MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING"

Transcriptie

1 MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING

2 VOORPANEEL CENTRALE MODEL E 1. % L.E.L. De waarde die de onderste explosiegrens in % aangeeft van het gas in de atmosfeer. In waaktoestand geeft de E-centrale 00 % aan. 2. RESET Drukknop om de waaktoestand te activeren: a) 1 druk : RESET de geluidssignalen. b) 2 x drukken : RESET de geheugenalarmen en de bijhorende relais, indien de hoeveelheid gas bij de detector lager is dan de vastgestelde drempelwaarden. 3. Power ON - Groene LED de centrale is in werking. 4. Fault - Gele LED geeft aan dat er een storing is in de voedingslijn van de detector of dat er een elektronische storing is in de centrale. Als de storing voorbij is gaat de LED weer uit en komt de centrale weer in normale positie te staan. 5. A1 - Rode LED A1 geeft aan dat het eerste concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. 6. A2 - Rode LED A2 geeft aan dat het tweede concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. 7. A3 - Rode LED A3 geeft aan dat het derde concentratieniveau van het gas bij de detector overschreden is. FABRIEKSINSTELLINGEN Eerste alarmniveau A1 : Tweede alarmniveau A2 : Derde alarmniveau A3 : Inwendige zoemer : Externe sirene-uitgang : in geheugen opgeslagen alarm, 20 % O.E.G.., na 2 sec. in geheugen opgeslagen alarm, 40 % O.E.G., na 2 sec. in geheugen opgeslagen alarm, 40 % O.E.G., na 10 sec. functioneert bij storingen en bij alarmen. functioneert bij de alarmen. Raadpleeg voor alle wijzigingen in de instructies uw leverancier of groothandelaar.

3 INHOUDSTAFEL Verantwoordelijkheid - Garantie... 1 Milieu... 1 Een beetje fysica... 2 Algemeen... 2 Plaats van de verschillende onderdelen in een installatie... 2 Plaats en positie van de detector... 3 Plaatsen en bevestigen van centrale en detector... 3 Aansluiting van de centrale Model E... 4 Aansluiting van de detector... 4 Aansluitklemmen voor de centrale Model E... 5 Aansluitschema dat het meest wordt toegepast voor de centrale Model E... 5 Inschakelen van de centrale... 6 Controle van de alarm- en storingsfuncties van de centrale... 7 Wat doen bij alarm... 8 Onderhoud... 8 Karakteristieken... 9

4 VERANTWOORDELIJKHEID - GARANTIE De installateur engageert zich voor het respecteren van de CE-normen en de installatievoorschriften De installatie dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. Het materiaal is getest en gecontroleerd in onze werkplaats voor zijn verzending. Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn voor de installatie, voor het gebruik of het onderhoud van dit materiaal. Indien deze voorschriften worden gerespecteerd wordt Uw veiligheid en deze van de bewoners van het gebouw door deze beveiligingsinstallatie verzekerd. Elk apparaat dient te worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen, waarschuwingen, instructies en gebruiksbeperkingen beschreven in deze handleiding. De door DALEMANS geboden garanties zijn nihil indien het product niet is geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden volgens de gedetailleerde instructies van deze handleiding en de vigerende normen. Enkel originele DALEMANS wisselstukken gebruiken voor het onderhoud beschreven in deze handleiding. Zoniet kan U de performantie van het apparaat aanzienlijk veranderen. Installeer het materiaal op een droge en propere plaats. Plaats een scherm (behuizing) ter bescherming tegen eventueel spattend water of andere verontreinigingen. Aarzel niet om ons te contacteren voor inlichtingen over installatie of onderhoud van dit product. Dalemans NV is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte beschadigingen of een schadevergoeding direct of indirect voorkomend uit het niet naleven van deze richtlijnen. De plannen, schema s en informatie van deze handleiding zijn eigendom van Dalemans NV en mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder zijn uitdrukkelijke goedkeuring. Gebruik nooit het gas van een aansteker om de installatie te testen. Dit gas is te rijk en kan het gevoelige element van de detector beschadigen. NIET TESTEN MET EEN AANSTEKER MILIEU Het symbool van een doorkruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat U de vigerende reglementering dient te respecteren aangaande de gescheiden inzameling van elektrische of elektronische apparatuur. Deze voorzieningen dienen om de natuurlijke bronnen te beschermen die gediend hebben bij de productie van dit product en om de verspreiding te voorkomen van mogelijk schadelijke substanties voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Op het einde van de levensduur van het product moet U het naar een erkend verzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Voor meer informatie over deze verzamelpunten en recyclage in uw omgeving gelieve contact te nemen met het plaatselijk bestuur. P 1

5 EEN BEETJE FYSICA Het ontploffingsvermogen van een gas luchtmengsel hangt af van de concentratie van het gas in de lucht. Als deze concentratie te arm is, zegt men dat het mengsel te arm is om te ontploffen. Als de gasconcentratie stijgt tot dat het mengsel juist rijk genoeg is om te ontploffen hebben we de Onderste Explosiviteit grens - O.E.G. (in het Engels: Lower Explosive Level - L.E.L) bereikt. Bij de Bovenste Explosiviteit grens - B.E.G. (in Engels: Upper Explosive Level - U.E.L.) is het mengsel te rijk geworden en kan het niet meer ontploffen bij gebrek aan zuurstof: het verbrandt gewoon. 0% lucht Ontploffing niet mogelijk Ontploffing mogelijk Verbranding ALGEMEEN 100% lucht 0% gas OEG BEG 100% gas Met deze installatie kunnen automatisch de beveiligingsmaatregelen tegen gasexplosies worden ingeschakeld. De detector brengt permanent de meting van het verklikte gasconcentratie in de lucht naar de meetcentrale over. Vooraleer de O.E.G. (onderste explosiegrens) van het gas in de lucht bereikt wordt, deze elektronische centrale heeft invloed op: - het sluiten van een gasklep, - het afsluiten van de elektrische stroom, - het inschakelen van een sirene. De centrale heeft 3 variabele alarmniveaus en een storingsniveau voor de detectorlus. Deze individuele relais functies verzekeren de op afstand bediende uitgangen. De centrale bezit tevens voor elke functie een handbediende registratie van de sirene. PLAATS VAN DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN IN EEN INSTALLATIE Gevaarzone Zone met mogelijke gevaren Ongevaarlijke zone Centrale Detector Gasafsluiter Sirene Zwaailicht We bevelen ten sterkste aan de centrale buiten de gevaren zone te plaatsen! P 2

6 PLAATS EN POSITIE VAN DE DETECTOR De plaats en de positie van de detector is in het algemeen afhankelijk van 3 factoren: 1. De dichtheid van het te detecteren gas (zie tabel met de kenmerken van enkele gassen, blz. 9) - Gassen kunnen zwaarder en lichter zijn dan lucht. Gassen die lichter zijn dan lucht hebben de neiging te stijgen, de anderen zakken. - Bij lichte gassen worden de detectors tegen het plafond geplaatst, bij gassen zwaarder dan lucht komen de detectors tegen de vloer. - Voor de detectie van gassen waar de dichtheid kort bij die van lucht ligt zoals bv. Acetyleen dienen detectors te worden voorzien voor plaatsing tegen de vloer EN het plafond. 2. Het gedeelte van de gasinstallatie waar een lek mogelijk is (bv.: koppeling, dichting, veiligheidsklep). 3. De luchtstroom in lokalen waar een natuurlijke of gedwongen ventilatie is. LET OP: de detectors mogen niet geplaatst worden in een luchtstroom met een snelheid van meer dan 0.5 m/sec. Aanbevelingen: de detector niet plaatsen: - Juist boven een fornuis, - Juist boven een gootsteen, - Naast een luchtextractor, - Buiten zonder regenbescherming, - Op een plaats waar de temperaturen buiten de toegelaten temperatuur zijn, - In een corrosief milieu, - Rechtstreeks in een luchtkanaal. - In een omgeving waar siliconen gebruikt worden. PLAATSEN EN BEVESTIGEN VAN CENTRALE EN DETECTOR 1. Uitsparingen dienen gemaakt te worden bij de centrale voor de wartels, bovenaan of onderaan, afhankelijk van de plaats waar de elektrische kabels lopen. Let hierbij op de elektronische kaarten. 2. Bevestiging van de elektronische centrale: a) Draai de vier plastieken bevestigingsschroeven aan de voorzijde los b) til het deksel van de centrale op met het voorfront. c) Bevestig de behuizing in de 4 voorziene gaten in de hoeken. d) Opgelet Bij het maken van deze gaten kunt u eventueel het elektronische gedeelte losschroeven om eventuele beschadigingen te voorkomen. 3. De detector wordt bevestigd met 2 schroeven in de voorgeboorde gaten aan de binnenzijde van de detector. P 3

7 AANSLUITING VAN DE CENTRALE MODEL E De alarm- en storingscontacten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, afhankelijk van de wensen van de klant. Deze contacten zijn potentieel vrij. Een voorbeeld vindt u op pagina Als er kabels langs boven binnenkomen moeten de draden onder de elektronische kaart voorbijgaan om daarna aan de aansluitklemmen aangesloten te worden (er voor zorgen dat de draden tegen de bodem worden gedrukt). 2. Sluit 230 V netspanning aan de verbindingsklemmen 20 en 21 van de centrale via een externe zekering. De gasafsluiter moet via dezelfde externe zekering aan de 230 V netspanning aangesloten te worden (Schema 2 - blz. 5). 3. Sluit de aarding aan de daarvoor bestemde bevestigingsschroef (Schema 1 - blz.5). Opgelet! Kabelsectie volgens de AREI (min. 1,5 mm 2 stijve draad) voor 230 V~. AANSLUITING VAN DE DETECTOR 1. Bedradingskabel van de detector naar de centrale: bij het ontwerp van de centrale is ervan uitgegaan dat een afgeschermde kabel overbodig is. Toch als de kabel blootgesteld wordt aan de volgende elektromagnetische verliezen: zender, laspost, schakelen van relais, HF zenders, kabelbaanstoringen, is het beter een afgeschermde kabel te gebruiken om eventuele problemen achteraf te voorkomen. 2. Sluit de verbindingsklemmen A, P en C afkomstig van de detector aan in de centrale volgens de aangegeven volgorde. 3. Gebruik een drieaderige kabel (aarding niet inbegrepen). Opgelet! Gebruik nooit 2 of meerdere draden om de draadsectie te verhogen. De kabel moet uit 1 lengte bestaan, geen tussenstukken. Zorg voor een degelijke bevestiging van de kabels. 4. De maximaal toelaatbare doorsnede per aansluitklem bedraagt 2,5 mm De aansluitklemmen net genoeg vastdraaien als nodig met een aangepaste schroevendraaier. 6. Schakel steeds de spanning af wanneer men werkzaamheden of wijzigingen uitvoert. Gelieve het volgende te respecteren: De voedingsspanning van de detector zoals op het etiket van de detector is aangegeven. De maximale toegelaten afstand in functie van de sectie van de geleiders (zie tabel). Kabel Sectie Maximale Lengte 3 geleiders + aarding 1.5 mm 2 50m 3 geleiders + aarding 2.5 mm 2 80m P 4

8 AANSLUITKLEMMEN VOOR DE CENTRALE MODEL E N L Voeding 230V~ / 50Hz - 8W 19 NO 18 NC Derde alarmniveau Imax: 3A 230V~ 17 C Binnenzijde van de centrale Model E 0V NO NC C NO NC C NO NC C Tweede alarmniveau Imax: 3A 230V~ Eerste alarmniveau Imax: 3A 230V~ Storing Imax: 3A 230V~ Uitgang gelijkstroom 0 Vdc (massa) + 6 Uitgang gelijkstroom +24 Vdc - 5 Uitgang voor externe sirene : I max = 100 ma (negatief commando) 4 C P A C P A Detector Aansluiten van de aarding aan de bevestigingschroef Schema 1 AANSLUITSCHEMA DAT HET MEEST WORDT TOEGEPAST VOOR DE CENTRALE MODEL E Aansluitklem van de alarmcentrale Model E Bevestigingschroef A P C - + 0V L N Sirene ext. 12 tot 24 V Imax: 100 ma Detector A P C Sirene ext. 230 V~ Gasafsluiter Flash Externe zekering In = 6A L N Schema 2 P 5

9 INSCHAKELEN VAN DE CENTRALE Digitale uitlezing ON Aan/uitschakelaar Drukknop alarmtest OFF Drukknop test storing Drukknop Reset Aansluitklem Schema 3 : Moederkaart van de centrale Model E 1. Schakel de externe zekering voor de centrale en gasafsluiter in. 2. Binnenin de centrale op de elektronische kaart bovenaan(schema 3) bevindt zich een schakelaar om de centrale in en uit te schakelen. Zet deze schakelaar op de ON positie. 3. Als de spanning wordt aangesloten licht de groene LED en de digitale uitlezing op aan de voorzijde. 4. Vervolgens wordt een geluidsignaal gegeven(pieptoon) ten teken dat de spanning is aangesloten. Na ongeveer 10 sec. gaat er een dubbel signaal over (twee pieptonen) ten teken dat de installatie in bedrijf is en naar behoren functioneert. 5. Al het materiaal is gecontroleerd en heeft een 24-urentest ondergaan in de fabriek en is bovendien geijkt. Dit garandeert niet dat als U de installatie van het Model E hebt beëindigd de ijking nog juist is. Dit hangt af van de lengte van de kabel tussen de centrale en de detector. Laat daarom het apparaat steeds herijken en daarna jaarlijks opnieuw. 6. Als er een gele controlelamp gaat branden dient u de kabelaansluiting tussen de centrale en de detector te controleren. P 6

10 CONTROLE VAN DE ALARM- EN STORINGSFUNCTIES VAN DE CENTRALE Binnen de behuizing bevinden zich 2 kleine drukknoppen (Schema 3 blz. 6): 1. Drukknop alarmtest : Wanneer men ± 5 sec. erop drukt zullen de alarmen gesimuleerd worden : de 3 relais schakelen om, de 3 rode LED s lichten op en de interne buzzer werkt. De veiligheidsuitgangen worden ook in werking gesteld : bv. sirene, flash, gasafsluiter, naar omstandigheden. 2. Drukknop storingstest : Wanneer men ± 5 sec. erop drukt zal een storing van de detector, de leiding tussen de detector en de centrale gesimuleerd worden. N.B. De testfuncties geven niet aan dat de centrale bij een bepaalde gasconcentratie wel degelijk gaat werken. Dit is uitsluitend mogelijk door een ijkgas in de meetkop te injecteren. PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN OPLOSSINGEN 1. De groene LED en de display lichten niet op. - Aan/Uit schakelaar staat op OFF - Zet de schakelaar op ON - Netaansluiting niet in orde - Controleer de spanning op de verbindingsklemmen 20 en 21 van de centrale - Gesmolten smeltveiligheid - Vervang de smeltveiligheid 2. Gele LED licht op. - De aansluitklemmen A, P, C van de detector zijn verkeerd aangesloten. - De detector is stuk (de impedantie die tussen A-C en P- C wordt gemeten moet dezelfde zijn) - Kabelbreuk tussen de centrale en de detector - Controleer de bekabeling - Vervang de detector - Vervang de kabel 3. Rode LED s A1, A2 of A3 licht(en) op - LET OP - Er is een gaslek! - Sluit handmatig de hoofdafsluitkraan van het gas, spoor de lekkage op, repareer het lek en druk daarna twee keer op RESET. 4. Rode LED s A1, A2 of A3 lichten op en er is geen gaslek. - Slecht functionerende detector - Centrale is niet goed geijkt - Kabel is niet in orde - Slechte bekabeling - Externe storing - Controleer de detector (punt 2) - Laat de centrale opnieuw ijken - Vervang de kabel door een kabel met een grotere diameter - Controleer de bekabeling - Zie punt 5 5. De weergave op het display beweegt voortdurend (min. 2% onderste Explosiegrens) Eventueel een alarm. 6. De drukknop testalarm functioneert niet voor het 2 e of 3 e niveau. 7. De centrale geeft tijdens een gaslekkage geen alarm - Sterke storingen in de omgeving: machines, radiografische verbindingen, hoogfrequente communicatie, enz. - Verplaats zonodig eventueel de kabels, de antennes, de machines of de centrale. - De centrale is niet goed geijkt - Laat de centrale opnieuw ijken - De gasconcentratie is te zwak. - Klein gaslek - De detector bevindt zich niet in de gasuitstroom. - Het ontsnapte gas verdwijnt in een ventilatiekanaal - De detectiecel is niet meer gevoelig - Verplaats de detector - Plaats de detector vlakbij het ventilatiekanaal. - Vervang de detector P 7

11 8. De gasafsluitkraan is niet gesloten en er is een alarm (alarmniveau waarbij de gasafsluitkraan moet worden gesloten) - Slechte bekabeling tussen de gasafsluitkraan en de centrale - De gasafsluitkraan functioneert niet - Controleer de bekabeling en het contact van het alarmrelais. - Controleer of er 220 V op de gasafsluitkraan staat. Zo ja vervang de gasafsluitkraan. Zo nee, controleer dan de schakelingen tussen de gasafsluitkraan en de centrale. Voor alle andere storingen neem contact met uw groothandelaar of Dalemans. WAT DOEN BIJ ALARM Volg de veiligheidsvoorschriften (gasalarm) die opgelegd zijn door uw veiligheidsverantwoordelijke. Eventuele aanbevelingen: Houdt u kalm en neemt de volgende regels in acht 1. Doof alle brandende vlammen (inbegrepen sigaretten, pijp, enz.) 2. Doof alle apparaten op gas. 3. Sluit de hoofdgaskraan en/of de kraan van de gasfles (in geval van LPG). 4. Geen elektrische apparaten of de gasdetectie centrale of lampen in- of uitschakelen. 5. Open de deuren en vensters voor ventilatie. 6. Reset de centrale nooit als deze zich in hetzelfde lokaal bevindt. Indien de gasconcentratie, afgelezen op de centrale, niet onder het alarmniveau daalt en als de oorzaak van de lek niet zichtbaar en/of herstelbaar is, verlaat het lokaal en verwittig onmiddellijk de gasleverancier en/of de nooddienst om de installatie te controleren en in veiligheidstoestand te brengen om eventuele herstellingen te verrichten. Wanneer het alarm stopt en zijn oorzaak gekend en gerepareerd is (bv. een open gedoofd fornuis), mag de gasaanvoer weer geopend worden als u zeker bent dat alle gastoestellen dichtgedraaid zijn. ONDERHOUD Detectietoestellen voor ontplofbare gassen moeten jaarlijks geijkt worden, in bepaalde gevallen 3 of 4 keer per jaar of zelfs meer. Dit is noodzakelijk om het gevoeligheidsverlies van de sensoren te compenseren. De ijking wordt door de fabrikant of door zijn plaatselijke verdeler uitgevoerd. Dit gebeurt door middel van een aangepast ijkgas, afhankelijk van het te detecteren gas en van zijn onderste explosie grens. P 8

12 KARAKTERISTIEKEN Tabel 1 - Technische kenmerken van de centrale Model E Model Merk Model E DALEMANS Keuringen EN EN EN Type ingang Aantal ingangen 1 mv - Brug van Wheatstone Aflezing in O.E.G. Alarmfuncties Digitaal - 0 tot 99% O.E.G. 3 alarmniveau s met regelbare temporisatie Storingsfunctie Alarmniveau s en temporisaties Zelfcontrole van de detectiekring Regelbaar door interne toetsen Algemene uitgangen Alarm 1: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Alarm 2: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Alarm 3: 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Storing : 1 wisselcontact 3A, 230 V~ Geluidsignalen Regelbare waarden Regelbare functies Hoofdvoeding Elektrisch vermogen Behuizing - Interne zoemer - Voor externe sirene: Transistoruitgang Imax 100mA - 24V - Waarde van de alarmniveau s - Waarde van de vertraagde activering van elke alarmdrempel : max 99 sec. - Manuele of automatische RESET voor elke alarmdrempel 230 V~ ±10%, 50Hz 8W (in 230 V~) IP55 met venster Afmetingen (H x B x D) 170 x 135 x 112 Gewicht 1 kg Toegelaten omgevingstemperatuur - 10 C tot 40 C Aansluiting Schroefklemmen Max 1 x 2.5mm² of 2 x 1.5mm² Tabel 2 - Kenmerken van enkele gassen (IEC ) Gas Formule Dichtheid O.E.G. % B.E.G. % Plaats Acetyleen (CH) Plafond + vloer Butaan C 4 H Vloer Waterstof H Plafond Isobutaan (CH 3 ) 3 CH Vloer Metaan CH Plafond Propaan C 3 H Vloer Ethyleen-oxide C 2 H 4 O Vloer P 9

13 NOTITIES

14 OFFICIELE DISTRIBUTEUR DALEMANS n.v. rue Jules Mélotte 27 B-4350 Remicourt Tel. : +32 (0) Fax : +32 (0)

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64. Installatiehandleiding

Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64. Installatiehandleiding Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64 Installatiehandleiding w w w. d a l e m a n s d e t e c t i o n. c o m Gas detection Verantwoordelijkheid - Garantie De installateur engageert zich voor het respecteren

Nadere informatie

INSTRUCTIEHANDLEIDING

INSTRUCTIEHANDLEIDING MODEL F Meet-en alarmcentrale voor explosieve gassen INSTRUCTIEHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Model_F_MAN01_NL V1R5 GASCENTRALE MODEL F De installateur verbindt zich tot het naleven

Nadere informatie

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8

CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 COMBUTEC CENTRALE CONVENTIONELE GASDETECTIE G8 TECHNISCHE HANDLEIDING 1. ALGEMEEN 2 2. BEDIENING 3 2.1. ALGEMEEN 3 2.2. AANDUIDINGEN EN BEDIENING 3 2.2.1. INDICATIELAMPJES 3 2.2.2. BEDIENINGSHANDELINGEN

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS DAX 3F-C INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2

DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS DAX 3F-C INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2 DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

INSTRUCTIEHANDLEIDING

INSTRUCTIEHANDLEIDING MODEL F Meet-en alarmcentrale voor explosieve gassen INSTRUTIEHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETETION GASENTRALE MODEL F De installateur verbindt zich tot het naleven van de E-normen en de installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Televariator 0-10 V

Televariator 0-10 V Televariator 0-10 V 036 60 Eigenschappen Spanning 100-240 V~ Frequentie 50-60 Hz 230 V~ 1000 VA 1000 VA 110 V~ 500 VA 500 VA Afmetingen 2 x 1,5 mm 2 of 1 x 2,5 mm 2 4 modules 0 C tot + 45 C TL-buis met

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element

Elektronische sluitertijd 1/50 tot 1/100000 auto dubbel pyroelektrisch element Z/W CCD PIR CAMERA SPECIFICATIES Opneem element 1/3" SONY CCD beeldsensor Aantal pixels 500(H) x 582(V) Resolutie 400 TV lijnen Min. illuminantie 0.1 Lux / F2.0 S/R-verhouding meer dan 48dB Elektronische

Nadere informatie

EM8695 Draadloze gasmelder

EM8695 Draadloze gasmelder EM8695 Draadloze gasmelder 2 NEDERLANDS EM8695 - Draadloze gasmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 3 3.0 Eerste gebruik... 3 4.0 Gasdetector aanmelden... 3 5.0 Installatie... 4 6.0

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax370 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241

GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 GECODEERDE FOTOCELLEN IR/IT 2241 Gecodeerde fotocellen voor aan de muur, rotatie 180 en tot 20 m bereik. De codering van het doorgestuurde signaal, in te stellen bij de installatie, beperkt de kans op

Nadere informatie

PHONIRO MAIN ENTRANCE

PHONIRO MAIN ENTRANCE INSTALLATIEHANDLEIDING PHONIRO MAIN ENTRANCE MODEL 08 VEILIG ZEKER EFFECTIEF Wij bieden meer mensen een veiliger en waardiger oude dag. Phoniro Systems Nederland BV. Postbus 51 4020 BB Maurik Telefoon:

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus

Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Copyright 2016 door DALEMANS nv Revisie V1R2 07/2016 Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA TECHNICS

BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA TECHNICS BRANDDETECTIE HANDLEIDING ROOKLUIKBEDIENING TYPE AR/KS INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 2 2. AANDUIDINGEN & BEDIENING 2 3. TECHNISCHE GEGEVENS 3 4. OPTIES 3 5. AANSLUITSCHEMA S 4-5 1 BRANDCENTRALE GMC+ ARGINA

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OctoBUS 64

Gebruiksaanwijzing. OctoBUS 64 Gebruiksaanwijzing OctoBUS 64 Verantwoordelijkheid - Garantie De installateur engageert zich voor het respecteren van de CE-normen en de installatievoorschriften De installatie dient geplaatst te worden

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL LY 128 CONVECTIE KACHEL WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code niet op het apparaat is weergegeven, is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3

Gebruiksaanwijzing Mini - Ampèretang PCE-DC3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

MICROS+ centrale eenheid

MICROS+ centrale eenheid MICROS+ centrale eenheid TDS10012 Centrale eenheid voor het installeren van domotica installaties die standaard uitgerust is met 2 Autobus aansluitingen, een USB connectie en een Ethernet connectie, waarmee

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R

Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R Installatiehandleiding van de poortaandrijving ENL-BP2R RW Presentatie De poortaandrijving ENL-BP2R maakt de HF-controle van twee toegangen tot de parkeergarage mogelijk, vanaf nu INGANG en UITGANG genoemd.

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Copyright 2016 door DALEMANS nv Revisie V1R2 07/2016 Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit document, op welke manier

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding Veria Control B35/B45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16

Terugmeld module in combinatie met andere merken 13. Aansluiten van de meldingangen 14. In gebruik nemen en testen van de terugmeld module 16 06/2009 Etecmo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden vermenigvuldigd opgeslagen en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etecmo. Technische

Nadere informatie

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding

GE Security. FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding GE Security FEP/FER700-serie brandmeldpanelen en herhaalpanelen Gebruikershandleiding versie 1-0 / november 2004 ERKENNING HANDELSMERK De onderstaande merknamen zijn handelsmerken van Echelon Corporation

Nadere informatie

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving

MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving HL0770N01A Pag. 1/7 MD770 Analoog, adresseerbare gas- & CO-detectiecentrale Lastenboekbeschrijving LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HL0770N01A Pag. 2/7 Inhoud

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering CO 2 -Sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift. GeoLocker Marine

Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift. GeoLocker Marine Gebruikershandleiding + Montagevoorschrift GeoLocker Marine Belangrijke Informatie Voordat u begint met de installatie en het in bedrijf stellen van de GeoLocker is het raadzaam deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie