2002 ROLAND CORPORATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2002 ROLAND CORPORATION"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Lees alvorens de MMP-2 te gebruiken deze paragrafen aandachtig door: VEILIGHEID (p2) en BELANGRIJKE MEDEDELINGEN (p6). Deze bieden noodzakelijke informatie voor het juiste gebruik van de MMP-2. Om alle mogelijkheden van de MMP-2 te doorgronden, verdient het aanbeveling deze handleiding geheel door te lezen. Bewaar uw handleiding zorgvuldig als toekomstig naslagwerk. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de ROLAND CORPORATION. Copyright 2002 ROLAND CORPORATION

2 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van overlijden of zwaar letsel, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van letsel of materiële schade, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het teken dat zich binnen de driehoek bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen die nooit verplaatst mogen worden (verboden). De specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, wordt aangegeven door het symbool dat zich binnen de cirkel bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit uit elkaar gehaald mag worden. Het wijst de gebruiker op onderdelen die verwijderd moeten worden. De specifieke handeling die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. Lees de instructies en de gebruiksaanwijzing goed door, voordat u dit apparaat in gebruik neemt.... Maak het apparaat niet open, en breng geen interne wijzigingen aan.... Probeer het apparaat niet te repareren of delen in het apparaat te vervangen (behalve als deze gebruiksaanwijzing daar aanwijzingen voor geeft). Ga voor al uw reparaties naar de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een geautoriseerde Roland distributeur. U kunt deze vinden op de Informatie pagina.... Gebruik het apparaat nooit: bij extreme temperaturen (bv. direct zonlicht in een dicht voertuig, bij een warmtebron of bovenop een warmte opwekkend apparaat); of bij vocht (bv. baden, badkamers, op natte vloeren); of bij regen; of stof; of bij hoge trillingen.... Zet het apparaat altijd recht neer. Zorg ervoor dat het stevig blijft staan. Plaats het apparaat nooit op een standaard die kan wiebelen of op een hellend oppervlak WAARSCHUWING WAARSCHUWING Het apparaat dient alleen te worden aangesloten op een stroombron van het type zoals in de instructies wordt beschreven of zoals het op het apparaat staat aangegeven.... Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer.... Het stroomsnoer dient niet buitensporig te worden gedraaid of gebogen, en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Indien u dat wel doet kan het snoer beschadigd raken, waardoor onderdelen kunnen afbreken en kortsluiting kan ontstaan. Een beschadigd snoer kan brand of schokken veroorzaken!... Dit apparaat, alleen of in combinatie met een versterker, koptelefoon of speakers, kan een geluidsniveau bereiken dat een permanente gehoorbeschadiging kan veroorzaken. Gebruik geen hoog of onaangenaam volume, als u het apparaat voor langere tijd bedient. Indien u enig gehoorverlies of gepiep in de oren ervaart, dient u onmiddelijk te stoppen met het gebruik van dit apparaat en een oorarts te raadplegen....

3 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN WAARSCHUWING Laat geen objecten (b.v. brandgevaarlijk materiaal, munten of naalden); vloeistof (water,frisdranken etc.) in of over het apparaat vallen.... In huishoudens met kleine kinderen dient altijd een volwassene toezicht te houden, totdat het kind in staat is om de regels die essentieel zijn voor een veilig gebruik van het apparaat te volgen.... Bescherm het apparaat tegen hevige schokken. (Laat het apparaat niet vallen!)... Sluit het stroomsnoer van het apparaat niet aan op een stopcontact waar meerdere apparaten op zijn aangesloten. Wees extra voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren de totale stroom die gebruikt wordt door alle apparaten, die op hetzelfde verlengsnoer of blok zijn aangesloten, mag nooit het stroomvoorschrift (Watt/Ampère) op het verlengsnoer overschrijden. Een overmatige belasting kan tot een oververhit snoer leiden en uiteindelijk doorbranden.... Voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt, dient u om raad te vragen bij de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, het dichtstbijzijnde Roland Service Center, of een oficiële Roland distributeur (die u kunt vinden op de Informatie pagina).... VOORZICHTIG Het apparaat dient u zo te plaatsen, dat zijn locatie of positie een goede ventilatie niet in de weg staat.... Pak altijd alleen de stekker vast om het stroomsnoer in of uit een stopcontact of uit het apparaat te halen.... Probeer het verstrengelen van snoeren en kabels te voorkomen. Snoeren en kabels dienen ook altijd buiten bereik van kinderen te worden geplaatst.... Klim nooit op het apparaat, en plaats nooit voorwerpen op het apparaat.... Pak nooit de stekker of het snoer met natte handen vast als u de stekker in of uit een stopcontact of uit het apparaat haalt.... Haal de stekker en alle snoeren van andere externe apparaten uit het apparaat, voordat u het apparaat gaat verplaatsen.... Zet de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken (p. 18).... Wanneer u vermoedt, dat het in uw omgeving gaat onweren, haal dan de stekker uit het stopcontact.... 3

4 Inhoud HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN... 2 Inhoud... 4 Belangrijke mededelingen... 6 Aan de slag... 8 De geleverde onderdelen nakijken... 8 Hoofdkenmerken... 8 U kunt de MMP-2 voor brede toepassingen inzetten... 8 Voor- en achterpaneel... 9 Voorpaneel... 9 Achterpaneel Functie-indeling en signaalpad Aansluiten en de basisbediening Voordat u de stroom aanzet De aansluitingen Het instellen van het uitgangsniveau De stroom inschakelen Standaardfuncties Contrast van het LCD scherm bijstellen (LCDCNT) Patches Meters Edit-kanaal selecteren (EDIT CH SELECT) Instellen van de analoge input Pad Gevoeligheid (SENS) Piek indicator Fantoomvoeding (+48V) Phase Laag-af filter (LO-CUT) Attenuator (ATT) Het apparaat uitzetten Effecten gebruiken BYPASS Microfoon simulatie (Mic modeling) Equalizer Dynamiek Compressor Expander Enhancer/De-esser Plug-in Effect Voorversterkersimulatie (Pre-amp Modeling)

5 Inhoud Het instellen van de digitale aansluitingen Het instellen van de interne digitale klok Sample frequentie Selectie bronsignaal Meldingen in de display Praktijkvoorbeelden Van analoge ingang naar analoge uitgang Van analoge ingang naar digitale uitgang Overige functies Channel linking (kanalen koppelen) Instellingen kopiëren van het ene kanaal naar het andere Een back-up maken van de gebruikers Patches Route Initialiseren Aansluiten op een computer De installatie Instellingen op de MMP Instellingen op de computer Praktische toepassingen met de computer Een back-up maken van Patches Het gevoelsmatige gebruik van de MMP-2 met de MMP-2 Editor Algemene problemen Problemen met de computer Windows gebruikers Macintosh gebruikers MIDI Implementatie Verzonden en ontvangen data Channel Voice message System Exclusive Message Data Transfer Address Map Parameter Address Block Toevoegsels Specificaties Index

6 Belangrijke mededelingen Als toevoeging op de onderdelen uit Dit apparaat veilig gebruiken (pag. 2) verzoeken wij u het volgende in acht te nemen: Voeding Sluit de MMP-2 nooit aan op een stopcontact met apparaten, die brom of ruis kunnen veroorzaken (zoals een elektrische motor of schakelbare verlichting). Schakel de MMP-2 en verdere apparaten uit alvorens ze op elkaar aan te sluiten. Dit ter voorkoming van defecten aan de MMP-2 dan wel schade aan luidsprekers of soortgelijke apparaten. Plaatsing Houd de MMP-2 uit de buurt van versterkers of andere apparatuur met een sterk magnetisch strooiveld in verband met ruis- of bromvorming. Om dit probleem te voorkomen, verdraait of verplaatst u het apparaat. Plaats de MMP-2 niet bij televisie of radio om storing in de ontvangst te voorkomen. Gebruik geen draadloze telefoons in de buurt van de MMP-2. Bij ontvangst of tijdens het bellen kan storing ontstaan. Zet ze uit of leg ze op voldoende afstand weg. Gebruik de MMP-2 niet in een vochtige omgeving. Dit kan een plotselinge storing veroorzaken. Onderhoud Maak de MMP-2 schoon met een zachte droge of licht vochtige doek. Voor hardnekkig vuil kan een neutraal schoonmaakmiddel gebruikt worden. Wrijf uw apparaat daarna met een zachte, droge doek altijd zorgvuldig droog. Gebruik nooit wasbenzine, verdunner, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring of beschadiging te voorkomen Extra voorzorgsmaatregelen Er bestaat een kans, dat de inhoud van het geheugen beschadigt of verdwijnt door een foute functionering of verkeerd gebruik van het apparaat. Maak regelmatig een back-up van belangrijke data op bijvoorbeeld harddisk of floppy. Mocht data desondanks niet terug te vinden zijn, dan kan Roland daar niet voor aansprakelijk gesteld worden. Behandel de MMP-2 met enige zorgvuldigheid, daar waar het gaat om knoppen, schuiven en aansluitingen. Onbeheerste handelingen kunnen schade veroorzaken. Sla of duw nooit op het display Trek bij het verwijderen van kabels altijd aan de plug en nooit aan de kabel zelf. Hierdoor voorkomt u kortsluiting of beschadiging van de kabel. Het is normaal, dat de MMP-2 bij gebruik enige warmte uitstraalt Houdt de geluidsoverlast voor buren en omwonenden beperkt door het afspelen op een acceptabel niveau te laten. Misschien prefereert u het gebruik van een koptelefoon (vooral laat op de avond), zodat u daar niet over hoeft na te denken. Gebruik bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking of gelijkwaardig materiaal om de MMP-2 te vervoeren. Gebruik bij voorkeur Roland kabels om uw aansluitingen te maken. Als u een andere kabel gebruikt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen: Sommige aansluitkabels zijn van een weerstand voorzien. Het gebruik van deze kabels kan een laag of onhoorbaar geluidsniveau produceren. Controleer of andere merken kabels qua weerstand geschikt zijn voor gebruik op de MMP-2. Neem hiervoor contact op met uw kabelfabrikant. Lees, voordat u de bijgesloten cd-rom opent, eerst de licentie overeenkomst. Roland gaat ervan uit dat, wanneer u de bijgevoegde cd-rom uitpakt, de licentie overeenkomst wordt geaccepteerd. 6

7 Belangrijke mededelingen Cd-rom behandeling Raak of kras de glanzende, beschreven zijde van de cd-rom niet aan. Beschadigde of vuile cd-rom schijven kunnen niet correct gelezen worden. Gebruik een in de winkel verkrijgbare cd reiniger om uw schijven schoon te houden. Copyright Door het uitwisselen van audio-signalen met een digitale aansluiting kan dit apparaat opnemen zonder de restricties, die door Serial Copy Management System (SCMS) is vastgelegd. Dit, omdat het apparaat alleen voor muzikale producties is bestemd, en zolang u het gebruikt voor opnames (zoals uw eigen composities), die het copyright van derden niet ondermijnt. (SCSM is bedoeld om het auteursrecht te beschermen. Het maakt het onmogelijk om digitale kopieën van de tweede generatie te maken. Dit systeem is ter bescherming van copyright in minidisk recorders en soortgelijke apparaten ingebouwd). Gebruik dit apparaat dus niet voor doeleinden, waarmee copyright van derden wordt ondermijnd. Roland kan niet aansprakelijk gesteld worden als door gebruik van de MMP-2 de auteursrechten van derden aangetast worden. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Windows 98 heet formeel Microsoft Windows 98 operating system Schermafbeeldingen in deze handleiding zijn met toestemming van Microsoft Corporation gebruikt. Windows 2000 heet formeel Microsoft Windows 2000 operating system Windows ME heet formeel Microsoft Windows Millennium Edition operating system Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. MacOs is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Pentium is een geregistreerd handelsmerk van de Intel Corporation. MM is een handelsmerk van de Intel Corporation. OMS is een geregistreerd handelsmerk van Opcode Systems, Inc. FreeMIDI is een handelsmerk van Mark Of The Unicorn, Inc. Alle in deze handleiding vermelde merknamen zijn handelsmerken dan wel geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 7

8 Aan de slag De geleverde onderdelen nakijken Naast de MMP-2 moet de doos de volgende items bevatten. Wij verzoeken u alle onderdelen te controleren. Als er iets mist, kunt u met de leverancier contact opnemen. Handleiding (dit document) Effectenlijst CD-Rom (installatiebestanden, drivers, editors, enz.) Netsnoer USB kabel Hoofdkenmerken 8 De MMP-2 is een microfoonvoorversterker met een hoge geluidskwaliteit. Het biedt een breed scala aan functies met de volgende kenmerken: Een compleet aanbod van in- en uitgangen en voorversterkers Het apparaat heeft twee gebalanceerde analoge ingangskanalen via een gecombineerde LR / _ jack plug. De ingangsgevoeligheid is instelbaar van +4 dbu tot 64 dbu, en beide kanalen zijn voorzien van fantoomvoeding met een laag-af filter. De MMP-2 heeft niet alleen gebalanceerde analoge LR-uitgangen, maar ook digitale uitgangen. Het apparaat is absoluut breed inzetbaar, van P.A. tot studio. Een ontwerp met de nadruk op geluidskwaliteit De analoge elektronica van de MMP-2 is een directe afspiegeling van het VS-2480 Digital Studio Workstation ontwerp. Uitsluitend eersteklas componenten en een volledig elektromagnetisch afgeschermd versterkerdeel staan garant voor een professionele geluidskwaliteit. Door deze gemeten afwegingen wordt een professioneel geluid bereikt. Microfoon simulatie Met behulp van het simuleren van verschillende microfoon modellen kan het geluid van een keur aan hoog kwalitatieve microfoons toegepast worden. Om een perfect resultaat in het modelleren van een microfoon te bereiken, wordt de C 3000 B van AKG Acoustics als basismicrofoon op de ingang gebruikt. Een grote variatie aan geluidsmanipulatie De MMP-2 bezit een stereo vierbands parametrische equalizer met indrukwekkende specificaties. De stereo 4-bands parametrische equalizers kunnen op negen verschillende manieren met frequentiefilters en afzwakkende shelving equalizers worden ingesteld. Tevens biedt de MMP-2 een ruim aanbod van dynamische processors, zoals simulaties van buizencompressors. USB-MIDI/Interface De link met de computer wordt u via een USB-kabel gemakkelijk gemaakt. Met het bijgeleverde Editor programma voor MAC en PC kunt u de instellingen van de equalizer en de dynamiek op intuïtieve wijze volgen en veranderen. U kunt de MMP-2 voor brede toepassingen inzetten, zoals: Signalen zo vroeg mogelijk omzetten naar digitaal, aangezien ze binnen het analoge domein het risico lopen ruis op te pikken Signalen door een kwalitatief goede voorversterker voeren, alvorens ze verder te bewerken met een mixer of recorder De karakteristiek van microfoon of voorversterker wijzigen

9 Voor- en achterpaneel Voorpaneel Voor- en achterpaneel METER] drukknop Dit verandert de gegevens op het display. (p.16). 2. [PATCH] drukknop Te gebruiken om Patches (set van instellingen) te selecteren (select), op te slaan (store) of te opnieuw in te stellen (reset). (p.14). 3. [SYSTEM] drukknop Bedient de interne digitale klok, de USB driver, alsmede andere functies (sampling klok referentie, p.26 en MMP-2 instellingen, p.30). Het contrast van het LCD-scherm is bij te stellen door de [system] knop ingedrukt te houden en aan de rechter Value (waarde) knop te draaien. 4. [ENTER] drukknop Bevestigt handelingen. Ook te gebruiken om een wijziging direct op te slaan.(save door [enter] knop in te drukken, p.14). 5. [PAGE] drukknoppen Pagina s één voor één op het scherm bekijken. 6. Value potmeters Deze wijzigen de waarde van een parameter. De afbeeldingen op de display corresponderen met de knoppen onder het scherm. Dit zijn de linker-, midden- en rechter Value draaiknoppen 7. [MIC IN] pluggen Dit zijn gebalanceerde LR/Jack pluggen (p.13). 8. [PAD] schakelaars Met één druk op de knop wordt het signaal op de corresponderende MIC-IN plug met 20 db verminderd (p. 17) 9

10 Voor- en achterpaneel 9. [SENS] draaiknop. Instellen van de gevoeligheid van de microfoon. (p. 17). 10. [PEAK] waarschuwingslampje Deze lampjes branden als een ingangsniveau met een vastgestelde waarde wordt overschreden (p. 17). 11. [PHANTOM/PHASE/LO-CUT] drukknoppen Deze activeren de fantoomvoeding plus de instellingsschermen van Phase, Locut en Attenuator (p.17). 12. [EDIT CH SELECT] drukknoppen Hiermee worden de te bewerken kanalen gekozen. Door beide knoppen ingedrukt te houden, worden de effectinstellingen van beide kanalen aan elkaar gekoppeld (koppeling, p. 28). 13. [BYPASS] drukknoppen Deze knoppen neutraliseren tijdelijk de effecten (p.19). 14. [EDIT SELECT] drukknoppen([model]knop. Activeren van het bewerkingsscherm voor microfoon simulatie (p. 19). 15. [EDIT SELECT] drukknoppen([eq]knop) Activeren van het parameterscherm voor de equalizer (p. 20). 16. [EDIT SELECT] drukknoppen ([DYNAMICS]knop) Activeren van het parameterscherm voor de dynamiek processors. 17. [EDIT SELECT] drukknoppen ([PLUG IN]knop) Activeren van het scherm om de plug-in effecten te bewerken. Achterpaneel 1. [POWER] schakelaar Aan- en uitknop (p.13) Stroomaansluiting Aansluiting van het netsnoer (p.12). 3. [DIGITAL OUT AES/EBU] plug Dit is een standaard AES/EBU digitale uitgang. 4. [DIGITAL OUT] plug Dit is een S/PDIF standaard digitale uitgang. 5. [DIGITAL IN] plug Dit is een S/PDIF standaard digitale ingang. 6. [USB] aansluiting Dit is een link naar de computer om parameter instellingen uit te wisselen via MIDI (p. 30). 7. [OUTPUT LEVEL] schakelaar Hiermee schakelt het uitgangsniveau naar 16 dbu of +4 dbu (p.13). 8. [LINE OUT]plug Dit is een gebalanceerde LR lijnuitgang (p. 13). 10

11 Functie-indeling en signaalpad Onderstaand schema toont hoe de functies zijn ingedeeld, en welke weg het signaal volgt. fig.e.stract-flow.eps balanced LR/phone pad sens phantom input parameter S/PDIF Functie-indeling en signaalpad phase low cut attenuater LCD contrast peak indicate level sampling clock source system parameter sampling frequency input source USB driver effects parameter bypass mic modeling off/on input output proximity effect time bypass equalizer off/on attenuater frequency gain Q type bypass dynamics compresser off/on type key in threshold ratio knee attack release level auto-gain expander off/on key in threshold ratio attack release enhanser/de-esser off/enh/des frequency sensitivity enhance level rejection level bypass plug in pre-amp modeling off/on type warm bright harmonic balanced LR AES/EBU S/PDIF 11

12 Aansluiten en de basisbediening Dit hoofdstuk behandelt de basisfuncties van de MMP-2. De volgorde is zo gekozen, dat u snel met dit apparaat kunt werken. Voordat u stroom inschakelt Stroom aanzetten De hoofdfuncties Het ingangsniveau instellen De stroom uitzetten Lees dit stap voor stap door om alles zelf uit te proberen. Voordat u de stroom aanzet De aansluitingen fig.e.basicconnect.eps MMP-2 stopcontact recorder microfoon MMP-2 Sluit de apparatuur die u gebruikt aan volgens de tekening en de nu volgende uitleg. Voor informatie over digitale verbindingen leest u Het instellen van de digitale aansluitingen (pag. 26) Neem het zekere voor het onzekere, en zorg ervoor dat alle apparaten met de volumes op nul uitstaan, voordat u de aansluitingen maakt. fig.e.powerconnect.eps De stroomaansluiting Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. achterzijde MMP-2 stroomsnoer 12

13 Aansluiten en de basisbediening Een apparaat aansluiten De microfooningang (MIC IN) Gebruik de LR of jack ingang om de MMP-2 van signaal te voorzien. * De microfooningang is een gecombineerde, gebalanceerde LR/TRS Jack plug, bedraat zoals in het bijgaande schema is aangegeven, d.w.z. dat de min los blijft van de massa. De aansluitingen zijn zoals getoond in de diagram. Controleer of het aangesloten product hiermee overeenkomt, alvorens deze aan te sluiten. U loopt hier kans op een fase omkering, afhankelijk van het apparaat wat op de ingang wordt aangesloten. Dit kan problemen opleveren, lees dan het hoofdstuk Fase (pag. 18). Wanneer u een microfoon met fantoomvoeding aansluit, lees dan Fantoomvoeding (+48 V) (pag. 17). Fantoomvoeding loopt alleen via de LR aansluiting, niet via de jack. De uitgangen Aansluiten en de basisbediening De lijnuitgang (LINE OUT) Het aansluiten van het uitgangssignaal op een mengtafel, recorder e.d. werkt met LR snoeren. Het instellen van het uitgangsniveau Gebruik de OUTPUT LEVEL schakelaar aan de achterzijde om het uitgangsniveau in overeenstemming te brengen met het aan te sluiten apparaat. De gekozen waarde is het referentiepunt voor het uitgangssignaal. Normaalgesproken werkt studio apparatuur op +4 dbu en consumenten elektronica op 16 dbu. De stroom inschakelen Zodra alles naar tevredenheid is aangesloten, kan de MMP-2 worden aangezet. Maar doe dit in de juiste volgorde! Anders riskeert u dat het apparaat niet goed functioneert of de set speakers wordt beschadigd. * Ter bescherming van de interne elektronica duurt het een paar seconden eer het apparaat klaar is voor gebruik. 1. Zorg dat alles uit staat. 2. Zet alle volumes op nul. fig.lcdopeninglogo.eps 3. Druk de aan/uit (POWER) knop in op het achterpaneel. Gedurende de normale opstartprocedure komt in het display eerst de modelnaam voorbij, om vervolgens naar het Patch keuzescherm te gaan. (Als u niets doet, gaat het scherm na enige tijd over naar de ingangsmeter.) fig.lcdinputmeter.eps 4. Zet de overige geluidsapparatuur aan. 5. Zet het volume van de overige geluidsapparatuur op het gewenste niveau. Geluid kan nu geproduceerd worden. Let op, dat dit afhankelijk is van de instelling van [PAD] (pag. 14) of [SENS] (pag. 14) of de afstelling van alle overige apparaten. Voor informatie over het aanzetten van de stroom, lees dan eerst De Stroom Uitzetten (pag. 18). De plaatsing van microfoon en speakers kunnen zorgen voor rondzingen. Wanneer dit gebeurt, probeer dan de volgende handelwijze: Verplaats de microfoon in een andere richting. Zet de microfoon en de luidsprekers verder uit elkaar. Kies voor een lager volume. 13

14 Aansluiten en de basisbediening Standaardfuncties In deze handleiding worden instellingen onderverdeeld in drie groepen Systeem parameters Hiermee worden de algemene instellingen van de gehele MMP-2 geregeld: CLOCK, FREQ, INPUT, DRIVER, LCKCNT en PEAK. Ingangsparameters Deze regelen de standaardinstellingen van de microfoonvoorversterker: PHANTOM, PHASE, LO-CUT en ATT. Effect parameters Deze regelen de instellingen voor microfoon simulatie, equalizer e.d. Alle instellingen zijn op te roepen met de [EDIT SELECT] knoppen: MODEL, EQ, DYNAMICS en PLUG-IN. Opslaan met de [ENTER] knop Wanneer systeem - of input instellingen veranderd worden, gaat het [ENTER] lichtje branden om aan te geven dat de veranderingen nog niet opgeslagen zijn. Een druk op de [ENTER] knop slaat ze onmiddellijk op. Er wordt ook automatisch gesaved, als u van scherm verandert. * Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, voordat er gesaved is, zullen alle resultaten of veranderingen verdwijnen en niet meer toegepast worden. Contrast van het LCD scherm bijstellen (LCDCNT) fig.lcdlcdcntpeak.eps 1. Druk op de [SYSTEM] knop tot het lichtje in oranje veranderd. 2. Gebruik de [PAGE] knoppen om op het instellingsscherm op te roepen. 3. Draai aan de VALUE knop om het contrast bij te stellen. Hetzelfde resultaat wordt verkregen door tegelijkertijd de [SYSTEM] knop ingedrukt te houden en aan de rechter VALUE knop te draaien. Patches U kunt iedere variatie van een groep instellingen (Patches), opgeslagen in het geheugen, oproepen. Daarnaast kunt u zelfgemaakte instellingen als Patches opslaan. Instellingen voor de aan- of afwezigheid van links en effect parameters kunnen eveneens worden opgeslagen ( linking (p.28)). Wanneer het apparaat aangezet wordt, verschijnt de laatst gebruikte Patch, mits opgeslagen. De algoritmische waardes zijn van tevoren vastgesteld al naar gelang het type Patch in gebruik. Iedere Patch bevat algoritmische waardes. Deze waardes zijn niet door de gebruiker te veranderen. Bewerken van Patches: 1. Kies een bestaande Patch ( Patch keuze (SELECT) (p.15)) 2. Verander de patch met Effect of Link parameters ( effecten gebruiken (p.19)/ koppelen (p.28)) 3. Bewaar de aangepaste waarden als een nieuwe Patch, of overschrijf de oude Patch ( opslaan van een patch (STORE PATCH) (p.15) 14

15 Aansluiten en de basisbediening Kiezen van een patch (SELECT) De letter links boven in het scherm naast het Patch nummer geeft de status van een Patch aan. (U) voor een eigengemaakte (user) Patch, en (P) voor een bestaande (preset) Patch. De preset Patch is niet te veranderen, maar de parameters van de preset Patch wel. De Patch kan vervolgens als een user Patch opgeslagen worden. * Een Patch geldt voor beide kanalen, ondanks linking. fig.lcdpatchselect.eps 1. Druk op de [PATCH] knop tot het lichtje groen is. U bent nu in het deel van dit programma, waar u uit een Patch kunt kiezen. 2. Maak een keuze met de linker VALUE knop. 3. Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen. Aansluiten en de basisbediening In eerste instantie toont het scherm de laatst gebruikte Patch. Door aan de knop te draaien, verandert de status en kan een andere Patch gekozen worden. Het scherm geeft de Patch weer, zoals die gesaved is. De verlichte [ENTER] knop geeft dit aan, zelfs als de huidige Patch hetzelfde is. Stel, u selecteert Patch U11, waarin u de parameters verandert, maar u slaat het niet op. Wanneer u daarna opnieuw Patch U11 selecteert, verschijnt de originele Patch zonder wijzigingen. Het opslaan van een Patch (STORE PATCH) Bewerkingen op het scherm opslaan als een nieuwe user Patch. Er zijn 64 gebruikers Patches. * De bestaande Patch in het geheugen verdwijnt, en wordt vervangen door de nieuwe Patch * Alleen het gedeelte met Patches van de gebruiker in het geheugen, wordt weergegeven fig.lcdstorepatch.eps 1. Druk een aantal malen op de [PATCH] knop tot het lichtje rood wordt. U kunt nu selecteren waar de Patch opgeslagen kan worden. 2. Draai aan de linker Value knop tot u bij de Patch komt, die opgeslagen wordt. 3. Gebruik de middelste Value knop om de cursor te verplaatsen, benoem deze plaatst door met de rechter Value knop een cijfer-, letter- of leesteken uit te kiezen. Herhaal deze procedure om de Patch naam in te voeren. 4. Druk op [ENTER]. Vervolgens wordt uw bevestiging gevraagd. 5. Druk nogmaals op [ENTER] en de Patch wordt gesaved. Als het opslaan voltooid is, keert het scherm met completed terug. Het resetten van Effect Parameters (RESET) Met reset keren de effect parameters terug naar de waardes, zoals aangegeven in de tabel op de volgende pagina. De status van het effect is nu ongewijzigd. Op deze wijze is het mogelijk de instelling van een effect parameter van nul op te bouwen. Wel moet u aangeven of het resetten voor alle effecten of slechts voor één effect geldt. fig.lcdresetpatch.eps 1. Druk op de [PATCH] knop om RESET PATCH in beeld te krijgen. Het lichtje kleurt oranje. 2. Gebruikt de linker Value knop om het effect/de effecten te selecteren, die gereset dienen te worden. De optie ALL resets alle effecten. 3. Druk op [ENTER]. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. 4. Druk nogmaals op [ENTER] en de RESET wordt uitgevoerd. Na beëindiging van RESET keert u automatisch terug naar het hoofdscherm. 15

16 Aansluiten en de basisbediening Effect Parameter Waarde Effect Parameter Waarde Microfoon simulatie MODEL OFF compressor COMP OFF INPUT C3000B TYPE SOLID OUTPUT SML.D KEYIN Zelfde kanaal PROF 0 THRESH TIME 0 RATIO 2.00:1 equalizer EQ ON KNEE HARD ATT 0 ATTACK 10.0 LOTYPE PEAK RELEAS 500 LOW LOW 80 LEVEL 0.0 GAIN 0.0 A.GAIN OFF Q 2.00 expander EP OFF LMTYPE PEAK KEYIN Zelfde kanaal LO-MID LO-MID 400 THRESH -40 GAIN 0.0 RATIO 2.00:1 Q 2.00 ATTACK 0.0 HMTYPE PEAK RELEAS 500 HI-MID HI-MID 2.00k enhancer/de-esser ENH/DE OFF GAIN 0.0 TYPE ENH Q 2.00 SENS 25 HITYPE PEAK ENH FREQ 10.0k HIGH HIGH 10.0k ENHLEV 6,0 GAIN 0.0 SENS 25 Q 2.00 DES FREQ 10.0k DESREJ -6.0 Meters Effect Parameter Waarde Plug in PREAMP OFF TYPE RED 7 WRM F 210 WRM G 2.0 BRT F 5.60k BRT G 1.1 HRM TH HRM LV 100 HRM CL 100 Druk op de [METER] knop om een keuze uit de drie indicaties te maken. Input (IN) fig.lcdinputmeter.eps Aanduiding van het ingangsniveau, Het lichtje van de [METER] knop staat op groen. Dynamics (CMP / EP) fig.lcddynamicsmeter.eps Nu verschijnt de mate van volume afname onder invloed van de dynamische processor (gain reductie). Het lichtje van de [METER] knop kleurt rood. Het indrukken van de [PAGE] knoppen laat afwisselend de effecten van de compressor en de expander zien. 16

17 Aansluiten en de basisbediening Uitgang (OUT) fig.lcdoutputmeter.eps Dit geeft het uitgangsniveau aan. De [METER]knop licht oranje op. Edit-kanaal selecteren (EDIT CH SELECT) Hiermee kunt u aangeven, welk kanaal u wilt bewerken. Bij het indrukken licht de [EDIT CH SELECT] knop groen op om te laten zien dat het corresponderende kanaal geselecteerd is. Het instellen van effect doet u per kanaal. Daarnaast kunt u in de LINK MODE terechtkomen door de knop van kanaal 1 ingedrukt te houden en vervolgens op de knop van kanaal 2 te drukken. (koppelen, p. 28). * De Patch wordt aan beide kanalen toegewezen, ondanks linking. Instellen van de analoge input Aansluiten en de basisbediening Pad Deze twee schakelaars verminderen het MIC IN inkomende signaal met 20 db. Hier wordt gebruik van gemaakt, als er andere apparaten dan microfoons aan de MMP-2 worden gekoppeld. Door de schakelaars nog een keer in te drukken, wordt de impedantie weer vermeerderd. Gevoeligheid (SENS) De gevoeligheid van de ingang kan van 64 dbu tot 16 dbu aangepast worden (of als de PAD functie aanstaat van 44 dbu to +4 dbu). Als er aan een microfooningang geen andere apparaten gekoppeld zijn, is het een goed idee om de PAD schakelaar aan te zetten en SENS op +4 dbu in te stellen. Dit houdt de hoeveelheid ruis binnen de perken. Piek indicator Dit waarschuwingslampje begint te branden, zodra het niveau van de microfoon ingang de vastgestelde waarde voor PEAK overschrijdt. Volgens de fabrieksinstelling is dat bij 3 dbu. Dit is als volgt te wijzigen: fig.lcdlcdcntpeak.eps 1. Druk op de [SYSTEM] knop tot het lichtje oranje is en PEAK op het scherm verschijnt. 2. Draai aan de middelste VALUE knop om de instellingen te veranderen. 0 db : Het lampje gaat branden op het moment dat er vervorming optreedt. 3 db : Het lampje brandt 3 db voor het moment van vervorming. 6 db : Het lampje brandt 6 db voor het moment van vervorming. Fantoomvoeding (+48V) Hiermee kunt u de fantoomvoeding aan- en uitschakelen. Te gebruiken voor condensator microfoons of als een microfoon die een energiebron nodig heeft aan de corresponderende MIC IN plug gekoppeld wordt. Fantoomvoeding is alleen op de LR-jacks afgesteld. Gebruik dit uitsluitend als er een condensator microfoon aangesloten wordt, die fantoomvoeding nodig heeft. Fantoomvoeding kan bij een dynamische microfoon of geluidsapparatuur schade veroorzaken. (De specificatie van de bron van de fantoomvoeding voor de MMP-2 is 48V en 7 ma ). *Het apparaat maakt geen geluid als fantoomvoeding ingeschakeld wordt, maar het verdient aanbeveling het volume omlaag te draaien als er omgeschakeld wordt. 17

18 Aansluiten en de basisbediening Phase fig.lcdphantomphaselocut.eps 1. Druk op de [PHANTOM, PHASE,LO-CUT] knop om +48V op te roepen 2. Gebruik de linker VALUE knop om de fantoomvoeding aan of uit te zetten. 3. Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen. De microfoon input jacks van de MMP-2 zijn gebalanceerd. In de tekening hiernaast is de verdeling van plus, min en massa te zien. Als de MMP-2 gekoppeld wordt aan een ander gebalanceerd apparaat met een andere verdeling van plus, min is het mogelijk dat plus en min in het apparaat omgedraaid worden. Als zo n apparaat aangesloten wordt, kan het geluid minder worden of kan de balans tussen het linker en rechter kanaal in stereo elkaar opheffen. Om dit te voorkomen dient de fase in alle kanalen gelijk te zijn aan de fase van de MMP-2. * Als fase op alle kanalen geen verschil maakt, is er niets aan de hand, zelfs als de bedrading van mixers, enz. anders is. 1. Druk op de [PHANTOM,PHASE, LO-CUT] knop 2. Draai aan de middelste VALUE knop om een keuze te maken tussen NORM en INV voor de PHASE functie NORM ( normaal): normale fase (dezelfde als de input) INV (omkeren): omgekeerde/ tegenovergestelde fase. * In de meeste gevallen wordt NORM geselecteerd. Laag-af filter (LO-CUT) Deze functie filtert het laag vanaf een bepaalde frequentie weg. Op deze manier kunnen allerlei bijgeluiden in het laag, zoals het brommen van een microfoon, weggewerkt worden. De waarde kan van 20 Hz tot 2 khz ingesteld worden. fig.lcdphantomphaselocut.eps 1. Druk op de [PHANTOM,PHASE,LO-CUT] knop. 2. Draai aan de rechter VALUE knop om de drempelwaarde voor het wegfilteren te bepalen. De instelling THRU laat het originele signaal zonder filtering verdergaan. Attenuator (ATT) Door een digitaal proces wordt het ingangssignaal aangepast. De waarde kan van 42 db tot +6dB ingesteld worden. fig.lcdattenuater.eps 1. Druk op de [PHANTOM,PHASE, LO-CUT] knop. 2. Haal met de [PAGE] knoppen het ATT-scherm tevoorschijn. 3. Draai aan de linker VALUE knop om de waarde in te stellen. Over het algemeen is het mooiste geluidsresultaat te verkrijgen door de ATT instelling op 0 db te laten staan, en uitsluitende de SENS knop te gebruiken om het geluidsniveau optimaal in te stellen. Het apparaat uitzetten * Vergeet niet alle veranderingen of bewerkingen aan effectparameters eerst als een nieuwe Patch op te slaan, alvorens het apparaat uit te schakelen (p.15). * Hetzelfde geldt voor de systeem parameters. Alle bewerking worden gewist, als u ze niet heeft opgeslagen alvorens de MMP-2 uit te zetten. Druk op de [ENTER] knop om uw gegevens te bewaren (p.14). 1. Zet het volume van andere geluidsapparatuur zachter. 2. Schakel andere geluidsapparaten uit. 3. Gebruik de [POWER] schakelaar op het achterpaneel om de MMP-2 uit te zetten. 18

19 Effecten gebruiken De effecten van de MMP-2 zijn in vier groepen onderverdeeld, die ondergebracht zijn onder de vier [EDIT SELECT] knoppen: [MODEL], [EQ], [DYNAMICS] en [PLUG IN]. De algoritmische waarden zijn vastgesteld al naar gelang de gekozen Patch (p.14). Iedere Patch bevat deze algoritmische waarde, maar deze is niet door de gebruiker met de MMP-2 te veranderen. Als u op een [EDIT SELECT] knop drukt, die niet operationeel is, verschijnt de mededeling : Can t edit. No effects module. 1. Druk op de [EDIT CH SELECT] knop om het kanaal te selecteren, waarmee u aan de slag wilt. 2. Druk op de [EDIT SELECT] knop om het effect te kiezen, dat u wilt bewerken. Effecten gebruiken BYPASS * Als het gewenste scherm niet verschijnt gebruik dan de [PAGE] knoppen om de schermen door te bladeren. U kunt allerlei bestaande Patches, die geschikt zijn voor velerlei toepassingen, uit het geheugen oproepen. Daarnaast is het mogelijk om eigen bewerkingen als nieuwe Patches op te slaan ( Patches (p.14)) Dit heeft hetzelfde effect als een Effect aan of uitzetten (alhoewel de On/Off parameter ongewijzigd blijft). De DYNAMICS instellingen hebben een aantal schakelaars, die allemaal tegelijkertijd gepasseerd worden. De BYPASS functie staat aan als de knop rood brandt. Druk nogmaals op de knop om BYPASS uit te zetten. Microfoon simulatie (Mic modeling) Met deze functie is het mogelijk om de klankeigenschappen van diverse kostbare microfoons te simuleren. Het beste resultaat verkrijgt u als het aangesloten instrument op de mogelijkheden in de processor is afgestemd, bijvoorbeeld het effect komt het best tot zijn recht als de AKG C3000B of een Roland DR-20 aangesloten worden, waarna de eigenschappen van de gekozen microfoon op de uitgang gesimuleerd en bewerkt kan worden. Daarna kan het effect verder aangepast worden, door het proximity effect en de opnameafstand in te stellen. Microfoon modeling OFF/ON (MODEL) Dit is de aan/uit schakelaar voor microfoonsimulatie. Referentie microfoon (INPUT) In onderstaande tabel vindt u de beste keus in microfoons of andere instrumenten bij microfoonsimulatie. Maak bij microfoonsimulatie bij voorkeur gebruik van dezelfde microfoon als waarmee de opname is gemaakt of maak een keuze in een soortgelijke microfoon. DR-20 Roland DR-20 Dynamische microfoon van Roland SML.D Kleine dynamische microfoon Dynamische microfoon voor muziekinstrumenten en zang HED.D Dynamische kopmicrofoon Dynamische kopmicrofoon MIN.C Mini condensator microfoon Zeer compacte condensator microfoon FLAT Vlakke respons Lijningang C3000B AKG C 3000 B Condensator microfoon van AKG Acoustics 19

20 Effecten gebruiken Microfoon simulatie (OUTPUT) In onderstaande tabel vindt u microfoons dan wel microfoontypes, die gesimuleerd kunnen worden. SML.D VOC.D LRG.D SML.C LRG.C VNT.C FLAT Doorsnee dynamische microfoon, geschikt voor muziekinstrumenten gitaarversterkers, snare drums, enz.- en zang. Bij uitstek geschikt voor zang, heeft een opvallende piek voor het middengebied Dynamische microfoon met een ver doorlopende laag weergave, bijv. voor basdrums, tom-tom, enz. Kleine condensator microfoon voor muziekinstrumenten, heeft een schitterend hoog. Bijvoorbeeld voor metalen percussie instrumenten en akoestische gitaren. Condensator microfoon met een vlakke respons. Bijv. voor zang, live Instrumenten en spraak. Vintage condensator microfoon, voor zang, instrumenten, enz. Microfoon met een vlakke weergave. Te gebruiken om zoveel mogelijk de karakteristieken weer te geven van de microfoon, die gebruikt is voor de opname. Wanneer u een condensator microfoon uitkiest voor simulatie (OUTPUT), wordt de respons van de laagweergave vergroot, zodat allerlei lage omgevingsgeluiden hinderlijk hoorbaar worden. Om dit effect tegen te gaan kunt u het LO-CUT filter gebruiken om dit weg te filteren. Een andere mogelijkheid is een spin te gebruiken op de microfoonstandaard. Dit is een microfoonhouder, die trillingen absorbeert. Equalizer Proximity effect (PRO F) De laag weergave van een microfoon wordt vergroot als deze zich dicht bij de geluidsbron bevindt, het zogenaamde Proximity effect. Met de optie Proximity Effect kun je dit effect zelf creëren. De waarde kan ingesteld worden van 12 tot +12. Positief voor dichtbij, negatief voor veraf. Zelfs als de microfoon niet op de juiste afstand geplaatst kan worden, is het mogelijk deze afstand te scheppen door het Proximity Effect aan te passen. Afstand van de geluidsbron (TIME) Hiermee kunt u de vertraging simuleren, die optreedt als de microfoon op enige afstand van de geluidsbron is geplaatst. De na te bootsen afstand is in te stellen tussen de 0 en 3000 cm. Het betreft hier een 4-bands parametrische equalizer, die het volume niveau van individuele frequentie banden regelt. Voor iedere band is er een keuze uit negen soorten filters. Deze filters kunnen de geluidskwaliteit van de ingangsbron optimaliseren. Bovendien kunnen ze de resonantie frequentie onderdrukken en rondzingen voorkomen. Dit effect noemt men een equalizer, omdat het gebruikt wordt om karakteristieken, die bij opnames of uitzending enigszins verloren zijn gegaan, te herstellen. Evenals met andere effecten wordt de EQ ook gebruikt om nieuwe geluiden te maken. Equalizer OFF/ON (EQ) U treft hier de aan- en uitschakelaar van de equalizer aan. Deze heeft hetzelfde effect als de [BYPASS] knop. Attenuator (ATT) Met behulp van digitale bewerking kan het ingangssignaal naar de equalizer vermeerdert of vermindert worden. De in te stellen waardes lopen van 42 db tot +6 db. Referentie frequentie (LOW, LO-MID, HI-MID, HI) Deze functie stelt vier punten vast ( laag, laag-midden, hoog-midden, hoog) die dienen als de pieken en de dalen van de frequentie respons of als de grenswaarden van de filters (cutt of /afsnij frequenties). De punten zijn in te stellen tussen 20 Hz en 20 khz. 20

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER

8 CHANNEL MUSIC MIXER CHANNEL MUSIC MIXER 8 CHANNEL MUSIC MIXER 172.580 12 CHANNEL MUSIC MIXER 172.583 Instruction Manual Gebruiksaanwijzing Mode d Emploi Gebrauchsanleitung Brugsanvisning NL Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec mengpaneel.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN Om kortsluiting te voorkomen, dient dit product uitsluitend binnenshuis gebruikt te worden, en alleen in droge ruimten. Stel de componenten niet bloot aan regen of vocht. Niet

Nadere informatie

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER

BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER BLUETOOTH SOUNDBAR MET SUBWOOFER Snel installatiegids DA-10295 Welkom Dank u voor het kopen van Digitus Bluetooth Soundbar met subwoofer! Ongeacht hoe u dit product gebruikt of het nu voor het afspelen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding

COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. COM12/COM24 Mengversterker. Handleiding COM12/COM24 Mengversterker AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT COM12/COM24 Mengversterker Handleiding A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Handleiding AUDAC http://www.audac.be

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM

GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING MPA-BOX ACTIEF OMROEPSYSTEEM 1 1 2 4 6 8 10 5 7 9 11 12 1 15 14 1 2 4 1: hoogte buis 2: borg pen : borg bout van hoogte buis 4: borg bout statief voet Statief Statief is optioneel 2

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc.

STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE. Firmware Version 1.20 Addendum. Rev D Line 6, Inc. STAGESCAPE M20d ADVANCED GUIDE Rev D Firmware Version 1.20 Addendum 2013 Line 6, Inc. Inhoudsopgave Appendix D: Fader View... D 1 Fader View Werkbalk...D 2 Menu voor het toewijzen van Faders...D 3 Menu

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Aurix bovenop de Octave MKII. " Hoofdtelefoonversterker. "AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering

Aurix bovenop de Octave MKII.  Hoofdtelefoonversterker. AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering Aurix bovenop de Octave MKII "AuriX " Hoofdtelefoonversterker Gebruiksaanwijzing Bijgewerkt per 11-01-2014 Introductie De Aurix is niet zomaar een aanvulling op de bestaande product range van Metrum acoustics

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids

Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT. Power Amplifier Q2 Q4. Gebruikershandleiding & Installatiegids Power Amplifier Q2 - Q4 AUDAC PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT Power Amplifier Q2 Q4 Gebruikershandleiding & Installatiegids A U D A C P R O F E S S I O N A L A U D I O E Q U I P M E N T Gebruikershandleiding

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435 ENVIVO Mini bluetooth speaker USER MANUAL INHOUDSOPGAVE WELKOM... 4 PRODUCT OVERZICHT... 6 AAN DE SLAG... 8 FM FREQUENTIE AANPASSEN... 9 TELEFOONGESPREKKEN... 10 LIJN IN... 11 SPECIFICATIES... 12 VEEL

Nadere informatie

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder

Handleiding en naslagwerk. Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder Handleiding en naslagwerk Panasonic AG- HMC81EJ HD-camcorder 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. onderdelenomschrijving pag. 4 3. plaatsen van de accu pag. 7 3.1 Installatie van de accu 3.2 Verwijderen

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

SONIC PORT VX PILOTENHANDBOEK. The Ultimate All-in-One Mobile Recording System. Pilot s Guide also available at www.line6.

SONIC PORT VX PILOTENHANDBOEK. The Ultimate All-in-One Mobile Recording System. Pilot s Guide also available at www.line6. SONIC PORT VX The Ultimate All-in-One Mobile Recording System PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. AANSLUITINGEN Stereo line-level apparaten (zoals keyboards,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO

Gebruik van de combinatie FC-300/GT-PRO Wat u met de combinatie FC-300/GT-PRO kunt doen U kunt GT-PRO Patch wijzigingen aanbrengen. Nadat u gereed bent met Instellingen voor de FC-300 maken (Voorbereidingen voor het gebruik van de combinatie),

Nadere informatie

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing

LA240 Ringleiding Versterker. Gebruiksaanwijzing LA240 Ringleiding Versterker Gebruiksaanwijzing Introductie Het LA240 Ringleiding Systeem is een praktische oplossing voor mensen met een hoortoestel om beter te kunnen horen wanneer er geluisterd wordt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1

Owner s Manual. ZT Amplifiers. Lunchbox Acoustic. Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Owner s Manual ZT ZT Amplifiers Lunchbox Acoustic Acoustic/Vocal Amplifier LBA1 Features 1 2 3 4 Top Panel I N S T R U M E N T VOLUME GAIN BASS TREBLE REVERB 3 2 1 OFF FEEDBACK CUT M I C R O P H O N E

Nadere informatie

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Welkom 3 Systeemvereisten 3 Hulp nodig? 3 Inhoud van de doos 4 Basisfuncties van de headset 5 De headset dragen 6 De hoofdbeugel verstellen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30

Uw gebruiksaanwijzing. ROLAND PM-30 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES -

APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - APOLLO / APHRODITE / HERCULES - EXCELLENCE SERIES - Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300

Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Nederlandse Gebruikershandleiding L.U.C.A.S. NANO 300 Gefeliciteerd en dank u voor het kiezen van een HK AUDIO product! Het zit allemaal in de naam: LUCAS NANO 300 brengt onze succesvolle LUCAS systemen

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S. 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3)

Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S. 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3) Gebruiksaanwijzing ULTRAVOICE XM1800S 3 Dynamic Cardioid Vocal and Instrument Microphones (Set of 3) 2 ULTRAVOICE XM1800S Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsvoorschriften Waarschuwing Aansluitingen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600

Uw gebruiksaanwijzing. YAMAHA P4500/P3200/P1600 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit.

Bedieningsknoppen. ActivSound 75. (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. ActivSound 75 (1) Aan-/uitknop Hiermee schakelt u de stroom in of uit. () Stroomindicator Gaat groen branden wanneer de stroom wordt ingeschakeld. () Volumeregeling van infraroodmicrofoon [Leraar 1 en

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET

Handleiding AC & BATTERY POWERED FET Handleiding AC DC AC & BATTERY POWERED FET 1 Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor de BOSS BD-2 Blues Driver. Lees voor gebruik van het apparaat eerst aandachtig de hoofdstukken getiteld: HET

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

KN-MICW310 KN-MICW KANALEN. Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS.

KN-MICW310 KN-MICW KANALEN. Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS. KN-MICW30 KN-MICW320 50 KANALEN Draadloos Microfoonsysteem GEBRUIKSAANWIJZING www.konigelektronic.info NEDERLANDS 0336 INTRODUCTIE: Dit draadloze microfoonsysteem maakt gebruik van geavanceerde communicatietechnologie

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren.

Registreer uw product op  SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1890 Snelstartgids 1 2 Installeren Genieten Wat zit er in de doos? Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing Quick

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

Vehicle Media Solutions

Vehicle Media Solutions P1/6 rev4 dd 290513 Product informatie: Draadloos microfoonsysteem met 2 microfoons en informatie display. Speciale spraak limiter compressor om storing te voorkomen veroorzaakt door hoge pieken in het

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie