testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding"

Transcriptie

1 testo 327 Rookgasanalyser, taalversie NL Handleiding nl

2 Inhoud 1 Inhoud Inhoud...1 Veiligheid en milieu...2 Toepassingsgebied...3 Productbeschrijving...6 Eerste handelingen...7 Ingebruikname...10 Meting voorbereiden...10 Meting uitvoeren...12 Apparaat controleren...15 Onderhoud...16 Tips en hulp...22 Toebehoren en vervangingsonderdelen...23 Garantie en service...24 Bijlage...25

3 2 Veiligheid en milieu Veiligheid en milieu Over dit document Lees dit document zorgvuldig door en raak met het product vertrouwd, voordat u het in gebruik neemt. Houd dit document bij de hand, om indien nodig iets te kunnen naslaan. Geef deze handleiding aan gebruikers na u door. Let in het bijzonder op de informatie, die door de volgende tekens wordt gekenmerkt: Met signaalwoord waarschuwing!: Waarschuwt voor gevaren, die tot zware lichamelijke verwondingen kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Met signaalwoord voorzichtig!: Waarschuwt voor gevaren, die tot lichte lichamelijke verwondingen of zaakschade kunnen leiden, wanneer niet alle genoemde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Extra informatie! Het vermijden van verwondingen / zaakschade Met het meetapparaat en de voelers niet op of in de buurt van onder spanning staande onderdelen meten, wanneer het apparaat niet uitdrukkelijk voor de stroom/- en spanningmeting bedoeld is! Het meetapparaat nooit samen met oplosmiddelen bewaren, geen droogmiddel gebruiken. Het meetapparaat uitsluitend vakkundig en doelmatig en met de daarvoor in de technische gegevens voorgeschreven parameters gebruiken. Geen geweld gebruiken. Alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, die in de handleiding zijn beschreven. Daarbij de instructies volgen. Uitsluitend originele reserveonderdelen van testo gebruiken. Werkzaamheden die niet tot de beschreven werkzaamheden behoren, mogen uitsluitend door bevoegd vakpersoneel worden uitgevoerd. In het andere geval wijst testo de verantwoordelijkheid voor het vereiste functioneren van het meetapparaat na reparatie en voor de geldigheid van certificaties af. Temperatuurweergave op sondes / voelers hebben uitsluitend betrekking op het meetbereik van de sensoren. Handgreep van de rookgassonde en de kabels/slangen niet blootstellen aan temperaturen boven 70 C, wanneer deze niet uitdrukkelijk voor hogere temperaturen zijn toegelaten.

4 Toepassingsgebied 3 Milieubescherming Defecte accu s/lege batterijen bij de daarvoor bedoelde verzamelpunten afgeven. testo meters bevatten geen schadelijke stoffen conform de RoHs richtlijn. Het instrument aan het einde van zijn nuttige leven inleveren bij de daartoe bestemde verzamelplaatsen of retourneren aan testo. Wij dragen dan zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. Toepassingsgebied Functies en toepassingen De testo 327 is een handmeetapparaat voor de professionele rookgasanalyse van verwarmingsinstallaties. Kleine verwarmingsinstallaties (olie, gas, hout, pallets), lage temperatuur- en gasgestookte ketel met rookgascondensor, gasboiler. Deze installaties kunnen met de testo 327 juist gejusteerd worden en er kan gecontroleerd worden of ze aan de geldende grenswaarden voldoen. De testo 327 is in vier varianten verkrijgbaar, afhankelijk van de variant varieert het aantal functies: testo 327 O 2 : infrarood interface testo 327 CO: infrarood interface testo (O2, CO): infrarood interface testo (O2, CO): infrarood / IrDA-interface, geheugen, automatische sensordiagnose De testo 327 mag niet gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving, voor ononderbroken metingen of als veiligheids(alarm)apparaat!

5 4 Technische gegevens Technische gegevens Weergave waarden [eenheden] Meetbereik / resolutie Nauwkeurigheid / reactietijd 1) Zuurstof, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 CO): Gehalte O 2 [%], Toevoerlucht O 2 Zul [%], Referentiewaarde O 2 ref [%] % / 0,1% ±0,2% / t90 <40s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (niet 327 O 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), (H 2 -Aandeel <10%) ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <60s Koolmonoxide, via interne elektrochemische sensor intern (alleen met optie COH 2 ): Gehalte CO [ppm, mg/m3] ppm / 1ppm ±20ppm ( ppm), ±5% v. Mw. ( ppm), ±10% v. Mw. ( ppm) / t90 <40s Koolmonoxide omgeving, via elektrochemische sensor intern: Gehalte omgeving COomg [ppm] ppm / 1ppm ±10ppm ( ppm), ±10% v. Mw. (>100ppm) / t90 <40s Temperatuur, via thermo-element type K van de rookgassonde (NiCr-Ni): Rookgastemperatuur Tr, Rookgas dauwpunt Tdp, Verbrandingslucht Tv C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Temperatuur, via verschiltemperatuur-set : Rookgasaansluiting T1 [ C, F], Voeleraansluiting T2 [ C, F] C / 0,1 C, ±0,5 C ( C), ±0,5% v. Mw. (>100 C), F / 0,1 F ±0,9 F ( F), ±0,5% v. Mw. (>212 F) / t98 <50s (TE 0,5mm); <100s (TE 1mm) Druk, via verschildruk-sensor intern: Haard trek [mbar, hpa, inw, in Hg] hPa / 0,01hPa ±0,02hPa (-0,50...0,60hPa), ±0,03hPa (0,61...3hPa), ±1,5% v. Mw. (>3hPa) /- Haard trek, met Optie fijne trek [Pa] Pa / 0,1Pa ±3Pa / - Druk, via verschildruksensor intern, met verschildruk-set : Verschildruk p [hpa] hPa / 0,1hPa ±0,5hPa (0,0...50,0hPa) (met optie fijn druk- ±1% v. Mw. (50, ,0hPa) verschil: 0,01hPa) ±1,5% v. Mw. (100, ,0hPa) Werkingsfactor, berekend (niet 327 CO): Werkingsfactor η 2) [%], Werkingsfactor η+ 3) [%] % / 0,1% ±0,2% / - Rookgasverlies, berekend (niet 327 CO): Rookgasverlies qa 2) [%], ,9% / 0,1% - / - Rookgasverlies qa+ 3) [%], -20,0...99,9 / 0,1% - / - Luchtverhoudingsgetal (niet 327 CO): Luchtverhoudingsgetal λ [-] / 0,01 - / - Kooldioxide (niet 327 CO): Gehalte CO 2 [%] 0...CO 2max / 0,01% - / - 1) aanbevolen minimale meetduur voor het verzekeren van correcte meetwaarden: 3 min, 2) zonder rekening te houden met brandwaardegebied, 3) rekening houdend met met brandwaardegebied.

6 Technische gegevens 5 Berekeningsformulei voor berekende weergavewaarden zie bijlage Brandstoffen Aantal: 8 Aanduiding/brandstofparameter: zie bijlage Voorwaarden omgeving Gebruikstemperatuur: C/ F Temperatuur opslaan meetapparaat: C/ F, Li-Ion-accu: C/ F Behuizing Materiaal: ABS/PA/TPU Afmetingen: 240 x 90 x 58mm Gewicht: ca.620g Beschermingsklasse: IP40 Stroomvoorziening Stroomverzorging: Li-Ion-accu 3,7V/1,4Ah ( )/ 3,7V/2,4Ah ( ), netvoeding 6,3V/1,2A Accu-levensduur (meetgaspomp aan, display-verlichting uit): ca. 4h ( ) / ca. 10h ( ) Accu-laadtijd: ca. 5-6h Display Type: belicht LCD Actualisering meetwaarden: 1/s Richtlijnen, normen en controles EG-richtlijn: 89/336/EWG Controles: BImSchV, EN 50379, deel 2 (O2, C, hpa), deel 3 (CO), testo met optie COH2 extra: EN 50379, deel 2 (CO) Garantie Meetapparaat, rookgassonde: 36 Meetcellen: 36 maanden Thermo-element: 12 maanden Accu: 12 maanden

7 6 Productbeschrijving Productbeschrijving In één oogopslag meetapparaat ➀ Voorkant: IR-interface (327-2: IrDA) voor verbinding met testo-protocolprinters, aan- /uitschakelaar ( ), condensafvoer. Voorzichtig! Verwondingsgevaar door infraroodstraal! Infraroodstraal niet op de ogen van personen richten! ➁ Display. Display symbolen : Batterijcapaciteit ( : vol, : leeg) : Printfunctie: Data worden verstuurd ➂ Bedientoetsen Toetsfuncties : Functie toetsen (3x): betreffende functie wordt in het display getoond. : Omhoog-/omlaagtoetsen: displayscherm wisselen. : Lichttoets: Display verlichting aan-/uitschakelen. : Menu toets. : Afbreken toets. ➃ Voelerbus voor TE-temperatuurvoeler, rookgasbus voor rookgassonde, gasuitlaat, netvoedingaansluiting ➄ Zijkanten: Kijkvenster van de condens opvang met max. aanduiding. ➅ Achterkant: Servicevak (accu, meetcellen). ➆ Achterkant: Magneten voor het fixeren van het meetapparaat op stalen oppervlaktes. Waarschuwing! Beschadiging door sterke magneten! Veiligheidsafstand tot producten houden, die door magnetisme kunnen worden beschadigd (bijv. pacemakers, monitoren, computers, credit cards). ➇ Achterkant: Oog voor het bevestigen van een draaggordel (toebehoren).

8 Eerste handelingen 7 De rookgassonde ➀ ➁ ➂ ➃ ➀ Verwisselbare filterkamer met kijkglas en filter ➁ Sondehandvat ➂ Aansluitleiding ➃ Aansluitstekker meetapparaat Eerste handelingen Accu laden Voor ingebruikname van het meetapparaat de accu volledig opladen. De accu kan slechts bij een omgevingstemperatuur van ± C worden opgeladen. Indien de accu compleet leeg was, bedraagt de laadtijd bij temperatuur in een ruimte ong. 5-6 uur. Accu in meetapparaat opladen: Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - Het oplaadproces wordt gestart. Het verloop van het laadproces wordt in het display getoond. Wanneer de accu opgeladen is, stopt het laadproces automatisch. Accu in het laadstation (toebehoren) opladen: Lees de documentatie die bij het laadstation bijgesloten is.

9 8 Eerste handelingen Inbedrijfsname met netvoeding Wanneer de netvoeding is aangesloten, wordt het meetapparaat automatisch via de netvoeding van stroom voorzien. Het opladen van de accu in het meetapparaat is tijdens het gebruik niet mogelijk. 1 Sluit de netvoeding aan op het instrument. 2 Sluit de netvoeding aan op het net. - De stroomverzorging van het meetapparaat loopt via de netvoeding. - Indien het meetapparaat is uitgeschakeld en er een accu geplaatst is, start het laadproces automatisch. Door het inschakelen van het meetapparaat wordt het laden van de accu gestopt en krijgt het meetapparaat stroom via de netvoeding. Aan-/ Uitschakelen Apparaat aanzetten: drukken. - Initialisatiefase: Alle displaysegmenten lichten op (duur: 3 sec). Serienummer, firmwareversie, apparaatkenmerk, datum, tijd en landversie worden getoond (duur: 5 sec). - De functie metingen wordt geopend. Apparaat uitschakelen: drukken. - Eventueel: De pomp start en de meetcellen worden gespoeld, totdat de uitschakelingswaarden (O 2 >20%, andere meetwaarden <50ppm) zijn bereikt. De maximale spoelduur bedraagt 2 min. Apparaatinstellingen uitvoeren Instellingen uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / app.inst. kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

10 Eerste handelingen 9 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen: Functies 1. Volgorde: Meetwaarden- en eenheden kiezen en een positienummer voor de displayweergave / voor protocolprints toekennen. 2. Datum/ Tijd: Datum en tijd instellen. 3. Taal: Taal voor apparaat instellen. 4. Printer (alleen 327-2): Gebruikte printer instellen (art. nr.). - De gekozen functie wordt geopend en het instelbare positienummer (alleen functie volgorde) resp. de instelbare parameter licht op. 4 Positienummer (alleen functie volgorde) / parameter instellen: Alleen bij functie volgorde: Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets OK bevestigen. Alternatief: Met wis. het positienummer wissen resp. met invoegen een nieuw positienummer invoegen. Funktie volgorde: Alleen meetwaarden- en eenheden die aan een positienummer zijn toegekend, verschijnen in het display en op prints. Er kunnen maximaal 20 positienummers worden geactiveerd. Toetsfuncties : Parameter veranderen. bij functie datum/ tijd: Tussen uren, minuten, dag, maand en jaar wisselen. bij functie volgorde: Tussen meetwaarde en meeteenheid wisselen (alleen beschikbaar, wanneer voor de gekozen meetwaarde meerdere meeteenheden ter beschikking staan). OK bij functie volgorde en een positienummer licht op: Instelling bevestigen en naar de volgende weergave positie wisselen. OK bij functie volgorde en gereed licht op: Instellingen bevestigen en functie verlaten. OK bij functies datum/ tijd, taal, printer: Instelling bevestigen en functie verlaten. esc : Parameter resp. functie verlaten zonder veranderingen over te nemen. Voorbeeld volgorde positie veranderen Het te veranderen regelnummer wordt geselecteerd. 1 / meerdere malen drukken, totdat de gewenste meetwaarde oplicht. 2 Functietoets OK drukken om de instelling te bevestigen en naar de volgende weergave positie te wisselen. 3 Na het beëindigen van de instellingen: / meerdere malen drukken, totdat klaar oplicht (verschijnt na laatste positienummer) en invoer met OK bevestigen.

11 10 Ingebruikname Ingebruikname Meting voorbereiden Sondes / voelers aansluiten De voelerherkenning wordt tijdens het aanschakelen uitgevoerd: Benodigde voelers altijd voor het inschakelen van het meetapparaat aansluiten resp. het meetapparaat na uitwisselen van de voelers uit- en weer aanschakelen, opdat de correcte voelergegevens in het meetapparaat worden ingelezen. Sondes aansluiten: Aansluitstekker op de rookgasbus aansluiten en vergrendelen door licht met de klok mee te draaien (bajonetsluiting). Tussen meetapparaat en rookgassonde mag max. één verlengkabel ( ) worden aangesloten. Voeler aansluiten: Wanneer er geen verbrandingslucht-temperatuurvoeler is aangesloten, wordt de tijdens de nullingsfase van het thermo-element van de rookgassonde gemeten temperatuur als verbrandingslucht-temperatuur toegepast. Alle daarvan afhankelijke meetwaarden worden met deze waarde berekend. Deze manier van het meten van de verbrandingslucht-temperatuur is voor van de omgevingslucht afhankelijke installaties voldoende. De rookgassonde moet zich echter tijdens de nullingsfase in de buurt van het aanzuigkanaal van de brander bevinden! Wanneer er een verbrandingslucht-temperatuurvoeler aangesloten is, wordt de verbrandingsluchttemperatuur voortdurend via deze voeler gemeten. Aansluitstekker met meetelement aansluiten. Gebruik van de rookgassonde Thermo-element controleren: Het thermo-element van de rookgassonde mag de buis niet raken. Voor het gebruik controleren. Indien nodig thermo-element rechtbuigen.

12 Ingebruikname 11 Rookgassonde in de juiste positie brengen: Het thermo-element moet zich vrij in de rookgasstroming bevinden. Sonde door draaien in de juiste positie brengen. De punt van de sonde moet zich in het midden van de rookgasstroming bevinden. Rookgassonde in het rookgaskanaal zo in positie brengen, dat de punt van de sonde zich midden in de stroom bevindt (in het RGS gedeelte met de hoogste rookgastemperatuur). Benodigde functies activeren Apparaat aanzetten: drukken. Brandstof activeren: 1 drukken. 2 Met / brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de te meten brandstof kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen.

13 12 Ingebruikname Meetfunctie activeren: 1 drukken. 2 Met / metingen kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste meetfunctie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Rookgas: Rookgasmeting met rookgassonde en centraal meetmenu voor de weergave / het printen van alle vastgestelde meetwaarden van de verschillende meetfuncties. 2. Trek: Meting schoorsteentrek met rookgassonde en drukverschilmeting met gasdrukset (toebehoren). 3. CO onverd.: CO onverdund-meting met meergaten sonde (toebehoren). 4. Roet./olied.: Roetgetal / oliederivaat invoeren (kan alleen geselecteerd worden, wanneer er een vloeibare brandstof is geactiveerd). 5. Keteltemp.: Warmtedragertemperatuur invoeren. 6. O 2 aanvoer: O 2 -toevoerlucht-meting met O 2 -aanzuigluchtsonde (toebehoren). 7. CO Omgeving: CO Omgeving-meting met rookgassonde. 8. Vers.-temp. (alleen 327-2): Verschiltemperatuurmeting met verschiltemperatuurset (toebehoren). 9. Diff.-prs. (alleen 327-2): Drukverschilmeting met drukverschilset (toebehoren). Functie rookgas: Bij de eerste keer oproepen na het inschakelen van met meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving zijn al een keer gestart. Tijdens de nullingsfase kan de brandstof worden geselecteerd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden! Meting uitvoeren Meten: De handelingsstappen uit het hoofdstuk meting voorbereiden zijn uitgevoerd. Functies CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving: Bij het voor het eerst starten na het inschakelen van het meetapparaat vindt er een nulling van de meetcellen plaats (duur: 30 sec). Uitzondering: De functie rookgas is al eens opgevraagd. Een bevestigde sonde moet zich tijdens de nullingsfase in de frisse lucht bevinden!

14 Ingebruikname 13 Functie rookgas: Wanneer er nog geen separate meting van CO onverdund werd uitgevoerd (functie CO onverd.), wordt deze waarde met behulp van de meetwaarden van de rookgassonde berekend en voortdurend geactualiseerd. Indien reeds een separate meting van CO onverdund is uitgevoerd, dan wordt de daarvoor vastgestelde waarde overgenomen. Functie trek: Bij het starten van de functie trek wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Als hulpmiddel bij de positionering van de rookgassonde in de kernstroom (gebied met de hoogste rookgastemperatuur) wordt de gemeten rookgastemperatuur weergegeven. Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Met de drukadapter ( ) is ook bijvoorbeeld de gasdruk te meten. Functie roet./olied.: Alleen selecteerbaar, wanneer een vloeibare brandstof is geactiveerd. Functie vers.-temp. (alleen 327-2): De verschiltemperatuurset ( ) moet zijn aangesloten. De verschiltemperatuur wordt uit T1 T2 berekend. Functie diff.-prs. (alleen 327-2): De gasdrukset ( ) moet zijn aangesloten. Bij het starten van de functie diff.-prs. wordt er een nulling van de druksensoren uitgevoerd (duur: 5 sec). Het meetapparaat mag tijdens de nulling niet met druk geactiveerd zijn! Niet langer dan 5 min. meten, omdat door een mogelijke drift van de druksensor de meetwaarden eventueel buiten de toleranties kunnen liggen. Functie rookgas: Waarschuwing! Explosiegevaar door gevaarlijk gasmengsel! Let op dat er geen lek is tussen het te meten punt en het instrument. Tijdens de meting niet roken en geen open vuur gebruiken. 1 Meetserie met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen.

15 14 Ingebruikname Functies trek, CO onverd., O 2 toevoerlucht, CO omgeving, vers.-temp., diff.prs.: 1 Meting met functietoets start starten. - De actuele meetwaarden worden weergegeven. 2 Meting met functietoets stop beëindigen. 3 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. Alleen en functies CO onverd., CO omgeving: Aanvraag of meetwaarde moet worden opgeslagen. Functies roet./olied., wtt: 1 Met / de te veranderen functie kiezen en met functietoets veranderen bevestigen. 2 Met / waarde instellen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Na invoer van alle waarden klaar kiezen en met functietoets OK bevestigen. 4 Meetwaarden met functietoets OK overnemen in het centrale meetmenu rookgas. De ingevoerde waarden worden niet in het centrale meetmenu rookgas weergegeven. Deze kunnen echter samen met de meetwaarden uit andere functies uitgeprint worden. Meetwaarden uitprinten: Voor het printen van de in het apparaat opgeslagen meetwaarden heeft u de testo protocolprinter of nodig. Lees ook de handleiding van de printer! De functietoets print is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat printen mogelijk is. Printen met functietoets print starten. - Printen vanuit de functie rookgas: Er worden alle meetwaarden geprint, die sinds de laatste keer dat het apparaat werd aangezet, opgenomen werden en in het centrale meetmenu rookgas werden overgenomen. Printen vanuit een andere functie: Er worden alleen die meetwaarden geprint, die met behulp van de betreffende meetfunctie werden gemeten. Meetwaarden opslaan (alleen 327-2): De functietoets opslaan is alleen dan beschikbaar, wanneer in de actuele status van het apparaat het opslaan mogelijk is. Opslaan met functietoets opslaan starten.

16 Ingebruikname 15 Meetgegevens printen / wissen / tonen (alleen 327-2) Er staan 20 geheugenopslagplaatsen (opslag 1 tot opslag 20) ter beschikking, waarin steeds één meetgegevenscombinatie kan worden opgeslagen. De reeds gebruikte geheugenopslagplaatsen worden door de weergave van datum / tijd waarop de gegevens zijn opgeslagen, gekenmerkt. 1 drukken. 2 Met / geheugen kiezen. - De opslagcapaciteit en de beschikbare opslagplaatsen worden weergegeven. Voor het printen van het geheugen: Druk op functietoets print. Voor het wissen van het gehele geheugen: Funtietoets wis drukken en invoer met functietoets ja bevestigen. 3 OK drukken. 4 Met / geheugenopslagplaats kiezen. Voor weergave van de meetgegevens: Functietoets waarde drukken. Voor het printen van de meetgegevens: Druk op functietoets print. Voor het wissen van de meetgegevens: Druk op functietoets wis. Apparaat controleren Apparaat diagnose uitvoeren: 1 drukken. 2 Met / diagnose kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / de gewenste functie kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. Functies 1. Info: Apparaatinfo weergeven: Serienummer, apparaattemperatuur, arbeidsuren, qa-versie, laatste service 2. Fout: Lijst met fouten weergeven. 3. Accu: Accucapaciteit, spanning, accucyclus weergeven. 4. Sens. Diag. (alleen 327-2): Sensordiagnose uitvoeren. Toetsfuncties bij functie sens. Diag. (alleen 327-2): : Sensor kiezen. Info: Sensordiagnose uitvoeren en diagnoseresultaat weergeven.

17 16 Onderhoud Onderhoud Condensopvang De hoeveelheid van de condensopvang kan aan de hand van de markering op de condensopvang afgelezen worden. Leeg het reservoir regelmatig. De testo geeft ook een alarmmelding bij het bereiken vanhet max. niveau. De pomp schakelt ook automatisch uit. Condensopvang legen: Condens is een licht zurig mengsel, huidcontact vermijden. Let erop, dat de condens niet over de behuizing stroomt. Voorzichtig! Beschadiging van de meetcellen / de rookgaspomp door het indringen van condens in de gasweg! Condensreservoir niet bij een lopende rookgaspomp legen! 1 Meetapparraat verticaal houden (condensafvoer wijst naar boven). 2 Condensafvoer van de condensopvang openen: ong. 7 mm tot aan de stop naar buiten trekken. 3 Condens in een afvoer weg laten lopen. 4 De laatste druppels condens met een doek afvegen. 5 Condensafvoer sluiten. De condensafvoer moet compleet gesloten zijn, omdat anders foute metingen door valse lucht kunnen optreden.

18 Onderhoud 17 Filter Filter controleren: Filter van de rookgassonde regelmatig op vuil controleren: zichtcontrole door het kijkvenster van de filterkamer. Bij zichtbare vervuiling filter wisselen. Filter wisselen: Filterkamer kan condensaat bevatten. 1 Filterkamer openen: Licht tegen de wijzers van de klok in draaien. 2 Verbruikte filters verwijderen en nieuw filter ( ) plaatsen. 3 Filterkamer plaatsen en vastdraaien: Licht met de wijzers van de klok meedraaien. Behuizing Behuizing reinigen: Behuizing bij vervuiling met een vochtige doek (met zeepsop) reinigen. Geen scherpe schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken! Accu Onderhoud accu: Accu zo goed mogelijk ontladen en weer opladen. Accu niet gedurende langere tijd in een ontladen toestand bewaren. Beste voorwaarden voor het bewaren liggen bij 50-80% laadtoestand, C omgevingstemperatuur, voor nieuw gebruik volledig opladen.

19 18 Onderhoud Accu wisselen: Het meetapparaat mag niet via de netvoeding op het net zijn aangesloten. Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep openen. 3 Accuvergrendeling openen: Toets indrukken en in de richting van de pijl schuiven. 4 Accu verwijderen en nieuwe accu plaatsen. 5 Accuvergrendeling sluiten: Toets indrukken en tegen de pijlrichting in schuiven, totdat de accu zich vergrendelt. 6 Serviceklep sluiten en de schroeven weer vastdraaien bevestigen. Meetcellen Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Meetcellen wisselen (327 CO, 327 O2, 327-1): Aansluitingen zonder meetcel moeten van een overbrugging ( ) voorzien zijn. Verbruikte meetcellen mogen niet met het normale huisafval worden afgevoerd! Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit het apparaat verwijderen. Alleen bij de CO-meetcel: Kortsluitjumper ➀ verwijderen. Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas direct voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden.

20 Onderhoud 19 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. 8 Verder met O 2 - meetcel kalibratie en / of meetcelcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren. O 2 -meetcel kalibreren (327 O2, 327-1): Na de wissel van een O 2 -meetcel 60 min. stabilisatietijd afwachten, voordat u de synchronisatie start. Tijdens de kalibratie moet de eventueel aangesloten rookgassonde zich in de frisse lucht bevinden. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / O 2 -sensor kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Het apparaat voert een kalibratie uit (30 sec.) en is daarna weer klaar voor gebruik. Celcoëfficiënten voor CO-meetcel invoeren (327 CO, 327-1): Zonder de juiste invoer van de celcoëfficiënten zijn meetwaarden fout! De celcoëfficiënten vindt u op de bijsluiter die met de reserve meetcel is meegeleverd. Bij een foute invoer: Proces met afbreken en celcoëfficiënten nogmaals invoeren. 1 drukken. 2 Met / sensoren kiezen en invoer met functietoets OK bevestigen. 3 Met / CO-sensor kiezen en invoer met + (gelijktijdig indrukken) bevestigen. - Het eerste getal van de celcoëfficiënt licht op. 4 Functietoets veranderen drukken en getal met / instellen. 5 Met functietoetsen na elkaar naar de overige posities wisselen en invoer met functietoets OK bevestigen. - Apparaat wisselt automatisch naar de tweede celcoëfficiënt. 6 Stappen 4 en 5 herhalen. Invoer met functietoets bevestigen. 7 Invoer met functietoets OK afsluiten.

21 20 Onderhoud Meetcellen wisselen (testo 327-2): Het meetapparaat moet uitgeschakeld zijn. 1 Meetapparaat op voorkant leggen. 2 Schroeven met een kruisschroevendraaier losdraaien en serviceklep wegnemen. 3 Slangverbindingen van de defecte meetcel / overbrugging verwijderen. 4 Defecte meetcel / overbrugging uit de aansluiting nemen. Alleen bij een CO-meetcel: Kortsluitjumper verwijderen (➀ , ➁ ). Kortsluitjumper van de nieuwe meetcellen pas voor het plaatsen verwijderen. Meetcellen niet langer dan 15 min. zonder kortsluitjumper laten liggen. 5 Nieuwe meetcel / overbrugging in de aansluiting plaatsen. 6 Slangverbinding met de meetcel / overbrugging verbinden. 7 Serviceklep plaatsen en met de schroeven vastzetten. Na het wisselen van een O 2 -meetcel: 60 min. kalibratietijd afwachten, voordat u met een nieuwe meting start. Thermo-element Thermo-element van de rookgassonde wisselen 1 Schroeven met een kruiskopschroevendraaier losdraaien. Verwijder de helft van de behuizing (➀). 2 Afsluitkap met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag draaien en verwijderen (➁).

22 Onderhoud 21 3 Kunststof lip indrukken en behuizing (helft) verwijderen (➂). 4 Adapter en slang losmaken (➃), thermo-element uit houder schuiven (➄) en kabel van thermoelement verwijderen (➅). 5 Leidingen aan het nieuwe thermo-element aansluiten (➆, wit -, groen +) en thermo-element weer in de houder schuiven. 6 Adapter en slang met thermo-element verbinden (➇). Leidingen en slangen aansluiten (➈ en behuizing weer terugplaatsen. 7 Afsluitkap terugplaatsen en tegen de wijzers van de klok in draaien (tot aanslag, let op markering). 8 De beide helften van de behuizing plaatsen en met schroeven vastzetten.

23 22 Tips en hulp Tips en hulp Vragen en antwoorden Meetapparaat schakelt zich vanzelf uit of meetapparaat kan niet aangeschakeld worden? Accu is leeg: Accu opladen of netvoeding aansluiten. Er wordt een foute weergave van de accucapaciteit getoond? Accu werd meerdere malen niet volledig ontladen / opgeladen: Accu ontladen (totdat het meetapparaat zich automatisch uitschakelt) en vervolgens geheel opladen. In plaats van een meetwaarde verschijnt ----? Voeler / sonde niet geplaatst: Voeler / sonde aansluiten. Voeler / sonde resp. meetcel defect: Voeler / sonde resp. meetcel controleren. Melding: Pompstroom te hoog? Gasuitlaat is verstopt: Verzekert u zich ervan, dat de gas uitlaat vrij is. Melding: ERROR + nr. met twee getallen en service? Apparaatfout: Apparaat uitschakelen en contact opnemen met uw handelaar of de testo-helpdesk. Indien wij uw vraag niet hebben kunnen beantwoorden: Neemt u contact op met uw leverancier of met de testo-helpdesk. Contactgegevens vindt u in de garantiebeschrijving of op internet:

24 Toebehoren en vervangingsonderdelen 23 Toebehoren en vervangingsonderdelen Artikel Artikel-nr. Sonde / voeler Compacte rookgassonde, 180mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Compacte rookgassonde, 300mm, Ø 6mm, TE 1mm, incl. conus, tot 500 C / 932 F Thermo-element voor compacte rookgassonde, 180 mm, Thermo-element voor compacte rookgassonde, 300mm, O 2 -concentrische ringsonde Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 300mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 190mm Verbrandingsluchttemperatuur (Tv)-voeler, 60mm Buisklemvoeler Oppervlaktevoeler Reserve meetcellen O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo O 2 -meetcel voor testo CO-meetcel voor testo CO/H 2 -meetcel voor testo Overig Accu voor testo 327-O2, 327-CO, Accu voor testo Protocol printer, IrDA Reserve thermopapier voor protocol printer, lange tijd leesbaar, tot 10 jaar Laadstation met reserve accu Roetpomp, voor het meten van roet in rookgas Reserve filters, 10 stuks Een complete lijst van alle onderdelen vindt u in de productcatalogus en -brochures of op internet onder:

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing

Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition. Gebruiksaanwijzing Monitoring van meetgegevens met testo Saveris Small Business Edition Gebruiksaanwijzing 2 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Veiligheid en milieu... 7 2.1. Bij dit document... 7 2.2. Veiligheid garanderen...

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp

Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp De merknaam en logo s Bluetooth zij n geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Roche is een licentie verkregen. Alle overige handelsmerken en handelsnamen

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen

_ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12. AirCon Service Center ASC 2500. Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 1 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 ASC 2500 NL Airco-servicestation Gebruiksaanwijzingen _ASC2500_B_NL.book Seite 2 Montag, 25. Juli 2011 12:38 12 _ASC2500_B_NL.book Seite 3 Montag,

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding TOUCH1200 Stand: V3.20140812 30322537-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor gebruik in de toekomst. Impressum Document

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 Serie 8400 33 2413 0030 11.2010 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine. De koffiemachine WMF bistro!

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING MEGA GO BAR 50 GEBRUIKERSHANDLEIDING A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu American DJ - www.americandj.eu Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoud Hoofdfuncties.

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600

LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 LAVAMAT 54600 LAVAMAT 16810 LAVAMAT 52600 Washing Machine LAVAMAT 54600 Wasautomaat Instruction Booklet Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

www.vdo.com Digitale tachograaf DTCO 1381 Service only Gebruiksaanwijzing bedrijf & chauffeur

www.vdo.com Digitale tachograaf DTCO 1381 Service only Gebruiksaanwijzing bedrijf & chauffeur www.vdo.com Digitale tachograaf DTCO 1381 Gebruiksaanwijzing bedrijf & chauffeur Voorwoord Geachte gebruiker, De digitale tachograaf DTCO 1381, incl. systeemcomponenten, is een EG-controleapparaat dat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 03.09.001 Serie 1400 Bestelnr. 33 2323 2030 Uitgave 09.2009 Voorstelling en algemeen Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine.

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

Gericht op de toekomst

Gericht op de toekomst Gericht op de toekomst NIEUW! testo 330 LL maakt meetwaarden grafisch inzichtelijk "Ervaar de nieuwste generatie rookgasanalysers" 12.01.10 14:35 testo BV Rookgas Opties Start Waarden Wij hebben complete

Nadere informatie