PRIVACY VERKLARING CONSTAMED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVACY VERKLARING CONSTAMED"

Transcriptie

1 PRIVACY VERKLARING CONSTAMED Artikel 1 Inleiding 1.1 CONSTAMED exploiteert een platform (het Platform) waarop mensen via een beveiligde communicatiemethode medisch minder urgente vragen kunnen stellen die vervolgens worden beantwoord door artsen. De gebruikers (hierna: Gebruikers) van het Platform bestaan uit artsen (hierna: Artsen) en personen die de medisch minder urgente vragen stellen (hierna gemakshalve: Patiënten). De Arts en de Patiënt sluiten een behandelingsovereenkomst. CONSTAMED is op geen enkele wijze partij bij deze overeenkomst tussen Arts en Patiënt. CONSTAMED stelt uitsluitend het Platform ter beschikking waarmee de Arts en de Patiënt kunnen communiceren. 1.2 CONSTAMED registreert diverse (persoons) gegevens van gebruikers. 1.3 Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd doordat wordt gerefereerd aan een identificatienummer of een of meerdere factoren die gerelateerd zijn aan zijn fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Persoonsgegevens zijn gegevens die een individu identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadressen of een accountnummer of accountnaam), of alle informatie over de locatie of activiteiten van een persoon, zoals informatie of zijn of haar gebruik van het Platform, IP adressen of mobile device identifiers, zodra deze in verband staan met enige persoonlijke informatie. Persoonsgegevens zijn ook demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en (persoonlijke) voorkeuren, als deze informatie in verband kan worden gebracht met enige andere persoonsgegevens. Geaggregeerde informatie, zijnde informatie over een groep of categorie van producten, diensten of gebruikers, zijn geen persoonsgegevens indien deze gegevens niet aan enige persoon kan worden gerelateerd. Met het gebruik van geaggregeerde informatie kunnen we trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van gebruikers. Geaggregeerde informatie stelt ons in staat om onze diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Deze privacy verklaring (hierna: Privacy Verklaring) beperkt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor ons om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken. 1.4 Onder verwerken van persoonsgegevens valt zowel het verzamelen als het verwerken van de persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonspersoonsgegevens van een gebruiker die door of namens CONSTAMED worden verzameld en verwerkt. 1.5 CONSTAMED heeft het recht om de bepalingen uit de Privacy Verklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, dan zal dit aan de Gebruikers kenbaar worden gemaakt op de website en via een nieuwsbrief. Verder zal de

2 Gebruiker via een tickbox om akkoordverklaring met de nieuwe Privacy Verklaring worden gevraagd. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan of gaat, zal zijn gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door CONSTAMED. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring is te allen tijde te raadplegen op ]. Artikel 2 Welke persoonsgegevens we kunnen verzamelen 2.1 CONSTAMED kan de volgende persoonsgegevens op diverse wijzen verzamelen als u het Platform gebruikt: I. Uw gegevens A. Uw registratiegegevens De gegevens die we u verzoeken in te vullen op het moment dat u zich registreert voor het Platform, zoals naam, adres, geboortedatum. Patiënten hebben niet de mogelijkheid om bij de registratie hun BSN-nummer in te voeren. Het BSN-nummer wordt wel bij de huisarts bekend nadat de Patiënt heeft ingelogd. Het BSN-nummer is niet zichtbaar voor de patiënt. B. Andere informatie die we hebben ontvangen over u Andere informatie die we over u ontvangen betreft: Algemeen - Gegevens die volgen uit het gebruik van het Platform, bijvoorbeeld welke informatie u heeft bekeken, wanneer u dat heeft gedaan, waarop u heeft geklikt, of een Patiënt interactie met een Arts heeft gehad en zo ja, op welk moment, of u berichten heeft verstuurd en/of heeft ontvangen, u gebruikersprofielen bekijkt, wanneer u dat doet, waarop u klikt of met iets op een andere wijze interactie hebt, of u berichten verstuurt/ontvangt en naar/van wie, of u zoekopdrachten in een bibliotheek uitvoert, u een applicatie gebruikt die via het Platform ter beschikking wordt gesteld; - Extra gegevens, of zogenaamde metagegevens die gepaard gaan met het uploaden van informatie zoals video- of andere bestanden (zoals tijd, datum en plaats waar het bestand is gemaakt); - Gegevens van uw computer, mobiele telefoon of andere apparaten waarmee u applicaties installeert die via het Platform ter beschikking worden gesteld en waarmee u het Platform bezoekt en kunt gebruiken; - Gegevens van andere Gebruikers die u via uw computer of mobiele telefoon of Applicatie gebruik laat maken van het Platform; Log bestanden Als u het Platform gebruikt ontvangen we informatie zoals: - uw Internet Protocol (IP) adres, gegevens inzake het besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, type browser, type mobiele telefoon; - het adres van de website die u naar het Platform doorstuurt; - uw activiteiten op onze website en het Platform.

3 Deze informatie zal worden behandeld als persoonsgegevens op het moment dat deze informatie in verband kan worden gebracht met persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Privacy Verklaring. Cookies en Web Beacons Door het Platform te gebruiken verklaart u zich ermee akkoord dat we automatisch bepaalde informatie via het gebruik van cookies en/of clear gifs verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op het verzoek van onze website of het Platform op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om een gebruiker te herkennen die onze website en/of het Platform eerder hebben bezocht. Via cookies verzamelen de volgende informatie: - voorkeuren die de Gebruiker heeft; - bezoek en gebruikshistorie. - Clear gifs (ook genaamd bugs of web beacons) zijn kleine, onzichtbare grafische beelden die kunnen worden gebruikt op onze website en/of het Platform, of in s gerelateerd aan onze website en/of het Platform. Via clear gifs kunnen we bepaalde informatie verzamelen en de activiteiten van de Gebruiker op de website en/of het Platform monitoren. Indien u cookies wenst te blokkeren, wissen of gewaarschuwd wilt worden voor cookies, raadpleeg dan de instructies in uw browser of mobiele apparaat of klik op het help scherm in het Platform voor meer uitleg. Indien u uw browser of mobiele apparaat zo heeft ingesteld dat cookies niet aanvaard worden, kunnen bepaalde onderdelen van onze website en/of het Platform mogelijk niet naar behoren functioneren. Zo zou u bijvoorbeeld niet meer kunnen inloggen, of wordt de toegang tot bepaalde delen van de website en/of het Platform geblokkeerd. U vindt meer specifieke informatie over cookies en web beacons in onze Cookie Verklaring. Meer informatie over hoe browser cookie settings kunnen worden aangepast tref u aan op: We hebben het recht om derde partijen in te schakelen die advertenties op onze website kunnen plaatsen. Deze derde partijen kunnen cookies, clear gifs of andere bestanden op uw computer en/of mobiele apparaat plaatsen om informatie te verzamelen. De informatie die door deze bestandjes wordt verzameld, mag onder andere worden gebruikt voor het leveren van advertenties die gericht zijn op uw persoonlijke interesses en om een beter begrip te krijgen van het gebruik en visualisatie van onze website, het Platform en de andere websites en applicaties die door deze derde partijen worden gevolgd / getraceerd. Indien u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het doel om u gerichte advertenties te sturen, kunt u zich uitschrijven (de opt out functie). Klik hiervoor op Nadat u zich heeft uitgeschreven / de opt out heeft geactiveerd krijgt u geen gerichte advertenties meer. We merken wel op dat de functie van het weergeven van (algemene) advertenties niet kan worden uitgezet (geen opt out). U zal daarom algemene advertenties blijven ontvangen. We merken op dat CONSTAMED geen toegang of controle heeft over de tracking technologie van derde partijen. Indien u cookies van derde partijen wilt blokkeren, dient u uw

4 browser instructies te raadplegen of help scherm te openen om meer over deze functies te weten te komen. Ter verduidelijking treft u onderstaand een overzicht aan van de Cookies die kunnen worden geplaats: Welke partij plaatst de gegevens (cookies)? Google Analytics ClickTale Mouseflow Visual Website Optimizer UserReport Qualaroo Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens (cookies)? gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. gebruikerservaring op verbeterd. Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst/bewaard? 30 minuten maximaal 2 jaar Wat is het gevolg/zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd? Uw data wordt niet meer 1 jaar Uw data wordt niet meer Tot einde van de sessie maximaal 3 maanden Tot einde van de sessie maximaal 100 dagen Uw data wordt niet meer Uw data wordt niet meer 1 jaar U wordt niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en uw data wordt niet meer 5 jaar U wordt niet uitgenodigd om vragen te beantwoorden en uw data wordt niet meer

5 gebruikerservaring op verbeterd. User Identifier Zodra u de website en/of het Platform bezoekt, kunnen we één of meerdere user identifiers gebruiken. Een user identifier is een klein data bestand of overeenkomende datastructuur die aan een gebruiker is toegewezen en die het mogelijk maakt om uw identiteit over diverse platforms te associëren. Een user identifier mag informatie aan ons geven over hoe u over onze website navigeert en hoe u het Platform gebruikt. Een user identifier mag permanent op uw computer aanwezig zijn, dit om u te helpen sneller in te loggen en om uw gebruik van de website en/of het Platform te verbeteren. Sommige delen van onze website en/of het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld. Location Data Als u onze website en/of het Platform bezoekt via uw mobiele apparaat, mogen wij toegang zoeken tot data die uw locatie bepaalt (location data). Deze location data kan GPS coördinaten inhouden of gelijkaardige informatie waarmee de locatie van uw mobiele apparaat kan worden vastgesteld. Location data kan ons informatie geven over hoe u over onze website navigeert en hoe u het Platform gebruikt. Sommige delen van onze website en/of het Platform kunnen niet goed functioneren op het moment dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld. C. Gegevens uit medisch minder urgente vragen en het Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) Een Patiënt heeft de mogelijkheid om de (persoons)gegevens of informatie die hijzij communiceert met een Arts op te slaan op het Platform in het PGD. Het PGD is eveneens beveiligd via Digi D, hetgeen betekent dat: 1. alle informatie die de Patiënt met de Arts communiceert versleuteld is via Digi D; 2. alle (persoons)gegevens die de Patiënt opslaat in zijn PGD eveneens versleuteld wordt opgeslagen; 3. alle (persoons)gegevens of informatie van de Patiënt die wordt gecommuniceerd met de Arts en die door de Patiënt in het PGD wordt opgeslagen, versleuteld is en niet raadpleegbaar is voor ons, onze Service Providers en/of derden. Voor de goede orde vermelden wij dat de Patiënt en de Arts beiden de mogelijkheid hebben om alle (persoons)gegevens en/of informatie die zij hebben opgeslagen in het Platform te allen tijde zelf kunnen aanpassen en/of verwijderen. Indien een Patiënt en/of Arts een verzoek bij ons neerlegt om (persoon)gegevens of informatie die zij hebben opgeslagen in het Platform te verwijderen, zullen wij daar zo spoedig mogelijk uitvoering aan geven. Artikel 3 Doel verwerking persoonsgegevens

6 3.1 Het verwerken van persoonsgegevens mag niet zomaar plaatsvinden. Slechts met een welbepaald en gerechtvaardigd doel mogen persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt ook het gebruik van persoonsgegevens in. 3.2 CONSTAMED heeft meerdere doeleinden om persoonsgegevens van gebruikers te verwerken. We gebruiken de gegevens die we over u ontvangen: - voor administratieve doeleinden, waaronder begrepen het in ontvangst nemen en behandelen van geschillen; - voor de diensten en functies die we leveren aan u en andere Gebruikers; - voor interne bewerkingen, zoals probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek en verbetering van onze diensten en het Platform; - om CONSTAMED-producten, -services en -integraties veilig te houden; - om de rechten of het eigendom van CONSTAMED en anderen te beschermen; - om de karakteristieken en gebruikspatronen van Gebruikers te analyseren om beter begrip te krijgen hoe onze diensten en producten worden gebruikt en op welke wijze deze beter / efficiënter kunnen worden aangeboden; - om u juiste suggesties van informatie te geven; - om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen; - om (mogelijke) fraude, hacking, inbreukmakend handelen of ander wangedrag te voorkomen, te beperken en/of te onderzoeken; - het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kan bijvoorbeeld de Minister van Veiligheid en Justitie nadere eisen stellen aan het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. In dat geval is de CONSTAMED verplicht om daaraan mee te werken. Door ons deze toestemming te geven, geeft u ons niet alleen de mogelijkheid om het Platform aan te bieden zoals het nu is, maar laat u ons ook innovatieve functies en services ontwikkelen die op nieuwe manieren gebruikmaken van de informatie die we over u ontvangen. Artikel 4 Verstrekking persoonsgegevens 4.1 CONSTAMED zal persoonsgegevens van Gebruikers en bezoekers van de website en/of het Platform niet openbaren, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Privacy Verklaring is bepaald. 4.2 We mogen persoonsgegevens delen met derde personen die door ons worden ingeschakeld of voor ons werken in verband met de website en/of het Platform (de Service Providers) en die toegang tot de betreffende persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren voor ons. In sommige gevallen is het mogelijk dat een Service Provider partij namens ons direct persoonsgegevens van u verzamelt. We informeren alle Service Providers die voor ons werkzaam zijn dat zij de persoonsgegevens die zij van ons betrekken niet uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden voor ons voor de website en/of het Platform. Ander gebruik wordt niet toegestaan. Echter, we zijn niet aansprakelijk voor enige aanvullende informatie van welke aard dan ook die u rechtstreeks aan de Service Provider verstrekt. We raden u sterk aan om eerst kennis te nemen met de wijze waarop de Service Provider met uw (persoons)gegevens omgaat alvorens u aan hen (persoons)gegevens verstrekt.

7 4.3 We kunnen (persoon)gegevens verstrekken: a. op het moment dat wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting, daartoe kunnen worden verplicht; b. indien het verstrekken van de persoonsgegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van een Gebruiker; c. aan een bestuursorgaan indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van een publiekrechtelijke taak. Denk in dit geval ook aan de politie. d. indien een gerechtvaardigd belang meebrengt dat de persoonsgegevens worden verstrekt. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld de afhandeling van een verzekeringskwestie door de verzekeraar die informatie van de wederpartij en/of getuigen nodig heeft om een schadeclaim te kunnen behandelen. 4.4 We kunnen (persoons)gegevens verstrekken indien dat noodzakelijk is om op een claim of vordering te reageren, om onze eigendomsrechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) te beschermen, om onze gebruikers of het publiek te beschermen tegen frauduleuze handelingen, misbruik, wangedrag of niet toegestaan gebruik van onze website en/of het Platform. 4.5 Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van onze onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van de onderneming van CONSTAMED. 4.6 Naast de mogelijkheden die het Platform biedt om geplaatste informatie te verwijderen, kunt u een verzoek tot het verwijderen van uw informatie aan ons richten op In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat we bepaalde informatie niet kunnen verwijderen. In dat geval zullen we u informeren waarom we de betreffende informatie niet kunnen verwijderen. Artikel 5 Push notificatie en lokale notificaties 5.1 CONSTAMED mag, nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (opt in), u push notificaties sturen naar uw mobiele apparaat om updates van het Platform of de dienstverlening van CONSTAMED kenbaar te maken, of om u te voorzien van relevante berichten. 5.2 U kunt de push notificatie op uw mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen. Artikel 6 Wat onderneemt CONSTAMED om uw persoonsgegevens te beschermen 6.1 CONSTAMED zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

8 6.2 De toegang tot de data op de servers van CONSTAMED, is op diverse wijzen beveiligd. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van een File Transfer Protocol waarmee een gebruiker contact maakt met onze server. Na goedkeuring aan onze kant en aan de kant van de gebruiker, wordt de overdracht van informatie pas mogelijk gemaakt. Voorts wordt gebruik gemaakt van een user name en password controle. Op deze wijze is ook de SSH (Shell) toegang tot de server van het Platform beveiligd. 6.3 Ook staan de servers in een beveiligde omgeving bij Dataplace te Albasserdam. Dataplace is het ISO gecertificeerd datacenter van onze hostingpartner Proserve. 6.4 De toegang tot het Platform is uitsluitend mogelijk door in te loggen via Digi D. Dit betekent dat: alle data die de Gebruiker verstuurt en ontvangt via het Platform versleuteld (via encryptie) is; alle data van de Gebruiker die op het Platform (op de servers van CONSTAMED) wordt opgeslagen, versleuteld wordt opgeslagen en alleen via Digi D raadpleegbaar is; alle informatie van de Gebruiker, met uitzondering van de (persoons)gegevens genoemd onder artikel 2A en 2B, niet toegankelijk en raadpleegbaar zijn voor derden, CONSTAMED en/of haar Service Providers en/of diens werknemers. 6.5 De veiligheid van het Platform wordt regelmatig getest. 6.6 CONSTAMED maakt gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om het verzenden van gevoelige informatie (zoals gebruikersnaam en wachtwoorden) te versleutelen. 6.7 Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers is grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatie management systeem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van Gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten beschikking die gekoppeld zijn aan hun taak. 6.8 De Gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers van CONSTAMED verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van CONSTAMED ontvangen, te beveiligen en veilig te houden. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent en aanvaardt u dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde uw informatie onderschept en/of opvangt. Artikel 7 Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens

9 7.1 CONSTAMED geeft u diverse opties om het verzamelen, gebruiken en openbaren / delen van de (persoons)gegevens te controleren. Voor het moment waarop uw (persoons)gegevens worden gedeeld met derde partijen op een wijze die niet is beschreven in deze Privacy Verklaring (tevens inhoudende het gebruik voor marketing doeleinden), zult u op de hoogte worden gebracht en de verplichte keuze worden gegeven om toestemming te verlenen voor het betreffende gebruik (opt in) of het te weigeren (opt out). 7.2 Alle inhoud wat betreft vragen die Gebruikers stellen en reacties die gegeven worden in het kader van de medisch minder urgente vragen en alle overige communicatie tussen Gebruikers blijft te allen tijde versleuteld en niet toegankelijk voor CONSTAMED, Service Providers en overige derden. Artikel Het adres dat u ons stuurt mogen we gebruiken voor het toesturen van een welkomstboodschap en account gerelateerde mails. Artikel 9 Uitschrijven 9.1 Hetgeen in lid 1 van dit artikel is opgenomen laat onverlet dat wij gerechtigd zijn en blijven om uw adres te gebruiken voor het toezenden van mails inzake onze diensten en uw gebruikersaccount, of om uw adres te gebruiken op andere wijze zoals in deze Privacy Verklaring staat beschreven. Artikel 10 Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, updaten, corrigeren of wissen? 10.1 Alle registratiegegevens en uw communicatie met andere Gebruikers kunt u inzien in uw gebruikersaccount. Daarin is ook uw PGD zichtbaar. Deze informatie kunt u naar eigen believen wissen Indien u andere persoonsgegevens die we hebben verzameld wenst in te zien, kunt u daarvoor een daartoe strekkend verzoek sturen naar: 10.3 U dient er rekening mee te houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of u voor het gebruik van het Platform in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij u uw gebruikersaccount wist. Het gaat hierbij onder andere om uw naam, mailadres en geboortedatum. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat uw gebruikersaccount inclusief alle opgeslagen informatie wordt beëindigd en u geen toegang meer krijgt tot het Platform Om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens is het noodzakelijk dat we, op ons verzoek, voldoende bewijs van uw identiteit ontvangen. We behouden ons het recht voor om u de toegang tot de persoonsgegevens te ontzeggen totdat wij van mening zijn dat uw identiteit met voldoende zekerheid is vastgesteld. We zullen op een verzoek tot inzage reageren binnen vier weken na ontvangst van uw bericht We behouden ons het recht voor om uw informatie in onze bestanden te houden, indien we van mening zijn dat het noodzakelijk is om geschillen te beslechten, klachten te behandelen, of de Gebruikersovereenkomst en/of Gebruikersvoorwaarden

10 te handhaven, en voor technische en juridische noodzakelijkheden en restricties die gepaard gaan met het gebruik van het Platform Indien u er bezwaren tegen heeft dat uw (persoons)gegevens worden gebruikt en/of overgedragen zoals in deze Privacy Verklaring is beschreven, dient u onze website en/of het Platform niet te gebruiken. Artikel 11 Verzamelen en verwerken van minderjarigen 11.1 Indien u minderjarig bent, mag u het Platform uitsluitend gebruiken indien u het registratieproces hebt doorlopen met uw ouders, wettelijk vertegenwoordiger, of voogd en zij hun toestemming hebben gegeven voor het gebruik en instemmen met de Gebruikersvoorwaarden en deze Privacy Verklaring. Artikel 12 Bewaartermijn 12.1 De persoonsgegevens worden verwijderd binnen drie maanden nadat u uw gebruikersaccount hebt opgezegd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet. Artikel 13 Overige 13.1 Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacy Verklaring, dan kan contact opgenomen worden met het secretariaat via

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V.

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. Privacy policy Artikel 1 Inleiding 1. MENUEZ exploiteert een systeem (het systeem) ten behoeve van orderopvolging voor de creatie van marketing communicatiemiddelen.

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING NOTHING IS UNTHINKABLE

PRIVACY VERKLARING NOTHING IS UNTHINKABLE PRIVACY VERKLARING NOTHING IS UNTHINKABLE Artikel 1 Inleiding 1.1 Nothing is Unthinkable B.V. (hierna: Nothing is Unthinkable) exploiteert een platform genaamd Scoollink. Scoollink is een platform waarin

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT FOCUSCURA VERSIE 2.0 2015

PRIVACYREGLEMENT FOCUSCURA VERSIE 2.0 2015 PRIVACYREGLEMENT FOCUSCURA VERSIE 2.0 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Account: het account dat een Gebruiker verkrijgt op het moment dat hij een App heeft gedownload, geïnstalleerd en zich (verplicht)

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING

PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING PRIVACYVERKLARING PARKINSON VERENIGING Via de website (www.parkinson-vereniging.nl) en het platform, waar u een Persoonlijk Parkinson Dossier kunt aanmaken, van De Parkinson Vereniging worden privacygevoelige

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching?

Welke persoonlijke informatie gebruikt de Academie voor Kindercoaching? Privacy en Cookies Uw privacy is belangrijk voor ons. We waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. Daarom beschermen we iedere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Dit document, wat zo nu

Nadere informatie

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten.

Na de kennismaking betaalt u de normale prijs van 13,95 inclusief administratie- en verzendkosten. VOORWAARDEN Over de adverteerder Ter kennismaking wordt het Kwebbels Boekenpakket gratis aangeboden, u betaalt alleen de administratie- en verzendkosten van 6,95. Na de kennismaking betaalt u de normale

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK

PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK PRIVACY STATEMENT WHAPPBOOK Whappbook neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Whappbook altijd in

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

DEALS VOOR JOU Privacybeleid

DEALS VOOR JOU Privacybeleid DEALS VOOR JOU Privacybeleid In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de DEALS VOOR JOU Website te laten werken

Nadere informatie

Nidito.nl Privacy Beleid

Nidito.nl Privacy Beleid Nidito.nl Privacy Beleid klik hier om het document te downloaden. Of klik hier voor meer informatie over cookies. Deze privacy beleid is opgesteld om te informeren hoe NIDITO.nl omgaat met uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V.

PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. PRIVACY REGLEMENT CLARO B.V. AdviseerMe & OnsHuys zijn concepten en merknamen van CLARO B.V. CLARO B.V. faciliteert een beveiligde website, die u de mogelijkheid biedt een online dossier aan te maken,

Nadere informatie

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs

KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING. Koets/Welboren Financieel Adviseurs KOETS/WELBOREN FINANCIEEL ADVISEURS PRIVACYVERKLARING 1 INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING INLEIDING

PRIVACYVERKLARING INLEIDING PRIVACYVERKLARING INLEIDING De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels ter bescherming van de privacy van consumenten. De Wbp geeft de consumenten bepaalde rechten, zoals het recht om te weten

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Privacybeleid November 2014 Omvang: Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de ZapFi internet toegangdienst (de Diensten ). De Diensten worden verzorgd door ZapFi International

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis

Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis Uw persoonlijke gegevens Bedankt voor je bezoek aan deze website. Wij hopen dat je met veel genoegen kennis zult nemen van Nestlé en onze producten. Nestlé respecteert jouw recht op privacy in de online-wereld

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

Doeleinden van gebruik Cookies

Doeleinden van gebruik Cookies PRIVACY POLICY Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Onder en worden alle webshops bedoeld die vallen onder de en het label. Doeleinden van gebruik verwerkt uw

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Privacy & Cookies Ubermart B.V.

Privacy & Cookies Ubermart B.V. Privacy & Cookies Ubermart B.V. Laatst bijgewerkt: 31 juli 2015 COOKIE VERKLARING Deze Cookie Verklaring van Ubermart beschrijft van welke cookies Ubermart gebruik maakt via haar Websites en Applicaties

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014

PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 PRIVACY STATEMENT LISTR December 2014 Listr neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Listr altijd in

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens Lees aandachtig de volgende informatie om te begrijpen hoe Travelex uw persoonlijke informatie beheert. Wanneer u een profiel aanmaakt en uw persoonlijke

Nadere informatie

Gegevensbescherming bij affilinet

Gegevensbescherming bij affilinet Gegevensbescherming bij affilinet Rev. 04/03/2014 Gegevensbescherming bij affilinet Contenu Gegevensbescherming bij affilinet 1 1. Verzamelen en verwerken van persoonlijke en overige gegevens tijdens het

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015. Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk

Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015. Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk Datum van inwerkingtreding: 1 juni 2015 Privacybeleid mbt Bobbi Brown wedstrijd Smokey Eye Mascara op de Femmefab netwerk Estee Lauder Companies B.V. ( wij/we, ons of onze ), Safariweg 50, Maarssen, 3605

Nadere informatie

FASTNED PRIVACY BELEID

FASTNED PRIVACY BELEID FASTNED PRIVACY BELEID Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Privacyverklaring KNRM Helpt

Privacyverklaring KNRM Helpt Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Bijlage C: Privacybeleid voorbeeldexemplaar Privacyverklaring KNRM Helpt De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ( KNRM, Wij en Ons ) is verplicht uw

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is:

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: PRIVACY STATEMENT en COOKIE POLICY Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.timo.nl) is: CRH Bouwmaterialenhandel Nederland B.V. Stationsweg

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid. 3V cookiebeleid. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Voorbeelden van internetbrowsers zijn Internet Explorer, Safari, Google Chrome en Mozilla. De cookie wordt

Nadere informatie

Phoenix Contact over databescherming

Phoenix Contact over databescherming Phoenix Contact over databescherming Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor onze onderneming en onze blog. We willen u graag voorzien van belangrijke informatie aangaande onze aanpak ter bescherming

Nadere informatie

Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. PRIVACY Wij vinden het belangrijk dat klanten die onze site bezoeken zich veilig voelen. Daarom hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de volgende alinea's kunt u lezen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Plus500UK Limited. Privacybeleid

Plus500UK Limited. Privacybeleid Plus500UK Limited Privacybeleid Privacybeleid Plus500 Privacyverklaring Bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financi?le informatie van onze klanten en bezoekers heeft onze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014

GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBIELE APPLICATIE RITMETER EN WWW.RITMETER.NL 29 OKTOBER 2014 Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de mobiele applicatie RitMeter (RitMeter)

Nadere informatie

Cookie-beleid. Inleiding Over cookies

Cookie-beleid. Inleiding Over cookies Inleiding Over cookies Cookie-beleid De meeste websites die u bezoekt, gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren door de betreffende website in staat te stellen om u te onthouden, hetzij

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Uw trouw wordt beloond!

Uw trouw wordt beloond! Privacyverklaring Unilever Unilever neemt privacy serieus. De volgende vijf principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen: 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons

Nadere informatie

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop.

Dit Privacy Beleid Hillhout heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Versie 07-02-2013 Dit heeft betrekking op ieder bezoek aan de Hillhout website en op iedere overeenkomst gesloten via de Hillhout webshop. Hillhout is de merknaam waaronder Outdoor Life Group Nederland

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL

PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL PRIVACYSTATEMENT DEKMANTEL Artikel 1 Definities DEKMANTEL: Bezoeker: Evenement: Social Media: Website(s): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEKMANTEL BV, statutair gevestigd in Amsterdam,

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

De types persoonlijke informatie die verzameld kunnen worden zijn onder andere:

De types persoonlijke informatie die verzameld kunnen worden zijn onder andere: Privacyverklaring Wij, Bouwmeester Groep B.V., vinden privacy belangrijk. We erkennen de behoefte aan passende beveiliging en beheer van alle persoonlijke informatie die u met ons deelt. Wij bieden u met

Nadere informatie

KvK 54992060. Orlyplein 89 (4e verdieping) www.bunq.com. Versie: 10-09-2015. 1043 DS Amsterdam +31(0) 20 205 1337.

KvK 54992060. Orlyplein 89 (4e verdieping) www.bunq.com. Versie: 10-09-2015. 1043 DS Amsterdam +31(0) 20 205 1337. www.bunq.com +31(0) 20 205 1337 Orlyplein 89 (4e verdieping) 1043 DS Amsterdam KvK 54992060 Versie: 10-09-2015 Privacy Statement Inhoudsopgave PERSOONSGEGEVENS Inleiding 3 1 Welke gegevens verzamelt bunq?

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer

Maart 2014. Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Maart 2014 Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer Inleiding Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid

Nadere informatie

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Privacy & Cookie : KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 1. Algemeen De firma SaaSForce BV, met maatschappelijke zetel te Breda Business Park Lijndonk 4, unit 00.1B 4825 BG BREDA Nederland,

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER)

COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER) - 1 - COOKIE STATEMENT DEWIT WINES (LEGAL CORNER) 1. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

HYPERLINK "https://www.priceless.com/en-gb/privacy-policy.html" \l "gotoblock-10"doorgifte

HYPERLINK https://www.priceless.com/en-gb/privacy-policy.html \l gotoblock-10doorgifte Priceless Surprises Privacyverklaring MasterCard respecteert uw privacy. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het Priceless Surprises, ( het Programma ), te vinden op pricelesssurprises.nl. In deze

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WashWallet

Verkoop- en leveringsvoorwaarden WashWallet Deze Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de WashWallet Applicatie die u door WashTec Benelux wordt aangeboden. 1.DEFINITIES De volgende definities hebben betrekking op concepten genoemd

Nadere informatie

ailexpert Privacy beleid MailExpert

ailexpert Privacy beleid MailExpert ailexpert Privacy beleid MailExpert MailExpert BV is onderdeel van de PPOM groep vestigings- en correspondentieadres : Zambezilaan 189 1448 ME PURMEREND MailExpert BV Algemene Gouw 60 inlichtingen: 1441

Nadere informatie

Cookies Beleid. A. Wat zijn Cookies?

Cookies Beleid. A. Wat zijn Cookies? Cookies Beleid HUGO BOSS AG ( HUGO BOSS ) en HUGO BOSS International Markets AG ( HB IM ) gebruiken overal op de Website en de Webwinkel cookies om hun functioneren en uw gebruikersbeleving te verbeteren.

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Cookieverklaring Bel Group

Cookieverklaring Bel Group Cookieverklaring Bel Group Deze verklaring betreffende cookies (hierna: "Cookieverklaring") is van toepassing op de websites www.boursin.nl, www.lvqr.nl, www.babybel.nl, www.belgroup.nl, www.leerdammer.nl,

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Privacy Statement Keytech Groningen

Privacy Statement Keytech Groningen Privacy Statement Keytech Groningen Inleiding Keytech Groningen is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers

Nadere informatie

PRIVACYBELEID VAN igro

PRIVACYBELEID VAN igro PRIVACYBELEID VAN igro Individual Growth Response Optimization (igro) is een online hulpmiddel dat is ontwikkeld door en namens Pfizer Inc. voor gebruik door endocrinologische afdelingen van ziekenhuizen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 14 November 2013 Onze inzet voor Privacy Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt,

Nadere informatie