Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump"

Transcriptie

1 Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump P/N Rev. C Februari 2008

2 Copyright 2008 RAE Systems, Inc.

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Belangrijkste functies Specificaties De batterij van de QRAE II opladen Waarschuwing bij laag voltage Klokbatterij Gebruikersinterface Pictogrammen van de gebruikersinterface De QRAE II inschakelen Het display omkeren De alarmen testen (altijd) Pompstatus (alleen QRAE II Pump) De QRAE II uitschakelen De QRAE II gebruiken Overzicht van modi De normale modus De diagnostische modus Drempelwaarde voor blokkering van de pomp aanpassen (alleen QRAE Pump) Blokkering van pomp aanpassen: hoog Blokkering van pomp aanpassen: laag De programmeermodus De programmeermodus inschakelen Bladeren door de programmeermodus Apparaat kalibreren Alarmwaarden wijzigen Datalog wijzigen Apparaatinstellingen wijzigen Sensorconfiguratie wijzigen Samenvatting van de alarmsignalen IJktest en kalibratie van de QRAE II Het kalibratiegas aansluiten op het apparaat (alleen QRAE II Pump) De kalibratieadapter bevestigen (alleen QRAE II Diffusion) De kalibratieadapter ontkoppelen (alleen QRAE II Diffusion) Nulkalibratie (frisse lucht) Frisse lucht gebruiken Nulgas gebruiken Meerdere sensoren kalibreren Eén sensor kalibreren Aansluiten op een computer Gegevens overdragen van en naar een computer De datalog downloaden naar een pc Firmware uploaden van een pc naar de QRAE II Pagina 1

4 9 Onderhoud De Li-ionbatterij van de QRAE II vervangen De alkalinebatterijadapter plaatsen Een extra Li-ionbatterij voor de QRAE II opladen Sensoren vervangen Het filter vervangen De pomp vervangen (alleen QRAE II Pump) Reiniging Firmware-updates Vervangende onderdelen bestellen Problemen oplossen Technische ondersteuning Contactadressen van RAE Systems Pagina 2

5 Lezen voor gebruik Gebruikershandleiding QRAE II BELANGRIJK Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik, onderhoud en reparatie van dit product moeten deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Alleen als het product wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, zal het product volgens de specificaties functioneren. VOORZICHTIG! Gebruik het apparaat niet als de klep is verwijderd. Verwijder de klep en de batterij alleen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied. Opmerking: gebruikers wordt aangeraden ISA RP12.13, Part II-1987 te raadplegen voor algemene informatie over installatie, gebruik en onderhoud van instrumenten voor de detectie van ontvlambare gassen. Garantieregistratie U kunt uw garantie online registreren. Ga naar: Zo zorgt u ervoor dat uw QRAE II is geregistreerd en kunnen wij u op de hoogte houden van belangrijke updates. Pagina 3

6 BELANGRIJK Gebruik uitsluitend het oplaadbare batterijpak met artikelnummer , of het alkalinebatterijpak met artikelnummer van RAE Systems. Gebruik uitsluitend DURACELL MN1500-batterijen voor het alkalinebatterijpak. Dit instrument is niet getest in een atmosfeer met explosief gas of een luchtatmosfeer met een zuurstofgehalte groter dan 21%. Door vervanging van onderdelen ontstaat er mogelijk groter risico voor de intrinsieke veiligheid. Vervang batterijen alleen in niet-gevaarlijke gebieden. Sluit de seriële communicatiepoort niet aan in gevaarlijke gebieden. GEVAAR VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT: reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Om veiligheidsredenen mag het alleen door gekwalificeerd personeel worden bediend en onderhouden. Lees voor gebruik of onderhoud eerst de instructiehandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies begrijpt. Alle nieuw aangeschafte RAE Systems-instrumenten moeten worden geijkt door de sensor(en) bloot te stellen aan bepaalde concentraties kalibratiegas. Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet het apparaat worden gekalibreerd, minimaal elke 6 maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling, en de bedieningsmodus. Onder ijktest wordt verstaan: het blootstellen van het apparaat aan een gas waardoor het alarm op het laagste niveau wordt geactiveerd. De perioden tussen de kalibraties en de ijktestprocedures kunnen verschillen per land afhankelijk van de wettelijke regels. Wanneer u de QRAE II gebruikt met een H 2 S-sensor, raadt RAE Systems u aan RAEkalibratiegas te gebruiken, met een mengsel van vier gassen met 10 ppm H 2 S, 50 ppm CO, 50% LEL-methaan en 18% zuurstof. Wanneer u de QRAE II gebruikt met een SO 2 -sensor, raadt RAE Systems u aan kalibratiegas te gebruiken met 5 ppm SO 2 en voor de rest stikstof. Een plotselinge hoge waarde die wordt gevolgd door een dalende of afwijkende waarde, kan duiden op een gasconcentratie die hoger is dan de bovengrens en gevaarlijk kan zijn. Pagina 4

7 AVERTISSEMENT Utiliser seulement l'ensemble de batterie RAE Systems, la référence Utiliser uniquement des piles alcalines modele DURACELL MN1500 avec l adaptateur piles alcalines Cet instrument n a pas été testé dans une atmosphère de gaz/air explosive ayant une concentration d oxygène plus élevée que 21%. La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque. Ne charger les batteries que dans un emplacement désigné non dangereux. Ne reliez pas le port de communication série dans un endroit dangereux. RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE: Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par un personnel qualifié. Étudier le manuel d instructions en entier avant d utiliser, ou d entretenir l équipement. Tout appareil neuf de RAE Systems doit préalablement passer le test de vérification d étalonnage qui consiste à exposer le ou les capteurs a une concentration connue de gaz étalon. Le détecteur doit être impérativement étalonné s il ne passe pas le test de vérification d étalonnage, ou bien au moins tous les 6 mois, selon l utilisation et l exposition a des gaz poisons ou des contaminants, et selon le mode opératoire. Une vérification d étalonnage est définie par une exposition du détecteur au gaz d étalonnage qui doit déclencher le seuil d alarmes bas. - RAE Systems recommande d utiliser les bouteilles d étalonnage RAE Systems avec un mélange des quatre gaz suivant 10 ppm H 2 S, 50 ppm CO, 50% LIE méthane, et 18% d oxygène. - Toute variation de la lecture rapide et positive, suivie d une baisse subite ou erratique de la valeur, peut indiquer une concentration de gaz hors gamme de détection qui peut être dangereuse. Pagina 5

8 1 Algemene informatie De QRAE II is een programmeerbare detector voor meerdere soorten gas, beschikbaar in pomp- en diffusiemodel, voor het meten van de blootstelling van personeel in gevaarlijke omgevingen aan zuurstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en ontvlambare gassen. Het apparaat meet de blootstelling met de volgende typen sensoren: 1. Ontvlambare gassen worden gemeten met katalytische kraalsensoren. 2. Waterstofsulfide (of zwaveldioxide) en koolmonoxide worden gemeten met elektrochemische sensoren. 3. Zuurstof wordt gemeten met een SPE-sensor (Solid Polymer Electrolyte). 1.1 Belangrijkste functies Lichtgewicht en compact Diffusiemodel 250 g, pompmodel 350 g, draagbaar. Betrouwbaar en nauwkeurig QRAE II-diffusiemodel: 14 uur te gebruiken met microcontroller. QRAE II-pompmodel: minimaal 10 uur te gebruiken met Li-ionbatterij, of 8 uur met alkalinebatterij Gebruikersvriendelijk Intuïtieve menugestuurde bediening voor eindgebruikers. Programmeerbare alarmniveaus Zoemeralarm en displayalarm (knipperend). Standaardconfiguratie met CO-, H 2 S- of SO 2 -, LEL- en O 2 -sensoren Vervangbare, oplaadbare Li-ionbatterij Groot, duidelijk afleesbaar display Datalogging met groot geheugen Zichtbaar alarm met felrood knipperende LED's Luid hoorbaar alarm (95 db op 30 cm) Trilalarm Robuuste weersbestendige behuizing van samengesteld materiaal Leverbaar als diffusiemodel en pompmodel Pagina 6

9 1.2 Specificaties Specificaties van de QRAE II Configuratie Pomp- of diffusiemodel voor vier gassen met datalogging Afmetingen: Diffusion: 125 mm D x 72 mm B x 38 mm H Pump: 125 mm D x 72 mm B x 38 mm H Gewicht: Diffusion: 250 g Pump: 350 g met batterij Detectoren: 2 elektrochemische sensoren voor giftige gassen 1 SPE-zuurstofsensor 1 katalytische sensor voor ontvlambare stoffen Batterij: Oplaadbaar Li-ionbatterijpak van 3,7 V (oplaadtijd zes uur) of batterijadapter voor 3 AA-alkalinebaterijen. Gebruikstijd: Tot 10 uur ononderbroken met Li-ionbatterijpak Display: Grafische LCD met 4 regels, met automatische LED-schermverlichting voor donkere omgevingen Toetspaneel: 2 programmeer-/functietoetsen Directe uitlezing: Tot 4 waarden gelijktijdig met sensornaam, batterijvoltage, hoge en lage waarden voor alle sensoren, verstreken tijd en datalogging in- of uitgeschakeld Methode voor monsteropname: Diffusie of pomp (afhankelijk van model) Bereik, resolutie en reactietijd: LEL 0-100% 1 % 15 sec O % 0,1 % 20 sec CO ppm 1 ppm 25 sec H 2 S ppm 1 ppm 30 sec H 2 S ppm 0,1 ppm 30 sec SO ppm 0,1 ppm 40 sec Alarminstellingen: Afzonderlijke waarden voor TWA, STEL, hoog en laag Alarmen: Zoemer >95 db op 30 cm, rood knipperende LED s, trilalarm, LCD om overschrijding van ingestelde limieten, lege batterij of sensoruitval aan te geven Kalibratie: Twee-punts veldkalibratie voor frisse lucht en standaardreferentiegas Beveiliging: Kalibratie-instellingen, alarmwaarden en gegevens met wachtwoordbeveiliging Intrinsieke CSA Klasse 1, Divisie I, Groep A, B, C, D, T4 (VS & Canada), KEMA ATEX II veiligheid: 2G EEx ia d II C T4 (Europa), IECEx d ia II C T4 EM-immuniteit: Geen effect bij blootstelling aan 0,43 mw/cm 2 RF-interferentie (5-watts transmitter op 10 cm). Gegevensopslag: metingen (64 uur, 4 kanalen met tussenpozen van 1 minuut) in nietvluchtig geheugen. Datalog-interval: Programmeerbare tussenpozen van 1 tot 3600 seconden Alarminstellingen: Aparte alarmwaarden voor TWA, STEL, hoog en laag alarm. Communicatie: Gegevens downloaden naar pc en apparaatinstellingen uploaden vanaf pc via een RS-232-koppeling met seriële poort van pc Temperatuur: -20 C tot 50 C (-4 F tot 122 F) Luchtvochtigheid: 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) Voorzichtig: Raadpleeg RAE Systems Technical Note TN-114 voor kruisgevoeligheid van de sensoren. Raadpleeg RAE Systems Technical Note TN-144 voor vergiftiging van LELsensoren. Pagina 7

10 2 De batterij van de QRAE II opladen Laad de batterij altijd volledig op voordat u de QRAE II gebruikt. U laadt de Liionbatterij van de QRAE II op door de QRAE II in het laadstation te plaatsen. De contactpunten onder op de QRAE II raken de contactpunten van het laadstation, waardoor vermogen zonder andere verbindingen wordt overgedragen. Laadstation Oplaad- LED Opmerking: controleer of de contactpunten schoon zijn voordat u de QRAE II in het laadstation plaatst. Als de contactpunten niet schoon zijn, wrijft u deze schoon met een zachte doek. Gebruik hiervoor geen oplos- of schoonmaakmiddelen. Ga als volgt te werk om de QRAE II op te laden: 1. Sluit de AC/DC-adapter aan op het laadstation van de QRAE II. 2. Steek de stekker van de AC/DC-adapter in een stopcontact. 3. Plaats de QRAE II in het laadstation en duw de QRAE naar beneden tot de LED brandt. De QRAE II wordt nu automatisch opgeladen. De LED op het laadstation is rood en geeft daarmee aan dat de QRAE II wordt opgeladen. Tijdens het laden wordt het volgende bericht weergegeven op het display: Bezig met opladen Daarnaast wordt het voltage weergegeven op het display van de QRAE II en wordt het pictogram van een stekker weergegeven naast de batterij: Wanneer de batterij van de QRAE II volledig is opgeladen, wordt het bericht "Volledig opgeladen" weergegeven op het display, en worden de pictogrammen van de stekker en de batterij weergegeven. Bovendien is de LED van het laadstation groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Pagina 8

11 Opmerking: u kunt een extra batterij opladen door deze rechtstreeks in het laadstation te plaatsen. Zie "Een extra batterij voor de QRAE II opladen" op pagina 59 voor meer informatie. Opmerking: u kunt een alkalinebatterijadapter (artikelnummer ) met drie AA-alkalinebatterijen gebruiken in plaats van de Li-ionbatterij. Zie pagina 47 voor meer informatie. WAARSCHUWING! Ter voorkoming van ontbranding of ontsteking van gevaarlijke atmosferen/gassen, mag u de batterijen alleen opladen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied. Verwijder en vervang batterijen alleen in niet-gevaarlijke gebieden. 2.1 Waarschuwing bij laag voltage Wanneer het voltage van de batterij lager is dan het uitschakelvoltage, wordt het volgende bericht weergegeven op het display: Batterij bijna leeg, uitschakelen De QRAE II wordt dan automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op door de QRAE II in het laadstation te plaatsen. 2.2 Klokbatterij Op een van de printplaten van de QRAE is een interne klokbatterij aangebracht. Deze batterij met lange levensduur slaat de instellingen op zodat deze niet verloren gaan wanneer de Li-ionbatterij of alkalinebatterijen worden verwijderd. Deze reservebatterij gaat ongeveer vijf jaar mee en moet worden vervangen door een erkende servicetechnicus van RAE Systems. Vervang de reservebatterij niet zelf. Pagina 9

12 3 Gebruikersinterface De gebruikersinterface van de QRAE II bestaat uit het display, LED's, een zoemeralarm en twee functietoetsen, [MODE] en [Y/+]. Het LCD-display geeft visuele informatie over de tijd, de sensormodus, het batterijvoltage en de datalogstatus (ingeschakeld of uitgeschakeld). Display LED's LED's Display Toets [MODE] Alarm Toets [MODE] Alarm Gasuitlaten Toets [Y/+] Pomp Toets [Y/+] Gasinvoer QRAE II Pump Gasinvoer QRAE II Diffusion 3.1 Pictogrammen van de gebruikersinterface Pictogram Betekenis Laag batterijvoltage (knippert) Alarm voor batterij bijna leeg wordt geactiveerd Batterij volledig opgeladen Batterij wordt opgeladen Alkalinebatterijadapter wordt gebruikt Alkalinebatterijadapter kan niet worden opgeladen Pomp Pomp geblokkeerd (knippert) Datalogging actief (knippert) Dataloggeheugen vol Pagina 10

13 3.2 De QRAE II inschakelen Houd [MODE] 2 seconden ingedrukt om de QRAE II in te schakelen. Voorzichtig: het alarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het inschakelen gedeeltelijk dempen door uw vinger op de alarmuitgang te plaatsen. Opmerking: plak geen tape over de alarmuitgang om het geluid permanent te dempen. Bij het inschakelen wordt de schermverlichting in- en uitgeschakeld, gaat het alarm eenmaal af en knippert en trilt de QRAE II eenmaal. Op het scherm staat: Aan... RAE Systems Inc. QRAE II (Taal) Daarna volgen een aantal schermen die u de huidige instellingen van de QRAE II laten zien: Firmwareversie en serienummer Lijst van geïnstalleerde sensoren Als de QRAE II is ingesteld voor normaal opstarten, volgen de volgende stappen. Als de QRAE II echter is ingesteld voor snel opstarten (zie pagina 39 voor meer informatie), worden de volgende stappen overgeslagen. Datum en tijd van laatste kalibratie Alarmwaarden (hoog, laag, STEL, TWA) Huidige datum en tijd, en huidige temperatuur Alarmmodus, batterijvoltage en uitschakelvoltage Datalogmodus Datalogperiode Resterende datalogtijd De QRAE II controleert de zuurstofsensor om te bepalen of deze sensor moet worden geconditioneerd. Als de sensor nieuw is of in een QRAE II heeft gezeten waarvan de batterij langere tijd verwijderd is geweest, moet de sensor worden geconditioneerd. Het conditioneren kan 150 seconden tot enkele minuten duren. Omdat de zuurstofsensor een bevooroordeelde sensor is, controleert de QRAE II op abnormale metingen bij het opstarten. Dit wordt doorgaans niet weergegeven, maar als een batterij of sensor wordt vervangen, gaat het vooroordeel van de sensor verloren en duurt het iets langer om meting te stabiliseren. Pagina 11

14 Als de meting ongeveer 25% zuurstof bedraagt na een conditionering, worden twee opties weergegeven op het display: 1. Wachten. Dit betekent dat het apparaat een tweede conditionering zal uitvoeren. 2. Meten. Dit betekent dat de QRAE II het conditioneringsmenu verlaat en doorgaat met opstarten. Opmerking: de tijd die nodig is voor het conditioneren, is afhankelijk van de periode dat het apparaat zonder stroom heeft gezeten. Als u twee conditioneringscycli hebt uitgevoerd maar het apparaat nog steeds niet is geconditioneerd, wijkt het apparaat mogelijk af (of is een sensor vervangen). In dat geval is een nulkalibratie vereist. Selecteer "Measure" (Meten) en voer een nulkalibratie uit. Controleer de waarde gedurende 5 minuten om te controleren of de sensor stabiel is. Na de zuurstofconditionering controleert de QRAE II de ingestelde vervaldatum van de kalibratie. Als die datum is verstreken,wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd het apparaat te kalibreren: "Vervaldatum van kalibratie verstreken!". Druk op een toets om door te gaan (er is een optie "Continue" (Doorgaan)). Zodra het apparaat is opgestart, kunt u een kalibratie uitvoeren. Als "Power On Zero" (Nulkalibratie bij inschakelen van apparaat) is ingeschakeld (zie pagina 46 voor meer informatie), wordt op het display het volgende bericht weergegeven: Lees de stappen op pagina 27 als u een nulkalibratie wilt uitvoeren en druk daarna op [MODE] voor "OK" om de nulkalibratie uit te voeren. Druk anders op [Y/+] voor "Cancel" (Annuleren). De QRAE II voert een laatste controle uit en op het scherm wordt de tijd afgeteld tot volledige, operationele functionaliteit. Als datalogging is ingeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven na het aftellen: Datalog gestart Het volgende scherm wordt weergegeven als de QRAE II klaar is voor gebruik: QRAE II Diffusion QRAE II Pump Pagina 12

15 Opmerking: als datalogging is uitgeschakeld, wordt het dataloggingpictogram niet weergegeven (zie Pictogrammen van de gebruikersinterface op pagina 10). 3.3 Het display omkeren De QRAE II is eenvoudig af te lezen, zowel in de hand als aan een riem. Houd de toets [Y/+] 3 seconden ingedrukt als u het scherm wilt omkeren. Laat de toets los als het scherm is omgekeerd. 3.4 De alarmen testen (altijd) U kunt onder normale omstandigheden het zoemeralarm, het trilalarm, de LED's en de schermverlichting altijd testen door één keer te drukken op [Y/+]. 3.5 Pompstatus (alleen QRAE II Pump) BELANGRIJK! Controleer of de pompinvoer vrij is tijdens het gebruik. Anders kunnen vroegtijdige slijtage van de pomp, onjuiste metingen of blokkering van de pomp worden veroorzaakt. Bij normaal gebruik geeft het pomppictogram afwisselend in- en uitvoer aan zoals hier weergegeven: Als de pomp niet werkt of als de pomp wordt ontregeld door een belemmering, knippert het volgende pictogram: Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen van deze handleiding als u dit knipperende pictogram ziet. WAARSCHUWING! Gebruik de QRAE II Pump altijd met een extern filter. Pagina 13

16 3.6 De QRAE II uitschakelen Houd [MODE] ingedrukt. Na 2 seconden wordt een aftelprocedure van 5 seconden gestart. Houd de toets ingedrukt gedurende de hele afsluitprocedure. Als u de toets loslaat tijdens het aftellen, wordt de afsluitprocedure gestopt en schakelt de QRAE II weer over naar de normale werking. De aftelprocedure gaat als volgt, met een alarmtoon en lichtsignaal bij elke stap. Op het display wordt de aftelprocedure weergegeven: Apparaat uit over 5 seconden... Apparaat uit over 4 seconden... Apparaat uit over 3 seconden... Apparaat uit over 2 seconden... Apparaat uit over 1 seconde... Apparaat uit over 0 seconden... Apparaat uit... Als "Apparaat uit..." wordt weergegeven, kunt u de toets [MODE] loslaten. De QRAE II is nu uitgeschakeld. Voorzichtig: het alarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het uitschakelen gedeeltelijk dempen door uw vinger op de alarmuitgang te plaatsen. Pagina 14

17 4 De QRAE II gebruiken 4.1 Overzicht van modi De QRAE II heeft drie gebruiksmodi: Normale modus zie pagina 16 voor uitgebreide instructies. Diagnostische modus zie pagina 18 voor uitgebreide instructies. Programmeermodus zie pagina 24 voor uitgebreide instructies. Hieronder volgt een overzicht van de drie modi: De normale modus is de standaardmodus. Deze modus wordt geactiveerd wanneer u de QRAE II inschakelt. De modus heeft geen toegangsbeperkingen (u hebt geen wachtwoord nodig) en geeft alle indicaties en gegevens weer die nodig zijn voor algemene meettoepassingen, te weten: Metingen van koolmonoxide (CO), waterstofsulfide (H 2 S), zuurstof en de onderste grens voor explosiegevaar (LEL) Piek Min (minimum) STEL (short-term exposure limit) TWA (time-weighted average) Batterijniveau en uitschakelvoltage Tijd dat de QRAE II is ingeschakeld Tijd, datum en temperatuur Naam van het span-gas voor de LEL dat wordt gebruikt voor kalibratie, en het gemeten gas In de normale modus kunt u datalogging in- en uitschakelen, en communiceren met een pc om gegevens te downloaden. De diagnostische modus is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik door technici tijdens het oplossen van problemen. U hebt in deze modus echter wel toegang tot een aantal parameters die u eventueel kunt wijzigen, maar dit is niet noodzakelijk. De diagnostische modus heeft ook geen toegangsbeperking. In de diagnostische modus geeft QRAE II de metingen weer als ruwe telling (cts) in plaats van eenheden zoals percentage of parts per million. Indicator voor batterijtype (Li-ion of alkaline) Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld COx1 en COx21 (CO-meting met dubbel bereik) Schermcontrast* Datum, tijd en temperatuur Niveau en drempelwaarde van schermverlichting* U kunt de parameters met een asterisk (*) aanpassen door naar de programmeermodus te gaan via de diagnostische modus. Zie pagina 24 voor meer informatie. Pagina 15

18 De programmeermodus is beveiligd met een wachtwoord en u kunt de instellingen wijzigen voor de volgende doeleinden: Het apparaat kalibreren (dit omvat het wijzigen van de span-gassen en -waarden, en het selecteren van de kalibratie van één of meer sensoren) De alarmwaarden wijzigen Datalog wijzigen/inschakelen/uitschakelen De apparaatinstellingen wijzigen De configuratie van de sensor wijzigen 4.2 De normale modus De normale modus is de standaardmodus van de QRAE II wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Met de toets [MODE] kunt u bladeren door de schermen waarin de gegevens over de sensoren worden weergegeven en door de huidige instellingen van de QRAE II. De normale modus inschakelen: 1. Als de QRAE II is uitgeschakeld, houdt u [MODE] ingedrukt. 2. Als het display wordt ingeschakeld, kunt u de toetsen loslaten. De QRAE II werkt nu in de normale modus. De normale modus afsluiten: Wanneer u de QRAE II inschakelt, wordt de normale modus geactiveerd, tenzij u het apparaat bewust in de diagnostische modus zet. Raadpleeg de gedetailleerde instructies voor het openen van de programmeermodus en de diagnostische modus. De volgende keer dat u de QRAE II inschakelt, wordt automatische de normale modus gestart. Pagina 16

19 Piek In dit scherm worden de hoogste waardes weergegeven die zijn gemeten sinds de QRAE II is ingeschakeld. Druk twee keer op [Y/+] als u de piek- en minimumwaarden wilt wissen of druk een keer op [MODE] om de minimumwaarden weer te geven. Min. In dit scherm worden de laagste (minimum) waardes weergegeven die zijn gemeten sinds de QRAE II is ingeschakeld. Druk twee keer op [Y/+] als u de pieken minimumwaarden wilt wissen of druk een keer op [MODE] om de STELwaarden weer te geven. STEL. Hier worden de STEL-gegevens (Short Term Exposure Limit) weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de STEL-waarden die in 15 minuten zijn gemeten van H 2 S en CO in ppm en een TWA-waarde van 8 uur. TWA. De meting TWA (time-weighted average) is de gemiddelde meting van gasconcentraties vermenigvuldigd met het evenredige gemiddelde van 8 uur dat het apparaat ingeschakeld is. AVG. De meting AVG (gemiddelde) is de gemiddelde meting vanaf het moment dat het apparaat is ingeschakeld. Batterijvoltage en uitschakelvoltage. In dit scherm wordt aangegeven wat het huidige batterijvoltage is en bij welk voltage de QRAE II wordt uitgeschakeld. Dit varieert afhankelijk van of een Li-ionbatterij of alkalinebatterijadapter wordt gebruikt. Tijd ingeschakeld. In dit scherm staan de uren en minuten die zijn verstreken sinds de QRAE II is ingeschakeld. Deze tijd wordt teruggezet op 0:00 wanneer de QRAE II wordt ingeschakeld. Datum, tijd en temperatuur. In dit scherm worden maand, dag en jaar, en de tijd in uren, minuten en seconden in 24-uurs indeling weergegeven. De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit of Celsius, afhankelijk van de gebruikersconfiguratie (zie Temperatuureenheid instellen op pagina 39). Pagina 17

20 Span-gas voor LEL, gemeten gas voor LEL. Deze twee gegevens geven aan welk gas is geselecteerd voor het uitvoeren van een span-kalibratie en voor het uitvoeren van een volledige meting van de LEL-sensor. Opmerking: als u een scherm opent in de normale modus en u dat scherm enkele minuten niet gebruikt, schakelt de QRAE II automatisch weer over op het hoofdscherm van de normale modus. 4.3 De diagnostische modus U kunt de diagnostische modus alleen openen tijdens het opstarten van de QRAE II. De diagnostische modus openen: 1. Als de QRAE II is uitgeschakeld, houdt u [MODE] en [Y/+] tegelijkertijd ingedrukt. 2. Als het display wordt ingeschakeld, kunt u de toetsen loslaten. De diagnostische modus afsluiten: 1. Schakel de QRAE II uit door [MODE] ingedrukt te houden. Er wordt een standaard-aftelprocedure gestart. 2. U wordt gewaarschuwd als het apparaat wordt uitgeschakeld. Laat de toets los. Opmerking: de volgende keer dat u de QRAE II inschakelt, houdt u alleen [MODE] ingedrukt. De normale modus wordt dan automatisch gestart. Wanneer u de QRAE II gebruikt in de diagnostische modus, worden op het scherm ruwe tellingen weergegeven voor sensoren en batterijniveau (uitgedrukt in "cts"). Druk op de toets [MODE] als u door andere diagnostische informatie wilt bladeren. De items met een asterisk (*) kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. Sensor instellen* Batterijtype (Li-ion of alkaline) Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld COx1 en COx21 of SO2x1 en SO2x21 Schermcontrast* Datum, tijd en temperatuur Niveau en drempelwaarde van schermverlichting* Opmerking: als de QRAE II in het laadstation is geplaatst en het laadstation via een datakabel is verbonden met een pc, is communicatie mogelijk in deze modus. Pagina 18

21 Sensor instellen. Er zijn vier opties voor de sensor en de gevoeligheid. De sensorsleuf rechtsboven is geschikt voor een CO-sensor of een SO 2 -sensor. De sensorsleuf linksboven is geschikt voor een H 2 S-sensor van 0,1-100 ppm of een H 2 S-sensor van ppm. Als u een sensor verwisselt voor een ander soort waarde, moet de firmwareinstelling overeenkomen met de sensor. De huidig ingestelde combinatie van sensor en gevoeligheid wordt aangegeven door een asterisk (*) links naast de combinatie. De selectie wijzigen: 1. Druk op [MODE] tot de eerste sensorcombinatie is gemarkeerd. 2. Druk herhaaldelijk op [MODE] om door de combinaties te bladeren. 3. Druk op [Y/+] om een selectie te maken. 4. Druk herhaaldelijk op [MODE] tot u bij Save (Opslaan) of Quit (Afsluiten) komt. Selecteer Save (Opslaan) en druk op [Y/+] als u de selectie wilt opslaan. Selecteer Quit (Afsluiten) en druk vervolgens op [Y/+] als u dit menu wilt verlaten en u de eerder opgeslagen selectie wilt behouden. Belangrijk! Voer altijd een volledige kalibratie uit nadat u de instellingen hebt gewijzigd of u een sensor hebt vervangen. Batterijtype. Dit scherm geeft aan welk type batterij momenteel wordt gebruikt (Li-ion of alkaline). Pagina 19

22 Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld. In dit scherm wordt aangegeven wat het huidige batterijvoltage is en bij welk voltage de QRAE II wordt uitgeschakeld. Dit varieert afhankelijk van of een Li-ionbatterij of alkalinebatterijadapter wordt gebruikt. Tijd ingeschakeld. In dit scherm staan de uren en minuten die zijn verstreken sinds de QRAE II is ingeschakeld. Deze tijd wordt teruggezet op 0:00 wanneer de QRAE II wordt ingeschakeld. COx1 en COx21. De meting van koolmonoxide (CO) door de QRAE II wordt uitgevoerd met dubbel bereik, voor een optimale meting op basis van concentratie. Wanneer het signaal zich in het lage bereik bevindt, wordt de COx21-waarde gemeten. Wanneer het signaal zich in het hoge bereik bevindt, wordt de COx1-waarde gemeten. Schermcontrast. U kunt het schermcontrast instellen voor maximale scherpte in de lichtomstandigheden waarin u werkt. 1. Druk op [MODE] tot de balk knippert, wat betekent dat de balk is geselecteerd. 2. Druk herhaaldelijk op [Y/+] om het display donkerder te maken. Opmerking: als u enkele keren op [Y/+] drukt, wordt het scherm volledig donker. Blijf op [Y/+] drukken als u een lichter scherm wilt. Op een gegeven moment wordt het scherm weer licht. U begint dan weer bij 0, zodat u een te hoge contrastinstelling kunt corrigeren. 3. Druk op [MODE] wanneer u tevreden bent over het schermcontrast. De optie Save (Opslaan) gaat nu knipperen. Druk op [Y/+] als u de nieuwe instelling wilt opslaan. Druk op [MODE] als u het menu wilt verlaten zonder de nieuwe instelling op te slaan. U gaat nu naar de optie Quit (Afsluiten). Druk vervolgens op [Y/+]. Opmerking: in de standaardinstelling van de QRAE wordt de schermverlichting automatisch ingeschakeld en hoeft u geen aanpassingen te maken. Wanneer het omgevingslicht minder is dan de drempelwaarde van de schermverlichting van de QRAE II, wordt de schermverlichting automatisch ingeschakeld. U kunt deze drempelwaarde aanpassen (zie Niveau en drempelwaarde van schermverlichting hierna) en u kunt de schermverlichting handmatig in- en uitschakelen (zie pagina 38). Datum, tijd en temperatuur. In dit scherm worden maand, dag en jaar, en de tijd in uren, minuten en seconden in 24-uurs indeling weergegeven. De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit of Celsius, afhankelijk van de gebruikersconfiguratie (zie Temperatuureenheid instellen op pagina 39). Niveau en drempelwaarde van schermverlichting. Wanneer de schermverlichting van de QRAE II in de automatische modus staat en de hoeveelheid omgevingslicht minder is dan de drempelwaarde voor de schermverlichting, wordt de verlichting ingeschakeld. In dit scherm staan twee waarden: Pagina 20

Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump

Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump P/N 020-4100-000 Rev. C Februari 2008 Copyright 2008 RAE Systems by Honeywell Inhoudsopgave 1 Algemene informatie... 6 1.1 Belangrijkste functies... 6 1.2 Specificaties...

Nadere informatie

UltraRAE 3000 Gebruikershandleiding

UltraRAE 3000 Gebruikershandleiding UltraRAE 3000 Gebruikershandleiding Rev. A Mei 2008 O/N 059-4023-000 Ex-Ox-Tox Gasdetectie Westerdreef 5V 2152 CS Nieuw-Vennep Telefoon: 0252 620885 E-mail: info@exoxtox.nl Website: www.exoxtox.nl FCC-informatie

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

AutoRAE 2-systeem Snelstart

AutoRAE 2-systeem Snelstart Setup Alvorens de AutoRAE 2-controller en AutoRAE 2-slede(s) te gebruiken om de instrumenten uit de ToxiRAE Pro-serie en/of QRAE 3- en/of MultiRAE-serie (pompversies) te bumptesten of kalibreren, dient

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

ES-S6A Binnensirene. www.etiger.com

ES-S6A Binnensirene. www.etiger.com ES-S6A Binnensirene www.etiger.com NL Kenmerken De ES-S6A kan als extra sirene worden verbonden met het alarmsysteem of kan als losse sirene worden verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detector.

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Gasmeter Gas-Pro draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen De gasmeter Gas-Pro

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF Professionele Thermokoppel-thermometer Turbotech TT8891 Enter REC DIF Deze contact-thermometer met drie ingangen biedt een snelle respons alsook een hoge nauwkeurigheid. Hij werkt als temperatuurprobe

Nadere informatie

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding Gebruikershandleiding CO 2 monitor Model CO200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Model CO250 kooldioxidemeter. Deze meter meet CO2 niveau, luchttemperatuur, vochtigheid, datum en tijd. Met

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 1. LCD klok 2. LCD alcohol test 3. Aan-knop (POWER-knop) 4. Adem inhalator 5. Menu-knop (MODE-knop) 6. SET-knop 7. ADJ knop 8. Batterijklepje 9.

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS WELKOM. Hartelijk dank voor je aankoop van een Bontrager Trip -computer. We hopen dat je vele kilometers lang plezier aan deze computer

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox

Handleiding. Voor het programmeren/configureren van de. CBD4-5-6 controlebox Handleiding Voor het programmeren/configureren van de CBD4-5-6 controlebox 1 Inhoudsopgave: Voorblad Pagina 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Hoe te beginnen / Initialisatie-Reset procedure Pagina 3 Uitleg begin

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Maverick ET 732 Handleiding

Maverick ET 732 Handleiding Handleiding Maverick ET-732 Redi Chek Gefeliciteerd met de aankoop van uw Redi Chek thermometer. Vanaf nu kunt u op afstand de temperatuur in de gaten houden van uw oven/bbq en tegelijkertijd de kerntemperatuur

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

9120 Kallo www.sonarcom.be +32 474 727 135 DRAADLOZE COLOR GPS MET TOUCHSCREEN. HANDLEIDING generatie 3

9120 Kallo www.sonarcom.be +32 474 727 135 DRAADLOZE COLOR GPS MET TOUCHSCREEN. HANDLEIDING generatie 3 Sint Ignatiusstraat 134 info@sonarcom.be 9120 Kallo www.sonarcom.be +32 474 727 135 DRAADLOZE COLOR GPS MET TOUCHSCREEN HANDLEIDING generatie 3 Touchzone voor menu spots dichtbij Touchzone voor basismenu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator

Gebruikershandleiding. Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator Gebruikershandleiding Model 412355 Stroom / Voltage Kalibrator Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Stroom/ Voltage Kalibrator. Het Model 412355 kan stroom en voltage meten en opsporen.

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt

Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Lees vóór de duik de gebruikershandleiding van de Galileo én deze freedive-handleiding goed door en zorg dat u de inhoud goed begrijpt Freediving, zeker in combinatie met het duiken met samengeperste gassen,

Nadere informatie

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding

Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Jablotron JA-63 Profi Gebruikers handleiding Let op: Functies van dit systeem kunnen substantieel gewijzigd worden door programmering tijdens installatie. De installateur dient gebruikers instructies te

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Draagbare GPS voor snelheid en afstand Model: GP108 HANDLEIDING INHOUD. Downloaded from www.vandenborre.be

Draagbare GPS voor snelheid en afstand Model: GP108 HANDLEIDING INHOUD. Downloaded from www.vandenborre.be INHOUD Draagbare GPS voor snelheid en afstand Model: GP108 HANDLEIDING Introductie...2 Overzicht...2 Voorkant...2 Achterkant batterijvak...3 LCD-scherm...3 Starten...3 Door de opties zoeken...4 Druk op

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Gebruikershandleiding Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Model MO265 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO265 vochtmeter. De MO265 detecteert vocht

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

T-micro CO 2 CONTROLLER

T-micro CO 2 CONTROLLER Innovative Growing Solutions T-micro CO 2 CONTROLLER software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL T-Micro CO 2 Controller gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR

BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR BEP 600-DCM V2.3 COUNTOUR MATRIX DC MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U GAAT INSTALLEREN INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 GEÏNSTALLEERD MET DRIE VOLTAGEMETERS

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2

CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2 CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2 De CountEasy TM niveau 2 instellingen bepalen de functionaliteit en bediending van het systeem. Deze opties die niet noodzakelijk zijn voor de werking

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Interval temperatuurmeting Binnentemperatuur : elke 10 seconden Thermostation Ontvangst buitentemperatuur : elke 5 minuten Uitzendfrequentie : 433,92 MHz Zenderbereik : tot 25 meter (Open veld, en vrij

Nadere informatie

TS1401-1. Gebruiksaanwijzing Nederlands

TS1401-1. Gebruiksaanwijzing Nederlands TS1401-1 Gebruiksaanwijzing Nederlands Inhoud 1. Specificaties... 3 2. Aan de slag... 5 2.1. Onderdelenlijst... 5 2.2. Voorzorgsmaatregelen... 5 2.3. Plaatsen van de batterij... 6 3. Bedieningsinstructies...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van software 2 2. Communicatie tussen de PC en de logger 3 3. Programmeren van de logger 3 3.1 Algemene instellingen 3 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen...

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... 3 2.1.3 LED indicatoren op het LCD bediendeel... 4

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Fidbox App versie 3.1.0. voor ios en Android

Fidbox App versie 3.1.0. voor ios en Android Fidbox App versie 3.1.0. voor ios en Android Vereisten van de Fidbox App voor Android: Bluetooth 4 of recenter en een geldige Android versie 4.4 of recenter! Vereisten van de Fidbox App voor Apple ios:

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion BIZOBIKE Display handleiding E-Motion Inhoudsopgave Materiaal & kleur 1 Functies 1 Interface 1 Installatie 1 Powerknop 1 Wandel assistent 2 Achtergrond verlichting 2 Batterij capaciteit 2 Afstand & trip

Nadere informatie

9.4 het menu verlaten... 15 9.5 Volume pager... 15 9.6 Trilfunctie pager... 15 9.7 Inlezen van nieuwe zenders via de pager... 16 9.

9.4 het menu verlaten... 15 9.5 Volume pager... 15 9.6 Trilfunctie pager... 15 9.7 Inlezen van nieuwe zenders via de pager... 16 9. H A N D L E I D I N G P A G E R I N H O U D S O P G A V E 1. Wat zit er in de doos... 1 1) De pager... 1 2) Oplaadstation (Cradle)... 1 3) USB kabel... 1 2. Voordat u begint... 2 2.1 PagerTools voor de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie