testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding"

Transcriptie

1 testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding nl

2 Inhoud 1 Inhoud Inhoud...1 Veiligheid en milieu...2 Toepassingsgebied...3 Productbeschrijving...6 Eerste handelingen...7 Ingebruikname...10 Meting voorbereiden...10 Meting uitvoeren...12 Apparaat controleren...15 Onderhoud...16 Tips en hulp...22 Toebehoren en vervangingsonderdelen...23 Garantie en service...24 Bijlage...25

3 2 Veiligheid en milieu Veiligheid en milieu Over dit document Lees dit document zorgvuldig door en raak met het product vertrouwd, voordat u het in gebruik neemt. Houd dit document bij de hand, om indien nodig iets te kunnen naslaan. Geef deze handleiding aan gebruikers na u door. Let in het bijzonder op de informatie, die door de volgende tekens wordt gekenmerkt: Met signaalwoord waarschuwing!: Waarschuwt voor gevaren, die tot zware lichamelijke verwondingen kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Met signaalwoord voorzichtig!: Waarschuwt voor gevaren, die tot lichte lichamelijke verwondingen of zaakschade kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Extra informatie! Het vermijden van verwondingen / zaakschade Met het meetapparaat en de voelers niet op of in de buurt van onder spanning staande onderdelen meten, wanneer het apparaat niet uitdrukkelijk voor de stroom/- en spanningmeting bedoeld is! Het meetapparaat nooit samen met oplosmiddelen bewaren, geen droogmiddel gebruiken. Het meetapparaat uitsluitend vakkundig en doelmatig en met de daarvoor in de technische gegevens voorgeschreven parameters gebruiken. Geen geweld gebruiken. Alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, die in de handleiding zijn beschreven. Daarbij de instructies volgen. Uitsluitend originele reserveonderdelen van testo gebruiken. Werkzaamheden die niet tot de beschreven werkzaamheden behoren, mogen uitsluitend door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. In het andere geval wijst testo de verantwoordelijkheid voor het vereiste functioneren van het meetapparaat na reparatie en voor de geldigheid van certificaties af. Temperatuurweergave op sondes / voelers hebben uitsluitend betrekking op het meetbereik van de sensoren. Handgreep van de rookgassonde en de kabels/slangen niet blootstellen aan temperaturen boven 70 C, wanneer deze niet uitdrukkelijk voor hogere temperaturen zijn toegelaten.

4 Toepassingsgebied 3 Milieubescherming Defecte accu s/lege batterijen bij de daarvoor bedoelde verzamelpunten afgeven. testo meters bevatten geen schadelijke stoffen conform de RoHs richtlijn. Het instrument aan het einde van zijn nuttige leven inleveren bij de daartoe bestemde verzamelplaatsen of retourneren aan testo. Wij dragen dan zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. Toepassingsgebied Functies en toepassingen De testo 327 is een handmeetapparaat voor de professionele rookgasanalyse van verwarmingsinstallaties. Kleine verwarmingsinstallaties (olie, gas, hout, pallets), lage temperatuur- en gasgestookte ketel met rookgascondensor, gasboiler. Deze installaties kunnen met de testo 327 juist gejusteerd worden en er kan gecontroleerd worden of ze aan de geldende grenswaarden voldoen. De testo 327 is in vier varianten verkrijgbaar, afhankelijk van de variant varieert het aantal functies: testo 327 O 2 : infrarood interface testo 327 CO: infrarood interface testo (O2, CO): infrarood interface testo (O2, CO): infrarood / IrDA-interface, geheugen, automatische sensordiagnose De testo 327 mag niet gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving, voor ononderbroken metingen of als veiligheids(alarm)apparaat!

5 4 Technische gegevens Technische gegevens Weergave waarden [eenheden] Meetbereik / resolutie Nauwkeurigheid / reactietijd 1) Zuurstof, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 CO): Gehalte O 2 [%], Toevoerlucht O 2 Zul [%], Referentiewaarde O 2 ref [%] % / 0,1% ±0,2% / t90 <40s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 O 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), (H 2 -Aandeel <10%) ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <60s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (alleen met optie COH 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <40s Koolmonoxide omgeving, via elektrochemische sensor intern: Gehalte omgeving COomg [ppm] ppm / 1ppm ±10ppm ( ppm), ±10% v. Mw. (>100ppm) / t90 <40s Temperatuur, via thermo-element type K van de rookgassonde (NiCr-Ni): Rookgastemperatuur Tr, Rookgas dauwpunt Tdp, Verbrandingslucht Tv C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Temperatuur, via verschiltemperatuur-set : Rookgasaansluiting T1 [ C, F], Voeleraansluiting T2 [ C, F] C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Druk, via verschildruk-sensor intern: Haard trek [mbar, hpa, inw, in Hg] hPa / 0,01hPa ±0,02hPa (-0,50...0,60hPa), ±0,03hPa (0,61...3hPa), ±1,5% v. Mw. (>3hPa) /- Haard trek, met Optie fijne trek [Pa] Pa / 0,1Pa ±3Pa / - Druk, via verschildruksensor intern, met verschildruk-set : Verschildruk p [hpa] hPa / 0,1hPa ±0,5hPa (0,0...50,0hPa) (met optie fijn druk- ±1% v. Mw. (50, ,0hPa) verschil: 0,01hPa) ±1,5% v. Mw. (100, ,0hPa) Werkingsfactor, berekend (niet 327 CO): Werkingsfactor η 2) [%], Werkingsfactor η+ 3) [%] % / 0,1% ±0,2% / - Rookgasverlies, berekend (niet 327 CO): Rookgasverlies qa 2) [%], ,9% / 0,1% - / - Rookgasverlies qa+ 3) [%], -20,0...99,9 / 0,1% - / - Luchtverhoudingsgetal (niet 327 CO): Luchtverhoudingsgetal λ [-] / 0,01 - / - Kooldioxide (niet 327 CO): Gehalte CO 2 [%] 0...CO 2max / 0,01% - / - 1) aanbevolen minimale meetduur voor het verzekeren van correcte meetwaarden: 3 min, 2) zonder rekening te houden met brandwaardegebied, 3) rekening houdend met met brandwaardegebied.

6 Technische gegevens 5 Berekeningsformulei voor berekende weergavewaarden zie bijlage Brandstoffen Aantal: 8 Aanduiding/brandstofparameter: zie bijlage Voorwaarden omgeving Gebruikstemperatuur: C/ F Temperatuur opslaan meetapparaat: C/ F, Li-Ion-accu: C/ F Behuizing Materiaal: ABS/PA/TPU Afmetingen: 240 x 90 x 58mm Gewicht: ca.620g Beschermingsklasse: IP40 Stroomvoorziening Stroomverzorging: Li-Ion-accu 3,7V/1,4Ah ( )/ 3,7V/2,4Ah ( ), netvoeding 6,3V/1,2A Accu-levensduur (meetgaspomp aan, display-verlichting uit): ca. 4h ( ) / ca. 10h ( ) Accu-laadtijd: ca. 5-6h Display Type: belicht LCD Actualisering meetwaarden: 1/s Richtlijnen, normen en controles EG-richtlijn: 89/336/EWG Controles: BImSchV, EN 50379, deel 2 (O2, C, hpa), deel 3 (CO), testo met optie COH2 extra: EN 50379, deel 2 (CO) Garantie Meetapparaat, rookgassonde: 36 Meetcellen: 36 maanden Thermo-element: 12 maanden Accu: 12 maanden

7 6 Productbeschrijving Productbeschrijving In één oogopslag meetapparaat ➀ Voorkant: IR-interface (327-2: IrDA) voor verbinding met testo-protocolprinters, aan- /uitschakelaar ( ), condensafvoer. Voorzichtig! Verwondingsgevaar door infraroodstraal! Infraroodstraal niet op de ogen van personen richten! ➁ Display. Display symbolen : Batterijcapaciteit ( : vol, : leeg) : Printfunctie: Data worden verstuurd ➂ Bedientoetsen Toetsfuncties : Functie toetsen (3x): betreffende functie wordt in het display getoond. : Omhoog-/omlaagtoetsen: displayscherm wisselen. : Lichttoets: Display verlichting aan-/uitschakelen. : Menu toets. : Afbreken toets. ➃ Voelerbus voor TE-temperatuurvoeler, rookgasbus voor rookgassonde, gasuitlaat, netvoedingaansluiting ➄ Zijkanten: Kijkvenster van de condens opvang met max. aanduiding. ➅ Achterkant: Servicevak (accu, meetcellen). ➆ Achterkant: Magneten voor het fixeren van het meetapparaat op stalen oppervlaktes. Waarschuwing! Beschadiging door sterke magneten! Veiligheidsafstand tot producten houden, die door magnetisme kunnen worden beschadigd (bijv. pacemakers, monitoren, computers, credit cards). ➇ Achterkant: Oog voor het bevestigen van een draaggordel (toebehoren).

8 Eerste handelingen 7 De rookgassonde ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ Verwisselbare filterkamer met kijkglas en filter ➁ Sondehandvat ➂ Aansluitleiding ➃ Aansluitstekker meetapparaat Eerste handelingen Accu laden Voor ingebruikname van het meetapparaat de accu volledig opladen. De accu kan slechts bij een omgevingstemperatuur van ± C worden opgeladen. Indien de accu compleet leeg was, bedraagt de laadtijd bij temperatuur in een ruimte ong. 5-6 uur. Accu in meetapparaat opladen: Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - Het oplaadproces wordt gestart. Het verloop van het laadproces wordt in het display getoond. Wanneer de accu opgeladen is, stopt het laadproces automatisch. Accu in het laadstation (toebehoren) opladen: Lees de documentatie die bij het laadstation bijgesloten is.

9 8 Eerste handelingen Inbedrijfsname met netvoeding Wanneer de netvoeding is aangesloten, wordt het meetapparaat automatisch via de netvoeding van stroom voorzien. Het opladen van de accu in het meetapparaat is tijdens het gebruik niet mogelijk. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - De stroomverzorging van het meetapparaat loopt via de netvoeding. - Indien het meetapparaat is uitgeschakeld en er een accu geplaatst is, start het laadproces automatisch. Door het inschakelen van het meetapparaat wordt het laden van de accu gestopt en krijgt het meetapparaat stroom via de netvoeding. Aan-/ Uitschakelen Apparaat aanzetten: drukken. - Initialisatiefase: Alle displaysegmenten lichten op (duur: 3 sec). Serienummer, firmwareversie, apparaatkenmerk, datum, tijd en landversie worden getoond (duur: 5 sec). - De functie metingen wordt geopend. Apparaat uitschakelen: drukken. - Eventueel: De pomp start en de meetcellen worden gespoeld, totdat de uitschakelingswaarden (O 2 >20%, andere meetwaarden <50ppm) zijn bereikt. De maximale spoelduur bedraagt 2 min. Apparaatinstellingen uitvoeren Instellingen uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / app.inst. kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

10 Eerste handelingen 9 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen: Functies 1. Volgorde: Meetwaarden- en eenheden kiezen en een positienummer voor de displayweergave / voor protocolprints toekennen. 2. Datum/ Tijd: Datum en tijd instellen. 3. Taal: Taal voor apparaat instellen. 4. Printer (alleen 327-2): Gebruikte printer instellen (art. nr.). - De gekozen functie wordt geopend en het instelbare positienummer (alleen functie volgorde) resp. de instelbare parameter licht op. 4 Positienummer (alleen functie volgorde) / parameter instellen: Alleen bij functie volgorde: Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets OK bevestigen. Alternatief: Met wis. het positienummer wissen resp. met invoegen een nieuw positienummer invoegen. Funktie volgorde: Alleen meetwaarden- en eenheden die aan een positienummer zijn toegekend, verschijnen in het display en op prints. Er kunnen maximaal 20 positienummers worden geactiveerd. Toetsfuncties : Parameter veranderen. bij functie datum/ tijd: Tussen uren, minuten, dag, maand en jaar wisselen. bij functie volgorde: Tussen meetwaarde en meeteenheid wisselen (alleen beschikbaar, wanneer voor de gekozen meetwaarde meerdere meeteenheden ter beschikking staan). OK bij functie volgorde en een positienummer licht op: Instelling bevestigen en naar de volgende weergave positie wisselen. OK bij functie volgorde en gereed licht op: Instellingen bevestigen en functie verlaten. OK bij functies datum/ tijd, taal, printer: Instelling bevestigen en functie verlaten. esc : Parameter resp. functie verlaten zonder veranderingen over te nemen. Voorbeeld volgorde positie veranderen Het te veranderen regelnummer wordt geselecteerd. 1 / meerdere malen drukken, totdat de gewenste meetwaarde oplicht. 2 Functietoets OK drukken om de instelling te bevestigen en naar de volgende weergave positie te wisselen. 3 Na het beëindigen van de instellingen: / meerdere malen drukken, totdat klaar oplicht (verschijnt na laatste positienummer) en invoer met OK bevestigen.

11 10 Ingebruikname Ingebruikname Meting voorbereiden Sondes / voelers aansluiten De voelerherkenning wordt tijdens het aanschakelen uitgevoerd: Benodigde voelers altijd voor het inschakelen van het meetapparaat aansluiten resp. het meetapparaat na uitwisselen van de voelers uit- en weer aanschakelen, opdat de correcte voelergegevens in het meetapparaat worden ingelezen. Sondes aansluiten: Aansluitstekker op de rookgasbus aansluiten en vergrendelen door licht met de klok mee te draaien (bajonetsluiting). Tussen meetapparaat en rookgassonde mag max. één verlengkabel ( ) worden aangesloten. Voeler aansluiten: Wanneer er geen verbrandingslucht-temperatuurvoeler is aangesloten, wordt de tijdens de nullingsfase van het thermo-element van de rookgassonde gemeten temperatuur als verbrandingslucht-temperatuur toegepast. Alle daarvan afhankelijke meetwaarden worden met deze waarde berekend. Deze manier van het meten van de verbrandingslucht-temperatuur is voor van de omgevingslucht afhankelijke installaties voldoende. De rookgassonde moet zich echter tijdens de nullingsfase in de buurt van het aanzuigkanaal van de brander bevinden! Wanneer er een verbrandingslucht-temperatuurvoeler aangesloten is, wordt de verbrandingsluchttemperatuur voortdurend via deze voeler gemeten. Aansluitstekker met meetelement aansluiten. Gebruik van de rookgassonde Thermo-element controleren: Het thermo-element van de rookgassonde mag de buis niet raken. Voor het gebruik controleren. Indien nodig thermo-element rechtbuigen.

12 Ingebruikname 11 Rookgassonde in de juiste positie brengen: Het thermo-element moet zich vrij in de rookgasstroming bevinden. Sonde door draaien in de juiste positie brengen. De punt van de sonde moet zich in het midden van de rookgasstroming bevinden. Rookgassonde in het rookgaskanaal zo in positie brengen, dat de punt van de sonde zich midden in de stroom bevindt (in het RGS gedeelte met de hoogste rookgastemperatuur). Benodigde functies activeren Apparaat aanzetten: drukken. Brandstof activeren: 1 drukken. 2 Met / brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de te meten brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

13 12 Ingebruikname Meetfunctie activeren: 1 drukken. 2 Met / metingen kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste meetfunctie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Rookgas: Rookgasmeting met rookgassonde en centraal meetmenu voor de weergave / het printen van alle vastgestelde meetwaarden van de verschillende meetfuncties. 2. Trek: Meting schoorsteentrek met rookgassonde en drukverschilmeting met gasdrukset (toebehoren). 3. CO onverd.: CO onverdund-meting met meergaten sonde (toebehoren). 4. Roet./olied.: Roetgetal / oliederivaat invoeren (kan alleen geselecteerd worden, wanneer er een vloeibare brandstof is geactiveerd). 5. Keteltemp.: Warmtedragertemperatuur invoeren. 6. O 2 aanvoer: O 2 -toevoerlucht-meting met O 2 -aanzuigluchtsonde (toebehoren). 7. CO Omgeving: CO Omgeving-meting met rookgassonde. 8. Vers.-temp. (alleen 327-2): Verschiltemperatuurmeting met verschiltemperatuurset (toebehoren). 9. Diff.-prs. (alleen 327-2): Drukverschilmeting met drukverschilset (toebehoren). Functie rookgas: Bij de eerste keer oproepen na het inschakelen van met meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving zijn al een keer gestart. Tijdens de nullingsfase kan de brandstof worden geselecteerd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden! Meting uitvoeren Meten: De handelingsstappen uit het hoofdstuk meting voorbereiden zijn uitgevoerd. Functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving: Bij het voor het eerst starten na het inschakelen van het meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functie rookgas is al eens opgevraagd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden!

14 Ingebruikname 13 Functie rookgas: Wanneer er nog geen separate meting van CO onverdund werd uitgevoerd (functie CO onverd.), wordt deze waarde met behulp van de meetwaarden van de rookgassonde berekend en voortdurend geactualiseerd. Indien reeds een separate meting van CO onverdund is uitgevoerd, dan wordt de daarvoor vastgestelde waarde overgenomen. Functie trek: Bij het starten van de functie trek wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Als hulpmiddel bij de positionering van de rookgassonde in de kernstroom (gebied met de hoogste rookgastemperatuur) wordt de gemeten rookgastemperatuur weergegeven. Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Met de drukadapter ( ) is ook bijvoorbeeld de gasdruk te meten. Functie roet./olied.: Alleen selecteerbaar, wanneer een vloeibare brandstof is geactiveerd. Functie vers.-temp. (alleen 327-2): De verschiltemperatuurset ( ) moet zijn aangesloten. De verschiltemperatuur wordt uit T1 T2 berekend. Functie diff.-prs. (alleen 327-2): De gasdrukset ( ) moet zijn aangesloten. Bij het starten van de functie diff.-prs. wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Functie rookgas: Waarschuwing! Explosiegevaar door gevaarlijk gasmengsel! Let op dat er geen lek is tussen het te meten punt en het instrument. Tijdens de meting niet roken en geen open vuur gebruiken. 1 Meetserie met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen.

15 14 Ingebruikname Functies trek, CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving, vers.-temp., diff.prs.: 1 Meting met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen. 3 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. Alleen en functies CO onverd., CO omgeving: Aanvraag of meetwaarde moet worden opgeslagen. Functies roet./olied., wtt: 1 Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets veranderen bevestigen. 2 Met / waarde instellen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Na invoer van alle waarden klaar kiezen en met functietoets OK bevestigen. 4 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. De ingevoerde waarden worden niet in het centrale meetmenu rookgas weergegeven. Deze kunnen echter samen met de meetwaarden uit andere functies uitgeprint worden. Meetwaarden uitprinten: Voor het printen van de in het apparaat opgeslagen meetwaarden heeft u de testo protocolprinter of nodig. Lees ook de handleiding van de printer! De functietoets print is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat printen mogelijk is. Printen met functietoets print starten. - Printen vanuit de functie rookgas: Er worden alle meetwaarden geprint, die sinds de laatste keer dat het apparaat werd aangezet, opgenomen werden en in het centrale meetmenu rookgas werden overgenomen. Printen vanuit een andere functie: Er worden alleen die meetwaarden geprint, die met behulp van de betreffende meetfunctie werden gemeten. Meetwaarden opslaan (alleen 327-2): De functietoets opslaan is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat het opslaan mogelijk is. Opslaan met functietoets opslaan starten.

16 Ingebruikname 15 Meetgegevens printen / wissen / tonen (alleen 327-2) Er staan 20 geheugenopslagplaatsen (opslag 1 tot opslag 20) ter beschikking, waarin steeds één meetgegevenscombinatie kan worden opgeslagen. De reeds gebruikte geheugenopslagplaatsen worden door de weergave van datum / tijd waarop de gegevens zijn opgeslagen, gekenmerkt. 1 drukken. 2 Met / geheugen kiezen. - De opslagcapaciteit en de beschikbare opslagplaatsen worden weergegeven. Voor het printen van het geheugen: Druk op functietoets print. Voor het wissen van het gehele geheugen: Funtietoets wis drukken en invoer met functietoets ja bevestigen. 3 OK drukken. 4 Met / geheugenopslagplaats kiezen. Voor weergave van de meetgegevens: Functietoets waarde drukken. Voor het printen van de meetgegevens: Druk op functietoets print. Voor het wissen van de meetgegevens: Druk op functietoets wis. Apparaat controleren Apparaat diagnose uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / diagnose kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Info: Apparaatinfo weergeven: Serienummer, apparaattemperatuur, arbeidsuren, qa-versie, laatste service 2. Fout: Lijst met fouten weergeven. 3. Accu: Accucapaciteit, spanning, accucyclus weergeven. 4. Sens. Diag. (alleen 327-2): Sensordiagnose uitvoeren. Toetsfuncties bij functie sens. Diag. (alleen 327-2): : Sensor kiezen. Info: Sensordiagnose uitvoeren en diagnoseresultaat weergeven.

17 16 Onderhoud Onderhoud Condensopvang De hoeveelheid van de condensopvang kan aan de hand van de markering op de condensopvang afgelezen worden. Leeg het reservoir regelmatig. De testo geeft ook een alarmmelding bij het bereiken vanhet max. niveau. De pomp schakelt ook automatisch uit. Condensopvang legen: Condens is een licht zurig mengsel, huidcontact vermijden. Let erop, dat de condens niet over de behuizing stroomt. Voorzichtig! Beschadiging van de meetcellen / de rookgaspomp door het indringen van condens in de gasweg! Condensreservoir niet bij een lopende rookgaspomp legen! 1 Meetapparraat verticaal houden (condensafvoer wijst naar boven). 2 Condensafvoer van de condensopvang openen: ong. 7 mm tot aan de stop naar buiten trekken. 3 Condens in een afvoer weg laten lopen. 4 De laatste druppels condens met een doek afvegen. 5 Condensafvoer sluiten. De condensafvoer moet compleet gesloten zijn, omdat anders foute metingen door valse lucht kunnen optreden.

18 Onderhoud 17 Filter Filter controleren: Filter van de rookgassonde regelmatig op vuil controleren: zichtcontrole door het kijkvenster van de filterkamer. Bij zichtbare vervuiling filter wisselen. Filter wisselen: Filterkamer kan condensaat bevatten. 1 Filterkamer openen: Licht tegen de wijzers van de klok in draaien. 2 Verbruikte filters verwijderen en nieuw filter ( ) plaatsen. 3 Filterkamer plaatsen en vastdraaien: Licht met de wijzers van de klok meedraaien. Behuizing Behuizing reinigen: Behuizing bij vervuiling met een vochtige doek (met zeepsop) reinigen. Geen scherpe schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken! Accu Onderhoud accu: Accu zo goed mogelijk ontladen en weer opladen. Accu niet gedurende langere tijd in een ontladen toestand bewaren. Beste voorwaarden voor het bewaren liggen bij 50-80% laadtoestand, C omgevingstemperatuur, voor nieuw gebruik volledig opladen.

19 18 Onderhoud Accu wisselen: Het meetapparaat mag niet via de netvoeding op het net zijn aangesloten. Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep openen. 3 Accuvergrendeling openen: Toets indrukken en in de richting van de pijl schuiven. 4 Accu verwijderen en nieuwe accu plaatsen. 5 Accuvergrendeling sluiten: Toets indrukken en tegen de pijlrichting in schuiven, totdat de accu zich vergrendelt. 6 Serviceklep sluiten en de schroeven weer vastdraaien bevestigen. Meetcellen Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Meetcellen wisselen (327 CO, 327 O2, 327-1): Aansluitingen zonder meetcel moeten van een overbrugging ( ) voorzien zijn. Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit het apparaat verwijderen. Alleen bij de CO-meetcel: Kortsluitjumper ➀ verwijderen. Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas direct voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden.

20 Onderhoud 19 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. 8 Verder met O 2 - meetcel kalibratie en / of meetcelcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren. O 2 -meetcel kalibreren (327 O2, 327-1): Na de wissel van een O 2 -meetcel 60 min. stabilisatietijd afwachten, voordat u de synchronisatie start. Tijdens de kalibratie moet de eventueel aangesloten rookgassonde zich in de frisse lucht bevinden. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / O 2 -sensor kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Het apparaat voert een kalibratie uit (30 sec.) en is daarna weer klaar voor gebruik. Celcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren (327 CO, 327-1): Zonder de juiste invoer van de celcoëfficiënten zijn meetwaarden fout! De celcoëfficiënten vindt u op de bijsluiter die met de reserve meetcel is meegeleverd. Bij een foute invoer: Proces met afbreken en celcoëfficiënten nogmaals invoeren. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / CO-sensor kiezen en invoer met + (gelijktijdig indrukken) bevestigen. - Het eerste getal van de celcoëfficiënt licht op. 4 Functietoets veranderen drukken en getal met / instellen. 5 Met functietoetsen na elkaar naar de overige posities wisselen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Apparaat wisselt automatisch naar de tweede celcoëfficiënt. 6 Stappen 4 en 5 herhalen. Invoer met functietoets bevestigen. 7 Invoer met functietoets OK afsluiten.

21 20 Onderhoud Meetcellen wisselen (testo 327-2): Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit de aansluiting nemen. Alleen bij een CO-meetcel: Kortsluitjumper verwijderen (➀ , ➁ ). Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden. 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. Na het wisselen van een O 2 -meetcel: 60 min. kalibratietijd afwachten, voordat u met een nieuwe meting start. Thermo-element Thermo-element van de rookgassonde wisselen 1 Schroeven met een kruiskopschroevendraaier losdraaien. Verwijder de helft van de behuizing (➀). 2 Afsluitkap met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag draaien en verwijderen (➁).

22 Onderhoud 21 3 Kunststof lip indrukken en behuizing (helft) verwijderen (➂). 4 Adapter en slang losmaken (➃), thermo-element uit houder schuiven (➄) en kabel van thermoelement verwijderen (➅). 5 Leidingen aan het nieuwe thermo-element aansluiten (➆, wit -, groen +) en thermo-element weer in de houder schuiven. 6 Adapter en slang met thermo-element verbinden (➇). Leidingen en slangen aansluiten (➈ en behuizing weer terugplaatsen. 7 Afsluitkap terugplaatsen en tegen de wijzers van de klok in draaien (tot aanslag, let op markering). 8 De beide helften van de behuizing plaatsen en met schroeven vastzetten.

23 22 Tips en hulp Tips en hulp Vragen en antwoorden Meetapparaat schakelt zich vanzelf uit of meetapparaat kan niet aangeschakeld worden? Accu is leeg: Accu opladen of netvoeding aansluiten. Er wordt een foute weergave van de accucapaciteit getoond? Accu werd meerdere malen niet volledig ontladen / opgeladen: Accu ontladen (totdat het meetapparaat zich automatisch uitschakelt) en vervolgens geheel opladen. In plaats van een meetwaarde verschijnt ----? Voeler / sonde niet geplaatst: Voeler / sonde aansluiten. Voeler / sonde resp. meetcel defect: Voeler / sonde resp. meetcel controleren. Melding: Pompstroom te hoog? Gasuitlaat is verstopt: Verzekert u zich ervan, dat de gas uitlaat vrij is. Melding: ERROR + nr. met twee getallen en service? Apparaatfout: Apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw handelaar of de testo-helpdesk. Indien wij uw vraag niet hebben kunnen beantwoorden: Neemt u contact op met uw leverancier of met de testo-helpdesk. Contactgegevens vindt u in de garantiebeschrijving of op internet:

24 Toebehoren en vervangingsonderdelen 23 Toebehoren en vervangingsonderdelen Artikel Artikel-nr. Sonde / voeler Compacte rookgassonde, 180mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Compacte rookgassonde, 300mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Thermo-element voor compacte rookgassonde, 180 mm, Thermo-element voor compacte rookgassonde, 300mm, O 2 -concentrische ringsonde Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 300mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 190mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 60mm Buisklemvoeler Oppervlaktevoeler Reserve meetcellen O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo CO/H 2 -meetcel voor testo Overig Accu voor testo 327-O2, 327-CO, Accu voor testo Protocol printer, IrDA Reserve thermopapier voor protocol printer, lange tijd leesbaar, tot 10 jaar Laadstation met reserve accu Roetpomp, voor het meten van roet in rookgas Reserve filters, 10 stuks Een complete lijst van alle onderdelen vindt u in de productcatalogus en -brochures of op internet onder:

testo 327 Rookgasanalyser Handleiding

testo 327 Rookgasanalyser Handleiding testo 327 Rookgasanalyser Handleiding nl 2 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Veiligheid en milieu... 3 Toepassingsgebied... 4 EG Conformiteitsverklaring... 7 Productbeschrijving... 8 Eerste handelingen... 9 Ingebruikname...

Nadere informatie

testo 106 testo 831 Handleiding

testo 106 testo 831 Handleiding testo 106 testo 831 Handleiding inhoud 1 Inhoud...1 1. Algemeen...2 2. Productomschrijving 831...2 3. Veiligheidsvoorschriften...2 4. Beschrijving 831...3 5. Technische gegevens 831...3 6. Ingebruikname

Nadere informatie

testo 610 Handleiding

testo 610 Handleiding testo 610 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 610 3 3 Korte handleiding testo 610 À Beschermkap Á Vocht-, temperatuursensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (rugzijde) nl en fr es it Basisinstellingen

Nadere informatie

testo 511 Handleiding

testo 511 Handleiding testo 511 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 511 3 Korte handleiding testo 511 À Beschermkap: opberg positie Á Aansluitnippel absolute druksensor  Display à Toetsen Ä Batterij compartiment, magneet

Nadere informatie

testo Handleiding

testo Handleiding testo 410-2 Handleiding nl Korte handleiding testo 410-2 1 Korte handleiding testo 410-2 Beschermkap Vleugelrad Vocht-, temperatuursensor Display Toetsen Batterijvak (rugzijde) it es fr en nl Basisinstellingen

Nadere informatie

testo 540 Handleiding

testo 540 Handleiding testo 540 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 540 3 Korte handleiding testo 540 À Beschermkap Á Lichtsensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (achterzijde) Basisinstellingen Instrument is uit > 2s

Nadere informatie

Inhoud. testo 512 Digitale manometer. Handleiding

Inhoud. testo 512 Digitale manometer. Handleiding testo 512 Digitale manometer Handleiding Inhoud 1. Veiligheidsvoorschriften...2 2. Correct gebruik...3 3. Productbeschrijving...4 3.1 Weergave- en bedieningselementen...4 3.2 Interface...5 3.3 Stroomvoorziening...5

Nadere informatie

testo 460 Handleiding

testo 460 Handleiding testo 460 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 3 Korte handleiding testo 460 À Beschermkap Á Fototransistor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (rugzijde) Basisinstellingen Instrument uit > 2 sec ingedrukt

Nadere informatie

testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding

testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding 1 Inhoud...1 Veiligheidsvoorschriften...2 Correct gebruik...3 Productbeschrijving...4 Eerste gebruik...5 Productgebruik...6 Onderhoud...7 Vragen en

Nadere informatie

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen

Rookgasanalyser. We measure it. testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse. < 70 onderhouden per jaar. Geschikt voor alle brandstoffen We measure it. Rookgasanalyser testo 320 Het instapmodel voor rookgasanalyse MAP/MEETLOCATIE Stookolie L Meettype Rookgas Trekmeting Fijne druksonde CO onverdund Roetgetal/Kt C Verschildruk Opties OK Map/meetloc.

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo compacte drukmeter

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo compacte drukmeter mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 31--3 compacte drukmeter Inhoud Voorwoord................................................................ Ingebruikname............................................................

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 417 Vleugelradanemometer

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 417 Vleugelradanemometer mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 417 Vleugelradanemometer Inhoud Inhoud 1 1. Veiligheidsvoorschriften 2 2. Toepassingsgebied 3 3. Beschrijving van het meetapparaat 4 3.1 Display en

Nadere informatie

testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding

testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding testo 105 Levensmiddelen thermometer Handleiding 2 art.nr. 0613 1051 art.nr. 0613 1052 1. Algemeen 3 1. Algemeen Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de meter te gebruiken! Houd deze handleiding

Nadere informatie

testo 510 Handleiding

testo 510 Handleiding testo 510 Handleiding 2 Korte handleiding testo 510 3 Korte handleiding testo 510 À Beschermkap: opberg positie Á Drukverschilsensor nippel-aansluiting  Display à Bedieningstoetsen Ä Batterij compartiment,

Nadere informatie

Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig!

Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig! Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig! testo 320: STANDAARD 3 jaar garantie op het instrument en de meetcellen zonder enige vorm van contract testo 320 Efficiënt meten met

Nadere informatie

Inhoud. testo 416 Vleugelradanemometer. Handleiding

Inhoud. testo 416 Vleugelradanemometer. Handleiding testo 416 Vleugelradanemometer Handleiding Inhoud Voorwoord...18 1. Veiligheidsvoorschriften...19 2. toepassingsgebied...20 3. Productbeschrijving...21 3.1 Display en bediening... 21 3.2 Voeding... 22

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter inhoud inhoud zie ook functieoverzicht, blazijde 49 inhoud...1 A. veiligheidsvoorschriften...4 B. toepassingsgebied...5

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo compacte drukmeter

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo compacte drukmeter mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 31-1 compacte drukmeter voorwoord en algemene bepalingen Geachte testo gebruiker, Bedankt voor de aanschaf van dit testo product. Wij vertrouwen erop

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Rookgasanalyse Casper

Rookgasanalyse Casper Rev 1,NL Rookgasanalyse Casper www.kalibratiebus.nl/seitron.hml CASPER: Hoofd eigenschappen TÜV getest VDI 406-1 DIN EN 50379-1 DIN EN 50379- Groot blauw verlicht LCD display met zoom functie Robust en

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 625 vocht-/ temperatuur meetapparaat

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 625 vocht-/ temperatuur meetapparaat mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 625 vocht-/ temperatuur meetapparaat Inhoud inhoud 1 voorwoord / algemene bepalingen 2 1. veiligheidsvoorschriften 3 2. Toepassingsgebied 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Inhoud. testo 417 Vleugelradanemometer. Handleiding

Inhoud. testo 417 Vleugelradanemometer. Handleiding testo 417 Vleugelradanemometer Handleiding Inhoud Algemene informatie...2 1. Veiligheidsvoorschriften...3 2. Toepassingsgebied...4 3. Productbeschrijving...5 3.1 Display- en bediening... 5 3.2 Voeding...

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Inhoud. testo 720 Temperatuur meetinstrument. Handleiding

Inhoud. testo 720 Temperatuur meetinstrument. Handleiding testo 720 Temperatuur meetinstrument Handleiding Inhoud Algemene bepalingen...2 1. Veiligheidsvoorschriften...3 2. Toepassingsgebied...4 3. Productbeschrijving...5 3.1 Display en bediening... 5 3.2 Interfaces...

Nadere informatie

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543.

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. Parallelle meting van CO/CO 2 in de omgeving testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. testo 315-3 Waar kan de testo 315-3 gebruikt worden? Bij omgevingsmetingen, wanneer

Nadere informatie

Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument. 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur

Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument. 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur Verschildrukmeter testo 521 Nauwkeurige pitotbuis meting Temperatuurgecompenseerde verschildruksensor in het instrument 2 extra voeleringangen voor druk en temperatuur C Directe berekening van luchtsnelheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 Inhoudsopgave

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 925 Allround-thermometer

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 925 Allround-thermometer mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 925 Allround-thermometer 2 IM_0979_925_0605_0905 Acc. BSH: Inhoud Voorwoord en algemene bepalingen...3 Garantie en service...4 1. Veiligheidsvoorschriften...5

Nadere informatie

Aandachtspunten voor en na de meting

Aandachtspunten voor en na de meting Tips & Tricks Aandachtspunten voor en na de meting 1. Bewaar het toestel onder normale temperaturen De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

We measure it. Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 HPA testo 312-3 testo 312-4 BAR C www.testo.nl

We measure it. Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 HPA testo 312-3 testo 312-4 BAR C www.testo.nl Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 testo 312-3 testo 312-4 HPA BAR C www.testo.nl testo 312-2 / testo 312-3 Drukmeter voor gas- en waterinstallateurs testo 312-2 testo 312-2, nauwkeurige

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding

testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding 2 Pos: 1 /TD/Kurzanleitungen/testo 480/Kurzanleitung testo 480 @ 9\mod_1311687178306_221.docx @ 86340 @ 55551555555 @ 1 0 Meting uitvoeren Eerste oplading

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6

GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Viscosimeter PCE-RVI 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo Hygro Barometer PCE-THB 38

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo Hygro Barometer PCE-THB 38 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Thermo Hygro Barometer PCE-THB

Nadere informatie

testo 340 Rookgasanalyser Handleiding

testo 340 Rookgasanalyser Handleiding testo 340 Rookgasanalyser Handleiding nl 2 Algemene opmerkingen Gelieve deze handleiding grondig door te lezen en zich met dit meetapparaat voldoende vertrouwd te maken, alvorens het in de praktijk te

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

testo 810 Handleiding

testo 810 Handleiding testo 810 Handleiding nl 2 Kort handleiding testo 810 3 Korte handleiding testo 810 À Beschermkap Á Infrarood sensor  Lucht-/temperatuur sensor à Display Ä Bedieningstoetsen Å Batterijvak (achterzijde)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Precisie krachtmeter PCE-FB serie Precisie krachtmeter voor kracht en drukkracht / interne Mini SD kaart geheugen / grafische display / alarm meting / PEAK functie / USB-interface / software meegeleverd

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer PCE-ST 1

GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer PCE-ST 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Insteek thermometer

Nadere informatie

testo 885 / testo 890 warmtebeeldcamera Korte handleiding

testo 885 / testo 890 warmtebeeldcamera Korte handleiding testo 885 / testo 890 warmtebeeldcamera Korte handleiding Overzicht Bedieningsconcept De camera kan op twee verschillende manieren bediend worden. De bediening via touchscreen biedt een snelle toegang

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera PCE-TC 28 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Camera

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding

testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding nl 2 Algemene informatie Algemene informatie Lees deze documentatie aandachtig door en raak vertrouwd met de werking van het product voordat je het gebruikt.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

testo CO ambient meetinstrument Gebruiksaanwijzing

testo CO ambient meetinstrument Gebruiksaanwijzing testo 315-4 CO ambient meetinstrument Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 4 2.1. Bij dit document... 4 2.2. Veiligheid garanderen... 5 2.3. Milieu beschermen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter

Nadere informatie

Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012)

Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012) Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012) Montagehandleiding apart voor de "7755 plus" b Schroeven door de daarvoor bedoelde gaten in de displayhouder (a) voeren en met

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

testo Gaslekzoeker Handleiding

testo Gaslekzoeker Handleiding testo 316-2 Gaslekzoeker Handleiding 2 Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Dit hoofdstuk geeft algemene richtlijnen voor een goede omgang met het meetinstrument. > Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 110 temperatuurmeter

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 110 temperatuurmeter mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 110 temperatuurmeter Inhoud Inhoud...1 1. Veiligheidsvoorschriften...2 2. Toepassingsgebied...3 3. Productbeschrijving...4 3.1 Display en bediening...4

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uiterst nauwkeurige thermometer

Uiterst nauwkeurige thermometer Uiterst nauwkeurige thermometer testo 720 Uiterst geschikt voor metingen in een laboratorium of in de industrie C Continue weergave van de max-/min.- waarden Akoestisch alarm (grenswaarde instelbaar) De

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 5000

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 5000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 5000

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310

GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles

Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles MAP/MEETLOCATIE Meettype Leidingsvolume Gasleiding Vloeibaar gas Drinkwater Afvalwater Programma s Controletest Opties OK Type gas Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 12 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Precisie Dynamometer PCE-LFG-Serie Precisie Dynamometer voor spannings- en drukkrachtmeting / met 5 verschillende meetpunten / RS-232 en USB-interface / software voor data-analyse De Precisie Dynamometer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

Draadloos dataloggersysteem

Draadloos dataloggersysteem Draadloos dataloggersysteem Saveris 2 Temperatuur en vochtbewaking een stap vooruit Directe dataoverdracht via WLAN C Altijd en overal inzicht in alle meetdata Automatische alarmering %RV Saveris 2-T1

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Pitotbuis Anemometer PCE-HVAC 2 anemometer volgens het meetprincipe met een Pitotbuis achtergrondverlichting LCD meting van luchtsnelheid, luchtdruk, luchtstroom en omgevingstemperatuur / meetwaardegeheugen

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie