ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco."

Transcriptie

1 Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe

2 Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied va Afwaterigstechiek voor toepassige i Civiele techiek, Bouwtechiek e Istallatietechiek. I Nederlad biedt ACO B.V. met o.a. de merke ACO Drai e ACO Passavat hoogwaardige producte e ee goede adviserig e service. De 3 rode balke i het logo staa voor de drie kercompeteties va ACO; Afwatere Zuivere Verpompe ACO biedt hiermee complete systeem oplossige voor afwaterig va gebouwe e buiteruimte. ak& ash 54 2 Ileidig De ACO Allroud Lichtschachte e vetilatieschachte vorme same met de rame e kozijkatstukke ee compleet programma voor de kelderbouw. De systeme zij geschikt voor zowel plaatsig tege metselwerk- als betowade.

3 Ihoudsopgave Algemee Wij zorge voor de afwaterig 2 Ileidig 2 Ihoudsopgave 3 ACO Allroud Lichtschacht De Allroud lichtschacht 4 ACO Lichtschacht met ee diepte va 40 cm 6 ACO Lichtschacht XL met ee diepte va 70 cm 7 Systeem toebehore i detail 8 Ophoogelemete 10 Grodwaterdichte toepassig 11 ACO vetilatieschacht 12 Motagehadleidig Motagehadleidig stadaard toepassig 13 Motagehadleidig grodwaterdichte toepassig 14 Afwaterig voor grodwaterdicht gemoteerde lichtschachte 16 Grodwaterdichte motage op ee betowad met bitumelaag 17 Gerelateerde ACO producte Muurdoorvoere 18 Opvoeristallaties 18 ACO Therm 19 ACO Rame 19 3

4 De ACO Allroud Lichtschacht ACO Allroud Lichtschacht Het ACO Lichtschachtsysteem is uiverseel toepasbaar. De zeer hoge reflectiecapaciteit va de lichtschacht door ee zeer glad e wit oppervlak zorgt voor ee optimale lichtival i de kelder. De schacht ka beloop- e/of berijdbaar worde gemoteerd, stadaard of grodwaterdicht. Er is keuze uit verschillede dieptes e d.m.v. ophoogelemete ka het systeem aar wes i hoogte worde aagepast. Voor de verschillede toepassigsmogelijkhede wordt het uiforme basismodel steeds met het specifieke toebehore uitgerust. De afmetige 100x100 e 100x130 zij traploos tot 12 cm i hoogte verstelbaar. Waeer ekel toevoer va frisse lucht i de kelder va belag is e lichtival va odergeschikt belag is het plaatse va ee vetilatieschacht afdoede. 4 Eevoudige ibouw door goed te hatere motagesets. Roostervariate Alle schachte kue optioeel met ee beloop- of berijdbaar afdekrooster uitgevoerd worde; optredede belastige worde door de geoptimaliseerde bevestigig met boute i de wad doorgezet. Bevestigig De boorgate voor de vier stadaard bevestigige zij duidelijk gemarkeerd. Voor grodwaterdichte motage, zij de overige boorgate voor bevestigig al voorbereid, maar va ee due doordrukbare huid voorzie.

5 Systeemeigeschappe Toebehore Materiaal De vormstabiele schacht uit wit glasvezelversterkt polypropylee va de lichtschacht bregt elasticiteit e stabiliteit same. (testcertificaat r. R 286/03-9.2) Het type 125x100 is uit GFK. Het materiaal is licht i gewicht e absoluut grodwaterdicht. Het materiaal komt volledig tegemoet aa de huidige eise va recyclig. Materiaaleigeschappe Alle uitvoerige zij beloop- e/of berijdbaar* Grodwaterdichte motage op betoe wade, met of zoder bitumelaag is mogelijk* Zeer robuust door vormgevig e verstevigigsribbe Veilige bevestigig e ee hoge stabiliteit met slechts vier schroeve (bij stadaardtoepassig) Keuze uit verschillede roosterafdekkige Ophoogelemete ter overbruggig va hoogteverschille Alle modelle zij door de uitgekiede vormgevig stapelbaar Veilige afvoer va ivalled water door ee afwaterigsaasluitig op het diepste put va de lichtschacht Hoge ibraakbeschermig door ee vast i de lichtschacht gegote roosterverakerig De afmetige 100x100 e 100x130 zij traploos tot 12 cm i hoogte verstelbaar. * met betreffed toebehore voor de specifieke toepassig RVS afwerkprofiel voor de rade Afdekkig va veiligheidsglas Motageset voor motage op uitwedige isolatie Afwaterigsaasluitig Verschillede motagesets Motagehulp, boormal met igebouwde waterpas 5 Sterk Vormstabiel Gee scheurvormig bij vervormig

6 ACO Lichtschacht met ee diepte va 40 cm. Afmetig 125 x 100 x 40 cm Afmetig 80 x 60 x 40 cm Afmetig 100 x 130 x 40 cm Afmetig 100 x 100 x 40 cm Afmetig 100 x 60 x 40 cm D B 6,5 cm lw 6 f 10 cm H 6,5 cm Afmetig i cm raam rooster B H D lw f grodwaterdicht hoogte B x H x D breedte afmetig te motere verstelbaar 80 x 60 x x ja ee 100 x 60 x x ja ee 100 x 100 x x ja ja 100 x 130 x x ja ja 125 x 100 x x ja ee Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm.

7 ACO Lichtschacht XL met ee diepte va 70 cm. Afmetig 150 x 100 x 70 cm Afmetig 150 x 150 x 70 cm Afmetig 200 x 100 x 70 cm Afmetig 200 x 150 x 70 cm D B lw 10 cm f 10 cm 7 H 5,8 cm Ophoogelemet 150 x70, hoogte 9-30 cm lichtschacht raam rooster B H D lw f grodwaterdicht B x H x D breedte afmetig te motere 150 x 100 x x ee 150 x 150 x x ee 200 x 100 x x ee 200 x 100 x x ee Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm. XL Lichtschachte zij iet berijdbaar of grodwaterdicht moteerbaar.

8 Systeem toebehore i detail Roostervariate hoigraatrooster, beloopbaar tot 1,5 kn maasrooster, maaswijdte 30 x 30 mm, beloopbaar tot 1,5 kn Alle lichtschachte kue optioeel met beloop- of berijdbare afdekroosters uitgevoerd worde. De beloopbare variate zij er i hoigraatuitvoerig alsmede i maasuitvoerig 30 x 30 mm e 30 x 10 mm, de berijdbare uitvoerig i 30 x 10 mm. Bij plaatsig va de roosterverakerig hoeft de schacht va de lichtschacht iet doorboord te worde, omdat hiervoor speciale bevestigigspute i de schacht geïtegreerd zij. maasrooster, maaswijdte 30 x 10 mm, beloopbaar tot 1,5 kn, berijdbaar, wieldruk tot 9 kn. Voor voetpade e terrasse bevele wij ee maasrooster 30 x 10 mm aa. Roosterverakerig Afwaterig va lichtschachte e motagesets 8 Stadaard stakafsluiter met bladvager e afdichtrig voor aasluitig op de afvoerleidig ( ø110 mm) Stadaard motageset voor de beloopbare uitvoerig Stadaard motageset voor ophoogelemet, beloopbare uitvoerig Motageadvies stadaard stakafsluiter met bladvager Motageset voor de berijdbare uitvoerig (allee voor betowade) Motageset voor ophoogelemet i berijdbare uitvoerig (allee voor betowade e met max. 1 ophoogelemet) Let op: Lichtschachte e ophoogelemete die op uitwedige isolatie gemoteerd worde, zij iet berijdbaar e iet grodwaterdicht.

9 ACO lichtschachtafdekkige De ACO Lichtschachtafdekkig va veiligheidsglas wordt geleverd iclusief bevestigigstoebehore e afdichtbad voor ee dichte aasluitig op de wad. beschermt tege vuil, blad e rege ook tusse de afdekkig e de aagrezede wad zorgt ervoor dat de lichtschacht schoo blijft voorkomt vermiderig va lichtopbregst of belichtigseigeschappe wordt geadviseerd bij ee afgeslote lichtschacht met afgeslote afvoer ACO motagehulp Motagehulp voor lichtschachte Het boveste bevestigigsput va de lichtschacht met behulp va ee waterpas uitmete. Bovekat waterpas = bovekat lichtschacht. Borig kieze aar de grootte va de lichtschacht. De afstad tusse de oderkat va het raam e de bodem va de lichtschacht moet miimaal 15 cm bedrage. 9 ACO RVS afwerkprofiele RVS afwerkprofiel gemoteerd RVS afwerkprofiele

10 Ophoogelemete voor ACO Lichtschachte met ee diepte va 40 cm Bij de lichtschacht moge maximaal drie ophoogelemete op elkaar geplaatst worde. Allroud lichtschachte welke voorzie zij va ophoogelemete met speciale motagesets kue tot maximaal 600 kg berede worde. Allroud (40 cm) lichtschachte met éé ophoogelemet hebbe gee versterkigsrad odig. Bij 2 of 3 ophoogelemete moete de oderste e evt. de middelste voorzie worde va ee versterkigsrad. Niet grodwaterdicht te motere Zoder afkorte op elke hoogte aa te passe Probleemloos aa te strate Ophoogelemet om hoogte aa te passe Versterkigsrad ophoogelemet verstelbaarheid/traploos op hoogte te brege B x D met 1 ophoog- met 2 ophoog- met 3 ophoog- B H D elemet elemete elemete x x x Voor artikelummers zie geldige prijslijst. Afmetige i cm. B afdekrooster laagsgewijs verdichte D homogee opvulmateriaal: grof zad versterkigsrade H > _ 15 cm

11 Grodwaterdichte toepassig Door de optimale costructie, geïtegreerde kitspoig (ook rodom de schroefbevestigige), e het gebruik va het scheurbestedig polypropylee als grodstof, is ee grodwaterdichte motage op ee waterdichte betowad probleemloos mogelijk. Hiervoor gebruikt u ee set RVS motageprofiele icl. extra keilboute alsmede de ACO Profix kit, die met haar eigeschappe de dichtheid va het totale systeem veiligstelt. Voor ee goede motage va ee grodwaterdichte lichtschacht is het volgede odig: type Lichtschacht 100 x 60 x 40: Lichtschacht bijv. 1x Extra motageset 1x ACO Profix kit 2 x Afsluiter of aasluitig voor leidig 35583/00331 ACO Profix: expaderede kit voor het aabrege i de kitspoig va de lichtschacht voor grodwaterdichte motage op waterdichte betowade. Hoeveelheid: ca. 2 patroe per lichtschacht. ACO Profix Betoe buitewade met ee bitumelaag afgewerkt Voor grodwaterdichte motage op betoe buitewade met ee bitumelaag moet ee kit (iet ACO Profix) gebruikt worde die toepasbaar is met de op de buitewad aagebrachte odoordrigbare coatig. Voor ader advies kut u terecht bij de ACO adviseurs. Set ACO RVS motageprofiele MONTAGEHANDLEIDING (zie ook blz. 14) Bij de leverig va de grodwaterdichte lichtschacht hoort ee uitvoerige motagehadleidig. Deze moet ook vauit het oogput va garaties i acht geome worde. 11

12 ACO Vetilatieschacht De ACO Vetilatieschacht diet voor de luchtcirculatie i bijv. verwarmigs- e droogruimte i kelders 40 sel e eevoudig te motere 5,4 aar believe stapelbaar alsook traploos i hoogte verstelbaar leverbaar met maas- e hoigraatrooster 40 afmetig: 40 x 40 x 20 cm iwedige breedte: 34 cm iwedige diepte: 17 cm 39 traploos i hoogte verstelbaar Uitwedige maat: b x h x d : 40 x 40 x 20 cm Opeig i de wad: max. tot Ø 30 cm Roostervariate: Maas- e hoigraatroosters, beloopbaar 33,7 17,5 12 Motage ACO Vetilatieschacht: 1. Voor de motage het rooster op de schacht legge e de roosterverakerig bevestige. 2. Aftekee va de bovekat va de vetilatieschacht op maaiveldhoogte. 3. Aftekee va de vier boorgate. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de schacht vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laagsgewijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies/voertuige. Let op: De vetilatieschacht is ope aa de oderkat e ka aar believe op elkaar gezet worde! s afbreekbaar 60 tot 70 cm verstelbereik: cm 70 tot 78 cm s afbreekbaar verstelbereik: cm a het verwijdere va de zoder het verwijdere va de oderste bevestigig oderste bevestigig

13 Motagehadleidig ACO Lichtschacht Motageset beloopbaar art. r ACO Markat Motage ACO Lichtschacht beloopbaar/ berijdbaar (a.-g.) A. Voor de motage het rooster plaatse e de roosterbevestigig aabrege. De roosterbevestigig bij het hoigraatrooster bevestige aa de sleuve aa de zijkat, bij het maasrooster aa ee strip va de maze. B. Aftekee va de bovekat va de lichtschacht tege maaiveld. Bij gebruik va de ACO motagehulp is de bovekat va de motagehulp = bovekat lichtschacht. De afstad tusse oderkat raam e lichtschachtbodem diet miimaal 15 cm te bedrage. C. Aftekee va de 2 boveste boorgate. Het boveste boorgat ligt 6,5 cm oder de bovekat va de lichtschacht. D. Gate bore. E. Plugge plaatse, schroeve half idraaie, lichtschacht ophage. Sleufschijve aabrege, op hoogte brege e schroeve aadraaie. De hoogteverstelbaarheid is type afhakelijk. Daara oderste gate bore e bevestige. F. Met homogee materiaal laags gewijs aavulle e verdichte. Afstad houde met zware machies / voertuige. E E2 Motagevoorschrift ACO Ophoogelemet (uitsluited beloopbaar) (G.) 1. Eerst de lichtschacht motere. 2. Rooster i het ophoogelemet plaatse. Op elk ophoogelemet ee versterkigsrad plaatse. 3. Het ophoogelemet op de geweste hoogte afstelle. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de ophoogelemet vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laags gewijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies / voertuige. A max. 12 cm F B C D Motagehadleidig 13 Motage ACO Vetilatieschacht beloopbaar. 1. Voor de motage het rooster plaatse e de roosterbevestigig aabrege. 2. Aftekee va de bovekat va de vetilatieschacht tege maaiveld. 3. Aftekee va de 4 boorgate. 4. Gate bore. 5. Plugge plaatse e de vetilatie schacht vastschroeve. 6. Met homogee materiaal laagsgwijs aavulle e verdichte. 7. Afstad houde met zware machies / voertuige. Let op: de oderkat va de vetilatieschacht is ope e ka aar wes meerdere male gestapeld worde. Motage ACO Lichtschacht grodwaterdicht beloopbaar/berijdbaar aa betowad. Zie de motagehadleidig bijgeslote bij de motageset voor plaatsig tege waterdichte betowade. Motage ACO Lichtschacht grodwaterdicht beloopbaar/berijdbaar aa betowad met bitumeafwerkig. Zie de motagehadleidig bijgeslote bij de motageset voor plaatsig tege waterdichte betowade met bitumeafwerkig. Motage ACO Lichtschacht e vetilatieschacht aa betowad met uitwedige isolatie. 1. ACO afstadhouders gebruike. 2. Zie Motage ACO Lichtschacht beloopbaar/berijdbaar (A.-G.) 3. Niet berijdbaar. 4. Niet grodwaterdicht. Toebehore ACO Lichtschacht. Afwaterigsaasluitig met stakslot e bladvager. Afstadhouders voor motage op isolatie. ACO motagehulp voor lichtschachte. Rvs versterkigsrad voor lichtschachte. Lichtschachtafdekkig va veiligheidsglas Afsluiter voor afwaterigsaasluitig. Afwaterigsaasluitig voor G 9-30 cm verstelbaar grodwaterdichte lichtschachte.

14 Motagehadleidig Motagehadleidig grodwaterdichte toepassig Voorwaarde Het betooppervlak moet droog tot lichtvochtig zij. Op het vlak waarop de fleze va de lichtschacht kome moge gee bitumereste of adere verotreiigige aawezig zij. De motage va de grodwaterdichte lichtschacht mag uitsluited plaats vide bij temperature tusse + 5 o C e + 40 o C. De ACO Profix kit mag iet oder directe wateriwerkig verwerkt worde (bijv. rege). Aagebroke ACO Profix patroe moete bie 24 uur verwerkt worde. Midde lichtschacht = midderaam. Voorbereidig De wad bijv. met ee bezem of ee kwast schoomake. Otkistigsolie met bijv. ee hogedrukreiiger of aceto verwijdere. Bij betooppervlakke met grote porië het vlak waar de fleze va de lichtschacht opkome met epoxyprimer voorbehadele. Bij bladdered beto of holte i de wad, het losse beto weghale (idie odig opebreke), de wad schoo make e met ee vulmiddel op epoxybasis vlak make e late uitharde. Motagemateriaal lichtschacht passede motageprofiele 2 Profix patroe idie odig afsluiter of afwaterigsaasluitig rigsleutel schroevedraaier tag duimstok e potlood ACO motagehulp boorhamer > 3,5 kg met diepteaaslag betoboor, Ø volges het slagaker, ogevoelig voor het rake va de wapeig uitblazer voor boorgate hamer schuurpapier katoee lappe otvetter (aceto o.i.d.) stoffer of bezem kitpistool ratel (mometsleutel) Lichtschachtrooster plaatse e roosterverakerig vast schroeve. 2. De plaats va de lichtschacht bepale (bovekat lichtschacht, midde va het raam) e met de motagehulp voor lichtschachte de beide boveste gate aftekee (bovekat motagehulp = bovekat lichtschacht). De lichtschacht tege de wad houde e het cotour grof met ee potlood markere. De afstad tusse de oderkat va het raam e de bodem va de lichtschacht moet miimaal 15 cm bedrage. Waeer er gee waterpas voorhade is, houdt u de lichtschacht met het geplaatste rooster tege de wad e markeert u de positie va de beide boveste boorgate. 3. De beide boveste gate met diepteaaslag (7 cm) bore. Let op: iet te diep bore! 4. Boorgate uitblaze. 5. De beide boveste slagakers/keilboute islaa.

15 8. De fles va de lichtschacht goed reiige, bijv. met aceto. 6. De lichtschacht voorlopig ophage e hadvast schroeve. Da de overige boorgate aftekee. Nu de lichtschacht weer wegeme e de gate met diepteaaslag (7 cm) bore. De boorgate moete zo precies mogelijk e loodrecht i de wad gemaakt worde. Boorgate reiige. De slagakers of keilboute islaa. De wad met ee bezem of vochtige kwast reiige. 9. I de spoig va de lichtschachtfles ACO Profix gelijkmatig dik aabrege. Verbruik ca. 1 a 2 patroe. 7. De fles va de lichtschacht opruwe (bijv. met schuurpapier of ee staalborstel). 10. De lichtschacht gelijkmatig op de loodrechte rij boute plaatse. Liks e rechts de beide lage motageprofiele plaatse e licht vastschroeve. Motagehadleidig De geboge motageprofiele liks e rechts plaatse e licht vastschroeve. Da alle moere gelijkmatig vast trekke zodat de ACO Profix aa de zijkate er tusse uit komt idie mogelijk met ee mometsleutel (30 Nm). Waeer gee mometsleutel voorhade is, trekt u da de moere met ee ratel hadvast aa. 12. ACO Profix 12 uur late uitharde, evetueel de afwaterigsleidig aasluite, de bouwput laagsgewijs aavulle e verdichte. Het uitharde va ACO Profix vidt plaats door opame va zuurstof uit de lucht e wordt door ee hoge luchtvochtigheid verseld. Om de werkig va ACO Profix veilig te stelle, moet deze 12 uur doorharde voordat ee belastig met water optreedt (voor overige gegeves va ACO Profix kut u terecht i het blad met productgegeves die op de patroo is aagebracht). Opmerkig: ophoogelemete zij iet grodwaterdicht! Extra hulpprofiel Extra Hulpprofiel (optioeel) 13. Is het iet mogelijk om ee gat te bore op ee afgetekede plek (omdat er bijv. wapeig i de weg zit of gridest), da ka het bevestigigsput met behulp va het hulpprofiel og. 5,5 cm verplaatst worde. Het verkeerd geboorde gat ka met ACO Profix volgespote worde e het hulpprofiel zoals op de foto is te zie gemoteerd worde. De boorgate die i het vlak va de fles va de lichtschacht iet gemaakt kue worde, worde op dezelfde hoogte verplaatst (5,5 cm) e ogmaals geboord. I ieder geval moete alle bevestigigspute gebruikt worde.

16 Motagehadleidig 16 Afwaterig voor grodwaterdicht gemoteerde lichtschachte Let op! De bevestigig moet met ee schroef vaaf de biekat va de lichtschacht plaatsvide, waardoor de afdichtig bij het vastschroeve iet verschuift. Voor de afdichtig va de lichtschacht tege grodwater moete de volgede aawijzige i acht geome worde: 1. Lichtschacht rodom de afwaterigsaasluitig va bie e buite reiige e de bij de afwaterigsaasluitig (artikelr ) geleverde afdichtig i de afwaterigsopeig va de lichtschacht plaatse. 2. Zeef i de bodem va de lichtschacht (biekat) op de afdichtig plaatse e met het aasluitstuk e verloopstuk d.m.v. schroeve verbide (hadvast aatrekke) Voor het afsluite va de afwaterigsopeig zij twee variate: 1. RVS afsluiter voor het afsluite tijdes de motage. 2. Afsluiter voor afsluitig va de lichtschacht achteraf. Afsluiter voor uitvoerig als geslote lichtschacht. Afsluiter t.b.v. het achteraf afsluite va de lichtschacht. Optioeel verkrijgbaar met bladvager met stakslot met stakslot e terugstuwbeveiligig

17 Grodwaterdichte motage op ee betowad met bitumelaag Plaatsigsvoorschrift Let op: motageset ACO Allroud, diepte 40 cm, art.r gebruike Voor het toepasse va de afdichtig va de lichtschacht tege grodwater zij de volgede aawijzige i acht te eme: 1. De odoordrigbare coatig op de buitewad va de kelder aabrege. 2. De boorgate voor de bevestigig va de lichtschacht bore. 3. De fles va de lichtschacht rodom reii- ge (bijv. met aceto), opruwe (bijv. met schuurpapier), du met coatig ismere e da wat kwartszad opbrege. De coatig over de omlopede bevestigigsfles tot aa de lichtschacht aabrege. 4. De kitspoig opvulle met ee kit die compatibel is met de op de buitewad aagebrachte coatig. De lichtschacht op alle bevestigigspute aa de kelderwad vastschroeve. Oeffe wadoppervlakke vooraf vlak make. 5. Teslotte de afwaterigsaasluitig aasluite. Opmerkig: Wij advisere bij de betowad met bitumelaag de motageprofieleset te gebruike. Ophoogelemete zij iet grodwaterdicht te motere. Motagehadleidig 17 Set voor motage op ee betowad met ee bitumelaag ACO Allroud

18 Gerelateerde ACO producte Worde leidige door fuderige, kelderwade of vloere doorgevoerd, da moete de gate zorgvuldig afgedicht worde, zodat gee water of gas va buite door deze gate het gebouw ka biedrige. Bij kerborige kue APLEX-muurdoorvoere direct igezet worde. Als i de kerborig haarscheure otstaa, diet me voor de afdichtig erva op de gehele wad va de doorborig ee dichtigsmiddel aa te brege. Vraag de ACO Passavat Muurdoorvoere documetatie aa voor productiformatie Opvoeristallaties verzamele e verpompe afvalwater e fecaliëhouded water dat oder maaiveldiveau wordt geloosd. ACO beschikt over ee zeer compleet assortimet variëred va ee opvoeristallatie voor ee ekel toilet tot istallaties geschikt voor het opvoere va zwaar verotreiigd idustrieel water. Vraag de ACO Passavat Afvalwateropvoeristallatie documetatie aa voor productiformatie 18

19 De ACO Therm kozije e rame vorme ee compleet programma voor de woig. De systeme zij geschikt voor zowel metselwerk, i het werk gestort beto e prefabelemete. Dek hierbij ook aa reovatie. De kozije zij volledig uit kuststof e voorkome koudebrugge. De ACO Therm rame worde met dubbelglas geleverd. Ook zij er uitvoerige met aasluitig voor wasdrogerslag of metale beschermigsrooster. Vraag de ACO Markat Therm documetatie aa voor productiformatie De hoogwaardige ACO Kuststof rame vorme ee compleet programma geschikt voor bijgebouwe e kelders welke gebruikt worde als katoor, hobbyruimte, stal, bergig of gasteverblijf. De systeme zij geschikt voor ibouw bij houtskeletbouw, metselwerk e bij reovatie. De ACO rame zij leverbaar als valraam of draaikiep uitvoerig i door e door gekleurd brui e wit. De ACO Kuststoframe zij volledig uit slagvast kuststof vervaardigd e de profiele bestaa uit meerdere kamers voor ee goede isolatie e voorkome koudebrugge. De draai-kieprame worde stadaard met dubbelglas geleverd. De valrame zij ook leverbaar i ekelglas. Vraag de ACO Markat Rame documetatie aa voor productiformatie 19

20 Wij zorge voor de afwaterig Productgroepe: ACO Drai ACO Passavat ACO Stailess ACO Profilie ACO Pipe ACO GM-X ACO Self ACO Markat ACO Sport ACO Pro ACO ShowerDrai ACO BV Postbus AE Doetichem Edisostraat RD Doetichem Tel. (0314) Fax (0314) ACO De iformatie i deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. I verbad met de voortdurede verbeterig va bestaade producte e de otwikkelig va ieuwe producte, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzige. Het is de veratwoordelijkheid va de verwerker resp. de verbruiker vast te stelle, dat het ACO product geschikt is voor de geplade toepassig e verwerkt wordt volges de geldede ibouwvoorschrifte. Aa de aabevelige e suggesties kue gee rechte worde otleed, omdat de verwerkigs- e gebruiksomstadighede buite de cotrole va ACO ligge. ACO Markat/Lichtschacht/November 2009/2000/GS

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

ACO Markant. Ramen. Draai- kiepramen en valramen ACO Markant Ramen. www.aco.nl

ACO Markant. Ramen. Draai- kiepramen en valramen ACO Markant Ramen. www.aco.nl Ramen Draai- kiepramen en valramen ACO Markant Ramen www.aco.nl Wij zorgen voor de afwatering De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van Afwateringstechniek voor

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

5.1 Installeren algemeen

5.1 Installeren algemeen 5.1 Istallere algemee Het toestel wordt stekkerklaar geleverd. Bij plaatsig va het toestel moete de wateraasluitige e de systeemluchtkaale aa de uitblaaszijde worde geïstalleerd. Als de Ela 4 i combiatie

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Productcatalogus & Montagevoorschrift

Productcatalogus & Montagevoorschrift Productcatalogus & Motagevoorschrift Waarom vilt iet werkt? Als vilt at wordt, eemt het zad e stof op, gevolg: krasse op de vloer. Gaat maximaal 3 maade mee. Idie vilt geplakt wordt, laat het sel los door

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Concentrische Rookgasafvoer. Buis-in-buis voor een veilig thuis!

Concentrische Rookgasafvoer. Buis-in-buis voor een veilig thuis! Cocetrische Rookgasafvoer Buis-i-buis voor ee veilig thuis! VOORKEUR VOOR CONCENTRISCH Ter bevorderig va de veiligheid, adviseert de vereigig va rookgasafvoerfabrikate Rogafa om voortaa te kieze voor cocetrische

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl

PERGOLA SUNRAIN. www.leiner-zonwering.nl PERGOLA SUNRAIN www.leier-zowerig.l PERGOLA SUNRAIN Het terrasvouwdak voor zo e rege Ritsscree SZ PERGOLA SUNRAIN Q PERGOLA SUNRAIN L PERGOLA SUNRAIN XL PERGOLA LOUNGE PERGOLA SUNRAIN S Steeds meer mese

Nadere informatie

zehnder Bank-radiatoren

zehnder Bank-radiatoren Ihoudsopgave zehder Bak-radiatore odeloverzicht Productbeschrijvig Prijslijst echische gegeves Aasluitige Speciale uitvoerige zehder charlesto bak - e gebruike als zitbak of vesterbak - Eevoudig schoo

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

ACO Passavant. Muurdoorvoeren. ACO product katalogus Muur- en vloerdoorvoeren. www.aco.nl

ACO Passavant. Muurdoorvoeren. ACO product katalogus Muur- en vloerdoorvoeren. www.aco.nl Muurdoorvoeren ACO product katalogus Muur- en vloerdoorvoeren www.aco.nl De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek voor toepassingen in Civiele

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015 Ibouw-, gebruiks- e oderhoudsistructies voor idustriële sectioaaldeur NL Stad: 08.2015 1. Ihoudsopgave 1. Ihoudsopgave............................................. 2 2. Verklarig va symbole.....................................

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

PERGOLA SUNRAIN.

PERGOLA SUNRAIN. PERGOLA SUNRAIN www.leier.de PERGOLA SUNRAIN L Het terrasvouwdak voor zo e rege 1300 650 7-9 Steeds meer mese zij graag buite. Café e restauratbezoekers geve de voorkeur aa ee rustig, beschut plekje om

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Modellenreeks ULTIMATE-G90

Modellenreeks ULTIMATE-G90 Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Ipadige opslag va gasflesse Modellereeks ULTIMATE-G90 90 miute bradwered volges EN 14470-2 Gekeurd e gecertificeerd volges EN 14470-2, EN 1363-1 e

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Zehnder Bank-Radiator

Zehnder Bank-Radiator Productbeschrijvig Zehder Bak-Radiator Zehder Bak-Radiator Bestektekst Zehder Bak-Radiator Zehder Bak-Radiator, radiator 4- t/m 6-koloer va staal; kopstukke uit staal, rode buis Ø 25 ; horizotale elemete;

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

TEGELWERK SYSTEEM OPBOUW WWW.OMNICOL.EU

TEGELWERK SYSTEEM OPBOUW WWW.OMNICOL.EU TEGELEN VERMINDEREN OP KRITISCHE VAN CONTACTGELUID ONDERGRONDEN ONDER TEGELWERK 6 5 4 3 2 1 SYSTEEM OPBOUW OMNIMAT Geluiddempede otkoppeligsmat voor oder tegelwerk. Dempt het cotactgeluid va tegelvloere.

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

ACO Markant. Kelderbouw. Isolerende kozijnkantstukken met inzetraam voor de kelderbouw ACO Markant Therm. www.aco.nl

ACO Markant. Kelderbouw. Isolerende kozijnkantstukken met inzetraam voor de kelderbouw ACO Markant Therm. www.aco.nl Kelderbouw Isolerende kozijnkantstukken met inzetraam voor de kelderbouw ACO Markant Therm www.aco.nl Wij zorgen voor de afwatering De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op

Nadere informatie

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Lumo-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.5101/0205 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gasabsorptiewarmtepomp. Duurzaam verwarmen met maximaal rendement. Gas HP

Product-Data-Blad. Gasabsorptiewarmtepomp. Duurzaam verwarmen met maximaal rendement. Gas HP Product-Data-Blad Gasabsorptiewarmtepomp Gas HP Duurzaam verwarme met maximaal redemet Gasabsorptiewarmtepomp Duurzaam verwarme met maximaal redemet De Remeha Gasabsorptiewarmtepomp Remeha zet al jare

Nadere informatie

CERTIFICAAT (inspectie) Eindcontrole na asbestverwijdering conform NEN 2990

CERTIFICAAT (inspectie) Eindcontrole na asbestverwijdering conform NEN 2990 CERTIFICAAT (ispectie) Eidcotrole a asbestverwijderig coform NEN 990 Rimburgerweg 8a tel: 0-880 kvk: 00 Rabo bak IBAN: NL86 RABO 00 86 69 Visueel ispectieummer: VI00 Ispecteur/aalist(e): B. Wilbers Datum

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Air Excellent Luchtverdeelsysteem. Koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!

Air Excellent Luchtverdeelsysteem. Koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat! Air Excellet Luchtverdeelsysteem Koppelt uw woig moeiteloos aa ee gezod bieklimaat! AIR EXCELLENT LUCHTVERDEELSYSTEEM Air Excellet va Ubbik is ee iovatief modulair luchtverdeelsysteem voor toepassig i

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie