Ontslag met zuurstoftherapie. Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontslag met zuurstoftherapie. Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx"

Transcriptie

1 Ontslag met zuurstoftherapie Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx

2 Overzicht Eerst even opfrissen Therapie-ontrouw What to do? Educatie Adequaat ontslagmanagement Follow-up

3 Zuurstof Ingeademde lucht: Zuurstof (21%) Stikstof (78%) Helium en koolzuurgas (0,04%) Symbool: O 2 Medicinale zuurstof is een geneesmiddel en wordt voorgeschreven door een arts

4 Waarom zuurstofherapie? Doel: PaO2 > 8 kpa (60 mmhg) or SaO2 > 90% kwaliteit van leven en prognose Toepassing: Chronische longzieken (cfr. COPD, mucoviscidose) Cardiale ziekten Palliatieve zorgen Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Mitrouska, 2006

5 Percutane saturatiemeting Percutaan: gemeten met saturatiemeter Symbool: SpO 2 Zuurstofsaturatie: % van hemoglobine verzadigd met zuurstof SpO 2 bij gezond persoon: % Saturatiewaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden in functie van de patiënt (medische voorgeschiedenis: pathologie, eerder gemeten saturatiewaarden, bloedgaswaarden)

6 Percutane saturatiemeting: oorzaken van foutieve metingen Vals hoge metingen Aanwezigheid van koolstofmonoxide (CO). Vb. CO-vergiftiging, sigarettenrook; Sterk licht, voornamelijk fluoriserend licht en hittelampen. De vingersonden hebben effectieve lichtschilden, de oorsonden niet. Vingersonden mogen niet op het oor gebruikt worden. De sonde afschermen met de vinger resulteert in een meer accurate meting. Vals lage metingen Slechte bloedcirculatie en koude extremiteiten. Vb. door vasculaire aandoeningen; Belemmering van de lichttransmissie ter hoogte van de meetplaats Vb. door: donkere nagellak (voornamelijk blauw en zwart), tatoeëringen, vuile of natte lens; Onjuist aanbrengen van de meter; Gelijktijdig gebruik van de meter met de bloeddrukmeter aan eenzelfde extremiteit (afsluiten van de bloedbaan); Hoge concentratie bilirubine in het bloed (bilirubinemie); intraveneuze toediening van een kleurstof, ondermeer methyleenblauw.

7 Arteriële Bloedgaswaarden (abgw) abgw geven objectieve informatie over: oxygenatie alveolaire ventilatie alveolocapillaire membraam zuur-base balans Bloedgaswaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden in functie van de patiënt (medische voorgeschiedenis: pathologie, eerder gemeten saturatiewaarden, bloedgaswaarden)

8 1 kpa=7.5 mmhg Arteriële Bloedgaswaarden (abgw) abgw Betekenis Normale waarden Afwijkingen ph Concentratie van H + -ionen 7,35-7,45 ph < 7,35: acidose ph > 7,45: alkalose PaCO 2 Partiële druk van CO 2 in het arteriële bloed mmhg 4,7-6,0 kpa PaCO 2 > 45 mmhg: hypercapnie PaCO 2 < 35 mmhg: hypocapnie PaO 2 Partiële druk van O 2 in het arteriële bloed mmhg 9,3-13,3 kpa PaO 2 < 70 mmhg: hypoxemie HCO 3 - Bicarbonaat in arteriële bloed mmol/l meq/l < 22 mmol/l > 26 mmol/l SaO 2 % van hemoglobine verzadigd met zuurstof % < 95%: hypoxemie

9 Medisch voorschrift Medisch voorschrift moet nauwgezet opgevolgd worden: Teveel zuurstof toedienen: CO 2 -retentie of hypercapnie Symptomen: Hoofdpijn, slaperigheid, sub(comateus) Happen naar adem Wartaal! Kan fataal aflopen! Te weinig zuurstof toedienen: hypoxie Aantal liters per minuut: enkel aanpassen (verhogen) op advies van de arts!!

10

11 Courante laagdebietsystemen: toegestane debieten Toedieningswijze Debiet (l/min) Neusbril Nasofaryngeale katheter*** Tracheostomiemasker Gewone masker Partieel rebreathing masker met reservoir Non-rebreathing masker met reservoir Oxymask tot 6 liter 5-10 liter 8-12 liter liter 1-15 liter *** moet dagelijks vervangen worden ander neusgat

12 Zuurstofbronnen 3 soorten: Gasfles Zuurstofconcentrator Vloeibare zuurstof Keuze zuurstofbron wordt bepaald door: Terugbetalingsvoorwaarden en wettelijke bepalingen opgelegd door het Rijkstinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV); Noden van de patiënt: Vereist zuurstofdebiet; Vereist aantal uren zuurstof per dag; Mobiliteit (aantal uren buitenshuis).

13 Gasfles Wat? Zuurstof opgeslagen onder de vorm van gas Inhoud: Gasinhoud: aantal liter zuurstof opgeslagen in de fles Waterinhoud = grootte van fles (2 50 liter) Meest gebruikt: 2 liter (200 liter zuurstof) (transport), 5 liter (1000 liter zuurstof) en 7 liter (1400 liter zuurstof) Debiet: onbeperkt Medisch voorschrift: start: longarts; vervolg: huisarts Levering en onderhoud: apotheek / leverancier

14 Gasfles Hoe lang gaat een zuurstoffles mee? Vb.: druk in de fles (bar) x inhoud van de fles (liter) zuurstofdebiet (liter per minuut) Patiënt gebruikt 3,5 l/min via zuurstoffles van 7 liter. De manometer duidt 150 bar aan. Verbruiksduur: 150 x 7 / 3,5 = 300 minuten of 5 uren Tips: Kunnen liggend of staand vervoerd worden; goed vastmaken zodat ze niet kunnen omvallen of wegrollen; Beschermen tegen hevig zonlicht.

15 Zuurstofconcentrator Wat: Apparaat van kg Werkt enkel op elektriciteit (geen batterij!) Scheidt de zuurstof van stikstof die in de lucht aanwezig is; zuurstofrijk gas (90-95%) Debiet: 0,5 tot 5 l/min. Meest geschikte en goedkoopste manier om 16 uur per dag zuurstof toe te dienen Medisch voorschrift: longarts kinderarts, huisarts Levering en onderhoud: firma

16 Zuurstofconcentrator: gebruik buitenshuis Verplaatsingen patiënt buitenshuis: Draagbaar gasflesje met spaarventiel Gebruiksduur: ongeveer 20 uur bij een debiet van 2 l/min Draagbare oxycure (batterij en stroom); Batterij: 3-6 uur Vervoer concentrator: de auto, bus of trein Handig voor familiebezoek, vakantie Bewaar vrije ruimte van minstens 15 cm aan elke kant (filters); Plaats toestel nooit in een afgesloten ruimte (ventilatie);

17 Vloeibare zuurstof Wat: zuurstof opgeslagen onder vloeibare vorm bij een temperatuur van -183 C 2 soorten containers: Basiscontainer: binnenshuis Draagbare eenheid: buitenshuis: debiet: 1-6 liter zuurstof Bedoeld voor langdurig gebruik buitenshuis Medisch voorschrift: longarts - kinderarts Levering en onderhoud: firma

18 Vloeibare zuurstof Hoe lang gaat een draagbare eenheid vloeibare zuurstof mee? Debiet Tijd dat de draagbare eenheid meegaat: liter/minuut Eenheid van 0.5 liter Eenheid van 1.2 liter 0,5 10 uur 22 uur 1 5 uur 11 uur 1,5 3 uur 8 uur 2 2,5 uur 6 uur 3 2 uur 4 uur 4 / 3 uur 5 / 2 uur

19 Vloeibare zuurstof Plaats basis- en draagbare eenheid steeds in verticale positie; Plaats basis- en draagbare eenheid steeds goed verluchte ruimte; Raak bevroren onderdelen niet aan (vrieswonden); Vul draagbare eenheid enkel vlak vóór gebruik (verdamping); Basiseenheid mag niet vervoerd worden in een auto, bus of trein. Transport: draagbare eenheid (verticale positie!).

20 Wanneer en hoe bevochtigen?

21 Critical issue: therapie-ontrouw (1) Wat? 1. Therapie-ontrouw m.b.t. medisch voorschrift LTOT: 16 uur per dag/ continu COPD en LTOT: therapietrouw = 17 to 45% Korte termijn zuurstoftherapie thuis Gebruik van zuurstof tijdens ADL = laag Verhogen van de zuurstofflow zonder voorschrift: hypercapnie 2. Therapie-ontrouw m.b.t. veiligheidsvoorschriften: brandwonden Roken Incorrecte manipulatie vloeibare zuurstof Cullen, 2009; Cullen 2006; Edelman, 2008; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

22 Critical issue: therapie-ontrouw (2) Belangrijk? Onvoldoende effect zuurstoftherapie Conditie, ADL, kwaliteit van leven, Prognose, heropname Schadelijke effecten Carbonarcose of brandwonden Adequate zuurstoftherapie thuis: Effectief Veilig Comfortabel

23 Redenen voor therapie-ontrouw (1) Patiënten: Onvoldoende kennis Medisch, praktisch, technisch Impact op het dagelijks leven (type zuurstofbron!) Negatieve beeldvorming en angst Schaamte en vrees voor sociaal stigma Active rokers Financiële factoren Cullen, 2009; Cullen 2006; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

24 Redenen voor therapie-ontrouw Zorgverleners: onvoldoende kennis en opleiding Onvoldoende coordinatie tussen eerste en tweede lijn Beperkt ontslagmanagement Onvoldoende follow-up => Veranderde zorgcontext: nood voor zuurstoftherapie prevalentie van COPD Vergrijzing Shift van tweede naar eerstelijnszorg Cullen, 2009; Cullen 2006; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Lodewijckx, 2009; Pfister, 1995; Smith, 2004

25 TO DO s: Educatie Ontslagmanagement Follow-up

26 TO DO 1: Educatie (1) Wie? Patient EN Familie / thuiszorger Wanneer en wie? Ziekenhuis: arts, verpleegkundige, kinesist/ergotherapeut Thuis: apotheker/leverancier; verpleegkundige en huisarts Cullen, 2009; Cullen 2006; Kampelmacher, 2001; Pfister, 1995; Smith, 2004

27 Educatie Zuurstoftherapie 3 topics Medische informatie (arts): doel, effecten, voor- en eventuele nadelen van (langdurige) zuurstoftherapie Praktische informatie (vpk ergotherapeut): medisch voorschrift, veiligheidsvoorschriften, gebruik van de zuurstofuitrusting en de zuurstofbron, zuurstofgebruik tijdens vervoer, vliegreis en vakantie, rookstop, financiële aspecten. Technische informatie (leverancier apotheker): gebruik en onderhoud van de zuurstofbron, veiligheidsvoorschriften, contactgegevens bij vragen of problemen

28 Zuurstoftherapie: Praktische info In bijzijn van een familielid, mantelzorger of thuisverzorger! 1. MONDELINGE informatie: cfr. patiëntenbrochure (leidraad) Belang van zuurstof (brandstof energie) Medisch voorschrift Zuurstofbronnen: wat?; levering - vervanging Zuurstofuitrusting: bril, masker, neussonde, verlengleiding Veiligheidsvoorschriften cfr. warmtebron Rookstop Gebruik in auto, bus of trein Hoe lang gaat zuurstoffles mee? (Op vliegreis met zuurstof) 2. SCHRIFTELIJKE informatie: patiëntenbrochure 3. CHECKLIST: ontslagklaar?

29 Veiligheidsvoorschriften Zuurstof is niet explosief => enkel brandgevaar wanneer zuurstof in contact komt met een warmtebron, vet, olie, alcohol of vaseline Rook nooit tijdens zuurstofgebruik en in omgeving van zuurstofbron; Nooit in de omgeving van warmtebron (fornuis, kachel, haardroger) of ontstekingsbron (microgolfoven, stopcontact, tv); Nooit vet, olie of alcohol aan toestel, zuurstofbril, masker of neussonde; Vloeibare zuurstof: raak bevroren onderdelen niet aan (vrieswonden); Vloeibare zuurstof of concentrator: goed geventileerde ruimte; Bescherm tegen hevig zonlicht; Korsten: fysiologisch water, zalf op waterbasis (GEEN VASELINE).

30 Patiëntenbrochure Zuurstoftherapie Te bekomen via: Startpagina: geupdate versie

31 Patiëntenbrochure Zuurstofvoorschrift invullen Met patiënt overlopen Contactgegevens afdeling

32 Zuurstoftherapie: Checklist

33 TO DO 2: Ontslagmanagment De patiënt mag naar huis met zuurstof, wat nu? > Informeer patiënt en familie Medisch voorschrift van pneumoloogn of pulmonologist Educatie: patiënt, familie, zorgverlener thuis/rusthuis Organiseer zuurstoftherapie thuis: Contacteer zuurstofleverancier: sociaal werker; familie Thuislevering: apotheker / leverancier Check of zuurstofapparatuur (bron en uitrusting) klaar is VOORALEER ontslag Regel zuurstof tijdens transport zo nodig (eigen bron patiënt; apotheker; ziekenwagen)

34 Voorschrift arts Gasfles: de af te leveren hoeveelheid gasvormige zuurstof (uitgedrukt in liters) Periode van toediening (per kalendermaand) Debiet (in L/min + aantal uren per dag) Bevochtiging (indien nodig)

35

36

37 TO DO 3: Follow-up Re-evaluatie bij pneumoloog binnen 1-2 maanden na start Effect therapie: klinische conditie, arteriële bloedgassen Nood verdere therapie/aanpassing therapie Motivatie en therapietrouw Continue follow-up door huisarts en thuisverpleegkundige Systematisch assessment: detectie problemen, doorverwijzing Re-evaluatie bij pneumoloog elke 6 maanden / conditie Motivatie en therapietrouw, effect Zuurstof op Korte termijn: re-evaluatie 3-4 maanden na start Cullen, 2009; Cullen 2006; Edelman, 2008; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

38 Referenties: Evidence based tekstboek Cathy Lodewijckx, UZ Leuven Johan De Bent, UZ Leuven Daniel Schuermans, VU Brussel

39 Contact Cathy Lodewijckx Verpleegkundig Specialist COPD, UZ Leuven Wetenschappelijke medewerker, CZV - KU Leuven European Pathway Association Voorzitter Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen (BVPV) (www.bvpv-sbip.be) Tel.: Fax:

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Zuurstoftherapie Informatie voor patiënten INLEIDING 3 BELANG VAN ZUURSTOF 4 MEDISCH VOORSCHIFT 5 ZUURSTOFBRONNEN 6 Gasflessen Zuurstofconcentrator Vloeibare zuurstof TOEDIENEN VAN ZUURSTOF 8 Neusbril

Nadere informatie

Zuurstoftherapie. informatie voor patiënten

Zuurstoftherapie. informatie voor patiënten Zuurstoftherapie informatie voor patiënten Zuurstoftherapie 2 Z uur st o ft her apie 3 Zuurstoftherapie 2 Z uur st o ft her apie 3 INLEIDING 5 BELANG VAN ZUURSTOF 6 MEDISCH VOORSCHIFT 7 ZUURSTOFBRONNEN

Nadere informatie

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010 Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie 24 november 2010 Programma Thuisgezondheidszorg: Marc Mertens, Belmedis Zuurstof: Eef Dreesen, LTD Zuurstof bij Belmedis + demonstratie Zuurstof! Snakt u ook naar

Nadere informatie

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE

TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE TERUGBETALING ZUURSTOFTHERAPIE De reglementering voor terugbetaling van de zuurstoftherapie thuis werd grondig gewijzigd. A. Belangrijkste wijzigingen Onderscheid tussen korte termijn en chronische behandeling

Nadere informatie

Zuurstoftherapie. Poli Longziekten

Zuurstoftherapie. Poli Longziekten 00 Zuurstoftherapie Poli Longziekten Inleiding Zuurstof is een reuk-, kleur- en smaakloos gas. De dampkring rond de aarde en dus de lucht die wij inademen, bestaat voor 21% uit zuurstof. Wij hebben zuurstof

Nadere informatie

Zuurstof toediening: wat dien je te weten?

Zuurstof toediening: wat dien je te weten? Zuurstof toediening: wat dien je te weten? Daniël Schuermans Lung function technician Biomedical research unit Maart 2013 Avondseminarie BVPV Zuurstoftoediening Zuurstof algemene bepalingen Zuurstof voorziening

Nadere informatie

Zuurstof Wanneer heeft u extra zuurstof nodig? Voorw aarden voor zuurstof thuis Hoeveel en hoelang zuurstof?

Zuurstof Wanneer heeft u extra zuurstof nodig? Voorw aarden voor zuurstof thuis Hoeveel en hoelang zuurstof? ZUURSTOF THUIS Bij een ernstige hart- of longaandoening is de aanvoer van zuurstof via de longen naar het bloed verminderd. Hierdoor kan er een zuurstoftekort ontstaan. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie

Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten september 2007 pavo 0581 Inleiding De longarts heeft met u besproken dat u thuis zuurstof gaat

Nadere informatie

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner

Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie. Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Respiratoire complicaties bij thoraxchirurgie Bart van Silfhout Ventilation Practitioner Doel & inhoud Het uitwisselen van ideeën, kennis en gedachten en vooral een leuke voordracht!!! Gasuitwisseling

Nadere informatie

Zuurstof thuis Radboud universitair medisch centrum

Zuurstof thuis Radboud universitair medisch centrum Zuurstof thuis Zuurstof Bij een ernstige hart- of longaandoening is de aanvoer van zuurstof via de longen naar het bloed verminderd. Hierdoor kan zuurstoftekort ontstaan. Een langdurig tekort kan leiden

Nadere informatie

Als u thuis extra zuurstof nodig hebt

Als u thuis extra zuurstof nodig hebt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als u thuis extra zuurstof nodig hebt z Uw arts heeft u zuurstof voorgeschreven omdat het zuurstofgehalte in uw bloed te laag

Nadere informatie

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek

Bloedgassen. Homeostase. Ronald Broek Bloedgassen Homeostase Ronald Broek Verstoring Homeostase Ziekte/Trauma/vergiftiging. Geeft zuur-base en bloedgasstoornissen. Oorzaken zuur-base verschuiving Longemfyseem. Nierinsufficientie Grote chirurgische

Nadere informatie

Zuurstofgebruik in het ziekenhuis

Zuurstofgebruik in het ziekenhuis Zuurstofgebruik in het ziekenhuis Waarom is gebruik van extra zuurstof nodig Leven kost energie. Voor lopen, praten en zelfs voor niksdoen is energie nodig. Ons lichaam maakt energie door het verbranden

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE ZUURSTOF IN DE THUISSITUATIE

PATIËNTENINFORMATIE ZUURSTOF IN DE THUISSITUATIE PATIËNTENINFORMATIE ZUURSTOF IN DE THUISSITUATIE 2 ZUURSTOF IN DE THUISSITUATIE Door middel van deze informatiefolder wil Maasstad Ziekenhuis u informeren over het gebruik van zuurstof thuis. Wij adviseren

Nadere informatie

1. Verpleegkundige aandachtspunten bij ontslag van met patiënt met zuurstof. 1,2

1. Verpleegkundige aandachtspunten bij ontslag van met patiënt met zuurstof. 1,2 Zuurstoftherapie en ontslagmanagement Geert Celis, Gespecialiseerde Verpleegkundige COPD, Freelance Rookstopconsulent CM Brabant, UZ. Leuven, België Cathy Lodewijckx, Verpleegkundig Specialist COPD, UZ

Nadere informatie

Zuurstof thuis. Meer lucht voor mensen met ernstig COPD. Zuurstof is van levensbelang. Waarom extra zuurstof nodig?

Zuurstof thuis. Meer lucht voor mensen met ernstig COPD. Zuurstof is van levensbelang. Waarom extra zuurstof nodig? Zuurstof thuis Meer lucht voor mensen met ernstig COPD Zuurstof is van levensbelang Leven kost energie. Voor lopen, denken, praten en zelfs voor niks doen is energie nodig. Alleen al onszelf warm houden

Nadere informatie

H.303476.0215. Zuurstof thuis (meer lucht voor mensen met ernstige COPD)

H.303476.0215. Zuurstof thuis (meer lucht voor mensen met ernstige COPD) H.303476.0215 Zuurstof thuis (meer lucht voor mensen met ernstige COPD) Waarom extra zuurstof thuis Zuurstof is onontbeerlijk voor elke basisactiviteit in het lichaam, zoals het verbranden van voedsel

Nadere informatie

bloedgassen Snelle interpretatie

bloedgassen Snelle interpretatie bloedgassen Snelle interpretatie Wat is de Ph Het aantal waterstofionen (H+) geteld per ml water. Hoeveel waterstofionen komen er bij een reactie vrij of gaan er verloren en/of hoeveel waterstofionen worden

Nadere informatie

Toedieningswijzen van zuurstof

Toedieningswijzen van zuurstof Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen Toedieningswijzen van zuurstof Via de neus en/of mond Zuurstof kan worden toegediend via een zuurstofneusbril, een (nasofaryngeale)

Nadere informatie

Zuurstof thuis en onderweg

Zuurstof thuis en onderweg Zuurstof thuis en onderweg Zuurstof is van levensbelang Leven kost energie. Voor lopen, denken, praten en zelfs voor niks doen is energie nodig. Ons lichaam maakt energie door het verbranden van voedsel.

Nadere informatie

Zuurstof toedienen bij neonaten

Zuurstof toedienen bij neonaten Zuurstof toedienen bij neonaten Moeder en Kind Centrum Beter voor elkaar Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Waarom zuurstoftherapie 4 III. Voorbereiding 4 IV. Voorzorgsmaatregelen 5 V. Aan te leren handelingen

Nadere informatie

Bloedgasanalyse. Doelstelling. Bloedgasanalyse. 4 mei 2004 Blad 1. Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht. Zuur base evenwicht Oxygenatie

Bloedgasanalyse. Doelstelling. Bloedgasanalyse. 4 mei 2004 Blad 1. Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht. Zuur base evenwicht Oxygenatie Bloedgasanalyse Sacha Schellaars IC centrum UMC Utrecht Doelstelling De student kan de 4 stoornissen in het zuurbase evenwicht benoemen. De student kan compensatiemechanismen herkennen en benoemen. De

Nadere informatie

LONGGENEESKUNDE. Zuurstof thuis BEHANDELING

LONGGENEESKUNDE. Zuurstof thuis BEHANDELING LONGGENEESKUNDE Zuurstof thuis BEHANDELING Zuurstof thuis Uw arts heeft u zuurstof voorgeschreven omdat het zuurstofgehalte in uw bloed te laag is. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Een tekort aan zuurstof

Nadere informatie

Inleiding: Resultaat van 3 jaar BVPV-SBIP

Inleiding: Resultaat van 3 jaar BVPV-SBIP Inleiding: Resultaat van 3 jaar BVPV-SBIP De verpleegkundige zorg bij patiënten met respiratoire aandoeningen heeft zich in de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Hoewel er al duidelijke doelen bereikt

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing UMC Utrecht Blad 1

Centrum voor Thuisbeademing UMC Utrecht Blad 1 Aanbevolen literatuur Martin L. All you really need to know to interpret arterial blood gases,, 2 nd ed. 1999. ISBN 0-6830 683-30604-9. Rose BD. Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders.

Nadere informatie

BVPV-SBIP. Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen

BVPV-SBIP. Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen BVPV-SBIP Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen Website : www.bvpv-sbip.be Geert.celis@uzleuven.be Oprichtingsvergadering Brussel december 2003 Doelstellingen van BVPV-SBIP Organiseren

Nadere informatie

ZUURBASE. Praktisch bekeken

ZUURBASE. Praktisch bekeken ZUURBASE Praktisch bekeken Bloedgasafwijkingen en Electrolytstoornissen Enerzijds handteken van ziekte (hulp in diagnose) Anderzijds mogelijk (urgente) pathologie op zich (? nood aan behandeling) BEHANDELING

Nadere informatie

Zuurstof thuis. Afdeling longziekten

Zuurstof thuis. Afdeling longziekten Zuurstof thuis Afdeling longziekten Inhoudsopgave 1. Zuurstof, nodig voor het lichaam 2 2. Zuurstoftekort 2 3. Wanneer is zuurstoftherapie nodig? 3 4. Doel van zuurstoftherapie 3 5. Wat betekent zuurstof

Nadere informatie

Zuurstof thuis. adviezen Meer na lucht een voor mensen met ernstig. hernia-operatie COPD. ZorgSaam

Zuurstof thuis. adviezen Meer na lucht een voor mensen met ernstig. hernia-operatie COPD. ZorgSaam Zuurstof thuis adviezen Meer na lucht een voor mensen met ernstig hernia-operatie COPD ZorgSaam 2 Zuurstof is van levensbelang Leven kost energie. Voor lopen, denken, praten en zelfs voor niks doen is

Nadere informatie

De behandeling van COPD

De behandeling van COPD PATIËNTEN INFORMATIE De behandeling van COPD op de afdeling Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de

Nadere informatie

RICHTLIJN ZUURSTOFBEHANDELING THUIS

RICHTLIJN ZUURSTOFBEHANDELING THUIS RICHTLIJN ZUURSTOFBEHANDELING THUIS Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose In samenwerking met: Institute for Medical Technology Assessment Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

RICHTLIJN. Zuurstofbehandeling thuis

RICHTLIJN. Zuurstofbehandeling thuis RICHTLIJN Zuurstofbehandeling thuis RICHTLIJN ZUURSTOFBEHANDELING THUIS Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose In samenwerking met: Institute for Medical Technology Assessment

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij copd. Minisymposium 22 maart 2012

Palliatieve zorg bij copd. Minisymposium 22 maart 2012 Palliatieve zorg bij copd Minisymposium 22 maart 2012 Palliatieve zorg Hans Timmer, longarts ZGT Caroline Braam, huisarts Hengelo PALLIATIEVE ZORG CASUS 75-jarige terminale COPD-patient Mantelzorger valt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Helios

Gebruiksaanwijzing Helios 1 Gebruiksaanwijzing Helios Zorgvuldig doornemen voordat u het Helios-systeem gaat gebruiken. Dit is een uitgave van Linde Healthcare Benelux. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Zuurstof bij training en inspanning

Zuurstof bij training en inspanning Zuurstof bij training en inspanning Afdeling longziekten Deze brochure is bestemd voor longpatiënten die op advies van de longarts zuurstof moeten gaan gebruiken tijdens training en inspanning. In deze

Nadere informatie

Huisartssymposium Juni 2012 Prof. W. Janssens ACUTE EN CHRONISCHE ZUURSTOFTHERAPIE: WAT NU?

Huisartssymposium Juni 2012 Prof. W. Janssens ACUTE EN CHRONISCHE ZUURSTOFTHERAPIE: WAT NU? Huisartssymposium Juni 2012 Prof. W. Janssens ACUTE EN CHRONISCHE ZUURSTOFTHERAPIE: WAT NU? Vragen Besparingen in zuurstoftherapie zijn onterecht en onrechtvaardig. Chronische zuurstoftherapie is een subjectieve

Nadere informatie

Dr. Vanclooster ( Huisarts )

Dr. Vanclooster ( Huisarts ) CASUS COPD Dr. Vanclooster ( Huisarts ) Dr. Tits ( Pneumoloog) Niet-medische context Man 86 jaar Gehuwd (echtgenote is nog goed) 7 gehuwde kinderen (erg betrokken) Medische voorgeschiedenis CARA patiënt,

Nadere informatie

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Zuurstof toedienen

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen Inhoudsopgave De functie

Nadere informatie

Kortademigheid bij een (chronische) longziekte. informatie voor patiënten

Kortademigheid bij een (chronische) longziekte. informatie voor patiënten Kortademigheid bij een (chronische) longziekte informatie voor patiënten 2 Kortademigheid bij een (chronische) longziekte Kortademigheid bij een (chronische) longziekte 3 INLEIDING 5 WAT MOET U DOEN BIJ

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Linde Healthcare Benelux De Keten 7 5651 GJ Eindhoven, Nederland Tel. +31 88 327 62 76 Fax +31 88 327 62 77 info.homecare.nl@linde.com www.linde-healthcare.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure patiënten. Naar huis met TPN. Totale Parenterale Voeding

Informatiebrochure patiënten. Naar huis met TPN. Totale Parenterale Voeding Informatiebrochure patiënten Naar huis met TPN Totale Parenterale Voeding 3 1. Wat is totale parenterale voeding (TPN)?...4 2. De toegangswegen...5 2.1 Centraal veneuze katheter... 5 2.2 Poortkatheter

Nadere informatie

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Zuurstof toedienen

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen Inhoudsopgave De functie

Nadere informatie

De kwantitatieve meeting is bv. bij de Corpuls 3 of de Corpuls 08/16 in de hoofdstroom en bij de Lifepak 12 in de sidestream.

De kwantitatieve meeting is bv. bij de Corpuls 3 of de Corpuls 08/16 in de hoofdstroom en bij de Lifepak 12 in de sidestream. 4.6. CO 2 en capnografie: Het afblazen van CO 2 is naast de oxygenatie de tweede component van de ventilatie en kan op verschillende manieren gemeten worden. Alleen kwalitatief bijvoorbeeld via de Easycap

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Zuurstof in de thuissituatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Zuurstof in de thuissituatie PATIËNTEN INFORMATIE Zuurstof in de thuissituatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het gebruik van zuurstof thuis. Wij adviseren

Nadere informatie

Nutrify Voedingszorg thuis

Nutrify Voedingszorg thuis Nutrify Voedingszorg thuis Benedicte Defever Diëtiste Nutrify staat voor Nutritionele therapietrouw & bewustwording bevorderen 1. Advies & verkoop productadvies en aankoop van dieetproducten en drinkvoedingen

Nadere informatie

Oxycure Fles Medische zuurstof Gebruiksaanwijzing met bijsluiter gasvormige zuurstof Praxair / Indugas

Oxycure Fles Medische zuurstof Gebruiksaanwijzing met bijsluiter gasvormige zuurstof Praxair / Indugas Oxycure Fles Medische zuurstof Gebruiksaanwijzing met bijsluiter gasvormige zuurstof Praxair / Indugas D.SPEC.04.2 v.31/07/2014 Exp.01/10/2017 1 BESTELLINGEN 081 22 15 90 Oxycure Belgium n.v. Business

Nadere informatie

Samenwerking met apothekers

Samenwerking met apothekers Samenwerking met apothekers Korte termijn zuurstoftherapie In deze brochure : INSTALLATIES / VERDERZETTINGEN / AFHALINGEN Pag. 1 GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF &ĂĐƚƵƌĂƟĞ Pag. 2 WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĚƌƵŬŇĞƐƐĞŶ

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk

MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk MyAirvo bij COPD: Hoge flow in combinatie met optimale bevochtiging, een ideale combinatie? Hoe werkt het: Theorie en Praktijk K. Cové BDM Ventilation & Respiratory Care Agenda COPD in het kort MyAivo

Nadere informatie

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan.

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Welkom Geachte mevrouw Geachte heer In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, opmerkingen of wensen,

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het vernevelen

Aandachtspunten bij het vernevelen Vernevelen thuis Verneveltherapie is een methode om medicatie aan de longen toe te dienen wanneer inhalatiemedicatie niet via de gangbare vormen (poederinhalator en dosis-aërosol met voorzetkamer) gegeven

Nadere informatie

COPD en Palliatieve Zorg

COPD en Palliatieve Zorg Een logisch sluitstuk van de keten Lucyl Verhoeven Longverpleegkundige Nurse Practitioner i.o. Thebe Mick Raeven Medisch coördinator Palliatief Netwerk Midden-Brabant COPD is dodelijk Bij mensen met COPD

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN

PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN PATIËNTEN INFORMATIE OPERATIE VAN DE SINUSSEN 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien je nog vragen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Oxycure concentrator Prepaid 3 Kröber O2. BEPERKT GEBRUIK : 3 maanden - 999 uren

Gebruiksaanwijzing. Oxycure concentrator Prepaid 3 Kröber O2. BEPERKT GEBRUIK : 3 maanden - 999 uren Oxycure concentrator Prepaid 3 Kröber O2 Gebruiksaanwijzing BEPERKT GEBRUIK : 3 maanden - 999 uren Het toestel aanschakelen : samengevatte instructies. 1. Aan/Uit knop indrukken I/O 2. Aantal liters instellen

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Zuurstof toedienen

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Zuurstof toedienen Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 1 Inhoudsopgave Zuurstofbehandeling...1

Nadere informatie

Zuurstof toedienen via een neuskatheter, zuurstofbril of zuurstofmasker

Zuurstof toedienen via een neuskatheter, zuurstofbril of zuurstofmasker 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Zuurstof toedienen via een neuskatheter, zuurstofbril of zuurstofmasker Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG?

ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? ZONDER ELEKTRICITEIT GEEN THUISZORG? Stroomtekort, afschakelplan, stroomonderbrekingen, bevoorradingszekerheid... Iedereen spreekt erover. Je hebt het gehoord op de radio, gelezen in de krant, gezien op

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg 2 Inhoud Inl e i d i n g... 3 Ve r zo r g i n g t h u i s... 4 Ve r zo r g i n g o p een pa l l i at i e v e e e n

Nadere informatie

Logboek. Polikliniek hartfalen

Logboek. Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van zuurstof bij volwassenen en

Richtlijnen voor het gebruik van zuurstof bij volwassenen en 1 Richtlijnen voor het gebruik van zuurstof bij volwassenen en kinderen Opstellers: Prof. Dr. W. De Backer, Universiteit Antwerpen Prof. Dr. E. Derom, Universiteit Gent Prof. Dr. P. De Vuyst, Université

Nadere informatie

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst

Thorax trauma. Casus GM. Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst. 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst 1 Thorax trauma Demeyer I. OLV Ziekenhuis Aalst Casus GM 8 dec 2012 Met eigen middelen naar spoedgevallen > uren: stamp van paard op de borst Blanco voorgeschiedenis 1 GM, man, 3/5/1951 Observatie: Zweet

Nadere informatie

Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD 1 Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD Initiatief: Long Alliantie Nederland Organisatie: Kwaliteitsinstituut voor de

Nadere informatie

Interpretatie van arteriële bloedgassen

Interpretatie van arteriële bloedgassen Interpretatie van arteriële bloedgassen Prof. Dr. Walter Vincken, Diensthoofd Pneumologie en Slaaplabo Volwassenen, AZ VU Brussel, België Inhoud: Inleiding A. Hypercapnie B. Hypoxemie C. Hypocapnie D.

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 2203 1. IDENTIFICATIE VAN HET STOFPREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Product naam: Sievert Powergas wegwerppatroon 2210, 190g, 330ml Leverancier: Sievert AB, Box 1366, 171 26 Solna, Sweden Telefoon: Voor bijkomende

Nadere informatie

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD

Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Mythe: Zuurstof is gevaarlijk bij COPD Dr Leo Heunks longarts-intensivist afd intensive care April, 211 Programma Regulatie van de ademhaling Effect O2 tijdens AE-COPD Oorzaken hypercapnie tijdens AE-COPD

Nadere informatie

NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD

NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD NVZF Jaarcongres 2011 Inspanningstesten en hun klinische betekenis bij COPD dr. A.J. van t Hul Schoondonck-centrum voor Longrevalidatie Brabantlaan 1 4817 JW Breda 076-533 14 54 a.vanthul@rcbreda.nl Basis

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. wondbehandeling MET NEGATIEVE DRUK

PATIËNTEN INFORMATIE. wondbehandeling MET NEGATIEVE DRUK PATIËNTEN INFORMATIE wondbehandeling MET NEGATIEVE DRUK Wat is wondbehandeling met negatieve druk? De arts heeft een wondbehandeling met negatieve druk voorgeschreven, met de bedoeling om jouw wonde sneller

Nadere informatie

Brandwonden. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven

Brandwonden. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven Brandwonden Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven U heeft brandwonden opgelopen en heeft informatie gekregen over de behandeling op de spoedeisende hulp. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen.

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie LONGGENEESKUNDE Poliklinische longrevalidatie in samenwerking met CIRO De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma leiden vaak tot benauwdheid, kortademigheid en een verminderd

Nadere informatie

Thuisbeademing. Beademing die plaats vindt buiten het ziekenhuis. Thuisbeademing

Thuisbeademing. Beademing die plaats vindt buiten het ziekenhuis. Thuisbeademing Thuisbeademing Beademing die plaats vindt buiten het ziekenhuis Thuisbeademing Inleiding 3 Ademhaling 3 Ademhalingsproblemen 5 Thuisbeademing 6 neus-, mond-, maskerbeademing 6 endotracheale beademing 7

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg

BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg BelRAI- project: BelRAI en Thuiszorg Noot vooraf: Deze leidraad werd geschreven voor thuiszorgorganisaties die deelnemen aan het BelRAI- project van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen

Nadere informatie

Begeleidingsgesprek nieuwe medicatie Astma-Inhalatiecorticosteroïden stap voor stap

Begeleidingsgesprek nieuwe medicatie Astma-Inhalatiecorticosteroïden stap voor stap Begeleidingsgesprek nieuwe medicatie Astma-Inhalatiecorticosteroïden stap voor stap Doelstellingen Deze procedure strekt tot doel: Om de verschillende stappen van het begeleidingsgesprek nieuwe medicatie

Nadere informatie

FoodSteps - diabetes in beweging 28/10/2013

FoodSteps - diabetes in beweging 28/10/2013 FoodSteps - diabetes in beweging Wat is diabetes Symptomen Gevolgen Behandeling 5% van de bevolking heeft diabetes (= 1 op 20) Zuid West-Vlaanderen: 15 000 Verwachting komende jaar: x 2 (= 1 op 10) Pancreas

Nadere informatie

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige De longverpleegkundige De longverpleegkundige Van uw longarts heeft u de eerste informatie gekregen over uw aandoening en de klachten die daarmee gepaard gaan. Vervolgens heeft de longarts u verwezen naar

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

HET ZORGPAD COPD. DOELSTELLING Een betere kwaliteit van zorg organiseren door o.a. multidisciplinair samen te werken.

HET ZORGPAD COPD. DOELSTELLING Een betere kwaliteit van zorg organiseren door o.a. multidisciplinair samen te werken. HET ZORGPAD COPD INLEIDING Het LMN CWV organiseert rookstopconsultaties door een erkende tabakoloog in het Regiohuis in Izegem en in het Eerstelijnshuis Midden West-Vlaanderen. Om het zorgpad COPD op te

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

De Vliegreis. medische en fysiologische aspecten. Ries Simons, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine

De Vliegreis. medische en fysiologische aspecten. Ries Simons, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine De Vliegreis medische en fysiologische aspecten, arts TNO Aerospace Medicine European Society of Aerospace Medicine Human Factors 1 AEROSPACE MEDICINE: MISSIE Veiligheid Prestaties Gezondheid Bemanning

Nadere informatie

Ontslagprocedure patiënt met thuisventilatie

Ontslagprocedure patiënt met thuisventilatie Ontslagprocedure patiënt met thuisventilatie Bouduin Stef CNM 7 juni 2012 Ontslag met thuisbeademing Wat is (thuis)beademing? Wanneer thuisbeademing? Soorten thuisbeademing Ontslagplanning bij: niet-invasieve

Nadere informatie

Instellen van thuisbeademing

Instellen van thuisbeademing Instellen van thuisbeademing Inleiding Binnenkort wordt u op afdeling C1, de longafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor het instellen van uw thuisbeademingsapparaat. Voorbereiding

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens

Longziekten en respiratoire revalidatie. Prof Dr W. Janssens Longziekten en respiratoire revalidatie Prof Dr W. Janssens Definitie Respiratoire revalidatie is gericht op patienten met chronische longaandoeningen met klachten en gereduceerde activiteiten van het

Nadere informatie

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys

Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling. afdeling Brugge. O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys Opleiding verpleegkundigen dialyse-afdeling afdeling AZ St-Jan Brugge O.R.P.A.D.T. 19/04/2007 Ilse Claeys INHOUDSTAFEL Inleiding Opleiding en verplichte vorming Moeilijkheden Besluit INLEIDING Verpleegkundigen,

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium.

Het is bedoeld voor gebruik tijdens de bepaling van het longvolume bij diagnostisch longfunctieonderzoek met herhaalde inademingen met helium. SmPC p. 1/6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Apulco He 9%, medicinaal gas, samengeperst Apulco HeOxy 9%, medicinaal gas, samengeperst 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Apulco He Helium (He) 9%

Nadere informatie

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject

Diabetes type 2. Stappenplan voor uw zorgtraject Diabetes type 2 Stappenplan voor uw zorgtraject Beste, U hebt beslist om in het zorgtraject diabetes te stappen. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen. Dit is geen uitgebreide

Nadere informatie

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ANE019 / Sedatie tijdens een

Nadere informatie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie

ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport Lokale Multidisciplinaire

Nadere informatie

Het voorkomen van stemstoornissen

Het voorkomen van stemstoornissen Het voorkomen van stemstoornissen Logopedie Beter voor elkaar 2 Preventie van stemstoornissen Stemhygiëne is de zorg voor een gezonde stem. Met stemhygiëne worden maatregelen bedoeld die de gezondheid

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

Sedatie. Afdeling Anesthesie

Sedatie. Afdeling Anesthesie Sedatie Afdeling Anesthesie Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Waterlandziekenhuis een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek/deze behandeling kan plaatsvinden onder sedatie door een

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Werkplekbeschrijving: Elektronisch meten

Werkplekbeschrijving: Elektronisch meten Werkplekbeschrijving: Bij dit practicum horen: een bloeddrukmeter; een oorthermometer; een vingerpulseoximeter; een temperatuurmeter; een ph-meter; een geleidbaarheidsmeter; een zuurstofmeter; een luxmeter.

Nadere informatie

Individueel zorgplan

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Diazon Hafank Inhoudsopgave Individueel Zorgplan 3 Stap voor stap 5 stap 1: Gezondheid & behoeften 5 stap 2: Meetwaarden 6 stap 3: Uw doel & acties 8 stap 4: Evaluatie 10 Bereid het

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie