de dossiers van de Loss Prevention Unit Industriële fotovoltaïsche systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de dossiers van de Loss Prevention Unit Industriële fotovoltaïsche systemen"

Transcriptie

1 de dossiers van de Loss Prevention Unit Industriële fotovoltaïsche systemen verzekeringen anders bekeken

2 Dit document geeft een samenvattende omschrijving van de fotovoltaïsche systemen, hun installatie, de gevaren en de preventiemaatregelen tegen brand en diefstal. Norm CEI Crystalline silicon terrestrial PV modules Design Qualification and type approval voor kristallijne modules. Norm CEI Thin film silicon terrestrial PV modules Design Qualification and type approval voor dunne film modules. Voor kabels en omvormers: IEC normen Alle foto s in dit document worden gebruikt met vriendelijke toestemming van de nv Greensun (www.greensun.be). De voorbije jaren hebben tal van particulieren en ondernemingen een fotovoltaïsch systeem op hun dak geplaatst. Fiscale stimuli, groene certificaten en groene leningen hebben velen toen over de streep geholpen. Enkel erkende installateurs mogen fotovoltaïsche panelen plaatsen. Elke installatie krijgt ook het bezoek van een erkend controleorganisme. Desondanks blijven er gevaren verbonden aan elke installatie en moeten er dus preventiemaatregelen genomen worden. In dit dossier vindt u, naast een korte beschrijving van de verschillende industriële fotovoltaïsche systemen en hun installatie, een lijst van de mogelijke gevaren en preventiemaatregelen tegen brand en diefstal.

3 Zonnecellen Er bestaan verschillende types zonnecellen, elk met een eigen rendement: Kristallijne silicium zonnecellen - Monokristallijn silicium - Polykristallijn silicium Dunne film zonnecellen - Amorf silicium (a.si) - Koperindiumdiselenide (CIS) - Cadmiumtelluride (CdTe) Stijve dunne film zonnecellen CIS- of CdTe-zonnecellen op een glasvlak met gelijkaardige vormgeving als voor kristallijne zonnecellen. Flexibele dunne film zonnecellen Soepele boven- en onderlagen uit doorzichtig polymeer (dunne PV- film). Zonnepanelen of modules De zeer broze, in serie geschakelde zonnecellen worden beschermd in een fotovoltaïsche module of zonne. Voorkant: - Dunne glasplaat met een laag ijzergehalte (gehard glas) Achterkant: - Dubbel isolerend glas (voor een semi-transparante module) - PVC- folie in combinatie met aluminium of polyester (voor een dichte module) Aan de achterkant wordt een aansluitdoos voor de elektrische verbinding naar een volgend en/of naar een verbindingsdoos bevestigd. De zonnecellen worden ingekapseld met vochtbestendig ethylvinylacetaat dat goed bestand is tegen hoge temperaturen, temperatuurschommelingen en UV- straling. Rond de panelen wordt een aluminium kader bevestigd voor de stevigheid en een gemakkelijke montage. Een geheel van zonnepanelen met draagstructuur, DC/AC- omvormers, bedrading en beveiliging noemt men een fotovoltaïsch systeem of PV- systeem.

4 Wat is een fotovoltaïsch systeem? Industriële fotovoltaïsche systemen Een fotovoltaïsch systeem is een systeem dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Het kloppende hart van het systeem is de zonnecel. Een zonnecel is in feite een kleine onafhankelijke elektriciteitscentrale die zonne-energie omzet in elektrische energie (uitgedrukt in V). Verschillende zonnecellen serieel aan elkaar gesoldeerd met metalen strips vormen een zonne. De verschillende zonnepanelen worden op hun beurt (in serie en/of parallel) aan elkaar geschakeld en via een DC/AC-omvormer aan het openbare elektriciteitsnet gekoppeld. Wanneer er licht op een zonnecel invalt, is die zonnecel een goede geleider voor elektriciteit en wordt een deel van het licht omgezet in elektriciteit. Zo ontstaat immers een gelijkstroom (DC) die via een DC/AComvormer wordt omgezet in wisselstroom (230 V, 50 Hz) voor het elektriciteitsnet. Het andere deel van het licht wordt omgezet in warmte of weerkaatst. DC (gelijkspanning) inrichtong voor het afschakelen hoofdkabel en scheiden continu PV stroomopwaarts van de omvormer bliksem 30 ma AC (wisselspanning) verdeelbord vergrendelbare connectoren ontkoppelbare connectoren welke niet bereikbar zijn beperkt of gecontroleerde vermogen

5 DC CC (courant continu) Wat zijn de voornaamste schadegevallen en wat zijn de preventiemaatregelen? Gevaar 1. Opwarming door overschaduwing door vervuiling Preventiemaatregel Lichtstudie De afstand tussen 2 rijen zonnepanelen is voldoende groot als er op 21 december om 12 u s middags geen schaduw valt op de panelen. Laat daarom een lichtstudie uitvoeren (bij wie?). Een 3D-simulatie helpt om na te gaan of zich op dat moment op die plek ooit een overschaduwing zal voordoen. Elevatie Bij een elevatie van, < 30 moeten de panelen eens per jaar gereinigd worden met water, een reinigingsmiddel voor vensters en een sponsje. Bij > 30 moet niets gedaan worden (zelfreinigend). dispo coupu sectio en am l ondu door warme punten 2. Brand door brandbare onderdelen in kabelgoten Bypass diode Voorzie een bypass diode in parallel aan de achterkant van elk en bypass diodes in de aansluitingsdoos van elke ketting. Noodonderbreking van de gelijkspanningscircuits op afstand Voorzie een noodonderbreking zo dicht mogelijk tegen de zonnepanelen: ter hoogte van de aansluitingsdoos of van elke fotovoltaïsche module. Opbouwsystemen Opbouwsystemen genieten de voorkeur (natuurlijke verluchting voldoende afkoeling). Bij ingebouwde systemen moeten de panelen in een metalen bak geplaatst worden. De bak doet dienst als onderdak. Let op een goede waterdichtheid. Kaders van zonnepanelen Neem kaders uit aluminium. Vermijd plastic. Gelijkspanningkabels Alle kabels van tot omvormer moeten bestand zijn tegen een T van 90 C en moeten UV-bestendig zijn. Ze moeten een dubbele isolatie krijgen in vlamvertragend materiaal (PE wel toegestaan, PVC niet). Laat DC-kabels aan de buitenkant van het gebouw lopen. Certificatie van de installateur (EU richtlijn) Zo worden fouten vermeden zoals omgewisselde polariteiten in de verbindingsdozen, foute bevestiging van PV-systemen en het niet plaatsen van beschermleidingen tegen marters en andere knaagdieren. Andere elektrische kanalisaties De bekabeling van de installatie mag niet gekruist worden door andere elektrische kanalisaties vreemd aan de installatie. behalve indien die bekabeling ondergebracht is in een brandwerende kanalisatie (brandweerstand 1 uur). connec verrouill omvormers Omvormers - Plaats de omvormers zo dicht mogelijk bij de fotovoltaïsche panelen (beperkte lengte gelijkspanning). - Voorzie een algemene onderbreker (DC-scheidingsschakelaar). - Voorzie een automatische AC-onderbreker de omvormer. Vul deze aan met connecteurs inamovibles een manuele schakelaar wanneer het vermogen inaccessibles groter dan 30 KVA is. - Plaats de omvormers ofwel buiten ofwel in een rookgasdicht compartiment Rf 1h, dat voorzien is van een automatische branddetectie met doormelding van alarmen naar een erkende meldkamer.

6 Gevaar Preventiemaatregelen 3. Overspanning Protection fusible Plaats, vanaf 4 kettingen in parallel, een zekering op elke ketting. De zekeringen moeten conform EN en EN zijn en de vermelding gpv voorzien. In plaats van zekeringen mogen automatische differentieelschakelaars gebruikt worden. Smeltveiligheden met dubbele werking bestaan uit twee metalen klemringen gescheiden door een samengedrukte veer. Het geheel wordt samengehouden door een cilinder uit keramiek via kleine hittegevoelige (250 C) stiften (pennen). De snelheid van het uitstoten laat toe de intensiteit van de vlamboog, gevormd door het afsluiten onder spanning, te beperken. 4. Vlamboog kortsluiting In een vlamboog - ook wel elektrische boog genoemd - vindt er een transfer van elektrische ladingen plaats tussen twee naburige geleiders en dus een elektrische stroom. Er vormt zich een plasma en het gas tussen de geleiders licht op. Bij gelijkspanning wordt een vlamboog in stand gehouden. Bij wisselspanning dooft deze uit wanneer de spanning daalt. Mogelijke oorzaken die kunnen aanleiding geven tot warmteontwikkeling zijn o.a. een slecht contact, een kortsluiting, een slechte of beschadigde isolatie, een ontlading van de condensator. Connectoren De connectoren moeten conform zijn met de norm EN 50521, minimum IP 44 (bij voorkeur IP 66), en elke M / V-koppeling moet van hetzelfde type en merk zijn. vrij bereikbaar zijn, maar mogen enkel met een werktuig geopend kunnen worden door niet gewaarschuwde personen (een eenvoudig clips/ click-systeem type MC 3 is niet toegestaan). de signalisatie niet openen in belasting dragen. door de TÜV (of gelijkwaardig) gecertificeerd zijn. gemonteerd zijn volgens de voorschriften van de fabrikant. 5. Bliksem Bliksemstudie Voorzie een interne bliksembeveiliging kant DC/AC. En ook een bliksemafleider als uit de bliksemstudie een verhoogd risico blijkt. Equipotentiaalverbindingen Breng deze verbindingen aan tussen alle metalen delen.

7 Gevaar Preventiemaatregelen 6. Diefstal Organisatorische maatregelen Registreer de serienummers van de panelen op SAVE YOUR NUMBERS van de FOD Binnenlandse zaken (www.besafe.be - rubriek publicaties). Laat een veiligheidsagent of aangestelde permanent toezicht houden. Bouwkundige maatregelen Breng rond de installaties een hekwerk aan, uitgerust met een beveiliging tegen overklimming. Bevestig de zonnepanelen op de draagconstructies met antidiefstalbouten. Elektronische maatregelen Plaats een inbraakalarm met videocamera, verbonden met een permanente bewakingscentrale of doorseining naar de politie. (gerechtelijke overheid)? 7. Algemeen Keur jaarlijks de laagspanning. jaarlijkse thermografie. Onderwerp de bereikbare connectoren (bv. bij panelen onder een hellingshoek op een plat dak) aan een jaarlijkse thermografische keuring door een keuringsorganisme dat door Belac geaccrediteerd is op dit vlak. Laat een aangestelde uit het bedrijf de installatie om de 3 maanden visueel controleren. Vervang de omvormers om de 10 jaar. Leg een stabiliteitsstudie voor de totale (permanente- en veranderlijke) winden sneeuwbelasting voor. Voor platte- of lichthellende daken een belasting van minimum 70 kg/m² en voor zonnepanelen een bijkomende permanente belasting van 15 kg/m² (eigen gewicht van het PV-systeem). De waterdichtheid van het dak mag door de montage van PV-systemen niet nadelig beïnvloed worden. Zonnepanelen zijn niet toegestaan: - boven ATEX zones (lokalen waar een explosieve atmosfeer heerst) - boven opslaglokalen van - explosieven(r1, R2 en R3) - aërosolen - vuurwerk - brandbare gassen(r12, R13) - (licht) ontvlambare vloeistoffen (vlampunt 55 C, R10, R11 en R12) - oxidizers(r8, R9) en organische peroxides - licht ontvlambare vaste stoffen(r11) - spontaan ontvlambare stoffen(r17) - stoffen die met water brandbare gassen vormen (R15) - op daken van gebouwen hoger dan 25 meter - boven of te kort bij rook- en warmte afvoerluiken(om de rookgasevacuatie niet te hinderen)

8 E.R. Camille Gillon, AXA Belgium SA, Blvd du Souverain Bruxelles AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet: Tel. : (02) Fax: (02) KBO nr: RPR Brussel

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen -

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - VEA 1 Inleiding 3 2 Zonne-energie : toepassingen 4 2.1 De zon als energiebron 4 2.2 Toepassingen 4 3 Toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie 6 3.1 Soorten

Nadere informatie

BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE

BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE BOUWEN MET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE Colofon Samenstelling en redactie Jo Neyens en Marleen De Roye, Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. In opdracht van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen Mono Soorten panelen Poly All black maatvoeringen Verschillende PV panelen Er zijn heel veel type en mogelijkheden maar het is verstandig de keuze te beperken. Poly- mono en black label Verschillende afmetingen,

Nadere informatie

ESS Handboek Zonne-energie

ESS Handboek Zonne-energie ESS Handboek Zonne-energie Beste lezer, Zonne-energie is de energie bron van de toekomst. Eigenlijk zijn alle vormen van energie te herleiden naar de zon. Hout van bomen is het resultaat van de energie

Nadere informatie

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod

Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Technologische beschrijving en selectie van het elektrisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE BIJ BEDRIJVEN INFOBROCHURE

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE BIJ BEDRIJVEN INFOBROCHURE FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE BIJ BEDRIJVEN INFOBROCHURE Waarom gebruik maken van zonne-energie? Fotovoltaïsche systemen produceren een vorm van duurzame energie door zonlicht in één stap om te zetten in

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Zonnestroom op maat voor huishoudens

Zonnestroom op maat voor huishoudens Zonnestroom op maat voor huishoudens Stap voor stap stroom van de zon De zon als energiebron De zon is een onuitputtelijke bron van warmte en elektriciteit, dus van energie. Zelfs in Nederland ontvangen

Nadere informatie

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P25 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES REGELEK 2013 VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Uitgave januari 2013 Technische studie opgesteld door Assuralia ten indicatieve titel die bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

www.besafe.be Veilig wonen

www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen

Nadere informatie

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering

zorgeloos rendement uit een lange termijn investering ALGEMENE INFORMATIE OVER WAT U MOET WETEN BIJ DE AANSCHAF VAN ZONNEPANELEN zorgeloos rendement uit een lange termijn investering Enetec Energy Solutions Rooseveltstraat 18P 2321 BM Leiden 071 30 30 939

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen aan?...

Nadere informatie

Oprichting. Missie. Visie. Zonnecel

Oprichting. Missie. Visie. Zonnecel Oprichting De Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. is op 31 augustus 2011 opgericht door Andries Mulder en Ernst van der Leij bij notariskantoor AKD te Eindhoven. De doelstelling is het behartigen van

Nadere informatie

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen

TECHNOLOGIE - FICHE. Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen. A. Inleiding. 1. Componenten van een PV-systeem. 2. Soorten PV-panelen TECHNOLOGIE - FICHE Fotovoltaïsche (PV) systemen voor ondernemingen A. Inleiding 1. Componenten van een PV-systeem Een fotovoltaïsch systeem bestaat uit zonnepanelen, een montagesysteem om de panelen op

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Sécurité Maison - 64p - NL 14/02/07 10:55 Page 1 www.besafe.be Veilig wonen

Sécurité Maison - 64p - NL 14/02/07 10:55 Page 1 www.besafe.be Veilig wonen www.besafe.be Veilig wonen 2 Algemeen 10 1. Tips voor inbraakpreventie 10 1.1. Organisatorische maatregelen 10 1.2. Bouwkundige maatregelen 11 1.3. Elektronische maatregelen 11 2. Tips voor brandpreventie

Nadere informatie

Leidraad Zonnestroomprojecten

Leidraad Zonnestroomprojecten Duurzame Energie Nederland (DEN) Duurzame Energie Nederland (DEN) stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, water of aardwarmte. De helpdesk van DEN, het Duurzame Energiecentrum,

Nadere informatie

Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5. Profielwerkstuk Zonne-energie

Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5. Profielwerkstuk Zonne-energie Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5 Profielwerkstuk Zonne-energie Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Wat is een PV-cel? pag. 4 - Wat is een PV-cel? - Hoe werkt een PV-cel? - Wat is de bestaande

Nadere informatie

Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking

Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking Lesmodule zonne-energie energie voor HAVO en VWO 3 Lesmodule voor HAVO en VWO 3 Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking -Docentenversie- Ontwikkeld voor Door Jeroen Verschelling Solar Consult augustus

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie