PRIVACY VERKLARING CONSTAMED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVACY VERKLARING CONSTAMED"

Transcriptie

1 PRIVACY VERKLARING CONSTAMED Artikel 1 Inleiding 1.1 CONSTAMED exploiteert een platform (het Platform) waarop mensen via een beveiligde communicatiemethode medisch minder urgente vragen kunnen stellen die vervolgens worden beantwoord door artsen. De gebruikers (hierna: Gebruikers) van het Platform bestaan uit artsen (hierna: Artsen) en personen die de medisch minder urgente vragen stellen (hierna gemakshalve: Patiënten). De Arts en de Patiënt sluiten een behandelingsovereenkomst. CONSTAMED is op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst tussen Arts en Patiënt. CONSTAMED stelt uitsluitend het Platform ter beschikking waarmee de Arts en de Patiënt kunnen communiceren. 1.2 CONSTAMED registreert diverse (persoons) gegevens van gebruikers. 1.3 Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd doordat wordt gerefereerd aan een identificatienummer of een of meerdere factoren die gerelateerd zijn aan zijn fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Persoonsgegevens zijn gegevens die een individu identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadressen of een accountnummer of accountnaam), of alle informatie over de locatie of activiteiten van een persoon, zoals informatie of zijn of haar gebruik van het Platform, IP adressen of mobile device identifiers, zodra deze in verband staan met enige persoonlijke informatie. Persoonsgegevens zijn ook demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en (persoonlijke) voorkeuren, als deze informatie in verband kan worden gebracht met enige andere persoonsgegevens. Geaggregeerde informatie, zijnde informatie over een groep of categorie van producten, diensten of gebruikers, zijn geen persoonsgegevens indien deze gegevens niet aan enige persoon kan worden gerelateerd. Met het gebruik van geaggregeerde informatie kunnen we trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van gebruikers. Geaggregeerde informatie stelt ons in staat om onze diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Deze privacy verklaring (hierna: Privacy Verklaring) beperkt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor ons om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken. 1.4 Onder verwerken van persoonsgegevens valt zowel het verzamelen als het verwerken van de persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonspersoonsgegevens van een gebruiker die door of namens CONSTAMED worden verzameld en verwerkt. 1.5 CONSTAMED heeft het recht om de bepalingen uit de Privacy Verklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit aan de Gebruikers kenbaar worden gemaakt op de website en via een nieuwsbrief. Verder zal de

2 Gebruiker via een tickbox om akkoordverklaring met de nieuwe Privacy Verklaring worden gevraagd. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal zijn gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door CONSTAMED. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is te allen tijde te raadplegen op ]. Artikel 2 Welke persoonsgegevens we kunnen verzamelen 2.1 CONSTAMED kan de volgende persoonsgegevens op diverse wijzen verzamelen als u het Platform gebruikt: I. Uw gegevens A. Uw registratiegegevens De gegevens die we u verzoeken in te vullen op het moment dat u zich registreert voor het Platform, zoals naam, adres, geboortedatum. Patiënten hebben niet de mogelijkheid om bij de registratie hun BSN-nummer in te voeren. Het BSN-nummer wordt wel bij de huisarts bekend nadat de Patiënt heeft ingelogd. Het BSN-nummer is niet zichtbaar voor de patiënt. B. Andere informatie die we hebben ontvangen over u Andere informatie die we over u ontvangen betreft: Algemeen - Gegevens die volgen uit het gebruik van het Platform, bijvoorbeeld welke informatie u heeft bekeken, wanneer u dat heeft gedaan, waarop u heeft geklikt, of een Patiënt interactie met een Arts heeft gehad en zo ja, op welk moment, of u berichten heeft verstuurd en/of heeft ontvangen, u gebruikersprofielen bekijkt, wanneer u dat doet, waarop u klikt of met iets op een andere wijze interactie hebt, of u berichten verstuurt/ontvangt en naar/van wie, of u zoekopdrachten in een bibliotheek uitvoert, u een applicatie gebruikt die via het Platform ter beschikking wordt gesteld; - Extra gegevens, of zogenaamde metagegevens die gepaard gaan met het uploaden van informatie zoals video- of andere bestanden (zoals tijd, datum en plaats waar het bestand is gemaakt); - Gegevens van uw computer, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee u applicaties installeert die via het Platform ter beschikking worden gesteld en waarmee u het Platform bezoekt en kunt gebruiken; - Gegevens van andere Gebruikers die u via uw computer of mobiele telefoon of Applicatie gebruik laat maken van het Platform; Log bestanden Als u het Platform gebruikt ontvangen we informatie zoals: - uw Internet Protocol (IP) adres, gegevens inzake het besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, type browser, type mobiele telefoon; - het adres van de website die u naar het Platform doorstuurt; - uw activiteiten op onze website en het Platform.

3 Deze informatie zal worden behandeld als persoonsgegevens op het moment dat deze informatie in verband kan worden gebracht met persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Privacy Verklaring. Cookies en Web Beacons Door het Platform te gebruiken verklaart u zich ermee akkoord dat we automatisch bepaalde informatie via het gebruik van cookies en/of clear gifs verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op het verzoek van onze website of het Platform op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om een gebruiker te herkennen die onze website en/of het Platform eerder hebben bezocht. Via cookies verzamelen de volgende informatie: - voorkeuren die de Gebruiker heeft; - bezoek en gebruikshistorie. - Clear gifs (ook genaamd bugs of web beacons) zijn kleine, onzichtbare grafische beelden die kunnen worden gebruikt op onze website en/of het Platform, of in s gerelateerd aan onze website en/of het Platform. Via clear gifs kunnen we bepaalde informatie verzamelen en de activiteiten van de Gebruiker op de website en/of het Platform monitoren. Indien u cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wilt worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser of mobiele apparaat of klik op het help scherm in het Platform voor meer uitleg. Indien u uw browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van onze website en/of het Platform mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou u bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen, of wordt de toegang tot bepaalde delen van de website en/of het Platform geblokkeerd. U vindt meer specifieke informatie over cookies en web beacons in onze Cookie Verklaring. Meer informatie over hoe browser cookie settings kunnen worden aangepast tref u aan op: We hebben het recht om derde partijen in te schakelen die advertenties op onze website kunnen plaatsen. Deze derde partijen kunnen cookies, clear gifs of andere bestanden op uw computer en/of mobiele apparaat plaatsen om informatie te verzamelen. De informatie die door deze bestandjes wordt verzameld, mag onder andere worden gebruikt voor het leveren van advertenties die gericht zijn op uw persoonlijke interesses en om een beter begrip te krijgen van het gebruik en visualisatie van onze website, het Platform en de andere websites en applicaties die door deze derde partijen worden gevolgd / getraceerd. Indien u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het doel om u gerichte advertenties te sturen, kunt u zich uitschrijven (de opt out functie). Klik hiervoor op Nadat u zich heeft uitgeschreven / de opt out heeft geactiveerd krijgt u geen gerichte advertenties meer. We merken wel op dat de functie van het weergeven van (algemene) advertenties niet kan worden uitgezet (geen opt out). U zal daarom algemene advertenties blijven ontvangen. We merken op dat CONSTAMED geen toegang of controle heeft over de tracking technologie van derde partijen. Indien u cookies van derde partijen wilt blokkeren, dient u uw

4 browser instructies te raadplegen of help scherm te openen om meer over deze functies te weten te komen. Ter verduidelijking treft u onderstaand een overzicht aan van de Cookies die kunnen worden geplaats: Welke partij plaatst de gegevens (cookies)? Google Analytics ClickTale Mouseflow Visual Website Optimizer UserReport Qualaroo Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard? 30 minuten maximaal 2 jaar Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd? Uw data wordt niet meer 1 jaar Uw data wordt niet meer Tot einde van de sessie maximaal 3 maanden Tot einde van de sessie maximaal 100 dagen Uw data wordt niet meer Uw data wordt niet meer 1 jaar U wordt niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en uw data wordt niet meer 5 jaar U wordt niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en uw data wordt niet meer

5 gebruikerservaring op verbeterd. User Identifier Zodra u de website en/of het Platform bezoekt, kunnen we één of meerdere user identifiers gebruiken. Een user identifier is een klein data bestand of overeenkomende datastructuur die aan een gebruiker is toegewezen en die het mogelijk maakt om uw identiteit over diverse platforms te associëren. Een user identifier mag informatie aan ons geven over hoe u over onze website navigeert en hoe u het Platform gebruikt. Een user identifier mag permanent op uw computer aanwezig zijn, dit om u te helpen sneller in te loggen en om uw gebruik van de website en/of het Platform te verbeteren. Sommige delen van onze website en/of het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld. Location Data Als u onze website en/of het Platform bezoekt via uw mobiele apparaat, mogen wij toegang zoeken tot data die uw locatie bepaalt (location data). Deze location data kan GPS coördinaten inhouden of gelijkaardige informatie waarmee de locatie van uw mobiele apparaat kan worden vastgesteld. Location data kan ons informatie geven over hoe u over onze website navigeert en hoe u het Platform gebruikt. Sommige delen van onze website en/of het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld. C. Gegevens uit medisch minder urgente vragen en het Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) Een Patiënt heeft de mogelijkheid om de (persoons)gegevens of informatie die hijzij communiceert met een Arts op te slaan op het Platform in het PGD. Het PGD is eveneens beveiligd via Digi D, hetgeen betekent dat: 1. alle informatie die de Patiënt met de Arts communiceert versleuteld is via Digi D; 2. alle (persoons)gegevens die de Patiënt opslaat in zijn PGD eveneens versleuteld wordt opgeslagen; 3. alle (persoons)gegevens of informatie van de Patiënt die wordt gecommuniceerd met de Arts en die door de Patiënt in het PGD wordt opgeslagen, versleuteld is en niet raadpleegbaar is voor ons, onze Service Providers en/of derden. Voor de goede orde vermelden wij dat de Patiënt en de Arts beiden de mogelijkheid hebben om alle (persoons)gegevens en/of informatie die zij hebben opgeslagen in het Platform te allen tijde zelf kunnen aanpassen en/of verwijderen. Indien een Patiënt en/of Arts een verzoek bij ons neerlegt om (persoon)gegevens of informatie die zij hebben opgeslagen in het Platform te verwijderen, zullen wij daar zo spoedig mogelijk uitvoering aan geven. Artikel 3 Doel verwerking persoonsgegevens

6 3.1 Het verwerken van persoonsgegevens mag niet zomaar plaatsvinden. Slechts met een welbepaald en gerechtvaardigd doel mogen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt ook het gebruik van persoonsgegevens in. 3.2 CONSTAMED heeft meerdere doeleinden om persoonsgegevens van gebruikers te verwerken. We gebruiken de gegevens die we over u ontvangen: - voor administratieve doeleinden, waaronder begrepen het in ontvangst nemen en behandelen van geschillen; - voor de diensten en functies die we leveren aan u en andere Gebruikers; - voor interne bewerkingen, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en verbetering van onze diensten en het Platform; - om CONSTAMED-producten, -services en -integraties veilig te houden; - om de rechten of het eigendom van CONSTAMED en anderen te beschermen; - om de karakteristieken en gebruikspatronen van Gebruikers te analyseren om beter begrip te krijgen hoe onze diensten en producten worden gebruikt en op welke wijze deze beter / efficiënter kunnen worden aangeboden; - om u juiste suggesties van informatie te geven; - om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen; - om (mogelijke) fraude, hacking, inbreukmakend handelen of ander wangedrag te voorkomen, te beperken en/of te onderzoeken; - het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan bijvoorbeeld de Minister van Veiligheid en Justitie nadere eisen stellen aan het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. In dat geval is de CONSTAMED verplicht om daaraan mee te werken. Door ons deze toestemming te geven, geeft u ons niet alleen de mogelijkheid om het Platform aan te bieden zoals het nu is, maar laat u ons ook innovatieve functies en services ontwikkelen die op nieuwe manieren gebruikmaken van de informatie die we over u ontvangen. Artikel 4 Verstrekking persoonsgegevens 4.1 CONSTAMED zal persoonsgegevens van Gebruikers en bezoekers van de website en/of het Platform niet openbaren, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Privacy Verklaring is bepaald. 4.2 We mogen persoonsgegevens delen met derde personen die door ons worden ingeschakeld of voor ons werken in verband met de website en/of het Platform (de Service Providers) en die toegang tot de betreffende persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren voor ons. In sommige gevallen is het mogelijk dat een Service Provider partij namens ons direct persoonsgegevens van u verzamelt. We informeren alle Service Providers die voor ons werkzaam zijn dat zij de persoonsgegevens die zij van ons betrekken niet uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden voor ons voor de website en/of het Platform. Ander gebruik wordt niet toegestaan. Echter, we zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende informatie van welke aard dan ook die u rechtstreeks aan de Service Provider verstrekt. We raden u sterk aan om eerst kennis te nemen met de wijze waarop de Service Provider met uw (persoons)gegevens omgaat alvorens u aan hen (persoons)gegevens verstrekt.

7 4.3 We kunnen (persoon)gegevens verstrekken: a. op het moment dat wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting, daartoe kunnen worden verplicht; b. indien het verstrekken van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van een Gebruiker; c. aan een bestuursorgaan indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Denk in dit geval ook aan de politie. d. indien een gerechtvaardigd belang meebrengt dat de persoonsgegevens worden verstrekt. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld de afhandeling van een verzekeringskwestie door de verzekeraar die informatie van de wederpartij en/of getuigen nodig heeft om een schadeclaim te kunnen behandelen. 4.4 We kunnen (persoons)gegevens verstrekken indien dat noodzakelijk is om op een claim of vordering te reageren, om onze eigendomsrechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) te beschermen, om onze gebruikers of het publiek te beschermen tegen frauduleuze handelingen, misbruik, wangedrag of niet toegestaan gebruik van onze website en/of het Platform. 4.5 Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van onze onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van de onderneming van CONSTAMED. 4.6 Naast de mogelijkheden die het Platform biedt om geplaatste informatie te verwijderen, kunt u een verzoek tot het verwijderen van uw informatie aan ons richten op In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat we bepaalde informatie niet kunnen verwijderen. In dat geval zullen we u informeren waarom we de betreffende informatie niet kunnen verwijderen. Artikel 5 Push notificatie en lokale notificaties 5.1 CONSTAMED mag, nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (opt in), u push notificaties sturen naar uw mobiele apparaat om updates van het Platform of de dienstverlening van CONSTAMED kenbaar te maken, of om u te voorzien van relevante berichten. 5.2 U kunt de push notificatie op uw mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen. Artikel 6 Wat onderneemt CONSTAMED om uw persoonsgegevens te beschermen 6.1 CONSTAMED zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

8 6.2 De toegang tot de data op de servers van CONSTAMED, is op diverse wijzen beveiligd. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van een File Transfer Protocol waarmee een gebruiker contact maakt met onze server. Na goedkeuring aan onze kant en aan de kant van de gebruiker, wordt de overdracht van informatie pas mogelijk gemaakt. Voorts wordt gebruik gemaakt van een user name en password controle. Op deze wijze is ook de SSH (Shell) toegang tot de server van het Platform beveiligd. 6.3 Ook staan de servers in een beveiligde omgeving bij Dataplace te Albasserdam. Dataplace is het ISO gecertificeerd datacenter van onze hostingpartner Proserve. 6.4 De toegang tot het Platform is uitsluitend mogelijk door in te loggen via Digi D. Dit betekent dat: alle data die de Gebruiker verstuurt en ontvangt via het Platform versleuteld (via encryptie) is; alle data van de Gebruiker die op het Platform (op de servers van CONSTAMED) wordt opgeslagen, versleuteld wordt opgeslagen en alleen via Digi D raadpleegbaar is; alle informatie van de Gebruiker, met uitzondering van de (persoons)gegevens genoemd onder artikel 2A en 2B, niet toegankelijk en raadpleegbaar zijn voor derden, CONSTAMED en/of haar Service Providers en/of diens werknemers. 6.5 De veiligheid van het Platform wordt regelmatig getest. 6.6 CONSTAMED maakt gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om het verzenden van gevoelige informatie (zoals gebruikersnaam en wachtwoorden) te versleutelen. 6.7 Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers is grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatie management systeem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van Gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten beschikking die gekoppeld zijn aan hun taak. 6.8 De Gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers van CONSTAMED verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van CONSTAMED ontvangen, te beveiligen en veilig te houden. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent en aanvaardt u dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde uw informatie onderschept en/of opvangt. Artikel 7 Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens

9 7.1 CONSTAMED geeft u diverse opties om het verzamelen, gebruiken en openbaren / delen van de (persoons)gegevens te controleren. Voor het moment waarop uw (persoons)gegevens worden gedeeld met derde partijen op een wijze die niet is beschreven in deze Privacy Verklaring (tevens inhoudende het gebruik voor marketing doeleinden), zult u op de hoogte worden gebracht en de verplichte keuze worden gegeven om toestemming te verlenen voor het betreffende gebruik (opt in) of het te weigeren (opt out). 7.2 Alle inhoud wat betreft vragen die Gebruikers stellen en reacties die gegeven worden in het kader van de medisch minder urgente vragen en alle overige communicatie tussen Gebruikers blijft te allen tijde versleuteld en niet toegankelijk voor CONSTAMED, Service Providers en overige derden. Artikel Het adres dat u ons stuurt mogen we gebruiken voor het toesturen van een welkomstboodschap en account gerelateerde mails. Artikel 9 Uitschrijven 9.1 Hetgeen in lid 1 van dit artikel is opgenomen laat onverlet dat wij gerechtigd zijn en blijven om uw adres te gebruiken voor het toezenden van mails inzake onze diensten en uw gebruikersaccount, of om uw adres te gebruiken op andere wijze zoals in deze Privacy Verklaring staat beschreven. Artikel 10 Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, updaten, corrigeren of wissen? 10.1 Alle registratiegegevens en uw communicatie met andere Gebruikers kunt u inzien in uw gebruikersaccount. Daarin is ook uw PGD zichtbaar. Deze informatie kunt u naar eigen believen wissen Indien u andere persoonsgegevens die we hebben verzameld wenst in te zien, kunt u daarvoor een daartoe strekkend verzoek sturen naar: 10.3 U dient er rekening mee te houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of u voor het gebruik van het Platform in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij u uw gebruikersaccount wist. Het gaat hierbij onder andere om uw naam, mailadres en geboortedatum. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw gebruikersaccount inclusief alle opgeslagen informatie wordt beëindigd en u geen toegang meer krijgt tot het Platform Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens is het noodzakelijk dat we, op ons verzoek, voldoende bewijs van uw identiteit ontvangen. We behouden ons het recht voor om u de toegang tot de persoonsgegevens te ontzeggen totdat wij van mening zijn dat uw identiteit met voldoende zekerheid is vastgesteld. We zullen op een verzoek tot inzage reageren binnen vier weken na ontvangst van uw bericht We behouden ons het recht voor om uw informatie in onze bestanden te houden, indien we van mening zijn dat het noodzakelijk is om geschillen te beslechten, klachten te behandelen, of de Gebruikersovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden

10 te handhaven, en voor technische en juridische noodzakelijkheden en restricties die gepaard gaan met het gebruik van het Platform Indien u er bezwaren tegen heeft dat uw (persoons)gegevens worden gebruikt en/of overgedragen zoals in deze Privacy Verklaring is beschreven, dient u onze website en/of het Platform niet te gebruiken. Artikel 11 Verzamelen en verwerken van minderjarigen 11.1 Indien u minderjarig bent, mag u het Platform uitsluitend gebruiken indien u het registratieproces hebt doorlopen met uw ouders, wettelijk vertegenwoordiger, of voogd en zij hun toestemming hebben gegeven voor het gebruik en instemmen met de Gebruikersvoorwaarden en deze Privacy Verklaring. Artikel 12 Bewaartermijn 12.1 De persoonsgegevens worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw gebruikersaccount hebt opgezegd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet. Artikel 13 Overige 13.1 Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacy Verklaring, dan kan contact opgenomen worden met het secretariaat via

Privacy Policy Website

Privacy Policy Website Privacy Policy Website Inleiding In dit document wordt het beleid beschreven van Sogeti Nederland B.V. (hierna Sogeti ) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonsgegevens en

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Mindshare en Empathica Privacybeleid

Mindshare en Empathica Privacybeleid Mindshare en Empathica Privacybeleid ALGEMEEN PRIVACYBELEID Dit privacybeleid beschrijft het gebruik van gegevens door Mindshare Technologies, Inc. en haar gelieerde onderneming, Empathica Inc (gezamenlijk:

Nadere informatie

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy

Mexx Privacy Policy. 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Mexx Privacy Policy 1. Reikwijdte van de Privacy Policy Deze privacy policy (Privacy Policy) is van toepassing op alle persoonlijke informatie van consumenten die door Mexx Europe B.V. en aan haar gelieerde

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V.

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. AdviseerMe & OnsHuys zijn concepten en merknamen van CLARO B.V. CLARO B.V. faciliteert een beveiligde website, die u de mogelijkheid biedt een online dossier aan te maken,

Nadere informatie

Privacybeleid. 1. Verantwoordelijkheid] 2. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik. 2.1 Gegevensregistratie en gebruik. 2.

Privacybeleid. 1. Verantwoordelijkheid] 2. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik. 2.1 Gegevensregistratie en gebruik. 2. Privacybeleid Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V.

Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Privacy- en cookiebeleid van Albert Heijn B.V. Dit is het privacybeleid van Albert Heijn B.V. ("Albert Heijn"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE

PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE PRIVACY STATEMENT LEPELTJE LEPELJE Artikel 1 Definities LEPELTJE LEPELTJE: Evenement: Bezoeker: Social Media: Website(s): de vennootschap onder firma LEPELTJE LEPELTJE VOF, gevestigd en zaakdoende in (3811

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY

SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY SAMENVATTING VAN ONZE VERPLICHTINGEN TEGENOVER U INZAKE ONLINE PRIVACY Wij begrijpen en respecteren dat privacy belangrijk voor u is. Persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden door ons uitsluitend

Nadere informatie

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals:

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als een persoon identificeren, zoals: Privacyverklaring The Chemours Company LLC en haar dochterondernemingen ("Chemours") hechten waarde aan privacy en willen u laten weten hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de school en de Stichting Snappet

Overeenkomst tussen de school en de Stichting Snappet Overeenkomst tussen de school en de Stichting Snappet Deze overeenkomst bestaat in totaal uit drie documenten: I. Overeenkomst gebruik van Snappet II. Algemene voorwaarden Stichting Snappet III. Bewerkersovereenkomst

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V.

PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. Artikel 1: Definities In dit Privacy Reglement wordt verstaan onder: PRIVACY REGLEMENT FINDESK B.V. 1. Betrokkene, Bewerker, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens en Verantwoordelijke: de begrippen

Nadere informatie

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan

Intro Verzamelen van Informatie en het Gebruik ervan Intro Deze privacyverklaring heeft betrekking op hoe dochterondernemingen en filialen van United Technologies Corporation die werkzaam zijn onder de UTC Building & Industrial Systems rapportageeenheid

Nadere informatie

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl

Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.datingdoctors.nl Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke

Nadere informatie

Privacybeleid van Travian Games GmbH

Privacybeleid van Travian Games GmbH Privacybeleid van Travian Games GmbH Dit is het Privacybeleid van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Duitsland (hierna te noemen: TRAVIAN GAMES ). Het Privacybeleid is van toepassing

Nadere informatie

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01)

Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Privacy Statement fairzekering (PS FZ-01) Toestemming In dit Privacy Statement is opgenomen welke data fairzekering over u verzamelt met behulp van de telematica stekker, genaamd de Chipin, en wat fairzekering

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

Privacyreglement Rendiz b.v.

Privacyreglement Rendiz b.v. Privacyreglement Rendiz b.v. Inleiding 2 Algemene bepalingen Art. 1. Begripsbepalingen Art. 2. Reikwijdte Art. 3. Doel Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 3 Art. 4. Voorwaarden voor rechtmatige

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Privacy Policy Paylogic

Privacy Policy Paylogic Privacy Policy Paylogic Paylogic respecteert uw privacy. Nationale wet-en regelgeving en de diensten die wij leveren verplichten ons om om een aantal van uw persoonsgegevens te verzamelen welke nodig zijn

Nadere informatie

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00879/12/NL WP 194 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies Goedgekeurd op 7 juni 2012 De Groep is opgericht op grond van artikel

Nadere informatie

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden CvB/111015 Heerenveen, 25 oktober 2011 Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden Inleiding OSG Sevenwolden beheert veel gegevens van haar medewerkers en leerlingen. Dat is nodig

Nadere informatie

Privacy en cookie beleid

Privacy en cookie beleid Privacy en cookie beleid 1. Introductie 1.1 We zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website; dit beleid omschrijft hoe wij met uw persoonlijke gegevens om zullen gaan.

Nadere informatie