2002 ROLAND CORPORATION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2002 ROLAND CORPORATION"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Lees alvorens de MMP-2 te gebruiken deze paragrafen aandachtig door: VEILIGHEID (p2) en BELANGRIJKE MEDEDELINGEN (p6). Deze bieden noodzakelijke informatie voor het juiste gebruik van de MMP-2. Om alle mogelijkheden van de MMP-2 te doorgronden, verdient het aanbeveling deze handleiding geheel door te lezen. Bewaar uw handleiding zorgvuldig als toekomstig naslagwerk. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de ROLAND CORPORATION. Copyright 2002 ROLAND CORPORATION

2 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van overlijden of zwaar letsel, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. Wordt gebruikt bij instructies waarbij de gebruiker attent gemaakt wordt op het risico van letsel of materiële schade, wanneer het apparaat niet op juiste wijze gebruikt wordt. * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het teken dat zich binnen de driehoek bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen die nooit verplaatst mogen worden (verboden). De specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, wordt aangegeven door het symbool dat zich binnen de cirkel bevindt. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit uit elkaar gehaald mag worden. Het wijst de gebruiker op onderdelen die verwijderd moeten worden. De specifieke handeling die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. Lees de instructies en de gebruiksaanwijzing goed door, voordat u dit apparaat in gebruik neemt.... Maak het apparaat niet open, en breng geen interne wijzigingen aan.... Probeer het apparaat niet te repareren of delen in het apparaat te vervangen (behalve als deze gebruiksaanwijzing daar aanwijzingen voor geeft). Ga voor al uw reparaties naar de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een geautoriseerde Roland distributeur. U kunt deze vinden op de Informatie pagina.... Gebruik het apparaat nooit: bij extreme temperaturen (bv. direct zonlicht in een dicht voertuig, bij een warmtebron of bovenop een warmte opwekkend apparaat); of bij vocht (bv. baden, badkamers, op natte vloeren); of bij regen; of stof; of bij hoge trillingen.... Zet het apparaat altijd recht neer. Zorg ervoor dat het stevig blijft staan. Plaats het apparaat nooit op een standaard die kan wiebelen of op een hellend oppervlak WAARSCHUWING WAARSCHUWING Het apparaat dient alleen te worden aangesloten op een stroombron van het type zoals in de instructies wordt beschreven of zoals het op het apparaat staat aangegeven.... Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer.... Het stroomsnoer dient niet buitensporig te worden gedraaid of gebogen, en plaats geen zware voorwerpen op het snoer. Indien u dat wel doet kan het snoer beschadigd raken, waardoor onderdelen kunnen afbreken en kortsluiting kan ontstaan. Een beschadigd snoer kan brand of schokken veroorzaken!... Dit apparaat, alleen of in combinatie met een versterker, koptelefoon of speakers, kan een geluidsniveau bereiken dat een permanente gehoorbeschadiging kan veroorzaken. Gebruik geen hoog of onaangenaam volume, als u het apparaat voor langere tijd bedient. Indien u enig gehoorverlies of gepiep in de oren ervaart, dient u onmiddelijk te stoppen met het gebruik van dit apparaat en een oorarts te raadplegen....

3 HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN WAARSCHUWING Laat geen objecten (b.v. brandgevaarlijk materiaal, munten of naalden); vloeistof (water,frisdranken etc.) in of over het apparaat vallen.... In huishoudens met kleine kinderen dient altijd een volwassene toezicht te houden, totdat het kind in staat is om de regels die essentieel zijn voor een veilig gebruik van het apparaat te volgen.... Bescherm het apparaat tegen hevige schokken. (Laat het apparaat niet vallen!)... Sluit het stroomsnoer van het apparaat niet aan op een stopcontact waar meerdere apparaten op zijn aangesloten. Wees extra voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren de totale stroom die gebruikt wordt door alle apparaten, die op hetzelfde verlengsnoer of blok zijn aangesloten, mag nooit het stroomvoorschrift (Watt/Ampère) op het verlengsnoer overschrijden. Een overmatige belasting kan tot een oververhit snoer leiden en uiteindelijk doorbranden.... Voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt, dient u om raad te vragen bij de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, het dichtstbijzijnde Roland Service Center, of een oficiële Roland distributeur (die u kunt vinden op de Informatie pagina).... VOORZICHTIG Het apparaat dient u zo te plaatsen, dat zijn locatie of positie een goede ventilatie niet in de weg staat.... Pak altijd alleen de stekker vast om het stroomsnoer in of uit een stopcontact of uit het apparaat te halen.... Probeer het verstrengelen van snoeren en kabels te voorkomen. Snoeren en kabels dienen ook altijd buiten bereik van kinderen te worden geplaatst.... Klim nooit op het apparaat, en plaats nooit voorwerpen op het apparaat.... Pak nooit de stekker of het snoer met natte handen vast als u de stekker in of uit een stopcontact of uit het apparaat haalt.... Haal de stekker en alle snoeren van andere externe apparaten uit het apparaat, voordat u het apparaat gaat verplaatsen.... Zet de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat schoonmaken (p. 18).... Wanneer u vermoedt, dat het in uw omgeving gaat onweren, haal dan de stekker uit het stopcontact.... 3

4 Inhoud HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN... 2 Inhoud... 4 Belangrijke mededelingen... 6 Aan de slag... 8 De geleverde onderdelen nakijken... 8 Hoofdkenmerken... 8 U kunt de MMP-2 voor brede toepassingen inzetten... 8 Voor- en achterpaneel... 9 Voorpaneel... 9 Achterpaneel Functie-indeling en signaalpad Aansluiten en de basisbediening Voordat u de stroom aanzet De aansluitingen Het instellen van het uitgangsniveau De stroom inschakelen Standaardfuncties Contrast van het LCD scherm bijstellen (LCDCNT) Patches Meters Edit-kanaal selecteren (EDIT CH SELECT) Instellen van de analoge input Pad Gevoeligheid (SENS) Piek indicator Fantoomvoeding (+48V) Phase Laag-af filter (LO-CUT) Attenuator (ATT) Het apparaat uitzetten Effecten gebruiken BYPASS Microfoon simulatie (Mic modeling) Equalizer Dynamiek Compressor Expander Enhancer/De-esser Plug-in Effect Voorversterkersimulatie (Pre-amp Modeling)

5 Inhoud Het instellen van de digitale aansluitingen Het instellen van de interne digitale klok Sample frequentie Selectie bronsignaal Meldingen in de display Praktijkvoorbeelden Van analoge ingang naar analoge uitgang Van analoge ingang naar digitale uitgang Overige functies Channel linking (kanalen koppelen) Instellingen kopiëren van het ene kanaal naar het andere Een back-up maken van de gebruikers Patches Route Initialiseren Aansluiten op een computer De installatie Instellingen op de MMP Instellingen op de computer Praktische toepassingen met de computer Een back-up maken van Patches Het gevoelsmatige gebruik van de MMP-2 met de MMP-2 Editor Algemene problemen Problemen met de computer Windows gebruikers Macintosh gebruikers MIDI Implementatie Verzonden en ontvangen data Channel Voice message System Exclusive Message Data Transfer Address Map Parameter Address Block Toevoegsels Specificaties Index

6 Belangrijke mededelingen Als toevoeging op de onderdelen uit Dit apparaat veilig gebruiken (pag. 2) verzoeken wij u het volgende in acht te nemen: Voeding Sluit de MMP-2 nooit aan op een stopcontact met apparaten, die brom of ruis kunnen veroorzaken (zoals een elektrische motor of schakelbare verlichting). Schakel de MMP-2 en verdere apparaten uit alvorens ze op elkaar aan te sluiten. Dit ter voorkoming van defecten aan de MMP-2 dan wel schade aan luidsprekers of soortgelijke apparaten. Plaatsing Houd de MMP-2 uit de buurt van versterkers of andere apparatuur met een sterk magnetisch strooiveld in verband met ruis- of bromvorming. Om dit probleem te voorkomen, verdraait of verplaatst u het apparaat. Plaats de MMP-2 niet bij televisie of radio om storing in de ontvangst te voorkomen. Gebruik geen draadloze telefoons in de buurt van de MMP-2. Bij ontvangst of tijdens het bellen kan storing ontstaan. Zet ze uit of leg ze op voldoende afstand weg. Gebruik de MMP-2 niet in een vochtige omgeving. Dit kan een plotselinge storing veroorzaken. Onderhoud Maak de MMP-2 schoon met een zachte droge of licht vochtige doek. Voor hardnekkig vuil kan een neutraal schoonmaakmiddel gebruikt worden. Wrijf uw apparaat daarna met een zachte, droge doek altijd zorgvuldig droog. Gebruik nooit wasbenzine, verdunner, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring of beschadiging te voorkomen Extra voorzorgsmaatregelen Er bestaat een kans, dat de inhoud van het geheugen beschadigt of verdwijnt door een foute functionering of verkeerd gebruik van het apparaat. Maak regelmatig een back-up van belangrijke data op bijvoorbeeld harddisk of floppy. Mocht data desondanks niet terug te vinden zijn, dan kan Roland daar niet voor aansprakelijk gesteld worden. Behandel de MMP-2 met enige zorgvuldigheid, daar waar het gaat om knoppen, schuiven en aansluitingen. Onbeheerste handelingen kunnen schade veroorzaken. Sla of duw nooit op het display Trek bij het verwijderen van kabels altijd aan de plug en nooit aan de kabel zelf. Hierdoor voorkomt u kortsluiting of beschadiging van de kabel. Het is normaal, dat de MMP-2 bij gebruik enige warmte uitstraalt Houdt de geluidsoverlast voor buren en omwonenden beperkt door het afspelen op een acceptabel niveau te laten. Misschien prefereert u het gebruik van een koptelefoon (vooral laat op de avond), zodat u daar niet over hoeft na te denken. Gebruik bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking of gelijkwaardig materiaal om de MMP-2 te vervoeren. Gebruik bij voorkeur Roland kabels om uw aansluitingen te maken. Als u een andere kabel gebruikt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen: Sommige aansluitkabels zijn van een weerstand voorzien. Het gebruik van deze kabels kan een laag of onhoorbaar geluidsniveau produceren. Controleer of andere merken kabels qua weerstand geschikt zijn voor gebruik op de MMP-2. Neem hiervoor contact op met uw kabelfabrikant. Lees, voordat u de bijgesloten cd-rom opent, eerst de licentie overeenkomst. Roland gaat ervan uit dat, wanneer u de bijgevoegde cd-rom uitpakt, de licentie overeenkomst wordt geaccepteerd. 6

7 Belangrijke mededelingen Cd-rom behandeling Raak of kras de glanzende, beschreven zijde van de cd-rom niet aan. Beschadigde of vuile cd-rom schijven kunnen niet correct gelezen worden. Gebruik een in de winkel verkrijgbare cd reiniger om uw schijven schoon te houden. Copyright Door het uitwisselen van audio-signalen met een digitale aansluiting kan dit apparaat opnemen zonder de restricties, die door Serial Copy Management System (SCMS) is vastgelegd. Dit, omdat het apparaat alleen voor muzikale producties is bestemd, en zolang u het gebruikt voor opnames (zoals uw eigen composities), die het copyright van derden niet ondermijnt. (SCSM is bedoeld om het auteursrecht te beschermen. Het maakt het onmogelijk om digitale kopieën van de tweede generatie te maken. Dit systeem is ter bescherming van copyright in minidisk recorders en soortgelijke apparaten ingebouwd). Gebruik dit apparaat dus niet voor doeleinden, waarmee copyright van derden wordt ondermijnd. Roland kan niet aansprakelijk gesteld worden als door gebruik van de MMP-2 de auteursrechten van derden aangetast worden. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Windows 98 heet formeel Microsoft Windows 98 operating system Schermafbeeldingen in deze handleiding zijn met toestemming van Microsoft Corporation gebruikt. Windows 2000 heet formeel Microsoft Windows 2000 operating system Windows ME heet formeel Microsoft Windows Millennium Edition operating system Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. MacOs is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Pentium is een geregistreerd handelsmerk van de Intel Corporation. MM is een handelsmerk van de Intel Corporation. OMS is een geregistreerd handelsmerk van Opcode Systems, Inc. FreeMIDI is een handelsmerk van Mark Of The Unicorn, Inc. Alle in deze handleiding vermelde merknamen zijn handelsmerken dan wel geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 7

8 Aan de slag De geleverde onderdelen nakijken Naast de MMP-2 moet de doos de volgende items bevatten. Wij verzoeken u alle onderdelen te controleren. Als er iets mist, kunt u met de leverancier contact opnemen. Handleiding (dit document) Effectenlijst CD-Rom (installatiebestanden, drivers, editors, enz.) Netsnoer USB kabel Hoofdkenmerken 8 De MMP-2 is een microfoonvoorversterker met een hoge geluidskwaliteit. Het biedt een breed scala aan functies met de volgende kenmerken: Een compleet aanbod van in- en uitgangen en voorversterkers Het apparaat heeft twee gebalanceerde analoge ingangskanalen via een gecombineerde LR / _ jack plug. De ingangsgevoeligheid is instelbaar van +4 dbu tot 64 dbu, en beide kanalen zijn voorzien van fantoomvoeding met een laag-af filter. De MMP-2 heeft niet alleen gebalanceerde analoge LR-uitgangen, maar ook digitale uitgangen. Het apparaat is absoluut breed inzetbaar, van P.A. tot studio. Een ontwerp met de nadruk op geluidskwaliteit De analoge elektronica van de MMP-2 is een directe afspiegeling van het VS-2480 Digital Studio Workstation ontwerp. Uitsluitend eersteklas componenten en een volledig elektromagnetisch afgeschermd versterkerdeel staan garant voor een professionele geluidskwaliteit. Door deze gemeten afwegingen wordt een professioneel geluid bereikt. Microfoon simulatie Met behulp van het simuleren van verschillende microfoon modellen kan het geluid van een keur aan hoog kwalitatieve microfoons toegepast worden. Om een perfect resultaat in het modelleren van een microfoon te bereiken, wordt de C 3000 B van AKG Acoustics als basismicrofoon op de ingang gebruikt. Een grote variatie aan geluidsmanipulatie De MMP-2 bezit een stereo vierbands parametrische equalizer met indrukwekkende specificaties. De stereo 4-bands parametrische equalizers kunnen op negen verschillende manieren met frequentiefilters en afzwakkende shelving equalizers worden ingesteld. Tevens biedt de MMP-2 een ruim aanbod van dynamische processors, zoals simulaties van buizencompressors. USB-MIDI/Interface De link met de computer wordt u via een USB-kabel gemakkelijk gemaakt. Met het bijgeleverde Editor programma voor MAC en PC kunt u de instellingen van de equalizer en de dynamiek op intuïtieve wijze volgen en veranderen. U kunt de MMP-2 voor brede toepassingen inzetten, zoals: Signalen zo vroeg mogelijk omzetten naar digitaal, aangezien ze binnen het analoge domein het risico lopen ruis op te pikken Signalen door een kwalitatief goede voorversterker voeren, alvorens ze verder te bewerken met een mixer of recorder De karakteristiek van microfoon of voorversterker wijzigen

9 Voor- en achterpaneel Voorpaneel Voor- en achterpaneel METER] drukknop Dit verandert de gegevens op het display. (p.16). 2. [PATCH] drukknop Te gebruiken om Patches (set van instellingen) te selecteren (select), op te slaan (store) of te opnieuw in te stellen (reset). (p.14). 3. [SYSTEM] drukknop Bedient de interne digitale klok, de USB driver, alsmede andere functies (sampling klok referentie, p.26 en MMP-2 instellingen, p.30). Het contrast van het LCD-scherm is bij te stellen door de [system] knop ingedrukt te houden en aan de rechter Value (waarde) knop te draaien. 4. [ENTER] drukknop Bevestigt handelingen. Ook te gebruiken om een wijziging direct op te slaan.(save door [enter] knop in te drukken, p.14). 5. [PAGE] drukknoppen Pagina s één voor één op het scherm bekijken. 6. Value potmeters Deze wijzigen de waarde van een parameter. De afbeeldingen op de display corresponderen met de knoppen onder het scherm. Dit zijn de linker-, midden- en rechter Value draaiknoppen 7. [MIC IN] pluggen Dit zijn gebalanceerde LR/Jack pluggen (p.13). 8. [PAD] schakelaars Met één druk op de knop wordt het signaal op de corresponderende MIC-IN plug met 20 db verminderd (p. 17) 9

10 Voor- en achterpaneel 9. [SENS] draaiknop. Instellen van de gevoeligheid van de microfoon. (p. 17). 10. [PEAK] waarschuwingslampje Deze lampjes branden als een ingangsniveau met een vastgestelde waarde wordt overschreden (p. 17). 11. [PHANTOM/PHASE/LO-CUT] drukknoppen Deze activeren de fantoomvoeding plus de instellingsschermen van Phase, Locut en Attenuator (p.17). 12. [EDIT CH SELECT] drukknoppen Hiermee worden de te bewerken kanalen gekozen. Door beide knoppen ingedrukt te houden, worden de effectinstellingen van beide kanalen aan elkaar gekoppeld (koppeling, p. 28). 13. [BYPASS] drukknoppen Deze knoppen neutraliseren tijdelijk de effecten (p.19). 14. [EDIT SELECT] drukknoppen([model]knop. Activeren van het bewerkingsscherm voor microfoon simulatie (p. 19). 15. [EDIT SELECT] drukknoppen([eq]knop) Activeren van het parameterscherm voor de equalizer (p. 20). 16. [EDIT SELECT] drukknoppen ([DYNAMICS]knop) Activeren van het parameterscherm voor de dynamiek processors. 17. [EDIT SELECT] drukknoppen ([PLUG IN]knop) Activeren van het scherm om de plug-in effecten te bewerken. Achterpaneel 1. [POWER] schakelaar Aan- en uitknop (p.13) Stroomaansluiting Aansluiting van het netsnoer (p.12). 3. [DIGITAL OUT AES/EBU] plug Dit is een standaard AES/EBU digitale uitgang. 4. [DIGITAL OUT] plug Dit is een S/PDIF standaard digitale uitgang. 5. [DIGITAL IN] plug Dit is een S/PDIF standaard digitale ingang. 6. [USB] aansluiting Dit is een link naar de computer om parameter instellingen uit te wisselen via MIDI (p. 30). 7. [OUTPUT LEVEL] schakelaar Hiermee schakelt het uitgangsniveau naar 16 dbu of +4 dbu (p.13). 8. [LINE OUT]plug Dit is een gebalanceerde LR lijnuitgang (p. 13). 10

11 Functie-indeling en signaalpad Onderstaand schema toont hoe de functies zijn ingedeeld, en welke weg het signaal volgt. fig.e.stract-flow.eps balanced LR/phone pad sens phantom input parameter S/PDIF Functie-indeling en signaalpad phase low cut attenuater LCD contrast peak indicate level sampling clock source system parameter sampling frequency input source USB driver effects parameter bypass mic modeling off/on input output proximity effect time bypass equalizer off/on attenuater frequency gain Q type bypass dynamics compresser off/on type key in threshold ratio knee attack release level auto-gain expander off/on key in threshold ratio attack release enhanser/de-esser off/enh/des frequency sensitivity enhance level rejection level bypass plug in pre-amp modeling off/on type warm bright harmonic balanced LR AES/EBU S/PDIF 11

12 Aansluiten en de basisbediening Dit hoofdstuk behandelt de basisfuncties van de MMP-2. De volgorde is zo gekozen, dat u snel met dit apparaat kunt werken. Voordat u stroom inschakelt Stroom aanzetten De hoofdfuncties Het ingangsniveau instellen De stroom uitzetten Lees dit stap voor stap door om alles zelf uit te proberen. Voordat u de stroom aanzet De aansluitingen fig.e.basicconnect.eps MMP-2 stopcontact recorder microfoon MMP-2 Sluit de apparatuur die u gebruikt aan volgens de tekening en de nu volgende uitleg. Voor informatie over digitale verbindingen leest u Het instellen van de digitale aansluitingen (pag. 26) Neem het zekere voor het onzekere, en zorg ervoor dat alle apparaten met de volumes op nul uitstaan, voordat u de aansluitingen maakt. fig.e.powerconnect.eps De stroomaansluiting Gebruik alleen het meegeleverde stroomsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. achterzijde MMP-2 stroomsnoer 12

13 Aansluiten en de basisbediening Een apparaat aansluiten De microfooningang (MIC IN) Gebruik de LR of jack ingang om de MMP-2 van signaal te voorzien. * De microfooningang is een gecombineerde, gebalanceerde LR/TRS Jack plug, bedraat zoals in het bijgaande schema is aangegeven, d.w.z. dat de min los blijft van de massa. De aansluitingen zijn zoals getoond in de diagram. Controleer of het aangesloten product hiermee overeenkomt, alvorens deze aan te sluiten. U loopt hier kans op een fase omkering, afhankelijk van het apparaat wat op de ingang wordt aangesloten. Dit kan problemen opleveren, lees dan het hoofdstuk Fase (pag. 18). Wanneer u een microfoon met fantoomvoeding aansluit, lees dan Fantoomvoeding (+48 V) (pag. 17). Fantoomvoeding loopt alleen via de LR aansluiting, niet via de jack. De uitgangen Aansluiten en de basisbediening De lijnuitgang (LINE OUT) Het aansluiten van het uitgangssignaal op een mengtafel, recorder e.d. werkt met LR snoeren. Het instellen van het uitgangsniveau Gebruik de OUTPUT LEVEL schakelaar aan de achterzijde om het uitgangsniveau in overeenstemming te brengen met het aan te sluiten apparaat. De gekozen waarde is het referentiepunt voor het uitgangssignaal. Normaalgesproken werkt studio apparatuur op +4 dbu en consumenten elektronica op 16 dbu. De stroom inschakelen Zodra alles naar tevredenheid is aangesloten, kan de MMP-2 worden aangezet. Maar doe dit in de juiste volgorde! Anders riskeert u dat het apparaat niet goed functioneert of de set speakers wordt beschadigd. * Ter bescherming van de interne elektronica duurt het een paar seconden eer het apparaat klaar is voor gebruik. 1. Zorg dat alles uit staat. 2. Zet alle volumes op nul. fig.lcdopeninglogo.eps 3. Druk de aan/uit (POWER) knop in op het achterpaneel. Gedurende de normale opstartprocedure komt in het display eerst de modelnaam voorbij, om vervolgens naar het Patch keuzescherm te gaan. (Als u niets doet, gaat het scherm na enige tijd over naar de ingangsmeter.) fig.lcdinputmeter.eps 4. Zet de overige geluidsapparatuur aan. 5. Zet het volume van de overige geluidsapparatuur op het gewenste niveau. Geluid kan nu geproduceerd worden. Let op, dat dit afhankelijk is van de instelling van [PAD] (pag. 14) of [SENS] (pag. 14) of de afstelling van alle overige apparaten. Voor informatie over het aanzetten van de stroom, lees dan eerst De Stroom Uitzetten (pag. 18). De plaatsing van microfoon en speakers kunnen zorgen voor rondzingen. Wanneer dit gebeurt, probeer dan de volgende handelwijze: Verplaats de microfoon in een andere richting. Zet de microfoon en de luidsprekers verder uit elkaar. Kies voor een lager volume. 13

14 Aansluiten en de basisbediening Standaardfuncties In deze handleiding worden instellingen onderverdeeld in drie groepen Systeem parameters Hiermee worden de algemene instellingen van de gehele MMP-2 geregeld: CLOCK, FREQ, INPUT, DRIVER, LCKCNT en PEAK. Ingangsparameters Deze regelen de standaardinstellingen van de microfoonvoorversterker: PHANTOM, PHASE, LO-CUT en ATT. Effect parameters Deze regelen de instellingen voor microfoon simulatie, equalizer e.d. Alle instellingen zijn op te roepen met de [EDIT SELECT] knoppen: MODEL, EQ, DYNAMICS en PLUG-IN. Opslaan met de [ENTER] knop Wanneer systeem - of input instellingen veranderd worden, gaat het [ENTER] lichtje branden om aan te geven dat de veranderingen nog niet opgeslagen zijn. Een druk op de [ENTER] knop slaat ze onmiddellijk op. Er wordt ook automatisch gesaved, als u van scherm verandert. * Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, voordat er gesaved is, zullen alle resultaten of veranderingen verdwijnen en niet meer toegepast worden. Contrast van het LCD scherm bijstellen (LCDCNT) fig.lcdlcdcntpeak.eps 1. Druk op de [SYSTEM] knop tot het lichtje in oranje veranderd. 2. Gebruik de [PAGE] knoppen om op het instellingsscherm op te roepen. 3. Draai aan de VALUE knop om het contrast bij te stellen. Hetzelfde resultaat wordt verkregen door tegelijkertijd de [SYSTEM] knop ingedrukt te houden en aan de rechter VALUE knop te draaien. Patches U kunt iedere variatie van een groep instellingen (Patches), opgeslagen in het geheugen, oproepen. Daarnaast kunt u zelfgemaakte instellingen als Patches opslaan. Instellingen voor de aan- of afwezigheid van links en effect parameters kunnen eveneens worden opgeslagen ( linking (p.28)). Wanneer het apparaat aangezet wordt, verschijnt de laatst gebruikte Patch, mits opgeslagen. De algoritmische waardes zijn van tevoren vastgesteld al naar gelang het type Patch in gebruik. Iedere Patch bevat algoritmische waardes. Deze waardes zijn niet door de gebruiker te veranderen. Bewerken van Patches: 1. Kies een bestaande Patch ( Patch keuze (SELECT) (p.15)) 2. Verander de patch met Effect of Link parameters ( effecten gebruiken (p.19)/ koppelen (p.28)) 3. Bewaar de aangepaste waarden als een nieuwe Patch, of overschrijf de oude Patch ( opslaan van een patch (STORE PATCH) (p.15) 14

15 Aansluiten en de basisbediening Kiezen van een patch (SELECT) De letter links boven in het scherm naast het Patch nummer geeft de status van een Patch aan. (U) voor een eigengemaakte (user) Patch, en (P) voor een bestaande (preset) Patch. De preset Patch is niet te veranderen, maar de parameters van de preset Patch wel. De Patch kan vervolgens als een user Patch opgeslagen worden. * Een Patch geldt voor beide kanalen, ondanks linking. fig.lcdpatchselect.eps 1. Druk op de [PATCH] knop tot het lichtje groen is. U bent nu in het deel van dit programma, waar u uit een Patch kunt kiezen. 2. Maak een keuze met de linker VALUE knop. 3. Druk op [ENTER] om uw keuze te bevestigen. Aansluiten en de basisbediening In eerste instantie toont het scherm de laatst gebruikte Patch. Door aan de knop te draaien, verandert de status en kan een andere Patch gekozen worden. Het scherm geeft de Patch weer, zoals die gesaved is. De verlichte [ENTER] knop geeft dit aan, zelfs als de huidige Patch hetzelfde is. Stel, u selecteert Patch U11, waarin u de parameters verandert, maar u slaat het niet op. Wanneer u daarna opnieuw Patch U11 selecteert, verschijnt de originele Patch zonder wijzigingen. Het opslaan van een Patch (STORE PATCH) Bewerkingen op het scherm opslaan als een nieuwe user Patch. Er zijn 64 gebruikers Patches. * De bestaande Patch in het geheugen verdwijnt, en wordt vervangen door de nieuwe Patch * Alleen het gedeelte met Patches van de gebruiker in het geheugen, wordt weergegeven fig.lcdstorepatch.eps 1. Druk een aantal malen op de [PATCH] knop tot het lichtje rood wordt. U kunt nu selecteren waar de Patch opgeslagen kan worden. 2. Draai aan de linker Value knop tot u bij de Patch komt, die opgeslagen wordt. 3. Gebruik de middelste Value knop om de cursor te verplaatsen, benoem deze plaatst door met de rechter Value knop een cijfer-, letter- of leesteken uit te kiezen. Herhaal deze procedure om de Patch naam in te voeren. 4. Druk op [ENTER]. Vervolgens wordt uw bevestiging gevraagd. 5. Druk nogmaals op [ENTER] en de Patch wordt gesaved. Als het opslaan voltooid is, keert het scherm met completed terug. Het resetten van Effect Parameters (RESET) Met reset keren de effect parameters terug naar de waardes, zoals aangegeven in de tabel op de volgende pagina. De status van het effect is nu ongewijzigd. Op deze wijze is het mogelijk de instelling van een effect parameter van nul op te bouwen. Wel moet u aangeven of het resetten voor alle effecten of slechts voor één effect geldt. fig.lcdresetpatch.eps 1. Druk op de [PATCH] knop om RESET PATCH in beeld te krijgen. Het lichtje kleurt oranje. 2. Gebruikt de linker Value knop om het effect/de effecten te selecteren, die gereset dienen te worden. De optie ALL resets alle effecten. 3. Druk op [ENTER]. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd. 4. Druk nogmaals op [ENTER] en de RESET wordt uitgevoerd. Na beëindiging van RESET keert u automatisch terug naar het hoofdscherm. 15

16 Aansluiten en de basisbediening Effect Parameter Waarde Effect Parameter Waarde Microfoon simulatie MODEL OFF compressor COMP OFF INPUT C3000B TYPE SOLID OUTPUT SML.D KEYIN Zelfde kanaal PROF 0 THRESH TIME 0 RATIO 2.00:1 equalizer EQ ON KNEE HARD ATT 0 ATTACK 10.0 LOTYPE PEAK RELEAS 500 LOW LOW 80 LEVEL 0.0 GAIN 0.0 A.GAIN OFF Q 2.00 expander EP OFF LMTYPE PEAK KEYIN Zelfde kanaal LO-MID LO-MID 400 THRESH -40 GAIN 0.0 RATIO 2.00:1 Q 2.00 ATTACK 0.0 HMTYPE PEAK RELEAS 500 HI-MID HI-MID 2.00k enhancer/de-esser ENH/DE OFF GAIN 0.0 TYPE ENH Q 2.00 SENS 25 HITYPE PEAK ENH FREQ 10.0k HIGH HIGH 10.0k ENHLEV 6,0 GAIN 0.0 SENS 25 Q 2.00 DES FREQ 10.0k DESREJ -6.0 Meters Effect Parameter Waarde Plug in PREAMP OFF TYPE RED 7 WRM F 210 WRM G 2.0 BRT F 5.60k BRT G 1.1 HRM TH HRM LV 100 HRM CL 100 Druk op de [METER] knop om een keuze uit de drie indicaties te maken. Input (IN) fig.lcdinputmeter.eps Aanduiding van het ingangsniveau, Het lichtje van de [METER] knop staat op groen. Dynamics (CMP / EP) fig.lcddynamicsmeter.eps Nu verschijnt de mate van volume afname onder invloed van de dynamische processor (gain reductie). Het lichtje van de [METER] knop kleurt rood. Het indrukken van de [PAGE] knoppen laat afwisselend de effecten van de compressor en de expander zien. 16

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Gebruikershandleiding r

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding r WAARSCHUWING Om de mogelijkheid van brand of elektrische schokken zoveel mogelijk te reduceren, mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Dit product voldoet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen?

Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen? * In de afbeelding ziet u de TD-15. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen? U kunt PDF-bestanden met de gebruikershandleiding en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding v1.02

Gebruikershandleiding v1.02 Inleiding Bediening EDIT menu STORE knop & SETUPs Gebruikershandleiding v1.02 Recorder USB menu SYSTEM menu Appendix Hartelijk dank voor de aanschaf van de Kawai MP7 stagepiano. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Belangrijkste functies

Belangrijkste functies Gebruikershandleiding Belangrijkste functies Nieuwe COSM-amps Deze opnieuw ontworpen COSM-amps vormen de neerslag van alle kennis over het creëren van geluid die we in de loop der jaren hebben verkregen.

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals

FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK. Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals FIREHAWK FX PILOTENHANDBOEK Pilot s Guide also available at www.line6.com/manuals 2014 Line 6, Inc. Belangrijke veiligheidswaarschuwingen PAS OP ELEKTROCUTIEGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS azur Uw musiek + onze passie Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts Als u zich registreert,

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie