9. Brandtypes. Kapt. Karel Vanderkerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9. Brandtypes. Kapt. Karel Vanderkerken"

Transcriptie

1 9. Brandtypes Kapt. Karel Vanderkerken

2 Doelstelling: Kennis van: 1) de meest voorkomende types van branden, 2) hun oorzaak, 3) de gevaren, 4) de toe te passen blusmiddelen.

3 9.1. Inleiding Geen algemeen geldende regels. De benadering is steeds afhankelijk van de ruimte, de aard van de constructie en van de brandende materialen, de windrichting, de blusstof, enz. Wel bepaalde principes waar we niet van afwijken ( tenzij in bijzondere omstandigheden ). Bij branden in gebouwen waar veel volk aanwezig is, zijn bijzonder ernstig omwille van het gevaar waarin de mensen zich bevinden. Bij zulke branden zijn de technische operaties die moeten uitgevoerd worden weliswaar dezelfde maar het accent komt volledig te liggen op de redding van personen.

4 In dit hoofdstuk trachten we een overzicht te geven van de meest voorkomende brandtypes. Voor een goed begrip van ieder brandtype en van de verschillen qua aanpak, behandelen we ieder type op dezelfde manier: oorzaken en symptomen, gevaren en voorzorgsmaatregelen, interventiemethode. Voor een brandweerman is het belangrijk de mogelijke oorzaken, symptomen, gevaren en voorzorgen te kennen.

5

6 9.2. Branden op personen Oorzaken en symptomen ontstaan veelal door huishoudelijke ongevallen meestal gepaard met andere branden. onvoorzichtigheid bij het manipuleren van licht-ontvlambare producten (doe-het-zelf, barbecue..) onvoorzichtigheid bij het roken (roken in bed). Werkongevallen. Bradford football Stadion (11/05/ doden 265 zwaargekwetsten) Gevaren en voorzorgen gevaar op ernstige (blijvende) brandwonden vermijden dat een persoon met brandende kleren het op een lopen zet. vuur zal het het hoofd zal bereiken. kleding uit nylon brandt door in de huid.

7 9.2. Branden op personen Interventiemethode de brandende persoon doen stil liggen op de grond. de vlammen doven door het slachtoffer te bedekken ( branddeken, tapijt, mantel... ) van het gelaat naar de benen toe. indien geen deken voorhanden: het slachtoffer over de grond rollen. ( zoveel mogelijk stof en vuil vermijden). brandwonden overvloedig spoelen met (lauw) water. slachtoffer overbrengen naar een ziekenhuis of brandwondencentrum.

8

9 Schoorsteenbranden Oorzaken en symptomen toenemend aantal open-haarden en allesbranders, stijgt het aantal schouwbranden. Door onvolkomenheden in het schouwkanaal krijgt men ophoping van roet tegen de schouwwand vlammen van het vuur ontsteken het roet. schouwbranden kunnen ook ontstaan door de verbranding van hout, vette kool of afval, het grillen van vlees in een haard, een te smalle schouwdoorgang of obstakels in de schouw. hoe herkennen: overvloedige witte, geelachtige of zwarte rook. andere kenmerken: een sterke roetgeur, een gerommel in de schoorsteen, abnormale warmte aan sommige delen van de schouwmantel (warmtebeeldcamera of aftasten van de schouw) en typerende vlamvorming aan de schouwmond.

10 Schoorsteenbranden Gevaren en voorzorgen als het om een hevig vuur gaat, kan de schouw barsten. het gevaar op verstikking, op een vloerbrand, op brand die ontstaat achter lambriseringen en in bergingen, op dakbrand enz. er bestaat gevaar dat een schouwbrand overslaat naar een naburige schouw. De brandweer moeten goed opletten dat er geen gensters wegvliegen met het risico dat ze elders brand zouden veroorzaken (secundaire brand). Constructiehout in de buurt van en materialen gestapeld tegen het schouwkanaal moeten in de gaten worden gehouden (plankenvloeren, gebinte...). Bij risico op uitbreiding moet men versterking roepen. (klei)pannen rond de schouw worden weggehaald: wanneer ze heet worden en bruusk afkoelen zullen ze springen

11

12

13 9.3.2.Vloer- en plafondbranden Oorzaken en symptomen - barsten in de schoorsteen, - te dichte aansluiting van houten vloeren, plafonds tegen de schoorsteen - bouten van de draagbalken in de schoorsteen - onveilige opstelling van haard of kachel t.a.v. een houten vloer - een kortsluiting in elektrische leidingen. - verlaagde plafonds: smeulen door oververhitte, ingebouwde verlichtingsarmaturen of transformatoren. - houten ondervloer van een dakbekleding in roofing die, enkele uren nadat er werken zijn uitgevoerd, gaat smeulen. Het lokaliseren van de vuurhaard doet men door aftasting met de hand. Eerst alle voorwerpen (tapijten en meubels e.d. ) van de vloer verwijderen.

14 9.3.2.Vloer- en plafondbranden Gevaren en voorzorgen de stabiliteit en de draagkracht van de vloer. het vuur kan verschillende balken doen springen en toch ongeschonden intervallen laten. brandbare gassen kunnen zich ophopen tussen vloer en verlaagde plafonds. de brand bevindt zich niet steeds daar waar er rook ontsnapt! Interventiemethode een binnenaanval met 3 personen warmtebeeldcamera. brandhaard gelokaliseerd? beslissen of vloer of het plafond uitbreken. vaak kan met een beperkte opening het vuur geblust worden. blusmiddel bij de hand (emmerpomp of hogedruk lans) voor het openbreken! Schade beperken! Opletten ektrische leidingen en/of gasleidingen.

15

16 Kelderbranden Oorzaken en symptomen Moeilijke verkenning. De oorzaken van kelderbranden zijn veelvuldig. van een brandende sigaret die in een keldergat valt en het opgestapelde vuil doet branden, tot een defect in de verwarmingsinstallatie. Meestal gepaard met overvloedige rookontwikkeling door de aanwezige brandstoffen en de perfecte zuurstoftoevoer. Te herkennen aan vlammen en rook, aan een stijging van de omgevingswarmte en aan het geknetter van brandend materiaal.

17 Kelderbranden Gevaren en voorzorgen verschillende gevaren: risico op verstikking, explosiegevaar, het gevaar van branduitbreiding naar de verdiepingen. voor de interveniërende brandweerlieden: verdwaling! eerst te weten komen of er mensen op de verdiepingen moeten gered worden. trachten een plan van de kelder te krijgen informeren naar de inhoud van de kelder (eventuele gevaarlijke stoffen, aërosols...). verhoogd risico van branduitbreiding door opslag resten van verf, oud papier, onderhoudsproducten e.d. Interventiemethode Binnenaanval, twee personen voorzien van perslucht vastgemaakt aan een reddingstouw en explosievrije lamp. - Schouweffect aan de kelderopening! - Zo snel mogelijk naar beneden en meteen blussen (straalpijptechniek). Stoomvorming = temperatuurstijging. - Alternatief: schuimblussing met licht schuim verstikkend effect op de vuurhaard.

18

19 Kamer- of appartementbrand Oorzaken en symptomen diverse oorzaken: onvoorzichtigheid van de bewoners, spelen met vuur, een brandende kaars onbeheerd achterlaten, roken in veel gevallen gordijnen, tapijten of meubels die vuur vatten. technische defecten aan de elektrische installatie of aan elektrische toestellen (contactdozen, TV-toestellen ). Gevaren en voorzorgen In een kamer of een appartement ontwikkelt het vuur zich in een gesloten ruimte. Wanneer de ruiten niet springen zal de lucht in de kamer zich uitzetten en ontstaat er door de warmte een overdruk. Die druk verhindert de aanvoer van zuurstof waardoor de ontwikkeling van de brand vertraagd wordt. Tegelijkertijd kunnen zich niet of amper verbrande pyrolysegassen vormen uit de brandbare materialen in de kamer. Die zullen meteen ontbranden wanneer een deur of raam wordt geopend. Diksmuide

20 Kamer- of appartementbrand Interventiemethode om onnodige waterschade te veroorzaken en maximaal bluseffect te verkrijgen, gebruikt men een sproeistraal (een verstoven straal op 60 ). Zeer goed opletten voor het gevaar van brandwonden als gevolg van de stoomontwikkeling. aanval via de deur ( deurprocedure! ). Steeds alle PBM! Van zodra het mogelijk is het lokaal ventileren. nablussen van de meubels en voorwerpen buiten trachten te doen. grondige nacontrole. Narrow Escape

21

22 Zolder- en dakbranden Oorzaken en symptomen barsten in het schoorsteenkanaal, onvoorzichtigheid bij schilderswerken, werken aan de dakgoot of aan de dakbekleding, kortsluiting en blikseminslag Gevaren en voorzorgen zolders zijn vaak volgestouwd met stoffige voorwerpen die de ontwikkeling en uitbreiding van brand bevorderen. weinig openingen: moeilijk om de rook en warmte te evacueren. toegankelijkheid is ook beperkt of moeilijk (uitschuifbare en vaak instabiele zoldertrap). de meeste dakconstructies zijn helemaal in hout zijn uitgevoerd in combinatie met materialen als roofing of stro (snelle brandontwikkeling!). Verbeterde isolatie: de warmte loopt sneller op en blijkt langer opgesloten. De rook blijft opgesloten waardoor er meer (explosief) brandbare gassen aanwezig.

23 Zolder- en dakbranden Interventiemethode indien mogelijk, van binnenuit en via de normale toegangsweg. alles wordt in het werk gesteld om waterschade naar onderliggende verdiepingen te vermijden. het blussen begint bij de constructiedelen en hechtpunten die de stabiliteit moeten garanderen zoals de steunen van de nokbalk en de nokbalk zelf. wanneer van buitenaf moet geblust worden zal men uiterst voorzichtig te werk gaan dit kan maar efficiënt gebeuren wanneer de dakbedekking wordt weggehaald. wanneer het om aanpalende woningen gaat, moet men alles in het werk stellen om te vermijden dat ook de naburige woning getroffen wordt. bij rieten daken is het noodzakelijk om het riet tijdens het blussen te verwijderen. Anders brandt het riet aan de binnenzijde gewoon verder. naburige rieten daken moeten met water besproeid worden. wegvliegende brandende rietstengels kunnen immers nieuwe branden veroorzaken.

24

25 Branden in verticale kokers Oorzaken en symptomen traphallen, liftkokers en kokers voor nutsleidingen. vaak veroorzaakt door de slechte staat van elektrische leidingen. ook vaak te zoeken bij vuur dat ontstaat in vuilbakken, aan papierstapels of oude doeken in kelders of op het gelijkvloers. Gevaren en voorzorgen Afhankelijk van de aard van de bekledingsmaterialen kan brand in een verticale koker zeer snel uitbreiden. De gassen die gedistilleerd worden uit verf of vernis zullen stijgen. Die gassen kunnen zich met de lucht mengen tot een explosief mengsel en bij voldoende temperatuur ontbranden. Bij gebouwen waar veel volk woont is het gevaar des te groter omdat evacueren vaak moeilijk of zelfs onmogelijk wordt (brandend trappenhuis). Verticale kokers kunnen als het ware een schouw vormen en bijdragen tot een snelle verspreiding van vlammen en rook.

26 Branden in verticale kokers Interventiemethode Wanneer het vuur ver gevorderd is, moet de brand bestreden worden over de verschillende verdiepingen om de bewoners zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. De bestrijding van zulke brand moet heel omzichtig gebeuren. Bij branden in afvalkokers gebruikt men meestal een volle straal om voldoende slagkracht te hebben, beginnende bij de brandhaard en verder gaand in de hoogte. Wanneer het vuur is geblust, wordt een grondige inspectie uitgevoerd op alle verdiepingen. (Nieuwe brandhaarden!)

27

28 Brand in stookplaatsen Oorzaken en symptomen verschillend naargelang de aard van de brandstof. steenkool: gaat het vaak om een ontoereikend afscheiding tussen de brander en de voorraad brandstof of om de aanwezigheid van brandhout. mazoutketel: een slecht functioneren van de brander en/of een gebrek aan de automatische afsluiter van de brandstoftoevoer of een gebrekkig onderhoud van de installatie, het gebruik van foutieve materialen voor de afvoer. Gas: ontbranden van een gaslek. Gevaren en voorzorgen Vaak ondergebracht in de kelder. In het geval van mazout bestaat het risico dat brandstof zich verspreid in de ketel en in de stookplaats. Bij ontbranding zal de hele plaats in een donkere zwarte rook gehuld worden. Stookplaatsen = opslagruimte (oud papier e.d.), een felle en hardnekkige brand.

29 Brand in stookplaatsen Interventiemethode In geval van steenkool worden de brandende materialen in het lokaal op de klassiek manieren geblust. De ketel wordt echter leeg gemaakt zonder water in te zetten. Kleine mazoutbranden zal men doorgaans met een draagbaar blustoestel kunnen blussen. Bij grotere mazoutbranden gebruikt men een nevelstraalpijp of licht schuim. Bij gas eerst de toevoer afsluiten, daarna de klassieke technieken.

30

31 Branden in landbouwbedrijven Oorzaken en symptomen defecten aan elektrische installaties. tractoren en andere voertuigen met ontploffingsmotor in schuren of stallen Vochtig hooi dat in opslagplaatsen wordt bewaard kan spontaan ontbranden (broei). Gevaren en voorzorgen Stockage van hooi, stro en chemische meststoffen in de hoeve of in de buurt vormen een bijkomend gevaar op brand of branduitbreiding. In veel gevallen zijn de stallen, de voorraadplaatsen en de woning ondergebracht onder hetzelfde dak. Houten scheidingswanden komen nog vaak voor.

32 Branden in landbouwbedrijven Interventiemethode de grote middelen en zeer veel water! (bevoorrading!) evacuatie van mensen en dieren heeft absolute voorrang. evacueren van de dieren in samenspraak met en onder leiding van de boer of eigenaar wanneer deze aanwezig is. Zij kennen het best de gewoonten en mogelijke reacties van de dieren en zijn het best bedreven om ze te begeleiden. Alternatief: de dieren bij de kop naar buiten, met een zak over hun kop. Wanneer de omgevingstemperatuur het evacueren bemoeilijkt, moet overvloediggesproeid worden. Nooit een volle straalpijp in de richting van de dieren richten! De dieren moeten samengebracht worden op een afsluitbare plaats (wei of stal) om te vermijden dat ze uit gewoonte terug naar hun brandende stal lopen. Bij brand komen de dieren vaak onder stress te staan. Die stress is vaak de oorzaak van hun dood na de redding door de brandweer, zeker bij dieren die gekweekt worden zonder dat ze ooit in de open lucht komen. Wanneer ze bij brand naar een open weide worden gedreven is dat voor hen een totaal ongekende situatie.

33 Branden in landbouwbedrijven Interventiemethode Brandend hooi in de stal zelf moet gelijktijdig uiteen gehaald worden en geblust. Bij opgestapeld stro of hooibalen moet men opletten voor de vuurhaarden (gloeibrand) die pijpen vormen. Wie in zo n pijp valt is maar moeilijk te redden. Een leeflijn is noodzakelijk. Schuurbrand Hamerstraat

34

35

36 Gras-, struik- en bosbranden Oorzaken en symptomen vooral in periodes van droogte. onvoorzichtigheid van wandelaars of passanten. (peuken!) opzettelijke brandstichting Gevaren en voorzorgen Vooral de wind is de vijand. snelle uitbreiding! Uitbreiding onder de grond! Gevaar voor insluiting. Felle bosbranden zijn erg gevaarlijk en maken bovendien een angstaanjagend geluid. (vuurstorm / kruinvuur) als brandweerman krijg je te maken met zeer hoge omgevingstemperaturen, felle stralingswarmte en fysieke inspanning. overmatig verlies van lichaamsvocht en versnelde uitputting. Tijdig aflossen en veel water drinken is de boodschap.

37 Gras-, struik- en bosbranden Interventiemethode speciale aanvalstechnieken: aanvallen van op de flanken. bij grasbrand vaak neer te slaan met een speciale klopper (een vuurzweep of zwiepers ). bij zowel gras- als bosbranden wordt bluswater als regen over het vuur gespoten, een methode die gecombineerd wordt met vuurbarricades of onderbrekingen (het kappen van bomen). het aanleggen van een tegenvuur is een methode die ook wel eens wordt toegepast. Daarbij verbrandt men een zone waardoor het oprukkend vuur wordt stopgezet. (Groot risico!) In alle gevallen speelt de windrichting een belangrijke rol.

38

39 Voertuigbranden Oorzaken en symptomen In de motor door een probleem met het brandstofsysteem. in het voertuig zelf door een onvoorzichtigheid van de bestuurder of passagier (brandende sigaret). in de elektrische installatie door bijvoorbeeld oververhitting van een circuit of mechanische problemen (wrijving). door criminele daden. Gevaren en voorzorgen wegvloeiende brandstof <> het vuur bepaalde metalen (aluminium, magnesium,... ) Veiligheidssystemen: airbags, gordelspanners explosieve ladingen overslag naar andere voertuigen of naar gebouwen vermijden. voertuigen met LPG brengen bijzondere risico s met zich mee. milieuvriendelijke voertuigen: nieuwe types voertuigen zoals hybride voertuigen, elektrische wagens, wagens die rijden op waterstof., op aardgas,... nieuwe types verdeelstations! bij hybride voertuigen : de batterijen hoogspanningscircuits + hoge amperages!

40 Voertuigbranden Interventiemethode prioriteit aan het redden de inzittenden. een motorbrand wordt bij voorkeur met een hoge druk lans (water + klasse A middel ), B schuim of poeder geblust. eventueel mag men een hogedruk straalpijp met verspreide straal inzetten wanneer de motorkap geopend is. vuur in de zetel kan met water geblust worden. de brandstoftank en de banden moeten goedbeschermd worden. in alle gevallen: het contact uitgeschakelen en de batterij ontkoppelen. heel goed opletten op de stromen en lekken uit een brandend voertuig. (afdammen / opvangen / afdekken).

41 Vrachtwagenbranden

42

43 Scheepsbranden

44

45

46 Vliegtuigbranden Oorzaken en symptomen enorme toename in het luchtvaartverkeer hogere kans op incident. kan het gevolg zijn van een ongeval bij het opstijgen of landen of van het neerstorten. onderscheid tussen burger en militair vliegtuig meer ongevallen met kleine (sport)vliegtuigen, helikopters en ULM s. minder spectaculair maar telkens zijn er een piloot en vaak enkele passagiers bij betrokken. opletten met alle voorwerpen die in de omgeving terecht gekomen zijn in het kader van het onderzoek naar de oorzaken van het ongeval. Gevaren en voorzorgen Benadering militair vliegtuig of burgervlucht is totaal anders. Bij burgervliegtuig is het risico op veel slachtoffers uiterst groot en de kans op redding vaak nihil. Bij een militair toestel zal de bezetting kleiner zijn maar duiken andere risico s en gevaren op ( boordwapens en springtuigen). In beide gevallen is er waarschijnlijk een grote hoeveelheid brandstof op het terrein aanwezig. F16 heeft bovendien een kleine tank met de zeer gevaarlijke brandstof Hydrazine aan boord.

47

48

49

50

51 Vliegtuigbranden Interventiemethoden De brandweer zal nooit alleen ter plaatse zijn om hulp te bieden. civiele bescherming, regie der luchtwegen (het leger) zullen ploegen ter plaatse sturen. De eerste handelingen: redden van eventuele overlevenden. Het benaderen van het toestel: wind in de rug, loodrecht naar het vliegtuig. Blusmiddelen : schuim of poeder. Eerst de meest bedreigde delen en eventueel de delen waar nog kans bestaat op overlevenden. Rekening houdend met de hoeveelheid kerosine moet iedere vorm van vuur, vonken, warme punten, elektrische ontladingen enz. vermeden worden. Wanneer het om een militair vliegtuig gaat : boordwapens, explosieven, schietstoel...! F-16 mag niet benaderd worden zonder speciale interventiekledij ( Leger of RdL)

52

53 Branden in elektrische installaties Oorzaken en symptomen Er zijn zeer veel oorzaken waardoor brand kan ontstaan in elektrische installaties maar de meest voorkomende zijn slechte contacten en kortsluiting. Gevaren en voorzorgen onderscheid tussen hoogspanning en laagspanning. laagspanning wordt doorgaans gebruikt in de particuliere woningen, publieke gebouwen, winkels enz. hoogspanning vooral te vinden is in elektriciteitscentrales, tussenstations, transformatiecabines, installaties van de spoorwegen enz. Hoogspanning wordt aangeduid door een waarschuwingsteken met een bliksem en het woord levensgevaar. De brandweerman onderneemt niets zonder instructies van zijn chef nadat deze alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen die nodig zijn.

54 Branden in elektrische installaties Interventiemethode Indien mogelijk de installatie en/of de elektrische circuits zo snel mogelijk spanningsvrij te maken. Wanneer de installatie niet onder spanning staat, mogen de klassieke blustechnieken aangewend worden. Wanneer het niet mogelijk is de stroom te onderbreken binnen een redelijke termijn en bluswerkzaamheden toch noodzakelijk zijn om mensenlevens te redden, mag bij installaties onder spanning tot volt gebruik gemaakt worden van droog poeder wanneer men voldoende afstand houdt van de voorwerpen onder spanning. Blustoestellen met CO2 mogen eveneens worden gebruikt. Steeds wachten op instructie van de LVO!

55

56 Brand van neonverlichting Oorzaken en symptomen Negen keer op de tien is de oorzaak van brand in reclameverlichting van elektrische aard: een elektrische boog als gevolg van vocht. Gevaren en voorzorgen Lichtreclames worden gevormd door glazen buizen die op een montuur bevestigd zijn en een beeld vormen. Ze kunnen enorme afmetingen aannemen. Het werkingsprincipe is altijd hetzelfde: een elektrische stroom loopt door een speciaal gas (neon, argon) op hoogspanning of doorheen een metaaldamp (mercuur, sodium) en veroorzaakt zo een lichtstraal. De stroom die door de buis loopt varieert naargelang de diameter en het gebruikte gas. Spanningen komen voor tot à volt. De bestanddelen van een reclameverlichting zijn: een laagspanningsleiding (220 of 380 volt); een transformator om de spanning te verhogen; een hoogspanningsleiding die de transformator verbindt met de eindelektroden in de buis.

57 Brand van neonverlichting Interventiemethode Het laagspanningscircuit van de installatie bevat twee schakelaars die in serie geplaatst zijn. De eerste is aan de binnenkant van het gebouw geïnstalleerd en is bestemd voor de normale gebruiker (de winkelier). De andere is tegen de gevel geplaatst aan de buitenzijde en is bedoeld voor de brandweer. Deze schakelaar bevindt zich op ongeveer 3 m hoogte. In geval van brand volstaat het om de stroom uit te schakelen met de geïsoleerde stang. Men draagt hierbij elektrisch geïsoleerde handschoenen. Van zodra de stroom is uitgeschakeld blussen met CO2 of fijn verstoven water.

58

59

60

61

62 Brand Innovation Maandagmiddag 22 mei 1967 in het Brussel 323 doden 150 gewond (precieze aantal slachtoffers?) +/- 800 aanwezigen Een doolhof van verschillende gebouwen. De brand werd rond 13:20 opgemerkt. Vooral veel mensen in het achterste gebouw, in het zelfbedieningsrestaurant Toen de brandweer kwam was het vuur al aan de centrale koker waardoor het steeds met zuurstof gevoed werd. Rond 15:15 stortte eerste gedeelte van de winkel in. De oorzaak van de brand is onbekend gebleven. Er kon wel geconcludeerd worden dat de blusinstallatie in het warenhuis ontoereikend was. De architectuur ( Horta - amfitheaterbouw rond een centrale ruimte met de trappen) heeft bijgedragen tot de snelle vuurontwikkeling. Ook het feit dat het brandalarm afging op het tijdstip dat dagelijks de bel voor het middageten van het personeel luidde, leidde ertoe dat velen niet beseften wat er aan de hand was. Vijf jaar na de brand kreeg België een zeer strenge wetgeving op brandveiligheid in winkels.

63 Branden in winkels Oorzaken en symptomen Alle oorzaken die tot hier toe aan bod kwamen, komen in aanmerking Een belangrijk aspect van winkelbranden is de enorme rookontwikkeling als gevolg van de grote hoeveelheid aan uitgestalde producten en de grote variatie aan brandbare materialen. Gevaren en voorzorgen een brand in een winkel of warenhuis kan zeer snel uitbreiding nemen. de rookontwikkeling bemoeilijkt het evacueren en het gevaar op paniek is reëel. Veel hangt af van de detectieapparatuur, van de automatische blusinstallatie én van de koelbloedigheid van het personeel. Het tijdig en efficiënt ingrijpen van de eigen interventieploeg kan veel kwaad voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt is dat in veel winkels de kantoren en wooneenheden onder hetzelfde dak voorzien zijn en dat branduitbreiding mogelijk is. In winkels moet men opletten voor de brandbare gassen die opgestapeld zijn tussen de draagstructuur en het verlaagd plafond. Zelfs bij demontage kunnen deze gassen door gensters nog aanleiding geven tot een explosieve verbranding.

64 Branden in winkels Interventiemethoden de aandacht van de hulpverleners zal in de eerste plaats gaan naar evacueren van de klanten en personeelsleden en het redden van slachtoffers. Daarbuiten verlopen de bluswerken volgens hetzelfde scenario als elke andere brand. KERST Forensic Stardust Dublin (14 February 1981 / 841 bezoekers : 48 doden / 214 zwaargekwetsten) Fire Station Night Club, Rhode Island US (20 February 2003 / 431 bezoekers : 100 doden / >200 zwaargekwetsten)

65

66 Branden in garages, werkplaatsen en spuitcabines Oorzaken en symptomen In het overgrote aantal van de gevallen zijn zulke branden het gevolg van onvoorzichtigheid (bv bij laswerken), slordigheid of onkunde van de personeelsleden die er werken. Gevaren en voorzorgen Grote hoeveelheden ontvlambare stoffen vormen het grootste gevaar. (brandstof en /of olie in de wagens, in vaten en opvangrecipiënten, in ondergrondse tanks, op de vloer). De verf in het magazijn en in de spuitcabine kan een gevaar zijn. Gasflessen met propaan, butaan, acethyleen enz. Kleine spuitbussen. Het interieur van de wagens met hout en veel kunststof kan voeding zijn voor brand. In deze werkplaatsen is het gevaar op explosies of brand zeker niet denkbeeldig. Een smeerput in een werkplaats kan een verraderlijke valkuil zijn.

67 Branden in garages, werkplaatsen en spuitcabines Interventiemethode Eerst het vuur omschrijven. De bevelvoerder geeft opdracht om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk niet brandende voertuigen te verwijderen, niet alleen om ze te beschermen maar ook om de brandlast te verminderen. Nadien worden eventueel brandende voertuigen naar buiten getrokken. Brandstof of olie die vuur vat, wordt geblust met schuim of met een nevelstraal van de hogedruk lans. Gasflessen en reservoirs moeten gekoeld worden. Rekening houdend met eventueel ontploffingsgevaar moet men steeds trachten in dekking of in de buurt van mogelijke dekking te opereren.

68

69 Koolwaterstofbranden of plasbranden Gevaren en voorzorgen De grote stralingswarmte en de grote rookontwikkeling. Interventiemethode Bij koolwaterstofbranden onderscheiden we aan de oppervlakte van de brandende vloeistof 3 zones zijnde: zone 1: een massa koud koolwaterstof zone 2: een massa warm koolwaterstof zone 3: aanwezigheid van gassen of dampen Het doel van de interventie bestaat erin om zone drie te supprimeren. We verhinderen de aanwezigheid van de gassen die het vuur onderhouden. Bij een kleine hoeveelheid gebruiken we CO2, zand of een nevelstraal uit de hogedruk lans. Bij grotere branden schuim of droog poeder. Opgelet! Wanneer we een volle straal op het vuur richten veroorzaken we een uitbreiding van het vuur.

70

71

72 Gasbranden Oorzaken en symptomen Gaslekken kunnen aan de basis liggen van rampen met veel slachtoffers, of het nu gaat om een lek in een hogedruk aardgaspijpleiding voor transport van aardgas of in een lagedruk leiding voor gasdistributie in particuliere woningen. Die wetenschap wordt geïllustreerd door de gasramp van Gellingen (30 juli 2004) en de grote gasbrand in Luik (27 januari 2010) waarbij een appartementsgebouw instortte. De brandweerscholen beschikken over een afzonderlijke opleiding Bestrijding van incidenten met pijpleidingen waarin diep wordt ingegaan op de procedures bij gasbranden. De meeste incidenten waarmee brandweerlieden te maken krijgen, betreffen lagedruk leidingen met een druk tot 100 mbar. Dat is de druk waarmee gas gedistribueerd wordt naar particuliere woningen. De meest voorkomende oorzaken van woning-gas-branden zijn een lek in de leiding, flexibele leidingen in slechte staat of onvoorzichtigheid. Af en toe gebeurt het dat iemand die levensmoe is, de gaskraan open draait va een gasleiding of gasfles in een woning. In dat geval zal een ontsteking zorgen voor een explosie. (Hoe?)

73 Gasbranden Gevaren en voorzorgen De aanwezigheid van gas in woningen is één van de gevaren waaraan brandweerlieden vaak worden blootgesteld. Het betreft trouwens niet alleen aardgas maar ook andere gassoorten zoals propaan, butaan, LPG, kunnen voorkomen. Die gassoorten vinden we in sommige keukens, agrarische gebieden en caravans. Er zijn bovendien ook gevaarlijke gassen die ontstaan als gevolg van een brand. Heel wat gevaarlijke gassen worden gevormd door de verbranding van kunststoffen.

74 Gasbranden Types aardgasleidingen & kenmerken: Lage druk (< 100mbar): geur (mercaptanen). Middendruk: geluid Hoge druk: geluid

75 Gasbranden Interventiemethode Wat gaslekken betreft kan de brandweer met hoofdzakelijk met 2 verschillende situaties geconfronteerd worden: er is een gaslek en er is brand. er is een gaslek en er is geen brand. Bij een brandend gaslek moet in de eerste plaats de gaskraan worden dichtgedraaid. De vlam mag nooit gedoofd worden zolang de kraan niet dicht is. Wanneer het afsluiten van de gas niet mogelijk is, laat men de vlam gewoon verder branden. Bij een gaslek zonder vlam is voorzichtigheid geboden. Zolang de gas niet is afgesloten vormt zich een mengsel dat vanaf een bepaalde verhouding met lucht explosief wordt. Hieronder de bovenste en onderste explosiegrenzen van enkele gassoorten (zie ook hoofdstukiv ). Propaan: 2,3 tot 7,3 % Aardgas: 5,3 tot 14 % Ethyleen: 2,7 tot 36% Acethyleen: 1,8 tot 81 % Butaan: 1,6 tot 6,5 %

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS 1. Blustoestellen : de praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste volgend brandbestrijdingsmaterieel : draagbare

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem.

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. p.162 Lt. Geert DERLYN Aflegsysteem: - werken in teamverband - bevelvoerder bepaald tactiek - beslissing op basis van verkenning Aflegsystemen: bij brand technische hulpverlening I.G.S. 1 Eenheidscommando

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Vuur De geschiedenis van het vuur Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het was er altijd al. Vroeger dachten de ouden Grieken dat de goden het aan de mensen hadden gegeven. In de oertijd was vuur een

Nadere informatie

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes,

Tactische Ventilatie. Dit is de verwijdering van de rook en onverbrande gassen bij branden in gesloten ruimtes, Een ventilatie moet doelgericht ingezet worden. Ventilatie is een inzettechniek! Buitenaanval Zinloos Nog niet ontdekte Branduitbreiding Warmte - ophoping Flashover - Gevaar! Overdrukventialtie Zéér gevaarlijk!

Nadere informatie

Flashover en backdraft signaleren

Flashover en backdraft signaleren Flashover en backdraft signaleren Oefenkaart 101C Gevaar van flashover en backdraft signaleren Lesstof Leerboek Manschap A, Brandbestrijding Deel A-3 Flashover en backdraft Deel C-2 Straalpijpvoering Overige

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Tunnels en alternatieve brandstoffen Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Soorten alternatieve brandstoffen Elektrisch Hybride CNG LNG Waterstof Incidenten: elektrisch 26 februari 2015, Amsterdam Gevaren:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

design by Enthoven PERSMAP

design by Enthoven PERSMAP EASY,COSY,CLEAN & GREEN PERSMAP 925 F 925 W 925 FW 1350 F 1350 W 1350 FW 2350 FW Branderunit showroom openingsuren Leopoldlaan 93 300 Knokke-Heist Sten Van Slycke +32(0)476 54 00 72 DO, VRIJ en ZO telkens

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs

Optreden bij vuurwerkbranden. Herman Schreurs Optreden bij vuurwerkbranden Herman Schreurs Uitgangspunten Optreden als klasse 1, ontplofbare stoffen Bestrijding van ongevallen, waarbij ontplofbare stoffen zijn betrokken, BZK 1985 Subklasse bepaalt

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

Blustactieken bij verschillende branden. Brand op personen. Verbranding door vuur Verbranding door chemische producten

Blustactieken bij verschillende branden. Brand op personen. Verbranding door vuur Verbranding door chemische producten Sergeant Brandbestrijding & Hulpverlening Blustactieken bij verschillende branden 1 Brand op personen Verbranding door vuur Verbranding door chemische producten 2 Brand op personen Verbranding door vuur

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Cryogeen LNG: Waar..

Cryogeen LNG: Waar.. Cryogeen LNG: Voor het mileu een zegen!! Voor incident bestrijders een ramp?! VBE Seminar, 07-10-2015 te Gorinchem 9-10-2015 Dick Arentsen, AGS/Veiligheidskundige/Fire Engineer Waar.. Vrachtwagens Bussen

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken.

Fire Gas Ignition. Als het mengsel zich binnen de explosiegrenzen bevindt, ontbreekt enkel nog een energiebron om het mengsel te ontsteken. Fire Gas Ignition In de Belgische brandweer zijn flashover en backdraft twee fenomenen die vrij goed gekend zijn. In het vierde artikel in deze reeks werd het fenomeen backdraft uitvoerig besproken. In

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Installatie en gebruikshandleiding

Installatie en gebruikshandleiding Installatie en gebruikshandleiding Voor de schoorsteenveger: Efficiëntie en emissies, zie de bijgevoegde verklaring! Opgelet! Noodzakelijk voor de installatie en werking: controleer of er geen schade is

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Cursus sergeant. Hoofdstuk 5

Cursus sergeant. Hoofdstuk 5 Cursus sergeant Hoofdstuk 5 DOELSTELLING VAN DE LES. 1. Het draaiboek 2. Uit te voeren taken 3. Te nemen maatregelen 4. Voorbeeld - handelingen bij brand en 4. Voorbeeld handelingen bij brand en paniek

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen.

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. Deurprocedure Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. De positionering : nr. 2 moet gedekt wordt door de deur (bij toe

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden.

GAS. Installaties die niet aan de voorschriften voldoen, moeten afgekoppeld worden. VEILIGHEIDSREGLEMENT BRUSSELS EXPO GAS 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 5.1.1 Controle De gasinstallaties worden, vóór indienststelling, gekeurd door een EDTC. De standhouder of zijn afgevaardigde zal in zijn eigen

Nadere informatie

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING

INZETPROCEDURE AUTOBRANDBESTRIJDING Doel Veranderingen in het ontwerp en constructie van auto s vereisen een nieuwe manier van aanpak van een autobrand. Nieuwe materialen en componenten hebben de prestaties van de auto verbeterd en worden

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring info kleine blustoestellen, gebruik en keuring Kleine blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. ls vuistregel kunnen we stellen dat er per lokaal/ruimte

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Behandeling van wonden en letsels

Behandeling van wonden en letsels Module 4 Behandeling van wonden en letsels Als u deze module gevolgd hebt, weet u: - Wat u moet doen bij mogelijk inwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij uitwendig bloedverlies - Wat u moet doen bij

Nadere informatie

AUSTROFLAMM UNO XTRA. Handleiding

AUSTROFLAMM UNO XTRA. Handleiding AUSTROFLAMM UNO XTRA Handleiding 1. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Dit type kachel mag aangesloten worden op een schouw, die reeds gebruikt wordt voor andere kachels of fornuizen op vaste brandstof, op voorwaarde

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID

HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID HOUTKACHELS OPEN HAARDEN EN GEZONDHEID GGD IJsselland en GGD Twente Team Milieu en Gezondheid Schadelijke stoffen in de lucht Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Nadeel is dat een houtkachel

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES

BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES BRAND IN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES Nele Tilley Department of Flow, Heat and Combustion Mechanics www.floheacom.ugent.be Ghent University UGent pag. 1 onderzoek aan de universiteit: ver van mijn bed?

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Elektrische verlichting Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur Controleer voor gebruik

Nadere informatie