MASTERCHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE. 110 Dual Fuel (twee soorten brandstof)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE. 110 Dual Fuel (twee soorten brandstof)"

Transcriptie

1 MASTERHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUTIES VOOR INSTALLATIE 110 Dual Fuel (twee soorten randstof)

2 Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England : +44 (0) agaliving.com Registratienummer: Registratiekantoor: Juno Drive, Leamington Spa, Warwickshire, V31 3RG gewenst moment aanpassingen aan het eschreven apparaat door te voeren.

3 Inhoud 1. Voordat u Begint... 1 Belangrijk! 1 Installatie en Onderhoud 1 Vreemde Geuren 1 Indien u Gas Ruikt 1 Ventilatie 1 Persoonlijke Veiligheid 1 Verzorging Van Het Fornuis 2 Reiniging 2 2. Overzicht Fornuis 3 Kookplaatranders 3 Wokrander 4 De Wokstellage 5 De Bakplaat 5 De Uitschuifare Grill 6 De Ovens 6 De Klok 10 Accessoires 12 Ovenlicht Tips Voor het Koken 13 Tips Voor Het Koken Met de Timer 13 Algemene Tips voor de Ovens Bakrichtlijnen Prolemen Oplossen Installatie 21 Geachte Installateur 21 Veiligheidseisen 21 Ventilatie 21 Het Fornuis Plaatsen 21 Omouwen 21 Het Fornuis Plaatsen 23 Het Fornuis Verplaatsen 23 De Stailiteitsteun of -ketting Installeren 24 Verplaatsen van het Fornuis na de Installatie 24 Omouwing voor een Ander Gas 25 Handgrepen monteren 25 Waterpas Stellen 25 Aansluiten op Het Gas 26 Aansluiten op de Elektriciteit 27 Eindcontroles 28 De Montage Voltooien 28 Klantenzorg Schakelschemas Technische Gegevens Het Fornuis Schoonmaken 15 Belangrijke Informatie 15 Kookplaatranders 15 De Bakplaat 16 Uitschuifare Grill 16 Bedieningspaneel en Deuren 17 Ovens 17 Reinigingstael 18 i Masterchef XL 110 Dual Fuel (Twee soorten randstof) U

4 ii

5 1. Voordat u Begint... Dank u voor de aanschaf van dit fornuis. Mits het op de juiste manier geïnstalleerd en geruikt wordt, moet u er jarenlang zonder prolemen op kunnen koken. Het is elangrijk dat u dit hoofdstuk leest voordat u egint, vooral als u niet eerder een fornuis met twee soorten randstof geruikt het. Belangrijk! Dit fornuis is uitsluitend edoeld voor huishoudelijk geruik. Indien het voor andere doeleinden wordt geruikt, maakt dit eventuele garantie- of aansprakelijkheidsclaims wellicht ongeldig. In het ijzonder dient de oven NIET te worden geruikt om de keuken te verwarmen. Dit maakt niet alleen claims ongeldig, maar is ovendien een verspilling van het gas en kan tot oververhitting van de edieningsknoppen leiden. Installatie en Onderhoud Het fornuis moet worden geïnstalleerd conform de relevante instructies in dit oekje, de relevante voorschriften alsmede de vereisten van de plaatselijke gas- en energieedrijven. Zorg ervoor dat de gasvoeding en de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld zijn (het fornuis geruikt stroom). Stel de klok in om ervoor te zorgen dat alle ovens werken zie het etreffende onderdeel in deze handleiding. Het fornuis mag uitsluitend worden gerepareerd door een evoegd onderhoudstechnicus en er mogen uitsluitend goedgekeurde reserveonderdelen worden geruikt. Voordat er met schoonmaken of onderhoudswerk wordt egonnen, dient u het fornuis altijd eerst te laten afkoelen en de stroom af te sluiten, tenzij deze handleiding iets anders aangeeft. Vreemde Geuren De eerste keer dat u het fornuis geruikt, geeft het wellicht een lichte geur af. Dit verdwijnt na korte tijd. Voordat u het fornuis voor het eerst geruikt, dient u al het verpakkingsmateriaal verwijderd te heen. Zet de ovens op 200 en houd deze een uur aan om eventuele productiegeuren te verdrijven. Voordat u de grill voor het eerst geruikt, dient u de grill 30 minuten te laten lopen met de grillpan helemaal naar achteren op zijn plaats geduwd en de grilldeur open. Zorg er voor dat de ruimte goed geventileerd is (zie Ventilatie hieronder). We raden aan dat mensen met ademhalingsprolemen of een allergie het geied tijdens deze actie even verlaten. Nederlands Indien u Gas Ruikt NIET de elektrische schakelaars aan of uit zetten NIET roken GEEN open vuur geruiken WEL het gas uitzetten ij de meter of cilinder WEL deuren en ramen open zetten om het gas te laten ontsnappen WEL mensen uit de uurt van het etrokken geied houden Bel het gasedrijf Ventilatie LET OP: Bij het geruik van een fornuis komt er warmte en vocht vrij in de ruimte waarin het fornuis is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is: houd estaande ventilatiegaten open of installeer een aangedreven afzuigkap die de dampen naar uiten toe afvoert. Indien u gedurende lange tijd meerdere randers van het fornuis tegelijk geruikt, dient u een raam open te zetten of een ventilator aan te zetten. Persoonlijke Veiligheid Dit toestel NIET aanpassen. Dit apparaat is niet estemd voor geruik door personen (inclusief kinderen) met verminderende fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gerek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder supervisie staan of instructies heen gekregen over het geruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit apparaat is niet edoeld voor geruik door jonge kinderen of personen met een functieeperking, tenzij ze voldoende egeleid worden door een verantwoordelijke persoon zodat ze het apparaat op een veilige wijze kunnen geruiken. LET OP: Een langdurig kookproces moet regelmatig in de gaten gehouden worden. Een kort durend kookproces moet continu in de gaten gehouden worden. Brandgevaar: GEEN voorwerpen op de kookplaten ewaren. Het kookstel NIET achter een sierdeur installeren om oververhitting te voorkomen. Toegankelijke delen worden ij geruik heet en lijven na het koken een tijd heet. Houd ay s en kinderen uit de uurt van het fornuis en draag ij het geruik van het toestel nooit losse of loshangende kleding. Geruik GEEN stoomreiniger om het fornuis te reinigen. 1

6 Nederlands Zorg ervoor dat de knoppen altijd in de uit-stand staan wanneer de oven niet in geruik is en alvorens het fornuis te reinigen. Zet de deur NIET langer open dan noodzakelijk is als de oven aanstaat, anders worden de knoppen wellicht heet. Wanneer u de grill geruikt, dient u ervoor te zorgen dat de grillpan op de juiste manier is geplaatst en helemaal naar innen is geduwd, anders kunnen de edieningsknoppen erg heet worden. Dit apparaat eschikt over een koelventilator. Als een van de ovens of de gril in geruik is, draait de ventilator om het edieningspaneel en de edieningsknoppen af te koelen. Geruik GEEN schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen kunnen veroorzaken en het glas zou kunnen reken. Zorg ervoor dat het fornuis op een veilige afstand van randare wandekleding, spullen of gordijnen en dergelijke staat. Geruik GEEN spuitussen in de uurt van het fornuis terwijl het fornuis aanstaat. Geruik indien mogelijk droge ovenwanten. Bij geruik van vochtige wanten kunt u zich aan de stoom randen als u een heet oppervlak aanraakt. Geruik geen handdoeken of andere dikke doeken in plaats van een ovenwant. Dergelijke doeken kunnen vlam vatten indien ze met een heet oppervlak in aanraking komen. Bedien het fornuis NOOIT met natte handen. Dek de rekken, de ekleding en het ovenpaneel van de oven NIET af met aluminiumfolie. Verwarm in GEEN geval ongeopende voedselverpakkingen. De drukopouw kan de verpakking doen stukarsten, hetgeen letsel kan veroorzaken. Geruik GEEN onstaiele steelpannen. Laat de steel nooit aan de voorkant van de kookplaat uitsteken. Geruik GEEN pannen op de kookplaat die over de randen uitsteken. Laat de kookplaat nooit zonder toezicht aanstaan op een hoge temperatuur. Overkokende pannen kunnen rook veroorzaken en gemorst vet kan vlam vatten. Geruik een frituurthermometer, indien mogelijk, om te voorkomen dat het vet oven het rookpunt wordt verhit. WAARSHUWING! Om te voorkomen dat het apparaat omvalt moet dit stailisatiemiddel worden gemonteerd. Raadpleeg de instructies voor montage. Laat frituurpannen NOOIT zonder toezicht aanstaan. Verwarm vet altijd langzaam en onder toezicht. Frituurpannen dienen slechts voor een derde vol vet te zitten. Indien u te veel vet in de pan doet, kan de pan overstromen wanneer u er eten ij doet. Indien u verschillende soorten olie of vet comineert ij het frituren, dient u de olie te vermengen voordat u het verhit, of, in het geval van vet, terwijl het smelt. Het voedsel dat u gaat frituren dient zo droog mogelijk te zijn. De rijp op diepvriesproducten of het vocht op verse voedselproducten kunnen het hete vet doen ruisen en overstromen. Wanneer u op hoge of gemiddelde temperaturen frituurt, dient u het vet goed in de gaten te houden zodat het niet overstroomt of oververhit. Proeer nooit om pannen met heet vet te verplaatsen, vooral geen frituurpannen. U mag de ovenkant van het rookkanaal (de sleuf aan de achterkant van het fornuis) niet geruiken om orden of schalen op te warmen, theedoeken te drogen of oter zacht te maken. Proeer vetranden niet met water te doven en pak randende pannen nooit op. Draai de edieningsknoppen uit en toen doof de vlammen door de pan volledig af te dekken met een deksel van de juiste maat of met een akplaat. Geruik een universeel poeder- or schuimlusapparaat, indien eschikaar. Bij het ereiden van gerechten met een hoog vochtgehalte komt soms veel stoom vrij als u de ovendeur opentrekt. Ga niet te dicht ij de oven staan als u de deur opentrekt en laat de stoom wegtrekken. Pas op dat er geen water ij het fornuis naar innen sijpelt. ArtNo Steam urst Dit fornuis is zwaar, wees voorzichtig ij het verplaatsen. Verzorging Van Het Fornuis Daar stoom kan condenseren in waterdruppeltjes op het koele uitenoppervlak van de oven, is het tijdens het koken wellicht noodzakelijk om het vocht af te nemen met een zachte doek. Dit helpt tevens om te voorkomen dat de oppervlakken vervuilen of verkleuren door de kookdampen. Reiniging Omwille van de hygiëne en de veiligheid dient het fornuis te allen tijde schoon te worden gehouden, aangezien vet en andere resten vlam kunnen vatten. Maak uitsluitend de in deze handleiding vermelde onderdelen schoon. Wees voorzichtig ij het schoonmaken. Indien u een natte spons of doek geruikt om gemorste resten van een heet oppervlak af te vegen, dient u op te passen dat u zich niet aan de stoom randt. Sommige schoonmaakmiddelen veroorzaken schadelijke dampen wanneer ze met hete oppervlakken in aanraking komen. 2

7 2. Overzicht Fornuis Nederlands DocAUS Overview - 110DF - Elan Af.2-1 A B E D F ArtNo AGA Masterchef - Anno Het fornuismodel 110 met duele randstofaansluiting (Af.2-1) heeft de volgende eigenschappen: A. 6 kookplaatranders inclusief 2 wokranders B. Een edieningspaneel. Een uitschuifare grill D. Een multifunctionele oven E. Een sudderoven F. Een heteluchtoven Af.2-2 Kookplaatranders De tekeningen ij elk van de middelste knoppen geven aan welke rander deze edienen. Elke rander is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat de gasstroom afsluit indien de vlam uitgaat. Als de edieningsknop voor de kookplaat ingedrukt wordt, worden er vonken afgegeven ij elke kookplaat dit is normaal. Proeer niet een rander te demonteren of schoon te maken rond een rander terwijl er een andere rander randt, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken. Als u een rander wilt ontsteken, duwt u de ijehorende edieningsknop in en draait u deze naar de hoge stand die wordt aangegeven met het symool van de hoge vlam ( ) (Af.2-2). 3

8 Nederlands Af.2-3 Af.2-4 ArtNo Right pans gas Af.2-6 Art No Simmer aids Af.2-8 Af.2-5 ArtNo Pan with rim ArtNo Tipping wok Af.2-7 De ontsteker moet dan gaan vonken en het gas aansteken. Houd de knop ingedrukt zodat het gas ongeveer tien seconden door de rander kan stromen. Als de rander uitgaat wanneer u de knop loslaat, dan is het veiligheidsmechanisme te vroeg geactiveerd. Zet de edieningsknop in de UIT-stand en wacht een minuut voordat u het opnieuw proeert. Houd de edieningsknop deze keer even langer ingedrukt. U kunt de hoogte van de vlam regelen door de knop linksom te draaien (Af.2-3). Op dit fornuis komt de lage stand na de hoge, niet tussen hoog en uit. De afeelding van de kleine vlam is de laagste stand. Draai de regelknop uit wanneer een randervlam uitgaat en wacht een minuut alvorens u hem weer aansteekt. Zorg ervoor dat de vlammen niet onder de pan uitsteken. Met een deksel op de pan wordt de inhoud sneller aan de kook geracht (Af.2-4). Grote pannen moeten ruim van elkaar neergezet worden. Geruik geen pannen of ketels met een holle onderkant of met een uitstekende onderrand (Af.2-5). Het geruik van sudderhulpmiddelen zoals matten van asest of maas wordt AFGERADEN (Af.2-6). Dergelijke hulpmiddelen elemmeren de werking van de rander en tasten wellicht de pannenroosters aan. Vermijd tevens het geruik van onstaiele en vervormde pannen die makkelijk kunnen kantelen, en geruik geen pannen met een heel kleine diameter, zoals melkpannetjes, of pannetjes voor het pocheren van een ei (Af.2-7). De minimum aanevolen diameter voor pannen is 120 mm. De maximum toegestane diameter voor pannen is 250 mm. Geruik GEEN pannen op de kookplaat die over de randen uitsteken. ArtNo Elan Wok urner Wokrander De wokrander is zo gemaakt dat deze een gelijkmatige hitte over een groot geied verspreidt. Deze rander is ideaal voor grote pannen en roerakken (Af.2-8). Voor het verwarmen van kleinere pannen zijn de ovengenoemde kleinere randers eter geschikt. U kunt de onderdelen van de randerkop verwijderen voor reiniging; zie Het Fornuis Schoonmaken. U dient het oppervlak van de ovenkant van het fornuis rond de kookplaatranders zo snel mogelijk schoon te maken nadat er gemorst is. Proeer het te verwijderen terwijl het nog warm is. Opmerking: Het geruik van aluminium pannen kan metalen markeringen op het pannenrooster tot gevolg heen. Dit heeft geen gevolgen voor de duurzaamheid van het en u kunt het reinigen met een geschikt metaalpoetsmiddel. 4

9 De Wokstellage De wokstellage is gemaakt voor een wok van 35 cm. Als u een andere wok geruikt, zorg dan dat deze goed in de stellage past. Wokken zijn er in een groot aantal vormen en maten. Het is elangrijk dat de wok goed op het pannenrooster staat als de wok echter te klein is, kan de stellage deze niet goed steunen (Af.2-9). De stellage moet alleen op de drierings wokrander geruikt worden. Let er ij het plaatsen van de stellage op dat de wok goed geplaatst wordt op de voor- en achterpootjes en dat hij goed steunt op een pannenrooster (Af.2-10). Zorg dat de stellage staiel is en dat de wok recht in de ring geplaatst wordt. De stellage wordt erg heet tijdens geruik, laat deze lang afkoelen voordat u hem oppakt. De Bakplaat De plaat past op de centrale pansteun, voor naar achter (Af.2-11). U kunt er rechtstreeks op koken. Zet er GEEN pannen op. De akplaat is van een antiaanaklaag voorzien. Metalen keukengerei (ijv. spatels) eschadigt deze laag. Geruik keukengerei van hitteestendig plastic of hout. NIET dwars plaatsen, want dan past hij niet en is hij wankel (Af.2-12). Plaats de akplaat op het pannenrooster oven de kookplaatranders. ontroleer of hij er goed in zit. U kunt eventueel vóór geruik een dunne laag kookolie op de akplaat aanrengen. Steek de kookplaatranders aan. Regel de vlamhoogte af naar wens (Af.2-13). Laat de akplaat niet langer dan 5 minuten opwarmen voordat u er eten op doet. Als u langer wacht, kan de plaat eschadigen. Zet de regelknop in de laatste stand, aangeduid met het kleine vlammetje, om het vuur lager te zetten. Laat altijd ruimte over aan de zijkanten van de akplaat, zodat de gassen kunnen ontsnappen. Zet in geen geval twee akplaten naast elkaar. Laat de akplaat na geruik afkoelen voordat u hem schoonmaakt. ArtNo orrect wok sizes ArtNo Wok stand close-up Nederlands Af.2-9 Af.2-10 Af.2-11 Af.2-12 Af

10 Nederlands Af.2-14 Af.2-15 Af De Uitschuifare Grill LET OP: Tijdens geruik van de grill worden sommige van de onderdelen die innen ereik zijn wellicht heet. Houd jonge kinderen uit de uurt. WAARSHUWING: Dit apparaat is uitsluitend edoeld om mee te koken. Het mag niet worden geruikt voor andere doeleinden zoals ijvooreeld het verwarmen van de ruimte. Open de grilldeur en haal het grillpandraagstel naar voren met de hendel (Af.2-14). De grill heeft twee elementen waarmee het hele geied van de pan verhit kan worden of alleen de rechterkant. Pas de hitte aan door aan de knop te draaien. Draai de knop naar rechts om de hele grill te verwarmen (Af.2-15). Draai hem naar links om de rechterkant te verwarmen. Het neon waarschuwingslampje ij de grillediening gaat aan. Voor de este resultaten dient u het draagstel terug te schuiven in de grill en de nodige delen van de grill twee minuten lang voorverwarmen. The grillonderzetter kan worden verwijderd en het voedsel kan erop worden geplaatst terwijl u wacht tot de grill op temperatuur is. Laat de grill NOOIT langer dan enkele momenten aan zonder dat de grillpan eronder staat, anders kunnen de knoppen heet worden. Als de grill eenmaal op temperatuur is, dient u het draagstel er weer uit te schuiven. Nadat u het eten op de grillonderzetter het geplaatst, schuift u het draagstel terug de grillkamer in. Zorg ervoor dat hij er helemaal in geschoven is. De grillpan kan worden omgekeerd voor een tweede grillstand (Af.2-16). Doe in geen geval de grilldeur dicht terwijl de grill aanstaat. Functie Ontdooien Heteluchtoven Heteluchtgrillen Met ondersteuning van hete lucht onventionele oven Bruiningselement Onderhitte Geruik Om kleine hoeveelheden in de oven te ontdooien zonder hitte Een complete akfunctie, overal gelijkmatige warmte ; geweldig voor akken Voor het grillen van vlees en vis met gesloten deur Een complete akfunctie; geschikt voor akken en raden Een complete akfunctie voor akken en raden in de onderste helft van de oven Om gerechten met kaas aan de ovenkant ruin en knapperig te akken Om de odem van quiches, pizza's of taarten krokant te akken Tael 2-1 6

11 Nederlands De Ovens De hoofdoven (linker oven, met timer) werkt alleen indien de klok op de juiste tijd is ingesteld. Verwijzingen naar linker- en rechteroven zijn gezien vanaf de voorkant van het fornuis. De linkeroven is een multifunctionele oven; de rechteroven is een heteluchtoven. Boven de rechtse oven evindt zich de slow cook oven. Multifunctionele Oven Naast de ovenventilator en het ventilatorelement is de oven uitgerust met twee extra verhittingselementen, eentje zichtaar ovenin de oven en het andere onder de ovenodem. Pas op dat u de ovenelementen en de elementdeflector niet aanraakt als u etenswaar in de oven zet of uit de oven verwijder. De multifunctionele oven heeft drie elangrijke akfuncties, hete lucht, met ondersteuning van hete lucht en conventioneel akken. Met deze functies kunt de meeste ereidingen uitvoeren. Het ruiningselement en de onderhitte kunnen geruikt worden aan het einde van het akproces om de resultaten exact aan te passen aan uw wensen. Geruik heteluchtgrillen voor alles wat u wilt grillen en voor het op een veilige manier ontdooien van kleine hoeveelheden evroren voedsel. Tael 2-1 toont een overzicht van de multifunctionele standen. De multifunctionele oven kan op vele manieren geruikt worden. We raden u aan het akproces goed in de gaten te houden totdat u vertrouwd ent met elke functie. Vergeet niet dat niet alle functies geschikt zijn voor elk soort voedsel. Vergeet niet dat alle fornuizen anders zijn. De temperaturen in uw nieuwe ovens kunnen afwijken van die van uw vorige fornuis. Multifunctionele Ovenstanden Snelle Reactie Met de snelle-reactiestand kunt u de oven sneller voorverwarmen dan normaal. Het element van de heteluchtoven wordt geruikt, met extra hitte van een van de elementen oven in de oven. De heteluchtovens worden snel opgewarmd; maar met het snelle-reactiekenmerk gaat het nog sneller zodat u sneller kunt gaan akken. U geruikt het snelle-reactiekenmerk door de functieedieningsknop naar R te draaien en de gewenste temperatuur in te stellen. Het lampje naast het R-symool op het edieningspaneel gaat randen. Wanneer de gewenste temperatuur ereikt is, gaat het ovenelement uit, evenals het lichtje. De oven lijft vervolgens op temperatuur door het heteluchtovenelement en de ventilator. Wilt u het gerecht in de koude oven zetten voordat u gaat akken met de snelle-reactiefunctie, zorg dan dat cakes, enz. niet te hoog in de oven geplaatst worden. Heteluchtoven Bij deze functie wordt de ventilator en het verhittingselement eromheen geruikt. Er wordt een gelijkmatige hitte geleverd door de hele oven, zodat u grote hoeveelheden snel kunt akken. Het akken in een heteluchtoven is vooral geschikt voor het akken op verschillende roosters tegelijkertijd. Het is een goede, veelzijdige functie. Wellicht is het nodig de temperatuur met ongeveer 10 te verlagen, vergeleken met hoe u deze recepten in een conventionele oven akte. Als u de oven wilt voorverwarmen, moet u wachten tot het ovenlampje uit is voordat u het voedsel in de oven plaatst. Heteluchtgrillen Bij deze functie wordt de ventilator geruikt met het ovenelement aan. Zo wordt een meer gelijkmatige, minder intense hitte geleverd dan in een conventionele grill. Voor het este resultaat plaatst u het te grillen voedsel op de ijgeleverde pan. Deze manier is ideaal voor het grillen van dikke stukken vlees of vis, omdat de circulerende lucht de intensiteit van de hitte in de grill vermindert. De ovendeur moet gesloten lijven tijdens het grillen, zodat u energie espaart. U zult ook merken dat u het voedsel niet zo erg in de gaten hoeft te houden en minder hoeft te draaien dan ij het normale grillen. Deze functie dient voorverwarmd te worden. Heteluchtcominatieoven Bij deze functie wordt er door de ventilator lucht gecirculeerd die verhit wordt door de elementen oven en onder in de oven. Door de cominatie van hete lucht en conventioneel akken (hitte van onder en oven) is deze functie ideaal voor het akken van grote gerechten die goed gaar moeten worden, zoals grote stukken vlees. Het is ook mogelijk om op twee roosters tegelijkertijd te akken. Dan moeten de twee gerechten omgewisseld worden tijdens het akken, want ij deze functie is het ovenin heter dan onderin. Dit is een snelle, intensieve manier van akken; houd het akproces goed in de gaten tot u vertrouwd ent met deze functie. onventionele Oven (Hitte van Boven en Onder) Bij deze functie wordt de hitte van de ovenste en onderste elementen gecomineerd. Deze functie is vooral geschikt voor het akken van vlees en deeggerechten, cakes en koekjes. Het op het ovenste rooster geakken voedsel zal sneller ruinen en krokant worden dan op het onderste rooster, want het is oven in de oven heter dan onderin, net als ij de functie convectiecominatieoven. Zo moet u ook de te 7

12 Nederlands akken gerechten omwisselen voor gelijkmatig akken. Dit etekent dat u voedsel waar verschillende temperaturen voor nodig zijn, tegelijkertijd kunt akken, omdat u een koeler geied onder in de oven het en een heter geied ovenin. Het lootliggende ovenelement kan ertoe leiden dat sommige gerechten te snel akken, daarom raden wij aan dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager gezet moet worden. Het lootliggende ovenelement kan ertoe leiden dat sommige gerechten te snel akken, daarom raden wij aan dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager gezet moet worden. Bruiningselement Bij deze functie wordt alleen het element oven in de oven geruikt. Het is een handige functie voor het ruinen of afwerken van pastagerechten, groenten in saus en lasagne, omdat het te ruinen gerecht al heet is voordat overgeschakeld wordt naar het ovenelement. Onderhitte Bij deze functie wordt alleen het onderste element geruikt. In deze kookstand kunt u pizza- of quicheodems een krokant korstje geven of de odem van een pasteikorst afakken op een lager ovenrek. Het is ook een gematigde warmte, ideaal voor langzaam akken van stoofschotels in het midden van de oven, of voor het verwarmen van orden. De functies voor het Bruinen en de Onderhitte zijn handige extra s in uw oven, waarmee u de flexiiliteit krijgt om uw gerechten perfect af te werken. In het geruik zult u snel merken hoe u deze functies kunt comineren om uw kookvaardigheid te vergroten. Ontdooien Met deze functie wordt er door de ventilator(en) alleen koude lucht gecirculeerd. Er komt geen hitte aan te pas. Hierdoor kunnen kleine gerechten als toetjes, taarten en stukken vlees, vis en gevogelte ontdooid worden. Op deze manier ontdooien is sneller en zo kunnen de vliegen er niet ij. Stukken vlees, vis en gevogelte dienen op een rek oven een plaat geplaatst te worden om de druppels op te vangen. Niet vergeten het rek en de plaat te reinigen na het ontdooien. Houd de ovendeur dicht tijdens het ontdooien. Geruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven warm is. Hele kippen of grote stukken vlees dienen niet op deze manier ontdooid te worden. Dit kunt u eter in de koelkast doen. Geruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven warm is of als de oven ernaast heet is. ontroleer of het zuivelproduct, het vlees of het gevogelte helemaal ontdooid is voordat u het akt. De Heteluchtoven De ventilator in de rechteroven zorgt voor voortdurende luchtcirculering, voor sneller en gelijkmatiger akken. De aanevolen aktemperatuur voor een heteluchtoven is over het algemeen lager dan voor een conventionele oven. Opmerking: Denk eraan dat elk fornuis verschillend is het is mogelijk dat de temperaturen van uw nieuwe Elan ovens afwijken van die van uw vorige fornuis. De Sudderoven De sudderoven is estemd voor het ereiden van suddergerechten, zoals stoofschotels en grote stukken vlees. Uw sudderoven is zowel geschikt voor het ereiden van een complete maaltijd, ijvooreeld een stoofschotel, rijstpudding en aardappelen in de schil, als voor het opwarmen van gerechten (geruik hiervoor alleen hitteestendige schalen). Punten om te onthouden wanneer u suddergerechten ereidt: Voordat u egint te koken dient u de oven gedurende minuten voor te verwarmen. Zorg ervoor dat de schalen de verhittingselementen aan eide zijden van de oven niet raken. Breng stoofschotels, soep, e.d. aan de kook op de kookplaat. Doe ze pas daarna in een geschikte ovenschaal om ze te laten sudderen. Zorg ervoor dat stoofschotels voldoende vochtig zijn, vooral wanneer u ze gedurende een langere periode laat koken. Dek het gerecht in de ovenschaal tijdens het koken af met een deksel of met aluminiumfolie, om het vocht vast te houden. Zorg ervoor dat alle schalen in de oven passen voordat u het gerecht maakt. Verpak gewassen en ingeprikte aardappelen in de schil in aluminiumfolie voordat u ze kookt. Zorg ervoor dat vlees en gevogelte een veilige temperatuur van minimaal 90 ereiken. Ontdooi evroren voedsel altijd eerst helemaal voordat u gaat akken. Uw sudderoven is ook geschikt voor het opwarmen van orden en opdienschalen (geruik hiervoor alleen hitteestendige schalen). U kunt een vruchtencake akken in de sudderoven op de maximale temperatuur (ijvooreeld als uw andere ovens in geruik zijn). Als u de heteluchtoven onder de sudderoven tegelijkertijd geruikt, dient u op een iets langere kooktijd te rekenen. U kunt ook ros, wit schuimgeak akken in de sudderoven. De kooktijd voor gerechten in de sudderoven hangt af van de temperatuur, de hoeveelheid en het soort gerecht dat u klaarmaakt. Als richtlijn voor stoofschotels wordt een kooktijd van minimaal 3 uur aanevolen. Houd de gerechten goed in de gaten totdat u vertrouwd ent met de oven. 8

13 Nederlands Het in Werking Stellen van de Ovens Het Bedienen van de Heteluchtoven Draai de oven knop naar de gewenste temperatuur (Af.2-17). Af.2-17 Het ovenlampje gaat randen en dooft pas als de oven de ingestelde temperatuur ereikt heeft. Vervolgens gaat het lampje tijdens het akken. De Multifunctionele Oven aan de Bedienen De multifunctionele oven heeft twee edieningen: een kookstandknop en een temperatuurknop (Af.2-18). Draai de functieselectieknop richting akfunctie. Af.2-19 Dit is de instelling voor de convectieoven. Af.2-18 Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur. Het ovenlampje gaat randen en dooft pas als de oven de ingestelde temperatuur ereikt heeft. Vervolgens gaat het lampje tijdens het akken aan en uit als de oventhermostaat de ingestelde temperatuur in stand houdt. De Sudderoven De temperatuurknop met schaalverdeling op het edieningspaneel (Af.2-20) stelt u in staat om gerechten ofwel een aantal uren te laten sudderen ofwel de gehele dag, terwijl u hiervoor niet thuis hoeft te lijven. Wanneer u een lange kooktijd wilt instellen kiest u het koudste gedeelte op de schaalverdeling, en wanneer u een kortere kooktijd wilt instellen kiest u het heetste gedeelte. Temperatuurselectie Temperature control Functieselectie Function control Af.2-19 Af.2-20 Extra Extended lang slow sudderen cook onventional Normaal sudderen slow cook Alleen Plate warming orden verwarmen only 9

14 Nederlands Af.2-21 ArtNo utton clock annotated De Klok De Tijd Instellen U kunt de klok geruiken om de linker oven aan en uit te zetten (Af.2-21). Als de klok voor het eerst aangaat, knipperen ( 0.00 ) en ( ) om de eurt op het display. Om de juiste tijd van de klok in te stellen, draait u de timerknop naar het kloksymool [ ] en houdt u deze ingedrukt. Tegelijkertijd draait u de instelknop naar links of rechts totdat de juiste tijd weergegeven wordt. Af.2-22 ArtNo B minute minder setting A Timerknop, B Instelknop ArtNo B minute minder setting 2 Af.2-23 Denk eraan dat het een 24-uursklok is. Laat de timerknop los, waarop deze naar de verticale positie voor handmatige oveninstelling terugveert. BELANGRIJK: De Hoofdoven werkt uitsluitend als de klok is ingesteld. Af.2-24 ArtNo B Stopping the oven 1 ArtNo B Stopping the oven 2 Af.2-25 Minutenteller Druk [ ] in en houd het ingedrukt (Af.2-22). Druk tegelijkertijd op [+] of [ ] tot de klok de gewenste kooktijd aangeeft (Af.2-23). U kunt de knop terugdraaien naar de [ ] handmatige instelling en op de tijd letten, of deze in de [ ] minutentellerpositie laten terwijl de tijd afloopt. De akperiode, ofwel hoe lang u de oven aan wilt heen. De stoptijd, ofwel wanneer u de oven wilt laten uitschakelen. De Hoofdoven om een Specifieke Tijd Uitschakelen Draai de timerknop naar de positie [ ], (Af.2-24). Stel met de instelknop de stoptijd in. U kunt de oven op elke gewenste tijd innen de daaropvolgende periode van 24 uur aan laten gaan. Het schermpje geeft AUTO weer (Af.2-25). Draai de timerknop naar de instelling AUTO. Als de ingestelde periode om is, gaat de pieper af. Draai de timerknop naar de verticale stand [ ] om op handmatig koken over te schakelen. De Linkeroven Automatisch in- en Uitschakelen Voordat u de klok instelt, moet u de kookperiode en de stoptijd. Opmerking: U kunt geen starttijd instellen deze wordt automatisch epaald aan de hand van de ingestelde kookperiode en stoptijd. 10

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

Magnetronoven. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L

Magnetronoven. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L Magnetronoven Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L Korte aanwijzingen voor direct gebruik...2 Oven...2 Bedieningspaneel...3 Accessoires...3 Deze handleiding gebruiken...4 Veiligheidsvoorschriften...4 De

Nadere informatie

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 =

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Gasgestookte fornzuizen Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Model GE (met 4 ovens) =4 = Voor gebruik in NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS

Nadere informatie

MAGNETRONOVEN. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N

MAGNETRONOVEN. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N MAGNETRONOVEN Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N Korte aanwijzingen voor direct gebruik...2 Oven...2 Bedieningspaneel...3 Accessoires...3 Over deze gebruiksaanwijzing...4 Veiligheidsvoorschriften...4

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue #56978 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue 0/0 #57647 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT

M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT G E B R U I K S- & O N D E R H O U D S I N F O R M A T I E LET ALSTUBLIEFT OP Als u bij het doorlezen van deze Gebruiks- en Onderhoudsinformatie de meldingen LET OP en WAARSCHUWING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RSH7PNPN http://nl.yourpdfguides.com/dref/2592739 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L

Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Gebruiksaanwijzing Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u het toestel monteert, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT BRENG HET SERIENUMMERLABEL AAN DAT OP DE KARTONNEN DOOS STAAT Serie Nr. XXXXXX000000 MODEL NR. MONTAGE EN BEDIENINGSINSTRUCTIES MIRAGE 605 ROESTVRIJSTALEN GASGRILL VOOR BUITEN UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Geachte Atag-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze

Nadere informatie

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9.

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9. Gebruiksaanwijzing Veiligheid buitenbarbecue 4 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatievereisten 6 Installatieinstructies 9 Gas aansluiten 11 Tabellen verstuivers 13 Installatie van de regelaar

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Nadere informatie

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 8 E 3 2 5 4 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 4 26 38 50 62 Geachte mevrouw, meneer, Van harte gefeliciteerd met de

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine. Gebruikershandleiding. Imagine the possibilities. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. WW10H9***** WW90H9***** Wasmachine Gebruikershandleiding Imagine the possibilities Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Inhoud Veiligheidsinformatie 3 Wat u moet weten over de

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruiks- en montage-aanwijzing

Gebruiks- en montage-aanwijzing Gebruiks- en montage-aanwijzing voor de koel-vriescombinatie KFN 12823 SD-1/-2 KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2 KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1 KFN 12924 SD edt/cs-1 Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

COMBITHERM. CT PROformance Stap-voor-Stap Procedures GEVAAR GEVAAR

COMBITHERM. CT PROformance Stap-voor-Stap Procedures GEVAAR GEVAAR CT PROformance Stap-voor-Stap Procedures COMBITHERM CTP6-10E CTP6-10G CTP10-10E CTP10-10G CTP7-20E CTP7-20G CTP10-20E CTP10-20G CTP20-10E, CTP20-10G CTP20-20E, CTP20-20G GEVAAR Bewaar of gebruik GEEN benzine

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN GEBRUIK VAN HET KOELVAK GEBRUIK VAN HET VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK SCHOONMAKEN VAN HET

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie