KBC POLIS PERSONENAUTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC POLIS PERSONENAUTO"

Transcriptie

1 KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen Welke verzekeringen kunnen in deze polis afgesloten worden? de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid de verzekering rechtsbijstand de omniumverzekering alle risico s de verzekering gedeeltelijke omnium de KBC VAB Bijstandverzekering de Ongevallenverzekering verkeer Dit moet u zeker weten voertuigen ingeschreven in het buitenland dienen bij een in het buitenland erkend verzekeraar te worden verzekerd alle courante bestuurders moeten aan de verzekeraar gemeld worden. als de eigenaar niet de gebruikelijke bestuurder van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden. als de inschrijver niet de verzekeringsnemer van het verzekerde voertuig is, moet dit aan de verzekeraar gemeld worden. 1

2 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PERSONENAUTO Deze verzekering, ook wel B.A.-verzekering genoemd, vergoedt zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade aan derden waarvoor u naar aanleiding van een ongeval met het verzekerde voertuig aansprakelijk bent. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedere eigenaar van een motorrijtuig. Waarborgen Wat is verzekerd? de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt met het verzekerde voertuig de vergoeding van letsels die een voetganger, fietser of passagier opgelopen heeft bij een verkeersongeval waarin het verzekerde motorrijtuig betrokken is. De voordelen van KBC 24+ Telefooncentrale 24+ : 24 uur op 24 uur bereikbaar via gratis nummer bij immobilisatie van uw voertuig naar aanleiding van een ongeval in België een gratis sleep naar een KBC 24+ hersteller. directe betaling van de verschuldigde vergoeding aan de KBC 24+ hersteller.; in dat geval moet u zelf niets voorschieten deze basisdienst is gratis. Indien een ruimere dienstverlening gewenst is, dan raden we u de KBC VAB Bijstand aan. Wat is niet verzekerd? Voornaamste uitsluitingen: vergoedingen van de aansprakelijke persoon. (dit risico kan verzekerd worden in de Ongevallenverzekering Verkeer) schade aan het verzekerde voertuig schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen schade die uitsluitend te wijten is aan de vervoerde goederen schade veroorzaakt door deelneming aan wedstrijden Dit moet u zeker weten elke aanhangwagen of caravan met een toegelaten massa van meer dan 500 kg moet wettelijk verplicht verzekerd worden. Het trekken van een aanhangwagen tot 750 kg MTM is gratis meeverzekerd. Is de toegelaten massa meer dan 750 kg, dan dient u dit aan de verzekeraar te melden. 2

3 het internationaal motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) is een verplicht boorddocument. de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid geldt in België en in alle landen die hernomen zijn op de groene kaart ; kijk voor vertrek na of de betrokken landen op de groene kaart voorkomen en niet doorgehaald zijn ( anders moet aan de grens van het betrokken land een grensverzekering afgesloten worden) 3

4 VERZEKERING RECHTSBIJSTAND PERSONENAUTO Met deze verzekering kan men aanspraak maken op juridische bijstand bij geschillen die verband houden met het verzekerde voertuig of indien men als passagier of bestuurder van andermans voertuig geen beroep kan doen op de rechtsbijstandsverzekering van dat voertuig. Deze verzekering is onmisbaar voor iedere eigenaar of houder (vb. leasingnemer) van een motorrijtuig. Waarborgen Deze verzekering biedt juridische bijstand in volgende situaties : bij het terugvorderen van geleden schade van de aansprakelijke persoon van de verzekeraar van de aansprakelijke persoon van het motorwaarborgfonds bij contractuele geschillen in verband met het verzekerde voertuig zoals bijvoorbeeld aan- of verkoop, onderhoud, herstelling, bij administratieve geschillen met de overheid zoals de intrekking van het rijbewijs, inschrijving van het voertuig, verkeersbelasting of technische controle van het voertuig strafrechtelijke verdediging in geval van verkeersmisdrijf of een daarmee samenhangend onopzettelijk misdrijf ; de strafverdediging geldt ook bij het niet naleven van administratieve voorschriften De kosten die aan deze geschillen verbonden zijn zoals kosten van gerechtelijke procedures, erelonen advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, zijn tot ,00 EUR verzekerd Bijkomende waarborg insolventie van de aansprakelijke persoon. indien de aansprakelijke persoon waarmee u geen contract heeft niet over de nodige financiële middelen beschikt, wordt de schade van de verzekerde vergoed. Deze vergoeding bedraagt maximaal ,00 EUR. Voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels heeft u recht op een bijkomende schijf van ,00 EUR Dit moet u zeker weten Opgelopen boetes en minnelijke schikkingen mogen overeenkomstig de wet niet verzekerd worden. 4

5 OMNIUMVERZEKERING ALLE RISICO S PERSONENAUTO Deze verzekering, soms volledige omniumverzekering genoemd, dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen alle risico s De verzekering is bestemd voor de eigenaars en gebruikers van nieuwe of recent in het verkeer gebrachte voertuigen. Waarborgen Wat is verzekerd? alle schadegevallen zijn verzekerd tenzij deze expliciet voorkomen in een beperkte lijst van uitsluitingen.. Zijn bijvoorbeeld verzekerd : schade als gevolg van aanrijding, vandalisme, diefstal, natuurgeweld, glasbreuk en brand. kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig : kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking) betaling van de belasting op inverkeerstelling ( BIV) en de fiscale zegel bij totaal verlies een uitgebreide bijstand via KBC VAB Bijstand bijstand voor het voertuig : dringende hulp bij ongeval, diefstal of panne van het verzekerde voertuig ; thuis en onderweg VTB-VAB lidmaatschap (pechverhelping) vervangauto in België na ongeval, diefstal of panne een wereldwijde reisbijstand voor de personen ongeacht het gebruikte vervoermiddel Wat is niet verzekerd? Bijzonderste uitsluitingen De omnium alle risico s verzekering dekt niet de schade die (mede) in verband staat met: dronkenschap en alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille (0.65mg/l) het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsyteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten, ) het besturen van het voertuig zonder te voldoen aan wettelijke voorschriften en reglementen schade door slijtage of eigen gebrek schade aan vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s, 5

6 Dit moet u zeker weten! voor de vergoeding van schade bij totaal verlies is er keuze uit 4 formules: waardegarantie aangenomen waarde nieuwwaarde, versnelde afschrijving keuze uit verschillende franchises: 2,5 %, 3,5%, 5%, 7,5% of 10% berekend op de cataloguswaarde van het voertuig exclusief BTW. er wordt geen franchise toegepast bij diefstal indien het voertuig zich in een individuele slotvaste garage bevond, bij herstelling van glasbreuk op een door KBC erkende wijze, bij brand, bij natuurgeweld, bij botsing met loslopende dieren of vogels. toebehoren zijn tot een bedrag van 1 250,00 euro gratis meeverzekerd voor sommige voertuigen is de installatie van een antidiefstalbeveiliging verplicht. de basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt. 6

7 GEDEELTELIJKE OMNIUMVERZEKERING PERSONENAUTO Deze verzekering dekt de schade aan het verzekerde voertuig tegen een aantal opgesomde risico s Deze verzekering is de ideale opvolger van de omniumverzekering alle risico s. Waarborgen Wat is verzekerd beschadiging of verlies van het verzekerde voertuig door : diefstal of poging tot diefstal (tijdens de duur van de diefstal is ook schade door ongeval of vandalisme verzekerd ) glasbreuk: het breken van voor-, zij- of achterruiten en het doorzichtig deel van het dak natuurgeweld zoals blikseminslag, storm, hagel, overstroming, aardbeving, botsing met loslopende dieren of vogels brand, ontploffing of blussingswerken ( smeltschade door kortsluiting valt onder deze waarborg ) het vallen van luchtvaartuigen of delen ervan Kosten die vergoed worden, zelfs zonder dat er schade is aan het voertuig : kosten voor de vervanging van sloten waarvan een of meer sleutels gestolen werden kosten van geneeskundige verzorging van lichamelijke letsels naar aanleiding van een diefstal met geweld (de zogenaamde car- of homejacking) Betaling van de belasting op inverkeerstelling ( BIV) en de fiscale zegel bij totaal verlies. Wat is niet verzeke rd Bijzonderste uitsluitingen: het vergemakkelijken van diefstal, door het voertuig onbeheerd achter te laten (niet slotvast of zonder dat het antidiefstalsyteem in werking is gesteld, de sleutel bij het voertuig laten, ) schade aan en diefstal van vervoerde goederen zoals reisgoed, fototoestel, GSM, PC, CD s, 7

8 Dit moet u zeker weten voor de vergoeding van schade bij totaal verlies is er keuze uit 2 formules: aangenomen waarde versnelde afschrijving toebehoren zijn tot een bedrag van 1 250,00 euro gratis meeverzekerd voor sommige voertuigen is de installatie van een antidiefstalbeveiliging verplicht. de basispremie daalt naarmate het voertuig ouder wordt. er wordt geen franchise of vrijstelling toegepast, behalve: bij diefstal indien het voertuig niet in een individueel afgesloten garage gestald is bij glasbreuk indien de herstelling niet op een door KBC erkende wijze gebeurt. 8

9 KBC-VAB BIJSTANDVERZEKERING Deze verzekering verleent bijstand als men tijdens een verplaatsing of op reis geconfronteerd wordt met een probleem- of noodsituatie en dringend hulp nodig is. Iedere persoon die privé of voor beroepsdoeleinden verplaatsingen doet of een reis onderneemt. Waarborgen Wat is verzekerd De verzekerde waarborgen zijn afhankelijk van de gekozen formule Een beschrijving van de voornaamste waarborgen : Bijstand aan personen: In België: overbrenging van een zieke of gewonde verzekerde persoon en de medereizigers opsporings- en reddingskosten in het buitenland: betaling van medische kosten bij ziekte of ongeval betaling van opsporings- en reddingskosten repatriëring en terugkeer van de andere verzekerde personen overkomst van familieleden vervroegde terugkeer naar huis verlengd verblijf De bijstand aan personen dekt de verzekerden gedurende verplaatsingen en verblijven die zowel om privé- als beroepsdoeleinden worden ondernomen De bijstand aan personen geldt wereldwijd vanaf 10 km van de woonplaats. Bijstand voor het voertuig: bijstand na ongeval in België: is het verzekerde voertuig in België geïmmobiliseerd door een ongeval ( beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) dan zorgt de bijstandsverzekering voor : het wegslepen naar de meest aangewezen garage ( indien het voertuig niet rijklaar kan gemaakt worden) het vervoer van de inzittenden naar huis bijstand na ongeval of panne in het buitenland is het verzekerde voertuig in het buitenland geïmmobiliseerd door een ongeval ( beschadiging door diefstal, vandalisme of natuurgeweld inbegrepen) of door een panne dan zorgt de bijstandsverzekering voor de betaling van : 9

10 de kosten voor pechverhelping of slepen naar de meest aangewezen garage de kosten voor het opsturen van ter plaatse niet-beschikbare onderdelen de bijkomende overnachtingskosten indien u op herstelling wacht de kosten voor het vervangend vervoer indien u niet op herstelling wacht de repatriëring van het voertuig als het voertuig niet binnen de 5 dagen hersteld kan worden bijstand na diefstal van het voertuig : in geval van diefstal van het voertuig zorgt de bijstandsverzekering voor : het vervoer van de inzittenden naar hun woonplaats in België de betaling van de kosten voor het vervangend vervoer in het buitenland de repatriëring van het voertuig indien het wordt teruggevonden bijstand bij ziekte of ongeval van de bestuurder : wordt een vervangingschauffeur gestuurd voorzover geen andere inzittende hem kan vervangen Lidmaatschap VTB-VAB de VAB-wegenwachters staan 24 uur per dag paraat in België en Luxemburg hulpverlening voor het voertuig zowel thuis als onderweg als het defect niet ter plaatse kan hersteld worden, wordt het voertuig weggesleept naar de woonplaats van verzekerde of een door hem gekozen garage in België. zo nodig worden de inzittenden gratis naar huis gebracht ledenvoordelen zoals Uit-magazine, infodienst, kortingen op activiteiten,. Vervangwagen vervangwagen in België voor de duur van de immobilisatie en voor maximaal 7 opeenvolgende dagen (na ongeval, panne of diefstal ). Dit moet u zeker weten er is keuze uit 3 formules : de KBC-Bijstandverzekering : bijstand aan personen en bijstand voor het voertuig de KBC-Bijstandverzekering aangevuld met het VTB VAB lidmaatschap de KBC-Bijstandverzekering met VTB-VAB lidmaatschap en uitgebreid met de optie vervangwagen na ongeval, diefstal of panne voor de bijstand aan personen mag de duur van het verblijf in het buitenland niet meer bedragen dan 90 dagen voor landen in Europa en maximaal 45 dagen voor de landen buiten Europa. 10

11 de bijstand aan personen geldt wereldwijd en ongeacht het gebruikte vervoermiddel. ( vliegtuigreizen, treinreizen, busreizen, reizen met de eigen wagen,.). de bijstand voor het voertuig geldt in alle landen van geografisch Europa de bijstandscentrale KBC 24+ is 24 uur per dag bereikbaar. 11

12 ONGEVALLENVERZEKERING VERKEER Deze verzekering keert bij een verkeersongeval vooraf overeengekomen bedragen voor lichamelijke schade uit. Deze verzekering is aangewezen voor iedere bestuurder van het verzekerde voertuig en voor zwakke weggebruikers ( fietsers, voetgangers, gebruikers van openbaar of bezoldigd personenvervoer, ). Waarborgen Wat is verzekerd Ongevallen door uzelf en uw gezinsleden opgelopen in verschillende verkeerssituaties als bestuurder van het verzekerde voertuig (1) als voetganger, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer (optioneel). Gewaarborgde prestaties een vergoeding bij blijvende ongeschiktheid: een bijkomende tegemoetkoming in geval van ernstige blijvende letsels een vergoeding bij overlijden de kosten voor geneeskundige verzorging en een aantal andere kosten die worden gemaakt ingevolge het verzekerde ongeval Wat is niet verzekerd Voornaamste uitsluitingen: ongevallen waarop de arbeids(weg)ongevallenwetgeving van toepassing is dronkenschap snelheidswedstrijden Dit moet u zeker weten de vergoedingen worden vooraf overeengekomen en gebeuren op forfaitaire basis. de vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over de aansprakelijkheid. voor de verzekerde kapitalen is er een keuzemogelijkheid tussen 5 verschillende reeksen (1) Zijn er in uw gezin meerdere motorrijtuigen, dan is een aparte ongevallenverzekering aan te bevelen 12

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3.

2. Bijkomende waarborgen OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205. Begrippen. 1. Omschrijving van de verzekering. 3. OMNIUMVERZEKERING N0003 0001 0200 1205 Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: de verzekeringnemer met hoofdverblijf of exploitatiezetel in België en alle bij hem inwonende personen. Wij:

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG

MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG MULTIRISICOPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden V-3-CG-001-N-04/2007 Uitg. 04/2007 Advieslijn 02/505 67 00 Touring Verzekeringen Shops : 1000 Brussel - Thurn & Taxis Havenlaan 86C // 1040 Brussel -

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 904 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN

AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoud Onze Service Citroën Verzekering 5 1. INFO LINE - TEL. 078 16 03 41 5 2. EERSTE HULP 5 1. In België Tel. 078 16 03 41 6 2. In het buitenland Tel. 0032 78 16

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

Zorgeloos in het buitenland

Zorgeloos in het buitenland POLIS REISBIJSTAND Zorgeloos in het buitenland Zorgeloos in het buitenland Raad op mensenmaat Woord vooraf In deze polis wordt voor heel uw gezin de bijstand voor uw voertuig, de rechtsbijstand en de

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Algemene Voorwaarden 1 COMFORT AUTO 2 KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 / 550 05 55...5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP...6 AANSPRAKELIJKHEID...8 1. OMVANG VAN DE DEKKING...9 1. Verzekerde voertuigen en personen

Nadere informatie

Reisverzekering op maat

Reisverzekering op maat Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan 6 1000 Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel 43.246 0130-RIV/N-032004 Rek.nr. 799-5501252-93 Reisverzekering

Nadere informatie

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius CAR A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Belfius Car 2 Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 TITEL I - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 9 Hoofdstuk 1. Omvang van de verzekering

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

Omnium Select Algemene Voorwaarden

Omnium Select Algemene Voorwaarden Omnium Select Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Select Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij raden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N)

ALGEMENE VOORWAARDEN (ref. 590 1105 N) Uw contract bestaat uit twee delen: de Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. de Bijzondere

Nadere informatie

omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN

omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN omnium select ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004 DVV ASSISTANCE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. U: de verzekerde personen, d.w.z.: a. de verzekeringnemer, voorzover hij zijn hoofdverblijfplaats in Belgi heeft; b. de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer;

Nadere informatie

Auto Algemene voorwaarden

Auto Algemene voorwaarden Auto Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum

Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Polissen verzekeringen MasterCard Platinum Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Assistance MasterCard Platinum

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS PLEZIERVAART ABDK5 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand

Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Algemene Voorwaarden Verzekering Top Bijstand / Gezinsbijstand Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING toerisme en zaken dubbel gebruik minibussen Motorrijtuigenverzekering Inhoudstafel Blz. Mobility 7 Definities 9 Titel I - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie