testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding"

Transcriptie

1 testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding nl

2 Inhoud 1 Inhoud Inhoud...1 Veiligheid en milieu...2 Toepassingsgebied...3 Productbeschrijving...6 Eerste handelingen...7 Ingebruikname...10 Meting voorbereiden...10 Meting uitvoeren...12 Apparaat controleren...15 Onderhoud...16 Tips en hulp...22 Toebehoren en vervangingsonderdelen...23 Garantie en service...24 Bijlage...25

3 2 Veiligheid en milieu Veiligheid en milieu Over dit document Lees dit document zorgvuldig door en raak met het product vertrouwd, voordat u het in gebruik neemt. Houd dit document bij de hand, om indien nodig iets te kunnen naslaan. Geef deze handleiding aan gebruikers na u door. Let in het bijzonder op de informatie, die door de volgende tekens wordt gekenmerkt: Met signaalwoord waarschuwing!: Waarschuwt voor gevaren, die tot zware lichamelijke verwondingen kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Met signaalwoord voorzichtig!: Waarschuwt voor gevaren, die tot lichte lichamelijke verwondingen of zaakschade kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Extra informatie! Het vermijden van verwondingen / zaakschade Met het meetapparaat en de voelers niet op of in de buurt van onder spanning staande onderdelen meten, wanneer het apparaat niet uitdrukkelijk voor de stroom/- en spanningmeting bedoeld is! Het meetapparaat nooit samen met oplosmiddelen bewaren, geen droogmiddel gebruiken. Het meetapparaat uitsluitend vakkundig en doelmatig en met de daarvoor in de technische gegevens voorgeschreven parameters gebruiken. Geen geweld gebruiken. Alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, die in de handleiding zijn beschreven. Daarbij de instructies volgen. Uitsluitend originele reserveonderdelen van testo gebruiken. Werkzaamheden die niet tot de beschreven werkzaamheden behoren, mogen uitsluitend door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. In het andere geval wijst testo de verantwoordelijkheid voor het vereiste functioneren van het meetapparaat na reparatie en voor de geldigheid van certificaties af. Temperatuurweergave op sondes / voelers hebben uitsluitend betrekking op het meetbereik van de sensoren. Handgreep van de rookgassonde en de kabels/slangen niet blootstellen aan temperaturen boven 70 C, wanneer deze niet uitdrukkelijk voor hogere temperaturen zijn toegelaten.

4 Toepassingsgebied 3 Milieubescherming Defecte accu s/lege batterijen bij de daarvoor bedoelde verzamelpunten afgeven. testo meters bevatten geen schadelijke stoffen conform de RoHs richtlijn. Het instrument aan het einde van zijn nuttige leven inleveren bij de daartoe bestemde verzamelplaatsen of retourneren aan testo. Wij dragen dan zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. Toepassingsgebied Functies en toepassingen De testo 327 is een handmeetapparaat voor de professionele rookgasanalyse van verwarmingsinstallaties. Kleine verwarmingsinstallaties (olie, gas, hout, pallets), lage temperatuur- en gasgestookte ketel met rookgascondensor, gasboiler. Deze installaties kunnen met de testo 327 juist gejusteerd worden en er kan gecontroleerd worden of ze aan de geldende grenswaarden voldoen. De testo 327 is in vier varianten verkrijgbaar, afhankelijk van de variant varieert het aantal functies: testo 327 O 2 : infrarood interface testo 327 CO: infrarood interface testo (O2, CO): infrarood interface testo (O2, CO): infrarood / IrDA-interface, geheugen, automatische sensordiagnose De testo 327 mag niet gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving, voor ononderbroken metingen of als veiligheids(alarm)apparaat!

5 4 Technische gegevens Technische gegevens Weergave waarden [eenheden] Meetbereik / resolutie Nauwkeurigheid / reactietijd 1) Zuurstof, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 CO): Gehalte O 2 [%], Toevoerlucht O 2 Zul [%], Referentiewaarde O 2 ref [%] % / 0,1% ±0,2% / t90 <40s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 O 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), (H 2 -Aandeel <10%) ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <60s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (alleen met optie COH 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <40s Koolmonoxide omgeving, via elektrochemische sensor intern: Gehalte omgeving COomg [ppm] ppm / 1ppm ±10ppm ( ppm), ±10% v. Mw. (>100ppm) / t90 <40s Temperatuur, via thermo-element type K van de rookgassonde (NiCr-Ni): Rookgastemperatuur Tr, Rookgas dauwpunt Tdp, Verbrandingslucht Tv C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Temperatuur, via verschiltemperatuur-set : Rookgasaansluiting T1 [ C, F], Voeleraansluiting T2 [ C, F] C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Druk, via verschildruk-sensor intern: Haard trek [mbar, hpa, inw, in Hg] hPa / 0,01hPa ±0,02hPa (-0,50...0,60hPa), ±0,03hPa (0,61...3hPa), ±1,5% v. Mw. (>3hPa) /- Haard trek, met Optie fijne trek [Pa] Pa / 0,1Pa ±3Pa / - Druk, via verschildruksensor intern, met verschildruk-set : Verschildruk p [hpa] hPa / 0,1hPa ±0,5hPa (0,0...50,0hPa) (met optie fijn druk- ±1% v. Mw. (50, ,0hPa) verschil: 0,01hPa) ±1,5% v. Mw. (100, ,0hPa) Werkingsfactor, berekend (niet 327 CO): Werkingsfactor η 2) [%], Werkingsfactor η+ 3) [%] % / 0,1% ±0,2% / - Rookgasverlies, berekend (niet 327 CO): Rookgasverlies qa 2) [%], ,9% / 0,1% - / - Rookgasverlies qa+ 3) [%], -20,0...99,9 / 0,1% - / - Luchtverhoudingsgetal (niet 327 CO): Luchtverhoudingsgetal λ [-] / 0,01 - / - Kooldioxide (niet 327 CO): Gehalte CO 2 [%] 0...CO 2max / 0,01% - / - 1) aanbevolen minimale meetduur voor het verzekeren van correcte meetwaarden: 3 min, 2) zonder rekening te houden met brandwaardegebied, 3) rekening houdend met met brandwaardegebied.

6 Technische gegevens 5 Berekeningsformulei voor berekende weergavewaarden zie bijlage Brandstoffen Aantal: 8 Aanduiding/brandstofparameter: zie bijlage Voorwaarden omgeving Gebruikstemperatuur: C/ F Temperatuur opslaan meetapparaat: C/ F, Li-Ion-accu: C/ F Behuizing Materiaal: ABS/PA/TPU Afmetingen: 240 x 90 x 58mm Gewicht: ca.620g Beschermingsklasse: IP40 Stroomvoorziening Stroomverzorging: Li-Ion-accu 3,7V/1,4Ah ( )/ 3,7V/2,4Ah ( ), netvoeding 6,3V/1,2A Accu-levensduur (meetgaspomp aan, display-verlichting uit): ca. 4h ( ) / ca. 10h ( ) Accu-laadtijd: ca. 5-6h Display Type: belicht LCD Actualisering meetwaarden: 1/s Richtlijnen, normen en controles EG-richtlijn: 89/336/EWG Controles: BImSchV, EN 50379, deel 2 (O2, C, hpa), deel 3 (CO), testo met optie COH2 extra: EN 50379, deel 2 (CO) Garantie Meetapparaat, rookgassonde: 36 Meetcellen: 36 maanden Thermo-element: 12 maanden Accu: 12 maanden

7 6 Productbeschrijving Productbeschrijving In één oogopslag meetapparaat ➀ Voorkant: IR-interface (327-2: IrDA) voor verbinding met testo-protocolprinters, aan- /uitschakelaar ( ), condensafvoer. Voorzichtig! Verwondingsgevaar door infraroodstraal! Infraroodstraal niet op de ogen van personen richten! ➁ Display. Display symbolen : Batterijcapaciteit ( : vol, : leeg) : Printfunctie: Data worden verstuurd ➂ Bedientoetsen Toetsfuncties : Functie toetsen (3x): betreffende functie wordt in het display getoond. : Omhoog-/omlaagtoetsen: displayscherm wisselen. : Lichttoets: Display verlichting aan-/uitschakelen. : Menu toets. : Afbreken toets. ➃ Voelerbus voor TE-temperatuurvoeler, rookgasbus voor rookgassonde, gasuitlaat, netvoedingaansluiting ➄ Zijkanten: Kijkvenster van de condens opvang met max. aanduiding. ➅ Achterkant: Servicevak (accu, meetcellen). ➆ Achterkant: Magneten voor het fixeren van het meetapparaat op stalen oppervlaktes. Waarschuwing! Beschadiging door sterke magneten! Veiligheidsafstand tot producten houden, die door magnetisme kunnen worden beschadigd (bijv. pacemakers, monitoren, computers, credit cards). ➇ Achterkant: Oog voor het bevestigen van een draaggordel (toebehoren).

8 Eerste handelingen 7 De rookgassonde ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ Verwisselbare filterkamer met kijkglas en filter ➁ Sondehandvat ➂ Aansluitleiding ➃ Aansluitstekker meetapparaat Eerste handelingen Accu laden Voor ingebruikname van het meetapparaat de accu volledig opladen. De accu kan slechts bij een omgevingstemperatuur van ± C worden opgeladen. Indien de accu compleet leeg was, bedraagt de laadtijd bij temperatuur in een ruimte ong. 5-6 uur. Accu in meetapparaat opladen: Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - Het oplaadproces wordt gestart. Het verloop van het laadproces wordt in het display getoond. Wanneer de accu opgeladen is, stopt het laadproces automatisch. Accu in het laadstation (toebehoren) opladen: Lees de documentatie die bij het laadstation bijgesloten is.

9 8 Eerste handelingen Inbedrijfsname met netvoeding Wanneer de netvoeding is aangesloten, wordt het meetapparaat automatisch via de netvoeding van stroom voorzien. Het opladen van de accu in het meetapparaat is tijdens het gebruik niet mogelijk. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - De stroomverzorging van het meetapparaat loopt via de netvoeding. - Indien het meetapparaat is uitgeschakeld en er een accu geplaatst is, start het laadproces automatisch. Door het inschakelen van het meetapparaat wordt het laden van de accu gestopt en krijgt het meetapparaat stroom via de netvoeding. Aan-/ Uitschakelen Apparaat aanzetten: drukken. - Initialisatiefase: Alle displaysegmenten lichten op (duur: 3 sec). Serienummer, firmwareversie, apparaatkenmerk, datum, tijd en landversie worden getoond (duur: 5 sec). - De functie metingen wordt geopend. Apparaat uitschakelen: drukken. - Eventueel: De pomp start en de meetcellen worden gespoeld, totdat de uitschakelingswaarden (O 2 >20%, andere meetwaarden <50ppm) zijn bereikt. De maximale spoelduur bedraagt 2 min. Apparaatinstellingen uitvoeren Instellingen uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / app.inst. kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

10 Eerste handelingen 9 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen: Functies 1. Volgorde: Meetwaarden- en eenheden kiezen en een positienummer voor de displayweergave / voor protocolprints toekennen. 2. Datum/ Tijd: Datum en tijd instellen. 3. Taal: Taal voor apparaat instellen. 4. Printer (alleen 327-2): Gebruikte printer instellen (art. nr.). - De gekozen functie wordt geopend en het instelbare positienummer (alleen functie volgorde) resp. de instelbare parameter licht op. 4 Positienummer (alleen functie volgorde) / parameter instellen: Alleen bij functie volgorde: Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets OK bevestigen. Alternatief: Met wis. het positienummer wissen resp. met invoegen een nieuw positienummer invoegen. Funktie volgorde: Alleen meetwaarden- en eenheden die aan een positienummer zijn toegekend, verschijnen in het display en op prints. Er kunnen maximaal 20 positienummers worden geactiveerd. Toetsfuncties : Parameter veranderen. bij functie datum/ tijd: Tussen uren, minuten, dag, maand en jaar wisselen. bij functie volgorde: Tussen meetwaarde en meeteenheid wisselen (alleen beschikbaar, wanneer voor de gekozen meetwaarde meerdere meeteenheden ter beschikking staan). OK bij functie volgorde en een positienummer licht op: Instelling bevestigen en naar de volgende weergave positie wisselen. OK bij functie volgorde en gereed licht op: Instellingen bevestigen en functie verlaten. OK bij functies datum/ tijd, taal, printer: Instelling bevestigen en functie verlaten. esc : Parameter resp. functie verlaten zonder veranderingen over te nemen. Voorbeeld volgorde positie veranderen Het te veranderen regelnummer wordt geselecteerd. 1 / meerdere malen drukken, totdat de gewenste meetwaarde oplicht. 2 Functietoets OK drukken om de instelling te bevestigen en naar de volgende weergave positie te wisselen. 3 Na het beëindigen van de instellingen: / meerdere malen drukken, totdat klaar oplicht (verschijnt na laatste positienummer) en invoer met OK bevestigen.

11 10 Ingebruikname Ingebruikname Meting voorbereiden Sondes / voelers aansluiten De voelerherkenning wordt tijdens het aanschakelen uitgevoerd: Benodigde voelers altijd voor het inschakelen van het meetapparaat aansluiten resp. het meetapparaat na uitwisselen van de voelers uit- en weer aanschakelen, opdat de correcte voelergegevens in het meetapparaat worden ingelezen. Sondes aansluiten: Aansluitstekker op de rookgasbus aansluiten en vergrendelen door licht met de klok mee te draaien (bajonetsluiting). Tussen meetapparaat en rookgassonde mag max. één verlengkabel ( ) worden aangesloten. Voeler aansluiten: Wanneer er geen verbrandingslucht-temperatuurvoeler is aangesloten, wordt de tijdens de nullingsfase van het thermo-element van de rookgassonde gemeten temperatuur als verbrandingslucht-temperatuur toegepast. Alle daarvan afhankelijke meetwaarden worden met deze waarde berekend. Deze manier van het meten van de verbrandingslucht-temperatuur is voor van de omgevingslucht afhankelijke installaties voldoende. De rookgassonde moet zich echter tijdens de nullingsfase in de buurt van het aanzuigkanaal van de brander bevinden! Wanneer er een verbrandingslucht-temperatuurvoeler aangesloten is, wordt de verbrandingsluchttemperatuur voortdurend via deze voeler gemeten. Aansluitstekker met meetelement aansluiten. Gebruik van de rookgassonde Thermo-element controleren: Het thermo-element van de rookgassonde mag de buis niet raken. Voor het gebruik controleren. Indien nodig thermo-element rechtbuigen.

12 Ingebruikname 11 Rookgassonde in de juiste positie brengen: Het thermo-element moet zich vrij in de rookgasstroming bevinden. Sonde door draaien in de juiste positie brengen. De punt van de sonde moet zich in het midden van de rookgasstroming bevinden. Rookgassonde in het rookgaskanaal zo in positie brengen, dat de punt van de sonde zich midden in de stroom bevindt (in het RGS gedeelte met de hoogste rookgastemperatuur). Benodigde functies activeren Apparaat aanzetten: drukken. Brandstof activeren: 1 drukken. 2 Met / brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de te meten brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

13 12 Ingebruikname Meetfunctie activeren: 1 drukken. 2 Met / metingen kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste meetfunctie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Rookgas: Rookgasmeting met rookgassonde en centraal meetmenu voor de weergave / het printen van alle vastgestelde meetwaarden van de verschillende meetfuncties. 2. Trek: Meting schoorsteentrek met rookgassonde en drukverschilmeting met gasdrukset (toebehoren). 3. CO onverd.: CO onverdund-meting met meergaten sonde (toebehoren). 4. Roet./olied.: Roetgetal / oliederivaat invoeren (kan alleen geselecteerd worden, wanneer er een vloeibare brandstof is geactiveerd). 5. Keteltemp.: Warmtedragertemperatuur invoeren. 6. O 2 aanvoer: O 2 -toevoerlucht-meting met O 2 -aanzuigluchtsonde (toebehoren). 7. CO Omgeving: CO Omgeving-meting met rookgassonde. 8. Vers.-temp. (alleen 327-2): Verschiltemperatuurmeting met verschiltemperatuurset (toebehoren). 9. Diff.-prs. (alleen 327-2): Drukverschilmeting met drukverschilset (toebehoren). Functie rookgas: Bij de eerste keer oproepen na het inschakelen van met meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving zijn al een keer gestart. Tijdens de nullingsfase kan de brandstof worden geselecteerd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden! Meting uitvoeren Meten: De handelingsstappen uit het hoofdstuk meting voorbereiden zijn uitgevoerd. Functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving: Bij het voor het eerst starten na het inschakelen van het meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functie rookgas is al eens opgevraagd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden!

14 Ingebruikname 13 Functie rookgas: Wanneer er nog geen separate meting van CO onverdund werd uitgevoerd (functie CO onverd.), wordt deze waarde met behulp van de meetwaarden van de rookgassonde berekend en voortdurend geactualiseerd. Indien reeds een separate meting van CO onverdund is uitgevoerd, dan wordt de daarvoor vastgestelde waarde overgenomen. Functie trek: Bij het starten van de functie trek wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Als hulpmiddel bij de positionering van de rookgassonde in de kernstroom (gebied met de hoogste rookgastemperatuur) wordt de gemeten rookgastemperatuur weergegeven. Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Met de drukadapter ( ) is ook bijvoorbeeld de gasdruk te meten. Functie roet./olied.: Alleen selecteerbaar, wanneer een vloeibare brandstof is geactiveerd. Functie vers.-temp. (alleen 327-2): De verschiltemperatuurset ( ) moet zijn aangesloten. De verschiltemperatuur wordt uit T1 T2 berekend. Functie diff.-prs. (alleen 327-2): De gasdrukset ( ) moet zijn aangesloten. Bij het starten van de functie diff.-prs. wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Functie rookgas: Waarschuwing! Explosiegevaar door gevaarlijk gasmengsel! Let op dat er geen lek is tussen het te meten punt en het instrument. Tijdens de meting niet roken en geen open vuur gebruiken. 1 Meetserie met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen.

15 14 Ingebruikname Functies trek, CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving, vers.-temp., diff.prs.: 1 Meting met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen. 3 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. Alleen en functies CO onverd., CO omgeving: Aanvraag of meetwaarde moet worden opgeslagen. Functies roet./olied., wtt: 1 Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets veranderen bevestigen. 2 Met / waarde instellen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Na invoer van alle waarden klaar kiezen en met functietoets OK bevestigen. 4 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. De ingevoerde waarden worden niet in het centrale meetmenu rookgas weergegeven. Deze kunnen echter samen met de meetwaarden uit andere functies uitgeprint worden. Meetwaarden uitprinten: Voor het printen van de in het apparaat opgeslagen meetwaarden heeft u de testo protocolprinter of nodig. Lees ook de handleiding van de printer! De functietoets print is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat printen mogelijk is. Printen met functietoets print starten. - Printen vanuit de functie rookgas: Er worden alle meetwaarden geprint, die sinds de laatste keer dat het apparaat werd aangezet, opgenomen werden en in het centrale meetmenu rookgas werden overgenomen. Printen vanuit een andere functie: Er worden alleen die meetwaarden geprint, die met behulp van de betreffende meetfunctie werden gemeten. Meetwaarden opslaan (alleen 327-2): De functietoets opslaan is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat het opslaan mogelijk is. Opslaan met functietoets opslaan starten.

16 Ingebruikname 15 Meetgegevens printen / wissen / tonen (alleen 327-2) Er staan 20 geheugenopslagplaatsen (opslag 1 tot opslag 20) ter beschikking, waarin steeds één meetgegevenscombinatie kan worden opgeslagen. De reeds gebruikte geheugenopslagplaatsen worden door de weergave van datum / tijd waarop de gegevens zijn opgeslagen, gekenmerkt. 1 drukken. 2 Met / geheugen kiezen. - De opslagcapaciteit en de beschikbare opslagplaatsen worden weergegeven. Voor het printen van het geheugen: Druk op functietoets print. Voor het wissen van het gehele geheugen: Funtietoets wis drukken en invoer met functietoets ja bevestigen. 3 OK drukken. 4 Met / geheugenopslagplaats kiezen. Voor weergave van de meetgegevens: Functietoets waarde drukken. Voor het printen van de meetgegevens: Druk op functietoets print. Voor het wissen van de meetgegevens: Druk op functietoets wis. Apparaat controleren Apparaat diagnose uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / diagnose kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Info: Apparaatinfo weergeven: Serienummer, apparaattemperatuur, arbeidsuren, qa-versie, laatste service 2. Fout: Lijst met fouten weergeven. 3. Accu: Accucapaciteit, spanning, accucyclus weergeven. 4. Sens. Diag. (alleen 327-2): Sensordiagnose uitvoeren. Toetsfuncties bij functie sens. Diag. (alleen 327-2): : Sensor kiezen. Info: Sensordiagnose uitvoeren en diagnoseresultaat weergeven.

17 16 Onderhoud Onderhoud Condensopvang De hoeveelheid van de condensopvang kan aan de hand van de markering op de condensopvang afgelezen worden. Leeg het reservoir regelmatig. De testo geeft ook een alarmmelding bij het bereiken vanhet max. niveau. De pomp schakelt ook automatisch uit. Condensopvang legen: Condens is een licht zurig mengsel, huidcontact vermijden. Let erop, dat de condens niet over de behuizing stroomt. Voorzichtig! Beschadiging van de meetcellen / de rookgaspomp door het indringen van condens in de gasweg! Condensreservoir niet bij een lopende rookgaspomp legen! 1 Meetapparraat verticaal houden (condensafvoer wijst naar boven). 2 Condensafvoer van de condensopvang openen: ong. 7 mm tot aan de stop naar buiten trekken. 3 Condens in een afvoer weg laten lopen. 4 De laatste druppels condens met een doek afvegen. 5 Condensafvoer sluiten. De condensafvoer moet compleet gesloten zijn, omdat anders foute metingen door valse lucht kunnen optreden.

18 Onderhoud 17 Filter Filter controleren: Filter van de rookgassonde regelmatig op vuil controleren: zichtcontrole door het kijkvenster van de filterkamer. Bij zichtbare vervuiling filter wisselen. Filter wisselen: Filterkamer kan condensaat bevatten. 1 Filterkamer openen: Licht tegen de wijzers van de klok in draaien. 2 Verbruikte filters verwijderen en nieuw filter ( ) plaatsen. 3 Filterkamer plaatsen en vastdraaien: Licht met de wijzers van de klok meedraaien. Behuizing Behuizing reinigen: Behuizing bij vervuiling met een vochtige doek (met zeepsop) reinigen. Geen scherpe schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken! Accu Onderhoud accu: Accu zo goed mogelijk ontladen en weer opladen. Accu niet gedurende langere tijd in een ontladen toestand bewaren. Beste voorwaarden voor het bewaren liggen bij 50-80% laadtoestand, C omgevingstemperatuur, voor nieuw gebruik volledig opladen.

19 18 Onderhoud Accu wisselen: Het meetapparaat mag niet via de netvoeding op het net zijn aangesloten. Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep openen. 3 Accuvergrendeling openen: Toets indrukken en in de richting van de pijl schuiven. 4 Accu verwijderen en nieuwe accu plaatsen. 5 Accuvergrendeling sluiten: Toets indrukken en tegen de pijlrichting in schuiven, totdat de accu zich vergrendelt. 6 Serviceklep sluiten en de schroeven weer vastdraaien bevestigen. Meetcellen Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Meetcellen wisselen (327 CO, 327 O2, 327-1): Aansluitingen zonder meetcel moeten van een overbrugging ( ) voorzien zijn. Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit het apparaat verwijderen. Alleen bij de CO-meetcel: Kortsluitjumper ➀ verwijderen. Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas direct voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden.

20 Onderhoud 19 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. 8 Verder met O 2 - meetcel kalibratie en / of meetcelcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren. O 2 -meetcel kalibreren (327 O2, 327-1): Na de wissel van een O 2 -meetcel 60 min. stabilisatietijd afwachten, voordat u de synchronisatie start. Tijdens de kalibratie moet de eventueel aangesloten rookgassonde zich in de frisse lucht bevinden. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / O 2 -sensor kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Het apparaat voert een kalibratie uit (30 sec.) en is daarna weer klaar voor gebruik. Celcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren (327 CO, 327-1): Zonder de juiste invoer van de celcoëfficiënten zijn meetwaarden fout! De celcoëfficiënten vindt u op de bijsluiter die met de reserve meetcel is meegeleverd. Bij een foute invoer: Proces met afbreken en celcoëfficiënten nogmaals invoeren. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / CO-sensor kiezen en invoer met + (gelijktijdig indrukken) bevestigen. - Het eerste getal van de celcoëfficiënt licht op. 4 Functietoets veranderen drukken en getal met / instellen. 5 Met functietoetsen na elkaar naar de overige posities wisselen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Apparaat wisselt automatisch naar de tweede celcoëfficiënt. 6 Stappen 4 en 5 herhalen. Invoer met functietoets bevestigen. 7 Invoer met functietoets OK afsluiten.

21 20 Onderhoud Meetcellen wisselen (testo 327-2): Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit de aansluiting nemen. Alleen bij een CO-meetcel: Kortsluitjumper verwijderen (➀ , ➁ ). Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden. 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. Na het wisselen van een O 2 -meetcel: 60 min. kalibratietijd afwachten, voordat u met een nieuwe meting start. Thermo-element Thermo-element van de rookgassonde wisselen 1 Schroeven met een kruiskopschroevendraaier losdraaien. Verwijder de helft van de behuizing (➀). 2 Afsluitkap met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag draaien en verwijderen (➁).

22 Onderhoud 21 3 Kunststof lip indrukken en behuizing (helft) verwijderen (➂). 4 Adapter en slang losmaken (➃), thermo-element uit houder schuiven (➄) en kabel van thermoelement verwijderen (➅). 5 Leidingen aan het nieuwe thermo-element aansluiten (➆, wit -, groen +) en thermo-element weer in de houder schuiven. 6 Adapter en slang met thermo-element verbinden (➇). Leidingen en slangen aansluiten (➈ en behuizing weer terugplaatsen. 7 Afsluitkap terugplaatsen en tegen de wijzers van de klok in draaien (tot aanslag, let op markering). 8 De beide helften van de behuizing plaatsen en met schroeven vastzetten.

23 22 Tips en hulp Tips en hulp Vragen en antwoorden Meetapparaat schakelt zich vanzelf uit of meetapparaat kan niet aangeschakeld worden? Accu is leeg: Accu opladen of netvoeding aansluiten. Er wordt een foute weergave van de accucapaciteit getoond? Accu werd meerdere malen niet volledig ontladen / opgeladen: Accu ontladen (totdat het meetapparaat zich automatisch uitschakelt) en vervolgens geheel opladen. In plaats van een meetwaarde verschijnt ----? Voeler / sonde niet geplaatst: Voeler / sonde aansluiten. Voeler / sonde resp. meetcel defect: Voeler / sonde resp. meetcel controleren. Melding: Pompstroom te hoog? Gasuitlaat is verstopt: Verzekert u zich ervan, dat de gas uitlaat vrij is. Melding: ERROR + nr. met twee getallen en service? Apparaatfout: Apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw handelaar of de testo-helpdesk. Indien wij uw vraag niet hebben kunnen beantwoorden: Neemt u contact op met uw leverancier of met de testo-helpdesk. Contactgegevens vindt u in de garantiebeschrijving of op internet:

24 Toebehoren en vervangingsonderdelen 23 Toebehoren en vervangingsonderdelen Artikel Artikel-nr. Sonde / voeler Compacte rookgassonde, 180mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Compacte rookgassonde, 300mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Thermo-element voor compacte rookgassonde, 180 mm, Thermo-element voor compacte rookgassonde, 300mm, O 2 -concentrische ringsonde Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 300mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 190mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 60mm Buisklemvoeler Oppervlaktevoeler Reserve meetcellen O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo CO/H 2 -meetcel voor testo Overig Accu voor testo 327-O2, 327-CO, Accu voor testo Protocol printer, IrDA Reserve thermopapier voor protocol printer, lange tijd leesbaar, tot 10 jaar Laadstation met reserve accu Roetpomp, voor het meten van roet in rookgas Reserve filters, 10 stuks Een complete lijst van alle onderdelen vindt u in de productcatalogus en -brochures of op internet onder:

testo 327 Rookgasanalyser Handleiding

testo 327 Rookgasanalyser Handleiding testo 327 Rookgasanalyser Handleiding nl 2 Inhoud Inhoud Inhoud... 2 Veiligheid en milieu... 3 Toepassingsgebied... 4 EG Conformiteitsverklaring... 7 Productbeschrijving... 8 Eerste handelingen... 9 Ingebruikname...

Nadere informatie

testo 610 Handleiding

testo 610 Handleiding testo 610 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 610 3 3 Korte handleiding testo 610 À Beschermkap Á Vocht-, temperatuursensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (rugzijde) nl en fr es it Basisinstellingen

Nadere informatie

Inhoud. testo 512 Digitale manometer. Handleiding

Inhoud. testo 512 Digitale manometer. Handleiding testo 512 Digitale manometer Handleiding Inhoud 1. Veiligheidsvoorschriften...2 2. Correct gebruik...3 3. Productbeschrijving...4 3.1 Weergave- en bedieningselementen...4 3.2 Interface...5 3.3 Stroomvoorziening...5

Nadere informatie

testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding

testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding testo 316-4 Lekdetector voor koelmiddelen Handleiding 1 Inhoud...1 Veiligheidsvoorschriften...2 Correct gebruik...3 Productbeschrijving...4 Eerste gebruik...5 Productgebruik...6 Onderhoud...7 Vragen en

Nadere informatie

Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig!

Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig! Het optimaliseren van een CV-installatie was nog nooit zo eenvoudig! testo 320: STANDAARD 3 jaar garantie op het instrument en de meetcellen zonder enige vorm van contract testo 320 Efficiënt meten met

Nadere informatie

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter

mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter mobiele en stationaire meettechniek handleiding testo 330-1-2 / testo 330-1, -2 rookgasanalysemeter inhoud inhoud zie ook functieoverzicht, blazijde 49 inhoud...1 A. veiligheidsvoorschriften...4 B. toepassingsgebied...5

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Rookgasanalyse Casper

Rookgasanalyse Casper Rev 1,NL Rookgasanalyse Casper www.kalibratiebus.nl/seitron.hml CASPER: Hoofd eigenschappen TÜV getest VDI 406-1 DIN EN 50379-1 DIN EN 50379- Groot blauw verlicht LCD display met zoom functie Robust en

Nadere informatie

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543.

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. Parallelle meting van CO/CO 2 in de omgeving testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. testo 315-3 Waar kan de testo 315-3 gebruikt worden? Bij omgevingsmetingen, wanneer

Nadere informatie

We measure it. Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 HPA testo 312-3 testo 312-4 BAR C www.testo.nl

We measure it. Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 HPA testo 312-3 testo 312-4 BAR C www.testo.nl Drukmeter Voor de gas- en waterinstallateurs testo 312-2 testo 312-3 testo 312-4 HPA BAR C www.testo.nl testo 312-2 / testo 312-3 Drukmeter voor gas- en waterinstallateurs testo 312-2 testo 312-2, nauwkeurige

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Aandachtspunten voor en na de meting

Aandachtspunten voor en na de meting Tips & Tricks Aandachtspunten voor en na de meting 1. Bewaar het toestel onder normale temperaturen De rookgasanalyser is temperatuurgevoelig. Laat het toestel dus niet in uw wagen liggen bij vriestemperaturen

Nadere informatie

testo 810 Handleiding

testo 810 Handleiding testo 810 Handleiding nl 2 Kort handleiding testo 810 3 Korte handleiding testo 810 À Beschermkap Á Infrarood sensor  Lucht-/temperatuur sensor à Display Ä Bedieningstoetsen Å Batterijvak (achterzijde)

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding

testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding testo 480 Klimaatmeetinstrument Korte handleiding 2 Pos: 1 /TD/Kurzanleitungen/testo 480/Kurzanleitung testo 480 @ 9\mod_1311687178306_221.docx @ 86340 @ 55551555555 @ 1 0 Meting uitvoeren Eerste oplading

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

testo 340 Rookgasanalyser Handleiding

testo 340 Rookgasanalyser Handleiding testo 340 Rookgasanalyser Handleiding nl 2 Algemene opmerkingen Gelieve deze handleiding grondig door te lezen en zich met dit meetapparaat voldoende vertrouwd te maken, alvorens het in de praktijk te

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles

Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles MAP/MEETLOCATIE Meettype Leidingsvolume Gasleiding Vloeibaar gas Drinkwater Afvalwater Programma s Controletest Opties OK Type gas Water- en gasdruk: De referentie. testo 324. Voor alle druk- en lekhoeveelheidscontroles

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Precisie krachtmeter PCE-FB serie Precisie krachtmeter voor kracht en drukkracht / interne Mini SD kaart geheugen / grafische display / alarm meting / PEAK functie / USB-interface / software meegeleverd

Nadere informatie

Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012)

Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012) Soehnle type 7755 / 56 / 57 / 58 Handleiding pag. 1 (vanaf November 2012) Montagehandleiding apart voor de "7755 plus" b Schroeven door de daarvoor bedoelde gaten in de displayhouder (a) voeren en met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding

testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding testo 205 ph- / temperatuurmeter Handleiding nl 2 Algemene informatie Algemene informatie Lees deze documentatie aandachtig door en raak vertrouwd met de werking van het product voordat je het gebruikt.

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

Industriële rookgasanalyser

Industriële rookgasanalyser Industriële rookgasanalyser testo 340 Professionele draagbare rookgasanalyser voor industriële emissiemetingen O 2 Uitbreiding van het meetbereik vergemakkelijkt metingen, zelfs bij hoge gasconcentraties

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Professionele klimaatmeter

Professionele klimaatmeter Professionele klimaatmeter testo 480 VAC-professional voor klimaatmetingen Meting van alle relevante klimaatparameters: luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid, druk, lichtsterkte, stralingswarmte, turbulentiegraad,

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Meetapparaat voor druk- en trekkracht van de serie PCE-FB Krachtmeter voor het meten van trek- en drukkracht / intern geheugen / mini SD kaart / grafisch display / grenswaarde meting / piekwaarde functie

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Inhoud. testo 319 Flexibele endoscoop. Handleiding

Inhoud. testo 319 Flexibele endoscoop. Handleiding testo 319 Flexibele endoscoop Handleiding Inhoud Algemene opmerkingen...14 1. Veiligheidsvoorschriften...15 2. Correct gebruik...16 3. Beschrijving van het instrument...17 4. Ingebruikname...18 5. Bediening...18

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Gericht op de toekomst

Gericht op de toekomst Gericht op de toekomst NIEUW! testo 330 LL maakt meetwaarden grafisch inzichtelijk "Ervaar de nieuwste generatie rookgasanalysers" 12.01.10 14:35 testo BV Rookgas Opties Start Waarden Wij hebben complete

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Het volautomatische lekvolume meetinstrument! testo 324: Het complete meetsysteem voor gas- en waterleidingen. www.testo.

Het volautomatische lekvolume meetinstrument! testo 324: Het complete meetsysteem voor gas- en waterleidingen. www.testo. Het volautomatische lekvolume meetinstrument! testo 324: Het complete meetsysteem voor gas- en waterleidingen www.testo.nl/testo324 Voor alle metingen aan gas- en waterleidingen Na verloop van tijd kunnen

Nadere informatie

Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1

Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1 BLUE YZER ST Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1 Veel moderne cv-installaties worden voor optimale werking en veiligheid afgesteld op CO 2 (kooldioxide). Hiervoor is meting van de samenstelling

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Gasmeter Gas-Pro draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen De gasmeter Gas-Pro

Nadere informatie

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000.

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000. Drukregelaar Deze drukregelaar gebruikt u bij het kalibreren van: de CO2-Module van de E-Meetbox, zie CO2-Module kalibreren de CO2-monitor, zie CO2-monitor kalibreren (pag. 5) U sluit de drukregelaar aan

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Handleiding. testo 206 ph / Temperatuurmeetinstrument

Handleiding. testo 206 ph / Temperatuurmeetinstrument Handleiding testo 206 ph / Temperatuurmeetinstrument nl 2 Algemeen Algemene informatie Gelieve dit document zorgvuldig door te lezen en raak vertrouwd met het product alvorens deze in gebruik te nemen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2 Gaslekdetector Voor een snel overzicht testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Gaslekdetectie Gasleidingen kunnen lekken vertonen waardoor er een explosiegevaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Luchtvochtigheidsmeter XA1000 Luchtvochtigheidsmeter voor zeer nauwkeurige meting van temperatuur en rel. vochtigheid / Geïntegreerde luchtdruksensor / Online- & Offline gegevensregistratie / Briljante

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Set voor temperatuurkalibratie

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

testo 315-3 CO/CO2-meetinstrument Gebruiksaanwijzing

testo 315-3 CO/CO2-meetinstrument Gebruiksaanwijzing testo 315-3 CO/CO2-meetinstrument Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 4 2.1. Bij dit document... 4 2.2. Veiligheid garanderen... 5 2.3. Milieu beschermen... 6

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Logger EBI 300 / EBI 310

Logger EBI 300 / EBI 310 Logger EBI 300 / EBI 310 1 Inhoudsopgave OVERZICHT... 3 Veiligheidsvoorschriften... 4 Uitpakken / Omvang levering... 5 Eerste start... 6 Display... 7 Opname-aanduiding... 8 Functie Menu... 9 Lezen logger...

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535

COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 COCKPIT 2 FC 520/ 530 / 535 NL GEBRUIKSAANWIJZING www.trelock.de 100 U hebt gekozen voor een TRELOCKfietscomputer FC 520 (Uni-Base), FC 530 (Uni-Base) of FC 535 (Night-Light-Base). Daarmee heeft u een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de CD/DVD speler 7429150005 7429150005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AMST-606 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOOS DEUR/RAAM CONTACT Lees

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Multifunctioneel meetinstrument

Multifunctioneel meetinstrument Multifunctioneel meetinstrument testo 435 Het multitalent voor ventilatie en luchtkwaliteit Uitgebreid voelerpalet (optioneel): IAQ-sensor voor de beoordeling van omgevingsluchtkwaliteit Thermische sensoren

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

testo 312-4 Universeel drukmeetinstrument Handleiding

testo 312-4 Universeel drukmeetinstrument Handleiding testo 312-4 Universeel drukmeetinstrument Handleiding 2 testo BV 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud...3 2 Veiligheidsmaatregelen...5 2.1. Over deze handleiding...5 2.2. Veiligheidsvoorschriften...6 2.3. Milieuvoorschriften...6

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie