T.Nr Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T.Nr. 40290. Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171"

Transcriptie

1 T.Nr Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL NL, BE CE-0085BN0171

2 Belangrijk Dit apparaat is als een 3 e klasse apparaat bestemt voor inbouw in het keukenblok. Dit apparaat wordt in twee varianten geleverd (met en zonder grill): 1. Ugn med grill variant CBCG (ugnslucka fäst i nederkant) Modellbeskrivning Monteringsritning, se här Ugn med grill utan skorsten med avgasevakuering genom frontpanelen Sida 7, bild 3 Ugn med grill med horisontaal - vertikal skorsten Sida 7, bild 4 Ugn med grill med vertikal skorsten och avgasevakueringslåda Sida 8, bild 5 Ugn med grill med horisontaal skorsten och avgasevakueringslåda Sida 8, bild 6 Capaciteit van de oven (Hs) 1,2 kw (Mn=85 g/h, propaanbutaan) Capaciteit van de grill (Hs) 1,6 kw (Mn=115 g/h, propaanbutaan) (Het apparaat is technisch gezekerd. Dit houdt in dat de delen niet gelijktijdig kunnen worden aangezet). 2. oven zonder grill, variant CBCO ( Deur aan de onderkant bevestigd ) Model omschrijving Inbouw schema Oven zonder grill zonder schoorsteen met gasafvoer aan voorzijde Bladzijde 7., teken. 3 Oven zonder grill met schoorsteen horizontaal - verticaal Bladzijde 7., teken. 4 Oven zonder grill met verticaal schoorsteen en gasaf- voerkast Bladzijde 8., teken. 5 Oven zonder grill met horizontaal schoorsteen en gasaf- voerkast Bladzijde 8., teken. 6 Model omschrijving Oven zonder grill zonder schoorsteen met gasafvoer aan voorzijde Inbouw schema Bladzijde 7., teken.3 Oven zonder grill met schoorsteen horizontaal - verticaal Bladzijde 7., teken. 4 Oven zonder grill met verticaal schoorsteen en gas- afvoerkast Bladzijde 8., teken. 5 Oven zonder grill met horizontaal schoorsteen en gas- afvoerkast Bladzijde 8., teken. 6 Capaciteit van de oven (Hs) 1,2 kw (Mn=85 g/h, propaanbutaan) Als de gaskraan stroef loopt of klemt, moet deze vervangen worden. Ook kan de inspuiter uit de kraan worden gereinigd met wasbenzine of een speciaal smeermiddel (bijvoorbeeld van de firma Klüber, München type Staburgas nr 32). Let op: dit mag alleen worden gedaan door een gasspecialist. De installatie van het apparaat mag uitsluitend door gespecialiseerde vakmensen worden uitgevoerd! Voor het aansluiten van het apparaat moet worden gecontroleerd of de aansluitwaarden (type gas en gasdruk) overeenkomen met de waarden van het apparaat welke op het typeplaatje staan. Dit apparaat dient te worden aangesloten en geïnstalleerd conform de geldige installatie instructies. Met name de juiste ventilatie maatregelen moeten worden nageleefd. 2

3 Gastoevoerleidingen en gasafvoerleidingen moeten bij de eerste ingebruikname en daarna iedere twee jaar worden getest door een specialist (in Duitsland conform DVGW normen G 607 en G 608). Voor de uitvoering van de test is de gebruiker verantwoordelijk. De fabrikant dient de gebruiker schriftelijk te wijzen op deze verplichting. Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt voor bakken en grillen zoals verder beschreven in deze handleiding. Het mag in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld verwarming etc). Tijdens gebruik kan warmte- of vochtigheid in de ruimte ontstaan. Daarom dient voor voldoende ventilatie te worden gezorgd: houdt natuurlijke ventilatieopeningen open of breng ventilatie aan. Bij intensief en langdurig gebruik moet voor extra ventilatie worden gezorgd, bijvoorbeeld door een raam te openen. De drukregelaar moet conform onderstaande waarden zijn: Categorie mbar Gas Capaciteit van drukregelaar I 3 (50) 50 G 30 (Butaan) 1,5 Kg/h G 31 (Propaan) 1,5 Kg/h I 3+ (28-30/37) I 3 (30) 30 G 30 (Butaan) 1,5 Kg/h I 3+ (28-30/37) 37 I 3 (30) 30 G 31 (Propaan) 1,5 Kg/h LET OP: HET APPARAT UITSLUITEND INSTALLEREN DOOR EEN BEVOEGD PERSOON CONFORM DE GESTELDE VOOWAARDEN. BELANGRIJK: OM ONGELUKKEN TE VOORKOMEN IS HET BELANGRIJK HET APPARAAT VOLGENS DE INSTRUKTIES TE INSTALLEREN. ONJUISTE INSTALLATIE LEIDT TOT VERLIES VAN GARANTIE. ALLE VERANDERINGEN AAN HET APPARAAT KUNNEN GEVAAR OPLEVEREN! 3

4 1. Ventilatie van de ruimte Iedere ruimte waarin één of meer apparaten worden geïnstalleerd moet voorzien zijn van één of meer ventilatie roosters welke verse lucht kan toevoeren met een doorsnede van min. 100 cm2. Deze openingen, welke op verschillende plaatsen in de ruimte kunnen zijn, mogen maximaal 10 centimeter van de bodem verwijderd zijn. Boven het apparaat moeten één of meer ventilatieopeningen met een doorsnede van minimaal 150 cm2 zijn. De roosters moeten regelmatig worden gecontroleerd op vuil en verstoppingen en indien nodig door de gebruiker worden schoongemaakt. Bij inbouw van het gasapparaat moeten in Duitsland speciale regels worden nageleefd (DVGW-Arbeitsblattes G607 of G608). Bij afvoer van het gas via het dak dient de gasafvoerleiding altijd verticaal te zijn geïnstalleerd. 2. AANSLUITING VAN APPARAAT AAN GASLEIDING De aansluiting van de gasleidingen aan het apparaat mag uitsluitend met gasdichte hulpstukken of met een genormeerde slangaansluiting (lengte 2 meter) worden aangesloten, die ruim op tijd moeten worden vervangen wanneer het rubber raffelt of poreus wordt. Verzeker u ervan dat de rubberslang nergens in aanraking komt met metaaldelen die warm kunnen worden (bijvoorbeeld de gaspit). Indien men leidingen gebruikt dienen deze van ijzer of koper te zijn. Deze leidingen kunnen met een gasdichte aansluiting worden gebruikt. Nadat alles is aangesloten moet worden gecontroleerd of de gasleidingen dicht zijn. Dit kan door middel van een zeepoplossing welke op de aansluitdelen aangebracht wordt. Op eventuele lekken zullen door de zeep blaasjes ontstaan. LET OP: TIJDENS INSTALLATIE EN AANSLUITING MAG DE GASLEIDING NIET GEDRAAID, GETROKKEN OF OP EEN ANDERE MANIER GESPANNEN WORDEN. 3. GASFLES De gasflessen die worden gebruikt in het land waar de oven is gekocht, dienen te worden gebruikt. De te gebruiken gasdruk staat duidelijk op de verpakking en op het typeplaatje aan de achterkant van het apparaat. HET GEBRUIK VAN EEN AFWIJKENDE GAS OF GASDRUK KAN ONREGELMATIGHEDEN VAN HET APPARAAT VEROORZAKEN. HIERVOOR IS DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK. 4

5 De volgende richtlijnen moeten worden nagevolgd: Gasflessen met ventiel en drukregelaar moeten loodrecht in de daarvoor bestemde kast gezet worden, de toegang tot de fles mag niet versperd zijn. Het verwisselen van de gasfles moet snel en zonder obstakels uit te voeren zijn. NA GEBRUIK GASFLES AFSLUITEN LET OP! Tijdens het verwisselen van de gasfles moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen: a) Gaskraan afsluiten (Draaiknop op 0 ) b) Controleer of er geen vuur of gloeiende objecten in de buurt zijn ventiel op de om te wisselen fles dichtdraaien c) Ventiel van de om te wisselen gasfles sluiten. d) De drukregelaar van de lege fles afdraaien, lege fles met nieuwe fles omruilen en deze fles aansluiten. Op lekgas controleren door gebruik van zeep, zoals eerder vermeld. e) Brander ontsteken en controleren op normale werking. Anders contact opnemen met een gespecialiseerde technicus 3,1 KAST VOOR GASFLESSEN De kast waar de gasfles in staat moet ruim genoeg zijn om de gasfles met gemonteerde drukregelaar eenvoudig uit de kast te kunnen halen. 4. VLAM CONTROLE a) De vlam moet rustig branden. Zij moet blauw zijn met duidelijke omlijning b) Als de vlam niet schoon brandt, moet worden gecontroleerd of de ventilatieopeningen vrij zijn. Zo niet, dan deze reinigen. 5. ELECTRISCHE AANSLUITING: Het apparaat werkt op 12 volt gelijkstroom ELECTRISCHE AANSLUITING Voor de aansluiting van het apparaat moet een twee-aderige kabel gebruikt worden 1,5 mm2 rode en zwarte kabel- en aangesloten aan de klem welke zich aan de achterkant van het apparaat bevindt. Op deze klem zijn de beide polen met een + en aangeduid. De positieve pool is aan de rode kleur herkenbaar. Bij het aansluiten van de 5

6 kabel altijd goed op de polen letten! De stroomkering moet met een 3Ampere veiligheidszekering gezekerd worden (wordt niet meegeleverd HET APPARAAT MAG NOOIT OP 220 VOLT WORDEN AANGESLOTEN! DIT HEEFT EEN ONHERSTELBARE SCHADE TOT GEVOLG EN KAN GEVAAR VOOR DE GEBRUIKER OPLEVEREN. 6. GASLEK Om op gaslekken te controleren adviseren wij het gebruik van een geteste elektronische gasdetector. Bij een ongeluk moet de gaskraan gesloten worden waarna men zich tot de installateur, handelaar of gespecialiseerde technicus wendt. 7. INBOUW VAN APPARAAT IN MEUBEL Voor de inbouw van het apparaat moet per type (zie typeplaatje) een bepaalde vrije ruimte worden aangehouden zoals aangegeven in figuur 1-6. De hoogte van deze ruimte kan naar eigen wens gekozen worden. In het meubel moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond staan. Het apparaat dient met behulp van de meegeleverde schroeven aan de voorkant vastgeschroefd worden. Bij de bevestiging mogen de gasleidingen, kraan of andere delen van de brander niet worden gebruikt. Tekening 1. Tekening 2. Oven detail D Meubel D C 7m m Min15m m Max30m m Bevestiging aan meubel 6

7 Tekening 3. Inbouwsituatie voor oven zonder schoorsteen met gasafvoer aan de voorkant. Minimale afstand links en rechts van de brandbare vlakken: 20 mm. Minimale afstand aan de bovenkant van de brandbare vlakken: 50 mm. Vooraanzicht dwarsdoorsnede horizontaal van inbouw (tekening nr ) Tekening 4. Inbouwsituatie voor oven met schoorsteen horizontaal verticaal. Minimale afstand links en rechts van de brandbare vlakken: 20 mm. Minimale afstand aan de bovenkant van de brandbare vlakken: 50 mm. Vooraanzicht dwarsdoorsnede horizontaal van inbouw (tekening nr ) 7

8 Tekening 5. Inbouwsituatie van oven met verticale schoorsteen en gasafvoerkast Minimale afstand van brandbare vlakken aan de achterkant, links en rechts : 20 mm. Minimale afstand van de brandbare vlakken aan de bovenkant: 50 mm. Minimale afstand van de kast voor gasafvoer van de brandbare vlakken: 50 mm. Vooraanzicht dwarsdoorsnede horizontaal van inbouw (tekening nr ) Tekening 6. De situatie van de ingebouwde oven met een horizontale schoorsteen en met het reservoir voor de gassen Minimale afstand van brandbare vlakken aan de achterkant, links en rechts : 20 mm. Minimale afstand van de brandbare vlakken aan de bovenkant: 50 mm. Minimale afstand van de kast voor gasafvoer van de brandbare vlakken: 50 mm. Vooraanzicht warsdoorsnede horizontaal van inbouw (tekening nr ) 8

9 OPGELET! Als de (ingebouwde) oven aangekoppeld wordt aan een schoorsteen die horizontaal binnen de muur loopt, dan moet er een reservoir geïnstalleerd worden voor de gassen die vrijkomen (onderdeel nummer zie de nieuwe gebruiksaanwijzing) en moet het onderdeel dat gewoonlijk voor de verbinding tussen de oven en een schoorsteen zorgt, weggelaten worden. NB: Om het gewicht te besparen mag de oven voor een primaire consument (producent van caravans) zonder het uiterlijke deksel worden geleverd. De gasafvoer door de schoorsteenpijp moet stijgend zijn. De maximale lengte van de gasafvoerpijp bedraagt 2000 mm. Het maximale hoogteverschil tussen de bovenkant van de oven en de afvoergasuitgang van de schoorsteen is 1500 mm. De wanden en elementen die zich dichter als 50 mm van het verbrandingskanaal bevinden moeten met brandbestendige materialen beschermd worden. De gasafvoer van flexibele edelmetalenbuis Ø 55 mm moet aan de uitgang van de oven als ook aan de ingang in de schoorsteen door een schroefdraadring (Truma ring passend om leiding) Ø 50 Ø 60 mm worden bevestigd. 7.1 HET APPARAAT MAG NIET IN DE BUURT STAAN VAN LICHT ONTVLAMBARE MATERIALEN 7.2 BESCHERMEN TEGEN OVERVERHITTING Muren of elementen dichter bij het toestel geplaatst dan aangegeven op de tekening (3-6) moeten bedekt of afgeschermd worden met het brandwerend materiaal van de categorie M HET APPARAAT UIT HET MEUBEL HALEN a) Hoofdgasventiel afsluiten b) Bevestigingsschroeven losdraaien c) Gasaansluiting en eventuele elektrische kabels afkoppelen. 8. GEBRUIK HET APPARAAT UITSLUITEND IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTEN Wanneer het apparaat wordt gebruikt dienen alle ventilatie gaten vrij en open te zijn. 9

10 9. GEBRUIK VAN HET APPARAAT 9.1 ONTSTEKING VAN HET APPARAAT AUTOMATISCHE ONTSTEKING: OVEN GRILL a) Voor het ontsteken van de oven of grill moet de ovendeur volledig geopend zijn. b) Draaiknop licht indrukken en op de ontsteek stand draaien. Ontsteking van de oven is mogelijk op alle posities 1 6 ( Na indrukken knop naar links draaien). De ontsteking van de grill (bij oven met grill) is mogelijk op de draaiknop stand grill (na indrukken knop naar rechts draaien) c) Knop loslaten en op de gewenste stand draaien. GRILL GRILL Waarschuwing: Bij gebruik van de grill dient het warmteschutblad volledig uitgetrokken zijn ( ook 9.3.a). Verschillende standen van de draaiknop staan gelijk aan de volgende temperaturen in de oven ( in C). LIGGING TEMPERATUUR Indien een grote afwijking van de temperatuur wordt vastgesteld, is reparatie van de temperatuurregelaar te adviseren. LET OP: als het ontsteken zonder succes blijft, herhaalt men de voorgaande stappen. Als succes uitblijft moet men testen of de gasfles leeg is. Als het apparaat daarna nog niet werkt, sluit men de gastoevoerkraan en brengt het apparaat naar de dealer. Wanneer de oven voor de eerste maal wordt gebruikt, moet deze leeg (zonder voedsel) gedurende een half uur op de hoogste temperatuur aan staan. Als de vlam aanzienlijk minder wordt, draait men de regelaar dicht en laat de brander voor minimaal 1 minuut dicht voordat men het weer probeert. GEBRUIK HANDSCHOENEN BIJ HET INZETTEN EN UITHALEN VAN OVENSCHALEN IN DE HETE OVEN 9.2. BEDIENING VAN DE OVEN a) De ovenschaal zo plaatsen dat de lange kant naar voren is. van voren pan achter 10

11 b) De ovenschaal kan op drie posities worden geplaatst Waarschuwing: Tijdens grillen met draaispit moet de schaal altijd in positie 1 zijn. c) Het rooster kan aan twee kanten worden gebruikt en biedt daarmee twee hoogtestanden BEDIENING VAN DE GRILL (uitsluitend voor apparaten met grillfunctie) a) Warmteschutblad boven de grill eruit trekken en gedurende het grillen uit de oven laten. b) De gril aansteken met volledig geopende deur c) Tijdens gebruik de ovendeur half open laten staan Warmte schermblad Deurpositie tijdens grillen 11

12 LET OP: het apparaat wordt tijdens het grillen zeer heet. Kleine kinderen uit de buurt houden GEBRUIK VAN HET DRAAISPIT (uitsluitend voor apparaten met grillfunctie) a) De schaal met gemonteerde draaispithouder in de oven plaatsen. Het draaispit in het gat van de grilmotor as plaatsen, de linkerkant van het draaispit in de houder plaatsen. Om de motor in gang te zetten, gebruikt u de daarvoor bestemde knop. Linker braadspit houder In het midden van de grilmotor plaatsen. b) Bij grillen met draaispit moet de ovenschaal in positie 1 staan.(zie 9.2. b) 10. STORING AAN HET APPARAAT Bij storingen dient u contact op te nemen met een specialist REGELS VOOR REINIGING Gebruik uitsluitend zachte reinigingsmiddelen. Bleekmiddel of schuurmiddel mogen onder geen beding worden gebruikt. CRAMER SR s. r. o. Tehelná 8 SK Fiľakovo Telefon: Fax: , Internet: /2004

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar) Instructieboekje BLUE FLAME Gaskachel (met gasslang en drukregelaar) 2 NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol auf Ihrem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING................................................ 5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 LAND AARDGAS PROPAAN NEDERLAND UNICA 50 NN/NB UNICA 50 PN/PB BELGIË UNICA 52 NN/NB UNICA 52 PN/PB UNICA 65 NN/NB

Nadere informatie

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT

INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT NL INGEBOUWDE GASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen,

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT & HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD UNICA-2 90. Gashaard met open verbrandingssysteem

INSTALLATIEVOORSCHRIFT & HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD UNICA-2 90. Gashaard met open verbrandingssysteem INSTALLATIEVOORSCHRIFT & HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD UNICA-2 90 Gashaard met open verbrandingssysteem Bellfi res wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe Bellfi res haard Dit document is onderdeel van

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING HORIZON BELL XXL - HORIZON BELL XL HORIZON BELL LARGE - HORIZON BELL LARGE TUNNEL CORNER BELL LARGE L/R - CORNER BELL MEDIUM L/R VIEW BELL LARGE - VIEW BELL

Nadere informatie

THG12000 terrasstraler op gas

THG12000 terrasstraler op gas Instructieboekje THG12000 terrasstraler op gas - 3 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue #56978 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9.

Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9. Gebruiksaanwijzing Veiligheid buitenbarbecue 4 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatievereisten 6 Installatieinstructies 9 Gas aansluiten 11 Tabellen verstuivers 13 Installatie van de regelaar

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Installatie- en gebruikersinstructie Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 650 NL (2008.07) SM 6720608650 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en symbolen 3 1.1 Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue

GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue GASBARBECUE Gebruikershandleiding voor de LP-gasbarbecue 0/0 #57647 U DIENT DEZE HANDLEIDING TE LEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW GASBARBECUE m GEVAAR Wanneer u gas ruikt:. Sluit de gastoevoer naar de barbecue

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT

DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT BRENG HET SERIENUMMERLABEL AAN DAT OP DE KARTONNEN DOOS STAAT Serie Nr. XXXXXX000000 MODEL NR. MONTAGE EN BEDIENINGSINSTRUCTIES MIRAGE 605 ROESTVRIJSTALEN GASGRILL VOOR BUITEN UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Pag.1 BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Brookfield Coventry Beverly Pag.2 Inleiding INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7...

manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7... manual handleiding - notice d utilisation - anleitung GK7... inhoud 3 inhoud NL handleiding.... 3 26 uw gaskookplaat beschrijving... 4 inleiding... 5 FR notice d utilisation........................................

Nadere informatie