De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten"

Transcriptie

1 De nieuwe GAS-wet in kort bestek: wat u moet weten Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Versie juli 2013 Wie heeft GAS en werkt het? Hoe verliep het wetgevingsproces? De belangrijkste nieuwigheden Gemeentelijke autonomie Samenloop strafrecht Vaststelling van inbreuken Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Mogelijke sancties en uitvoering Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Welke nieuwe procedures zijn er? Inbreuken stilstaan en parkeren Onmiddellijke betaling geldboete Administratief plaatsverbod Kunnen we meer samenwerken? Welk werk heeft de gemeenteraad? Waar vindt u meer informatie? 1/7/2013 1

2 Wie heeft GAS en werkt het? Wie heeft GAS en werkt het? Invoering verschilt sterk per regio Provinciale ondersteuning in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen Intergemeentelijke samenwerking in Antwerpen Binnen politiezones of afspraken parket in West-Vlaanderen en Limburg 1/7/2013 2

3 Hoe verliep het wetgevingsproces? Hoe verliep het wetgevingsproces? Oktober 2009 Studiedag VVSG Voorjaar 2010 Evaluatie bestaande GAS-wet VVSG-nota Mei 2010 Val regering-leterme II Voorjaar 2011 Parlementaire initiatieven VVSG-initiatief IGS Najaar 2011 Federaal Regeerakkoord regering-di Rupo Maart 2012 Initiatief federale administraties April 2012 Initiatief minister Milquet VVSG-advies September 2012 Initiatief federale regering VVSG-advies Maart 2013 parlementaire besprekingen VVSG-advies Mei 2013 goedkeuring plenaire Kamer 1/7/2013 3

4 1. De belangrijkste nieuwigheden TOPIC OUD NIEUW Gemeentelijke autonomie Gemeenteraad + advies jeugdraad + verplichting communicatie + samen politieverordening Leeftijd en geldboete Vanaf 16 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 125 euro / Max. 250 euro Vanaf 14 jaar / Vanaf 18 jaar Max. 175 euro / Max. 350 euro Samenloop strafrecht Omzendbrieven parketten + protocolakkoord mogelijk + inbreuken stilstaan en parkeren + protocolakkoord parkeren Vaststelling inbreuken Politiediensten en gemeenten + personeel AGB/IGS + ambtenaar provincie/gewest Rechtsbescherming minderjarigen Rechtsbescherming meerderjarigen Verweer (62,50 euro) Verplichting bemiddeling Beroep Verweer (62,50 euro) Mogelijkheid bemiddeling Beroep Verweer (70 euro) + ouderlijke betrokkenheid kan + onafhankelijke bemiddeling + gemeenschapsdienst kan (max. 15u) Verweer (70 euro) + gemeenschapsdienst kan (max. 30u) 1/7/2013 4

5 1. De belangrijkste nieuwigheden (vervolg) TOPIC OUD NIEUW Beslissingstermijn Mogelijke sancties Betaling en inning van de geldboete Register van administratieve sancties 6 maanden na ontvangst vaststelling Geldboete Intrekking vergunning Sluiting inrichting Binnen 1 maand na beslissing Direct uitvoerbare kracht Geen register verplicht Geen bewaringstermijn 6 maanden na vaststelling (12 maanden bij bemiddeling of gemeenschapsdienst) + plaatsverbod + onmiddellijke betaling + verjaring na 5 jaar + bijhouden register verplicht + bewaringstermijn 5 jaar 2. Gemeentelijke autonomie Bevoegdheid gemeenteraad Artikel 119 NGW: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen Klassieke vervolging met politiestraffen Aanpassing Nieuwe Gemeentewet Wet 13/05/1999: artikel 135, 2, 7 : het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast Wet 13/05/1999: artikel 119bis, 1 : de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen ( ) Wet 12/01/2006: aanpassing artikel 119 NGW: ( ) met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis Wet 17/06/2004: beschermingskader voor minderjarigen Wet 20/07/2005: samenloop strafrecht Wat verandert door de nieuwe wet? Advies van de jeugdraad vragen (niet-bindend) Communiceren van de politieverordening Gemeenten kunnen samen politieverordening maken 1/7/2013 5

6 3. Samenloop met strafrecht AUTONOMIE GEMENGD GEDEPENALISEERD Wettelijke basis Art bis NGW Inbreuk politieverordening Regels wet / decreet Inbreuk wet / decreet - reglement / verordening - tenzij straf wet / decreet Bv. Strafwetboek Bv. gedepenaliseerd parkeren Straf door gemeente Straf door andere overheid Straf door gemeente - politiestraf - GAS-vergunning - GAS-sluiting - GAS-boete Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) - gemeente met GAS - andere overheid met eigen straf - parket met eigen straf Vaststelling naar parket binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) < 2 maand = groen licht (GAS-2) > 2 maand = rood licht (GAS-3) - opnemen in reglement - politiestraf / GAS Vaststelling naar gemeente binnen 2 maand (tenzij heterdaad = 1 maand) Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe gemengde inbreuken protocolakkoord mogelijk Nieuwe inbreuken stilstaan en parkeren protocolakkoord verplicht Protocolakkoord = afwijkingen termijnen en nadere regels procedure 327 (GAS-3) Dreiging aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk. Met of zonder bevel of voorwaarde. 328 (GAS-3) Vals bericht over gevaar aanslag persoon of eigendom. Mondeling of schriftelijk of door een gedraging. 328bis (GAS-3) Verspreiden van (vermeend) gevaarlijke stoffen die gevoelens van vrees doen ontstaan voor aanslag persoon of eigendom. 329 (GAS-3) Door gebaren of zinnebeelden dreigen met aanslag persoon of eigendom. 330 (GAS-3) Bedreigingen onder bevel 398 (GAS-3) Opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen. 448 (GAS-3) Beledigen van personen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden. 461 (GAS-3) Bedrieglijk wegnemen van een zaak. GAS-3 > GAS (GAS-3) Diefstallen. GAS-3 > GAS-2 521, 3 (GAS-3) Gehele of gedeeltelijke vernieling of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen NIEUW 1/7/2013 6

7 526 (GAS-2) Grafsteden, gedenktekens of grafstenen vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen. Idem voor monumenten, standbeelden of voorwerpen algemeen nut of versiering. Idem voor monumenten, standbeelden, schilderijen of kunstvoorwerpen in kerken, tempels of openbare gebouwen. 534bis (GAS-2) Zonder toestemming graffiti brengen op (on)roerende goederen. (W.25/01/2007) 534ter (GAS-2) Opzettelijk andermans (on)roerende eigendom beschadigen. (W.25/01/2007) 537 (GAS-2) Kwaadwillig bomen omhakken, verminken of ontschorsen of enten vernielen. 545 (GAS-2) Geheel of deels grachten dempen, hagen afhakken of uitrukken, landelijke of stedelijke afsluitingen vernielen, grenspalen, (hoek)bomen tussen erven verplaatsen of verwijderen. 559,1 (GAS-2) Andermans roerende eigendom opzettelijk beschadigen of vernielen. 561,1 (GAS-2) Nachtgerucht of nachtrumoer. 563,2 (GAS-2) Stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk beschadigen. 563,3 (GAS-2) Feitelijkheden en lichte gewelddaden, indien niemand gewond of geslagen en geen belediging. Opzettelijk enig voorwerp werpen dat persoon kan hinderen of bevuilen. 563bis (GAS-2) (W.1/06/2011) In publiek toegankelijke plaatsen begeven met gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen. Met uitzondering van andersluidende wet, arbeidsreglement of feestreglement. OMZ.B. 4. Vaststelling van inbreuken De vaststelling Termijn verzenden vaststelling = 2 maanden Termijn verzenden vaststelling bij heterdaad = 1 maand De vaststeller Alle inbreuken = agenten van politie, ambtenaren politie en bijzondere veldwachters Gewone inbreuken + stilstaan en parkeren = gemeentelijke vaststellers en personeel AGB Gewone inbreuken = personeel samenwerkingsverband, ambtenaren gewest/provincie Beperkte bevoegdheden Opvragen identiteitskaart/nummerplaat door gemeentelijke ambtenaren In principe beperkt tot grondgebied gemeente Akkoord van oorspronkelijke werkgever nodig voor nieuwe vaststellers Binnen bevoegdheid voor nieuwe vaststellers Opleidingsvereisten bij Koninklijk Besluit te bepalen Wat verandert door de nieuwe wet? Nieuwe categorieën vaststellers Langere termijn voor verzenden vaststelling naar gemeente of parket Gemengde inbreuken door politie, behalve bij stilstaan en parkeren 1/7/2013 7

8 Vaststelling van inbreuken Politieambtenaren Agenten van politie NIEUW bijzondere veldwachters Politiezone Gemeentelijke ambtenaren Gemeenschapswachten-vaststellers Gemeente / politiezone Opleiding Aanwijzing GR KB nodig NIEUW personeel autonoom gemeentebedrijf en intergemeentelijk samenwerkingsverband NIEUW provinciale en gewestelijke ambtenaren Private bewakingsbedrijven Gemeente Bevoegdheid + akkoord Opleiding Aanwijzing GR KB nodig Gemeente Aanwijzing GR Lijncontroleurs KB nodig 5. Lokale bemiddeling en gemeenschapsdienst Mogelijkheid, tenzij verordening voorzien heeft Lokale bemiddeling Minderjarige = aanbod verplicht Meerderjarige = voorstel, slachtoffer gekend Slagen = geen boete Weigeren = boete of gemeenschapsdienst kan Falen = boete of gemeenschapsdienst kan Gemeenschapsdienst Minderjarige = mogelijkheid, na falen of weigeren aanbod bemiddeling Meerderjarige = mogelijkheid, mits akkoord of op verzoek Niet-uitvoering = boete kan Weigeren = boete kan Uitvoering (meerderjarige) = geen boete Wat verandert door de nieuwe wet? Beperking bevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geen geldboete na geslaagde bemiddeling Geen geldboete na geslaagde gemeenschapsdienst 1/7/2013 8

9 6. Rechtsbescherming minderjarigen Informatieplicht gemeenteraad en niet-bindend advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijk Toewijzing advocaat door stafhouder of BJB Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 175 euro) Beroep jeugdrechtbank (tenzij plaatsverbod) Vervanging door maatregel door jeugdrechter Wat verandert door de nieuwe wet? Communiceren van de politieverordening en advies jeugdraad Procedure ouderlijke betrokkenheid mogelijkheid Verplichting lokale bemiddeling, mogelijkheid gemeenschapsdienst 6. Rechtsbescherming minderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk minderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar (kopie parket) 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND Mogelijkheid ouderlijke betrokkenheid (SA) Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Openen dossier + verwittigen stafhouder Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Verplicht aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder + ouders Beroepstermijn 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/2013 9

10 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verweermogelijkheid (mondeling indien > 70 euro) Bijstand of vertegenwoordiging advocaat kan Alternatieve maatregelen Procedure lokale bemiddeling Procedure gemeenschapsdienst Administratieve geldboete (max. 350 euro) Beroepsmogelijkheid Politierechtbank indien geldboete of maatregel Raad van State indien plaatsverbod Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere grenzen mondeling verweer Mogelijkheid procedure lokale bemiddeling Mogelijkheid gemeenschapsdienst 7. Rechtsbescherming meerderjarigen Verordening gemeenteraad Vaststelling inbreuk meerderjarige Vaststelling aan sanctionerend ambtenaar Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Brief kennisgeving aan overtreder Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) Mogelijkheid aanbod lokale bemiddeling (SA) Mogelijkheid gemeenschapsdienst (SA/BM) Mogelijkheid geldboete (SA) Brief kennisgeving aan overtreder Beroepstermijn 2 MAANDEN HETERDAAD = 1 MAAND 6 MAANDEN 12 MAANDEN 15 DAGEN WEIGERING FALEN NIET-UITVOERING WEIGERING 1 MAAND Betalingstermijn (verjaring 5 jaar) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK 1/7/

11 8. Mogelijke sancties en uitvoering Gemeenteraad bepaalt sancties Politiestraf of administratieve geldboete Alternatieve maatregelen voor geldboete Recidive binnen 2 jaar na opgelegde sanctie College van burgemeester en schepenen behoudt sancties Burgemeester kan plaatsverbod opleggen (maatregel) Gedwongen uitvoering behoudens beroep Gewone inbreuken = 1 maand na beslissing Inbreuken stilstaan en parkeren = 1 maand na (tweede) betalingstermijn Bijzondere mogelijkheid parket bij onmiddellijke betaling Verjaringstermijn betaling geldboete van 5 jaar Wat verandert door de nieuwe wet? Hogere boetegrenzen, termijn recidive Procedure onmiddellijke betaling Verjaring betaling geldboete van 5 jaar 9. Register van sancties en onderzoeksbevoegdheid Gemeentelijk of intergemeentelijk register Straffen en alternatieve maatregelen bijhouden 5 jaar Vermelden op brief met kennisgeving beslissing Na termijn 5 jaar depersonaliseren Onderzoeksbevoegdheden uitgebreid Vaststellende ambtenaren en toegang DIV Sanctionerend ambtenaren en toegang Rijksregister Globale machtiging toegang Rijksregister VVSG (februari 2013) Sanctionerend ambtenaren en toegang DIV Beginselen privacywetgeving Verantwoordelijke voor de verwerking Aangifte databank bij Privacycommissie Recht op toegang en verbetering gegevens Wat verandert door de nieuwe wet? Meer onderzoeksbevoegdheden vaststellers Meer onderzoeksbevoegdheden sanctionerend ambtenaar Register van administratieve sancties 1/7/

12 Welke nieuwe procedures zijn er? Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren instrumenten voor parkeerbeleid Belastingen (Verkeerswet) Retributies (Verkeerswet) Parkeergelden (Wet 22/02/1965) Gemeentelijke administratieve sancties Strafboetes (Verkeerswet + uitvoering) Nieuwe wet: inbreuken bij KB, maar niet snelwegen/ongeval (vermoedelijk: artikel 23.1 tot 27bis Wegcode als niet-gedepenaliseerd) Inbreuken: verkeersbord C3 met automatisch toestel (art.62 Verkeerswet) Specifieke procedure: protocolakkoord met parket en afwijkende termijnen Vaststelling: enkel door politiediensten, gemeentediensten en AGB (?) 1/7/

13 Welke nieuwe procedures zijn er? strafrechtelijk / verkeerswet Federale boetes (KB) GAS (KB) gedepenaliseerd / fiscaal Belastingen Retributies Parkeergelden gedepenaliseerd / politieverordening GAS Bv. Graden geldboetes of KB Kostprijs of tarief 350 euro (meerderjarige) 175 euro (minderjarige) Welke nieuwe procedures zijn er? 1. Inbreuken stilstaan en parkeren Verordening gemeenteraad (zie KB) + protocolakkoord Vaststelling inbreuk Onderzoeksbevoegdheid gemeentelijke vaststeller Vaststelling aan gemeente en/of parket Onderzoeksbevoegdheid sanctionerend ambtenaar Geldboete (SA) (zie KB) ZIE PROTOCOLAKKOORD 15 DAGEN Brief kennisgeving aan overtreder 1 Schriftelijk verweer (mondeling 70 euro) 30 DAGEN Betalingstermijn 1 Brief herinnering aan overtreder voor betalingstermijn 1 Brief kennisgeving betaling na verweer Betalingstermijn 2 ONBEPAALD + 30 d. 30 DAGEN Gedwongen uitvoering (tenzij beroep) Administratief sanctieregister VERPLICHT MOGELIJK VERWEER NALATIG 1/7/

14 Welke nieuwe procedures zijn er? 2. Onmiddellijke betaling geldboete Wanneer? Voor gewone inbreuken, bv. gedepenaliseerd parkeren (max. 25 euro tot max. 100 euro) Voor inbreuken op stilstaan en parkeren (max. per Koninklijk Besluit) Voorstel? Operationeel politiepersoneel Modaliteiten betaling per Koninklijk Besluit Alle overtreders? Natuurlijke persoon, niet minderjarig of onbekwaam Geen woonplaats of vaste verblijfplaats Met akkoord Proces-verbaal gewone inbreuk aan gemeente (mededeling parket) Proces-verbaal stilstaan en parkeren altijd aan parket Mogelijkheid artikel 216bis of 216ter Sv. (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid veroordeling (verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid vrijspraak (teruggave) Mogelijkheid voorwaardelijke veroordeling (teruggave na gerechtskosten) Mogelijkheid werkstraf (teruggave na verhaal gerechtskosten) Mogelijkheid gewone schuldigverklaring (teruggave na verhaal gerechtskosten) Welke nieuwe procedures zijn er? 3. Administratief plaatsverbod Vaststelling van de inbreuk Beslissing burgemeester Maatregel openbare orde meteen van kracht Waarschuwing wordt betekend Vaststelling van nieuwe inbreuken Brief uitnodiging hoorzitting (aangetekend) Hoorzitting burgemeester Mondeling of schriftelijk verweer Afwezigheid zonder motieven Beslissing burgemeester inzake plaatsverbod Bevestiging plaatsverbod door CBS Herhaling van de inbreuk Hernieuwing plaatsverbod (2x) ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD ONBEPAALD EERSTVOLGENDE ZITTING ONBEPAALD Gewone procedure (bij niet-naleving) Beroep Raad van State Administratief sanctieregister MOGELIJK VERPLICHT VERWEER 1/7/

15 Kunnen we meer samenwerken? Kunnen we meer samenwerken? Politieverordening voor meerdere gemeenten Protocolakkoord voor meerdere gemeenten Vaststellende ambtenaar voor meer gemeenten Bemiddelaar voor meerdere gemeenten Sanctionerend ambtenaar voor meer gemeenten Register sancties voor meerdere gemeenten 1/7/

16 Welk werk heeft de gemeenteraad? Welk werk heeft de gemeenteraad? Ga in overleg en zoek een draagvlak Werk een communicatiestrategie uit Maak de nodige beslissingen Voert onze gemeente GAS in? Zijn er alternatieven? Voor welke overlastfenomenen voeren we GAS in? Voor welke niet? Werken we samen met andere gemeenten? Moeten we een protocol afsluiten met het parket? Worden GAS-boetes mogelijk voor minderjarige overtreders? Wie gaat over tot de vaststellingen? Maken we afspraken met de intercommunale of het AGB? Wie wordt sanctionerend ambtenaar? Wie stellen we aan als bemiddelaar? Voorzien we een procedure van gemeenschapsdienst? Moeten we een machtiging vragen aan de Privacycommissie? Moeten we een databank laten ontwikkelen? Bespreek de resultaten Zoek de nodige informatie op 1/7/

17 Waar vindt u meer informatie? VVSG-ledenadvies Losbladig handboek GAS Uw nieuwe pocket over de nieuwe GAS-wet (auteurs: N. Desmet, E. Moermans, I. Lambrecht, G. Van Eygen, T. Allewaert, A. Opfergelt en T. De Schepper) Tom De Schepper stafmedewerker lokale politie & veiligheid Dank voor uw aandacht! 1/7/

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD?

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) het laatste is er nog lang niet over gezegd. Er deden dan ook heel wat geruchten de ronde. Worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.16 A: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 28/05 en 03/07/2014. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen van

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet

Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Parkeerhandhaving obv de GAS-wet Stavaza 28.01.2014 versie 02 van 26.02.2014 Inleiding Medio 2013 keurde het federale parlement een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties goed, waardoor

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER)

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) PROTOCOLAKKOORD BETREFFDE DE GEMETELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUK OP HET STRAFWETBOEK (NIET-VERKEER) TUSS de stad Gent, met zetel ten Stadhuize te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES : WAT IS ER VERANDERD? (deel 2) De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, de zogenaamde GAS-wet, verscheen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Codex van gemeentelijke politiereglementen

Codex van gemeentelijke politiereglementen UCGPV v.2015/1: aanpassingen besproken in de werkgroep uniforme codex op 11/05, 8/6 en 29/06/2015. Dit reglement is behoudens andersluidende bepaling van toepassing op alle overtredingen op de bepalingen

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN

AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN AANBOD VAN PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN GEVAL VAN GEMENGDE INBREUKEN TUSSEN: De gemeente Beernem, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel LOI -WET pagina 1 van 17 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Handboek GAS afl 10 basisboek.book Page 9 Thursday, January 29, 2009 3:20 PM Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering

Nadere informatie

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet

VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Betreft VVSG-evaluatie nieuwe GAS-wet Verantwoordelijke stafleden Tom De Schepper Andere relevante documenten Bespreking VVSG-Directiecomité (16/09/2015) Bespreking VVSG-Stuurgroep

Nadere informatie

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken).

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken). LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 6 JULI 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE NIEUWE REGELGEVING AANGAANDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 22 juli 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De huidige omzendbrief beoogt uitleg te verschaffen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Artikel 2

Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied Artikel 1  Artikel 2 De gemeenteraad, Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Beleidsnota GAS-beleid in Gent

Beleidsnota GAS-beleid in Gent Beleidsnota GAS-beleid in Gent Kabinet burgemeester Juridische Dienst 30/10/2014 - t.a.v. het college Inhoud van deze nota 1. Inleiding... p. 1 2. Werkwijze... p. 3 2.1. Wetgevend kader... p. 3 2.2. Besluitvormingsprocedure

Nadere informatie

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties

Inhoudstafel I. WEGWIJZER INSTRUMENTARIUM. Inhoudstafel. DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Inhoudstafel I. WEGWIJZER II. INSTRUMENTARIUM Inhoudstafel DEEL 1 Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1. Situering en historiek 1. WAT ZIJN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES? 1 1.1. Doel

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Handhaving omgevingsgerelateerde thema s

Handhaving omgevingsgerelateerde thema s Handhaving omgevingsgerelateerde thema s VVSG DC 15 oktober 2014 Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO Omgevingsgerelateerde thema s Ruimtelijke ordening Milieu Wonen Onroerend erfgoed

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL

Aan de heer Willem Debeuckelaere. Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL Aan de heer Willem Debeuckelaere Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 1000 BRUSSEL ons kenmerk TDS d379 uw kenmerk contact Tom De Schepper (T. 02/211.56.03) datum 10

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 MEI 2015

ZITTING VAN 28 MEI 2015 ZITTING VAN 28 MEI 2015 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id., de

Nadere informatie

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk

GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk GAS stilstaan en parkeren Implementatie en de praktijk VSV-congres november 2015 Stijn Valgaeren Overzicht Aanleiding/juridisch kader Beslissingen stad Antwerpen Opleidingen Welke inbreuken Procedure Organisatie

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/16 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 18/2015 van 28 mei 2015 Betreft: Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 20 december 2005 Aanwezig:, Burgemeester wnd.- Voorzitter; Rosa Van Espen, Paul Dams, Vital Mergaerts en Marie-Louise Maes, Schepenen; Jan Baptist Verschoren, Vital Van Dessel, Luc Iwens, Koen De Vadder, René Aertgeerts,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

GAS - JAARVERSLAG. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES in BRUGGE

GAS - JAARVERSLAG. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES in BRUGGE GAS - JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES in BRUGGE 2015 1 VOORWOORD Artikel 8 van het stedelijk GAS-kaderreglement bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks, vóór eind april, van de hiervoor

Nadere informatie

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS LEUVEN ZOALS HET IS DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EVALUATIENOTA GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Juridische dienst en Kennisbeheer 1 INHOUDSTAFEL Pagina EVOLUTIE 3 A. Algemeen 3 B. Evolutie dossiers 2011-2012 4 C. Verhouding type GAS 1 / GAS 2 /

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan ruimtelijke ordening Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan RO Artikel 6.1.4 VCRO Adviezen VVSG, SARO en HRH Vlaamse Regering 16 juli 2010 Bevat beleidsregels Vijf jaar

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING VAN 24 november 2015. : GAS binnen de politiezone Waasland-Noord

OPENBARE ZITTING VAN 24 november 2015. : GAS binnen de politiezone Waasland-Noord OPENBARE ZITTING VAN 24 november 2015 WAREN AANWEZIG : J. De Wael, voorzitter Van de Vijver, burgemeester Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers, Ingeborg De Meulemeester, Raf Van

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE TOEPASSING VAN GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES DATUM BESLISSING: 29 oktober 2015

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER

PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER PROTOCOLAKKOORD BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INBREUKEN VERKEER TUSSEN de stad Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, namens wie handelen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.03.2010 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L., Lenders F., Vosters

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND EN DERTIEN Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2;

Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; 1 Model van politieverordening op de begraafplaats(en) Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van

Nadere informatie

ADVIES Gemeentelijke Administratieve Sancties (2)

ADVIES Gemeentelijke Administratieve Sancties (2) ADVIES Gemeentelijke Administratieve Sancties (2) Naar aanleiding van het wetsontwerp betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties van minister Milquet geeft de Vlaamse Jeugdraad advies vanuit

Nadere informatie

WAT IS UIT DE STRAFWET GEHAALD SINDS 1 APRIL 2005? 1 Eén belangrijke wijziging sinds 1 april 2005 is de depenalisering van Titel X van het Strafwetboek en de Besluitwet van 1945. Wat betekent dit? Het

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG

Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG Handhaven of loslaten? Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG Handhaven: langs welke weg? privaatrechtelijk: burgerlijke aansprakelijkheid algemene weg (zeer ruim) doel: schade vergoeden initiatief

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 20/2009 van 25 maart 2009 Betreft: aanvraag van de provincie Henegouwen tot uitbreiding van de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling.

6. Preventiedienst - Politieverordening geluid - Hervaststelling. GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2015 KNOKKE-HEIST Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN donderdag, 25 juni 2015 I. Reubens, wd.

Nadere informatie

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007

Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context. 25 oktober 2007 Klachtenmanagement bij lokale besturen Juridische en organisatorische context 25 oktober 2007 Inhoud 1. Situering klachtenbehandeling 2. Juridische context 3. Draagvlak? 4. Conclusies 2 1. Situering klachtenbehandeling

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN

BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN BIJZONDERE GAS-CODEX VERKEER: INBREUKEN BETREFFENDE HET HINDERLIJK EN FOUTIEF STILSTAAN EN PARKEREN 1 Inhoud Titel I: Inleidende bepalingen... 4 Artikel 1 Voorwerp van de bijzondere GAS-codex verkeer...

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Infosessies geluidsnormen muziek

Infosessies geluidsnormen muziek Infosessies geluidsnormen muziek Sigrid Raedschelders/ Anne Van Riet Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Overzicht 1. Regelgeving m.b.t.

Nadere informatie

Studiedag. Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie

Studiedag. Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie Studiedag Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie Maandag 23 maart 2009 Provinciehuis Antwerpen Bestuurlijke beheersing van overlast 1. Bestuurlijke politie en aanpak van storend gedrag ratione materiae,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Michel Doomst Stuk 828 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 28 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Michel Doomst houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007

www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 www.besafe.be De voetbalwet anno 2007 2 Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 Artikel 1.

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

I.1. Artikel 119bis : de gemeentelijke administratieve sancties.

I.1. Artikel 119bis : de gemeentelijke administratieve sancties. 3 JANUARI 2005. - Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april

Nadere informatie

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047)

Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) 1/13 Advies nr 04/2013 van 30 januari 2013 Betreft: voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de bestrijding van de overlast ( CO-A-2012-047) De Commissie

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Specifiek gedeelte Roeselare

Specifiek gedeelte Roeselare Specifiek gedeelte Roeselare Hoofdstuk 1: Algemeen reglement op de Administratieve sancties. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1.1 Dit reglement is van toepassing op alle politiereglementen of verordeningen

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Communicatie en Recht Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Deel I Verkeersreglement... 19

Deel I Verkeersreglement... 19 Inhoudsopgave Deel I Verkeersreglement... 19 Algemeen... 19 1.1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer en van het Gebruik van de Openbare Weg...

Nadere informatie

internal for - Kluwer

internal for - Kluwer Inhoudstafel Verantwoording............................................ Algemene beschouwingen.................................... Algemene bibliografie....................................... p. V VII

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde plas

GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde plas Lokaal Nr 8 Lokaal is het maandblad van de lokale besturen en verschijnt 11 x per jaar VVSG vzw, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel Afgiftekantoor Gent X P2A9746 GAS: meer dan alleen maar straf voor een wilde

Nadere informatie

Zitting van 27 april 2011

Zitting van 27 april 2011 Zitting van 27 april 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt en dhr. Michel Du Tré (met raadgevende

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007 Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als

Nadere informatie

7. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES: NIEUW POLITIEOVERGANGSREGLEMENT TER VERVANGING VAN DIT VAN 23.06.2005 P4.6 (e.v.).

7. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES: NIEUW POLITIEOVERGANGSREGLEMENT TER VERVANGING VAN DIT VAN 23.06.2005 P4.6 (e.v.). PROVINCIE VLAAMS BRABANT GEMEENTE BOUTERSEM GEMEENTERAAD VAN 28.06.2007 UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig : HH. Guido LANGENDRIES, voorzitter; M. MEYS, E. DESIRON,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie