11 maart e jaargang no. 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 maart 2005-56e jaargang no. 10"

Transcriptie

1 11 maart e jaargang no. 10 Fall Protection is één van de vier Critical Four Safety Standards van Alcoa. In de dagelijkse praktijk in Alcoa bedrijven is gebleken dat de meeste ongelukken toe te schrijven zijn aan het niet naleven van de regels in de standaarden. Alcoa eist dat alle bedrijven zich aan de vereisten houden. Ze gaat op reguliere basis na (in audits) of de voorgeschreven regels die betrekking hebben op de Safety Standards adequaat worden nageleefd. Ze moeten good zijn bevonden, anders volgt er een re-audit. Fall Protection heeft betrekking op werkomstandigheden bij een hoogteverschil van 6 voet (1.80m) of meer, waarbij de werker blootgesteld is aan een fall hazard. Dit aspect van de Critical Four heeft ook standaarden voor loop- en werkoppervlakten, steigers, trappen en ladders. (Naast Fall Protection behoren Mobile Equipment Safety, Confined Entry Procedures en Lockout/Tagout/ Verification tot de Critical Four Standards). Tweeëndertig Suralconiërs en medewerkers van de contractorbedrijven Kier/CCC, Pansa, Cobo en TCS hebben op 2 en 3 maart j.l. een training gevolgd voor competent persons in het kader van Fall Protection. Die training werd verzorgd door drie qualified persons op dat gebied, namelijk Glenn Veldhuizen, Frank Deelnemers en instructorsin een pauze tijdens de Fall Protection training in Rresidence Inn. 1

2 Johannes en Alfonds Semoedi. Ze hebben in 2002 bij DSC (Dynamic Scientific Controls, Inc.) in de Verenigde Staten van Amerika met succes een gespecialiseerde training gevolgd. Wat houden de termen qualified persons en competent persons in? Alcoa heeft daar definities voor. A qualified person is a person with a recognized degree, certificate, professional standing, or extensive knowledge, training, and experience in the area of fall control, and who is capable of designing, analyzing, evaluating, and specifying fall prevention/ fall protection systems. A competent person is one qualified to observe and stop work if necessary and/or to train in the following areas: Nature of fall hazards in work areas; Correct procedures for erecting, maintaining, disassembling, and inspecting the fall arrest systems to be used; Use and operation of guardrail systems, personal fall arrest systems, safety nets systems, warning linesystems, designated access zones, and other fall prevention techniques to be used; Role of employees in fall control techniques; Correct procedures for the handling and storage of equipment and materials and the erection of overhead protection; and Applicable Suralco Fall Prevention documents. Medewerkers bekijken geconcentreerd de opdrachten. Van de 32 deelnemers aan de training voor competent persons, die in Residence Inn werd gehouden, hebben 30 ter afsluiting twee testen gemaakt, één voor scaffolds (steigers) en de andere voor fall protection. Vierentwintig boekten bij de eindstreep meteen succes, de overige zes hebben een herkansing. Een voorbeeld uit het buitenland van hoe het NIET moet! 2

3 In de Thermal Power Plant, het Powerhouse, zijn de volgende organisatorische veranderingen doorgevoerd. Foek Chin Joe Foek Chin Joe is per 1 februari 2005 gepromoveerd tot E/I Services Supervisor en geeft in deze functie leiding aan de Thermal Power plant E/I services group, de Line Crew en de Test Group. Foek is verantwoordelijk voor alle E/I maintenance activiteiten in de Power division. Hij rapporteert aan Power Manager John Lieuw Hie. Floris Betrouw is per 1 februari 2005 gepromoveerd tot Mechanical Maintenance Day Foreman en is verantwoordelijk voor de mechanical maintenance support in de Thermal Power plant. Floris rapporteert aan Maintenance Supervisor Alfonds Semoedi. Floris Betrouw Roy Partodimedjo is vanaf 1 januari 2005 E/I Maintenance Foreman bij het Powerhouse. Hij is verantwoordelijk voor de E/I maintenance activiteiten en rapporteert aan Foek Chin Joe. Kamtaperkas Ramkhelawan is per 1 januari 2005 overgeplaatst van de afdeling Clarification naar de Thermal Power plant als Planner. Hij rapporteert aan Alfonds Semoedi. Cliff Griffith Cliff Griffith is bij Suralco L.L.C. in dienst getreden per 1 maart Hij is tewerkgesteld als Process Engineer bij het Technical Department en rapporteert aan Staff Process Engineer Ron Dhauri. Cliff zal een oriëntatieprogramma afwerken en daarna aan één van de operating departments worden toegewezen als Area Process Engineer. We wensen Cliff Griffith een succesvolle loopbaan in ons bedrijf toe. 3

4 Voor v.l.n.r. Keith Barnswell, Audrey Williams, Sharon Brown, Presley Clark (allen van Jamalco) en Mahinder Sewgobind (Suralco). Middelste rij v.r.n.l. Jimmy Herring (Pittsburgh), Aditpersad Moensi (Suralco), Melvin Lie Atjam (Pittsburgh), Noel Williams (Jamalco) en Warren Kelly (Western Australia). Achter v.l.n.r. Andrew Williams (Jamalco), Brian Gardner (Point Comfort) en Dan Leone (Pittsburgh). Best Practice sharing is het predicaat dat gegeven kan worden aan een AWA Atlantic Business Advisors Meeting die van 21 tot 25 februari j.l. op Jamaica gehouden werd. Gastheer van de vertegenwoordigers van de Business Unit waartoe Suralco behoort, was Jamalco. Er waren ook afgevaardigden van Point Comfort, Australië en het Alcoa hoofdkwartier in Pittsburgh. Nadat de plants in Australië al geruime tijd de functie van Business Advisor hadden geïntroduceerd en er successen mee boekten, besloot de leiding van AWA Atlantic ongeveer een jaar geleden business-wide het voorbeeld te volgen, mede met het oog op standaardisatie van de functie. Een business advisor is een medewerker die als schakel optreedt tussen de Accounting en de productieafdelingen. Samen met de afdelingen kijkt de BA naar economische analyses en naar mogelijkheden (opportunities) om kosten te reduceren. Gezamenlijk wordt in de areas ook nagegaan welke business process improvement strategieën kunnen worden uiteengezet en geïmplementeerd. Namens Suralco participeerden in de meeting op Jamaica, Accounting Superintendent Aditpersad Moensi en Business Advisor Mahinder Sewgobind. Ze hebben een presentatie gehouden over de Suralco - activiteiten en hierbij de nadruk gelegd op een kaizen die in november j.l. in de afdeling Calcination werd gedaan en succesvol was. Er bestaat een mogelijkheid dat BA s van de verschillende locaties de kans krijgen in Pittsburgh ervaring op te doen met het opstellen van en werken aan projecten die tot continuous improvement moeten leiden. Het gaat hierbij om rotational jobs voor een periode van een jaar. Een andere afspraak is dat de BA s maandelijks contact met elkaar onderhouden via conference calls. Het doel hiervan is ervaringen uit te wisselen. Minstens eens per jaar zal in één van de bedrijfslocaties van de Business Unit een vergadering van de BA s gehouden worden. 4

5 Op het kantoor van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft Suralco s Managing Director Warren Pedersen op vrijdag 4 maart j.l. een plotter overhandigd aan Minister Franco Demon. Deze gift moet gezien worden als een aanvullende ondersteuning in het streven van het ministerie om te geraken tot een efficiënte grondregistratie en uitgifte. Het ministerie doet op dit ogenblik de aanmaak van kaarten en de verwerking daarvan handmatig, hetgeen gemoeid gaat met veel tijdverlies en kans op het insluipen van menselijke fouten. De plotter met een waarde van $3.500,- zal tegen deze achtergrond bezien een enorme verbetering betekenen, de efficiency vergroten en de slagvaardigheid verruimen. Minister Demon toonde zich blij met de geste, die hij als een welkome typeerde en die volgens hem volledig past in zijn streven naar verbetering van de transparantie en het algemeen documentenbeheer. Onder de aanwezigen bevonden zich van NH-directeur Jainul Abdoel, onderdirecteur Grondzaken Daisy van Exel en Hoofd Geodesie Harridath Kalloe en van Suralco Chief Public Relations and Communications Henk Esajas. Blijde gezichten bij de plotter. V.l.n.r. Warren Pedersen, Franco Demon, Jainul Abdoel en Daisy van Exel. Het gezelschap, aangevuld met (rechts) Harridath Kalloe en (links) Henk Esajas. 5

6 v.l.n.r. C. Sokromo,L. Talens. E. Dijan, M. Tjon Tam Pau, J. Vismale, Suralco security guard D. Wong Sie Kwie naast de schoolleider R. Jubitana, E. Soerohardjo, R. Narraina en E. Prahalad. De Giovanni Montinischool voor Lager Beroepsgericht Onderwijs heeft op vrijdag 25 februari j.l. een grasmaaimachine en een geldsbedrag ontvangen van Suralco. Ons bedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk te voorzien in de noden van instellingen die in zijn bedrijfslocaties werken en die ter verbetering van hun werkzaamheden verzoeken doen. De Giovanni Montinischool te La Vigilantia, die dit jaar haar veertigjarig bestaan herdenkt, vroeg om een bijdrage. Het 40+ veteranenvoetbalteam van Suralco, gesponsord door Life!, heeft op zaterdag 5 maart j.l. beslag gelegd op een fraaie trofee door te winnen van de ploeg van Fernandes. De eindstand was 4 1 na een ruststand van 1 0 in het voordeel van onze jongens, medewerkers van verschillende afdelingen. De teams kwamen tegen elkaar uit in het Clarence Seedorf stadion. De teamgeest was goed, het spel stond tactisch op een hoog niveau. Life! blikt terug op een geslaagde activiteit in het kader van health and well-being. Het comité is van plan meer beweging onder Suralconiërs en hun gezinsleden te stimuleren. Zo zal er binnenkort een flyer uitkomen met de oproep regelmatig mee te doen aan trimlopen en hiermee het voorbeeld te volgen van een vaste groep die dit steeds doet. Suralconiërs BEWEEG is het motto. 6

7 Voor het eerst is het gelukt om een kapotte oogzenuw weer spontaan te laten aangroeien. De methode werkt alleen bij genetisch volledig omgebouwde muizen, en dan nog alleen als ze net zijn geboren. Intussen jubelt politiek Amerika: doorbraak, revolutie, baanbrekend! De oogzenuw verbindt de ogen met de hersenen en is net als de rest van het centraal zenuwstelsel onderdeel van het brein. Herstel van oogzenuwen bij muizen na 24 uur. Het sterretje markeert de plek waar de oogzenuw bij aanvang van de proef werd doorgeknepen. Voor het eerst is het gelukt om een kapotte oogzenuw weer te laten aangroeien. Het was alleen niet bij een menselijke patiënt. Vooralsnog werkt de techniek alleen bij genetisch grondig veranderde, zeer jonge muizen. En, ook niet bepaald een detail: het staat nog niet eens vast of de proefdieren, die van tevoren blind waren gemaakt, door de behandeling ook werkelijk weer gingen zien. Politici in de VSA zijn echter verrukt. Door de betere kogelvrije vesten kwamen er in Irak en Afghanistan minder Amerikaanse militairen om. Maar daar staat tegenover dat er relatief veel soldaten blind werden. Van alle recent gewond geraakte militairen heeft vijftien procent oogschade, en van alle oogverwondingen zijn die aan de oogzenuw het ergst. Het muizenonderzoek werd dan ook mede betaald door het ministerie van Defensie en een veteranenorganisatie. In een lange persverklaring noemt niemand minder dan oud - presidentskandidaat John Kerry het onderzoek baanbrekend. De senator krijgt bijval van drie congresleden, een luitenant-kolonel buiten dienst en de directeur van het Schepens Eye Research Institute, waar de studie werd uitgevoerd. Saillant detail is dat de namen van de onderzoekers zelf iets minder Amerikaans klinken: Kin-Sang Cho, Liu Yang, Hong Feng Ma, Xizhong Huang, Milos Pekny en Dong Feng Chen. Het werkelijke belang van het onderzoek ligt dieper. Al tientallen jaren zoeken artsen naar manieren om het centraal zenuwstelsel te dwingen tot zelfherstel. Om de één of andere reden weigeren zenuwen zichzelf namelijk te repareren. En dat is vreemd, bij vissen en kikkers groeien beschadigde zenuwen nog als kool. Maar om de één of andere reden hebben zoogdieren een slot op hun zenuwstelsel. En nu denken Chen en collega s dat ze de beveiligingscode van het slot hebben gekraakt. Al bekend was dat het lichaam vlak voor de geboorte een gen uitschakelt dat gaat over groei - het gen heet Bcl- 2. Maar Bcl-2 weer aanzetten, daarvan krijgt de muis zijn vermogen om zenuwschade te herstellen maar heel kort terug. Er is moet dus nog een beveiliging zijn. Al eerder noemde Chen daarvoor een kandidaat: het brein legt letterlijk een barrière aan van hersensteunweefsel, van zogeheten glia-cellen. Chen kweekte een familie genetisch veranderde familie muizen die deze obstakels niet heeft. De muizen hebben een Bcl-2-gen dat altijd aan staat, en een verstoorde aanmaak van gliacellen, waardoor de barrière langzamer ontstaat. Vervolgens vernietigden de onderzoekers de oogzenuwen van pasgeboren muizen uit de familie, en keken wat er gebeurde. Na veertien dagen wachten bleek 40 tot 70 procent van de kapotte oogzenuwcellen weer aangegroeid. Onder de microscoop zagen de onderzoekers tot hun verrukking talloze actieve uitgroeiers, zo rapporteren ze in het blad Journal of Cell Science. Toen de muizen veertien dagen oud waren, hield het effect echter op. Waarschijnlijk winnen de remmen het dan toch nog van het reparatiemechanisme. Het gen Bcl-2 wordt dan het zwijgen opgelegd, en de glia-cellen werpen dan alsnog hun barrière op. Maar het is de stap vooruit die telt, vinden Chen en collega s. De genetisch gemodificeerde muizenfamilie is een uitstekend model om zenuwgroei te bestuderen. En de twee ontdekte remmen op de groei vormen twee veelbelovende wegen waarlangs artsen misschien ooit kapot zenuwweefsel weer aan de praat kunnen krijgen. Daarvoor is dan eerst wél een reeks doorbraken in de gentherapie nodig, de nog prille tak van geneeskunde die gaat over het genetisch veranderen van cellen in het menselijk lichaam. En het is nog maar helemaal de vraag of de Amerikaanse politiek ook voor dat ethisch gevoelige onderwerp de handen op elkaar krijgt. Maarten Keulemans NOS Online 7

8 Werking van het speeksel. Uit de bouw van niet slechts het gebit maar van het hele darmkanaal blijkt, dat de mens tot de groep van alleseters behoort. Een gemengde voeding is voor hem de aangewezen voeding. De tanden en kiezen zijn geplaatst in de mondholte die een zeer grote hoeveelheid bacteriën van allerhande soort bevat. De mondholte wordt inwendig vochtig gehouden door het speeksel, een eiwithoudende, wat kleverige vloeistof die op sommige bacteriën een groeiremmende werking heeft. De scheikundige reactie van het speeksel is licht alkalisch, d.w.z. tegenovergesteld aan zuur. Het speeksel hecht zich gemakkelijk aan het oppervlak van tanden en kiezen, in het bijzonder op de plaatsen waar het oppervlak onregelmatigheden vertoont. Dit kleverige laagje vangt allerlei ongerechtigheden op (tandaanslag) en ook bacteriën die zich erin kunnen vermeerderen. Van deze bacteriën zijn er die eenvoudige suikers in zuur omzetten. Zuur speelt een belangrijke rol in het tandbederf. Na een maaltijd, waarbij suikers gevangen worden of blijven hangen in allerlei kleine spleten op en tussen de tanden en kiezen, zal zich dus op die plaatsen zuur vormen, dat echter na verloop van tijd door het zwak alkalische speeksel kan worden geneutraliseerd. Het speeksel vervult dus met betrekking tot de ontwikkeling van tandbederf een dubbele functie. Ongunstig is de vorming van het kleverige aanslaglaagje op de tanden. Dat laagje vormt de broedplaats van bacteriën die uit suiker zuur vrijmaken, gunstig is het neutraliseren van het gevormde zuur. Kauwen van voedsel. Voor het gebit geldt, net zoals voor elk orgaan van het menselijk lichaam, dat het om zich goed te kunnen ontwikkelen en in een goede toestand te blijven, wel ontzien en niet mishandeld moet worden, maar evenmin ongebruikt mag worden gelaten. Het kauwen bevordert de afscheiding van speeksel. Voedsel waaraan flink wat te kauwen valt, leidt tot een ruimere speekselvloed, die ook na het kauwen een tijdje aanhoudt en dan zijn neutraliserende werking kan uitoefenen. Op het punt van de vertering als zodanig heeft het speeksel alleen betekenis voor de afbraak van de hoge suikers (zoals zetmeel) die de hoofdbron van de koolhydraten in de natuurlijke voedingsmiddelen vormen. Deze worden door de werking Ligging van de speelkselklieren. Het bloedvat dat de zijkant van het hoofd verzorgt, voorziet ook een deel van de speekselklieren van bloed. van het speeksel tot moutsuiker afgebroken. Het voedsel blijft te kort in de mond om er veel moutsuiker uit vrij te maken. De zetmeelvertering gaat in de maag nog een tijdje door. Van de aanwezigheid op of bij de tanden van een aanzienlijke hoeveelheid voor bacteriën direct toegankelijke suiker is bij het nuttigen van voedsel dat veel kauwen vereist, geen sprake. De na het doorslikken van het voedsel nog ruime speekselafscheiding helpt de mond van etensresten reinigen en eventueel toch nog gevormd zuur te neutraliseren. Het meeste voedsel is echter zo goed bereid dat er meestal niet veel meer te kauwen valt. Het wordt te weinig gekauwd en meestal na een paar kauwbewegingen doorgeslikt. De zo gunstige ruime speekselafscheiding ontbreekt dan. Bovendien worden niet slechts veel zetmeelbevattende voedingsmiddelen genuttigd, maar ook allerlei zoetigheden in de vorm van suiker of met suiker bereide lekkernijen. Resten hiervan die in de kiezen en spleten blijven hangen of kleven aan de tandaanslag, worden door de bacteriën met graagte aangetast. Bleef het erbij dat men enkele maaltijden nam en daartussen niet snoepte, dan zou het speeksel na verloop van tijd het gevormde zuur nog wel de baas kunnen, maar juist de tussentijdse versnaperingen maken dit tot een vrijwel hopeloze taak, omdat telkens nieuw zuur wordt gevormd en te weinig speeksel. Ontwikkelingsstoornis waarbij kegelvormige tanden zijn ontstaan. Winkler Prins Medische Encyclopedie 8

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën Genen, fout DNA en kanker Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kanker de wereld uit. Science fiction? Doen wat moet, en laten wat

Nadere informatie

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld

KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Cahier 3 KLM na de fusie met Air France Cultuurverandering in het perifere gezichtsveld Onderzoekers: Niels Noorderhaven, David Kroon en Alma Timmers Universiteit van Tilburg KLM na de fusie met Air France

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen

MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN. Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen MOEILIJK DOEN ALS HET OOK MAKKELIJK KAN Over het nut van grondige wiskundige analyse van beslissingsproblemen Erasmus Research Institute of Management (ERIM) Erasmus University Rotterdam Internet: http://www.erim.eur.nl

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie