De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten"

Transcriptie

1 De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden Gemeentelijke autonomie Samenloop strafrecht Vaststelling van inbreuken Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Mogelijke sancties en uitvoering Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Welke nieuwe procedures zijn er? Inbreuken stilstaan en parkeren Onmiddellijke betaling geldboete Administratief plaatsverbod Kunnen we meer samenwerken? Welk werk heeft de gemeenteraad? Waar vindt u meer informatie? 1/7/2013 1

2 Wie heeft GAS en werkt het? Wie heeft GAS en werkt het? Invoering verschilt sterk per regio Provinciale ondersteuning in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen Intergemeentelijke samenwerking in Antwerpen Binnen politiezones of afspraken parket in West-Vlaanderen en Limburg 1/7/2013 2

3 Hoe verliep het wetgevingsproces? Hoe verliep het wetgevingsproces? Oktober 2009 Studiedag VVSG Voorjaar 2010 Evaluatie bestaande GAS-wet VVSG-nota Mei 2010 Val regering-leterme II Voorjaar 2011 Parlementaire initiatieven VVSG-initiatief IGS Najaar 2011 Federaal Regeerakkoord regering-di Rupo Maart 2012 Initiatief federale administraties April 2012 Initiatief minister Milquet VVSG-advies September 2012 Initiatief federale regering VVSG-advies Maart 2013 parlementaire besprekingen VVSG-advies Mei 2013 goedkeuring plenaire Kamer 1/7/2013 3

4 1. De belangrijkste nieuwigheden TOPIC OUD NIEUW Gemeentelijke autonomie Gemeenteraad + advies jeugdraad + verplichting communicatie + samen politieverordening Leeftijd en geldboete Vanaf 16 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 125 euro / Max. 250 euro Vanaf 14 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 175 euro / Max. 350 euro Samenloop strafrecht Omzendbrieven parketten + protocolakkoord mogelijk + inbreuken stilstaan en parkeren + protocolakkoord parkeren Vaststelling inbreuken Politiediensten en gemeenten + personeel AGB/IGS + ambtenaar provincie/gewest Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Verweer (62,50 euro) Verplichting bemiddeling Beroep Verweer (62,50 euro) Mogelijkheid bemiddeling Beroep Verweer (70 euro) + ouderlijke betrokkenheid kan + onafhankelijke bemiddeling + gemeenschapsdienst kan (max. 15u) Verweer (70 euro) + gemeenschapsdienst kan (max. 30u) 1/7/2013 4

5 1. De belangrijkste nieuwigheden (vervolg) TOPIC OUD NIEUW Beslissingstermijn Mogelijke sancties Betaling en inning van de geldboete Register van administratieve sancties 6 maanden na ontvangst vaststelling Geldboete Intrekking vergunning Sluiting inrichting Binnen 1 maand na beslissing Direct uitvoerbare kracht Geen register verplicht Geen bewaringstermijn 6 maanden na vaststelling (12 maanden bij bemiddeling of gemeenschapsdienst) + plaatsverbod + onmiddellijke betaling + verjaring na 5 jaar + bijhouden register verplicht + bewaringstermijn 5 jaar 2. Gemeentelijke autonomie Bevoegdheid gemeenteraad Artikel 119 NGW: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen Klassieke vervolging met politiestraffen Aanpassing Nieuwe Gemeentewet Wet 13/05/1999: artikel 135, 2, 7 : het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast Wet 13/05/1999: artikel 119bis, 1 : de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen ( ) Wet 12/01/2006: aanpassing artikel 119 NGW: ( ) met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis Wet 17/06/2004: beschermingskader voor minderjarigen Wet 20/07/2005: samenloop strafrecht Wat verandert door de nieuwe wet? Advies van de jeugdraad vragen (niet-bindend) Communiceren van de politieverordening Gemeenten kunnen samen politieverordening maken 1/7/2013 5

6 3. Samenloop met strafrecht AUTONOMIE GEMENGD GEDEPENALISEERD Wettelijke basis Art bis NGW Inbreuk politieverordening Regels wet / decreet Inbreuk wet / decreet - reglement / verordening - tenzij straf wet / decreet Bv. Strafwetboek Bv. gedepenaliseerd parkeren Straf door gemeente Straf door andere overheid Straf door gemeente - politiestraf - GAS-vergunning - GAS-sluiting - GAS-boete Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) - gemeente met GAS - andere overheid met eigen straf - parket met eigen straf Vaststelling naar parket binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) < 2 maand = groen licht (GAS-2) > 2 maand = rood licht (GAS-3) - opnemen in reglement - politiestraf / GAS Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe gemengde inbreuken protocolakkoord mogelijk Nieuwe inbreuken stilstaan en parkeren protocolakkoord verplicht Protocolakkoord = afwijkingen termijnen en nadere regels procedure 327 (GAS-3) Dreiging aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk. Met of zonder bevel of voorwaarde. 328 (GAS-3) Vals bericht over gevaar aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk of door een gedraging. 328bis (GAS-3) Verspreiden van (vermeend) gevaarlijke stoffen die gevoelens van vrees doen ontstaan voor aanslag persoon of eigendom. 329 (GAS-3) Door gebaren of zinnebeelden dreigen met aanslag persoon of eigendom. 330 (GAS-3) Bedreigingen onder bevel 398 (GAS-3) Opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen. 448 (GAS-3) Beledigen van personen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden. 461 (GAS-3) Bedrieglijk wegnemen van een zaak. GAS-3 > GAS (GAS-3) Diefstallen. GAS-3 > GAS-2 521, 3 (GAS-3) Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen NIEUW 1/7/2013 6

7 526 (GAS-2) Grafsteden, gedenktekens of grafstenen vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen. Idem voor monumenten, standbeelden of voorwerpen algemeen nut of versiering. Idem voor monumenten, standbeelden, schilderijen of kunstvoorwerpen in kerken, tempels of openbare gebouwen. 534bis (GAS-2) Zonder toestemming graffiti brengen op (on)roerende goederen. (W.25/01/2007) 534ter (GAS-2) Opzettelijk andermans (on)roerende eigendom beschadigen. (W.25/01/2007) 537 (GAS-2) Kwaadwillig bomen omhakken, verminken of ontschorsen of enten vernielen. 545 (GAS-2) Geheel of deels grachten dempen, hagen afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen vernielen, grenspalen, (hoek)bomen tussen erven verplaatsen of verwijderen. 559,1 (GAS-2) Andermans roerende eigendom opzettelijk beschadigen of vernielen. 561,1 (GAS-2) Nachtgerucht of nachtrumoer. 563,2 (GAS-2) Stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk beschadigen. 563,3 (GAS-2) Feitelijkheden en lichte gewelddaden, indien niemand gewond of geslagen en geen belediging. Opzettelijk enig voorwerp werpen dat persoon kan hinderen of bevuilen. 563bis (GAS-2) (W.1/06/2011) In publiek toegankelijke plaatsen begeven met gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen. Met uitzondering van andersluidende wet, arbeidsreglement of feestreglement. OMZ.B. 4. Vaststelling van inbreuken De vaststelling Termijn verzenden vaststelling = 2 maanden Termijn verzenden vaststelling bij heterdaad = 1 maand De vaststeller Alle inbreuken = agenten van politie, ambtenaren politie en bijzondere veldwachters Gewone inbreuken + stilstaan en parkeren = gemeentelijke vaststellers en personeel AGB Gewone inbreuken = personeel samenwerkingsverband, ambtenaren gewest/provincie Beperkte bevoegdheden Opvragen identiteitskaart/nummerplaat door gemeentelijke ambtenaren In principe beperkt tot grondgebied gemeente Akkoord van oorspronkelijke werkgever nodig voor nieuwe vaststellers Binnen bevoegdheid voor nieuwe vaststellers Opleidingsvereisten bij Koninklijk Besluit te bepalen Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe categorieën vaststellers Langere termijn voor verzenden vaststelling naar gemeente of parket Gemengde inbreuken door politie, behalve bij stilstaan en parkeren 1/7/2013 7

8 Vaststelling van inbreuken Politieambtenaren Agenten van politie NIEUW bijzondere veldwachters Politiezone Gemeentelijke ambtenaren Gemeenschapswachten-vaststellers Gemeente / politiezone Opleiding Aanwijzing GR KB nodig NIEUW personeel autonoom gemeentebedrijf en intergemeentelijk samenwerkingsverband NIEUW provinciale en gewestelijke ambtenaren Private bewakingsbedrijven Gemeente Bevoegdheid + akkoord Opleiding Aanwijzing GR KB nodig Gemeente Aanwijzing GR Lijncontroleurs KB nodig 5. Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Mogelijkheid, tenzij verordening voorzien heeft Lokale bemiddeling Minderjarige = aanbod verplicht Meerderjarige = voorstel, slachtoffer gekend Slagen = geen boete Weigeren = boete of gemeenschapsdienst kan Falen = boete of gemeenschapsdienst kan Gemeenschapsdienst Minderjarige = mogelijkheid, na falen of weigeren aanbod bemiddeling Meerderjarige = mogelijkheid, mits akkoord of op verzoek Niet-uitvoering = boete kan Weigeren = boete kan Uitvoering (meerderjarige) = geen boete Wat verandert door de nieuwe wet? Beperking bevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geen geldboete na geslaagde bemiddeling Geen geldboete na geslaagde gemeenschapsdienst 1/7/2013 8

9 6. Rechtsbescherming minderjarigen Informatieplicht gemeenteraad en niet-bindend advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijk Toewijzing advocaat door stafhouder of BJB Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 175 euro) Beroep jeugdrechtbank (tenzij plaatsverbod) Vervanging door maatregel door jeugdrechter Wat verandert door de nieuwe wet? Communiceren van de politieverordening en advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijkheid Verplichting lokale bemiddeling, mogelijkheid gemeenschapsdienst 6. Rechtsbescherming minderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk minderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar (kopie parket) 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND Mogelijkheid ouderlijke betrokkenheid (SA) Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Openen dossier + verwittigen stafhouder Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Verplicht aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Beroepstermijn 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/2013 9

10 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Bijstand of vertegenwoordiging advocaat kan Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 350 euro) Beroepsmogelijkheid Politierechtbank indien geldboete of maatregel Raad van State indien plaatsverbod Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere grenzen mondeling verweer Mogelijkheid procedure lokale bemiddeling Mogelijkheid gemeenschapsdienst 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk meerderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Brief kennisgeving aan overtreder Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Mogelijkheid aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder Beroepstermijn 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND 6 MAANDEN 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/

11 8. Mogelijke sancties en uitvoering Gemeenteraad bepaalt sancties Politiestraf of administratieve geldboete Alternatieve maatregelen voor geldboete Recidive binnen 2 jaar na opgelegde sanctie College van burgemeester en schepenen behoudt sancties Burgemeester kan plaatsverbod opleggen (maatregel) Gedwongen uitvoering behoudens beroep Gewone inbreuken = 1 maand na beslissing Inbreuken stilstaan en parkeren = 1 maand na (tweede) betalingstermijn Bijzondere mogelijkheid parket bij onmiddellijke betaling Verjaringstermijn betaling geldboete van 5 jaar Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere boetegrenzen, termijn recidive Procedure onmiddellijke betaling Verjaring betaling geldboete van 5 jaar 9. Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Gemeentelijk of intergemeentelijk register Straffen en alternatieve maatregelen bijhouden 5 jaar Vermelden op brief met kennisgeving beslissing Na termijn 5 jaar depersonaliseren Onderzoeksbevoegdheden uitgebreid Vaststellende ambtenaren en toegang DIV Sanctionerend ambtenaren en toegang Rijksregister Globale machtiging toegang Rijksregister VVSG (februari 2013) Sanctionerend ambtenaren en toegang DIV Beginselen privacywetgeving Verantwoordelijke voor de verwerking Aangifte databank bij Privacycommissie Recht op toegang en verbetering gegevens Wat verandert door de nieuwe wet? Meer onderzoeksbevoegdheden vaststellers Meer onderzoeksbevoegdheden sanctionerend ambtenaar Register van administratieve sancties 1/7/

12 Welke nieuwe procedures zijn er? Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren instrumenten voor parkeerbeleid Belastingen (Verkeerswet) Retributies (Verkeerswet) Parkeergelden (Wet 22/02/1965) Gemeentelijke administratieve sancties Strafboetes (Verkeerswet + uitvoering) Nieuwe wet: inbreuken bij KB, maar niet snelwegen/ongeval (vermoedelijk: artikel 23.1 tot 27bis Wegcode als niet-gedepenaliseerd) Inbreuken: verkeersbord C3 met automatisch toestel (art.62 Verkeerswet) Specifieke procedure: protocolakkoord met parket en afwijkende termijnen Vaststelling: enkel door politiediensten, gemeentediensten en AGB (?) 1/7/

13 Welke nieuwe procedures zijn er? strafrechtelijk / verkeerswet Federale boetes (KB) GAS (KB) gedepenaliseerd / fiscaal Belastingen Retributies Parkeergelden gedepenaliseerd / politieverordening GAS Bv. Graden geldboetes of KB Kostprijs of tarief 350 euro (meerderjarige) 175 euro (minderjarige) Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren Verordening gemeenteraad (zie KB) + protocolakkoord Vaststelling inbreuk Onderzoeksbevoegdheid gemeentelijke vaststeller Vaststelling aan gemeente en/of parket Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geldboete (SA) (zie KB) ZIE PROTOCOLAKKOORD 15 DAGEN Brief kennisgeving aan overtreder 1 Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) 30 DAGEN Betalingstermijn 1 Brief herinnering aan overtreder voor betalingstermijn 1 Brief kennisgeving betaling na verweer Betalingstermijn 2 ONBEPAALD + 30 d. 30 DAGEN Gedwongen uitvoering (tenzij beroep) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK VERWEER NALATIG 1/7/

14 Welke nieuwe procedures zijn er? 2. Onmiddellijke betaling geldboete Wanneer? Voor gewone inbreuken, bv. gedepenaliseerd parkeren (max. 25 euro tot max. 100 euro) Voor inbreuken op stilstaan en parkeren (max. per Koninklijk Besluit) Voorstel? Operationeel politiepersoneel Modaliteiten betaling per Koninklijk Besluit Alle overtreders? Natuurlijke persoon, niet minderjarig of onbekwaam Geen woonplaats of vaste verblijfplaats Met akkoord Proces-verbaal gewone inbreuk aan gemeente (mededeling parket) Proces-verbaal stilstaan en parkeren altijd aan parket Mogelijkheid artikel 216bis of 216ter Sv. (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid veroordeling (verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid vrijspraak (teruggave) Mogelijkheid voorwaardelijke veroordeling (teruggave na gerechtskosten) Mogelijkheid werkstraf (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid gewone schuldigverklaring (teruggave na verhaal gerechtskosten) Welke nieuwe procedures zijn er? 3. Administratief plaatsverbod Vaststelling van de inbreuk Beslissing burgemeester Maatregel openbare orde meteen van kracht Waarschuwing wordt betekend Vaststelling van nieuwe inbreuken Brief uitnodiging hoorzitting (aangetekend) Hoorzitting burgemeester Mondeling of schriftelijk verweer Afwezigheid zonder motieven Beslissing burgemeester inzake plaatsverbod Bevestiging plaatsverbod door CBS Herhaling van de inbreuk Hernieuwing plaatsverbod (2x) ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD EERSTVOLGENDE ZITTING ONBEPAALD Gewone procedure (bij niet-naleving) Beroep Raad van State Administratief sanctieregister MOGELIJK VERPLICHT VERWEER 1/7/

15 Kunnen we meer samenwerken? Kunnen we meer samenwerken? Politieverordening voor meerdere gemeenten Protocolakkoord voor meerdere gemeenten Vaststellende ambtenaar voor meer gemeenten Bemiddelaar voor meerdere gemeenten Sanctionerend ambtenaar voor meer gemeenten Register sancties voor meerdere gemeenten 1/7/

16 Welk werk heeft de gemeenteraad? Welk werk heeft de gemeenteraad? Ga in overleg en zoek een draagvlak Werk een communicatiestrategie uit Maak de nodige beslissingen Voert onze gemeente GAS in? Zijn er alternatieven? Voor welke overlastfenomenen voeren we GAS in? Voor welke niet? Werken we samen met andere gemeenten? Moeten we een protocol afsluiten met het parket? Worden GAS-boetes mogelijk voor minderjarige overtreders? Wie gaat over tot de vaststellingen? Maken we afspraken met de intercommunale of het AGB? Wie wordt sanctionerend ambtenaar? Wie stellen we aan als bemiddelaar? Voorzien we een procedure van gemeenschapsdienst? Moeten we een machtiging vragen aan de Privacycommissie? Moeten we een databank laten ontwikkelen? Bespreek de resultaten Zoek de nodige informatie op 1/7/

17 Waar vindt u meer informatie? VVSG-ledenadvies Losbladig handboek GAS Uw nieuwe pocket over de nieuwe GAS-wet (auteurs: N. Desmet, E. Moermans, I. Lambrecht, G. Van Eygen, T. Allewaert, A. Opfergelt en T. De Schepper) Tom De Schepper stafmedewerker lokale politie & veiligheid Dank voor uw aandacht! 1/7/

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Stavaza 28.01.2014 versie 02 van 26.02.2014 Inleiding Medio 2013 keurde het federale parlement een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties goed, waardoor

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.2015/1: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 11/05, 8/6 en 29/06/2015. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Betreft VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper Andere relevante documenten Bespreking VVSG-Directiecomité (16/09/2015) Bespreking VVSG-Stuurgroep

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE NIEUWE REGELGEVING AANGAANDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 22 juli 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De huidige omzendbrief beoogt uitleg te verschaffen

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. WAT ZIJN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES? 1 1.1. Doel

Nadere informatie

Beleidsnota GAS-beleid in Gent

Beleidsnota GAS-beleid in Gent Beleidsnota GAS-beleid in Gent Kabinet burgemeester Juridische Dienst 30/10/2014 - t.a.v. het college Inhoud van deze nota 1. Inleiding... p. 1 2. Werkwijze... p. 3 2.1. Wetgevend kader... p. 3 2.2. Besluitvormingsprocedure

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk VSV-congres november 2015 Stijn Valgaeren Overzicht Aanleiding/juridisch kader Beslissingen stad Antwerpen Opleidingen Welke inbreuken Procedure Organisatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL Aan de heer Willem Debeuckelaere Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL ons kenmerk TDS d379 uw kenmerk contact Tom De Schepper (T. 02/211.56.03) datum 10

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005 Aanwezig:, Burgemeester wnd.- Voorzitter; Rosa Van Espen, Paul Dams, Vital Mergaerts en Marie-Louise Maes, Schepenen; Jan Baptist Verschoren, Vital Van Dessel, Luc Iwens, Koen De Vadder, René Aertgeerts,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS LEUVEN ZOALS HET IS DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Juridische dienst en Kennisbeheer 1 INHOUDSTAFEL Pagina EVOLUTIE 3 A. Algemeen 3 B. Evolutie dossiers 2011-2012 4 C. Verhouding type GAS 1 / GAS 2 /

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan ruimtelijke ordening Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan RO Artikel 6.1.4 VCRO Adviezen VVSG, SARO en HRH Vlaamse Regering 16 juli 2010 Bevat beleidsregels Vijf jaar

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG

Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG Handhaven: langs welke weg? privaatrechtelijk: burgerlijke aansprakelijkheid algemene weg (zeer ruim) doel: schade vergoeden initiatief

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 20/2009 van 25 maart 2009 Betreft: aanvraag van de provincie Henegouwen tot uitbreiding van de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Studiedag. Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie

Studiedag. Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie Studiedag Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie Maandag 23 maart 2009 Provinciehuis Antwerpen Bestuurlijke beheersing van overlast 1. Bestuurlijke politie en aanpak van storend gedrag ratione materiae,

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007 Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context 25 oktober 2007 Inhoud 1. Situering klachtenbehandeling 2. Juridische context 3. Draagvlak? 4. Conclusies 2 1. Situering klachtenbehandeling

Nadere informatie

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 2 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 Artikel 1.

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN

BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN 1 Inhoud Titel I: Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Voorwerp van de bijzondere GAS-codex verkeer...

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047)

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) 1/13 Advies nr 04/2013 van 30 januari 2013 Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) De Commissie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Specifiek gedeelte Roeselare

Specifiek gedeelte Roeselare Specifiek gedeelte Roeselare Hoofdstuk 1: Algemeen reglement op de Administratieve sancties. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

PRORELA: rol van de vrederechter. Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw

PRORELA: rol van de vrederechter. Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw PRORELA: rol van de vrederechter Chris Fourie vrederechter van het kanton Landen-Zoutleeuw taken en bevoegdheden van de vrederechter -Volstrekte bevoegdheid: procedures over geldschulden tot 1.860 (art.

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

Zitting van 27 april 2011

Zitting van 27 april 2011 Zitting van 27 april 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt en dhr. Michel Du Tré (met raadgevende

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

MEER INFORMATIE: WETGEVING

MEER INFORMATIE: WETGEVING MEER INFORMATIE: C Y B E R P E S T E N WETGEVING www.cyberpesten.be www.pestweb.nl www.kinderconsument.nl www.pestenislaf.nl www.mijnkindonline.nl www.klasse.be www.kieskleurtegenpesten.be Katholieke Hogeschool

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde plas

GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde plas Lokaal Nr 8 Lokaal is het maandblad van de lokale besturen en verschijnt 11 x per jaar VVSG vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Afgiftekantoor Gent X P2A9746 GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

7. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES: NIEUW POLITIEOVERGANGSREGLEMENT TER VERVANGING VAN DIT VAN 23.06.2005 P4.6 (e.v.).

7. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES: NIEUW POLITIEOVERGANGSREGLEMENT TER VERVANGING VAN DIT VAN 23.06.2005 P4.6 (e.v.). PROVINCIE VLAAMS BRABANT GEMEENTE BOUTERSEM GEMEENTERAAD VAN 28.06.2007 UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : HH. Guido LANGENDRIES, voorzitter; M. MEYS, E. DESIRON,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

2 E RONDE TAFEL MILIEUHANDHAVING (26.10.2005) Standpunt VVSG over het voorontwerp milieuhandhavingsdecreet (versie 12.10.2005) goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 24 oktober 2005 (doc.nr. DC 2005/189)

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Art. 6. (Opgeheven)

Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-12-14/35, art. 12, 010; ED : 07-01-2006> 28 DECEMBER 1983. - [Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.] Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014.

Jaartal / nummer 2014 / 075. Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 075 Naam Regeling bestuurlijke boete burgerzaken (Beleidsregel, 2014) Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement door het

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN 1 CASE 1 Een PA stelt vast dat er wordt gewerkt zonder het dragen van de PBM s (bv.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSBESLUIT T

GEMEENTERAADSBESLUIT T Schepen Lieven Decaluwe GEMEENTERAADSBESLUIT T Volgnummer Datum Dossier voor de gemeenteraad van Gegeven gevolg Dienst Departement Stadspromotie en Sport - Dienst Feestelijkheden Onderwerp Politieverordening

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTE HEIST OP DEN BERG Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen

Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen Schriftelijke Waarschuwing Kantoorbezoek Op bezocht u , . U heeft hier onder andere gesproken met een van onze medewerkers.

Nadere informatie

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening

Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Ontwerp van wijzigingen aan de algemene politieverordening Artikel 4.2.6 1. Het gemeentelijk containerpark is enkel toegankelijk voor: inwoners van de gemeente Bredene tweede verblijfhouders te Bredene;

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN 2

ALGEMENE BEPALINGEN 2 POLITIEVERORDENING GEMEENTE RIJKEVORSEL Inzake OVERLAST, PRIVATIEF GEBRUIK EN VEILIGHEID EN GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG en OPENBARE GEZONDHEID EN VEILIGHEID Gemeenteraadsbesluit van 24 februari

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie