Impact als Business Controller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impact als Business Controller"

Transcriptie

1 van businesspartner naar CFO DE MENS IN HET VAK VAN BUSINESS CONTROLLER Veel business controllers willen doorgroeien naar business partner en uiteindelijk CFO. Als CFO word je gevraagd om op strategisch niveau -gericht op de hele organisatie- direct toegevoegde waarde te bieden. Hoe maak je als mens achter de business controller de noodzakelijke stappen? Vragen die wij veel horen zijn: Ik word nog veel te veel gezien als criticaster, hoe zorg ik dat mijn klanten mij gaan zien als adviseur? Hoe ontwikkel ik meer gevoel voor the business? Hoe kan ik mijn onafhankelijkheid als business controller overeind houden? Hoe opereer ik als lid van een MT, waar ingrijpende managementbeslissingen genomen worden? Hoe ga ik om met de dilemma s van alledag? Vakinhoudelijke kennis is een noodzakelijke voorwaarde om als controller resultaat te bereiken, maar het is niet voldoende. Adviseren, het ontwerpen en geven van adviezen die geaccepteerd en uitgevoerd kunnen worden, hoort ook bij het vak van de controller. En bovenal, in staat zijn om op cruciale momenten, vanuit de kern van de eigen persoonlijkheid te acteren. Inzicht in, ontwikkelen en versterken van deze kern staat centraal in deze leergang. In de leergang leggen wij de focus op het vergroten van de impact van de business controller. Deze impact ontstaat als hij/zij vakkennis, adviesvaardigheden en persoonlijke kracht op hoog niveau met elkaar verbindt. Uitgangspunt is het ervaren hoe deze onderwerpen elkaar versterken in de eigen business control praktijk. Inclusief het succesvolle boek Adviseren als tweede beroep en een reader Voorbeelden van de eigen praktijksituaties zijn: De business opereert meer en meer in netwerken; hoe werk je goede controlling uit in die situatie? Hoe houd ik als controller grip op de realisatie van de strategie, die in onzekere periodes continu verandert? Managers vertonen managersgedrag ( bijv. korte termijn resultaatsturing, verwaarlozing control-taken, eigen afdeling eerst). Hoe beïnvloed ik dit gedrag effectief zonder in de rol van politieagent te schieten? Interne beheersing en commercie lijken elkaar te bestrijden in plaats van samen te werken. Hoe zorg ik dat beide belangen elkaar versterken? Gedragscodes zijn papieren tijgers. Hoe zorg ik dat ethische vraagstukken en ongewenst gedrag besproken worden, ook in de top van de organisatie? Wij werken praktijkgericht, waarbij wij uitgaan van uw casuïstiek en de geldende beroeps- en gedragscodes van de controller.

2 Deze leergang is uniek in Nederland, omdat gebruik wordt gemaakt van een mensgerichte aanpak vanuit meerdere perspectieven, namelijk door:. De nieuwe rol van de business controller te verdiepen naar competenties en deze ervaringsgericht te ontwikkelen. Het adviesconcept Adviseren als tweede beroep, van Hannah Nathans, te expliciteren naar de adviesrol van de controller. Het Whole Brain perspectief van Ned Herrmann te gebruiken. Integriteitsvraagstukken in een dilemmaspel te koppelen aan de gedragscodes van de controller, om het gesprek over naleving en stimulering van integriteit in en van de organisatie te kunnen voeren. Leiderschapsontwikkelingt te richten op de rol van de controller, zodat zelfvertrouwen van en vertrouwen in de controller toeneemt. De leergang gaat uit van het principe: I = K * A* P De impact van de business controller wordt bepaald door de Kwaliteit (inhoudelijke bagage als controller), de Acceptatie (de rol als Adviseur), en de Persoonlijkheid (vanuit meerdere perspectieven gezien). OPZET LEERGANG Intakegesprek Iedere deelnemer start met een intakegesprek met de trainer. Tijdens dit gesprek worden de leerdoelen, verwachtingen en vraagstukken van de deelnemer besproken. De deelnemer krijgt uitleg en instructie over de in te vullen Ned Herrmann vragenlijst en informatie over de businesscase die met de gehele leergang meeloopt. Blok 1 Botsen en begrijpen Wat is uw persoonlijke kracht? Wie bent u en waar staat u voor? Presenteren en de betekenis daarvan voor de rol van controller. Introductie van het adviesmodel: wat is het krachtenveld van de businesscontroller in relatie tot zijn of haar rollen, in de context van de onderneming? Probleemanalyse vanuit menselijke en organisatie dynamiek. Effectief contracteren, waarbij wederzijds commitment geborgd worden. Diversiteit van mensen en belangentegenstellingen Adviseren aan business managers over business in control. Vergroten van de acceptatie van het Advies: de 6A s. Impact van het gesprek. Intervisie toepassingsopdrachten Competenties die worden versterkt in blok 1 zijn: organisatiesensitiviteit, klantoriëntatie, visie, communicatieve vaardigheden, probleemanalyse,ondernemerschap, zelfstandigheid, assertiviteit en samenwerken.

3 Blok 2 Creativiteit bij cruciale momenten Creatief zijn in het hanteren van verschillende adviesstijlen en adviesstrategieën in de specifieke control-praktijk van uw organisatie. Reflecteren op stijleffectiviteit; wat is uw voorkeursstijl van beïnvloeden en welke stijl is wanneer effectief? Visie op de rollen van de nieuwe controller en persoonlijke ontwikkeling in die rollen. Creativiteit in gespreksveld, gesprekssturing en omgang met gesprekspartners. De controller als individu: bespreken van de resultaten van de Ned Herrmann vragenlijst en het vergroten van de eigen effectiviteit in de communicatie met andersdenkenden. Uw eigen overtuigingen over control én de overtuigingen van andere stakeholders in en rondom uw organisatie. Creativiteit en zelfvertrouwen bij control en adviesvraagstukken. Intervisie toepassingsopdrachten Competenties die worden versterkt in blok 2 zijn: strategie en visie, probleemanalyse en oordeelsvorming, creativiteit, communicatieve sturing, initiatief en flexibiliteit. Blok 3 Doen en dilemma s Hoe gaat u om met weerstand en verandering? Koppeling van de strategie van uw organisatie naar de rol, positie en bijdrage van business control. Vaststellen van het krachtenveld van stakeholders in uw organisatie, zoals die van invloed is op het draagvlak voor en gedrag van de controlfunctie. Toepassen van en betekenis geven aan de gedragscode in control dilemma s. Methodieken om dilemma s te ontwarren en oplossingen te formuleren die passen in uw eigen organisatie Kritische reflectie op de wijze waarop control in de eigen organisatie is georganiseerd en de daarbij passende acties formuleren Proeve van impact: simulatie waarin de essenties van de leergang getoetst worden. Competenties die worden versterkt in blok 3 zijn, organisatiesensitiviteit, gespreksvaardigheden, resultaatgerichtheid, samenwerken, impact, wijze van optreden, morele competenties.

4 BEGELEIDING De training wordt begeleid door ervaringsdeskundigen en trainers van Nathans Rijnconsult voor mensontwikkeling. Voor informatie over ons bureau kunt u raadplegen. DOELSTELLING Door impact meer resultaat bereiken als business controller. Het ontwikkelen van controllers zodat zij op strategisch niveau kunnen acteren in en voor de bestuursorganen van de organisatie. Dit wordt bereikt door het versterken van effectieve gespreks- en adviesstijlen, eigen kracht en rol in belangentegenstellingen vorm geven, en het omgaan met dilemma s en morele vraagstukken. DOELGROEP De leergang Impact voor Business Controllers is bestemd voor alle business controllers die door willen groeien naar de CFO rol. Voorwaarde voor deelname zijn een aantal jaren praktijkervaring als controller en een inhoudelijke controllersopleiding. De leergang wordt afgesloten met een certificaat van deelname, een persoonlijke Whole Brain rapportage, en feedback van ervaringsdeskundigen. GROEPSGROOTTE Maximaal 12 personen. VORM/TIJDSBESTEDING De leergang bestaat uit drie blokken van twee dagen met een tussenliggend avondprogramma, een individuele intake, intervisiebijeenkomsten tussen de blokken en individuele voorbereiding waaronder uitwerken van een businesscase. WERKWIJZE De bestseller Adviseren als tweede beroep van Hannah Nathans ( exemplaren verkocht!) en relevante artikelen zijn onderdeel van het cursusmateriaal en zijn bij de cursusprijs inbegrepen. De cursustijd wordt zoveel mogelijk besteed aan oefenen, bijvoorbeeld in rollenspellen, discussieopdrachten, behandeling van cases, vragenlijsten en tests, individuele en groepsoefeningen, etc.. In de intervisiebijeenkomsten brengen de deelnemers eigen casuïstiek in,zodat geoefend kan worden met de leerstof in de eigen adviespraktijk. Gedurende de leergang wordt gewerkt aan een eigen businesscase waarvan de vorderingen, vraagstukken, dilemma s en resultaten steeds tijdens de modules als casuïstiek ingebracht kunnen worden.

5 PLAATS Centraal in het land. GELEGENHEID LEERGANG VOORJAAR LEERGANG NAJAAR Intakegesprekken: 11 en 12 april en 13 september 2012 Module 1: 25 en 26 april en 27 september 2012 Module 2: 23 en 24 mei en 25 oktober 2012 Module 3: 20 en 21 juni en 29 november 2012 PERMANENTE EDUCATIE In het kader van de permante educatie worden per module 20 PE punten toegekend. Voor de 2 intervisiebijeenkomsten van 4 uur geld de uur-punt regeling, zodat intervisie 8 PE punten waard is. De gehele leergang levert in totaal 68 PE punten op. IN COMPANY Deze training kunnen wij ook in company voor u verzorgen. Tevens kunnen wij voor u een training op maat maken. Jan Brandsma, manager Control Rabobank de Stellingwerven: Door Rijnconsult is voor ons een training op maat gemaakt met als doelstelling het verhogen van de impact en advieskracht van onze proces- en business controllers. Aan de maatwerkgedachte is ook gedurende de training invulling gegeven wat de effectiviteit zeker ten goede is gekomen. De training is gegeven in een door de trainers gecreëerde ontspannen sfeer van respect en vertrouwen. Dit heeft geresulteerd in enthousiasme bij de deelnemer, forse stappen in persoonlijke ontwikkeling en resultaten die de verwachtingen hebben overtroffen INLICHTINGEN Inhoudelijke informatie per telefoon: (contactperso(o)n(en) toevoegen?) of ANNULERING Indien u bij de start van de leergang onverwacht verhinderd bent, kunt u zich voor de gehele leergang laten vervangen door een gelijkwaardige collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Annulering van deelname kan kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de leergang. Daarna brengen wij 50% van de kosten in rekening als het binnen 2 maanden voor de aanvang van de leergang is, en 75% als het 1 maand voor de aanvang van de leergang is. Tussentijdse annulering geeft geen recht op restitutie.

6 ANTWOORDFORMULIER Leergang Impact voor Business Controllers op: Periode : voorjaar, van april tot en met juni 2012 : najaar, van september tot en met november 2012 Na ieder blok volgt een intervisie of praktijkbijeenkomst van een halve dag, door de deelnemers zelf georganiseerd. De data van deze bijeenkomsten worden tijdens de leergang met de deelnemers onderling afgesproken. De prijs voor de training bedraagt in ,- (exclusief btw en overnachting). Het bedrag geldt per persoon en is inclusief lunch en diner, koffie, thee en studiemateriaal. Overnachten op of in de buurt van de locatie van de training is mogelijk, wij kunnen dit voor u regelen. Aanmelden kan door dit formulier te faxen naar: of een kopie in een envelop zenden aan: Nathans Rijnconsult, Postbus 233, 3990 GA Houten. Of u meldt zich aan via De bevestiging en routebeschrijving naar de locatie worden minimaal drie weken voor aanvang van de training verstuurd. Graag duidelijk invullen met blokletters Naam en voorletters : M/V Organisatie/bedrijf : Branche : Functie : Aantal werknemers : >500 Afdeling/kamernr. :... Postadres :... Postcode en plaats :... Factuuradres :. Postcode en plaats : Telefoon en fax : Indien u uw post op uw privéadres wilt ontvangen: Privé adres :... Postcode en plaats : Ik overnacht : wel niet Handtekening :..

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Postgraduate Executive Program Public CFO Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële uitdagingen.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop: De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie.

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Proxaro en Partners presenteert vol trots de training. Projectmatig werken: de effectieve projectleider

Proxaro en Partners presenteert vol trots de training. Projectmatig werken: de effectieve projectleider Proxaro en Partners presenteert vol trots de training Projectmatig werken: de effectieve projectleider Speciaal voor werkers in de installatietechniek Inclusief twee kookclinics en de ontwikkeling van

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie