Ontslag met zuurstoftherapie. Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontslag met zuurstoftherapie. Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx"

Transcriptie

1 Ontslag met zuurstoftherapie Workshop BVPV 8 maart 2012 Cathy Lodewijckx

2 Overzicht Eerst even opfrissen Therapie-ontrouw What to do? Educatie Adequaat ontslagmanagement Follow-up

3 Zuurstof Ingeademde lucht: Zuurstof (21%) Stikstof (78%) Helium en koolzuurgas (0,04%) Symbool: O 2 Medicinale zuurstof is een geneesmiddel en wordt voorgeschreven door een arts

4 Waarom zuurstofherapie? Doel: PaO2 > 8 kpa (60 mmhg) or SaO2 > 90% kwaliteit van leven en prognose Toepassing: Chronische longzieken (cfr. COPD, mucoviscidose) Cardiale ziekten Palliatieve zorgen Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Mitrouska, 2006

5 Percutane saturatiemeting Percutaan: gemeten met saturatiemeter Symbool: SpO 2 Zuurstofsaturatie: % van hemoglobine verzadigd met zuurstof SpO 2 bij gezond persoon: % Saturatiewaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden in functie van de patiënt (medische voorgeschiedenis: pathologie, eerder gemeten saturatiewaarden, bloedgaswaarden)

6 Percutane saturatiemeting: oorzaken van foutieve metingen Vals hoge metingen Aanwezigheid van koolstofmonoxide (CO). Vb. CO-vergiftiging, sigarettenrook; Sterk licht, voornamelijk fluoriserend licht en hittelampen. De vingersonden hebben effectieve lichtschilden, de oorsonden niet. Vingersonden mogen niet op het oor gebruikt worden. De sonde afschermen met de vinger resulteert in een meer accurate meting. Vals lage metingen Slechte bloedcirculatie en koude extremiteiten. Vb. door vasculaire aandoeningen; Belemmering van de lichttransmissie ter hoogte van de meetplaats Vb. door: donkere nagellak (voornamelijk blauw en zwart), tatoeëringen, vuile of natte lens; Onjuist aanbrengen van de meter; Gelijktijdig gebruik van de meter met de bloeddrukmeter aan eenzelfde extremiteit (afsluiten van de bloedbaan); Hoge concentratie bilirubine in het bloed (bilirubinemie); intraveneuze toediening van een kleurstof, ondermeer methyleenblauw.

7 Arteriële Bloedgaswaarden (abgw) abgw geven objectieve informatie over: oxygenatie alveolaire ventilatie alveolocapillaire membraam zuur-base balans Bloedgaswaarden dienen steeds geïnterpreteerd te worden in functie van de patiënt (medische voorgeschiedenis: pathologie, eerder gemeten saturatiewaarden, bloedgaswaarden)

8 1 kpa=7.5 mmhg Arteriële Bloedgaswaarden (abgw) abgw Betekenis Normale waarden Afwijkingen ph Concentratie van H + -ionen 7,35-7,45 ph < 7,35: acidose ph > 7,45: alkalose PaCO 2 Partiële druk van CO 2 in het arteriële bloed mmhg 4,7-6,0 kpa PaCO 2 > 45 mmhg: hypercapnie PaCO 2 < 35 mmhg: hypocapnie PaO 2 Partiële druk van O 2 in het arteriële bloed mmhg 9,3-13,3 kpa PaO 2 < 70 mmhg: hypoxemie HCO 3 - Bicarbonaat in arteriële bloed mmol/l meq/l < 22 mmol/l > 26 mmol/l SaO 2 % van hemoglobine verzadigd met zuurstof % < 95%: hypoxemie

9 Medisch voorschrift Medisch voorschrift moet nauwgezet opgevolgd worden: Teveel zuurstof toedienen: CO 2 -retentie of hypercapnie Symptomen: Hoofdpijn, slaperigheid, sub(comateus) Happen naar adem Wartaal! Kan fataal aflopen! Te weinig zuurstof toedienen: hypoxie Aantal liters per minuut: enkel aanpassen (verhogen) op advies van de arts!!

10

11 Courante laagdebietsystemen: toegestane debieten Toedieningswijze Debiet (l/min) Neusbril Nasofaryngeale katheter*** Tracheostomiemasker Gewone masker Partieel rebreathing masker met reservoir Non-rebreathing masker met reservoir Oxymask tot 6 liter 5-10 liter 8-12 liter liter 1-15 liter *** moet dagelijks vervangen worden ander neusgat

12 Zuurstofbronnen 3 soorten: Gasfles Zuurstofconcentrator Vloeibare zuurstof Keuze zuurstofbron wordt bepaald door: Terugbetalingsvoorwaarden en wettelijke bepalingen opgelegd door het Rijkstinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV); Noden van de patiënt: Vereist zuurstofdebiet; Vereist aantal uren zuurstof per dag; Mobiliteit (aantal uren buitenshuis).

13 Gasfles Wat? Zuurstof opgeslagen onder de vorm van gas Inhoud: Gasinhoud: aantal liter zuurstof opgeslagen in de fles Waterinhoud = grootte van fles (2 50 liter) Meest gebruikt: 2 liter (200 liter zuurstof) (transport), 5 liter (1000 liter zuurstof) en 7 liter (1400 liter zuurstof) Debiet: onbeperkt Medisch voorschrift: start: longarts; vervolg: huisarts Levering en onderhoud: apotheek / leverancier

14 Gasfles Hoe lang gaat een zuurstoffles mee? Vb.: druk in de fles (bar) x inhoud van de fles (liter) zuurstofdebiet (liter per minuut) Patiënt gebruikt 3,5 l/min via zuurstoffles van 7 liter. De manometer duidt 150 bar aan. Verbruiksduur: 150 x 7 / 3,5 = 300 minuten of 5 uren Tips: Kunnen liggend of staand vervoerd worden; goed vastmaken zodat ze niet kunnen omvallen of wegrollen; Beschermen tegen hevig zonlicht.

15 Zuurstofconcentrator Wat: Apparaat van kg Werkt enkel op elektriciteit (geen batterij!) Scheidt de zuurstof van stikstof die in de lucht aanwezig is; zuurstofrijk gas (90-95%) Debiet: 0,5 tot 5 l/min. Meest geschikte en goedkoopste manier om 16 uur per dag zuurstof toe te dienen Medisch voorschrift: longarts kinderarts, huisarts Levering en onderhoud: firma

16 Zuurstofconcentrator: gebruik buitenshuis Verplaatsingen patiënt buitenshuis: Draagbaar gasflesje met spaarventiel Gebruiksduur: ongeveer 20 uur bij een debiet van 2 l/min Draagbare oxycure (batterij en stroom); Batterij: 3-6 uur Vervoer concentrator: de auto, bus of trein Handig voor familiebezoek, vakantie Bewaar vrije ruimte van minstens 15 cm aan elke kant (filters); Plaats toestel nooit in een afgesloten ruimte (ventilatie);

17 Vloeibare zuurstof Wat: zuurstof opgeslagen onder vloeibare vorm bij een temperatuur van -183 C 2 soorten containers: Basiscontainer: binnenshuis Draagbare eenheid: buitenshuis: debiet: 1-6 liter zuurstof Bedoeld voor langdurig gebruik buitenshuis Medisch voorschrift: longarts - kinderarts Levering en onderhoud: firma

18 Vloeibare zuurstof Hoe lang gaat een draagbare eenheid vloeibare zuurstof mee? Debiet Tijd dat de draagbare eenheid meegaat: liter/minuut Eenheid van 0.5 liter Eenheid van 1.2 liter 0,5 10 uur 22 uur 1 5 uur 11 uur 1,5 3 uur 8 uur 2 2,5 uur 6 uur 3 2 uur 4 uur 4 / 3 uur 5 / 2 uur

19 Vloeibare zuurstof Plaats basis- en draagbare eenheid steeds in verticale positie; Plaats basis- en draagbare eenheid steeds goed verluchte ruimte; Raak bevroren onderdelen niet aan (vrieswonden); Vul draagbare eenheid enkel vlak vóór gebruik (verdamping); Basiseenheid mag niet vervoerd worden in een auto, bus of trein. Transport: draagbare eenheid (verticale positie!).

20 Wanneer en hoe bevochtigen?

21 Critical issue: therapie-ontrouw (1) Wat? 1. Therapie-ontrouw m.b.t. medisch voorschrift LTOT: 16 uur per dag/ continu COPD en LTOT: therapietrouw = 17 to 45% Korte termijn zuurstoftherapie thuis Gebruik van zuurstof tijdens ADL = laag Verhogen van de zuurstofflow zonder voorschrift: hypercapnie 2. Therapie-ontrouw m.b.t. veiligheidsvoorschriften: brandwonden Roken Incorrecte manipulatie vloeibare zuurstof Cullen, 2009; Cullen 2006; Edelman, 2008; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

22 Critical issue: therapie-ontrouw (2) Belangrijk? Onvoldoende effect zuurstoftherapie Conditie, ADL, kwaliteit van leven, Prognose, heropname Schadelijke effecten Carbonarcose of brandwonden Adequate zuurstoftherapie thuis: Effectief Veilig Comfortabel

23 Redenen voor therapie-ontrouw (1) Patiënten: Onvoldoende kennis Medisch, praktisch, technisch Impact op het dagelijks leven (type zuurstofbron!) Negatieve beeldvorming en angst Schaamte en vrees voor sociaal stigma Active rokers Financiële factoren Cullen, 2009; Cullen 2006; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

24 Redenen voor therapie-ontrouw Zorgverleners: onvoldoende kennis en opleiding Onvoldoende coordinatie tussen eerste en tweede lijn Beperkt ontslagmanagement Onvoldoende follow-up => Veranderde zorgcontext: nood voor zuurstoftherapie prevalentie van COPD Vergrijzing Shift van tweede naar eerstelijnszorg Cullen, 2009; Cullen 2006; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Lodewijckx, 2009; Pfister, 1995; Smith, 2004

25 TO DO s: Educatie Ontslagmanagement Follow-up

26 TO DO 1: Educatie (1) Wie? Patient EN Familie / thuiszorger Wanneer en wie? Ziekenhuis: arts, verpleegkundige, kinesist/ergotherapeut Thuis: apotheker/leverancier; verpleegkundige en huisarts Cullen, 2009; Cullen 2006; Kampelmacher, 2001; Pfister, 1995; Smith, 2004

27 Educatie Zuurstoftherapie 3 topics Medische informatie (arts): doel, effecten, voor- en eventuele nadelen van (langdurige) zuurstoftherapie Praktische informatie (vpk ergotherapeut): medisch voorschrift, veiligheidsvoorschriften, gebruik van de zuurstofuitrusting en de zuurstofbron, zuurstofgebruik tijdens vervoer, vliegreis en vakantie, rookstop, financiële aspecten. Technische informatie (leverancier apotheker): gebruik en onderhoud van de zuurstofbron, veiligheidsvoorschriften, contactgegevens bij vragen of problemen

28 Zuurstoftherapie: Praktische info In bijzijn van een familielid, mantelzorger of thuisverzorger! 1. MONDELINGE informatie: cfr. patiëntenbrochure (leidraad) Belang van zuurstof (brandstof energie) Medisch voorschrift Zuurstofbronnen: wat?; levering - vervanging Zuurstofuitrusting: bril, masker, neussonde, verlengleiding Veiligheidsvoorschriften cfr. warmtebron Rookstop Gebruik in auto, bus of trein Hoe lang gaat zuurstoffles mee? (Op vliegreis met zuurstof) 2. SCHRIFTELIJKE informatie: patiëntenbrochure 3. CHECKLIST: ontslagklaar?

29 Veiligheidsvoorschriften Zuurstof is niet explosief => enkel brandgevaar wanneer zuurstof in contact komt met een warmtebron, vet, olie, alcohol of vaseline Rook nooit tijdens zuurstofgebruik en in omgeving van zuurstofbron; Nooit in de omgeving van warmtebron (fornuis, kachel, haardroger) of ontstekingsbron (microgolfoven, stopcontact, tv); Nooit vet, olie of alcohol aan toestel, zuurstofbril, masker of neussonde; Vloeibare zuurstof: raak bevroren onderdelen niet aan (vrieswonden); Vloeibare zuurstof of concentrator: goed geventileerde ruimte; Bescherm tegen hevig zonlicht; Korsten: fysiologisch water, zalf op waterbasis (GEEN VASELINE).

30 Patiëntenbrochure Zuurstoftherapie Te bekomen via: Startpagina: geupdate versie

31 Patiëntenbrochure Zuurstofvoorschrift invullen Met patiënt overlopen Contactgegevens afdeling

32 Zuurstoftherapie: Checklist

33 TO DO 2: Ontslagmanagment De patiënt mag naar huis met zuurstof, wat nu? > Informeer patiënt en familie Medisch voorschrift van pneumoloogn of pulmonologist Educatie: patiënt, familie, zorgverlener thuis/rusthuis Organiseer zuurstoftherapie thuis: Contacteer zuurstofleverancier: sociaal werker; familie Thuislevering: apotheker / leverancier Check of zuurstofapparatuur (bron en uitrusting) klaar is VOORALEER ontslag Regel zuurstof tijdens transport zo nodig (eigen bron patiënt; apotheker; ziekenwagen)

34 Voorschrift arts Gasfles: de af te leveren hoeveelheid gasvormige zuurstof (uitgedrukt in liters) Periode van toediening (per kalendermaand) Debiet (in L/min + aantal uren per dag) Bevochtiging (indien nodig)

35

36

37 TO DO 3: Follow-up Re-evaluatie bij pneumoloog binnen 1-2 maanden na start Effect therapie: klinische conditie, arteriële bloedgassen Nood verdere therapie/aanpassing therapie Motivatie en therapietrouw Continue follow-up door huisarts en thuisverpleegkundige Systematisch assessment: detectie problemen, doorverwijzing Re-evaluatie bij pneumoloog elke 6 maanden / conditie Motivatie en therapietrouw, effect Zuurstof op Korte termijn: re-evaluatie 3-4 maanden na start Cullen, 2009; Cullen 2006; Edelman, 2008; Duck, 2004; Kampelmacher, 2001; Lodewijckx, 2008; Pfister, 1995; Smith, 2004

38 Referenties: Evidence based tekstboek Cathy Lodewijckx, UZ Leuven Johan De Bent, UZ Leuven Daniel Schuermans, VU Brussel

39 Contact Cathy Lodewijckx Verpleegkundig Specialist COPD, UZ Leuven Wetenschappelijke medewerker, CZV - KU Leuven European Pathway Association Voorzitter Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen (BVPV) (www.bvpv-sbip.be) Tel.: Fax:

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010

Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie. 24 november 2010 Thuisgezondheidszorg Zuurstoftherapie 24 november 2010 Programma Thuisgezondheidszorg: Marc Mertens, Belmedis Zuurstof: Eef Dreesen, LTD Zuurstof bij Belmedis + demonstratie Zuurstof! Snakt u ook naar

Nadere informatie

Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie

Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie Zuurstoftherapie bij COPD-patiënten in de thuissituatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten september 2007 pavo 0581 Inleiding De longarts heeft met u besproken dat u thuis zuurstof gaat

Nadere informatie

Zuurstof thuis en onderweg

Zuurstof thuis en onderweg Zuurstof thuis en onderweg Zuurstof is van levensbelang Leven kost energie. Voor lopen, denken, praten en zelfs voor niks doen is energie nodig. Ons lichaam maakt energie door het verbranden van voedsel.

Nadere informatie

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften.

DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. DOSSIER Met informatie over onder meer: Indicatie zuurstof, thuisgebruik, systemen, zuurstof op reis en veiligheidsvoorschriften. In samenwerking met: Longfibrosepatiëntenvereniging Stichting Pulmonale

Nadere informatie

Zuurstof Wanneer heeft u extra zuurstof nodig? Voorw aarden voor zuurstof thuis Hoeveel en hoelang zuurstof?

Zuurstof Wanneer heeft u extra zuurstof nodig? Voorw aarden voor zuurstof thuis Hoeveel en hoelang zuurstof? ZUURSTOF THUIS Bij een ernstige hart- of longaandoening is de aanvoer van zuurstof via de longen naar het bloed verminderd. Hierdoor kan er een zuurstoftekort ontstaan. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Voorheen Astma Fonds. Zuurstof thuis: wat moet ik weten?

Voorheen Astma Fonds. Zuurstof thuis: wat moet ik weten? Voorheen Astma Fonds Zuurstof thuis: wat moet ik weten? 1 Zuurstof thuis, wat moet ik weten? Door adem te halen krijgen we normaal gesproken voldoende zuurstof binnen. Maar als de longen niet goed functioneren

Nadere informatie

Als u thuis extra zuurstof nodig hebt

Als u thuis extra zuurstof nodig hebt Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als u thuis extra zuurstof nodig hebt z Uw arts heeft u zuurstof voorgeschreven omdat het zuurstofgehalte in uw bloed te laag

Nadere informatie

Verpleegtechnische Vaardigheden. cursus voor verzorgenden

Verpleegtechnische Vaardigheden. cursus voor verzorgenden Verpleegtechnische Vaardigheden cursus voor verzorgenden Versie mei 2009 Inleiding Deze bijscholing gaat over de risicovolle en voorbehouden handelingen bij Werkt voor Ouderen. Sommige verpleegtechnische

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

INFORMATIEMAP SYNCHRONY AZM. - Informatiemap Synchrony - - Centrum voor Thuisbeademing Maastricht, oktober 2010 -

INFORMATIEMAP SYNCHRONY AZM. - Informatiemap Synchrony - - Centrum voor Thuisbeademing Maastricht, oktober 2010 - INFORMATIEMAP CENTRUM VOOR THUISBEADEMING MAASTRICHT SYNCHRONY AZM P.Debeyelaan 25 6229 HX Maastricht Postbus 5800 Tel: (043) 3876384 Fax: (043) 3876344 E-mail: ctbm@mumc.nl Inhoudsopgave Zorgmap Bereikbaarheid

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2015 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

PO 30. O Pulse-oximeter Gebruikshandleiding

PO 30. O Pulse-oximeter Gebruikshandleiding PO 30 NL O Pulse-oximeter Gebruikshandleiding BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Geachte

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het!

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Voorwoord Is de diagnose pas gesteld of leeft u reeds meerdere jaren met diabetes, het blijft een aandoening met vele facetten die een grote invloed

Nadere informatie

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren

Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Continuïteit in de palliatieve thuiszorg door de huisarts: organisatie van palliatieve zorg na de werkuren Dr. De Moitié Els Promotor: Prof. Bert Aertgeerts Co-promotoren: Prof. Jan De Lepeleire, Dr. Mieke

Nadere informatie

Specialistische Reanimatie

Specialistische Reanimatie Reader Specialistische Reanimatie St. Antonius Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beleid in het ziekenhuis 2.1 Het reanimatiebeleid 4 2.2 Doelgroep reanimatietrainingen 5 2.3 Inschrijving 5

Nadere informatie

Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD

Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD 1 Samenvatting Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD Initiatief: Long Alliantie Nederland Organisatie: Kwaliteitsinstituut voor de

Nadere informatie

Logboek Polikliniek hartfalen

Logboek Polikliniek hartfalen Logboek Polikliniek hartfalen Inleiding Uw cardioloog heeft u naar de hartfalenpolikliniek verwezen. De hartfalenverpleegkundige is er om u te begeleiden hoe u met uw hartklachten om kunt gaan. Hij/zij

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers.

BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN. Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. BEGELEIDINGSBOEKJE BABBELMOMENT OVER GEZOND WONEN Praten over gezond wonen met senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen of nieuwkomers. Uitgave 2014 Dit begeleidingsboekje is een uitgave van de Vlaamse

Nadere informatie

Gezond ventileren en verluchten

Gezond ventileren en verluchten Gezond ventileren en verluchten Tips voor keuze en onderhoud van ventilatiesystemen 1 2 Inhoud Ventileren en verluchten 5 Waarom ventileren 8 Hoe uw woning ventileren 10 Ontwerp, plaatsing en onderhoud

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE V 1.3 P.M. de Grood 05-03-2008 1 U1U UAlgemene U2U UBeperkingen U3U UI U4U UDe INHOUDSOPGAVE medische eisenu... 3 van het bewijs van medische

Nadere informatie

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE

PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE PATIËNTENVERSIE RICHTLIJN BEROERTE Colofon Patiëntenversie richtlijn beroerte 2008 Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Postbus 20064 3502 LB Utrecht www.cbo.nl mwr@cbo.nl Deze brochure is

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Slapen met CPAP

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Slapen met CPAP bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Slapen met CPAP Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Waarom CPAP?... 04 03 Opstarten van de CPAP-therapie... 05 04 Mogelijke ongemakken... 06 05 Onderhoud

Nadere informatie

Laat je niet ver[r][g]assen door CO!

Laat je niet ver[r][g]assen door CO! Laat je niet ver[r][g]assen door CO! De meeste dodelijke ongevallen door vergiftiging in België zijn te wijten aan CO (koolstofmonoxide). Elk jaar sterven in België ongeveer 25 personen ten gevolge van

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

Veldnorm. Chronische beademing. Versie 1.0

Veldnorm. Chronische beademing. Versie 1.0 Veldnorm Chronische beademing Versie 1.0 2012 Leden van de projectgroep Mw. dr. N.A.M. Cobben, medisch coördinator en longarts, Maastricht Medisch Centrum, Centrum voor Thuisbeademing, Maastricht Dhr.

Nadere informatie