DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging"

Transcriptie

1 Zandrug BJ LUTTENBERG Programma van Eisen brandmeldinstallatie (met niet automatische bewaking) Betreffende de brandmeld- en ontruimingsinstallatie in: Distributiecentrum Corning Life Sciences B.V Fogostraat 1060 LJ Amsterdam Datum : Nummer : PVE Versie : B Opdrachtgever : HVBM Vastgoed Prof. Cobbenhagenlaan DB Tilburg Opgesteld door : DE BRAND1HEID A.E.M. (August) Habers

2 Inhoudsopgave Pag. 1 Inleiding 4 2 Algemene beschrijving van het object Situering Gebouwspecificaties Bouwaard-specificaties 11 3 Brandmeldinstallatie Algemene gegevens Omvang van de brandmeldinstallatie Ruimtebewaking van samenvallende vluchtroutes: Rookdetectie bij deurvastzetinrichtingen Overige eisen brandmeldinstallatie Indeling detectiezones Sturingen automatische brandmeldinstallatie 15 4 Brandweeringang/brandmeldpaneel Brandmeldcentrale Brandweer (neven)ingang Brandmeldpaneel Bedienings/signaleringspaneel (nevenpanelen) Opties brandmeldcentrale 18 5 Doormeldingen 18 6 Signalering interne organisatie 18 7 Eisen ontruimingsinstallatie Type ontruimingssignaal Luid alarm/flitslichten Ontruimingsgebied 21 8 Systeembeschikbaarheid brandmeld- en ontruimingsinstallatie 21 9 Algemeen Voorschriften Beheersnormen Functiebehoud Overzicht akkoordverklaringen 23 Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 2 van 23

3 Versie Uitvoering Datum Wijziging A B Wijziging ivm toepassen NEN6060 Dit PvE kan eerst worden aangemerkt als definitief nadat het door de eisende partijen is gevalideerd c.q. goedgekeurd. Disclaimer: Opdrachten zijn door DE BRAND1HEID aanvaard en uitgevoerd in overeenstemming met de "Rechtsverhouding opdrachtgever en adviseur" - DNR De DNR 2011 is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2011. De DNR 2011 is te downloaden op De aanbevelingen in dit rapport zijn vrijblijvend, DE BRAND1HEID kan niet aansprakelijk worden gesteld door haar opdrachtgevers of elk ander persoon of organisatie voor verlies of schade die (mogelijk) is veroorzaakt door de informatie verstrekt in dit rapport. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 3 van 23

4 1 Inleiding In opdracht van HVBM Vastgoed is door DE BRAND1HEID voor de nieuwbouw van Distributiemagazijn Corning, gesitueerd aan de Fogostraat te Amsterdam dit programma van eisen tbv de brandmeld- en ontruimingsinstallatie opgesteld. De uitgangspunten voor deze installaties zijn verwoord in dit Programma van Eisen. Afgeleide doelstelling brandmeld- en ontruimings Ter ondersteuning van de primaire doelstellingen moet de brandmeldinstallatie invulling geven aan de volgende afgeleide doelstelling. De brandmeldinstallatie moet een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren en lokaliseren en signaleren, waardoor de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld en hierdoor de interne- en externe brandbeveiligingsorganisaties in actie kunnen komen. Verder als doel: persoonlijke veiligheid schadebeperking sturen brandbeveiligingsinstallaties continuering bedrijfsvoering Afgeleide doelstelling ontruimingsinstallatie Ter ondersteuning van de primaire doelstellingen moet de ontruimingsinstallatie invulling geven aan de volgende afgeleide doelstelling. Een ontruimingsinstallatie heeft als doel om in geval van brand of andere noodsituatie een tijdige en in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om een snelle, ordelijke en veilig ontruiming te initiëren, Verder als doel: Het alarmeren van de aanwezige personen na het ontdekken van een brand, zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Het alarmeren van de aanwezige personen bij een calamiteit in het gebouw anders dan brand zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 4 van 23

5 Doel Programma van Eisen Dit PvE is de basis voor het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Het is de eerste stap in het proces om tot een door de eisende partijen goedgekeurde brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie te komen. De inhoud is gebaseerd op onder ander de NEN 2535 en de NEN De inhoud is verder uitgebreid met: De eisen en/of gegevens waarvoor in de praktijk is gebleken dat zij noodzakelijk zijn om tot een doelmatige brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie te komen. De gegevens noodzakelijk voor het eventuele certificatieproces. Het PvE dient, conform de NEN 2535 en NEN 2575, door alle eisende partijen te worden ondertekend voor akkoord. Conform het antwoord van de Helpdesk Bouwregelgeving, is het echter niet nodig om reeds bij het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning al te beschikken over een door het bevoegd gezag goedgekeurd PvE. Er wordt geadviseerd om het PvE echter wel tijdig (voor het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning) door het bevoegd gezag te laten beoordelen en accorderen, om mogelijke vertraging door een door het bevoegd gezag afgekeurd PvE te voorkomen. De betrokken partijen dienen bij afwijking van het normatief kader contact op te nemen met de inspectie-instelling en de PvE-opsteller. De volgende eisende partijen zijn bij de certificering betrokken: Overheid Betreffende het voldoen aan de bouwvoorschriften, zoals omschreven in oa bouwbesluit 2012 Opdrachtgever Betreffende persoonlijke bescherming en beperking van schade/letsel Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 5 van 23

6 Eisen vanuit bevoegd gezag Op grond van Bouwbesluit artikel 6.20 dient bepaald te worden of het gebouw voorzien moet worden van een brandmeldinstallatie. Indien een installatie vereist is, is ook aangegeven welke bewakingsomvang zoals bedoeld in NEN 2535 vereist is. In onderstaande tabel is aangegeven welke bewakingsomvang vereist is voor de verschillende gebruiksfuncties. Gebruiksfunctie Bewakingsomvang Toelichting/herkomst eis lichte industriefunctie - in een lichte industriefunctie is geen brandmeldinstallatie vereist industriefunctie niet-automatische bewaking Oppervlaktes zijn groter dan m², hierdoor is een brandmeldinstallatie vereist. kantoorfunctie - in een kantoorfunctie kleiner dan 500 m² is geen brandmeldinstallatie vereist overge gebruiksfunctie - in een andere overige gebruiksfunctie is geen algemeen ruimtebewaking middels automatische bewaking brandmeldinstallatie vereist als vanuit een uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht (doodlopend eind), zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert en de aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien: - de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is; - de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m is, of - het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is. Indien een brandmeldinstallatie voor een gebruiksfunctie vereist is, dan is deze eis ingevolge artikel 6.20, tweede lid, van toepassing op het gehele brandcompartiment. Concreet betekent dit dat het gebouw moet worden voorzien van niet automatische bewaking en evt. aangevuld met automatische melders als doodlopend eind detectie. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 6 van 23

7 Bij het opstellen van dit PvE is o.a. gebruik gemaakt van: Bouwbesluit 2012, incl. wijzigingen t/m 1 juli 2015 Uitgangspuntendocument sprinklerbeveiliging, opgesteld door DE BRAND1HEID Situatietekening Terrein-indeling Begane grond e verdieping Gevels- doorsnedes Demarcatie Dit Programma van Eisen beschrijft de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. De overige in het object aanwezige brandbeveiligingsinstallaties maken geen deel uit van dit uitgangspuntendocument en vallen buiten deze scope. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 7 van 23

8 2 Algemene beschrijving van het object 2.1 Situering Het terrein waarop gebouwd wordt, is gesitueerd in Amsterdam- Osdorp. De nieuwbouw komt aan de Fogostraat (Hoek Fogostraat/Etnastraat) te Amsterdam. Figuur 1: situatietekening Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 8 van 23

9 2.2 Gebouwspecificaties Het plan betreft een magazijn met een inpandig/voorliggend kantoorpand, met een totale gebruiksoppervlakte van 9.326m². De maximale hoogte bedraagt ~12m 1 met een tussenvloer op 5,1m 1. Het pand incl. kantoor wordt geheel gesprinklerd. Het gehele pand wordt als 1 brandcompartiment uitgevoerd, bestaande uit: Warehouse : Hoogte warehouse is ~12m1 Warehouse voorzien van 1 tussenvloer op 5,1 m 1. Onder en boven de mezzaninevloer bevinden zich expeditie (BG) en kantoorgedeelten Warehouse m² Kantoren A (begane grond) 251 m² Kantoren B (begane grond) 65 m² Overige functies 99 m² Mezzaninevloer 751 m² Kantoren (verdieping) 173 m² Totaal gebruiksoppervlakte m² Figuur 2: Plattegrond (begane grond) met beveiligingsomvang Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 9 van 23

10 Figuur 3: Doorsnede tpv kantoor gedeeltelijke mezzanine/hal Figuur 4: Doorsnede tpv mezzanine/hal Opmerking: Aanvullend worden de kantoren dmv een WBDBO van 60 minuten gescheiden van het magazijngedeelte. Tevens zal de pompkamer ivm sprinklervoorschriften een scheiding van 60 minuten krijgen (van buiten naar binnen gezien). Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 10 van 23

11 2.3 Bouwaard-specificaties Bestemming Gevels: Dak: Luifels Dakopbouwen Lichtstraten Industriefunctie met gedeeltelijk kantoorfunctie Beton sandwichpaneel met isolatie kern (plint). Daarboven sandwichpanelen met PIR isolatie Plat dak onder afschot, Hellinghoek <10 graden Kunststof dakbedekking PIR isolatie Sendzimir verzinkte geprofileerde staalplaten Niet aanwezig Geen 3 stuks daklichten in magazijn Hoofddraagconstructie: Stalen kolommen Kruipruimtes Vloeren: Trappen Verlaagde plafonds: Niet aanwezig Beton Beton en staal In kantoorgedeelte en in kleine kantoortjes en natte groepen in warehouse (rasterplafonds) Technische installaties Verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen Verwarming dmv luchtverhitters in magazijn Airconditioning in kantoorgedeelte Transportsystemen Heftrucks en overige transportmiddelen Gebouwhoogte: ~12m1 Opslag In warehouse onder en boven de tussenvloeren In het kantoor tpv berging en archief Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 11 van 23

12 3 Brandmeldinstallatie 3.1 Algemene gegevens Het betreft geen risico catogorie en een certificaat is voor dit project derhalve hiervoor niet vereist. Echter door de koppeling met de sprinklermeldinstallatie dient de brandmeldinstallatie worden gecertificeerd, conform het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging, versie 10.0 (1 juni 2015) Verder wordt de norm NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten toegepast. De NEN6060 biedt de mogelijkheid om grotere brandcompartimenten en langere loopafstanden toe te staan dan de grenswaarden welke zijn gesteld in het Bouwbesluit. Hieraan worden onder ander de volgende voorwaarden gesteld: De brandmeldinstallatie moet volgens NEN 2535+C1 of gelijkwaardig zijn uitgevoerd. De brandmeldinstallatie moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties. Het beheer en de controle van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan NEN De brandmeldinstallatie heeft een ontruimingsalarminstallatie Voorwaarden aan de doormelding van een brandalarm via de brandmeldinstallatie zijn: De brandmeldmeldinstallatie moet zijn voorzien van een directe doormelding type 2 conform NEN 2535+C1 of gelijkwaardig naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De (sprinkler)meldcentrale moet zijn voorzien van een directe doormelding type 1 conform NEN-EN of gelijkwaardig naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De doormelding moet door de PAC worden behandeld overeenkomstig het Protocol Automatische Branddoormeldingen van de Vebon en Brandweer Nederland De ontruimingsalarminstallatie moet volgens NEN 2575 of gelijkwaardig zijn uitgevoerd. De ontruimingsalarminstallatie moet zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties. Het beheer en de controle van de ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan NEN Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 12 van 23

13 3.2 Omvang van de brandmeldinstallatie De brandmeldinstallatie zal bestaan uit niet automatische bewaking, evt. aangevuld met ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchten). Toelichting omvang brandmeldinstallatie: Conform het Bouwbesluit 2012 is een brandmeldinstallatie vereist als volgt: Bedrijfshal en kantoordeel: niet-automatische bewaking, aangevuld met ruimtebewaking. 3.3 Ruimtebewaking van samenvallende vluchtroutes: Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten, waardoor die enkele vluchtroute voert, alsmede aan die ruimten grenzende verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties: De loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10 m 1. De totale oppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert, alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten is meer dan 200 m². Het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten is meer dan twee. Indien de ruimte waardoor slechts in één richting kan worden gevlucht, een niet ingedeelde kantoor is, behoeft niet de gehele kantoor bewaakt te worden met ruimtebewaking maar alleen de denkbeeldige looproute (de vluchtroute) door de kantoor. 3.4 Rookdetectie bij deurvastzetinrichtingen Deuren in brand- en subbrandcompartiment-scheidingen moeten zelfsluitend zijn. Indien deurvastzetinrichtingen (bijvoorbeeld kleefmagneten) zijn toegepast, moet detectie worden toegepast conform bijlage C van de NEN Overige eisen brandmeldinstallatie Proefbrand voor standaard ruimten hoeft niet te worden toegepast Een prestatie-eis voor externe ongewenste en onechte brandmeldingen is bij dit project niet van toepassing (De gebruiksfunctie is in dit geval: industriefunctie met kantoordeel, gebaseerd op een nietautomatische detectie ) Opmerking: Het maximale aantal ongewenste en onechte brandmeldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 13 van 23

14 3.6 Indeling detectiezones De volgende detectiezones dienen te worden toegepast (max m² per zone) Zone 1 t/m 4 Magazijn 1 op te delen per Zone 5: Kantoorgedeelte begane grond warehouse 1 (gelijk aan sprinkler) Zone 6: Pompkamer (gelijk aan sprinkler) Zone 7: Kantoorgedeelte 1e verdieping warehouse 1 + mezzanine Zone 8: Pompkamer (gelijk aan sprinkler) Figuur 6:Detectiezones begane grond Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 14 van 23

15 Figuur 7:Detectiezones 1 e verdieping 3.7 Sturingen automatische brandmeldinstallatie Het gebouw zal worden verdeeld in 1 (stuur)zone: Installatie: Actie: Gebied: Activering door: Ontruimingsinstallatie Algemeen Zone 1-8 Handbrand- + sprinklermelding Ontgrendelen vluchtdeuren Algemeen Zone 1-8 Handbrand- + sprinklermelding Luchtbehandelinginst. uit Algemeen Zone 1-8 Handbrand- + sprinklermelding Slagbomen/schuifpoorten Algemeen Zone 1-8 Handbrand- + sprinklermelding Toelichting Alle in het PvE vermelde sturingen moeten worden uitgevoerd conform de uitgave Brandbeveiligingsinstallaties van Brandweer Nederland, Toegangscontrole op deuren en deurvastzetinrichtingen, dienen de ontvluchting niet te belemmeren. Sturingen moeten (ook bij een brandalarm afkomstig van de sprinklerinstallatie) per stuurzone gestuurd worden. Algemeen: Sturingen dienen te worden uitgevoerd conform NEN 2535 en het boekwerk Brandbeveiligingsinstallaties uitgegeven door Brandweer Nederland. Sturingen moeten zogenaamde harde sturingen zijn. Er mag niet via gebouwbeheerssystemen worden gestuurd. Het tussen schakelen van bijvoorbeeld computers c.q. servers tussen het aansturende relais in de brandmeldcentrale en de uiteindelijke sturing is niet toegestaan. Dit geldt niet voor het automatisch toegangsverleningssysteem indien deze is uitgevoerd conform Brandbeveiligingsinstallaties figuur Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 15 van 23

16 4 Brandweeringang/brandmeldpaneel 4.1 Brandmeldcentrale In de sprinklerpompruimte wordt de brandmeldcentrale opgesteld. De brandmeld- en ontruimingsinstallatie wordt gecombineerd met de sprinklermeldinstallatie (gecombineerde lussen, centrale, brandmeldpaneel, nevenpanelen etc.) 4.2 Brandweer (neven)ingang De entree van kantoor functioneert als brandweeringang. De brandweeringang moet worden aangegeven door een rood flitslicht. Het flitslicht moet vanuit de aanrijroute van de brandweer goed zichtbaar te worden aangebracht. 4.3 Brandmeldpaneel In de entrée kantoor warehouse wordt een brandmeldpaneel opgesteld. In verband met aanwezigheid van een sprinklerbeveiliging dient het brandmeldpaneel als geografisch paneel te worden uitgevoerd. Naast de vereiste symbolen volgens de van de NEN 2535 moeten ook de noordpijl, de locatie van brandslangaansluitingen van de natte blusleiding en de afsluiters van de sprinklerinstallatie op het brandweerpaneel aangegeven zijn. Herstelmogelijkheid door brandweer op paneel is niet vereist en tevens is bediening van ventilatie op paneel niet vereist. Op het brandmeldpaneel moeten de meldingen van de sprinklerinstallatie zijn weergegeven. Voor de optische indicaties moeten de volgende kleuren zijn gebruikt: Brand: rood Aanwezigheid primaire en secondaire energievoorziening: groen Technische en supervisiemelding: geel Voor brandmeldpaneel in productie wordt gegeven dient deze ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit (brandweer) te worden voorgelegd. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 16 van 23

17 4.4 Bedienings/signaleringspaneel (nevenpaneel) Het nevenpaneel van de brandmeldinstallatie wordt bij entree van het kantoor opgesteld. Figuur 8:Plaats brandmeldcentrale en brandmeldpaneel, nevenpaneel Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 17 van 23

18 4.5 Opties brandmeldcentrale De volgende opties worden op de brandmeldcentrale aangebracht Vertraging van de uitgangssignalen E (doormelding brandweer) Uitschakelen van adresseerbare brandmelders en andere elementen Toelichting Vertragingstijd, E (doormelding brandweer) De installatie dient voorzien te zijn van het vertraging van de doormelding naar de brandweer (RAC) waarbij de installatie geschikt moet zijn voor onderstaande uitgangspunten: Acceptatie melding: 60 seconden. Vertraging doormelding maximaal 600 seconden (inclusief acceptatietijd). Bij oplevering van de installatie dient de installatie ingesteld te zijn op: Acceptatie melding: 0 seconden. Vertraging op doormelding: na 0 seconden. De vertragingstijd dient in overleg met de brandweer te worden bepaald en de interne organisatie dient hierop afgestemd te worden. Jaarlijks dient er een evaluatie plaats te vinden of de gehanteerde uitgangspunten/de situatie aanleiding geven tot bijstelling van de vertragingstijd. De vertragingstijd dient vastgelegd te worden in het logboek. De vertragingstijd mag pas ingesteld worden na schriftelijke goedkeuring van de brandweer. 5 Doormeldingen Voorwaarden aan de doormelding van een brandalarm via de brandmeldinstallatie zijn: De brandmeldmeldinstallatie moet zijn voorzien van een directe doormelding type 2 conform NEN 2535+C1 of gelijkwaardig naar een particuliere alarmcentrale (PAC). De (sprinkler)meldcentrale moet zijn voorzien van een directe doormelding type 1 conform NEN-EN of gelijkwaardig naar een particuliere alarmcentrale (PAC). In beginsel vind geen (directe) doormelding plaats naar de Gemeentelijke Meldkamer (RAC) (Bron: Schrijven Brandweer Amsterdam-Amstelland ) 6 Signalering interne organisatie De interne organisatie dient via de volgende onderdelen te worden geinformeerd Brandmeldcentrale in sprinklerruimte. Bedienings/signaleringspaneel (nevenpaneel) in productieruimte Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) Het brandmeldpaneel dient tevens als informatie paneel voor de interne organisatie Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 18 van 23

19 7 Eisen ontruimingsinstallatie 7.1 Type ontruimingssignaal Slow-whoop toonsignaal (B-installaties) Wijze van activeren Via het bedieningspaneel Via een handbrandmelder Via een automatische brandmelder ** Via een sprinklermelding Optische alarmering (flitslichten): Wijze van activeren Via het bedieningspaneel Via een handbrandmelder Via een automatische brandmelder ** Via een sprinklermelding Flitslichten moeten in ruimten geplaatst worden als er op basis van de arboregelgeving gehoorbescherming gedragen moet worden (bij equivalent geluidsniveau > 80 db(a) (NEN 2575:7.3)). Deze optische signaalgevers moeten dusdanig krachtig zijn dat de attentiewaarde ook bij daglicht voldoende wordt gewaarborgd. Ook moet in de gehele ruimte waar een optische signaalgever is geplaatst, de signaalgever vanuit elke mogelijke positie, waar zich personen kunnen bevinden, zichtbaar zijn. Opmerking **: alleen automatische melders in/bij situaties met samenvallende vluchtroutes. Hier is sprake van indien: de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m 1 is, of; de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is, of; het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan twee is. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 19 van 23

20 7.2 Luid alarm/flitslichten Conform het Bouwbesluit 2012 moet in het gebouw moet een ontruimingsalarminstallatie met luid alarm worden gerealiseerd als volgt: warehouse (industriefunctie): luid alarm type B; kantoor warehouse (kantoorfunctie): luid alarm type B; De luid ontruimingsalarminstallatie moet onvertraagd worden geactiveerd door: de handbrandmelders; de automatische melders in situaties met samenvallende vluchtroutes; de sprinklerinstallatie; het bedieningspaneel; Figuur 9:Stuurmatrix Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 20 van 23

21 7.3 Ontruimingsgebied Ontruimingsgebied bestaat uit 1 zone (kantoor en magazijn) Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: Noodtrappenhuizen (alleen in gebruik tijdens vluchten); Toiletruimten (niet de voorruimten) (geen 65 db(a) vereist door laag gemiddeld omgevingsgeluid, wél 6 db(a) boven gemiddeld omgevingsgeluid vereist); Bergruimten < 2 m² (alleen in gebruik met deur open); Kleine technische ruimten (zoals bouwkundige kasten met elektra verdeelkasten, waar men uitsluitend werkt met geopende deuren, niet betreedbare leidingschachten, etc.); niet voor de beheerder toegankelijke ruimten van het energiebedrijf zoals de traforuimte. Geluidsniveau van toonsignalen, volgens conform de NEN 2575, bij gesloten deuren en ramen Het gehele gebouw bestaat uit 1 alarmeringszone (stuur- en ontruimingszone) met Luid alarm. De bedieningspanelen zijn is opgenomen in de gecombineerde brandmeld-ontruimings- en sprinklernevenpanelen. 8 Systeembeschikbaarheid brandmeld- en ontruimingsinstallatie Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid bedraagt 99,7% Tijdelijke activiteiten als gevolg van een verbouwing of renovatie die kunnen leiden tot ongewenste of onechte meldingen, mogen het uitschakelen van delen van de installatie tot gevolg hebben, zonder dat dit invloed heeft op de systeembeschikbaarheid. Voorwaarde daarbij is dat met organisatorische maatregelen en procedures (bv het instellen van brandwachten) een gelijkwaardige oplossing wordt gerealiseerd. De invulling van deze organisatorische maatregelen en procedures moet schriftelijk worden vastgelegd en worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 21 van 23

22 9 Algemeen 9.1 Voorschriften Brandveiligheid in gebouwen, conform NEN 2535, uitgave 2009 Correctieblad 2535, C1, uitgave 2010 Ontruiming conform NEN /3 uitgave 2012 Wijzigingsblad NEN /A1, uitgave 2013 Bekabeling met functiebehoud, conform NPR 2576, uitgave 2005 Opleveren conform bijlage B NEN uitgave 2012 Controle, beheer en onderhoud conform NEN en 2, uitgave Beheersnormen De eisen met betrekking tot beheer en controle van de brandbeveiligingsinstallaties zijn aangegeven in deze Bouwbesluitartikelen: Artikel 6.20, achtste lid, voor wat betreft de brandmeldinstallatie; Artikel 6.23, vijfde lid, voor wat betreft de ontruimingsalarminstallatie. 9.3 Functiebehoud Functiebehoud (bekabeling en ophanging) conform NEN 2535 moet in de brandmeldinstallatie zijn gerealiseerd voor transmissiewegen, zoals genoemd in NEN Door te voldoen aan de NPR 2576 wordt in de meeste gevallen voldaan aan functiebehoud. Voor de invulling van functiebehoud van transmissiewegen mag rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de sprinklerinstallatie. De sprinklerinstallatie heeft in dat kader mede het doel als gelijkwaardige oplossing voor functiebehoud van transmissiewegen op basis van de NPR 2576, paragraaf 6.4. In alle gevallen dient naast de eisen voor functiebehoud eveneens te zijn voldaan aan de eisen voor aanleg van bekabeling uit de NEN 2535 en de NEN Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 22 van 23

23 10 Overzicht akkoordverklaringen Het programma van Eisen BM-OI, versie B is tot stand gekomen in opdracht en met goedkeuring van: Opdrachtgever/gebruiker: Naam: Adres: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Datum: Handtekening: Het uitgangspuntendocument is geaccordeerd door: Bevoegd gezag/brandweer Naam: Adres: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Datum: Handtekening: Naam: Adres: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Datum: Handtekening: Het uitgangspuntendocument is opgesteld door: UPD-opsteller Naam: DE BRAND1HEID Datum: Adres: Zandrug 1 Postcode/Plaats: 8105 BJ Luttenberg Contactpersoon: August Habers Het uitgangspuntendocument is beoordeeld door: (Inspectie-instelling type A) Naam: Adres: Postcode/Plaats: Contactpersoon: Datum: Handtekening: (of via inspectieverslag) Referentie: PVE versie B, PvE brandmeld en ontruiming DC Corning A dam blz 23 van 23

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging Zandrug 1 8105 BJ LUTTENBERG 06-14482942 info@brand1heid.nl www.brand1heid.nl Berekening veilig vluchten bij brand volgens de NEN 6060 (juni 2015) Distributiecentrum Corning Life Sciences B.V Fogostraat

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Documentnaam: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Documentnummer: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Datum opmaak: 27-11-2015 PvE-opsteller Certificaat vereist Bouwwerk: Doel installatie Bouwvergunning:

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

A.3 Model PvE BEM

A.3 Model PvE BEM A.3 Model PvE BEM1502765 A.3.1 Gegevens gemeente Steenbergen De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 215164 Datum opmaak: 12 maart 2015 / C1 juni 2010 Opsteller

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie Programma van Eisen (PvE) branddetectie Project Adres : Zorgkwekerij Paradijsvogelbloem : Paradijsweg 4 2461 TM Ter Aar Branddetectiebedrijf : Solar Nederland BV Adres : Effect 5 6921RG Duiven Erkenning

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI 1. Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 10496EVB20130114 Datum opmaak: 29 mei 2015, Opsteller van het PVE: Naam: E. van Bijsteren Adres: Overveld 21

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-09-2013 ZK13000730 Omgevingsmanager Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat 30 4651 LM

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 1. Gegevens Documentnummer: Datum opmaak: Opsteller van het PvE: Versie norm: Certificaat vereist: 0013712045bmi01 25 april 2016 Naam: NEN 2535:2009/A1:2010 JA, conform Risicocatagorie: J.N. Blom DPA CaubergHuygen

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Programma van en Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie PvE FQ - 170802 - Kulturhus - Rev.01.docx School en bijeenkomstgebouw Doctor van Noortstraat 92 2266 HA Leidschendam Opgesteld door: A. van Wijngaarden

Nadere informatie

Programma van Eisen HANDLEIDING

Programma van Eisen HANDLEIDING HANDLEIDING Dit model Programma van en vormt een onderdeel van het Certificatieschema Brandmeldinstallaties:2011. Het Programma van en is bedoeld voor de PvE- opsteller, conform het vernoemde Certificatieschema.

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE)

Programma van Eisen (PvE) Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Object: Hornbach Bouw- en Tuinmarkt te Apeldoorn Versiebeheer AIVN16.0012-003 0.5 03-01-2017 Opmerkingen bevoegd gezag verwerkt R. Dam

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie P.C.J. Buijs BJH installatietechniek

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Hardinxveld Giessendam van Handleiding 1 augustus 2017 Coördinator Klant Contact Centrum Dit Programma van en vormt een onderdeel van de CCV-certificatieschema

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012 bijlage A)

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012 bijlage A) Programma van Eisen Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 161858-2386707 Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden

Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden Versiebeheer AIVN16.0040-001: 0.1 12-05-2015 PvE ter goedkeuring bevoegd gezag C.R. Duursema G.H. Boon

Nadere informatie

Programma van Eisen nr /PvE/BMI-OAI Revisie B. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie. 4 november 2016

Programma van Eisen nr /PvE/BMI-OAI Revisie B. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie. 4 november 2016 Boedelhofweg 38A 7211 BS Eefde 0575 544 966 advies@brandexpert.nl www.brandexpert.nl Programma van Eisen nr. 2203-1/PvE/BMI-OAI Revisie B Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 4 november 2016

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 11 1. Gegevens Documentnummer: PVE17041203APO Datum opmaak: 14-04-2017 PvE-opsteller

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575)

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) En ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) Object : Naam: Adres: Stroeerdijk 1 : 1777 PG Hippolytushoef Document opsteller : Weveko Brandbeveiliging B.V.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnr.: UPD-T7485 pve 0.1 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties versie 2015a1. - Concept -

Programma van Eisen. Documentnr.: UPD-T7485 pve 0.1 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties versie 2015a1. - Concept - - Concept - Documentnummer UPD-T7485 pve 0.1, volgens 2535 (oktober 2009) en 2575 (december 2004) Project: Mosae Zorggroep Locatie Campagne te: Maastricht Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeld- en

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL Object: Romar Voss B.V. Bevelantstraat ong. 6088 PB Roggel Opdrachtgever: Derckx B.V. Postbus 10045

Nadere informatie

Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat )

Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat ) Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 130431 / 768083 Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat 130-138) MEBA beveiligingen B.V. 1 Handleiding Dit model Programma van Eisen

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN BEM 1304269 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. 11-09-2013 nr.(s) ZK13000730 Omgevingsmanager 40 Behorend bij de installatie: Ouderenzorg

Nadere informatie

Programma van Eisen nr. 2047-1-4/PvE/BMI-OAI Revisie C. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie Warehouse 2 - Unit 8 en 9.

Programma van Eisen nr. 2047-1-4/PvE/BMI-OAI Revisie C. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie Warehouse 2 - Unit 8 en 9. Boedelhofweg 38A 7211 BS Eefde 0575 544 966 advies@brandexpert.nl www.brandexpert.nl Programma van Eisen nr. 2047-1-4/PvE/BMI-OAI Revisie C Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie Warehouse 2

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Documentnaam: PVE KCAP Kooiplein plandeel fase 5a+b te Leiden Pagina: 1 van 11 Documentnummer: PVE Ontruiming: PVE-BMI-FRA-2013-06-002 PVE-ONT-FRA-2013-06-002 Datum opmaak: 10-6-2013 aangepast 19-2-2014

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Zorgcentrum Maria Oord Hansweert Documentnummer 133.2.2134 PvE BMI A.3 Model PvE A.3.1 Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 671-1-1/PVE/BMI-OAI. 24 november 2014. Auma Benelux Le Pooleweg 9 Leiden

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 671-1-1/PVE/BMI-OAI. 24 november 2014. Auma Benelux Le Pooleweg 9 Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 142470-1555433 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 671-1-1/PVE/BMI-OAI 24 november 2014 Auma Benelux

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Rivas Blok B Den Briel 23, 3351 HB Papendrecht Documentnummer PvE 60.16.156.0_B1.2 Programma van en Brandmeldinstallatie Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken,

Nadere informatie

Programma van Eisen nr /PvE/SMC-BMI-OI Revisie C. Sprinklermeldsysteem Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie.

Programma van Eisen nr /PvE/SMC-BMI-OI Revisie C. Sprinklermeldsysteem Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie. Boedelhofweg 38A 7211 BS Eefde T 0575 544 966 F 084 22 95 618 advies@brandexpert.nl www.brandexpert.nl Programma van Eisen nr. 1300-1/PvE/SMC-BMI-OI Revisie C Sprinklermeldsysteem Brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 12 1. Gegevens Documentnummer: PVE16030701APO Datum opmaak: 07-03-2016 PvE-opsteller Hertek

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 A AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne

project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van Doesburgstraat 8 te Deurne project: Uitbreiding v d Bedrijfshal iov Knapen Trailers a/d Theo van opdrachtgever: te Deurne document: Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie kenmerk: 5648PvE oai01a datum: 7 september 2015

Nadere informatie

Programma van Eisen brandmeldinstallatie

Programma van Eisen brandmeldinstallatie Programma van Eisen brandmeldinstallatie Museum Boerhaave Leiden Opsteller Verificatie Opsteller Document nummer Datum Revisie Status Wilfried van Meer Erwin de Graaf Smits van Burgst Beveiliging BV 7259.30

Nadere informatie

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging Zandrug 1 8105 BJ LUTTENBERG 06-14482942 info@brand1heid.nl www.brand1heid.nl Berekening Vultijdenmodel ivm vluchtafstanden Distributiecentrum Corning Life Sciences B.V Fogostraat 1060 LJ Amsterdam Datum

Nadere informatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Kinderopvang Ikke Ook Erbij BV 2011 Colofon Rapportnummer 2011/kdv/P101 Plaats en datum Elst, 20 januari 2011 Versie 1.1 Status

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie Rivas Blok D Den Briel 1, 3351 HB Papendrecht Documentnummer PvE 60.16.386.0_O1.1 Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens

Nadere informatie

A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE

A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE A.1.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten moeten in het PvE worden vastgelegd: a) het type ontruimingssignaal; b) de wijze van activering; c) het ontruimingsgebied;

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen nr. 2484-11-P22-02 26 mei 2017 The Base Parkeergarage P22, Schiphol Adres: The Base Parkeergarage P22 Schiphol Betreft:

Nadere informatie

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging

DE BRAND1HEID Specialist in brandbeveiliging Zandrug 1 8105 BJ LUTTENBERG 06-14482942 info@brand1heid.nl www.brand1heid.nl Rapportage/berekening Brandveiligheid van grote brandcompartimenten (volgens NEN 6060, juni 2015) Distributiecentrum Corning

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen nr. 2484-11-D-01 26 mei 2017 The Base gebouw D + Parkeergarage D, Schiphol Adres: The Base gebouw D + Parkeergarage D Evert

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldins tallatie On truimin gs alarmin s tallatie /PVE/ BMI -OAI 15 jun i 2017

Programma van Eisen Brandmeldins tallatie On truimin gs alarmin s tallatie /PVE/ BMI -OAI 15 jun i 2017 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 2962-1/PVE/BMI-OAI 15 juni 2017 Havatec Hoofdweg 1482 Nieuw-Vennep Algemene informatie Auteur Ing. C. (Corné) Leeuwesteijn M 06-38930263

Nadere informatie

NU.VU en parkeergarage

NU.VU en parkeergarage NU.VU en parkeergarage Uitgangspuntendocument Brandmeld- ontruimingsalarminstallatie 30-3-2017 Versie 2.1 1160945 B1160945 Pagina 1 van 51 Documenttitel NU.VU en parkeergarage Uitgangspuntendocument Brandmeldontruimingsalarminstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 // NEN2575

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 // NEN2575 Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 NEN2575 Naam GebruikerObject : Aldi Weert Opgesteld door : GBB BV Datum : 05-04-2016 Document nr. : PvE 16-004.2 Revisie : 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011

Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011 Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: 150345 PvE BMI en ONT WV De Cirkel OTT concept versie 3 Datum opmaak: 21-4-2016 PvE-opsteller InspectiefCertificaat

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 AX AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam ASVZ Locatie Zorgboerderij Nooitgedacht Adres Zuidbuurt 91 Woonplaats 3132 KA Vlaardingen Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Blok 2 Eisen: De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm.

Programma van Eisen. Blok 2 Eisen: De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm. Opbouw Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Goedkeuring Blok 1 Gegevens: Het blok Gegevens bevat algemene informatie die nodig is om een beeld

Nadere informatie

Programma van Eisen. PVE BMI/OAI conform NEN2535;2009 NEN2575;2004. Adres: Gyroscoopweg 6-8. Documentnummer: Status: Definitief

Programma van Eisen. PVE BMI/OAI conform NEN2535;2009 NEN2575;2004. Adres: Gyroscoopweg 6-8. Documentnummer: Status: Definitief Programma van Eisen mobius consult bv Patrominiumstraat 1 3971 MR Driebergen t 0343-512886 e-mail: yvonne@mobiusconsult.nl Object: Industriegebouw Gyroscoopweg 6-8 PC/Plaats: 1042 AB Amsterdam Documentnummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001. De Vlieger. Schelde VJ Deurne. Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001. De Vlieger. Schelde VJ Deurne. Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Schelde 1 5751 VJ Deurne Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie E.W.J.H. Spierings BJH installatietechniek Staalsteden

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel?

ADVIES. Adviesvraag Is hier terecht een beroep gedaan op het gelijkwaardigheidsbeginsel? ADVIES Registratienummer: Aanvrager: De heer C.G.F. van der Kroft Betreft: Rookmelders i.p.v. BMI in kinderdagverblijf Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Brandveilig gebruik, kinderopvang, gelijkwaardigheid,

Nadere informatie

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;,

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~p.,;, Gemeente Lansingerland 011nkomende Post d.d. 11/10/2011 Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;, Documentnummer: Datum opmaak: 18-08-2011 PvE-opsteller Adres: Batavenweg 13, 5349 BC, Oss Inspectiefrequentie:

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling. De PvE-opsteller is vrij om dit model, in overleg

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam. Document nr pve-01v0.1 d.d.

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam. Document nr pve-01v0.1 d.d. Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam Document nr. 02570-01-pve-01v0.1 d.d. 18-07-2016 Betreft Scope Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Eind- en toetstermen BMI

Eind- en toetstermen BMI Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus 510 3430 AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde 50 3436 ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0)88 998 3030 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl 2009 1 / 12 EIND-

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

FAQ Brandveiligheid NEN 2535

FAQ Brandveiligheid NEN 2535 FAQ Brandveiligheid NEN 2535 1. Heeft het zin om handbrandmelders toe te passen als extra signalering naast rookmelders in een niet-zelfredzame gezondheidsfunctie? Ja, dit heeft wel degelijk zin en wordt

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk:

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Bouwvergunning: Gebruiksvergunning: Eigenaar / Beheerder: Eisende partij(en): Branddetectiebedrijf: Installatiebedrijf: Onderhoudsbedrijf:

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen Geschikt voor esserbus-plus techniek. Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+. Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze. Systeemspanning

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Vraag 01 - Halonblusinstallatie Moet ik tijdens brand de luchtkleppen sluiten en ventilatoren uitschakelen

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- Ontruimings- Installatie

Programma van Eisen Brandmeld- Ontruimings- Installatie Documentnr.: FE873/PVE/BMI-OI/parkeergarage/2.1/def. Programma van Eisen Brandmeld- Ontruimings- Installatie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 151293 1852723 Documentnummer:

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Bouwbesluit 2012. Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie Bouwbesluit 2012 Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Uitleg van de voorschriften 4 Aanwezigheidseis 4 Omvang van de installatie 6 Kwaliteit

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Expeditors International BV

Expeditors International BV 24 december 2015 Expeditors International BV Uitgangspuntendocument Brandmeld-, Ontruimingsalarm- en Sprinklerinstallatie www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie