De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten"

Transcriptie

1 De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden Gemeentelijke autonomie Samenloop strafrecht Vaststelling van inbreuken Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Mogelijke sancties en uitvoering Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Welke nieuwe procedures zijn er? Inbreuken stilstaan en parkeren Onmiddellijke betaling geldboete Administratief plaatsverbod Kunnen we meer samenwerken? Welk werk heeft de gemeenteraad? Waar vindt u meer informatie? 1/7/2013 1

2 Wie heeft GAS en werkt het? Wie heeft GAS en werkt het? Invoering verschilt sterk per regio Provinciale ondersteuning in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen Intergemeentelijke samenwerking in Antwerpen Binnen politiezones of afspraken parket in West-Vlaanderen en Limburg 1/7/2013 2

3 Hoe verliep het wetgevingsproces? Hoe verliep het wetgevingsproces? Oktober 2009 Studiedag VVSG Voorjaar 2010 Evaluatie bestaande GAS-wet VVSG-nota Mei 2010 Val regering-leterme II Voorjaar 2011 Parlementaire initiatieven VVSG-initiatief IGS Najaar 2011 Federaal Regeerakkoord regering-di Rupo Maart 2012 Initiatief federale administraties April 2012 Initiatief minister Milquet VVSG-advies September 2012 Initiatief federale regering VVSG-advies Maart 2013 parlementaire besprekingen VVSG-advies Mei 2013 goedkeuring plenaire Kamer 1/7/2013 3

4 1. De belangrijkste nieuwigheden TOPIC OUD NIEUW Gemeentelijke autonomie Gemeenteraad + advies jeugdraad + verplichting communicatie + samen politieverordening Leeftijd en geldboete Vanaf 16 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 125 euro / Max. 250 euro Vanaf 14 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 175 euro / Max. 350 euro Samenloop strafrecht Omzendbrieven parketten + protocolakkoord mogelijk + inbreuken stilstaan en parkeren + protocolakkoord parkeren Vaststelling inbreuken Politiediensten en gemeenten + personeel AGB/IGS + ambtenaar provincie/gewest Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Verweer (62,50 euro) Verplichting bemiddeling Beroep Verweer (62,50 euro) Mogelijkheid bemiddeling Beroep Verweer (70 euro) + ouderlijke betrokkenheid kan + onafhankelijke bemiddeling + gemeenschapsdienst kan (max. 15u) Verweer (70 euro) + gemeenschapsdienst kan (max. 30u) 1/7/2013 4

5 1. De belangrijkste nieuwigheden (vervolg) TOPIC OUD NIEUW Beslissingstermijn Mogelijke sancties Betaling en inning van de geldboete Register van administratieve sancties 6 maanden na ontvangst vaststelling Geldboete Intrekking vergunning Sluiting inrichting Binnen 1 maand na beslissing Direct uitvoerbare kracht Geen register verplicht Geen bewaringstermijn 6 maanden na vaststelling (12 maanden bij bemiddeling of gemeenschapsdienst) + plaatsverbod + onmiddellijke betaling + verjaring na 5 jaar + bijhouden register verplicht + bewaringstermijn 5 jaar 2. Gemeentelijke autonomie Bevoegdheid gemeenteraad Artikel 119 NGW: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen Klassieke vervolging met politiestraffen Aanpassing Nieuwe Gemeentewet Wet 13/05/1999: artikel 135, 2, 7 : het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast Wet 13/05/1999: artikel 119bis, 1 : de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen ( ) Wet 12/01/2006: aanpassing artikel 119 NGW: ( ) met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis Wet 17/06/2004: beschermingskader voor minderjarigen Wet 20/07/2005: samenloop strafrecht Wat verandert door de nieuwe wet? Advies van de jeugdraad vragen (niet-bindend) Communiceren van de politieverordening Gemeenten kunnen samen politieverordening maken 1/7/2013 5

6 3. Samenloop met strafrecht AUTONOMIE GEMENGD GEDEPENALISEERD Wettelijke basis Art bis NGW Inbreuk politieverordening Regels wet / decreet Inbreuk wet / decreet - reglement / verordening - tenzij straf wet / decreet Bv. Strafwetboek Bv. gedepenaliseerd parkeren Straf door gemeente Straf door andere overheid Straf door gemeente - politiestraf - GAS-vergunning - GAS-sluiting - GAS-boete Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) - gemeente met GAS - andere overheid met eigen straf - parket met eigen straf Vaststelling naar parket binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) < 2 maand = groen licht (GAS-2) > 2 maand = rood licht (GAS-3) - opnemen in reglement - politiestraf / GAS Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe gemengde inbreuken protocolakkoord mogelijk Nieuwe inbreuken stilstaan en parkeren protocolakkoord verplicht Protocolakkoord = afwijkingen termijnen en nadere regels procedure 327 (GAS-3) Dreiging aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk. Met of zonder bevel of voorwaarde. 328 (GAS-3) Vals bericht over gevaar aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk of door een gedraging. 328bis (GAS-3) Verspreiden van (vermeend) gevaarlijke stoffen die gevoelens van vrees doen ontstaan voor aanslag persoon of eigendom. 329 (GAS-3) Door gebaren of zinnebeelden dreigen met aanslag persoon of eigendom. 330 (GAS-3) Bedreigingen onder bevel 398 (GAS-3) Opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen. 448 (GAS-3) Beledigen van personen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden. 461 (GAS-3) Bedrieglijk wegnemen van een zaak. GAS-3 > GAS (GAS-3) Diefstallen. GAS-3 > GAS-2 521, 3 (GAS-3) Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen NIEUW 1/7/2013 6

7 526 (GAS-2) Grafsteden, gedenktekens of grafstenen vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen. Idem voor monumenten, standbeelden of voorwerpen algemeen nut of versiering. Idem voor monumenten, standbeelden, schilderijen of kunstvoorwerpen in kerken, tempels of openbare gebouwen. 534bis (GAS-2) Zonder toestemming graffiti brengen op (on)roerende goederen. (W.25/01/2007) 534ter (GAS-2) Opzettelijk andermans (on)roerende eigendom beschadigen. (W.25/01/2007) 537 (GAS-2) Kwaadwillig bomen omhakken, verminken of ontschorsen of enten vernielen. 545 (GAS-2) Geheel of deels grachten dempen, hagen afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen vernielen, grenspalen, (hoek)bomen tussen erven verplaatsen of verwijderen. 559,1 (GAS-2) Andermans roerende eigendom opzettelijk beschadigen of vernielen. 561,1 (GAS-2) Nachtgerucht of nachtrumoer. 563,2 (GAS-2) Stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk beschadigen. 563,3 (GAS-2) Feitelijkheden en lichte gewelddaden, indien niemand gewond of geslagen en geen belediging. Opzettelijk enig voorwerp werpen dat persoon kan hinderen of bevuilen. 563bis (GAS-2) (W.1/06/2011) In publiek toegankelijke plaatsen begeven met gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen. Met uitzondering van andersluidende wet, arbeidsreglement of feestreglement. OMZ.B. 4. Vaststelling van inbreuken De vaststelling Termijn verzenden vaststelling = 2 maanden Termijn verzenden vaststelling bij heterdaad = 1 maand De vaststeller Alle inbreuken = agenten van politie, ambtenaren politie en bijzondere veldwachters Gewone inbreuken + stilstaan en parkeren = gemeentelijke vaststellers en personeel AGB Gewone inbreuken = personeel samenwerkingsverband, ambtenaren gewest/provincie Beperkte bevoegdheden Opvragen identiteitskaart/nummerplaat door gemeentelijke ambtenaren In principe beperkt tot grondgebied gemeente Akkoord van oorspronkelijke werkgever nodig voor nieuwe vaststellers Binnen bevoegdheid voor nieuwe vaststellers Opleidingsvereisten bij Koninklijk Besluit te bepalen Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe categorieën vaststellers Langere termijn voor verzenden vaststelling naar gemeente of parket Gemengde inbreuken door politie, behalve bij stilstaan en parkeren 1/7/2013 7

8 Vaststelling van inbreuken Politieambtenaren Agenten van politie NIEUW bijzondere veldwachters Politiezone Gemeentelijke ambtenaren Gemeenschapswachten-vaststellers Gemeente / politiezone Opleiding Aanwijzing GR KB nodig NIEUW personeel autonoom gemeentebedrijf en intergemeentelijk samenwerkingsverband NIEUW provinciale en gewestelijke ambtenaren Private bewakingsbedrijven Gemeente Bevoegdheid + akkoord Opleiding Aanwijzing GR KB nodig Gemeente Aanwijzing GR Lijncontroleurs KB nodig 5. Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Mogelijkheid, tenzij verordening voorzien heeft Lokale bemiddeling Minderjarige = aanbod verplicht Meerderjarige = voorstel, slachtoffer gekend Slagen = geen boete Weigeren = boete of gemeenschapsdienst kan Falen = boete of gemeenschapsdienst kan Gemeenschapsdienst Minderjarige = mogelijkheid, na falen of weigeren aanbod bemiddeling Meerderjarige = mogelijkheid, mits akkoord of op verzoek Niet-uitvoering = boete kan Weigeren = boete kan Uitvoering (meerderjarige) = geen boete Wat verandert door de nieuwe wet? Beperking bevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geen geldboete na geslaagde bemiddeling Geen geldboete na geslaagde gemeenschapsdienst 1/7/2013 8

9 6. Rechtsbescherming minderjarigen Informatieplicht gemeenteraad en niet-bindend advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijk Toewijzing advocaat door stafhouder of BJB Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 175 euro) Beroep jeugdrechtbank (tenzij plaatsverbod) Vervanging door maatregel door jeugdrechter Wat verandert door de nieuwe wet? Communiceren van de politieverordening en advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijkheid Verplichting lokale bemiddeling, mogelijkheid gemeenschapsdienst 6. Rechtsbescherming minderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk minderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar (kopie parket) 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND Mogelijkheid ouderlijke betrokkenheid (SA) Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Openen dossier + verwittigen stafhouder Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Verplicht aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Beroepstermijn 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/2013 9

10 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Bijstand of vertegenwoordiging advocaat kan Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 350 euro) Beroepsmogelijkheid Politierechtbank indien geldboete of maatregel Raad van State indien plaatsverbod Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere grenzen mondeling verweer Mogelijkheid procedure lokale bemiddeling Mogelijkheid gemeenschapsdienst 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk meerderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Brief kennisgeving aan overtreder Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Mogelijkheid aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder Beroepstermijn 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND 6 MAANDEN 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/

11 8. Mogelijke sancties en uitvoering Gemeenteraad bepaalt sancties Politiestraf of administratieve geldboete Alternatieve maatregelen voor geldboete Recidive binnen 2 jaar na opgelegde sanctie College van burgemeester en schepenen behoudt sancties Burgemeester kan plaatsverbod opleggen (maatregel) Gedwongen uitvoering behoudens beroep Gewone inbreuken = 1 maand na beslissing Inbreuken stilstaan en parkeren = 1 maand na (tweede) betalingstermijn Bijzondere mogelijkheid parket bij onmiddellijke betaling Verjaringstermijn betaling geldboete van 5 jaar Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere boetegrenzen, termijn recidive Procedure onmiddellijke betaling Verjaring betaling geldboete van 5 jaar 9. Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Gemeentelijk of intergemeentelijk register Straffen en alternatieve maatregelen bijhouden 5 jaar Vermelden op brief met kennisgeving beslissing Na termijn 5 jaar depersonaliseren Onderzoeksbevoegdheden uitgebreid Vaststellende ambtenaren en toegang DIV Sanctionerend ambtenaren en toegang Rijksregister Globale machtiging toegang Rijksregister VVSG (februari 2013) Sanctionerend ambtenaren en toegang DIV Beginselen privacywetgeving Verantwoordelijke voor de verwerking Aangifte databank bij Privacycommissie Recht op toegang en verbetering gegevens Wat verandert door de nieuwe wet? Meer onderzoeksbevoegdheden vaststellers Meer onderzoeksbevoegdheden sanctionerend ambtenaar Register van administratieve sancties 1/7/

12 Welke nieuwe procedures zijn er? Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren instrumenten voor parkeerbeleid Belastingen (Verkeerswet) Retributies (Verkeerswet) Parkeergelden (Wet 22/02/1965) Gemeentelijke administratieve sancties Strafboetes (Verkeerswet + uitvoering) Nieuwe wet: inbreuken bij KB, maar niet snelwegen/ongeval (vermoedelijk: artikel 23.1 tot 27bis Wegcode als niet-gedepenaliseerd) Inbreuken: verkeersbord C3 met automatisch toestel (art.62 Verkeerswet) Specifieke procedure: protocolakkoord met parket en afwijkende termijnen Vaststelling: enkel door politiediensten, gemeentediensten en AGB (?) 1/7/

13 Welke nieuwe procedures zijn er? strafrechtelijk / verkeerswet Federale boetes (KB) GAS (KB) gedepenaliseerd / fiscaal Belastingen Retributies Parkeergelden gedepenaliseerd / politieverordening GAS Bv. Graden geldboetes of KB Kostprijs of tarief 350 euro (meerderjarige) 175 euro (minderjarige) Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren Verordening gemeenteraad (zie KB) + protocolakkoord Vaststelling inbreuk Onderzoeksbevoegdheid gemeentelijke vaststeller Vaststelling aan gemeente en/of parket Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geldboete (SA) (zie KB) ZIE PROTOCOLAKKOORD 15 DAGEN Brief kennisgeving aan overtreder 1 Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) 30 DAGEN Betalingstermijn 1 Brief herinnering aan overtreder voor betalingstermijn 1 Brief kennisgeving betaling na verweer Betalingstermijn 2 ONBEPAALD + 30 d. 30 DAGEN Gedwongen uitvoering (tenzij beroep) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK VERWEER NALATIG 1/7/

14 Welke nieuwe procedures zijn er? 2. Onmiddellijke betaling geldboete Wanneer? Voor gewone inbreuken, bv. gedepenaliseerd parkeren (max. 25 euro tot max. 100 euro) Voor inbreuken op stilstaan en parkeren (max. per Koninklijk Besluit) Voorstel? Operationeel politiepersoneel Modaliteiten betaling per Koninklijk Besluit Alle overtreders? Natuurlijke persoon, niet minderjarig of onbekwaam Geen woonplaats of vaste verblijfplaats Met akkoord Proces-verbaal gewone inbreuk aan gemeente (mededeling parket) Proces-verbaal stilstaan en parkeren altijd aan parket Mogelijkheid artikel 216bis of 216ter Sv. (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid veroordeling (verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid vrijspraak (teruggave) Mogelijkheid voorwaardelijke veroordeling (teruggave na gerechtskosten) Mogelijkheid werkstraf (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid gewone schuldigverklaring (teruggave na verhaal gerechtskosten) Welke nieuwe procedures zijn er? 3. Administratief plaatsverbod Vaststelling van de inbreuk Beslissing burgemeester Maatregel openbare orde meteen van kracht Waarschuwing wordt betekend Vaststelling van nieuwe inbreuken Brief uitnodiging hoorzitting (aangetekend) Hoorzitting burgemeester Mondeling of schriftelijk verweer Afwezigheid zonder motieven Beslissing burgemeester inzake plaatsverbod Bevestiging plaatsverbod door CBS Herhaling van de inbreuk Hernieuwing plaatsverbod (2x) ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD EERSTVOLGENDE ZITTING ONBEPAALD Gewone procedure (bij niet-naleving) Beroep Raad van State Administratief sanctieregister MOGELIJK VERPLICHT VERWEER 1/7/

15 Kunnen we meer samenwerken? Kunnen we meer samenwerken? Politieverordening voor meerdere gemeenten Protocolakkoord voor meerdere gemeenten Vaststellende ambtenaar voor meer gemeenten Bemiddelaar voor meerdere gemeenten Sanctionerend ambtenaar voor meer gemeenten Register sancties voor meerdere gemeenten 1/7/

16 Welk werk heeft de gemeenteraad? Welk werk heeft de gemeenteraad? Ga in overleg en zoek een draagvlak Werk een communicatiestrategie uit Maak de nodige beslissingen Voert onze gemeente GAS in? Zijn er alternatieven? Voor welke overlastfenomenen voeren we GAS in? Voor welke niet? Werken we samen met andere gemeenten? Moeten we een protocol afsluiten met het parket? Worden GAS-boetes mogelijk voor minderjarige overtreders? Wie gaat over tot de vaststellingen? Maken we afspraken met de intercommunale of het AGB? Wie wordt sanctionerend ambtenaar? Wie stellen we aan als bemiddelaar? Voorzien we een procedure van gemeenschapsdienst? Moeten we een machtiging vragen aan de Privacycommissie? Moeten we een databank laten ontwikkelen? Bespreek de resultaten Zoek de nodige informatie op 1/7/

17 Waar vindt u meer informatie? VVSG-ledenadvies Losbladig handboek GAS Uw nieuwe pocket over de nieuwe GAS-wet (auteurs: N. Desmet, E. Moermans, I. Lambrecht, G. Van Eygen, T. Allewaert, A. Opfergelt en T. De Schepper) Tom De Schepper stafmedewerker lokale politie & veiligheid Dank voor uw aandacht! 1/7/

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015

Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Gemeenteraad Notulen 26 juni 2015 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Openbare notulen Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen;

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid Afdeling 1 Lawaai Afdeling 2 Dieren Afdeling 3 Veiligheid en orde op de openbare

Nadere informatie

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen

1.8.1 Organisatie van de kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op de openbare kermissen Politiereglement 0 Voorafgaande bepalingen 0.1 Toepassingsgebied en vaststellingsmodaliteiten 0.2 De administratieve geldboete 0.3 De administratieve sancties opgelegd door het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad

Gemeentelijke administratieve sancties. Gas-bemiddeling: leidraad Gemeentelijke administratieve sancties Gas-bemiddeling: leidraad Vademecum uitgevoerd in opdracht van POD Maatschappelijke Integratie, Dienst Grootstedenbeleid Anspachlaan 1 (14de verdieping), 1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT STAD SINT-NIKLAAS vaststelling GR 27-03-2009, wijzigingen GR 23-10-2009, GR 17-12-2010 en GR 25-03-2011 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hoofdstuk II Rust en veiligheid

Nadere informatie

GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk

GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 31 BESAFE Nieuwsbrief over lokaal veiligheids- en preventiebeleid OKTOBER 2014 DOSSIER GAS Begin dit jaar traden de aanpassingen aan de GAS-reglementering

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving

Wet-, Decreet- en Regelgeving Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen en Archeologie (officieuze coördinatie) 1 juli 2006 COLOFON Samenstelling : Vesna Van Renterghem Tekstverwerking: Vesna Van

Nadere informatie

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot!

Voorwoord. De brochure Justitie in België is een nieuwe stap naar een beter toegankelijke justitie. Veel leesgenot! Justitie in België Voorwoord In de ogen van burgers die interesse hebben voor de Belgische justitie maar geen juridische opleiding hebben genoten, kan de werking van justitie en van ons rechtsstelsel soms

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Blijf GASvrij!

GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Blijf GASvrij! GAS-reglement Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Blijf GASvrij! 1 Voorwoord Beste inwoners, Onze politiezone was één van de eerste om een GAS-reglement in te voeren. Het woord GASreglement

Nadere informatie

Juridische handvatten. voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Juridische handvatten. voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school COLOFON Auteur Kristof Veekmans, jurist onderwijsrecht Tessa Gombeer, assistente Vakgroep Strafrecht & Criminologie,

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja,

VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, VERGADERING VAN EEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT 01.09.2008 Aanwezig: Verhaegen Mark.: voorzitter-burgemeester; Ooms Maurice, Daems Geert, Leflot Anja, Wauters Jef.: schepenen; Van Bael Jef: voorzitter

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ingediend op 293 (2014-2015) Nr. 1 18 maart 2015 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE

ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE ALGEMENE VOORWAARDEN ETHIAS FAMILIALE Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer Het boekje dat u nu in handen heeft, bevat de algemene voorwaarden van uw polis Ethias Familiale. Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie