ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco."

Transcriptie

1 Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe

2 Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied va Afwaterigstechiek voor toepassige i Civiele techiek, Bouwtechiek e Istallatietechiek. I Nederlad biedt ACO B.V. met o.a. de merke ACO Drai e ACO Passavat hoogwaardige producte e ee goede adviserig e service. De 3 rode balke i het logo staa voor de drie kercompeteties va ACO; Afwatere Zuivere Verpompe ACO biedt hiermee complete systeem oplossige voor afwaterig va gebouwe e buiteruimte. ak& ash 54 2 Ileidig De ACO Allroud Lichtschachte e vetilatieschachte vorme same met de rame e kozijkatstukke ee compleet programma voor de kelderbouw. De systeme zij geschikt voor zowel plaatsig tege metselwerk- als betowade.

3 Ihoudsopgave Algemee Wij zorge voor de afwaterig 2 Ileidig 2 Ihoudsopgave 3 ACO Allroud Lichtschacht De Allroud lichtschacht 4 ACO Lichtschacht met ee diepte va 40 cm 6 ACO Lichtschacht XL met ee diepte va 70 cm 7 Systeem toebehore i detail 8 Ophoogelemete 10 Grodwaterdichte toepassig 11 ACO vetilatieschacht 12 Motagehadleidig Motagehadleidig stadaard toepassig 13 Motagehadleidig grodwaterdichte toepassig 14 Afwaterig voor grodwaterdicht gemoteerde lichtschachte 16 Grodwaterdichte motage op ee betowad met bitumelaag 17 Gerelateerde ACO producte Muurdoorvoere 18 Opvoeristallaties 18 ACO Therm 19 ACO Rame 19 3

4 De ACO Allroud Lichtschacht ACO Allroud Lichtschacht Het ACO Lichtschachtsysteem is uiverseel toepasbaar. De zeer hoge reflectiecapaciteit va de lichtschacht door ee zeer glad e wit oppervlak zorgt voor ee optimale lichtival i de kelder. De schacht ka beloop- e/of berijdbaar worde gemoteerd, stadaard of grodwaterdicht. Er is keuze uit verschillede dieptes e d.m.v. ophoogelemete ka het systeem aar wes i hoogte worde aagepast. Voor de verschillede toepassigsmogelijkhede wordt het uiforme basismodel steeds met het specifieke toebehore uitgerust. De afmetige 100x100 e 100x130 zij traploos tot 12 cm i hoogte verstelbaar. Waeer ekel toevoer va frisse lucht i de kelder va belag is e lichtival va odergeschikt belag is het plaatse va ee vetilatieschacht afdoede. 4 Eevoudige ibouw door goed te hatere motagesets. Roostervariate Alle schachte kue optioeel met ee beloop- of berijdbaar afdekrooster uitgevoerd worde; optredede belastige worde door de geoptimaliseerde bevestigig met boute i de wad doorgezet. Bevestigig De boorgate voor de vier stadaard bevestigige zij duidelijk gemarkeerd. Voor grodwaterdichte motage, zij de overige boorgate voor bevestigig al voorbereid, maar va ee due doordrukbare huid voorzie.

5 Systeemeigeschappe Toebehore Materiaal De vormstabiele schacht uit wit glasvezelversterkt polypropylee va de lichtschacht bregt elasticiteit e stabiliteit same. (testcertificaat r. R 286/03-9.2) Het type 125x100 is uit GFK. Het materiaal is licht i gewicht e absoluut grodwaterdicht. Het materiaal komt volledig tegemoet aa de huidige eise va recyclig. Materiaaleigeschappe Alle uitvoerige zij beloop- e/of berijdbaar* Grodwaterdichte motage op betoe wade, met of zoder bitumelaag is mogelijk* Zeer robuust door vormgevig e verstevigigsribbe Veilige bevestigig e ee hoge stabiliteit met slechts vier schroeve (bij stadaardtoepassig) Keuze uit verschillede roosterafdekkige Ophoogelemete ter overbruggig va hoogteverschille Alle modelle zij door de uitgekiede vormgevig stapelbaar Veilige afvoer va ivalled water door ee afwaterigsaasluitig op het diepste put va de lichtschacht Hoge ibraakbeschermig door ee vast i de lichtschacht gegote roosterverakerig De afmetige 100x100 e 100x130 zij traploos tot 12 cm i hoogte verstelbaar. * met betreffed toebehore voor de specifieke toepassig RVS afwerkprofiel voor de rade Afdekkig va veiligheidsglas Motageset voor motage op uitwedige isolatie Afwaterigsaasluitig Verschillede motagesets Motagehulp, boormal met igebouwde waterpas 5 Sterk Vormstabiel Gee scheurvormig bij vervormig

6 ACO Lichtschacht met ee diepte va 40 cm. Afmetig 125 x 100 x 40 cm Afmetig 80 x 60 x 40 cm Afmetig 100 x 130 x 40 cm Afmetig 100 x 100 x 40 cm Afmetig 100 x 60 x 40 cm D B 6,5 cm lw 6 f 10 cm H 6,5 cm Afmetig i cm raam rooster B H D lw f grodwaterdicht hoogte B x H x D breedte afmetig te motere verstelbaar 80 x 60 x x ja ee 100 x 60 x x ja ee 100 x 100 x x ja ja 100 x 130 x x ja ja 125 x 100 x x ja ee Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm.

7 ACO Lichtschacht XL met ee diepte va 70 cm. Afmetig 150 x 100 x 70 cm Afmetig 150 x 150 x 70 cm Afmetig 200 x 100 x 70 cm Afmetig 200 x 150 x 70 cm D B lw 10 cm f 10 cm 7 H 5,8 cm Ophoogelemet 150 x70, hoogte 9-30 cm lichtschacht raam rooster B H D lw f grodwaterdicht B x H x D breedte afmetig te motere 150 x 100 x x ee 150 x 150 x x ee 200 x 100 x x ee 200 x 100 x x ee Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm. XL Lichtschachte zij iet berijdbaar of grodwaterdicht moteerbaar.

8 Systeem toebehore i detail Roostervariate hoigraatrooster, beloopbaar tot 1,5 kn maasrooster, maaswijdte 30 x 30 mm, beloopbaar tot 1,5 kn Alle lichtschachte kue optioeel met beloop- of berijdbare afdekroosters uitgevoerd worde. De beloopbare variate zij er i hoigraatuitvoerig alsmede i maasuitvoerig 30 x 30 mm e 30 x 10 mm, de berijdbare uitvoerig i 30 x 10 mm. Bij plaatsig va de roosterverakerig hoeft de schacht va de lichtschacht iet doorboord te worde, omdat hiervoor speciale bevestigigspute i de schacht geïtegreerd zij. maasrooster, maaswijdte 30 x 10 mm, beloopbaar tot 1,5 kn, berijdbaar, wieldruk tot 9 kn. Voor voetpade e terrasse bevele wij ee maasrooster 30 x 10 mm aa. Roosterverakerig Afwaterig va lichtschachte e motagesets 8 Stadaard stakafsluiter met bladvager e afdichtrig voor aasluitig op de afvoerleidig ( ø110 mm) Stadaard motageset voor de beloopbare uitvoerig Stadaard motageset voor ophoogelemet, beloopbare uitvoerig Motageadvies stadaard stakafsluiter met bladvager Motageset voor de berijdbare uitvoerig (allee voor betowade) Motageset voor ophoogelemet i berijdbare uitvoerig (allee voor betowade e met max. 1 ophoogelemet) Let op: Lichtschachte e ophoogelemete die op uitwedige isolatie gemoteerd worde, zij iet berijdbaar e iet grodwaterdicht.

9 ACO lichtschachtafdekkige De ACO Lichtschachtafdekkig va veiligheidsglas wordt geleverd iclusief bevestigigstoebehore e afdichtbad voor ee dichte aasluitig op de wad. beschermt tege vuil, blad e rege ook tusse de afdekkig e de aagrezede wad zorgt ervoor dat de lichtschacht schoo blijft voorkomt vermiderig va lichtopbregst of belichtigseigeschappe wordt geadviseerd bij ee afgeslote lichtschacht met afgeslote afvoer ACO motagehulp Motagehulp voor lichtschachte Het boveste bevestigigsput va de lichtschacht met behulp va ee waterpas uitmete. Bovekat waterpas = bovekat lichtschacht. Borig kieze aar de grootte va de lichtschacht. De afstad tusse de oderkat va het raam e de bodem va de lichtschacht moet miimaal 15 cm bedrage. 9 ACO RVS afwerkprofiele RVS afwerkprofiel gemoteerd RVS afwerkprofiele

10 Ophoogelemete voor ACO Lichtschachte met ee diepte va 40 cm Bij de lichtschacht moge maximaal drie ophoogelemete op elkaar geplaatst worde. Allroud lichtschachte welke voorzie zij va ophoogelemete met speciale motagesets kue tot maximaal 600 kg berede worde. Allroud (40 cm) lichtschachte met éé ophoogelemet hebbe gee versterkigsrad odig. Bij 2 of 3 ophoogelemete moete de oderste e evt. de middelste voorzie worde va ee versterkigsrad. Niet grodwaterdicht te motere Zoder afkorte op elke hoogte aa te passe Probleemloos aa te strate Ophoogelemet om hoogte aa te passe Versterkigsrad ophoogelemet verstelbaarheid/traploos op hoogte te brege B x D met 1 ophoog- met 2 ophoog- met 3 ophoog- B H D elemet elemete elemete x x x Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm. B afdekrooster laagsgewijs verdichte D homogee opvulmateriaal: grof zad versterkigsrade H > _ 15 cm

11 Grodwaterdichte toepassig Door de optimale costructie, geïtegreerde kitspoig (ook rodom de schroefbevestigige), e het gebruik va het scheurbestedig polypropylee als grodstof, is ee grodwaterdichte motage op ee waterdichte betowad probleemloos mogelijk. Hiervoor gebruikt u ee set RVS motageprofiele icl. extra keilboute alsmede de ACO Profix kit, die met haar eigeschappe de dichtheid va het totale systeem veiligstelt. Voor ee goede motage va ee grodwaterdichte lichtschacht is het volgede odig: type Lichtschacht 100 x 60 x 40: Lichtschacht bijv. 1x Extra motageset 1x ACO Profix kit 2 x Afsluiter of aasluitig voor leidig 35583/00331 ACO Profix: expaderede kit voor het aabrege i de kitspoig va de lichtschacht voor grodwaterdichte motage op waterdichte betowade. Hoeveelheid: ca. 2 patroe per lichtschacht. ACO Profix Betoe buitewade met ee bitumelaag afgewerkt Voor grodwaterdichte motage op betoe buitewade met ee bitumelaag moet ee kit (iet ACO Profix) gebruikt worde die toepasbaar is met de op de buitewad aagebrachte odoordrigbare coatig. Voor ader advies kut u terecht bij de ACO adviseurs. Set ACO RVS motageprofiele MONTAGEHANDLEIDING (zie ook blz. 14) Bij de leverig va de grodwaterdichte lichtschacht hoort ee uitvoerige motagehadleidig. Deze moet ook vauit het oogput va garaties i acht geome worde. 11

12 ACO Vetilatieschacht De ACO Vetilatieschacht diet voor de luchtcirculatie i bijv. verwarmigs- e droogruimte i kelders 40 sel e eevoudig te motere 5,4 aar believe stapelbaar alsook traploos i hoogte verstelbaar leverbaar met maas- e hoigraatrooster 40 afmetig: 40 x 40 x 20 cm iwedige breedte: 34 cm iwedige diepte: 17 cm 39 traploos i hoogte verstelbaar Uitwedige maat: b x h x d : 40 x 40 x 20 cm Opeig i de wad: max. tot Ø 30 cm Roostervariate: Maas- e hoigraatroosters, beloopbaar 33,7 17,5 12 Motage ACO Vetilatieschacht: 1. Voor de motage het rooster op de schacht legge e de roosterverakerig bevestige. 2. Aftekee va de bovekat va de vetilatieschacht op maaiveldhoogte. 3. Aftekee va de vier boorgate. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de schacht vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laagsgewijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies/voertuige. Let op: De vetilatieschacht is ope aa de oderkat e ka aar believe op elkaar gezet worde! s afbreekbaar 60 tot 70 cm verstelbereik: cm 70 tot 78 cm s afbreekbaar verstelbereik: cm a het verwijdere va de zoder het verwijdere va de oderste bevestigig oderste bevestigig

13 Motagehadleidig ACO Lichtschacht Motageset beloopbaar art. r ACO Markat Motage ACO Lichtschacht beloopbaar/ berijdbaar (a.-g.) A. Voor de motage het rooster plaatse e de roosterbevestigig aabrege. De roosterbevestigig bij het hoigraatrooster bevestige aa de sleuve aa de zijkat, bij het maasrooster aa ee strip va de maze. B. Aftekee va de bovekat va de lichtschacht tege maaiveld. Bij gebruik va de ACO motagehulp is de bovekat va de motagehulp = bovekat lichtschacht. De afstad tusse oderkat raam e lichtschachtbodem diet miimaal 15 cm te bedrage. C. Aftekee va de 2 boveste boorgate. Het boveste boorgat ligt 6,5 cm oder de bovekat va de lichtschacht. D. Gate bore. E. Plugge plaatse, schroeve half idraaie, lichtschacht ophage. Sleufschijve aabrege, op hoogte brege e schroeve aadraaie. De hoogteverstelbaarheid is type afhakelijk. Daara oderste gate bore e bevestige. F. Met homogee materiaal laags gewijs aavulle e verdichte. Afstad houde met zware machies / voertuige. E E2 Motagevoorschrift ACO Ophoogelemet (uitsluited beloopbaar) (G.) 1. Eerst de lichtschacht motere. 2. Rooster i het ophoogelemet plaatse. Op elk ophoogelemet ee versterkigsrad plaatse. 3. Het ophoogelemet op de geweste hoogte afstelle. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de ophoogelemet vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laags gewijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies / voertuige. A max. 12 cm F B C D Motagehadleidig 13 Motage ACO Vetilatieschacht beloopbaar. 1. Voor de motage het rooster plaatse e de roosterbevestigig aabrege. 2. Aftekee va de bovekat va de vetilatieschacht tege maaiveld. 3. Aftekee va de 4 boorgate. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de vetilatie schacht vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laagsgwijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies / voertuige. Let op: de oderkat va de vetilatieschacht is ope e ka aar wes meerdere male gestapeld worde. Motage ACO Lichtschacht grodwaterdicht beloopbaar/berijdbaar aa betowad. Zie de motagehadleidig bijgeslote bij de motageset voor plaatsig tege waterdichte betowade. Motage ACO Lichtschacht grodwaterdicht beloopbaar/berijdbaar aa betowad met bitumeafwerkig. Zie de motagehadleidig bijgeslote bij de motageset voor plaatsig tege waterdichte betowade met bitumeafwerkig. Motage ACO Lichtschacht e vetilatieschacht aa betowad met uitwedige isolatie. 1. ACO afstadhouders gebruike. 2. Zie Motage ACO Lichtschacht beloopbaar/berijdbaar (A.-G.) 3. Niet berijdbaar. 4. Niet grodwaterdicht. Toebehore ACO Lichtschacht. Afwaterigsaasluitig met stakslot e bladvager. Afstadhouders voor motage op isolatie. ACO motagehulp voor lichtschachte. Rvs versterkigsrad voor lichtschachte. Lichtschachtafdekkig va veiligheidsglas Afsluiter voor afwaterigsaasluitig. Afwaterigsaasluitig voor G 9-30 cm verstelbaar grodwaterdichte lichtschachte.

14 Motagehadleidig Motagehadleidig grodwaterdichte toepassig Voorwaarde Het betooppervlak moet droog tot lichtvochtig zij. Op het vlak waarop de fleze va de lichtschacht kome moge gee bitumereste of adere verotreiigige aawezig zij. De motage va de grodwaterdichte lichtschacht mag uitsluited plaats vide bij temperature tusse + 5 o C e + 40 o C. De ACO Profix kit mag iet oder directe wateriwerkig verwerkt worde (bijv. rege). Aagebroke ACO Profix patroe moete bie 24 uur verwerkt worde. Midde lichtschacht = midderaam. Voorbereidig De wad bijv. met ee bezem of ee kwast schoomake. Otkistigsolie met bijv. ee hogedrukreiiger of aceto verwijdere. Bij betooppervlakke met grote porië het vlak waar de fleze va de lichtschacht opkome met epoxyprimer voorbehadele. Bij bladdered beto of holte i de wad, het losse beto weghale (idie odig opebreke), de wad schoo make e met ee vulmiddel op epoxybasis vlak make e late uitharde. Motagemateriaal lichtschacht passede motageprofiele 2 Profix patroe idie odig afsluiter of afwaterigsaasluitig rigsleutel schroevedraaier tag duimstok e potlood ACO motagehulp boorhamer > 3,5 kg met diepteaaslag betoboor, Ø volges het slagaker, ogevoelig voor het rake va de wapeig uitblazer voor boorgate hamer schuurpapier katoee lappe otvetter (aceto o.i.d.) stoffer of bezem kitpistool ratel (mometsleutel) Lichtschachtrooster plaatse e roosterverakerig vast schroeve. 2. De plaats va de lichtschacht bepale (bovekat lichtschacht, midde va het raam) e met de motagehulp voor lichtschachte de beide boveste gate aftekee (bovekat motagehulp = bovekat lichtschacht). De lichtschacht tege de wad houde e het cotour grof met ee potlood markere. De afstad tusse de oderkat va het raam e de bodem va de lichtschacht moet miimaal 15 cm bedrage. Waeer er gee waterpas voorhade is, houdt u de lichtschacht met het geplaatste rooster tege de wad e markeert u de positie va de beide boveste boorgate. 3. De beide boveste gate met diepteaaslag (7 cm) bore. Let op: iet te diep bore! 4. Boorgate uitblaze. 5. De beide boveste slagakers/keilboute islaa.

15 8. De fles va de lichtschacht goed reiige, bijv. met aceto. 6. De lichtschacht voorlopig ophage e hadvast schroeve. Da de overige boorgate aftekee. Nu de lichtschacht weer wegeme e de gate met diepteaaslag (7 cm) bore. De boorgate moete zo precies mogelijk e loodrecht i de wad gemaakt worde. Boorgate reiige. De slagakers of keilboute islaa. De wad met ee bezem of vochtige kwast reiige. 9. I de spoig va de lichtschachtfles ACO Profix gelijkmatig dik aabrege. Verbruik ca. 1 a 2 patroe. 7. De fles va de lichtschacht opruwe (bijv. met schuurpapier of ee staalborstel). 10. De lichtschacht gelijkmatig op de loodrechte rij boute plaatse. Liks e rechts de beide lage motageprofiele plaatse e licht vastschroeve. Motagehadleidig De geboge motageprofiele liks e rechts plaatse e licht vastschroeve. Da alle moere gelijkmatig vast trekke zodat de ACO Profix aa de zijkate er tusse uit komt idie mogelijk met ee mometsleutel (30 Nm). Waeer gee mometsleutel voorhade is, trekt u da de moere met ee ratel hadvast aa. 12. ACO Profix 12 uur late uitharde, evetueel de afwaterigsleidig aasluite, de bouwput laagsgewijs aavulle e verdichte. Het uitharde va ACO Profix vidt plaats door opame va zuurstof uit de lucht e wordt door ee hoge luchtvochtigheid verseld. Om de werkig va ACO Profix veilig te stelle, moet deze 12 uur doorharde voordat ee belastig met water optreedt (voor overige gegeves va ACO Profix kut u terecht i het blad met productgegeves die op de patroo is aagebracht). Opmerkig: ophoogelemete zij iet grodwaterdicht! Extra hulpprofiel Extra Hulpprofiel (optioeel) 13. Is het iet mogelijk om ee gat te bore op ee afgetekede plek (omdat er bijv. wapeig i de weg zit of gridest), da ka het bevestigigsput met behulp va het hulpprofiel og. 5,5 cm verplaatst worde. Het verkeerd geboorde gat ka met ACO Profix volgespote worde e het hulpprofiel zoals op de foto is te zie gemoteerd worde. De boorgate die i het vlak va de fles va de lichtschacht iet gemaakt kue worde, worde op dezelfde hoogte verplaatst (5,5 cm) e ogmaals geboord. I ieder geval moete alle bevestigigspute gebruikt worde.

16 Motagehadleidig 16 Afwaterig voor grodwaterdicht gemoteerde lichtschachte Let op! De bevestigig moet met ee schroef vaaf de biekat va de lichtschacht plaatsvide, waardoor de afdichtig bij het vastschroeve iet verschuift. Voor de afdichtig va de lichtschacht tege grodwater moete de volgede aawijzige i acht geome worde: 1. Lichtschacht rodom de afwaterigsaasluitig va bie e buite reiige e de bij de afwaterigsaasluitig (artikelr ) geleverde afdichtig i de afwaterigsopeig va de lichtschacht plaatse. 2. Zeef i de bodem va de lichtschacht (biekat) op de afdichtig plaatse e met het aasluitstuk e verloopstuk d.m.v. schroeve verbide (hadvast aatrekke) Voor het afsluite va de afwaterigsopeig zij twee variate: 1. RVS afsluiter voor het afsluite tijdes de motage. 2. Afsluiter voor afsluitig va de lichtschacht achteraf. Afsluiter voor uitvoerig als geslote lichtschacht. Afsluiter t.b.v. het achteraf afsluite va de lichtschacht. Optioeel verkrijgbaar met bladvager met stakslot met stakslot e terugstuwbeveiligig

17 Grodwaterdichte motage op ee betowad met bitumelaag Plaatsigsvoorschrift Let op: motageset ACO Allroud, diepte 40 cm, art.r gebruike Voor het toepasse va de afdichtig va de lichtschacht tege grodwater zij de volgede aawijzige i acht te eme: 1. De odoordrigbare coatig op de buitewad va de kelder aabrege. 2. De boorgate voor de bevestigig va de lichtschacht bore. 3. De fles va de lichtschacht rodom reii- ge (bijv. met aceto), opruwe (bijv. met schuurpapier), du met coatig ismere e da wat kwartszad opbrege. De coatig over de omlopede bevestigigsfles tot aa de lichtschacht aabrege. 4. De kitspoig opvulle met ee kit die compatibel is met de op de buitewad aagebrachte coatig. De lichtschacht op alle bevestigigspute aa de kelderwad vastschroeve. Oeffe wadoppervlakke vooraf vlak make. 5. Teslotte de afwaterigsaasluitig aasluite. Opmerkig: Wij advisere bij de betowad met bitumelaag de motageprofieleset te gebruike. Ophoogelemete zij iet grodwaterdicht te motere. Motagehadleidig 17 Set voor motage op ee betowad met ee bitumelaag ACO Allroud

18 Gerelateerde ACO producte Worde leidige door fuderige, kelderwade of vloere doorgevoerd, da moete de gate zorgvuldig afgedicht worde, zodat gee water of gas va buite door deze gate het gebouw ka biedrige. Bij kerborige kue APLEX-muurdoorvoere direct igezet worde. Als i de kerborig haarscheure otstaa, diet me voor de afdichtig erva op de gehele wad va de doorborig ee dichtigsmiddel aa te brege. Vraag de ACO Passavat Muurdoorvoere documetatie aa voor productiformatie Opvoeristallaties verzamele e verpompe afvalwater e fecaliëhouded water dat oder maaiveldiveau wordt geloosd. ACO beschikt over ee zeer compleet assortimet variëred va ee opvoeristallatie voor ee ekel toilet tot istallaties geschikt voor het opvoere va zwaar verotreiigd idustrieel water. Vraag de ACO Passavat Afvalwateropvoeristallatie documetatie aa voor productiformatie 18

19 De ACO Therm kozije e rame vorme ee compleet programma voor de woig. De systeme zij geschikt voor zowel metselwerk, i het werk gestort beto e prefabelemete. Dek hierbij ook aa reovatie. De kozije zij volledig uit kuststof e voorkome koudebrugge. De ACO Therm rame worde met dubbelglas geleverd. Ook zij er uitvoerige met aasluitig voor wasdrogerslag of metale beschermigsrooster. Vraag de ACO Markat Therm documetatie aa voor productiformatie De hoogwaardige ACO Kuststof rame vorme ee compleet programma geschikt voor bijgebouwe e kelders welke gebruikt worde als katoor, hobbyruimte, stal, bergig of gasteverblijf. De systeme zij geschikt voor ibouw bij houtskeletbouw, metselwerk e bij reovatie. De ACO rame zij leverbaar als valraam of draaikiep uitvoerig i door e door gekleurd brui e wit. De ACO Kuststoframe zij volledig uit slagvast kuststof vervaardigd e de profiele bestaa uit meerdere kamers voor ee goede isolatie e voorkome koudebrugge. De draai-kieprame worde stadaard met dubbelglas geleverd. De valrame zij ook leverbaar i ekelglas. Vraag de ACO Markat Rame documetatie aa voor productiformatie 19

20 Wij zorge voor de afwaterig Productgroepe: ACO Drai ACO Passavat ACO Stailess ACO Profilie ACO Pipe ACO GM-X ACO Self ACO Markat ACO Sport ACO Pro ACO ShowerDrai ACO BV Postbus AE Doetichem Edisostraat RD Doetichem Tel. (0314) Fax (0314) ACO De iformatie i deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. I verbad met de voortdurede verbeterig va bestaade producte e de otwikkelig va ieuwe producte, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzige. Het is de veratwoordelijkheid va de verwerker resp. de verbruiker vast te stelle, dat het ACO product geschikt is voor de geplade toepassig e verwerkt wordt volges de geldede ibouwvoorschrifte. Aa de aabevelige e suggesties kue gee rechte worde otleed, omdat de verwerkigs- e gebruiksomstadighede buite de cotrole va ACO ligge. ACO Markat/Lichtschacht/November 2009/2000/GS

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1

bpm kmh cadence ALTITUDE watt rpm ROX 9.1 BIKE COMPUTER bpm heart rate ALTITUDE rpm mh expasio cadece Power calculatio watt ROX 9.1 Gebruisaawijzig NEDERLANDS ihoudsopgave 1 Voorwoord e verpaigsihoud...4 1.1 Voorwoord...4 1.2 Ihoud va de verpaig...4

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie

Hardware gids. PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie PCG-TR serie PCG-Z1 serie PCG-V505 serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie

Sony notebook Hardware Gids. PCG-GRX serie Soy otebook Hardware Gids PCG-GRX serie Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Dossier: Energy Efficiency

Dossier: Energy Efficiency Hydropeuma 191 MAART 2013 Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Dossier: Eergy Efficiecy Hoe ispele op toeemede vraag aar eergie-efficiëte machies? DOSSIER INDUMATION.BE p.15 Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK

Sony Notebook handleiding PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Soy otebook hadleidig PCG-R600HMKD / PCG-R600HMK Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2002 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag och geheel och gedeeltelijk

Nadere informatie

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel!

De koel- en vriescombinaties van Liebherr vindt u overal waar service en advies op een hoog niveau staan. In de vakhandel! De koel- e vriescombiaties va Liebherr vidt u overal waar service e advies op ee hoog iveau staa. I de vakhadel! Oze brochures Side-by-Side Special 01/01 Alle iformatie over de ibouwapparate va Liebherr

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland! JAARGANG 3 NUMMER 1 2015 Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER 2015 5 Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie