Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding QRAE II. Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump"

Transcriptie

1 Voor de QRAE II Diffusion en de QRAE II Pump P/N Rev. C Februari 2008

2 Copyright 2008 RAE Systems, Inc.

3 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Belangrijkste functies Specificaties De batterij van de QRAE II opladen Waarschuwing bij laag voltage Klokbatterij Gebruikersinterface Pictogrammen van de gebruikersinterface De QRAE II inschakelen Het display omkeren De alarmen testen (altijd) Pompstatus (alleen QRAE II Pump) De QRAE II uitschakelen De QRAE II gebruiken Overzicht van modi De normale modus De diagnostische modus Drempelwaarde voor blokkering van de pomp aanpassen (alleen QRAE Pump) Blokkering van pomp aanpassen: hoog Blokkering van pomp aanpassen: laag De programmeermodus De programmeermodus inschakelen Bladeren door de programmeermodus Apparaat kalibreren Alarmwaarden wijzigen Datalog wijzigen Apparaatinstellingen wijzigen Sensorconfiguratie wijzigen Samenvatting van de alarmsignalen IJktest en kalibratie van de QRAE II Het kalibratiegas aansluiten op het apparaat (alleen QRAE II Pump) De kalibratieadapter bevestigen (alleen QRAE II Diffusion) De kalibratieadapter ontkoppelen (alleen QRAE II Diffusion) Nulkalibratie (frisse lucht) Frisse lucht gebruiken Nulgas gebruiken Meerdere sensoren kalibreren Eén sensor kalibreren Aansluiten op een computer Gegevens overdragen van en naar een computer De datalog downloaden naar een pc Firmware uploaden van een pc naar de QRAE II Pagina 1

4 9 Onderhoud De Li-ionbatterij van de QRAE II vervangen De alkalinebatterijadapter plaatsen Een extra Li-ionbatterij voor de QRAE II opladen Sensoren vervangen Het filter vervangen De pomp vervangen (alleen QRAE II Pump) Reiniging Firmware-updates Vervangende onderdelen bestellen Problemen oplossen Technische ondersteuning Contactadressen van RAE Systems Pagina 2

5 Lezen voor gebruik Gebruikershandleiding QRAE II BELANGRIJK Alle personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik, onderhoud en reparatie van dit product moeten deze handleiding zorgvuldig doorlezen. Alleen als het product wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd overeenkomstig de instructies van de fabrikant, zal het product volgens de specificaties functioneren. VOORZICHTIG! Gebruik het apparaat niet als de klep is verwijderd. Verwijder de klep en de batterij alleen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied. Opmerking: gebruikers wordt aangeraden ISA RP12.13, Part II-1987 te raadplegen voor algemene informatie over installatie, gebruik en onderhoud van instrumenten voor de detectie van ontvlambare gassen. Garantieregistratie U kunt uw garantie online registreren. Ga naar: Zo zorgt u ervoor dat uw QRAE II is geregistreerd en kunnen wij u op de hoogte houden van belangrijke updates. Pagina 3

6 BELANGRIJK Gebruik uitsluitend het oplaadbare batterijpak met artikelnummer , of het alkalinebatterijpak met artikelnummer van RAE Systems. Gebruik uitsluitend DURACELL MN1500-batterijen voor het alkalinebatterijpak. Dit instrument is niet getest in een atmosfeer met explosief gas of een luchtatmosfeer met een zuurstofgehalte groter dan 21%. Door vervanging van onderdelen ontstaat er mogelijk groter risico voor de intrinsieke veiligheid. Vervang batterijen alleen in niet-gevaarlijke gebieden. Sluit de seriële communicatiepoort niet aan in gevaarlijke gebieden. GEVAAR VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT: reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek. Om veiligheidsredenen mag het alleen door gekwalificeerd personeel worden bediend en onderhouden. Lees voor gebruik of onderhoud eerst de instructiehandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies begrijpt. Alle nieuw aangeschafte RAE Systems-instrumenten moeten worden geijkt door de sensor(en) bloot te stellen aan bepaalde concentraties kalibratiegas. Als het apparaat niet door de ijktest komt, moet het apparaat worden gekalibreerd, minimaal elke 6 maanden, afhankelijk van gebruik en blootstelling aan gas en vervuiling, en de bedieningsmodus. Onder ijktest wordt verstaan: het blootstellen van het apparaat aan een gas waardoor het alarm op het laagste niveau wordt geactiveerd. De perioden tussen de kalibraties en de ijktestprocedures kunnen verschillen per land afhankelijk van de wettelijke regels. Wanneer u de QRAE II gebruikt met een H 2 S-sensor, raadt RAE Systems u aan RAEkalibratiegas te gebruiken, met een mengsel van vier gassen met 10 ppm H 2 S, 50 ppm CO, 50% LEL-methaan en 18% zuurstof. Wanneer u de QRAE II gebruikt met een SO 2 -sensor, raadt RAE Systems u aan kalibratiegas te gebruiken met 5 ppm SO 2 en voor de rest stikstof. Een plotselinge hoge waarde die wordt gevolgd door een dalende of afwijkende waarde, kan duiden op een gasconcentratie die hoger is dan de bovengrens en gevaarlijk kan zijn. Pagina 4

7 AVERTISSEMENT Utiliser seulement l'ensemble de batterie RAE Systems, la référence Utiliser uniquement des piles alcalines modele DURACELL MN1500 avec l adaptateur piles alcalines Cet instrument n a pas été testé dans une atmosphère de gaz/air explosive ayant une concentration d oxygène plus élevée que 21%. La substitution de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque. Ne charger les batteries que dans un emplacement désigné non dangereux. Ne reliez pas le port de communication série dans un endroit dangereux. RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE: Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé et entretenu uniquement par un personnel qualifié. Étudier le manuel d instructions en entier avant d utiliser, ou d entretenir l équipement. Tout appareil neuf de RAE Systems doit préalablement passer le test de vérification d étalonnage qui consiste à exposer le ou les capteurs a une concentration connue de gaz étalon. Le détecteur doit être impérativement étalonné s il ne passe pas le test de vérification d étalonnage, ou bien au moins tous les 6 mois, selon l utilisation et l exposition a des gaz poisons ou des contaminants, et selon le mode opératoire. Une vérification d étalonnage est définie par une exposition du détecteur au gaz d étalonnage qui doit déclencher le seuil d alarmes bas. - RAE Systems recommande d utiliser les bouteilles d étalonnage RAE Systems avec un mélange des quatre gaz suivant 10 ppm H 2 S, 50 ppm CO, 50% LIE méthane, et 18% d oxygène. - Toute variation de la lecture rapide et positive, suivie d une baisse subite ou erratique de la valeur, peut indiquer une concentration de gaz hors gamme de détection qui peut être dangereuse. Pagina 5

8 1 Algemene informatie De QRAE II is een programmeerbare detector voor meerdere soorten gas, beschikbaar in pomp- en diffusiemodel, voor het meten van de blootstelling van personeel in gevaarlijke omgevingen aan zuurstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en ontvlambare gassen. Het apparaat meet de blootstelling met de volgende typen sensoren: 1. Ontvlambare gassen worden gemeten met katalytische kraalsensoren. 2. Waterstofsulfide (of zwaveldioxide) en koolmonoxide worden gemeten met elektrochemische sensoren. 3. Zuurstof wordt gemeten met een SPE-sensor (Solid Polymer Electrolyte). 1.1 Belangrijkste functies Lichtgewicht en compact Diffusiemodel 250 g, pompmodel 350 g, draagbaar. Betrouwbaar en nauwkeurig QRAE II-diffusiemodel: 14 uur te gebruiken met microcontroller. QRAE II-pompmodel: minimaal 10 uur te gebruiken met Li-ionbatterij, of 8 uur met alkalinebatterij Gebruikersvriendelijk Intuïtieve menugestuurde bediening voor eindgebruikers. Programmeerbare alarmniveaus Zoemeralarm en displayalarm (knipperend). Standaardconfiguratie met CO-, H 2 S- of SO 2 -, LEL- en O 2 -sensoren Vervangbare, oplaadbare Li-ionbatterij Groot, duidelijk afleesbaar display Datalogging met groot geheugen Zichtbaar alarm met felrood knipperende LED's Luid hoorbaar alarm (95 db op 30 cm) Trilalarm Robuuste weersbestendige behuizing van samengesteld materiaal Leverbaar als diffusiemodel en pompmodel Pagina 6

9 1.2 Specificaties Specificaties van de QRAE II Configuratie Pomp- of diffusiemodel voor vier gassen met datalogging Afmetingen: Diffusion: 125 mm D x 72 mm B x 38 mm H Pump: 125 mm D x 72 mm B x 38 mm H Gewicht: Diffusion: 250 g Pump: 350 g met batterij Detectoren: 2 elektrochemische sensoren voor giftige gassen 1 SPE-zuurstofsensor 1 katalytische sensor voor ontvlambare stoffen Batterij: Oplaadbaar Li-ionbatterijpak van 3,7 V (oplaadtijd zes uur) of batterijadapter voor 3 AA-alkalinebaterijen. Gebruikstijd: Tot 10 uur ononderbroken met Li-ionbatterijpak Display: Grafische LCD met 4 regels, met automatische LED-schermverlichting voor donkere omgevingen Toetspaneel: 2 programmeer-/functietoetsen Directe uitlezing: Tot 4 waarden gelijktijdig met sensornaam, batterijvoltage, hoge en lage waarden voor alle sensoren, verstreken tijd en datalogging in- of uitgeschakeld Methode voor monsteropname: Diffusie of pomp (afhankelijk van model) Bereik, resolutie en reactietijd: LEL 0-100% 1 % 15 sec O % 0,1 % 20 sec CO ppm 1 ppm 25 sec H 2 S ppm 1 ppm 30 sec H 2 S ppm 0,1 ppm 30 sec SO ppm 0,1 ppm 40 sec Alarminstellingen: Afzonderlijke waarden voor TWA, STEL, hoog en laag Alarmen: Zoemer >95 db op 30 cm, rood knipperende LED s, trilalarm, LCD om overschrijding van ingestelde limieten, lege batterij of sensoruitval aan te geven Kalibratie: Twee-punts veldkalibratie voor frisse lucht en standaardreferentiegas Beveiliging: Kalibratie-instellingen, alarmwaarden en gegevens met wachtwoordbeveiliging Intrinsieke CSA Klasse 1, Divisie I, Groep A, B, C, D, T4 (VS & Canada), KEMA ATEX II veiligheid: 2G EEx ia d II C T4 (Europa), IECEx d ia II C T4 EM-immuniteit: Geen effect bij blootstelling aan 0,43 mw/cm 2 RF-interferentie (5-watts transmitter op 10 cm). Gegevensopslag: metingen (64 uur, 4 kanalen met tussenpozen van 1 minuut) in nietvluchtig geheugen. Datalog-interval: Programmeerbare tussenpozen van 1 tot 3600 seconden Alarminstellingen: Aparte alarmwaarden voor TWA, STEL, hoog en laag alarm. Communicatie: Gegevens downloaden naar pc en apparaatinstellingen uploaden vanaf pc via een RS-232-koppeling met seriële poort van pc Temperatuur: -20 C tot 50 C (-4 F tot 122 F) Luchtvochtigheid: 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) Voorzichtig: Raadpleeg RAE Systems Technical Note TN-114 voor kruisgevoeligheid van de sensoren. Raadpleeg RAE Systems Technical Note TN-144 voor vergiftiging van LELsensoren. Pagina 7

10 2 De batterij van de QRAE II opladen Laad de batterij altijd volledig op voordat u de QRAE II gebruikt. U laadt de Liionbatterij van de QRAE II op door de QRAE II in het laadstation te plaatsen. De contactpunten onder op de QRAE II raken de contactpunten van het laadstation, waardoor vermogen zonder andere verbindingen wordt overgedragen. Laadstation Oplaad- LED Opmerking: controleer of de contactpunten schoon zijn voordat u de QRAE II in het laadstation plaatst. Als de contactpunten niet schoon zijn, wrijft u deze schoon met een zachte doek. Gebruik hiervoor geen oplos- of schoonmaakmiddelen. Ga als volgt te werk om de QRAE II op te laden: 1. Sluit de AC/DC-adapter aan op het laadstation van de QRAE II. 2. Steek de stekker van de AC/DC-adapter in een stopcontact. 3. Plaats de QRAE II in het laadstation en duw de QRAE naar beneden tot de LED brandt. De QRAE II wordt nu automatisch opgeladen. De LED op het laadstation is rood en geeft daarmee aan dat de QRAE II wordt opgeladen. Tijdens het laden wordt het volgende bericht weergegeven op het display: Bezig met opladen Daarnaast wordt het voltage weergegeven op het display van de QRAE II en wordt het pictogram van een stekker weergegeven naast de batterij: Wanneer de batterij van de QRAE II volledig is opgeladen, wordt het bericht "Volledig opgeladen" weergegeven op het display, en worden de pictogrammen van de stekker en de batterij weergegeven. Bovendien is de LED van het laadstation groen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Pagina 8

11 Opmerking: u kunt een extra batterij opladen door deze rechtstreeks in het laadstation te plaatsen. Zie "Een extra batterij voor de QRAE II opladen" op pagina 59 voor meer informatie. Opmerking: u kunt een alkalinebatterijadapter (artikelnummer ) met drie AA-alkalinebatterijen gebruiken in plaats van de Li-ionbatterij. Zie pagina 47 voor meer informatie. WAARSCHUWING! Ter voorkoming van ontbranding of ontsteking van gevaarlijke atmosferen/gassen, mag u de batterijen alleen opladen als u zich bevindt in een niet-gevaarlijk gebied. Verwijder en vervang batterijen alleen in niet-gevaarlijke gebieden. 2.1 Waarschuwing bij laag voltage Wanneer het voltage van de batterij lager is dan het uitschakelvoltage, wordt het volgende bericht weergegeven op het display: Batterij bijna leeg, uitschakelen De QRAE II wordt dan automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op door de QRAE II in het laadstation te plaatsen. 2.2 Klokbatterij Op een van de printplaten van de QRAE is een interne klokbatterij aangebracht. Deze batterij met lange levensduur slaat de instellingen op zodat deze niet verloren gaan wanneer de Li-ionbatterij of alkalinebatterijen worden verwijderd. Deze reservebatterij gaat ongeveer vijf jaar mee en moet worden vervangen door een erkende servicetechnicus van RAE Systems. Vervang de reservebatterij niet zelf. Pagina 9

12 3 Gebruikersinterface De gebruikersinterface van de QRAE II bestaat uit het display, LED's, een zoemeralarm en twee functietoetsen, [MODE] en [Y/+]. Het LCD-display geeft visuele informatie over de tijd, de sensormodus, het batterijvoltage en de datalogstatus (ingeschakeld of uitgeschakeld). Display LED's LED's Display Toets [MODE] Alarm Toets [MODE] Alarm Gasuitlaten Toets [Y/+] Pomp Toets [Y/+] Gasinvoer QRAE II Pump Gasinvoer QRAE II Diffusion 3.1 Pictogrammen van de gebruikersinterface Pictogram Betekenis Laag batterijvoltage (knippert) Alarm voor batterij bijna leeg wordt geactiveerd Batterij volledig opgeladen Batterij wordt opgeladen Alkalinebatterijadapter wordt gebruikt Alkalinebatterijadapter kan niet worden opgeladen Pomp Pomp geblokkeerd (knippert) Datalogging actief (knippert) Dataloggeheugen vol Pagina 10

13 3.2 De QRAE II inschakelen Houd [MODE] 2 seconden ingedrukt om de QRAE II in te schakelen. Voorzichtig: het alarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het inschakelen gedeeltelijk dempen door uw vinger op de alarmuitgang te plaatsen. Opmerking: plak geen tape over de alarmuitgang om het geluid permanent te dempen. Bij het inschakelen wordt de schermverlichting in- en uitgeschakeld, gaat het alarm eenmaal af en knippert en trilt de QRAE II eenmaal. Op het scherm staat: Aan... RAE Systems Inc. QRAE II (Taal) Daarna volgen een aantal schermen die u de huidige instellingen van de QRAE II laten zien: Firmwareversie en serienummer Lijst van geïnstalleerde sensoren Als de QRAE II is ingesteld voor normaal opstarten, volgen de volgende stappen. Als de QRAE II echter is ingesteld voor snel opstarten (zie pagina 39 voor meer informatie), worden de volgende stappen overgeslagen. Datum en tijd van laatste kalibratie Alarmwaarden (hoog, laag, STEL, TWA) Huidige datum en tijd, en huidige temperatuur Alarmmodus, batterijvoltage en uitschakelvoltage Datalogmodus Datalogperiode Resterende datalogtijd De QRAE II controleert de zuurstofsensor om te bepalen of deze sensor moet worden geconditioneerd. Als de sensor nieuw is of in een QRAE II heeft gezeten waarvan de batterij langere tijd verwijderd is geweest, moet de sensor worden geconditioneerd. Het conditioneren kan 150 seconden tot enkele minuten duren. Omdat de zuurstofsensor een bevooroordeelde sensor is, controleert de QRAE II op abnormale metingen bij het opstarten. Dit wordt doorgaans niet weergegeven, maar als een batterij of sensor wordt vervangen, gaat het vooroordeel van de sensor verloren en duurt het iets langer om meting te stabiliseren. Pagina 11

14 Als de meting ongeveer 25% zuurstof bedraagt na een conditionering, worden twee opties weergegeven op het display: 1. Wachten. Dit betekent dat het apparaat een tweede conditionering zal uitvoeren. 2. Meten. Dit betekent dat de QRAE II het conditioneringsmenu verlaat en doorgaat met opstarten. Opmerking: de tijd die nodig is voor het conditioneren, is afhankelijk van de periode dat het apparaat zonder stroom heeft gezeten. Als u twee conditioneringscycli hebt uitgevoerd maar het apparaat nog steeds niet is geconditioneerd, wijkt het apparaat mogelijk af (of is een sensor vervangen). In dat geval is een nulkalibratie vereist. Selecteer "Measure" (Meten) en voer een nulkalibratie uit. Controleer de waarde gedurende 5 minuten om te controleren of de sensor stabiel is. Na de zuurstofconditionering controleert de QRAE II de ingestelde vervaldatum van de kalibratie. Als die datum is verstreken,wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd het apparaat te kalibreren: "Vervaldatum van kalibratie verstreken!". Druk op een toets om door te gaan (er is een optie "Continue" (Doorgaan)). Zodra het apparaat is opgestart, kunt u een kalibratie uitvoeren. Als "Power On Zero" (Nulkalibratie bij inschakelen van apparaat) is ingeschakeld (zie pagina 46 voor meer informatie), wordt op het display het volgende bericht weergegeven: Lees de stappen op pagina 27 als u een nulkalibratie wilt uitvoeren en druk daarna op [MODE] voor "OK" om de nulkalibratie uit te voeren. Druk anders op [Y/+] voor "Cancel" (Annuleren). De QRAE II voert een laatste controle uit en op het scherm wordt de tijd afgeteld tot volledige, operationele functionaliteit. Als datalogging is ingeschakeld, wordt het volgende bericht weergegeven na het aftellen: Datalog gestart Het volgende scherm wordt weergegeven als de QRAE II klaar is voor gebruik: QRAE II Diffusion QRAE II Pump Pagina 12

15 Opmerking: als datalogging is uitgeschakeld, wordt het dataloggingpictogram niet weergegeven (zie Pictogrammen van de gebruikersinterface op pagina 10). 3.3 Het display omkeren De QRAE II is eenvoudig af te lezen, zowel in de hand als aan een riem. Houd de toets [Y/+] 3 seconden ingedrukt als u het scherm wilt omkeren. Laat de toets los als het scherm is omgekeerd. 3.4 De alarmen testen (altijd) U kunt onder normale omstandigheden het zoemeralarm, het trilalarm, de LED's en de schermverlichting altijd testen door één keer te drukken op [Y/+]. 3.5 Pompstatus (alleen QRAE II Pump) BELANGRIJK! Controleer of de pompinvoer vrij is tijdens het gebruik. Anders kunnen vroegtijdige slijtage van de pomp, onjuiste metingen of blokkering van de pomp worden veroorzaakt. Bij normaal gebruik geeft het pomppictogram afwisselend in- en uitvoer aan zoals hier weergegeven: Als de pomp niet werkt of als de pomp wordt ontregeld door een belemmering, knippert het volgende pictogram: Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen van deze handleiding als u dit knipperende pictogram ziet. WAARSCHUWING! Gebruik de QRAE II Pump altijd met een extern filter. Pagina 13

16 3.6 De QRAE II uitschakelen Houd [MODE] ingedrukt. Na 2 seconden wordt een aftelprocedure van 5 seconden gestart. Houd de toets ingedrukt gedurende de hele afsluitprocedure. Als u de toets loslaat tijdens het aftellen, wordt de afsluitprocedure gestopt en schakelt de QRAE II weer over naar de normale werking. De aftelprocedure gaat als volgt, met een alarmtoon en lichtsignaal bij elke stap. Op het display wordt de aftelprocedure weergegeven: Apparaat uit over 5 seconden... Apparaat uit over 4 seconden... Apparaat uit over 3 seconden... Apparaat uit over 2 seconden... Apparaat uit over 1 seconde... Apparaat uit over 0 seconden... Apparaat uit... Als "Apparaat uit..." wordt weergegeven, kunt u de toets [MODE] loslaten. De QRAE II is nu uitgeschakeld. Voorzichtig: het alarm is zeer luid. U kunt het geluid tijdens het uitschakelen gedeeltelijk dempen door uw vinger op de alarmuitgang te plaatsen. Pagina 14

17 4 De QRAE II gebruiken 4.1 Overzicht van modi De QRAE II heeft drie gebruiksmodi: Normale modus zie pagina 16 voor uitgebreide instructies. Diagnostische modus zie pagina 18 voor uitgebreide instructies. Programmeermodus zie pagina 24 voor uitgebreide instructies. Hieronder volgt een overzicht van de drie modi: De normale modus is de standaardmodus. Deze modus wordt geactiveerd wanneer u de QRAE II inschakelt. De modus heeft geen toegangsbeperkingen (u hebt geen wachtwoord nodig) en geeft alle indicaties en gegevens weer die nodig zijn voor algemene meettoepassingen, te weten: Metingen van koolmonoxide (CO), waterstofsulfide (H 2 S), zuurstof en de onderste grens voor explosiegevaar (LEL) Piek Min (minimum) STEL (short-term exposure limit) TWA (time-weighted average) Batterijniveau en uitschakelvoltage Tijd dat de QRAE II is ingeschakeld Tijd, datum en temperatuur Naam van het span-gas voor de LEL dat wordt gebruikt voor kalibratie, en het gemeten gas In de normale modus kunt u datalogging in- en uitschakelen, en communiceren met een pc om gegevens te downloaden. De diagnostische modus is hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik door technici tijdens het oplossen van problemen. U hebt in deze modus echter wel toegang tot een aantal parameters die u eventueel kunt wijzigen, maar dit is niet noodzakelijk. De diagnostische modus heeft ook geen toegangsbeperking. In de diagnostische modus geeft QRAE II de metingen weer als ruwe telling (cts) in plaats van eenheden zoals percentage of parts per million. Indicator voor batterijtype (Li-ion of alkaline) Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld COx1 en COx21 (CO-meting met dubbel bereik) Schermcontrast* Datum, tijd en temperatuur Niveau en drempelwaarde van schermverlichting* U kunt de parameters met een asterisk (*) aanpassen door naar de programmeermodus te gaan via de diagnostische modus. Zie pagina 24 voor meer informatie. Pagina 15

18 De programmeermodus is beveiligd met een wachtwoord en u kunt de instellingen wijzigen voor de volgende doeleinden: Het apparaat kalibreren (dit omvat het wijzigen van de span-gassen en -waarden, en het selecteren van de kalibratie van één of meer sensoren) De alarmwaarden wijzigen Datalog wijzigen/inschakelen/uitschakelen De apparaatinstellingen wijzigen De configuratie van de sensor wijzigen 4.2 De normale modus De normale modus is de standaardmodus van de QRAE II wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Met de toets [MODE] kunt u bladeren door de schermen waarin de gegevens over de sensoren worden weergegeven en door de huidige instellingen van de QRAE II. De normale modus inschakelen: 1. Als de QRAE II is uitgeschakeld, houdt u [MODE] ingedrukt. 2. Als het display wordt ingeschakeld, kunt u de toetsen loslaten. De QRAE II werkt nu in de normale modus. De normale modus afsluiten: Wanneer u de QRAE II inschakelt, wordt de normale modus geactiveerd, tenzij u het apparaat bewust in de diagnostische modus zet. Raadpleeg de gedetailleerde instructies voor het openen van de programmeermodus en de diagnostische modus. De volgende keer dat u de QRAE II inschakelt, wordt automatische de normale modus gestart. Pagina 16

19 Piek In dit scherm worden de hoogste waardes weergegeven die zijn gemeten sinds de QRAE II is ingeschakeld. Druk twee keer op [Y/+] als u de piek- en minimumwaarden wilt wissen of druk een keer op [MODE] om de minimumwaarden weer te geven. Min. In dit scherm worden de laagste (minimum) waardes weergegeven die zijn gemeten sinds de QRAE II is ingeschakeld. Druk twee keer op [Y/+] als u de pieken minimumwaarden wilt wissen of druk een keer op [MODE] om de STELwaarden weer te geven. STEL. Hier worden de STEL-gegevens (Short Term Exposure Limit) weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op de STEL-waarden die in 15 minuten zijn gemeten van H 2 S en CO in ppm en een TWA-waarde van 8 uur. TWA. De meting TWA (time-weighted average) is de gemiddelde meting van gasconcentraties vermenigvuldigd met het evenredige gemiddelde van 8 uur dat het apparaat ingeschakeld is. AVG. De meting AVG (gemiddelde) is de gemiddelde meting vanaf het moment dat het apparaat is ingeschakeld. Batterijvoltage en uitschakelvoltage. In dit scherm wordt aangegeven wat het huidige batterijvoltage is en bij welk voltage de QRAE II wordt uitgeschakeld. Dit varieert afhankelijk van of een Li-ionbatterij of alkalinebatterijadapter wordt gebruikt. Tijd ingeschakeld. In dit scherm staan de uren en minuten die zijn verstreken sinds de QRAE II is ingeschakeld. Deze tijd wordt teruggezet op 0:00 wanneer de QRAE II wordt ingeschakeld. Datum, tijd en temperatuur. In dit scherm worden maand, dag en jaar, en de tijd in uren, minuten en seconden in 24-uurs indeling weergegeven. De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit of Celsius, afhankelijk van de gebruikersconfiguratie (zie Temperatuureenheid instellen op pagina 39). Pagina 17

20 Span-gas voor LEL, gemeten gas voor LEL. Deze twee gegevens geven aan welk gas is geselecteerd voor het uitvoeren van een span-kalibratie en voor het uitvoeren van een volledige meting van de LEL-sensor. Opmerking: als u een scherm opent in de normale modus en u dat scherm enkele minuten niet gebruikt, schakelt de QRAE II automatisch weer over op het hoofdscherm van de normale modus. 4.3 De diagnostische modus U kunt de diagnostische modus alleen openen tijdens het opstarten van de QRAE II. De diagnostische modus openen: 1. Als de QRAE II is uitgeschakeld, houdt u [MODE] en [Y/+] tegelijkertijd ingedrukt. 2. Als het display wordt ingeschakeld, kunt u de toetsen loslaten. De diagnostische modus afsluiten: 1. Schakel de QRAE II uit door [MODE] ingedrukt te houden. Er wordt een standaard-aftelprocedure gestart. 2. U wordt gewaarschuwd als het apparaat wordt uitgeschakeld. Laat de toets los. Opmerking: de volgende keer dat u de QRAE II inschakelt, houdt u alleen [MODE] ingedrukt. De normale modus wordt dan automatisch gestart. Wanneer u de QRAE II gebruikt in de diagnostische modus, worden op het scherm ruwe tellingen weergegeven voor sensoren en batterijniveau (uitgedrukt in "cts"). Druk op de toets [MODE] als u door andere diagnostische informatie wilt bladeren. De items met een asterisk (*) kunnen door de gebruiker worden gewijzigd. Sensor instellen* Batterijtype (Li-ion of alkaline) Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld COx1 en COx21 of SO2x1 en SO2x21 Schermcontrast* Datum, tijd en temperatuur Niveau en drempelwaarde van schermverlichting* Opmerking: als de QRAE II in het laadstation is geplaatst en het laadstation via een datakabel is verbonden met een pc, is communicatie mogelijk in deze modus. Pagina 18

21 Sensor instellen. Er zijn vier opties voor de sensor en de gevoeligheid. De sensorsleuf rechtsboven is geschikt voor een CO-sensor of een SO 2 -sensor. De sensorsleuf linksboven is geschikt voor een H 2 S-sensor van 0,1-100 ppm of een H 2 S-sensor van ppm. Als u een sensor verwisselt voor een ander soort waarde, moet de firmwareinstelling overeenkomen met de sensor. De huidig ingestelde combinatie van sensor en gevoeligheid wordt aangegeven door een asterisk (*) links naast de combinatie. De selectie wijzigen: 1. Druk op [MODE] tot de eerste sensorcombinatie is gemarkeerd. 2. Druk herhaaldelijk op [MODE] om door de combinaties te bladeren. 3. Druk op [Y/+] om een selectie te maken. 4. Druk herhaaldelijk op [MODE] tot u bij Save (Opslaan) of Quit (Afsluiten) komt. Selecteer Save (Opslaan) en druk op [Y/+] als u de selectie wilt opslaan. Selecteer Quit (Afsluiten) en druk vervolgens op [Y/+] als u dit menu wilt verlaten en u de eerder opgeslagen selectie wilt behouden. Belangrijk! Voer altijd een volledige kalibratie uit nadat u de instellingen hebt gewijzigd of u een sensor hebt vervangen. Batterijtype. Dit scherm geeft aan welk type batterij momenteel wordt gebruikt (Li-ion of alkaline). Pagina 19

22 Batterijniveau, uitschakelvoltage en tijd ingeschakeld. In dit scherm wordt aangegeven wat het huidige batterijvoltage is en bij welk voltage de QRAE II wordt uitgeschakeld. Dit varieert afhankelijk van of een Li-ionbatterij of alkalinebatterijadapter wordt gebruikt. Tijd ingeschakeld. In dit scherm staan de uren en minuten die zijn verstreken sinds de QRAE II is ingeschakeld. Deze tijd wordt teruggezet op 0:00 wanneer de QRAE II wordt ingeschakeld. COx1 en COx21. De meting van koolmonoxide (CO) door de QRAE II wordt uitgevoerd met dubbel bereik, voor een optimale meting op basis van concentratie. Wanneer het signaal zich in het lage bereik bevindt, wordt de COx21-waarde gemeten. Wanneer het signaal zich in het hoge bereik bevindt, wordt de COx1-waarde gemeten. Schermcontrast. U kunt het schermcontrast instellen voor maximale scherpte in de lichtomstandigheden waarin u werkt. 1. Druk op [MODE] tot de balk knippert, wat betekent dat de balk is geselecteerd. 2. Druk herhaaldelijk op [Y/+] om het display donkerder te maken. Opmerking: als u enkele keren op [Y/+] drukt, wordt het scherm volledig donker. Blijf op [Y/+] drukken als u een lichter scherm wilt. Op een gegeven moment wordt het scherm weer licht. U begint dan weer bij 0, zodat u een te hoge contrastinstelling kunt corrigeren. 3. Druk op [MODE] wanneer u tevreden bent over het schermcontrast. De optie Save (Opslaan) gaat nu knipperen. Druk op [Y/+] als u de nieuwe instelling wilt opslaan. Druk op [MODE] als u het menu wilt verlaten zonder de nieuwe instelling op te slaan. U gaat nu naar de optie Quit (Afsluiten). Druk vervolgens op [Y/+]. Opmerking: in de standaardinstelling van de QRAE wordt de schermverlichting automatisch ingeschakeld en hoeft u geen aanpassingen te maken. Wanneer het omgevingslicht minder is dan de drempelwaarde van de schermverlichting van de QRAE II, wordt de schermverlichting automatisch ingeschakeld. U kunt deze drempelwaarde aanpassen (zie Niveau en drempelwaarde van schermverlichting hierna) en u kunt de schermverlichting handmatig in- en uitschakelen (zie pagina 38). Datum, tijd en temperatuur. In dit scherm worden maand, dag en jaar, en de tijd in uren, minuten en seconden in 24-uurs indeling weergegeven. De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit of Celsius, afhankelijk van de gebruikersconfiguratie (zie Temperatuureenheid instellen op pagina 39). Niveau en drempelwaarde van schermverlichting. Wanneer de schermverlichting van de QRAE II in de automatische modus staat en de hoeveelheid omgevingslicht minder is dan de drempelwaarde voor de schermverlichting, wordt de verlichting ingeschakeld. In dit scherm staan twee waarden: Pagina 20

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7 Persoonlijke Multigasmonitor Gebruikershandleiding M07242 November 2007 Nummer 7 Veiligheidsinformatie: Zorg ervoor dat u alle instructies in het hoofdstuk over de werking in deze handleiding hebt gelezen

Nadere informatie

Automatisch test- en kalibratiesysteem

Automatisch test- en kalibratiesysteem AutoRAE 2 Automatisch test- en kalibratiesysteem Gebruikershandleiding Rev E april 2014 Onderdeelnr: T02-4001-000 Productregistratie Registreer uw product online op: www.raesystems.com/support/product-registration

Nadere informatie

AutoRAE 2 Automatisch test- en kalibratiesysteem

AutoRAE 2 Automatisch test- en kalibratiesysteem AutoRAE 2 Automatisch test- en kalibratiesysteem Gebruikshandleiding Rev D april 2013 Onderdeelnr: T02-4001-000 Productregistratie Registreer uw product online op: http://www.raesystems.nl/support/product-registration

Nadere informatie

GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen

GasAlertMicroClip. Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen. Naslaginformatie. H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen H 2 S, CO, O 2, brandbare gassen Detector voor 1, 2, 3 of 4 gassen Naslaginformatie Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

SA 2700 Kit Handleiding

SA 2700 Kit Handleiding SA 2700 Kit Handleiding Inhoudsopgave 1. Planning van de Systeeminstallatie 1 2. Apparaat Introductie 3 3. Eerste Installatie 6 4. Ophangen 8 5. Standaard instellingen Systeem 11 6. Gebruikersmenu 12 7.

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT3 SPORT 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Beginnen... 8 2.1 Knoppen en menu's... 8 2.2 Opstarten... 9 2.3 Instellingen aanpassen... 12 3 Kenmerken... 14 3.1 Activiteiten volgen...

Nadere informatie

BeoCom 6000. Bedieningshandleiding

BeoCom 6000. Bedieningshandleiding BeoCom 6000 Bedieningshandleiding Voordat u begint 3 Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de BeoCom 6000-handset in combinatie met een BeoLine-basisstation. U kunt de

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 R 1.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 5 2 Welkom... 7 3 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 4 Knoppen gebruiken... 9 4.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken...

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf

BEDIENINGSHANDLEIDING. Draagbare Capnograaf BEDIENINGSHANDLEIDING Draagbare Capnograaf Opmerking: Aanschaf van dit apparaat verleent geen impliciete noch expliciete vergunning onder enig Oridion Medica-patent voor het gebruik van het apparaat met

Nadere informatie

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave

SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave SafetyPAT 3140 Inhoudsopgave 1. Garantie & aansprakelijkheid 2. Verwijdering van oud product 3. Conformiteitsverklaring 4. Beoogd gebruik 5. Veiligheidsaanwijzingen 6. Accessoires 6.1 Standaard accessoires

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen...

Inhoudsopgave Aan de slag... 4 Belangrijke informatie over waarschuwingen... 13 Een waarschuwing invoeren... 14 Een alarm instellen... Inhoudsopgave Aan de slag... 4 De schermtaal wijzigen... 4 Het schermcontrast instellen... 5 De INDIGLO -nachtverlichting inschakelen... 5 Een keuze maken uit een menu... 6 De datum en tijd instellen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 6 Kenmerken van de projector...6 Inhoud van de verpakking...7 Buitenkant van de projector...8

Nadere informatie

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 2 Inhoud Algemeen... 3 Inleiding... 3 Kennismaking met de T3... 4 T3 aanzetten... 5 Opladen... 6 Schoonmaken... 6 Bediening T3... 7 Touchscreen... 7 Raster... 7 Alternatieve

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding

SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding SUUNTO AMBIT2 S Gebruikershandleiding nl 1 VEILIGHEID.................................................................... 6 2 Welkom.......................................................................

Nadere informatie

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding

MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding MS619ST/MX620ST/MW621ST Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Update naar versie 2.8X

Update naar versie 2.8X Update naar versie 2.8X Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen...1 Inleiding...1 Global Trainer softwareversie...1 Overzicht van de functies...1 Knoppen en pictogrammen...2

Nadere informatie

VIRB serie Gebruikershandleiding

VIRB serie Gebruikershandleiding VIRB serie Gebruikershandleiding Mei 2014 190-01627-35_0B Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC EB-GD50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/767165

Uw gebruiksaanwijzing. PANASONIC EB-GD50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/767165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Savi. Office WO200 Draadloos headsetsysteem. met optionele HL10 -lifter Gebruikershandleiding

Savi. Office WO200 Draadloos headsetsysteem. met optionele HL10 -lifter Gebruikershandleiding Savi Office WO200 Draadloos headsetsysteem met optionele HL10 -lifter Gebruikershandleiding Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. Deze handleiding bevat instructies voor de installatie

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud S8000 Gebruikershandleiding Inleiding S8000 Gefeliciteerd met de aankoop van S8000 Portable Navigator en het flitspaaldetectiesysteem. S8000 maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 3 Knoppen gebruiken... 10 3.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken... 12 4 Aan

Nadere informatie