het hoogste aantal, Merel het vaakst gemeld De Nationale Tuinvogeltelling van 23 en 24 januari werd voor de 7 e keer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij In totaal werden 28374 tellingen doorgegeven verdeeld over meer dan 900.000 verschillende individuen. Er werden 125.550 huismussen

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken MUS - rapportage 2010 Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken Samensteller: Tom Loorij MUS-project 2010 In 2007 lanceerde SOVON het MUS-project (MUS = Meetnet Urbane Soorten). Er was een toenemende

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2013 enkele cijfers en getallen op een rij Er deden 84.986 verschillende mensen mee en in totaal werden 49.125 tellingen doorgegeven waarvan 388 van scholen Dit leverde 1.143.245

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

4 januari 5 januari 11 januari 12 januari 18 januari 19 januari

4 januari 5 januari 11 januari 12 januari 18 januari 19 januari S-HERTOGENBOSCH ZUID MAANDVERSLAG JANUARI 2017 JAARGANG 8 NR. 1 4 januari Napraatpapier voor BBS gemaakt. Pinda slingers naar het park gebracht. Plaats knaagsporen gezocht. 5 januari Joop heeft haardhout

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT December 2013

Nieuwsbrief PTT December 2013 Nieuwsbrief PTT December 13 Beste tellers, Vanwege de start van het veldwerk voor de nieuwe atlas, was ik als coördinator een jaar geleden best benauwd voor verminderde belangstelling voor het PTT. Afgelopen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007 Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 007 Maarten Hageman Inleiding Sinds 00 woon ik in de wijk de Ziep. Een wijk uit eind jaren 60 en begin jaren 70. Benieuwd naar de aantallen en de soorten

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken MUS - rapportage 2011 Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken Samensteller: Tom Loorij MUS-project 2011 In 2010 werd een grote actie gehouden onder de Haagse vogelaars om hen te enthousiasmeren deel

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken MUS - rapportage 2012 Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken Samensteller: Tom Loorij MUS-project 2012 In 2010 werd een grote actie gehouden onder de Haagse vogelaars om hen te enthousiasmeren deel

Nadere informatie

Resultaten. Vogelbescherming Nederland organiseert de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Resultaten. Vogelbescherming Nederland organiseert de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Resultaten Vogelbescherming Nederland organiseert de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Vogels tellen: zinvol en leuk! De Nationale Tuinvogeltelling wordt al

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en

Vogelzang: waarom zingen vogels en Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Natuurpunt organiseert de Grote Vogelweek voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel er zijn en doe mee aan belangrijk

Nadere informatie

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 Eckhart Heunks In de Kruisbek 2012/4 werd een kort artikel gewijd aan de broedvogelinventarisaties van 2007 en 2010 van een deel van de Gagelpolder.

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek

De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek De weg eist zijn tol: 10 jaar verkeersslachtoffers op de Nijmeegsebaan in Groesbeek Kees Schreven NOU-congres, De Hoeve van Nunspeet, 7-9 januari 017 Mac Gillavry D. 1930. De Levende Natuur 3: 10. Mac

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het vogelringstation Klarenbeek in 2014, het resultaat van veel uren ringen. Dit is het 3 e jaarverslag,

Nadere informatie

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer Verslag Nationale vogeltelling Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER 26 april 2015 Opgesteld door: Cees van de Noort

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2015

Nationale Tuinvogeltelling 2015 Nationale Tuinvogeltelling 2015 Vogelbescherming Nederland organiseert de Nationale Tuinvogeltelling in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Vogels tellen: zinvol en leuk! De Nationale Tuinvogeltelling

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Afgelopen maanden maart en april 2012:

Afgelopen maanden maart en april 2012: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht oördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.17 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015

Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmondepark en een vergelijking met eerdere inventarisaties Sander Terlouw Grauwe Vliegenvanger - Foto

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 Sinds een paar jaar is er in Amersfoort een werkgroep die zich actief inzet voor de groene belangen van het Heiligenbergerbeekdal, het fraaie

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016 Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 06 Sinds korte tijd is de Koppenwaard in handen van Natuurmonumenten. Het gebied was vanouds bekend om zijn steenfabriek (opgericht in ). Het enige

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang?

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? VOOR DE LEERKRACHT Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Vogelbescherming Nederland organiseert de Tuinvogeltelling voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel

Nadere informatie

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter)

Gouwebos. midmaandwintertellingen van vogels trends samengesteld door Cok Scheewe. Foto (Huig Bouter) Gouwebos midmaandwintertellingen van vogels trends 1994-2014 samengesteld door Cok Scheewe Foto (Huig Bouter) Inleiding Al meer dan 20 jaar worden in de winterperiode in het Gouwebos door de vogelwerkgroep

Nadere informatie

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7 1 Inleiding...3 2 Het inventarisatiegebied...3 3 Werkwijze...3 4 Resultaten...4 4.1 Presentatie van de telresultaten... 4 4.2 Waargenomen niet broedvogels... 5 5 Samenvatting...6 6 Tabellen...7 Tabel 1

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Weekendje Texel oktober 2016

Weekendje Texel oktober 2016 Weekendje Texel 14 17 oktober 2016 Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Inleiding In 2009 zijn alle 3 Twickelse bedrijven gekarteerd op broedvogels. Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende leden van de Twentse Vogelwerkgroep: Tim Asbreuk

Nadere informatie

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen.

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Gids: Pim Julsing In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar vader ontmoette klaarde

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Verslag Broedvogel Monitoring Project Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Figuur 1 Kleine Plevier Samenvatting In het broedseizoen van 2013 is het gebeid

Nadere informatie

Vogelmonitoring. Vormerse Plas, Wijchen. in 2008 en 2009

Vogelmonitoring. Vormerse Plas, Wijchen. in 2008 en 2009 Vogelmonitoring Vormerse Plas, Wijchen in 2008 en 2009 Hans Hollander, 2010 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 pubben01@planet.nl Overige publicaties: Hollander, H., 2005. Broedvogelinventarisatie

Nadere informatie

Vogelgezang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun gezang?

Vogelgezang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun gezang? Illustraties: Elwin van der Kolk Vogelgezang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun gezang? Natuurpunt organiseert de Vogeltelweek voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het Vogelringstation (VRS) Klarenbeek in 2015, het resultaat van veel uren ringen. Het is het 4 e jaarverslag.

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16. 016 EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.001 5 6 Kleine Kistkooi 16.001.002 Vuurgoudhaantje 016 16.001 5 6

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.16 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers tel.: 0546-576538 Verzamelde

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer.

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelinventarisatie 2004 Natuurgebied STARKRIET Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelonderzoek in Starkriet / De Aa 2004 Verslaggeving:

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007

Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 J. Kok SOVO-inventarisatierapport 2007/15 Dit rapport is samengesteld in opdracht van ieuwland Advies Colofon SOVO Vogelonderzoek ederland 2007 ISS-nummer:

Nadere informatie

Examen VWO 2015. wiskunde C. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2015. wiskunde C. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde C Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE RESULTATEN

ANALYSE VAN DE RESULTATEN Roodborst. Foto Michel Geven, Buiten-beeld ANALYSE VAN DE RESULTATEN De Nationale Tuinvogeltelling wordt georganiseerd door Vaker vogels tellen? DE 14 DE TUINVOGELTELLING De Nationale Tuinvogeltelling

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980.

Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980. Broedvogelinventarisatie van een gedeelte van de Geelmolensebeek in 1980. Door: Yvon Boelants. Stichting Behoud Veluwse beken en sprengen. Adrie Hottinga. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,

Nadere informatie

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen In veel zinnen in de tekst staan verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar een ander woord. Bijvoorbeeld: hij, hem, zij, het, die, hun, daar,

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Bestuur Technisch Bureau Bouwnijverheid. Inleiding In deze notitie geeft Weerverletbestrijding een overzicht van de winter 2015/2016.

Bestuur Technisch Bureau Bouwnijverheid. Inleiding In deze notitie geeft Weerverletbestrijding een overzicht van de winter 2015/2016. NOTITIE Betreft: Overzicht winter 2015/2016 Bestemd voor: Bestuur Technisch Bureau Bouwnijverheid Vergadering: 29 juni 2016 Inleiding In deze notitie geeft Weerverletbestrijding een overzicht van de winter

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken

MUS - rapportage Meetnet Urbane Soorten. Den Haag en omstreken MUS - rapportage 2014 Meetnet Urbane Soorten Den Haag en omstreken Samensteller: Vormgeving: Tom Loorij Aletta de Ruiter MUS-project 2014 In 2007 werd door Sovon i.s.m. Vogelbescherming het MUS-project

Nadere informatie

Wintervoederproject VWG De Kempen 2013/2014

Wintervoederproject VWG De Kempen 2013/2014 Wintervoederproject VWG De Kempen 213/214 Jan Kolsters en Pieter Wouters Inleiding Het voeren van vogels in de winter is voor veel mensen een aangename bezigheid. Je kunt vogels vaak van redelijk dichtbij

Nadere informatie