Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector"

Transcriptie

1 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1

2 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T I E

3 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Overzicht cursusaanbod Adviesraad 6 De Academie Publieke Sector 7 Praktische informatie 8 Incompany en maatwerk 11 Interviews: drs. Marc Welters RA RE 12 drs. Angélique Liebens RC 15 Paul Slegers RA 18 Erica Steenwijk AA FB 23 Ben de Wilde RA 26 Cursusaanbod NBA-VRC Opleidingen en NBA Opleidingen 29 Algemene voorwaarden 31 Aanmeldingsformulier 33 Samenwerking Dit cursusaanbod is ontwikkeld door Academie Publieke Sector op initiatief van NBA en VRC. Meer weten/aanmelden? Kijk voor de meest actuele informatie, uitgebreidere cursusomschrijvingen en beschikbare plaatsen op onze website: Wilt u persoonlijk contact of een advies: Telefoon: Interviews: Peter Steeman Logo ontwerp: Studio Verheul Vormgeving en opmaak: Kees Brouwer NBA Druk: Drukwerkdeal Wijzigingen, zetfouten en wetswijzigingen voorbehouden.

4 4 VOORWOORD ANNE-MARIKE VAN ARKEL Academie Publieke Sector: de ontmoeting centraal Voor u ligt de eerste opleidingsgids van de Academie Publieke Sector. Een nieuwe naam, maar ontwikkeld door vertrouwde partijen. Een initiatief van NBA en VRC samen, speciaal voor de hoger opgeleide financiële professional werkzaam in of voor de publieke sector. Voor overheidsaccountants, intern accountants, openbaar accountants, accountants in business en (register)controllers. De Academie Publieke Sector biedt een antwoord op uw behoefte aan specifieke, hoogwaardige en relevante opleidingen, toegespitst op het publieke domein. Voor 2015 richt het cursusaanbod in deze gids zich op de volgende deelsectoren: rijksoverheid, decentrale overheid, zorg (zowel care als cure), onderwijs, woningbouw, not for profit en overig publiek (zoals energie, zorg- en pensioenverzekeraars). Een brede waaier aan deelsectoren, die in de komende jaren alleen nog maar breder moet worden. Anne-Marike van Arkel De Academie biedt u niet alleen een plek om uw kennis te vergaren en onderhouden, maar ook om andere financiële professionals te ontmoeten. Het cursusaanbod, samengesteld op basis van actuele thema s uit de publieke sector, is toegankelijk voor professionals met diverse functies en uit diverse deelsectoren. Zo worden onderwerpen belicht en besproken vanuit verschillende perspectieven. Dat biedt nieuwe inzichten en de kans om samen in te spelen op een snel veranderende financieel-economische omgeving. De Academie staat daarmee voor maatwerk op groepsniveau. De ontmoeting staat centraal. Als beroepsorganisaties die staan voor kwalitatief hoogwaardige beroepsuitoefening zien NBA en VRC het als hun taak te zorgen voor een passend aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen. Uiteraard staat ook het reguliere cursusprogramma van beide organisaties voor u ter beschikking. De Academie Publieke Sector vormt hierop een gespecialiseerde aanvulling: leren, inspireren en netwerken op maat voor financials binnen de publieke sector in Nederland. Ik ben trots en blij met deze eerste cursusgids van de Academie en nodig u graag uit om uit het cursusaanbod een keuze te maken. Laat ons vooral weten hoe u een cursus ervaart, wat er goed ging en wat er wellicht nog beter kan. Ons doel is om de nieuwe Academie Publieke Sector in korte tijd te laten uitgroeien tot een begrip in het publieke domein. Kijk voor meer informatie en actuele ontwikkelingen op Ik wens u aangename en inspirerende cursusuren toe! mr. Anne-Marike van Arkel algemeen directeur NBA

5 5 Cursusaanbod Academie Publieke Sector 2015 Cursustitel Kennisgebied Deelsector Data Niveau PE Pagina Mastercourse Control(e) en de specials (semi)-publieke sector advanced maatschappelijke opdracht nieuw juni Sturing in een nieuw governance (semi)-publieke sector 23 april advanced 6 14 maatschappelijk tijdperk nieuw Ronde tafel: Finance uitdagingen finance zorg (cure) 21 mei expert 4 16 in de zorg (cure) nieuw Controle van declaraties in risico- zorg 8 juni advanced 3 17 de zorgketen nieuw mangement Professionalisering in de specials onderwijs 3 juni advanced 4 19 onderwijssector nieuw Anders financieren voor finance (semi)-publieke sector 26 mei fundamental 6 20 non-profit nieuw International Public Sector externe (semi)-publieke sector, 30 april fundamental 6 21 Standards (IPSAS) nieuw verslaggeving rijksoverheid en decentrale overheden Verslaggeving voor externe not for profit 10 nov. advanced 6 22 verenigingen en stichtingen verslaggeving Masterclass Belastingplicht fiscaal en recht rijksoverheid & 28 mei advanced 7 24 overheidsondernemingen nieuw decentrale overheden Masterclass Grondslagen fiscaal en recht rijksoverheid & 10 juni advanced 7 25 vennootschapsbelasting voor decentrale overheden overheidsondernemingen nieuw BTW bij non -profit organisaties fiscaal en recht not for profit 19 mei fundamental 6 27 Professionalisering risicomangement (semi)-publieke sector 26 juni advanced 6 28 risicomanagement in de publieke organisatie Voor meer informatie bel met Stuur een mail naar of kijk op de website:

6 6 Adviesraad Om een blijvend kwalitatief hoogstaand cursusaanbod te behouden is de adviesraad opgericht. De adviesraad is kritisch, adviserend en ondersteunend met betrekking tot de ontwikkeling van het cursusaanbod bestemd voor openbaar accountants, intern- & overheidsaccountants, accountants in business, registercontrollers en ander hoger opgeleide financiële professionals die in of voor de publieke sector werken. Kritisch De adviesraad kijkt met een kritische blik of het cursusaanbod voldoet aan de opleidingsbehoeften van de leden wat betreft inhoud, vorm (manier van leren) en differentiatie binnen de doelgroep (o.a. branche en loopbaanfase). Adviserend De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Zij is een klankbord voor het bestaande aanbod en de verdere ontwikkeling ervan. Hierbij worden de trends, ontwikkelingen en thema s in het vakgebied op de voet gevolgd. Leden adviesraad De Academie Publieke Sector streeft naar een evenwichtige samenstelling van de adviesraad. Criteria zijn onder andere de werkervaring van de leden en kennis van opleidingsbehoeften, trends & ontwikkelingen in het vakgebied. De leden komen uit diverse branches en bedrijven. De Academie Publieke Sector wordt bijgestaan door een adviesraad bestaande uit: drs. Patrick Kok RC DGA Zi-Best Management Control Daphne Kolk MMI Sr. programmamanager Academie Publieke Sector Teun Sluijters Managing partner, Public Impact drs. Koos Vos RA Coördinator Public sector NBA drs. Marc Welters RE RA Partner EY Gedurende 2015 gaat de samenstelling van de adviesraad veranderen. Een focusgroep gaat de taken van de adviesraad overnemen. Daarnaast wordt er een panelgroep opgericht. Hierin zitten leden die graag meedenken over het cursusaanbod voor de publieke sector. Wilt u uw mening geven en meedoen aan een onderzoek? Mail dan naar

7 7 De Academie Publieke Sector De Academie Publieke Sector is een initiatief van NBA en VRC. De Academie voorziet in kennis en creëert een netwerk exclusief voor hoger opgeleide financiële professionals (accountants, (register)controllers, certified public controllers en hun team) werkzaam in of voor een deelsector binnen de publieke en semi-publieke sector. Opleidingen speciaal voor accountants en controllers in de publieke sector De Academie Publieke Sector biedt programma s aan voor hoger opgeleide financiële professionals werkzaam binnen of voor 8 deelsectoren van de publieke sector: Rijksoverheid Decentrale overheid Onderwijs Zorg Care Zorg Cure Woningcorporaties Not for profit Overig semi-publiek (energie, pensioenverzekeraars) Waarom kiest u voor de Academie Publieke Sector? De Academie Publieke Sector streeft maatwerk op groepsniveau en onmoeting na en biedt toegevoegde waarde door: 1. het aanbieden van actuele programma s voor de publieke sector als geheel en specifiek voor deelsectoren 2. kennisdelen te faciliteren 3. professionals met uiteenlopende funties uit diverse deelsectoren te verbinden 4. ondersteuning te bieden in uw dagelijkse praktijk Ontmoet bij de Academie Publieke Sector: organisaties uit dezelfde en andere deelsectoren. financiële professionals, bestuurders en toezichthouders. klanten, kantoren en leveranciers.

8 8 Praktische informatie Kennisniveau Het cursusaanbod bestaat uit één- en meerdaagse cursussen ingedeeld in 3 niveaus: fundamental, advanced en expert. Bij de cursustekst staat het niveau van de cursus aangegeven door het aantal blauwe blokjes: Verdiepen Expert Verdieping voor senior financial executives (advanced +) Advanced Verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA s, AA s en RC s die fundamentals beheersen Fundamental Cursussen op postdoctoraal niveau Verbreden & updaten Het niveau van de cursus wordt aangegeven door het aantal blauwe blokjes onderaan de cursuspagina: fundamental advanced expert Wilt u weten of het niveau van de cursus geschikt voor u is, bel voor advies met of mail naar

9 9 Praktische informatie Onderwijsvormen Cursus Lesstof, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwerpen, met veel aandacht voor het bespreken van de eigen situatie en het uitwisselen van meningen. Er is veel interactie met de docent(en) en de andere deelnemers, vaak mede aan de hand van praktijkcases. Mastercourse/class Eén of meerdere docenten presenteren lesstof die een verdieping biedt op specifieke onderwerpen, bedoeld voor deelnemers die de basiskennis beheersen: beslist geen beginnersmaterie. De mastercourse/class kan zowel een theoretisch karakter hebben, als zeer praktijkgericht zijn. Seminar Dit is een bijeenkomst die doorgaans niet langer duurt dan één dag, met één of twee sprekers die diep ingaan op het thema. De nadruk ligt op het overbrengen van kennis en meningen, de interactie tussen sprekers en deelnemers is beperkt. Training De nadruk ligt op individuele vaardigheidsoefeningen. Het maximum aantal deelnemers per groep is vijftien of lager. Ronde tafel bijeenkomst Een ronde tafelbijeenkomst vindt in een informele setting plaats (maximaal 15 deelnemers) bij een organisatie/instelling of een centrale locatie in het land. De thema s die worden behandeld worden geïntroduceerd vanuit de praktijk en ondersteund door een professor met een theoretische reflectie. Er is ruimte om met elkaar in een vertrouwelijke setting te spreken over herkenbaarheid van de thematiek in de eigen praktijk.

10 10 Praktische informatie Regeling Permanente Educatie Als accountant en controller bent u, volgens de regeling permanente educatie van zowel de NBA als de VRC, verplicht uw basiskennis te onderhouden en ontwikkelingen binnen uw vakgebied bij te houden. De Academie Publieke Sector biedt cursusaanbod waarmee u aan die verplichting kunt voldoen. In beginsel staat ieder uur besteed aan permanente educatie gelijk aan 1 PE-uur. Als deelnemer krijgt u na afloop een bewijs van deelname. Daarmee kunt u uw PE-activiteiten registreren. Meer informatie over de PE-regeling vindt u op en Prijzen De prijzen in deze cursusgids gelden tot en met augustus 2015 en zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten. Leden van de NBA en de VRC nemen deel tegen een gereduceerd tarief. De prijzen worden bij de cursus vermeld. Bij meerdaagse sessies zijn logies en ontbijt inbegrepen (tenzij anders vermeld); bij inschrijving voor een meerdaagse cursus geeft u aan of u prijs stelt op hotelaccommodatie. BTW vrijgesteld NBA staat ingeschreven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door de inschrijving is NBA aangemerkt als erkende instelling volgens de Europese btw richtlijn en zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van btw. Aanmelden en Algemene voorwaarden Aanmelden kan via de website of via het aanmeldingsformulier achter in deze cursusgids op pagina 33. Lees vóór inschrijving de algemene voorwaarden voor meer informatie over uw deelname aan onze cursussen, zie pagina 31 en 32. Of lees ze na op Uw persoonlijk profiel; u bepaalt over welke cursussen u geïnformeerd wordt Alleen nog cursussen en vakinhoudelijke informatie ontvangen die aansluiten bij uw interesses? Accountants (RA/AA) kunnen een persoonlijk profiel invullen op Vul uw profiel in: Stap 1: login op Stap 2: Klik op mijn gegevens voor toegang tot uw ledenprofiel Stap 3: Geef uw voorkeuren aan in het tabblad en Post Bent u RC? Check dan uw persoonlijke gegevens via

11 11 Incompany en maatwerk voor groepen Voor alle accountants en controllers werkzaam in of voor de publieke sector Wilt u met meerdere collega s aan een cursus deelnemen of heeft uw organisatie behoefte aan een programma op maat? Rondom vrijwel alle financiële thema s kunnen we een cursus ontwikkelen. Ook kunt u bepalen bij wie u in de groep wilt zitten. We kunnen maatwerk cursussen ontwikkelen voor: de gehele publieke sector; voor een deelsector; voor mensen met dezelfde functie of uw team. De voordelen op een rij: Op maat De cursus is op maat gemaakt. Wij stemmen de cursus af op de wensen van uw organisatie, medewerkers of deelsector. Betrokken deelnemers De aansluiting op de specifieke situatie bij uw organisatie vergroot de betrokkenheid van de deelnemer en maakt de training voor uw medewerkers nog efficiënter. Ons netwerk Wij maken graag gebruik van onze goede contacten met topdocenten en partnerorganisaties. Topdocenten Veel docenten combineren het hoogleraarschap met een functie in het bedrijfsleven of de publieke sector. Zij passen de cursus vaardig aan uw praktijksituatie aan. Full-service Desgewenst besteedt u de hele cursusorganisatie aan ons uit, tot een social event als programma-onderbreking aan toe. Gunstig tarief Incompany programma s bieden aantrekkelijke kostenvoordelen. Een cursus op maat is al snel goedkoper dan deelnemers individueel een cursus te laten volgen. De programma s zijn precies zo lang als nodig is om de doelstelling te bereiken. U heeft natuurlijk ook invloed op de prijs doordat u meebeslist over de duur, cursusopzet en locatie. Actueel en praktijkgericht Onze incompany programma s zijn praktijkgericht en zijn altijd afgestemd op de actualiteit van de dag. Advies nodig? Daphne kolk en Willem Ouwehand zijn uw programmamanagers, zij zijn bekend met de ontwikkelingen binnen het financieel economisch vakgebied en kunnen u daarom adviseren over relevante vaktechnische onderwerpen en vaardigheidstrainingen. Meer informatie? Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact opnemen met: Daphne Kolk of of Willem Ouwehand of

12 12 INTERVIEW Marc Welters Ik heb de behoeft om mijn vak breder in te vullen Voor drs. Marc Welters RA RE zijn goede opleidingen cruciaal voor het niveau van de beroepsgroep. Dat vormt ook de drijfveer voor zijn betrokkenheid bij de Academie Publieke Sector. Permanente educatie houdt je scherp. Met het nieuwe label Academie Publieke Sector worden zowel openbare accountants, accountants in business als controllers bediend. Wat voegt het nieuwe initiatief toe aan het bestaande aanbod aan opleidingen? Een betere herkenbaarheid van cursussen, maar ook een hogere kwaliteit, aldus Welters. In de huidige opleidingen die door VRC en NBA voor de publieke sector worden aangeboden, zit een overlap. Ze zijn ook niet zo goed zichtbaar voor de sector omdat ze deel uit maken van het overige aanbod. Met de nieuwe academie worden deze opleidingen beter zichtbaar. Er is nog een voordeel. Doordat we trainingen samenvoegen, Marc Welters krijg je een grotere groep cursisten. Dat betekent een ruimer budget en de mogelijkheid om meer te investeren in cursussen. Je kunt bijvoorbeeld een aansprekende internationale docent aantrekken. Zonder permanente educatie kom je als financial niet uit je comfortzone. Dat geeft een heel beperkte visie. Permanente educatie houdt je scherp. Of je nu RC of RA achter je naam hebt staan, je opleiding stopt met de titel. Daarna komt het aan op zelfontplooiing. Ik heb de behoeft om mijn vak breder in te vullen. Dat doe ik als partner bij EY bijvoorbeeld door het geven van trainingen aan collega s. Daarnaast ben ik voorzitter van de adviesraad. Dat is een van de stuurgroepen die de NBA ondersteunt bij de ontwikkeling van het cursusaanbod voor openbaar accountants, interne accountants en overheidsaccountants. Ik voel het als een verplichting die hoort bij de maatschappelijke functie die je als accountant vervult. Het vertrouwen dat je als beroepsgroep krijgt, is heel belangrijk. De recente negatieve berichtgeving over accountantskantoren geeft een knauw in het vertrouwen. Dat krijgen we alleen terug als we een constante hoge kwaliteit werk leveren. Het is belangrijk dat we daar als beroepsgroep voortdurend in blijven investeren. De nieuwe Academie is daar een voorbeeld van. drs. Marc Welters RA RE partner EY

13 NIEUW SPECIALS 13 Mastercourse Control(e) en de maatschappelijke opdracht In het publieke domein gaat het erom de goede dingen te doen én die dingen goed te doen. Rond de eeuwwisseling was dit, onder invloed van het New Public Management denken, vooral het effectief en efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering. In dit decennium is de maatschappelijke opdracht daaraan toegevoegd. Veroorzaakt door onder meer de debacles rond woningcorporaties en onderwijsinstellingen, toenemende burgerparticipatie, meer met minder, verdere digitalisering, stijgende zorgkosten, decentralisaties van taken en het afnemend vertrouwen in de accountant. De veranderingen zijn groot; het rijk zet open einde regelingen om in budget- financiering, decentraliseert taken in de zorg naar gemeenten, studiefinanciering wordt omgezet in een sociaal leenstelsel en regelingen in de sociale zekerheid worden versoberd. Wat betekent dit voor u als financieel professional? Hoe leiden we ons zelf, hoe bepalen we onze maatschappelijke opdracht en de daarbij behorende cultuur, hoe geven we daar invulling aan en wat voor invloed heeft dit op onze houding en gedrag? Doelstelling Als financieel professional moet u het management, het bestuur, de interne en externe accountant ook kunnen adviseren over de maatschappelijke aspecten van de business. Dit betekent een verbreding van begrippen als in control zijn, verantwoording en assurance. Deze mastercourse geeft u inzicht in deze verbreding zodat u beter in staat bent om de maatschappelijke opdracht in te vullen en vanuit het publieke belang te werken. Inhoud Public Value: wat is mijn maatschappelijke opdracht? Gewenste cultuur: hoe ziet die er uit en hoe komen we er? Prestaties meten in relatie tot een maatschappelijke opgave Maatschappelijke verslaglegging en audit Risicomanagement in maatschappelijke organisaties Ga voor de gedetailleerde brochure van dit programma naar Bestemd voor Accountants (AA/RA), Registercontrollers (RC), Certified Public Controllers (CPC). en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij overheden en organisaties in de semi-publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional in deze sectoren werkzaam zijn. Docent(en) De mastercourse wordt door verschillende hoogleraren en praktijkprofessionals verzorgd. Datum : Maandag 15 t/m woensdag 17 juni 2015 Locatie : Van der Valk, Nootdorp Tijden : / / uur Prijs leden : (incl. logies) Prijs niet-leden : (incl. logies) Pe-uren : 20 Bijzonderheden: : EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs. advanced

14 14 GOVERNANCE NIEUW Sturing in een nieuw maatschappelijk tijdperk Een nieuwe balans en het effect op audit en control We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken: de burger kan, wil en doet met moderne media steeds meer zelf en dat verwacht de overheid ook steeds meer (onder andere in de zorg, jeugdzorg en sociale werkvoorziening). Verreweg de meeste taken die de burger aan gaat, worden decentraal belegd bij henzelf, de gemeenten en de semi-publieke organisaties. De (centrale) overheid trekt zich terug in de uitvoering maar haalt op het gebied van accountability en transparantie de teugels wel fors aan, in combinatie met een steeds geavanceerder toezicht. Hoe komen we in een nieuwe balans van sturing en verantwoordelijkheid met betrekking tot taken die we voorheen publiek noemden maar steeds meer maatschappelijk hebben gemaakt? Doelstelling Na deze cursus heeft u inzicht in de veranderingen die van invloed zijn voor u als financial. U gaat naar huis met een vijfpuntenplan om in de toekomst control & audits te verbeteren. Inhoud Aan de hand van korte kennisinterventies, casuïstiek en discussie komen de volgende thema s aan de orde: Sturing en borging van het publieke belang: de rol van de overheid en de veranderingen die we al geruime tijd zien. De WRR-rapporten van het voorjaar 2014 staan hierbij centraal. De uitvoering van maatschappelijke taken door middenveld, gemeente en burgers leiden tot maatschappelijke netwerken die op nieuwe wijze werken. Dat vergt vertrouwen en nieuwe checks and balances. Lokale interactie en netwerk stelt nieuwe eisen aan organisaties, o.a. aan schaalgrootte. Maar sommige eisen lijken gepasseerd? Dat betekent dat we ook naar nieuwe normenkaders gaan: nu nog lang niet helder. Maar hanteert de burger niet steeds meer strengere normen dan de overheid? Bestemd voor Accountants, controllers die werkzaam zijn voor of in de (semi) publieke sector en inzicht willen krijgen wat het nieuwe maatschappelijke tijdperk betekent voor de audit en control functie. Docent prof. dr. Goos Minderman, hoogleraar public law and governance Vrije Universiteit, hoogleraar good governance, Stellenbosch University South Africa en director INDABA International Datum : Donderdag 23 april 2015 Tijd : uur Locatie : Mercure Hotel, Utrecht- Nieuwegein Prijs leden : 450 Prijs niet -leden : 550 PE-uren : 6 Bijzonderheden : U ontvangt voor aanvang van de cursus een aantal artikelen ter voorbereiding. EICPC - leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs advanced

15 INTERVIEW 15 Angélique Liebens Om te bouwen, moet je onbevangen zijn Zelf afkomstig uit het bedrijfsleven wil drs. Angélique Liebens RC als manager Financiën & Administratie bij s Heeren Loo Zorggroep graag de promotor zijn van alle financiële kennis die er voorhanden is. De nieuwe Academie Publieke Sector past heel goed in dat streven. Het is hartstikke leuk om in deze tijd aan de zorg te bouwen met alle tools die je als financial in je bagage hebt. Toen ik hier binnenkwam, bracht ik een soort van woesj-effect mee. Wanneer je uit het bedrijfsleven komt, heb je toch een zekere voorsprong, merkte ik. Op de eerste dag kreeg ik direct al stapels met rapporten. Ik heb toen voorgesteld voortaan wat meer in bullets te schrijven. Ook het presenteren van cijfers op een visuele manier was men niet zo gewend. In de zorg gaat alle aandacht uit naar het primaire proces. Terecht ook. Aan de finance-functie, en de Angélique Liebens ontwikkeling daarvan, wordt traditioneel veel minder aandacht besteed. Terwijl ook finance belangrijk is. Nieuwe wetgeving zorgt er voor dat de zorginstellingen zich steeds meer als bedrijven moeten gedragen. Om de finance-afdeling meer op de kaart te zetten, heb ik kwartaalbijeenkomsten voor alle ruim zestig finance-collega s ingevoerd, zoals ik dat vanuit mijn vorige werk gewend was. Dat kenden ze helemaal niet. Zo n kwartaalbijeenkomst heeft meerdere voordelen. Allereerst uiteraard het breeduit delen van relevante informatie. Je bent ook op een paar momenten in het jaar met alle teams tegelijk aanwezig in één bijeenkomst. Daarnaast geef je de medewerkers ook ruimte om zelfvertrouwen op te bouwen: ze kruipen als het ware uit hun schulp en durven open te vertellen wat hun bezighoudt. Tot slot draagt het naar buiten toe ook bij aan het verder profileren van de afdeling. Het grote verschil tussen de zorg en bedrijfsleven is voor mij dat alles hier toch veel politieker is. Mensen zijn mondiger. Bij mijn vorige werkgevers waren collega s ook mondig maar de besluitvorming was hiërarchischer bepaald. Zaken die in het bedrijfsleven als vanzelfsprekend worden ervaren, worden hier eerst ter discussie gesteld. Willen we dat wel? Is dit de koers? Willen alle andere afdelingen dit ook? Wat betekent dit voor de administratieve belasting op onze primaire proces, de zorg? Dat betekent dat je moet onderhandelen om een resultaat te bereiken; de rol van finance en wat finance nog meer zou kunnen betekenen dan het puur op de achtergrond verwerken van facturen, moet echt gepromoot worden. Je krijgt mensen mee als je verhalen kan vertellen. Die rol ligt mij wel. Om te bouwen, moet je onbevangen zijn. Daar helpt permanente educatie bij. Ik kijk voortdurend naar cursussen die voor mij relevant zijn. Ik zou wel een tweedaagse opleiding willen die een palet biedt aan trainingen. Zodat je in één klap op de hoogte bent van de laatste presentatietechnieken, vaktechniek, maar ook bijvoorbeeld van nieuwe ontwikkelingen zoals het thema duurzaamheid. Als ik door de cursusgids blader, heb ik nu nog vaak de neiging om datgene aan te kruisen waar ik vertrouwd mee ben. Ik zou eigenlijk meer verrast willen worden. Meer aandacht voor opleidingen voor de publieke sector is goed. Het geeft meer mogelijkheden om te sparren met mensen uit de zorg, maar ik vind het ook inspirerend om te luisteren naar cases uit het bedrijfsleven. Dat houdt je fris. drs. Angélique Liebens RC, is manager Financien & Administratie bij s Heeren Loo Zorggroep

16 16 FINANCE NIEUW Ronde tafel: Finance uitdagingen in de zorg (cure) Het zorglandschap is volop in beweging. Regelgeving vanuit VWS, verzekeraars, NZa, IGZ, banken en andere stakeholders is complex en in beweging. Risico s nemen toe en het krijgen van financiering wordt steeds moeilijker. In de huidige samenleving worden problemen rondom patiënt veiligheid volop in de pers uitgemeten. Extern en intern toezicht wordt aangesproken en reageert op onvolkomenheden en zoekt wegen om grip te krijgen op activiteiten en risico s. De druk om processen efficiënter te maken wordt opgevoerd om de maatschappelijke kosten van de zorg in de samenleving draagbaar te houden. Een moeilijk en complex speelveld waarin u en uw organisatie dagelijks moet opereren. Doelstelling Het doel van deze bijeenkomst is om met collega financials in leidinggevende (RvB, Financiële directie, Interne controle/ auditafdeling) en toezichthoudende functies (RVT s) in ziekenhuizen te reflecteren op de hedendaagse uitdagingen Inhoud Tijdens deze ronde tafel bijeenkomst willen we graag met top financials in de zorg drie actuele thema s bespreken: 1. Het eerste thema ligt op het terrein van de interne beheersing. Wat betekenen de schaalvergroting via fusies en de vorming van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s), hoe worden deze eenheden aangestuurd en hoe kan de balans tussen centrale beheersing en decentraal ondernemerschap worden bewaakt? 2. Het tweede thema is gerelateerd aan toenemende regelgeving van overheid, externe toezichthouders, andere stakeholders en financiële instellingen. Wat betekent deze toenemende invloed voor de toezichthouder, raad van bestuur en interne bedrijfsvoering. En hoe te voorkomen dat risico-regelreflex intern de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering nadelig beïnvloedt? 3. Het derde thema heeft betrekking op de gewijzigde verhoudingen met de medisch specialisten door de invoering van integrale tarieven. Wat zijn de eerste ervaringen met de invoering van medisch specialistische bedrijven (MSB) en de verantwoordelijkheidsverdelingen tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en het MSB? Deze ronde tafelbijeenkomst vindt in een informele setting plaats. De thema s worden geïntroduceerd vanuit de praktijk (Charles Evers), herkenbaarheid en uitingsvormen worden bediscussieerd en een theoretische reflectie wordt gegeven door Arco van de Ven. Docent(en) drs. Charles Evers RA, lid raad van bestuur/cfo Atrium MC, Heerlen en vanaf 1 januari 2015 van de beoogde fusieorganisatie Atrium-Orbis Medisch Centrum prof. dr. Arco van de Ven RA, hoogleraar bestuurlijke informatievoorziening Tias School for Business and Society Datum : Donderdag 21 mei 2015 Tijd : uur (inclusief diner) Locatie : Van der Valk, Almere Prijs leden : 425 Prijs niet -leden : 495 PE-uren : 4 Bijzonderheden : Maximaal 15 deelnemers EICPC - leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs expert

17 NIEUW RISICOMANAGEMENT 17 Controle van declaraties in de zorgketen Door het ontbreken van een centrale regiefunctie en de vele spelers in de zorgsector, is het lastig voor zorgverzekeraars om declaraties van zorgaanbieders te controleren op formele en materiële aspecten. Als het voor zorgverzekeraars al lastig is, hoe gaan we daar als accountant/controller mee om? Een vraag waar auditors binnen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en accountants mee worstelen. Onder leiding van Christiaan Hameeteman en Maarten Muurling wordt deze vraag beantwoord door auditors uit de zorgaanbiederszijde en zorgverzekeraarszijde. Doelstelling Na afloop van de cursus bent u in staat de declaratie van zorgverzekeraars te controleren en de impact daarvan op de omzetverantwoording te bepalen. Inhoud Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij onderstaande vragen: Wat maakt de controle van de declaraties complex? Hoe gaat u om met zorginhoudelijk kennis versus controlekennis? Hoe hebben ziekenhuizen de beheersing rond de registratie en declaraties opgezet? Waar liggen de ankerpunten voor de accountant/controller in de interne beheersing? Hoe gaat u om met jaarrekeningcontrole versus separate verantwoording in het kader van de convenant regeling AO/IC Bestemd voor Accountant en controllers die meer inzicht willen krijgen in de controle van declaraties in de zorg. Docent(en) Christiaan Hameeteman RA, director PWC Ing. Maarten Muurling RE, manager IT audit EY Datum : Maandag 8 juni 2015 Tijd : uur Locatie : EY, Rotterdam Prijs leden : 250 Prijs niet -leden : 295 PE-uren : 3 Bijzonderheden : EICPC - leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs advanced

18 18 INTERVIEW Paul Slegers Ik wil graag kennis spiegelen Voor een financial in de publieke sector is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe trends als integrated reporting, vindt Paul Slegers RA, lid van de centrale directie van Het Hooghuis, een schoolgemeenschap in Oss en omstreken. In een maatschappelijke functie ben je heel erg accountable. Als financial in een non-profit omgeving heb je een andere drijfveer dan een vakgenoot in een commerciële organisatie. Een financial in een bedrijf is blij met een hoog resultaat. Binnen de publieke sector krijg je geen applaus als je veel geld overhoudt. Je streeft naar continuïteit vanuit een maatschappelijk belang. Winstmaximalisatie is geen doelstelling. Stel dat de klassen voor de bovenbouw het volgend schooljaar te groot worden. Ze opdelen in kleinere klassen is duur. Dan zou je kunnen voorstellen om iets meer leerlingen te laten zakken voor een toets. Paul Slegers Als minder leerlingen overgaan blijven de hogere klassen immers klein. Zo n keuze valt misschien bedrijfseconomisch te verantwoorden maar is voor een school onbestaanbaar. Het raakt aan de ethiek van het onderwijs. In zo n geval zoek je naar een oplossing die de betaalbaarheid optimaliseert zonder het pedagogische doel uit het oog te verliezen. Er zijn ook overeenkomsten met een financial in een commerciële omgeving. Zo geldt ook voor ons strenge regelgeving. Een schoolgemeenschap als Het Hooghuis met 5800 leerlingen en een omzet van 50 miljoen euro moet voldoen aan Europese aanbestedingsregels. Dat geldt bijvoorbeeld voor ict-projecten, facilitaire contracten of de inhuur van consultants. En je moet natuurlijk voldoen aan fiscale regels. Daar ligt veel nadruk op, want de gevoeligheid is groot. Maatschappelijke organisaties hebben niet alleen een publieke functie, ze zijn ook publiek bezit. Iedereen wil iets van je. De publieke positie is in dat opzicht kwetsbaar. Anderhalf jaar geleden heb ik de summercourse voor accountants in business gevolgd. Vooral om op de hoogte te blijven van trends in externe verslaglegging. Hoe ontwikkelt integrated reporting zich binnen het bedrijfsleven? Welke lessen zijn er te trekken uit hun ervaringen? Het bedrijfsleven heeft in dat opzicht een voorsprong op de publieke sector. In het onderwijs is een dergelijke verslaglegging nog niet gebruikelijk. Tegelijkertijd moeten we er iets mee. Ik wil graag kennis spiegelen. Hoe raakt cloudcomputing bijvoorbeeld aan de privacy? En welke rol speelt shareholdervalue binnen de publieke sector? Het is inspirerend om daarover te sparren met mensen uit verschillende sectoren. Het nadeel van vakgenoten buiten de publieke sector is dat ze vaak geen goed beeld hebben van onze praktijk. Discussies blijven daardoor steken in generalisaties. Ik hoop dat de Academie een bindmiddel wordt voor RA s in business. Door in te zoomen op de publieke sector wordt je publiek misschien kleiner, maar het vergroot de betrokkenheid van de deelnemers. Paul Slegers RA, lid van de centrale directie van Het Hooghuis

19 NIEUW SPECIALS 19 Professionalisering in de onderwijssector Toezicht, transparantie, continuïteit en interne controle In het onderwijsveld gaat omstreeks 32 miljard publiek geld om en is meer in beweging dan ooit. Verdelen, toewijzen, verantwoording, kwaliteit en toezicht zijn zaken die blijvende politieke en maatschappelijke aandacht genieten. In het huidige beleid van het kabinet is onderwijs enerzijds één van de weinige terreinen die in totaliteit lijkt te worden ontzien in de bezuinigingen, maar anderzijds op deelterreinen duidelijk wordt aangepakt. Professionaliteit in de sector is het speerpunt voor deze periode. Het verhogen van de kwaliteit van onderwijs en beheer met de beschikbaar gestelde middelen staat daarbij centraal. Het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant dat deze in de dynamische onderwijssector haar rol ook pakt. De Onderwijsinspectie oordeelt ook regelmatig over de kwaliteit van de accountantscontrole bij de onderwijsinstellingen. Naast terugkijken is het voor de accountant steeds belangrijker om zich een oordeel te vormen over de continuïteit van de onderwijsorganisatie en een bijdrage leveren aan de toekomst. Doelstelling Na afloop bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het onderwijsveld, de uitvoering van kabinetsplannen en (inter)nationale ontwikkelingen en actuele normenkaders voor toezicht en financieel beheer in de sector. U bent bijgepraat op het gebied van wet en regelgeving (zoals WNT en fiscaliteiten), het protocol OCW, verslaggeving en de continuïteitsparagraaf. En u kent de visie vanuit de Onderwijsinspectie en de praktijk. Inhoud Betrokkenen vanuit het ministerie, de onderwijssectorraden, het onderwijsveld en accountantskantoren zetten hun visie uiteen over de genoemde onderwerpen. Centraal staan de actuele ontwikkelingen en de wijze waarop de sector haar interne en financiële beheersing verder kan versterken alsmede de rol van de accountant en controller hierin. Begrippen als kabinetsplannen (Onderwijsakkoord), jaarverslaggeving, accountantscontrole, presentatie-afspraken, vensters voor verantwoording, inspectiereviews bij onderwijsinstellingen en accountantskantoren, XBRL etc. komen aan de orde. Ook bij relevante onderdelen van de nieuwe wet WNT of nationale aanbesteding wordt stilgestaan. De samenstelling van de gastsprekers geeft u een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in elkaars vraagstukken die de dagelijkse praktijk beheersen. Bestemd voor Accountants in business, controllers, openbare accountants, intern accountants, maar ook beleidsmakers en toezichthouders bij zowel het rijk als de gemeenten en de instellingen. Docent(en) drs. Dorus van Boxtel RA, accountant PwC, publieke sector en specifiek onderwijs en diverse gastsprekers Datum : Woensdag 3 juni 2015 Tijd : uur Locatie : Van der Valk, Vianen Prijs leden : 395 Prijs niet -leden : 450 PE-uren : 4 Bijzonderheden : EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs advanced

20 20 FINANCE NIEUW Anders financieren voor non-profit De bancaire kredietverlening aan non-profit organisaties staat onder druk. Dit noodzaakt ook non-profit instellingen om zich te oriënteren op alternatieve financieringsvormen en bronnen. Een emissie van een obligatielening, crowdfunding, fondsvorming etc. kunnen een goede aanvulling of een passend alternatief zijn. Doelstelling Tijdens deze dag belichten we de voor- en nadelen van de verschillende alternatieve financieringsvormen en bronnen, de juridische aspecten en de bijkomende kosten. Ook staan we stil bij de noodzakelijke zorgvuldigheid en de communicatieve aspecten die inherent zijn aan het traject richting een niet-bancaire financiering. Inhoud De volgende onderwerpen worden behandeld: Opzetten van een evenwichtige financieringstrategie in de gewijzigde kapitaalmarkt Impact van andere financieringsvormen op de financiële keten van een organisatie Toegang tot de markt verkrijgen via de beurs, brokers, crowdfunding platforms Vormgeven van een prospectus en andere juridische uitdagingen Nut en noodzaak van creditrating Nieuwe vormen van financieren en de noodzaak tot een andere wijze van communiceren Bestemd voor Accountants, controllers die werkzaam zijn voor of in de (semi) publieke sector en inzicht willen krijgen wat het nieuwe maatschappelijke tijdperk betekent voor de audit en control functie. Docent(en) prof. dr. Arco van de Ven, hoogleraar TIAS, School for business and society (foto). Diverse sprekers met ruime praktijkervaring :o.a. Irma Langeraert, directeur ILFA Treasury Support, Hans Leufkens, Euronext, Fritz Witt, Creditreform Datum : Dinsdag 26 mei 2015 Tijd : uur Locatie : NBA, Amsterdam Prijs leden : 350 Prijs niet -leden : 395 PE-uren : 6 Bijzonderheden : EICPC - leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs fundamental

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2014 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Intern accountants en Overheidsaccountants

Intern accountants en Overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2013 Intern accountants en Overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

magazine Public auditing to the point

magazine Public auditing to the point AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 3 september 2011 thema: Public auditing to the point Op weg naar één auditdienst voor het Rijk Samenwerking auditors noordelijke organisaties

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel December 2014 Public Class Magazine Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel Controlling your future Governance bij stichtingen en verenigingen Schuiv

Nadere informatie