Installatie-instructie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie-instructie"

Transcriptie

1 Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW (2011/08) NL O

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Uitleg van de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsomvang Toestelbeschrijving algemeen Gebruik volgens de voorschriften EG-conformiteitverklaring Typeplaat Toestelbeschrijving Accessoires Afmetingen en minimale afstanden Toestelopbouw Elektrisch schema Technische gegevens Gaskeur CW Voorschriften Installatie Belangrijke opmerkingen Waterkwaliteit Opstellingsplaats kiezen Leidingen installeren Toestel monteren AanslPuiten rookgasafvoersysteem Parallel RGA-aansluiting monteren Vullen sifons Rookgastoebehoren monteren Type B 23 em B 33 (open opstelling) Type C xx (gesloten opstelling) Centraal luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem Berekening rookgasafvoersysteem Aansluitingen controleren Elektrische aansluiting Algemene aanwijzingen Toestellen met aansluitkabel en netstekker aansluiten Regelsystemen Accessoires aansluiten Aan-/uit-kamerthermostaat (potentiaalvrij) aansluiten Kamerthermostaat ModuLine aansluiten Temperatuurbewaking van de aanvoer van een vloerverwarming aansluiten Buitentemperatuurvoeler aansluiten Externe cv-pomp (230 V, max. 250 W) aansluiten Module monteren en aansluiten Netkabel aansluiten Inbedrijfname Displayweergave Voor het in bedrijf nemen Toestel in/uitschakelen Inschakelen cv-bedrijf In-uitschakelen cv-bedrijf Instellen maximale aanvoertemperatuur Instellen warmwaterbedrijf In-uitschakelen warmwaterbedrijf Instellen warmwatertemperatuur Instellen kamerthermostaat Na de inbedrijfname In-uitschakelen handmatig zomerbedrijf Vorstbeveiliging instellen Handbedrijf instellen Thermische desinfectie uitvoeren Algemeen Thermische desinfectie uitvoeren Verwarmingspomp Karakteristiek van de verwarmingspomp wijzigen Pompblokkeringsbeveiliging

3 Inhoudsopgave 10 Instellingen van het servicemenu Het servicemenu bedienen Overzicht servicefuncties Menu info Menu Menu Menu Test Aanpassing aan het soort gas Gaszijdig ombouwen Gas-lucht-verhouding (CO 2 of O 2 ) instellen Gasaansluitdruk controleren Inbedrijfnameprotocol voor het toestel Bijlage Sensorwaarden Buitentemperatuursensor (toebehoren) Aanvoer-, externe aanvoertemperatuursensor Warmwater-temperatuursensor KIM Stooklijn Index Rookgasmeting Schoorsteenvegerbedrijf (bedrijf met constant verwarmingsvermogen) CO-meting in rookgas Milieubescherming/afval Inspectie en onderhoud Beschrijving van de procedure Laatst opgeslagen storing oproepen Warmtewisselaar, brander en elektroden controleren Condenssifon reinigen Membraan in de menginstallatie controleren Filter in koudwaterleiding controleren Platenwarmtewisselaar controleren Bedrijfsdruk van de cv-installatie instellen Elektrische bedrading controleren Checklist voor de inspectie en het onderhoud (Inspectie- en onderhoudsverslag) Bedrijfs- en storingsmeldingen Weergave van bedrijfs- en storingsmeldingen Storingen verhelpen Bedrijfs- en storingsindicaties, die in het display worden getoond Bedrijfsmeldingen Blokkerende storingen Vergrendelende storingen Storingen die niet in het display worden getoond

4 4

5 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1.1 Uitleg van de symbolen Waarschuwingssymbolen Signaalwoorden geven de soort en de mate van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent dat levensgevaar kan ontstaan. Informatiesymbool Aanvullende symbolen Symbool B Veiligheidsinstructies worden omkaderd en aangegeven met een uitroepteken in een gevarendriehoek met grijze achtergrond. Bij gevaar door elektriciteit wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door een bliksemsymbool. Belangrijke informatie zonder gevaar voor personen en materialen, wordt tussen 2 lijnen geplaatst en aangegeven met een i-symbool in een vierkant. Betekenis Handeling. Verwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten. Opsomming. Opsomming (subniveau). Tabel Veiligheidsaanwijzingen Bij gaslucht B Sluit de hoofdgaskraan. B Open ramen en deuren. B Bedien geen elektrische schakelaars. B Doof open vuur. B Waarschuw buiten bereik van de gaslucht direct het energiebedrijf of een erkend gastechnisch installateur. Bij rookgaslucht B Stel het cv-toestel buiten bedrijf. B Open ramen en deuren. B Waarschuw een erkend gastechnisch installateur. Bij toestellen met open bedrijf: gevaar voor vergiftiging door rookgassen bij onvoldoende toevoer van verbrandingslucht B Waarborg voldoende toevoer van verbrandingslucht. B Be- en ontluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen. B Waarborg voldoende toevoer van verbrandingslucht ook in geval van naderhand ingebouwde apparaten bijv. keukenventilatoren, afzuigventilatoren. B Bij onvoldoende toevoer van verbrandingslucht het toestel niet in bedrijf nemen. Gevaar door explosieve gassen Laat werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen alleen door een erkend installateur uitvoeren. Ontvlambare materialen B Plaats en gebruik geen ontvlambare materialen zoals papier, oplosmiddelen en verf in de buurt van het cv-toestel. Verbrandings- en omgevingslucht B Houd, om corrosie te voorkomen, de verbrandings- en omgevingslucht vrij van agressieve stoffen zoals chloor- of fluorkoolwaterstoffen. 5

6 2 Leveringsomvang 2 Leveringsomvang O Afb. 1 1 CV-toestel 2 Bevestigingsmateriaal (schroeven met toebehoren) 3 Set met toesteldocumentatie 4 Ophangbeugel 5 Gasnippel 1" x 1/2 binnendraad 6 Slang van overstort 7 Condensafvoerslang 8 Adapter parallel aansluiting 6

7 Toestelbeschrijving algemeen 3 3 Toestelbeschrijving algemeen De toestellen Nefit BaseLine HRC 24/CW4 en HRC 24/ CW3 zijn HR-toestellen met geïntegreerde cv-pomp, 3- wegklep en platenwarmtewisselaar voor verwarming en tapwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe. 3.3 Typeplaat 3.1 Gebruik volgens de voorschriften Het toestel mag alleen op gesloten cv-systemen volgens EN worden aangesloten. Een ander gebruik is niet volgens de voorschriften. Voor daaruit voortkomende schade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De bedrijfsmatige en industriële toepassing van de toestellen voor het opwekken van proceswarmte is uitgesloten. 3.2 EG-conformiteitverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product aanvragen. Zie voor het contactadres de achterzijde van dit document. Het voldoet aan de eisen van HR-ketels in de zin van de energiebesparingsverordening. Het gehalte stikstofoxiden in het rookgas ligt lager dan 60 mg/kwh. Het toestel is getest conform EN 677. Afb. 2 Typeplaat Daar vindt u de specificaties van het toestelvermogen, toelatingsgegevens en het serienummer O Prod.-ID-nr. Toestelcategorie (gassoort) Installatietype Tabel 2 CE-0085BU0450 II 2L 3P C 13X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83X, C 93X, B 23, B 33 Verpakkingsmateriaal Wij nemen deel aan de verpakkingsrecyclingssystemen in de verschillende landen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn onschadelijk voor het milieu en kunnen worden gerecycled. 7

8 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.4 Toestelbeschrijving CV-toestel voor gas voor wandmontage Bedieningspaneel BC20 voor basisinstellingen direct op het cv-toestel EMS-bus voor aansluiting van een Nefit ModuLine-kamerthermostaat. Drie standen cv-pomp Aansluitkabel met netstekker Display Automatische ontsteking Volledige beveiliging met vlambewaking en magneetventielen conform EN 298 Geen minimale watercirculatie nodig Aansluitmogelijkheid voor rookgas/verbrandingslucht als parallel mm of als concentrische buis Ø 60/100 mm of Ø 80/125 mm of als enkele buis Ø80mm Toerentalgeregelde ventilator Voormengbrander Temperatuursensor en temperatuurregelaar voor verwarming Temperatuurbegrenzer in de aanvoer Automatische ontluchter Overstortventiel (verwarming) Drukmeter (verwarming) Maximaalthermostaat rookgasafvoer 3-wegklep met motor Platenwisselaar 3.5 Accessoires Hier vindt u een lijst met typische accessoires. Een volledig overzicht van alle beschikbare accessoires is in onze prijslijst opgenomen. Rookgasaccessoires Montageaansluitplaat Kamerthermostaat ModuLine Aansluitsets Sifon met aansluitmogelijkheid voor condenswater en overstort (verwarming en tapwater). 8

9 GAS Toestelbeschrijving algemeen Afmetingen en minimale afstanden min min = = * 102* 75* 63* O Afb. 3 1 Mantel 2 Ophangbeugel 3 Warmwater (accessoire) 4 CV-aanvoer (accessoire) 5 Aansluiting DN 40 trechtersifon (accessoire) 6 CV-retour (accessoire) 7 Koud water (accessoire) 8 Gas * Afmetingen gelden bij gebruik van de montageaansluitplaat en de aansluitset 9

10 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.7 Toestelopbouw Afb O

11 Toestelbeschrijving algemeen 3 Legenda bij afb. 4: 1 Aan-uitschakelaar 2 Bedieningspaneel BC20 3 Drukmeter 4 Warmwatertemperatuursensor 5 Toestelsifon 6 Platenwisselaar 7 Maximaalthermostaat rookgasafvoer 8 Meetnippels voor gasaansluitdruk 9 Instelschroef bij minimum vermogen 10 Instelschroef bij maximum vermogen 11 Luchtaanzuigbuis 12 Aanvoerleiding 13 Aanvoertemperatuursensor 14 Automatische ontluchter 15 Beugel 16 Rookgasafvoeropening 17 Luchttoevoeropening 18 Controle-opening 19 Ventilator 20 Gas-luchtmengkamer 21 Ionisatie en ontstekingselektrode 22 Maximaalthermostaat 23 Warmtewisselaar 24 Typeplaat 25 Ontstekingstransformator 26 Condensbak 27 Deksel controle-opening 28 Schakelaar toerental van de pomp 29 CV-pomp 30 3-wegklep 31 Turbine 32 Overstortventiel (verwarmingscircuit) 33 Veiligheidsklep (warm water) 11

12 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.8 Elektrisch schema L1 L2 N N N Fuse 5AF FR FS LR LR 230V OUT 230V IN N L N L N L N L N L EMS O Afb. 5 12

13 Toestelbeschrijving algemeen 3 Legenda bij afb. 5: 1 Aansluitstrook voor externe accessoires ( klemmenbezetting tabel 3) 2 Netstekker 3 Ketel Identificatie Module (KIM) 4 3-wegklep 5 CV-pomp 6 Tapwatertemperatuursensor 7 Gasblok 8 Maximaalthermostaat rookgasafvoer 9 Aanvoertemperatuursensor 10 Ontstekingselektrode 11 Ionisatiepen 12 Maximaalthermostaat 13 Ventilator 14 Ontstekingstransformator 15 Turbine Belettering/ symbool Fuse 5AF FR LR LR FS Functie Zekering voedingsspanning Geen functie Geen functie Geen functie 230V OUT N L 230 V uitgang voor voedingsspanning externe module, via hoofdschakelaar geschakeld. N L Geen functie 230V IN N N N L L L Geen functie Aansluiting voor cv-pomp voor primair circuit of secundair circuit (230 V, max. 250 W) Voedingsspanning 230 V Aan/uit-temperatuurregelaar, potentiaalvrij EMS Aansluiting voor extern regelsysteem met EMS-BUS-aansturing (ModuLine) Aansluiting voor extern schakelcontact, potentiaalvrij, bijv. temperatuurbegrenzer voor vloerverwarming (af fabriek doorverbonden) Aansluiting voor buitentemperatuursensor Geen functie Geen functie Tabel 3 Aansluitstrook voor externe toebehoren 13

14 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.9 Technische gegevens HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 Eenheid Aardgas Propaan Aardgas Propaan Max. nominaal verwarmingsvermogen (P max ) 50/30 C kw 23,6 23,6 23,6 23,6 Max. nominaal verwarmingsvermogen (P max ) 80/60 C kw 22,5 22,5 22,5 22,5 Max. nominale warmtebelasting (Q max ) verwarming kw 23,1 23,1 23,1 23,1 Min. nominale verwarmingsvermogen (P min ) 50/30 C kw 7,3 8,0 7,3 8,0 Min. nominale verwarmingsvermogen (P min ) 80/60 C kw 6,6 7,3 6,6 7,3 Min. nominale warmtebelasting (Q min ) verwarming kw 6,8 7,5 6,8 7,5 Max. nominale warmtevermogen (P nw ) tapwater kw ,7 29,7 Max. nominale warmtebelasting (Q nw ) tapwater kw 28,2 28,2 30,0 30,0 Rendement HR 107 (37/30 'C) (ow) Normmeting volgens Gaskeur HR107 % Nom. rendement stooklijn 40/30 C % Gasaansluitwaarde Aardgas L m 3 /h 0,9-3,4 0,9-3,7 Propaan (H i = 12,9 kwh/kg) kg/h 0,56-2,12 0,56-2,27 Toegestane gasaansluitdruk Aardgas mbar Propaan mbar 25-57, ,5 Warmwater CW-tapdebiet l/min Uitstroomtemperatuur C Max. koudwateraanvoertemperatuur C Max. toegestane warmwaterdruk bar Min. waterdruk bar 0,2 0,2 0,2 0,2 Rekenwaarde voor de diameterberekening volgen EN Rookgasmassastroom max./min. belasting g/s 12,1/3,2 12,2/3,3 12,8/3,2 12,9/3,3 Rookgastemperatuur 80/60 C max./min. belasting C 90/57 90/57 90/57 90/57 Rookgastemperatuur 40/30 C max./min. belasting C 60/32 60/32 60/32 60/32 Vrije opvoerdruk van de ventilator Pa CO 2 bij max. nominaal warmtevermogen % 9,4 10,8 9,4 10,8 CO 2 bij min. nominaal warmtevermogen % 8,6 10,5 8,6 10,5 Tabel 4 14

15 Toestelbeschrijving algemeen 3 HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 Eenheid Aardgas Propaan Aardgas Propaan Condens Max. hoeveelheid condens (t R = 30 C) l/h 1,7 1,7 1,7 1,7 ph-waarde ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 Algemeen Elektrische spanning AC... V Frequentie Hz Max. opgenomen vermogen (CV-bedrijf) W EMC-grenswaardeklasse B B B B Geluidsdrukniveau db(a) Beschermingsklasse IP X4D X4D X4D X4D Max. aanvoertemperatuur C Max. toelaatbare bedrijfsdruk (P MS ) verwarming bar Toegestane omgevingstemperatuur C Nominale inhoud (verwarming) l 3,4 3,4 3,4 3,4 Gewicht (zonder verpakking) kg Afmetingen (B H D) mm Tabel 4 15

16 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.10 Gaskeur CW Het Gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende labels: HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming) De Hoog Rendement Gaswandketels zijn geclassificeerd met het HR-label 107. Dit houdt in dat het rendement van het cv-toestel tijdens cv-bedrijf 107 % (onderwaarde) is. Dit betekent dat het cv-toestel zuinig is met energie, dus lagere energiekosten en beter voor het milieu. Deze waarde (107 %) mag ook gebruikt worden bij een EPN-berekening. CW-label (CW = Comfort Warm Water) De Gaswandketels dragen een CW-label. Dit is een prestatielabel dat aangeeft dat het toestel bij de bereiding van warm water voldoet aan bepaalde toepassingsklassen voor Comfort Warm Water. Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 3 Toestel voldoet aan bovenstaande toepassingsklasse wanneer: Tapwater temperatuur is ingesteld op 60 C De effectieve toestel wachttijd is 0 sec CW label 3 betekent dat het toestel geschikt is voor: Een CW tabdebiet van tenminste 6 l/min. van 60 C. Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60 C (dit komt overeen met 6 l/min. tot 10 l/min. bij 40 C). Het vullen van een bad met 100 liter van 40 C gemiddeld binnen 12 minuten Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 4 Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse wanneer: Tapwater temperatuur is ingesteld op 60 C De effectieve toestel wachttijd is 29,74 sec CW Label 4 betekent dat het toestel geschikt is voor: Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60 C Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60 C (dit komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40 C). Het vullen van een bad met 120 liter van 40 C gemiddeld binnen 11 min Hoog Verwarming Comfort Warm Water Schonere Verbranding Afb. 7 Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 4 SV-label (SV = Schonere Verbranding) Dit cv-toestel heeft een geavanceerde brander. De NO x -uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en daardoor voldoet het cv-toestel aan het gaskeurlabel Schonere Verbranding O Hoog Verwarming 107 Comfort Warm Water 3 Schonere Verbranding O Afb. 6 Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 3 16

17 Voorschriften 4 4 Voorschriften Voor de Nefit ketels zijn de navolgende voorschriften van toepassing: Deze installatie-instructie en overige van toepassing zijnde documentatie van de fabrikant. NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI. NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. NEN 1078 Voorschriften voor aardgasinstallaties (Bouwbesluit GAVO en aanvulling). NEN 1087 Ventilatie van woongebouwen. Eisen en bepalingsmethoden. NEN 2757 Toevoer verbrandingslucht en rookgasafvoer van verbrandingsgas van verbrandingstoestellen. NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties. NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen. NPR 1088 Toelichting op NEN NPR 3378 Toelichting op NEN Bouwbesluit. Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente. 90/142/EC Gastoestellenrichtlijn. 92/42/EEC Rendementsrichtlijn. 2004/108/EC EMC-richtlijn. 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn. EN 437 Testgassen, testdrukken, installatiecategorieen. EN 483 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - verwarmingsketels van het type C met een nominale warmtebelasting gelijk aan of kleiner dan 70 kw. EN 625 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - bijzondere eisen aan drinkwaterzijdige functies bij combiketels met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 70 kw. EN 677 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - bijzondere eisen aan ketels met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 70 kw. Gaskeur HRww en CW DIN 4726/4729 Zuurstofdiffusiedichtheid. BRL 5102 Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van gasgestookte toestellen. 17

18 5 Installatie 5 Installatie GEVAAR: Explosie! B Sluit de gaskraan voordat aan gasvoerende delen wordt gewerkt. B Controleer na werkzaamheden alle gasvoerende delen op dichtheid. Montage, gas-, afvoer- en elektrische aansluitingen en inbedrijfneming van de installatie moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd. 5.1 Belangrijke opmerkingen Vloerverwarming B Het toestel is geschikt voor vloerverwarming, respecteer de toegestane aanvoertemperaturen. B Bij gebruik van kunststof leidingen in de vloerverwarming, moeten deze leidingen zuurstofdicht zijn conform DIN 4726/4729. Wanneer de kunststofleidingen niet aan deze normen voldoen, dan moet een systeemscheiding via een warmtewisselaar worden uitgevoerd. Verzinkte radiator en pijpleidingen Om gasvorming te voorkomen: B Geen verzinkte radiatoren en leidingen gebruiken. Antivriesmiddel De volgende antivriesmiddelen zijn toegestaan: Omschrijving Concentratie Fernox Alphi % Tabel 5 Corrosiebeschermend middel De volgende corrosiebeschermingsmiddelen zijn toegestaan: Omschrijving Fernox F1 0,5 % Tabel 6 Concentratie Afdichtingsmiddel Het toevoegen van afdichtingsmiddel in het verwarmingswater kan naar onze ervaring problemen opleveren (neerslag in de warmtewisselaar). Wij raden daarom het gebruik ervan af. Stromingsgeluiden Om stromingsgeluiden te voorkomen: B Een drukverschilregelaar (AVDO) bij de radiator die het verst weg ligt monteren. Propaan Om het toestel tegen te hoge druk te beschermen: B Voordrukregelaar plaatsen en afstellen tussen de 30 en 50 mbar. 5.2 Waterkwaliteit Ongeschikt of vervuild water kan leiden tot storingen in het cv-toestel en beschadiging van de warmtewisselaar of de tapwatervoorziening door o.a. slibvorming, corrosie of verkalking. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier. Cv-installatie (vul- en bijvulwater) B Spoel de installatie grondig voorafgaand aan het vullen. B Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater. Grondwater is niet toegestaan. B Het is niet toegestaan waterbehandeling toe te passen zoals ph-verhogende of -verlagende middelen (chemische toevoegmiddelen of inhibitoren), antivries en waterontharding. B De ph-waarde van het cv-water dient tussen de 7,0 en de 8,5 te liggen. Neem contact op met de leverancier indien dit niet het geval is. Sanitair drinkwater (toevoer tapwatervoorziening) B Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater. Grondwater is niet toegestaan. 5.3 Opstellingsplaats kiezen Voorschriften ten opzichte van de opstellingsruimte Neem voor alle installaties de desbetreffende voorschriften in acht. B Desbetreffende normen toepassen. B Installatiehandleidingen van de rookgasafvoer aanhouden met het oog op de minimale inbouwmaten. Verbrandingslucht Ter voorkoming van corrosie moet de verbrandingslucht vrij zijn van agressieve stoffen. Als corroderend gelden halogeenkoolwaterstoffen, die chloor- of fluorverbindingen bevatten. Deze kunnen bijv. in oplosmiddelen, verf, lijmstoffen, drijfgassen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zitten. Oppervlaktetemperatuur De maximale oppervlaktetemperatuur van het toestel is lager dan 85 C. Propaaninstallaties onder aardoppervlak Vloeibaargasinstallaties onder het maaiveld zijn in Nederland niet toegestaan. 18

19 (2009/09) Installatie Leidingen installeren B Het bij de documentatieset behorende montagesjabloon aan de wand bevestigen, daarbij aan de zijkant een minimale afstand van 100 mm respecteren ( pagina 9.) B Gaten voor ophangbeugel en montageaansluitplaat volgens het montagesjabloon maken. B Montageaansluitplaat (accessoire) met meegeleverd bevestigingsmateriaal monteren. S10 S10 Afb. 9 Montageaansluitplaat Nr.531 S S O Afb. 8 Montagesjabloon B Montagesjabloon verwijderen. B Ophangbeugel met twee meegeleverde schroeven en pluggen op de wand bevestigen. Afb. 10 Montageaansluitplaat Nr.531 (gemonteerd) B Gasleiding en aansluitleidingen volgens de voorschriften monteren. B Voor het vullen en aftappen van de installatie op het laagste punt een vul- en aftapkraan aanbrengen. B Servicekranen, gaskraan en een inlaatcombinatie monteren. Deze worden niet meegeleverd. 19

20 5 Installatie 5.5 Toestel monteren OPMERKING: Vervuiling in de installatie kan het apparaat beschadigen. B Spoel de installatie om vuil te verwijderen. B Verwijder de verpakking, let op de aanwijzingen op de verpakking en let op het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. B Op de typeplaat de markering van het land van bestemming en goedkeuring voor het door het gasbedrijf geleverde soort gas controleren ( pagina 10). Bevestiging voorbereiden B Pakkingen op de aansluitingen van de montageaansluitplaat leggen. Toestel bevestigen B Plaats het toestel tegen de muur en bevestig het aan de ophangbeugel. B Wartels op de aansluitleidingen vast draaien. Slang van overstortventiel (verwarming) monteren Mantel demonteren De mantel is met twee schroeven geborgd tegen onbevoegd wegnemen (elektrische veiligheid). B Zet de mantel altijd vast met deze schroeven. 1. Schroeven losmaken. 2. Beugel optillen. 3. Mantel naar voren wegnemen. 2. Afb. 12 Monteer de slang op de sifon O Afb O Afb

21 Installatie 5 Trechtersifon (accessoire) Om het uit de veiligheidsklep tredende water en het condens betrouwbaar te kunnen afleiden, is trechter sifon als accessoire bedoeld. B Afvoer uit corrosiebestendige materialen uitvoeren. Daartoe behoren: gresbuizen, hard-pvc leidingen, PVC-leidingen, PE HD leidingen, PP-leidingen, ABS/ ASA-leidingen, gietleidingen met inwendige lering of coating, stalen leidingen met kunststof coating, niet roestende stalen leidingen, boorsilicaatleidingen. B Afvoer direct op een aansluiting DN 40 monteren. OPMERKING: B Afvoer niet veranderen of afsluiten. B Slangen alleen onder afschot leggen. 5.6 Aansluiten rookgasafvoersysteem Neem tijdens de montage van het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem de algemeen geldende voorschriften in acht ( hoofdstuk 4 Voorschriften ). Voor het cv-toestel zijn diverse rookgasafvoersets beschikbaar, waarmee de meeste rookgasdoorvoersituaties mogelijk zijn. Het cv-toestel is fabrieksmatig uitgevoerd met een parallelle rookgasafvoeradapter. Een concentrische rookgasafvoeradapter is als accessoire leverbaar Parallel RGA-aansluiting monteren B Afdichting en flens met bouten monteren. 3 DN Afb O Afb Afdichting 2 Flens 3 Schroeven O 21

22 5 Installatie B Parallel aansluiting plaatsen Vullen sifons GEVAAR: rookgasvergiftiging. B Vul de sifon vóór inbedrijfname. O 2 4 CO 2 OPMERKING: toestelschade. B Vul de sifon via de rookgasafvoeraansluiting en niet via de luchttoevoeraansluiting van de rookgasafvoeradapter. CO 2 B Vul de toestelsifon via de rookgasafvoeraansluiting ( afb. 17) met 0,5 liter. B Vul de sifon in de rioolleiding met 0,5 liter water. 2 Afb Flens 4 Parallelle rookgasafvoeradapter O Afb. 17 Vullen toestelsifon O 22

23 Installatie Rookgastoebehoren monteren B Rookgastoebehoren tot aan de aanslag insteken. Rookgasafvoermateriaal Als luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal kan aluminium, roestvast staal (RVS) of kunststof worden toegepast. Het luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal, vanaf het cv-toestel tot en met de dak- of geveldoorvoer, moet geschikt zijn voor HR-toestellen en moet tevens CE-gekeurd zijn. B Houd bij toepassing van kunststof rookgasafvoermateriaal rekening met de temperatuursclassificatie (T120) van het cv-toestel. Condensopvang Bij langere rookgasafvoersystemen uitgevoerd in aluminium wordt geadviseerd om direct boven het cv-toestel een condensopvang te monteren. B Sluit de condensopvang aan op de rioolleiding Centraal luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem Het cv-toestel is geschikt voor de meeste Centraal luchttoevoeren rookgasafvoersysteem (CLV-systemen) en varianten hierop O Afb. 18 B Rookgasafvoerleiding op dichtheid controleren Type B 23 em B 33 (open opstelling) Wanneer een gesloten opstelling niet wenselijk of in de opstellingsruimte niet mogelijk is, kan het cv-toestel als open cv-toestel worden geïnstalleerd. Wanneer het cv-toestel als open cv-toestel wordt geïnstalleerd, wordt de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte gebruikt. De opstellingsruimte dient daarom te zijn voorzien van de noodzakelijke luchttoevoeropening. Voor het cv-toestel geldt een toestelklasse type B bij toepassing als open cv-toestel. De maximaal toegestane drukval kan voor open toestellen in zijn geheel voor de rookgasafvoer gebruikt worden. De afzonderlijke voorschriften voor de opstellingssruimte moeten in acht worden genomen. Voor de verbranding dient er voldoende verbrandingslucht toe te stromen Type C xx (gesloten opstelling) Voor het cv-toestel geldt een toestelklasse type C bij toepassing als gesloten cv-toestel. De mantel van het cv-toestel is gasdicht uitgevoerd en vormt een deel van de luchttoevoer. Het is daarom bij een gesloten opstelling van het cv-toestel vereist dat bij een werkend cv-toestel het voorpaneel van de mantel altijd goed gesloten is. Het cv-toestel kan op een parallel of op een concentrisch rookgasafvoersysteem worden aangesloten. Onderdruk CLV Bij onderdruk CLV-systemen moet voldaan worden aan de Gastec-normen QA138 en QA163. Overdruk CLV Neem contact op met Nefit Berekening rookgasafvoersysteem De minimale diameter van de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen kan worden bepaald door de totale weerstand van alle componenten in het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem te bepalen volgens onderstaande methode. De in tabel 7 vermelde drukvallen zijn van toepassing op kunststof, aluminium en roestvaststaal rookgasafvoermateriaal. B Bepaal de te overbruggen lengte van de luchttoevoeren rookgasafvoerleiding tussen het cv-toestel en de dak- of muurdoorvoerset. B Tel alle weerstanden van de componenten in de rookgasafvoerzijde en luchttoevoerzijde bij elkaar op. Voor een optimale werking van het cv-toestel dient de totale weerstand minder te zijn dan p w max. ( tabel 7). 23

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 258 (2012/03) NL 6 720 646 606-00.1O Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 258 (2013/12) NL 6 720 646 606-00.1O Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen....

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL

6 720 613 303-00.1O. HR-toestel Condens 3000 W 23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4. Gebruiksinstructie 6 720 649 524 (2011/08) NL 70 3 303-00.O HR-toestel Condens 3000 W 3 HRC CW 3 I 7 HRC CW 4 NL Gebruiksinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5. Uitleg van de symbolen.......................

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2013/12) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..... 5.

Nadere informatie

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL

Hoog rendement ketel. 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65. Gebruiksaanwijzing 6 720 616 856 (2008/05) NL 70 3 303-00.O Hoog rendement ketel 8/35/4 HRS 4/30/35/4 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 5 NL nl Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de symbolen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 6 720 800 261 (2011/08) NL 6 720 646 606-00.1O Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-24 GB172-24K Voor de vakman Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. 6 720 643 617 (2011/02) BE Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL

6 720 800 302-00.1O. HR-toestel Condens 6000 W 30 HRC II HRVS 75. Gebruikersinstructie 6 720 649 563 (2011/09) NL 70 800 30-00.O HR-toestel Condens 000 W 30 HRC II HRVS 75 NL Gebruikersinstructie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................... 4. Uitleg

Nadere informatie

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel

Montage-instructie. Branderset Hoog rendement Gaswandketel Voor de installateur Montage-instructie Branderset Hoog rendement Gaswandketel 6 70 6 09-00.TD 6 70 6 09 (0/009) nl Nefit TopLine Compact HRC (5 en 30 kw) Nefit TopLine HR (5 en 30 kw) Nefit TopLine AquaPower

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower

Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower 70 9 599-00.O Condenserende gaswandketel 30 HRC II Turbo Tower NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie QuickLoad voorraadboiler voor Nefit TrendLine 6720809216 (2014/10) NL 6720806216-00.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Voorwoord Geachte klant, Dit product

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL

6 720 613 303-00.1O. Gaswandketel EUROSTAR 25 VRC 29 VRC. Bedieningsvoorschrift 6 720 613 185 (2007/11) NL 70 3 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR 5 VRC 9 VRC nl Bedieningsvoorschrift NL Geachte klant, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Bosch CV ketel. Technologie voor het leven is ons motto en dat vindt u terug

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 227 (09/2011) NL 6 720 614 523-006.1DDC Produktoverzicht

Nadere informatie

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL

Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E. Gebruikersinstructie (2015/04) NL Celsius WT 10 AM1 E/ WT 13 AM1 E [nl] Gebruikersinstructie 6 720 608 050 (2015/04) NL 6720608050 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3 1.1 Uitleg van

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02)

30 HRC Turbo Tower. Gebruiksaanwijzing 6 720 612 927 (2007/02) $ % $ $ 4 30 HRC Turbo Tower nl Gebruiksaanwijzing 2 Geachte klant, Geachte klant, Warmte voor het leven, dat is ons traditionele motto. Warmte is voor mensen een basisbehoefte. Zonder warmte voelen we

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gaswandketel 6 720 612 229-00.1O Logamax U152-24K Logamax U152-24 Logamax U154-24K Logamax U154-24 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 612 187 (10/2010) BE

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser

Nefit ventilatorgeiser Voor de installateur Gebruikersinstructie Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 (2015/04) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 3

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE

XTREME 36. BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel INHOUDSOPGAVE XTREME 36 BEDIENINGSVOORSCHRIFT Hoog Rendement Gaswandketel Laat u vooral eerst voorlichten door de installateur omtrent het vullen, het ontluchten en de werking van het toestel en de installatie. Bewaar

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 6 720 614 523 (03/2011) NL 6 720 614 523-006.1DDC Produktoverzicht Produktoverzicht

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine HR(C) Voor de gebruiker Belangrijke algemene aanwijzigingen Het cv-toestel uitsluitend conform de voorschriften en met inachtneming van

Nadere informatie

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0

Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 Installatie-instructie voor de installateur 8 719 002 195 0 8 719 002 196 0 1 3 2 4 6720607734-00.1AV 1 Spuitstuk 2 Pakkingring 3 Pakkingring 4 Afsluiting 6 720 607 734 (2010/08) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoog Rendement Gaswandketel

Hoog Rendement Gaswandketel Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit ProLine HRC 24/CW3 efit ProLine HRC 24/CW4 efit ProLine HRC 30/CW5 6 720 614 523-006.1DDC 6 720 646 228 (02/2011) L Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m

N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m Gebruikersinstructie TrendLine HRC 25/CW4 TrendLine HRC 30/CW5 6 720 802 152 (08/2012) NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd met dit nieuwe product en

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement cv-toestel Nefit TrendLine HRC 5/CW4 Nefit TrendLine HRC 0/CW5 6 70 647 480 (0/09) NL 67064748-0.DDC Inhoudsopgav Inhoudsopgav Uitleg van de symbolen

Nadere informatie

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM

Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N NL ( ) SM Nefit ventilatorgeiser F2500 VE-N F3300 VE-N 6 720 608 049 NL (2008.07) SM 6720608049 1 Veiligheidsinstructies 1 Veiligheidsinstructies 1.1 Veiligheidsinstructies Wat te doen bij gasgeur: B gaskraan dichtdraaien.

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5

24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 6 720 614 523-006.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel osch 24 HRC Compact 3 28 HRC Compact 4 30 HRC Compact 5 nl Gebruikersinstructie 6 720 646 230 (01/2011) 2 Voorwoord NL Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift.

Bosch VRC. s.v.p. volledig invullen! Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! XXX XXXX XXX XXXX. Bedieningsvoorschrift. Bedieningsvoorschrift Gaswandketel BOSCH VRC s.v.p. volledig invullen! BOSCH 6 7201 610 823-00.1O Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC Bosch VRC XXX XXXX XXX XXXX Best. Nr. 7 713 224 99X NL/ Kat. II2L 3B/P /C Aardgastoestel

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus

Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel efit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus Voor de gebruiker 7 746 800 039 (07/2013) L 7 746 800 039-11.2TD Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog rendement cv-toestel Nefit TrendLine HRC 25/CW4 Nefit TrendLine HRC 30/CW5 6 720 647 481 (2012/09) NL 6720647481-013.1DDC Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine Voor de gebruiker HR AquaPower HRC AquaPower Plus HRC Inhoudsopgave 1 Veiligheid...6 1.2 Opstellingsruimte...7 1.3 Luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem...8

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Installatie-instructie hr-toestel Nefit TrendLine HRC 5/CW4 II HRC 0/CW5 II 670809445 (05/07) NL 67064748-0.DDC Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en algemene veiligheidsinstructies..................................

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Installatie-instructie rookgasafvoersystemen CLV en kleine diameters Nefit ProLine NxT HRC 6 720 809 900 (2014/07) nl 1 2 3 6 720 809 900-00.1TD 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR, TopLine AquaPower, TopLine AquaPower Plus 7 746 800 039 (03/2011) NL 7 746 800 039-11.2TD Voorwoord Voorwoord Geachte

Nadere informatie

P ROL INE HRC VOOR DE ZAKELIJKE MARKT. Nefit houdt Nederland warm P ROL INE HRC

P ROL INE HRC VOOR DE ZAKELIJKE MARKT. Nefit houdt Nederland warm P ROL INE HRC P ROL INE HRC VOOR DE ZAKELIJKE MARKT Nefit houdt Nederland warm P ROL INE HRC ProLine: kleinste ketel met De Nefit ProLine is hét antwoord op de vraag van wooncorporaties en projectontwikkelaars naar

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine HR Nefit TopLine AquaPower HRC Nefit TopLine AquaPower Plus HRC 6706479 (04/) NL Productoverzicht 5 6 4 3 0 9 8 7 6 5 4 7 8 9 0 3 4 5 6

Nadere informatie

Gebruikers- en installateursinstructie

Gebruikers- en installateursinstructie Gebruikers- en installateursinstructie hr-toestel Nefit ProLine NxT HRC 4/CW HRC 4/CW4 670857 (04/0) NL 6 70 806 48-00.TD Voor installatie, gebruik en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Nadere informatie

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:29 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 NL (2008.07) SM 6720608944-0807 (WRG - Users).fm Page 2

Nadere informatie

Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5

Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 64 523-006.DDC 6 720 646 227 (04/203) NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker

Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Voor de gebruiker Belangrijke algemene aanwijzigingen Gebruik het cv-toestel uitsluitend conform de voorschriften en met inachtneming

Nadere informatie

Condensatieketel voor gas. Condens 6000 W. 30 HRC Solar heating. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 720 645 694 (2010/08) NL

Condensatieketel voor gas. Condens 6000 W. 30 HRC Solar heating. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 720 645 694 (2010/08) NL 6 70 64 474-00.O Condensatieketel voor gas Condens 6000 W 30 HRC Solar heating Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Toelichting bij de symbolen en

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

ProLine: de kleine HR-ketel met d

ProLine: de kleine HR-ketel met d P r o L i n e H RC v o o r d e z a k e l i j k e m a r k t N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m P r o L i n e H RC ProLine: de kleine HR-ketel met d De nieuwe Nefit ProLine combineert de topprestaties

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

Gebruikers- en installateursinstructie

Gebruikers- en installateursinstructie Gebruikers- en installateursinstructie hr-toestel Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 HRC 30/CW5 672083623 (205/06) NL 6 720 806 48-00.TD Voor installatie, gebruik en onderhoud zorgvuldig lezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit EcomLine Elite

Voor de gebruiker. Gebruikersinstructie. Hoog Rendement Gaswandketel Nefit EcomLine Elite Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit EcomLine Elite Inhoudsopgave 1 Voorschriften....................... 5 1.1 Veiligheid..........................5 1.2 Opstellingsruimte...................6

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit TopLine Compact HRC 6 720 641 180 (04/2011) NL 6720641180-001.1TD Produktoverzicht 16 17 20 18 23 19 22 21 15 24 25 14 13 26

Nadere informatie

Gebruikers- en installateursinstructie

Gebruikers- en installateursinstructie Gebruikers- en installateursinstructie hr-toestel Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 672083357 (205/04) NL 6 720 806 48-00.TD Inhoudsopgave GEBRUIKERSINSTRUCTIE............................ 4 Bedieningsinstructies.................................

Nadere informatie

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic

Bosch 24 VRC open. Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx. Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bedieningshandleiding Combi Gaswandketel open Bosch VRC Low NOx Verbeterd rendement met watergekoelde brander en Bosch Heatronic Bosch 24 VRC open OSW Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd en bedankt,

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar Maximale zonne bijdrage

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE

Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50. Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE Condensatieketel op gas 6 720 811 213 (2014/04) BE 6 720 641 354-00.3T Bedieningshandleiding Logano plus GB212-15...50 Voor montage en onderhoud zorgvuldig doorlezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Accessoire Nefit TopLine Scheidingsunit 70 kw 6 720 67 336 (204/02) NL 6 720 67 336-00.TD Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar (107% op onderwaarde)

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Voor de gebruiker Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2012/09) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

Condenserend CV-combi toestel 30 HRC II Turbo Tower. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 720 646 900 (2010/11) NL

Condenserend CV-combi toestel 30 HRC II Turbo Tower. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 720 646 900 (2010/11) NL 6 70 619 305-00.1O Condenserend CV-combi toestel 30 HRC II Turbo Tower Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1 Toelichting op de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...................

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N

Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page 1 Monday, July 21, 2008 2:35 PM Voor de gebruiker Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 NL (2008.07) SM 6720608943 6720608943-0807 (WRP - Users).fm Page

Nadere informatie

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker

Condensatieketel voor gas Condens 6000 W (2010/08) NL. Gebruikershandleiding voor de gebruiker 70 4 474-00.O Condensatieketel voor gas Condens 000 W NL Gebruikershandleiding voor de gebruiker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen..........................

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON GEBRUIKERSINSTRUCTIE INSTALLATEUR Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS TELEFOON 992.0811-3283 11-2000 Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming Gebruikshandleiding CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets Mode-toets Reset-toets Toetsfuncties Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Gebruikersinstructie

Gebruikersinstructie Gebruikersinstructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit ProLine HRC 24/CW3 Nefit ProLine HRC 24/CW4 Nefit ProLine HRC 30/CW5 6 720 646 228 (2013/07) NL 6 720 614 523-006.1DDC Voorwoord Geachte klant, Gefeliciteerd

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Condenserende gaswandketels

Condenserende gaswandketels Uw energie - spaarpartner Condenserende gaswandketels Gaswandketels TGC 24 / TGC-K 24 TGW 24/140 TGS 24/200 TGC 35 / TGC-K 35 TGC 50 TGC 24 / TGC-K 24 TGC 24 gaswandketels voor verwarming Condenserende

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie