Installatie-instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie-instructie"

Transcriptie

1 Voor de installateur Installatie-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit BaseLine HRC 24/CW3 HRC 24/CW (2011/08) NL O

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen Uitleg van de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Leveringsomvang Toestelbeschrijving algemeen Gebruik volgens de voorschriften EG-conformiteitverklaring Typeplaat Toestelbeschrijving Accessoires Afmetingen en minimale afstanden Toestelopbouw Elektrisch schema Technische gegevens Gaskeur CW Voorschriften Installatie Belangrijke opmerkingen Waterkwaliteit Opstellingsplaats kiezen Leidingen installeren Toestel monteren AanslPuiten rookgasafvoersysteem Parallel RGA-aansluiting monteren Vullen sifons Rookgastoebehoren monteren Type B 23 em B 33 (open opstelling) Type C xx (gesloten opstelling) Centraal luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem Berekening rookgasafvoersysteem Aansluitingen controleren Elektrische aansluiting Algemene aanwijzingen Toestellen met aansluitkabel en netstekker aansluiten Regelsystemen Accessoires aansluiten Aan-/uit-kamerthermostaat (potentiaalvrij) aansluiten Kamerthermostaat ModuLine aansluiten Temperatuurbewaking van de aanvoer van een vloerverwarming aansluiten Buitentemperatuurvoeler aansluiten Externe cv-pomp (230 V, max. 250 W) aansluiten Module monteren en aansluiten Netkabel aansluiten Inbedrijfname Displayweergave Voor het in bedrijf nemen Toestel in/uitschakelen Inschakelen cv-bedrijf In-uitschakelen cv-bedrijf Instellen maximale aanvoertemperatuur Instellen warmwaterbedrijf In-uitschakelen warmwaterbedrijf Instellen warmwatertemperatuur Instellen kamerthermostaat Na de inbedrijfname In-uitschakelen handmatig zomerbedrijf Vorstbeveiliging instellen Handbedrijf instellen Thermische desinfectie uitvoeren Algemeen Thermische desinfectie uitvoeren Verwarmingspomp Karakteristiek van de verwarmingspomp wijzigen Pompblokkeringsbeveiliging

3 Inhoudsopgave 10 Instellingen van het servicemenu Het servicemenu bedienen Overzicht servicefuncties Menu info Menu Menu Menu Test Aanpassing aan het soort gas Gaszijdig ombouwen Gas-lucht-verhouding (CO 2 of O 2 ) instellen Gasaansluitdruk controleren Inbedrijfnameprotocol voor het toestel Bijlage Sensorwaarden Buitentemperatuursensor (toebehoren) Aanvoer-, externe aanvoertemperatuursensor Warmwater-temperatuursensor KIM Stooklijn Index Rookgasmeting Schoorsteenvegerbedrijf (bedrijf met constant verwarmingsvermogen) CO-meting in rookgas Milieubescherming/afval Inspectie en onderhoud Beschrijving van de procedure Laatst opgeslagen storing oproepen Warmtewisselaar, brander en elektroden controleren Condenssifon reinigen Membraan in de menginstallatie controleren Filter in koudwaterleiding controleren Platenwarmtewisselaar controleren Bedrijfsdruk van de cv-installatie instellen Elektrische bedrading controleren Checklist voor de inspectie en het onderhoud (Inspectie- en onderhoudsverslag) Bedrijfs- en storingsmeldingen Weergave van bedrijfs- en storingsmeldingen Storingen verhelpen Bedrijfs- en storingsindicaties, die in het display worden getoond Bedrijfsmeldingen Blokkerende storingen Vergrendelende storingen Storingen die niet in het display worden getoond

4 4

5 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1.1 Uitleg van de symbolen Waarschuwingssymbolen Signaalwoorden geven de soort en de mate van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd. OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan. VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan. GEVAAR betekent dat levensgevaar kan ontstaan. Informatiesymbool Aanvullende symbolen Symbool B Veiligheidsinstructies worden omkaderd en aangegeven met een uitroepteken in een gevarendriehoek met grijze achtergrond. Bij gevaar door elektriciteit wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door een bliksemsymbool. Belangrijke informatie zonder gevaar voor personen en materialen, wordt tussen 2 lijnen geplaatst en aangegeven met een i-symbool in een vierkant. Betekenis Handeling. Verwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documenten. Opsomming. Opsomming (subniveau). Tabel Veiligheidsaanwijzingen Bij gaslucht B Sluit de hoofdgaskraan. B Open ramen en deuren. B Bedien geen elektrische schakelaars. B Doof open vuur. B Waarschuw buiten bereik van de gaslucht direct het energiebedrijf of een erkend gastechnisch installateur. Bij rookgaslucht B Stel het cv-toestel buiten bedrijf. B Open ramen en deuren. B Waarschuw een erkend gastechnisch installateur. Bij toestellen met open bedrijf: gevaar voor vergiftiging door rookgassen bij onvoldoende toevoer van verbrandingslucht B Waarborg voldoende toevoer van verbrandingslucht. B Be- en ontluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen. B Waarborg voldoende toevoer van verbrandingslucht ook in geval van naderhand ingebouwde apparaten bijv. keukenventilatoren, afzuigventilatoren. B Bij onvoldoende toevoer van verbrandingslucht het toestel niet in bedrijf nemen. Gevaar door explosieve gassen Laat werkzaamheden aan gasvoerende onderdelen alleen door een erkend installateur uitvoeren. Ontvlambare materialen B Plaats en gebruik geen ontvlambare materialen zoals papier, oplosmiddelen en verf in de buurt van het cv-toestel. Verbrandings- en omgevingslucht B Houd, om corrosie te voorkomen, de verbrandings- en omgevingslucht vrij van agressieve stoffen zoals chloor- of fluorkoolwaterstoffen. 5

6 2 Leveringsomvang 2 Leveringsomvang O Afb. 1 1 CV-toestel 2 Bevestigingsmateriaal (schroeven met toebehoren) 3 Set met toesteldocumentatie 4 Ophangbeugel 5 Gasnippel 1" x 1/2 binnendraad 6 Slang van overstort 7 Condensafvoerslang 8 Adapter parallel aansluiting 6

7 Toestelbeschrijving algemeen 3 3 Toestelbeschrijving algemeen De toestellen Nefit BaseLine HRC 24/CW4 en HRC 24/ CW3 zijn HR-toestellen met geïntegreerde cv-pomp, 3- wegklep en platenwarmtewisselaar voor verwarming en tapwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe. 3.3 Typeplaat 3.1 Gebruik volgens de voorschriften Het toestel mag alleen op gesloten cv-systemen volgens EN worden aangesloten. Een ander gebruik is niet volgens de voorschriften. Voor daaruit voortkomende schade wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De bedrijfsmatige en industriële toepassing van de toestellen voor het opwekken van proceswarmte is uitgesloten. 3.2 EG-conformiteitverklaring Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product aanvragen. Zie voor het contactadres de achterzijde van dit document. Het voldoet aan de eisen van HR-ketels in de zin van de energiebesparingsverordening. Het gehalte stikstofoxiden in het rookgas ligt lager dan 60 mg/kwh. Het toestel is getest conform EN 677. Afb. 2 Typeplaat Daar vindt u de specificaties van het toestelvermogen, toelatingsgegevens en het serienummer O Prod.-ID-nr. Toestelcategorie (gassoort) Installatietype Tabel 2 CE-0085BU0450 II 2L 3P C 13X, C 33X, C 43X, C 53X, C 63X, C 83X, C 93X, B 23, B 33 Verpakkingsmateriaal Wij nemen deel aan de verpakkingsrecyclingssystemen in de verschillende landen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn onschadelijk voor het milieu en kunnen worden gerecycled. 7

8 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.4 Toestelbeschrijving CV-toestel voor gas voor wandmontage Bedieningspaneel BC20 voor basisinstellingen direct op het cv-toestel EMS-bus voor aansluiting van een Nefit ModuLine-kamerthermostaat. Drie standen cv-pomp Aansluitkabel met netstekker Display Automatische ontsteking Volledige beveiliging met vlambewaking en magneetventielen conform EN 298 Geen minimale watercirculatie nodig Aansluitmogelijkheid voor rookgas/verbrandingslucht als parallel mm of als concentrische buis Ø 60/100 mm of Ø 80/125 mm of als enkele buis Ø80mm Toerentalgeregelde ventilator Voormengbrander Temperatuursensor en temperatuurregelaar voor verwarming Temperatuurbegrenzer in de aanvoer Automatische ontluchter Overstortventiel (verwarming) Drukmeter (verwarming) Maximaalthermostaat rookgasafvoer 3-wegklep met motor Platenwisselaar 3.5 Accessoires Hier vindt u een lijst met typische accessoires. Een volledig overzicht van alle beschikbare accessoires is in onze prijslijst opgenomen. Rookgasaccessoires Montageaansluitplaat Kamerthermostaat ModuLine Aansluitsets Sifon met aansluitmogelijkheid voor condenswater en overstort (verwarming en tapwater). 8

9 GAS Toestelbeschrijving algemeen Afmetingen en minimale afstanden min min = = * 102* 75* 63* O Afb. 3 1 Mantel 2 Ophangbeugel 3 Warmwater (accessoire) 4 CV-aanvoer (accessoire) 5 Aansluiting DN 40 trechtersifon (accessoire) 6 CV-retour (accessoire) 7 Koud water (accessoire) 8 Gas * Afmetingen gelden bij gebruik van de montageaansluitplaat en de aansluitset 9

10 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.7 Toestelopbouw Afb O

11 Toestelbeschrijving algemeen 3 Legenda bij afb. 4: 1 Aan-uitschakelaar 2 Bedieningspaneel BC20 3 Drukmeter 4 Warmwatertemperatuursensor 5 Toestelsifon 6 Platenwisselaar 7 Maximaalthermostaat rookgasafvoer 8 Meetnippels voor gasaansluitdruk 9 Instelschroef bij minimum vermogen 10 Instelschroef bij maximum vermogen 11 Luchtaanzuigbuis 12 Aanvoerleiding 13 Aanvoertemperatuursensor 14 Automatische ontluchter 15 Beugel 16 Rookgasafvoeropening 17 Luchttoevoeropening 18 Controle-opening 19 Ventilator 20 Gas-luchtmengkamer 21 Ionisatie en ontstekingselektrode 22 Maximaalthermostaat 23 Warmtewisselaar 24 Typeplaat 25 Ontstekingstransformator 26 Condensbak 27 Deksel controle-opening 28 Schakelaar toerental van de pomp 29 CV-pomp 30 3-wegklep 31 Turbine 32 Overstortventiel (verwarmingscircuit) 33 Veiligheidsklep (warm water) 11

12 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.8 Elektrisch schema L1 L2 N N N Fuse 5AF FR FS LR LR 230V OUT 230V IN N L N L N L N L N L EMS O Afb. 5 12

13 Toestelbeschrijving algemeen 3 Legenda bij afb. 5: 1 Aansluitstrook voor externe accessoires ( klemmenbezetting tabel 3) 2 Netstekker 3 Ketel Identificatie Module (KIM) 4 3-wegklep 5 CV-pomp 6 Tapwatertemperatuursensor 7 Gasblok 8 Maximaalthermostaat rookgasafvoer 9 Aanvoertemperatuursensor 10 Ontstekingselektrode 11 Ionisatiepen 12 Maximaalthermostaat 13 Ventilator 14 Ontstekingstransformator 15 Turbine Belettering/ symbool Fuse 5AF FR LR LR FS Functie Zekering voedingsspanning Geen functie Geen functie Geen functie 230V OUT N L 230 V uitgang voor voedingsspanning externe module, via hoofdschakelaar geschakeld. N L Geen functie 230V IN N N N L L L Geen functie Aansluiting voor cv-pomp voor primair circuit of secundair circuit (230 V, max. 250 W) Voedingsspanning 230 V Aan/uit-temperatuurregelaar, potentiaalvrij EMS Aansluiting voor extern regelsysteem met EMS-BUS-aansturing (ModuLine) Aansluiting voor extern schakelcontact, potentiaalvrij, bijv. temperatuurbegrenzer voor vloerverwarming (af fabriek doorverbonden) Aansluiting voor buitentemperatuursensor Geen functie Geen functie Tabel 3 Aansluitstrook voor externe toebehoren 13

14 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.9 Technische gegevens HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 Eenheid Aardgas Propaan Aardgas Propaan Max. nominaal verwarmingsvermogen (P max ) 50/30 C kw 23,6 23,6 23,6 23,6 Max. nominaal verwarmingsvermogen (P max ) 80/60 C kw 22,5 22,5 22,5 22,5 Max. nominale warmtebelasting (Q max ) verwarming kw 23,1 23,1 23,1 23,1 Min. nominale verwarmingsvermogen (P min ) 50/30 C kw 7,3 8,0 7,3 8,0 Min. nominale verwarmingsvermogen (P min ) 80/60 C kw 6,6 7,3 6,6 7,3 Min. nominale warmtebelasting (Q min ) verwarming kw 6,8 7,5 6,8 7,5 Max. nominale warmtevermogen (P nw ) tapwater kw ,7 29,7 Max. nominale warmtebelasting (Q nw ) tapwater kw 28,2 28,2 30,0 30,0 Rendement HR 107 (37/30 'C) (ow) Normmeting volgens Gaskeur HR107 % Nom. rendement stooklijn 40/30 C % Gasaansluitwaarde Aardgas L m 3 /h 0,9-3,4 0,9-3,7 Propaan (H i = 12,9 kwh/kg) kg/h 0,56-2,12 0,56-2,27 Toegestane gasaansluitdruk Aardgas mbar Propaan mbar 25-57, ,5 Warmwater CW-tapdebiet l/min Uitstroomtemperatuur C Max. koudwateraanvoertemperatuur C Max. toegestane warmwaterdruk bar Min. waterdruk bar 0,2 0,2 0,2 0,2 Rekenwaarde voor de diameterberekening volgen EN Rookgasmassastroom max./min. belasting g/s 12,1/3,2 12,2/3,3 12,8/3,2 12,9/3,3 Rookgastemperatuur 80/60 C max./min. belasting C 90/57 90/57 90/57 90/57 Rookgastemperatuur 40/30 C max./min. belasting C 60/32 60/32 60/32 60/32 Vrije opvoerdruk van de ventilator Pa CO 2 bij max. nominaal warmtevermogen % 9,4 10,8 9,4 10,8 CO 2 bij min. nominaal warmtevermogen % 8,6 10,5 8,6 10,5 Tabel 4 14

15 Toestelbeschrijving algemeen 3 HRC 24/CW3 HRC 24/CW4 Eenheid Aardgas Propaan Aardgas Propaan Condens Max. hoeveelheid condens (t R = 30 C) l/h 1,7 1,7 1,7 1,7 ph-waarde ca. 4,8 4,8 4,8 4,8 Algemeen Elektrische spanning AC... V Frequentie Hz Max. opgenomen vermogen (CV-bedrijf) W EMC-grenswaardeklasse B B B B Geluidsdrukniveau db(a) Beschermingsklasse IP X4D X4D X4D X4D Max. aanvoertemperatuur C Max. toelaatbare bedrijfsdruk (P MS ) verwarming bar Toegestane omgevingstemperatuur C Nominale inhoud (verwarming) l 3,4 3,4 3,4 3,4 Gewicht (zonder verpakking) kg Afmetingen (B H D) mm Tabel 4 15

16 3 Toestelbeschrijving algemeen 3.10 Gaskeur CW Het Gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende labels: HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming) De Hoog Rendement Gaswandketels zijn geclassificeerd met het HR-label 107. Dit houdt in dat het rendement van het cv-toestel tijdens cv-bedrijf 107 % (onderwaarde) is. Dit betekent dat het cv-toestel zuinig is met energie, dus lagere energiekosten en beter voor het milieu. Deze waarde (107 %) mag ook gebruikt worden bij een EPN-berekening. CW-label (CW = Comfort Warm Water) De Gaswandketels dragen een CW-label. Dit is een prestatielabel dat aangeeft dat het toestel bij de bereiding van warm water voldoet aan bepaalde toepassingsklassen voor Comfort Warm Water. Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 3 Toestel voldoet aan bovenstaande toepassingsklasse wanneer: Tapwater temperatuur is ingesteld op 60 C De effectieve toestel wachttijd is 0 sec CW label 3 betekent dat het toestel geschikt is voor: Een CW tabdebiet van tenminste 6 l/min. van 60 C. Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60 C (dit komt overeen met 6 l/min. tot 10 l/min. bij 40 C). Het vullen van een bad met 100 liter van 40 C gemiddeld binnen 12 minuten Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 4 Toestel voldoet aan boven staande toepassingsklasse wanneer: Tapwater temperatuur is ingesteld op 60 C De effectieve toestel wachttijd is 29,74 sec CW Label 4 betekent dat het toestel geschikt is voor: Een CW tabdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60 C Een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min 60 C (dit komt overeen met 6,0 tot 12,5 l/min van 40 C). Het vullen van een bad met 120 liter van 40 C gemiddeld binnen 11 min Hoog Verwarming Comfort Warm Water Schonere Verbranding Afb. 7 Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 4 SV-label (SV = Schonere Verbranding) Dit cv-toestel heeft een geavanceerde brander. De NO x -uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en daardoor voldoet het cv-toestel aan het gaskeurlabel Schonere Verbranding O Hoog Verwarming 107 Comfort Warm Water 3 Schonere Verbranding O Afb. 6 Gaskeur CW: 2003, Toepassingsklasse 3 16

17 Voorschriften 4 4 Voorschriften Voor de Nefit ketels zijn de navolgende voorschriften van toepassing: Deze installatie-instructie en overige van toepassing zijnde documentatie van de fabrikant. NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties AVWI. NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. NEN 1078 Voorschriften voor aardgasinstallaties (Bouwbesluit GAVO en aanvulling). NEN 1087 Ventilatie van woongebouwen. Eisen en bepalingsmethoden. NEN 2757 Toevoer verbrandingslucht en rookgasafvoer van verbrandingsgas van verbrandingstoestellen. NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties. NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen. NPR 1088 Toelichting op NEN NPR 3378 Toelichting op NEN Bouwbesluit. Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven en Gemeente. 90/142/EC Gastoestellenrichtlijn. 92/42/EEC Rendementsrichtlijn. 2004/108/EC EMC-richtlijn. 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn. EN 437 Testgassen, testdrukken, installatiecategorieen. EN 483 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - verwarmingsketels van het type C met een nominale warmtebelasting gelijk aan of kleiner dan 70 kw. EN 625 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - bijzondere eisen aan drinkwaterzijdige functies bij combiketels met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 70 kw. EN 677 Verwarmingsketels voor gasvormige brandstoffen - bijzondere eisen aan ketels met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 70 kw. Gaskeur HRww en CW DIN 4726/4729 Zuurstofdiffusiedichtheid. BRL 5102 Enkelvoudige rookafvoervoorzieningen van gasgestookte toestellen. 17

18 5 Installatie 5 Installatie GEVAAR: Explosie! B Sluit de gaskraan voordat aan gasvoerende delen wordt gewerkt. B Controleer na werkzaamheden alle gasvoerende delen op dichtheid. Montage, gas-, afvoer- en elektrische aansluitingen en inbedrijfneming van de installatie moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd. 5.1 Belangrijke opmerkingen Vloerverwarming B Het toestel is geschikt voor vloerverwarming, respecteer de toegestane aanvoertemperaturen. B Bij gebruik van kunststof leidingen in de vloerverwarming, moeten deze leidingen zuurstofdicht zijn conform DIN 4726/4729. Wanneer de kunststofleidingen niet aan deze normen voldoen, dan moet een systeemscheiding via een warmtewisselaar worden uitgevoerd. Verzinkte radiator en pijpleidingen Om gasvorming te voorkomen: B Geen verzinkte radiatoren en leidingen gebruiken. Antivriesmiddel De volgende antivriesmiddelen zijn toegestaan: Omschrijving Concentratie Fernox Alphi % Tabel 5 Corrosiebeschermend middel De volgende corrosiebeschermingsmiddelen zijn toegestaan: Omschrijving Fernox F1 0,5 % Tabel 6 Concentratie Afdichtingsmiddel Het toevoegen van afdichtingsmiddel in het verwarmingswater kan naar onze ervaring problemen opleveren (neerslag in de warmtewisselaar). Wij raden daarom het gebruik ervan af. Stromingsgeluiden Om stromingsgeluiden te voorkomen: B Een drukverschilregelaar (AVDO) bij de radiator die het verst weg ligt monteren. Propaan Om het toestel tegen te hoge druk te beschermen: B Voordrukregelaar plaatsen en afstellen tussen de 30 en 50 mbar. 5.2 Waterkwaliteit Ongeschikt of vervuild water kan leiden tot storingen in het cv-toestel en beschadiging van de warmtewisselaar of de tapwatervoorziening door o.a. slibvorming, corrosie of verkalking. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier. Cv-installatie (vul- en bijvulwater) B Spoel de installatie grondig voorafgaand aan het vullen. B Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater. Grondwater is niet toegestaan. B Het is niet toegestaan waterbehandeling toe te passen zoals ph-verhogende of -verlagende middelen (chemische toevoegmiddelen of inhibitoren), antivries en waterontharding. B De ph-waarde van het cv-water dient tussen de 7,0 en de 8,5 te liggen. Neem contact op met de leverancier indien dit niet het geval is. Sanitair drinkwater (toevoer tapwatervoorziening) B Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater. Grondwater is niet toegestaan. 5.3 Opstellingsplaats kiezen Voorschriften ten opzichte van de opstellingsruimte Neem voor alle installaties de desbetreffende voorschriften in acht. B Desbetreffende normen toepassen. B Installatiehandleidingen van de rookgasafvoer aanhouden met het oog op de minimale inbouwmaten. Verbrandingslucht Ter voorkoming van corrosie moet de verbrandingslucht vrij zijn van agressieve stoffen. Als corroderend gelden halogeenkoolwaterstoffen, die chloor- of fluorverbindingen bevatten. Deze kunnen bijv. in oplosmiddelen, verf, lijmstoffen, drijfgassen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zitten. Oppervlaktetemperatuur De maximale oppervlaktetemperatuur van het toestel is lager dan 85 C. Propaaninstallaties onder aardoppervlak Vloeibaargasinstallaties onder het maaiveld zijn in Nederland niet toegestaan. 18

19 (2009/09) Installatie Leidingen installeren B Het bij de documentatieset behorende montagesjabloon aan de wand bevestigen, daarbij aan de zijkant een minimale afstand van 100 mm respecteren ( pagina 9.) B Gaten voor ophangbeugel en montageaansluitplaat volgens het montagesjabloon maken. B Montageaansluitplaat (accessoire) met meegeleverd bevestigingsmateriaal monteren. S10 S10 Afb. 9 Montageaansluitplaat Nr.531 S S O Afb. 8 Montagesjabloon B Montagesjabloon verwijderen. B Ophangbeugel met twee meegeleverde schroeven en pluggen op de wand bevestigen. Afb. 10 Montageaansluitplaat Nr.531 (gemonteerd) B Gasleiding en aansluitleidingen volgens de voorschriften monteren. B Voor het vullen en aftappen van de installatie op het laagste punt een vul- en aftapkraan aanbrengen. B Servicekranen, gaskraan en een inlaatcombinatie monteren. Deze worden niet meegeleverd. 19

20 5 Installatie 5.5 Toestel monteren OPMERKING: Vervuiling in de installatie kan het apparaat beschadigen. B Spoel de installatie om vuil te verwijderen. B Verwijder de verpakking, let op de aanwijzingen op de verpakking en let op het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. B Op de typeplaat de markering van het land van bestemming en goedkeuring voor het door het gasbedrijf geleverde soort gas controleren ( pagina 10). Bevestiging voorbereiden B Pakkingen op de aansluitingen van de montageaansluitplaat leggen. Toestel bevestigen B Plaats het toestel tegen de muur en bevestig het aan de ophangbeugel. B Wartels op de aansluitleidingen vast draaien. Slang van overstortventiel (verwarming) monteren Mantel demonteren De mantel is met twee schroeven geborgd tegen onbevoegd wegnemen (elektrische veiligheid). B Zet de mantel altijd vast met deze schroeven. 1. Schroeven losmaken. 2. Beugel optillen. 3. Mantel naar voren wegnemen. 2. Afb. 12 Monteer de slang op de sifon O Afb O Afb

21 Installatie 5 Trechtersifon (accessoire) Om het uit de veiligheidsklep tredende water en het condens betrouwbaar te kunnen afleiden, is trechter sifon als accessoire bedoeld. B Afvoer uit corrosiebestendige materialen uitvoeren. Daartoe behoren: gresbuizen, hard-pvc leidingen, PVC-leidingen, PE HD leidingen, PP-leidingen, ABS/ ASA-leidingen, gietleidingen met inwendige lering of coating, stalen leidingen met kunststof coating, niet roestende stalen leidingen, boorsilicaatleidingen. B Afvoer direct op een aansluiting DN 40 monteren. OPMERKING: B Afvoer niet veranderen of afsluiten. B Slangen alleen onder afschot leggen. 5.6 Aansluiten rookgasafvoersysteem Neem tijdens de montage van het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem de algemeen geldende voorschriften in acht ( hoofdstuk 4 Voorschriften ). Voor het cv-toestel zijn diverse rookgasafvoersets beschikbaar, waarmee de meeste rookgasdoorvoersituaties mogelijk zijn. Het cv-toestel is fabrieksmatig uitgevoerd met een parallelle rookgasafvoeradapter. Een concentrische rookgasafvoeradapter is als accessoire leverbaar Parallel RGA-aansluiting monteren B Afdichting en flens met bouten monteren. 3 DN Afb O Afb Afdichting 2 Flens 3 Schroeven O 21

22 5 Installatie B Parallel aansluiting plaatsen Vullen sifons GEVAAR: rookgasvergiftiging. B Vul de sifon vóór inbedrijfname. O 2 4 CO 2 OPMERKING: toestelschade. B Vul de sifon via de rookgasafvoeraansluiting en niet via de luchttoevoeraansluiting van de rookgasafvoeradapter. CO 2 B Vul de toestelsifon via de rookgasafvoeraansluiting ( afb. 17) met 0,5 liter. B Vul de sifon in de rioolleiding met 0,5 liter water. 2 Afb Flens 4 Parallelle rookgasafvoeradapter O Afb. 17 Vullen toestelsifon O 22

23 Installatie Rookgastoebehoren monteren B Rookgastoebehoren tot aan de aanslag insteken. Rookgasafvoermateriaal Als luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal kan aluminium, roestvast staal (RVS) of kunststof worden toegepast. Het luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal, vanaf het cv-toestel tot en met de dak- of geveldoorvoer, moet geschikt zijn voor HR-toestellen en moet tevens CE-gekeurd zijn. B Houd bij toepassing van kunststof rookgasafvoermateriaal rekening met de temperatuursclassificatie (T120) van het cv-toestel. Condensopvang Bij langere rookgasafvoersystemen uitgevoerd in aluminium wordt geadviseerd om direct boven het cv-toestel een condensopvang te monteren. B Sluit de condensopvang aan op de rioolleiding Centraal luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem Het cv-toestel is geschikt voor de meeste Centraal luchttoevoeren rookgasafvoersysteem (CLV-systemen) en varianten hierop O Afb. 18 B Rookgasafvoerleiding op dichtheid controleren Type B 23 em B 33 (open opstelling) Wanneer een gesloten opstelling niet wenselijk of in de opstellingsruimte niet mogelijk is, kan het cv-toestel als open cv-toestel worden geïnstalleerd. Wanneer het cv-toestel als open cv-toestel wordt geïnstalleerd, wordt de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte gebruikt. De opstellingsruimte dient daarom te zijn voorzien van de noodzakelijke luchttoevoeropening. Voor het cv-toestel geldt een toestelklasse type B bij toepassing als open cv-toestel. De maximaal toegestane drukval kan voor open toestellen in zijn geheel voor de rookgasafvoer gebruikt worden. De afzonderlijke voorschriften voor de opstellingssruimte moeten in acht worden genomen. Voor de verbranding dient er voldoende verbrandingslucht toe te stromen Type C xx (gesloten opstelling) Voor het cv-toestel geldt een toestelklasse type C bij toepassing als gesloten cv-toestel. De mantel van het cv-toestel is gasdicht uitgevoerd en vormt een deel van de luchttoevoer. Het is daarom bij een gesloten opstelling van het cv-toestel vereist dat bij een werkend cv-toestel het voorpaneel van de mantel altijd goed gesloten is. Het cv-toestel kan op een parallel of op een concentrisch rookgasafvoersysteem worden aangesloten. Onderdruk CLV Bij onderdruk CLV-systemen moet voldaan worden aan de Gastec-normen QA138 en QA163. Overdruk CLV Neem contact op met Nefit Berekening rookgasafvoersysteem De minimale diameter van de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen kan worden bepaald door de totale weerstand van alle componenten in het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem te bepalen volgens onderstaande methode. De in tabel 7 vermelde drukvallen zijn van toepassing op kunststof, aluminium en roestvaststaal rookgasafvoermateriaal. B Bepaal de te overbruggen lengte van de luchttoevoeren rookgasafvoerleiding tussen het cv-toestel en de dak- of muurdoorvoerset. B Tel alle weerstanden van de componenten in de rookgasafvoerzijde en luchttoevoerzijde bij elkaar op. Voor een optimale werking van het cv-toestel dient de totale weerstand minder te zijn dan p w max. ( tabel 7). 23

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65

28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 6 720 613 303-00.1O Hoog rendement ketel 28/35/42 HRS 24/30/35/42 HRC 30/35 HRC Turbo Comfort Systeem 65 Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL 2 Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open

Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open 6 720 644 143-00.1O Combi Gaswandketel open Bosch 24 VRC II Open NL Bedieningshandleiding 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...........................

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid van het AWBconcept, heeft deze

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 760505-00-0 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW

Gaswandketel. Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O. Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC 6720 611 391 NL (2006/01) OSW Gaswandketel Bosch HRC 6 720 611 391-00.1O Bosch 26 HRC Bosch 30 HRC Bosch 35 HRC Bosch 42 HRC OSW Inhoud Inhoud Voor uw veiligheid 3 Verklaring symbolen 4 1 Bedieningsoverzicht 5 2 Inbedrijfname 6 2.1

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel met boiler CGS-28(24)/200 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.

Nadere informatie

Installatie instructies en onderhoudshandleiding

Installatie instructies en onderhoudshandleiding Installatie instructies en onderhoudshandleiding Verwarmingsketel CGB 11 Verwarmingsketel CGB-K-23 (20) Combiverwarmingsketel CGB 20 Verwarmingsketel CGB 24 Verwarmingsketel CGB-K-28 (24) Combiverwarmingsketel

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name.

ADM. Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135. Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding. Innovation has a name. ADM Atmosferische industriële boiler ADM - 40/50/60/80/90/115/135 0305 984 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Innovation has a name. uw installateur A.O. Smith Hoofdkantoor Europa, De Run

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE Agpo b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie