MASTERCHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE. 110 Dual Fuel (twee soorten brandstof)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE. 110 Dual Fuel (twee soorten brandstof)"

Transcriptie

1 MASTERHEF XL GEBRUIKSHANDLEIDING & INSTRUTIES VOOR INSTALLATIE 110 Dual Fuel (twee soorten randstof)

2 Station Road Ketley Telford Shropshire TF1 5AQ England : +44 (0) agaliving.com Registratienummer: Registratiekantoor: Juno Drive, Leamington Spa, Warwickshire, V31 3RG gewenst moment aanpassingen aan het eschreven apparaat door te voeren.

3 Inhoud 1. Voordat u Begint... 1 Belangrijk! 1 Installatie en Onderhoud 1 Vreemde Geuren 1 Indien u Gas Ruikt 1 Ventilatie 1 Persoonlijke Veiligheid 1 Verzorging Van Het Fornuis 2 Reiniging 2 2. Overzicht Fornuis 3 Kookplaatranders 3 Wokrander 4 De Wokstellage 5 De Bakplaat 5 De Uitschuifare Grill 6 De Ovens 6 De Klok 10 Accessoires 12 Ovenlicht Tips Voor het Koken 13 Tips Voor Het Koken Met de Timer 13 Algemene Tips voor de Ovens Bakrichtlijnen Prolemen Oplossen Installatie 21 Geachte Installateur 21 Veiligheidseisen 21 Ventilatie 21 Het Fornuis Plaatsen 21 Omouwen 21 Het Fornuis Plaatsen 23 Het Fornuis Verplaatsen 23 De Stailiteitsteun of -ketting Installeren 24 Verplaatsen van het Fornuis na de Installatie 24 Omouwing voor een Ander Gas 25 Handgrepen monteren 25 Waterpas Stellen 25 Aansluiten op Het Gas 26 Aansluiten op de Elektriciteit 27 Eindcontroles 28 De Montage Voltooien 28 Klantenzorg Schakelschemas Technische Gegevens Het Fornuis Schoonmaken 15 Belangrijke Informatie 15 Kookplaatranders 15 De Bakplaat 16 Uitschuifare Grill 16 Bedieningspaneel en Deuren 17 Ovens 17 Reinigingstael 18 i Masterchef XL 110 Dual Fuel (Twee soorten randstof) U

4 ii

5 1. Voordat u Begint... Dank u voor de aanschaf van dit fornuis. Mits het op de juiste manier geïnstalleerd en geruikt wordt, moet u er jarenlang zonder prolemen op kunnen koken. Het is elangrijk dat u dit hoofdstuk leest voordat u egint, vooral als u niet eerder een fornuis met twee soorten randstof geruikt het. Belangrijk! Dit fornuis is uitsluitend edoeld voor huishoudelijk geruik. Indien het voor andere doeleinden wordt geruikt, maakt dit eventuele garantie- of aansprakelijkheidsclaims wellicht ongeldig. In het ijzonder dient de oven NIET te worden geruikt om de keuken te verwarmen. Dit maakt niet alleen claims ongeldig, maar is ovendien een verspilling van het gas en kan tot oververhitting van de edieningsknoppen leiden. Installatie en Onderhoud Het fornuis moet worden geïnstalleerd conform de relevante instructies in dit oekje, de relevante voorschriften alsmede de vereisten van de plaatselijke gas- en energieedrijven. Zorg ervoor dat de gasvoeding en de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld zijn (het fornuis geruikt stroom). Stel de klok in om ervoor te zorgen dat alle ovens werken zie het etreffende onderdeel in deze handleiding. Het fornuis mag uitsluitend worden gerepareerd door een evoegd onderhoudstechnicus en er mogen uitsluitend goedgekeurde reserveonderdelen worden geruikt. Voordat er met schoonmaken of onderhoudswerk wordt egonnen, dient u het fornuis altijd eerst te laten afkoelen en de stroom af te sluiten, tenzij deze handleiding iets anders aangeeft. Vreemde Geuren De eerste keer dat u het fornuis geruikt, geeft het wellicht een lichte geur af. Dit verdwijnt na korte tijd. Voordat u het fornuis voor het eerst geruikt, dient u al het verpakkingsmateriaal verwijderd te heen. Zet de ovens op 200 en houd deze een uur aan om eventuele productiegeuren te verdrijven. Voordat u de grill voor het eerst geruikt, dient u de grill 30 minuten te laten lopen met de grillpan helemaal naar achteren op zijn plaats geduwd en de grilldeur open. Zorg er voor dat de ruimte goed geventileerd is (zie Ventilatie hieronder). We raden aan dat mensen met ademhalingsprolemen of een allergie het geied tijdens deze actie even verlaten. Nederlands Indien u Gas Ruikt NIET de elektrische schakelaars aan of uit zetten NIET roken GEEN open vuur geruiken WEL het gas uitzetten ij de meter of cilinder WEL deuren en ramen open zetten om het gas te laten ontsnappen WEL mensen uit de uurt van het etrokken geied houden Bel het gasedrijf Ventilatie LET OP: Bij het geruik van een fornuis komt er warmte en vocht vrij in de ruimte waarin het fornuis is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is: houd estaande ventilatiegaten open of installeer een aangedreven afzuigkap die de dampen naar uiten toe afvoert. Indien u gedurende lange tijd meerdere randers van het fornuis tegelijk geruikt, dient u een raam open te zetten of een ventilator aan te zetten. Persoonlijke Veiligheid Dit toestel NIET aanpassen. Dit apparaat is niet estemd voor geruik door personen (inclusief kinderen) met verminderende fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gerek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder supervisie staan of instructies heen gekregen over het geruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit apparaat is niet edoeld voor geruik door jonge kinderen of personen met een functieeperking, tenzij ze voldoende egeleid worden door een verantwoordelijke persoon zodat ze het apparaat op een veilige wijze kunnen geruiken. LET OP: Een langdurig kookproces moet regelmatig in de gaten gehouden worden. Een kort durend kookproces moet continu in de gaten gehouden worden. Brandgevaar: GEEN voorwerpen op de kookplaten ewaren. Het kookstel NIET achter een sierdeur installeren om oververhitting te voorkomen. Toegankelijke delen worden ij geruik heet en lijven na het koken een tijd heet. Houd ay s en kinderen uit de uurt van het fornuis en draag ij het geruik van het toestel nooit losse of loshangende kleding. Geruik GEEN stoomreiniger om het fornuis te reinigen. 1

6 Nederlands Zorg ervoor dat de knoppen altijd in de uit-stand staan wanneer de oven niet in geruik is en alvorens het fornuis te reinigen. Zet de deur NIET langer open dan noodzakelijk is als de oven aanstaat, anders worden de knoppen wellicht heet. Wanneer u de grill geruikt, dient u ervoor te zorgen dat de grillpan op de juiste manier is geplaatst en helemaal naar innen is geduwd, anders kunnen de edieningsknoppen erg heet worden. Dit apparaat eschikt over een koelventilator. Als een van de ovens of de gril in geruik is, draait de ventilator om het edieningspaneel en de edieningsknoppen af te koelen. Geruik GEEN schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen, aangezien deze krassen kunnen veroorzaken en het glas zou kunnen reken. Zorg ervoor dat het fornuis op een veilige afstand van randare wandekleding, spullen of gordijnen en dergelijke staat. Geruik GEEN spuitussen in de uurt van het fornuis terwijl het fornuis aanstaat. Geruik indien mogelijk droge ovenwanten. Bij geruik van vochtige wanten kunt u zich aan de stoom randen als u een heet oppervlak aanraakt. Geruik geen handdoeken of andere dikke doeken in plaats van een ovenwant. Dergelijke doeken kunnen vlam vatten indien ze met een heet oppervlak in aanraking komen. Bedien het fornuis NOOIT met natte handen. Dek de rekken, de ekleding en het ovenpaneel van de oven NIET af met aluminiumfolie. Verwarm in GEEN geval ongeopende voedselverpakkingen. De drukopouw kan de verpakking doen stukarsten, hetgeen letsel kan veroorzaken. Geruik GEEN onstaiele steelpannen. Laat de steel nooit aan de voorkant van de kookplaat uitsteken. Geruik GEEN pannen op de kookplaat die over de randen uitsteken. Laat de kookplaat nooit zonder toezicht aanstaan op een hoge temperatuur. Overkokende pannen kunnen rook veroorzaken en gemorst vet kan vlam vatten. Geruik een frituurthermometer, indien mogelijk, om te voorkomen dat het vet oven het rookpunt wordt verhit. WAARSHUWING! Om te voorkomen dat het apparaat omvalt moet dit stailisatiemiddel worden gemonteerd. Raadpleeg de instructies voor montage. Laat frituurpannen NOOIT zonder toezicht aanstaan. Verwarm vet altijd langzaam en onder toezicht. Frituurpannen dienen slechts voor een derde vol vet te zitten. Indien u te veel vet in de pan doet, kan de pan overstromen wanneer u er eten ij doet. Indien u verschillende soorten olie of vet comineert ij het frituren, dient u de olie te vermengen voordat u het verhit, of, in het geval van vet, terwijl het smelt. Het voedsel dat u gaat frituren dient zo droog mogelijk te zijn. De rijp op diepvriesproducten of het vocht op verse voedselproducten kunnen het hete vet doen ruisen en overstromen. Wanneer u op hoge of gemiddelde temperaturen frituurt, dient u het vet goed in de gaten te houden zodat het niet overstroomt of oververhit. Proeer nooit om pannen met heet vet te verplaatsen, vooral geen frituurpannen. U mag de ovenkant van het rookkanaal (de sleuf aan de achterkant van het fornuis) niet geruiken om orden of schalen op te warmen, theedoeken te drogen of oter zacht te maken. Proeer vetranden niet met water te doven en pak randende pannen nooit op. Draai de edieningsknoppen uit en toen doof de vlammen door de pan volledig af te dekken met een deksel van de juiste maat of met een akplaat. Geruik een universeel poeder- or schuimlusapparaat, indien eschikaar. Bij het ereiden van gerechten met een hoog vochtgehalte komt soms veel stoom vrij als u de ovendeur opentrekt. Ga niet te dicht ij de oven staan als u de deur opentrekt en laat de stoom wegtrekken. Pas op dat er geen water ij het fornuis naar innen sijpelt. ArtNo Steam urst Dit fornuis is zwaar, wees voorzichtig ij het verplaatsen. Verzorging Van Het Fornuis Daar stoom kan condenseren in waterdruppeltjes op het koele uitenoppervlak van de oven, is het tijdens het koken wellicht noodzakelijk om het vocht af te nemen met een zachte doek. Dit helpt tevens om te voorkomen dat de oppervlakken vervuilen of verkleuren door de kookdampen. Reiniging Omwille van de hygiëne en de veiligheid dient het fornuis te allen tijde schoon te worden gehouden, aangezien vet en andere resten vlam kunnen vatten. Maak uitsluitend de in deze handleiding vermelde onderdelen schoon. Wees voorzichtig ij het schoonmaken. Indien u een natte spons of doek geruikt om gemorste resten van een heet oppervlak af te vegen, dient u op te passen dat u zich niet aan de stoom randt. Sommige schoonmaakmiddelen veroorzaken schadelijke dampen wanneer ze met hete oppervlakken in aanraking komen. 2

7 2. Overzicht Fornuis Nederlands DocAUS Overview - 110DF - Elan Af.2-1 A B E D F ArtNo AGA Masterchef - Anno Het fornuismodel 110 met duele randstofaansluiting (Af.2-1) heeft de volgende eigenschappen: A. 6 kookplaatranders inclusief 2 wokranders B. Een edieningspaneel. Een uitschuifare grill D. Een multifunctionele oven E. Een sudderoven F. Een heteluchtoven Af.2-2 Kookplaatranders De tekeningen ij elk van de middelste knoppen geven aan welke rander deze edienen. Elke rander is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat de gasstroom afsluit indien de vlam uitgaat. Als de edieningsknop voor de kookplaat ingedrukt wordt, worden er vonken afgegeven ij elke kookplaat dit is normaal. Proeer niet een rander te demonteren of schoon te maken rond een rander terwijl er een andere rander randt, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken. Als u een rander wilt ontsteken, duwt u de ijehorende edieningsknop in en draait u deze naar de hoge stand die wordt aangegeven met het symool van de hoge vlam ( ) (Af.2-2). 3

8 Nederlands Af.2-3 Af.2-4 ArtNo Right pans gas Af.2-6 Art No Simmer aids Af.2-8 Af.2-5 ArtNo Pan with rim ArtNo Tipping wok Af.2-7 De ontsteker moet dan gaan vonken en het gas aansteken. Houd de knop ingedrukt zodat het gas ongeveer tien seconden door de rander kan stromen. Als de rander uitgaat wanneer u de knop loslaat, dan is het veiligheidsmechanisme te vroeg geactiveerd. Zet de edieningsknop in de UIT-stand en wacht een minuut voordat u het opnieuw proeert. Houd de edieningsknop deze keer even langer ingedrukt. U kunt de hoogte van de vlam regelen door de knop linksom te draaien (Af.2-3). Op dit fornuis komt de lage stand na de hoge, niet tussen hoog en uit. De afeelding van de kleine vlam is de laagste stand. Draai de regelknop uit wanneer een randervlam uitgaat en wacht een minuut alvorens u hem weer aansteekt. Zorg ervoor dat de vlammen niet onder de pan uitsteken. Met een deksel op de pan wordt de inhoud sneller aan de kook geracht (Af.2-4). Grote pannen moeten ruim van elkaar neergezet worden. Geruik geen pannen of ketels met een holle onderkant of met een uitstekende onderrand (Af.2-5). Het geruik van sudderhulpmiddelen zoals matten van asest of maas wordt AFGERADEN (Af.2-6). Dergelijke hulpmiddelen elemmeren de werking van de rander en tasten wellicht de pannenroosters aan. Vermijd tevens het geruik van onstaiele en vervormde pannen die makkelijk kunnen kantelen, en geruik geen pannen met een heel kleine diameter, zoals melkpannetjes, of pannetjes voor het pocheren van een ei (Af.2-7). De minimum aanevolen diameter voor pannen is 120 mm. De maximum toegestane diameter voor pannen is 250 mm. Geruik GEEN pannen op de kookplaat die over de randen uitsteken. ArtNo Elan Wok urner Wokrander De wokrander is zo gemaakt dat deze een gelijkmatige hitte over een groot geied verspreidt. Deze rander is ideaal voor grote pannen en roerakken (Af.2-8). Voor het verwarmen van kleinere pannen zijn de ovengenoemde kleinere randers eter geschikt. U kunt de onderdelen van de randerkop verwijderen voor reiniging; zie Het Fornuis Schoonmaken. U dient het oppervlak van de ovenkant van het fornuis rond de kookplaatranders zo snel mogelijk schoon te maken nadat er gemorst is. Proeer het te verwijderen terwijl het nog warm is. Opmerking: Het geruik van aluminium pannen kan metalen markeringen op het pannenrooster tot gevolg heen. Dit heeft geen gevolgen voor de duurzaamheid van het en u kunt het reinigen met een geschikt metaalpoetsmiddel. 4

9 De Wokstellage De wokstellage is gemaakt voor een wok van 35 cm. Als u een andere wok geruikt, zorg dan dat deze goed in de stellage past. Wokken zijn er in een groot aantal vormen en maten. Het is elangrijk dat de wok goed op het pannenrooster staat als de wok echter te klein is, kan de stellage deze niet goed steunen (Af.2-9). De stellage moet alleen op de drierings wokrander geruikt worden. Let er ij het plaatsen van de stellage op dat de wok goed geplaatst wordt op de voor- en achterpootjes en dat hij goed steunt op een pannenrooster (Af.2-10). Zorg dat de stellage staiel is en dat de wok recht in de ring geplaatst wordt. De stellage wordt erg heet tijdens geruik, laat deze lang afkoelen voordat u hem oppakt. De Bakplaat De plaat past op de centrale pansteun, voor naar achter (Af.2-11). U kunt er rechtstreeks op koken. Zet er GEEN pannen op. De akplaat is van een antiaanaklaag voorzien. Metalen keukengerei (ijv. spatels) eschadigt deze laag. Geruik keukengerei van hitteestendig plastic of hout. NIET dwars plaatsen, want dan past hij niet en is hij wankel (Af.2-12). Plaats de akplaat op het pannenrooster oven de kookplaatranders. ontroleer of hij er goed in zit. U kunt eventueel vóór geruik een dunne laag kookolie op de akplaat aanrengen. Steek de kookplaatranders aan. Regel de vlamhoogte af naar wens (Af.2-13). Laat de akplaat niet langer dan 5 minuten opwarmen voordat u er eten op doet. Als u langer wacht, kan de plaat eschadigen. Zet de regelknop in de laatste stand, aangeduid met het kleine vlammetje, om het vuur lager te zetten. Laat altijd ruimte over aan de zijkanten van de akplaat, zodat de gassen kunnen ontsnappen. Zet in geen geval twee akplaten naast elkaar. Laat de akplaat na geruik afkoelen voordat u hem schoonmaakt. ArtNo orrect wok sizes ArtNo Wok stand close-up Nederlands Af.2-9 Af.2-10 Af.2-11 Af.2-12 Af

10 Nederlands Af.2-14 Af.2-15 Af De Uitschuifare Grill LET OP: Tijdens geruik van de grill worden sommige van de onderdelen die innen ereik zijn wellicht heet. Houd jonge kinderen uit de uurt. WAARSHUWING: Dit apparaat is uitsluitend edoeld om mee te koken. Het mag niet worden geruikt voor andere doeleinden zoals ijvooreeld het verwarmen van de ruimte. Open de grilldeur en haal het grillpandraagstel naar voren met de hendel (Af.2-14). De grill heeft twee elementen waarmee het hele geied van de pan verhit kan worden of alleen de rechterkant. Pas de hitte aan door aan de knop te draaien. Draai de knop naar rechts om de hele grill te verwarmen (Af.2-15). Draai hem naar links om de rechterkant te verwarmen. Het neon waarschuwingslampje ij de grillediening gaat aan. Voor de este resultaten dient u het draagstel terug te schuiven in de grill en de nodige delen van de grill twee minuten lang voorverwarmen. The grillonderzetter kan worden verwijderd en het voedsel kan erop worden geplaatst terwijl u wacht tot de grill op temperatuur is. Laat de grill NOOIT langer dan enkele momenten aan zonder dat de grillpan eronder staat, anders kunnen de knoppen heet worden. Als de grill eenmaal op temperatuur is, dient u het draagstel er weer uit te schuiven. Nadat u het eten op de grillonderzetter het geplaatst, schuift u het draagstel terug de grillkamer in. Zorg ervoor dat hij er helemaal in geschoven is. De grillpan kan worden omgekeerd voor een tweede grillstand (Af.2-16). Doe in geen geval de grilldeur dicht terwijl de grill aanstaat. Functie Ontdooien Heteluchtoven Heteluchtgrillen Met ondersteuning van hete lucht onventionele oven Bruiningselement Onderhitte Geruik Om kleine hoeveelheden in de oven te ontdooien zonder hitte Een complete akfunctie, overal gelijkmatige warmte ; geweldig voor akken Voor het grillen van vlees en vis met gesloten deur Een complete akfunctie; geschikt voor akken en raden Een complete akfunctie voor akken en raden in de onderste helft van de oven Om gerechten met kaas aan de ovenkant ruin en knapperig te akken Om de odem van quiches, pizza's of taarten krokant te akken Tael 2-1 6

11 Nederlands De Ovens De hoofdoven (linker oven, met timer) werkt alleen indien de klok op de juiste tijd is ingesteld. Verwijzingen naar linker- en rechteroven zijn gezien vanaf de voorkant van het fornuis. De linkeroven is een multifunctionele oven; de rechteroven is een heteluchtoven. Boven de rechtse oven evindt zich de slow cook oven. Multifunctionele Oven Naast de ovenventilator en het ventilatorelement is de oven uitgerust met twee extra verhittingselementen, eentje zichtaar ovenin de oven en het andere onder de ovenodem. Pas op dat u de ovenelementen en de elementdeflector niet aanraakt als u etenswaar in de oven zet of uit de oven verwijder. De multifunctionele oven heeft drie elangrijke akfuncties, hete lucht, met ondersteuning van hete lucht en conventioneel akken. Met deze functies kunt de meeste ereidingen uitvoeren. Het ruiningselement en de onderhitte kunnen geruikt worden aan het einde van het akproces om de resultaten exact aan te passen aan uw wensen. Geruik heteluchtgrillen voor alles wat u wilt grillen en voor het op een veilige manier ontdooien van kleine hoeveelheden evroren voedsel. Tael 2-1 toont een overzicht van de multifunctionele standen. De multifunctionele oven kan op vele manieren geruikt worden. We raden u aan het akproces goed in de gaten te houden totdat u vertrouwd ent met elke functie. Vergeet niet dat niet alle functies geschikt zijn voor elk soort voedsel. Vergeet niet dat alle fornuizen anders zijn. De temperaturen in uw nieuwe ovens kunnen afwijken van die van uw vorige fornuis. Multifunctionele Ovenstanden Snelle Reactie Met de snelle-reactiestand kunt u de oven sneller voorverwarmen dan normaal. Het element van de heteluchtoven wordt geruikt, met extra hitte van een van de elementen oven in de oven. De heteluchtovens worden snel opgewarmd; maar met het snelle-reactiekenmerk gaat het nog sneller zodat u sneller kunt gaan akken. U geruikt het snelle-reactiekenmerk door de functieedieningsknop naar R te draaien en de gewenste temperatuur in te stellen. Het lampje naast het R-symool op het edieningspaneel gaat randen. Wanneer de gewenste temperatuur ereikt is, gaat het ovenelement uit, evenals het lichtje. De oven lijft vervolgens op temperatuur door het heteluchtovenelement en de ventilator. Wilt u het gerecht in de koude oven zetten voordat u gaat akken met de snelle-reactiefunctie, zorg dan dat cakes, enz. niet te hoog in de oven geplaatst worden. Heteluchtoven Bij deze functie wordt de ventilator en het verhittingselement eromheen geruikt. Er wordt een gelijkmatige hitte geleverd door de hele oven, zodat u grote hoeveelheden snel kunt akken. Het akken in een heteluchtoven is vooral geschikt voor het akken op verschillende roosters tegelijkertijd. Het is een goede, veelzijdige functie. Wellicht is het nodig de temperatuur met ongeveer 10 te verlagen, vergeleken met hoe u deze recepten in een conventionele oven akte. Als u de oven wilt voorverwarmen, moet u wachten tot het ovenlampje uit is voordat u het voedsel in de oven plaatst. Heteluchtgrillen Bij deze functie wordt de ventilator geruikt met het ovenelement aan. Zo wordt een meer gelijkmatige, minder intense hitte geleverd dan in een conventionele grill. Voor het este resultaat plaatst u het te grillen voedsel op de ijgeleverde pan. Deze manier is ideaal voor het grillen van dikke stukken vlees of vis, omdat de circulerende lucht de intensiteit van de hitte in de grill vermindert. De ovendeur moet gesloten lijven tijdens het grillen, zodat u energie espaart. U zult ook merken dat u het voedsel niet zo erg in de gaten hoeft te houden en minder hoeft te draaien dan ij het normale grillen. Deze functie dient voorverwarmd te worden. Heteluchtcominatieoven Bij deze functie wordt er door de ventilator lucht gecirculeerd die verhit wordt door de elementen oven en onder in de oven. Door de cominatie van hete lucht en conventioneel akken (hitte van onder en oven) is deze functie ideaal voor het akken van grote gerechten die goed gaar moeten worden, zoals grote stukken vlees. Het is ook mogelijk om op twee roosters tegelijkertijd te akken. Dan moeten de twee gerechten omgewisseld worden tijdens het akken, want ij deze functie is het ovenin heter dan onderin. Dit is een snelle, intensieve manier van akken; houd het akproces goed in de gaten tot u vertrouwd ent met deze functie. onventionele Oven (Hitte van Boven en Onder) Bij deze functie wordt de hitte van de ovenste en onderste elementen gecomineerd. Deze functie is vooral geschikt voor het akken van vlees en deeggerechten, cakes en koekjes. Het op het ovenste rooster geakken voedsel zal sneller ruinen en krokant worden dan op het onderste rooster, want het is oven in de oven heter dan onderin, net als ij de functie convectiecominatieoven. Zo moet u ook de te 7

12 Nederlands akken gerechten omwisselen voor gelijkmatig akken. Dit etekent dat u voedsel waar verschillende temperaturen voor nodig zijn, tegelijkertijd kunt akken, omdat u een koeler geied onder in de oven het en een heter geied ovenin. Het lootliggende ovenelement kan ertoe leiden dat sommige gerechten te snel akken, daarom raden wij aan dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager gezet moet worden. Het lootliggende ovenelement kan ertoe leiden dat sommige gerechten te snel akken, daarom raden wij aan dergelijke gerechten in de onderste helft van de oven te plaatsen. Het kan ook zijn dat de oventemperatuur lager gezet moet worden. Bruiningselement Bij deze functie wordt alleen het element oven in de oven geruikt. Het is een handige functie voor het ruinen of afwerken van pastagerechten, groenten in saus en lasagne, omdat het te ruinen gerecht al heet is voordat overgeschakeld wordt naar het ovenelement. Onderhitte Bij deze functie wordt alleen het onderste element geruikt. In deze kookstand kunt u pizza- of quicheodems een krokant korstje geven of de odem van een pasteikorst afakken op een lager ovenrek. Het is ook een gematigde warmte, ideaal voor langzaam akken van stoofschotels in het midden van de oven, of voor het verwarmen van orden. De functies voor het Bruinen en de Onderhitte zijn handige extra s in uw oven, waarmee u de flexiiliteit krijgt om uw gerechten perfect af te werken. In het geruik zult u snel merken hoe u deze functies kunt comineren om uw kookvaardigheid te vergroten. Ontdooien Met deze functie wordt er door de ventilator(en) alleen koude lucht gecirculeerd. Er komt geen hitte aan te pas. Hierdoor kunnen kleine gerechten als toetjes, taarten en stukken vlees, vis en gevogelte ontdooid worden. Op deze manier ontdooien is sneller en zo kunnen de vliegen er niet ij. Stukken vlees, vis en gevogelte dienen op een rek oven een plaat geplaatst te worden om de druppels op te vangen. Niet vergeten het rek en de plaat te reinigen na het ontdooien. Houd de ovendeur dicht tijdens het ontdooien. Geruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven warm is. Hele kippen of grote stukken vlees dienen niet op deze manier ontdooid te worden. Dit kunt u eter in de koelkast doen. Geruik de oven niet om voedsel te ontdooien als de oven warm is of als de oven ernaast heet is. ontroleer of het zuivelproduct, het vlees of het gevogelte helemaal ontdooid is voordat u het akt. De Heteluchtoven De ventilator in de rechteroven zorgt voor voortdurende luchtcirculering, voor sneller en gelijkmatiger akken. De aanevolen aktemperatuur voor een heteluchtoven is over het algemeen lager dan voor een conventionele oven. Opmerking: Denk eraan dat elk fornuis verschillend is het is mogelijk dat de temperaturen van uw nieuwe Elan ovens afwijken van die van uw vorige fornuis. De Sudderoven De sudderoven is estemd voor het ereiden van suddergerechten, zoals stoofschotels en grote stukken vlees. Uw sudderoven is zowel geschikt voor het ereiden van een complete maaltijd, ijvooreeld een stoofschotel, rijstpudding en aardappelen in de schil, als voor het opwarmen van gerechten (geruik hiervoor alleen hitteestendige schalen). Punten om te onthouden wanneer u suddergerechten ereidt: Voordat u egint te koken dient u de oven gedurende minuten voor te verwarmen. Zorg ervoor dat de schalen de verhittingselementen aan eide zijden van de oven niet raken. Breng stoofschotels, soep, e.d. aan de kook op de kookplaat. Doe ze pas daarna in een geschikte ovenschaal om ze te laten sudderen. Zorg ervoor dat stoofschotels voldoende vochtig zijn, vooral wanneer u ze gedurende een langere periode laat koken. Dek het gerecht in de ovenschaal tijdens het koken af met een deksel of met aluminiumfolie, om het vocht vast te houden. Zorg ervoor dat alle schalen in de oven passen voordat u het gerecht maakt. Verpak gewassen en ingeprikte aardappelen in de schil in aluminiumfolie voordat u ze kookt. Zorg ervoor dat vlees en gevogelte een veilige temperatuur van minimaal 90 ereiken. Ontdooi evroren voedsel altijd eerst helemaal voordat u gaat akken. Uw sudderoven is ook geschikt voor het opwarmen van orden en opdienschalen (geruik hiervoor alleen hitteestendige schalen). U kunt een vruchtencake akken in de sudderoven op de maximale temperatuur (ijvooreeld als uw andere ovens in geruik zijn). Als u de heteluchtoven onder de sudderoven tegelijkertijd geruikt, dient u op een iets langere kooktijd te rekenen. U kunt ook ros, wit schuimgeak akken in de sudderoven. De kooktijd voor gerechten in de sudderoven hangt af van de temperatuur, de hoeveelheid en het soort gerecht dat u klaarmaakt. Als richtlijn voor stoofschotels wordt een kooktijd van minimaal 3 uur aanevolen. Houd de gerechten goed in de gaten totdat u vertrouwd ent met de oven. 8

13 Nederlands Het in Werking Stellen van de Ovens Het Bedienen van de Heteluchtoven Draai de oven knop naar de gewenste temperatuur (Af.2-17). Af.2-17 Het ovenlampje gaat randen en dooft pas als de oven de ingestelde temperatuur ereikt heeft. Vervolgens gaat het lampje tijdens het akken. De Multifunctionele Oven aan de Bedienen De multifunctionele oven heeft twee edieningen: een kookstandknop en een temperatuurknop (Af.2-18). Draai de functieselectieknop richting akfunctie. Af.2-19 Dit is de instelling voor de convectieoven. Af.2-18 Draai de temperatuurknop naar de gewenste temperatuur. Het ovenlampje gaat randen en dooft pas als de oven de ingestelde temperatuur ereikt heeft. Vervolgens gaat het lampje tijdens het akken aan en uit als de oventhermostaat de ingestelde temperatuur in stand houdt. De Sudderoven De temperatuurknop met schaalverdeling op het edieningspaneel (Af.2-20) stelt u in staat om gerechten ofwel een aantal uren te laten sudderen ofwel de gehele dag, terwijl u hiervoor niet thuis hoeft te lijven. Wanneer u een lange kooktijd wilt instellen kiest u het koudste gedeelte op de schaalverdeling, en wanneer u een kortere kooktijd wilt instellen kiest u het heetste gedeelte. Temperatuurselectie Temperature control Functieselectie Function control Af.2-19 Af.2-20 Extra Extended lang slow sudderen cook onventional Normaal sudderen slow cook Alleen Plate warming orden verwarmen only 9

14 Nederlands Af.2-21 ArtNo utton clock annotated De Klok De Tijd Instellen U kunt de klok geruiken om de linker oven aan en uit te zetten (Af.2-21). Als de klok voor het eerst aangaat, knipperen ( 0.00 ) en ( ) om de eurt op het display. Om de juiste tijd van de klok in te stellen, draait u de timerknop naar het kloksymool [ ] en houdt u deze ingedrukt. Tegelijkertijd draait u de instelknop naar links of rechts totdat de juiste tijd weergegeven wordt. Af.2-22 ArtNo B minute minder setting A Timerknop, B Instelknop ArtNo B minute minder setting 2 Af.2-23 Denk eraan dat het een 24-uursklok is. Laat de timerknop los, waarop deze naar de verticale positie voor handmatige oveninstelling terugveert. BELANGRIJK: De Hoofdoven werkt uitsluitend als de klok is ingesteld. Af.2-24 ArtNo B Stopping the oven 1 ArtNo B Stopping the oven 2 Af.2-25 Minutenteller Druk [ ] in en houd het ingedrukt (Af.2-22). Druk tegelijkertijd op [+] of [ ] tot de klok de gewenste kooktijd aangeeft (Af.2-23). U kunt de knop terugdraaien naar de [ ] handmatige instelling en op de tijd letten, of deze in de [ ] minutentellerpositie laten terwijl de tijd afloopt. De akperiode, ofwel hoe lang u de oven aan wilt heen. De stoptijd, ofwel wanneer u de oven wilt laten uitschakelen. De Hoofdoven om een Specifieke Tijd Uitschakelen Draai de timerknop naar de positie [ ], (Af.2-24). Stel met de instelknop de stoptijd in. U kunt de oven op elke gewenste tijd innen de daaropvolgende periode van 24 uur aan laten gaan. Het schermpje geeft AUTO weer (Af.2-25). Draai de timerknop naar de instelling AUTO. Als de ingestelde periode om is, gaat de pieper af. Draai de timerknop naar de verticale stand [ ] om op handmatig koken over te schakelen. De Linkeroven Automatisch in- en Uitschakelen Voordat u de klok instelt, moet u de kookperiode en de stoptijd. Opmerking: U kunt geen starttijd instellen deze wordt automatisch epaald aan de hand van de ingestelde kookperiode en stoptijd. 10

1082 Dual Fuel. Gebruikshandleiding

1082 Dual Fuel. Gebruikshandleiding 1082 Dual Fuel (Twee soorten randstof) Geruikshandleiding & Instructies voor Installatie U110242-02 Inhoud 1. Voordat u Begint... 1 Belangrijk! 1 Installatie en Onderhoud 1 Vreemde Geuren 1 Indien u Gas

Nadere informatie

1200 Induction. Gebruikshandleiding

1200 Induction. Gebruikshandleiding 1200 Induction Geruikshandleiding & Instructies voor Installatie en Onderhoud U110125-02 Inhoud 1. Voordat u Begint... 1 Installatie en Onderhoud 1 Vreemde Geuren 1 Ventilatie 1 Persoonlijke Veiligheid

Nadere informatie

Gebruikshandleiding & Instructies voor Installatie

Gebruikshandleiding & Instructies voor Installatie Geruikshandleiding & Instructies voor Installatie Nexus 90 Dual Fuel (twee soorten randstof) SPINAZIE EN ZALMTAART BEREIDINGSWIJZE 1. Giet de loem in een grote kom, voeg dan de oter, zout en water toe.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Gebruikshandleiding & Instructies voor Installatie

Gebruikshandleiding & Instructies voor Installatie Gebruikshandleiding & Instructies voor Installatie lassic Deluxe 100 Dual Fuel (twee soorten brandstof) SPINAZIE EN ZALMTAART BEREIDINGSWIJZE 1. Giet de bloem in een grote kom, voeg dan de boter, zout

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 =

Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Gasgestookte fornzuizen Instructies voor gebruik Aga BF gasgestookte fornuizen Model GC (met 2 ovens) 2 = Model GE (met 4 ovens) =4 = Voor gebruik in NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET FORNUIS

Nadere informatie

SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar

SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar Oven multifunctie, PYROLYSE, koude deur, hoogte 60 cm, inox finger friendly Energieklasse A-20% EAN13: 8017709193980 11 functies Volume 72 liter 5 kookniveaus Timer en

Nadere informatie

Haal het beste uit uw Cobb!

Haal het beste uit uw Cobb! Haal het beste uit uw Cobb! Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding. Zo haalt u de beste resultaten met uw Cobb. De onderdelen van de Cobb deksel kookring basisplaat handvat kom brikettenmandje

Nadere informatie

TR4110CNL. Victoria. Nostalgisch fornuis 'Tradizionale' 110 cm Crème Energieklasse A (Oven rechtsboven) Energieklasse A (Oven linksonder)

TR4110CNL. Victoria. Nostalgisch fornuis 'Tradizionale' 110 cm Crème Energieklasse A (Oven rechtsboven) Energieklasse A (Oven linksonder) TR4110CNL Nostalgisch fornuis 'Tradizionale' 110 cm Crème Energieklasse A (Oven rechtsboven) Energieklasse A (Oven linksonder) EAN13: 8017709175603 Gaskookplaat: 7 branders: 1 superbrander 4,20 kw 2 sterke

Nadere informatie

C92GMXNL8. Vrijstaand fornuis 90 cm v.v. dubbele oven Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven)

C92GMXNL8. Vrijstaand fornuis 90 cm v.v. dubbele oven Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven) Vrijstaand fornuis 90 cm v.v. dubbele oven Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven) EAN13: 8017709150136 Gaskookplaat: 6 branders: 1 wokbrander linksvoor 4,00 kw 1 sterke

Nadere informatie

Haal het beste uit uw Cobb!

Haal het beste uit uw Cobb! Haal het beste uit uw Cobb! Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding. Zo haalt u de beste resultaten met uw Cobb. De onderdelen van de Cobb deksel kookring basisplaat handvat kom brikettenmandje

Nadere informatie

C92GMX8. classici. Kookcentrum "Squadrata", 90 cm, inox Energieklasse beide ovens A

C92GMX8. classici. Kookcentrum Squadrata, 90 cm, inox Energieklasse beide ovens A C92GMX8 Kookcentrum "Squadrata", 90 cm, inox Energieklasse beide ovens A EAN13: 8017709150143 Gaskookplaat met 6 branders waaronder: Achteraan links: 1,00 kw Vooraan links: extra snel: 4,00 kw Achteraan

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

CS120-7. classici. Kookcentrum, 120 cm, inox Energieklasse: grote oven A - kleine oven B

CS120-7. classici. Kookcentrum, 120 cm, inox Energieklasse: grote oven A - kleine oven B Kookcentrum, 120 cm, inox Energieklasse: grote oven A - kleine oven B EAN13: 8017709162870 Gaskookplaat: 6 branders waaronder: Achteraan links: 1,80 kw Vooraan links: ultra snelle brander 3,50 kw Achteraan

Nadere informatie

TR4110IBL Nieuw. Downloaded from www.vandenborre.be. Victoria

TR4110IBL Nieuw. Downloaded from www.vandenborre.be. Victoria TR4110IBL Nieuw Kookcentrum "", 110 x 60 cm, glanzend zwart, 2 ovens + grill, inductiekookplaat met 5 zones Energieklasse ovens A EAN13: 8017709195052 5 inductiezones met booster waaronder: Vooraan links:

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

SNL926MX8. classici. Vrijstaand fornuis 90 cm Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven)

SNL926MX8. classici. Vrijstaand fornuis 90 cm Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven) Vrijstaand fornuis 90 cm Roestvrijstaal Energieklasse A (grote oven) Energieklasse A (kleine oven) EAN13: 8017709158811 Gaskookplaat: 6 branders: 1 wokbrander linksvoor 3,50 kw 1 sterke brander middenvoor

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

TR4110X. Victoria. Kookcentrum "Victoria", 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A

TR4110X. Victoria. Kookcentrum Victoria, 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A TR4110X Kookcentrum "", 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A EAN13: 8017709191009 Gaskookplaat:7 branders waaronder: Vooraan rechts: 1,80 kw Achteraan rechts:

Nadere informatie

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven Gebruikshandleiding Voor informatie of technische bijstand belt u: 011-314-231-1130 502366A INHOUD INLEIDING VAN DE FABRIKANT... 2 GEBRUIKSAANWIJZING RIJSKAST... 3 GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

TR4110X Nieuw. Victoria. Kookcentrum "Victoria", 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A

TR4110X Nieuw. Victoria. Kookcentrum Victoria, 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A TR4110X Nieuw Kookcentrum "", 110 x 60 cm, 2 ovens + grill, gaskookplaat met 7 branders, inox Energieklasse ovens A EAN13: 8017709191009 Gaskookplaat:7 branders waaronder: Vooraan rechts: 1,80 kw Achteraan

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Ovens. Grill + onderste weerstand + turbine: Deze functie is ideaal voor het bereiden van pizza.

Ovens. Grill + onderste weerstand + turbine: Deze functie is ideaal voor het bereiden van pizza. Ovens A: A-10%: A-20%: (Grillweerstand + onderwarmte) of (grillweerstand + onderwarmte + turbine) ECO: Afhankelijk van het model : (weerstand grill + onderste weerstand) of (grill + onderste weerstand

Nadere informatie

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi

Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X. Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi Cooker Hood Dunstabzugshaube Hotte DUS 2040 X DUS 2042 X DUS 5042 X Instructions Booklet Bedienungsanleitung Mode d emploi 9323587 Geachte Klant, We wensen dat ons product, dat werd geproduceerd in moderne

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Safe outdoor cooking wherever you are. de BarBecue die alles is: veilig, Zuinig, veelzijdig, in 3 Minuten heet en overal te gebruiken.

Safe outdoor cooking wherever you are. de BarBecue die alles is: veilig, Zuinig, veelzijdig, in 3 Minuten heet en overal te gebruiken. Safe outdoor cooking wherever you are de BarBecue die alles is: veilig, Zuinig, veelzijdig, in 3 Minuten heet en overal te gebruiken. Safe outdoor cooking wherever you are veilig koken: het grote idee

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER. Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. GEBRUIKSAANWIJZING S T E R Y D R Y STERILISATOR EN DROGER Aandachtig lezen vóór gebruik! Bewaar deze gebruksaanwijzing goed voor eventueel later gebruik. Uw schoensterilisator en droger kan ook gebruikt

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Bij sommige modellen kan een geluidsalarm worden ingeschakeld. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

apparatuur Koophulp 2015

apparatuur Koophulp 2015 Koophulp 2015 apparatuur Sommige van de hier afgebeelde producten zijn misschien niet verkrijgbaar bij de IKEA vestiging bij jou in de buurt. Vraag het aan een medewerker in de winkel of kijk op IKEA.nl

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

CADAC SKOTTELBRAAI. Bestelcode Omschrijving Prijs 8309-10 Cadac Skottel Braai 94,00 CADAC GRILL2BRAAI

CADAC SKOTTELBRAAI. Bestelcode Omschrijving Prijs 8309-10 Cadac Skottel Braai 94,00 CADAC GRILL2BRAAI CADAC SKOTTELBRAAI Cadac is bekend geworden dankzij de populaire Cadac Skottelbraai. Deze komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika waar boeren een oude ploegschaar boven een vuur plaatsten om eten te bereiden.

Nadere informatie

IKEA 365+ roestvrijstalen kookgerei ondergaat strenge tests om zeker te zijn dat het bestand is tegen dagelijks gebruik. We garanderen de werking van

IKEA 365+ roestvrijstalen kookgerei ondergaat strenge tests om zeker te zijn dat het bestand is tegen dagelijks gebruik. We garanderen de werking van IKEA 365+ kookgerei IKEA 365+ roestvrijstalen kookgerei ondergaat strenge tests om zeker te zijn dat het bestand is tegen dagelijks gebruik. We garanderen de werking van IKEA 365+ potten en pannen 15 jaar

Nadere informatie

FAVORIT is ons kookgerei van de bovenste plank. Het werd streng getest om na te gaan of ze voldoen aan onze strenge kwaliteitsen duurzaamheidsnormen.

FAVORIT is ons kookgerei van de bovenste plank. Het werd streng getest om na te gaan of ze voldoen aan onze strenge kwaliteitsen duurzaamheidsnormen. FAVORIT kookgerei FAVORIT is ons kookgerei van de bovenste plank. Het werd streng getest om na te gaan of ze voldoen aan onze strenge kwaliteitsen duurzaamheidsnormen. We garanderen de werking van FAVORIT

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat)

TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat) TC/DC VRIJSTAANDE MODULE (Keramische Kookplaat) Instructies voor installatie Onthoud dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen gebruikt waarvan u zeker weet

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Model GK890XTK

Gebruiksaanwijzing. Model GK890XTK Gebruiksaanwijzing Model GK890XTK NL Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Bedieningspaneel oven en branders 5 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 6 Montage en aansluiting

Nadere informatie

Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen. GEBRUIKSAANWIJZING Belangrijke veiligheidsaanwijzingen: Gebruik de Cake Pop bakvorm niet voordat u de hele gebruiksaanwijzing heeft gelezen. Zorg dat kinderen het Cake Pop materiaal alleen kunnen gebruiken

Nadere informatie

NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat. [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7

NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat. [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7 NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7 [it] Istruzioni per l uso... 12 [nl] Gebruiksaanwijzing... 17 Inhoudsopgave[nl]Gebruiksanwijz

Nadere informatie

Lekker eten nog sneller en makkelijker

Lekker eten nog sneller en makkelijker Tot 30% tijdswinst Revolutie in kookaccessoires Lekker eten nog sneller en makkelijker Sneller en makkelijker bereiden in uw combisteamer, bake off en rapid cooking oven met de producten van ipinium ipinium

Nadere informatie

Ovens. A-20%: Diverse modellen uit het assortiment van Smeg zijn ontworpen om het energieverbruik tot wel 20% t.o.v. klasse A te reduceren.

Ovens. A-20%: Diverse modellen uit het assortiment van Smeg zijn ontworpen om het energieverbruik tot wel 20% t.o.v. klasse A te reduceren. Ovens Energieklasse A: De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs energieklasse A++ en A+++, waarmee tot wel

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA)

OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA) OPTIONEEL GASFORNUIS MET 2 BRANDERS (FFD) (Uitsluitend voor gebruik met 4-oven AGA) Onderhoudinstructies ACHTERLATEN BIJ DE KLANT DIT PRODUCT KAN NIET LATER APART WORDEN TOEGEVOEGD DEZE INSTRUCTIES GOED

Nadere informatie

Prometheus Pro-1 Volt: Amps: Watt: Temp. Control: Max. Temp: Buiten Afmetingen: Binnen Afmetingen: Gewicht: Alvorens je begint Installatie

Prometheus Pro-1 Volt: Amps: Watt: Temp. Control: Max. Temp: Buiten Afmetingen: Binnen Afmetingen: Gewicht: Alvorens je begint Installatie Prometheus Pro-1 Volt: 220 V Amps: 3,2 A Watt: 700 W Temp. Control: Digitaal Max. Temp: 1000 C Buiten Afmetingen: 22,5 cm (W). X 22,0 cm (D). X 28,0 cm (H) Binnen Afmetingen: 11,5 cm (W). X 13.9 cn (D).

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Verwarmingslade 4 Werking 4 Keuze van de temperatuur 5 Verwarmingstijden 5 Laadcapaciteit 6 Naar buiten trekken van de lade 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent RI-26 Schoonmaak en onderhoud woonlocaties van Cavent Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Beleidsmedewerker Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 RI-26 Instructie schoonmaakcode 20-01-2015 Status

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

M A B C I L F TECHNISCHE KENMERKEN. Voedingsspanning...zie identificatieplaatje Maximaal opgenomen vermogen...zie id

M A B C I L F TECHNISCHE KENMERKEN. Voedingsspanning...zie identificatieplaatje Maximaal opgenomen vermogen...zie id BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT A Thermostaatknop B Timerknop C Controlelampje D Functiekeuzeknop E Glazen deur F Onderste weerstand G Rooster H Lekplaat I Braadspit (indien aanwezig) L Kruimellade M Bovenste

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Montage Handleiding van SignWorld

Montage Handleiding van SignWorld Montage Handleiding van SignWorld 1. De ondergrond reinigen Ook al lijkt de ondergrond schoon, u moet de ondergrond altijd reinigen op de hierna beschreven wijze: Maak de ondergrond schoon met zeepwater

Nadere informatie

Functies COMPACT MET ALLE

Functies COMPACT MET ALLE KOKEN 24 KOKEN COMPACT MET ALLE Functies Compact betekent niet meteen een compromis. Met de compacte apparaten van Electrolux, heeft u alle vrijheid om uw keuken op uw manier in te richten. Zelfs als uw

Nadere informatie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Gebruiksaanwijzing: DRINKWELL NOOIT AANZETTEN ZONDER WATER! 1. Kijk aan

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Keukenapparatuur. Retail Trainingen. alles over friteuses, keukenmachines, koffiezetapparaten, waterkokers en magnetrons

Keukenapparatuur. Retail Trainingen. alles over friteuses, keukenmachines, koffiezetapparaten, waterkokers en magnetrons alles over friteuses, keukenmachines, koffiezetapparaten, waterkokers en magnetrons Onderdeel van de opleiding Verkopen in de Gemengde Branche Retail Trainingen 2 Dit vakinformatieboek is een uitgave van:

Nadere informatie

M A B C D E F BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

M A B C D E F BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT A thermostaatknop B timerknop C controlelampje D functiekeuzeknop E glazen deur F onderste weerstand G plat rooster H lekplaat I profielrooster (indien aanwezig) L kruimellade

Nadere informatie

Jouw leven, jouw smaak

Jouw leven, jouw smaak Dit is ETNA! Kies je voor ETNA, dan kies je voor ruim 155 jaar ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. Een nuchter, oer-hollands merk met maar een doel voor ogen: kwaliteit binnen handbereik

Nadere informatie

Waarschuwingen. QR-code. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. QR-code. 1 Waarschuwingen Waarschuwingen De complete handleiding ontvangen Deze handleiding bevat uitsluitend de basisgegevens die voor het gebruik van het toestel vereist zijn. Bezoek het aangegeven webadres voor de complete handleiding

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Ventilatormotor 1. IV Gebruiksomstandigheden

Ventilatormotor 1. IV Gebruiksomstandigheden Kenmerken III Technische gegevens Type afzuigkap KD9560.0E Voedingsspanning AC 230V ~50Hz Ventilatormotor 1 Verlichting Halogeenlampjes 2x20W Aantal vetfilters 1 Snelheidstrappen 4 Breedte [cm] 90 Diepte

Nadere informatie

TO9-N www.primo-elektro.be

TO9-N www.primo-elektro.be HANDLEIDING BROODROOSTER www.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIE NL 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Monteren. Kvik-keuken

Monteren. Kvik-keuken Monteren. Kvik-keuken Gefeliciteerd met uw nieuwe Kvik-keuken! Voordat u de eerste maaltijd kunt bereiden, moet u nu eerst de montage uitvoeren. Met deze handleiding willen wij u op de montage voorbereiden

Nadere informatie

Safe outdoor cooking wherever you are. De barbecue die alles is: veilig, zuinig, veelzijdig, in 3 minuten heet en overal te gebruiken.

Safe outdoor cooking wherever you are. De barbecue die alles is: veilig, zuinig, veelzijdig, in 3 minuten heet en overal te gebruiken. Safe outdoor cooking wherever you are De barbecue die alles is: veilig, zuinig, veelzijdig, in 3 minuten heet en overal te gebruiken. Safe outdoor cooking wherever you are Veilig koken: het grote idee

Nadere informatie

AGA CITY60 (HEDENDAAGS) AGA CITY60 (TRADITIONEEL)

AGA CITY60 (HEDENDAAGS) AGA CITY60 (TRADITIONEEL) AGA CITY60 (HEDENDAAGS) AGA CITY60 (TRADITIONEEL) AGA CITY60 HEDENDAAGS AGA CITY60 TRADITIONEEL Gebruikers-gids ONTHOUD dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen

Nadere informatie

RICHTSNOER VOOR HET BAKKEN VAN STEAKS

RICHTSNOER VOOR HET BAKKEN VAN STEAKS RICHTSNOER VOOR HET BAKKEN VAN STEAKS Soms heeft u ineens echt zin in een goed stuk vlees. Een malse steak midden op uw bord. Lekker geurend, knapperig van buiten en zacht als boter van binnen. Het probleem:

Nadere informatie

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions Awning Instructions Drop Arm Awning Instructions Nederlands Uitvalscherm Instructies Inhoud Waarschuwing 1.0m 3.0m Uitvalschermen 8 x Spreidbouten (2 per beugel) 2 x Wandbeugels 2 x Beugelplaatjes 1 x

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem Ventileren in huis Handleiding mechanisch ventilatiesysteem 2 Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GRIGLIA ELETTRICA DA INCASSO CON ROCCIE VULCANICHE E DOSATORE D ENERGIA GRIL ELECTRIQUE ENCASTRABLE AVEC ROCHES VOLCANIQUES ET DOSEUR D ENERGIE

GRIGLIA ELETTRICA DA INCASSO CON ROCCIE VULCANICHE E DOSATORE D ENERGIA GRIL ELECTRIQUE ENCASTRABLE AVEC ROCHES VOLCANIQUES ET DOSEUR D ENERGIE GRIGLIA ELETTRICA DA INCASSO CON ROCCIE VULCANICHE E DOSATORE D ENERGIA GRIL ELECTRIQUE ENCASTRABLE AVEC ROCHES VOLCANIQUES ET DOSEUR D ENERGIE BUILT-IN ELECTRIC GRILL WITH VOLCANIC ROCKS AND ENERGY REGULATOR

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

KENWOOD KN450. Gebruiksaanwijzing

KENWOOD KN450. Gebruiksaanwijzing KENWOOD KN450 Gebruiksaanwijzing 2395 KN400/4 50 Knife Multiling 26/2/02 3:29 pm Page 2 KN400 KN450 2395 KN400/4 50 Knife Multiling 26/2/02 3:29 pm Page 4 2395 KN400/4 50 Knife Multiling 26/2/02 3:29 pm

Nadere informatie