MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING"

Transcriptie

1 MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING

2 VOORPANEEL CENTRALE MODEL E 1. % L.E.L. De waarde die de onderste explosiegrens in % aangeeft van het gas in de atmosfeer. In waaktoestand geeft de E-centrale 00 % aan. 2. RESET Drukknop om de waaktoestand te activeren: a) 1 druk : RESET de geluidssignalen. b) 2 x drukken : RESET de geheugenalarmen en de bijhorende relais, indien de hoeveelheid gas bij de detector lager is dan de vastgestelde drempelwaarden. 3. Power ON - Groene LED de centrale is in werking. 4. Fault - Gele LED geeft aan dat er een storing is in de voedingslijn van de detector of dat er een elektronische storing is in de centrale. Als de storing voorbij is gaat de LED weer uit en komt de centrale weer in normale positie te staan. 5. A1 - Rode LED A1 geeft aan dat het eerste concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. 6. A2 - Rode LED A2 geeft aan dat het tweede concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. 7. A3 - Rode LED A3 geeft aan dat het derde concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. FABRIEKSINSTELLINGEN Eerste alarmniveau A1 : Tweede alarmniveau A2 : Derde alarmniveau A3 : Inwendige zoemer : Externe sirene-uitgang : in geheugen opgeslagen alarm, 20 % O.E.G.., na 2 sec. in geheugen opgeslagen alarm, 40 % O.E.G., na 2 sec. in geheugen opgeslagen alarm, 40 % O.E.G., na 10 sec. functioneert bij storingen en bij alarmen. functioneert bij de alarmen. Raadpleeg voor alle wijzigingen in de instructies uw leverancier of groothandelaar.

3 INHOUDSTAFEL Verantwoordelijkheid - Garantie... 1 Milieu... 1 Een beetje fysica... 2 Algemeen... 2 Plaats van de verschillende onderdelen in een installatie... 2 Plaats en positie van de detector... 3 Plaatsen en bevestigen van centrale en detector... 3 Aansluiting van de centrale Model E... 4 Aansluiting van de detector... 4 Aansluitklemmen voor de centrale Model E... 5 Aansluitschema dat het meest wordt toegepast voor de centrale Model E... 5 Inschakelen van de centrale... 6 Controle van de alarm- en storingsfuncties van de centrale... 7 Wat doen bij alarm... 8 Onderhoud... 8 Karakteristieken... 9

4 VERANTWOORDELIJKHEID - GARANTIE De installateur engageert zich voor het respecteren van de CE-normen en de installatievoorschriften De installatie dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. Het materiaal is getest en gecontroleerd in onze werkplaats voor zijn verzending. Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn voor de installatie, voor het gebruik of het onderhoud van dit materiaal. Indien deze voorschriften worden gerespecteerd wordt Uw veiligheid en deze van de bewoners van het gebouw door deze beveiligingsinstallatie verzekerd. Elk apparaat dient te worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen, waarschuwingen, instructies en gebruiksbeperkingen beschreven in deze handleiding. De door DALEMANS geboden garanties zijn nihil indien het product niet is geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden volgens de gedetailleerde instructies van deze handleiding en de vigerende normen. Enkel originele DALEMANS wisselstukken gebruiken voor het onderhoud beschreven in deze handleiding. Zoniet kan U de performantie van het apparaat aanzienlijk veranderen. Installeer het materiaal op een droge en propere plaats. Plaats een scherm (behuizing) ter bescherming tegen eventueel spattend water of andere verontreinigingen. Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen over installatie of onderhoud van dit product. Dalemans NV is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte beschadigingen of een schadevergoeding direct of indirect voorkomend uit het niet naleven van deze richtlijnen. De plannen, schema s en informatie van deze handleiding zijn eigendom van Dalemans NV en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder zijn uitdrukkelijke goedkeuring. Gebruik nooit het gas van een aansteker om de installatie te testen. Dit gas is te rijk en kan het gevoelige element van de detector beschadigen. NIET TESTEN MET EEN AANSTEKER MILIEU Het symbool van een doorkruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat U de vigerende reglementering dient te respecteren aangaande de gescheiden inzameling van elektrische of elektronische apparatuur. Deze voorzieningen dienen om de natuurlijke bronnen te beschermen die gediend hebben bij de productie van dit product en om de verspreiding te voorkomen van mogelijk schadelijke substanties voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Op het einde van de levensduur van het product moet U het naar een erkend verzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Voor meer informatie over deze verzamelpunten en recyclage in uw omgeving gelieve contact te nemen met het plaatselijk bestuur. P 1

5 EEN BEETJE FYSICA Het ontploffingsvermogen van een gas luchtmengsel hangt af van de concentratie van het gas in de lucht. Als deze concentratie te arm is, zegt men dat het mengsel te arm is om te ontploffen. Als de gasconcentratie stijgt tot dat het mengsel juist rijk genoeg is om te ontploffen hebben we de Onderste Explosiviteit grens - O.E.G. (in het Engels: Lower Explosive Level - L.E.L) bereikt. Bij de Bovenste Explosiviteit grens - B.E.G. (in Engels: Upper Explosive Level - U.E.L.) is het mengsel te rijk geworden en kan het niet meer ontploffen bij gebrek aan zuurstof: het verbrandt gewoon. 0% lucht Ontploffing niet mogelijk Ontploffing mogelijk Verbranding ALGEMEEN 100% lucht 0% gas OEG BEG 100% gas Met deze installatie kunnen automatisch de beveiligingsmaatregelen tegen gasexplosies worden ingeschakeld. De detector brengt permanent de meting van het verklikte gasconcentratie in de lucht naar de meetcentrale over. Vooraleer de O.E.G. (onderste explosiegrens) van het gas in de lucht bereikt wordt, deze elektronische centrale heeft invloed op: - het sluiten van een gasklep, - het afsluiten van de elektrische stroom, - het inschakelen van een sirene. De centrale heeft 3 variabele alarmniveaus en een storingsniveau voor de detectorlus. Deze individuele relais functies verzekeren de op afstand bediende uitgangen. De centrale bezit tevens voor elke functie een handbediende registratie van de sirene. PLAATS VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN IN EEN INSTALLATIE Gevaarzone Zone met mogelijke gevaren Ongevaarlijke zone Centrale Detector Gasafsluiter Sirene Zwaailicht We bevelen ten sterkste aan de centrale buiten de gevaren zone te plaatsen! P 2

6 PLAATS EN POSITIE VAN DE DETECTOR De plaats en de positie van de detector is in het algemeen afhankelijk van 3 factoren: 1. De dichtheid van het te detecteren gas (zie tabel met de kenmerken van enkele gassen, blz. 9) - Gassen kunnen zwaarder en lichter zijn dan lucht. Gassen die lichter zijn dan lucht hebben de neiging te stijgen, de anderen zakken. - Bij lichte gassen worden de detectors tegen het plafond geplaatst, bij gassen zwaarder dan lucht komen de detectors tegen de vloer. - Voor de detectie van gassen waar de dichtheid kort bij die van lucht ligt zoals bv. Acetyleen dienen detectors te worden voorzien voor plaatsing tegen de vloer EN het plafond. 2. Het gedeelte van de gasinstallatie waar een lek mogelijk is (bv.: koppeling, dichting, veiligheidsklep). 3. De luchtstroom in lokalen waar een natuurlijke of gedwongen ventilatie is. LET OP: de detectors mogen niet geplaatst worden in een luchtstroom met een snelheid van meer dan 0.5 m/sec. Aanbevelingen: de detector niet plaatsen: - Juist boven een fornuis, - Juist boven een gootsteen, - Naast een luchtextractor, - Buiten zonder regenbescherming, - Op een plaats waar de temperaturen buiten de toegelaten temperatuur zijn, - In een corrosief milieu, - Rechtstreeks in een luchtkanaal. - In een omgeving waar siliconen gebruikt worden. PLAATSEN EN BEVESTIGEN VAN CENTRALE EN DETECTOR 1. Uitsparingen dienen gemaakt te worden bij de centrale voor de wartels, bovenaan of onderaan, afhankelijk van de plaats waar de elektrische kabels lopen. Let hierbij op de elektronische kaarten. 2. Bevestiging van de elektronische centrale: a) Draai de vier plastieken bevestigingsschroeven aan de voorzijde los b) til het deksel van de centrale op met het voorfront. c) Bevestig de behuizing in de 4 voorziene gaten in de hoeken. d) Opgelet Bij het maken van deze gaten kunt u eventueel het elektronische gedeelte losschroeven om eventuele beschadigingen te voorkomen. 3. De detector wordt bevestigd met 2 schroeven in de voorgeboorde gaten aan de binnenzijde van de detector. P 3

7 AANSLUITING VAN DE CENTRALE MODEL E De alarm- en storingscontacten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de wensen van de klant. Deze contacten zijn potentieel vrij. Een voorbeeld vindt u op pagina Als er kabels langs boven binnenkomen moeten de draden onder de elektronische kaart voorbijgaan om daarna aan de aansluitklemmen aangesloten te worden (er voor zorgen dat de draden tegen de bodem worden gedrukt). 2. Sluit 230 V netspanning aan de verbindingsklemmen 20 en 21 van de centrale via een externe zekering. De gasafsluiter moet via dezelfde externe zekering aan de 230 V netspanning aangesloten te worden (Schema 2 - blz. 5). 3. Sluit de aarding aan de daarvoor bestemde bevestigingsschroef (Schema 1 - blz.5). Opgelet! Kabelsectie volgens de AREI (min. 1,5 mm 2 stijve draad) voor 230 V~. AANSLUITING VAN DE DETECTOR 1. Bedradingskabel van de detector naar de centrale: bij het ontwerp van de centrale is ervan uitgegaan dat een afgeschermde kabel overbodig is. Toch als de kabel blootgesteld wordt aan de volgende elektromagnetische verliezen: zender, laspost, schakelen van relais, HF zenders, kabelbaanstoringen, is het beter een afgeschermde kabel te gebruiken om eventuele problemen achteraf te voorkomen. 2. Sluit de verbindingsklemmen A, P en C afkomstig van de detector aan in de centrale volgens de aangegeven volgorde. 3. Gebruik een drieaderige kabel (aarding niet inbegrepen). Opgelet! Gebruik nooit 2 of meerdere draden om de draadsectie te verhogen. De kabel moet uit 1 lengte bestaan, geen tussenstukken. Zorg voor een degelijke bevestiging van de kabels. 4. De maximaal toelaatbare doorsnede per aansluitklem bedraagt 2,5 mm De aansluitklemmen net genoeg vastdraaien als nodig met een aangepaste schroevendraaier. 6. Schakel steeds de spanning af wanneer men werkzaamheden of wijzigingen uitvoert. Gelieve het volgende te respecteren: De voedingsspanning van de detector zoals op het etiket van de detector is aangegeven. De maximale toegelaten afstand in functie van de sectie van de geleiders (zie tabel). Kabel Sectie Maximale Lengte 3 geleiders + aarding 1.5 mm 2 50m 3 geleiders + aarding 2.5 mm 2 80m P 4

8 AANSLUITKLEMMEN VOOR DE CENTRALE MODEL E N L Voeding 230V~ / 50Hz - 8W 19 NO 18 NC Derde alarmniveau Imax: 3A 230V~ 17 C Binnenzijde van de centrale Model E 0V NO NC C NO NC C NO NC C Tweede alarmniveau Imax: 3A 230V~ Eerste alarmniveau Imax: 3A 230V~ Storing Imax: 3A 230V~ Uitgang gelijkstroom 0 Vdc (massa) + 6 Uitgang gelijkstroom +24 Vdc - 5 Uitgang voor externe sirene : I max = 100 ma (negatief commando) 4 C P A C P A Detector Aansluiten van de aarding aan de bevestigingschroef Schema 1 AANSLUITSCHEMA DAT HET MEEST WORDT TOEGEPAST VOOR DE CENTRALE MODEL E Aansluitklem van de alarmcentrale Model E Bevestigingschroef A P C - + 0V L N Sirene ext. 12 tot 24 V Imax: 100 ma Detector A P C Sirene ext. 230 V~ Gasafsluiter Flash Externe zekering In = 6A L N Schema 2 P 5

9 INSCHAKELEN VAN DE CENTRALE Digitale uitlezing ON Aan/uitschakelaar Drukknop alarmtest OFF Drukknop test storing Drukknop Reset Aansluitklem Schema 3 : Moederkaart van de centrale Model E 1. Schakel de externe zekering voor de centrale en gasafsluiter in. 2. Binnenin de centrale op de elektronische kaart bovenaan(schema 3) bevindt zich een schakelaar om de centrale in en uit te schakelen. Zet deze schakelaar op de ON positie. 3. Als de spanning wordt aangesloten licht de groene LED en de digitale uitlezing op aan de voorzijde. 4. Vervolgens wordt een geluidsignaal gegeven(pieptoon) ten teken dat de spanning is aangesloten. Na ongeveer 10 sec. gaat er een dubbel signaal over (twee pieptonen) ten teken dat de installatie in bedrijf is en naar behoren functioneert. 5. Al het materiaal is gecontroleerd en heeft een 24-urentest ondergaan in de fabriek en is bovendien geijkt. Dit garandeert niet dat als U de installatie van het Model E hebt beëindigd de ijking nog juist is. Dit hangt af van de lengte van de kabel tussen de centrale en de detector. Laat daarom het apparaat steeds herijken en daarna jaarlijks opnieuw. 6. Als er een gele controlelamp gaat branden dient u de kabelaansluiting tussen de centrale en de detector te controleren. P 6

10 CONTROLE VAN DE ALARM- EN STORINGSFUNCTIES VAN DE CENTRALE Binnen de behuizing bevinden zich 2 kleine drukknoppen (Schema 3 blz. 6): 1. Drukknop alarmtest : Wanneer men ± 5 sec. erop drukt zullen de alarmen gesimuleerd worden : de 3 relais schakelen om, de 3 rode LED s lichten op en de interne buzzer werkt. De veiligheidsuitgangen worden ook in werking gesteld : bv. sirene, flash, gasafsluiter, naar omstandigheden. 2. Drukknop storingstest : Wanneer men ± 5 sec. erop drukt zal een storing van de detector, de leiding tussen de detector en de centrale gesimuleerd worden. N.B. De testfuncties geven niet aan dat de centrale bij een bepaalde gasconcentratie wel degelijk gaat werken. Dit is uitsluitend mogelijk door een ijkgas in de meetkop te injecteren. PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN 1. De groene LED en de display lichten niet op. - Aan/Uit schakelaar staat op OFF - Zet de schakelaar op ON - Netaansluiting niet in orde - Controleer de spanning op de verbindingsklemmen 20 en 21 van de centrale - Gesmolten smeltveiligheid - Vervang de smeltveiligheid 2. Gele LED licht op. - De aansluitklemmen A, P, C van de detector zijn verkeerd aangesloten. - De detector is stuk (de impedantie die tussen A-C en P- C wordt gemeten moet dezelfde zijn) - Kabelbreuk tussen de centrale en de detector - Controleer de bekabeling - Vervang de detector - Vervang de kabel 3. Rode LED s A1, A2 of A3 licht(en) op - LET OP - Er is een gaslek! - Sluit handmatig de hoofdafsluitkraan van het gas, spoor de lekkage op, repareer het lek en druk daarna twee keer op RESET. 4. Rode LED s A1, A2 of A3 lichten op en er is geen gaslek. - Slecht functionerende detector - Centrale is niet goed geijkt - Kabel is niet in orde - Slechte bekabeling - Externe storing - Controleer de detector (punt 2) - Laat de centrale opnieuw ijken - Vervang de kabel door een kabel met een grotere diameter - Controleer de bekabeling - Zie punt 5 5. De weergave op het display beweegt voortdurend (min. 2% onderste Explosiegrens) Eventueel een alarm. 6. De drukknop testalarm functioneert niet voor het 2 e of 3 e niveau. 7. De centrale geeft tijdens een gaslekkage geen alarm - Sterke storingen in de omgeving: machines, radiografische verbindingen, hoogfrequente communicatie, enz. - Verplaats zonodig eventueel de kabels, de antennes, de machines of de centrale. - De centrale is niet goed geijkt - Laat de centrale opnieuw ijken - De gasconcentratie is te zwak. - Klein gaslek - De detector bevindt zich niet in de gasuitstroom. - Het ontsnapte gas verdwijnt in een ventilatiekanaal - De detectiecel is niet meer gevoelig - Verplaats de detector - Plaats de detector vlakbij het ventilatiekanaal. - Vervang de detector P 7

11 8. De gasafsluitkraan is niet gesloten en er is een alarm (alarmniveau waarbij de gasafsluitkraan moet worden gesloten) - Slechte bekabeling tussen de gasafsluitkraan en de centrale - De gasafsluitkraan functioneert niet - Controleer de bekabeling en het contact van het alarmrelais. - Controleer of er 220 V op de gasafsluitkraan staat. Zo ja vervang de gasafsluitkraan. Zo nee, controleer dan de schakelingen tussen de gasafsluitkraan en de centrale. Voor alle andere storingen neem contact met uw groothandelaar of Dalemans. WAT DOEN BIJ ALARM Volg de veiligheidsvoorschriften (gasalarm) die opgelegd zijn door uw veiligheidsverantwoordelijke. Eventuele aanbevelingen: Houdt u kalm en neemt de volgende regels in acht 1. Doof alle brandende vlammen (inbegrepen sigaretten, pijp, enz.) 2. Doof alle apparaten op gas. 3. Sluit de hoofdgaskraan en/of de kraan van de gasfles (in geval van LPG). 4. Geen elektrische apparaten of de gasdetectie centrale of lampen in- of uitschakelen. 5. Open de deuren en vensters voor ventilatie. 6. Reset de centrale nooit als deze zich in hetzelfde lokaal bevindt. Indien de gasconcentratie, afgelezen op de centrale, niet onder het alarmniveau daalt en als de oorzaak van de lek niet zichtbaar en/of herstelbaar is, verlaat het lokaal en verwittig onmiddellijk de gasleverancier en/of de nooddienst om de installatie te controleren en in veiligheidstoestand te brengen om eventuele herstellingen te verrichten. Wanneer het alarm stopt en zijn oorzaak gekend en gerepareerd is (bv. een open gedoofd fornuis), mag de gasaanvoer weer geopend worden als u zeker bent dat alle gastoestellen dichtgedraaid zijn. ONDERHOUD Detectietoestellen voor ontplofbare gassen moeten jaarlijks geijkt worden, in bepaalde gevallen 3 of 4 keer per jaar of zelfs meer. Dit is noodzakelijk om het gevoeligheidsverlies van de sensoren te compenseren. De ijking wordt door de fabrikant of door zijn plaatselijke verdeler uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van een aangepast ijkgas, afhankelijk van het te detecteren gas en van zijn onderste explosie grens. P 8

12 KARAKTERISTIEKEN Tabel 1 - Technische kenmerken van de centrale Model E Model Merk Model E DALEMANS Keuringen EN EN EN Type ingang Aantal ingangen 1 mv - Brug van Wheatstone Aflezing in O.E.G. Alarmfuncties Digitaal - 0 tot 99% O.E.G. 3 alarmniveau s met regelbare temporisatie Storingsfunctie Alarmniveau s en temporisaties Zelfcontrole van de detectiekring Regelbaar door interne toetsen Algemene uitgangen Alarm 1: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Alarm 2: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Alarm 3: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Storing : 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Geluidsignalen Regelbare waarden Regelbare functies Hoofdvoeding Elektrisch vermogen Behuizing - Interne zoemer - Voor externe sirene: Transistoruitgang Imax 100mA - 24V - Waarde van de alarmniveau s - Waarde van de vertraagde activering van elke alarmdrempel : max 99 sec. - Manuele of automatische RESET voor elke alarmdrempel 230 V~ ±10%, 50Hz 8W (in 230 V~) IP55 met venster Afmetingen (H x B x D) 170 x 135 x 112 Gewicht 1 kg Toegelaten omgevingstemperatuur - 10 C tot 40 C Aansluiting Schroefklemmen Max 1 x 2.5mm² of 2 x 1.5mm² Tabel 2 - Kenmerken van enkele gassen (IEC ) Gas Formule Dichtheid O.E.G. % B.E.G. % Plaats Acetyleen (CH) Plafond + vloer Butaan C 4 H Vloer Waterstof H Plafond Isobutaan (CH 3 ) 3 CH Vloer Metaan CH Plafond Propaan C 3 H Vloer Ethyleen-oxide C 2 H 4 O Vloer P 9

13 NOTITIES

14 OFFICIELE DISTRIBUTEUR DALEMANS n.v. rue Jules Mélotte 27 B-4350 Remicourt Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0)

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A GEBRUIKSAANWIJZING ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS KYORITSU MODEL 3005A en 3007A 1. VEILIGHEID * Het toestel werd ontworpen volgens onderstaande veiligheidsnormen IEC 61010-1 overspanningscategorie III

Nadere informatie

DL-ELC overdruk lekbewakingsunit voor bewaking tot en met 6 DUBBELWANDIGE tanks Gecertificeerd conform BRL K-910

DL-ELC overdruk lekbewakingsunit voor bewaking tot en met 6 DUBBELWANDIGE tanks Gecertificeerd conform BRL K-910 DL-ELC overdruk lekbewakingsunit voor bewaking tot en met 6 DUBBELWANDIGE tanks Gecertificeerd conform BRL K-910 Uitgever : Weijers Waalwijk B.V. Uitgave : 5 e Datum : Jan 2008 Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL. Veneco Ventilation Systems by. etp

Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL. Veneco Ventilation Systems by. etp Installatiehandleiding Veneco Ventilation Systems - V4000 series 04/2014 - V 1.5 - NL Veneco Ventilation Systems by etp 2 Veneco Ventilation Systems by Elek Trends Productions nv Rue des Bengalis 4 B -

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING MEGA GO BAR 50 GEBRUIKERSHANDLEIDING A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu American DJ - www.americandj.eu Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoud Hoofdfuncties.

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Installatie en Programmatie Handleiding

Installatie en Programmatie Handleiding Installatie en Programmatie Handleiding ProSYS Versie 7.xx Installatie en Programmatie Handleiding ProSYS Versie 7.xx CE verklaring van conformiteit RISCO Group verklaren hiermee dat de producten (ProSYS

Nadere informatie

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore For sliding gates Robus 600/600P 1000/1000P Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC 25D

HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC 25D Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HRC 17M HRC 17D HRC 20M HRC 25D HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATEUR Versie VJP/12/2012 1 Pagina Inhoud

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35

Stralingsbuizen op gas. BTwin BT35 Stralingsbuizen op gas TM BTwin BT35 Nederland Gascategorie II2L3BP TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Installatie Onderhoud - Gebruik Waarschuwing Gelieve dit document aandachtig te lezen alvorens

Nadere informatie

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.

GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. GWHD(56S)NM3CO Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI Inleiding Super Free Match past de geavanceerde productie-technologie

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7

Tetra. Gebruikershandleiding. Persoonlijke Multigasmonitor. M07242 November 2007 Nummer 7 Persoonlijke Multigasmonitor Gebruikershandleiding M07242 November 2007 Nummer 7 Veiligheidsinformatie: Zorg ervoor dat u alle instructies in het hoofdstuk over de werking in deze handleiding hebt gelezen

Nadere informatie

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR

EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR EW3940/41/42/43 Line Interactive UPS met AVR 2 NEDERLANDS EW3940/41/42/43 Line interactive UPS met AVR Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL WV1870A+NFW. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WV1870A+NFW Gebruiksaanwijzing 30302004NL.fm Page 29 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 760505-00-0 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie